A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata"

Átírás

1 A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy Játék ) szervezője a Drukka.hu Kft. (székhelye:1062 Budapest, Váci út 1-3. B. torony 1. emelet., adószáma: , cégjegyzékszáma: ), (a továbbiakban: Szervező). Együttműködő partnerek: Jelenleg nincsenek 2. A Játékban résztvevő személyek A játékban részt vehet minden devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve - a Szervező és Közreműködők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; - Szervező és Közreműködők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; - akit Szervező vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjátékszabályzat megsértése miatt kizártak. 3. A Játékra regisztrálási időszak A Nyereményjáték február 29-én 00:00:00 órakor kezdődik és április 26-én 23:59:59 óráig tart. A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük. 4. A Nyereményjáték menete Akik a honlapon regisztrálnak és drukka.hu oldaltól vagy együttműködő partnerektől online vagy hagyományos módon kapott kupont érvényesítik, ezt követően pedig az 1. pont szerinti játékot kiválasztják, nyereménysorsoláson vesznek részt. A Nyereményjátékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok

2 megadása szükséges: név, cím, születésnap. Opcionálisan egyéb, a honlap által bekért adatok is megadhatóak, de ezek megadása játékon való részvételnek nem feltétele. A Játék résztvevői személyenként csak egy címmel regisztrálhatnak és kizárólag az adott cím első regisztrációja érvényes. Résztvevők korlátlan számú sorsjegyet regisztrálhatnak. A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt vagy téves adatok és/vagy címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után. A Játék időtartama alatt összesen 1 db sorsolás lesz. A nyerteseket közjegyző nyilvános sorsolással sorsolja ki április 27-én. A nyereménysorsolásban kizárólag az adott játékra regisztrált játékosok vesznek részt. A regisztrálás időpontja az adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája szerinti időpontja. Ha egy Játékos több érvényes pályázatot küldd be, a Játékos valamennyi Pályázata (sorsjegye) részt vesz a sorsoláson. Ha azonban ennek a Játékosnak az általa beküldött Pályázataiból több Pályázatát is kisorsolják, akkor csak az a Pályázata lesz érvényes, amelyet először sorsoltak ki, és ez a Játékos csak az először kisorsolt nyeremény átvételére jogosult. Érvényes regisztráció Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki a) jelen szabályzat 2. pontjának megfelel és b) a weboldalon valós adatait hiánytalanul megadja, és c) regisztrációja a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. Amennyiben a játékosnak a regisztráció során megadott címe megváltozik, úgy játékos köteles azt jelezni a Szervező felé annak érdekében, hogy ne veszítse el a nyereményre való jogosultságát. A játékos új címét a drukka.hu oldalon közölheti a Szervezővel. 5. Nyeremények Nyeremények: 1 db iphone 4S 16GB (fekete vagy fehér) 1 db Asus K43JS (választható színben) 6. Nyeremények átadása

3 A nyerteseket a regisztrációkor megadott címen értesítjük. A sorsolás nyertesét a sorsolási napot követő munkanapon a regisztrációkor megadott e- mail címen értesítjük. Adategyeztetés céljából elkérjük a nyertes játékos pontos nevét, postacímét valamint telefonszámát illetve vásárlás esetén a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát. Amennyiben az adatok megegyeznek a Játékba történt regisztráció során megadott adatokkal, a Szervező postázza vagy más módon eljuttatja vagy kereskedőnél átvehető a nyeremény a játékos számára. A nyeremények postázása az adategyeztetéstől számított 14 napon belül történik. Szervező dönthet úgy, hogy nyereményt kereskedőnél vagy más helyszínen adja át. A kisorsolt nyertes az értesítő elküldését követő 14 napos jogvesztő határidőn belül köteles az értesítést küldő re történő válaszolással visszaigazolni nyeremény átvételi szándékát. Ezen határidő bármely okból történő elmulasztása esetén a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a nyertessel azonos időszakban regisztrált játékosok közül tizenhat pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes nyereményének átvételére a fenti szabályok érvényesek. Szervező nyeremény kiadását a sorsjegy fizikai bemutatásához, az azon szereplő ellenőrző kódok ismeretéhez ill vásárlással szerzett kupon esetében a vásárlást igazoló blokk vagy számla bemutatásához is kötheti. Ezen igazolásokról Szervező fénymásolatot készíthet. Nyeremény kiadásának további feltétele nyertes teljes körű azonosítása, azonosító okmányának lemásolása, adatainak megadása. A jogszabályok alapján drukka.hu Kft fizeti a játék kapcsán felmerülő adókat, beleértve az egsézségügyi hozzájárulás összegét is, ugyanakkor jogszabály értelmében nincs lehetőség a magánszemélyt terhelő 19%-os személyi jövedelemadó átvállalására, ezt drukka.hu Kft igazolása alapján nyertes vallja és fizeti be. A nyeremények beváltóhelyekre történő kiszállításának költségét a Szervező viseli. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) Játékost terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a nyertes postafiókjának késedelmes ellenőrzése miatt, vagy bármilyen egyéb technikai okokból bekövetkező olyan eseményért, mely az értesítő kézbesítését késlelteti, vagy lehetetlenné teszi (pl. megtelt postafiók, nem valós cím, internet hálózatban vagy az internet szolgáltatónál fellépő rendellenesség, stb.). 7. Egyéb rendelkezések Szervező nem vállal felelősséget a résztvevők által tévesen vagy hibásan

4 megadott adatokkal okozott következményekért. A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Időnként előfordulhat, hogy Szervezőn kívülálló okból a telekommunikációs szolgáltatás nem elérhető, az ilyen esetekért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékfeltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállal felelősséget olyan üzemzavarokért, melynek oka a telefonvonalakat, adatkapcsolatot, és áramellátást biztosító szolgáltató, vagy a rendszer üzemeltetését biztosító más külső szolgáltatók működési körében fellépő hibákból adódik, illetve ha annak oka időjárási, földrajzi vagy fizikai körülményekben rejlik, vagy elháríthatatlan külső ok (vis maior) okozza. A játékkal kapcsolatban bírósági út kizárva. A nyeremények készpénzre vagy más dologra nem átválthatók, és harmadik személy részére nem átruházhatók. A nyereménnyel és annak átvételével kapcsolatos minden olyan költség (pl. telefonálás, utazási költség stb.), amelynek viselője jelen szabályzatban nem került kifejezetten megnevezésre a nyertest terheli. Nyertes vállalja, hogy a nyereményről képpel, videóval és rövid szöveggel ellátott értesítésben jelzi Szervező felé, hogy megkapta a nyereményt. A képen, videón a a nyereménnyel együtt a nyertesnek is szerepelnie kell. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a weboldalon teszi közzé. A résztvevők a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos Játékszabályt. A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük, fényképük illetve lakóhelyük közigazgatási megnevezésének nyilvánosságra hozatalához, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak média interjú céljából, valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra.

5 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy az Akció feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek. 8. Adatkezeléshez hozzájárulás A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A játékos a Nyereményjátékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervező és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek. A Nyereményjátékba történő regisztrációval a játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és a Közreműködők külön-külön és együttesen is a regisztráció során megadott személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelje, valamint azokat marketing promóciós és piackutatási tevékenységükhöz felhasználják, így különösen közvetlen megkeresés módszerével (pl. telefonon, sms-ben, ben, egyéb elektronikus formában, postai úton) részére reklámot küldjenek. A Szervező és a Közreműködők a kezelt adatok feldolgozásához adatfeldolgozót igénybe vehetnek. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonását az alábbi címeken lehet bejelenteni: A Szervező vonatkozásában: Drukka.hu Kft Budapest, Váci út 1-3. B. torony 1. emelet. A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők a internetes oldalon. Budapest, február 28. Drukka.hu Kft. Szervező

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

Nyerj havonta regényeket!

Nyerj havonta regényeket! Nyerj havonta regényeket! Vásárolj legalább 1 db regényt a Maxim Könyvkiadó kínálatából, majd regisztrálj a blokk vagy a számla sorszámával a facebookon található Dream válogatás oldalon (www.facebook.com/dreamvalogatas).

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Naptábor 2014 promóció. A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976, székhely:

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata

A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A pályázat megnevezése: Mutasd meg Európát! akció (a továbbiakban Pályázat ) A Promóció Szervezője:

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben