A kővágószőlősi tallérlelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kővágószőlősi tallérlelet"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 A kővágószőlősi tallérlelet Raýman János Kővágószőlős község területén 1969-ben jelentős tallérlelet került elő. A korabeli sajtó szerencsére megőrizte megtalálásának talán kicsit meseszerű történetét. Huszics János negyedik osztályos helybeli kisfiú apjával és tanítójával május 23-án a szőlőjükbe ment. Amíg a felnőttek beszélgettek, a fiúcska a tőkék között játszott, és kapirgálta a földet. Ekkor egy szájával lefelé fordított cserépedény került elő. Mintegy 20 cm mélyről kiemelve, 54 ezüstpénzt találtak benne, súlyuk meghaladta a másfél kilogrammot. Értesítették a pécsi Janus Pannonius Múzeumot. Dr. Kiss Attila régész megállapította, hogy a cserépedény valójában kályhaszem, az ezüstpénzek pedig feltűnően jó állapotban lévő ezüsttallérok. A legkorábbi veret 1605-ből, a legkésőbbi 1660-ból való. A leletről a Dunántúli Napló tudósított 1. Valójában szerepel közöttük I. Ferdinánd két tiroli tallérja is igaz, évszám nélküliek, de ezeket között verték Hallban. A történetre az érmeket megtaláló Huszics János ma is így emlékezett, és kiegészítette az újsághírt. Kétágú kapával kapirgált a szőlőben, amikor a pénzeket megtalálta. A velük lévő Kovács Lajos tanító értesítette a múzeumot, ahová a családnál maradt egyetlen tallér példányt is elvitték. Jutalmul 3000 Ft-ot kaptak, amelyen a fiúnak kerékpárt vásároltak. A magyar tallérok jó állapotúak, alig kopottak, a későbbi évszámúak szinte verdefényesek, a legutolsó kibocsátási évszám Tehát a pénzforgalomban nem, vagy alig vettek részt, elrejtésük valószínűleg igen közeli időben történt a legutolsó tallér kibocsátása után 2. A tallérok elrejtésének időpontját ezért úgy véljük, Zrínyi Miklós 1664 elején lefolyt hadjártával hozhatjuk kapcsolatba. Zrínyi január 29-én megostromolta, elfoglalta, és felégette a törökké lett Pécs városát. A katonák pedig a kor szokása szerint ott látták el magukat utánpótlással, ahol tudták. Tehát a keresztény sereg katonái fosztogatták a környék falvait is. Ezért a tallérok tulajdonosa joggal féltette vagyonát, és nem indokolatlanul rejtette el. Feltehetően áldozatul esett, mert nem tudott visszatérni pénzéhez. A leletben 41 db magyar tallér (az közötti időszakból), 12 db tiroli tallér és egyetlen bécsi verésű tallér található. 3 1 Értékes ezüstlelet Kővágószöllősön. Öt perc kapálás után ezüstkincset lelt egy kisfiú. = Dunántúli Napló, május Adatközlő: Schilling József, Huszics iskolatársa, pécsi lakos. 3 Ezen a pénzen kisebb marhacsordát lehetett venni, körülbelül darabot.

2 142 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Magyar tallérok A tallérverés a magyar verdékben I. Ferdinánd uralkodása alatt, 1553-ban indult meg. A budai márkának megfelelő 894,5 ezrelék finomságú ezüstből verték, egy tallér nyers súlya 28,820 g, színsúlya 25,780 g volt. Készültek fél- és negyed tallérok is. II. Rudolf idejében verték talán a legszebb tallérokat, korának híres éremvésnöke, Abondio verőtöveivel. II. és III. Ferdinánd uralkodása alatt gyakori volt a többszörös tallér verése is. A magyarországi pénzeket, így a tallérokat is elsősorban a körmöcbányai verdében verték, de jelentős mennyiség készült Nagybányán is. A tallérok a birodalmi pénzláb szerint készültek. III. Ferdinánd tallérjai (1. ábra) III. Ferdinánd ( ), II. Ferdinánd császár és király fia, Ausztria főhercege, 1637-től cseh és magyar király, majd római császár. Uralkodása alatt, a vestfáliai békeszerződésekkel zárult a harmincéves háború. Tallérveretei Körmöcbányán és Nagybányán készültek. A tallérok ezüstfinomsága a bécsi márkához igazodott, 891 ezrelék volt. A leletben található tallérok: Előlap: Jobbra néző, babérkoszorús mellkép, hegyes szakállal, csipkés gallérral, a nyakában az aranygyapjas rend jelvényét viseli. A körirat szövegének mezőjében baloldalt a koronás magyar címer, jobboldalt a Madonna a gyermek Jézussal (Patrona Hungariae) látható. Ezt, az osztrák tartományi veretektől eltérően csak a magyar pénzeken használták, a verdejegyen (K-B, N-B stb.) kívüli megkülönböztetésül. Körirata: FERDINAND: - III D G RO I S AVG GER - HV BOH REX. III. Ferdinánd Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya (Soós 1998: ) Hátlap: A koronás kétfejű sas mellén negyedelt címer, magyar vágásokkal és a cseh oroszlánnal, a szívpajzs hasított, Ausztria és Burgundia címerével. Alul K-B, Körmöcbánya verdejegye. Körirata: ARCHIDUX AVS DVX BVR MAR MOR CO TY Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Morvaország őrgrófja, Tirol grófja A tallér másik változatán az uralkodó rövid szakálla az álla alá hajlik. A leletben az alábbi évszámú tallérok találhatók: db egyenes hegyes szakállal 1. ábra: III. Ferdinánd tallér előlapja (hegyes, majd áll alá hajló szakállal) és hátlapja

3 A kővágószőlősi tallérlelet db áll alá hajló szakállal db db db db db db db db egyenes hegyes szakállal db áll alá hajló szakáll I. Lipót tallérok (2. ábra) I. Lipót ( ), III. Ferdinánd fia től magyar és cseh király, 1658-tól császár ben egyesítette az osztrák területeket. Magyarország területén a török elleni háborúk dúltak, megvédték Bécset, visszafoglalták többek közt Budát és Pécset (1686) től a tallérok finomsága 875 ezrelék, színsúlyuk pedig 25,22 g-ra csökkent. Tallérok a leletben: Előlap: Jobbra néző babérkoszorús, fiatal férfi arcképe, a jellegzetes Lipót alsó ajak már megjelent. A körirat szövegének mezőjében magyar címer és a Patrona Hungariae ábrázolások láthatók. Körirata: * LEOPOLDVS D G RO I S AVG GER HV BOH REX. Lipót Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya. Hátlap: Koronás kétfejű sas mellén negyedelt címer szívpajzzsal. A címer, mint előbb. A sas alatt K-B verdejel. A keltezés a köriratban van elhelyezve. Körirat ARCHIDUX AVS DVX BVR MAR MOR CO TY Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Morvaország őrgrófja, Tirol grófja. A képen látható példány hátlapi szövegében a DVX két V betűvel sikerült, tehát DVVX. Az ilyen betűelírások, időnként előfordulnak. Évszámok: db 1659 DVVX 1 db db 2. ábra: I. Lipót tallér elő és hátlapja, illetve a DVVX kinagyítva

4 144 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A leletben tehát összesen 41 db körmöcbányai verésű magyar tallér szerepel. Valamennyi szokatlanul kiváló állapotban, szinte verdéből kikerült minőségűek. Tiroli tallérok Tirol gazdag ezüstbányái a középkor óta jó minőségű ezüstpénz kiadását tették lehetővé. Pénzverdéje Hallban volt. Innen származik a nagyméretű ezüstpénzek 1486-tól a guldinerek) a későbbi tallérok verésének ötlete a megcsappant arany helyettesítésére. A tiroli tallérok gyakran és nagy mennyiségben jutottak Magyarországra. Az írott források leggyakrabban grázi (gréci) tallérokat említenek, amelyek legtöbbször valójában tiroli tallérok voltak (Buza 2007). Különösen a török háborúk idején, amikor a törökelleni hadjáratok segélyezésére küldött olasz és spanyol ezüstszállítmányokból (pénzekből is) verték a tiroli tallérokat. Ezek nagy része a török ellen küzdő hadsereghez, többnyire Magyarországra került. Ezért mint fizetőeszközök, a magyar forgalmi pénzek mellett a török által megszállt területen is nagy mennyiségben forogtak. Pohl Artur 13 lelőhelyet sorolt fel, ahol 630 tiroli tallér került elő. Ezekből hét a hódoltság területére esett. Baranyából egyetlen helységet említ Kirics néven, amely valószínű Hirics helység nevével azonos (Pohl 1973). Hasonlóképpen az évvel záródó, 554 darabot számláló, zömében tallérokból álló Esztergom-szamárhegyi lelet 36%-a tiroli veret (Gyöngyössy 2004). A tiroli tallérok elsősorban a marha- és gabonakereskedelem kedvelt fizetőeszközei voltak. A most bemutatásra került kővágószőlősi tallérleletben a tiroli tallérok 21%- ot képviselnek. Ez jól mutatja magas részarányukat a törökök által megszállt terület pénzforgalmában is. I. Ferdinánd tallérjai (3. ábra) Ferdinánd ( ) hosszas családi alkudozás után nyerte el a német területeket és 1521-ben Ausztria főhercege lett. Megkapta Ausztria, Stájerország, Karintia, Tirol és a Krajna feletti uralmat. A német-római császári címet ekkor bátyja, V. Károly néven szerezte meg. Az ő lemondása után, 1558-ban Ferdinánd a német-római császári címet is elnyerte. Mohács után (1526) pedig megszerezte a magyar és cseh királyságot is. A leletben lévő, évszám nélkül tallérokat valószínűleg uralkodása második felében verette, erre utal idősebb korú arcképe a pénzen. Ferdinánd uralkodása alatt fellendült a tiroli pénzverés. Még főherceg korában ( ) áttért a tallérverésre után amikor Schlick gróf joachimstahli veretei, amelyek előbb joachimsthaler, később csak thalerként nevet adtak az új pénznek, és sikert arattak, már folyamatosan verette a tiroli tallérjait. Ferdinánd évszám nélküli tallér Előlap: Jobbra néző koronás, szakállas mellkép. Jobb kezében jogar, balját a kardon nyugtatja. Mellvértje sávokkal díszítve. Körirata: FERDINAND:D:G:ARCHIDVX AVSTRIAE * Ferdinánd Isten kegyelméből Ausztria főhercege. Hátlap: Koronás címerpajzs negyedelve, az alsó mezők tovább negyedelve. 1-es mezőben magyar vágások, 2-es mezőben cseh oroszlán, 3. mező negyedelve Kasztília és Leon címereivel, a 4. mező negyedelve Ausztria és Burgundia címereivel, szívpajzsban Tirol sas címere. A címerpajzsot az aranygyapjas rend lánca és jelvénye keretezi. Körirata: DVX BVRGVNDIAE COM TIROLIS. Burgundia hercege, Tirol grófja. Évszám nélkül 1 db

5 A kővágószőlősi tallérlelet ábra: I. Ferdinánd tiroli tallérjának előlapja és Comes szövegváltozatú hátlapja Ferdinánd évszám nélküli tallér eltérő hátoldali szöveggel Azonos előoldalú és címerű, de a hátoldal szövegváltozata: DVX BVRGVNDIAE COMES TIROLIS. Burgundia hercege, Tirol grófja. Évszám nélkül 1 db Ferdinánd évszám nélküli tallér előoldali Austri szöveggel Előlap: Eltér a vértje és a körirata. Körirat: FERDINANDVS : D : G : ARCHI : DVX : AVSTRI : Ferdinánd Isten kegyelméből Ausztria főhercege. Hátoldal: címer és szöveg azonos. Évszám nélkül 1 db II. Rudolf tallér (4. ábra) II. Rudolf ( ) 1572-ben magyar, 1575-ben cseh király, 1576-tól németrómai császár ban Mátyás főherceg lemondatta a trónról. Nevére 1602-ben kezdték a tiroli Hallban a tallérverést 1612-ig, tehát uralkodása után is, haláláig. A kivert mennyiség elérte a darabot is évente, amelyet a török elleni háborúk érdekében, gyakran spanyol segélyként kapott reálokból vertek át. II. Rudolf tiroli tallérja, Előlap: Jobbra néző babérkoszorús férfi mellkép magasan álló fodros gallérral, vonalkörben. Körirata: RVDOLPHVS II D G ROM IM SEM AV GE HVN BO REX. II. Rudolf Isten kegyelméből római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya. Az évszám ívesen, az uralkodó alatt a vonalkörön, kissé balra Az évszám mellett jobbra H verdejel. 4. ábra: II. Rudolf 1605-ben vert tiroli tallérja

6 146 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 5. ábra: Az átvésett betű kinagyítva Hátlap, körirat: NECNON ARCHIDVCESA : DVCES : BVR : COM : TIROL Továbbá [Ausztria] főhercege, Burgundia hercege, Tirol grófja. A köriratnak több változata ismert. A bemutatott példányon az ARCHIDUCESA -ban az E betű javítva van, talán V volt előbb, amelyet átvéstek E-re. (5. ábra) A negyedelt címer tovább osztott, valamennyi címerkép nem azonosítható. Felül, talán szívpajzsként ráhelyezett egyfejű sas, az 1. mezőben felül magyar vágások, alatta Stájerország tüzet okádó lófejű párduca és talán Burgundia fordított irányba vésett címere látható. A 2. mezőben felül a cseh oroszlán, alatta Ausztria ezüst pólyája és Kasztília bástyája fedezhető fel. A 3. mezőben Karintia háromoroszlános címere, Tirol kiterjesztett szárnyú egyfejű sasa, alatta Burgau harántolt pajzsa cölöppel és Baden 3 oroszlánja látható. A 4. mezőben a felsők bizonytalanok, az alsó kettőben Württenberg címere a nellenburgi agancsokkal és az elzászi 3-3 korona szerepel. Miksa főherceg tallérja (6. ábra) Miksafőherceg, Miksa császár és király nyolcadik gyermeke, Rudolf császár öccse. A lengyel királyság megszerzésére indított háború kudarcot vallott, fogságba is esett től a Német Lovagrend nagymestere, 1596-ban a török ellen harcoló keresztény sereg fővezére volt. Visszafoglalta Vácot, Hatvant és Pápát. Mezőkeresztesnél a török fősereggel megütközve vereséget szenvedett. Rudolf császár 1602-ben kinevezte Tirol adminisztrátorának, de a tiroli pénzt továbbra is Rudolf nevére verték. Rudolf halála után, 1612-ben Tirol uralkodója lett, és ettől kezdve a nevére folyt a pénzverés Hallban ban hunyt el, de még halála után, 1619-ben is nevére verték a tallérokat. Miksa főherceg tiroli tallérja, Előlap: Jobbra néző mellkép fedetlen fővel, fodros gallérral, nyakában láncon kereszt függ. Évszám a fej mellett (16-18). Körirat: MAXIMILI : DG : ARC: AV: DVX : BVR : STIR : CARN : Miksa Isten kegyelméből Ausztria főhercege, Burgundia, Stajerország, Karintia Krajna hercege. Hátlap: Négyelt címer szívpajzzsal. Az 1. és 2. mezőben a magyar vágások és a cseh oroszlán, a 3. mezőben Ausztria és Burgundia címere (az utóbbi fordítva), a 4. osztott mezőben a sas balra néz, talán fordítva vésték. Poroszországot jelenti a brandenburgi sas, míg a másik ábrázolás vélhetően a lángot lehelő stájer párduc. Középen a Német Lovagrend keresztje negyedeli a címert, rajta szívpajzsban Tirol címere. Körirat: ET: CARN: MAG : PRVSS : AD : COM : H : ET : TIRO. És Karintia /hercege/ Poroszország adminisztrátora, Habsburg és Tirol grófja.

7 A kővágószőlősi tallérlelet ábra: Miksa főherceg tiroli tallérja, Lipót főherceg tallérja Miksa főherceg 1618-ban bekövetkezett halála után II. Ferdinánd császár Lipót főherceget a császár öccsét, Strassburg és Passau püspökét bízta meg a család nevében Tirol tartomány kormányzásával. Ezért Lipót papi ruhás képe látható a korai tallérokon ban a család kívánságára elhagyta papi hivatását, uralkodói jogokat vett át, és megnősült. Ezért már koronás arcképpel ábrázolták ben hunyt el. Lipót tallér, Előlap: Papi öltözetben fedetlen fővel, hosszú hajú, bajuszos, hegyes szakállú, de borotvált arcú férfi mellképe. A mellkép mellett megosztva évszám: Körirat: * LEOPOLDVS NECNON CAETERI D:G: ARCHID:AVSTRIAE Lipót Isten kegyelméből Ausztria főhercege továbbá különben. Hátlap: Osztott címer, szívpajzsban Tirol, alul Passau és Strassburg címere. Körirata: DVC:BVRG : STYR : CAR:ET CARN:COM:TYROL Burgundia, Stájerország, Karintia és Krajna hercege és Tirol grófja db Lipót tallér, (7. ábra) Előlap: A fejábrázolás ugyanaz, mint az évi vereten. Körirat: LEOPOLDVS D : G: ARCHID : AVSTRIAE : DVX : BVRG : S : CAES : MTIS : ETRELIQ+ Lipót Isten kegyelméből Ausztria főhercege, Burgundia hercege, ő szent császári felségének és több. 7. ábra: Lipót főherceg tiroli tallérja 1621-ből

8 148 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Hátlap: A címerábrázolás ugyanaz, mint az évi vereten. Körirat: ARCHIDVC : GVBERNATOR PLENARISCMES TIROLIS Hercegségnek teljhatalmú meghatalmazott kormányzója, Tirol grófja. Lipót tallér, (8. ábra) Előlap: Ez már koronás mellkép, jobb kézben jogar, bal a kardot markolja. Az évszám jobb oldalt a mell előtt, a gyöngykörrel ívesen helyezkedik el. Körirat: LEOPOLDVS D:G:ARCHIDVX AVSTRIAE Lipót Isten kegyelméből Ausztria főhercege. Hátlap: Osztott címerpajzs; a szívpajzsban az elzászi őrgrófság címere látható; felül a magyar és a cseh címer; alatta Ausztria, Burgundia; balra a sas talán Tirol; az oroszlán vagy párduc Stájerországé; alul Bar lotaringiai tartomány címerét véljük felismerni. Körirata gyöngykörök között: DVX BVRGVNDI COMES TIROLIS Burgundia hercege, Tirol grófja. (Voglhuber 1971: 212.) db 8. ábra: Lipót főherceg tiroli tallérja 1626-ból Ferdinánd Károly főherceg tallérja (9. ábra) Lipót főherceg halála után, 1632-től özvegye uralkodott kiskorú fia, Ferdinánd Károly nevében, aki 1646-ban vált nagykorúvá, és kezdték meg nevére a tallérverést 1665-ig, haláláig. 9. ábra: Ferdinánd Károly főherceg tiroli tallérja

9 A kővágószőlősi tallérlelet 149 Ferdinánd Károly főherceg tiroli tallérja, Előlap: Jobbra néző szakáll és bajusz nélküli férfi mellképe vértben. Nyakában az aranygyapjas rend jelvénye láncon, az évszám jobbra a gyöngykörrel ívesen helyezkedik el. Körirata: FERDINAND : CAROL : D : G : ARCHIDVX AVST Ferdinánd Károly Isten kegyelméből Ausztria főhercege. Hátlap: Koronás osztott címer, körülötte az Aranygyapjas Rend lánca. A címer szívpajzsában a tiroli sas. Felül a magyar és cseh címer, alatta jobbra az osztott pajzson Ausztria, Burgundia címerei, balra az osztott címer nem azonosítható biztosan, legalul a pármai sasok láthatók. Körirat: DVX BVRGVND COMES TYROLIS. Burgundia hercege, Tirol grófja. Osztott címerpajzs. A szívpajzsban Tirol címere db Bécsi tallér III. Ferdinánd bécsi tallérja, (10. ábra) A lelet egyetlen bécsi verete is III. Ferdinánd uralkodása alatt készült. Előlap: Babérkoszorús mellkép áll alá visszahajló szakállal, gallér nélkül, nyakában az Aranygyapjas Rend jelvénye. Az évszám a váll alatt található. Körirat: FERDINANDVS III. D G ROM IM SE AV GE HV BO REX. III. Ferdinánd Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya. Hátlap: Kör alakú pajzsban elhelyezett osztott címer. Felül szívpajzsként az osztrák kétfejű sas, jobbra a magyar vágások, balra a cseh oroszlán. Alatta Kasztília bástyája és Leon oroszlánja, balra Aragónia és Szicília címere. Az oroszlánok és sasok a vert érmen már nehezen azonosíthatók. Talán a stájer, lángot okádó párduc, mellette Burgundia és Ausztria címere látható. Balra valószínű a tiroli sas és Württemberg három agancsa. Az alsó sasok nagyon hasonló vésetek, talán Krajna, Karintia címerei. A Körirat: ARCH DVX AVST D BVR S K C C TYR Ausztria főhercege, Burgundia, Stájerország, Karintia, Krajna hercege, Tirol grófja. A köriratot megszakítja baloldalt Ausztria és Burgundia címere, jobboldalt W alatt címerpajzsban máltai kereszt, Bécs címere db 10. ábra: III. Ferdinánd bécsi tallérja 1657-ből

10 150 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A bemutatott kővágószőlősi lelet tallérjainak vázlatos összefoglalása a hódoltság alatti pénzforgalom sokszínűségét, a tallérok értékállóságát, és a tiroli veretek elterjedt használatát igazolja. Megjegyzés a képekhez: Több ábrán fekete K betű látható. A Janus Pannonius Múzeumban a lelet kiállításra kölcsönzött tallérjaira Kővágószőlős nevének rövidítését ráfestették, de nem távolították el. A bemutatott ábrák nem mérethelyesek. Irodalom Buza J. 2007: A stájer és tiroli tallérok forgalma a hódoltságban. - In: A numizmatika és a társtudományok Székesfehérvár, 6: Gyöngyössy M. 2004: Nyugatmagyarország kora újkori pénzforgalma. - In: Soproni Szemle 58(4): 12. Pohl A. 1973: Tiroli tallérok Hazai forgalmuk a hódoltság korában. - Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Budapest, pp Soós F. 1998: A magyar fémpénzek feliratai és címerei. - Magyar Numizmatikai Társulat, Budapest, pp Voglhuber, R. 1971: Taler und Schautaler des Erzhauses Habsburg Frankfurt am Main, p The thaler findings from Kővágószőlős János Raýman In 1969, thaler findings were found near in Pécs in the border of Kővágószőlős. These findings had 41 piece Hungarian thaler in very good condition from between , and moreover 12 pieces of thaler from Tyrol and Vienna. These coins hiding linked with the military expedition of Miklós Zrínyi, when he occupied and burned Pécs at 19 of January, The Christian army incursions make enough reason for the hidings. The find makes very interest information for the economic part of the Hungarian and the Tyrolean coins in the first Turkish century. This description shows all the detailed information about the thalers.

Melléklet. 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán

Melléklet. 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán Melléklet 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán 2. kép: A Batthyányak körmendi kastélya 4. kép: Batthyány Strattmann László, az orvos 3. kép: Batthyány

Részletesebben

Bethlen Gábor érmei a Déri Múzeum numizmatikai gyűjteményében

Bethlen Gábor érmei a Déri Múzeum numizmatikai gyűjteményében Krankovics Ilona Bethlen Gábor érmei a Déri Múzeum numizmatikai gyűjteményében A különösen értékes, a kortársak csodálatát is kiváltó műgyűjtemények ritkán tudják együtt maradva túlélni gyűjtőjüket. Amikor

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

I. Ferdinánd körmöcbányai tallérjainak változatai

I. Ferdinánd körmöcbányai tallérjainak változatai I. Ferdinánd körmöcbányai tallérjainak változatai Huszár Lajos Münzkatalog Ungarn című katalógusa I. Ferdinánd körmöci tallérjait négy típusba osztja /lásd 912-915 sorszám alatt/. Az első az úgynevezett

Részletesebben

A szászvári vár 2013. évi feltárásából származó fém- és éremanyag

A szászvári vár 2013. évi feltárásából származó fém- és éremanyag A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Nagy Balázs A szászvári vár 2013. évi feltárásából származó fém- és éremanyag 2014 1. Bevezetés A régészeti

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Zsigmond-kori kályhacsempék az esztergomi Malombástya leletanyagában

Zsigmond-kori kályhacsempék az esztergomi Malombástya leletanyagában A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Boldizsár Péter Zsigmond-kori kályhacsempék az esztergomi Malombástya leletanyagában 2016 Az esztergomi Viziváros

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS. Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei:

A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS. Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei: A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei: I. FERDINÁND (1526-1564) magyar király, cseh király, osztrák fõherceg, és

Részletesebben

4 Hogy a leletnek van-e valamilyen köze a várhoz, vagy annak uraihoz,

4 Hogy a leletnek van-e valamilyen köze a várhoz, vagy annak uraihoz, A KISVARDAI ANJOU-KORI EREMLELET Mennyiségileg nem jelentős, viszont tudományos értékét illetően annál becsesebb kis éremlelet került a kisvárdai múzeumba. A hivatalos jelentés szerint Döge és Kisvárda

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2001 ( IV.04.). KT. R E N D E L E T E

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2001 ( IV.04.). KT. R E N D E L E T E Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2001 ( IV.04.). KT. R E N D E L E T E Tiszavárkony község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

9/1997.(VII.17.) számú rendelete

9/1997.(VII.17.) számú rendelete Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(VII.17.) számú rendelete a községi címer és zászló alapításáról, valamint a használatának rendjéről Hatályos: 1997. július 28-tól Ásotthalom Község

Részletesebben

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat. 1 /1992. /I. 31. / számú. r e n d e l e t e

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat. 1 /1992. /I. 31. / számú. r e n d e l e t e Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 1 /1992. /I. 31. / számú r e n d e l e t e a város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) Zalaszentgrót városi önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (X.04.) számú rendelete a 34/2014. (XI.14.) számú rendelettel formailag egységes szerkezetben

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

Jászivány Község Képviselőtestületének. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete. Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről

Jászivány Község Képviselőtestületének. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete. Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről Jászivány Község Képviselőtestületének 10/2004.(VIII. 10.) rendelete Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről (egységes szerkezetben) Jászivány Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árveri lista XXXI. Aukció Sorszám Főkategória Alkategória 1 2 Leírás Kikiáltási ár Elkelt 1848. szeptember 1. / 5 Forint "Kossuth bankó" vöröses barna változat T/C:F 1851B.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei 34408 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 144. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank elnökének

Részletesebben

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1993. (III.1.) önkormányzati rendelete Elek címerének és zászlójának alkotásáról és használatának szabályairól Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( )

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) FELADATLAP 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Az egész látóhatár elsötétedett.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 7/1992. (XI. 30.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 7/1992. (XI. 30.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 7/1992. (XI. 30.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község címerének és pecsétjének alkotásáról, használatának szabályozásáról. (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga

A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 115-124 Pécs, 2015 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga Nagy Balázs 1 Princz Diána 2 1Ferenczy Múzeum, H-2000 Szentendre, Kossuth L. u.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. április 30. napján Hatályos: 2015. április 18-tól Egységes szerkezetbe foglalta: Serfőző Rozália Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 1 50/1997.

Részletesebben

I. fejezet. Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer és zászló. II.

I. fejezet. Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer és zászló. II. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (II. 3.) rendelete Tét Város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, díszpolgáráról, jó sportoló - jó tanuló, közösségi munkáért, tiszteletbeli polgár,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

1 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

1 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelete Kerekegyháza Város címeréről, zászlójáról és pecsétjéről Módosítva: 3/2000. (III. 30.) ÖR sz. rendelet 19/2001.

Részletesebben

Románd község 5/2002 (VIII. 1.) Ör rendelete Románd község jelképeiről és azok használatának rendjéről

Románd község 5/2002 (VIII. 1.) Ör rendelete Románd község jelképeiről és azok használatának rendjéről Románd község 5/2002 (VIII. 1.) Ör rendelete Románd község jelképeiről és azok használatának rendjéről Románd község 5/2002 (VIII. 1.) Ör rendelete Románd község jelképeiről és azok használatának rendjéről

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. (IV. 30.) rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. (IV. 30.) rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái. Messzi István Sportcsarnok

A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái. Messzi István Sportcsarnok A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái Messzi István Sportcsarnok Füles serleg, anyaga: fém, színe: arany. Talapzata bordó színű műanyag, mérete: 16 x 16 cm, magassága 9 cm. A serleg teljes

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2000. (VII.07.) szám. r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG. község címer és zászló alapításáról és használatáról

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2000. (VII.07.) szám. r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG. község címer és zászló alapításáról és használatáról RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (VII.07.) szám r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG község címer és zászló alapításáról és használatáról Rábahídvég község Önkormányzat az 1990. évi LXV. Törvény 1..

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

OBJECT CATALOGUES. of the Museum of Hungarian Agriculture Vol. 2. József Bányai HUNTING WEAPONS AND ACCESSORIES

OBJECT CATALOGUES. of the Museum of Hungarian Agriculture Vol. 2. József Bányai HUNTING WEAPONS AND ACCESSORIES OBJECT CATALOGUES of the Museum of Hungarian Agriculture Vol.. József Bányai HUNTING WEAPONS AND ACCESSORIES Museum of Hungarian Agriculture Budapest, 00 Targykatalogus uj.indd /0/0 0:: AM A Magyar Mezôgazdasági

Részletesebben

Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003. (V.27.) számú rendelete

Részletesebben

Gyulakeszi község Önkormányzatának. 8/1996. /VIII. 16,/ Kr. sz. rendelete

Gyulakeszi község Önkormányzatának. 8/1996. /VIII. 16,/ Kr. sz. rendelete Gyulakeszi község Önkormányzatának 8/1996. /VIII. 16,/ Kr. sz. rendelete a község címerének és zászlójának alapításáról és annak használati rendjéről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1994. (V. 11.) ÖR. számú. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1994. (V. 11.) ÖR. számú. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1994. (V. 11.) ÖR. számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Csanádpalota Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Szászi József Szászi Zoltán A Magyar Heraldikai és Genalógiai Társaság eredeti pecsétjének keletkezéstörténete

Szászi József Szászi Zoltán A Magyar Heraldikai és Genalógiai Társaság eredeti pecsétjének keletkezéstörténete II. András címere a Magyar Országos Levéltár épületében Forrás :Szászi József felvétel Szászi József Szászi Zoltán A Magyar Heraldikai és Genalógiai Társaság eredeti pecsétjének keletkezéstörténete Levéltári

Részletesebben

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (VI.1.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Gyöngyfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység)

15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység) 15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység) Mutassa be az egységes német nemzetállam kialakulásának folyamatát! Ismertesse a német egység létrejöttének lehetőségeit,

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 1446 1447 1446. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király palástban jobbra, alatta verdejegy /stehender

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. június 8-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen (Tide jelzéssel): A soborsini kastély látképe, 1816 (vászon, olaj, 71x98 cm, Jelezve balra lent: Tide 816, Sérült, KÖH

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról, és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításokról szóló

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

( Egységes rendeletben a 4/2011 (III.30.) és a 17/2012 (X.12.) önkormányzati rendelettel) I. Nagypálí község címere II.

( Egységes rendeletben a 4/2011 (III.30.) és a 17/2012 (X.12.) önkormányzati rendelettel) I. Nagypálí község címere II. Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/1996./X.15./ számú rendelete Nagypáli község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, azok használatának engedélyezéséről ( Egységes rendeletben a 4/2011

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010. (V.4.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010. (V.4.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010. (V.4.) önkormányzati rendelete A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZAKÁLL ÉS BAJUSZ VERSENYEK KATEGÓRIÁI

NEMZETKÖZI SZAKÁLL ÉS BAJUSZ VERSENYEK KATEGÓRIÁI NEMZETKÖZI SZAKÁLL ÉS BAJUSZ VERSENYEK KATEGÓRIÁI A résztvevők három kategóriában versenyeznek: Bajusz, Részleges szakáll és Teljes szakáll. Mindhárom kategória több versenyszámra van felosztva, az alábbiak

Részletesebben

1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is!

1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is! 1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is! Balatonendréd X R E T A D D N A B É N O L X 2. Válaszoljatok a következő kérdésekre! Milyen csipkefajtákat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009. (XII.18.) rendelete Nagyhalász címeréről, zászlójáról, nevéről és azok használatának rendjéről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/1991. (VI. 13.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/1991. (VI. 13.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/1991. (VI. 13.) RENDELETE 1 AZ ÖNKORMÁNYZATI JELKÉPEKRŐL, VALAMINT BUDAPEST III. KERÜLET VÁROSRÉSZEI NEVÉNEK FELVÉTELÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL 2 A 39/1999.

Részletesebben

Művészettörténeti fejtegetések

Művészettörténeti fejtegetések Művészettörténeti fejtegetések A tanulmány-trilógiám harmadik fejezete nem ténykérdéseket tárgyal, hanem művészettörténeti dolgokra akarja felhívni a figyelmet. Azonban az, hogy a harmadik részt megérthessék,

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Mi első Ferencz József,

Mi első Ferencz József, 150 szám. Eln: 1911. Mi első Ferencz József, Isten kedvező kegyelméből Ausztriai Császár, Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kún és Bolgár országok Apostoli, úgy Illyria,

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Bankjegy látványtervének szerzői jogi védelme és felhasználása Ügyszám: SZJSZT 34/2006 I. Az SzJSzT-nek feltett kérdések: 1. A bíróság előtt 2006. március

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYSÁG

MAGYAR KIRÁLYSÁG Próbaveretek-Probeprägungen MAGYAR KIRÁLYSÁG 1920-1944 810. 5 Korona Próbaveret /Probeprägung/ (Cu) 1922 verdejegy nélkül /ohne Mzz./ Zürich Av: MAGYAR-KIRÁLYI két álló angyal tartotta koronás, nagy magyar

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének. 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE. a helyi címer és zászló alapításáról

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének. 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE. a helyi címer és zászló alapításáról Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE a helyi címer és zászló alapításáról Balatonfőkajár Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésének

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

1. A címer leírása. 2. A címer felhasználásának köre

1. A címer leírása. 2. A címer felhasználásának köre Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 0/997. (IX. 0.) KKÖT rendelete címeréről és zászlajáról, valamint a település e jelképeinek használatáról. (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

A TÁRNOK UTCAI ARANYFORINTLELET

A TÁRNOK UTCAI ARANYFORINTLELET BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVIII. 2004. GYÖNGYÖSSY MÁRTON A TÁRNOK UTCAI ARANYFORINTLELET A háború után az elpusztult Esterházy Palota térségében több régészeti kutatásra is sor került 1961-1970 között. 1967-ben

Részletesebben

5/1991. (VI. 13.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI JELKÉPEKRŐL, VALAMINT BUDAPEST III. KERÜLET VÁROSRÉSZEI NEVÉNEK FELVÉTELÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL

5/1991. (VI. 13.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI JELKÉPEKRŐL, VALAMINT BUDAPEST III. KERÜLET VÁROSRÉSZEI NEVÉNEK FELVÉTELÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/1991. (VI. 13.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI JELKÉPEKRŐL, VALAMINT BUDAPEST III. KERÜLET VÁROSRÉSZEI NEVÉNEK FELVÉTELÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL 39/1999.

Részletesebben

(J,,:" . AG /;J oa) AJ/?OJ,r. \)v,;,:],; Előterjeszt és

(J,,: . AG /;J oa) AJ/?OJ,r. \)v,;,:],; Előterjeszt és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je (J,,:". AG /;J oa) AJ/?OJ,r. \)v,;,:],; Előterjeszt és 2015 NOV 19.. ~ ~cl r~\~ 11... ------- - a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szent

Részletesebben