P Á L M O N O S T O R A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L M O N O S T O R A"

Átírás

1 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége Pálmonostori Kirendeltségén február 23-án (szerda) órakor a tanácskozó teremben megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésről. Jelen vannak: Rádiné Gémes Ildikó polgármester Csenki János képviselő Lantos Lászlóné képviselő Magonyné Makány Anna képviselő Nagy Pál képviselő Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Szűcs Kornél Czombos Zoltán alpolgármester képviselő Meghívottak: Toldi Zsolt körjegyző Dr. Torma Andrea aljegyző Papp Istvánné főmunkatárs Rádiné Gémes Ildikó polgármester köszöntöm a megjelenteket. A meghívás telefonon keresztül történt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Csenki János képviselő urat. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kérem, szavazzon. A képviselő-testület egyhangú 5 szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a február 23-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének személyére tett javaslatot. Napirendi pontok: 1./ Előterjesztés munkabér-hitel szerződés tárgyában Előadó: Rádiné Gémes Ildikó polgármester 2./ Tájékoztató Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat tárgyában Előadó: Rádiné Gémes Ildikó polgármester Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

3 3 A képviselő-testület egyhangú 5 szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a február 23-ai képviselő-testületi ülés napirendjére tett javaslatot. 1. napirendi pont Előterjesztés munkabér-hitel szerződés tárgyában Rádiné Gémes Ildikó polgármester kiosztásra került a december 14-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv kivonata, melyben a képviselő-testület egyetértett a munkabér hitel felvételével december 15. napjától kívánja igénybe venni és május 31. napjáig visszafizeti. Az OTP-nél most vannak átdolgozás alatt a szabályok, amelyek az új törvénnyel kerülnek összehangolásra. Ami eddig munkabér hitel terén a megállapodásunkban elég volt, most a kivonat szerint ugyan azt másképpen kell fogalmazni. Azért nem hívtam össze a Pénzügyi Bizottságot, mert összegben nem történik változás. A határidő miatt és formai átfogalmazás, változások vannak. Toldi Zsolt körjegyző az OTP-nél ez év március 30-a a szerződés végső időpontja, rákérdeztünk, hogy ennek mi az oka, a válasz az volt, hogy most dolgozzák át a szabályaikat a törvényi változásoknak megfelelően. A későbbiekben is partnerek tudnak lenni. Tájékoztatni kell a hitelintézetet minden más hitelről. A bankot érinti a következő napirend. Előzetes szóbeli tájékoztatás szerint Ők annak gátat nem fognak szabni. A határozat tartalmát leegyeztettük a pénzintézettel. Rádiné Gémes Ildikó polgármester ez az OTP által jóváhagyott forma. Nagy Pál képviselő tavaly nem e Ft volt a hitelkeret? Papp Istvánné főmunkatárs a hitelkeret összege az éves bérelőirányzat 1/12-ed része. Ez bruttó összeget jelent, amit havonta felveszünk, és a legmagasabb összeg e Ft volt. Mivel 5 köztisztviselő átkerült a körjegyzőséghez e Ft, ez nyilvánvaló nőni fog a közfoglalkoztatottak bérével. Úgy gondolom, hogy az 5 millió forintot soha nem fogja elérni. Nagy Pál képviselő előző ülésen szó volt róla, hogy a ravatalozó pénze visszajön. Nem befolyásolja a hitelkeretet? Rádiné Gémes Ildikó polgármester az előző év nagyon megnehezítette a gazdálkodásunkat. Megérkezett a ravatalozó pénze, de több százezer forinttal kevesebb lett. Összeszaporodtak eddigre a kifizetetlen számláink, annak kiegyenlítésére nagy szükség volt erre az összegre. Papp Istvánné főmunkatárs februárban megjött a ravatalozó támogatási összege, e Ft, az eredeti összeg e Ft volt. Amiért munkabér hitelt fel kell venni, azért van, mert az évet már úgy kezdtük, hogy a januári bérkifizetéshez munkabér hitelt kellett felvenni. Január 3-án hitellel indítottunk. Többször említettem, közel 3 millió forintos szállítói tartozásunk volt, amiket ahogy jött a pénz, ki kellett fizetni. Most elmondhatjuk, hogy szállítói tartozásunk nincs. A számlánkon is van pénz. A

4 4 helyzetet megnehezíti, hogy mind a körjegyzőségnek, mind egy másik december 30-án alkotott törvény alapján az általános iskolának számlát kellett nyitni. Minden hónapban az 1/12-ed részt az ő költségvetésüknek át kell utalni. Ez nem fog menni. Főleg az év elején ekkora összeg nem áll rendelkezésre. A körjegyzőségnek átutalunk 2 millió forintot. Az iskolának az éves költségvetése 95 millió forint. Ebből 50 millió forint önkormányzati bevétel, tehát a normatíván felüli összeg, nem tudjuk átutalni az 1/12-ed részét, mert nekünk ennyi pénzünk nincs. Amikor alakul az önkormányzat gazdasági helyzete, az március 15-ét követően lesz, az adók 50 %-a befolyik, főleg a gépjárműadó szokott realizálódni. Be kell folyni a mezőőri hozzájárulásnak. Az iparűzési adó májusban kerül elszámolásra, melynek a kimenetele nem biztos, hogy pozitív. Akkor már abban a helyzetbe leszünk, talán utolérjük magunkat. Olyan mértékben nem fogjuk utolérni magunkat, hogy a 95 millió forintnak az 1/12-ed részét átutaljuk. Úgy működik az iskola, mintha önállóan gazdálkodna. Lesz egy számlája, rá kell utalni a pénzt, és erről kell fizetni a számlákat, külön pénztárat kell nyitni. Minden itt történik. Semmi nem változik, csak külön számlán bonyolódik, külön pénztára lesz, rá kell utalni a mi számlánkról a pénzt, amit gyakorlatilag nem használhatunk. Két beszámolót, két költségvetést kell készíteni. Ilyen hatásai lesznek. Meddig kell munkabér hitel? Nem tudom megmondani, attól függ, a bevételek hogyan realizálódnak. Saját bevételeink hogyan alakulnak, nem tudom. Rádiné Gémes Ildikó polgármester elég nehéz ezt érteni. Elvonatkoztatni a költségvetéstől a pénzforgalmat. A költségvetésben tervszámok vannak. A napról napra meglévő pénz megléte és annak nagysága határozta meg a napi munkánkat, pénzmozgást igényel havonta. Reméljük, a bevételeink az elképzelt ütemben érkeznek, utolérjük magunkat. Nagy Pál képviselő befolyt a ravatalozó pénze, az pluszként szerepel a költségvetésben. Rádiné Gémes Ildikó polgármester tavaly is azzal együtt volt meg a költségvetésnek a két lába. Nem jelenti azt, hogy ha megkapjuk, vígan van önerőnk. Papp Istvánné főmunkatárs képviselő úr arra gondolt, hogy plusz bevételként jelentkezik? Nem, azt már szétosztottuk a költségvetésben. Nem lesz előirányzat módosítás ez ügyben. Nem fog ennyivel a tartalék nőni. Tervezett bevétel. Toldi Zsolt körjegyző az első táblázatban szerepel államháztartáson belüli átvett pénzeszközként. Rádiné Gémes Ildikó polgármester - több kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a napirendet. A hitelfelvételről név szerint kell szavazni rendeletünk szerint. Aki egyetért a munkabér-hitel felvételéről szóló határozat-tervezettel, kérem, szavazzon. Toldi Zsolt körjegyző a névsor alapján minden képviselőt név szerint szólít.

5 5 Rádiné Gémes Ildikó polgármester Csenki János képviselő Lantos Lászlóné képviselő Magonyné Makány Anna képviselő Nagy Pál képviselő A névszerinti szavazás képviselői aláírással hitelesített nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 5 szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta az alábbi határozatot: 32/2012. (II. 23.) Önk. határozat Munkabér-hitel szerződés H A T Á R O Z A T - Pálmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a munkabérhitelkeret igényléséhez. A hitelkeret összege: ,- Ft. (az éves bérelőirányzat 1/12-ed része) A hitelkeret lejárata december Pálmonostora Község Önkormányzata a munkabérhitel visszafizetését az önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. A hitelt és járulékait a futamidő alatt a költségvetésbe betervezi. - OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési és alszámlájára, továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. - A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a körjegyzőt és a költségvetési intézmények vezetőit a felhatalmazó levél aláírására. - A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a munkabérhitelkeret kérelmét adja be és a hitelszerződését az OTP Bankkal kösse meg. Határidő: február 24. Felelős: Képviselő-testület 2. napirendi pont Tájékoztató Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat tárgyában Rádiné Gémes Ildikó polgármester a mai napon nem vagyunk döntéshozó helyzetben. Olyan nagy felelősségű az ügy, ezért szeretnénk elmondani, mit intéztünk. A bankokkal beszéltünk telefonon. Két bank tárgyalt velünk. A pályázat benyújtásához előzetes költségek finanszírozására 4,8 millió forintra van szükség. Még az év végén, jövő év elején visszaigényelhető, visszajön, és visszaadjuk vagy az marad itt pályázati önerőre. Ha nyer a pályázat, akkor a pályázati önerőt kell 3

6 6 ütemben elkölteni. Két dologról beszélünk. Benyújtás előtt 4,8 millió forintra van szükségünk. Nyertes pályázat esetében 3 millió forint önerőt 3 ütemben beépíteni. Mindkettőhöz hitel felvételét próbáltuk intézni. Az OTP-nél, aki a számlavezető bankunk, két napot kértek, végül elutasították a kérésünket. Azt az információt kaptam, hogy nem. Jelenleg az önkormányzati törvény változása miatt hitelezési feltételei szétcsúsztak. Egyeztetések most zajlanak. A törvényi hátteret teszik rendbe 1-2 hónap alatt. 1-2 hónapig biztosan nem. Másik bank a FÓKUSZ Takarékszövetkezet. Tegnap volt egyeztető tárgyalás. FÓKUSZ kitart a mellett, hogy minden körülmények között segít, és támogat. Próbálják kidolgozni számunkra a legmegfelelőbb megoldást. Tegnap beszéltünk a FÓKUSZ vezetőségének képviselőjével, hitelügyintézővel, illetve ott volt Asbóth Ákos pályázatíró, jegyző úr és jómagam. Mindenféle adatainkat felírtak. Fedezetet is kérnek. Mi részünkről a szolgálati lakás, illetve a horgásztó fedezetként jöhet szóba. Valószínű mindkettőt beírják, mert magában egyik sem elég. Tegnap azt mondták, hogy 1-2 napot kérnek, hogy a felsőbb vezetőkkel egyeztessenek, illetve írásban elkészüljön az ajánlat. Ma felhívott a hitelügyintéző, és amit elmondott, azt valószínűleg holnap írásban is megkapjuk. Forgóeszköz hitelt tudunk felvenni. 5 éves futamidőre. Futamidő tekintetében több verziót dolgoznak ki. 12 % kamattal, ami úgy jön ki, hogy a jegybanki + 5 %. Ez mind esetleges. Nem született aláírás. Ha felvesszük, akkor hitelbírálati díjat kell fizetni, Ft-ot. Ha a felvett hitelt nem használjuk fel rögtön, addig amíg bent van, 2 %-os rendelkezésre állási jutalék terheli. Kihozzuk az elején, akkor nem. Ezekkel a feltételekkel fogom megkapni írásban az ajánlatukat, ami után lesz döntési helyzetben a testület. Feltétlenül átgondolandó. Borzasztóan szeretném a beruházást. Nagyon jó a pályázat, nagyon jó az esély, hogyha jól elkészül a pályázat, akkor nyer is. Arra intek mindenkit, hogy nagyon megfontoltan, átgondoltan álljunk a dologhoz. Mindenképpen hitelünk lesz. Ha nem nyer a pályázat, akkor a pályázat megíráshoz felvett 4,8 millió forint hitel itt marad, amit ki kell fizetni a hitelszerződésben meghatározott időtartam alatt. Nyer a pályázat, akkor a 3 millió forint marad, több év alatt visszatérítendő hitelként, ami az önerő. Mindenképpen lesz 4,8 vagy 3 millió forint hitelünk. Téma a környezetünkben, hogy a tóra ismét van érdeklődő, ha nincs, akkor is dönthet úgy a testület, azért hogy ne kerüljön ilyen bizonytalan, rizikós helyzetbe több évre az önkormányzat, több évre eladósodhat a falu. Akár van érdeklődő, akár nincs, dönthetünk úgy, hogy értékesíteni szeretnénk a tavat és meghirdetjük. Felelőtlenség lenne konkrét összegről beszélni. 7-8 millió forint kezdő tárgyalási alapösszegről talán beszélhetünk. Reményeink szerint olyan helyzetet teremt, hogy a tavat beáldozzuk az óvodáért. Kamatával együtt el is vinné. Ha nem döntünk a tó értékesítése mellett, úgy gondolom, hogy nagyon rizikós és félő belemenni a hitelkonstrukcióba. Nem tudtam volna hétfőre vagy szerdára ezeket az információkat, fizikai lehetetlenség lett volna, ezek átbeszélésére időre volt szükség nekik és nekünk is. Sok olyan dologra jöttünk rá, aminek menet közben utána néztünk. Pénzügyes szakemberekkel tárgyaltunk. Mi az, amire oda kell figyelni. Kell-e közbeszereztetni? Kell-e versenytárgyaltatni? Mindenhol úgy éreztük, hogy érzik kevés az idő. Azt mondta Szurmik úr, Asbóth úr is, hogy ha februárba tudunk dönteni úgy gondolják, akkor 1 hónap elegendő lesz a pályázat elkészítésére, amennyiben úgy döntünk ilyen feltételekkel belevágunk. Lantos Lászlónét szeretném megkérdezni, hogy tárgyalt-e már esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatban?

7 7 Lantos Lászlóné képviselő két személlyel beszéltem, kértem árajánlatot. Az egyik ajánlat bruttó 150 e Ft-ról, a másik nettó 150 e Ft-ról szól. Egyik Szegeden lakik a másik Balástyán. Fenn vannak a szakértői névjegyzéken. Toldi Zsolt körjegyző első körben 4,8 millió forint hitelről tárgyaltunk. A FÓKUSZ fedezetként 7-7,5 millió forintos ingatlant kér. Mivel kérdéses, hogy mennyit érnek az ingatlanok, azt mondták, hogy megnyugtató az lenne, ha mind a horgásztó, mind a szolgálati lakás fedezetként szerepelne a hitel esetében. Olyan konstrukciót kértünk kidolgozni, ami a tőkét és a kamatot is elkezdi törleszteni. A hitel a futamidő alatt bármikor visszafizethető mindenféle külön díj nélkül. Kértünk pénzügyi terv kidolgozását több futamidő tekintetében, hogy lássuk, mennyire jön ki az éves összeg. A futamidőt úgy kell meghatározni, hogy biztosan teljesíthető legyen a fizetés. Beszéltem a belső ellenőrrel, illetve egy pénzügyi szakemberrel, akik úgy nyilatkoztak, nem kell külön a kormányhivataltól hozzájárulás ilyen célú hitel felvételéhez. Ez most gátolna időben bennünket. Arra viszont figyelni kell, hogy az elmúlt ülésen napirend volt az önkormányzat Középtávú Terve. Tárgyévet követő 3 évre állapítottuk meg a kötelezettségvállalást, illetve az önkormányzat saját bevételeit. Amennyiben a testület a hitelfelvétel mellett dönt, akkor a Középtávú Tervet módosítani kell. Bevételi oldalon szerepeltetett tételek 50 %-át nem haladhatja meg az 1 évben fizetendő hiteltörlesztés. A pályázatíró elmondta, lesznek olyan tételek, hogy minimális lesz az önkormányzati önerő, amit tényleges meg kell előlegezni, mert vannak olyan szállítói, finanszírozási tételek, amelyek a közvetítő szervezet által kerülnek kifizetésre. A számla nem az önkormányzathoz érkezik és neki kell kifizetni, hanem elküldi azt egy közvetítő szervezethez. 60 napos határidővel rendezi ezeket a tételeket. Beszéltünk a horgásztóról, amennyiben annak a jogállása tisztázódik, mert annak a jogállása a korlátozottan forgalomképes vagyonként van besorolva. Első lépése, hogy forgalomképes vagyonná kell tenni. A testület nem kötött ahhoz, hogy ajánlat érkezzen. Amennyiben úgy dönt, akkor egy határozatban rögzíti, hogy értékesíteni kívánja. Meghatároz egy kikiáltási árat. Árverési tárgyalást kell tartani. Az érdeklődők részére a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem lehet értékesíteni. Rádiné Gémes Ildikó polgármester a pályázat beadásához nem kell a banki hitel ígérvénye. A banki hitel ígérvénye alapján ezt az összeget be kell építeni a költségvetésünkbe, mert a költségvetést kell mellékelni a pályázathoz. Ebből látja a pályázat elbírálója, hogy rendelkezésünkre áll ez az összeg. Nagy Pál képviselő a tó eladását mindenképpen támogatom. A tó, nem létező tó. Horgászatra alkalmatlan. Az önkormányzatnak egy nyűg. Nem lesz pénze, hogy a horgásztavat faragjon. Elhangzott, hogy korlátozottan forgalomképes a tó. Ez mit jelent? Toldi Zsolt körjegyző az önkormányzati vagyon két részből áll, van üzleti vagyon (forgalomképes vagyon) és törzsvagyon (korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen). Az üzleti vagyonnál nincs megkötés értékesítés vonatkozásában. Minden olyan ingatlan beletartozik, ami, az önkormányzati feladat ellátáshoz nem kapcsolódik szorosan, mint a szolgálati lakás. Forgalomképtelenbe tartoznak az utak, terek, padok. Korlátozottan forgalomképeshez tartozik az önkormányzati feladatellátást szolgáló vagyon, meghatározott feltételek szerint értékesíthető. Nem

8 8 tudom, hogy a horgásztó miért korlátozottan forgalomképes. Ezt kell megnézni. Nincs akadálya, hogy forgalomképes vagyon legyen. Ennek a feltételeit meg kell vizsgálni. Nagy Pál képviselő horgászgyűlésen elhangzott, hogy a kútra jelzálog van ráterhelve, a horgászok ezt hallották. Erre rá kellene kérdezni a FÓKUSZ-nál, hogy milyen jelzálog van a tavon. Rádiné Gémes Ildikó polgármester az önkormányzat a tulajdonosa. A horgászegyesület nem kért engedélyt, hogy a tóba kút kerüljön. Szó nem volt, hogy a tulajdoni lapra rákerüljön jelzálog. Utána néztünk és a földhivatalnál széljegyzetben sincs. Nagy Pál képviselő a takarék a tóban lévő kútra tette rá a jelzálogjogot. Nagy értékű kútról van szó. Későbbiekben gondot fog okozni. Érkezik egy vevő, és akkor derül ki egy ilyen probléma. Rádiné Gémes Ildikó polgármester mindent tisztázni fogunk. Nekünk, mint tulajdonosoknak ez a tó 100 %-ban az önkormányzat tulajdona és tehermentes. Ennek területén ki, mit tett, erre nem kértünk senkit, hogy azon változtasson. Azt kérte az önkormányzat, hogy az eredeti állapotot hozzák helyre. Nagy Pál képviselő jó gazda módjára bánjon vele. Rádiné Gémes Ildikó polgármester utána fogunk nézni. Nincs követelése senkinek sem, egyenként sem egyesületileg. Nagy Pál képviselő támogatom a tó eladást azzal a feltétellel, hogy 3 millió forint a tó eladásból önerőként be kell forgatni, a többi pályázati önerő alapba kerüljön. Lantos Lászlóné képviselő amennyiben felveszünk 4,8 millió forintos hitelt 5 évre. Meghatározott 12 %-os kamattal. Eladjuk a tavat, és kapunk egy nagyobb összeget, ezt az összeget vissza tudjuk fizetni egy összegben, akkor a hátralévő kamatokat is? Csak a tőkét és az addigi kamatot fizetjük. A tó eladás nem egy-két napos dolog. A pályázat szempontjából nem várhatjuk meg, hogy elkeljen. Mindenképpen hitelt kell felvenni. A fedezetül beírt tavat eladhatjuk-e? Rádiné Gémes Ildikó polgármester megkérdeztük, és volt a válasz. Toldi Zsolt körjegyző azon a napon, amikor mi azt mondjuk, hogy ki akarjuk tisztázni, lezárják a hitelszerződést, ami addig fizetési kötelezettségünk volt azt kell kifizetni, nem kell a futamidő végéig szóló kamatot fizetni. Sok kérdés van a tóval kapcsolatban, amit körül kell járni. Előterjesztést kell készíteni, ott részletesen tájékoztatni a testületet, hogy a horgásztó ügye hogyan áll. Nehezen tudom elképzelni, hogy önkormányzati ingatlanra, melynek külön helyrajzi száma van és van egy kút a közepén, arra úgy lehet kötelezettséget vállalni, hogy az önkormányzat ne tudjon róla. Mindennek utána fogunk járni. A horgásztó használatával kapcsolatos megállapodást meg kell nézni.

9 9 Rádiné Gémes Ildikó polgármester a tó azért jött szóba, hogy annak az eldöntésében segítsen, hogy belevágjunk, vagy ne vágjunk bele a pályázatba. Toldi Zsolt körjegyző a fedezetként felajánlott tó eladható. A vételárnak az a része a FÓKUSZ-hoz kell, hogy befolyjon, mert akkor fogják levenni a jelzálogjogot. Magonyné Makány Anna képviselő fedezetül szolgál a hitelintézet felé a tó, akkor, eladható-e? Megkaptam rá a választ. A Horgászegyesület visszaadta a tavat vagy milyen szerződésünk van? A tó árát annak idején 7 millió forintra mondtuk. Amennyiben azon van egy működő kút, ez átgondolandó. Rádiné Gémes Ildikó polgármester abban a pillanatban, amikor döntéshelyzetbe kerül a testület, ismét ülésezünk. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, az ülést bezárom. K.m.f. Rádiné Gémes Ildikó polgármester Toldi Zsolt körjegyző Csenki János jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben