SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 1.) Általános rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a BÁCSKA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) - székhely: H Bácsalmás Gr. Teleki J. u. 2., cégjegyzékszám Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cg ; adóazonosító szám: ; kirendeltségei által a pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételére a vállalkozások mint számlatulajdonosok (a továbbiakban: Számlatulajdonos) számára forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben, a pénzforgalmi keretszerződés szerint nyitott pénzforgalmi bankszámlákra, elkülönített számlákra, illetve célbetét számlákra, valamint a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejövő betéti jogviszonyokra. Az ÁSZF hatálya kiterjed mindazon szerződésekre, melyek az itt írt Általános Szerződési Feltételek kötelező alkalmazásáról rendelkeznek Az ÁSZF rendelkezései mind a Számlatulajdonosra, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) kapcsán a jogszabályok keretein belül azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet eltérni A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az adott Szerződés továbbá a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának, valamint a vonatkozó Hirdetményének rendelkezései az irányadók. 1.4 Az ÁSZF-et az Üzletszabályzatot és a Hirdetményeket a Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben kifüggeszti, a Takarékszövetkezet honlapján ( elérhetővé teszi, továbbá a szerződéskötést megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja Az ÁSZF és az Üzletszabályzat közötti esetleges eltérés esetén az ÁSZF, az ÁSZF és a Szerződés közötti eltérés esetén a Szerződés, az ÁSZF és a Hirdetmény közötti eltérés esetén a Hirdetmény, a Hirdetmény és Szerződés esetén a Szerződés az irányadó A Keretszerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk), 2013.évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. sz. MNB rendelet (MNB Rendelet) és egyéb, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. Az itt felsorolt kifejezések az ÁSZF-ben, valamint az Ügyféllel megkötött keretszerződésben az alábbi jelentéssel bírnak: Aláírás bejelentő karton: a Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány, amelynek cégszerű aláírásával a Számlatulajdonos a Pénzforgalmi bankszámlája felett rendelkezni jogosult személyeket, aláírás mintájukat, a rendelkezésük módját (egyéb feltételeket) és az általuk használandó, a Számlatulajdonos bélyegző lenyomat mintáját jelenti be a Takarékszövetkezetnek. Árfolyam: a Takarékszövetkezet által az Árfolyamjegyzékében közzétett a magyar forint és egy adott valuta/deviza vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett vételi- eladási és közép árfolyam. A Takarékszövetkezet által az adott banki munkanapra jegyzett árfolyamok megtekinthetők a Takarékszövetkezet fiókjaiban, a Takarékszövetkezet honlapján. ( illetve az Elektronikus csatornán nyújtott szolgáltatásán keresztül közzétett Árfolyamjegyzékben. Takarékszövetkezeti kirendeltség: a Takarékszövetkezet ügyfélforgalom felé nyitva álló, külön, a helyszínen kifüggesztett nyitvatartási idővel rendelkező számlavezető szervezeti egysége. 1

2 Banki munkanap: a Hirdetményben meghatározott azon nap, amelyen a Takarékszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Banki munkanap záró időpontja: a Takarékszövetkezet által különböző ismérvek (így különösen: devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben meghatározott azon időpont, ameddig a Takarékszövetkezet a fizetési megbízást átveszi. Bankszámlakivonat: A bankszámla forgalmáról és egyenlegéről a Takarékszövetkezet által a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal és gyakorisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelenti. Belföldi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. A belföldi forint fizetési forgalom szolgáltatást a Takarékszövetkezet az InterGiro1 (BKR IG1), InterGiro2 (IG2) és a VIBER fizetési és elszámolási rendszerek igénybevételével biztosítja. A belföldi (és a külföldi) deviza fizetési forgalom szolgáltatást a Takarékszövetkezet a SWIFT fizetési rendszer igénybevételével biztosítja. Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. Betét: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján Takarékszövetkezetnél Számlatulajdonos, mint betétes által elhelyezett betéti összeg, ideértve a Bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betétszámla: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján nyitott forint- és / vagy deviza betétszámla. A betétszámla megtakarítási jellegű, pénzforgalmi fizetési megbízások teljesítésére nem alkalmas. Betétszerződés: A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között a betétszámla nyitása és vezetése tárgyában létrejövő megállapodás a teljes dokumentációval, amelynek egymástól elválaszthatatlan részei a Betétlekötéshez/Betétmegszüntetéshez adott rendelkezés, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmények. A betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet köteles a Számlatulajdonos által lekötött pénzeszközök után a betétszerződés szerinti kamatot és a betét összegét a betétszerződés szerint megfizetni. Betétlekötéshez/Betétmegszüntetéshez adott rendelkezés: A betétlekötés/betétmegszüntetés történhet írásban a Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy Hirdetményben meghatározott esetekben, az ott meghatározott feltételek szerint elektronikus csatornán. BIC (SWIFT) kód: a Takarékszövetkezet saját nemzetközi egyedi azonosító kódja a SWIFT rendszerben. EBKM: 82/2010. (III. 25) Korm. rendelet alapján kiszámított Egységesített betéti kamatlábmutató. EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési művelet: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euróövezeten kívüli EGT-állam devizanemében történik. Egyéb szervezet: jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szakcsoport, polgári jogi társaság, társasház, társasüdülő, társasgarázs, építőközösség és minden más, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés. Egyedi azonosító: a Bankszámla vonatkozásában a Számlatulajdonos azonosítása céljából a Takarékszövetkezet által meghatározott betű-, számjegy vagy jelkombináció, ideértve különösen a pénzforgalmi jelzőszámot (Bankszámlaszám). Elektronikus csatorna: a Takarékszövetkezet által nyújtott készpénz-helyettesítő fizetési eszközök - így különösen: Bankkártya, Takarékszövetkezet által biztosított HOME BANK, INTERNET BANK. Elektronikus Takarékszövetkezeti csatornán kizárólag abban az esetben adható megbízás, ha a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél Pénzforgalmi Bankszámlával rendelkezik és az adott Elektronikus csatornára vonatkozó külön kiegészítő megállapodást/szerződést kötött a Takarékszövetkezettel. 2

3 Elektronikus úton benyújtott fizetési megbízás: az Ügyfél által elektronikus úton, elektronikus aláírással a vonatkozó szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett InternetBanking, Home-Bank rendszeren keresztül benyújtott fizetési megbízás. Elkülönített számla: a Számlatulajdonos nevére a Ptk. XX.CÍM A hitel-és számlaszerződések LVI. Fejezet 6:394. -a szerinti bankszámlaszerződés alapján Takarékszövetkezetnél nyitott, a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivett pénzeszközeinek nyilvántartására, kezelésére szolgáló bankszámla. Elkülönített számlaszerződés: a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között elkülönített számla nyitására és vezetésére létrejött bankszámlaszerződés, amelynek, mint a Pft. szerinti keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, valamint a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye. Értéknap: az a nap, amelyet a Takarékszövetkezet a fizetési művelet tekintetében az elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás (ideértve a kamatelszámolást is) szempontjából figyelembe vesz. Eseti betétlekötés: meghatározott futamidőre történő betétlekötés. Az eseti lekötött betét a lejárat napja után megszűnik. Fedezet: a fizetési megbízások teljesítéséhez, a megbízásokban, szerződésekben / megállapodásokban meghatározott Pénzforgalmi bankszámlán a Számlatulajdonos szabad rendelkezésére álló egyenleg. Fizetési forgalom: Az Ügyfél által forint, vagy deviza pénznemben, belföldi vagy külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett fizetési megbízásának teljesítése. Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizető fél (Kötelezett): az a jogalany: a) aki a bankszámla tulajdonosaként Fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a bankszámla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a Fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. A Takarékszövetkezet fizető félnek tekinti a Számlatulajdonos felhatalmazása alapján a számla felett rendelkezésre jogosult személyt (rendelkező, kártyabirtokos, elektronikus csatorna felhasználó stb.) egyaránt. Fix kamatozás: a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt nem változik. Fordulónap: az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul. Futamidő: a betét lekötésének kezdő és lejárati időpontja között eltelt időtartam. Gazdálkodó szervezet: Az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz. Hirdetmény: a Takarékszövetkezet a jelen ÁSZF-re kiterjedő hatállyal kötött szerződésekben nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett és a Takarékszövetkezet internetes honlapján az ügyfélre vonatkozóan közzétett tájékoztatója (hivatalos közleménye). A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó részei az adott pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Hirdetmény szolgáltatások felsorolásán kívül tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő bankköltségek (pl.: díjait, jutalékait, egyéb költségeit stb.) elszámolásának esedékességét, az alkalmazott árfolyam típust, a fizetett kamatok/kamatozás típusait, mértékét, a fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra történő átvételi határidejét és végső benyújtási határidejét, a megbízások teljesítés rendjét, valamint a fizetési megbízások, fizetési műveletek teljesítésének feltételeit. 3

4 Ismétlődő betétlekötés: határozatlan futamidőre lekötött betétet a Takarékszövetkezet a betét fordulónapján automatikusan újra leköti a fordulónapkor hatályos Hirdetmény szerinti betéti kamat mérték szerint. A betétlekötési megbízás kezdő, első lekötési periódus szerinti kamat mértéket rögzíti, a további lekötési periódusokban érvényes és a Takarékszövetkezet által alkalmazott kamat mértéket a fordulónapkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. InterGiro1 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (BKR IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követő munkanapon elszámolási napon kerül sor. A Takarékszövetkezet az InterGiro1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, a pénznemek közötti átváltást igénylő, valamint a papír alapon benyújtott egyszerű átutalást, a hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint a beszedési megbízások benyújtását és teljesítését. InterGiro2 fizetési forgalom: Az InterGiro2 fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás öt elszámolási ciklus keretében történik meg. A Takarékszövetkezet az InterGiro2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalásokat, csoportos átutalásokat, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalásokat, az Ügyfél külön megbízása alapján a papír alapú egyszerű átutalásokat. Jóváírási nap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az általa a kedvezményezett Számlatulajdonos részére vezetett Pénzforgalmi bankszámlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel növeli. Kedvezményezett (Jogosult): az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja. Késedelmi kamat: az a Hirdetményben meghatározott kamat, amelyet a Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos részére felszámítani az esedékesség napjától kezdődően, a késedelem idejére, amennyiben a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetet megillető költségeket (így különösen díjakat, jutalékokat és egyéb költségeket) esedékességkor nem fizette meg. KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer Konverzió: eltérő devizanemek közötti átváltás a Takarékszövetkezet Árfolyamjegyzékben közzétett árfolyamon. Értéknapos konverzió, olyan konverzió, melynek során a Takarékszövetkezet egyik devizanemről a másik devizanemre, egy adott napon a konverziót ténylegesen végrehajtja. Könyvelési nap: az a nap, amikor a fizetési művelet a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos Pénzforgalmi bankszámláján számláján rögzítésre kerül. Legkésőbbi teljesítési határidő: az a legkésőbbi határidő, amelynek betartására a Takarékszövetkezet az EGT-n belüli fizetési műveletek vonatkozásában kötelezettséget vállal, hogy ezen határidő alatt a deviza átutalás fedezetét a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához eljuttatja. Meghatalmazott: a Számlatulajdonos által eseti jelleggel meghatalmazott olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki jelen ÁSZF-ben meghatározott megbízásokat, szolgáltatásokat a Számlatulajdonos javára, Számlatulajdonos helyett és nevében adja meg, illetve végzi. Mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a keretszerződés vagy az egyszeri fizetési megbízási szerződés megkötésének időpontjában az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg. Nemzetközi Bankszámlaszám (International Bank Account Number IBAN): a nemzetközi fizetési forgalomban a bankszámlák jelölésére szolgáló Bankszámlaszám. (pénzforgalmi jelzőszám). A nemzetközi fizetési megbízások esetén IBAN számlaszám megadása szükséges a megbízás teljesítése érdekében. Az IBAN számlaszámot a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi jogszabály alapján képzi a Bankszámlaszerződés szerinti Bankszámlaszámból. Nostro értéknap (SWIFT értéknap): az a nap amellyel a Takarékszövetkezet számlavezetője a Takarékszövetkezet saját számláját megterheli vagy jóváírja a fizetési megbízások ellenértékével. Papír alapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá, s melyet az ügyfél postai úton, vagy személyesen nyújtott be. Pénzforgalmi számla: az a bankszámla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség 4

5 alapján nyit, illetve nyitott ideértve a helyi, helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számláit és alszámláit, valamint a külföldi vállalkozásoknak az adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számláját is-, továbbá az a bankszámla, amely a Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően, kifejezetten bankszámlaként kerül megnyitásra. Pénzforgalmi Bankszámlaszerződés:/ Keretszerződés/ a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között a Ptk. XX.CÍM A hitel-és számlaszerződések LVI. Fejezet 6:394. és a Pft. alapján pénzforgalmi Bankszámla nyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására létrejött Bankszámla Keretszerződés, amely meghatározza a számlaszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit. A Pénzforgalmi Bankszámlaszerződésnek, mint keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, valamint a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye, amelyek együttesen szabályozzák a számlavezetés általános szabályait, valamint kondícióit (díjak, jutalékok, költségek stb.). Referencia-árfolyam: a Takarékszövetkezet által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam. Rendelkezésre jogosult: a Számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a Pénzforgalmi Bankszámla, az Elkülönített és/vagy Betétszámla feletti rendelkezésre általa feljogosított más személy. Sávos betétlekötés: olyan betétlekötés, amelynek során a betétként elhelyezett összeg az adott összeghatártól függően összegsávokba tartozó módon az adott sávhoz tartozó kamatlábak szerint kamatozik. Egy adott összeg esetén a betét összeghatár feletti része a magasabb sávra, míg az összeghatár alatti összeg az alacsonyabb sávra meghatározott kamattal kamatozik. Sorbaállítás: a Takarékszövetkezet által vezetett pénzforgalmi bankszámlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorbahelyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor az Ügyfél az ütemezett fizetései céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a Takarékszövetkezettel. Számlatulajdonos: a Takarékszövetkezet azon ügyfele, aki a Takarékszövetkezetnél Pénzforgalmi Bankszámla, Elkülönített számla, Betétszámla nyitása és vezetése, Keret jellegű betétszerződés szerinti betétlekötés, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi és egyéb szolgáltatások tárgyában szerződés(eke)t, megállapodás(oka)t köt és ezen szolgáltatásokat igénybe veszi. Szerződés: a jelen ÁSZF vonatkozásában a Pénzforgalmi Bankszámlaszerződés, az Elkülönített számlaszerződés, a Betétszerződés és a Keret jellegű betétszerződés. Takarékbank: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a Számlatulajdonos számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A Takarékszövetkezet tartós adathordózónak tekinti különösen az egyszer írható CD-t, DVD-t, a Takarékszövetkezet által üzemeltetett E-Bank (Home Bank, Internetbank)rendszert, a Takarékszövetkezet által üzemeltetett internetes honlapot, amennyiben ezen eszközök a Számlatulajdonos számára címzett adatok tárolására alkalmasak. Teljesítés napja: a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghatározott azon nap, amelyen a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítéséből rá háruló kötelezettségeket elvégzi. Terhelési nap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az általa a fizető fél Számlatulajdonos részére vezetett Pénzforgalmi Bankszámlán nyilvántartott követelését a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. Üzletszabályzat: az a dokumentum, amely meghatározza a Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és aminek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Takarékszövetkezet valamely szolgáltatást nyújt ügyfelei részére és / vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Takarékszövetkezettől. Vállalati ügyfél: a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghatározott feltételeket teljesítő, vállalati ügyfélkörbe tartozó devizabelföldi, illetve devizakülföldi vállalkozások (gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók), egyéb jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, önkormányzatok, költségvetési szervezetek, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházak), személyegyesülés, pénzforgalmi Bankszámla nyitására kötelezett természetes személyek. 5

6 Végső benyújtási határidő: a Takarékszövetkezet által különböző ismérvek (devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben meghatározott végső időpont, ameddig a takarékszövetkezet a fizetési megbízást tárgynapi feldolgozásra átveszi. VIBER átutalás: A Takarékszövetkezet a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer a továbbiakban: VIBER alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul rövid határidő mellett teljesíti a belföldi bankközi utalásokat a részére személyesen átadott vagy telefaxon a címére megküldött átutalási megbízások alapján. 2.) Pénzforgalmi -, illetve Betéti Keretszerződés megkötése és a bankszámla megnyitása 2.1. A Takarékszövetkezet forintban és külföldi konvertibilis pénznemben pénzforgalmi számlát (a továbbiakban: bankszámla) nyit és vezet azoknak az ügyfeleknek, akik annak nyitására a jogszabály erejénél fogva kötelezettek, illetve azoknak az egyéb ügyfeleknek, akik szabad akaratukból bankszámla nyitásáról rendelkeznek. A Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé, hogy mely külföldi konvertibilis pénznemekben nyit pénzforgalmi számlát. / bankszámlát/ Egy Számlatulajdonosnak több azonos, illetve különböző pénznemben megnyitott, bankszámlája lehet A számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok állapítják meg. A pénzbetét (törzstőke) elhelyezésére kötelezett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek részére - a pénzbetét (törzsbetét) elhelyezése céljából - a Takarékszövetkezet számlát nyit, illetve a betét elhelyezéséről igazolást állít ki. Gazdasági társaság és szövetkezet esetében a nyilvántartásba történő bejegyzésük iránti kérelmük benyújtásának igazolásáig, egyéb nyilvántartásba vétellel létrejövő jogi személyek esetében a nyilvántartásba történő bejegyzésük igazolásáig a fenti célra megnyitott számla pénzforgalom lebonyolítására (terhelések kezdeményezésére, illetve jóváírások fogadására) nem alkalmazható A bankszámla vezetését a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonossal, illetve törvényes képviselőjével megkötött Pénzforgalmi Keretszerződés alapján és annak keretei között vállalja. A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződésben, illetve jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, a bankszámlán nyilvántartja a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti az azok terhére érkező fizetési megbízásokat, továbbá jóváírja a Számlatulajdonos javára érkező pénzeszközöket, és értesíti a Számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről A Takarékszövetkezet Betéti Keretszerződés alapján lekötött betéti számlát nyit. A lekötött betéti számlán elhelyezett összeget a Takarékszövetkezet lekötött betétként kezeli. A betétlekötés és a betéti műveletek kezdeményezésének, végrehajtásának szabályait a Betéti Keretszerződés tartalmazza A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos képviselőjének azt a személyt tekinti és Pénzforgalmi Keretszerződést, illetve Betéti Keretszerződést azzal a személlyel köt, aki a Számlatulajdonos jogi formáját szabályozó jogszabály alapján a Számlatulajdonos első számú vezetőjeként a Számlatulajdonos képviseletére jogszabály erejénél fogva egyedül, vagy más cégjegyzésre jogosult személlyel együttesen jogosult, és ezen jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.. A Takarékszövetkezet a gazdálkodó szervezet vezetőjének megválasztása tekintetében a vezető megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolását, illetőleg - egyéni vállalkozó esetén - az érvényes vállalkozói igazolvány bemutatását, valamint a Számlatulajdonos vezetőjének aláírása tekintetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány bemutatását fogadja el A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés, illetve a Betéti Keretszerződés megkötésekor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően a Számlatulajdonos, képviselője, meghatalmazottja azonosítását a Takarékszövetkezet elvégzi és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti, valamint felkéri a Tulajdonosi nyilatkozat megtételére. A Számlatulajdonos, képviselője, meghatalmazottja a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat, egyéb okiratokat köteles a Takarékszövetkezetnek bemutatni, illetve a rendelkezésére bocsátani. 6

7 A szerződéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos, képviselője, meghatalmazottja köteles az általa a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos viseli. A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés vagy Betéti Keretszerződés megkötésekor és minden további előírt nyilatkozattételi esetben a pénzmosási jogszabályokban előírt írásbeli nyilatkozatot is bekéri. A Takarékszövetkezet a rendelkezésére bocsátott adatokat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli A Számlatulajdonos kérésére a Takarékszövetkezet a bankszámla mellett meghatározott célra szolgáló elkülönített számlát is nyithat. Az elkülönített számlák a bankszámlával együttesen, egységes bankszámlának tekintendők A Takarékszövetkezet a tájékoztatási és kapcsolattartási kötelezettségének a szerződéskötéskor és a szerződés fennállása alatt - magyar nyelven tesz eleget. 3.) A pénzforgalmi bankszámlanyitás és dokumentációs feltételei 3.1. A Takarékszövetkezet a bankszámla megnyitását a jogszabályokkal összhangban meghatározott igazoló okmányok benyújtásához köti. A hatályos pénzforgalmi jogszabályok alapján a bankszámla nyitásához szükséges okiratok: a) jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a nyilvántartást vezető szervezettől származó, a nyilvántartásba vételt igazoló, 30 (harminc) napnál nem régebbi okirat (cégkivonat), közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerinti alapító dokumentumnak (pl. társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat) a nyilvántartásba vevő hatóság /cégbíróság vagy más hatóság (pl. Megyei Bíróság)/ által elfogadott hatályos példánya, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány valamint adószámát és statisztikai számjelét igazoló okirat (amennyiben azt a cégkivonat nem tartalmazza), b) nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott alapító okiratának (társasági szerződésének) másolati példánya, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány valamint ha cégbejegyzésre kötelezett és a bankszámla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítvány vagy annak ügyvédi ellenjegyzéssel hitelesített papír alapú másolata, c) általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya. Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói, a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolata, vagy az egyéni vállalkozási tevékenység megkezdéséről szóló bejelentésről kiállított igazolás. d) a bankszámla nyitására nem kötelezett egyéb szervezetek esetén a pénzforgalmi bankszámla nyitásának feltétele, hogy a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó, 30 napnál nem régebbi okmányait, iratait eredeti példányban a Takarékszövetkezetnek bemutassa. Társasházak esetében: társasház alapító okirat (közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba foglalva), szervezeti és működési szabályzat, tulajdoni lap (30 napnál nem 7

8 régebbi), adóbejelentkezési lap (amennyiben adószámmal rendelkezik), képviseletre jogosult személyek kijelölésére vonatkozó közgyűlési határozat, vagy egyéb igazoló okirat. Társadalmi szervezetek (egyesület, alapítvány stb.) esetében (ha tevékenységük az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vállalkozási tevékenységnek minősül, illetve ha nem minősül annak, de bankszámla nyitását igénylik): alapító okirat, bírósági/hatósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat (30 napnál nem régebbi), képviseletre jogosult személyek kijelölésére vonatkozó közgyűlési/taggyűlési határozat, vagy egyéb igazoló okirat Devizakülföldi vállalkozások és szervezetek esetében a számlanyitáshoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: - A társaság alapítói dokumentumát az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítással. Már bejegyzett társaság esetén a bejegyzést igazoló, harminc napnál nem régebbi cégkivonatot is hiteles magyar fordítással. - A társaságot képviselni jogosult személyek közjegyzővel hitelesített aláírási címpéldányát, és annak idegen nyelvű okirat készítésére jogosult közjegyző vagy az OFFI által hitelesített magyar fordítását A bankszámlát a Takarékszövetkezet azonnali hatállyal megszünteti, ha a nyilvántartásba még be nem jegyzett Számlatulajdonos a pénzforgalmi számla megnyitását követő 90 (kilencven) napon belül a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 (harminc) napnál nem régebbi okirattal (cégkivonat) nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel A számlatulajdonos, illetve a nevében eljáró, képviseleti joggal rendelkező személy(ek) kötelesek a Takarékszövetkezet részére megadni a mikrovállalkozási minősítés elbírálásához szükséges foglalkoztatotti létszámra, árbevételre és mérlegösszegre vonatkozó adatokat, majd aláírásával/aláírásukkal jóváhagyni az 1. számú melléklet szerinti Nyilatkozatot A bankszámlanyitáshoz szükséges okmányokat eredeti példányban, vagy hiteles másolatban kell bemutatni. Az eredetiben vagy hiteles másolatban bemutatott okiratokról a Takarékszövetkezet másolatot készít, melyre rávezeti és aláírásával igazolja, hogy az a bemutatott okirattal egyező. Amennyiben a Számlatulajdonos már rendelkezik a Takarékszövetkezetnél bankszámlával és újabb (további) bankszámlát kíván nyitni, úgy annak megnyitásához 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, amennyiben nyilvántartását nem cégbíróság, hanem más szervezet, hatóság vezeti, úgy ezen szervezet, hatóság 30 napnál nem régebbi igazolásával köteles igazolni, hogy a nyilvántartásban még szerepel (azaz még létező szervezet), illetve, hogy ki a szervezet képviselője Amennyiben a cégeljárásban ideértve a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárást is elektronikus okiratok kerülnek kiállításra vagy benyújtásra, úgy a Takarékszövetkezet a számlanyitáshoz, változás bejelentéshez benyújtandó dokumentumokat minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratként a vonatkozó, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott módon fogadja el. 4.) Aláírás bejelentés és a számla feletti rendelkezési jogosultságok 4.1. A bankszámla felett teljeskörűen a Számlatulajdonos(ok), illetve a meghatalmazás erejéig a meghatalmazottak rendelkezhet(nek) A Számlatulajdonosnak, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy(ek)nek (cégképviselet) van lehetősége arra, hogy meghatározza a bankszámla felett rendelkezni jogosult személyeket (aki adott esetben önmaga is lehet). A Számlatulajdonos, illetve a képviseletére jogosult személy(ek) bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságukat abban az esetben gyakorolhatják, ha a megválasztásukat (kinevezésüket), valamint aláírásukat - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével - hitelt érdemlő módon (pl. az illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolják. 8

9 A gazdálkodó szervezet vezetőjének megválasztása tekintetében a Takarékszövetkezet a vezető megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolását, illetőleg - egyéni vállalkozó esetén - az érvényes vállalkozói igazolvány, vagy a tevékenység megkezdéséről szóló bejelentésről kiállított igazolás bemutatását, a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy (vezető) aláírása tekintetében pedig a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány bemutatását fogadja el Ha vitatott a bejelentő jogosultsága a gazdálkodó szervezet képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentőt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult A Számlatulajdonos, illetve a képviseletére jogosult személy(ek) a bankszámla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírásmintáját, valamint a rendelkezés módjára vonatkozó egyéb kikötéseket az erre a célra szolgáló és a Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon (a továbbiakban: aláírásbejelentő kartonon) kötelesek bejelenteni (állandó meghatalmazottak) A Számlatulajdonos képviseletére jogosult személynek a bankszámla felett rendelkezni jogosultak bejelentésekor a cégszerű aláírását kell használnia. Ez azt jelenti, hogy az aláírásbejelentő kartonnak a Számlatulajdonos neve és aláírása rovatában a Számlatulajdonos cégszerű aláírását, azaz a cég előnyomott neve (ami lehet bélyegző is) mellett a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány szerinti aláírását kell feltüntetni. Amennyiben a Számlatulajdonos bélyegző használatot kíván bejelenteni, akkor azt az aláírás bejelentő karton erre a célra rendszeresített helyén külön is fel kell tüntetni (be kell mutatni) 4.6. Az aláírás bejelentését 2 (kettő) vagy 3 (három) példányban (a felhasználás céljától függően) kell megtenni A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy a megfelelően kitöltött aláírásbejelentő kartont a Takarékszövetkezetnél benyújtotta és azt a Takarékszövetkezet érvénybe helyezte Amennyiben a devizakülföldi Számlatulajdonos bankszámlája feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazást nyilatkozatot külföldön állították ki, azt teljes bizonyító erejű magánokiratként a Takarékszövetkezet csak akkor köteles elfogadni, ha azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette A bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazás lehet eseti (egy alkalomra szóló) is, mely a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazást a Számlatulajdonos közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles megadni oly módon, hogy az egyértelműen tartalmazza a meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat és a rendelkezési jog tartalmát A Takarékszövetkezet a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény) alapján elvégezi és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti. A Takarékszövetkezet a rendelkezésre jogosult személytől csak azután fogad el rendelkezést, ha az azonosítása már megtörtént A Számlatulajdonos egyéb kikötése hiányában, az elsőként megnyitott bankszámla, vagy lekötött betétszámla felett bejelentett személyek rendelkezhetnek a további megnyitásra kerülő, összes bankszámla, illetve lekötött betétszámla felett. 9

10 Amennyiben a Számlatulajdonos az első pénzforgalmi számlájára, vagy lekötött betétszámlájára vonatkozó bejelentéstől eltérő rendelkezést kíván megadni a következő pénzforgalmi számlájára vonatkozóan, akkor külön aláírás bejelentő kartont kell benyújtania szintén 2 (kettő) vagy 3 (három) példányban, amelyen fel kell tüntetni az új bankszámla számát. Ha a Számlatulajdonosnak több pénzforgalmi számlája és/vagy lekötött betétszámlája van a Takarékszövetkezetnél, és az aláírásbejelentő kartonon bejelentett rendelkezni jogosult személyek az egyes fizetési számlák esetében eltérnek, úgy a Számlatulajdonos köteles megjelölni azt az aláírásbejelentő kartont, amelyen azok a természetes személyek szerepelnek, akik az újonnan megnyitásra kerülő pénzforgalmi számla felett is rendelkezhetnek. A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését a Számlatulajdonos kizárólag új aláírásbejelentő karton kitöltésével kezdeményezheti. A bankszámla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítást, törlés) a Számlatulajdonos a Számlavezető hellyel írásban nem közli A Számlatulajdonos illetve a képviseletére jogosult személy módosítása/törlése esetén a változás okát hitelt érdemlő módon igazolni kell a Takarékszövetkezetnél (a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott dokumentum, úgymint változás bejegyzési kérelem és a közgyűlési határozat, vagy a közgyűlési határozat helyett egységes szerkezetbe foglalt - az eredeti példányban ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett - az új képviselő nevét tartalmazó társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat stb. egy az elektronikusan benyújtott dokumentummal megegyező - példányával és/vagy a cégbíróság által a módosítás elfogadásáról megküldött részletes elektronikus tanúsítványnak a Számlatulajdonos nevében eljáró ügyvéd által hitelesített példányával) A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Takarékszövetkezet egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, az aktuális Hirdetményben foglalt jutalékkal és díjjal terhelheti meg a pénzforgalmi számlát. A Takarékszövetkezet a jogszabályi felhatalmazás alapján történő terhelésről előzetesen nem értesíti a kötelezett Számlatulajdonost. 5.) A fizetési megbízások átvétele, befogadása 5.1 Előzetes tájékoztatás A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatja: a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról, és tételesen a Takarékszövetkezet részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy fizetési kötelezettségről A Takarékszövetkezet nem köteles a tájékoztatást megadni, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT- állam területén található, vagy a fizetési műveletek teljesítése nem EGT- állam pénznemében történik, és az adatok nem állnak a Takarékszövetkezet rendelkezésére A fizetési megbízás átvétele, azonosítása A Takarékszövetkezet a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményben határozza meg azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat átveszi. 10

11 5.2.2 A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás beérkezésekor a megbízás adatai mellett a megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) is rögzíti és tárolja A fizetési megbízás átvétele a beérkezés sorrendjében történik A fizetési megbízás kötegenként is benyújtható, ha az egyes fizetési megbízások összetartozása egyértelműen megállapítható A Takarékszövetkezet a bankszámla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat törvény vagy a számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. 5.3 A fizetési megbízás befogadása Az Ügyfélnek a megbízást papíralapon, az erre rendszeresített formanyomtatványon, vagy a vonatkozó Szolgáltatási szerződés alapján elektronikus úton, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A nyomtatványokat a Takarékszövetkezet bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, és e nyomtatványokon adott megbízást fogad el teljesítésre A Takarékszövetkezet nem tagad(hat)ja meg a papír alapú fizetési megbízás befogadását, amennyiben azt a pénzforgalom lebonyolításáról szóló mindenkor hatályos MNB rendelet mellékletében feltüntetett nyomtatványokon nyújtják be A Takarékszövetkezet szóban vagy telefonon keresztül közölt megbízást nem fogad el A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos / Kedvezményezett által megjelölt későbbi időpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a fizetési megbízás benyújtásának időpontjától számítja A fizetési megbízás befogadásának időpontja átutalás esetén az az időpont, amikor a Takarékszövetkezet az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet - hatósági átutalás, átutalási végzés részteljesítés esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll A fizetési megbízás befogadásának időpontja beszedés esetén: A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is-, okirat birtokában átvette, A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette A fizetési megbízás befogadásának időpontja készpénzfizetés esetén Pénztári befizetésnél az az időpont, amikor a Takarékszövetkezet a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a fizető féltől a készpénzt átvette. Kifizetésnél az az időpont, amikor a fizetési megbízást a Takarékszövetkezet a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll A hiányosan, hibásan, ellentmondásosan, olvashatatlanul megadott megbízást, továbbá azt, amelyen javítás van, vagy amelyen a pénzösszeget számokkal és betűkkel megnevezve eltérően határozták meg, a Takarékszövetkezet nem fogadja el teljesítésre. Ebben az esetben új megbízást kell kitölteni. 11

12 5.3.9 A Takarékszövetkezet a bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám) alapján teljesíti a megbízásokat. Ha a megbízáson nem szerepel számlaszám, vagy szerepel, de az nem azonosítható, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos neve alapján is jogosult, de nem köteles elvégezni a jóváírást vagy terhelést. Ha a Takarékszövetkezet ilyen esetben jóváírást vagy terhelést a Számlatulajdonos neve alapján nem végez, a megbízást visszautasítja. 6. Fizetési módok A Számlatulajdonos bankszámlájával kapcsolatban ha a fizetési módot jogszabály kötelezően nem írja elő a következő fizetési módok alkalmazhatók: a) bankszámlák közötti fizetés: aa) átutalás: 1. egyszerű átutalás 2. csoportos átutalás 3. rendszeres átutalás 4. hatósági átutalás és hatósági végzés ab) beszedés: 1. felhatalmazó levélen alapuló beszedés 2. váltóbeszedés 3. csekkbeszedés (jelenleg nem vehető igénybe) 4. csoportos beszedés 5. határidős beszedés 6. okmányos beszedés (jelenleg nem vehető igénybe) ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés 1. fizetés bankkártyával ad) okmányos meghitelezés (akkreditív) (jelenleg nem vehető igénybe) b) bankszámlához kötődő készpénzfizetés ba) készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása (jelenleg nem igénybe vehető) bb) készpénzbefizetés bankszámlára bc) készpénzkifizetés bankszámláról c) bankszámla nélküli fizetés 6.1 Egyszerű átutalás Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) az Ügyfél megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára Az egyszerű átutalás értékhatárra tekintet nélkül terhelési nap feltüntetésével is benyújtható A fizetési megbízás továbbítását az ügyfél megbízásából a Takarékszövetkezet a valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (VIBER) keresztül is vállalja, a Hirdetményben foglalt feltételek és kondíciók szerint. A VIBER megjelölést az átutalási megbízás Fizetési rendszer rovatában jeleznie kell az Ügyfélnek A papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítását az ügyfél megbízásából - a Takarékszövetkezet az InterGiro2 rendszeren keresztül is vállalja a Hirdetményben foglalt feltételek és kondíciók szerint. Az IG2 megjelölést az átutalási megbízás Fizetési rendszer rovatában jeleznie kell az Ügyfélnek A Takarékszövetkezet átutalást, illetve saját számlák közötti átvezetést csak teljes fedezettség mellett vállal Csoportos átutalás 12

13 Csoportos átutalás esetén az Ügyfél a Takarékszövetkezettel történt megállapodás alapján a keretszerződésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is benyújthatja Csoportos átutalási megbízást a kötelezett a Takarékszövetkezettel megkötött szerződésben foglaltak szerint, a mindenkori magyar szabvány szerinti adatszerkezetben és tartalommal, értékhatárra tekintet nélkül nyújthatja be. A szabványnak nem megfelelő adatszerkezetben és / vagy tartalommal benyújtott csoportos átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet visszautasíthatja A Takarékszövetkezet a benyújtott (szabványnak megfelelő szerkezetben összeállított) csoportos átutalási megbízás fejrészében jelzett értéknapon (terhelési napon) kezdeményezi az átutalásokat A befogadott megbízás alapján a Takarékszövetkezet vállalja, hogy a Számlatulajdonos erre megjelölt bankszámláját a megbízás összegével a megbízásban foglalt értéknapon (terhelési napon) megterheli és kezdeményezi a jogosulti fizetési számlákon történő jóváírást. A fedezetet a Számlatulajdonos a terhelési napon köteles a számlán biztosítani. Fedezet hiányában a Takarékszövetkezet a pénzügyi teljesítést elutasítja. A pénzügyi teljesítés elmaradásának következményeiért a Takarékszövetkezet a saját felelősségét kizárja. Az Ügyfél elismeri, hogy ilyen esetben a Takarékszövetkezetet semminemű kártérítési kötelezettség nem terheli. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a csoportos átutalások részteljesítése fedezet hiányában nem lehetséges, a megbízások sorba állítására nem kerül sor Rendszeres átutalás (tartós megbízás) Rendszeres átutalás megbízással a Számlatulajdonos fizető fél meghatározott összegnek meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően történő átutalására ad megbízást a Takarékszövetkezetnek. Az azonos összegű, állandó célszámla felé meghatározott időpontban és gyakorisággal teljesítendő összegekre vonatkozó megbízást a Takarékszövetkezet az erre a célra rendszeresített Tartós megbízás nyomtatványon fogad el Az Ügyfél által megadott tartós megbízás megszűnik az érvényesség végével, illetve az Ügyfél által benyújtott visszavonással A tartós megbízást a Takarékszövetkezet megszünteti, ha a Számlatulajdonos felszámolás alá kerül és erről a Takarékszövetkezet értesült, valamint ha a kötelezett számlája megszűnik Ha az Ügyfél a jóváírandó számla megszűnését követően a tartós megbízás visszavonásáról nem gondoskodik, és a megbízás működésképtelen, a Takarékszövetkezet jogosult a tartós megbízást törölni Amennyiben a rendszeres átutalás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett számláján, a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adó végrehajtási eljárásban a pénzkövetelést, a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy a hatósági végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni A hatósági átutalás esetén a Takarékszövetkezet az Ügyfél számlája terhére meghatározott összeget utal át a hatósági átutalási megbízás adója által meghatározott fizetési számlára A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás esetén a fizető fél nem gyakorolhatja a helyesbítéshez való jogot A Takarékszövetkezet a hatósági átutalási megbízásról és az átutalási végzésről annak teljesítése, részteljesítése, vagy törvényben meghatározottak szerinti sorbaállítása előtt nem értesítheti a Számlatulajdonost. 13

14 6.4.5 Takarékszövetkezet a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés (rész)teljesítéséről, illetve sorbaállításáról a teljesítéssel, illetve a sorbaállítással egyidejűleg a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés adattartamának közlésével haladéktalanul írásban értesíti a Számlatulajdonost. 6.5 Beszedés A beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a bankszámlája javára, a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be Felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetén a felhatalmazásban (felhatalmazó levélben) a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását Amennyiben a beszedésre irányuló felhatalmazásban teljesítési felső értékhatár (limit) szerepel, a Takarékszövetkezet a beszedési megbízást csak a limit összegéig teljesíti A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a Takarékszövetkezet - a felhatalmazó levél eltérő rendelkezése hiányában - addig fogadja be, illetve teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a Számlatulajdonos írásban vissza nem vonta Ha a beszedési megbízás váltón alapuló követelés beszedésére irányul, a váltó egyenes adósának a felhatalmazását a váltó testesíti meg Ha a beszedési megbízás csekk összegének beszedésére irányul, a csekk kibocsátójának felhatalmazását a csekk testesíti meg Ha a bírósági végrehajtás általános feltételei november elsejét megelőzően már fennálltak, a pénzkövetelés pénzforgalmi úton történő behajtására jogosult a kötelezett fizetési számlája, bankszámlája terhére beszedési megbízást nyújthat be a kötelezett (fizető fél) erre vonatkozó felhatalmazásának hiányában is, ha: a jogosult - a lakás-előtakarékossági számla kivételével - fizetési számlával, bankszámlával, a kötelezett pedig pénzforgalmi számlával rendelkezik, a követelés teljesítését bírósági, közjegyzői határozat írja elő, vagy az a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 21. -ának megfelelő közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállaláson alapul, és a jogosult a behajtást végző pénzügyi szolgáltatónak nyilatkozik arról, hogy nincs folyamatban a követelése behajtására irányuló bírósági végrehajtási eljárás, illetőleg nem terjesztett elő végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, vagy ilyen kérelme alapján a követelése nem nyert kielégítést Csoportos beszedési megbízás Csoportos beszedési megbízás teljesítésének akkor van helye, ha a fizető fél arra a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót felhatalmazza A felhatalmazásban a teljesítés felső értékhatára is megjelölhető Amennyiben a beszedni kívánt összeg a felhatalmazásban megjelölt értékhatárt meghaladja, Takarékszövetkezet a beszedni kívánt összeg teljesítését megtagadja A teljesítés felső értékhatárának összegéről kizárólag a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén értesíti a Takarékszövetkezet a kedvezményezettet A felhatalmazás érvényességének kezdő és végső időpontja meghatározható. A felhatalmazás érvényessége és a teljesíthető összeg felső határa módosítható A kötelezett bankszámláját a Takarékszövetkezet a csoportos beszedési megbízás összegével csak a felhatalmazásban szereplő feltételek megfelelősége (pl. fogyasztó azonosító kód egyezősége, 14

15 teljesítési értékhatár alatti összeg, stb.) esetén terheli meg. Amennyiben a csoportos beszedési megbízás fedezete teljes egészében nem áll rendelkezésre a kötelezett számláján, a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez A fizető fél a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint a csoportos beszedési megbízás teljesítését letilthatja. A letiltás csak a letiltást tevő fizető felet érintő teljes összeg ellen tehető. Letiltás esetén a Takarékszövetkezet a letiltásban foglaltak szerint jár el, a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás a felhatalmazás feltételeit nem érinti. A csoportos beszedési megbízás teljesítésének megtörténtéről, valamint a nemteljesítésről és annak okáról a Takarékszövetkezet a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót értesíti A Takarékszövetkezet a fizető fél bankszámláját érintő, csoportos beszedési megbízásra vonatkozó érvényes felhatalmazásról a Számlatulajdonos kérésére - igazolást ad ki. Az igazolás kérése a fizető fél erre vonatkozó rendelkezése nélkül nem jelenti az adott felhatalmazás törlését A csoportos beszedési megbízást a jogosult Számlatulajdonos a Takarékszövetkezettel megkötött szerződésben foglaltak szerint nyújtja be. A csoportos beszedési megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújtható Az adatállományt kísérőlevéllel mágneses adathordozón (floppyn), vagy elektronikus úton kell benyújtani. Az Ügyfél köteles a megbízás beszedési tételeiben feltüntetni a terhelések végrehajtásának napját. A csoportos beszedési megbízást a terhelési napot legalább 5 munkanappal megelőzően, de 10 naptári napon belül kell benyújtani. Amennyiben a beszedési megbízás nem felel meg az időbeli korlát feltételeinek, akkor a Takarékszövetkezet a megbízást nem teljesíti. Az ebből eredő kárért a Takarékszövetkezetet kártérítési kötelezettség nem terheli A Takarékszövetkezet a sikeres beszedéseket ha a kötelezettek bankszámláját a Takarékszövetkezet vezeti a bankszámlák terhelésének napján, illetve, ha a kötelezettek fizetési számláját más bank vezeti, akkor a beszedések Takarékszövetkezethez történő beérkezésének napján a jogosult pénzforgalmi számláján jóváírja A Takarékszövetkezet a csoportos beszedési megbízás teljesítéséről vagy sikertelenségéről a szabványban meghatározott formátumú adatállományban értesíti a Számlatulajdonost A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonost a csoportos beszedési megbízás benyújtására való jogosultság megszerzése érdekben beszedő azonosítóval látja el, és bejegyezteti a GIRO Elszámolóház központi katalógusába Amennyiben a Számlatulajdonos a felhatalmazások elektronikus adatainak átadásában a Takarékszövetkezettel állapodik meg, úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy a Takarékszövetkezetnél bankszámlával és pénzforgalmi számlával rendelkező, a Számlatulajdonost beszedésre felhatalmazó kötelezett(ek) által hozzá eljuttatott a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott felhatalmazás(ok) befogadásáról, már befogadott felhatalmazások módosításáról, megszüntetéséről, valamint más pénzforgalmi szolgáltatók által az MNB és a GIRO Elszámolóház előírásai szerint hozzá eljuttatott felhatalmazásokról a Számlatulajdonost a szabvány szerinti formátumú elektronikus felhatalmazási adatállományban értesíti Határidős beszedési megbízás A határidős beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót, hogy pénzforgalmi számlája javára a Kincstárnál számlával rendelkező fizető fél terhére meghatározott összeget szedjen be megállapodás alapján történt fizetési kötelezettségvállalás érvényesítése céljából A kedvezményezettnek a fizető fél számára a fizetés teljesítése elleni kifogás megtételére kifogásolási határidőt kell feltüntetnie a határidős beszedési megbízáson. A kifogásolási határidő utolsó napjának legkorábbi időpontja a megbízás kedvezményezett által a Takarékszövetkezethez történő benyújtását követő tizedik munkanap lehet. 15

16 6.8. Okmányos beszedés Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással az alapügylet kedvezményezettje a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén szolgáltassa ki a fizető félnek (címzettnek) Bankkártya A bankkártya használatával kapcsolatos szabályokat a bankkártyára vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák Készpénzfizetés A pénzforgalmi bankszámla javára készpénzbefizetés történhet: - Forint befizetés a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségénél az üzlethelyiségben kifüggesztett pénztári órák alatt. - a takarékszövetkezeti integráción belül a befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automatáknál A pénzforgalmi bankszámla terhére készpénz kifizetés történhet: - a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségénél a pénztári órák alatt - bankkártyával bankjegykiadó automatánál A Takarékszövetkezet a készpénz ki- és befizetések után a Hirdetmény szerinti díjat számítja fel A készpénz befizetése a Takarékszövetkezetnél a befizetési pénztárbizonylat segítségével történik. A befizetett összeget a Takarékszövetkezet tárgynapon jóváírja a Számlatulajdonos számláján Az Ügyfél a bankszámlája terhére kiállított készpénzfelvételi utalvánnyal készpénzt vehet fel a Takarékszövetkezet pénztáránál A Számlatulajdonos a készpénzfelvételi utalvány-füzetet a Takarékszövetkezetnél igényli A készpénzfelvételi utalványt jól olvashatóan, tintával vagy golyóstollal kell kitölteni A felvenni kívánt összeget számmal és betűvel azonosan kell megjelölni, a kiállítás hónapját betűvel kell feltüntetni, és ezt követően a készpénzfelvételi utalványt a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon alá kell írni. Az utalványlapon (az utalványt és a terhelési értesítést) a rovatoknak, illetve az előnyomott szövegnek megfelelően olvashatóan kell kiállítani úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetősége kizárt legyen. Az utalványlapon a keltezés rovatba a kiállítás helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, a hónapot mindig betűkkel megjelölve (megjelölhető rövidítve is). A Számlatulajdonosnak a készpénzfelvételi utalványt lehetőleg 1.000,-Ftra kerekítve kell kiállítania. Ettől eltekinteni csak indokolt esetben (pl. a számlamegszüntetése esetén) lehet A készpénzfelvételi utalvány előlapján a Számlatulajdonos megnevezheti a készpénzfelvétellel megbízott természetes személyt. Ilyenkor a Takarékszövetkezet az utalvány összegét csak a megnevezett személynek fizeti ki Ha a készpénzfelvételi utalvány előlapján a Számlatulajdonos nem nevez meg készpénzfelvétellel megbízott személyt, a Takarékszövetkezet az utalvány összegét a bemutató személynek fizeti ki. A személyazonosságot minden esetben igazolni kell A Takarékszövetkezet a készpénzfelvételi utalvány igazolt, illetve az azt bemutató benyújtójával a készpénzfelvételi utalvány hátlapját az összeg átvételének elismeréseként aláíratja, és feltünteti az igazolásnál, illetve a készpénzfelvétel során felhasznált személyi okmány adatait. 16

17 A beváltott készpénzfelvételi utalvány alapján a Takarékszövetkezet a kifizetett összeggel a Számlatulajdonos készpénzfelvételi utalványon megjelölt bankszámláját megterheli Nagy összegű készpénzfelvételi igényt a választott kifizető helyen (kirendeltségen) legkésőbb az előző banki munkanapon az Ügyfélnek be kell jelentenie. A kirendeltségekben a nagy összegű kifizetések értékhatára és a bejelentési határidő eltér, így a Számlatulajdonos a választott kifizető helyen tájékozódhat ezen feltételekről Ha a készpénzfelvételi utalvány összegének kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján nem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet az utalványt a benyújtó részére a hátlapon szereplő pénzátvételi igazolást áthúzással érvénytelenítve teljesítetlenül visszaadja. Készpénzfelvétel esetében a Takarékszövetkezet nem alkalmaz részteljesítést Nem teljesít a Takarékszövetkezet kifizetést a keltezés nélküli vagy előre keltezett és az olyan utalványra sem, amelyet hibásan vagy érthetetlenül állítottak ki, javítottak, amelyen a pénzforgalmi bankszámla számát nem megfelelően tüntették fel, amelynek előnyomott szövegében betoldást alkalmaztak, vagy amelyen az összeget eltérően tüntették fel betűkkel és számokkal, illetve ha az összeg a készpénzfelvételi utalványon és a terhelési értesítésen eltérően szerepel. Ezeket az utalványokat a Számlatulajdonosnak meg kell őriznie, és a legközelebbi készpénzfelvételi utalványfüzet igénylésekor áthúzással és lyukasztással érvénytelenítve a Takarékszövetkezethez be kell küldenie A készpénzfelvételi utalványfüzetet az aláírás-bejelentő kartonon meghatározott módon aláírt kérelemmel lehet igényelni és azt a Takarékszövetkezet az igénylésen megjelölt személynek szolgáltatja ki. Külön kérésre az utalványfüzetet tértivevényes ajánlott levélben is megküldi a Számlatulajdonos részére A Takarékszövetkezet által kibocsátott - szigorú számadási kötelezettség alá vonható - készpénzfelvételi utalvány két részből áll: a) a tőszelvényből (amely a füzetben marad) b) az utalványból A készpénzfelvételi utalványok elvesztése, illetéktelen kézbe kerülése (ellopása) vagy megsemmisülése esetén a Számlatulajdonosnak ezt a körülményt haladéktalanul, írásban be kell jelentenie a Takarékszövetkezetnek. Az elveszett vagy illetéktelen kézbe jutott készpénzfelvételi utalvány benyújtását ebben az esetben a Takarékszövetkezet figyelemmel kíséri, de az esetleges beváltásáért felelősséget nem vállal. Az elvesztett (eltulajdonított, stb.) készpénzfelvételi utalvány megkerüléséről a Takarékszövetkezetet haladéktalanul, írásban ugyancsak értesítenie kell A Számlatulajdonosnak pénzforgalmi bankszámlája megszűnése esetén a birtokában lévő felhasználatlanul maradt készpénzfelvételi utalványfüzete(ke)t (utalványlapokat) a Takarékszövetkezethez vissza kell juttatnia. Deviza műveletek A Számlatulajdonos a pénztári műveleteit a deviza bankszámlavezető egységénél vagy az erre a Hirdetményben meghatározott kirendeltségen bonyolíthatja le A deviza kifizetéseknél a bankszámla egység - honos - megküldi a Számlatulajdonos érvénybe helyezett aláírás-bejelentő kartonját a kiválasztott - nem honos - kifizető helynek A Számlatulajdonosnak előzetesen a Hirdetményben közzétetteknek megfelelően személyesen vagy telefonon tájékoztatnia kell a kifizető helyet a deviza-felvételi szándékáról annak érdekében, hogy a szükséges deviza a megfelelő devizanemben és értékben rendelkezésre álljon. 17

18 A Számlatulajdonos személyesen benyújtja az előírt módon kitöltött deviza kifizetési bizonylatot a kifizető helynek A Számlatulajdonos a deviza befizetéseit a deviza számlavezető egységnél illetve az erre kijelölt kirendeltség pénztárában kezdeményezheti. A Takarékszövetkezet a pénztári deviza befizetéseket a befizetés napján írja jóvá a Számlatulajdonos bankszámláján. 7. Fizetési műveletek jóváhagyása 7.1. Fizetési művelet teljesítését a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Takarékszövetkezet akkor teljesíti, ha azt a fizető fél előzetesen jóváhagyta A fizetési megbízás jóváhagyása, vagy több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a Számlatulajdonos előzetes nyilatkozata alapján történik A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás Számlatulajdonos általi jóváhagyásának a megbízás Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő aláírásának és a Takarékszövetkezethez történő benyújtásának együttes megtörténtét tekinti Csoportos beszedési megbízás teljesítésének előzetes jóváhagyása ezen fizetési megbízás teljesítésének feltételéül szolgáló Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése formanyomtatvány vagy a Szolgáltató által alkalmazott Felhatalmazó levél Számlatulajdonos általi a Takarékszövetkezet bejelentett módon történő aláírásával és a Takarékszövetkezetnél elfogadás, nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtásával együttesen valósul meg Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyása a Felhatalmazó levél Számlatulajdonos által a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő aláírásával és a Takarékszövetkezethez nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtásával együttesen valósul meg. A nyilvántartásba vett Felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet a felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítés Számlatulajdonos által történő előzetes jóváhagyásnak tekinti A Számlatulajdonos a Keretszerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja a Takarékszövetkezet téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítését A Számlatulajdonos a Keretszerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja a számlavezetéshez kapcsolódó a Szerződésben, valamint az annak részét képező aktuális Hirdetményen foglalt jutalék, költség és díj bankszámlán történő elszámolását A fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet által történt átvételét követően a Számlatulajdonos nem vonhatja vissza. Kivételt képeznek a Számlatulajdonos által terhelési nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, valamint a Számlatulajdonos bankszámlája terhére fogadott csoportos beszedési megbízások, ahol a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezethez eljuttatott, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt rendelkező levél formájában, az Internet Banking rendszeren keresztül a terhelési napot megelőző banki munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhatja. A Takarékszövetkezet a visszavonásért a Hirdetmény szerinti díjat számítja fel. Beszedés esetében a fizető fél a fizetési megbízást a visszatérítéshez való jog sérelme nélkül - a terhelést megelőző munkanapig vonhatja vissza A fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonását a teljesítés napján kizárólag a Kedvezményezett, az általa kiállított írásbeli hozzájáruló nyilatkozat Takarékszövetkezethez történő benyújtásával kezdeményezheti. 18

19 8. A megbízások teljesítése 8.1. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményében meghatározottak szerint teljesíti. 8.2 A Takarékszövetkezet a megbízási díjak, jutalékok, kamatok mértékét, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidőket, egyes egyéb számlavezetési feltételeket az aktuális Hirdetményeiben teszi közzé A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt későbbi időpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja. 8.4 A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve kizárólag a fizetési műveletet kezdeményező Számlatulajdonos által a fizetési megbízásba foglalt rendelkezései szerint jár el. 8.5 A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják. 8.6 A bankszámláról szóló készpénzfizetés és a készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a készpénzt a kedvezményezett részére kifizetik, vagy a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a kifizetést teljesítő pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja. 8.7 Ha a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalomi jogszabályok előírásaiba ütközik, és a Takarékszövetkezet észleli, a megbízás teljesítését megtagadja. 8.8 Ha a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok előírásai alapján a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja törvény eltérő rendelkezése hiányában értesíti az ügyfelet a visszautasítás tényéről és okáról. Az okmányokkal vagy ellenjegyzéssel ellátott papír alapú megbízások esetén a fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi, egyéb papír alapú és elektronikusan benyújtott megbízások esetén a visszautasításról szóló értesítést küld. 8.9 A fizetési megbízások teljesítésének előfeltétele, hogy a Számlatulajdonos számláján legyen elegendő fedezet Amennyiben az egyszerű, a csoportos és a rendszeres átutalási megbízás illetve a csoportos beszedési megbízás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett számláján, akkor a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat a bankszámla tényleges fedezete (azaz az előző napi záró egyenleg és a tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésénél a feldolgozás során még figyelembe vehető része, valamint a számlatulajdonos szabad hitelkerete) erejéig teljesíti Takarékszövetkezet a tárgynapi teljesítésre befogadott a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat egy bankműveleti munkanap alatt végzi el Takarékszövetkezet biztosítja, hogy az InterGiro2 átutalási megbízások összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláján legkésőbb a fizetési megbízás Takarékszövetkezet általi befogadását követő 6 (hat) órán belül jóváírásra kerüljön, A Takarékszövetkezet a megbízást akkor tekinti befogadottnak, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a megbízás könyvelése megtörtént. 19

20 8.14. A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés alapján biztosítja, hogy az InterGiro1 fizetési megbízások összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláján legkésőbb a fizetési megbízás Takarékszövetkezet általi átvételét követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés alapján vállalja, hogy a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) alkalmazásával az Ügyfél vonatkozó rendelkezése alapján a papír alapú forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul rövid határidő mellett teljesíti a bankközi utalásokat a részére személyesen átadott átutalási megbízások alapján Amennyiben az Ügyfél forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt bank számlára címzett egyszeri de nem hatósági átutaláson vagy átutalási végzésen alapuló -, illetve csoportos átutalási megbízásait elektronikus úton kezdeményezi, akkor a Takarékszövetkezet ezen átutalási megbízásokat InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és a napközben folyamatosan beérkezett, a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményében rögzített időpontig befogadott megbízásokat a 6 (hat) órás jóváírási szabály betartásának biztosítása mellett teljesíti A Takarékszövetkezet InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és kezeli a Számlatulajdonos által adott rendszeres (tartós) megbízás alapján forint pénznemben belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt bankszámla javára kezdeményezett átutalásokat is függetlenül attól, hogy a Számlatulajdonos a tartós megbízást papír alapon vagy elektronikus úton nyújtotta be a Takarékszövetkezethez A Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményben rögzített időpontot követően a Takarékszövetkezethez beérkező InterGiro2 átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet feldolgozásra előkészíti alakilag, tartalmilag megvizsgálja -, de a tényleges feldolgozásra (fedezetvizsgálat, a megbízás összegének a fizető fél bankszámláján történő elszámolásra) és teljesítésre csak a következő banki munkanapon kerül sor Az Ügyfél által papír alapon személyesen vagy postai úton benyújtott megbízásokat az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában InterGiro1 átutalási megbízásként kezeli és a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményében rögzítettek szerint teljesíti Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást függetlenül attól, hogy azt a Takarékszövetkezet InterGiro1 vagy InterGiro2 fizetési megbízásnak tekinti - teljesítési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett teljesítési napon teljesíti a fizetési megbízást A Takarékszövetkezet a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési műveletnek. A téves banki bejegyzésből eredő bármely irányú eltérés a bankszámla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelően a Takarékszövetkezet joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési időn belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintő fizetési megbízást az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerződési viszonyból származó zárolást megelőzően - helyesbíteni. A helyesbítésből a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost A fizetési megbízások közül a Takarékszövetkezet először a Számlatulajdonos rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendő átutalás teljesítse szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi számla pénznemtől függetlenül egy bankszámlának minősül A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplő összeg 20

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. november 2. Közzététel: 2015. október 30. A módosult és új

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések SM.1.A..sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betéti számlák vezetéséhez. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés... 6 3.1. Keretszerződés megkötése...

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. 1 Általános Üzletszabályzat 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. A fizetési

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés... 6 3.1. Keretszerződés megkötése...

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 15/2016(III.04) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI ÜGYFELEK SZÁMÁRA A Gyulai Takarékszövetkezet (székhelye:5711

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Hungária Takarék (székhelye: 7150. Bonyhád, Szabadság tér 9., email:

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz. EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK pénzforgalmi számlák és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. március 20. napján beolvadt az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezetbe. Az egyesülés során létrejött jogutód takarékszövetkezet neve AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet (cgj: 05-02-000186,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI ÜGYFELEK SZÁMÁRA A Gyulai Takarékszövetkezet (székhelye:5711

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÜGYFELEK SZÁMÁRA Hatályos: 2016. március 10-től A Gyulai Takarékszövetkezet

Részletesebben

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez Üzletszabályzat 9a sz melléklete A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A 3ATakarékszövetkezet (székhelye: 5440 Kunszentmárton Mátyás kir.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pannon

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Hungária Takarék (székhelye: 7150. Bonyhád, Szabadság tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szabolcs Takarékszövetkezet (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.számú függelék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A RÓNASÁGI Takarékszövetkezet (székhelye: 6085 Fülöpszállás Kiskunság

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT VÁLLALKOZÓK, ŐSTERMELŐK, EGYÉB SZERVEZETEK VALAMINT ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (Hatályos: 2014. március 15-től) A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Kihírdetve:2012.11.30. Hatályos: 2013.02.01.. A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:3794.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA forint átutalási (eseti) 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére című kiadványhoz MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL A Szigetvári Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 18/2009.MNB rendelet alapján következő

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 2014.03.24-től A Főnix Takarékszövetkezet

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 1. sz. függelék mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) számlatulajdonos (a

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról BETÉTI KERETSZERZŐDÉS 4. sz. függelék Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött a Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:.., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Érvényes:2016.07.01. A 3ATakarékszövetkezet (székhelye: 5440 Kunszentmárton

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 14. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez (Hatályos: 2014. március 15-től) A Szabadszállás

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. július 27. 2015. augusztus 17. : a 3.14.1.1. és 3.15.3.3. pont

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezető

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. Fogalom meghatározások...3 3. Keretszerződés...6

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2014. augusztus 01.-től 1. Bevezető

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben