Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 15. szám június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 15. szám június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 173/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 174/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 175/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 176/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 177/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata A Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 3193 A Nagyerdei Stadion apportálásáról a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. részére 3200 A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány évi működéséről szóló beszámolóról 3201 A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány é vi működéséről szóló beszámolóról 3208 A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról 3223

2 178/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 179/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról 3230 Nonprofit szervezetek árverés nélkül bérbe adott helyiségekben folytatott tevékenységéről szóló beszámolójáról /2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról /2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 182/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 183/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 184/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 185/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 186/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 187/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 188/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata A külföldi kiküldetések rendjéről szóló szabályzat alapelveinek meghatározásáról 3269 A é vben fogadott szakképzési hozzájárulás felosztásáról szóló javaslatról 3270 Intézményi férőhelyszám csökkentésről a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményében 3271 Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról 3272 Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis, kollégiumi és alapfokú művészetoktatási csoportok számának és a hozzájuk kapcsolódó közalkalmazotti létszám megállapításáról a 2011/2012-es nevelési-oktatási év feladatainak tükrében 3314 Fenntartói engedélyezésről átlag illetve maximális létszámtól való csoport- és osztálylétszám eltérésre vonatkozóan a 2011/2012. nevelési/tanítási évben induló és működő csoportokra, osztályokra 3322 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2010/2011. tanévben végzett törvényességi ellenőrzésekről szóló tájékoztatóról 3340 Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 3340 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 3342

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 173/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a évi IV. törvény 34. (4) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának ax) alpontja alapján 1./ jóváhagyja a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (4026 Debrecen, Hunyadi u Cg.: , képviseli: Dr. Cs. Tóth János ügyvezető) Felügyelőbizottsága Ügyrendjét a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a döntésről értesítse a társaság ügyvezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

4

5

6

7

8

9

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 174/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Nagyerdei Stadion apportálásáról a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. részére A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, a évi IV. törvény 114. (3) bekezdése, 154. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 20. (1) bekezdése alapján 1./ a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-nek a 190/2000. (VII. 6.) Kh. határozattal ingyenes üzemeltetésre átadott debreceni hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Nagyerdei park 12. sz. alatti sporttelep megnevezésű ingatlant augusztus 31. napjával visszaveszi. 2./ A Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel a 190/2000. (VII. 6.) Kh. határozat alapján kötött üzemeltetési megállapodás 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1.) Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll a debreceni hr sz. alatt felvett Hódos Imre Sportcsarnok, amely ténylegesen Debrecenben, a Kassai út 34. sz. alatt található. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontnak megfelelő üzemeltetési megállapodás módosítását készítse elő és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: augusztus 31. Felelős: az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester 4./ A debreceni hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Nagyerdei park 12. s z. alatti sporttelep megnevezésű nm területű ingatlant a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a Magyar Köztársaság Kormánya 1262/2010. (XI. 30.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, de legkorábban szeptember 1. napjával nem pénzbeli hozzájárulásként a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. (4024 Debrecen, Kossuth u. 22. I /14., Cg.: , képviselik: Ábri Balázs és Vígh László ügyvezetők) rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy az ingatlan taggyűlés által elfogadott értékéből Ft törzsbetétként tőkeemeléssel a törzstőkébe, a fennmaradó érték pedig a tőketartalékba kerüljön. * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

11 5./ Felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban foglaltakon túl DMJV Önkormányzata érdekeinek képviseletében kezdeményezze a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. következő taggyűlésén a társasági szerződés módosítását oly módon, hogy a társaság megszűnése esetén a társaság vagyonát a beruházás aktiválását követően üzletrészeik arányában kell felosztani a tagok között. Minden más esetben a bevitt vagyon arányában történik az el számolás és a felosztás azzal, hogy az eset leges tehermentesítésről a tagok üzletrészeik arányában gondoskodnak. Határidő: a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. következő taggyűlésének időpontja Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 175/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány évi működéséről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetője előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján, figyelemmel az évi CLVI. törvény 19. -ára és a 162/2010. ( VI. 24.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a D ebrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány é vi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az Alapítvány évi működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

12

13

14

15

16

17

18 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 176/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a évi LXV. törvény 1. ( 2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel az évi CLVI. törvény 19. -ára és a 160/2010. (VI. 24.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 177/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel az évi CLVI. törvény 19. -ára és a 159/2010. (VI. 24.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának a K özalapítvány évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

34

35

36

37

38

39

40 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 178/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetője előterjesztésére a évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel az évi CLVI. törvény 19. -ára és a 158/2010. (VI. 24.) Ö.h-ra 1./ elfogadja az Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

41

42

43

44

45

46

47 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 179/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * Nonprofit szervezetek árverés nélkül bérbe adott helyiségekben folytatott tevékenységéről szóló beszámolójáról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendeletre 1./ elfogadja az Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány (4024 Debrecen, Kandia u. 1.), a Debreceni Jóga Egyesület (4024 Db., Kossuth u. 3.), a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület (4029 Debrecen, Károlyi M. u 3.), a Debreceni Súlyemelő és Fitness Club (4030 Db., Monti ezredes u. 3.), a DHSE- PMD Vívó Klub (4034 Debrecen, Kolónia utca 1282 hrsz-ú), az Eu-Roma Országos Egyesület (4024 Debrecen, Csap u ), a Fény Felé Alapítvány (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 42. sz.), a Forrás Lelki Segítők Egyesülete (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36.), a Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület (4029 Debrecen, Víztorony u. 19.), a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete (4024 Debrecen, Rákóczi u. 7.), a Loki Szurkolók Egyesülete (4024 Debrecen, Monti ezredes u. 3.), a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális Központja (4024 Debrecen, Simonffy u. 32., 4029 Debrecen, Víztorony u , 4024 Debrecen, Rákóczi u. 7.), a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete (4025 Debrecen, Hatvan u. 37.), a Más- Mozaik Szabadidős és Kulturális Egyesület (4024 Debrecen, Piac u. 28/b.), a FSZH-Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Észak-alföldi Regionális Ifjúsági és Szolgáltató Iroda (4026 Debrecen, Piac u. 26/a.), a Modern Tánc-Játék Stúdió Alapítvány (4031 Debrecen, Szoboszlói u. 47.), az Ondód Jövőjéért Egyesület (4002 Debrecen, Kádárdűlő 61/c.), a Szeredás Hagyományőrző Egyesület (4034 Db., Sípos u. 6.), a Valcer Táncstúdió (4029 Debrecen, Monti E. u. 3.) beszámolóját az általuk bérelt ingatlanban folytatott tevékenységükről. 2./ Felkéri az 1./ pontban megjelölt, a bérleményre a t ovábbiakban is igényt tartó nonprofit szervezetek vezetőit, hogy a bérleti szerződés fennállásának időtartama alatt a Közgyűlést minden év június 30. napjáig tájékoztassák tevékenységükről, számoljanak be a helyiség hasznosításáról, továbbá felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: az elkészítésért: a nonprofit szervezetek vezetői az előterjesztésért: a Kulturális Osztály vezetője * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

48 3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az érintetteket. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 180/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és (2) bekezdései alapján, figyelemmel a 172/2009. (VII. 3.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét, hogy készítse el a Fórum évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a tájékoztatót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a tájékoztató elkészítéséért: a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke az előterjesztésért: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

49 Melléklet TÁJÉKOZTATÓ A DEBRECENI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

50 Bevezető A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) évi munkájának áttekintésekor két fő szempontot kellett figyelembe vennünk. Egyrészről azt, hogy a lezajlott tevékenységek mennyiben kapcsolódtak a Nemzeti Stratégia a K ábítószer probléma visszaszorítására című, illetve a Debrecen Megyei Jogú Város drogellenes intézkedéseinek terve a drogprobléma kezelésére című dokumentumokban foglaltakhoz (rövid távú célok, cselekvési terv). A stratégiai gondolkodás fontos eleme a KEF javaslattevő, koordináló funkciójának erősítése, valamint az önkormányzati döntések stratégiai pillérekhez (közösség és együttműködés, prevenció, kezelés és ellátás, kínálatcsökkentés) való igazítása. Egybehangzó vélemény volt, hogy erősítenünk kell a szakmai szervezetek, Debrecen város lakossága és DMJV Önkormányzata közötti párbeszédet a drogprobléma kezeléséről, szakmai koordinációról. A KEF főképpen munkacsoportokban dolgozva a társadalmi és szakmai párbeszéd kiszélesítésére törekedett. Ennek érdekében a fórumon belül már meglévő munkacsoportok (prevenciós, kezelés-ellátás, média) mellett új munkacsoportokat hozott létre (koordinációs, tanári, egyházi) februárja óta Berényi András a KEF szakmai elnöke, illetve Gesztelyi Tamás a KEF titkára. A KEF jelenlegi társadalmi elnökét november 17-én választotta meg a K EF Közgyűlése Somogyi Béla alpolgármester személyében. Debrecen, június 03. Berényi András Debreceni KEF szakmai elnök

51 Munkacsoportok A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010-ben 33 tagszervezettel működött. Egy ekkora szervezet az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy működhet hatékonyan, ha a tagok szakterületenként fejtik ki tevékenységüket. Ennek érdekében működtettük a már létrehozott munkacsoportokat (prevenció, kezelés-ellátás, iskolai, egyházi). A munkacsoportok lehetőség szerint havonta üléseznek, de kiemelt eseményekre, akciókra alkalomszerűen is összeülnek. A szakterületenként létrejövő munkacsoport mellett a DMJV Önkormányzatával történő egyeztetésért a Koordinációs munkacsoport felelős. A KEF Közgyűlésének összehívására, évente 2 alkalommal kerül sor. A KEF koordinációs feladatait a Csomópont Iroda segítette. Általánosságban, a KEF Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, a következő koordinációs feladatok valósultak meg: a KEF ülések előkészítése, meghívók elküldése, valamint az üléseikről jegyzőkönyv elkészítése, a KEF működésével kapcsolatos adminisztratív teendők, szervezési és operatív feladatok ellátása, kapcsolattartás a KEF tagjaival, információk naprakész átadása, ( Hírlevél) kapcsolattartás a KEF elnökével és szakmai elnökével, kapcsolattartás az NDI és a KEF tagjai között, (képzések támogatása) a KEF képviselete, és jelentések készítése az NDI felé a Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. prevenciós munkájának elősegítése a szakmai elnök munkájának hatékony segítése a pályázatok előkészítésében részvétel illetve az elektronikus pályázati rendszer kezelése. Koordinációs munkacsoport Vezetője a KEF szakmai elnöke Berényi András. A koordinációért felelős munkacsoport a szakterületekért felelős munkacsoportok javaslatait hivatott megvitatni és azokat javaslat formájában egyeztetni DMJV Önkormányzatával.

52 Prevenciós munkacsoport A munkacsoport vezetője Kiss Ákos, a Szertelen Egyesület tagja. A munkacsoportban főképpen a prevenciós tevékenységgel foglalkozó szervezetek és intézmények vesznek részt. A munkacsoport javaslataival és tevékenységével a debreceni drogprevenciós tevékenységek elősegítésén dolgozik. Kezelés-ellátás (Terápia-rehabilitációs) munkacsoport A munkacsoport vezetője Simonné Kiss Mónika a Drogambulancia munkatársa. A munkacsoport elsősorban a debreceni kezelési láncban dolgozó szervezetekből és intézményekből áll. Javaslataik a terület hatékonyabb ellátásának céljával születnek meg, hiszen ez a terület kiesik a város gondolkodásának homlokteréből. Iskolai munkacsoport: A munkacsoport vezetője Csizi Katalin a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium drogügyi koordinátora. A munkacsoport júniusában alakult meg az előző évben életre hívott Tanári Klubból. A munkacsoport létrehozásánál fő szempontunk volt, hogy a pedagógusokkal folytatott párbeszédet kiszélesítsük. A pedagógusok javaslatait figyelembe véve alakítsuk ki álláspontunkat és tegyünk szakmai javaslatokat. A munkacsoport életre hívását az indokolta, hogy Debrecenben 70 általános és középiskola működik és az itt folyó koordináció és szakmai munka súllyal jelenjen meg a kábítószerügyi egyeztetés folyamatában. Egyházi munkacsoport: A munkacsoport vezetője Tőkés Tibor a Baptista Egyház részéről. A munkacsoport tagjai Kovács Károly a Drogambulancia munkatársa, Tóth Tamás a Református Egyház és Keczán János a Baptista Egyház, Püski Dániel a Katolikus Egyház részéről. A munkacsoport többszöri próbálkozás után novemberében jött létre és azóta folyamatosan működik.

53 Az egyházak és f elekezetek megszólításának fontos terepe ez az új munkacsoport, ahol az egyházak képviselői nyújtanak segítséget az őket érintő speciális kérdések felvetésében és, javaslatok formájában történő megfogalmazásában ben jelentős feladata volt a Kontraszt kiállítás szakmai segítése és megismertetése. Alkalmi munkacsoportok Az állandó munkacsoportok munkáján túl ad-hoc jelleggel alkalmi munkacsoportok jöttek létre az elvégzendő feladatoknak megfelelően: Konferencia szervezés Nyilvános megmozdulások szervezése Kutatás és stratégiaalkotás Pályázatírással kapcsolatos egyeztetés Drogmentes világnap szervezése A munkacsoportok vezetőinek feladata A városi drogstratégiát konkrét projektekre bontani. Ennek megvalósítása a stratégiához igazított feladatokra javaslatot tenni, és azok megvalósításában közreműködni. Számon kérhető és időhatárhoz kötött akcióterv készítése és betartatása. A munkacsoport munkájáról folyamatos tájékoztatást adni a KEF tagszervezeteinek. A munkacsoport vezetője, vagy annak megbízottja a munkacsoportban megszülető javaslatokat a koordinációs munkacsoportban képviseli. Összefoglalva A KEF által létrehozott munkacsoportok célja a városi drogstratégia megvalósításának elősegítése és a minél szélesebb társadalmi párbeszéd kialakítása. A célok elérése érdekében állandó munkacsoportok működnek: prevenciós, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentő, média, iskolai, egyházi és koordinációs. Szükség esetén eseti jelleggel létrehozhatók munkacsoportok, melyek konkrét feladatok megvalósítása érdekében működnek, majd feladatuk végeztével megszűnnek.

54 Megalakulás Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda A KEF a Debrecen városi drogstratégiában ajánlásként fogalmazta meg, hogy szükséges lenne egy olyan iroda létrehozása, ami a drogprevenció számára módszertani központként tudna működni nyarán a város létrehozta a Csomópont Drogprevenciós Információs Irodát (továbbiakban: Iroda), de nem önálló intézményként. Az Iroda szervezetileg a Mezon Iroda részét képezi, de helyileg és szakmailag önállóan működik. Helyileg a Batthyány utca 20. szám alatt kezdte meg működését. A szakmai irányvonalakat a KEF-el együtt dolgozta ki az Iroda vezetésével megbízott szakember. A belvárosban található Iroda, szakmai működésében egyrészről a Mezon Ifjúsági Iroda mint működtető intézmény és a KEF mint a szakmai háttérszerv- segítik elő óta a Csomópont Iroda vezetője Gesztelyi Tamás Az Iroda feladatai Az Iroda küldetése eredetileg a drogprevenciós szolgáltatást nyújtó szervezetek és a szolgáltatást igénybevevők közötti koordináció és folyamatos párbeszéd biztosítása. Ennek érdekében kezdte meg működését hivatalosan november 8-án. Az Iroda feladata és célkitűzése igen sokrétű. A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a pályázatfigyelés, de említhetnénk a könyv- és médiatár kiépítését is. A fenti teendők egyben a közvélemény formálására is alkalmat adnak megfelelő médiatámogatás mellett, melyet a nyitás óta folyamatosan biztosítanak a helyi és esetlegesen országos médiumok.

55 Tevékenység A szolgáltatások az információs tevékenység, a koordináló és kapcsolattartó feladatokon túl folyamatosan színesedtek a segítséget kérők igényének megfelelően. Fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatások bővítését nem tudtuk volna az Iroda eredeti létszámával ellátni ezért rendszeres és önkéntes tevékenységet látnak el több éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek, valamint folyamatosan számítunk egyetemi és főiskolai hallgatók gyakorlati időben nyújtott szakmai segítségére is. Az iroda célcsoportja Célcsoport szakemberek pedagógusok szülők diákok szolgáltatás Információszolgáltatás, konzultáció, Információszolgáltatás, konzultáció, képzés Információszolgáltatás, konzultáció, Információszolgáltatás, konzultáció, képzés Az Iroda célcsoportja kezdetben a küldetésének, feladatainak megfelelően elsősorban a drogprobléma megelőzését célul kitűző szakemberek (KEF tagok), a pedagógusok, a szülők és persze nem utolsó sorban a diákok. A megelőzés, mint szempont azt is jelentette, hogy nem elsősorban a droghasználók, vagy a droghasználókkal kapcsolatban állóknak kívánt szolgáltatni. Az Irodában a évben megvalósult szolgáltatások Az Iroda az eredeti célkitűzéseknek megfelelően elsősorban, mint információszolgáltató intézmény működött. Fontos volt középpontba állítani a folyamatos kapcsolattartást a szakmai szervezetekkel, akik Debrecen területén a szenvedélybetegség megelőzésében és kezelésében vesznek részt. Az Irodát ebből fakadóan is rendszeresen keresték fel a szakmai szervezetek munkatársai. A kapcsolattartás mellett napi kapcsolat alakult ki az o ktatási intézményekkel. Az oktatási intézmények részéről olyan megkereséseknek tettünk eleget, melyekben módszertani

56 segítséget igényeltek, pl. iskolai drogügyi stratégia. Az Irodát felkereső pedagógusok kérdőívek összeállítását, szakirodalmakhoz való hozzáférést és tanácsokat kértek a megtartandó prevenciós foglalkozásokhoz. Ebben az évben az Irodát a fenti céllal közel 60 pedagógus kereste meg. Az Iroda munkájának ismerté válásával egyre inkább nőtt azon főiskolai és egyetemi hallgatók száma, akik egyrészt szakdolgozatuk megírásához, másrészt házi dolgozatok elkészítéséhez kértek segítséget. Az elmúlt évben 40 főnek nyújtottunk segítséget ben 8 fő ifjúságsegítő szakos hallgató végezte gyakorlatát az Irodában. Az Iroda rendszeresen helyet biztosított a debreceni KEF munkacsoportjainak megbeszéléséhez. A részletes tevékenységet az 1. sz. melléklet tartalmazza. A januárjában elindult Nevelj okosan! program az iskoláknak és a szülőknek nyújt segítséget abban, hogyan előzhetik meg, illetve ismerhetik fel, ha egy gyermek rossz társaságba kerül, drogot használ, vagy ha drogfüggő. A programhoz készült egy munkafüzet, ami segítséget nyújt a szülőknek, hogyan kommunikáljanak gyermekeikkel. A Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület, a program folytatásaként szeretne segíteni abban, hogy a szülők feltehessék kérdéseiket, megoszthassák aggályaikat, kibeszélhessék magukból az esetlegesen átélt, fájdalmas tapasztalatokat, természetesen név nélkül. Egyesületünk szakemberei és önkéntesei több alkalommal is tartottak iskolákban tájékoztató szülői értekezleteket, több iskolában szakmai szervezetként működtünk közre drogprevenciós pályázatokban, ahol a szülőknek szóló programokat szerveztük és valósítottuk meg. A drogmegelőzéssel kapcsolatos programok megvalósításakor, továbbra is, az egyik legnehezebben elérhető csoport a szülők csoportja, ugyanakkor a program során felmerült tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülőknek nagy szükségük van a drogmegelőzéssel kapcsolatos hasznos és praktikus ismeretekre és információkra, amelyeket a családon belül, a nevelés során hatékonyan tudnak alkalmazni.

57 A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve a szülőknek szóló programokat nem csak az iskolai keretek közé szerveztük, hanem más városi rendezvényeken is szerveztünk tájékoztatási és beszélgetési lehetőségeket szülőknek, pedagógusoknak. A szülők érdeklődését tekintve, továbbra is megmaradt az a kettősség, miszerint akik eljöttek, látszott, hogy nagy érdeklődéssel érkeztek, figyelmesen hallgatták az előadást és sok kérdést tettek fel. Másrészről tény az, hogy több olyan szülő nem jött el, akik különböző okokból adódóan veszélyeztetve lehetnek a drogproblémával kapcsolatosan. Ennek oka lehet részben az érdektelenség, részben a félelem a stigmatizációtól, ha részt veszek egy ilyen előadáson, azt gondolják a többiek, hogy a családomnak van ilyen jellegű problémája. Az előadáson résztvevő szülőknek az ismereteken és információkon kívül számtalan praktikus dolgot is elmondtunk, pl. beszélgessenek többet gyermekeikkel, csináljanak a szünetben napirendet, heti tervet, éljenek tudatosabban, tűzzenek ki célokat, valósítsanak meg terveket. Fontos, hogy ne folyjon szét a napjuk, ne a körülményekkel sodródjanak, azt csináljuk, ami adódik. A szülők által leggyakrabban feltett kérdések a következők voltak: Hogy ismerem fel, ha a gyerek drogozik, milyen ismertetőjelei vannak? Melyik a legelterjedtebb drog? Mennyire könnyen lehet ezekhez hozzájutni? Milyen hatása van hosszú távon a drogoknak? Hova fordulhatok, kitől kérhetek segítséget, ha drogozik a gyerek? A visszajelzések alapján a l egnagyobb segítséget az ezek re a kérdésekre adott válaszokból kapták, fontos volt számukra a praktikus információ. Összességét tekintve hasznosnak és eredményesnek tartjuk az Iroda működését, jelentős szerepet tölt be a város drogkezelési stratégiájában. Fontosnak tartanánk az I roda humánerőforrás fejlesztését, legalább egy főállás erejéig. Jelentős megújulást, a lehetőségek és szolgáltatások bővülését fogja eredményezni, ha az Iroda átköltözik az Ifjúsági Házba.

58 Pillérek szerinti értékelés I. Közösség és együttműködés Fontos feladat a folyamatos naprakész tájékoztatás a lakosság és a politikusok körében. Ennek érdekében a f elkínált nyilvánosságot megragadva éljen a tájékoztatás lehetőségével, mely elősegítheti a drogkérdéssel kapcsolatban kialakult szemléletek változását. Rendszeres részvétel az önkormányzat döntéseinek előkészítésében és í gy a jövőben ténylegesen javaslatokat lehessen tenni költségvetésre, és a drogproblémát érintő kérdésekre. Debrecen város kezdeményező szerepet töltött be a kábítószer probléma hatékony visszaszorítása érdekében, így aktív szerepet vállalt az É szak-alföldi régió Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának létrehozásában. Ennek eredményeképpen elkészült A drogproblémák kezelése az Észak-alföldi régió helyzetelemzés című közös anyag, amely egy regionális stratégia alapját képezheti. Feladatok a drogprobléma társadalmasításában 1. A lakosság nagyon erős előítéleteinek megváltoztatása érdekében reális tájékoztatás, információadás a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban. 2. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felelősségének és feladatainak tudatosítása a drogprobléma kezelésében. 3. Rendszeres tájékoztatás a K EF munkájáról és a szen vedélybeteg ellátás területén elért eredményekről és aktuális problémákról. 4. Újabb szervezetek és intézmények bevonása a KEF munkájába. 5. Szakmai konferenciák szervezése. 6. Lehetőséget adni az informálódást biztosító írások megjelentetéséhez a helyi médiában, a tájékoztató kiadványok eljuttatásához az adott célcsoportok felé, megjelenéshez a helyi TVben, rádióban is. 7. Erősíteni kell a Hajdú-Bihar megyében működő szervezetekkel, intézményekkel és önkormányzatokkal a kapcsolatot. A megyei egyeztetés célja a v áros megyeszékhelyi státuszából adódik, minek következtében könnyebb lenne a kábítószerkérdés kezelését finanszírozni a megyével karöltve, hiszen az intézmények egy része ellátja a Debrecenben és a megyében szenvedélybetegséggel küzdő egyéneket.

59 II. Prevenció Az Iroda az elmúlt időszakban folyamatosan felhívta magára a figyelmet programjaival és a kábítószerügyi egyeztetés fontos színterévé vált. Az Irodán keresztül az utóbbi időben elindult programok folytatása és az egyeztető folyamatok rendszeressé tétele segíti a t ársadalom érzékennyé tételét a drogkérdéssel kapcsolatosan. A legeredményesebbnek tartott prevenciós munka a tanárok szerint a gyerekekkel folytatott, tanórai keretekben vagy azokon túl szervezett beszélgetés-sorozatok! Azokban a helyzetekben, amikor meg tudják fogalmazni bátran a tanulók a bennük feszülő érzéseiket, amikor kérdéseket tudnak már feltenni mindarról, ami érdekli őket (legtöbbször a család és önmaguk a téma), akkor fogékonyak a drogokkal kapcsolatos információkra is. Ugyancsak fontos és eredményes prevenciós forma a pedagógusokkal és a szülőkkel közösen folytatott párbeszéd. Ezzel kapcsolatosan vannak nagyon pozitív visszajelzések azoktól a szülőktől, akik az elmúlt években bekapcsolódtak az iskolák, illetve a város kezdeményezte közösségi, prevenciót szolgáló rendezvényekbe, fórumokba. A diákokat mélyen megérinti a gyógyult szenvedélybeteggel való találkozás, az irányított beszélgetés ben a prevenció területén újszerű, dramatikus elemeket tartalmazó drogmegelőzési programra nyert támogatást a Forrás Lelki Segítők Egyesülete a KAB-KEF- 10 pályázaton. Feladatok a prevenció hatékonyabbá tételére 1. Összegyűjteni, hogy milyen prevenciós programok folynak az iskolákban. 2. Az iskolai drogügyi koordinátorok tevékenységének folyamatos támogatása. 3. A prevenciós programoknak tartalmazniuk kell olyan készségek fejlesztését, amelyek segíthetnek a f iataloknak ellenállni a d rogok kínálásakor, erősítik elkötelezettségüket a drogokkal szemben, növelik szociális kompetenciájukat, (kommunikációjukat, kortárskapcsolataikat, én hatékonyságukat) amely legalább ennyire fontos protektív tényező. 4. Be kell vonni a szülőket is, így erősebbek lesznek az üzenetek, s ez lehetőséget teremt arra, hogy az iskolán kívül a családi körben is megbeszélhessék e témákat. 5. Életkor-specifikusnak kell lennie a prevenciós programoknak. 6. Összehangoltabbá kell tenni a drog-prevencióban tevékenykedő szervezetek munkáját a városban.

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS, Bűnügyi

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Emberi jogok a. Gyermekpszichiátriában. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287.

Emberi jogok a. Gyermekpszichiátriában. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi jogok a Gyermekpszichiátriában 2003 Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi Jogok a Gyermekpszichiátriában Szerző: Gombos

Részletesebben