A kővágószőlősi tallérlelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kővágószőlősi tallérlelet"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 A kővágószőlősi tallérlelet Raýman János Kővágószőlős község területén 1969-ben jelentős tallérlelet került elő. A korabeli sajtó szerencsére megőrizte megtalálásának talán kicsit meseszerű történetét. Huszics János negyedik osztályos helybeli kisfiú apjával és tanítójával május 23-án a szőlőjükbe ment. Amíg a felnőttek beszélgettek, a fiúcska a tőkék között játszott, és kapirgálta a földet. Ekkor egy szájával lefelé fordított cserépedény került elő. Mintegy 20 cm mélyről kiemelve, 54 ezüstpénzt találtak benne, súlyuk meghaladta a másfél kilogrammot. Értesítették a pécsi Janus Pannonius Múzeumot. Dr. Kiss Attila régész megállapította, hogy a cserépedény valójában kályhaszem, az ezüstpénzek pedig feltűnően jó állapotban lévő ezüsttallérok. A legkorábbi veret 1605-ből, a legkésőbbi 1660-ból való. A leletről a Dunántúli Napló tudósított 1. Valójában szerepel közöttük I. Ferdinánd két tiroli tallérja is igaz, évszám nélküliek, de ezeket között verték Hallban. A történetre az érmeket megtaláló Huszics János ma is így emlékezett, és kiegészítette az újsághírt. Kétágú kapával kapirgált a szőlőben, amikor a pénzeket megtalálta. A velük lévő Kovács Lajos tanító értesítette a múzeumot, ahová a családnál maradt egyetlen tallér példányt is elvitték. Jutalmul 3000 Ft-ot kaptak, amelyen a fiúnak kerékpárt vásároltak. A magyar tallérok jó állapotúak, alig kopottak, a későbbi évszámúak szinte verdefényesek, a legutolsó kibocsátási évszám Tehát a pénzforgalomban nem, vagy alig vettek részt, elrejtésük valószínűleg igen közeli időben történt a legutolsó tallér kibocsátása után 2. A tallérok elrejtésének időpontját ezért úgy véljük, Zrínyi Miklós 1664 elején lefolyt hadjártával hozhatjuk kapcsolatba. Zrínyi január 29-én megostromolta, elfoglalta, és felégette a törökké lett Pécs városát. A katonák pedig a kor szokása szerint ott látták el magukat utánpótlással, ahol tudták. Tehát a keresztény sereg katonái fosztogatták a környék falvait is. Ezért a tallérok tulajdonosa joggal féltette vagyonát, és nem indokolatlanul rejtette el. Feltehetően áldozatul esett, mert nem tudott visszatérni pénzéhez. A leletben 41 db magyar tallér (az közötti időszakból), 12 db tiroli tallér és egyetlen bécsi verésű tallér található. 3 1 Értékes ezüstlelet Kővágószöllősön. Öt perc kapálás után ezüstkincset lelt egy kisfiú. = Dunántúli Napló, május Adatközlő: Schilling József, Huszics iskolatársa, pécsi lakos. 3 Ezen a pénzen kisebb marhacsordát lehetett venni, körülbelül darabot.

2 142 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Magyar tallérok A tallérverés a magyar verdékben I. Ferdinánd uralkodása alatt, 1553-ban indult meg. A budai márkának megfelelő 894,5 ezrelék finomságú ezüstből verték, egy tallér nyers súlya 28,820 g, színsúlya 25,780 g volt. Készültek fél- és negyed tallérok is. II. Rudolf idejében verték talán a legszebb tallérokat, korának híres éremvésnöke, Abondio verőtöveivel. II. és III. Ferdinánd uralkodása alatt gyakori volt a többszörös tallér verése is. A magyarországi pénzeket, így a tallérokat is elsősorban a körmöcbányai verdében verték, de jelentős mennyiség készült Nagybányán is. A tallérok a birodalmi pénzláb szerint készültek. III. Ferdinánd tallérjai (1. ábra) III. Ferdinánd ( ), II. Ferdinánd császár és király fia, Ausztria főhercege, 1637-től cseh és magyar király, majd római császár. Uralkodása alatt, a vestfáliai békeszerződésekkel zárult a harmincéves háború. Tallérveretei Körmöcbányán és Nagybányán készültek. A tallérok ezüstfinomsága a bécsi márkához igazodott, 891 ezrelék volt. A leletben található tallérok: Előlap: Jobbra néző, babérkoszorús mellkép, hegyes szakállal, csipkés gallérral, a nyakában az aranygyapjas rend jelvényét viseli. A körirat szövegének mezőjében baloldalt a koronás magyar címer, jobboldalt a Madonna a gyermek Jézussal (Patrona Hungariae) látható. Ezt, az osztrák tartományi veretektől eltérően csak a magyar pénzeken használták, a verdejegyen (K-B, N-B stb.) kívüli megkülönböztetésül. Körirata: FERDINAND: - III D G RO I S AVG GER - HV BOH REX. III. Ferdinánd Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya (Soós 1998: ) Hátlap: A koronás kétfejű sas mellén negyedelt címer, magyar vágásokkal és a cseh oroszlánnal, a szívpajzs hasított, Ausztria és Burgundia címerével. Alul K-B, Körmöcbánya verdejegye. Körirata: ARCHIDUX AVS DVX BVR MAR MOR CO TY Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Morvaország őrgrófja, Tirol grófja A tallér másik változatán az uralkodó rövid szakálla az álla alá hajlik. A leletben az alábbi évszámú tallérok találhatók: db egyenes hegyes szakállal 1. ábra: III. Ferdinánd tallér előlapja (hegyes, majd áll alá hajló szakállal) és hátlapja

3 A kővágószőlősi tallérlelet db áll alá hajló szakállal db db db db db db db db egyenes hegyes szakállal db áll alá hajló szakáll I. Lipót tallérok (2. ábra) I. Lipót ( ), III. Ferdinánd fia től magyar és cseh király, 1658-tól császár ben egyesítette az osztrák területeket. Magyarország területén a török elleni háborúk dúltak, megvédték Bécset, visszafoglalták többek közt Budát és Pécset (1686) től a tallérok finomsága 875 ezrelék, színsúlyuk pedig 25,22 g-ra csökkent. Tallérok a leletben: Előlap: Jobbra néző babérkoszorús, fiatal férfi arcképe, a jellegzetes Lipót alsó ajak már megjelent. A körirat szövegének mezőjében magyar címer és a Patrona Hungariae ábrázolások láthatók. Körirata: * LEOPOLDVS D G RO I S AVG GER HV BOH REX. Lipót Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya. Hátlap: Koronás kétfejű sas mellén negyedelt címer szívpajzzsal. A címer, mint előbb. A sas alatt K-B verdejel. A keltezés a köriratban van elhelyezve. Körirat ARCHIDUX AVS DVX BVR MAR MOR CO TY Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Morvaország őrgrófja, Tirol grófja. A képen látható példány hátlapi szövegében a DVX két V betűvel sikerült, tehát DVVX. Az ilyen betűelírások, időnként előfordulnak. Évszámok: db 1659 DVVX 1 db db 2. ábra: I. Lipót tallér elő és hátlapja, illetve a DVVX kinagyítva

4 144 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A leletben tehát összesen 41 db körmöcbányai verésű magyar tallér szerepel. Valamennyi szokatlanul kiváló állapotban, szinte verdéből kikerült minőségűek. Tiroli tallérok Tirol gazdag ezüstbányái a középkor óta jó minőségű ezüstpénz kiadását tették lehetővé. Pénzverdéje Hallban volt. Innen származik a nagyméretű ezüstpénzek 1486-tól a guldinerek) a későbbi tallérok verésének ötlete a megcsappant arany helyettesítésére. A tiroli tallérok gyakran és nagy mennyiségben jutottak Magyarországra. Az írott források leggyakrabban grázi (gréci) tallérokat említenek, amelyek legtöbbször valójában tiroli tallérok voltak (Buza 2007). Különösen a török háborúk idején, amikor a törökelleni hadjáratok segélyezésére küldött olasz és spanyol ezüstszállítmányokból (pénzekből is) verték a tiroli tallérokat. Ezek nagy része a török ellen küzdő hadsereghez, többnyire Magyarországra került. Ezért mint fizetőeszközök, a magyar forgalmi pénzek mellett a török által megszállt területen is nagy mennyiségben forogtak. Pohl Artur 13 lelőhelyet sorolt fel, ahol 630 tiroli tallér került elő. Ezekből hét a hódoltság területére esett. Baranyából egyetlen helységet említ Kirics néven, amely valószínű Hirics helység nevével azonos (Pohl 1973). Hasonlóképpen az évvel záródó, 554 darabot számláló, zömében tallérokból álló Esztergom-szamárhegyi lelet 36%-a tiroli veret (Gyöngyössy 2004). A tiroli tallérok elsősorban a marha- és gabonakereskedelem kedvelt fizetőeszközei voltak. A most bemutatásra került kővágószőlősi tallérleletben a tiroli tallérok 21%- ot képviselnek. Ez jól mutatja magas részarányukat a törökök által megszállt terület pénzforgalmában is. I. Ferdinánd tallérjai (3. ábra) Ferdinánd ( ) hosszas családi alkudozás után nyerte el a német területeket és 1521-ben Ausztria főhercege lett. Megkapta Ausztria, Stájerország, Karintia, Tirol és a Krajna feletti uralmat. A német-római császári címet ekkor bátyja, V. Károly néven szerezte meg. Az ő lemondása után, 1558-ban Ferdinánd a német-római császári címet is elnyerte. Mohács után (1526) pedig megszerezte a magyar és cseh királyságot is. A leletben lévő, évszám nélkül tallérokat valószínűleg uralkodása második felében verette, erre utal idősebb korú arcképe a pénzen. Ferdinánd uralkodása alatt fellendült a tiroli pénzverés. Még főherceg korában ( ) áttért a tallérverésre után amikor Schlick gróf joachimstahli veretei, amelyek előbb joachimsthaler, később csak thalerként nevet adtak az új pénznek, és sikert arattak, már folyamatosan verette a tiroli tallérjait. Ferdinánd évszám nélküli tallér Előlap: Jobbra néző koronás, szakállas mellkép. Jobb kezében jogar, balját a kardon nyugtatja. Mellvértje sávokkal díszítve. Körirata: FERDINAND:D:G:ARCHIDVX AVSTRIAE * Ferdinánd Isten kegyelméből Ausztria főhercege. Hátlap: Koronás címerpajzs negyedelve, az alsó mezők tovább negyedelve. 1-es mezőben magyar vágások, 2-es mezőben cseh oroszlán, 3. mező negyedelve Kasztília és Leon címereivel, a 4. mező negyedelve Ausztria és Burgundia címereivel, szívpajzsban Tirol sas címere. A címerpajzsot az aranygyapjas rend lánca és jelvénye keretezi. Körirata: DVX BVRGVNDIAE COM TIROLIS. Burgundia hercege, Tirol grófja. Évszám nélkül 1 db

5 A kővágószőlősi tallérlelet ábra: I. Ferdinánd tiroli tallérjának előlapja és Comes szövegváltozatú hátlapja Ferdinánd évszám nélküli tallér eltérő hátoldali szöveggel Azonos előoldalú és címerű, de a hátoldal szövegváltozata: DVX BVRGVNDIAE COMES TIROLIS. Burgundia hercege, Tirol grófja. Évszám nélkül 1 db Ferdinánd évszám nélküli tallér előoldali Austri szöveggel Előlap: Eltér a vértje és a körirata. Körirat: FERDINANDVS : D : G : ARCHI : DVX : AVSTRI : Ferdinánd Isten kegyelméből Ausztria főhercege. Hátoldal: címer és szöveg azonos. Évszám nélkül 1 db II. Rudolf tallér (4. ábra) II. Rudolf ( ) 1572-ben magyar, 1575-ben cseh király, 1576-tól németrómai császár ban Mátyás főherceg lemondatta a trónról. Nevére 1602-ben kezdték a tiroli Hallban a tallérverést 1612-ig, tehát uralkodása után is, haláláig. A kivert mennyiség elérte a darabot is évente, amelyet a török elleni háborúk érdekében, gyakran spanyol segélyként kapott reálokból vertek át. II. Rudolf tiroli tallérja, Előlap: Jobbra néző babérkoszorús férfi mellkép magasan álló fodros gallérral, vonalkörben. Körirata: RVDOLPHVS II D G ROM IM SEM AV GE HVN BO REX. II. Rudolf Isten kegyelméből római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya. Az évszám ívesen, az uralkodó alatt a vonalkörön, kissé balra Az évszám mellett jobbra H verdejel. 4. ábra: II. Rudolf 1605-ben vert tiroli tallérja

6 146 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 5. ábra: Az átvésett betű kinagyítva Hátlap, körirat: NECNON ARCHIDVCESA : DVCES : BVR : COM : TIROL Továbbá [Ausztria] főhercege, Burgundia hercege, Tirol grófja. A köriratnak több változata ismert. A bemutatott példányon az ARCHIDUCESA -ban az E betű javítva van, talán V volt előbb, amelyet átvéstek E-re. (5. ábra) A negyedelt címer tovább osztott, valamennyi címerkép nem azonosítható. Felül, talán szívpajzsként ráhelyezett egyfejű sas, az 1. mezőben felül magyar vágások, alatta Stájerország tüzet okádó lófejű párduca és talán Burgundia fordított irányba vésett címere látható. A 2. mezőben felül a cseh oroszlán, alatta Ausztria ezüst pólyája és Kasztília bástyája fedezhető fel. A 3. mezőben Karintia háromoroszlános címere, Tirol kiterjesztett szárnyú egyfejű sasa, alatta Burgau harántolt pajzsa cölöppel és Baden 3 oroszlánja látható. A 4. mezőben a felsők bizonytalanok, az alsó kettőben Württenberg címere a nellenburgi agancsokkal és az elzászi 3-3 korona szerepel. Miksa főherceg tallérja (6. ábra) Miksafőherceg, Miksa császár és király nyolcadik gyermeke, Rudolf császár öccse. A lengyel királyság megszerzésére indított háború kudarcot vallott, fogságba is esett től a Német Lovagrend nagymestere, 1596-ban a török ellen harcoló keresztény sereg fővezére volt. Visszafoglalta Vácot, Hatvant és Pápát. Mezőkeresztesnél a török fősereggel megütközve vereséget szenvedett. Rudolf császár 1602-ben kinevezte Tirol adminisztrátorának, de a tiroli pénzt továbbra is Rudolf nevére verték. Rudolf halála után, 1612-ben Tirol uralkodója lett, és ettől kezdve a nevére folyt a pénzverés Hallban ban hunyt el, de még halála után, 1619-ben is nevére verték a tallérokat. Miksa főherceg tiroli tallérja, Előlap: Jobbra néző mellkép fedetlen fővel, fodros gallérral, nyakában láncon kereszt függ. Évszám a fej mellett (16-18). Körirat: MAXIMILI : DG : ARC: AV: DVX : BVR : STIR : CARN : Miksa Isten kegyelméből Ausztria főhercege, Burgundia, Stajerország, Karintia Krajna hercege. Hátlap: Négyelt címer szívpajzzsal. Az 1. és 2. mezőben a magyar vágások és a cseh oroszlán, a 3. mezőben Ausztria és Burgundia címere (az utóbbi fordítva), a 4. osztott mezőben a sas balra néz, talán fordítva vésték. Poroszországot jelenti a brandenburgi sas, míg a másik ábrázolás vélhetően a lángot lehelő stájer párduc. Középen a Német Lovagrend keresztje negyedeli a címert, rajta szívpajzsban Tirol címere. Körirat: ET: CARN: MAG : PRVSS : AD : COM : H : ET : TIRO. És Karintia /hercege/ Poroszország adminisztrátora, Habsburg és Tirol grófja.

7 A kővágószőlősi tallérlelet ábra: Miksa főherceg tiroli tallérja, Lipót főherceg tallérja Miksa főherceg 1618-ban bekövetkezett halála után II. Ferdinánd császár Lipót főherceget a császár öccsét, Strassburg és Passau püspökét bízta meg a család nevében Tirol tartomány kormányzásával. Ezért Lipót papi ruhás képe látható a korai tallérokon ban a család kívánságára elhagyta papi hivatását, uralkodói jogokat vett át, és megnősült. Ezért már koronás arcképpel ábrázolták ben hunyt el. Lipót tallér, Előlap: Papi öltözetben fedetlen fővel, hosszú hajú, bajuszos, hegyes szakállú, de borotvált arcú férfi mellképe. A mellkép mellett megosztva évszám: Körirat: * LEOPOLDVS NECNON CAETERI D:G: ARCHID:AVSTRIAE Lipót Isten kegyelméből Ausztria főhercege továbbá különben. Hátlap: Osztott címer, szívpajzsban Tirol, alul Passau és Strassburg címere. Körirata: DVC:BVRG : STYR : CAR:ET CARN:COM:TYROL Burgundia, Stájerország, Karintia és Krajna hercege és Tirol grófja db Lipót tallér, (7. ábra) Előlap: A fejábrázolás ugyanaz, mint az évi vereten. Körirat: LEOPOLDVS D : G: ARCHID : AVSTRIAE : DVX : BVRG : S : CAES : MTIS : ETRELIQ+ Lipót Isten kegyelméből Ausztria főhercege, Burgundia hercege, ő szent császári felségének és több. 7. ábra: Lipót főherceg tiroli tallérja 1621-ből

8 148 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Hátlap: A címerábrázolás ugyanaz, mint az évi vereten. Körirat: ARCHIDVC : GVBERNATOR PLENARISCMES TIROLIS Hercegségnek teljhatalmú meghatalmazott kormányzója, Tirol grófja. Lipót tallér, (8. ábra) Előlap: Ez már koronás mellkép, jobb kézben jogar, bal a kardot markolja. Az évszám jobb oldalt a mell előtt, a gyöngykörrel ívesen helyezkedik el. Körirat: LEOPOLDVS D:G:ARCHIDVX AVSTRIAE Lipót Isten kegyelméből Ausztria főhercege. Hátlap: Osztott címerpajzs; a szívpajzsban az elzászi őrgrófság címere látható; felül a magyar és a cseh címer; alatta Ausztria, Burgundia; balra a sas talán Tirol; az oroszlán vagy párduc Stájerországé; alul Bar lotaringiai tartomány címerét véljük felismerni. Körirata gyöngykörök között: DVX BVRGVNDI COMES TIROLIS Burgundia hercege, Tirol grófja. (Voglhuber 1971: 212.) db 8. ábra: Lipót főherceg tiroli tallérja 1626-ból Ferdinánd Károly főherceg tallérja (9. ábra) Lipót főherceg halála után, 1632-től özvegye uralkodott kiskorú fia, Ferdinánd Károly nevében, aki 1646-ban vált nagykorúvá, és kezdték meg nevére a tallérverést 1665-ig, haláláig. 9. ábra: Ferdinánd Károly főherceg tiroli tallérja

9 A kővágószőlősi tallérlelet 149 Ferdinánd Károly főherceg tiroli tallérja, Előlap: Jobbra néző szakáll és bajusz nélküli férfi mellképe vértben. Nyakában az aranygyapjas rend jelvénye láncon, az évszám jobbra a gyöngykörrel ívesen helyezkedik el. Körirata: FERDINAND : CAROL : D : G : ARCHIDVX AVST Ferdinánd Károly Isten kegyelméből Ausztria főhercege. Hátlap: Koronás osztott címer, körülötte az Aranygyapjas Rend lánca. A címer szívpajzsában a tiroli sas. Felül a magyar és cseh címer, alatta jobbra az osztott pajzson Ausztria, Burgundia címerei, balra az osztott címer nem azonosítható biztosan, legalul a pármai sasok láthatók. Körirat: DVX BVRGVND COMES TYROLIS. Burgundia hercege, Tirol grófja. Osztott címerpajzs. A szívpajzsban Tirol címere db Bécsi tallér III. Ferdinánd bécsi tallérja, (10. ábra) A lelet egyetlen bécsi verete is III. Ferdinánd uralkodása alatt készült. Előlap: Babérkoszorús mellkép áll alá visszahajló szakállal, gallér nélkül, nyakában az Aranygyapjas Rend jelvénye. Az évszám a váll alatt található. Körirat: FERDINANDVS III. D G ROM IM SE AV GE HV BO REX. III. Ferdinánd Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya. Hátlap: Kör alakú pajzsban elhelyezett osztott címer. Felül szívpajzsként az osztrák kétfejű sas, jobbra a magyar vágások, balra a cseh oroszlán. Alatta Kasztília bástyája és Leon oroszlánja, balra Aragónia és Szicília címere. Az oroszlánok és sasok a vert érmen már nehezen azonosíthatók. Talán a stájer, lángot okádó párduc, mellette Burgundia és Ausztria címere látható. Balra valószínű a tiroli sas és Württemberg három agancsa. Az alsó sasok nagyon hasonló vésetek, talán Krajna, Karintia címerei. A Körirat: ARCH DVX AVST D BVR S K C C TYR Ausztria főhercege, Burgundia, Stájerország, Karintia, Krajna hercege, Tirol grófja. A köriratot megszakítja baloldalt Ausztria és Burgundia címere, jobboldalt W alatt címerpajzsban máltai kereszt, Bécs címere db 10. ábra: III. Ferdinánd bécsi tallérja 1657-ből

10 150 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A bemutatott kővágószőlősi lelet tallérjainak vázlatos összefoglalása a hódoltság alatti pénzforgalom sokszínűségét, a tallérok értékállóságát, és a tiroli veretek elterjedt használatát igazolja. Megjegyzés a képekhez: Több ábrán fekete K betű látható. A Janus Pannonius Múzeumban a lelet kiállításra kölcsönzött tallérjaira Kővágószőlős nevének rövidítését ráfestették, de nem távolították el. A bemutatott ábrák nem mérethelyesek. Irodalom Buza J. 2007: A stájer és tiroli tallérok forgalma a hódoltságban. - In: A numizmatika és a társtudományok Székesfehérvár, 6: Gyöngyössy M. 2004: Nyugatmagyarország kora újkori pénzforgalma. - In: Soproni Szemle 58(4): 12. Pohl A. 1973: Tiroli tallérok Hazai forgalmuk a hódoltság korában. - Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Budapest, pp Soós F. 1998: A magyar fémpénzek feliratai és címerei. - Magyar Numizmatikai Társulat, Budapest, pp Voglhuber, R. 1971: Taler und Schautaler des Erzhauses Habsburg Frankfurt am Main, p The thaler findings from Kővágószőlős János Raýman In 1969, thaler findings were found near in Pécs in the border of Kővágószőlős. These findings had 41 piece Hungarian thaler in very good condition from between , and moreover 12 pieces of thaler from Tyrol and Vienna. These coins hiding linked with the military expedition of Miklós Zrínyi, when he occupied and burned Pécs at 19 of January, The Christian army incursions make enough reason for the hidings. The find makes very interest information for the economic part of the Hungarian and the Tyrolean coins in the first Turkish century. This description shows all the detailed information about the thalers.

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ Dr. Hadnagy Imre József ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ A zászlók már évezredekkel ezelőtt az együvé tartozás, egy közösség összetartó erejének szimbólumaként jelentek meg. Talán legkorábban a katonák

Részletesebben

JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI. Gróf László tanulmánya (2014)

JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI. Gróf László tanulmánya (2014) JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI Gróf László tanulmánya (2014) FÓLIÓ ATLASZOK TÉRKÉPEI JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI Gróf László tanulmánya Magyarország egyik legdíszesebb térképe a 16. század elején

Részletesebben

Mária-tisztelet Erdélyben

Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban Haáz Rezsõ Múzeum Székelyudvarhely, 2010 A Mária-tisztelet Erdélyben címû kiállítás megvalósulását támogatták:

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI*

I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI* MAGYAR ANNA I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI* Heraldika (pajzs, sisakdísz) Az erdélyi udvari kancellárián született másolati könyveknek a Kolozsmonostori Konvent Levéltárában fennmaradt, s ma a Magyar

Részletesebben

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése JELIGE: Jó cselekedeteink lámpásként világítsanak a Jézus-várás hosszú adventjében. Így lesznek majd olyan kincseink, amelyek a földi élet elteltével sem veszítik el értéküket. rsemjén Község Önkor- É

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Nagyhuta rk. 1. Felirata: FVSA SV IN HONOREM SS DONATI ANO 1793 (sic!). 84 Átmérő: Nagyrozvágy rk.

Nagyhuta rk. 1. Felirata: FVSA SV IN HONOREM SS DONATI ANO 1793 (sic!). 84 Átmérő: Nagyrozvágy rk. Nagyhuta rk. 1. Felirata: FVSA SV IN HONOREM SS DONATI ANO 1793 (sic!). 84 Átmérő: 34,7 cm. Helyszíni adatfelvétel 1993. V. 25. (PP). Nagyrozvágy rk. 1. Feliratai: ÖNTETTE E HARANGOT / KORCSMÁROS EULÁLIA

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

ZOLTAI LAJOS MUNKÁIB6Lt

ZOLTAI LAJOS MUNKÁIB6Lt ZOLTAI LAJOS MUNKÁIB6Lt Radics Kálmán E forrásközléssel tovább folytatjuk a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIII. számában elindított, s Zoltai Lajos munkáiból újra megjelentető sorozatot. A kiváló

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009.

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. Megszentelt helyek A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. FERTŐRÁKOS (Krisztus mennybemenetele) Története. A jelenlegi templom elődje a 13. században már állt. 1662-ben Széchényi György győri püspök

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN

I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN HADITECHNIKA TÖRTÉNET Ott valának, midın Lengyelország népe Másodízben térdelt nagy Lajos elébe, Ki utólszor vonta fegyverét, -- a litván Zendülık haragját hódolni tanítván. (Arany János: Toldi estéje

Részletesebben

KŐSZEG ÍROTT-KŐ. Velem Kőszeg 1. NAP 19,4 km. Kiszsidány AUSZTRIA. Kőszeg-kapu. Pintér-tető. Hét(vezér)- forrás. Hét(vezér)- forrás.

KŐSZEG ÍROTT-KŐ. Velem Kőszeg 1. NAP 19,4 km. Kiszsidány AUSZTRIA. Kőszeg-kapu. Pintér-tető. Hét(vezér)- forrás. Hét(vezér)- forrás. 2 Kéktúraállomások 3 Szakasz (kezdőpont, végpont) Táv (km) Emelkedés (m) Lejtés (m) Idő (óra, perc) 203 804 3:49 1. NAP -kapu 1. 2. Írott- kő Hét(vezér)-forrás 3. Hét(vezér)-forrás -kapu SZENT ISTVÁN-VÁNDORLÁS

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczys³aw Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczysław Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Pracownia na Pastwiskach Cieszyn 2012 Krakkó és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Egy királyi ház Svájcból. A Habsburgok, Aargau és az Esküszövetség a középkorban

Egy királyi ház Svájcból. A Habsburgok, Aargau és az Esküszövetség a középkorban KÖZÉPKOR ÉS KORA ÚJKOR Egy királyi ház Svájcból. A Habsburgok, Aargau és az Esküszövetség a középkorban A svájci Aargau kanton 2008-ban Habsburg-emlékévet tartott. A megemlékezés apropóját két történelmi

Részletesebben

EGYSZERŰEN KÜLÖNLEGES

EGYSZERŰEN KÜLÖNLEGES EGYSZERŰENKÜLÖNLEGES Az óbudai több, mint 220 éves műemlékház, amelyet ma Symbol Budapestként ismerünk, évszázados titkokat, folyamatosan gyarapodó kedves emlékeket és felejthetetlen történeteket őriz.

Részletesebben