XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL. KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL. KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár)"

Átírás

1 A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve jl XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár) A Magyarországon évenként előkerülő éremleletek között leggyakrabban és legnagyobb számban XVI. XVII. századi pénzek bukkannak felszínre. Ebbe a sorozatba tartozik a Tápé-Malajdokhalmon megtalált lelet is február 4-én egy helybeli földműves a Porgány ér mellett levő kertes házához csatlakozó háztáji szántóföldjén az őszi mélyszántás barázdáit szemlélte (1. kép). Ekkor lett figyelmes néhány szabályos korong alakú rögre. 1 Az otthoni tisztítás után kiderült, hogy ezüst pénzekre bukkant. 2 A községben a lelet híre gyorsan elterjedt, 1. kép. A lelőhely térképe. 1 Az előkerülés pontos helyét rögzítő eredeti feljegyzéseket és beméréseket a szegedi múzeum régészeti Adattára őrzi. 2 A két lelet előkerülésének körülményeiről Trogmayer Ottó, Kürti Béla és Saliga László készségesen tájékoztatott bennünket. 135

2 s február 6-án a helybeli tsz egyik brigádvezetője be is jelentette azt a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak. Aznap Saliga László restaurátor 7-8 kilónyi ezüstpénzt gyűjtött össze a helyszínen cm mélységből. Másnap a Trogmayer Ottó múzeumigazgató vezette leletmentés során cm mélységben további 8-10 kilónyi érmét találtak. A pénzek mintegy 1 1,5 méter széles és 3-4 méter hosszú földterületről kerültek elő. Néhány tucat elkallódó darab kivételével a lelet minden bizonnyal teljes egészében a múzeumba került. A tisztítás és feldolgozás után végeredményben darab t, dénárt és obulust, egyszóval XVI. századi aprópénzt számláltak meg. A veretek többségükben igen jó állapotúak. A leggyakoribb eset játszódott le ez alkalommal is : szántáskor az eke vasa szétzúzta a pénzeket rejtő edényt, és tartalmát a szántás irányában hosszan szétszórta. A pénzeket rejtő edénynek csak néhány apró töredékét találták meg december 14-én ugyanaz a gazda újabb éremlelettel jelentkezett : 326 darab ral. A helyszínen a múzeum hitelesítést végző munkatársai (Kürti Béla régészgyakornok és Saliga László restaurátor), eredeti helyén, a felszíntől cm mélységben megtalálták az érmeket rejtő edény töredékeit és még 13 darab t. A lelet összesen 339 db XVI. századi ból áll. A két lelet mindössze 12 méterre feküdt egymástól a tápai rét Malajdok dűlő nevű, partos szántórészén, a Porgány ér mellett, az ártéri szigetek egyikének déli lejtőjén. A tápai határnak ezt a részét Malajdokhalomnak nevezik. A két leletet nemcsak közelségük, hanem elsősorban elrejtési idejük kapcsolja szorosan egymáshoz. Ezért a következőkben ugyan külön-külön tüntettük fel őket jegyzékünkben, de feldolgozásukat a kettőt szoros egésznek véve már együttesen végeztük el. A leletek pontos végösszege darab. 3 Összetétele, részletes meghatározása leletenként a következő: TÁPÉ MALAJDOK I. (VÁLTÓPÉNZEK) Magyarország 1. Mátyás (1458 dénár С II A. В S 1490) 2. Mátyás dénár С II A. К- 3. II. Ulászló ~ dénár С II к H *4 II. Ulászló ^ dénár С. II H 5. II. Ulászló <r, dénár С. II év:? к H 6. II. Ulászló dénár С. II. 278/А 1508 к- G 7. II. Ulászló 1 dénár С. II. 278/А 1509 к- G 8. II. Ulászló О dénár С. И. 278/А 1510 к- G 9. II. Ulászló ON dénár С. II. 278/А 1513 к- G 2db -G 2db 10. II. Ulászló <* dénár С. II. 278/А 1514 к 11. II. Ulászló ^ dénár С. II. 278/А 1515 к- G 3 A leletek meghatározását Gedai István és Gergelyfi Imre végezte el. Gergelyfi a feldolgozás munkálatait is nagy buzgalommal elkezdte, ám váratlan halála miatt azt befejezni már nem tudta. E helyen is megemlékezünk róla s köszönjük igyekezetes munkáját. Gedai Istvánnak a lelet közlésének átengedéséért tartozunk hálával. A meghatározáshoz használt irodalom: Réthy L., Corpus Nummorum Hungáriáé II. Bp = С II; Huszár L., Habsburg-házi királyok pénzei Corpus Nummorum Hungáriáé III. Bp = С III; Gumowski, M., Handbuch der polnischen Numismatik. Graz, 1960= Gum. Resch A., Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart. Hermannstadt, 1901 =R. 136

3 12. II. Lajos dénár C. II. 306/A 1519 К G 2db 13. II. Lajos \D dénár С II. 306/A 1520 К A 14. II. Lajos Г) dénár С II. 306/A 1520 К G *15. II. Lajos >r, dénár С II. 306/A 1521 К А 2db 16. II. Lajos dénár С II. 306/A 1525 К ß 7db 17. II. Lajos 1 dénár С II. 306/A 1525 К В 18. II. Lajos 1 dénár С II. 306/A 1526 А V 3db 19. II. Lajos VD dénár С II. 306/A 1526 К А II. Lajos ~ dénár С II. 306/A 1526 К В 7db *21. II. Lajos <n dénár С II. 306/A 1526 К В 8 db 22. II. Lajos ' ' dénár С II. 306/A 1526 К H 23. II. Lajos dénár C. II. 306/A 1527 L К 2db 24. János ( ) dénár С II. 331/A 1527 N Т 25. I. Ferdinánd dénár С III К В 4db *26. I. Ferdinánd <* dénár С. III к в 57 db 27, I. Ferdinánd ЧО dénár С. III к в 37 db 28. I. Ferdinánd dénár С. III к в 37 db 29. I. Ferdinánd ' O dénár С. III к в 52 db 30. I. Ferdinánd _ dénár С. III к~в 30 db 31. I. Ferdinánd dénár С. III к в 45 db 32. I. Ferdinánd 1 dénár С. III к в 66 db 33. I. Ferdinánd dénár С. III к в 122 db 34. I. Ferdinánd r~ dénár С. III к в 107 db 35. I. Ferdinánd cs dénár С III к в 98 db 36. I. Ferdinánd dénár С. III к в 96 db 37. I. Ferdinánd ^/"i dénár С. III к в 85 db 38. I. Ferdinánd dénár С. III к в HOdb 39. I. Ferdinánd dénár С. III к в 153 db 40. I. Ferdinánd dénár С. III к в 150db 4L I. Ferdinánd dénár С. III к в 158 db 42. I. Ferdinánd dénár С. III к в I. Ferdinánd dénár С. III к в 142 db 44. I. Ferdinánd dénár С. III K. в I. Ferdinánd dénár С. III к в 237 db 46. I. Ferdinánd dénár С. III к в 246 db 47. I. Ferdinánd dénár С. III к в 342 db 48. I. Ferdinánd dénár С. III к в 413 db 49. I. Ferdinánd dénár С. III к в 307 db 50. I. Ferdinánd dénár С. III к в 546 db 51. I. Ferdinánd dénár С. III к в 146 db 52. I. Ferdinánd dénár С. III к в 253 db 53. I. Ferdinánd dénár С. III к в 222 db 54. I. Ferdinánd dénár С. III к в 235 db 55. I. Ferdinánd dénár С. III к в 213 db 56. I. Ferdinánd dénár С. III к в 255 db 57. I. Ferdinánd dénár С. III к в 58. I. Ferdinánd f dénár С. III. 40. év:? к в 406 db 59. I. Ferdinánd dénár С. III к в 175 db чс Ferdinánd dénár С. III к в 173 db 61. I. Ferdinánd V) dénár С. III к в 186 db 62. I. Ferdinánd dénár С. III к в 243 db 63. I. Ferdinánd *ч dénár С. III к в 269 db 64. í. Ferdinánd dénár С. III к в 265 db 65. I. Ferdinánd 1 dénár С. III к в 124 db 66. I. Ferdinánd f~ dénár С. III. 41. év:? к в 36 db 67. I. Ferdinánd dénár С III C-liliom *68. I. Ferdinánd П dénár С. III C-liliom 69. I. Ferdinánd IO dénár С. III C-!iliom 70. I. Ferdinánd dénár С. III. 48. év:? C-liliom *71. I. Ferdinánd ' dénár С. III H P 28 db *72. I. Ferdinánd dénár С. III N С 5 db 73. I. Ferdinánd dénár С. III N С 14 db

4 74. I. Ferdinánd ^ dénár C. III N С 4 db 75. I. Ferdinánd v dénár C. III N S *76. I. Ferdinánd ""> dénár С III S A 2 db *77. I. Ferdinánd " dénár hamis 56 db 78. I. Ferdinánd obulus С. III К В 79. I. Ferdinánd ^ obulus С. III К В 2 db 80. I. Ferdinánd >n obulus С. III К В 81. I. Ferdinánd 3 obulus С. III. 67. év:? К В *82. Miksa С. III К В 83. Miksa dénár С. III К В 124 db 84. Miksa dénár С. III к в 293 db 85. Miksa dénár С. III к в 314 db 86. Miksa dénár С. III к в 242 db 87. Miksa dénár С. III к в 326 db S8. Miksa ^ dénár С. HI к в 363 db 39. Miksa dénár С. III к в 439 db 90. Miksa *> dénár С. III к в 338 db 91. Miksa r- dénár С. III к в 132 db 92. Miksa dénár С. III к в 179 db 93. Miksa "> dénár С. III H s 2 db 94. Miksa -* dénár С. III к в 72 db 95. Miksa dénár С. III. 94. év:? к в 122 db 96. Miksa 1 dénár С. III к в 408 db 97. Miksa dénár С. III H s Miksa dénár С. III к в 506 db 99. Miksa о dénár С. III H s 13 db 100. Miksa dénár С. III к в 655 db 101. Miksa dénár С. Ш к в 535 db 102. Miksa dénár С. III. 95. év:? к в 114 db 103. Miksa w dénár hamis 16 db 104. Miksa obulus С. III к в "105. Miksa obulus С. III к в 106. Miksa obulus С. HI к в *107. Miksa obulus С. III к в 108. Rudolf С. III к в 109. Rudolf dénár С. Hl к в Rudolf dénár CHI к в 69 db 111. Rudolf dénár С. HI к в 445 db 112. Rudolf dénár С. HI év:? к в 8 db 113. Rudolf dénár С. III к в Rudolf ^ dénár С. III H s 115. Rudolf dénár С. III к в 648 db 116. Rudolf * dénár С. III H s 2 db 117. Rudolf о dénár С. HI H s 3db 118. Rudolf dénár С. III к в 704 db 119. Rudolf " dénár С. III év:? H s 2 db 120. Rudolf dénár С. HI N В 2 db 121. Rudolf dénár С. III к в 274 db 122. Rudolf 1 dénár С. HI к в csak hátlap 123. Rudolf " dénár С. HI N В 124. Rudolf t- dénár С. III N В 2 db 125. Rudolf dénár С. III к в 430 db 126. Rudolf "* dénár С. HI к в 632 db 127. Rudolf ~ dénár С. HI к в 747 db 128. Rudolf dénár С. III к в 535 db 129. Rudoif dénár С. III к в 466 db 130. Rudolf dénár С. HI к в 356 db 131. Rudolf dénár С. HI к в 532 db 132. Rudolf dénár С. III к в 688 db 133. Rudolf dénár С. III к в 805 db 134. Rudolf dénár С. III к в 150 db 135. Rudolf dénár С. III к в 255 db

5 I. Tábla: Váltópénzek. Dénárok: Magyarország 1. II. Ulászló 1507 K H; 2. II. Lajos 1521 K A; 3. II. Lajos 1526 K B; 4. I. Ferdinánd 1528 K B; 5. I. Ferdinánd 1531 C-liliom; 6. I. Ferdinánd 1552 H P; 7. I. Ferdinánd 1554 N C; 8. I. Ferdinánd 1532 S A; 9. I. Ferdinánd, hamisítvány; io. Erdély. János Zsigmond 1551 N P; hamisítványok; 14. Miksa, 1573 К В; 15. Miksa, obulus 1571 К B; 16. Rudolf, obulus 1580 К B. 139

6 II. Tábla: Váltópénzek. Lengyelország: 1. I. Zsigmond, 1528; 2. II. Zsigmond, Illí-es. 1569; 3. III. Zsigmond, dutka 1588; 4. Danzig. Báthori István,, 1579; 5. Elbing. I. Zsigmond, 1533; 6. Riga. III. Zsigmond, dutka 1592; 7. Schweidnitz. II. Lajos, fél, 1518; 8. Csehország. II. Lajos, weisspfennig é. п.; 9. Csehország. II. Miksa, weisspfennig 1567; 10. Leignitz fejedelemség. II. Frigyes, 1544; 11. Szászország. Mauritius 1/

7 136. Rudolf dénár C. III csak hátlap 1594 К -В 404 db 137. Rudolf detiár С III K- -В 142 db 138. Rudolf «dénár С. III K- -В 12 db 139. Rudolf 0 dénár С. III év:? 509 db 140. Rudolf dénár hamis 56 db 141. Rudolf «obulus С. III K- -В 2 db 142. Rudolf obulus С. III K -В *143. Rudolf obulus С. III K- 3db 144. Rudolf obulus С. III К Í45. Rudolf obulus С. III Rudolf ^ obulus С. III Rudolf ^ obulus С. III Rudolf obulus С. III Rudolf "> obulus С. III к в 7 db 150. Rudolf _ obulus С. III к -В 8 db 151. Rudolf obulus С. III к -в 2 db w 152.? dénár év:? 6 db *153.? dénár hamis év:? 114 db Erdély 154. János Zsigmond СГ dénár R N- -р */55. János Zsigmond ю dénár R N- -р 156. János Zsigmond 1 dénár R ? 157. János Zsigmond о R N --р 3 db * dénár 158. János Zsigmond ^ dénár R. 37. év:? N- р 2 db vi Csehország 159. II Ulászló ( ) weisspfennig é. n. 11 *160. II. Lajos ( ) weisspfennig é. n I. Ferdinánd Tf- weisspfennig é. n. 163 db 162. I. Ferdinánd 1Л weisspfennig I. Ferdinánd weisspfennig db 164. I. Ferdinánd VO weisspfennig db 165. I. Ferdinánd weisspfennig db 166. I. Ferdinánd U weisspfennig év:? 19 db 167. II. Miksa weisspfennig II. Miksa weisspfennig db 169. II. Miksa,-s weisspfennig db *170. II. Miksa О weisspfennig db 171. II. Miksa r- weisspfennig db 172. II. Miksa»Л weisspfennig db 173. II. Miksa -ч weisspfennig db 174. II. Miksa! weisspfennig db 175. II. Miksa sf weisspfennig db 176. II. Miksa 4D weisspfennig db 177. II. Miksa Ю weisspfennig db 178. II. Miksa и weisspfennig db 179. II. Miksa ^ weisspfennig db 180. II. Miksa weisspfennig db 181. II. Miksa weisspfennig év:? 19 db

8 182. II. Rudolf 183. II. Rudolf 184. II. Rudolf 185. II. Rudolf 186. II. Rudolf 187. II. Rudolf 188. II. Rudolf 189. II. Rudolf 190. II. Rudolf 191. II. Rudolf 192. II. Rudolf 193. II. Rudolf 194. II. Rudolf 195. II. Rudolf 196.? weisspfennig db weisspfennig db weisspfennig db weisspfennig db weisspfennig 1583 weisspfennig db weisspfennig db weisspfennig 1587 weisspfennig db weisspfennig db weisspfennig db weisspfennig db weisspfennig 1594 weisspfennig év:? 7 db weisspfennig év:? 59 db 197. IV. Kázmér 198. János Albert 199. Alexander 200. I. Zsigmond 201. I. Zsigmond 202. I. Zsigmond 203. I. Zsigmond 204. I. Zsigmond 205. I. Zsigmond 206. I. Zsigmond Zsigmond 208. I. Zsigmond *209. I. Zsigmond 210. I. Zsigmond 211. I. Zsigmond 212. I. Zsigmond 213. I. Zsigmond 214. I. Zsigmond 215. I. Zsigmond 216. I. Zsigmond 217. II. Zsigmond 218. II. Zsigmond 219. II. Zsigmond 220. II. Zsigmond 221. II. Zsigmond 222. II. Zsigmond Zsigmond 224. II. Zsigmond 225. II. Zsigmond *226. II. Zsigmond 227. Báthori István 228. Báthori István 229. Báthori István 230. Báthori István 271. Báthori István 232. Báthori István 233. Báthori István 234. Báthori István 235. Báthori István 236. Báthori István 237. Báthori István 238. Báthori István 239. Báthori István Lengyelország fél Gum é. n. 8 fél Gum é. n. 205 db fél Gum é. n. 222 db fél Gum é. n. 4 fél Gum db fél Gum db fél Gum fél Gum db fél Gum db fél Gum év:? 43 db Gum db Gum db Gum db Gum db év:? 16 db Gum db Gum db Gum db Gum db Gum db Gum Gum Gum db Gum Gum db Gum Gum db Gum db Gum év:? 2 db Gum Gum db dutka Gum dutka Gum dutka Gum dutka Gum dutka Gum dutka Gum db dutka Gum dutka Gum db dutka Gum dutka Gum db dutka Gum dutka Gum

9 240. III. Zsigmond <N dutka Gum III. Zsigmond ro dut к a Gum *242. III. Zsigmond SO dutka Gum III. Zsigmond "Г dutka Gum db 244. III. Zsigmond 1 dutka Gum HI. Zsigmond ОС dutka Gum db 246. III. Zsigmond <o dutka Gum db 247. III. Zsigmond ~ dutka Gum III. Zsigmond dutka Gum III. Zsigmond dutka Gum III. Zsigmond dutka Gum db 251. III. Zsigmond dutka Gum III. Zsigmond dutka Gum db 253. III. Zsigmond dutka Gum db 254. HI. Zsigmond dutka Gum III. Zsigmond dutka Gum III. Zsigmond dutka Gum db 257. HI. Zsigmond dutka db 258. III. Zsigmond dutka Gum HI. Zsigmond dutka Gum db 260. III. Zsigmond dutka Gum III. Zsigmond dutka Gum db 262. HI. Zsigmond dutka Gum db 263. III. Zsigmond dutka Gum III. Zsigmond dutka Gum db 265. HI. Zsigmond <4 dutka Gum III. Zsigmond ro dutka Gum HI. Zsigmond VO dutka Gum év:? 3db 268. III. Zsigmond dutka Gum a. HI. Zsigmond p- dutka Gum HI. Zsigmond oo dutka év:? 270.? Ю év:? 6 db ' fél év:? 18 db Porosz terület 272. T. Zsigmond Gum db 273. I. Zsigmond 00 Gum db 274. I. Zsigmond ^t- Gum db 275. I. Zsigmond "-I Gum db 276. I. Zsigmond Gum db *r 277. I. Zsigmond Gum db 278. I. Zsigmond se Gum db 279. I. Zsigmond о Gum db 280. I. Zsigmond ín év:? 6 db 281. I. Zsigmond 4 -' hamis év:? 2 db Litvánia 282. Alexander ( ) fél Gum é. n Báthori István Gum SO 284. Báthori István 00 dutka Gum Báthori István ir> dutka Gum db 286. Báthori István ~^ dutka Gum db 287. Báthori István dutka Gum sb 288. Báthori István dutka Gum db 289. Báthori István m dutka Gum db 290. Báthori István ~ dutka hamis III. Zsigmond ( ) dutka Gum

10 A lengyel korona alá tartozó városok Danzig 292. I. Zsigmond I. Zsigmond I. Zsigmond ^ 295. I. Zsigmond in 296. I. Zsigmond * 297. I. Zsigmond I. Zsigmond vő 299. I. Zsigmond о 300. I. Zsigmond </~l 301. I. Zsigmond 302. I. Zsigmond ~> 303. II. Zsigmond ( ) Gum 558. Gum Gum Gum Gum Gum Gum Gum Gum Gum Gum db db db db db db db db db év:? 3db db 304. Báthori István ЧС 305. Báthori István *306. Báthori István i/-} <o >n Gum Gum Gum db db db E 1 b i n g * Zsigmond 308. I. Zsigmond 309. I. Zsigmond 310. I. Zsigmond 311. I. Zsigmond Gum db Gum db Gum db Gum db Gum db * Riga Báthori István Báthori István Báthori István Báthori István Báthori István III. Zsigmond III. Zsigmond III. Zsigmond III. Zsigmond III. Zsigmond Gum db Gum db dutka Gum db dutka Gum db dutka Gum db dutka Gum db dutka Gum db dutka Gum db dutka Gum db dutka Gum db Schweidnitz város " II. Lajos II. Lajos II. Lajos II. Lajos II. Lajos II. Lajos II. Lajos II. Lajos II. Lajos fél fél fél fél fél fél fél fél fél db db db db db db év:? 5 144

11 331. Albert 332. Albert 333. Albert 334. Albert 335. Albert 336. Albert 337. Albert 338. Albert 339. Albert 340. Albert 341. Albert 342. Albert 343. Albert 344. Albert 345. Albert 346. Albert 347. Albert 348. Albert 349. Albert 350. Albert 351. Albert 3'2. Albert 5Î3. Albert Porosz hercegség fél fél fél db db eb db db db db db db db db db db db db db db db db év:? 8 db év:? 354. I. Frigyes (? 355. II. Frigyes 356. II. Frigyes 357. II. Frigyes 358. II. Frigyes 359. II. Frigyes 360. II. Frigyes 361. II. Frigyes Liegnitz fejedelemség -1488) ^ Ç 2i é. n. 3 db db db db db 1546 év:? 5 db Brandenburg-Küstrin Johann Johann Johann ro u-i db db db Breslau! püspökség 3Ö é. n Glogovitz város 369. Herford város A Móra F. Múzeum Évk. I. év:? db 145

12 Höxter varos db Goslar város Göttingen város év:? 2 db 2 db Hildesheim város Lüneburg város Nordheim város Bajor hercegség 384. Bölcs Albert (? 1508) 1500 Szászország *385. Mauritius ( ) 1/ db Velence 386. TÁPÉ--MALAJDOK II. (TALLÉROK) Magyarország 1. Ferdinánd *1. ( ) С III Miksa 2. ( ) С. III Rudolf ОС С. III Rudolf О С. Ш Rudolf 4D С. III Rudolf ~* С. III , Rudolf С. III , Rudolf Г- С. III * Q Rudolf in С. III Rudolf ~ н С. III К В К В к в N В К В К В К В к в к в к в 2 db 37 db

13 Erdély *15. Báthori Zsigmond о Báthori Zsigmond Báthori Zsigmond J Báthori Zsigmond «3 Báthori Zsigmond ~ R. 52. (vált.) R. 53. R. 54. R (vált.) R j. n. j. n. j. n. j. n. 2 db Csehország I. Ferdinánd ( ) 1. Ferdinánd ( ) II. Rudolf II. Rudolf II. Rudolf II. Rudolf II. Rudolf <N r- é. n ldb 3db Ausztria *23. I. Ferdinánd ( ) é. n. j. n II. Miksa II. Miksa II. Miksa ( ) j. n. j. n *30. II. Rudolf II. Rudolf II. Rudolf II. Rudolf ( ) db Steierország 31. *32. Károly fhg. Károly fhg. ( ) j. n. j. n. Tirol 33. *34. I. Ferdinánd ( ) Ferdinánd fhg. ( ) 35. Ferdinánd fhg. é. n. Gulden 1574 é. n. J. n. J. n. 2 db 110 db Elzász "36. Ferdinánd fhg. ( ) 4 db Salzburg 37. Michael ( ) 1558 j. п. 38. Johann Jacob ( ) 1566 j. п. 39. Johann Jacob " 1575 S R *40. Wolfgang Theodor ( ) é. п. j. п. 10* 147

14 III. Tábla: Tallérok. Magyarország: 1. I. Ferdinánd 1556 K B; 2. Rudolf 1593 K B; Erdély: 3. Báthori Zsigmond 1590; 4. Báthori Zsigmond 1595; Csehország: 5. I. Ferdinánd é. п.: 6. II. Rudolf

15 IV. Tábla : Tallérok. Tirol: 1. Ferdinánd fhg. gulden 1574: 2 3. Ferdinánd fhg. é. n. ; 4. Steierország. Károly fhg. 1589; 5. Elzász. Ferdinánd fhg. é. n. 149

16 41. Albert ( ) Brandenburg-Bayreuth 1549 Bandenburg-Ansbach 42. Georg Albert ( ) П. Erik ( ) 44. Julius ( ) 45. Julius " Brauiischweig-I üneburg J. п. Braunschweig Wolfenbüttel Goslar 46. Julius ( ) 1588 j. п. Cambrai 47. III. Miksa ( ) 1569 j. n. Kampen--Zwoll e , é. n. j. n. j. n. j. n. 4 db Hamburg j. n. 2 db Hohnstein 54. Volkmar Wolfgang с 55. Volkmar Wolfgang 56. Volkmar Wolfgang g 57. Volkmar Wolfgang J. n. j. n. Jülich Cleve Berg 58. Guilelmus ( ) 1567 Kempten Köln 61. III. Adolf ( ) 62. Salentinus ( ) 63. Salentinus " j. n. j. n. j. n. 150

17 Lübeck 64, 65. II. Miksa ( ) II. Rudolf ( ) j. n. Magdeburg 66. Joachim Fridericus 1579 ( ) j. n. Mansfeld Vorderort 67. Hoyer-Gebhard -Albert-Phillipp é. n. ( ) Mansfeld Hinterort 68. Albert-Phillipp-Johann Georgius 1543 ( ) 69. Volrad-Johann-Carl ( ) 1563 Mansfeld Frideborn *70. Peter Ernst-Christoph-Johan Hoyer 1568 ( ) 71. Peter Ernst-Johan Albert-Johan Hoyer-Bruno-Hoyer Christoph 1582 B M ( ) 72. Peter Ernst-Johan Albert-Bruno В M Hoyer Christoph-Hans Georg ( ) 73. Peter Ernst-Bruno-Gebhard-Hans 1595 В M Georg ( ) Mansfeld Schraplau 74. Gebhard-Hans Georg-Peter Ernst 1547 ( ) 75. II. Christoph ( ) 1586 В M Mecklenburg Güstrov 76. Vdalricus ( ) 1568 j. n. Nimwegen 77., 1583 j. n. 78. S S 2 db 79. é. n. j. n. Öttingen 80. Kari Wolfgang-Ludwig Martin ( ) Kari Wolfgang-Ludwig Martin " "

18 Pfalz 82. III. Fridericus ( ) Pangracius ( ) Regensburg ] 546 J. п Reichenberg é. п. é. n. J. n. Stolberg 86. Ludovicus-Henricus Albertus Georg-Christoph ( ) 1557 Szászország 87. Mauritius ( ) 88. Mauritius 89. Mauritius Szászország Ernestini Főág *90. Johann Friedrich-Georg ( ) 1538 J. n. Szászország Altenburg 91. Johan Wilhelm ( ) Frigyes Vilmos Johann ( ) Frigyes Vilmos Johann db Szászország Albertini ág 94. Augustus 95. Augustus 96. Augustus 97. Augustus 98. Augustus 99. Augustus 100. Augustus 101. Augustus 102. Augustus 103. Augustus 104. Augustus 105. Augustus 106. Augustus 107. Augustus 108. Augustus 109. Augustus 110. Augustus 111. Augustus 112. Augustus 1554 j. n HB 1562 HB 3 db 1564 HB 3db 1566 HB 1568 HB 3db 1569 HB 4db 1570 HB 1572 HB 6db 1573 HB 5db 1574 HB 5db 1575 HB 6db 1576 HB 2db 1577 HB 6db 1578 HB 2db 1579 HB 2db 1580 HB 2db 1582 HB 2db 1586 HB 2db 152

19 113. Christian ( ) 114. Christian 115. Christian 116. II. Christian Johann Georg- Augustus *117. II. Christian-Johann-Georg Augustus 118. II. Christian-Johann-Georg Augustus HB HB HB HB HB HB 4db 2db Thoren M IB 2 db Trier 120. III. Jacob ( ) 1571 J. n. 2db Wismar II. Fülöp ( ) 123. II. Fülöp Németalföld Berg S' Heerenberg 124. Guilelmus ( ) Brabant 125. II. Fülöp ( ) 1568 J. n. - Geldern 126. II. Fülöp ( ) 1567 j. n II. Fülöp " " 1584 j. n. 2 db Holland 128. II. Fülöp ( ) é. n. J. n. Lüttich 131. II. Robert ( ) 1558 j. n Gerard ( ) 1567 j. n Gerard 1570 j. n é. n. j. n. 153

20 Utrecht 135. II. Fülöp ( ) 136. Westfriesland J j. n A részletes felsorolás után elsőként megpróbáljuk az elrejtés idejét és körülményeit tisztázni. Az első kérdésre viszonylag könnyen felelhetünk, mivel évszámos pénzekről van szó, s így csak meg kell keresni a legutolsó évszámú veretet. Leletünkben az aprópénzek között a legfiatalabb Rudolf 1596-ban Körmöcbányán vert magyar denára. A záró év a ok között is pontosan 1596, amely szászországi vereten látható. Ez a tény megerősíti azt a feltételezésünket, hogy a két külön előkerült lelet nem véletlenül feküdt évszázadokig szinte egymás mellett, hanem egy időben, egy személy rejthette el. A továbbiakban nem is választjuk szét, együttesen tárgyaljuk azokat. Valószínű tehát, hogy 1596-ban vagy nem sokkal ezután volt kénytelen elásni tulajdonosa a súlyra és értékre nézve is tekintélyes vagyont. Az elrejtés okát a korabeli eseményekben kereshetjük. Magyarország a XVI. században állandó harcok színtere. 4 Az 1568-ban megkötött drinápolyi béke következtében azonban 25 évre nagyobb hadjáratoktól mentes, viszonylag nyugodt időszak következett. Ez sem jelentette természetesen a zavartalan fejlődés lehetőségét. Különösen a hódoltsági határvidéken folytak kölcsönös rablótámadások. A béke így nem váltotta be teljesen a hozzáfűzött reményeket. A század második felében már a válság jeleit figyelhetjük meg a hatalmas török birodalom gazdasági és politikai életében. A végvári harcok nyomán 1591-ben fellángolt a tizenöt éves háború, s váltakozó sikerekkel folyt 1606-ig ben Erdély Ausztriával szövetségben bekapcsolódott a törökellenes harcokba. Báthori Zsigmond, székelyekkel megerősített seregével, győzelmet aratott a törökök felett. Magyarországon pedig a császári csapatok Esztergomot foglalták vissza. A törökök békét kértek, a bécsi udvar azonban a háború folytatása mellett döntött. Erre 1596 áprilisában Temesvár környékén a tatár csapatok rabolni, fosztogatni kezdtek. A kolozsvári országgyűlés április végén már arról értesült, hogy a törökök Lippa várát is megszállták, sőt dúlják a Körös vidékét. 5 Báthori Temesvár ellen indult júniusban, de elfoglalni nem tudta. Osztrák szövetségese, Miksa főherceg pedig kihasználatlanul hagyta a tavaszi és nyári hónapokat, nem segített, helyette Vácot és Hatvant foglalta el. III. Mohamed szultán szeptember elején már Szegeden volt, előcsapatai egészen Szolnokig eljutottak. 6 A szultán Hatvanért akart bosszút állni, s főleg Egert elfoglalni. 7 A csapatok ellátását természetesen a városnak és környékének kellett biztosítani. Innen indultak Szolnok, Hatvan, Eger ellen. Mezőkeresztesnél győzelmet arattak a császári sereg felett, de további erő hiányában sietve haza indultak, ismét Szegeden át. Két év múlva a törökök, tiszántúli térhódításuk során, Nagyvárad elfoglalását is tervezték. A Szegedről kiinduló sereg ostroma elhúzódott, s a tél beálltával félbesza- 4 Magyarország története szerk. H. Balázs É Мак kai I., Budapest, , 138 s 5 Márki S., A tizenöt éves török háború történetéhez. Hadtörténeti Közlemények, VII. (1894) Reizner J., Szeged története. Szeged, I Komáromi A., A mezőkeresztesi csata 1596-ban. Hadtörténeti Közlemények, V. (1892)

21 V. Tábla: Tallérok. 1. Lübeck. II. Rudolf 1579; 2. Mansfeld Frideborn. Peter Ernst Christoph Johan Hoyer 1568; 3. Szászország. Johan Frierich Georg 1538; 4. Szászország. Augustus 1577 HB;.5. Szászország. II. Christian Johan Georg Augustus 1596 HB; 6. Salzburg. Wolfgang Theodor 755

22 kadt. A fővezér 60 ezer főnyi seregét Szegeden helyezte el téli szállásra. Ez a táborozás 1599 márciusáig tartott. * Az éremkincs elrejtésének idejét tehát nagy valószínűséggel az 1596-os év második felére tehetjük, esetleg 1598 végére, vagy 1599 elejére. Ekkor ugyanis a jelentősebb hadiesemény nélkül eltelt év után ismét fellángolnak a küzdelmek. Az elrejtés körülményeit tekintve mindenképpen háborús okok közrejátszását feltételezhetjük. E nagy tömegű és nem lebecsülendő értékű vagyon keletkezéséről egyéb források híján többféle elképzelésünk lehet. Összegyűlhetett a pénz például egy kereskedő kezén is, hiszen a XVI. század második felében Európa-szerte fellendült a kereskedelmi tevékenység. 8 Az árforradalom, a kelet- és nyugat-európai munkamegosztás kialakulása minden ország gazdasági életében érezteti hatását. Ennek egyik tényezője Magyarország jelentős élelmiszer főleg szarvasmarha kivitele, amelyből az alföldi állattenyésztés révén a szegedi marhakereskedők nagymértékben kivették részüket. 9 Talán a környéken összegyűjtött adót ásták el félve a portyázó rablóktól. Lehet azonban az is, hogy a közeli tápai révnél lerótt átkelési díjak összegét, vagy éppen a rév bérbevételére szánt summát rejtette el tulajdonosa. Mindez természetesen bizonyíthatatlan, a valós okot talán sohasem fogjuk megtudni. A lelet részletes elemzése több hasznos adatot nyújt az ország pénzforgalmára vonatkozóan. Összetételét tekintve megegyezik a legtöbb XVI. századi lelettel. A benne előforduló külföldi veretek és különböző típusú pénzek aránya már inkább jellemzi az előkerülés helyét és magát az adott leletet is. Az előkerült darab pénz közül darab az aprópénz, 339 darab a. Az utóbbiak képviselik a korabeli értékpénzeket, hiszen arany nem volt a leletben. Kevesebb számuk ellenére meghaladják a váltópénzek értékét. Az aprópénzek zöme magyar dénár. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a vagyon Magyarországon gyűlt össze, s egykori tulajdonosa a lehetőségek szerint váltotta át a sok aprópénzt nagyobb,, értékét jobban őrző okra. A magyarok mellett a szokásostól eltérően kisebb arányban találunk a leletben külföldi váltópénzt. A pénzforgalom a három részre szakadt ország mindhárom részében más és más volt. 10 A nyugati részben zömmel az ausztriai, cseh és a dél-német tartományok pénzei forogtak; a királyi hatalom alatti felvidéken a lengyel pénzek túlsúlya figyelhető meg. A hódoltsági Magyarországon a különböző területek éremanyaga keveredik a Balkánról beszivárgó véretekkel, de az idegen pénzek a magyar mellett kisebb arányban fordultak elő. A tápéi lelet annyiban tér el az általánostól, hogy benne balkáni veretek nincsenek (2. kép). Érdekes képet mutat az évenkénti darabszámok grafikonon való ábrázolása (3. kép). Eszerint az éremanyag 1526-tól kezdve gyűlt össze szinte folyamatosan emelkedő tendenciával 1552-ig. A következő évi nagy visszaesés után 1573-ig stagnál, majd ettől kezdve 1594-ig három erőteljes visszaeséstől eltekintve (1582, 1588, 1592) mindig igen magas szinten mozog. A darabszámok országonkénti és évenkénti ábrázolása jól mutatja, hogy a külföldi pénzek 1545-ig játszottak nagyobb szerepet leletünkben, de akkor is mindig az 8 A korszak gazdaságtörténeti bemutatása meghaladja e cikk kereteit. Ezért csak megemlítünk: néhány újabb publikációt. Ember Gy., Magyarország XVI. századi külkereskedelmének történetéhez. Századok, Fügedi E., Magyarország külkereskedelme a XVI. század elején. Agrártört. Szle Pach Zs. P., A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV XVI. századi áthelyeződésének kérdéséhez. Századok, Zimányi V., A magyarországi ármozgások helye az európai fejlődésben. Történelmi Szemle, Reizner J., i. m. III Káldy Nagy Gy., Magyarországi török adóösszeírások. Bp Oltvai F., Szeged múltja írott emlékekben. Szeged, Takács S., Rajzok a török világból Bp Huszár L., Habsburg-házi királyok pénzei Bp

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR

KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR Eddig senki sem állította be úgy a fejlődési lehetőségeket, hogy a fölszabadítás Erdély felől is kiindulhatott volna. A stratégiai helyzet

Részletesebben

HK 126. (2013) 1. 116 133.

HK 126. (2013) 1. 116 133. Kármán Gábor Kísérletek svéd segítség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához * Amikor II. Rákóczi Ferenc 1703 májusában úgy döntött, hogy lengyelországi emigrációjából hazatérve a tiszaháti

Részletesebben

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Kovács György 1 Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Tanulmányunkban a magyar pénztörténet három kitüntetett szakaszával kívánunk foglalkozni, három olyan korszakkal, amikor a

Részletesebben

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 226 Vofkori Mária Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században A sorozatot szerkeszti Dávid Gyula Megjelent a magyar Művelődési és Közoktatási

Részletesebben

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN VARGA SZABOLCS PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN Bevezetés A középkor végén a magyar társadalmat élénk vallási élet jellemezte. 1 A templomi hitélet mellett egyházi közösségek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

Selye János Egyetem Kutatóintézete. Egy város két ország Komárom Komárno

Selye János Egyetem Kutatóintézete. Egy város két ország Komárom Komárno Selye János Egyetem Kutatóintézete Egy város két ország Komárom Komárno A tanulmány a NOKIA Komárom Kft., a Komárom Város Önkormányzatának és a KT Könyv-és Lapkiadó támogatásával készült. Lektorálta: Enyedi

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

A tokaji vár 17. századi ábrázolásairól 1. Az alaprajzok és a látképek

A tokaji vár 17. századi ábrázolásairól 1. Az alaprajzok és a látképek Domokos György A tokaji vár 17. századi ábrázolásairól 1 A tokaji vár hadászati szempontból rendkívül fontos helyen, a Tisza és a Bodrog összefolyásánál, egy szigeten helyezkedett el és őrizte a Tiszántúlra,

Részletesebben

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején 1 Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején A 18. század eleji székelyföldi népességi viszonyok kérdése, az összlakosság tényleges létszámának megállapítása egy olyan kérdés,

Részletesebben

KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL.

KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1983. - A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest. 1983. - B E V E Z E T É S.

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Civil

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

Bódy Zsombor. a két világháború között

Bódy Zsombor. a két világháború között Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyarország társadalomtörténete Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a két világháború között egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-086-3

Részletesebben

FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN

FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN LXVIII. évfolyam 29. szám 2013. július 19. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Digitális változatban: dimag.hu ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN

KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN KOLOZSVÁR, 1947 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R.-T. Erdélyi Tudományos Intézet Kolozsvár, Arany János-u.

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben