A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga Nagy Balázs 1 Princz Diána 2 1Ferenczy Múzeum, H-2000 Szentendre, Kossuth L. u. 5. 2Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, H-2025 Visegrád, Fő utca Bevezetés A lelőhely a Tettye városrész északi felében, annak fennsíkján található. A megelőző régészeti feltárásra a Tettye park felújítása és Pécs Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése kapcsán években kerülhetett sor. A megelőző régészeti feltárást a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Kárpáti Zoltán vezetésével végezte el (Kárpáti 2010a,b). Jelen tanulmány egyúttal a évi régészeti feltárás éremanyagát, valamint a korábbi kutatásokból származó érmeket is vizsgálja. Kutatástörténet Az épületben évig összesen négy alkalommal került sor régészeti feltárásra. Köztük tervásatásokat és megelőző régészeti feltárásokat is említhetünk (Parádi 1959, Nagy 2003, Gere 2004). Az épületet és környezetét a Janus Pannonius Múzeum Fülep Ferenc vezetésével, tervásatás keretében 1957-ben kezdte el feltárni. A feltárás elsősorban az épület északkeleti felére, valamint részben annak környezetére irányult. A feltárás alaposságának köszönhető, hogy ez alkalommal érmet is találtak. A kutatási eredményeket Parádi Nándor tanulmányából ismerjük (Parádi 1959: ). A Janus Pannonius Múzeum, Nagy Erzsébet vezetésével leletmentő munkát végzett, amit élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokoltak. A leletmentő munkára az udvar északnyugati sarkában, annak nyugati falánál került sor. A munkálatok során régészeti leletanyag nem került elő (Nagy 2003). A romosan álló épület állagmegóvási tervei közt szerepelt, hogy az eróziónak kitett déli-délkeleti részt támfallal erősítsék meg. Ennek kapcsán 2004-ben Gere László a beruházási tervek szerint érintett területen, négy kutatóárokban végzett megelőző régészeti feltárást és falkutatást. A feltárás leletanyagát nem ismerjük (Gere 2004, 2005).

2 116 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Módszer és leletanyag Az érem, mint régészeti lelet datálás szempontjából kiemelt fontossággal bír, mely elsődleges keltező értékű információval láthatja el a régészt akár egy rétegre, objektumra vagy a lelőhely egészére vonatkozóan is. A pénzzel való keltezésnél figyelembe vettük, hogy ezek a tárgyak kibocsátási és használati idővel is rendelkeznek (Torbágyi Tóth 2011: 431.). A használati idő esetenként akár több száz évre is nyúlhat, így az az információ, amit egy rétegre vonatkozóan szerezhetünk, annak zártsága és a többi tárgycsoport vizsgálata nélkül némely esetben bizonytalannak tekinthető. Amennyiben a vizsgált lelőhelyről kellő mennyiségű keltező értékű mintával rendelkezünk, úgy a település használati ideje az éremanyag segítségével nagy pontossággal meghatározhatóvá válik. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk az éremanyag időbeli megoszlásának hitelességéről, egyéb forráscsoportok vizsgálatának bevonása is indokolttá válhat. A következőkben az éremanyagot numizmatikai és történeti szempontokat alapul véve elemezzük, értelmezzük. Amint azt már a fentiekben említettük, a reneszánsz villában elsőként Fülep Ferenc 1957-ben végzett régészeti kutatást, mely során II. Mátyás uralkodása alatt, 1619-ben kibocsátott denár is előkerült. A feltárási eredményeket ismertető Parádi Nándor az említett érem segítségével egy lépcsőalapozásnak azonosított faltömb építési idejét a török korra határozta meg (Parádi 1959: 130.). Az éremanyag A szakfelügyelettel egybekötött megelőző régészeti feltárás során szisztematikus műszeres leletfelderítés módszerével kutattuk fel a földben rejlő fémtárgyakat. A módszeres kutatás a szakfelügyeleti és a feltárási munkálatokra egyaránt kiterjedt. Ennek köszönhetően a évi régészeti munkálatok alkalmával 16 db pénzt találtunk. A megelőző feltárás a reneszánsz villa keleti szárnyának déli felét, a déli szárnyat, az udvar egy részét, valamint a nyugati szárny nagyobb részét érintette (1. ábra). A feltárásból származó éremanyag megoszlásában római kori, középkori, valamint kora újkori pénzeket találunk. (Az érmék meghatározásához az alábbi szakirodalmakat használtuk fel: Gyöngyössy Winter 2007, Huszár 1979, Pávó 1986, Réthy 1907, Sutherland Carson 1981, Unger 1997, 2000.) A lelőhely modernkori rétegeit a 20. század első harmadában kibocsátott aprópénzek keltezték. 1. ábra: A megelőző feltárás összesítő alaprajza (Kárpáti 2010 alapján)

3 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga 117 A 4. szelvényből 7 db érem, a 3. szelvényből 2 db, a 6. szelvényből 4 db, a 2. szelvényből 1 db került elő. (1. ábra). A feltárásból származó 2 db érem elsődleges kontextusa nem ismert, ezek a meddőből kerültek ki. A 4. szelvényéből származó 7 db pénz egy rétegből származik. Közülük 5 db szinte egymás mellől és közel azonos mélységből került elő (2. ábra). A 4. szelvényben talált érmek elhelyezkedése (Kárpáti 2010 alapján) Az éremanyag elemzése Az elemzés során az épülethez köthető teljes pénzanyagot tanulmányoztuk. Az éremanyag időbeli megoszlását pénztörténeti korszakok szerint, valamint az éremforgalom alapján is megvizsgáltuk. Az alábbi diagram (3. ábra) a pénztörténeti korszakokon túl, Pécs város történeti eseményeihez is igazodik. Ennek tükrében a történeti eseményekhez köthető megoszlás is vizsgálhatóvá vált. A Jagelló korból egy pénz került elő, míg az ezt követő közötti időszakokból egy sem. A korszakok közül a következő időszakot 1543, azaz Pécs elfoglalásától Szigetvár ostromáig számítjuk (Varga 2009: ). Ebből az időszakból két rézből készült I. Ferdinánd denár utánveretét is megtaláltuk, melyek készítését az ábra: Pénztörténeti korszakok szerinti megoszlás

4 118 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 4. ábra: A pénzforgalom időbeli megoszlásának alakulása közötti évekre határoztuk meg. E korszak veretei között még egy 1544-ben kibocsátott I. Ferdinánd ezüst denárt is említhetünk. Az közötti denár tartozik, melyek II. Mátyás uralkodása alatt lettek kibocsátva. A pénztörténeti korszakok közötti megoszlásában azonosság figyelhető meg. Az 1640 utáni időszakból származó pénzek száma csökkenő tendenciát mutat, az közötti évekből már egy sem került elő. A korszakokat egy között kibocsátott oszmán mangir zárja. A pénztörténeti korszakokból levont megfigyelések a rétegtani vizsgálatok eredményeivel összevetendők, értelmezendők. A következő vizsgálati módszerrel az épület pénzforgalmának intenzitására is választ kapunk. A fenti tüskediagramon (4. ábra) anyaguk szerint különböztettük meg az egyes pénzeket. Az ezüst denárokból biztos következtetések vonhatunk le, amelyek közül a legkorábbi 1509-ben került kibocsátásra. A kora újkori veretek közt a denárok hamisítványait is megtaláljuk, melyek biztos keltezésre nem alkalmasak. Egyes pénzeket, mint pl. a hamis vereteket csak kibocsátási időhöz tudtuk kötni, így ezek valószínűsített készítési idejét a pénzforgalmi diagramon a darabszám és az évek függvényében csak átlagolva tudtuk megjeleníteni. A török megszállás időszakából folyamatosan vannak vereteink. A diagramból kitűnik, hogy az ezüst denárok az 1610 utáni évektől kezdve sűrűsödnek. A legkésőbbi ezüst denárt III. Ferdinánd uralkodása alatt, 1649-ben verték. A feltárásból származó legkésőbbi pénzt 1688/1689 között Szarajevóban bocsátották ki. A következő diagram segítségével a pénzek címlet szerinti megoszlását vizsgáltuk (5. ábra). A diagram megkülönbözteti a magyar denár mintájára készült hamis pénzeket, az ezüstből készült magyar denárokat, és a kora újkori oszmán pénzrendszerbe sorolható mangirt és akcsét. Az oszmán pénzek között egy és egy között kibocsátott akcsét is említhetünk. Az akcsék jellemzően ezüstből készültek, azonban ezek réz veretek, aminek okául az Oszmán Birodalom 1640 körüli években begyűrűző monetáris válságát említhetjük. Előszelét már 1622-től kezdve érezni lehetett az Oszmán Birodalom által elfoglalt magyarországi területeken (Buza 1999: ). Érdekes, hogy a legkésőbbi pénz egy 1688/1689 között kibocsátott oszmán mangír. Bár Pécs már mintegy 3 éve felszabadult a török uralom alól, a kialakult kereskedelmi kapcsolatok továbbra is működhettek.

5 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga ábra: Az éremanyag címlet szerinti megoszlása (Nagy 2014: 309.) Az érmek meghatározása révén lehetőségünk nyílt a régészeti objektumok betöltődése mellett néhány réteget is szűk időhatáron belül keltezni. A 6. ábra diagramja a rétegekből és objektumból előkerült pénzeket ábrázolja. Az első réteg, melyet vizsgálunk a STR 92. A réteg keltezéséhez összesen 7 db pénz állt a rendelkezésünkre. A legkorábbi veret II. Constantius császár által kibocsátott pecunia maiorina, melyet a Kr. u közötti években bocsátottak ki. Az érem másodlagos kontextussal rendelkezik, így a vizsgált rétegre vonatkozóan keltező értéke nincs. A STR 92 réteghez köthető pénzek az 6. ábra: A rétegek keltezése pénzzel

6 120 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 1509/1639 közötti időszakot foglalják magukba. Amennyiben alapul vesszük a rétegtan szabályait, úgy azt mondhatjuk, hogy az ben vert akcse idejében a 150 évvel korábban kibocsátott magyar ezüst denár még a pénzforgalom részét képezhette. Ennek viszont ellentmond a denárok rendkívül jó állapota (Kat , ). A pénzforgalomra jellemző és az abból adódó kopásnyom nem figyelhető meg rajtuk. Mindezek alapján azt tartjuk valószínűbbnek, hogy a 17. század első felének végére keltezhető réteg létrejöttekor korábbi objektumokat bolygathatott meg. Ennek során keveredhettek a STR 92 rétegbe a korábbi veretek. Ugyaninnen egy két helyen is átlyukasztott rézből készült denár is előkerült (Kat ). A denár két szélén egy-egy kisméretű kör alakú lyuk található, ami arra enged következtetni, hogy felfűzve viselték. Egy korabeli forrás szerint a vallási ünnepeken a nők táncoltak, hajukba pénzérméket, fém medálokat kötöttek, ami csilingelő hangot adott (Adorján 2000). A vizsgált rétegből előkerült legkésőbbi veret egy 1638/1639 között kibocsátott török akcse (Kat ). Az STR 98 rétegből két magyar évszámos ezüst denár került elő, az egyiket (Kat ) 1578-ban, a másikat (Kat ) 1626-ban verték. Az STR 98 réteg a vízgépészeti rendszer részét alkotó, patkó alakú faltömb belsejének a betöltődési rétege, amit a pénzek segítségével az 1626 utáni évekre tudtunk keltezni. Így ezek a pénzek egymáshoz képest kb. 48 évet tölthettek a pénzforgalomban (Nagy 2014: ). Az árnyékszékhez két betöltési réteg tartozott: STR 115, STR 131. Az STR 115, az objektum legfiatalabban keletkezett rétege, melynek színe és összetétele eltért az alatta levő STR 131-től. Az objektum betöltése a feltárás során bolygatatlannak bizonyult, így a belőle származó nagy mennyiségű, érmekkel keltezett leletanyag zárt kontextusból származik. Az objektumból két magyar hamis réz denár, illetve két magyar ezüst denár is előkerült (Nagy 2014: ). Az ezüstpénzek 1615-ben (Kat ) és 1649-ben (Kat ) kerültek kibocsátásra. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az objektum betöltődése az 1649 utáni években történt meg. Az érmek terminus post quem keltezik az objektumból előkerült leletanyagot. A pénzek egymáshoz viszonyítva 34 évet tölthettek el a pénzforgalomban. Az STR 132 rétegből csupán egy pénz került elő, amelynek keltezése e tárgycsoport alapján bizonytalan. Az 7. ábra a hódoltság kori ( ) éremanyag összetételének megoszlását szemlélteti. A vizsgált időszakból két érmet sorolhatunk a hódoltság kori oszmán pénzek közé, míg tizenkettőt a Magyar Királyság által kibocsátottakhoz. 7. ábra: Az éremanyag kibocsátó szerinti összetétele ( )

7 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga 121 Összegzés A püspöki palotát a történeti források alapján több építési fázisra oszthatjuk (Nagy 2014: ). A reneszánsz villa építését a kutatás Szatmári György püspökségéhez köti és az 1509 utáni évekre határozta meg (Reéh 1911: 130., Farbaky 2002: 55., Gere 2005: 267.). A reneszánsz villa építésétől (1509-) a török foglalás idejéig (1543) tartó periódusba csupán egy denár sorolható, amely a komplex keltezés alapján másodlagos kontextust sejtet. A forrásokból ismerjük, hogy a külvárosokat 1566-ig főként magyarok lakták (Varga 2009: 104.). A Budai külváros lakosságának összetételére ez csak kisebb részben igaz, mivel itt egy kiépült iparnegyeddel is számolnunk kell (Varga 2009: 107.). Ebben a korszakban Szigetvárról kiindulva többször támadták a várost, illetve egyes török létesítményeket is (Gyöngyössy 2004: 46., , 107., Nagy Tóth 2013, Varga 2009: 80.). Az épület e korszakát ( ) három veret fémjelzi. A korabeli források arra vonatkozóan is információval látnak el bennünket, hogy a külvárosokat jobbára csak Szigetvár elfoglalása után lakta be a hódító népesség (Varga 2009: 59., 82.). Az épület utolsó történeti periódusa 1566-tól 1664-ig tart. Ebben a korszakban az egykori reneszánsz villa derviskolostorként éli második fénykorát, amikor is az épületen belül számos átalakítást is végeztek (Nagy 2014: 310.). E korszakot összesen 10 db érem, köztük magyar és oszmán pénzek is keltezik január 28-án a külvárosokat felszabadították, így a kolostor felhagyását is ezzel az eseménnyel hozhatjuk összefüggésbe (Varga 2009: 173.). Az érmekből levonható következtetések alapján az árnyékszék és a vízmedence betöltődését is erre az időszakra keltezhetjük (Nagy 2014: 310.).

8 122 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 1. táblázat: Összefoglaló adatok

9 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga 123 Irodalom Adorján I. 2000: Boldog istenként élni: az iszlám misztika, a szúfizmus az anatóliai török népi vallásban. - In: Barnaföldi Gábor Archívum. Budapest, november 3. Buza J. 1999: Az Oszmán Birodalom monetáris válságának magyarországi hatása. - In: Ulrich A. (szerk.) Numizmatika és tártudományok III: Farbaky P. 2002: Szatmári György, a reneszánsz mecénás. - Egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. Művészettörténeti Füzetek 27: ábra. Gere L. 2004: Pécs-Tettye. Szatmári villa. - Kutatási dokumentáció, ÁMRK-1658/2004. Gere L. 2005: Pécs, Tettye. - In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon Budapest, pp Gyöngyössy M. 2004: Altin, Akcse, Mangir Oszmán pénzek forgalma a kora újkori Magyarországon. - Budapest, pp Gyöngyössy, M. Winter, H. 2007: Münzen und Medaillen des ungarischen Mittelalters Wien, pp Huszár, L. 1975: Corpus Nummorum Hungariae Budapest, 168 p., 24 tábla. Huszár, L. 1979: Münzkatalog Ungarn. Von 1000 bis heute. - Budapest, 365 p. Kárpáti Z. 2010a: Pécs, Tettye tér, Szatmári-palota. - In.: Tájékoztató a K.Ö.SZ évi tevékenységéről (2010) 16 p. Kárpáti Z. 2010b: Ásatási dokumentáció. Rajz- és fényképnyilvántartás. - In: Kulturális Örökségvédelmi Központ. Nagy E. 2003: Pécs-Tettye Dokumentáció. KÖH, NyTI 1795/2003. Nagy B. 2014: A Tettye téri reneszánsz villa és a évi megelőző régészeti feltárás eredményei (Pécs, Baranya megye). - In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete. Szentendre, pp , , Nagy B. Tóth Zs. 2013: 16. századi pénzlelet Pécsről. - In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. A Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2: Parádi N (1959): Beszámoló a pécsi Tettyén évben végzett ásatásról. - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, pp Pávó E. 1986: Török pénzek a hódoltság kori Magyarországon. - Budapest, pp Reéh Gy. 1911: Részletek a Tettye monográfiájából. - In.: "Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület" Értesítője 4. (1911.) pp Réthy L. 1907: Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár. II. kötet. - Vegyesházi királyok kora. Budapest, 45 p., 28 tábla. Sutherland, C. H. V. Casrson, R. A. G. 1981: The Roman Imperial Coinage. VIII. Volume Torbágyi M. Tóth Cs. 2011: Numizmatika. - In: Müller R. (Főszerk.): Régészeti kézikönyv. Budapest, pp Unger E. 1997: Magyar Éremhatározó. I. kötet ( ). - Budapest, pp Unger E. 2000: Magyar Éremhatározó. II. kötet ( ). - Budapest, pp Varga Sz. 2009: Írem kertje. - Pécs története a hódoltság korában, Pécs, pp

10 124 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Coins from the Pécs, Tettye square s renaissance villa and dervish monestery Balázs Nagy Diána Princz The site is in the terrace of the north part of Tettye. The preceding excavation could be released in connection with the Tettye park in The leader of the excavation was Zoltán, Kárpáti from the Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat. Present study is trying to analyse the coin material from the year s excavation and from the earliest excavations. A bishop s palace can be divided into several phases of construction by the historical sources. Construction of the renaissance villa connects to George Satmar bishopric and determined after the year of The construction of the renaissance villa s first period hold from 1509 until the Turkish occupation (1543). Only one denarius can rate into this period. The second period started in 1543 and finished in The sources we know that the suburbs mainly inhabited by Hungarians until In this period the town and the Turkish facilities attached many times from Szigetvár. Three coins came from this period ( ). The contemporary sources also give information on us, that the suburbs mostly populated by the invaders after the capture of Szigetvár. This information is only partially true, because we had to reckon with a fully built industrial quarter. The last period of the building was between This period was the former renaissance villa second golden age, and it functioned as dervish monestery, when several reconstructions carried out inside the building. Ten piece of coin (Turkish and Hungarian) dated this period. On 28 January of 1664 the suburbs disangaged, so the abandoning the monestery also may be linked to this event. By the coins the lavatory and the catchment loading dated to this period.

A szászvári vár 2013. évi feltárásából származó fém- és éremanyag

A szászvári vár 2013. évi feltárásából származó fém- és éremanyag A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Nagy Balázs A szászvári vár 2013. évi feltárásából származó fém- és éremanyag 2014 1. Bevezetés A régészeti

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

16. századi pénzlelet Pécsről

16. századi pénzlelet Pécsről Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Szerk.: Varga Máté Ka pos vár, 2013 251 266 16. századi pénzlelet Pécsről Janus Pannonius Múzeum, Régészeti Osztály H-7621 Pécs, Széchenyi

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

SEGÍTSÉG A GAZDÁLKODÓ KÉTNYELVŰ KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁHOZ - ÜZLETI MODUL

SEGÍTSÉG A GAZDÁLKODÓ KÉTNYELVŰ KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁHOZ - ÜZLETI MODUL A gazdálkodó középfokú kétnyelvű üzleti nyelvvizsga szóbeli része három feladatból áll. Az első, körülbelül 5 perces rész a szakmai interjú. Ebben a részben a vizsgáztató 2-3 szakmai témában tesz fel kérdéseket

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 25-31. MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 25-31. MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN 2000. A Puszta. 1/16, pp. 25-31. A TISZA-TÓ MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN ZALAI TAMÁS, HEVES HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET. * A tanulmány eredeti, teljes címe: Összefoglaló

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék Agócs Nándor Forrástípusok A forrás (kútfő) a történelmi megismerés

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 219-233. 17. SZÁZADI ARANYPÉNZLELET SARKADRÓL. - Liska András -

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 219-233. 17. SZÁZADI ARANYPÉNZLELET SARKADRÓL. - Liska András - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 219-233. 17. SZÁZADI ARANYPÉNZLELET SARKADRÓL - Liska András - 2001. március 8-án telefonos bejelentés érkezett a sarkadi polgármesteri hivatalból a békéscsabai

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Sófalvi András

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Sófalvi András Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Sófalvi András A székelység határvédelme és önvédelme a középkortól a fejedelemség koráig. Várak és más védelmi objektumok

Részletesebben

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA . BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA különös tekintettel a mállási jelenségek kimutatására Készítette: Király Csilla: Környezettudomány MSc. I. évf. Mácsai Cecília:

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon

Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon A régészeti korszakok közül a török kort sokáig mostohagyerekként kezelték, hiszen azokban az időkben, amikor megindult az emberek érdeklődése

Részletesebben

Pénzforgalmi kutatások a római kori Magyarországon

Pénzforgalmi kutatások a római kori Magyarországon A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Torbágyi Melinda Pénzforgalmi kutatások a római kori Magyarországon Az előadás a Fiatal Római Koros Régészek

Részletesebben

Láng Orsolya BTM Aquincumi Múzeuma 1031 Budapest, Záhony u.4.

Láng Orsolya BTM Aquincumi Múzeuma 1031 Budapest, Záhony u.4. Láng Orsolya BTM Aquincumi Múzeuma 1031 Budapest, Záhony u.4. lang.orsolya@aquincum.hu 120 éve kutatják, DE: kevés anyagfeldolgozás Topográfiai és városszerkezeti következtetések: sokszor korábbi hipotéziseken

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

AZ ELSŐÉVES HALLGATÓK INFORMATIKA TANULÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA ADATBÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN

AZ ELSŐÉVES HALLGATÓK INFORMATIKA TANULÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA ADATBÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN Informatika a felsőoktatásban Debrecen,. augusztus 7-9. AZ ELSŐÉVES HALLGATÓK INFORMATIKA TANULÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA ADATBÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN THE ANALYSING OF THE COMPUTER

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd keltezése a kerámia anyag alapján (déli épületszárny)

A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd keltezése a kerámia anyag alapján (déli épületszárny) Archaeologia Altum Castrum Online A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Ottományi Katalin A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: /02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069

Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: /02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069 Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: 204106/02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069 Kincseskamra - Kincsek és éremleletek Pest megyében időszaki kiállítás és pedagógiai program megvalósítása,

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 179 184 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról A 36. számú lelõhely Kaposvár és Taszár

Részletesebben

Olimpiai Játékok, Athén 2004

Olimpiai Játékok, Athén 2004 Olimpiai Játékok, Athén 2004 A fotókon a 2004-es Athéni Olimpiai Játékok néhány magyar aranyérmesét látja. Olvassa el a képek alatti szöveget, majd oldja meg a feladatokat! / In these pictures you can

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A TANKÖNYVI TARTALMAK VÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA. című projektről. Kutatásvezető: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Kojanitz László

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A TANKÖNYVI TARTALMAK VÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA. című projektről. Kutatásvezető: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Kojanitz László KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A TANKÖNYVI TARTALMAK VÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA című projektről Kutatásvezető: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Kojanitz László 1 2 1.1 A vizsgálat célja I. A VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA A kutatás

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége Visy Zsolt egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem DANUBE LIMES KONFERENCIA Tájékoztatás a világörökségi jelölésről Budapest, 2010. január

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ P. BARNA JUDIT A LENGYELI KULTÚRA KIALAKULÁSA A DNY-DUNÁNTÚLON TÉZISEK

Részletesebben

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Natura Somogyiensis 26 109-116 Ka pos vár, 2015 A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Kovács Gyula 1,2, Szinai

Részletesebben

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén 2009. május 11. és 2009. május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti kar Kertm vészeti tanszéke szisztematikus

Részletesebben

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések JAVASLAT A 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA CÍMŰ JAVASLATCSOMAGJA ALAPJÁN A módosító javaslatot

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN

A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN A probléma felvetése A vándormozgalmak motívumai szerteágazóak, ezek részletes számbavételét ezúttal mellőzzük.

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Dr. Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Szakfolyóiratunk 2008/12. számában Kogutowicz

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes A 2013-mas jogszabályváltozások több szakterületen is kijelölik a Magyar Nemzeti Múzeum és azon belül a Nemzeti Örökségvédelmi Központ helyét a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 1 Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 Munkaterv A 2007. júliusában benyújtott, illetve elfogadott módosított munkatervben foglaltak

Részletesebben

Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban

Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 01: 299 304 Ka pos vár, 2013 Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban Xántus János Múzeum, H-9022 Győr, Pf. 93., e-mail: perger.gyula@gymsmuzeum.hu

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 165 178 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról SOMOGYI KRISZTINA

Részletesebben