A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei"

Átírás

1 A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei 1. A Verseny szervezője és célja A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny (a továbbiakban: Verseny szervezője az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 2/c., a továbbiakban: EQUILOR ). A Verseny célja többek között, az EQUILOR szakértelmének és online kereskedési platform szolgáltatásának segítségével a jelenlegi és a jövőbeni ügyfelek megismertetése az EQUILOR Trader kereskedési rendszerrel, a CFD termékkörrel, nemzetközi piacok nyújtotta befektetési lehetőségekkel, illetve az ügyfelek ismereteinek bővítése, a biztonságos, diverzifikált, profitábilis kereskedésre való képesség elérése érdekében. A versenyzők a Verseny során az éles kereskedési rendszerrel megegyező a Versenyhez kialakított online demo kereskedési platformon folytathatnak kereskedést a Verseny által érintett befektetési instrumentumokkal, ezen tökéletesen élethű virtuális közegben próbára téve befektetési ismereteiket, stratégiáikat. 2. A Verseny leírása: A Verseny az EQUILOR Trader online kereskedési platform mintájára, kizárólag a Verseny céljára kialakított demo, virtuális kereskedési rendszerben kerül megrendezésre. A regisztrációt követően, az EQUILOR létrehozza a versenyzők számára az online számlákat a virtuális kereskedési rendszerben, a Versenyhez használható, befektethető ,- Ft jóváírásával. A versenyzők a számukra e- mail útján megküldött titkos jelszó felhasználónév használatával léphetnek be a kereskedési rendszerbe és folytathatnak kereskedést. A Verseny során minden versenyző azonos feltételek mellett kereskedik, tehát minden számla tekintetében ugyan azon befektetési instrumentumok, rendszer szolgáltatások, költségek, margin szint, stb. kerülnek beállításra. A Verseny lényege, hogy a versenyzők a Verseny időtartama alatt a rendelkezésre bocsátott ,- forint mértékű virtuális tőke befektetésével a lehető legnagyobb eredményt érjék el az online számlán kereskedési tevékenységük révén. Befektetési tevékenység kizárólag az online kereskedési platformon keresztül, online megbízások révén folytatható, és kizárólag olyan pénzügyi eszközök alkalmazhatók, amelyeket a versenyzők a rendszeren keresztül elérnek. Az online rendszer eléréséhez szükséges technikai feltételek biztosítása, így megfelelő internetes kapcsolattal rendelkező személyi számítógép biztosítása, a versenyzők feladata. A regisztráció és versenyen való részvétel díjmentes. A demo kereskedési versenyt követően az EQUILOR egy éles kereskedési versenyt is szervez, melyben valós befektetésekkel is próbára tehetik a játékosok a demo

2 Versenyben szerzett tapasztalataikat újabb nyeremények elérésének lehetőségével. Az éles verseny szabályai és a részvételi feltételek külön szabályzatban kerülnek meghatározásra, amely elérhető a honlapon. 3. A versenyen részt vevő személyek: 3.1. A versenyen kizárólag a regisztráció időpontjáig 18. életévét betöltő, cselekvőképességében nem korlátozott, állandó magyarországi lakhellyel és magyarországi adóilletőséggel rendelkező természetes személyek vehetnek részt. 3.2 Regisztráció a verseny weboldalán, a regisztráció során szükséges személyes adatok (név, születési hely/idő, mobil telefonszám, cím) megadásával történik, ami egyben hozzájárulás a regisztráció során megadott személyes adatok tárolásához és kezeléséhez. 3.3 A Versenyben résztvevők, regisztrációjukkal jelen versenyszabályzatot, feltételeket magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 3.4 A versenyen nem vehetnek részt: az EQUILOR tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói az EQUILOR számára közvetítői tevékenységet, kiszervezett tevékenységet ellátó partnerek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, akit az EQUILOR a Versenyből, jelen szabályzat megsértése miatt kizárt. 4. A Verseny időtartama A Verseny augusztus 21. napjától október 10. napjáig tart az alábbiak szerint: Jelentkezési/regisztrációs időszak: augusztus szeptember 22. Oktatással egybekötött nyitó rendezvény: szeptember 23. Verseny időpontja: szeptember :00CET október 7. 16:00CET Díjazottak előzetes értesítése: 2011.október 7. és 2011 október 10. között

3 Eredményhirdetés, verseny zárórendezvény: október :30 5. A demó versenyszámlán történő kereskedés feltételei 5.1 A Versenyre létrehozott Tőzsde Grand Prix demo számlákon minden kereskedési művelet 'virtuális' pénz használatával valósul meg. 5.2 A demo versenyszámlák kizárólag a Versenyre, egy alkalommal kerülnek megnyitásra és a Verseny végét követően már nem használhatóak. A Verseny lezárását követően a számlák passzív állapotba kerülnek. 5.3 A versenyszámlák a regisztrációs időszak alatt aktív állapotba kerülnek, annak érdekében, hogy a felhasználó a Versenyt megelőzően jártasságot szerezhessen a kereskedési rendszer működésében és tesztelhesse a kereskedést, illetve kipróbálhassa a szoftver valamennyi funkcióját. Az EQUILOR a tesztelésre megnyitott számlákat szeptember 25-én inaktív állapotba helyezi, törli a tesztelési időszak alatt felvett pozíciókat, majd a Verseny indulásával (2011. szeptember :00CET) ismételten megnyitja a versenyzők számláit jóváírva azon a virtuális Ft-os számlaegyenleget Regisztrációjával a Versenyben regisztráló minden versenyző beleegyezését adja ahhoz, hogy az EQUILOR a versenyző felhasználói nevét és versenyszámlájának mindenkori aktuális egyenlegét nyilvánosságra hozza a weboldalon és annak aloldalain elhelyezett, rangsor táblázatokban. 5.5 A díjak átvételének feltétele, hogy a versenyző beleegyezését adja ahhoz, hogy a versenyző neve, az általa a versenyszámlán végrehajtott tranzakciók története az EQUILOR által megjelenítésre kerüljön a vonatkozó felhasználói nevéhez csatolt részletes kimutatásban a verseny végső értékelése során és az azt követő média megjelenésekben, ill. hogy ezen adatokat, információkat az EQUILOR nyilvánosságra hozza. 5.6 A résztvevők a Verseny során a szervező által, a demó versenyre biztosított online kereskedési platformot használhatják, azonban a pozíciók nyitásával, zárásával vagy módosításával kapcsolatos megbízásaikat csak online módon, saját felhasználónevükkel belépve tehetik meg a kereskedési rendszerben. 5.7 A versenyzők a Verseny ideje alatt korlátlan számú, CFD termék eladására, vételére irányuló ügyletet köthetnek, amely ügyletkötések eredménye határozza meg a nyertesek rangsorát. A Versenyben való

4 részvétel feltétele, hogy a versenyző legalább heti 3 üzletkötést végrehajtson. 5.8 A versenyzői rangsor kialakításakor a kereskedési rendszer mindig az online számla Account Value / Számla Érték jellemzőjét veszi figyelembe., A Számla Értékbe a lezárt pozíciók eredménye és az átértékelt eredmények is bele számítanak. 5.9 A Verseny hivatalos lezárásakor a kereskedési számlán nyilvántartott, a versenyző által nem zárt, nyitott pozíciók a lezárást megelőző, utolsó elérhető áron kerülnek lezárásra a rendszer által automatikusan és az így realizált nyereség/veszteség kerül beszámításra a végeredménybe A résztvevők kizárólag az Equilor Trader kliens terminál használatával folytathatnak kereskedési tevékenységet. A résztvevők nem használhatják az Equilor Trader telefonos üzleti szolgáltatását. 6. A verseny felügyelete, monitorozása 6.1 Az EQUILOR munkatársai az esetleges visszaélések elkerülése érdekében saját eszközeikkel folyamatosan megfigyelés alatt tartják a versenyszámlákat. 6.2 Az EQUILOR jogosult adott versenyző kizárására, diszkvalifikálására a Versenyből, ill. díjazásból, amennyiben: a szervező tudomására jut, hogy a résztvevő a Verseny során több mint egy versenyszámlával kereskedett; egy másik játékossal való összejátszás gyanúja merül fel; bizonyosságot nyer, hogy a versenyző a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, ill. nem vagy csak részben teljesültek a regisztráció és Versenyben való részvétel feltételei; a résztvevő anonim HTTP/socks proxy kiszolgálót használt kereskedése során. 6.3 A diszkvalifikált versenyző díjazásban nem részesülhet, eredménye a nyertesek rangsorának összeállításánál nem kerül figyelembevételre. 6.4 A diszkvalifikálásról az EQUILOR a versenyzőt útján, vagy. telefonon keresztül értesíti. 6.5 Diszkvalifikálás esetén az EQUILOR a számlát passzív állapotba állítja, a versenyző számlához történő hozzáférését letiltja.

5 7. Díjak és nyeremények 7.1 A Verseny során az első 20 legjobb eredményt elérő versenyző kerül díjazásra, amennyiben eredményüket a kereskedési és a jelen Verseny szabályainak megfelelően érték el, azaz a számla záróegyenlege meghaladja az ,- Ft-ot; a versenyző a Verseny időtartama alatt minimum heti 3 ügyletet kötött; a versenyzőt nem diszkvalifikálták; a versenyző a Verseny során a jelen szabályzatban foglaltaknak minden tekintetben maradéktalanul megfelelt. 7.2 Az eredményhirdetésre október 10-én kerül sor a demo verseny eredményhirdető, díjátadó rendezvényén, ill. a Verseny honlapján. 7.3 A nyeremények: hely: Ft, amely a nyertes versenyző számára az EQUILOR-nál nyitott ügyfél- és értékpapír számlához kapcsolódó Equilor Trader online kereskedési számlán kerül jóváírásra. Ezen összeggel a győztes benevezésre kerül az Equilor Grand Prix éles versenyébe. A győztes a díjat az éles versenyen való részvételi szabályoknak megfelelően használhatja majd hely: Ft, amely a versenyző számára az EQUILORnál nyitott ügyfél- és értékpapír számlához kapcsolódó Equilor Trader online kereskedési számlán kerül jóváírásra. A második helyezett versenyző díjának felhasználása tekintetében az alábbi lehetőségek közül választhat: Nyereményét kiegészíti további Ft számlájára történő befizetéssel és így benevez az Equilor Grand Prix éles versenyébe az éles versenyre vonatkozó szabályok szerint, vagy az Equilor Trader online számlán jóváírt Ft-os nyeremény 33 ügylet megkötése után szabadon felhasználható. Ameddig a 33 ügyletkötésre nem került sor, a számláról készpénz felvétel, illetve utalás nem hajtható végre, ide nem értve a nyereményen felül számlára befizetett összegeket Az első és a második díj esetében, a díj átvételének feltétele, hogy a nyertesek az üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően, a díjkiosztó rendezvény időpontjáig számlát nyissanak az EQUILOR-nál a kapcsolódó szerződések megkötésével.

6 hely: 4 Gb-os E-Könyv olvasó 3G-vel és WiFi-vel hely: 18 cm-es mobil TV hely: EQUILOR ajándékcsomag 8. Díjak és nyeremények átvételének módja és feltételei 8.1 A Verseny lezárását követően az EQUILOR áttekinti a Versenyben résztvevők számláinak eredményeit és az első 20 helyezettel felveszi a kapcsolatot a játékos által megadott mobiltelefonszám és elérhetőség használatával. Amennyiben a helyezést elérő versenyzők valamelyike nem elérhető, ill. az üzenetben foglalt határidőig nem lép kapcsolatba az EQUILOR-ral elveszíti a nyereményére való jogosultságát és a helyezett versenyzőkből feltöltésre kerül a nyertesek listája. 8.2 A nyeremények átvételét megelőzően a nyertesnek igazolnia kell, hogy a regisztrációra a nyertes versenyző adataival került sor, ill. hogy a számlához hozzáféréssel rendelkezett. A fentiek igazolásához a versenyző bemutatja személyazonosságát igazoló okmányokat, ill. megadja az EQUILOR számára a demo számlájára vonatkozó speciális adatokat, így felhasználónév, számlanyitáskor generált számlaszám és kereskedői jelszó, azaz a regisztráció során az EQUILOR-tól kapott visszaigazoló, regisztrációs üzenet nyomtatott változatát. 8.3 A nyeremények át nem ruházhatóak, valamint kizárólag a szervező által biztosított formában és feltételekkel vehetőek át. 8.4 Amennyiben a kiválasztott nyertes minden feltételnek megfelelt, de a nyereményt nem kívánja átvenni vagy elfogadni, úgy a szervező a kiválasztási feltételek alapján, a soron következő résztvevőt választhatja nyertesnek. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg az adott nyereményt a kiválasztott nyertes át nem veszi, vagy el nem fogadja. A nyereményükről lemondó helyezetteknek a szervező nem ajánl fel másik nyereményt. 8.5 Az első, illetve a második helyezett nyereménye valós kereskedői számlán elhelyezett jóváírás formájában kerül átadásra. A valós számlát a nyertesnek kötelessége megnyitni a szervező számlanyitási szabályainak figyelembe vételével. 8.6 A tárgynyeremények átvételének pontos időpontjáról és helyszínéről az EQUILOR tájékoztatja a nyerteseket. A tárgynyeremények pénzre nem válthatóak, átvételük után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, az EQUILOR felelősséget nem vállal.

7 8.7 A nyertesek kötelesek az EQUILOR-ral együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott időn belül megtörténjen. 8.8 A díjazottak hozzájárulnak interjúk, fotó riportok készítéséhez, illetve a Verseny eredményeinek tömegtájékoztató csatornákon való megjelentetéséhez. 8.9 A nyertesek viselik a nyeremények átvételével kapcsolatos minden költséget és vállalják az adózási kötelezettségük mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok szerinti teljesítését. A szervező semmilyen formában nem tehető felelőssé a díjazottak adózási kötelezettségének elmaradásáért. 9. Felelősség kizárás 9.1 A Versennyel kapcsolatos észrevételt, panaszt az e- mail címre küldött Equilor Grand Prix verseny panaszbejelentés tárgyú üzenettel kell bejelenteni. 9.2 Az internet kapcsolat nem megfelelő minőségéből eredő, ügyleti megbízások végrehajtására kiható (akár a résztvevő, akár az AM hoszting szolgáltatója okán) panaszok kivizsgálása elbírálása nem tartozik az EQUILOR hatáskörébe. 9.3 A kereskedési platformokon történő árfolyamközléssel kapcsolatos panaszokat nem tudjuk elfogadni, kivéve, a szervező saját infrastruktúrája által okozott hibákat. 9.4 A vita során az EQUILOR döntése végleges. A döntés meghozatala során a szervező figyelembe veszi az üzleti feltételeket és az általános piaci gyakorlatot. Az EQUILOR döntését követően további vitának helye nincs. 9.5 Figyelembe véve a Versenyen való részvétel díjmentességét, az EQUILOR a Versennyel kapcsolatban bármilyen jogcímen felmerülő, mindennemű kártérítési felelősségét kizárja. 9.6 Az EQUILOR nem vállal felelősséget a versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a versenyzőket terheli. 9.7 Az EQUILOR fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket vagy magát a Versenyt előzetes értesítése mellett kiegészítse vagy módosítsa. Az EQUILOR jogosult a Versenyt bármikor visszavonni, felfüggeszteni vagy megszüntetni. Az EQUILOR a

8 Versennyel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a weboldalon teszi nyilvánossá. 9.8 Ha a Verseny bármilyen okból kifolyólag nem kerül befejezésre, annak újbóli elindítására nincs lehetőség, valamint a résztvevők a Verseny lezárásának pillanatában meglévő eredményei nem képezik alapját a győztesek kiválasztásának. 9.9 A verseny kihirdetésre kerülő eredményei véglegesnek tekintendők, felülvizsgálatuk nem kezdeményezhető. 10. Adatvédelem 10.1 A Versenyben való részvétel önkéntes. Az EQUILOR minden személyes adatot, amelyhez a Verseny során jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli A Versenyben részt vevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (telefonszám, illetve név, postacím, cím) az EQUILOR adatbázisába kerüljenek és azokat esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját tevékenysége céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az a versenyző, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen:equilor Befektetési Zrt.: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C A Versenyzők által megadott postázási címek, telefonszámok, e- mailcímek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért ( kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) az EQUILOR felelősséget nem vállal A Versennyel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a versenyző engedélye Az EQUILOR-t nem terheli semmilyen felelősség, ha a versenyző szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg Az EQUILOR vállalja, hogy a Verseny során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek nem adja át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

9 10.7 Az EQUILOR által kezelt adatok köre név, cím, lakcím, telefonszám Az EQUILOR, a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat mindaddig kezelik, amíg a versenyző az adatainak EQUILOR általi kezelésének megszüntetését írásban nem kéri. A versenyzők által rendelkezésre bocsátott személyes adatok teljes köre törlésre kerül abban az esetben, ha a Versenyre jelentkező személy ezt írásban az EQUILOR postacímén kéri. A versenyző személyes adatainak EQUILOR általi kezelésének megszüntetését, illetőleg adatainak helyesbítését bármikor indokolás nélkül kérheti, a hírlevélről történő leiratkozással is. A versenyző kérheti továbbá az adatok helyesbítését, törlését, illetőleg az azok kezelésére irányuló tájékoztatást az EQUILOR Befektetési Zrt. (Tel: ) Ügyfélszolgálatán keresztül. A versenyző tudomásul veszi, hogy amennyiben e nyilatkozatát a névre és a címre kiterjedően teszi az eredményhirdetést megelőzően, úgy a Versenyben nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertesek beazonosítása, valamint a nyeremények továbbítása nem lehetséges A versenyzők az adatkezeléssel kapcsolatos jogok a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény ("Avtv.") szerint illetik meg. Az EQUILOR kijelentik, hogy szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak, valamint a jogszabályban meghatározott feltételek szerint járnak el A Versennyel kapcsolatos kérdések esetén az EQUILOR a telefonszámán ad felvilágosítást munkanapokon 9-17 óra között. EQUILOR Befektetési Zrt.

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Hatályos: 2013. március 07. napjától Közzétéve: 2013. február 05. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben