NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2008. (III.3.) számú. h a t á r o z a t a. a LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2008. (III.3.) számú. h a t á r o z a t a. a LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2008."

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2008. (III.3.) számú h a t á r o z a t a a LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM évi módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a jelen határozat függelékét képező LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM évi kiegészítését a Program 6. sz. mellékleteként elfogadja és j ó v á h a g y j a. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

2 2 1. s z. f ü g g e l é k a 4 4 / ( I I I. 3. ) s z. h a t á r o z a t h o z : L A K Ó É P Ü L E T - F E L Ú J Í T Á S I P R O G R A M É V I K I E G É S Z Í T É S E 2008 február 1. napján jelent meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felhívása a 2008 évi iparosított technológiájú épületek felújításának támogatására. A Felhívás és az Útmutató áttanulmányozása alapján szükségessé vált az önkormányzati támogatás feltételeinek koncepcionális átgondolása. A pályázati felhívás szerint az állami támogatás felső határa a beruházás 1/3-a legfeljebb 500 eft/lakás. 1. A várható igények kezelése, a támogatottak köre, mértéke: a. A felmérésünk szerinti mintegy lakásból 5300 lakásról már született támogatási döntés. Jelenleg az érvényben lévő (2005 évben elfogadott) Lakóépület Felújítási Programunk 132 épület 6278 lakás felújítási igényét tartalmazza. Természetesen azóta további lakóközösségekben született meg az elhatározás a pályázati támogatásból történő felújításra. b. A felfokozott igény megnyugtató kezelése szinte lehetetlen feladatot jelent. Több elképzelés közül a legtámogathatóbbnak tűnik a Lakóépület Felújítási Programunkban 2005-ben felállított időrend szerinti ütemezés szerinti megvalósítás. Az igaz, hogy akkoriban a sorrendiséget a vállalt műszaki tartalom és a sajáterő mértéke határozta meg. Azóta szinte mindenki boldogan emelné a tétet, ha ezzel közelebb jutna a támogatáshoz. c. Álláspontunk az, hogy az időrendbe állított lista első közel 3000 lakás tulajdonosi közösségeit kérjük fel meghívásos pályázaton való részvételre. A kimutatásunk szerint a közé besorolt épületek 62 pályázatban 2706 lakás egységet tartalmaznak. A várható önkormányzati támogatási igény maximum 677 MFt. d. Tapasztalatunk szerint ezen értékek alulteljesítése szinte bizonyosra vehető. e. A c. pontban javasolt megoldás előnyei: Az önkormányzat a korábbi elkötelezettsége mellet kitartva folytatja a panel programot. Az íratlan verseny szabályokat nem rúgjuk fel. Hátránya, hogy nem lesz befejezett városrész. Mindenütt lesznek foghíjak, csak jóval kevesebb. f. A támogatás mértéke: 250eFt/lakás maximális támogatás esetén 16,67% a 33,33% állami támogatást hozzávéve a saját erő megkövetelt része 50%. (ekkor még kötelező a Kbt. szerinti eljárás). g. A meghívásos pályázatban felkérjük a lakóközösséget, hogy egyértelműen nyilatkozzon az új feltételek vállalásáról.

3 3 A kötelező műszaki tartalom: Nyílászárók cseréje, a szükséges légcsere biztosítása, szellőzés felújítása, teljes homlokzat hőszigetelése és a külső járulékos elemek felújítása (lábazatfestés, erkély korlátok rendbetétele, főbejárati lépcsők felújítása) Félmegoldást nem támogatunk! 2. A pályázati határidők és a felújítás ütemezése a. Az ÖTM pályázati felhívásában a lakóközösségek nyújtják be a pályázatokat és legkésőbb szeptember 30-ig. b. A miniszteri döntés 90+15nap a beadási határidő lejártát követően. Érdemi információ várhatóan decemberben lesz. Kivitelezés így csak 2009-ben indulhat. c. Az önkormányzati támogatásról meghozandó döntés céldátumának május 31. tűnik optimálisnak. d. Időközi pályázat bírálatról nem tudunk. Ettől függetlenül a pályázatok mihamarabbi beadását szorgalmazni fogjuk. e. Támogatási szerződéskötési határidők 9 illetve 18 hónap. (a Kbt. Nemzeti értékhatárától függően.) A kivitelezést 3 év alatt be kell fejezni. f. Munkaterület átadás leghamarabb 2009 márciusában lehet, 2012 végéig be kell fejezni a kivitelezéseket. A 2008-ban meghozott támogatási döntés önkormányzati teljesítését a felújítások optimális ütemezésével évi 200MFt panel+ hitel felhasználásával vállalható. 3. A pályázat benyújtása az ÖTM felé a lakóközösség nevében történik. a. Pályázatírást, pályázat beadást alanyi jogon bármely lakóközösség megteheti. b. Az önkormányzat a várhatóan március végén kiírásra kerülő saját pályázati feltétel rendszere szerint dönt a támogatandó épületekről. A döntésről szóló határozat és egy összefoglaló táblázat a pályázatok kötelező melléklete. c. A pénzügyi bonyolítás a lakóközösség elkülönített számláján keresztül történik. d. Az önkormányzatnál pénzeszköz átvétel nem jelenik meg, csupán a támogatás kifizetése (támogatási szerződésben rögzített feltételekkel.). e. Az önkormányzati támogatással készülő felújításokat az önkormányzat bonyolításában, vagy szoros kapcsolattal javasoljuk végezni. f. Az önkormányzat támogatása nélkül pályázók a színdinamikai egyetértő határozat megszerzéséhez kötött adatszolgáltatási kötelezettséggel végezhetik a felújítást. Ennek ki kell dolgozni a jogi és

4 4 ügyrendi kereteit a pályázati felhívásban. Célunk az, hogy a közvetlenül pályázók is sikeresek legyenek és az Önkormányzat kapjon elegendő információt az állami támogatások felhasználásáról. g. El kell készíteni a város egységes színdinamikai koncepció tervét. 4. Az állami támogatás lehívása ÉMI ellenőrzés után egy összegben történik a. A saját erő elkülönített számlán kezelése, az átmeneti időszak finanszírozása a kivitelezőkkel szemben komolyabb tőke erősséget kíván meg. Ezt a közbeszerzési eljárások kiírásánál fokozottan meg kell követelni. A bonyolítás precíz előkészítést igényel. 5. Kivételek kezelése a. A Színész ház és valamelyik önkormányzati bérház későbbi döntés alapján indulhat a pályázaton. Mivel magán tulajdont nem tartalmaz így ennek támogatását az önkormányzat egyedi döntésével vállalhatja. b. Van olyan pályázó lakóközösség, amelynek dilatációs társa nem pályázott. Ezeket nem utasítjuk el, hanem az azonos dilatációs mezőbe tartozóval együtt kell hogy pályázzanak. Pl. Korányi 18. ; Ószőlő 97. c. Sajnos az Ungvár stny kimaradt a pályázatokból, annak ellenére, hogy az épület D-i szárnyát képező Ungvár stny hőszigetelése elkészült. Ezt egyedi döntésként a rendelkezésre álló keret terhére kell megoldani. A nagyszámú érdeklődőre és pályázóra tekintettel törekszünk a lakosság felé irányuló kommunikációval a lakástulajdonosok egyetértését megszerezni. A közös képviselők számára lakossági fórum(ok) keretében célszerű tájékoztatásokat adnunk. Nyíregyháza, március 3.

5 5 LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM Meghívásos pályázaton résztvevők tervezett jegyzéke 2008 évben. S.sz. Épület Közös képviselő Bttó lakás Tulajdon jellege Önk.-i támogatási igény Lakás x Ft Tervezett megvalósítás éve 1 Korányi u Szathmáry Imre 40 szövetkezeti Északi krt. 2. Horváth Ferenc 20 társas Északi krt. 27. Káplár Miklós 20 társas Ferenc krt Molnár Erika 63 társas Ferenc krt Jakucska Istvánné 58 társas Garibaldi u Szathmáry Imre 75 szövetkezeti Korányi F Szathmáry Imre 24 szövetkezeti Korányi F. u Szathmáry Imre 45 szövetkezeti Korányi F. u. 62. Szathmáry Imre 15 szövetkezeti Kossuth u. 55. Szathmáry Imre 30 szövetkezeti Kossuth u. 57. Szathmáry Imre 30 szövetkezeti Kossuth u. 59. Szathmáry Imre 30 szövetkezeti Kossuth u. 61. Szathmáry Imre 30 szövetkezeti Szántó K. J. u Szathmáry Imre 80 szövetkezeti Tompa M. u. 5. Faragó Márta 41 társas Tompa M. u. 9. Cselényi Péterné 41 társas Arany J. u. 9. Faragó Márta 32 társas Epreskert u. 56. Szathmáry Imre 20 szövetkezeti Epreskert u. 60. Szathmáry Imre 20 szövetkezeti Északi krt Sós János 57 társas Homok sor Jakucska Istvánné 58 társas Jósa A. u Szathmáry Imre 53 szövetkezeti

6 6 23 Korányi F. u Szathmáry Imre 60 szövetkezeti Május 1. tér 11. Szathmáry Imre 65 szövetkezeti Ószőlő u Belusné Siktár Valéria 28 társas Sóstói u. 6. Faragó Márta 18 társas Stadion u Szathmáry Imre 41 szövetkezeti Stadion u. 26. Szathmáry Imre 18 szövetkezeti Szarvas u Cselényi Péterné 42 társas Szarvas u Kutiné Zám Katalin 100 társas Szarvas u Cselényi Péterné 56 társas Tompa M. u. 7. Faragó Márta 41 társas Árpád u Tomasószki Andrásné 30 társas Árpád u Káplár Miklós 30 társas Eperjes u Faragó Márta 70 társas Ferenc krt Káplár Miklós 28 társas Kert u Szathmáry Imre 48 szövetkezeti Kossuth u. 8/a. Faragó Márta 11 társas Ószőlő u Faragó Márta 40 társas Petőfi u Kardos Jánosné 53 társas Petőfi u Kardos Jánosné 53 társas Sóstói u Vinnai József 63 társas Toldi u. 22. Szathmáry Imre 15 szövetkezeti Toldi u Sós János 17 társas Vasvári P. u Cselényi Péterné 42 társas Vasvári P. u. 73. Faragó Márta 39 társas

7 7 47 Vasvári P. u. 75. Szathmáry Imre 38 szövetkezeti Vécsey köz 19. Faragó Márta 16 társas Arany J. u Szathmáry Imre 24 szövetkezeti Arany J. u Sós János 42 társas Búza tér 7-7a. Búza u Kutiné Zám Katalin 162 társas Fazekas J. tér 21. Marinka János 87 társas Garibaldi u. 29. Szathmáry Imre 12 szövetkezeti Kodály Z. u. 30. Kutiné Zám Katalin 40 társas Kodály Z. u. 32. Kutiné Zám Katalin 40 társas Kodály Z. u. 34. Kutiné Zám Katalin 40 társas Korányi F. u. 56. Gál László 60 társas Sarkantyú u Révész Zoltánné 70 társas Stadion u Kutiné Zám Katalin 56 társas Toldi u Faragó Márta 40 társas Tompa M. u. 19. Dr. Sáfár Józsefné 18 társas Zrinyi I. u Sós János 71 társas Összesen:

8 8 LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2008 Meghívásos pályázatra bizottságok által javasolt további épületek jegyzéke 2008 évben. S.sz. Épület Közös képviselő Pályázattal érintett lakás Tulajdon jellege Önk.-i támogatási igény Lakás x Ft 1 Arany J. u Sós János 44 társas Eperjes u Lencsés Sándorné 128 társas Erdősor 12 Dengi Sándorné 60 társas Erdősor 2 Dengi Sándorné 60 társas Északi krt 56. Cselényi Péterné 20 társas Északi krt. 4. Horváth Ferenc 20 társas Fazekas J. tér 9. Kertész József 87 társas Ungvár stny Szathmáry Imre 80 szövetkezeti Vasvári P. u. 77. Kutiné Zám Katalin 39 társas Összesen:

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft Pályázatkezelői Irodája

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelői Irodája kizárólag a pályázatok

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Frissítve: 2014. október 06. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben