INFO-LOG Megvalósítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFO-LOG Megvalósítások"

Átírás

1 INFO-LOG Raktári Rendszer ismertető V1 / 2007 július

2 Sok olyan cég működik ma Magyarországon, akiknek a tevékenysége jelentősen kiterjedt az elmúlt évtizedben. Az általuk kezelt áruk mennyisége megsokszorozódott, és emiatt a korábban alkalmazott papír alapú raktár nyilvántartási technik ájuk mára elégtelenné vált mind pontosság, mind pedig hatékonyság tekintetében. A feltörekvő közép-vállalk ozások k omoly nagyvállalatok és multinacionális cégek beszállítóivá váltak és ebben az erős versenykörnyezetben szembetalálkoznak a vásárlóik támasztotta szigorú elvár ásokkal a minőségbiztosítás, a term ékek visszakereshetősége, a szabványos kiszállítás és sok egyéb területen. A működő készletnyilvántartó megoldással, ERP rendszerrel, amely korábban elegendő volt számukra a raktározási tevékenység tám ogatásához is, a megváltozott igények miatt szükségessé vált cikkelem mélységű, pontos egyedi tárhelyes raktártérkép alapú tételes raktárkezelést már nem tudják megoldani. A gyártási tevékenységet folytató vállalkozások némelyike bevezetett valamilyen termelést támogató (TKR) rendszert, amely segítségével ter vezik és ütemezik a termelést, figyelik az alapanyag felhasználást. Ezen TKR rendszerek által generált alapanyag és félkész igénylisták kezelése, illetve a gyártó részlegek számára történő pontos és ütemezett (sokszor just in time ) beszállítás, az alapanyagok lej árati idej é- nek figyelése, valamint a beérkező késztermékek raktári kezelése ugyancsak túlmutat a készletnyilvántartás szintjén. A megnövekedett gyár tókapacitás, géppark komolyabb karbantartási igényeket is ró a vállalat TMK részlegére. A TMK raktár mérete, az alkatrészek, szer számok és segédanyagok kezelése, a személyek nek és költséghelyekre való kiadás m ennyisége is olyan méreteket ölthet, ami már raktárkezelő rendszer szük - ségét veti fel ezen a területen. Az ERP és TKR rendszerek raktárkezelő alrendszer támogatását igénylik. Az INFO-Log raktárkezelő rendszer a fenti feladatok ellátására alkalmas. Kifejezetten alkalmas meglévő rendszerkörnyezetbe való integrációra. Képes az ERP, és TKR rendszerekkel való kapcsolattartásra, adatcserére, így a velük való teljes integrációra. A Vonalkód Rendszerház Kft. számára rendelkezésr e áll az a szaktudás, szak - ember gárda, kapcsolatrendszer, hardver és szoftver eszközök, amelyekkel raktári rendszerek kialakítását célzó projektek sikerrel valósíthatók meg. Kiknek ajánljuk? Egyedi raktározási igények Intermec CK31ex, SR61ex közeli és nagy hatósugarú 2D vonalkód leolvasók Egyedi raktár i nyilvántartási igényekkel rendelkező cégeknek, akik nem találnak ésszer ű költségek között kész megoldást, ugyanakkor az egy e- di fejlesztéssel nu lár ól indított fejlesztés kimenetelét (minőségben, időben, költségben) túl kockázatosnak ítélik meg. ERP rendszer kiegészítése raktári funkciókkal Integrált vállalatir ányítási rendszerrel (ERP) v agy gy ártásköv ető rendszerrel (TK R) r endelkező cégeknek, akik a cikk- és tárolóhely szintű raktár ir ányítási feladatokat költséghatékonysági okokból az ERP / TKR rendszeren kívül kívánják megvalósítani. Gyártáshoz kapcsolódó raktározás Gyártási tevékenységet folytató cégeknek, akiknek az alapanyag, félkésztermék, késztermék, szerszám raktár i nyilv ántartási feladatokban egyrészr ől sztender d, másrészr ől a gyár tás közelsége miatt speciális funkcionalitásra van szükségük.

3 Az INFO-LOG rendszerek jellemzői Az INFO -LOG Raktári Rendszerek egyedi rendszerek. Egyediek annak ellenére, hogy egy előre elkészített rendkívül széles funkciókészletből építkeznek. A megvalósított funkciókészlet és a funkciók megjelenése, elér ése szempontjából az egyes adaptációk teljesen eltér őek is lehetnek. Alap raktári műveletek Bevételezés Szállítmány tételes cikkszám, adagszám, gyáriszám szerinti ellenőrzése és bevételezése, tárolási rakatok képzése. Gyáriszámok egységcsomagonkénti tételes bevitele, vagy gyáriszám lista hozzárendelése teljes szállítmányhoz. Egységcsomag azonosító etikettek képzése, rakat azonosító etikettek képzése. Bevételezési jegy, átvételi bizonylat előállítása. Betárolás Teljes raklapos betárolás, vagy betárolási raklap tartalmának szétosztása a raktári tárhelyeken. Betárolás a raktár belső területeire egylépésben. Folyamatos raklaponkénti bevételezés, vagy a teljes szállítmány egyben történő bevételezése. Kiszedés, komissiózás Teljes raklapos kitárolás a raktár belterületéről a kiadó helyre. Cikkek összegyűjtése a raktári tárolóhelyekről a komissió raklapra. Egységcsomagok komissiózása, elemi cikkek komissiózása. Komissiózás cikkszámra vagy cikkszám+adagszámra. Gyáriszámok rögzítése komissiózáskor. Raktár i kiadás Komissió raklap vonalkódos ellenőrzése a raktári kiadóhelyen. Raklaponkénti kiadás. Aggregált és tételes szállítmánykísérő nyomtatása. Kiszállítási raklapokra EAN128 szabványos etikettek nyomtatása. Belső áttár olás Belső rakat áttárolások kezdeményezése raktárterület, cikkcsoport, beszerzési rendelés/feladat szerint. Raktári tárolóterület optimalizálása a megbontott raklapok összekombinálásával. Leltár ozás Tárhely és rakat leltározási művelet kezdeményezése véletlenszerűen, cikk tulajdonságra, tárolóhelyen lévő maradék mennyiségre. Teljes és részleges állóleltárak. Hiányok többletek felfedezésének naplózása. Intermec CK31 adatgyűjtő A Hatékony raktárgazdálkodás Pontos készletnyilvántartás A raktárban tárolt cikkek elhelyezkedésének pontos ismerete. Cikkszámra, adagszámra, gyáriszámra pontos nyilvántartás, és elhelyezés a raktári tárolóterületeken. Egyértelműen azonosított egységcsomagok. Több telephely, raktár kezelése Külső és belső raktárak kezelése. A raktárterület optimális kihasználása. Egyedi tárhely nyilvántartás. Tömbös raktározási területek, palettaállványok, speciális dobozos raktárterületek kezelése. Raktári műveleti területek (kiadóhelyek, bevételező helyek, komissió helyek) definiálása. Pontos raktártérkép. Tipizálható tárolóterületek Cikk típushoz rendelhető tárolóterületek (fagyasztott terület). Tárolótípushoz (túlsúlyos raklapok) rendelhető raktárterületek. Tárolóhelyek aktiválása, passziválása. Tár hely felhasználás optimalizálás Cikkek betárolása elsődleges raktárterületre. Cikkek betárolása a méreteinek és súlyának megfelelő kapacitású tárolóhelyekre. Cikkek betárolása forgási sebesség ABC analízis szerint frekventált és nem frekventált területekre. Cikkcsoportok összetartása a raktári területen. Tár hely elérés optimalizálás Kitárolás a tárolóhely fizikai elhelyezkedésének megfelelően a legrövidebb mozgatási költségre. Adagszám szerinti FIFO, LIFO stb. stratégiák szerinti kitárolás. Kitárolás teljes raklapokra, vagy maradék raklapokra optimalizáltan. Összetett és speciális funkciók Összetett r aktár i műveletek Teljes raklapok betárolása. Betárolás a raklap tartalmának szétosztásával (cikkelemes betárolás). Vegyes raklapos / cikkelemes betárolás. Betárolás közvetlenül kiadó területre (cross docking). Teljes raklapos kitárolás, cikkelemes kitárolás (komissiózás). Komissiózás komissió tárhelyekről, komissió tárhelyek feltöltése. Készletek zárolása minőség-ellenőrzés céljából, vámolás miatt. Készlet foglalása rendelés szinten és készlet elem foglalása rakat szinten. Elkülönített készletek kezelése. Áru mozgatása tételenként. Teljes raklapos műveletek. Raklapok átpakolása, raktárterület szervezett átpakolása. Rendszer által vezérelt és irányított műveletek. A kezelő által vezérelt és irányított műveletek. Bevételezés és kiadás külső partner vonatkozásában, illetve belső költséghely vonatkozásában. Gyártó üzemmel kapcsolatos egyszerűsített műveletek. Speciális felügyeleti funkciók megvalósíthatók Minimális és maximális készlet figyelés. Lejárati dátum figyelés. Készlettulajdonos általi raktárhasználat mértékének figyelése. Anyagmozgató eszközök kihasználtságának figyelése. Dolgozók munkahatékonyságának figyelése. Intermec CV30 számítógép Intermec ipari terminálok raktári alkalmazásokhoz

4 A raktári rendszer modell Az INFO -LO G Raktári Rendszer alapját egy jól definiált modell képezi, amelyben a raktári folyamatok megfogalmazhatók. A modell str uktur áltsága következtében rugalmas egyedi adaptálást tesz lehetővé. A modell külső V állalat Ir ányítási Rendszer (V IR/ERP) és Termelés K övető Rendszer (TKR) típusú rendszerek kapcsolatát feltételezi. Az INFO-LO G alaprendszer modellje tartalmazza az alapvető str ukturákat, amelyek leír ják a raktár felépítését, a raktárban elhelyezhető cikkek tulajdonságait, tár olásáuk módját, stb. A modell része az egyes objektumok elemi állapotv áltozásainak és a belőlük való folyamatképzés leírása. Elérési stratégiák Betárolási / áttárolási stratégia A tárolóhelyek közül betárolási stratégiák szerint kerülnek kiválasztásra azok, ahol a cikk / rakat a raktárban elhelyezésre kerül. A betárolási stratégiák figyelembe vehetik a tárhelyek fizikai elhelyezkedését, a cikkek forgási sebességét a területi prioritások meghatározásánál, stb Kitárolási stratégia A rendszer a raktározott cikkek kiadásra történő felajánlásakor kitárolási stratégiát alkalmaz a megfelelő rakat kiválasztására. A betárolási stratégiák figyelembe veszik a tárolt cikk adagszámát (FIFO, LIFO, stb algoritmusok), a rakatot tároló tárhely fizikai elhelyezkedését, a rakaton lévő mennyiségeket, stb Műveletek, folyamatok, feladatok Elemi műveletek A rendszer elemi műveletei biztosítják az építőkockákat a raktári folyamatok felépítéséhez. Az elemi műveletek között megtalálhatók a rakatképzéssel kapcsolatos műveletek, a cikkek rakatok közötti mozgatásával kapcsolatos műveletek, a rakatok tár helyek közötti mozgatásával kapcsolatos műveletek. A cikkek logikai raktárakba való mozgatásával kapcsolatos műveletek, a leltározással (ellenőrzéssel) kapcsolatos műveletek.stb. Folyamatok A rendszer folyamatai az elemi műveletekből építhetők fel. A betárolás folyamata rakatképzésből, majd áttárolási műveletekből áll. A komissiózás folyamata cikkek áttárolása a raktárban tárolt rakatokról a komissió rakatra, majd a komissió rakat áttárolása egy kiadó helyre. Feladatok A raktári alapfeladatok a Bevételezés, a Kiszedés (komissiózás), az Áttárolás és a Leltározás. A feladatok állapotváltozásokon keresztül jutnak el az elindítva állapotból a befejezett állapotig. A feladat állapotváltozásai között több cikkre és rakatra vonatkozó folyamatok generálódnak és kerülnek végrehajtásra. A feladat állapotváltozásai kiegészíthető újabb állapotokkal (pl. vezetői ellenőrzésre vár ), illetve az állapotváltozások az engedélyező szabályrendszer segítségével rugalmasan leírhatók. A raktári feladatok a bevételezési rendelések (beszerzési rendelés, legyártott késztermék kisérő lap, stb ) és a kiszállítási rendelések (vevői rendelések, üzemi alapanyag igénylőlap, stb ) feldolgozása során jönnek létre. Leltár, készleteltérés kezelés A rendszer folyamatos készlet leltárt végez, a készleteltéréseket egy speciális Talált tárgyak raktárban helyezi el. A hiányok és a többletek előjeles összege adja a tényleges raktári készletet. Termékek elhelyezése a raktárban Raktár ozott cikkek azonosítása. A rendszerben lehetőség van a cikkek cikkszám, adagszám és gyáriszám szintű azonosítására. Raktár belső str uktúrája A raktár területekre osztható. A tárolás az egyedileg azonosított tárolóhelyeken történik. A területek és tárolóhelyek tipizálhatók, amely típusokon keresztül az anyagáramlás ellenőrizhető és korlátozható. Mennyiségi egységek A cikkekhez különböző mennyiségi egységek rendelhetők. A rendszer kezeli a mennyiségi egységek közötti átváltásokat. Cikkek elhelyezése a raktár ban A raktározási mozgatási egység (a legkisebb egység, amely mozgása egyértelműen követhető) a rakat. A cikkek a rakatokon kerülnek elhelyezésre, illetve rakatok között mozgathatók. A rakatok egyedi azonosításra kerülnek (TAG) és mozgásukat követi a rendszer a raktári tárolóhelyek között. Tár hely és rakat összer endelés A cikkek mennyiségi egységein keresztül a rakatokhoz dimenziók (méretek, súly, hőmérséklet igény, forgási sebesség, stb ) kerülnek hozzárendelésre, akárcsak a tárhelyekhez. Ezen dimenziók segítségével szabályozható a rakatok/cikkek elhelyezése a raktári területeken. Logikai raktárak A rendszer által kezelt logikai raktárak a készlet csoportosítását, felcímkézését biztosítják. A készletelemek több logikai raktárba kerülhetnek besorolásra. A logikai raktárak segítségével oldható meg a készletfoglalás, zárolás, sérült áruk kezelése, stb Rendelések Külső rendszer- kapcsolatok INFO-LOG rendszer csatlakozhat termeléskövető rendszerekhez (TKR) is, amelyekkel a gyár tásból érkező késztermékek, illetve a gy ártásban felhasznált alapany agok/alkatrészek/félkésztermékek tekintetében végez adatcserét. A z adatcsere történhet aggregált (cikkszám-mennyiség), vagy tételes (raklap-kartoncikkszám-adagszám -mennyiség) adatokkal. Import Im por t INFO-LOG-ba bevételezés beszállítótól beszerzési rendelés alapján bevételezés termelésből késztermék gyártási terv alapján törzsadatok (beszállítói partner adatok) Kiadás külső vevőnek beszerzési rendelés alapján Kiadás termelésbe alapanyag felhasználási terv alapján Export Expor t INFO-LO G-ból bevételezés teljesítés adatok (TKR vagy az ERP felé) Kiadás teljesítés adatok (TKR felé) A raktárban tárolt készlet leltár adatai (ERP rendszer felé)

5 Az INFO-LOG Rendszer Technológiája A z INFO -LOG Raktár i Rendszer a Vonalkód Rendszerház által kifejleztett INFO Alkalmazás Fejlesztő és Futtató Környezetben ker ült kialakításra. Az INFO-Rendszer gyor s, r obosztus, könny en áttekinthető, moduláris és hordozható rendszerek kialakítását teszi lehetővé. Lekérdezések A PC-s lekérdezések táblázatos formában (rendezéssel, kereséssel) és nyomtatható formában is előállíthatók. A lekérdezések adattartalma exportálható. Készletriportok cikkenként, cikkcsoportonként, adagszámonként, készlettulajdonosonként, raktáranként, területenként, tárhelyenként, logikai raktáranként (ép, sérült, foglalt, zárolt, stb ). Folyamatos leltár pillanatnyi állapotáról Rendelések, feladatok Rendelések készültségi állapota. Raktári feladatok készültségi állapotáról, feladatokhoz kapcsolódó műveletekről, művelethez kapcsolódóan lefoglalt készletekről, művelethez kapcsolódóan lefoglalt tárhelyekről. Felhasználó által elvégzett műveletek, műveletek időszükséglete. Forgalm i r ipor tok Időszakos raktári forgalomról tételesen és összegezve. Tárhely időszakos forgalma. Árutulajdonosonkénti tárhely használatról (számlázási alap). Gyártóüzemből átvett késztermékek, kiadott alapanyagok. Raktár foglaltság Üres és foglalt tárhelyek. Készlettulajdonos által foglalt tárhelyek. Raktár foglaltsági térkép. Speciális Cikk forgási sebesség. Rakodó eszközök kihasználtsága. Dolgozók munkateljesítmény adatai. Lekér dezések kézi és mobil eszközökön Rakatinfó lekérdezése rakat azonosító alapján, Rakat életút lekérdezése rakat azonosító alapján, Tárhely tartalom lekérdezése tárhely azonosító alapján, Anyaginfó lekérdezése cikkszám alapján, stb Munkahelyek Az egyes munkahelyeken elvégzendő feladat, az adatbevitel folyamata nagymértékben függ a raktári specialitásoktól, ezért ezeknek a felületeknek a kialakítása az adaptáció feladata. A raktárban a műveletek könyvelésének nagy része online munkahelyek (és különösen on-line adatgyűjtők) segítségével történik. A rendszer minden adatot azonnal a minden munkahely számára elérhető központi adatbázisba könyvel. Helyhez kötött számítógépek (asztali PC-k) Nagyképernyős, bonyolult felépítésű grafikus képernyőket kezelő asztali PC számítógépek. Kézi számítógépek Egyszerű felépítésű, kisméretű képernyőket kezelő ipari számítógépek. Mobil számítógépek Képességeit tekintve a fenti kettő között, de inkább a kézi eszközökhöz közel álló, targoncára szerelt ipari számítógép. Automata adatbeviteli állomások Szállítószalag mellé telepített, pl. raklapcímkék olvasására alkalmas vonalkód leolvasók, kapukhoz telepített RFID leolvasók pl. az átmozgó raklapok RFID bélyegjeinek felismeréséhez. Etikett / dokumentum nyomtatás Az etikett és más dokumentum nyomtatását végző alrendszer az INFO-FRAME rendszer elkülönített háttérprogramja (INFO-BACK), amelynek feladata a nyomtatók hálózatának kezelése, a címke adatai között meghatározott logikai nyomtató fizikai berendezéshez való rendelése és a és készlet mennyiség nyomtatás. RFID technológia alkalmazása Az RFID technológia alkalmazhatósága Az INFO-LOG rendszerben az RFID technológia a raktári rendszer pontosságának növelését célozza. Olyan ellenőrzéseket tesz lehetővé, amelyek a hagyományos módszerekkel csak nagyon nehezen, vagy nagyon lassan voltak elvégezhetők, ezért a vonalkód, vagy manuális technológiát alkalmazó rendszerekben sokszor nem alkalmazták őket. Az RFID technológia lehetőséget biztosít zárt raklapok tartalmának ellenőrzésére, rejtett egyedi információk rögzítésére, stb. Az ellenőrzés lényege, hogy egy elektronikusan rendelkezésre álló adatlista kerül összevetésre - tételesen vagy darabszámra - az RFID rendszer által érzékelt béyeglistával. Lehetséges RFID ellenőrzések Szállítmány rakatainak és egységcsomagjainak ellenőrzése a rajtuk lévő RFID bélyegek és a szállítmányt kísérő elektronikus adatok öszszevetésével. Komissió raklap ellenőrzése a kiszedési lista és a komissiózott egységcsomagokon lévő RFID bélyegek összevetésével. Nagyértékű, RFID bélyeggel egyedileg azonosított cikkek gyáriszámainak kiadáskori rögzítése, a leolvasott gyáriszámok darabszámának a mennyiséggel való összevetése. A mobil eszközök kezelése Az adatgyűjtő terminálok illesztése az INFO-CONNECT terminál szerver alkalmazással történik. Mobil és kézi eszközök esetén az INFO-LOG rendszerben alkalmazott technológia lehetővé teszi, hogy ha az eszköz elveszíti a kapcsolatát a központtal (pl. mert lemerül az akkumulátora), a műveletek akkor sem szakadnak meg, hanem később (pl. akkucsere után) folytathatók. Központilag kezelt adatgyűjtő eszközök Az INFO-CONNECT rendszer biztosítja a kapcsolatot az adatgyűjtő terminálokkal. A kliens oldali alkalmazás logika az INFO-CONNECT alkalmazás (terminál) szerveren kerül végrehajtásra, magukon a terminálokon csak buta terminál kezelő programok futnak (szabványos TELNET VT, vagy INFO-PDA vékony kliens). A kliens alkalmazást megvalósító G-XML programnyelvű programot a központi szerver adatbázis tárolja. Fejlesztő környezet INFO-FRAME Gyors fejlesztési lehetőség Az INFO-LOG rendszer alapját az INFO-FRAME alkalmazásfejlesztő keretrendszer képezi. Univerzális fejlesztő és működési keretrendszer és gyors fejlesztési eszközök alkalmazása. A raktári rendszer (RR) az INFO-FRAME keretrendszerből az alábbi funkciókat örökli: Felhasználók és jogosultságok kezelése Többnyelvűség Egyedi menüszerkezetek kialakítása Programozhatóság / adaptálhatóság Kimutatás készítő modul Háttérfolyamatokat (nyomtatás, import, export, stb ) kezelő ütemező modul Egyedi igényekre adaptálhatóság Az INFO-LOG rendszer raktári funkcionalitása az esetek többségében 70-80%-os készültséget biztosít. Az adaptáció legnagyobb része a felhasználói felület kialakításával kapcsolatos. Robosztus kliens-szerver ar chitektúra A rendszer adatbázisát módosító és lekérdező eljárások SQL szerveren működnek, a kliens oldalon csak a felhasználói felületet megvalósító programok működnek.

adatgyűjt Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu Salga Péter ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár

adatgyűjt Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu Salga Péter ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár Vonalkód és s mobil adatgyűjt jtés Salga Péter Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár A mobil rendszer lényege A vállalatirányítási rendszer bármely funkciója távolról,

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Bátori Tamás Képviselet Vezető

Bátori Tamás Képviselet Vezető Bátori Tamás Képviselet Vezető A társaság vagyonának számba vétele A mérleg valódiságának alátámasztása Anyagi felelősök elszámoltatása A leltározás maga a munkafolyamat A leltár pedig ennek az eredménye

Részletesebben

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. a program a raktár-irányítási tapasztalatokat ötvözi a korszerű rendszerfelépítéssel, ezért

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

Integrált gyártástámogató rendszer

Integrált gyártástámogató rendszer Anyagok regisztrációja, anyagazonosság vizsgálat modul A modul célja, hogy a rendszerrel kapcsolatban álló vállalatirányítási rendszertől (SAP vagy más rendszer) illetve a tárhelyes raktárkezelő rendszertől

Részletesebben

Logistock L O G I S T O C K

Logistock L O G I S T O C K Logistock RAKTÁRLOGISZTIKA ÉS RAKTÁRKEZELÉS A Logistock a Régens Logistics termékcsalád raktár-informatikai feladatokat támogató modulja. A rendszer folyamatai világosak és könnyen átláthatók, jól modellezik

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai ESETTANULMÁNY NY ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai Szaniszló Zsolt ICO Hungary Zrt. Sasfi Imre XAPT Hungary Kft. Várható erőforrás allokációs igények /

Részletesebben

LogControl Raktár Management

LogControl Raktár Management 1 2 LogControl Raktár Management Egy korszeru raktárkezelo és számlázó rendszer fo funkciója egy cégen belüli áruforgalom tételes rögzítése és nyomon követése. A rendszer kialakításakor figyelembe vett

Részletesebben

INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások

INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások 2009.november 4. Vagányi Ferenc ferenc.vaganyi@snt.hu www.snt.hu 1 Vonalkód jellemzők Vonalkódok jellemzői, vonalkódos szabványok A vonalkódok lehetnek egy-,

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Koschek Vilmos. Vonalkód Rendszerház Kft

Koschek Vilmos. Vonalkód Rendszerház Kft Miért RFID? Koschek Vilmos Vonalkód Rendszerház Kft Mirıl lesz szó? Vonalkód Rendszerház Kft Miért RFID? Gyakorlati példák megvalósított rendszerekből Koschek Vilmos Vonalkód Rendszerház Kft 2 1990 óta

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

Komplex KKV business case

Komplex KKV business case Komplex KKV business case Az SBO rendszer bevezetésének tapasztalatai, elért eredmények Kereszt Gábor Szintetika Kft. Bodnár István itelligence Hungary Kft. 1. Szintetika Kft. bemutatása 2. Projekt időbeli

Részletesebben

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul Termékismertető www.turuls.com A Turul MSM modulról a Turul Standard megoldáshoz kapcsolódó Turul MSM modul a gyártási

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 -

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - Kinek? Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

HecPoll a vezérlő rendszer

HecPoll a vezérlő rendszer a vezérlő rendszer Az előnyei: Könnyű Integráció Ergonomikus kivitel Több nyelvűség Multi-Kliens támogatás Import / Export Interfész 2 Egyszerű integráció Csatlakozás a meglévő modern IT rendszerhez Egyszerű

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra

Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra Mészárosné Balogh Réka, projektvezető Richter Gedeon Nyrt. reka.balogh@richter.hu 2015. november 6. A verifikációs rendszer szereplői

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Háttérinformáció: A gyártó az autóipar egyik vezető Tier 1 es beszállítója, mely globálisan végzi tevékenységét és a világ összes jelentős autógyártó cégének

Részletesebben

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Herdon Miklós egyetemi docens Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem AGTC, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés- módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet Forrás:

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

Termékbiztonság Korszerű technológiák és megközelítések az ellátási láncban

Termékbiztonság Korszerű technológiák és megközelítések az ellátási láncban Termékbiztonság Korszerű technológiák és megközelítések az ellátási láncban MLBKT 14. LOGISZTIKAI KONGRESSZUS 2006. november 15-17. Balatonalmádi Lakatos MLE alelnök, ellátási lánc igazgató TEVA logisztikai

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

TKR Cégirányítási Információs Rendszer -ek

TKR Cégirányítási Információs Rendszer -ek TKR Cégirányítási Információs Rendszer -ek A számítógépek és a szoftverek gyártásának és kereskedelmének óriási technikai fejlıdése eddig soha nem látott lehetıségeket nyitott a számítógéppel és szoftverrel

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Ez a dokumentum gépi fordítással készült, emberi beavatkozás nélkül. A szöveget adott állapotában bocsátjuk rendelkezésre,

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet ADR MODUL. fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend Zrt

Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet ADR MODUL. fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend Zrt Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet 2009.03.05 Veres József Radakovics János Szűcs János rendszerszervező rendszerszervező fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend

Részletesebben

Régens PMS. Beszerzési modul. Beszerzési modul. (Procurement-Manufacturing-Sales)

Régens PMS. Beszerzési modul. Beszerzési modul. (Procurement-Manufacturing-Sales) Régens PMS (Procurement-Manufacturing-Sales) A Régens PMS (Procurement-Manufacturing-Sales) termelésirányítási rendszerünket elsősorban azoknak a termelő vállalatoknak a részére ajánljuk, akik olyan komplex

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez. dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu

Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez. dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu Helyzetkép (1) 2 Helyzetkép (2) A hálózat üzemeltető: OSS rendszer A hatóság: kataszter,

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

LogControl -FlexTrade

LogControl -FlexTrade FlexTrade kiskereskedelmi rendszer Rendszerünk tökéletes megoldást nyújt a legkisebb üzletektől a nagyobb forgalmú kereskedelmi egységekig mindenki számára. A vonalkódok teljeskörű támogatása, a kézi-számítógépek

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására WorkNet rendszer Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására A WorkNet termelés-felügyeleti rendszer a gyártási folyamat folyamatos

Részletesebben

Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon

Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon Költségcsökkentés egy integrált megoldással 2004. február 18. Analóg-Digitál Kft. 1 Banki POS terminál elemei Kliens gép processzor, memória, kijelző,

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. ÁFA bevallás... 5 1.3. Készletfinanszírozás... 5 1.4. Pénztár... 6 1.5. Általános kimenő számlázás...

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu 2011.06.23. 2 Tartalom A PSION Rendszerház Kft-ről Termékválasztékunk, mobil megoldásaink BIP 1300 és BIP

Részletesebben

Webleltár rendszer. Készítette: ABACOM Kft. 2013 november. Abacom Kft.

Webleltár rendszer. Készítette: ABACOM Kft. 2013 november. Abacom Kft. Webleltár rendszer Készítette: ABACOM Kft. 2013 november 1 Webleltár Leírás On-Line leltározás Wifit vagy mobil internetet használó eszközökkel. A Leltározó Program lehetővé teszi, hogy az intézménybe,

Részletesebben

Maximo az FCI Kft-nél

Maximo az FCI Kft-nél További felhasználása az anyagnak csak a szerzı engedélyével történhet. 2011 október 1 Gépjármővek Motorizált Jármővek Üzletág (MVL) autóipari csatlakozók, ABS-ESC rendszerek, mőszerfal berendezések Elektronika

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT TELEPRE RENDELÉS VEVŐI RENDELÉS KÉSZLET BEVÉTEL OBJEKT ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁMLA B G E D 4 5 I 6 7

ÁRAJÁNLAT TELEPRE RENDELÉS VEVŐI RENDELÉS KÉSZLET BEVÉTEL OBJEKT ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁMLA B G E D 4 5 I 6 7 1 2 3 A C ÁRAJÁNLAT VEVŐI RENDELÉS TELEPRE RENDELÉS H B G E D 4 5 OBJEKT F KÉSZLET BEVÉTEL K I 6 7 ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉL J SZÁMLA 1 NEXTSTEP EXTRA Kereskedelmi rendszer áruforgalmi folyamatának rövid

Részletesebben

Az optimalizált irodatechnikai rendszer

Az optimalizált irodatechnikai rendszer Az optimalizált irodatechnikai rendszer Dokumentum menedzsment konferencia 2010. május 12. Hotel Marriott, Budapest Papp Attila Péter üzletfejlesztési vezető Konica Minolta Magyarország Tartalom Eszközpark

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

Gajan.Gabor@bcs.hu 30/866-5538

Gajan.Gabor@bcs.hu 30/866-5538 20 év, vonalkódos technológián alapuló mobil számítógépes megoldások piacvezetőjévé vált Motorola és Zebra, >50%, ww-piacvezetők Megbízhatóság, műszak képesség =>minőség/ár arány ibcs Cégcsoport együttes

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft.

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Áttekintés Struktúrált és egyéb Információk bármely forrásból dokumentumok

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan Krázli Zoltán - vezető szakértő IBCS Nyílt nap - 2014. szeptember 17. Tartalom I. Miért van szükség szabványokra? II. A GS1 szabványrendszerről

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállítás JIT-elvû beszállítás az utolsó technikai mûvelet a beszállítás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás raktározás szállítás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX RAKTÁRKEZELÉS.

MICROSOFT DYNAMICS AX RAKTÁRKEZELÉS. MICROSOFT DYNAMICS AX RAKTÁRKEZELÉS. A Microsoft Dynamics AX rendszer Raktárkezelés modulja lehető vé teszi a raktárkezelés optimális megszervezéséhez és ellenő rzéséhez szükséges rugalmasságot és áttekintést.

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt.

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Informatikai aktualitások Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Mi az a Felhő? Múlt évben bemutattunk egy új informatikai környezetet! Lényeges tulajdonságai: A programok szerver központban futnak A felhasználónál

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben