INFO-LOG Megvalósítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFO-LOG Megvalósítások"

Átírás

1 INFO-LOG Raktári Rendszer ismertető V1 / 2007 július

2 Sok olyan cég működik ma Magyarországon, akiknek a tevékenysége jelentősen kiterjedt az elmúlt évtizedben. Az általuk kezelt áruk mennyisége megsokszorozódott, és emiatt a korábban alkalmazott papír alapú raktár nyilvántartási technik ájuk mára elégtelenné vált mind pontosság, mind pedig hatékonyság tekintetében. A feltörekvő közép-vállalk ozások k omoly nagyvállalatok és multinacionális cégek beszállítóivá váltak és ebben az erős versenykörnyezetben szembetalálkoznak a vásárlóik támasztotta szigorú elvár ásokkal a minőségbiztosítás, a term ékek visszakereshetősége, a szabványos kiszállítás és sok egyéb területen. A működő készletnyilvántartó megoldással, ERP rendszerrel, amely korábban elegendő volt számukra a raktározási tevékenység tám ogatásához is, a megváltozott igények miatt szükségessé vált cikkelem mélységű, pontos egyedi tárhelyes raktártérkép alapú tételes raktárkezelést már nem tudják megoldani. A gyártási tevékenységet folytató vállalkozások némelyike bevezetett valamilyen termelést támogató (TKR) rendszert, amely segítségével ter vezik és ütemezik a termelést, figyelik az alapanyag felhasználást. Ezen TKR rendszerek által generált alapanyag és félkész igénylisták kezelése, illetve a gyártó részlegek számára történő pontos és ütemezett (sokszor just in time ) beszállítás, az alapanyagok lej árati idej é- nek figyelése, valamint a beérkező késztermékek raktári kezelése ugyancsak túlmutat a készletnyilvántartás szintjén. A megnövekedett gyár tókapacitás, géppark komolyabb karbantartási igényeket is ró a vállalat TMK részlegére. A TMK raktár mérete, az alkatrészek, szer számok és segédanyagok kezelése, a személyek nek és költséghelyekre való kiadás m ennyisége is olyan méreteket ölthet, ami már raktárkezelő rendszer szük - ségét veti fel ezen a területen. Az ERP és TKR rendszerek raktárkezelő alrendszer támogatását igénylik. Az INFO-Log raktárkezelő rendszer a fenti feladatok ellátására alkalmas. Kifejezetten alkalmas meglévő rendszerkörnyezetbe való integrációra. Képes az ERP, és TKR rendszerekkel való kapcsolattartásra, adatcserére, így a velük való teljes integrációra. A Vonalkód Rendszerház Kft. számára rendelkezésr e áll az a szaktudás, szak - ember gárda, kapcsolatrendszer, hardver és szoftver eszközök, amelyekkel raktári rendszerek kialakítását célzó projektek sikerrel valósíthatók meg. Kiknek ajánljuk? Egyedi raktározási igények Intermec CK31ex, SR61ex közeli és nagy hatósugarú 2D vonalkód leolvasók Egyedi raktár i nyilvántartási igényekkel rendelkező cégeknek, akik nem találnak ésszer ű költségek között kész megoldást, ugyanakkor az egy e- di fejlesztéssel nu lár ól indított fejlesztés kimenetelét (minőségben, időben, költségben) túl kockázatosnak ítélik meg. ERP rendszer kiegészítése raktári funkciókkal Integrált vállalatir ányítási rendszerrel (ERP) v agy gy ártásköv ető rendszerrel (TK R) r endelkező cégeknek, akik a cikk- és tárolóhely szintű raktár ir ányítási feladatokat költséghatékonysági okokból az ERP / TKR rendszeren kívül kívánják megvalósítani. Gyártáshoz kapcsolódó raktározás Gyártási tevékenységet folytató cégeknek, akiknek az alapanyag, félkésztermék, késztermék, szerszám raktár i nyilv ántartási feladatokban egyrészr ől sztender d, másrészr ől a gyár tás közelsége miatt speciális funkcionalitásra van szükségük.

3 Az INFO-LOG rendszerek jellemzői Az INFO -LOG Raktári Rendszerek egyedi rendszerek. Egyediek annak ellenére, hogy egy előre elkészített rendkívül széles funkciókészletből építkeznek. A megvalósított funkciókészlet és a funkciók megjelenése, elér ése szempontjából az egyes adaptációk teljesen eltér őek is lehetnek. Alap raktári műveletek Bevételezés Szállítmány tételes cikkszám, adagszám, gyáriszám szerinti ellenőrzése és bevételezése, tárolási rakatok képzése. Gyáriszámok egységcsomagonkénti tételes bevitele, vagy gyáriszám lista hozzárendelése teljes szállítmányhoz. Egységcsomag azonosító etikettek képzése, rakat azonosító etikettek képzése. Bevételezési jegy, átvételi bizonylat előállítása. Betárolás Teljes raklapos betárolás, vagy betárolási raklap tartalmának szétosztása a raktári tárhelyeken. Betárolás a raktár belső területeire egylépésben. Folyamatos raklaponkénti bevételezés, vagy a teljes szállítmány egyben történő bevételezése. Kiszedés, komissiózás Teljes raklapos kitárolás a raktár belterületéről a kiadó helyre. Cikkek összegyűjtése a raktári tárolóhelyekről a komissió raklapra. Egységcsomagok komissiózása, elemi cikkek komissiózása. Komissiózás cikkszámra vagy cikkszám+adagszámra. Gyáriszámok rögzítése komissiózáskor. Raktár i kiadás Komissió raklap vonalkódos ellenőrzése a raktári kiadóhelyen. Raklaponkénti kiadás. Aggregált és tételes szállítmánykísérő nyomtatása. Kiszállítási raklapokra EAN128 szabványos etikettek nyomtatása. Belső áttár olás Belső rakat áttárolások kezdeményezése raktárterület, cikkcsoport, beszerzési rendelés/feladat szerint. Raktári tárolóterület optimalizálása a megbontott raklapok összekombinálásával. Leltár ozás Tárhely és rakat leltározási művelet kezdeményezése véletlenszerűen, cikk tulajdonságra, tárolóhelyen lévő maradék mennyiségre. Teljes és részleges állóleltárak. Hiányok többletek felfedezésének naplózása. Intermec CK31 adatgyűjtő A Hatékony raktárgazdálkodás Pontos készletnyilvántartás A raktárban tárolt cikkek elhelyezkedésének pontos ismerete. Cikkszámra, adagszámra, gyáriszámra pontos nyilvántartás, és elhelyezés a raktári tárolóterületeken. Egyértelműen azonosított egységcsomagok. Több telephely, raktár kezelése Külső és belső raktárak kezelése. A raktárterület optimális kihasználása. Egyedi tárhely nyilvántartás. Tömbös raktározási területek, palettaállványok, speciális dobozos raktárterületek kezelése. Raktári műveleti területek (kiadóhelyek, bevételező helyek, komissió helyek) definiálása. Pontos raktártérkép. Tipizálható tárolóterületek Cikk típushoz rendelhető tárolóterületek (fagyasztott terület). Tárolótípushoz (túlsúlyos raklapok) rendelhető raktárterületek. Tárolóhelyek aktiválása, passziválása. Tár hely felhasználás optimalizálás Cikkek betárolása elsődleges raktárterületre. Cikkek betárolása a méreteinek és súlyának megfelelő kapacitású tárolóhelyekre. Cikkek betárolása forgási sebesség ABC analízis szerint frekventált és nem frekventált területekre. Cikkcsoportok összetartása a raktári területen. Tár hely elérés optimalizálás Kitárolás a tárolóhely fizikai elhelyezkedésének megfelelően a legrövidebb mozgatási költségre. Adagszám szerinti FIFO, LIFO stb. stratégiák szerinti kitárolás. Kitárolás teljes raklapokra, vagy maradék raklapokra optimalizáltan. Összetett és speciális funkciók Összetett r aktár i műveletek Teljes raklapok betárolása. Betárolás a raklap tartalmának szétosztásával (cikkelemes betárolás). Vegyes raklapos / cikkelemes betárolás. Betárolás közvetlenül kiadó területre (cross docking). Teljes raklapos kitárolás, cikkelemes kitárolás (komissiózás). Komissiózás komissió tárhelyekről, komissió tárhelyek feltöltése. Készletek zárolása minőség-ellenőrzés céljából, vámolás miatt. Készlet foglalása rendelés szinten és készlet elem foglalása rakat szinten. Elkülönített készletek kezelése. Áru mozgatása tételenként. Teljes raklapos műveletek. Raklapok átpakolása, raktárterület szervezett átpakolása. Rendszer által vezérelt és irányított műveletek. A kezelő által vezérelt és irányított műveletek. Bevételezés és kiadás külső partner vonatkozásában, illetve belső költséghely vonatkozásában. Gyártó üzemmel kapcsolatos egyszerűsített műveletek. Speciális felügyeleti funkciók megvalósíthatók Minimális és maximális készlet figyelés. Lejárati dátum figyelés. Készlettulajdonos általi raktárhasználat mértékének figyelése. Anyagmozgató eszközök kihasználtságának figyelése. Dolgozók munkahatékonyságának figyelése. Intermec CV30 számítógép Intermec ipari terminálok raktári alkalmazásokhoz

4 A raktári rendszer modell Az INFO -LO G Raktári Rendszer alapját egy jól definiált modell képezi, amelyben a raktári folyamatok megfogalmazhatók. A modell str uktur áltsága következtében rugalmas egyedi adaptálást tesz lehetővé. A modell külső V állalat Ir ányítási Rendszer (V IR/ERP) és Termelés K övető Rendszer (TKR) típusú rendszerek kapcsolatát feltételezi. Az INFO-LO G alaprendszer modellje tartalmazza az alapvető str ukturákat, amelyek leír ják a raktár felépítését, a raktárban elhelyezhető cikkek tulajdonságait, tár olásáuk módját, stb. A modell része az egyes objektumok elemi állapotv áltozásainak és a belőlük való folyamatképzés leírása. Elérési stratégiák Betárolási / áttárolási stratégia A tárolóhelyek közül betárolási stratégiák szerint kerülnek kiválasztásra azok, ahol a cikk / rakat a raktárban elhelyezésre kerül. A betárolási stratégiák figyelembe vehetik a tárhelyek fizikai elhelyezkedését, a cikkek forgási sebességét a területi prioritások meghatározásánál, stb Kitárolási stratégia A rendszer a raktározott cikkek kiadásra történő felajánlásakor kitárolási stratégiát alkalmaz a megfelelő rakat kiválasztására. A betárolási stratégiák figyelembe veszik a tárolt cikk adagszámát (FIFO, LIFO, stb algoritmusok), a rakatot tároló tárhely fizikai elhelyezkedését, a rakaton lévő mennyiségeket, stb Műveletek, folyamatok, feladatok Elemi műveletek A rendszer elemi műveletei biztosítják az építőkockákat a raktári folyamatok felépítéséhez. Az elemi műveletek között megtalálhatók a rakatképzéssel kapcsolatos műveletek, a cikkek rakatok közötti mozgatásával kapcsolatos műveletek, a rakatok tár helyek közötti mozgatásával kapcsolatos műveletek. A cikkek logikai raktárakba való mozgatásával kapcsolatos műveletek, a leltározással (ellenőrzéssel) kapcsolatos műveletek.stb. Folyamatok A rendszer folyamatai az elemi műveletekből építhetők fel. A betárolás folyamata rakatképzésből, majd áttárolási műveletekből áll. A komissiózás folyamata cikkek áttárolása a raktárban tárolt rakatokról a komissió rakatra, majd a komissió rakat áttárolása egy kiadó helyre. Feladatok A raktári alapfeladatok a Bevételezés, a Kiszedés (komissiózás), az Áttárolás és a Leltározás. A feladatok állapotváltozásokon keresztül jutnak el az elindítva állapotból a befejezett állapotig. A feladat állapotváltozásai között több cikkre és rakatra vonatkozó folyamatok generálódnak és kerülnek végrehajtásra. A feladat állapotváltozásai kiegészíthető újabb állapotokkal (pl. vezetői ellenőrzésre vár ), illetve az állapotváltozások az engedélyező szabályrendszer segítségével rugalmasan leírhatók. A raktári feladatok a bevételezési rendelések (beszerzési rendelés, legyártott késztermék kisérő lap, stb ) és a kiszállítási rendelések (vevői rendelések, üzemi alapanyag igénylőlap, stb ) feldolgozása során jönnek létre. Leltár, készleteltérés kezelés A rendszer folyamatos készlet leltárt végez, a készleteltéréseket egy speciális Talált tárgyak raktárban helyezi el. A hiányok és a többletek előjeles összege adja a tényleges raktári készletet. Termékek elhelyezése a raktárban Raktár ozott cikkek azonosítása. A rendszerben lehetőség van a cikkek cikkszám, adagszám és gyáriszám szintű azonosítására. Raktár belső str uktúrája A raktár területekre osztható. A tárolás az egyedileg azonosított tárolóhelyeken történik. A területek és tárolóhelyek tipizálhatók, amely típusokon keresztül az anyagáramlás ellenőrizhető és korlátozható. Mennyiségi egységek A cikkekhez különböző mennyiségi egységek rendelhetők. A rendszer kezeli a mennyiségi egységek közötti átváltásokat. Cikkek elhelyezése a raktár ban A raktározási mozgatási egység (a legkisebb egység, amely mozgása egyértelműen követhető) a rakat. A cikkek a rakatokon kerülnek elhelyezésre, illetve rakatok között mozgathatók. A rakatok egyedi azonosításra kerülnek (TAG) és mozgásukat követi a rendszer a raktári tárolóhelyek között. Tár hely és rakat összer endelés A cikkek mennyiségi egységein keresztül a rakatokhoz dimenziók (méretek, súly, hőmérséklet igény, forgási sebesség, stb ) kerülnek hozzárendelésre, akárcsak a tárhelyekhez. Ezen dimenziók segítségével szabályozható a rakatok/cikkek elhelyezése a raktári területeken. Logikai raktárak A rendszer által kezelt logikai raktárak a készlet csoportosítását, felcímkézését biztosítják. A készletelemek több logikai raktárba kerülhetnek besorolásra. A logikai raktárak segítségével oldható meg a készletfoglalás, zárolás, sérült áruk kezelése, stb Rendelések Külső rendszer- kapcsolatok INFO-LOG rendszer csatlakozhat termeléskövető rendszerekhez (TKR) is, amelyekkel a gyár tásból érkező késztermékek, illetve a gy ártásban felhasznált alapany agok/alkatrészek/félkésztermékek tekintetében végez adatcserét. A z adatcsere történhet aggregált (cikkszám-mennyiség), vagy tételes (raklap-kartoncikkszám-adagszám -mennyiség) adatokkal. Import Im por t INFO-LOG-ba bevételezés beszállítótól beszerzési rendelés alapján bevételezés termelésből késztermék gyártási terv alapján törzsadatok (beszállítói partner adatok) Kiadás külső vevőnek beszerzési rendelés alapján Kiadás termelésbe alapanyag felhasználási terv alapján Export Expor t INFO-LO G-ból bevételezés teljesítés adatok (TKR vagy az ERP felé) Kiadás teljesítés adatok (TKR felé) A raktárban tárolt készlet leltár adatai (ERP rendszer felé)

5 Az INFO-LOG Rendszer Technológiája A z INFO -LOG Raktár i Rendszer a Vonalkód Rendszerház által kifejleztett INFO Alkalmazás Fejlesztő és Futtató Környezetben ker ült kialakításra. Az INFO-Rendszer gyor s, r obosztus, könny en áttekinthető, moduláris és hordozható rendszerek kialakítását teszi lehetővé. Lekérdezések A PC-s lekérdezések táblázatos formában (rendezéssel, kereséssel) és nyomtatható formában is előállíthatók. A lekérdezések adattartalma exportálható. Készletriportok cikkenként, cikkcsoportonként, adagszámonként, készlettulajdonosonként, raktáranként, területenként, tárhelyenként, logikai raktáranként (ép, sérült, foglalt, zárolt, stb ). Folyamatos leltár pillanatnyi állapotáról Rendelések, feladatok Rendelések készültségi állapota. Raktári feladatok készültségi állapotáról, feladatokhoz kapcsolódó műveletekről, művelethez kapcsolódóan lefoglalt készletekről, művelethez kapcsolódóan lefoglalt tárhelyekről. Felhasználó által elvégzett műveletek, műveletek időszükséglete. Forgalm i r ipor tok Időszakos raktári forgalomról tételesen és összegezve. Tárhely időszakos forgalma. Árutulajdonosonkénti tárhely használatról (számlázási alap). Gyártóüzemből átvett késztermékek, kiadott alapanyagok. Raktár foglaltság Üres és foglalt tárhelyek. Készlettulajdonos által foglalt tárhelyek. Raktár foglaltsági térkép. Speciális Cikk forgási sebesség. Rakodó eszközök kihasználtsága. Dolgozók munkateljesítmény adatai. Lekér dezések kézi és mobil eszközökön Rakatinfó lekérdezése rakat azonosító alapján, Rakat életút lekérdezése rakat azonosító alapján, Tárhely tartalom lekérdezése tárhely azonosító alapján, Anyaginfó lekérdezése cikkszám alapján, stb Munkahelyek Az egyes munkahelyeken elvégzendő feladat, az adatbevitel folyamata nagymértékben függ a raktári specialitásoktól, ezért ezeknek a felületeknek a kialakítása az adaptáció feladata. A raktárban a műveletek könyvelésének nagy része online munkahelyek (és különösen on-line adatgyűjtők) segítségével történik. A rendszer minden adatot azonnal a minden munkahely számára elérhető központi adatbázisba könyvel. Helyhez kötött számítógépek (asztali PC-k) Nagyképernyős, bonyolult felépítésű grafikus képernyőket kezelő asztali PC számítógépek. Kézi számítógépek Egyszerű felépítésű, kisméretű képernyőket kezelő ipari számítógépek. Mobil számítógépek Képességeit tekintve a fenti kettő között, de inkább a kézi eszközökhöz közel álló, targoncára szerelt ipari számítógép. Automata adatbeviteli állomások Szállítószalag mellé telepített, pl. raklapcímkék olvasására alkalmas vonalkód leolvasók, kapukhoz telepített RFID leolvasók pl. az átmozgó raklapok RFID bélyegjeinek felismeréséhez. Etikett / dokumentum nyomtatás Az etikett és más dokumentum nyomtatását végző alrendszer az INFO-FRAME rendszer elkülönített háttérprogramja (INFO-BACK), amelynek feladata a nyomtatók hálózatának kezelése, a címke adatai között meghatározott logikai nyomtató fizikai berendezéshez való rendelése és a és készlet mennyiség nyomtatás. RFID technológia alkalmazása Az RFID technológia alkalmazhatósága Az INFO-LOG rendszerben az RFID technológia a raktári rendszer pontosságának növelését célozza. Olyan ellenőrzéseket tesz lehetővé, amelyek a hagyományos módszerekkel csak nagyon nehezen, vagy nagyon lassan voltak elvégezhetők, ezért a vonalkód, vagy manuális technológiát alkalmazó rendszerekben sokszor nem alkalmazták őket. Az RFID technológia lehetőséget biztosít zárt raklapok tartalmának ellenőrzésére, rejtett egyedi információk rögzítésére, stb. Az ellenőrzés lényege, hogy egy elektronikusan rendelkezésre álló adatlista kerül összevetésre - tételesen vagy darabszámra - az RFID rendszer által érzékelt béyeglistával. Lehetséges RFID ellenőrzések Szállítmány rakatainak és egységcsomagjainak ellenőrzése a rajtuk lévő RFID bélyegek és a szállítmányt kísérő elektronikus adatok öszszevetésével. Komissió raklap ellenőrzése a kiszedési lista és a komissiózott egységcsomagokon lévő RFID bélyegek összevetésével. Nagyértékű, RFID bélyeggel egyedileg azonosított cikkek gyáriszámainak kiadáskori rögzítése, a leolvasott gyáriszámok darabszámának a mennyiséggel való összevetése. A mobil eszközök kezelése Az adatgyűjtő terminálok illesztése az INFO-CONNECT terminál szerver alkalmazással történik. Mobil és kézi eszközök esetén az INFO-LOG rendszerben alkalmazott technológia lehetővé teszi, hogy ha az eszköz elveszíti a kapcsolatát a központtal (pl. mert lemerül az akkumulátora), a műveletek akkor sem szakadnak meg, hanem később (pl. akkucsere után) folytathatók. Központilag kezelt adatgyűjtő eszközök Az INFO-CONNECT rendszer biztosítja a kapcsolatot az adatgyűjtő terminálokkal. A kliens oldali alkalmazás logika az INFO-CONNECT alkalmazás (terminál) szerveren kerül végrehajtásra, magukon a terminálokon csak buta terminál kezelő programok futnak (szabványos TELNET VT, vagy INFO-PDA vékony kliens). A kliens alkalmazást megvalósító G-XML programnyelvű programot a központi szerver adatbázis tárolja. Fejlesztő környezet INFO-FRAME Gyors fejlesztési lehetőség Az INFO-LOG rendszer alapját az INFO-FRAME alkalmazásfejlesztő keretrendszer képezi. Univerzális fejlesztő és működési keretrendszer és gyors fejlesztési eszközök alkalmazása. A raktári rendszer (RR) az INFO-FRAME keretrendszerből az alábbi funkciókat örökli: Felhasználók és jogosultságok kezelése Többnyelvűség Egyedi menüszerkezetek kialakítása Programozhatóság / adaptálhatóság Kimutatás készítő modul Háttérfolyamatokat (nyomtatás, import, export, stb ) kezelő ütemező modul Egyedi igényekre adaptálhatóság Az INFO-LOG rendszer raktári funkcionalitása az esetek többségében 70-80%-os készültséget biztosít. Az adaptáció legnagyobb része a felhasználói felület kialakításával kapcsolatos. Robosztus kliens-szerver ar chitektúra A rendszer adatbázisát módosító és lekérdező eljárások SQL szerveren működnek, a kliens oldalon csak a felhasználói felületet megvalósító programok működnek.

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

A WMS-rendszer moduljai és funkciói

A WMS-rendszer moduljai és funkciói A WMS-rendszer moduljai és funkciói Áttekintés Ön, mint disztribútor pontosan tudja, hogy a raktáron levő árukészlet Önnek minden percben pénzbe kerül. Az árukészletet a lehető leghamarabb a raktáron kívül

Részletesebben

A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához,

A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához, A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer tervezéséhez és fejlesztéséhez, a logisztikai rendszer irányításához, a logisztikai controllinghoz.

Részletesebben

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből 1. Bevezetés, alapfogalmak Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA AZ ÁRSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA dr. KOVÁCS János okleveles közlekedésmérnök, főiskolai docens Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék kovacsj@sze.hu BEVEZETÉS Az áruszállítás szerepe,

Részletesebben

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben F iskolaijegyzet 2002. B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek,, Budapest 2002. Michelberger

Részletesebben

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére JobDISPO: Szoftver a kisés közepes vállalkozások részére Szoftverünket kifejezetten a kis- és közepes ipari vállalkozások igényeire fejlesztettük ki, és ma már közel 500 cég (pl.: szerszámkészítõ, egyedi

Részletesebben

Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára

Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára Iktatószám: 200600264 Elővételi és fedélzeti eszközök a vonali eredmény-kimutatási rendszer előkészítésére 2006. október Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer

S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer A ruházati kereskedelemmel (azon belül is főként az egyszerre kis- és nagykereskedelemmel) foglalkozó cégek a mindennapi ügyvitel során számos olyan problémával

Részletesebben

Termelésirányítás SAP Business One-nal

Termelésirányítás SAP Business One-nal Termelésirányítás SAP Business One-nal Mindenből a legjobbat Az SAP Business One kis- és középvállalatoknak, valamint nagyvállalatok leányvállalatainak kifejlesztett ERP rendszer. Erőteljes, de egyszerű

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó programok ismertetje

InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó programok ismertetje Számlázó és raktárkészlet nyilvántartó programok Tel./Fax: 75/510-312 obil: 20/932-5164 és GS termékek online kereskedelme InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Publikus felhő szolgáltatások igény szerint Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Bevezetés A Microsoft szerverek százezreit üzemelteti saját adatközpontjaiban, és ezek elérhető kapacitását bocsátja ügyfelei és

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Bevezetés A mai világba mikor már szinte minden felköltözik az internetre un. felhőkbe felmerül a kérdés, hogy az vállalkozások ügyvitele miért helyhez kötött még mindig.

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Gyártó vállalatok modellezése

Gyártó vállalatok modellezése Gyártási folyamatok tervezése Dr. Kardos Károly Jósvai János 2005. Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok modellezése Számítógéppel támogatott termelés Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Tájékoztató Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer. Átrium Park Irodaház Váci út 49. Budapest 1134 Telefon: +36 1 237 1730 www.hostlogic.hu Copyright 2012. Minden jog fenntartva. 1 Tájékoztató

Részletesebben

Microsoft Dynamics NAV üzleti megoldás Vállalatirányítás és CRM

Microsoft Dynamics NAV üzleti megoldás Vállalatirányítás és CRM Microsoft Dynamics NAV üzleti megoldás Vállalatirányítás és CRM Fedezze fel, hogyan segíti vállalkozását a Microsoft Dynamics NAV Fejlődjön gyorsabban A Microsoft Dynamics NAV kis-és középvállalatok számára

Részletesebben