JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, október 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: október 20. Napirendje: meghívó szerint (mellékelve) Jelenlévők: 15 fő a 20 tagból (a mellékelt jelenléti ív szerint) Az ülést vezeti: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Jegyzőkönyvvezető: Bekic Borisz, az SZOÖ titkára Alexov Lyubomír: megnyitja az ülést kor és üdvözli a megjelenteket. A Közgyűlésnek pillanatnyilag 20 tagja van, ebből 15 fő van jelen, tehát határozatképes. Az ülés a megszokott menetrenddel folytatódik. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Bekic Borisz vezesse, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Dr. Lásztity Demetert és Putnik Milost javasolja. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 15 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal (egyhangúan) az alábbi határozatokat fogadta el: 108/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bekic Boriszt választotta. Felelős: Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke Kapják: Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető 109/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőknek Dr. Lásztity Demetert és Putnik Milost választotta. Határidő: október 20. Felelős: Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke Kapják: Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető Alexov Lyubomír: ismereti a napirendi javaslatot. További észrevétel és javaslat a napirenddel kapcsolatban. Dr. Lásztity Radomír: az első napirendi ponthoz van-e írásos előterjesztés, amely alapján folyhatják a vitét. Alexov Lyubomír: a Szabályzat ezt nem rendezi, azonban bármely közgyűlési tag kifejtheti érveit a helyszínen. Csánics Sándorral és a Hivatal megbízott vezetőjével megbeszélést tartottunk, amelyről rövid emlékeztető is készült. Javasolja, hogy ez maradjon meg napirendi pontként, mert Csánics úr már több ízben kifejtett javaslatát az intézményekkel kapcsolatban, meg kellene őt hallgatni. Скупштина ССМ - 1 -

2 Dr. Lásztity Demeter: meghívja a jelenlévőket november 5-re, a Farkasréti temetőbe, ahol sírszentelés lesz, 13:00 órai kezdettel. Csánics Sándor: ragaszkodik ahhoz, hogy ismertesse javaslatát és kéri, hogy a közgyűlési tagok is mondják el véleményüket, illetve szavazzanak róla. Ha lehet - lehet, ha nem - nem. Alexov Lyubomír: a dolog nem ennyire egyszerű. Ha olyan döntések születnek, amelyeknek jogi következményei vannak, akkor ezeket a dokumentumokat el kell készíteni a következő ülésig. A közgyűlési tagok ma meghallgathatnak, előfordulhat, hogy a többség nem akar azon gondolkodni, hogy ezek az intézmények megszűnjenek. Ez a Közgyűlés joga, ezért javasolja a vita megkezdését. Az előző ülésen érintették ezt a témát és a jelenlévők nagyobb része ellenezte az SZOÖ intézményeinek megszűntetését. Dr. Lásztity Radomír: egyetlen közgyűlési tag sem akadályozható meg abban, hogy elmondja, mit gondol és mi az álláspontja, de, hogy a Közgyűlésnek ultimátumot adjon hogy ma szavazni kell, azt ellenzi. Úgy véli, hogy erről a napirend előtt kell beszélni, a részletes vita pedig, ha megszavazzák, a következő ülések valamelyikén legyen majd. Alexov Lyubomír: jelentős kérdésről van szó, ezért napirendi pont kell, hogy maradjon. Hallgassuk meg Csánics urat, fejtse ki érveit, a közgyűlés véleményt nyilváníthat, hogy kíván-e ezzel a továbbiakban foglalkozni és akkor el kell készíteni az írásos anyagot hozzá. Lehet, hogy nem jó napirend előtt beszélni erről, mert csak két lehetőség van, elfogadni a javaslatot vagy elutasítani. Az intézmények meghatározott pozitívumot hoznak/ jelentenek a mi közösségünknek és valószínű, hogy a közgyűlési tagok többsége így gondolja, és jól meg kell gondolni, le akarunk-e róluk mondani. Ezért kérem, hogy az első napirendi pont maradjon napirenden, és ezt majd szavazásra kell bocsájtanom, tekintettel arra, hogy volt olyan javaslat, hogy kerüljön le a napirendről. Dr. Lásztity Demeter: úgy gondolja, hogy Csánics úrnak írásban kellene megküldenie javaslatának érveit, hogy evidens legyen, pontosan mit szeretne, amin később nem lehet változtatni. Ez alapján készülhetnénk fel, mert láthatnánk melyek a problémák. Gyurity Illésné: nem gondolja azt, hogy Csánics úrnak írásban kell indokolnia, elmondhatja szóban, így nem kell átvinnünk a következő ülésre, hanem a mai ülésen el tudjuk dönteni meg kívánjuk-e szüntetni az intézményeket vagy sem. Csánics Sándor: egyetért Gyurity Illéésné asszonnyal és semmiképpen nem szeretné, ha a javaslatát napirend előtt vitatnák meg. Állandóan a következő ülésre tolódik, szeretné tudni, hogy mint közgyűlési tagnak joga van-e előadni javaslatát, hogy a javaslatról vita folyjon. Elmondja, amit gondol, a Közgyűlés pedig majd eldönti, hogy szükségesek-e az intézmények. Semmilyen ultimátumot nem adott, egyedül azt szeretné, hogy erről szülessen már egyszer határozat. Dr. Lásztity Radomír: az ultimátum abban van, hogy Ön azt mondja, hogy szavaznunk kell róla, anélkül, hogy írásos anyagot kaptunk volna arról, amiről szavazunk. Alexov Lyubomír: javasolja, hogy napirendi pont keretén belül hallgassuk meg Csánics urat, hogy mit gondol. Természetes, hogy nem tudunk sorban arról szavazni, melyik intézmény szűnjön meg, azonban ha a többség úgy kívánja, hogy e témában jogi és pénzügyi anyagok készüljenek, azt a hivatalunk előkészíti. A másik lehetőség az, hogy a közgyűlési tagok többsége úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja megszüntetni az intézményeket, mert azok Скупштина ССМ - 2 -

3 fontosak a közösségünk számára, akkor nincs szükség további tennivalóra az intézmények megszüntetésével kapcsolatban. Alexov Lyubomír: szavazásra teszi Dr. Lásztity Radomír úr javaslatát, hogy az első napirendi pont kerüljön le a napirendről, és hogy erről napirend előtt tárgyaljanak. Szavazás eredménye: 2 igen szavazat, további szavazás nem szükséges. A javaslatot nem fogadták el. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a javasolt naprendet: 1.) Egyéni képviselői indítvány a SZOÖ intézményeivel kapcsolatosan 2.) évi költségvetési koncepció elfogadása 3.) A Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 4.) A Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 5.) A Szerb Országos Önkormányzat, valamint a Szerb Országos Önkormányzat intézményeinek kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzatának elfogadása 6.) Hitelfelvétel az Oktatási programok fejlesztése a szerb közösség közoktatás-fejlesztési céljai megvalósítása érdekében (TÁMOP A-08/ ) illetve a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda felújítása II. ütem projektek finanszírozása érdekében 7.) Egyebek, aktualitások Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 12 igen, 1 tartózkodás, 2 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 110/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadta a következő napirendet: 1.) Egyéni képviselői indítvány a SZOÖ intézményeivel kapcsolatosan 2.) évi költségvetési koncepció elfogadása 3.) A Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 4.) A Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 5.) A Szerb Országos Önkormányzat, valamint a Szerb Országos Önkormányzat intézményeinek kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzatának elfogadása 6.) Hitelfelvétel az Oktatási programok fejlesztése a szerb közösség közoktatásfejlesztési céljai megvalósítása érdekében (TÁMOP A-08/ ) illetve a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda felújítása II. ütem projektek finanszírozása érdekében 7.) Egyebek, aktualitások 1. napirendi pont: Egyéni képviselői indítvány a SZOÖ intézményeivel kapcsolatosan Alexov Lyubomír: kiemeli, hogy az ülés jegyzőkönyve hangfelvétel alapján készül, ami azt jelenti, hogy mindenképpen lesz írásos nyoma a közgyűlési tagok javaslatairól. Átadja a szó Csánics úrnak. Скупштина ССМ - 3 -

4 Csánics Sándor: úgy gondolja, hogy az intézményeink nagyon kicsi hatásfokkal működnek. Nincs szükség teljes munkaidőkre és státuszokra. Megengedhetetlen, hogy az intézmények olyan programokat szervezzenek, amelyek 6 millió forintba kerülnek, a személyi kiadások pedig 10 millió forint körül vannak. Az intézmények, amikor dolgoznak, olyan programokat csinálnak, amelyeken 5 vagy 10 ember jelenik meg, többségében kötelességből. Míg az emberek többsége társadalmi munkában végzi munkáját, ezeknek az embereknek a többsége térítés nélkül dolgozik az országban. Úgy gondolja, hogy irritáló, megengedhetetlen és tisztességtelen, amilyen honoráriumokkal működnek ezek az intézmények és hatástalanul. Elvből ellenzi az intézményeket és azt is, hogy királyi fizetéseket osztanak ki kevés munkáért. Jó fizetések vannak, utazási kedvezmények, étkezési utalványok így ezek az emberek olyannal vannak kiszolgálva, ami az embereink többségének, akik az egész országban, a kisebbségi önkormányzatokban és településeken dolgoznak nincs, és jövedelem nélkül dolgoznak. Volt arról is szó, hogy mi, közgyűlési tagok nem is kellene, hogy bármilyen honoráriumban részesüljünk, mert ez nem tisztességes. Tehát dolgozzunk, lojalitásból. Ez a kevés munka, amit végzünk, nem szolgálja a szerbség közjavát. Van olyan javaslat, hogy ezt vagy önkéntes munkával oldjuk meg, vagy referensekkel, ha van honorárium számukra, amit egy tervezett program elvégzésekor fizetnének ki. A honorárium maximuma legyen a minimálbér. Ami most történik, az hatástalan. Ezért gondolja úgy, hogy az intézményeket meg kell szűntetni vagy a munkát/tevékenységet másképpen alakítani, például referensek révén. Még egyszer kiemeli, hogy ez tisztességtelen és becstelen, nem megengedett. Javaslatának ez lenne az indoklása. Alexov Lyubomír: hallottuk Csánics úr véleményét. Megnyitja vitát, ki szeretné meglátásait és véleményét megosztani erről a kérdésről. Rusz Boriszláv: vitatható, hogy az intézmények hatékonyan dolgoznak-e, ez egy relatív fogalom. Az intézmények mai struktúrája igényli az alkalmazottakat, e nélkül az intézmény nem létezhet, a munkavállalók pedig fizetésért dolgoznak. Az alkalmazottak száma a kérdés, az intézmények működése pedig fontos. Az alkalmazottak számát a rendelkezésre álló pénzeszközök diktálják, illetve az állami költségvetésben az országos önkormányzatok működésére meghatározott pénzeszközök, a többletet pedig az intézmények kapják. A kisebbségi szféra finanszírozásának struktúrája ilyen Magyarországon. Rusz Milán: Úgy gondolja, hogy az intézményekre szükség van, ebben a rendszerben dolgozik, és tudja, hogy mennyi fáradozás, igyekezet és munka szükséges ahhoz, hogy egy rendezvény létrejöjjön. Példaként említi a Szerb kultúra hónapját. Úgy gondolja, hogy szükség volna még több foglalkoztatottra és intézményre. Egy kisebbség finanszírozásának módja jelenleg olyan, ahogy az imént elmondták. Egy kutatásoz, tudományos munkához ugyanúgy kell a fáradozás, pályázatírás és igyekezet, és ezt nem lehet megoldani alkalmazottak nélkül. Fennmaradásunk attól is függ, hány ember dolgozik értünk és milyen módon, gyakran dolgoznak napi 8 óránál is többet. Alexov Lyubomír: Csánics úr véleményét most hallotta másodszor, mert az előző héten konzultáltak. Ez egy szubjektív vélemény. Ha valaki így látja a helyzetet, akkor ezt úgy kell felfogni, mint egy közgyűlési tag kritikáját. Azt gondolja, hogy két dolgot el kell különíteni: szükségesek-e az intézmények, ill. elégedettek vagyunk-e a tevékenységükkel/munkájukkal. Ha nem vagyunk elégedettek, akkor nem kell megszüntetnünk őket, hanem javítanunk kell a munkájukat. Eddig is törekedtünk arra, hogy az intézmények vezetői évente legalább egyszer számoljanak be a tevékenységükről. Amennyiben a közgyűlési tagok igénylik, a beszámolók sűrűbben is kérhetők. Minden költségvetési módosításnál információkhoz jutunk mire költötték a pénzt, és nem gondolja, hogy nem kellene szüntetni az intézményeket. Ahogy a kisebbségi törvényben áll, a kisebbségi közösségek továbbra is zömmel az intézményeiken Скупштина ССМ - 4 -

5 keresztül lesznek finanszírozva, amelyeket a kisebbségek hoztak létre. Ahogy Rusz Milán mondta, arra kell törekednünk, hogy növeljük intézményeink számát, és hogy minél nagyobb mértékben kapjunk állami költségvetési támogatást ezen célokra. Más kérdés, hogy elégedettek vagyunk-e hogyan és milyen módon, milyen fajta projektekre és programokra használjuk fel őket. Szintén úgy látja, hogy nem mesebeliek nálunk a fizetések, sőt, jelentősen magasabbak is lehetnének, de a költségvetés behatárolja. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a költségvetésben nagy tételt jelentenek a járulékok (kb. 52%), ami azt jelenti, hogy a kapott pénz egy része mindenképpen visszakerül az államhoz (adó, egészségügyi hozzájárulás, nyugdíjbiztosítás, stb.). Mint költségvetési szerv, eleget kell tennünk ezeknek a törvényi előírásoknak. Jó lenne, ha több pénzeszköz állna rendelkezésünkre, programokra és egyék aktivitásokra a kultúra területén. Ilyen színvonalú munka nem végezhető önkéntes szinten, és ha meg akarjuk szüntetni az intézményeinket, legalább a gazdasági részlegen növelni kell az alkalmazottak számát, mert óriásiak a törvényi kötelezettségek, aminek meg kell felelnünk. Az lesz a javaslatom, hogy az intézményeket ne szüntessük meg, hanem tartsuk fenn őket, és hogy a probléma ne úgy kerüljön orvoslásra, ahogy Csánics úr javasolta. Rusz Borivoj: mi, akik a kilencvenes évektől dolgozunk (ezen a területen) tudjuk, hogyan kapjuk az államtól a pénzt, és hogy nem megy minden zsebre, hanem egy része visszafizetésre kerül. Az intézmények munkájáról nem hangzott el kritika, azonban dicséret sem. Ismerve a többi magyarországi kisebbséget, mondjuk a románokat és szlovákokat, tudjuk, hogy sokkal többet kapnak és sokkal több alkalmazott is van az intézményeikben, mint nálunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindjárt meg kell növelni az alkalmazottak számát, de mindenképpen meg kell őrizni a jelenlegi helyzetet, és törekedni a fejlődésére. Más módon nem fogunk állami támogatást kapni, mert a támogatás az intézmények rendszerén keresztül történik. Meghatározott színvonalat elértünk a kultúra, az oktatás stb. területeken. Visszalépni nem lehet, csak előre. Kemény megfogalmazás azt mondani, hogy tisztességtelen fizetést kapni a munkaidőben végzett munkáért, ami néha munkaidőn kívülre is nyúlik. Tény, hogy ma senki nem dolgozik önkéntes alapon, mert mindenki pénzből él. Nem várható el az emberektől, hogy ilyen hatalmas munkát munkaidejükön kívül végezzenek, önkéntes alapon, ahogy azt Rusz Milán már elmondta. Lehet, hogy hatékonyabb lett volna írásba foglalni, mi nem jó és miért nincs szükség egyes intézményekre. A kisebbségi politika jelen helyzetében az intézmények megszüntetése a legnagyobb hiba lenne és a legnagyobb kárt okozná a közösségünknek. Gorjánác Radovan: egyetért a korábban kifejtett véleménnyel, hogy az intézményeket nem szabad megszűntetnünk. Az SZOÖ Kulturális Bizottságának is az az álláspontja, hogy az intézményeket ne szüntessük meg, azok munkájának hatékonyságáról lehet vitatkozni. Dr. Lásztity Radomír: egyetért az SZOÖ elnöke által elmondottakkal. Hozzáteszi, hogy az Oktatási Bizottság is ülésezett. Nem tudja, mennyire ismert Csánics úr számára, de a Pedagógiai Központhoz köthető a teljes TÁMOP program, a kisebbségi oktatás fejlesztésére, amelyen keresztül hatalmas pénzeszközöket lehet elnyerni. Ha megszűntetjük a Pedagógiai Központot, akkor az azt jelenti, hogy nem lesz lehetőség tankönyvek nyomtatására/kiadására és levonhatjuk a következtetést, mi származik majd ebből. Ezen felül, nem szép dolog arról nyilatkozni ki tisztességes és ki nem, főleg nagy nyilvánosság előtt. Csánics Sándor: válaszképpen elmondja, hogy óta, amióta a kisebbségi önkormányzatok megalakultak, ő is dolgozik kisebbségi önkormányzatban. Egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy az emberek nem dolgoznak önkéntesen. Majdnem mindegyik önkormányzat önkéntes alapon dolgozik. Mi azzal alázzuk meg őket, hogyha nem fizetésért dolgoznak, akkor nem jelenteken semmit. Hogy mi a jó fizetés és mi nem, az relatív. Mindenkinek kicsi a saját fizetése. Én is kis fizetésért dolgozom, felsőfokú nyelvismerettel Скупштина ССМ - 5 -

6 meg mindennel, és nem panaszkodom a munkára. Nem értek egyet azzal, hogy az emberek pénz nélkül nem dolgoznak. Ha nem lennének azok az emberek, akik pénz nélkül dolgoznak, mi itt beszélhetnénk arról, amit és amiről akarunk, nem tudnánk dolgozni. Tisztességesen végzik a munkájukat és szervezik a rendezvényeket, egy fillér nélkül. Ezért továbbra is maradok a javaslatom mellett, hogy ezt más módon kell megoldani, a Közgyűlés pedig döntsön. Ha valaki lojális ehhez a közösséghez, jövedelem nélkül kell dolgoznia. Dr. Lásztity Demeter: javasolja, hogy az SZOÖ SzMSz-e szabályozza, hogy a közgyűlési tagok javaslataikat írásban mellékeljék, indoklással. Nem elegendő csupán szóban elmondani, hogy valakinek valami nem tetszik, vagy nem felel meg, és erről kell vitatkoznunk. Gyurity Illésné: saját példáját mondja el - a Hercegszántói Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke és ezért nem kap fizetést. Csánics úr szavai alapján most joga van azt kérni, hogy például, hogy vegyék el az elnök fizetését. Úgy gondolom, hogy ez egy másik hatáskör, önnek pedig azt kell elmondania, mi az, ami nem tetszik, hogy végre megoldjuk, a fizetéseket tegyük félre, és mi miatt adjuk vissza az államnak a 70 millió forintot, amit az intézményeinken keresztül kapunk. Nem tetszik önnek, hogy vannak programjaink, oktatásunk, hogy kutatunk, mi nem tetszik önnek? Miért akarja, hogy ennyi pénzt adjunk vissza az államnak. Térjünk vissza a kérdésre, én is szervezek programokat kisebbségi öntudatból, a gyerekeink miatt, ápoljuk a hagyományokat. Vagyis van jogom arra, hogy azt kérjem, az SZOÖ elnöke dolgozzon ingyen napi 10 vagy több órát? Szutor Lászlóné: le kellene ülnie (Csánics úrnak intézi) minden egyes intézményvezetővel és tisztázni a problémákat, amelyekről úgy gondolja, hogy léteznek. Mit és hogyan csinálnak, mit tudnék én segíteni. Csánics Sándor: miért baj az, ha valaki valamit lát és azt elmondja a közgyűlésen. Nem érti, miért kellene egyenként találkoznia az intézményvezetőkkel vagy bárki mással. Nekem volt egy meglátásom és azt akarnám, hogy beszéljünk erről, és nem azt, hogy menjek az intézményvezetőkhöz. Én abszolút ellenzem az intézményeket. Alexov Lyubomír: először, egyet ért Lásztity Demeterrel, hogy a következőkben legyen írásos javaslatunk, amelynek alapján vitatkozhatunk. Neked (Csánics úrnak intézi) nem felel meg a rendszer, azonban nincsenek érveid arra, hogy miért nem hatásos a rendszer. Mindannyian azt szeretnénk, hogy a szerb közösség profitáljon, ismert, hogy a munkaidőnk nagy részét a hatalmas adminisztráció és bürokrácia veszi el, amit ránk terheltek (az SZOÖ és intézményei szabályzatainak rengetege, mindent a törvény szerint van szabályozva). Amikor megkapjuk a legkisebb összeget is, le kell adminisztrálni nem csak országos, hanem helyi szinten is. Ezt az apparátusnak kell megcsinálnia, azért a fizetésért, amelyek relatíve jók vagy nem (természetese, mindenkinek alacsony a saját fizetése), de ezekből a pénzeszközökből, ezeket a feltételeket tudjuk biztosítani. Sorolhatnánk, hogy melyek azok az önkormányzatok a kisebbségi szférában, ahol a foglalkoztatottak jobban vannak fizetve, mint nálunk. Ha azt akarod, hogy ez változzon, gyere el és beszéljük meg szűkebb körben, tereld a gondolkodásunkat afelé, hogyan lehet jobban dolgozni, adj konkrét ötleteket. Akkor lesz értelme beszélni erről a témáról, ha lesznek konkrét javaslatok, hogy mi a nem jó, ki nem dolgozik jól és milyen módon lehet ezt kijavítani, jobbá tenni. Egész biztosan azt ajánlom a közgyűlésnek, hogy javaslatodat ne fogadja el, mert mást nem tudunk felkínálni/javasolni. Csánics Sándor: a másik oldalról egyetlen egy érvet látok, amit mindenki megemlít. 70 milliót kapunk és az elúszna. Tehát csak ezért, a munkahelyekért királyi fizetésekkel és ezt az érvet hallom majdnem mindenkitől. Te a szerbség ellensége vagy, ha el akarod utasítani ezt Скупштина ССМ - 6 -

7 a 70 milliót. Miért hiányozna a 70 millió, ha ez valahogy máshogy is megoldható? Az egyetlen érv, hogy 70 milliót kapunk és azt el kell költeni. Alexov Lyubomír: muszáj cinikusan válaszolnom. Senki sem mondta, hogy te a szerbség ellensége vagy, de ha más haszna nincs is, hanem csak az, hogy 10 szerb család él ebből, már nem kell az államnak visszaadni, de úgy gondolom, hogy ettől jelentősebb több minden történik. Rusz Boriszláv: kissé már körbe-körbe forgunk. A kérdés az, lehet-e ezt a munkát önkéntesként végezni. Úgy értettem, hogy Csánics úrnál az az opció, hogy mindent önkéntesen csináljunk, és hogy a pénzeszközöket programokra költsük itt a probléma. Ha megvizsgáljuk a működést és minden előírást, van törvényünk, amely pontosan előírja a működés kereteit, finanszírozását, azaz egy kisebbségi közösség fennmaradását Magyarországon országos, regionális és helyi szinten. A munkánk nagy részét jóformám mindannyian térítés és pénz nélkül végezzük. Intézmények esetében, önkéntesség nem lehet. Pavlov Milica: a Csánics úr által elmondott kritikák nagy részével egyetért, de, ahogy az elnök a bevezetőjében elmondta, a dolgokat el kell különíteni. Az intézményekre mindenképpen szükség van, mert egy kisebbségi közösség nem csak a kisebbségi önkormányzatok számától függ, hanem az autonómiától is, amelyet úgy szervezünk, amennyit a lehetőségek megengednek. Ezért is kapjuk célszerűen a pénzeszközöket. Ön azt mondja, hogy ezek fizetések, ez egy másik dolog, amiről egy másik alkalommal beszélhetünk. Azonban az semmiképpen sem jó, hogy azok a kifogások miatt, amit az intézményekkel és munkájukkal kapcsolatban tett, ön azt javasolja, hogy szűnjenek meg vagy a szerb kisebbségek intézményeinek száma hatástalanságuk miatt a mostani ötről csökkenjen le, mondjuk háromra. Alexov Lyubomír: kérdezi, kíván-e még valaki hozzászólni a vitához. Senki nem kért szót. Írásos anyag nélkül nehéz pontos javaslatot megszavaztatni. Csánics úr eredeti javaslata az volt, hogy a Közgyűlés szűntesse meg intézményeit és a munkát/tevékenységet szervezze meg más módon. Csánics Sándor: hallgatva a közgyűlési tagokat, arra a következtetésre jutott, hogy, ha lehet visszavonja az intézmények megszüntetésére vonatkozó javaslatát. Alexov Lyubomír: még ha a javaslatot vissza is vonták, mégiscsak érdemes volt vitázni, az intézmények megmaradásáért sikerült érveket felsorakoztatni. Csánics Sándor: mégis marad az elsődleges álláspontja mellett és nem vonja vissza a javaslatát, kéri a szavazást, és hogy a javaslatáról végleges döntés szülessen. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a javaslatot, hogy a Közgyűlés szűntesse meg intézményeit és a munkát/tevékenységet szervezze meg más módon Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 1 igen, 0 tartózkodás, 14 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 111/2011.( ) SZOÖ Kgy. Határozat A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése nem fogadta el az egyéni képviselői indítványt az SZOÖ intézményeinek megszűntetéséről és a tevékenység más módon történő megszervezéséről. Скупштина ССМ - 7 -

8 Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető Kapják: Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető 2. napirendi pont: a évi költségvetési koncepció elfogadása Alexov Lyubomír: az anyagot részben magyar, részben szerb nyelven időben megküldtük, így volt idejük elolvasni azt. Az anyaghoz csatoltuk az intézményvezetők mellékleteit. Bizonyára észrevették a különbségeket a két nem kicsi anyag között. Időközben megismertük a magyar állam évi költségvetési tervezetét, és az intézmények javaslatai/tervezetei, illetve az országos önkormányzat közötti eltérések és különbségek nagyon nagy része éppen ebből ered. A évi költségvetési tervezet, sajnos ezúttal sem tartalmazza azokat a változásokat és módosításokat a közösségünk és intézményeink finanszírozásban, amelyekre már két vagy három éve ígéretként kapunk először az előző kormánytól, amely ígéretet megerősített a mostani kormány is. Azonban sem a évi, sem a évi költségvetésben nem vitték végbe ezeket a módosításokat. Ami azt jelenti, hogy minden marad a régiben. Nagyon nehéz 2012-es év következik ben voltak olyan pénzeszközök, amit átvihettünk, így valamennyire elfogadható szinten tudtuk finanszírozni az intézményeinket ben a dolgok azzal is bonyolultabbak lesznek, hogy itt van a battonyai iskola, amelyiknek a finanszírozása december 31-ig rendezett. Most van folyamatban a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítása, bizonytalan miként történik majd a közoktatás finanszírozása január 1-től, ehhez jön a kisebbségi oktatás problematikája is. Pillanatnyilag a battonyai iskola sorsában vagyunk érdekeltek, de érdekel minket a rózsák terei iskola sorsa is, ami szintén bizonytalan. Ebben a pillanatban a battonyai iskola tervezésében van kötelezettségünk, hogy legalább az idei év minimálisan színvonalát megtartsuk. A Közgyűlésnek döntést kell hoznia néhány kérdést illetően a koncepció szintjén. A pénzeszközök hiába maradnak nominális szinten ugyan azok, a reálértékük csökken. A következő költségvetési évet most kell tervezni, látnunk kell, hol lehet megtakarítani pénzt. A finanszírozás kapcsán jelentkező feszültségek miatt azt javasoljuk, hogy a munkatársaink fizetései január 1-től a közalkalmazotti bértábla szerintiek legyenek, és hogy ezt az elvet alkalmazzuk minden intézményünknél is. Reálisan az várható, hogy az ősz folyamán elfogadják az új kisebbségi törvényt, amely hasonlót javasol, de megvárnának a végleges verziót, amihez igazodnánk. Még ebben az évben kell elkészítenünk a 2012 évi tevékenységi naptárt, pontosan (az intézményekre vonatkozóan is). Azok az összegek, amelyek a mostani javaslatban szerepelnek előzetes kísérletek arra, hogy valamennyi munkaterületen megőrizzük azt a keveset, ami van. A költségvetés elfogadása előtt meg kell vizsgálni a táborok kérdését, megindokolni a felhasznált pénzeszközöket, milyen módon kerüljenek megszervezésre stb. Egyéb tevékenységek kérdése: kiadói tevékenység, két internetes rádió, lehet-e megállapodásra jutni, az újság tegyen szert bevételre hirdetésekből és előfizetésekből, nyomtatott példányok száma stb. Minden kérdést nem tudunk ma megoldani, de a megoldásukra javaslatot lehet tenni. A döntés, hogy melyik irányt választjuk inkább politikai, mint szakmai. Mindez azért hangzott el, mert két koncepció van: amit az intézményvezetőek leadtak (ami az ő meglátásuk szerint az optimális) és a másik, hogy hogyan lehet a meglévő pénzeszközökből összeállítani a költségvetést. Lásztity Péter: felkértek minket (az intézményvezetőket), hogy készítsünk optimális tervet az intézmény működésére. Annak a megállapodásnak az alapján állítottam össze, ami a magyar kormánnyal volt arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzeszközt biztosítanának a Szerb Intézet működésére. Könnyebb lett volna, ha a Hivataltól mindjárt megkapjuk a választ, így a Скупштина ССМ - 8 -

9 közgyűlésen nem szembesülnénk nagy különbségekkel. Ami az Intézetet illet, a különbség itt drasztikus, ami nagy visszalépést jelent, két év harc és előrehaladás után. Mivel az itteni összegek az állami költségvetési javaslaton alapulnak és nem az elfogadott állami költségvetésen, kérném, hogy történjenek tárgyalások a kormány képviselőivel, és hogy a mi összegeinket jelöljük meg mint feltételeseket, mind az alkalmazottakat, mind az egyéb összegeket illetően arra az esetre, ha nem tudnánk további pénzeszközöket biztosítani a működésre. Alexov Lyubomír: amikor az intézményektől bekértük a koncepciókat, természetesen szerettük volna tudni azt, miként látja az igazgató a saját intézményét, mit kellene megcsinálni. Itt minden feltétele, a körülmények kényszerére, ami a pénzeszközök megszerzését illeti, attól függ, mennyire lesz sikeres szakaszunk a jövőben. Nem az a cél, hogy valamely tevékenység a minimumra csökkenjen, de most még a minimum sincs biztosítva. Közösek az érdekeink, az önkormányzatnak is, az intézményeknek is. További pénzeszközök beszerzése szükséges, hogy legalább a mostani, 2011 évi szintet megőrizzük. De, ez a reális a birtokunkban lévő információk alapján. Szutor Lászlóné: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a 2012 évi költségvetési koncepciót és az SZOÖ Közgyűlésének javasolja a koncepciót elfogadását. Alexov Lyubomír: kérdezi, hogy a közgyűlés elfogadja-e az SZOÖ 2012 évi költségvetési koncepcióját az elhangzott kiegészítésekkel, azzal, hogy ez a jövő évre vonatkozó munka és tervezés kezdete Rusz Boriszláv: tudjuk, hogy a koncepciót most kell elfogadni, a költségvetést pedig 2012 év elején. Az intézmények finanszírozásáról tárgyalásokat kell folytatni az illetékesekkel, ahogy azt a Péró (Lásztity Péter) már mondta, mert jelenleg bizonytalan, mennyi pénzt adna át rendelkezésünkre. Alexov Lyubomír: amikor megjelent a évi költségvetési tervezet elmentem Latorcai Csaba, helyettes államtitkárhoz ezen problematika miatt. Elmondtam, hogy már évek óta ígérgetik, hogy olyan mértékben emelik meg a pénzeszközöket, hogy lehessem működni, miközben a javaslat már két éve nem változik. Azt válaszolta, hogy ez most az a pillanat, amikor elvi lehetőség sincs arra, hogy a költségvetés egyes összegei növekedjenek, mert a kormány nem támogatja. Ígéretet tett viszont arra, hogy a minisztériumnál lévő intervenciós keretből (amely felett ők rendelkeznek), további pénzeszközöket juttatnak. Taxatíve felsorolta a 10 milliót, ami hiányzik a Szerb Intézetnél és legalább egy munkahelyet a battonyai iskola gazdasági részlegén. Ami az utóbbit illeti, megértették, hogy az iskola szükségletei és az ott alkalmazottak száma miatt feltétlenül szükség van rá, a szerződés 4 hónapra szól, december 31-ig. Az egy másik dolog, hogy nem is az önkormányzatnak kértünk, hanem az iskolának és az intézménynek, az új dolgokra ígéretet kaptunk, de hol van ez a pénz. Latorcai Csaba nem is vitatja mindezt, de a felettesei meg sem akarták hallani ezt a javaslatot, egyedül az intervenciós keretből lehet. A mi kötelezettségünk és felelősségünk, hogy ezt elérjük, mert nem csak mi kérünk majd ebből a keretből, hanem hatalmas lesz roham a nem számottevő pénzkeretre millió mindenképpen kapnunk kell. Most kell ezen dolgozni, és nem várhatjuk a jövő évet, amikor elosztják a pénzt. Sajnos, semmi garanciánk nincs, harcolnunk kell a céljaink eléréséért. Jakovljevic Dragan: viszontválasz a takarékossági témáról és a Srpske nedeljne novine terjesztéséről. Az előfizetésről és az előfizetők számáról beszél. Az újság olvasói az újságban elolvashatják a felhívást az előfizetés vagy annak lemondása módjáról, amire jelentkeznek is. A posta havonta kapja meg a frissített címlistát, amelyekre eljutnak a lapok. Fontos, hogy Скупштина ССМ - 9 -

10 legyen előfizetés, mert fennáll a lehetősége annak, hogy drasztikusan lecsökkenjen az újság költségvetése Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja az SZOÖ évi költségvetési koncepció elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 14 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 112/2011.( ) SZOÖ Kgy. Határozat A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadta - a melléklet tartalom szerint a évi költségvetési koncepciót. Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke, dr. Márton Zsuzsanna mb. Hivatalvezető, Rékasy Kapják: Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy SZÜNET 12:03-tól 12:29-ig (Csánics Sándor a szünetben távozott az ülésről 14 fő van jelen ) 3. napirendi pont: a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Alexov Lyubomír: megnyitja a vitát, kérdezi van-e észrevétel vagy javaslat a kiküldött anyaggal kapcsolatban. (Senki nem jelentkezett hozzászólásra.) Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 113/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ jelen előterjesztéshez mellékelt tartalmú Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, ezzel egyidejűleg a 16/2006 (IV.02.) határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, Gyurity Milán igazgató, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető Kapják: Alexov Lyubomír elnök, Gyurity Milán igazgató, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Скупштина ССМ

11 4. napirendi pont: a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Alexov Lyubomír: megnyitja a vitát, kérdezi van-e észrevétel vagy javaslat a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Dr. Lásztity Radomír: az Oktatási Bizottság az anyagot megtárgyalta és az SZOÖ Közgyűlésének javasolja elfogadását. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 114/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Pedagógiai és Módszertani Központ jelen előterjesztéshez mellékelt tartalmú Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, Kotorcevic Julianna igazgató, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető Kapják: Alexov Lyubomír elnök, Kotorcevic Julianna igazgató, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy 5. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat, valamint a Szerb Országos Önkormányzat intézményeinek kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzatának elfogadása Alexov Lyubomír: megnyitja a vitát, kérdezi van-e észrevétel vagy javaslat a kiküldött anyaggal kapcsolatban. (Senki nem jelentkezett hozzászólásra.) Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja a Szerb Országos Önkormányzat, valamint a Szerb Országos Önkormányzat intézményeinek kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzatának elfogadását Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 115/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 50/2010. (06.26.) számú határozatával elfogadott Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzatát hatályon kívül helyezi. 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a melléklet tartalom szerint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzatot elfogadja. Скупштина ССМ

12 Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Kapják: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy 6. napirendi pont: Hitelfelvétel az Oktatási programok fejlesztése a szerb közösség közoktatás-fejlesztési céljai megvalósítása érdekében (TÁMOP A-08/ ) illetve a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda felújítása II. ütem projektek finanszírozása érdekében Alexov Lyubomír: az előző ülésen arra kaptunk megbízást és felhatalmazást, hogy keressünk meg több pénzintézetet hitelfelvétel céljából az említett projektekre. A legjobb ajánlatot kellene elfogadnunk. Szutor Lászlóné: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megvitatta a bankok ajánlatait. A legjobb ajánlat az OTP Bank ajánlata, amelyet javasolunk a közgyűlésnek elfogadásra. A második helyen Fokusz Takarékszövetkezet ajánlata van. Alexov Lyubomír: kiegészíteném azzal, hogy 4 ajánlatot kaptunk. 1.- Budapest Bank, ők vezetik a folyószámláinkat, de a szabályzatuk értelmében nincs arra lehetőségük, hogy hitelt nyújtsanak számunkra. 2.- Erste Bank, szóban tájékoztattak arról, hogy ők sem adnak hitelt kisebbségi önkormányzatoknak Fokusz Takarékszövetkezet, bubor ajánlatuk van (bankok közötti hitel) + 4%. 4.- OTP Bank, pillanatnyilag úgy tűnik, hogy érdekeltek a velünk való kapcsolat létrejöttében, jó ajánlatot dolgoztak ki 8 % alatti kamattal, illetve 2 körüli buborral Természetesen minden banknak az a feltétele, hogy náluk nyissunk számlát. A mostani pénzintézetünknél meglévő számlát nem kell megszüntetni. A bankban lévő pénzeszköz egy részét fel kell szabadítani, hogy egy kisebb hitelt felvehessünk. A határozati javaslatot megküldtük, amint megérkezett az OTP Bank ajánlata. Egyébként, az OTP Bank ajánlata a legkedvezőbb. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja a Budapest Banknál lekötött pénzeszköz feloldásának határozati javaslatát. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 13 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 116/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az Oktatási programok fejlesztése a szerb közösség közoktatás-fejlesztési céljai megvalósítása érdekében (kódszám: TÁMOP A-08/ ) elnevezésű projekt kiadásainak előfinanszírozására a jelenleg a Budapest Banknál lekötött Ft összegből Ft-ot felszabadít. 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt, hogy a Ft összegű lekötés felszabadítása érdekében teljes körűen eljárjon. Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Kapják: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Скупштина ССМ

13 Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja az OTP Banknál 15 millió forint hitel felvételére, az ingatlanon történő jelzálog bejegyzésre és az OTP Banknál számlanyitásra vonatkozó határozati javaslatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 13 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 117/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az Oktatási programok fejlesztése a szerb közösség közoktatás-fejlesztési céljai megvalósítása érdekében (kódszám: TÁMOP A-08/ ) elnevezésű projekt kiadásainak előfinanszírozására az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ( Áht. ) 100/M. -ának (2) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján Ft támogatást megelőlegező (indikatív) hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. A futamidő: maximum 1 év A hitel ügyleti kamata: 3 havi BUBOR +1,9 %, rendelkezésre tartási jutalék 0,15 %, kezelési költség nem kerül felszámításra. 2. A Szerb Országos Önkormányzat kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást megelőlegező hitel visszafizetésére a támogatás megérkezését követően, legkésőbb a hitel végső lejáratának napjáig. 3.A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori éves költségvetésében a hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 4. A Szerb Országos Önkormányzat a hitel biztosítására szükség esetén - a Nagymező u. 49. szám alatti ingatlanait (28938/0/A/4. és/vagy 28938/0/A/5., és/vagy 28938/0/A/6, és/vagy 28938/0/A/7) ajánlja fel, illetve hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlan(ok)ra az ingatlan-nyilvántartásban az OTP Bank Nyrt. javára zálogjog kerüljön bejegyzésre. 5.A Közgyűlés felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt és dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezetőt, hogy hitelszerződés megkötése ügyében eljárjon, és a hitelszerződést aláírja. 6. A Közgyűlés felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt és dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezetőt, hogy a hitelfelvétel érdekében, a hitel kezelésére a hitelező pénzintézetnél folyószámlát nyisson a Szerb Országos Önkormányzat nevére. Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Kapják: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja az OTP Banknál 30 millió forint hitel felvételére és az ingatlanon történő jelzálog bejegyzésre vonatkozó határozati javaslatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 13 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 118/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítása II. ütem elnevezésű projekt Скупштина ССМ

14 kiadásainak előfinanszírozására az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ( Áht. ) 100/M. -ának (2) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján Ft támogatást megelőlegező (indikatív) hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. A futamidő: maximum 1 év A hitel ügyleti kamata: 3 havi BUBOR +1,9 %, rendelkezésre tartási jutalék 0,15 %, kezelési költség nem kerül felszámításra. 2. A Szerb Országos Önkormányzat kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást megelőlegező hitel visszafizetésére a támogatás megérkezését követően, legkésőbb a hitel végső lejáratának napjáig. 3. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori éves költségvetésében a hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 4. A Szerb Országos Önkormányzat a hitel biztosítására szükség esetén- a Nagymező u. 49. szám alatti ingatlanait (28938/0/A/4. és/vagy 28938/0/A/5., és/vagy 28938/0/A/6, és/vagy 28938/0/A/7) ajánlja fel, illetve hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlan(ok)ra az ingatlan-nyilvántartásban az OTP Bank Nyrt. javára zálogjog kerüljön bejegyzésre. 5.A Közgyűlés felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt és dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezetőt, hogy hitelszerződés megkötése ügyében eljárjon, és a hitelszerződést aláírja. 6. A Közgyűlés felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt és dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezetőt, hogy a hitelfelvétel érdekében, a hitel kezelésére a hitelező pénzintézetnél számlát nyisson a Szerb Országos Önkormányzat nevére. Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Kapják: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja a Fókusz Takarékszövetkezetnél 15 millió forint hitel felvételére, az ingatlanon történő jelzálog bejegyzésre és a Fókusz Takarékszövetkezetnél számlanyitásra vonatkozó határozati javaslatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 13 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 119/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat 1. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. vel a hitelszerződés megkötésére és a hitelfelvételre valamely akadály miatt nem kerülne sor, úgy a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az Oktatási programok fejlesztése a szerb közösség közoktatás-fejlesztési céljai megvalósítása érdekében (kódszám: TÁMOP A-08/ ) elnevezésű projekt kiadásainak előfinanszírozására az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ( Áht. ) 100/M. -ának (2) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján Ft támogatást megelőlegező (indikatív) hitelt a Fókusz Takaréktól (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/A.) veszi fel. A hitel lejárata: 12 hónap A hitel kamata: fix évi 1 havi BUBOR +3,50 % Скупштина ССМ

15 2. Az 1. pont értelmében a Szerb Országos Önkormányzat kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást megelőlegező hitel visszafizetésére a támogatás megérkezését követően, legkésőbb a hitel végső lejáratának napjáig. 3. Az 1. pont értelmében a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori éves költségvetésében a hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 4. Az 1. pont értelmében, a Szerb Országos Önkormányzat a hitel biztosítására szükség esetén- a Nagymező u. 49. szám alatti ingatlanait (28938/0/A/4. és/vagy 28938/0/A/5., és/vagy 28938/0/A/6, és/vagy 28938/0/A/7) ajánlja fel, illetve hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlan(ok)ra az ingatlan-nyilvántartásban a Fókusz Takarék. javára zálogjog kerüljön bejegyzésre. 5.Az 1. pont értelmében, azaz amennyiben az OTP Bank Nyrt. vel a hitelszerződés megkötésére és a hitelfelvételre valamely akadály miatt nem kerülne sor, a Közgyűlés felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt és dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezetőt, hogy hitelszerződés megkötése ügyében a Fókusz Takarék előtt eljárjon, és vele a hitelszerződést aláírja. 6. Az 1. pont értelmében, a Közgyűlés felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt és dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezetőt, hogy a hitelfelvétel érdekében, a hitel kezelésére a hitelező pénzintézetnél számlát nyisson a Szerb Országos Önkormányzat nevére. Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Kapják: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja a Fókusz Takarékszövetkezetnél 30 millió forint hitel felvételére, az ingatlanon történő jelzálog bejegyzésre és a Fókusz Takarékszövetkezetnél számlanyitásra vonatkozó határozati javaslatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 13 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 120/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat 1. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. vel a hitelszerződés megkötésére és a hitelfelvételre valamely akadály miatt nem kerülne sor, úgy a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítása II. ütem elnevezésű projekt kiadásainak előfinanszírozására az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ( Áht. ) 100/M. -ának (2) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján Ft támogatást megelőlegező (indikatív) hitelt a Fókusz Takaréktól (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/A.) veszi fel. A hitel lejárata: 12 hónap A hitel kamata: fix évi 1 havi BUBOR +3,50 % 2. Az 1. pont értelmében, a Szerb Országos Önkormányzat kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást megelőlegező hitel visszafizetésére a támogatás megérkezését követően, legkésőbb a hitel végső lejáratának napjáig. 3. Az 1. pont értelmében, a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori éves költségvetésében a hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Скупштина ССМ

16 4. Az 1. pont értelmében A Szerb Országos Önkormányzat a hitel biztosítására szükség esetén- a Nagymező u. 49. szám alatti ingatlanait (28938/0/A/4. és/vagy 28938/0/A/5., és/vagy 28938/0/A/6, és/vagy 28938/0/A/7) ajánlja fel, illetve hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlan(ok)ra az ingatlan-nyilvántartásban a Fókusz Takarék javára zálogjog kerüljön bejegyzésre. 5.Az 1. pont értelmében, azaz amennyiben az OTP Bank Nyrt. vel a hitelszerződés megkötésére és a hitelfelvételre valamely akadály miatt nem kerülne sor, a Közgyűlés felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt és dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezetőt, hogy hitelszerződés megkötése ügyében a Főkusz Takaréknál eljárjon, és vele a hitelszerződést aláírja. 6. Az 1. pont értelmében, a Közgyűlés felhatalmazza Alexov Lyubomir elnököt és dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezetőt, hogy a hitelfelvétel érdekében, a hitel kezelésére a hitelező pénzintézetnél számlát nyisson a Szerb Országos Önkormányzat nevére. Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy Kapják: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető, Rékasy 7. napirendi pont: Egyebek, aktualitások Alexov Lyubomír: megküldtük a levelet településeinkre a Szent Száva Díjra (kettő) és a Thököly Száva Díjra vonatkozó jelölésekkel kapcsolatban. A következő ülést december 10-re tervezzük, ehhez igazítjuk az ajánlatok beérkezésének határidejét is (2011. november 25.), mert januárban a számos egyházi ünnep miatt nem lesz időnk ülést tartani. További információ és egyben meghívó: a tavalyi évhez hasonlóan idén is szervezünk találkozót a szerb kisebbségi önkormányzatok elnökeivel és az érdeklődők számára, november hónap folyamán (12-én vagy 19-én). A találkozó nyitott, minden érdeklődő eljöhet. (12:52 Rusz Milán távozik az ülésről 13 fő van jelen) Gorjánác Radovan: a Kulturális Bizottság nevében elmondja, hogy a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ pályázatot ír ki kulturális tevékenységekre (projektekre) év első negyedévére a szerb önkormányzatok és szervezetek számára. A pontos információk a Srpske nedeljne novine ben (szerb hetilap) jelennek meg Rusz Boriszláv: volna egy észrevétele, milyen testület dönt arról, hogy mire lehet pályázni a Kulturális Központ pályázatainál. Mi értendő a programok szó alatt, például kiadói tevékenységre nem lehet pályázni. Alexov Lyubomír: lehetett pályázni, csak forráshiány miatt nem kerültek felosztásra Egyébként sok olyan pályázat volt, és nem csak a kiadói tevékenység, amelyek forráshiány miatt nem részesültek támogatásban. Felettes állami szervekkel egyeztetve ennek a negyedévnek a végéig meg kellene, hogy kapjuk, a következő negyedévi finanszírozást, ez azt jelenti, hogy szeptember 30-ig meg kellett volna kapnunk a pénzt, amiből a következő három hónapot kellene finanszíroznunk. Ma, október 20-a van, és nem érkezett semmi. Ugyanilyen késés volt három hónappal ezelőtt és fél évvel ezelőtt is, egyszerűen nem érthető, miért történik mindez. Ezekben a hónapokban mindig bizonytalanságban tartanak minket, a Скупштина ССМ

17 számlán nincs pénz, hogy bármit is ki tudnánk fizetni. Ilyen helyzetben vagyunk. A rendszerben nincs annyi tartalék, amiből egy-két hónapig tudnánk finanszírozni a tevékenységeinket. Rusz Boriszláv: az előirányzat megvolt az intézetnél is, a gyakorlat meg azt mutatja, hogy ezek a pénzeszközök nem léteznek. Tehát, hiába kerül kiírásra a pályázat, ha nem lehet megvalósítani. Úgy kell tervezni, hogy körülbelül lehessen látni mikor kerül kiírásra. Csak hogy tudják, hogy mi is, mint Budapest beadtuk egy pályázatot és semmit nem kaptunk, egyes pályázatokat pedig lehet, hogy túldimenzionáltan támogattak, ez nem korrekt. Kéri, hogy a pályázatok ne elsietve kerüljenek kiírásra és megjelentetésre, mert a gyakorlat egészen mást fog mutatni. Alexov Lyubomír: nem ért egyet az elhangzottakkal, szerinte a pályázatok egyáltalán nem elsietve kerültek kiírásra, a feltételek egyértelműek voltak, az értékelésüket a Kulturális Bizottság végezte, az ülésük nem volt zárt, aki akart, részt vehetett rajta.. A döntéshozatalnál természetszerűen mindig van szubjektivizmus, de ezúttal előre leegyeztették az elveket, hogy lehetőleg egy önkormányzat sem maradjon ki a támogatásból, amennyiben alakilag megfelel a kiírt feltételeknek. Ha csak egy pályázatot nyújtottak be, bizonyára volt valami hiányossága. Lásztity Péter: az idei pályázat precízebben került kiírásra, mit az ezt megelőző években, de még messze van attól a szükségszerű a precizitástól, amit az emberek megszoktak a Kisebbségi Közalapítvány pályázatainál, hogy mennyire érthetően vannak meghatározva a feltételek, mire lehet pályázni. Ezt még fejleszteni kell, a párbeszédet nem kell elutasítani. Alexov Lyubomír: te magad is elismerted, hogy a pályázat kiírás évről-évre jobb, és ez mindenképpen a párbeszéd eredménye. Nem mondható el, hogy a szuggesztiók nem kerültek elfogadásra. Az egyensúlyt nehéz megtalálni, mert a múlt ülésen az hangzott el, illetve azt kritizálták, hogy szigorúak a feltételek, túl bonyolult és túl bürokratikus. Sőt, az előző években az volt az álláspont, hogy a budapesti Szerb Önkormányzatnak, tekintve hogy vannak eszközei, ne nyújtsanak támogatást, de mi változtattunk ezen a budapesti önkormányzat javára. Jó lenne, ha ebből a keretből a kiadói tevékenységre jutna, de valami más megoldást kell találnunk. Kénytelenek vagyunk kizárni a kiadványokat. Ebből a példából látszik a szubjektivizmus, valaki kiadványt kíván megvalósítani, valaki pedig kulturális rendezvényt pl. Szent Száva Napi ünnepet. Mindenkinek a saját projektje a lejfontosabb. Rusz Boriszláv: kellenének megbeszélések a fontosabb projektekről. Mi, mint budapesti önkormányzata pénzeszközök egy részére pályázhatunk és részt vennénk ezekben a projektekben. Alexov Lyubomír: soha nem mondtuk vagy jelentettük ki, hogy nem akarunk valakivel együttműködni. Lásztiy Péter: kritikai észrevétele van, amiért a budapesti kerületeket nem vonták be a Szerk kultúra hónapjába. Alexov Lyubomír: ez a Kulturális és Dokumentációs Központ programja, ha ezt úgy kell értenünk, hogy a kerületek szeretnének részt venni benne Lásztity Péter: (Alexov Ly. szavába vágva) nem így mondtuk. Ez most nem az a fórum, amelyen vitatkoznunk kellene erről, csak felvetettük ezt a problémát, hogy tudják. Alexov Lyubomír: most milyen minőségben szólsz? Скупштина ССМ

18 Lásztity Péter: a budapesti önkormányzat elnökhelyetteseként, mert egy asztalnál ülünk. A vita lezárult. Alexov Lyubomír: a következő téma a kisebbségi önkormányzatok finanszírozása, a feladatalapú támogatás megítélésének elvei. A Wekerle Sándor Alapkezelő még nem küldte meg a szerződéseket, minden késésben van, és ki tudja mikor, és hogy egyáltalán megküldik-e a pénzt. Levélben fordultunk hozzájuk (Pavlov Milica elnökhelyettessel), jelezve, hogy helyi szinten nagy az elégedetlenség, eljárásukkal ellehetetlenítik a kulturális autonómiát. Lehet, hogy egy tiltakozó levelet is csatolnunk kellene és közgyűlési határozatot. Ez nem csak a vidék jelzése, hanem az országos önkormányzat is hevesen tiltakozik és elutasítja ezt a gyakorlatot. A Wekerle S. Alapkezelő a magyar állam (kormány) határozatait hajtja végre, sértve ezzel a kisebbségi közösségek jogait, és nem hatja végre az állam által elfogadott törvényi kötelezettségeit. Lásztity Péter: kérdezi, hogy pontos-e az az információ, hogy a kormány döntése értelmében befagyasztották minden kifizetéseket, kivéve az országos önkormányzatok és intézményeik kifizetéseit. A szerződéskötéshez szükséges minden dokumentumot megküldtek, nem történik semmi. Alexov Lyubomír: a moratóriumot láthatóan bevezették, minket is érint, egyszerűen nem kötik meg a szerződéseket, minden áll, minden kifizetés a lehető legtovább húzódik, sőt a jövő évre csúszik át. Lásztity Péter: minden pénzt a Wekerléhez központosítottak, ebben az évben nem tudjuk megvalósítani kulturális programjainkat, ez tényleg a jogaink megsértése. Meg kell szavazni a határozatot. Alexov Lyubomír: nem csak a Wekerléről van szó, hanem a battonyai iskola pénzeiről is, amik járnak a közoktatási megállapodás értelmében. Nem csak a mi iskolánkról van szó, hanem más iskoláknál is, amelyeknél valamelyik kisebbség a fenntartó. Javasolja, hogy fogalmazzuk meg a határozat szövegét, amellyel tiltakoznánk a finanszírozással és a kulturális autonómiához való joggal kapcsolatban, és amelyet eljuttatnánk a magyar kormányhoz, illetve az illetékes minisztériumhoz. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsájtja a Wekerle Sándor Alapkezelő finanszírozási módjáról, nem teljesítéséről szóló határozati javaslatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy a SZOÖ Közgyűlése 13 igen, 0 tartózkodás, 0 nem (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 121/2011.( ) SZOÖ Kgy. határozat a Wekerle Sándor Alapkezelőről finanszírozásáról: 1. A SZOÖ Közgyűlése aggodalmát fejezi ki a nemzetiségi programok finanszírozása kapcsán kialakult helyzet miatt, és élesen tiltakozik az illetékes szervezetnél (KIM Wekerle Sándor Alapkezelő), valamint minisztériumnál (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) a Wekerle Sándor Alapkezelő ügyvitele és eljárása miatt. 2. A SZOÖ Közgyűlése felhívja az illetékes minisztert, hogy tekintse át a kialakult helyzetet és kéri, tegye meg a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik közösségünknek a kulturális autonómia megvalósítását a hatályos jogszabályok szellemének megfelelően. Скупштина ССМ

19 Határidő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető Kapják: Alexov Lyubomír elnök, dr. Márton Zsuzsanna mb. hivatalvezető Dr. Lásztity Demeter: kérdést tesz fel az SZOÖ elnökének, hogyan lehet megoldani, hogy a kisebbségeknek legyen képviselőjük a magyar Országgyűlésben. Fontos, hogy legyen valamilyen koncepció. Alexov Lyubomír: létezik egy megfogalmazás, amelyet minden kisebbség elfogadott, éspedig az, hogy csak az a megoldás elfogadható, amelyik reális esélyt ad arra mind a 13 kisebbségnek, hogy teljes jogú képviselője legyen a magyar parlamentben. Azonban a háttérben egy nagyon inkorrekt játék folyik amelyről, sajnos, nincsenek hivatalos információink. A roma kisebbség a parlamentben van Farkas Flórián révén, aki a saját csatornái jutott oda, ugyanakkor Navracsics miniszter úr zárt ajtó mögött fogadta megbeszélésre a német (Heinek Ottó), a szlovák (Fuzik János) és a horvát (Hepp Mihály) kisebbség képviselőit, külön-külön. Nem tudni, miről beszéltek pontosan, de néhány tényt megtudtunk Hepp Mihálytól, aki nagyon fel volt háborodva, amikor a sajtóban megjelent, hogy megtalálták a megoldást, valójában azonban a kört leszűkítették, és hogy a kormány számukra egy-egy helyet ajánl fel, a többieknek pedig ugyancsak egy helyet. Nemcsak mi szerbek nem voltunk bevonva a megbeszélésekbe, hanem a többi kisebbség sem, a négy említett kivéve. Most látni, a választásokkal kapcsolatban, mi a pillanatnyi tényállás. Elvi lehetőség sincs arra, hogy legyen egy teljes jogú képviselőnk a magyar Országgyűlésben. Ha belemegyünk abba a játékba, amit felkínáltak, nehezen sikerülne listát állítanunk és a kedvezményes mandátumunk nem jelent teljes jogú képviseletet, mert a lista a pártokkal való versenyben nagyon rövid kell hogy összegyűjtse az 1500 aláírást. Ha nem tudunk listát állítani, elveszítjük a jogot a a nem teljes ( fél ) jogú képviselőre. Szavazni csak azok a polgárok tudnak majd, akik előzőleg regisztrálják magukat. Hogy bonyolultabb legyen, három külön lista lesz. Ha kisebbségi választó vagy, nem szavazhatsz a politikai pártokra, hanem csak az egyénekre. Gyakorlatilag lemondasz a polgári jogodról. Nagyon ravasz módon van ez kigondolva, hogy biztosan ne jussunk el a parlamentig. Lásztity Péter: vagy külön választói listát állítasz és alacsony cenzusod van (ezzel garantált helyed van), vagy nincs külön választói listád, de magas a cenzus. Ők a két negatív dolgot kombinálták Alexov Lyubomír: megköszöni minden közgyűlési tagnak az együttműködést és a részvételt, az SZOÖ ülését 13:20-kor berekeszti Budapest, október 20. Alexov Lyubomír SZOÖ elnöke Dr. Lásztity Demeter jegyzőkönyv hitelesítő Скупштина ССМ

20 Putnik Milos jegyzőkönyv hitelesítő MEGJEGYZÉS A jegyzőkönyv része ugyancsak: meghívó, jelenléti ív, évi költségvetési koncepció, a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, a Szerb Országos Önkormányzat, valamint a Szerb Országos Önkormányzat intézményeinek kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzata, pénzintézetek ajánlatai i hitelfelvételről (OTP bank, Fókusz Takarékszövetkezet) Скупштина ССМ

JEGYZŐKÖNYV 1/2011. SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ( Alalkúló űlés ) Budapest,

JEGYZŐKÖNYV 1/2011. SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ( Alalkúló űlés ) Budapest, JEGYZŐKÖNYV 1/2011. SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ( Alalkúló űlés 2011 2015 ) Budapest, 2011-02-05 Hely: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Dátum: 2011-február-05

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜLÉSÉRŐL BUDAPEST,

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜLÉSÉRŐL BUDAPEST, JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜLÉSÉRŐL BUDAPEST, 2008.02.23. Helye: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk M. u. 3.) Dátum: 2008.02.23. Napirend: meghívó szerint

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2013 üléséről Budapest, 2013. november 16.

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2013 üléséről Budapest, 2013. november 16. JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2013 üléséről Budapest, 2013. november 16. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 4/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, június 4.

JEGYZŐKÖNYV 4/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, június 4. JEGYZŐKÖNYV 4/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. június 4. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 3/2008 SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Budapest, 2008. április 19.

JEGYZŐKÖNYV 3/2008 SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Budapest, 2008. április 19. JEGYZŐKÖNYV 3/2008 SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Budapest, 2008. április 19. Helye: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) Dátum: 2008. április 19.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2013 ÜLÉSE - Budapest, 2013. február 16. HATÁROZATAI

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2013 ÜLÉSE - Budapest, 2013. február 16. HATÁROZATAI SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2013 ÜLÉSE - Budapest, 2013. február 16. HATÁROZATAI 1/2013. (2013.II.16.) számú határozata a jegyzőkönyvvezető megválasztásáról Az SZOÖ Közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök Ikt.sz.: 33-11/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 10-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 5/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Pécs, 2011. szeptember 10.

JEGYZŐKÖNYV 5/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Pécs, 2011. szeptember 10. JEGYZŐKÖNYV 5/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Pécs, 2011. szeptember 10. Helyszíne: Normandia Lions Club Tanácskozó terme, Pécs, Mártirok útja 9 Időpontja: 2011. szeptember

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 2/2008 A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Ráckeve, 2008. március 7.

JEGYZŐKÖNYV 2/2008 A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Ráckeve, 2008. március 7. JEGYZŐKÖNYV 2/2008 A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Ráckeve, 2008. március 7. Helyszíne: Savoyai Kastély Szálló, Ráckeve, Kossuth Lajos utca 95. Időpontja: 2008. március 7. Napirend:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án (kedd) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2009. a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest, 2009. január 17.

Jegyzőkönyv 1/2009. a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest, 2009. január 17. Jegyzőkönyv 1/2009. a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest, 2009. január 17. Ülés helye: Szerb Országos Önkormányzat (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) Dátum: 2009. január 17. Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés Készült: 2014.07.15-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570 15/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak:, a testület e Dr. Egyed Ferdinánd, a testület

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv 7/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Villány, 2010.09.04.

Jegyzőkönyv 7/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Villány, 2010.09.04. 1 Jegyzőkönyv 7/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Villány, 2010.09.04. Hely: Villány, Hunyadi utca 25. Dátum: 2010. szeptember 4. Napi rend: meghívó szerint (melléklet) Jelenlévők:

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 37-64 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. naptári

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/21. sz. alatti székhelyén 2012. február 20-án 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 8/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest, 2010.12.11.

Jegyzőkönyv 8/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest, 2010.12.11. 1 Jegyzőkönyv 8/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest, 2010.12.11. Hely: Szerb Országos Önkormányzat (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) Dátum: 2010. december 11. Napirend: meghívó

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben