Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 15. szám június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 15. szám június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 173/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 174/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 175/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 176/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 177/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata A Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 3193 A Nagyerdei Stadion apportálásáról a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. részére 3200 A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány évi működéséről szóló beszámolóról 3201 A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány é vi működéséről szóló beszámolóról 3208 A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról 3223

2 178/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 179/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról 3230 Nonprofit szervezetek árverés nélkül bérbe adott helyiségekben folytatott tevékenységéről szóló beszámolójáról /2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról /2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 182/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 183/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 184/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 185/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 186/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 187/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata 188/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata A külföldi kiküldetések rendjéről szóló szabályzat alapelveinek meghatározásáról 3269 A é vben fogadott szakképzési hozzájárulás felosztásáról szóló javaslatról 3270 Intézményi férőhelyszám csökkentésről a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményében 3271 Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról 3272 Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis, kollégiumi és alapfokú művészetoktatási csoportok számának és a hozzájuk kapcsolódó közalkalmazotti létszám megállapításáról a 2011/2012-es nevelési-oktatási év feladatainak tükrében 3314 Fenntartói engedélyezésről átlag illetve maximális létszámtól való csoport- és osztálylétszám eltérésre vonatkozóan a 2011/2012. nevelési/tanítási évben induló és működő csoportokra, osztályokra 3322 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2010/2011. tanévben végzett törvényességi ellenőrzésekről szóló tájékoztatóról 3340 Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 3340 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 3342

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 173/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a évi IV. törvény 34. (4) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának ax) alpontja alapján 1./ jóváhagyja a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (4026 Debrecen, Hunyadi u Cg.: , képviseli: Dr. Cs. Tóth János ügyvezető) Felügyelőbizottsága Ügyrendjét a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a döntésről értesítse a társaság ügyvezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

4

5

6

7

8

9

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 174/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Nagyerdei Stadion apportálásáról a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. részére A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, a évi IV. törvény 114. (3) bekezdése, 154. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 20. (1) bekezdése alapján 1./ a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-nek a 190/2000. (VII. 6.) Kh. határozattal ingyenes üzemeltetésre átadott debreceni hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Nagyerdei park 12. sz. alatti sporttelep megnevezésű ingatlant augusztus 31. napjával visszaveszi. 2./ A Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel a 190/2000. (VII. 6.) Kh. határozat alapján kötött üzemeltetési megállapodás 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1.) Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll a debreceni hr sz. alatt felvett Hódos Imre Sportcsarnok, amely ténylegesen Debrecenben, a Kassai út 34. sz. alatt található. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontnak megfelelő üzemeltetési megállapodás módosítását készítse elő és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: augusztus 31. Felelős: az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester 4./ A debreceni hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Nagyerdei park 12. s z. alatti sporttelep megnevezésű nm területű ingatlant a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a Magyar Köztársaság Kormánya 1262/2010. (XI. 30.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, de legkorábban szeptember 1. napjával nem pénzbeli hozzájárulásként a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. (4024 Debrecen, Kossuth u. 22. I /14., Cg.: , képviselik: Ábri Balázs és Vígh László ügyvezetők) rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy az ingatlan taggyűlés által elfogadott értékéből Ft törzsbetétként tőkeemeléssel a törzstőkébe, a fennmaradó érték pedig a tőketartalékba kerüljön. * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

11 5./ Felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban foglaltakon túl DMJV Önkormányzata érdekeinek képviseletében kezdeményezze a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. következő taggyűlésén a társasági szerződés módosítását oly módon, hogy a társaság megszűnése esetén a társaság vagyonát a beruházás aktiválását követően üzletrészeik arányában kell felosztani a tagok között. Minden más esetben a bevitt vagyon arányában történik az el számolás és a felosztás azzal, hogy az eset leges tehermentesítésről a tagok üzletrészeik arányában gondoskodnak. Határidő: a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. következő taggyűlésének időpontja Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 175/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány évi működéséről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetője előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján, figyelemmel az évi CLVI. törvény 19. -ára és a 162/2010. ( VI. 24.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a D ebrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány é vi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az Alapítvány évi működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

12

13

14

15

16

17

18 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 176/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a évi LXV. törvény 1. ( 2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel az évi CLVI. törvény 19. -ára és a 160/2010. (VI. 24.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 177/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel az évi CLVI. törvény 19. -ára és a 159/2010. (VI. 24.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának a K özalapítvány évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

34

35

36

37

38

39

40 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 178/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetője előterjesztésére a évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel az évi CLVI. törvény 19. -ára és a 158/2010. (VI. 24.) Ö.h-ra 1./ elfogadja az Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

41

42

43

44

45

46

47 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 179/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * Nonprofit szervezetek árverés nélkül bérbe adott helyiségekben folytatott tevékenységéről szóló beszámolójáról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendeletre 1./ elfogadja az Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány (4024 Debrecen, Kandia u. 1.), a Debreceni Jóga Egyesület (4024 Db., Kossuth u. 3.), a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület (4029 Debrecen, Károlyi M. u 3.), a Debreceni Súlyemelő és Fitness Club (4030 Db., Monti ezredes u. 3.), a DHSE- PMD Vívó Klub (4034 Debrecen, Kolónia utca 1282 hrsz-ú), az Eu-Roma Országos Egyesület (4024 Debrecen, Csap u ), a Fény Felé Alapítvány (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 42. sz.), a Forrás Lelki Segítők Egyesülete (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36.), a Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület (4029 Debrecen, Víztorony u. 19.), a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete (4024 Debrecen, Rákóczi u. 7.), a Loki Szurkolók Egyesülete (4024 Debrecen, Monti ezredes u. 3.), a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális Központja (4024 Debrecen, Simonffy u. 32., 4029 Debrecen, Víztorony u , 4024 Debrecen, Rákóczi u. 7.), a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete (4025 Debrecen, Hatvan u. 37.), a Más- Mozaik Szabadidős és Kulturális Egyesület (4024 Debrecen, Piac u. 28/b.), a FSZH-Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Észak-alföldi Regionális Ifjúsági és Szolgáltató Iroda (4026 Debrecen, Piac u. 26/a.), a Modern Tánc-Játék Stúdió Alapítvány (4031 Debrecen, Szoboszlói u. 47.), az Ondód Jövőjéért Egyesület (4002 Debrecen, Kádárdűlő 61/c.), a Szeredás Hagyományőrző Egyesület (4034 Db., Sípos u. 6.), a Valcer Táncstúdió (4029 Debrecen, Monti E. u. 3.) beszámolóját az általuk bérelt ingatlanban folytatott tevékenységükről. 2./ Felkéri az 1./ pontban megjelölt, a bérleményre a t ovábbiakban is igényt tartó nonprofit szervezetek vezetőit, hogy a bérleti szerződés fennállásának időtartama alatt a Közgyűlést minden év június 30. napjáig tájékoztassák tevékenységükről, számoljanak be a helyiség hasznosításáról, továbbá felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: az elkészítésért: a nonprofit szervezetek vezetői az előterjesztésért: a Kulturális Osztály vezetője * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

48 3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az érintetteket. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 180/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozata * a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és (2) bekezdései alapján, figyelemmel a 172/2009. (VII. 3.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét, hogy készítse el a Fórum évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a tájékoztatót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a tájékoztató elkészítéséért: a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke az előterjesztésért: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 30-ai ülésén fogadta el.

49 Melléklet TÁJÉKOZTATÓ A DEBRECENI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

50 Bevezető A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) évi munkájának áttekintésekor két fő szempontot kellett figyelembe vennünk. Egyrészről azt, hogy a lezajlott tevékenységek mennyiben kapcsolódtak a Nemzeti Stratégia a K ábítószer probléma visszaszorítására című, illetve a Debrecen Megyei Jogú Város drogellenes intézkedéseinek terve a drogprobléma kezelésére című dokumentumokban foglaltakhoz (rövid távú célok, cselekvési terv). A stratégiai gondolkodás fontos eleme a KEF javaslattevő, koordináló funkciójának erősítése, valamint az önkormányzati döntések stratégiai pillérekhez (közösség és együttműködés, prevenció, kezelés és ellátás, kínálatcsökkentés) való igazítása. Egybehangzó vélemény volt, hogy erősítenünk kell a szakmai szervezetek, Debrecen város lakossága és DMJV Önkormányzata közötti párbeszédet a drogprobléma kezeléséről, szakmai koordinációról. A KEF főképpen munkacsoportokban dolgozva a társadalmi és szakmai párbeszéd kiszélesítésére törekedett. Ennek érdekében a fórumon belül már meglévő munkacsoportok (prevenciós, kezelés-ellátás, média) mellett új munkacsoportokat hozott létre (koordinációs, tanári, egyházi) februárja óta Berényi András a KEF szakmai elnöke, illetve Gesztelyi Tamás a KEF titkára. A KEF jelenlegi társadalmi elnökét november 17-én választotta meg a K EF Közgyűlése Somogyi Béla alpolgármester személyében. Debrecen, június 03. Berényi András Debreceni KEF szakmai elnök

51 Munkacsoportok A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010-ben 33 tagszervezettel működött. Egy ekkora szervezet az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy működhet hatékonyan, ha a tagok szakterületenként fejtik ki tevékenységüket. Ennek érdekében működtettük a már létrehozott munkacsoportokat (prevenció, kezelés-ellátás, iskolai, egyházi). A munkacsoportok lehetőség szerint havonta üléseznek, de kiemelt eseményekre, akciókra alkalomszerűen is összeülnek. A szakterületenként létrejövő munkacsoport mellett a DMJV Önkormányzatával történő egyeztetésért a Koordinációs munkacsoport felelős. A KEF Közgyűlésének összehívására, évente 2 alkalommal kerül sor. A KEF koordinációs feladatait a Csomópont Iroda segítette. Általánosságban, a KEF Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, a következő koordinációs feladatok valósultak meg: a KEF ülések előkészítése, meghívók elküldése, valamint az üléseikről jegyzőkönyv elkészítése, a KEF működésével kapcsolatos adminisztratív teendők, szervezési és operatív feladatok ellátása, kapcsolattartás a KEF tagjaival, információk naprakész átadása, ( Hírlevél) kapcsolattartás a KEF elnökével és szakmai elnökével, kapcsolattartás az NDI és a KEF tagjai között, (képzések támogatása) a KEF képviselete, és jelentések készítése az NDI felé a Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. prevenciós munkájának elősegítése a szakmai elnök munkájának hatékony segítése a pályázatok előkészítésében részvétel illetve az elektronikus pályázati rendszer kezelése. Koordinációs munkacsoport Vezetője a KEF szakmai elnöke Berényi András. A koordinációért felelős munkacsoport a szakterületekért felelős munkacsoportok javaslatait hivatott megvitatni és azokat javaslat formájában egyeztetni DMJV Önkormányzatával.

52 Prevenciós munkacsoport A munkacsoport vezetője Kiss Ákos, a Szertelen Egyesület tagja. A munkacsoportban főképpen a prevenciós tevékenységgel foglalkozó szervezetek és intézmények vesznek részt. A munkacsoport javaslataival és tevékenységével a debreceni drogprevenciós tevékenységek elősegítésén dolgozik. Kezelés-ellátás (Terápia-rehabilitációs) munkacsoport A munkacsoport vezetője Simonné Kiss Mónika a Drogambulancia munkatársa. A munkacsoport elsősorban a debreceni kezelési láncban dolgozó szervezetekből és intézményekből áll. Javaslataik a terület hatékonyabb ellátásának céljával születnek meg, hiszen ez a terület kiesik a város gondolkodásának homlokteréből. Iskolai munkacsoport: A munkacsoport vezetője Csizi Katalin a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium drogügyi koordinátora. A munkacsoport júniusában alakult meg az előző évben életre hívott Tanári Klubból. A munkacsoport létrehozásánál fő szempontunk volt, hogy a pedagógusokkal folytatott párbeszédet kiszélesítsük. A pedagógusok javaslatait figyelembe véve alakítsuk ki álláspontunkat és tegyünk szakmai javaslatokat. A munkacsoport életre hívását az indokolta, hogy Debrecenben 70 általános és középiskola működik és az itt folyó koordináció és szakmai munka súllyal jelenjen meg a kábítószerügyi egyeztetés folyamatában. Egyházi munkacsoport: A munkacsoport vezetője Tőkés Tibor a Baptista Egyház részéről. A munkacsoport tagjai Kovács Károly a Drogambulancia munkatársa, Tóth Tamás a Református Egyház és Keczán János a Baptista Egyház, Püski Dániel a Katolikus Egyház részéről. A munkacsoport többszöri próbálkozás után novemberében jött létre és azóta folyamatosan működik.

53 Az egyházak és f elekezetek megszólításának fontos terepe ez az új munkacsoport, ahol az egyházak képviselői nyújtanak segítséget az őket érintő speciális kérdések felvetésében és, javaslatok formájában történő megfogalmazásában ben jelentős feladata volt a Kontraszt kiállítás szakmai segítése és megismertetése. Alkalmi munkacsoportok Az állandó munkacsoportok munkáján túl ad-hoc jelleggel alkalmi munkacsoportok jöttek létre az elvégzendő feladatoknak megfelelően: Konferencia szervezés Nyilvános megmozdulások szervezése Kutatás és stratégiaalkotás Pályázatírással kapcsolatos egyeztetés Drogmentes világnap szervezése A munkacsoportok vezetőinek feladata A városi drogstratégiát konkrét projektekre bontani. Ennek megvalósítása a stratégiához igazított feladatokra javaslatot tenni, és azok megvalósításában közreműködni. Számon kérhető és időhatárhoz kötött akcióterv készítése és betartatása. A munkacsoport munkájáról folyamatos tájékoztatást adni a KEF tagszervezeteinek. A munkacsoport vezetője, vagy annak megbízottja a munkacsoportban megszülető javaslatokat a koordinációs munkacsoportban képviseli. Összefoglalva A KEF által létrehozott munkacsoportok célja a városi drogstratégia megvalósításának elősegítése és a minél szélesebb társadalmi párbeszéd kialakítása. A célok elérése érdekében állandó munkacsoportok működnek: prevenciós, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentő, média, iskolai, egyházi és koordinációs. Szükség esetén eseti jelleggel létrehozhatók munkacsoportok, melyek konkrét feladatok megvalósítása érdekében működnek, majd feladatuk végeztével megszűnnek.

54 Megalakulás Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda A KEF a Debrecen városi drogstratégiában ajánlásként fogalmazta meg, hogy szükséges lenne egy olyan iroda létrehozása, ami a drogprevenció számára módszertani központként tudna működni nyarán a város létrehozta a Csomópont Drogprevenciós Információs Irodát (továbbiakban: Iroda), de nem önálló intézményként. Az Iroda szervezetileg a Mezon Iroda részét képezi, de helyileg és szakmailag önállóan működik. Helyileg a Batthyány utca 20. szám alatt kezdte meg működését. A szakmai irányvonalakat a KEF-el együtt dolgozta ki az Iroda vezetésével megbízott szakember. A belvárosban található Iroda, szakmai működésében egyrészről a Mezon Ifjúsági Iroda mint működtető intézmény és a KEF mint a szakmai háttérszerv- segítik elő óta a Csomópont Iroda vezetője Gesztelyi Tamás Az Iroda feladatai Az Iroda küldetése eredetileg a drogprevenciós szolgáltatást nyújtó szervezetek és a szolgáltatást igénybevevők közötti koordináció és folyamatos párbeszéd biztosítása. Ennek érdekében kezdte meg működését hivatalosan november 8-án. Az Iroda feladata és célkitűzése igen sokrétű. A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a pályázatfigyelés, de említhetnénk a könyv- és médiatár kiépítését is. A fenti teendők egyben a közvélemény formálására is alkalmat adnak megfelelő médiatámogatás mellett, melyet a nyitás óta folyamatosan biztosítanak a helyi és esetlegesen országos médiumok.

55 Tevékenység A szolgáltatások az információs tevékenység, a koordináló és kapcsolattartó feladatokon túl folyamatosan színesedtek a segítséget kérők igényének megfelelően. Fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatások bővítését nem tudtuk volna az Iroda eredeti létszámával ellátni ezért rendszeres és önkéntes tevékenységet látnak el több éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek, valamint folyamatosan számítunk egyetemi és főiskolai hallgatók gyakorlati időben nyújtott szakmai segítségére is. Az iroda célcsoportja Célcsoport szakemberek pedagógusok szülők diákok szolgáltatás Információszolgáltatás, konzultáció, Információszolgáltatás, konzultáció, képzés Információszolgáltatás, konzultáció, Információszolgáltatás, konzultáció, képzés Az Iroda célcsoportja kezdetben a küldetésének, feladatainak megfelelően elsősorban a drogprobléma megelőzését célul kitűző szakemberek (KEF tagok), a pedagógusok, a szülők és persze nem utolsó sorban a diákok. A megelőzés, mint szempont azt is jelentette, hogy nem elsősorban a droghasználók, vagy a droghasználókkal kapcsolatban állóknak kívánt szolgáltatni. Az Irodában a évben megvalósult szolgáltatások Az Iroda az eredeti célkitűzéseknek megfelelően elsősorban, mint információszolgáltató intézmény működött. Fontos volt középpontba állítani a folyamatos kapcsolattartást a szakmai szervezetekkel, akik Debrecen területén a szenvedélybetegség megelőzésében és kezelésében vesznek részt. Az Irodát ebből fakadóan is rendszeresen keresték fel a szakmai szervezetek munkatársai. A kapcsolattartás mellett napi kapcsolat alakult ki az o ktatási intézményekkel. Az oktatási intézmények részéről olyan megkereséseknek tettünk eleget, melyekben módszertani

56 segítséget igényeltek, pl. iskolai drogügyi stratégia. Az Irodát felkereső pedagógusok kérdőívek összeállítását, szakirodalmakhoz való hozzáférést és tanácsokat kértek a megtartandó prevenciós foglalkozásokhoz. Ebben az évben az Irodát a fenti céllal közel 60 pedagógus kereste meg. Az Iroda munkájának ismerté válásával egyre inkább nőtt azon főiskolai és egyetemi hallgatók száma, akik egyrészt szakdolgozatuk megírásához, másrészt házi dolgozatok elkészítéséhez kértek segítséget. Az elmúlt évben 40 főnek nyújtottunk segítséget ben 8 fő ifjúságsegítő szakos hallgató végezte gyakorlatát az Irodában. Az Iroda rendszeresen helyet biztosított a debreceni KEF munkacsoportjainak megbeszéléséhez. A részletes tevékenységet az 1. sz. melléklet tartalmazza. A januárjában elindult Nevelj okosan! program az iskoláknak és a szülőknek nyújt segítséget abban, hogyan előzhetik meg, illetve ismerhetik fel, ha egy gyermek rossz társaságba kerül, drogot használ, vagy ha drogfüggő. A programhoz készült egy munkafüzet, ami segítséget nyújt a szülőknek, hogyan kommunikáljanak gyermekeikkel. A Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület, a program folytatásaként szeretne segíteni abban, hogy a szülők feltehessék kérdéseiket, megoszthassák aggályaikat, kibeszélhessék magukból az esetlegesen átélt, fájdalmas tapasztalatokat, természetesen név nélkül. Egyesületünk szakemberei és önkéntesei több alkalommal is tartottak iskolákban tájékoztató szülői értekezleteket, több iskolában szakmai szervezetként működtünk közre drogprevenciós pályázatokban, ahol a szülőknek szóló programokat szerveztük és valósítottuk meg. A drogmegelőzéssel kapcsolatos programok megvalósításakor, továbbra is, az egyik legnehezebben elérhető csoport a szülők csoportja, ugyanakkor a program során felmerült tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülőknek nagy szükségük van a drogmegelőzéssel kapcsolatos hasznos és praktikus ismeretekre és információkra, amelyeket a családon belül, a nevelés során hatékonyan tudnak alkalmazni.

57 A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve a szülőknek szóló programokat nem csak az iskolai keretek közé szerveztük, hanem más városi rendezvényeken is szerveztünk tájékoztatási és beszélgetési lehetőségeket szülőknek, pedagógusoknak. A szülők érdeklődését tekintve, továbbra is megmaradt az a kettősség, miszerint akik eljöttek, látszott, hogy nagy érdeklődéssel érkeztek, figyelmesen hallgatták az előadást és sok kérdést tettek fel. Másrészről tény az, hogy több olyan szülő nem jött el, akik különböző okokból adódóan veszélyeztetve lehetnek a drogproblémával kapcsolatosan. Ennek oka lehet részben az érdektelenség, részben a félelem a stigmatizációtól, ha részt veszek egy ilyen előadáson, azt gondolják a többiek, hogy a családomnak van ilyen jellegű problémája. Az előadáson résztvevő szülőknek az ismereteken és információkon kívül számtalan praktikus dolgot is elmondtunk, pl. beszélgessenek többet gyermekeikkel, csináljanak a szünetben napirendet, heti tervet, éljenek tudatosabban, tűzzenek ki célokat, valósítsanak meg terveket. Fontos, hogy ne folyjon szét a napjuk, ne a körülményekkel sodródjanak, azt csináljuk, ami adódik. A szülők által leggyakrabban feltett kérdések a következők voltak: Hogy ismerem fel, ha a gyerek drogozik, milyen ismertetőjelei vannak? Melyik a legelterjedtebb drog? Mennyire könnyen lehet ezekhez hozzájutni? Milyen hatása van hosszú távon a drogoknak? Hova fordulhatok, kitől kérhetek segítséget, ha drogozik a gyerek? A visszajelzések alapján a l egnagyobb segítséget az ezek re a kérdésekre adott válaszokból kapták, fontos volt számukra a praktikus információ. Összességét tekintve hasznosnak és eredményesnek tartjuk az Iroda működését, jelentős szerepet tölt be a város drogkezelési stratégiájában. Fontosnak tartanánk az I roda humánerőforrás fejlesztését, legalább egy főállás erejéig. Jelentős megújulást, a lehetőségek és szolgáltatások bővülését fogja eredményezni, ha az Iroda átköltözik az Ifjúsági Házba.

58 Pillérek szerinti értékelés I. Közösség és együttműködés Fontos feladat a folyamatos naprakész tájékoztatás a lakosság és a politikusok körében. Ennek érdekében a f elkínált nyilvánosságot megragadva éljen a tájékoztatás lehetőségével, mely elősegítheti a drogkérdéssel kapcsolatban kialakult szemléletek változását. Rendszeres részvétel az önkormányzat döntéseinek előkészítésében és í gy a jövőben ténylegesen javaslatokat lehessen tenni költségvetésre, és a drogproblémát érintő kérdésekre. Debrecen város kezdeményező szerepet töltött be a kábítószer probléma hatékony visszaszorítása érdekében, így aktív szerepet vállalt az É szak-alföldi régió Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának létrehozásában. Ennek eredményeképpen elkészült A drogproblémák kezelése az Észak-alföldi régió helyzetelemzés című közös anyag, amely egy regionális stratégia alapját képezheti. Feladatok a drogprobléma társadalmasításában 1. A lakosság nagyon erős előítéleteinek megváltoztatása érdekében reális tájékoztatás, információadás a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban. 2. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felelősségének és feladatainak tudatosítása a drogprobléma kezelésében. 3. Rendszeres tájékoztatás a K EF munkájáról és a szen vedélybeteg ellátás területén elért eredményekről és aktuális problémákról. 4. Újabb szervezetek és intézmények bevonása a KEF munkájába. 5. Szakmai konferenciák szervezése. 6. Lehetőséget adni az informálódást biztosító írások megjelentetéséhez a helyi médiában, a tájékoztató kiadványok eljuttatásához az adott célcsoportok felé, megjelenéshez a helyi TVben, rádióban is. 7. Erősíteni kell a Hajdú-Bihar megyében működő szervezetekkel, intézményekkel és önkormányzatokkal a kapcsolatot. A megyei egyeztetés célja a v áros megyeszékhelyi státuszából adódik, minek következtében könnyebb lenne a kábítószerkérdés kezelését finanszírozni a megyével karöltve, hiszen az intézmények egy része ellátja a Debrecenben és a megyében szenvedélybetegséggel küzdő egyéneket.

59 II. Prevenció Az Iroda az elmúlt időszakban folyamatosan felhívta magára a figyelmet programjaival és a kábítószerügyi egyeztetés fontos színterévé vált. Az Irodán keresztül az utóbbi időben elindult programok folytatása és az egyeztető folyamatok rendszeressé tétele segíti a t ársadalom érzékennyé tételét a drogkérdéssel kapcsolatosan. A legeredményesebbnek tartott prevenciós munka a tanárok szerint a gyerekekkel folytatott, tanórai keretekben vagy azokon túl szervezett beszélgetés-sorozatok! Azokban a helyzetekben, amikor meg tudják fogalmazni bátran a tanulók a bennük feszülő érzéseiket, amikor kérdéseket tudnak már feltenni mindarról, ami érdekli őket (legtöbbször a család és önmaguk a téma), akkor fogékonyak a drogokkal kapcsolatos információkra is. Ugyancsak fontos és eredményes prevenciós forma a pedagógusokkal és a szülőkkel közösen folytatott párbeszéd. Ezzel kapcsolatosan vannak nagyon pozitív visszajelzések azoktól a szülőktől, akik az elmúlt években bekapcsolódtak az iskolák, illetve a város kezdeményezte közösségi, prevenciót szolgáló rendezvényekbe, fórumokba. A diákokat mélyen megérinti a gyógyult szenvedélybeteggel való találkozás, az irányított beszélgetés ben a prevenció területén újszerű, dramatikus elemeket tartalmazó drogmegelőzési programra nyert támogatást a Forrás Lelki Segítők Egyesülete a KAB-KEF- 10 pályázaton. Feladatok a prevenció hatékonyabbá tételére 1. Összegyűjteni, hogy milyen prevenciós programok folynak az iskolákban. 2. Az iskolai drogügyi koordinátorok tevékenységének folyamatos támogatása. 3. A prevenciós programoknak tartalmazniuk kell olyan készségek fejlesztését, amelyek segíthetnek a f iataloknak ellenállni a d rogok kínálásakor, erősítik elkötelezettségüket a drogokkal szemben, növelik szociális kompetenciájukat, (kommunikációjukat, kortárskapcsolataikat, én hatékonyságukat) amely legalább ennyire fontos protektív tényező. 4. Be kell vonni a szülőket is, így erősebbek lesznek az üzenetek, s ez lehetőséget teremt arra, hogy az iskolán kívül a családi körben is megbeszélhessék e témákat. 5. Életkor-specifikusnak kell lennie a prevenciós programoknak. 6. Összehangoltabbá kell tenni a drog-prevencióban tevékenykedő szervezetek munkáját a városban.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

adott helyiségekben folytatott tevékenységükről Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat)

adott helyiségekben folytatott tevékenységükről Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) határozata 176/2012. (VI. 28.) határozata 177/2012. (VI. 28.) határozata 178/2012. (VI. 28.) határozata 179/2012. (VI. 28.) határozata 180/2012. (VI. 28.) határozata 181/2012. (VI. 28.) határozata 182/2012.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról A Kormány a kábítószer-probléma

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-6/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata. 1. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata. 1. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról 1.1. A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban:

Részletesebben

PR-Kód A szervezet neve Projekt címe Igényelt összeg Megítélt összeg. Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3616

PR-Kód A szervezet neve Projekt címe Igényelt összeg Megítélt összeg. Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3616 KAB-KEF-11-C-3616 Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3610 KAB-KEF-11-C-3602 Miskolc Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Egészségügyi Alapellátási Intézmény Nekünk fontos

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 1. szám 2012. január 12. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Önrész összege: 7532 Rövid távú célok: HIV/AIDS területen

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Paksi Borbála, Magi Anna A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG IX. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2013. NOVEMBER 21. HÁTTÉR ÉS CÉL Egységes, rendszeresen

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a szociális intézmények összevonás miatti megszüntetésére és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának jóváhagyására és az átszervezéssel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D.

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Tagintézmények listája KAB-KEF-12 A táblázat célja, hogy láttassa a területi intézményrendszert, valamint az intézmények és egyben az egyes szakterületek arányos képviseletét a KEF-ben,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió www.maltai.hu VELED ÉRTED PROJEKT VELED ÉRTED PROJEKT 2008/2009. Célcsoport: a szabadidejüket a gyıri a plázákban, vagy azok környékén töltı

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben