1. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 SM.1.A..sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betéti számlák vezetéséhez. 1. Általános rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a BÁCSKA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) - székhely: H Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 2., cégjegyzékszám Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cg ; adóazonosító szám: ; kirendeltségei által a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek - fogyasztók - mint számlatulajdonosok (a továbbiakban: Számlatulajdonos) számára forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben, a keretszerződés szerint nyitott fizetési számlákra, valamint a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejövő betéti jogviszonyokra. Az ÁSZF hatálya kiterjed mindazon szerződésekre, melyek az itt írt Általános Szerződési Feltételek kötelező alkalmazásáról rendelkeznek Az ÁSZF rendelkezései mind a Számlatulajdonosra, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) kapcsán a jogszabályok keretein belül azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet eltérni A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az adott Szerződés továbbá a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának, valamint a vonatkozó Hirdetményének rendelkezései az irányadók Az ÁSZF-et az Üzletszabályzatot és a Hirdetményeket a Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben kifüggeszti, a Takarékszövetkezet honlapján ( elérhetővé teszi, továbbá a szerződéskötést megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja Az ÁSZF és az Üzletszabályzat közötti esetleges eltérés esetén az ÁSZF, az ÁSZF és a Szerződés közötti eltérés esetén a Szerződés, az ÁSZF és a Hirdetmény közötti eltérés esetén a Hirdetmény, a Hirdetmény és Szerződés esetén a Szerződés az irányadó A Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk), 2013.évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. sz. MNB rendelet (MNB Rendelet) és egyéb, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. 1.7 Az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos speciális és eltérő szabályokat az Electronic banking, /Internet Bank, SMS,/ szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási szerződések, az Általános Szerződési Feltételek, valamint a Lakossági betéti kártyákhoz kapcsolódó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Az itt felsorolt kifejezések az ÁSZF-ben, valamint az Ügyféllel megkötött szerződésben az alábbi jelentéssel bírnak: 1

2 Aláírás bejelentő karton: a Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány, amelynek aláírásával a Számlatulajdonos a fizetési számlája felett rendelkezni jogosult személyeket, aláírás mintájukat, a rendelkezésük módját (egyéb feltételeket) jelenti be a Takarékszövetkezetnek. Árfolyam: a Takarékszövetkezet által az Árfolyamjegyzékében közzétett a magyar forint és egy adott valuta/deviza vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett vételi- eladási és közép árfolyam. A Takarékszövetkezet által az adott banki munkanapra jegyzett árfolyamok megtekinthetők a Takarékszövetkezet fiókjaiban, a Takarékszövetkezet honlapján. ( illetve az elektronikus csatornán nyújtott szolgáltatásán keresztül közzétett Árfolyamjegyzékben. Banki munkanap: a Hirdetményben meghatározott azon nap, amelyen a Takarékszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Banki munkanap záró időpontja: a Takarékszövetkezet által különböző ismérvek (így különösen: devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben meghatározott azon időpont, ameddig a Takarékszövetkezet a fizetési megbízást átveszi. Belföldi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. A belföldi forint fizetési forgalom szolgáltatást a Takarékszövetkezet az InterGiro1 (BKR IG1), InterGiro2 (IG2) és a VIBER fizetési és elszámolási rendszerek igénybevételével biztosítja. A belföldi (és a külföldi) deviza fizetési forgalom szolgáltatást a Takarékszövetkezet a SWIFT fizetési rendszer igénybevételével biztosítja. Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. Betét: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján Takarékszövetkezetnél Számlatulajdonos, mint betétes által elhelyezett betéti összeg, ideértve a Fizetési számlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betétszámla: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján nyitott forint- és / vagy deviza betétszámla. A betétszámla megtakarítási jellegű, pénzforgalmi fizetési megbízások teljesítésére nem alkalmas. Betétlekötési megbízás: A Számlatulajdonos a fizetési számláján lévő pénzösszeget a Takarékszövetkezetnél betétlekötési megbízással lekötheti. A fizetési számláról lekötött betét esetén a betétlekötési megbízás elválaszthatatlan részei a Fizetési számlaszerződés, a jelen ÁSZF, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata és Hirdetménye, mely dokumentumok együttesen minősülnek a Ptk. XX. CÍM A Hitel-és számlaszerződések LIV. Fejezet 6:390. szerinti betétszerződésnek. BIC (SWIFT) kód: a Takarékszövetkezet saját nemzetközi egyedi azonosító kódja a SWIFT rendszerben. Devizabelföldi: az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa, a tizennégy éven aluliak esetében a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet. Devizakülföldi: az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet. EBKM: 82/2010. (III. 25) Korm. rendelet alapján kiszámított Egységesített betéti kamatlábmutató. EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési művelet: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a 2

3 pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euróövezeten kívüli EGT-állam devizanemében történik. Egyedi azonosító: a Fizetési számla vonatkozásában a Számlatulajdonos azonosítása céljából a Takarékszövetkezet által meghatározott betű-, számjegy vagy jelkombináció, ideértve különösen a pénzforgalmi jelzőszámot (Fizetési számlaszám). Elektronikus csatorna: a Takarékszövetkezet által nyújtott készpénz-helyettesítő fizetési eszközök - így különösen: bankkártya, Takarékszövetkezet által biztosított Home Bank, Internetbank. elektronikus csatornán kizárólag abban az esetben adható megbízás, ha a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél Fizetési számlával rendelkezik és az adott elektronikus csatornára vonatkozó külön kiegészítő megállapodást/szerződést kötött a Takarékszövetkezettel. Elektronikus úton benyújtott fizetési megbízás: az Ügyfél által elektronikus úton, elektronikus aláírással a vonatkozó szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett InternetBanking, Home- Bank rendszeren keresztül benyújtott fizetési megbízás. Értéknap: az a nap, amelyet a Takarékszövetkezet a fizetési művelet tekintetében az elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás (ideértve a kamatelszámolást is) szempontjából figyelembe vesz. Eseti betétlekötés: meghatározott futamidőre történő betétlekötés. Az eseti lekötött betét a lejárat napja után megszűnik. Fedezet: a fizetési megbízások teljesítéséhez, a megbízásokban, szerződésekben / megállapodásokban meghatározott Fizetési számlán a Számlatulajdonos szabad rendelkezésre álló egyenleg. Fizetési megbízás: az Ügyfélnek a Takarékszövetkezet részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Fizetési művelet: az Ügyfél, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás valamely fizetési mód szerinti lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla: a Ptk. XX. CÍM Hitel-és betétszerződések LVI. Fejezet 6:394 -a szerinti Fizetési számlaszerződés alapján Takarékszövetkezet által Számlatulajdonos részére megnyitott Fizetési számla. Fizetési számlakivonat: A Fizetési számla forgalmáról és egyenlegéről a Takarékszövetkezet által a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal és gyakorisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelenti. Fizetési számlaszerződés: a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között a Ptk. XX. CÍM Hitel-és betétszerződések LVI. Fejezet 6:394. -a és a Pft. alapján Fizetési számla, mint Fizetési számlanyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, a Számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére létrejött Fizetési számlaszerződés, amely meghatározza a Fizetési számlaszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit. A Fizetési számlaszerződésnek, mint Pft. szerinti keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek /ÁSZF/, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye, a fizetési megbízás megadásra szolgáló Takarékszövetkezeti nyomtatványok, aláírási karton, Árfolyamjegyzék, amelyek együttesen szabályozzák a számlavezetés szabályait, kondícióit (díjak, jutalékok, költségek stb.), valamint teljesítési rendjét. Fizető fél (Kötelezett): az a jogalany: a) aki a fizetési számla tulajdonosaként Fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a Fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. Fix kamatozás: a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt nem változik. 3

4 Fordulónap: az a Takarékszövetkezeti munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul. Futamidő: a betét lekötésének kezdő és lejárati időpontja között eltelt időtartam. Hirdetmény: a Takarékszövetkezet a jelen ÁSZF-re kiterjedő hatállyal kötött szerződésekben nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett és a Takarékszövetkezet internetes honlapján ( az ügyfélre vonatkozóan közzétett tájékoztatója (hivatalos közleménye). A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó részei az adott fizetési számlára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Hirdetmény szolgáltatások felsorolásán kívül tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő bankköltségek (pl.: díjait, jutalékait, egyéb költségeit stb.) elszámolásának esedékességét, az alkalmazott árfolyam típust, a fizetett kamatok/kamatozás típusait, mértékét, a fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra történő átvételi határidejét és végső benyújtási határidejét, a megbízások teljesítés rendjét, valamint a fizetési megbízások, fizetési műveletek teljesítésének feltételeit. Ismétlődő betétlekötés: határozatlan futamidőre lekötött betétet a Takarékszövetkezet a betét fordulónapján automatikusan újra leköti a fordulónapkor hatályos Hirdetmény szerinti betéti kamat mérték szerint. A betétlekötési megbízás kezdő, első lekötési periódus szerinti kamat mértéket rögzíti, a további lekötési periódusokban érvényes és a Takarékszövetkezet által alkalmazott kamat mértéket a fordulónapkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. InterGiro1 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (BKR IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követő munkanapon elszámolási napon kerül sor. A Takarékszövetkezet az InterGiro1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, a pénznemek közötti átváltást igénylő, valamint a papír alapon benyújtott egyszerű átutalást, a hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint a beszedési megbízások benyújtását és teljesítését. InterGiro2 fizetési forgalom: Az InterGiro2 fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás öt elszámolási ciklus keretében történik meg. A Takarékszövetkezet az InterGiro2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalásokat, csoportos átutalásokat, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalásokat, az Ügyfél külön megbízása alapján a papír alapú egyszerű átutalásokat. Jóváírási nap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az általa a kedvezményezett Számlatulajdonos részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel növeli. Kedvezményezett (Jogosult): az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja. Késedelmi kamat: az a Hirdetményben meghatározott kamat, amelyet a Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos részére felszámítani az esedékesség napjától kezdődően, a késedelem idejére, amennyiben a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetet megillető költségeket (így különösen díjakat, jutalékokat és egyéb költségeket) esedékességkor nem fizette meg. Konverzió: eltérő devizanemek közötti átváltás a Takarékszövetkezet Árfolyamjegyzékében közzétett árfolyamon. Könyvelési nap: az a nap, amikor a fizetési művelet a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos fizetési számláján rögzítésre kerül. Közös tulajdonú fizetési számla: az olyan fizetési számla, amely esetében a takarékszövetkezet két természetes személlyel köti meg a fizetési számlaszerződést és a számlának két, azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező Számlatulajdonosa van. Lakossági forintszámla: a Takarékszövetkezet által forintban vezetett fizetési számla. 4

5 Lakossági devizaszámla: a takarékszövetkezet által a Hirdetményben meghatározott devizanemekben nem forint- vezetett lakossági számla. Legkésőbbi teljesítési határidő: az a legkésőbbi határidő, amelynek betartására a Takarékszövetkezet az EGT-n belüli fizetési műveletek vonatkozásában kötelezettséget vállal, hogy ezen határidő alatt a deviza átutalás fedezetét a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához eljuttatja. Meghatalmazott: a Számlatulajdonos által eseti jelleggel meghatalmazott olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki jelen ÁSZF-ben meghatározott megbízásokat, szolgáltatásokat a Számlatulajdonos javára, Számlatulajdonos helyett és nevében adja meg, illetve végzi. Nemzetközi fizetési számlaszám (International Bank Account Number IBAN): a nemzetközi fizetési forgalomban a bankszámlák jelölésére szolgáló fizetési számlaszám (pénzforgalmi jelzőszám). A nemzetközi fizetési megbízások esetén IBAN számlaszám megadása szükséges a megbízás teljesítése érdekében. Az IBAN számlaszámot a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi jogszabály alapján képezi a számlaszerződés szerinti fizetési számlaszámból. Papír alapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá, s melyet az ügyfél postai úton, vagy személyesen nyújtott be. Referencia-árfolyam: a Takarékszövetkezet által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam. Rendelkezésre jogosult: a Számlatulajdonos által a fizetési számla feletti rendelkezésre állandó jelleggel aláírási kartonon feljogosított természetes személy. /állandó meghatalmazott/ Sávos betétlekötés: olyan betétlekötés, amelynek során a betétként elhelyezett összeg az adott összeghatártól függően összegsávokba tartozó módon az adott sávhoz tartozó kamatlábak szerint kamatozik. Egy adott összeg esetén a betét összeghatár feletti része a magasabb sávra, míg az összeghatár alatti összeg az alacsonyabb sávra meghatározott kamattal kamatozik. Sorbaállítás: a Takarékszövetkezet által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorbahelyzése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor az Ügyfél az ütemezett fizetései céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a Takarékszövetkezettel. Számlatulajdonos: a jelen ÁSZF szerinti feltételeket teljesítő, a Takarékszövetkezettel fizetési számlaszerződést kötő természetes személy, akinek a Takarékszövetkezet számlavezetési, pénzforgalmi, betéti és a bankszámlához kapcsolódó egyéb Takarékszövetkezeti szolgáltatást nyújt. A lakossági ügyfélkörbe tartozó természetes személy Számlatulajdonos a Pft pontja szerint fogyasztónak minősül. Számlavezető hely: a Takarékszövetkezet azon kirendeltsége, ahol a fizetési számlaszerződés megkötése történt, illetve ahol a Számlatulajdonos számlaszerződését és ügyfélanyagát a Takarékszövetkezet kezeli. Szerződés: a jelen ÁSZF vonatkozásában a Fizetési számlaszerződés, és a Betétszerződés. Takarékszövetkezeti kirendeltség: a Takarékszövetkezet ügyfélforgalom felé nyitva álló, külön, a helyszínen kifüggesztett nyitvatartási idővel rendelkező számlavezető szervezeti egysége. Társtulajdonos: a közös tulajdonú fizetési számla esetén a Takarékszövetkezettel fizetési számlaszerződést kötő másik Számlatulajdonos. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a Számlatulajdonos számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A Takarékszövetkezet tartós adathordózónak tekinti különösen az egyszer írható CD-t, DVD-t, a Takarékszövetkezet által üzemeltetett E- Bank ( Home Bank, Internetbank) rendszert, a takarékszövetkezet által üzemeltetett internetes honlapot, amennyiben ezen eszközök a Számlatulajdonos számára címzett adatok tárolására alkalmasak. 5

6 Teljesítés napja: a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghatározott azon nap, amelyen a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítéséből rá háruló kötelezettségeket elvégzi. Terhelési nap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az általa a fizető fél Számlatulajdonos részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelését a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. Ügyfél: az a természetes személy, aki részére a Takarékszövetkezet pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, illetve egyéb banki szolgáltatást végez. Üzletszabályzat: az a dokumentum, amely meghatározza a Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és aminek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Takarékszövetkezet valamely szolgáltatást nyújt ügyfelei részére és / vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Takarékszövetkezettől. Változó kamatozás: a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt változik. Végső benyújtási határidő: a Takarékszövetkezet által különböző ismérvek (devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben meghatározott végső időpont, ameddig a takarékszövetkezet a fizetési megbízást tárgynapi feldolgozásra átveszi. VIBER átutalás: A Takarékszövetkezet a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer a továbbiakban: VIBER alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul rövid határidő mellett teljesíti a belföldi bankközi utalásokat a részére személyesen átadott vagy telefaxon a címére megküldött átutalási megbízások alapján. 2. A Fizetési Keretszerződés megkötése és a Fizetési számla megnyitása 2.1. A Takarékszövetkezetnél a fizetési számlaszerződés megkötését kezdeményezheti bármely nagykorú devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy; a 14. életévét betöltött kiskorú devizabelföldi természetes személy a törvényes képviselője jóváhagyásával és kezességvállalásával, továbbá speciális fizetési számla típus esetén a 14. életévét be nem töltött kiskorú devizabelföldi természetes személy részére törvényes képviselője A fizetési számla megnyitásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személyazonosítására alkalmas okiratát - belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy új típusú, kibocsátott kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 14. életévét be nem töltött természetes személy esetén születési anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány mellett személy azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél vagy diákigazolvány; - külföldi természetes személy esetén útlevél vagy az illetékes hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), feltéve, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély a számla megnyitásakor bemutassa, és a fizetési számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja A fizetési számlaszerződés annak a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos részéről történő aláírásával jön létre A Takarékszövetkezet a fizetési számla megnyitásának feltételeként nyitó összeg befizetését írhatja elő, amelynek minimális mértékét a Hirdetmény tartalmazza Ha a fizetési számlaszerződés másként nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonosról az alábbi személyi adatokat tartja nyilván: - a Számlatulajdonos családi és utóneve (születési név), amennyiben van házassági neve, - állandó lakcíme és levelezési címe, 6

7 - születési helye és ideje, - anyja születési neve, - állampolgársága, - személyazonosító okmány típusa és száma, - a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén telefonszáma, elektronikus levelezési címe, valamint ha jogszabály kötelezővé teszi, illetve a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén a Számlatulajdonos adóazonosító jele. Külföldi természetes személyekről az előbbiekben felsorolt azonosító adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet A Takarékszövetkezet devizaszámlát a Számlatulajdonos kérésére a mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett devizanemekben nyit és vezet. A Takarékszövetkezet minden egyes devizanemre külön devizaszámlát nyit A Számlatulajdonos a fizetési számlához kapcsolódóan igényelhet a Takarékszövetkezetnél Hirdetmény szerinti bankkártyát, elektronikus szolgáltatásokat (Internet bank ), SMS szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerint. A Takarékszövetkezet az általa meghatározott feltételek teljesülése esetén a fizetési számlához kapcsolódóan lehetőséget biztosít folyószámlahitel igénybevételére a Fogyasztási Hitelek Általános Szerződési Feltételekben és a Hirdetményben foglaltak szerint. 2.8 A Takarékszövetkezet devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek (a továbbiakban: Számlatulajdonos) részére fizetési számlaszerződés alapján számlát nyit és vezet. A számlaszerződéssel a Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a Számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti A Számlatulajdonos kérésére a Takarékszövetkezet a fizetési számla mellett meghatározott célra szolgáló elkülönített számlát is nyithat. Az elkülönített számlák a fizetési számlával együttesen, egységes fizetési számlának tekintendők A Takarékszövetkezet a tájékoztatási és kapcsolattartási kötelezettségének a szerződéskötéskor és a szerződés fennállása alatt - magyar nyelven tesz eleget. 3. Fizetési számla feletti rendelkezés 3.1. A Takarékszövetkezet a fizetési számlát a Számlatulajdonos nevére nyitja meg. A Számlatulajdonos fizetési számlája felett a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon jogosult rendelkezni A fizetési számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy a megfelelően kitöltött aláírásbejelentő kartont a Takarékszövetkezethez benyújtotta és azt a Takarékszövetkezet érvénybe helyezte. Az Euro-e banking / Internet bank; / szolgáltatást igénybe vevő Számlatulajdonos a Fizetési Keretszerződés aláírásával egyidejűleg az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a Takarékszövetkezet, illetve az Euro-e banking ügyfélterminál minden egyes felhasználójára vonatkozóan megadott adatok mellett köteles rendelkezni az elektronikus aláírásra jogosultak nevéről és aláírási pontszámáról. Az aláírásbejelentő kartont a Takarékszövetkezet ebben az esetben is bekéri a Számlatulajdonostól. 7

8 3.3. A fizetési számla két természetes személy nevére is szólhat (közös tulajdonú fizetési számla, társtulajdonos). A két néven nyitott fizetési számla követelése felett a Számlatulajdonosok rendelkezésük alapján önállóan vagy együttesen jogosultak rendelkezni. Önálló rendelkezéshez kötött fizetési számla esetében valamennyi Számlatulajdonos a fizetési számlaszerződésből származó jogaikat, illetve kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, illetve teljesíteni, azaz bármely Számlatulajdonos önállóan jogosult rendelkezni a számla felett, kivételt képez ez alól azonban bármilyen, a fizetési számlához kapcsolódó szerződéskötéssel, módosítással, megszüntetéssel járó igény, amelyről viszont csak együttesen rendelkezhetnek. A fizetési számla felett Rendelkezésre jogosult személyt csak együttesen jelenthetnek be abban az esetben is, ha a Számlatulajdonosok rendelkezési joga önálló. Eltérő szerződési kikötés hiányában a Számlatulajdonosoknak a mindenkori számlakövetelés tekintetében fennálló tulajdoni hányada egyenlő. Együttes rendelkezési jogosultság esetén a Számlatulajdonosok csak együtt rendelkezhetnek (adhatnak megbízást, forgalmazhatnak) a fizetési számla felett A Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Takarékszövetkezet a számlakövetelést az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki, illetve utalja át. A Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos (Társtulajdonos) elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a túlélő Számlatulajdonos felelős Személyes megjelenés esetén a Számlatulajdonos a személyazonosítására alkalmas okirata (2.2. pontban) bemutatásával jogosult fizetési számlája felett rendelkezni. A Takarékszövetkezet a személyazonosság kétséget kizáró megállapításához a személyi azonosító okmányon túl egyéb, személyazonosításra alkalmas okiratokat jogosult kérni. A Takarékszövetkezet jogosult a megbízás teljesítését elutasítani a személyazonosításra alkalmas okirat hiánya vagy bemutatásának megtagadása esetén, továbbá, amennyiben megállapítja, hogy a megbízáson megadott aláírás jogosulatlan személytől származik, vagy a bejelentett aláírás-mintától eltér A Takarékszövetkezet a fizetési számlára adott megbízást telefon, telefax, elektronikus levél útján ha a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos külön szerződésben másként nem állapodtak meg nem fogad el, és azokat nem teljesíti A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított személyazonosításra szolgáló okirat, meghatalmazás, aláírás elfogadásából eredő károkért, melynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehet felismerni Rendelkezésre jogosult (állandó meghatalmazott) A Számlatulajdonos jogosult személyesen, az aláírás-bejelentő kartonon más természetes személy(eke)t a 2.2. pontban nevesített azonosító okmányokból megállapított adatok megadásával a fizetési számla feletti rendelkezési joggal felruházni, azaz állandó meghatalmazást adni a számla feletti rendelkezésre. A Takarékszövetkezet a fizetési számla feletti rendelkezésre jogosultak aláírás bejelentését, illetőleg a meghatalmazást mindaddig érvényben levőnek tekinti, amíg a Számlatulajdonos a számlavezető helyen vagy másik kirendeltségen írásban ellenkező utasítást nem ad (azaz nem vonja vissza, nem módosítja). A Számlatulajdonos vagy a Rendelkezésre jogosult halálának időpontjával a Rendelkezésre jogosult állandó meghatalmazása és fizetési számla feletti rendelkezési joga megszűnik. A fizetési számlára bejelentett Rendelkezésre jogosult(ak) számla feletti rendelkezési joga csak önálló (külön-külön) lehet. 8

9 3.8.2 A Takarékszövetkezet a fizetési számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján elvégzi és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti. A Takarékszövetkezet a rendelkezésre jogosult személytől csak azután fogad el rendelkezést, ha azonosítása már megtörtént. A Számlatulajdonos a fizetési számlán történő forgalmazást a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személyek bejelentését, a fizetési számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy(ek) azonosítását, valamint a Keretszerződés aláírását követően kezdheti meg. Amennyiben a Számlatulajdonosnak több fizetési számlája és/vagy fizetési devizaszámlája, lekötött betétszámlája van a Takarékszövetkezetnél, és az aláírásbejelentő kartonon bejelentett, rendelkezni jogosult személyek az egyes számlák esetében eltérnek, úgy a Számlatulajdonos köteles megjelölni azt az aláírásbejelentő kartont, amelyen azok a természetes személyek szerepelnek, akik az új, megnyitásra kerülő fizetési számla felett is rendelkezhetnek A Takarékszövetkezet nyilvántartja a rendelkezési joggal felhatalmazott személy 2.5. pontban felsorolt személyi adatait Közös tulajdonú fizetési számla esetén a Számlatulajdonosok függetlenül számla feletti rendelkezési joguk jellegétől (önálló vagy együttes) Rendelkezésre jogosult megadására kizárólag együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. Közös tulajdonú fizetési számla esetén a Számlatulajdonosok rendelkezési joga önálló vagy együttes, míg az általuk felhatalmazott Rendelkezésre jogosultaké minden esetben csak önálló lehet A Rendelkezésre jogosultra a Számlatulajdonosra vonatkozó szabályok az irányadóak, a jelen ÁSZF-ben foglalt korlátozások figyelembevételével. A Számlatulajdonos által a számla feletti rendelkezésre feljogosított Rendelkezésre jogosult: a) rendelkezésre jogosultként más személyt nem jelenthet be, az aláírási kartont önállóan nem módosíthatja; b) Halál esetére Kedvezményezettet nem jelölhet meg, a Számlatulajdonos erre irányuló rendelkezését nem módosíthatja; c) fizetési számla feletti rendelkezésre eseti meghatalmazást nem adhat, a Számlatulajdonos által adott eseti meghatalmazást nem vonhat vissza; d) a Számlatulajdonos fizetési számla feletti rendelkezési jogosultságát nem korlátozhatja; e) készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (bankkártya, Home-Bank, Internetbank) nem igényelhet, illetve ezen szolgáltatások igénybevételére szolgáló szerződést nem köthet, nem módosíthat, nem szüntethet meg; f) folyószámla-hitelkeretszerződést nem köthet, nem módosíthat, nem szüntethet meg; g) a számlavezető helyet nem változtathatja meg; h) a fizetési számlaszerződést nem módosíthatja, nem szüntetheti meg, fizetési számlatípust nem módosíthat; i) a fizetési számlát nem zároltathatja, fizetési számlára vonatkozó korlátozó rendelkezést nem adhat; j) fizetési számlakivonat küldésének módját, helyét, a levelezési címet nem módosíthatja; k) csoportos beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást nem adhat A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a Rendelkezésre jogosult a fizetési számlaszerződést, a jelen ÁSZF-et, az Üzletszabályzatot, a Hirdetményt és ezek módosításait a Rendelkezésre jogosult megismerje és betartsa. A Számlatulajdonos kötelezettsége, hogy a Rendelkezésre jogosult által végzett fizetési műveleteket, megbízásokat figyelemmel kísérje. A 9

10 Számlatulajdonos felelős ezen kötelezettségének elmaradásából, vagy megszegéséből származó károkért A Takarékszövetkezet a Rendelkezésre jogosult által a Takarékszövetkezetnek adott fizetési megbízásokat, végzett fizetési műveleteket a Számlatulajdonos által jóváhagyottnak tekinti A szerződéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos köteles az általa a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos viseli Halál esetére megjelölt Kedvezményezett A nagykorú Számlatulajdonos rendelkezhet úgy, hogy elhalálozáskor a fizetési számlaszerződés alapján elhelyezett és a fizetési számlán található pénzkövetelését az általa megjelölt Kedvezményezett(ek)nek kerüljön kifizetésre. A fizetési számla követelésbe beletartozik a Számlatulajdonos által a fizetési számláról lekötésre került és a fizetési számlához kapcsolódó betétszámlán nyilvántartott lekötött betét is. Haláleseti Kedvezményezett megnevezése esetén a fizetési számlakövetelés nem tartozik a számlatulajdonos hagyatékához, és a megjelölt kedvezményezett(ek) a fizetési számlán lévő összeg (beleértve a fizetési számláról lekötésre került és betétszámlán nyilvántartott lekötött betétet is) felett a halál tényének hitelt érdemlő (pl. halotti anyakönyvi kivonat) igazolását követően hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet(nek) A Számlatulajdonos fizetési számlánként részesedési arányuk feltüntetése mellett több Haláleseti Kedvezményezettet is megjelölhet. Amennyiben a részesedési arány nem került feltüntetésre, a Halál esetére megjelölt Kedvezményezettek részesedési mértéke egyenlő. A Halál esetére megjelölt Kedvezményezett devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy egyaránt lehet A Számlatulajdonos a Haláleseti Kedvezményezettet jelölő nyilatkozatát visszavonhatja, a megjelölt Haláleseti Kedvezményezett(ek) személyét új nyilatkozat adásával megváltoztathatja, amelynek következtében a korábbi Haláleseti Kedvezményezettet jelölő nyilatkozat hatályát veszti. A Haláleseti Kedvezményezettet megjelölő nyilatkozat két példányban készül, egy példány a Számlatulajdonosé, egy példány a Takarékszövetkezetnél kerül lefűzésre A fizetési számlán megjelölt kedvezményezettek személyéről adott felvilágosításra a banktitok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak Együttes rendelkezéshez kötött fizetési számla esetében a Takarékszövetkezet Haláleseti Kedvezményezett rendelkezést kizárólag a másik Számlatulajdonos ellenjegyzésével fogad el Ha a Számlatulajdonos több fizetési számlával rendelkezik a Haláleseti Kedvezményezett rendelkezést fizetési számlánként kell megtenni Eseti Meghatalmazott 10

11 A Számlatulajdonos közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozattal vagy bármely takarékszövetkezeti kirendeltségen személyesen, két takarékszövetkezeti alkalmazott előtt takarékszövetkezeti formanyomtatványon megtett teljes bizonyító erejű okirattal természetes személynek eseti meghatalmazást adhat, amely alapján az Eseti Meghatalmazott jogosult a takarékszövetkezetnél Számlatulajdonos helyett és nevében eljárni. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell tűnnie a meghatalmazás feltételeinek (fizetési számlaszám, meghatalmazott személyes adatai, összeg, ügylet jellege) és érvényességi idejének. A Takarékszövetkezet a meghatalmazott személy azonosítását a hatályos jogszabályi előírások alapján a meghatalmazásban rögzített ügylet teljesítésével egyidejűleg elvégzi A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, amelynek hamis vagy meghamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. Közös tulajdonú fizetési számla esetén eseti meghatalmazás adására - függetlenül a számla feletti rendelkezési joguk jellegétől - a Számlatulajdonosok kizárólag együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak Az Eseti Meghatalmazott Rendelkezésre jogosultat nem jelenthet be, Haláleseti Kedvezményezettet nem jelölhet, más személy részére meghatalmazást nem adhat Örökös Öröklés esetén az örökös a Számla egyenlege felett csak eredeti és jogerős hagyatékátadó végzés illetve öröklési bizonyítvány birtokában, annak bemutatásával rendelkezhet Több örökös esetén az örökösök a közös tulajdon szabályai szerint a Számla (és a lekötött betét) felett ellenkező megállapodásig közösen, egybehangzó nyilatkozattal rendelkezhetnek Az örökös rendelkezése csak a számla megszüntetésére és a számlán lévő egyenleg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat Rendelkezési jog gyakorlása A Takarékszövetkezet a tőle elvárt gondossággal köteles biztosítani, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított személy gyakorolhassa A rendelkezési jog gyakorlása során a Takarékszövetkezet a tőle elvárható gondossággal köteles ellenőrizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás [ideértve személyazonosító kódot (PIN kód) vagy egyéb kódot] megegyezik-e a rendelkezésre jogosult Takarékszövetkezetnél bejelentett aláírásával [személyazonosító kódjával (PIN kód) vagy egyéb kódjával] A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak meghatározott célra használhatók fel A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Takarékszövetkezet egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a hatályos Hirdetményben rögzített jutalékkal és díjjal terhelheti meg a bankszámlát. A takarékszövetkezet a jogszabályi felhatalmazás alapján történt terhelésről előzetesen nem értesíti a kötelezett Számlatulajdonost. 4.) A fizetési megbízások 11

12 4.1 Előzetes tájékoztatás A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatja: a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról, és tételesen a Takarékszövetkezet részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy fizetési kötelezettségről A Takarékszövetkezet nem köteles a tájékoztatást megadni, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT- állam területén található, vagy a fizetési műveletek teljesítése nem EGT- állam pénznemében történik, és az adatok nem állnak a Takarékszövetkezet rendelkezésére A fizetési megbízás átvétele, azonosítása A Takarékszövetkezet a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményben határozza meg azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat átveszi A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás beérkezésekor a megbízás adatai mellett a megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) is rögzíti és tárolja A fizetési megbízás átvétele a beérkezés sorrendjében történik A fizetési megbízás kötegenként is benyújtható, ha az egyes fizetési megbízások összetartozása egyértelműen megállapítható A Takarékszövetkezet a fizetési számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat törvény vagy a számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. 4.3 A fizetési megbízás befogadása Az Ügyfélnek a megbízást papíralapon, az erre rendszeresített formanyomtatványon, vagy a vonatkozó Szolgáltatási szerződés alapján elektronikus úton, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A nyomtatványokat a Takarékszövetkezet bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, és e nyomtatványokon adott megbízást fogad el teljesítésre A Takarékszövetkezet nem tagad(hat)ja meg a papír alapú fizetési megbízás befogadását, amennyiben azt a pénzforgalom lebonyolításáról szóló mindenkor hatályos MNB rendelet mellékletében feltüntetett nyomtatványokon nyújtják be A Takarékszövetkezet szóban vagy telefonon keresztül közölt megbízást nem fogad el A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos / Kedvezményezett által megjelölt későbbi időpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a fizetési megbízás benyújtásának időpontjától számítja A fizetési megbízás befogadásának időpontja átutalás esetén az az időpont, amikor a Takarékszövetkezet az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet - hatósági átutalás, átutalási végzés részteljesítés esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll A fizetési megbízás befogadásának időpontja beszedés esetén: 12

13 A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is-, okirat birtokában átvette, A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette A fizetési megbízás befogadásának időpontja készpénzfizetés esetén Pénztári befizetésnél az az időpont, amikor a Takarékszövetkezet a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a fizető féltől a készpénzt átvette. Kifizetésnél az az időpont, amikor a fizetési megbízást a Takarékszövetkezet a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll A hiányosan, hibásan, ellentmondásosan, olvashatatlanul megadott megbízást, továbbá azt, amelyen javítás van, vagy amelyen a pénzösszeget számokkal és betűkkel megnevezve eltérően határozták meg, a Takarékszövetkezet nem fogadja el teljesítésre. Ebben az esetben új megbízást kell kitölteni A Takarékszövetkezet a fizetési számlaszám (pénzforgalmi jelzőszám) alapján teljesíti a megbízásokat. Ha a megbízáson nem szerepel számlaszám, vagy szerepel, de az nem azonosítható, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos neve alapján is jogosult, de nem köteles elvégezni a jóváírást vagy terhelést. Ha a Takarékszövetkezet ilyen esetben jóváírást vagy terhelést a Számlatulajdonos neve alapján nem végez, a megbízást visszautasítja. 5. Fizetési módok A Számlatulajdonos fizetési számlájával kapcsolatban ha a fizetési módot jogszabály kötelezően nem írja elő a következő fizetési módok alkalmazhatók: a) fizetési számlák közötti fizetés: aa) átutalás: 1. egyszerű átutalás 2. csoportos átutalás 3. rendszeres átutalás 4. hatósági átutalás és hatósági végzés ab) beszedés: 1. felhatalmazó levélen alapuló beszedés 2. váltóbeszedés 3. csekkbeszedés (jelenleg nem vehető igénybe) 4. csoportos beszedés 5. határidős beszedés 6. okmányos beszedés (jelenleg nem vehető igénybe) ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés 1. fizetés bankkártyával ad) okmányos meghitelezés (akkreditív) (jelenleg nem vehető igénybe) b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetés ba) készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása (jelenleg nem igénybe vehető) bb) készpénzbefizetés fizetési számlára bc) készpénzkifizetés fizetési számláról c) fizetési számla nélküli fizetés 13

14 5.1. Átutalás Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) az Ügyfél megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára Az egyszerű átutalás értékhatárra tekintet nélkül terhelési nap feltüntetésével is benyújtható A fizetési megbízás továbbítását az ügyfél megbízásából a Takarékszövetkezet a valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (VIBER) keresztül is vállalja, a Hirdetményben foglalt feltételek és kondíciók szerint. A VIBER megjelölést az átutalási megbízás Fizetési rendszer rovatában jeleznie kell az Ügyfélnek A papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítását az ügyfél megbízásából - a Takarékszövetkezet az InterGiro2 rendszeren keresztül is vállalja a Hirdetményben foglalt feltételek és kondíciók szerint. Az IG2 megjelölést az átutalási megbízás Fizetési rendszer rovatában jeleznie kell az Ügyfélnek A Takarékszövetkezet átutalást, illetve saját számlák közötti átvezetést csak teljes fedezettség mellett vállal Csoportos átutalás Csoportos átutalás esetén az Ügyfél a Takarékszövetkezettel történt megállapodás alapján a keretszerződésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is benyújthatja Amennyiben a csoportos átutalás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett számláján, akkor a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez Rendszeres átutalás (tartós megbízás) Rendszeres átutalás megbízással a fizető fél meghatározott összegnek meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően történő átutalására ad megbízást a Takarékszövetkezetnek. Az azonos összegű, állandó célszámla felé meghatározott időpontban és gyakorisággal teljesítendő összegekre vonatkozó megbízást a takarékszövetkezet az erre a célra rendszeresített Tartós megbízás nyomtatványon fogad el Az Ügyfél által megadott tartós megbízás megszűnik az érvényesség végével, illetve az Ügyfél által benyújtott visszavonással A tartós megbízást a Takarékszövetkezet megszünteti, ha a kötelezett számla megszűnik Ha az Ügyfél a jóváírandó számla megszűnését követően a tartós megbízás visszavonásáról nem gondoskodik, és a megbízás működésképtelen, a Takarékszövetkezet jogosult a tartós megbízást törölni Amennyiben a rendszeres átutalás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett számláján, a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban a pénzkövetelést, a hatósági átutalási megbízás adására vagy 14

15 átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy a hatósági végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni A hatósági átutalás esetén a Takarékszövetkezet az Ügyfél számlája terhére meghatározott összeget utal át a hatósági átutalási megbízás adója által meghatározott fizetési számlára A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás esetén a fizető fél nem gyakorolhatja a helyesbítéshez való jogot A Takarékszövetkezet a hatósági átutalási megbízásról és az átutalási végzésről annak teljesítése, részteljesítése, vagy törvényben meghatározottak szerinti sorbaállítása előtt nem értesítheti a Számlatulajdonost Takarékszövetkezet a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés (rész)teljesítéséről, illetve sorbaállításáról a teljesítéssel, illetve a sorbaállítással egyidejűleg a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés adattartamának közlésével haladéktalanul írásban értesíti a Számlatulajdonost. 5.5 Beszedés A beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a bankszámlája javára, a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be Felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetén a felhatalmazásban (felhatalmazó levélben) a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását Amennyiben a beszedésre irányuló felhatalmazásban teljesítési felső értékhatár (limit) szerepel, a Takarékszövetkezet a beszedési megbízást csak a limit összegéig teljesíti A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a Takarékszövetkezet - a felhatalmazó levél eltérő rendelkezése hiányában - addig fogadja be, illetve teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a Számlatulajdonos írásban vissza nem vonta Ha a beszedési megbízás váltón alapuló követelés beszedésére irányul, a váltó egyenes adósának a felhatalmazását a váltó testesíti meg Ha a beszedési megbízás csekk összegének beszedésére irányul, a csekk kibocsátójának felhatalmazását a csekk testesíti meg Ha a bírósági végrehajtás általános feltételei november elsejét megelőzően már fennálltak, a pénzkövetelés pénzforgalmi úton történő behajtására jogosult a kötelezett fizetési számlája, bankszámlája terhére beszedési megbízást nyújthat be a kötelezett (fizető fél) erre vonatkozó felhatalmazásának hiányában is, ha: a jogosult - a lakás-előtakarékossági számla kivételével - fizetési számlával, bankszámlával, a kötelezett pedig pénzforgalmi számlával rendelkezik, a követelés teljesítését bírósági, közjegyzői határozat írja elő, vagy az a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 21. -ának megfelelő közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállaláson alapul, és a jogosult a behajtást végző pénzügyi szolgáltatónak nyilatkozik arról, hogy nincs folyamatban a követelése behajtására irányuló bírósági végrehajtási eljárás, illetőleg nem terjesztett elő végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, vagy ilyen kérelme alapján a követelése nem nyert kielégítést. 15

16 5.6. Csoportos beszedési megbízás Csoportos beszedési megbízás teljesítésének akkor van helye, ha a fizető fél arra a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót felhatalmazza A felhatalmazásban a teljesítés felső értékhatára is megjelölhető Amennyiben a beszedni kívánt összeg a felhatalmazásban megjelölt értékhatárt meghaladja, Takarékszövetkezet a beszedni kívánt összeg teljesítését megtagadja A teljesítés felső értékhatárának összegéről kizárólag a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén értesíti a Takarékszövetkezet a kedvezményezettet A felhatalmazás érvényességének kezdő és végső időpontja meghatározható. A felhatalmazás érvényessége és a teljesíthető összeg felső határa módosítható A kötelezett bankszámláját a Takarékszövetkezet a csoportos beszedési megbízás összegével csak a felhatalmazásban szereplő feltételek megfelelősége (pl. fogyasztó azonosító kód egyezősége, teljesítési értékhatár alatti összeg, stb.) esetén terheli meg. Amennyiben a csoportos beszedési megbízás fedezete teljes egészében nem áll rendelkezésre a kötelezett számláján, a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez A fizető fél a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint a csoportos beszedési megbízás teljesítését letilthatja. A letiltás csak a letiltást tevő fizető felet érintő teljes összeg ellen tehető. Letiltás esetén a Takarékszövetkezet a letiltásban foglaltak szerint jár el, a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás a felhatalmazás feltételeit nem érinti. A csoportos beszedési megbízás teljesítésének megtörténtéről, valamint a nemteljesítésről és annak okáról a Takarékszövetkezet a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót értesíti A Takarékszövetkezet a fizető fél bankszámláját érintő, csoportos beszedési megbízásra vonatkozó érvényes felhatalmazásról a Számlatulajdonos kérésére - igazolást ad ki. Az igazolás kérése a fizető fél erre vonatkozó rendelkezése nélkül nem jelenti az adott felhatalmazás törlését Bankkártya A bankkártya használatával kapcsolatos szabályokat Lakossági betéti kártyákhoz kapcsolódó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák A 7-14 év közötti természetes személyek részére a Takarékszövetkezet az ATM-ből készpénzfelvételre és egyenleglekérdezésre jogosító belföldi betéti bankkártya szolgáltatás (Kölyökkártya) igénybevételét teszi lehetővé. Kölyökkártya Szerződést kizárólag a kiskorú kártyabirtokos természetes személy törvényes képviselője köthet. A törvényes képviselő a bankkártya igénylés és a szerződéskötés tekintetében a kiskorú kártyabirtokos nevében jár el. Kölyökkártya Szerződés kizárólag a kiskorú kártyabirtokos törvényes képviselőjének bankszámlájához kapcsolódóan köthető. 5.8 Készpénzfizetési (pénztári) műveletek Készpénz felvétel A Számlatulajdonos a fizetési számlája terhére a számlavezető egységnél, illetve a Takarékszövetkezet bármely egységének pénztáránál kezdeményezhet forint készpénz felvételt a fizetési számlájáról. A forint fizetési számláktól eltérő pénznemben vezetett fizetési számlákról - lakossági deviza fizetési számla történő készpénz felvét a devizaszámlát vezető kirendeltségen vagy a Takarékszövetkezeti Hirdetményben közzétett kirendeltségeken lehetséges. 16

17 A Hirdetményben közzétett - kirendeltségeken kifüggesztett - forint illetve deviza összeg feletti kifizetési igényét a Számlatulajdonosnak a tényleges pénztári tranzakció kezdeményezését megelőzően, legkésőbb az előző banki munkanapon óráig kell a számlavezető egységnél bejelentenie Készpénz befizetés A készpénz befizetése a forint fizetési számla javára a számlát vezető kirendeltség illetve a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségének pénztárában eszközölhető. Deviza készpénz befizetés a devizaszámlára a számlát vezető egységnél, vagy az erre kijelölt kirendeltségen lehetséges. A Takarékszövetkezet kiválasztott pénztárában befizetett forint és deviza összegeket a Takarékszövetkezet még a befizetés napján haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos fizetési számláján. 6. Deviza pénztári műveletek A Számlatulajdonos a pénztári műveleteit a deviza fizetési számlavezető egységénél vagy az erre a Hirdetményben meghatározott kirendeltségen bonyolíthatja le. 6.1 Deviza kifizetések: A Takarékszövetkezet megküldi a Számlatulajdonos érvénybe helyezett aláírás-bejelentő kartonját a kiválasztott kifizető helynek. A Számlatulajdonosnak előzetesen a Hirdetményben közzétetteknek megfelelően személyesen vagy telefonon tájékoztatnia kell a kifizető helyet a deviza-felvételi szándékáról annak érdekében, hogy a szükséges deviza a megfelelő devizanemben és értékben rendelkezésre álljon. A Számlatulajdonos személyesen benyújtja az előírt módon kitöltött deviza kifizetési bizonylatot a kifizető helynek. 6.2 Deviza befizetések: A Számlatulajdonos a megfelelően kitöltött deviza befizetési bizonylattal a deviza számlavezető egységnél illetve az erre kijelölt kirendeltség pénztárában kezdeményezheti a deviza befizetést. A Takarékszövetkezet a pénztári deviza befizetéseket a befizetés napján írja jóvá a Számlatulajdonos fizetési számláján. 7. Fizetési műveletek jóváhagyása 7.1. Fizetési művelet teljesítését a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Takarékszövetkezet akkor teljesíti, ha azt a fizető fél előzetesen jóváhagyta A fizetési megbízás jóváhagyása, vagy több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a Számlatulajdonos előzetes nyilatkozata alapján történik A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás Számlatulajdonos általi jóváhagyásának a megbízás Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő aláírásának és a 17

18 Takarékszövetkezethez történő benyújtásának együttes megtörténtét tekinti Csoportos beszedési megbízás teljesítésének előzetes jóváhagyása ezen fizetési megbízás teljesítésének feltételéül szolgáló Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése formanyomtatvány vagy a Szolgáltató által alkalmazott Felhatalmazó levél Számlatulajdonos általi a Takarékszövetkezet bejelentett módon történő aláírásával és a Takarékszövetkezetnél elfogadás, nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtásával együttesen valósul meg Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyása a Felhatalmazó levél Számlatulajdonos által a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő aláírásával és a Takarékszövetkezethez nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtásával együttesen valósul meg. A nyilvántartásba vett Felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet a felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítés Számlatulajdonos által történő előzetes jóváhagyásnak tekinti A Számlatulajdonos a Keretszerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja a Takarékszövetkezet téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítését A Számlatulajdonos a Keretszerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja a számlavezetéshez kapcsolódó a Szerződésben, valamint az annak részét képező aktuális Hirdetményen foglalt jutalék, költség és díj bankszámlán történő elszámolását A fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet által történt átvételét követően a Számlatulajdonos nem vonhatja vissza. Kivételt képeznek a Számlatulajdonos által terhelési nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, valamint a Számlatulajdonos bankszámlája terhére fogadott csoportos beszedési megbízások, ahol a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezethez eljuttatott, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt rendelkező levél formájában, az Internet Banking rendszeren keresztül a terhelési napot megelőző banki munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhatja. A Takarékszövetkezet a visszavonásért a Hirdetmény szerinti díjat számítja fel. Beszedés esetében a fizető fél a fizetési megbízást a visszatérítéshez való jog sérelme nélkül - a terhelést megelőző munkanapig vonhatja vissza A fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonását a teljesítés napján kizárólag a Kedvezményezett, az általa kiállított írásbeli hozzájáruló nyilatkozat Takarékszövetkezethez történő benyújtásával kezdeményezheti. 8. A megbízások teljesítése 8.1. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményében meghatározottak szerint teljesíti. 8.2 A Takarékszövetkezet a megbízási díjak, jutalékok, kamatok mértékét, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidőket, egyes egyéb számlavezetési feltételeket az aktuális Hirdetményeiben teszi közzé A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt későbbi időpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja. 8.4 A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve kizárólag a fizetési műveletet kezdeményező Számlatulajdonos által a fizetési megbízásba foglalt rendelkezései szerint jár el. 8.5 A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják. 18

19 8.6A fizetési számláról szóló készpénzfizetés és a készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a készpénzt a kedvezményezett részére kifizetik, vagy a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a kifizetést teljesítő pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja. 8.7 Ha a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalomi jogszabályok előírásaiba ütközik, és a Takarékszövetkezet észleli, a megbízás teljesítését megtagadja. 8.8 Ha a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok előírásai alapján a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja törvény eltérő rendelkezése hiányában értesíti az ügyfelet a visszautasítás tényéről és okáról. Az okmányokkal vagy ellenjegyzéssel ellátott papír alapú megbízások esetén a fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi, egyéb papír alapú és elektronikusan benyújtott megbízások esetén a visszautasításról szóló értesítést küld. 8.9 A fizetési megbízások teljesítésének előfeltétele, hogy a Számlatulajdonos számláján legyen elegendő fedezet Amennyiben az egyszerű, a csoportos és a rendszeres átutalási megbízás illetve a csoportos beszedési megbízás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett számláján, akkor a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat a fizetési számla tényleges fedezete (azaz az előző napi záró egyenleg és a tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésénél a feldolgozás során még figyelembe vehető része, valamint a számlatulajdonos szabad hitelkerete) erejéig teljesíti Takarékszövetkezet a tárgynapi teljesítésre befogadott a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat egy bankműveleti munkanap alatt végzi el Takarékszövetkezet biztosítja, hogy az InterGiro2 átutalási megbízások összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláján legkésőbb a fizetési megbízás Takarékszövetkezet általi befogadását követő 6 (hat) órán belül jóváírásra kerüljön, A Takarékszövetkezet a megbízást akkor tekinti befogadottnak, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a megbízás könyvelése megtörtént A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés alapján biztosítja, hogy az InterGiro1 fizetési megbízások összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláján legkésőbb a fizetési megbízás Takarékszövetkezet általi átvételét követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés alapján vállalja, hogy a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) alkalmazásával az Ügyfél vonatkozó rendelkezése alapján a papír alapú forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul rövid határidő mellett teljesíti a bankközi utalásokat a részére személyesen átadott átutalási megbízások alapján Amennyiben az Ügyfél forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett egyszeri de nem hatósági átutaláson vagy átutalási végzésen alapuló -, illetve csoportos átutalási megbízásait elektronikus úton kezdeményezi, akkor a Takarékszövetkezet ezen átutalási megbízásokat InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és a napközben folyamatosan beérkezett, a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményében rögzített időpontig befogadott megbízásokat a 6 (hat) órás jóváírási szabály betartásának biztosítása mellett teljesíti A Takarékszövetkezet InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és kezeli a Számlatulajdonos által adott rendszeres (tartós) megbízás alapján forint pénznemben belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számla javára kezdeményezett átutalásokat is függetlenül attól, hogy a Számlatulajdonos a tartós megbízást papír alapon vagy elektronikus úton nyújtotta be a Takarékszövetkezethez. 19

20 8.18. A Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményben rögzített időpontot követően a Takarékszövetkezethez beérkező InterGiro2 átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet feldolgozásra előkészíti alakilag, tartalmilag megvizsgálja -, de a tényleges feldolgozásra (fedezetvizsgálat, a megbízás összegének a fizető fél bankszámláján történő elszámolásra) és teljesítésre csak a következő banki munkanapon kerül sor Az Ügyfél által papír alapon személyesen vagy postai úton benyújtott megbízásokat az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában InterGiro1 átutalási megbízásként kezeli és a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményében rögzítettek szerint teljesíti Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást függetlenül attól, hogy azt a Takarékszövetkezet InterGiro1 vagy InterGiro2 fizetési megbízásnak tekinti - teljesítési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett teljesítési napon teljesíti a fizetési megbízást A Takarékszövetkezet a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési műveletnek. A téves banki bejegyzésből eredő bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelően a Takarékszövetkezet joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési időn belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintő fizetési megbízást az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerződési viszonyból származó zárolást megelőzően - helyesbíteni. A helyesbítésből a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost A fizetési megbízások közül a Takarékszövetkezet először a Számlatulajdonos rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendő átutalás teljesítse szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi számla pénznemtől függetlenül egy bankszámlának minősül A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett bankszámlát kell a Takarékszövetkezetnek elsődlegesen figyelembe vennie, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendő számla nem azonos a teljesítésre jogszabály által - kijelölt fizetési számlával/számlákkal Ha a Számlatulajdonos nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett számlával vagy az azonos pénznemben vezetett bankszámlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett bankszámlát kell figyelembe venni Pénznemek közötti átváltás esetén a Takarékszövetkezet által jegyzett a fizetési számla megterhelésének napján érvényes devizavételi árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a Takarékszövetkezet által nem jegyzett pénznemre szóló hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fogad el a Takarékszövetkezet teljesítésre, úgy ez esetben a fizetési megbízást forintban teljesíti. A forintra történő átváltást a Takarékszövetkezet a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon végzi A Számlatulajdonos és a Takarékszövetkezet között létrejött egyéb pénzfogalmi szolgáltatásra és kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján keletkező banki követeléseket a Takarékszövetkezet beszámítási jogával élve a vonatkozó szerződésben rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követően, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások előtt teljesíti A Takarékszövetkezet jogosult a fennálló és esedékessé vált bármely jogviszonyból származó valamennyi költség ( pl. jutalék, díj, költség ), majd az összes kamat ( ügyleti kamat, késedelmi kamat,) és végül a tőke követelését a bankszámla ( ide értve a lekötött betétet, devizaszámlát és deviza betétet is ) megterhelésével érvényesíteni. A devizaszámla megterhelésére abban az esetben kerül sor, amennyiben a Számlatulajdonos tartozásának pénzneme és a nyilvántartott devizaszámla pénzneme megegyezik, vagy a Számlatulajdonosnak a tartozás 20

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K2. számú melléklete. ÁSZF a Természetes személyek / lakosság / részére nyitott fizetési számlához kapcsolódóan

Általános Üzletszabályzat. K2. számú melléklete. ÁSZF a Természetes személyek / lakosság / részére nyitott fizetési számlához kapcsolódóan Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K2. számú melléklete ÁSZF a Természetes személyek / lakosság / részére nyitott fizetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 1.) Általános rendelkezések

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés... 6 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. november 2. Közzététel: 2015. október 30. A módosult és új

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. 1 Általános Üzletszabályzat 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. A fizetési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés... 6 3.1. Keretszerződés megkötése,...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL A Szigetvári Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 18/2009.MNB rendelet alapján következő

Részletesebben

Papír alapú fizetési megbízás:

Papír alapú fizetési megbízás: 2.sz függelék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A RÓNASÁGI Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. július 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. augusztus 1 (kivéve

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Elfogadva a 133/2014. sz. ÜT határozattal Hatályos: 2014. augusztus 1. előtt megkötött

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 1. sz. függelék mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) számlatulajdonos (a

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. október 29. Hatályba lépésének időpontja: 2015. október 30.

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2012. december 28. Hatályba lépésének időpontja: 2013. január 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Gyulai Takarékszövetkezet

Részletesebben

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2012. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2012. július 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. május 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános díjtételek Díjtétel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról BETÉTI KERETSZERZŐDÉS 4. sz. függelék Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött a Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:.., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK F. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. augusztus

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) Hatályba lépés: 2015.07.03 A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés... 6 3.1. Keretszerződés megkötése...

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. március 20. napján beolvadt az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezetbe. Az egyesülés során létrejött jogutód takarékszövetkezet neve AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet (cgj: 05-02-000186,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2016. március 10-től

Részletesebben