ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ"

Átírás

1 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Elfogadva a 133/2014. sz. ÜT határozattal Hatályos: augusztus 1. előtt megkötött szerződések esetén október 1. napjától, augusztus 1. után megkötött szerződések esetében augusztus 1. napjától

2 Tartalom 1. Általános rész Fogalom meghatározások Bankszámlára vonatkozó általános rendelkezések Bankszámlanyitás Számla feletti rendelkezés Állandó meghatalmazott Eseti meghatalmazott Halál esetére megjelölt Kedvezményezett Fizetési megbízások A fizetési megbízások benyújtása Fizetési megbízások jóváhagyása A fizetési megbízások teljesítésének szabályai, sorba állítás Fizetési megbízások utólagos helyesbítése Fizetési módok Átutalás Beszedés Fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés Készpénzbefizetés, készpénzfelvétel Készpénzbefizetés Bankszámlára fiókban Készpénzkifizetés Bankszámláról fiókban Betétlekötés Speciális bankszámlák Elkülönített számlák Gyámhatósági fenntartásos bankszámla Start-számla Kamatok, jutalékok, díjak és egyéb terhelések Szerződésmódosítás szabályai Bankszámlaszerződés hatálya, megszűnése Tájékoztatás Adatkezelés, és Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR)... 33

3 1. Általános rész A Zirci Takarékszövetkezet (székhelye: 8420 Zirc, József A. u. 4., cégjegyzékszáma: , tevékenységét a 413/1993. sz. határozattal módosított T257/1992. sz. bankfelügyelet határozata alapján végzi, melyet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet a 931/1997/F. ( ) sz. határozatával vizsgált felül (a továbbiakban: Számlavezető hely/takarékszövetkezet) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet és egyéb hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével forint fizetési számlát (a továbbiakban: fizetési számla) nyit és vezet, valamint lekötött betét számlát kezel devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései mind a Számlatulajdonosra, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) kapcsán a jogszabályok keretein belül azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az adott Szerződés, továbbá a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának, valamint a vonatkozó Hirdetményének rendelkezései az irányadók. A jelen ÁSZF-et, az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt a Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben kifüggeszti, a Takarékszövetkezet honlapján (www.zircitakarek.hu) elérhetővé teszi, továbbá a szerződéskötést megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos külön kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Az ÁSZF és az Üzletszabályzat közötti esetleges eltérés esetén a jelen ÁSZF, a jelen ÁSZF és a Szerződés közötti eltérés esetén a Szerződés, a jelen ÁSZF és a Hirdetmény közötti eltérés esetén a Hirdetmény, a Hirdetmény és Szerződés esetén a Szerződés az irányadó. Szerződésben, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben március 15. előtt kötött jogviszonyok tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, március 15. után kötött jogviszonyok tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a takarékbetétről szóló évi 2. tvr., a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. sz. MNB rendelet (MNB Rendelet), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény és egyéb, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. 2. Fogalom meghatározások Aláírási bejelentő karton: A Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány, amelynek aláírásával a Számlatulajdonos a Bankszámlája felett rendelkezni jogosult személyeket, aláírás mintájukat, a rendelkezésük módját (önálló rendelkezési jog, közös tulajdonú számla esetén önálló vagy együttes) jelenti be a Takarékszövetkezetnek, és amelyet a Takarékszövetkezet érvénybe helyezett. Árfolyamok: a Takarékszövetkezet által az Árfolyamjegyzékben közzétett magyar forint és egy adott valuta/deviza vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett vételi, eladási és középárfolyamok. 3

4 Banki munkanap: minden olyan naptári nap, amelyen a Takarékszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Bankszámla: Bankszámlaszerződés (fizetésiszámla-szerződés) alapján Takarékszövetkezet által a lakossági ügyfélkörbe tartozó, természetes személy Számlatulajdonos részére megnyitott fizetési számla. A lakossági forintszámla és devizaszámla együttes megnevezése. Bankszámlakivonat: A Bankszámla forgalmáról és egyenlegéről a Takarékszövetkezet által jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal és gyakorisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelenti. Bankszámlaszerződés: a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között Bankszámla, mint fizetési számla nyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, a Számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére létrejött Bankszámlaszerződés (fizetési számla-szerződés), amely meghatározza a Bankszámlaszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit. A Bankszámlaszerződésnek (fizetésiszámla-szerződésnek), mint Pft. szerinti keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye, a fizetési megbízás megadásra szolgáló Takarékszövetkezeti nyomtatványok, aláírási karton, Árfolyamjegyzék, amelyek együttesen szabályozzák a számlavezetés szabályait, kondícióit (díjak, jutalékok, költségek stb.), valamint teljesítési rendjét. Belföldi Bankszámlaszám (BBAN pénzforgalmi jelzőszám): a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet 1. sz. Melléklete szerint képzett egyedi azonosító, amely a fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál, 2x8-as vagy 3x8-as tagolású számkarakterekből áll. Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. Betét: a Takarékszövetkezetnél Számlatulajdonos, mint betétes által elhelyezett betéti összeg, ideértve a Bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. A Bankszámlán, illetve a betétszámlán elhelyezett és nyilvántartott pénzösszegek után a Takarékszövetkezet a Hirdetmény szerinti mértékű kamatot fizeti és a betéti összeget szerződés szerint visszafizeti. Betétszámla: megtakarítási jellegű, pénzforgalmi rendelkezések teljesítésére nem alkalmas forint vagy deviza betéti számla, amelyen a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos által a Takarékszövetkezetnél Bankszámláról betétlekötési megbízással vagy átvezetési megbízással elhelyezett betétet nyilvántartja és kezeli. A betétszámlán megtakarítási terméktől függően határozatlan időszakra vagy meghatározott időre lekötött betét elhelyezése is lehetséges. Betétlekötési megbízás: A Számlatulajdonos a Bankszámláján lévő pénzösszeget a Takarékszövetkezetnél betétlekötési megbízással lekötheti. A Bankszámláról lekötött betét esetén a betétlekötési megbízás elválaszthatatlan részei a Bankszámlaszerződés, a jelen ÁSZF, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata és Hirdetménye, mely dokumentumok együttesen minősülnek betétszerződésnek. A Számlatulajdonos betétlekötési megbízást megadhat személyesen, írásban fiókban vagy, ha erre a betéti terméktől függően elektronikus csatornán 4

5 is lehetőség van és a Számlatulajdonos rendelkezik elektronikus csatorna használatára vonatkozó jogosultsággal, úgy elektronikus csatornán is. BIC (SWIFT) kód: a Takarékszövetkezet saját nemzetközi egyedi azonosító kódja a SWIFT rendszerben. Devizabelföldi: az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa, a tizennégy éven aluliak esetében a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet. Devizakülföldi: az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet. Elkülönített számla: a Számlatulajdonos nevére Bankszámlaszerződés (fizetési számlaszerződés) és külön elkülönített számla szerződés alapján Takarékszövetkezetnél nyitott a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alóli kivett pénzeszközeinek nyilvántartására, kezelésére szolgáló Bankszámla. Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízásra, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos részére megnyitott számla, ideértve a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos számára Takarékszövetkezetnél nyitott Bankszámlákat, elkülönített számlákat is. Halál esetére megjelölt Kedvezményezett: a nagykorú Számlatulajdonos által megjelölt természetes személy(ek), aki(k) a Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Bankszámla követelésről, betétről a Számlatulajdonos által meghatározott mértékben, hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet(nek). Közös tulajdonú Bankszámla: olyan Bankszámla, amely esetben a Takarékszövetkezet két természetes személlyel köti meg a Bankszámlaszerződést és a Bankszámlának két, azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező Számlatulajdonosa van. Lakossági forintszámla: a Takarékszövetkezet által forintban vezetett lakossági Bankszámla. Lakossági devizaszámla: a Takarékszövetkezet által Hirdetményben meghatározott - nem forint - devizanemekben vezetett lakossági Bankszámla. Lekötött betét: a Számlatulajdonos betétlekötési megbízása alapján meghatározott időszakra elhelyezett a Bankszámla követelésétől elkülönítetten, lekötött betétszámlán kezelt és lekötött betéti összeg. 5

6 Meghatalmazott: a Számlatulajdonos által eseti jelleggel meghatalmazott olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki jelen ÁSZF-ben meghatározott megbízásokat, szolgáltatásokat a Számlatulajdonos javára, Számlatulajdonos helyett és nevében adja meg, illetve végzi. Számlatulajdonos: a Takarékszövetkezet Hirdetménye, jelen ÁSZF szerinti feltételeket teljesítő, a Takarékszövetkezettel Bankszámlaszerződést kötő természetes személy, akinek a Takarékszövetkezet számlavezetési, pénzforgalmi, betéti és a Bankszámlához kapcsolódó egyéb szolgáltatást nyújt. A lakossági ügyfélkörbe tartozó természetes személy Számlatulajdonos a Pft pontja szerint fogyasztónak minősül. Társtulajdonos: közös tulajdonú Bankszámla esetén a Takarékszövetkezettel Bankszámlaszerződést kötő másik Számlatulajdonos. 3. Alapvető jogok, kötelezettségek A Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy pénzforgalmát a mindenkori hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak, a jelen ÁSZF, Üzletszabályzat és Hirdetmény rendelkezéseinek megfelelően bonyolítja le, a Takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatások díjait megfizeti és a fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Bankszámlán rendelkezésre bocsátja. A Bankszámlaszerződés aláírásával a Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos Bankszámláján rendelkezésre álló pénzeszközeit kezeli, és nyilvántartja, az azok terhére, valamint javára szóló szabályszerű fizetési megbízásokat teljesíti, a Számlatulajdonost a Bankszámla javára és terhére írt összegekről, a számlaforgalomról, valamint a Bankszámla egyenlegéről Bankszámlakivonattal értesíti. A Takarékszövetkezet a számlavezetés során a hitelintézettől elvárható gondossággal köteles eljárni. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következnek be. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül is megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett bármely Bankszámláját a pénzügyi-, illetve a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. A Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy bármely nála vezetett Bankszámlája kivéve az elkülönített számlát, amelyen elhelyezett összeg csak az elkülönítés céljára használható az elkülönítés időtartama alatt, a Bankszámlához kapcsolódó hitelkeret, valamint a betétszámlán elhelyezett betéti összeg terhére - ez utóbbi esetben a lejárattól függetlenül - jogosult a Bankszámlaszerződés szerinti, bármilyen jogcímen keletkezett esedékes (lejárt) követelését tőke, kamatok, díjak, költségek, jutalékok stb. - a Számlatulajdonos Bankszámla követeléseibe beszámítani esedékességkor vagy azt követőn bármikor, a Számlatulajdonos mindenkori fennálló követelése erejéig, akként, hogy a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett bármely Bankszámláját, betétszámláját a Bankszámlaszerződés szerinti esedékes összeggel jogosult megterhelni a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére is. A Számlatulajdonos szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a beszámítási jogát - a banki tévedés helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően - gyakorolja. A Számlatulajdonos 6

7 köteles arról gondoskodni, hogy esedékességkor a Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámláján a megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. Amennyiben a Számlatulajdonos egyik bankszámlája, betétszámlája sem nyújt fedezetet a Takarékszövetkezet követelésének kiegyenlítésére, akkor jogosult a követelése érvényesítésére (behajtására) vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint eljárást indítani. 4. Bankszámlára vonatkozó általános rendelkezések 4.1. Bankszámlanyitás A Takarékszövetkezetnél Bankszámlaszerződés megkötését kezdeményezheti bármely nagykorú devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy; a 14. életévét betöltött kiskorú devizabelföldi természetes személy a törvényes képviselője jóváhagyásával és kezességvállalásával, továbbá speciális Bankszámla típus esetén a 14. életévét be nem töltött kiskorú devizabelföldi természetes személy részére törvényes képviselője. A Bankszámla megnyitásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személyazonosítására alkalmas okiratát - belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, külföldi természetes személy esetén útlevél vagy az illetékes hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) feltéve, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy a Magyarország rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély - a Bankszámla megnyitásakor bemutassa, és a Bankszámla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja. A Bankszámlaszerződés annak a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos részéről történő aláírásával jön létre. A Takarékszövetkezet a Bankszámla megnyitásának feltételeként nyitó összeg befizetését írhatja elő, amelynek minimális mértékét a Hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezetnél megnyitható lakossági Bankszámlák típusát és kondícióit, a szerződéskötés előfeltételeit a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. A Takarékszövetkezet lakossági devizaszámlát a Számlatulajdonos kérésére a mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett devizanemekben nyit és vezet. A Takarékszövetkezet minden egyes devizanemre külön devizaszámlát nyit. A Számlatulajdonos a Bankszámlához kapcsolódóan igényelhet a Takarékszövetkezetnél Hirdetmény szerinti bankkártyát, elektronikus szolgáltatásokat, SMS szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerint Számla feletti rendelkezés A Takarékszövetkezet a fizetési számlát a Számlatulajdonos nevére nyitja meg. A fizetési számla felett a Számlatulajdonos szabadon, a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet. A Számlatulajdonos írásban (aláírás-bejelentő kartonon) jelenti be a Takarékszövetkezethez a számla feletti rendelkezéshez az aláírás mintáját, valamint azt, hogy a fizetési számla felett ki (és milyen módon) jogosult rendelkezni. A fizetési számla felett rendelkező Ügyfél írásban nevének és számlaszámának megjelölésével és bejelentett aláírásával rendelkezhet. A Takarékszövetkezet a rendelkezési jogosultságot papíralapú megbízásnál és elektronikus 7

8 aláírásnál is a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles vizsgálni. A fizetési számla feletti rendelkezést a Számlatulajdonos jogosult bármikor módosítani. Az aláírás bejelentést a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben levőnek tekinti, amíg az Ügyfél az aláírási jogban beállott változást írásban be nem jelenti. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet érvényesnek a legutolsó bejelentést fogadja el. A Bankszámla két természetes személy nevére is szólhat (közös tulajdon Bankszámla). A két néven nyitott Bankszámla követelése felett a Számlatulajdonosok rendelkezésük alapján önállóan vagy együttesen jogosultak rendelkezni. Önálló rendelkezéshez kötött Bankszámla esetében valamennyi Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződésből származó jogaikat, illetve kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, illetve teljesíteni, azaz bármely Számlatulajdonos önállóan jogosult rendelkezni a számla felett, kivételt képez ez alól azonban bármilyen, a Bankszámlához kapcsolódó szerződéskötéssel, módosítással, megszüntetéssel járó igény, amelyről viszont csak együttesen rendelkezhetnek. A Bankszámla felett Rendelkezésre jogosult személyt csak együttesen jelenthetnek be abban az esetben is, ha a Számlatulajdonosok rendelkezési joga önálló. Eltérő szerződési kikötés hiányában a Számlatulajdonosoknak a mindenkori számlakövetelés tekintetében fennálló tulajdoni hányada egyenlő. A közös tulajdonú Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés társtulajdonos státuszának megszüntetésére vonatkozó szerződésmódosítás a számlatulajdonosok együttes rendelkezése alapján kerülhet sor a fiókban és kizárólag abban az esetben, ha a Bankszámlán nincs sorba álló hatósági átutalás és átutalási végzés alapjául szolgáló fizetési megbízás, valamint beszedési megbízás. Együttes rendelkezési jogosultság esetén a Számlatulajdonosok csak együtt rendelkezhetnek (adhatnak megbízást, forgalmazhatnak) a Bankszámla felett. A Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Takarékszövetkezet a számlakövetelést az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki. A Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos (Társtulajdonos) elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a túlélő Számlatulajdonos felelős. A túlélő Számlatulajdonos a másik Számlatulajdonos elhalálozása napjától csak a saját tulajdoni hányadának megfelelő számlakövetelés felett rendelkezhet, ez elhunyt Számlatulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő számlakövetelés a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve az elhunyt Számlatulajdonos által a saját tulajdoni hányada vonatkozásában megjelölt halál eseti kedvezményezett(ek)nek kerül kifizetésre Állandó meghatalmazott A Számlatulajdonos jogosult személyesen, az aláírás-bejelentő kartonon más természetes személy(eke)t a bankszámla feletti rendelkezési joggal felruházni, azaz állandó meghatalmazást adni a számla feletti rendelkezésre. Az állandó meghatalmazott(ak) számla feletti rendelkezési jogosultsága kifejezet rendelkezés hiányában - az alábbi műveletek kivételével megegyezik a számlatulajdonos, illetve a társtulajdonos(ok) jogosultságával: - keretszerződés megkötése, módosítása, - számlanyitás, ill megszüntetés; - számlatulajdonos adatainak módosítása; - számla feletti rendelkezők körének megváltoztatása; - banktitoknak minősülő adatok közlésére felhatalmazás megadása; - fizetési számla hitelkeret, illetve hiteligénylés; 8

9 - bankkártya szerződéskötés; - InternetBanking szerződés megkötése; - halál esetére kedvezményezett jelölése; - bankszámlát nem zároltathatja; - kivonat küldésének módját, illetve helyét nem módosíthatja. A Számlatulajdonos halála esetén a Rendelkezésre jogosult számla feletti rendelkezési jogosultsága megszűnik Eseti meghatalmazott A Számlatulajdonos közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozattal vagy bármely bankfiókban személyesen, két banki alkalmazott előtt banki formanyomtatványon megtett teljes bizonyító erejű okirattal természetes személynek eseti meghatalmazást adhat, amely alapján az Eseti Meghatalmazott jogosult a Takarékszövetkezetnél Számlatulajdonos helyett és nevében eljárni. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell tűnnie a meghatalmazás feltételeinek (bankszámlaszám, meghatalmazott személyes adatai, összeg, ügylet jellege) és érvényességi idejének Halál esetére megjelölt Kedvezményezett A nagykorú Számlatulajdonos rendelkezhet úgy, hogy elhalálozáskor a bankszámlaszerződés alapján elhelyezett és a bankszámlán található pénzkövetelését az általa megjelölt Kedvezményezett(ek)nek kerüljön kifizetésre. A bankszámla követelésbe beletartozik a Számlatulajdonos által a bankszámláról lekötésre került és a bankszámlához kapcsolódó betétszámlán nyilvántartott lekötött betét is. Halál eseti Kedvezményezett megnevezése esetén a bankszámlakövetelés nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, és a megjelölt kedvezményezett(ek) a bankszámlán lévő összeg (beleértve a bankszámláról lekötésre került és betétszámlán nyilvántartott lekötött betétet is) felett a halál tényének hitelt érdemlő (pl. halotti anyakönyvi kivonat) igazolását követően hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet(nek). A Halál esetére megjelölt Kedvezményezett devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy egyaránt lehet. Közös tulajdonú bankszámlánál bármelyik nagykorú tulajdonostárs megadhat Halál eseti Kedvezményezettet, de csak a saját tulajdoni hányada erejéig. Halál eseti Kedvezményezett lehet a másik társtulajdonos vagy bármely más természetes személy is. Együttes rendelkezéshez kötött bankszámla esetében a Bank Halál eseti Kedvezményezetti rendelkezést kizárólag a másik Számlatulajdonos ellenjegyzésével fogad el Fizetési megbízások A fizetési megbízások benyújtása Az Ügyfélnek a fizetési megbízásokat papíralapon az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, vagy a vonatkozó Szolgáltatási Szerződés alapján elektronikus úton, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A Számlavezető hely szóban vagy telefonon keresztül közölt, illetve üzenet formájában továbbított megbízást nem fogad el. A Számlavezető hely befogadja a személyesen benyújtott, a postai úton feladott, illetve a külön szerződés alapján, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően elektronikus úton érkezett megbízásokat. Az elektronikus úton továbbított 9

10 fizetési megbízás szabályaira az Üzletszabályzatban illetve a külön szerződésben (Szolgáltatási szerződésben) foglalt rendelkezések az irányadók. A fizetési megbízásokat a Számlavezető hely azok beérkezésének sorrendjében átvettnek tekinti, a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Számlavezető hely a hatályos pénzforgalmi jogszabályok vagy az ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a Számlavezető hely nyilvántartása az irányadó. A készpénzfizetési megbízásokat a hatályos pénzforgalmi jogszabályok által kötelezően sorba állított fizetési megbízások kivételével a Számlavezető hely azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb átvett, számlavezető rendszerben rögzített tételekre. A nyomtatványon benyújtott fizetési megbízások esetén a Takarékszövetkezet megvizsgálja a fizetési megbízáson az Aláírásbejelentő kartonon lévő aláírásmintákkal való egyezőséget, de nem felel azok valódiságáért. A Takarékszövetkezet nem felel a Számlatulajdonost ért azon kárért, amely abból következett be, hogy a papíralapú fizetési megbízáson lévő aláírás hamissága a Takarékszövetkezettől elvárható gondosságú vizsgálat mellett sem volt megállapítható. Elektronikus csatornán keresztül benyújtott fizetési megbízás esetén a Takarékszövetkezet csak azt vizsgálja, hogy a rendelkezéshez szükséges személyazonosító kódok helyesen megadásra kerültek-e. Kizárólag a Számlatulajdonos felelőssége, hogy a nála üzemeltetett Elektronikus csatorna, mint rendszer használatára kinek ad felhatalmazást. Elektronikus csatornán keresztül érkezett megbízás esetén a helyesen közölt azonosító kódok megadása esetén a Takarékszövetkezet a fizetési megbízást minden további vizsgálat nélkül a Számlatulajdonostól származónak tekinti. A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Számlavezető hely közvetítői szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkező tételes bizonylatokat felülvizsgálat nélkül továbbítja az ügyfél részére. A befizető a bankszámlán jóvá nem írt postai befizetésekre vonatkozó érdeklődéssel a postahelyen és a Posta Elszámoló Központon kívül a Számlavezető helyhez is fordulhat. Szintén a Számlavezető helyhez kell fordulni a bankszámlán jóváírt befizetésekre vonatkozóan is Fizetési megbízások jóváhagyása Fizetési megbízások teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Számlavezető hely akkor hajthatja végre, ha az ügyfél, mint fizető fél azt előzetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása az ügyfél előzetes nyilatkozata alapján történik. A fizetési megbízás teljesítésének a Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyásának a Számlavezető hely a fizetési megbízás Számlavezető helyen bejelentett módon történő aláírásának és Számlavezető helyhez történő benyújtásának együttes megtörténtét tekinti. A Számlatulajdonos a Lakossági fizetési számla szerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja egyrészt a Számlavezető hely téves bejegyzésének a fizetési számlán történő helyesbítését, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó az aktuális Hirdetményben foglalt jutalék, költség és díj bankszámlán történő elszámolását A fizetési megbízások teljesítésének szabályai, sorba állítás 10

11 A Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt későbbi időpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja. A fizetési megbízás befogadásának időpontja: - átutalás esetén az az időpont, amikor a Számlavezető hely az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet hatósági átutalás, átutalási végzés részteljesítése esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete - rendelkezésre áll; - beszedés esetén a) a kedvezményezett ügyfél Számlavezető helye szempontjából az az időpont, amikor a Számlavezető hely a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is -, okirat birtokában átvette, b) a fizető fél Számlavezető helyének szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette; - készpénzfizetés esetén a) pénztári befizetésnél az az időpont, amikor a kiszolgáló pénztár a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a Befizetőtől a készpénzt átvette, b) kifizetésnél az az időpont, amikor a fizetési megbízást a kifizető hely a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A Számlavezető hely a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a fizetési műveletet kezdeményező Számlatulajdonos által a fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el. A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják. A bankszámlára történő készpénzbefizetés vagy a bankszámláról történő készpénzkifizetés akkor teljesül, amikor a készpénzt a kifizető fiók pénztáránál vagy a Postán be- vagy kifizetik, illetve a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a Posta biztosítja. A készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a jogosult számára a készpénz a készpénzátutalásban megjelölt helyen rendelkezésre áll. A készpénzfizetés belföldi postautalvánnyal akkor teljesül, amikor a belföldi postautalványon feladott összeget a Posta a jogosult átvevő részére kifizeti vagy az átvétel lehetőségét biztosítja. Amennyiben a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalmi jogszabályok előírásaiba ütközik, és a Számlavezető hely ezt észleli, akkor a fizetési megbízás teljesítését megtagadja. A Számlavezető hely az ügyfél által benyújtott fizetési megbízásokat az átvétel sorrendjében, a megbízások befogadásának rendje szerint teljesíti. A fizetési megbízások befogadásának, teljesítésének pontos rendjéről, valamint a fizetési megbízások jóváírásának várható időpontjáról a Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló tájékoztató ad útmutatást. 11

12 A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat amennyiben azok maradéktalanul megfelelnek a hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak, valamint a Bankszámlaszerződésben és/vagy a jelen ÁSZF-ben, Üzletszabályzatban, Hirdetményben, nemzetközi pénzforgalmi szabályokban/szabványokban/szokványokban foglalt feltételeknek és adattartalomnak a külön hirdetményben meghatározott teljesítési rend (megbízás átvételének, teljesítésének időpontja, határideje, árfolyam, költség stb.) szerint teljesíti. A Takarékszövetkezet a teljesítési rendben meghatározott teljesítési határidőket kizárólag abban az esetben vállalja, ha a benyújtott fizetési megbízás hiánytalanul és pontosan tartalmazza az előírt feltételeket, adatokat és a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A Takarékszövetkezet a konverziós fizetési megbízások terhelésekor / jóváírásának könyvelésekor az adott fizetési megbízásra a Hirdetményben megjelölt Árfolyamot, azon belül a fizetési megbízás feldolgozásakor érvényes, legutoljára jegyzett Árfolyamot használja. A deviza átutalások, konverziók értéknapjai a magyarországi munkaszüneti napok, illetve a fizetési művelet devizanemében fennálló bankszünnap függvényében a Hirdetményben meghatározott értéknaptól eltérhetnek. A fizetési megbízások teljesítésekor a fizetési megbízás árfolyam-, érték-, és átvételi napjának számítása során a magyarországi szombati munkanapokat a Takarékszövetkezet csak olyan HUF számlán terhelendő, HUF-ban megadott fizetési megbízások tekintetében tekinti Banki Munkanapnak, melyek konverzió nélkül teljesíthetőek bankon belül vagy más belföldi pénzforgalmi szolgáltató által vezetett bankszámlára. A Takarékszövetkezet saját tévedésén alapuló jóváírást és terhelést minden fizetési megbízás ideértve a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalást is - teljesítését megelőzően és követően egyaránt, a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül jogosult helyesbíteni. A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése - az előzőek figyelembevételével - megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését. A Takarékszövetkezet csak azokat a Számlatulajdonos által adott fizetési megbízásokat köteles teljesíteni, amelyekhez a szükséges pénzügyi fedezet - ideértve a fizetési megbízások teljesítése esetére felszámításra kerülő azon díjak, költségek összegét, amelyek a megbízás megadásával egyidejűleg esedékesek - a megbízásban terhelendőként megadott Bankszámlán a teljesítés időpontjában szabadon, hiánytalanul rendelkezésre áll. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás részbeni teljesítését hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, illetve váltóbeszedés kivételével - nem vállalja. A Takarékszövetkezet a bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízásokat a Számlatulajdonos bankszámlájához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti. A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető hatósági átutalás és átutalási végzésen alapuló fizetési megbízást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig legfeljebb azonban 35 napig a Takarékszövetkezet sorba állítja (függőben tartja). A hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés sorba állításáról a sorba állítás első munkanapján értesíti a Kedvezményezettet és az átutalási végzés benyújtóját. Az értesítés a fizetési megbízás adatait és a sorba állítás utolsó napját tartalmazza. A Takarékszövetkezet a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat - amennyiben a Számlatulajdonos a beszedési megbízások sorba állítását a felhatalmazó levélen kérte - 35 napig, de ezen időtartamon belül legfeljebb a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig sorba állítja. A Takarékszövetkezet általa rendszeresített tartalmú felhatalmazó levél minta alapján kiállított felhatalmazó levelet vagy olyan tartalmú felhatalmazó levelet vesz nyilvántartásba, amelyet külön írásbeli nyilatkozattal fogadott el (Banki záradék) beszedési megbízások 12

13 teljesítésére és, amennyiben a Számlatulajdonos a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás sorba állítását kéri, annak időtartama legfeljebb 35 nap lehet. Amennyiben a Számlatulajdonos a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás sorba állítást nem kért, úgy a Takarékszövetkezet a beszedési megbízást fedezethiány esetén nem állítja sorba. A Takarékszövetkezet a bankszámlán a jóváírást a részére megadott bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám), a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítését pedig a bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám) és a fizető fél számlatulajdonos nevének ellenőrzése mellett végzi el. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízást mindig azon bankszámla terhére illetve javára teljesíti, amely a fizetési megbízásban megadásra került. Amennyiben a fizetési megbízás és a Számlatulajdonos megadott bankszámlájának (kimenő átutalás esetén a terhelendő-, bejövő átutalás esetén a kedvezményezett Bankszámlaszám) devizaneme eltér egymástól, úgy a Takarékszövetkezet konverzióval teljesíti a fizetési műveletet a Hirdetményben meghatározott árfolyamon és értéknappal. Ha a fizetési megbízáson nem beazonosítható (hibás, hiányos), vagy már megszűnt Bankszámlaszám szerepel, a Takarékszövetkezet a fizetési megbízást visszautasítja. Amennyiben az Ügyfél forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett egyszeri de nem hatósági átutaláson vagy átutalási végzésen alapuló -, illetve csoportos átutalási megbízásait elektronikus úton kezdeményezi, akkor a Számlavezető hely ezen átutalási megbízásokat InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és a napközben folyamatosan beérkezett, a Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló tájékoztatóban rögzített időpontig (cut-off time) befogadott megbízásokat a 4 (négy) órás jóváírási szabály betartásának biztosítása mellett teljesíti. A Számlavezető hely InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és kezeli a Számlatulajdonos által benyújtott rendszeres (tartós) megbízás alapján forint pénznemben belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számla javára kezdeményezett átutalásokat is függetlenül attól, hogy a Számlatulajdonos a tartós megbízást papír alapon vagy elektronikus úton nyújtotta be a Számlavezető helyhez. A hivatkozott Tájékoztatóban rögzített befogadási időpontot követően a Takarékszövetkezethez beérkező InterGiro2 átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet befogadja, feldolgozásra előkészíti alakilag, tartalmilag megvizsgálja -, de a tényleges feldolgozásra (fedezetvizsgálat, a megbízás összegének a fizető fél bankszámláján történő elszámolására) és teljesítésére csak a következő banki munkanap kerül sor. Az Ügyfél által papír alapon személyesen, postai úton benyújtott átutalási megbízásokat az Ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában - InterGiro1 átutalási megbízásként kezeli és a Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló tájékoztatóban rögzítettek szerint egy bankműveleti munkanapon belül teljesíti. Ha az Ügyfél az átutalási megbízást függetlenül attól, hogy azt a Számlavezető hely InterGiro2 átutalásnak vagy InterGiro1 fizetési megbízásnak tekinti - terhelési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Számlavezető hely vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett terhelési napon teljesíti a fizetési megbízást. A Számlavezető hely a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési műveletnek. A téves számlavezetői bejegyzésből eredő bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelően a Számlavezető hely joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a 13

14 téves bejegyzést elévülési időn belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintő fizetési megbízást az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerződési viszonyból származó zárolást megelőzően - helyesbíteni. A helyesbítésről a Számlavezető hely az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost. A fizetési megbízások közül a Számlavezető hely először az ügyfél rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon Fizetési megbízások utólagos helyesbítése A téves számlaszámra történt átutalás visszakérését (visszahívását) annál a pénzforgalmi szolgáltatónál kell kezdeményezni, ahonnan a téves utalás teljesítése történt. Amennyiben a fizetési megbízást a Takarékszövetkezet már teljesítette, úgy a Számlatulajdonos a fizetési megbízást írásban a Takarékszövetkezet által erre rendszeresített formanyomtatványon a fizetési megbízásokra előírtak szerinti módon aláírva kérheti vissza. A Takarékszövetkezet a visszakérésre vonatkozó igény bejelentését követően a tőle elvárható gondosság mellett megteszi az intézkedést a visszakérési kérelem teljesítése érdekében, azonban a Takarékszövetkezet a visszakérés eredményességéért, illetve a Számlatulajdonost ért esetleges károkért felelősséget nem vállal. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy viseli a fizetési megbízás visszakéréséből származó jogkövetkezményeket, így különösen az esetleges árfolyamkockázatot, valamint a Kedvezményezett, a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, továbbá az esetleges közvetítő bank vagy az elszámolóház által felszámított költségeket. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési megbízás összege a kedvezményezett bankszámláján már jóváírásra került, úgy a visszakérés teljesüléséhez a Kedvezményezett jóváhagyása szükséges. A visszakérésért a Takarékszövetkezet jogosult díjat felszámítani, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Amennyiben visszakérési kérelem érkezik a Takarékszövetkezethez (egy másik pénzforgalmi szolgáltatón keresztül, illetve bankon belüli utalás esetén a Takarékszövetkezet ügyfelétől) egy olyan fizetési megbízás összege tekintetében, amely a Számlatulajdonos bakszámláján már jóváírásra került, úgy a Takarékszövetkezet a kérésnek kizárólag abban az esetben tesz eleget, amennyiben a Számlatulajdonos ahhoz - a Takarékszövetkezettől kapott értesítő levélre küldött válaszában (a fizetési megbízásokra előírt módon aláírva) - hozzájárult. A Visszakérési kérelem teljesítése (visszautalás) után a Takarékszövetkezet a Hirdetmény szerinti átutalási díjat jogosult felszámítani. A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési megbízás teljesítését követő 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa előzetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás utólagos helyesbítését. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás helyesbítése iránti kérelem esetén a Számlavezető hely köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési megbízást az ügyfél, mint fizető fél előzetesen jóváhagyta, a fizetési megbízás a Számlatulajdonos által benyújtott megbízásnak megfelelően került rögzítésre, teljesítésre és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. 14

15 Az ügyfél által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízás teljesítése esetén a Számlavezető hely haladéktalanul megtéríti a fizető fél Számlatulajdonos részére a fizetési megbízás összegét, helyreállítja a bankszámla megterhelés előtti állapotát, valamint megtéríti a Számlatulajdonos jogosnak minősített kártérítési követelését. A Számlavezető hely mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél Számlatulajdonos csalárd módon eljárva okozta. A Számlavezető hely visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél Számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a fizető fél a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a fizető fél Számlatulajdonost terheli. A fizető fél Számlatulajdonos részéről a fizetési megbízás adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Számlavezető hely a Számlatulajdonos ugyanazon kedvezményezett részére teljesített korábbi fizetési megbízásait, valamint a fizetési megbízás kezdeményezésének körülményeit veszi figyelembe. A Számlavezető hely a visszatérítési igény elbírálása során a Számlatulajdonos által benyújtott, a vitatott fizetési megbízás kedvezményezettje által kiállított nyilatkozat alapján jár el, melynek tartalma részletesen kiterjed: - a fizető fél Számlatulajdonos és a Szolgáltató/Partner közötti megállapodásban rögzített fizetési gyakoriságra; - a fizető fél fizetési szokásaira, - a vitatott fizetési kötelezettség kiszámítása során a kedvezményezett által alkalmazott számítási módra/követelés elemekre (pl. fizetési hátralék, késedelmi kamat, stb..). A fizető fél visszatérítési igénye során nem hivatkozhat az a) bekezdésre abban az esetben, ha a fizetési megbízás teljesítésének alapfeltételét képező, egyben a kapcsolódó fizetési megbízások előzetes jóváhagyását szolgáló Felhatalmazó levélben a vitatott fizetési megbízás teljesítését megelőzően a fizető fél a teljesítés felső értékhatárát rögzítette. Ezen kívül a fizető fél nem hivatkozhat a visszafizetési feltételek b) pontjára, ha a fizetési megbízás teljesítése a fizetési megbízásban rögzített követelés pénzneme és a megbízásban megadott terhelendő bankszámla pénzneme különbözött, ezért a Számlavezető hely a megbízás teljesítése napján aktuális Hirdetményben rögzített árfolyamot alkalmazta az átváltás során. A fizető fél Számlatulajdonos továbbá nem jogosult a visszatérítésre, ha az előzetes jóváhagyást közvetlenül a Számlavezető helynek adta meg, és a fizetési megbízás benyújtására vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a Számlavezető hely vagy a kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően 28 (huszonnyolc) nappal teljesítette. A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél Számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó igényét a Számlatulajdonos a terhelés napjától számított 56 (ötvenhat) napig érvényesítheti. A Számlavezető hely a visszatérítés elbírálását csak akkor kezdi meg, ha a Számlavezető hely a Számlatulajdonostól a visszatérítési igény jogosságát bizonyító, a Szolgáltató/Partner által kiállított, a Számlavezető hely által előírt tartalmi követelményeknek megfelelő nyilatkozatot befogadta. A Számlavezető hely a Számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényének 15

16 benyújtásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a fizetési megbízás összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a Számlavezető hely egyidejűleg tájékoztatja a Számlatulajdonost a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. Amennyiben az ügyfél a fizetési megbízáson hibás pénzforgalmi jelzőszámot tüntet fel, akkor ezen megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a Számlavezető helyet nem terheli felelősség. A Számlavezető hely azonban köteles a Számlatulajdonos helytelen adatközlése miatt hibásan teljesített fizetési megbízás összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. Az ügyfél által kezdeményezett, de a Számlavezető hely által hibásan teljesített fizetési megbízásért a Számlavezető hely felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához már beérkezett. Ebben az esetben ugyanis a fizetési művelet hibás teljesítésének rendezéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett fizetési számláján, illetve a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a fizetési megbízás összegét. A Számlavezető hely a fizetési megbízás nem teljesítése vagy hibás teljesítéséből adódó felelősségének fennállása esetén a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás összegét haladéktalanul visszatéríti a Számlatulajdonos részére, és a bankszámlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési megbízásra nem került volna sor. Ezen kívül a Számlatulajdonos kérésére - a fizetési megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít, valamint a szóban forgó fizetési megbízás nyomon követésének eredményéről a Számlatulajdonost tájékoztatja Fizetési módok A Takarékszövetkezet által alkalmazott fizetési módok: a) készpénzfizetés b) Fizetési számlák közötti fizetés c) a Fizetési számlához kötődő készpénzfizetés d) Fizetési számla nélküli fizetés A fizetés módok altípusai: 1) Fizetési számlák közötti fizetési módok a) az átutalás, 1. egyszerű átutalás, 2. rendszeres átutalás, 3. VIBER átutalás 4. hatósági átutalás, átutalási végzés. 5. deviza-átutalás b) a beszedés, 1. a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 2. váltóbeszedés, 3. csoportos beszedés c) a Fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, 16

17 d) az okmányos meghitelezés (akkreditív); 2) Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen: a) készpénzbefizetés Fizetési számlára, b) a készpénzkifizetés Fizetési számláról Átutalás Az átutalási megbízással a fizető fél Számlatulajdonos megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon/vezessen át (számoljon el) a kedvezményezett Fizetési számlája javára. Az átutalási megbízást a fizető fél Számlatulajdonos a Takarékszövetkezethez nyújtja be ez erre rendszeresített banki nyomtatványon írásban vagy elektronikus úton. A Számlatulajdonos az átutalási megbízást deviza átutalási megbízás, Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) útján teljesítendő forint átutalási megbízás kivételével - terhelési nap feltüntetésével is benyújthatja a Takarékszövetkezetnek. A Számlatulajdonos legfeljebb 90 napra előre jelölhet meg terhelési napot. Ha a terhelési nap a ténylegesen teljesíthetőnél korábbi, vagy ha a Takarékszövetkezet által előírt időszakon túli napot tartalmaz, a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja. Ha a terhelési napként meghatározott nap nem banki munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt követő banki munkanapot tekinti a Takarékszövetkezet a terhelési napnak, kivétel ez alól az elektronikus úton benyújtott forint átutalási megbízás, mely esetben a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, ha a terhelési nap nem banki munkanapra esik. A Számlatulajdonos a pénzforgalmának lebonyolítása érdekében megbízhatja a Takarékszövetkezetet, hogy a bankszámláján azonos időközönként egy általa meghatározott egyenleget meghaladó összeget rendszeresen egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájára átutaljon, vagy a Takarékszövetkezetnél vezetett forint bankszámláját másik bankszámlájáról egy általa meghatározott számlaegyenlegre rendszeresen feltöltse, valamint e két rendelkezés megfelelő alkalmazásával forint bankszámláját egy általa megadott számlaegyenlegre rendszeresen beállítsa. Amennyiben a Takarékszövetkezetnél vezetett közös tulajdonú bankszámla társtulajdonosa vezet át a saját nevére megnyitott bankszámlára vagy a saját nevére nyitott bankszámláról vezet át a közös tulajdonú bankszámlára, amelyen Társtulajdonos, úgy a két bankszámla közötti átvezetéseket a Takarékszövetkezet Bankon belüli átutalásként teljesíti. Átutalás típusai a) Eseti átutalás Eseti átutalási megbízással a fizető fél Számlatulajdonos megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámlája terhére eseti jelleggel meghatározott összeget utaljon/vezessen át (számoljon el) a kedvezményezett Fizetési számlája javára. b) Rendszeres átutalás A Számlatulajdonos rendszeres átutalási megbízást is adhat a Takarékszövetkezet részére forintban, amely alapján a Takarékszövetkezet a forint Bankszámlájáról az általa megadott időpontokban (terhelési napokon) meghatározott összeget (fix vagy változó összeg) átutal a kedvezményezett Fizetési számlája javára. A Takarékszövetkezet jogosult a rendszeres átutalási megbízás átvételét megtagadni, ha azon a terhelési nap nem egyértelműen van feltüntetve. A rendszeres átutalási megbízást a Takarékszövetkezet mindaddig teljesíti, amíg azt a Számlatulajdonos vissza nem vonja vagy a megbízásban megjelölt teljesítések száma vagy az utolsó teljesítési időpont be nem következik. Rendszeres átutalási megbízás deviza 17

18 Bankszámlára nem adható, valamint forint Bankszámlára sem, ha a megbízás a forint Bankszámla terhére deviza átutalással lenne teljesíthető. A megbízás érvényességének kezdete a megbízás átvételi napját követő banki munkanap. Amennyiben a Számlatulajdonos a rendszeres átutalási megbízás csak egyszeri ismétlődést jelöl meg az átutalásra, vagy többet jelöl ugyan meg, de egyet kivéve mindegyiket visszavonja, úgy ezen átutalást a Takarékszövetkezet nem tekinti rendszeres átutalásnak, és az ilyen megbízást Eseti átutalásként kezeli az erre vonatkozó rendelkezések szerint és szedi be akár utólagos elszámolással annak díját. d) Takarékszövetkezet által alkalmazott átutalási/átvezetési altípusok: Bankon belüli átutalás: amennyiben a fizető fél Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámlája terhére meghatározott forint/deviza összeget utal át egy másik számlatulajdonos (Kedvezményezett) Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámlája javára. Bankon kívüli átutalás: amennyiben a fizető fél Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámlája terhére meghatározott forint/deviza összeget átutal más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára. Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámlái közötti átvezetés deviza konverzió nélkül: a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél azonos pénznemben vezetett Bankszámlái között átvezetési megbízást ad. Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámlái közötti átvezetés deviza konverzióval: a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél különböző pénznemben vezetett Bankszámlái között átvezetési megbízást ad devizakonverzióval. VIBER átutalás: a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos által kezdeményezett forint eseti átutalást az MNB által üzemeltetett VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) rendszeren keresztül továbbítja a kedvezményezett VIBER tag belföldi pénzforgalmi szolgáltatójához. A Takarékszövetkezet csak az olyan, Forint bankszámlán terhelendő, Forintban benyújtott fizetési megbízásokat tekinti forint átutalásnak, melyek konverzió nélkül teljesíthetőek Takarékszövetkezeten belül vagy más belföldi pénzforgalmi szolgáltató által vezetett bankszámlára. Az egyéb átutalások megbízások deviza-átutalásnak (illetve konverziónak) minősülnek. e) Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban pénzkövetelés érvényesítése a fizető fél Számlatulajdonos Bankszámlájának terhére a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult (kedvezményezett) erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy átutalási végzés benyújtásával kezdeményezhető. A Takarékszövetkezet hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés alapján a fizető fél Számlatulajdonos Pénzforgalmi bakszámlájára terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalás és átutalási végzésre irányuló megbízás adója által meghatározott Fizetési számlára. A hatósági átutalás megbízás adására jogosult az átutalási megbízást az erre rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon a saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül közvetve és a fizető fél Számlatulajdonos Bankszámláját vezető Bankhoz közvetlenül is benyújthatja. Amennyiben a kedvezményezett a saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül kezdeményezi a hatósági átutalást, úgy a kedvezményezett Fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató ellenőrzi a kedvezményezettre vonatkozó adatokat (hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett számlatulajdonos és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, számla feletti rendelkezésre jogosult(ak)nak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását). Ez utóbbi esetben a Takarékszövetkezet a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltató által részére továbbított hatósági átutalás adattartalmát, ideértve a kedvezményezett számlatulajdonos adatait, a hatósági átutalási megbízás jogalapját, a számlatulajdonos és a pénzforgalmi 18

19 jelzőszám összetartozását, a rendelkezésre jogosultak aláírását ellenőrzés nélkül elfogadja és megbízásban foglaltak szerint teljesíti a hatósági átutalást. A Takarékszövetkezet nem felel azért a kárért, amely a kötelezett Számlatulajdonost éri amiatt, hogy a kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója a rajta keresztül benyújtott hatósági átutalás ellenőrzése során a rá háruló ellenőrzési feladatok teljesítésekor nem a tőle elvárható gondosság szerint járt el. A Számlatulajdonos Bankszámlája terhére benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítéséhez szükséges Fedezetet a Takarékszövetkezet a fizetési megbízásban szereplő név és egyedi azonosító (számlaszám) fizető féllel történő egyezőségének megállapítása után azonnal elkülöníti. A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történt átutalás esetén a fizető fél Számlatulajdonos nem gyakorolhatja a helyesbítéshez való jogot. A fizető fél Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlái (fizetési számlái) a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás teljesítése szempontjából egy bankszámlának (fizetési számlának) minősülnek. Devizaforgalmi megbízások a.)deviza-átutalás bankszámla terhére vagy javára A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos vagy más rendelkezésre jogosult által a szabályosan kitöltött, a teljesítéshez szükséges valamennyi adattal és a Takarékszövetkezetnél bejelentett aláírásával ellátott deviza-átutalási megbízás nyomtatvány fiókhoz történő benyújtásával vagy elektronikus csatornákon keresztül kezdeményezheti a számla terhére történő deviza-átutalást. Amennyiben a kedvezményezett országa csatlakozott az IBAN-t (nemzetközi számlaszámot) alkalmazó országokhoz (az érintett országok listája a Takarékszövetkezet honlapján megtalálható), a kedvezményezett IBAN számát kell megadni négyes tagolással. Továbbá a deviza átutalási megbízást a Takarékszövetkezet csak a kedvezményezett Ügyfél számláját vezető pénzintézet egyedi azonosítójának (SWIFT//BLZ/SC//FW/BIC kód) a megbízáson történő feltüntetésével fogadja be. A Takarékszövetkezet azon pénznemekben teljesít átutalást, amelyekben valamely külföldi pénzforgalmi szolgáltatónál levelező bankja nostro számlát vezet. Az aktuálisan érvényes devizanemeket a hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos deviza-átutalási megbízásait mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával és értéknappal teljesíti. b.) Deviza jóváírások bankszámlán A Takarékszövetkezet bankszámlán bármelyik jogcímen korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A Takarékszövetkezet a bankszámlák javára érkező devizaösszegeket mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el a Számlatulajdonossal. Amennyiben az átutalt összeg pénzneme eltér a megbízásban megjelölt bankszámla devizanemétől, úgy a Takarékszövetkezet automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt számlán Beszedés A kedvezményezett Számlatulajdonos a beszedési megbízással megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámlája javára, a fizető fél Fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be. Amennyiben a Számlatulajdonos a kedvezményezett, úgy a beszedési megbízását a Takarékszövetkezethez köteles benyújtani. A Takarékszövetkezet a beszedési megbízás átvétele előtt ellenőrzi a kedvezményezett Számlatulajdonosra vonatkozó adatokat, okirat csatolása esetén az okirat meglétét, az okiraton szereplő Számlatulajdonos beszedési megbízásban megjelölt Számlatulajdonos és a 19

20 pénzforgalmi jelzőszám azonosságát és a rendelkezésre jogosult(ak) Takarékszövetkezetnél bejelentett aláírását. A Takarékszövetkezet az ellenőrzést követően továbbítja a beszedési megbízás adattartalmát a fizető fél Fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójához. Amennyiben a kedvezményezett Számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltató úgy a fizető fél Fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül is benyújthatja a beszedési megbízást. Ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, vagy azt jogszabály vagy megállapodás alapján ellenjegyzéssel kell ellátni, akkor az így felszerelt beszedési megbízást a kedvezményezett Számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatójaként eljáró Takarékszövetkezet, illetve az előzőek szerint közvetlen benyújtásra jogosult kedvezményezett a kézbesítés megtörténtének igazolására alkalmas módon továbbíthatja a fizető fél Fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. Beszedés típusai Felhatalmazó levélen alapuló beszedés A kötelezett Számlatulajdonos felhatalmazó levélben a Takarékszövetkezetnél bejelentett aláírásával ellátva jelenti be azon kedvezményezett(ek) nevét és Fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát, amely(ek)/aki(k) jogosult(ak) a Bankszámlája terhére beszedési megbízást benyújtani. A felhatalmazó levélben a Számlatulajdonosnak a felhatalmazással érintett Bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszámát meg kell jelölnie. A Takarékszövetkezet kizárólag az általa rendszeresített felhatalmazó levél minta alapján kiállított felhatalmazó levelet vagy olyan tartalmú felhatalmazó levelet vesz nyilvántartásba, amelyet külön írásbeli nyilatkozattal fogadott el (Banki záradék) beszedési megbízások teljesítésére. A kötelezett Számlatulajdonos a felhatalmazó levélben rendelkezhet a beszedési megbízások 35 napra történő sorba állításáról, a beszedési megbízásonkénti felső értékhatárról és a visszavonás módjáról is. A Takarékszövetkezet és Számlatulajdonos megállapodnak abban, hogy benyújtási gyakoriság, fedezethiány miatti 35 napos időtartamtól eltérő sorba állítás, részfizetés lehetősége és annak legkisebb összege, valamint egy adott felhatalmazó levélen alapuló összes beszedés együttes összegére vonatkozó teljesítési felső értékhatár nem kerülhet megadásra. A Takarékszövetkezet a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást - amennyiben a Számlatulajdonossal a felhatalmazó levélben a felhatalmazásra lejárati időpontot nem jelölt meg a felhatalmazó levél eltérő rendelkezés hiányában addig veszi át, illetve addig teljesíti annak alapján beszedési megbízást, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a Számlatulajdonos írásban vissza nem vonja. A Takarékszövetkezet nem vesz át megszüntetés alatt álló Bankszámlára felhatalmazó levelet. A Takarékszövetkezet a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást, - amennyiben a felhatalmazó levélen a Számlatulajdonos a felhatalmazásra lejárati időpontot nem jelölt meg -, a Bankszámlaszerződés megszűnéséig vagy a felhatalmazó levél visszavonásáig fogad el. Amennyiben a Számlatulajdonos vagy a Takarékszövetkezet megszünteti a Bankszámlaszerződést a Takarékszövetkezet a felhatalmazó levél alapján legkésőbb a Bankszámlaszerződés megszűnésének napjáig teljesíti a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást. A Takarékszövetkezet jogosult bármikor a felhatalmazó levél lejárta előtt is, indoklás nélküli rendes vagy azonnali hatályú felmondással felmondani a Bankszámlaszerződést. A Takarékszövetkezet tájékoztatja a kedvezményezetett a Bankszámlaszerződés megszüntetésről. Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra az A benyújtás indoka rovatba 1 -est kell írni. A Pft án alapuló beszedés 20

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére

a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére ÜSZ 8 sz melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. sz. függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. szeptember 07-től A Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Általános szerződési Feltételek a forintban nyilvántartott fizetési és lekötött betét számlák vezetéséhez 1. sz. melléklet Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet Tevékenységi engedély száma: 416/1998 ÁPTF

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében Üzletszabályzat melléklete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 6.számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Nyírbélteki

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉRE VONATKOZÓAN HATÁLYOS: 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012.07.02-től A Főnix Takarékszövetkezet (székhelye: 4025 Debrecen,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. július 02-től 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Rakamaz

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére (TakarékPont számlákhoz is) HATÁLYOS: 2014. május 29-től A Sajóvölgye

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Érvényes: 2014. június 10.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Érvényes: 2014. június 10. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet (székhelye: 9100 Tét, Fő u.86.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.,

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK F melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2014.03.15.-től

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu 1 Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014. január 1-től A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (székhelye: 3200 Gyöngyös,

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére (Hatályos: 2014. március 15-től) 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett fizetési számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett fizetési számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett fizetési számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Hatályos: 2016.

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Általános Üzletszabályzat 2. sz. melléklete 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 6. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2016.08.11-től 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29.

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29. TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről, mely a Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete HATÁLYOS: 2014. augusztus 01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz. EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fizetési számlák és lekötött

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5540 Szarvas,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Sajóvölgye Takarékszövetkezet (székhelye: 3700 Kazincbarcika Egressy

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 23., cégjegyzékszáma

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1) Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1) Fogalom meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2016. november 30-tól A Zalavölgye Takarékszövetkezet (székhelye: 8900

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) Hatályba lépés: 2015.07.03 A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére (TakarékPont számlákhoz) HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02-TÓL A Sajóvölgye

Részletesebben

Forintban nyilvántartott Lakossági fizetési számlák vezetéséhez

Forintban nyilvántartott Lakossági fizetési számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott Lakossági fizetési számlák vezetéséhez Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2016. január 23-tól Közzétéve: 2015. november 23. 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 23., cégjegyzékszáma

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) Hatályba lépés: 2015.07.03 A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 31.

Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 31. Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 31. A Polgári Bank (székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.sz., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2016. március 01-jétől a Ricse és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Kihirdetve:2012.11.19. Hatályos: 2013.01.19. A (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 03-TÓL A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhelye: 3441

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

teljesítésének rendje

teljesítésének rendje 4. sz. függelék: TÁJÉKOZTATÓ pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját illetve fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások

Részletesebben

1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2014.03.15. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Somogy

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben