ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA AZ IRÁNI ATOMPROGRAM A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG SZEMSZÖGÉBİL THE IRANIAN NUCLEAR PROGRAM FROM THE POINT OF VIEW OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY Bartha Bálint Nemzetközi Tanulmányok Kezdés éve: 2007 Beadás éve: 2010 Belsı konzulens: Csicsmann László Külsı konzulens: N. Rózsa Erzsébet

2 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. Elızmények Az iszlám forradalom szakítás az Egyesült Államokkal Kilencvenes évek hangsúlyeltolódások Khomeini halála után A kilencvenes évek fegyverprogramjai Khátami elnöksége szeptember 11. után Fény derül a titkos nukleáris programra 16 II. Mahmúd Ahmadinezsád elnöksége Az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai Az ENSZ BT határozatainak értékelése 25 III. Orosz iráni kapcsolatok 27 IV. Perzsa kínai partnerség 30 V. Irán és az Európai Unió kapcsolatrendszere 33 VI. Az Egyesült Államok és Irán kapcsolata Obama hivatalba lépése óta 35 VII. Teherán és Tel-Aviv viszonya Az izraeli nukleáris program 39 VIII. Miért fenyegetés az iráni atomprogram? Az esetleges katonai intervenció és várható következményei 41 IX. A nukleáris program jelenlegi állása A nukleáris program valódi céljai 46 X. Utószó 49 Függelék 52 Felhasznált Irodalom 62

3 2 Bevezetés Az elsı Öböl-háború ( ) valamint Khomeini ajatollah halála (1989) után, Ali Akbar Hásemi Rafszandzsáni elnöksége idején ( ) Irán külpolitikájában hangsúlyeltolódás következett be, a pragmatizmus megjelent az elvont forradalmi célkitőzés mellett. Mohammad Khátami reformista elnök ( ) külpolitikájában még tovább merészkedett és a Nagy Sátánnal való közvetlen kapcsolatfelvételt sem tartotta elképzelhetetlennek. Teheránban látták azt, hogy az ország kapcsolatai a nyugati államokkal és az arab országokkal addig nem javulhatnak, amíg az Egyesült Államokkal való viszonyban nem történik áttörés. Washington és Teherán kapcsolatában azonban nem következhetett be gyökeres változás, mert a külpolitikai döntéshozatalban meghatározó szerepet játszó konzervatív vallási vezetés továbbra is elutasított minden kapcsolatot a Nagy Sátánnal és az azzal való megegyezést a forradalmi ideológia elárulásának tartotta. Fontos megjegyezni, hogy az Egyesült Államok sem tett semmit a kapcsolatok normalizálásának érdekében. Khátami elnök ban kezdeményezte a civilizációk közötti párbeszédet, azonban az iráni-amerikai viszonyban nem történt változás ben egy iráni ellenzéki csoport nyilvánosságra hozta, hogy Irán a nemzetközi közösség tudta nélkül nukleáris létesítményeket épít. A bejelentést követıen Teheránnal sikeresnek nevezhetı tárgyalásokat folytatott a nemzetközi közösség, úgy tőnt, hogy a megállapodás már nincs messze és sikerül meggyızni Teheránt atomprogramjának befagyasztásáról júniusában, Mahmúd Ahmadinezsád elnökké választásával azonban új fejezet nyílt az atomprogram életében. Ahmadinezsád felborította az addigi játékszabályokat, 2005 nyarán kijelentette Teherán folytatja békés célú nukleáris programját, hiszen erre a nemzetközi jog alapján lehetısége van. Majd 2005

4 3 októberében egy teheráni nagygyőlésen tett Izrael-ellenes kijelentésével sokkolta a világot. 1 George W. Bush Iránt Irakkal és Észak-Koreával együtt a gonosz tengelyéhez sorolta a 2002-ben tartott az unió helyzetérıl szóló beszédében, többek között azzal vádolva, hogy nukleáris fegyverek elıállítására törekszik. Az afganisztáni tálib rezsim ellen 2001 októberében, majd a 2003 márciusában Szaddám Huszein Irakja ellen indított háború során, Irán aggodalommal figyelte, hogy az amerikai csapatok körbeveszik az országot. Hiszen Washington úgy indította meg háborúját Irak ellen, hogy erre nem kapott egyértelmő felhatalmazást az ENSZ Biztonsági Tanácsától. Ez az iráni vezetésre nézve fenyegetés volt, annak ellenére is, hogy az Egyesült Államok két Irán-ellenes szomszédot távolított el a hatalomból. Ezt bizonyítja Ali Khámenei nyilatkozata: Irak csak ürügy volt, az igazi célpont maga Irán. 2 Bár az iraki kérdés még nem zárult le, azt már biztosan kijelenthetjük, hogy Bagdadnak nem voltak tömegpusztító fegyverei. Egy 2007 végén nyilvánosságra hozott jelentés megcáfolta a Fehér Ház azon érvelését is, miszerint Teherán célja atomfegyver kifejlesztése január 20-án lépett hivatalba az Egyesült Államok 44. elnöke Barack Obama. Az új amerikai elnök azonban csak szóban nyitott Teherán felé (újévi köszöntı, kairói beszéd), a cselekedetekkel adós maradt. Irán ezekre a következıket válaszolta: gyönyörő beszédek nem elegendıek ahhoz, hogy Irán és az Egyesült Államok rendezze kapcsolatait, Teheránban örülnek a hangsúlyeltolódásnak, de várják a tetteket. Washington és a nemzetközi közösség továbbra is megpróbált Teheránnal tárgyalásokat folytatni az atomvita békés rendezésének céljából, azonban ezek nem hoztak eredményt. A teheráni vezetésnek nem érdeke az atomvita rendezése, ezért több okból is megpróbálja húzni az idıt. Az iráni vezetés a külsı fenyegetettség érzésének fenntartásával a 1 IRIB News: Ahmadinejad: Israel must be wiped off the map. web.archive.org/web/ /http://www.iribnews.ir/full_en.asp?news_id= (2008. október 12.) 2 GAZSI Dénes [2005]: Irak csak ürügy volt az igazi célpont mi vagyunk. (2010. március 7.)

5 es elnökválasztásig képes volt elterelni a közvélemény figyelmét a belpolitikáról. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség majdnem minden jelentésében kénytelen megjegyezni, hogy Irán nem mőködik együtt teljes mértékben az ügynökséggel. A hiányos adatszolgáltatás célja, hogy Teherán fenntartsa az atomprogram körüli bizonytalanságot, ezzel elrettentve az Iráni Iszlám Köztársaság ellenségeit egy esetleges preventív katonai csapástól. Jóllehet fontos megjegyezni, hogy a bécsi székhelyő szervezet, amely ellenırzi az atomsorompó szerzıdést aláíró államok nukleáris programjait, több évnyi kiterjedt vizsgálat után sem talált semmilyen nyomot, amely arra utalna, hogy Teheránban atomfegyver kifejlesztésén dolgoznának. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) a kézirat lezárásáig 3 már öt határozatot hozott, azonban ezekre Irán további fejlesztéssekkel válaszolt. Az ENSZ-ben folyó viták kimenetele nem egyértelmő, mivel a BT két állandó tagja (Oroszország és Kína) közvetlenül is érintett a civil nukleáris program megvalósulásában. Dolgozatom célja, hogy megvizsgálja az Iráni Iszlám Köztársaság nukleáris programját, valamint a nemzetközi közösség reakcióit. A dolgozat elemzi a vita során a kézirat lezárásáig hozott legfontosabb BT határozatokat, kitekintést nyújtva a BT vitákat meghatározó politikai, gazdasági érdekre. A dolgozat terjedelmi okokból nem kíván foglalkozni az iráni belpolitikai helyzettel, habár jelen sorok szerzıje szerint a nukleáris programban a belpolitikai helyzet kiemelt jelentıségő március 24.

6 5 I. Elızmények Iránban a nukleáris energiával kapcsolatos kutatások 1956-ban kezdıdtek a nagyvonalú amerikai segítségnek köszönhetıen. 4 A kezdetekkor a nemzetközi közösségnek nem volt oka az aggodalomra, hiszen a programban az Egyesült Államok jelentıs szerepet vállalt, a hatalom pedig Moszaddek 1953-as eltávolítása 5 után, újra Mohammad Reza Pahlavi sah kezében összpontosult, aki az amerikaiak legfıbb szövetségese volt a térségben [Keddie, o.]. Az elsı lépést az amerikaiak segítségével 1967-ben sikerült megtenni, ekkor készült el az elsı kísérleti atomreaktor a Teheráni Nukleáris Kutató Központban (TNRC), amely a mai nap is mőködik márciusában a sah ambiciózus nukleáris fejlesztési programot hirdetett meg, amelynek keretében az ezredfordulóig 23 atomerımővet akart megépíttetni, mintegy 30 milliárd dolláros befektetésbıl. A program mellett szóló döntı érv volt az energiatermelés diverzifikációja és az olajexport fenntartásának kívánalma. Az akkori költségvetés bevételének 90%-át adta az olajkivitel, amely szint tarthatatlan lett volna a vezetés által vizionált növekedési ütem mellett. Valamint az 1973-as olajárrobbanás tovább növelte a nukleáris energia versenyképességét [Deák, o.]. Az atomprogramnak valószínőleg volt egy titkos katonai része is, annak ellenére, hogy az ország 1968-ban aláírta, majd két évvel késıbb ratifikálta az atomsorompó szerzıdést (NPT). Azonban meg kell jegyezni, hogy a sah nem törekedett atomfegyver megszerzésére, ennek több oka is volt: elhamarkodottnak és költségesnek vélte, valamint tudta, hogy a Nyugat nem támogatná a programot. A sah úgy vélte, hogy a nemzetközi helyzet nem engedi meg, hogy Iránnak atombombája legyen, de 10, 15 vagy akár 20 év múlva talán újra elı lehet majd venni a kérdést [Lotfian, o.]. A nukleáris energia felhasználása a modernitás szinonimájaként értelmezhetı, valamint alapvetı feltétele a regionális hatalom megszerzésének. 4 Irán és az Egyesült Államok 1957-ben nukleáris együttmőködésról szóló egyezményt kötött. 5 Eisenhower szerint Moszaddek eltávolítása nélkülözhetetlen volt, úgy vélték, ha ık nem avatkoznak be, akkor megtették volna helyettük a szovjetek, és így Moszkva könnyen bekebelezhette volna a perzsa államot, ezáltal ellenırzése alatt tarthatta volna olajkészleteit. 6 Teljesítménye 5 MWt.

7 6 Ennek egyik elengedhetetlen tényezıje az ütıképes és technológiailag fejlett hadsereg, amely nélkül a perzsa állam nem tudja biztosítani regionális súlyát a Perzsa-öböl térségében. A nukleáris program katonai részének kifejlesztésében fontos szerepet játszott az 1974-es indiai nukleáris kísérleti robbantás is. Teherán nem engedhette meg magának azt, hogy alulmaradjon a regionális fegyverkezési versenyben. Irán számára az atomprogramhoz szükséges technológia és a főtıelemek beszerzésére három partner kínálkozott, a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország és az Egyesült Államok. Tárgyalásokat folytattak a főtıelemek beszerzésérıl, valamint a kooperációk keretében iráni szakértıket képeztek nyugati egyetemeken. A német és a francia féllel megállapodtak két-két atomerımővi blokk teljes felépítésérıl. Az elsı iráni atomerımővet 1976-ben Búsehrben 7 a Perzsa-öböl partján a német Kraftwerk Union AG kezdte el építeni [N. Rózsa, o.]. A búsehri atomerımőnek a tervek szerint 1981-re, a franciák által épített ahvazinak pedig 1983-ban kellett volna elkészülnie, de a forradalmat követıen Khomeini ajatollah leállíttatta az építkezést, mely csak az 1980-as évek közepén indult újra. A forradalmi erık elutasították a sah modernizációs törekvéseit, ez is közrejátszott a búsehri projekt leállításában [Loftian, o.] Az iszlám forradalom szakítás az Egyesült Államokkal A hetvenes évek végén rendkívüli változáson ment keresztül a perzsa állam. Mohammad Reza Pahlavit elüldözték, a legfelsıbb közjogi méltóság Ruhollah Khomeini ajatollah lett, majd április 1-jén kikiáltották az Iráni Iszlám Köztársaságot. Az ország az egyik pillanatról a másikra kicsúszott a Nyugat ellenırzése alól. Az 1979-es forradalom legfıbb kiváltó oka a sah korrupt, diktatórikus, a gazdaságot romokba döntı uralkodása volt. A nép szemében a sah nem volt más, mint a kizsákmányoló, kapitalista imperialisták bábja [Ansari, 7 2x1300 MWe teljesítményő, könnyővizes, alacsonyan dúsított urán üzemanyagú erımővi blokkok.

8 o]. Khomeini a forradalom szellemi vezetıje már a hatvanas években a következıket hirdette: Az iszlám népek nyomorúsága azon alapul, hogy a külföldiek beavatkoznak belügyeikbe. A külföldiek zsákmányolták ki és zsákmányolják ki most is értékes természeti kincseinket. Az iszlám népek tegnap még az angolok és Angliával szövetséges országok igája alatt nyögtek, ma az amerikaiak, illetve az amerikai hatalmi tömb igája alatt A kolonializmus egészen világosan ezt mondja nekünk: imádkozz, ameddig csak akarsz, mi az olajadat akarjuk! 8 Úgy vélték, hogy a Nyugat a hibás a gazdasági egyenlıtlenség kialakulásért és a szegénységért. A forradalom óta jelenlévı nyugatellenességnek fıleg az Egyesült Államok ellen irányuló ellenszenvnek nem csak gazdasági, politikai, hanem pszichológiai okai is voltak. Ezek a következık: A sah rendszerének fenntartása; az 1953-as demokratikusan megválasztott kormány eltávolítása; az Egyesült Államok következetlen, kettıs mércét alkalmazó Közel-Kelet politikája. 9 A pszichológiai okokat kiváltó tényezı a sah erıltetett modernizációs politikája 10 volt, amely egyet jelentett a nyugati minta lemásolásával. Nem vette figyelembe a tradíciókat, a kulturális és vallási különbséget, a civilizáció fogalmát pedig a Nyugattal tette egyenlıvé. A sah modernizációs programjának jó néhány célkitőzése kimondottan szemben állt az iszlámmal és annak normáival. Irán a bruttó hazai termékének mintegy negyedét fordította katonai kiadásokra. A sah nem ismerte fel, hogy Irán nincs abban a helyzetben, hogy modern hadsereggel rendelkezzen, miközben az ország gazdasági fejlettsége a töredéke a fejlett államokénak [Makai, o.]. Az iráni autokrata rendszer mindig is széleskörő ellenállásba ütközött és ez a társadalom legkülönbözıbb, egymással más kérdésekben gyakran teljesen ellentétes nézeteket valló rétegeinek összefogásában testesült meg, amelyek ellentéteiket ideiglenesen félretéve együttmőködtek a sah hatalmának megdöntésében [Rostoványi, o.]. A csalódott társadalom dühödt 8 Makai György [1983]: Khomeini Iránja, Kossuth Kiadó o. 9 Izrael feltétel nélküli egyoldalú támogatása; szövetség a baráti autokrata rezsimekkel. 10 A sah 1961-ben hirdette meg a fehér forradalmat, amely a japán Meidizsi-restauráció példája alapján: gyors ütemő iparosítást, a mezıgazdaság korszerősítését, modern infrastruktúrát, nyugati típusú fogyasztói társadalmat, a rendszer támaszát jelentı széles középréteget, és olyan haderıt kívánt kialakítani, amelynek segítségével az ország a térség csendırévé válhat.

9 8 támadást intézett a sah uralma és rendszere ellen, és így a modernitás, a szabadság, a demokrácia, a civilizáció illetve az ezeket az értékeket megtestesítı Egyesült Államok ellen [Tibi, o.]. Az 1979-es túszválságra 11 nem azért került sor, mert Irán és az Egyesült Államok kapcsolatai annyira megromlottak volna, hanem pont ellenkezıleg ıszén a viszonylag mérsékelt miniszterelnök Mehdi Bazargan az algériai kormány közvetítésével találkozóban állapodott meg az amerikai nemzetbiztonsági fıtanácsadóval, Zbigniew Brzezinskivel. A november 1-jén lezajlott találkozóról beszámolt a sajtó, fényképeket is bemutattak, amelyeken a két férfi kezet rázott egymással. Valódi lehetısége a radikálisok szemében veszélye látszott annak, hogy a két ország valamiféle megegyezésre jut egymással. November 4-én a iráni túszejtık azzal a céllal foglalták el a teheráni amerikai nagykövetséget és ejtették túszul a diplomatákat, hogy a további párbeszéd minden reményét megsemmisítsék. E tekintetben sikerrel jártak [Lewis, o.]. Bár ettıl kezdve az amerikai-iráni viszonyt az intenzív győlölet jellemezte (Iránban az Egyesült Államokat a Nagy Sátánnak, az Egyesült Államokban Iránt Törvényen kívülinek nevezték), a közös érdekek a hidegháború kiélezıdésének eredményeként olyan titkos együttmőködés is létrejött, mint az Irán-Contra ügy 12 [Ehteshami, o.]. Ettıl a kivételes esettıl eltekintve párbeszéd illetve együttmőködés nem alakult ki, mivel mindkét oldalon jelentıs tömegő sérelem halmozódott fel. 13 Washington az elszigetelés politikáját választotta és igyekezett minden területen akadályozni a Törvényen kívüli mozgását. A forradalom és a túszdráma után az Egyesült Államok nyomására sem a Kraftwerk Union AG, sem más nyugati vállalat nem vett részt az atomprogram megvalósításában, így az addig kiépített november 4-én fegyveresek elfoglalták a teheráni amerikai nagykövetséget, és túszul ejtették a követség 52 munkatársát, mert az Egyesült Államok beengedte az országba Mohammad Reza Pahlavit, hogy ott kezeltesse súlyos betegségét. A túszdráma 444 napig tartott. Houghton, David Patrick [2001]: US Foreign Policy and the Iran hostage crisis Cambridge University Press, Cambridge o. 12 Ronald Reagen elnöksége alatt ban az amerikaiak titokban fegyvereket adtak el az Irakkal háborúban álló Iránnak. 13 Iráni oldalon az 1953-as puccs támogatása, a sah rendszerének fenntartása, az Öböl-háború során Iraknak nyújtott segítség, az 1988-ban lelıtt iráni utasszállító gép tragédiája, illetve az Irán ellen irányuló politika. Az Egyesült Államok részérıl a teheráni nagykövetség dolgozóinak túszul ejtése, a Libanonban végrehajtott robbantásos merényletekben való részvétel.

10 9 nukleáris ipar kezdetleges maradt. A búsehri erımő két blokkját 50 valamint 80%-os készenlétnél az iraki légierı az elsı Öböl-háború során lebombázta 14 [Lotfian, o.]. A nyolcvanas években az Egyesült Államok már élesen ellenezte a nukleáris programot. Érvelése arra épült, hogy Iránnak nincs szüksége atomenergiára, hiszen térdig járnak az olajban ; Irán eredeti célja atombomba elıállítása. Irán kijelentette, ugyanolyan joga van az atomenergia békés felhasználására, mint bármelyik másik államnak, amely aláírta az atomsorompó szerzıdést, 15 atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál, nem tartalmaz katonai fejlesztéseket. Mivel amerikai nyomásra a nyugati országok nem voltak hajlandóak segíteni a perzsa államnak, így az új helyzetben Irán legfeljebb a feketepiacról, illetve a valamilyen kezdetleges technológiával rendelkezı és azokat eladni hajlandó országoktól remélhetett támogatást. A nyolcvanas évek közepén, az új gazdasági-fejlesztési terv keretében öt erımő építését irányozták elı. Bár több nyugati állammal folytattak tárgyalásokat többek között Németországgal, Svédországgal és Franciaországgal azonban a kilencvenes évek elején a Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) által megszigorított exportellenırzések megakadályozták ezeket az együttmőködési kísérleteket Kilencvenes évek hangsúlyeltolódások Khomeini halála után Rafszandzsáni elnökké választásával (1989) 16 a rekonstrukció korszaka kezdıdött el Iránban. Rafszandzsáni úgy vélte, hogy a gazdaság helyreállításához együtt kell mőködni a Nyugattal beleértve Amerikát, a Nagy Sátánt is [Farndon, o.]. A hidegháborút követıen a reformisták látták, hogy a nemzetközi helyzet megváltozott, az új környezetben a Khomeini által lefektetett külpolitikai 14 Meg kell jegyezni, hogy Teherán önerıbıl nem tudta volna felépíteni, üzembe helyezni. 15 Az atomsorompó szerzıdés 4. cikke kimondja, hogy a részes államok elidegeníthetetlen jogot kapnak a békés célú nukleáris energia kutatására, elıállítására és felhasználására, továbbá a nukleáris anyagokhoz, berendezésekhez és technológiához való hozzáféréshez. Halmosy [1985]: A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerzıdései, Gondolat, Budapest o június 3-án Khomeini ajatollah elhunyt. A legfelsıbb vezetı Ali Khámenei ajatollah lett.

11 10 alapelv már nem állja meg a helyét, Irán izolációs politikája zsákutca. Ezért Teherán nyitott a régióban befolyással bíró államok felé, 17 azonban a Washingtonnal való kooperáció nem valósult meg. [Ansari, o.] Ebben jelentıs szerepe volt az iráni döntéshozatalnak illetve annak felépítésében. A konzervatív mullahok továbbra is az elszigetelıdés politikáját kívánták folytatni, nem vették figyelembe, hogy ez az ország számára nem elınyökkel, hanem súlyos hátrányokkal jár. A keményvonalas papság élén a legfıbb vezetıvel mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza az Iszlám Köztársaság külpolitikájának arculatváltását. 18 Teheránban továbbra is úgy gondolták, hogy: Washington végleges célja a közel-keleti térkép teljes átrajzolása, amely a régió legnagyobb hatalmának megdöntése nélkül elképzelhetetlen, tehát az amerikai támadás bármikor bekövetkezhet. 19 Ezért Teherán Moszkva felé fordult, amellyel gazdasági megállapodásokat kötött. Ezen tárgyalások keretében már az elsı percben felmerült valamilyen szintő nukleáris kooperáció. Ez a szándék az 1992-ben megkötött egyezményben öltött testet, amelyben a felek megállapodtak négy reaktorblokk megépítésérıl és azok főtıanyaggal való ellátásáról. Azonban az egyezmény végrehajtását több tényezı is befolyásolta [Deák, o.]. A döntı ok Oroszország külpolitikai irányvonala volt, amely kizárólag az Egyesült Államokkal való kapcsolatra koncentrált. Moszkva Washingtontól várta, hogy visszaemeli az országot a demokratikus nemzetek nyugati közösségébe és ehhez széleskörő gazdasági és pénzügyi segítséget nyújt. Így az Iránnal való nukleáris együttmőködés megingatta volna az országba vetett bizalmat és ez által jócskán megnehezítette volna a beilleszkedését a teljesen átalakult nemzetközi rendszerbe [Deák, o.]. 17 Oroszország, Kína 18 Hiába szeretett volna a vezetés egy része párbeszédet kezdeményezni, a vezetık konzervatívabb szárnya elutasította a kapcsolatok rendezésére irányuló kezdeményezéseket. A Nagy Sátánnal való kiegyezést a forradalom elárulásának tartották. Ali Khámenei legfıbb vallási vezetınek döntı beleszólása van a külpolitika alakításába. 19 Ablaka Gergely [2005]: A "Nagy Sátán" és a "Törvényen Kívüli" kapcsolata, (2010. március 13.)

12 11 Washington és Moszkva között kialakult érett stratégiai partneri viszonyt Oroszországban félreértették. A Jelcin-Kozirjev páros olyan illúziókat kergetett, mint például az, hogy a kelet-európai országok velük maradnak, és nem kötelezik el magukat az euroatlanti integráció mellett. Moszkva abban reménykedett, hogy a Nyugat segít majd a gazdasági, politikai reformok végrehajtásában s így megszülethet egy új, erıs és demokratikus Oroszország, amely az Egyesült Államokkal közösen ırködhet a világ békéje felett. De Washingtonnak esze ágában sem volt megosztani frissen megszerzett hatalmát [Brzezinski, o.] végétıl azonban jelentısen romlott az orosz-amerikai viszony, ezért Moszkva önerıbıl próbált meg visszakapaszkodni a világpolitikába és visszaszerezni nagyhatalmi státuszát. Így az iráni atomerımő-építés támogatása kifejezetten demonstrálta Moszkva nagyhatalmi mivoltát januárjában állapodtak meg a búsehri erımő oroszok által történı befejezésérıl, mivel minden más partner elzárkózott az Iránnal való együttmőködéstıl. Az együttmőködés egy kísérleti reaktor építését, kisebb mennyiségő urán szállítását, iráni szakemberek képzését, egy uránbánya felszerelését, majd ezt követıen egy urándúsító egység üzembe helyezését irányozta elı. Az egyezség végrehajtása esetén Irán nagy lépést tehetett volna meg a teljes főtıanyagkör kiépítésére, 20 ezáltal a nukleáris önellátás felé. Washington az együttmőködés leállítását követelte Moszkvától. Az Egyesült Államok több érvet is felhozott az együttmőködés ellen, de mindenekelıtt azt, hogy Iránnak egy célja van nukleáris programjával, mégpedig az, hogy képes legyen tömegpusztító fegyver elıállítására. Moszkva azzal utasította el a vádakat, hogy Teherán együttmőködik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, amely a program minden elemét ellenırzi. Továbbá, hogy az Egyesült Államoknak amúgy sincs sem jogi alapja, sem egyéb indoka, hogy kifogást emeljen az orosziráni nukleáris együttmőködéssel kapcsolatban [Deák, o.]. Irán számára egy másik partner is kínálkozott, ez pedig Kína volt. Bár 1992 szeptemberében aláírtak egy jegyzıkönyvet a nukleáris 20 Azaz, hogy az uránt az uránérc kitermelésétıl főtıelemmé való feldolgozásáig képes legyen feldolgozni.

13 12 együttmőködésrıl, 21 azonban Peking Washington nyomására elıbb elhalasztotta az egyezmény végrehajtását, majd 1997-ben felmondta a jegyzıkönyvet. Az 1990-es évektıl a kutatás súlypontja Iszfahánba tevıdött át, és kínai segítséggel itt épült fel a Miniature Neutron Source Reactor (kis mérető neutronforrás reaktor), amelynek aktív zónájában több kilogramm igaz bombakészítéshez önmagában nem elegendı fegyvertiszta urán található. 22 Peking az együttmőködés keretében több szubkritikus rendszert, kritikus rendszert, illetve reaktort is leszállított az iszfaháni kutatóintézet számára A kilencvenes évek fegyverprogramjai Ali Khámenei 1988 októberében az Iran Timesnak kijelentette: meg kell erısítenünk védelmünket és ki kell terjesztenünk [támadó] képességeinket. 24 A fejlesztéseket több tényezı befolyásolta, Iránnak számos biztonsági fenyegetéssel kellett szembenéznie, ezért a teheráni vezetés igyekezett a hagyományos fegyverzetek kifejlesztésével fokozni az ország elrettentı képességét, hogy így tartsa vissza ellenségeit egy esetleges katonai akciótól. A legnagyobb fenyegetést Szaddám Huszein Irakja jelentette, alig pár éve ért véget az elsı Öböl-háború amelyben Irak vegyi fegyvereket vetett be Irán ellen, ráadásul Bagdad 1990-ben lerohanta Kuvaitot; továbbá nukleáris fejlesztéseket folytatott. Az Öböl-háború során Bagdad, Scud típusú rakétákkal többször támadta Teheránt és más lakott területeket. Propaganda célok miatt akkor szükséges volt demonstrálni, hogy az iráni fegyveres erık is képesek ilyen eszközzel fenyegetni Irak területét. Az 1991-ben Kuvait felszabadításával a nemzetközi koalíció gyızelmével végzıdött második Öböl-háború szintén mély nyomokat hagyott. Irak részérıl a fenyegetés megszőnt ugyan, de a 21 Peking több technológiát is átadott volna Teheránnak, és két könnyővizes reaktor építését is elıirányozták a tervek szerint Búsehrben. 22 ISIS: Nuclear Iran, (2010. március 7.) 23 Global Security: Esfahan Nuclear Technology Center, (2010. március 15.) 24 idézi: Ehteshami [1995]: After Khomeini, Routledge, New York, o.

14 13 legveszedelmesebb ellenségnek tekintett Egyesült Államok a Perzsa-öböl térségében támaszpontokat tart fenn. Teherán bekerítve érezte magát. 25 Irán szomszédságában, illetve a régióban több állam is rendelkezik atomfegyverrel: Oroszország, Pakisztán, India, Izrael valamint Törökország, amelynek területén amerikai atomfegyverek vannak. Még a nukleáris programban és a rakétaprogram fejlesztésében jelentıs szerepet játszó Pakisztánt sem tekintik baráti államnak. Ugyancsak számos elem zavarja a kapcsolatokat a másik nagy, és katonailag erıs szomszéddal, Törökországgal. Ankara a NATO tagja, az Egyesült Államok szövetségese és az Európai Uniós tagságra aspirál. Irán ellenségnek tekinti Izraelt, annak ellenére, hogy a két ország között alig van érdekellentét. A két ország már az 1990-es évek elejétıl kölcsönösen fenyegette a másik területét is elérı csapásmérı képességgel. Továbbá Teheránban úgy vélték, hogy a ballisztikus rakéták birtoklása igazolja az ország regionális hatalmi törekvéseit. Ezeknek a tényezıknek a hatására a kilencvenes években tovább folytatódtak Irán tömegpusztító fegyverprogramjai, amelyek közül prioritást a ballisztikus rakéta arzenál megteremtése kapott [Ablaka, o.]. A biológiai és vegyi fegyverek alkalmazását számos egyezmény tiltja, mivel rakétákról, illetve az azokkal folytatott kísérletekrıl nincsen nemzetközi jogi norma, Irán nyíltan folytathatta kísérleteit anélkül, hogy bárki nemzetközi jogi kifogást emelhetett volna ellene. Ráadásul ehhez a programhoz jóval könnyebb volt támogatókat szerezni, mint a biológiai és vegyi programhoz. A ballisztikus rakétaprogram elıtérbe kerülése mindazonáltal nem jelentette azt, hogy Irán felhagyott volna a többi fejlesztéssel és kutatással, azok tovább folytatódtak, igaz lényegesen kisebb ráfordításokkal. A korszerő vadászgépek hadrendbe állítása az izraeli légierıben nagyban hozzájárult az iráni rakétaprogram felgyorsításához. Izrael fenyegetéséhez már a Seháb-3 rakéták is elegendık lennének, 26 Irán azonban fejlettebb rakéták kifejlesztésére is törekszik. A Seháb korszerősített változatai már európai 25 Elég ha csak Szaúd-Arábia gondolunk. Rijád a második Öböl-háború során kifejezetten kérte, hogy az Egyesült Államok hadserege védje meg Szaúd-Arábiát Szaddám Huszeintıl. Az amerikai hadsereg azóta is az országban tartózkodik. Lásd sz. térkép 26 Lásd sz. ábra

15 14 célpontokat is elérnek. 27 Ami a valós iráni rakéta arzenált és az e mögött meghúzódó ipari hátteret illeti, a rendelkezésre álló adatok egymásnak ellentmondóak. Irán rakétaerıi fejlesztését jóformán csak az izraeli és az amerikai hírszerzı szolgálatok követik nyomon, maguk az irániak mindig csak annyi adatot hoznak nyilvánosságra, amennyit éppen célszerőnek tartanak Khátami elnöksége Mohammad Khátami elnöksége alatt ( ) tovább folytatódott az Iráni Iszlám Köztársaság polgári célú nukleáris programja. Khátami is azt hangoztatta, hogy országának nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál, és a kutatásokat, fejlesztéseket a nemzetközi jog betartásával teszik. Az iráni vezetés a korábbiakhoz hasonlóan igyekezett minden olyan kijelentést elkerülni, ami nyíltan a nukleáris fegyver megszerzésére utalt volna. A hivatalos álláspont mindvégig a program békés jellegét hangsúlyozta. Az atomprogramban a Nyugat számára kedvezı változás azért sem következhetett be, mivel kül- és belpolitikában a végsı szót Ali Khámenei legfıbb vallási vezetı mondja ki [Ablaka, o.]. Fontos azonban megjegyezni, hogy Ali Khámenei kibocsátott egy fatvát, 29 amely szerint az Iráni Iszlám Köztársaságban tilos a nukleáris fegyverek gyártása, felhalmozása és használata, majd hozzátette Irán soha nem lesz atomhatalom Iran watch: Iran's Ballistic Missile Program: (2010. február 18.) 28 Az éves katonai parádékon rendszeresen felvonultatják a már hadrendbe állított rakétákat. 29 Vallásjogi döntés. 30 Mathaba News: Iran, holder of peaceful nuclear fuel cycle technology, (2010. március 18.)

16 szeptember 11. után A 2001 szeptemberében történt Washington és New York elleni terrortámadások után az amerikai külpolitika még fenyegetıbbé vált az Iráni Iszlám Köztársaság számára. George W. Bush 2002-es évértékelı beszédében 31 Iránt a gonosz tengelyéhez sorolta, többek között azzal vádolva, hogy nukleáris fegyverek elıállítására törekszik. 32 Pedig Teherán azon államok közé tartozott, amely elítélte a szeptember 11-i terroristatámadásokat, és együttérzését is kifejezte a gyászoló amerikai néppel [Ablaka, o.]. Washingtont ez a gesztus nem nyugtatta meg, attól tartottak, hogy amennyiben Irán tömegpusztító fegyverre tesz szert, azt átadja az általa támogatott a Nyugat szemében terrorista csoportoknak. 33 Az afganisztáni rezsim ellen 2001-ben, majd a 2003 márciusában Irak ellen indított háború során, Irán aggodalommal figyelte, hogy az amerikai csapatok körbeveszik az országot. Az Egyesült Államok a terrorizmus felszámolására létrehozott egy koalíciót, amelyhez csatlakozott Hamid Karzai Afganisztánja, és Pervez Musarraf Pakisztánja is. Az iráni vezetés továbbra is azt állította, hogy az Egyesült Államoknak egy célja van csupán, az iráni rezsim megdöntése [Gazsi, o.]. Washington úgy indította meg háborúját Irak ellen, hogy erre nem kapott egyértelmő felhatalmazást az ENSZ Biztonsági Tanácsától. Az iráni vezetésre nézve ez a két háború fenyegetés volt, még annak ellenére is, hogy a katonai beavatkozásoknak volt pozitív hatása is Teheránra nézve, mégpedig az, hogy két Irán-ellenes szomszédot távolított el a hatalomból az Egyesült Államok. Washington Irak elleni háborúja megszabadította Teheránt egy jelentıs biztonságpolitikai fenyegetéstıl, Szaddám Huszeintıl, valamint lehetıséget teremtett arra, hogy a Huszein-rezsim eltőnése után keletkezett hatalmi vákuumot betöltse. Teheránban mégsem aratott sikert az afganisztáni és 31 George W. Bush évértékelı beszéde, január 29. (2010. január 19.) 32 Támogatja a terrorizmust, akadályozza a közel-keleti békefolyamatot, megsérti az emberi jogokat, stb. 33 A Hamásznak és a Hezbollahnak.

17 16 az iraki háború, hiszen Washington bizonyította, hogy a lator államok elleni rendszerváltás nem csak retorika. George W. Bush végleg szakított Bill Clinton békülékeny politikájával, és elkötelezte magát a kemény fellépés mellett. Az Egyesült Államok keményvonalas politikája lényegesen gyengítette a reformerek pozícióját Iránban, amely így a konzervatívoknak kedvezett, akik a Nagy Sátánnal való kiegyezés ellen voltak. Az amerikai retorika hatására olyan mértékben romlott a két ország közötti kapcsolat, annyira általánossá lett az Iránnal szembeni bizalmatlanság, hogy még a demokraták is a katonai beavatkozást látták a megoldásnak. Egy demokrata képviselı a következıket nyilatkozta: Én éppannyira szeretném kerülni a katonai erı alkalmazását, mint bárki más, de ha meg kell tennünk, akkor most kell megtennünk. 34 Vagyis egyesek úgy vélték, hogy az iráni rezsimet meg kell dönteni, bármi áron, ez szavatolja az Egyesült Államok biztonságát. Egy 2002-es közvéleménykutatás adatai szerint az iráni lakosság több mint kétharmada támogatná, hogy Teherán rendezze viszonyát Washingtonnal. Iránban a reformerek továbbra is a két ország közötti kapcsolatok rendezése mellett voltak a Khátami-adminisztráció számos olyan gesztus tett, amely jelzés értékő volt: például az 1997-es CNN interjú vagy az a kijelentés, miszerint Teherán megmenti az Afganisztánban bajba került amerikai katonákat, de jelentıs változás a hatalmi struktúra érintetlensége miatt nem következhetett be [N. Rózsa, o.] Fény derül a titkos nukleáris programra 2002 augusztusában súlyos bizalomvesztés történt a nemzetközi közösség részérıl. Egy ellenzéki csoport, az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanácsa Idézi: Farndon, John [2006]: Merre tart Irán, HVG könyvkiadó, Budapest 128. o. 35 Érdemes megjegyezni, hogy ezt a szervezetet az Egyesült Államok terrorista szervezetnek tartja, a sajtótájékoztató helyszíne Washington D.C. volt.

18 17 nyilvánosságra hozta, hogy Teherán Natanzban 36 urándúsítómővet, 37 Arakban pedig nehézvízgyárat 38 épít, egy olyan program keretében, melynek célja a teljes nukleáris főtıanyagkör kiépítése. Khátami elnök sietett leszögezni, hogy a program kizárólag békés célokat szolgál és meghívta a NAÜ képviselıit, hogy vizsgálják meg a be nem jelentett intézményeket. Irán és a NAÜ között hatályban lévı teljes körő biztosítéki egyezmény értelmében a nukleáris létesítményeket csak 180 nappal üzembe helyezésük elıtt köteles Teherán bejelenteni az ügynökség részére [N. Rózsa, 2006/b. 1. o.]. Tehát a perzsa állam ugyan nem sértette meg a nemzetközi szerzıdésekben vállalt kötelezettségeit, de George W. Bush évértékelı beszédében megfogalmazott vádakra nem volt szerencsés titokban épülı nukleáris létesítményekkel válaszolni. A natanzi helyszíni vizsgálatok során, a NAÜ szakemberei a centrifugákat üzemképtelennek találták, azonban dúsított urán nyomára is akadtak, amelyet Teherán azzal magyarázott, hogy az elıállításra alkalmas szerkezeteket a feketepiacról szerezte be, így a szennyezıdés a korábbi tulajdonostól Pakisztántól származott. A nemzetközi közösség a Khátami-adminisztrációval tárgyalásokat kezdeményezett a program leállításáról, amelyek során részsikereket értek el [Farndon, o.]. Az Európai Unió vezetı államai (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) az Iránnal folytatott megbeszéléseken elsısorban azt szerették volna elérni, hogy Teherán tárja fel teljes nukleáris programját, másrészt szüntesse be az urándúsítást, végül, de nem utolsó sorban írja alá az atomsorompó szerzıdés kiegészítı jegyzıkönyvét, amely lehetıvé teszi a NAÜ ellenırei számára, hogy az országban bárhol, bármikor, bejelentés nélkül ellenırzéseket végezhessenek. Bár Teherán ezt 2004 decemberében aláírta, a 36 A natanzi urándúsító gázcentrifugasort azért kérdıjelezik meg, mert bár a búsehri erımő főtıanyag dúsított urán, ennek szállítására az erımő teljes élettartamára Oroszország garanciát vállalt. 37 Mivel az U235 izotóp a természetben mindössze 0,7 %-ban fordul elı, erımővi felhasználásra is dúsítani kell, általában 3-40%-ra. Fegyverminıségő az az urán, melyben az U235 izotóp arány 90 %-nál magasabb. N. Rózsa Erzsébet [2005]: Evolúció és revolúció az Iráni Iszlám Köztársaság külpolitikájában o. 38 A nehézvizes reaktorok proliferációs szempontból a könnyővizes típusnál sokkal veszélyesebbek, mivel technikailag sokkal alkalmasabbak a természetben nem található, de fegyvergyártásra alkalmas plutónium elıállítására.

19 18 medzslisz nem ratifikálta, azonban a Khátami-adminisztráció a nemzetközi közösség megnyugtatásának céljából bejelentette, hogy tartja magát a jegyzıkönyvben foglaltaknak ben Irán felfüggesztette az iszfaháni Nukleáris Kutatóközpont valamint a natanzi urándúsító építését, amelyeket a tárgyalások késıbbi elakadásakor újraindított 40 [N. Rózsa, o.]. Irán továbbra is azt hangsúlyozta: ugyanolyan joga van az atomenergia békés felhasználására, mint bármelyik másik ENSZ tagállamnak, ráadásul aláírta az atomsorompó szerzıdést és együttmőködik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. A nemzetközi közösség retorikája nem változott, az Egyesült Államok és Izrael azon aggodalmainak adott hangot, miszerint Irán célja atombomba kifejlesztése. Teherán szerint a következı tényezık kifejezetten szükségessé teszik az atomenergia felhasználását. Az olajkészletek korlátozottan állnak rendelkezésre, egyes becslések szerint az ország nagyjából negyven évre elég olajtartalékkal rendelkezik, ha elfogynak a készletek, az jelentıs gondot fog okozni a teheráni vezetésnek, mivel a GDP körül-belül 26,5 %-a az olaj- és gázexportból származik. 41 A nukleáris energia jóval olcsóbb és sokkal hatékonyabb energiahordozó, mint a kıolaj. Az atomenergia felhasználása nem szennyezi a környezetet, bár a tárolása még csak ideiglenesen megoldott. A rendkívül pazarló olajfelhasználás következtében Irán az egyik legszennyezettebb ország lett, ezért mindenképpen szüksége van az alternatív energiaforrások növelésére. Irán uránérc lelıhelyekkel is rendelkezik, nem értik, hogy miért ne használhatná ki ezen erıforrásait is, mint ahogyan azt megteheti más szuverén állam. 39 Ez 2006 februárjáig így is volt. 40 Az iszfaháni Nukleáris Kutatóközpontot 2005 augusztusában, a natanzi urándúsítı építését pedig 2006 januárjában. 41 Nemzetközi Valutaalap: Iráni Iszlám Köztársaság (2008. október 23.)

20 19 II. Mahmúd Ahmadinezsád elnöksége A 2005 júniusi elnökválasztáson ismét elindult a korábban már kétszer elnökké választott Hásemi Rafszandzsáni, de súlyos vereséget szenvedett Teherán korábbi polgármesterétıl, Mahmúd Ahmadinezsádtól. Ahmadinezsád aki az új jobboldalhoz tartozik 1987-ben mérnöki diplomát szerzett, nem vett részt vallási oktatásban, az iszlám köztársaságban ı az elsı elnök aki nem tagja a síita klérusnak. Az új elnök nyersstílusú, konfliktuskeresı, ultrakonzervatív politikus, és bár nem vallástudós, de élvezte a vallási vezetık támogatását [Csicsmann, o.]. Sokan azért szavaztak rá, mert úgy látták, hogy az új jelöltben van valami ami Rafszandzsániból hiányzik. A nyitást képviselı reformer tábor, a társadalom nagy része szerint megfertızıdött a nyugati értékek által. A nép szemében a reformerek elitistának tőntek, akik inkább képviselik a Teherán északi részében élı újgazdag réteget, mint az egyszerő vidéki embereket, ezért volt szimpatikus a kizsákmányolt tömegnek a szegény családból származó Ahmadinezsád [Dabasi, o.]. Az új elnök politikája teljesen szembement a Khátami által képviselt nyitás politikájával októberében egy teheráni nagygyőlésen Izrael megsemmisítését szorgalmazó beszédével sokkolta a nemzetközi közösséget. 42 Majd 2006 áprilisában kijelentette, hogy Irán belépett a nukleáris technológiával rendelkezı országok klubjába, ugyanis 164 centrifugán 3,5 %-os dúsított uránt állítottak elı. 43 Ezek a kijelentések ráirányították a figyelmet Teheránra és nukleáris programjára. Ahmadinezsád is azt hangoztatja, 44 hogy az atomprogram kizárólag békés célokat szolgál. 45 A nukleáris program békés célú 42 IRIB NEWS: Ahmadinejad: Israel must be wiped off the map, (2008. október 12.) 43 BBC NEWS: Iran declares key nuclear advance, (2010. március 3.) 44 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár az alkotmány szerint a köztársasági elnöki poszt a második legfontosabb közjogi méltóság, az iráni politikai struktúra és a papság jelentısen korlátozza szerepét. A Legfıbb Vezetı felügyeli a fegyveres erıket, az igazságszolgáltatást és ı hozza meg a legfontosabb döntéseket bel- és külpolitikában egyaránt. A köztársasági elnök feladatát leginkább a nyugati típusú demokráciákban megszokott miniszterelnöki feladatokhoz lehet hasonlítani. 45 BBC NEWS: Excerpts: Ahmadinejad conference

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

V. évfolyam 2008/2. INTERJÚ

V. évfolyam 2008/2. INTERJÚ V. évfolyam 2008/2. INTERJÚ El kell dönteni, hogy Iránhoz az atomkérdés vagy az Interjú Walter Posch-sal, a párizsi EU Biztonsági Tanulmányok Intézetének kutatójával Az új iráni politikai jobboldalról,

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/11 1241 Budapest Pf: 181 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/11 1241 Budapest Pf: 181 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/11 1241 Budapest Pf: 181 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 Új amerikai diplomáciai erőfeszítések a Közel-Keleten Míg az Obama-adminisztráció első három

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

POLITOLÓGIA ABLAKA GERGELY AZ IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KAPCSOLATA A XX. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁBAN BEVEZETŐ

POLITOLÓGIA ABLAKA GERGELY AZ IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KAPCSOLATA A XX. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁBAN BEVEZETŐ POLITOLÓGIA ABLAKA GERGELY AZ IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KAPCSOLATA A XX. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁBAN BEVEZETŐ Jelen írásom alapjául a 2000/2001. tanévben írott, 1979, a fordulat

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

6. A nemzetközi szerzıdések joga II.

6. A nemzetközi szerzıdések joga II. 6. A nemzetközi szerzıdések joga II. Nemzetközi jog I. elıadás 2010. 10. 14. Vázlat 1. A nemzetközi szerzıdés kötelezı ereje és teljesítésének biztosítékai 2. A szerzıdések értelmezése a) Az értelmezés

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog.

8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog. 8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog. 2011. március 31. Nemzetközi jog II. I. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szervezete: Tagság állandó tagok + választott tagok Állandó:

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12.

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12. KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE Egymásra utaltság (természeti erıforrások hiánya) Méretgazdaságosság (technikaitechnológiai fejlıdés) Komparatív elınyök 2 NEMZETKÖZI GAZDASÁGI

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Választások és kormányalakítás Szerbiában

Választások és kormányalakítás Szerbiában Választások és kormányalakítás Szerbiában 2008. július 7-én a szerbiai parlament megválasztotta a szerb kormányt. A 250 képviselıbıl 127 támogatta az új koalíciót (27 szavazott ellene, 10 tartózkodott,

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

Állásfoglalás. A Fejlıdés és környezeti felelısség címő konferencia (Szeged, 2008.09.) elıadói által megfogalmazott:

Állásfoglalás. A Fejlıdés és környezeti felelısség címő konferencia (Szeged, 2008.09.) elıadói által megfogalmazott: A Fejlıdés és környezeti felelısség címő konferencia (Szeged, 2008.09.) elıadói által megfogalmazott: Állásfoglalás Az emberiség néhány száz éve exponenciálisan növekszik szinte minden mennyiségi (extenzív)

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Biztonsági konferencia München, 2009

Biztonsági konferencia München, 2009 84 Salamon Péter Tófalvi Fruzsina Biztonsági konferencia München, 2009 A németországi München 2009. február 6. és 8. között immár 45. alkalommal adott otthont az évente megrendezett nemzetközi biztonságpolitikai

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban.

székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 327-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

CBHF: az összefogás Alapja

CBHF: az összefogás Alapja Gyene István Hunor CBHF: az összefogás Alapja 2010. január 12-én hatalmas erejű földrengés pusztított az amerikai kontinens legszegényebb államában, Haitin. Az elmúlt században az egymást követő katonai

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 92 92 Rácz András NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁRCIUS Az Orosz Föderáció új katonai doktrínája Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február 5-én hagyta jóvá az Orosz Föderáció

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása 570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása Célok 9. A könyvvizsgáló célja, hogy: (a) (b) elegendő és megfelelő könyvvizsgálati

Részletesebben

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai Csanádi András gazdasági igazgató Óbudai Egyetem 2011. október 5. 2 Társadalmi és gazdasági hatások Társadalmi és gazdasági

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttmőködések gyakorlata és párbeszéd révén (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve 1 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2010-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

Bevezető. Nukleáris. Környezet

Bevezető. Nukleáris. Környezet Bevezető A The Bulletin of the Atomic Scientists Doomsday Clock (Atomtudósok Közlönyének Végítélet Órája) jelzi, hogy az emberiség milyen közel áll éppen a teljes megsemmisüléshez e pillanatot jelképezi

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

jog Vázlat - A nemzetközi jog strukturális elvei Nemzetközi jog I. 2010. November 25. D. Az állam immunitása

jog Vázlat - A nemzetközi jog strukturális elvei Nemzetközi jog I. 2010. November 25. D. Az állam immunitása 12. Szuverenitás, nonintervenció és önrendelkezési jog Nemzetközi jog I. 2010. November 25. Vázlat - A nemzetközi jog strukturális elvei A. A szuverén egyenlıség elve B. A beavatkozás tilalma Kialakulása

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert) BALÁZS LÁSZLÓ A NEMZETKÖZI ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK ÉS A RENDİRSÉG IDEGENRENDÉSZETI SZAKTERÜLETÉNEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben