T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 11. szám június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatási rendszeréről /2006. (VI. 29.) Ö.r. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról /2006. (VI. 29.) Ö.r. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V. 2.) Kr. rendelet módosításáról /2006. (VI. 29.) Ö.r. Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet módosításáról 1126

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2006. (VI. 29.) rendelete* Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatási rendszeréről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 38. (1) bekezdés f) pontja alapján az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatási rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja az 1985-ig épült lakóépületekben üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) biztonságtechnikai felújításának, kiváltásának támogatása pályázat útján. (2) A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) közigazgatási területén lévő legalább 8 lakással rendelkező, termofor kéménnyel ellátott lakóépületre (a támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet), valamint azok tulajdonosaira (továbbiakban együtt: lakóközösség). II. fejezet Általános rendelkezések 2. (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) felújítási támogatási keretösszeget (a továbbiakban: keretösszeg) állapít meg a pályázat kihirdetését követő év költségvetésében a termofor kémények felújítása során végezhető munkálatok támogatására. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - amely kiegészül a központi pályázat útján elnyert állami támogatás mértékével - felosztása az Önkormányzat által kiírt nyilvános pályázatban meghatározottak szerint történik. A pályázati felhívást e rendelet melléklete tartalmazza. 3. Az Önkormányzat a 2. -ban meghatározott keretösszegből vissza nem térítendő támogatást nyújt - egyszeri megítélt összegként - a lakóközösség részére e rendeletben szabályozott feltételek szerint. *A Közgyűlés a rendeletet a június 29-ei ülésén fogadta el.

3 III. fejezet A felújítási programban való részvétel eljárási rendje 4. (1) A lakóközösség csak egy épület kéményfelújításának támogatására nyújthat be pályázatot. Amennyiben a lakóközösség több épület kéményét kívánja felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. Amennyiben a lakóközösség a pályázatát a benyújtást követően módosítani kívánja, azt írásban vissza kell vonni és a módosított pályázatot új pályázatként kell benyújtani. (2) A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül. (3) A benyújtott pályázat elbírálásáról legkésőbb a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támogatásban. (4) A pályázatok elbírálását követően az Önkormányzat pályázatot nyújt be az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz az állami támogatás elnyerésére olyan lakóépületek termofor kéményeinek felújításához, amelyek pályázatát az Önkormányzat elfogadta. (5) Ha a központi pályázati szakaszban az Önkormányzat által benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal, vagy annak eljáró szerve az Önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel, és a hiány a lakóközösség által benyújtott pályázatból adódik, az Önkormányzat is felszólíthatja a lakóközösséget a hiány pótlására. (6) Az Önkormányzat a központi pályázat eredményéről történt értesítést követően eredményes pályázat esetén az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatallal, vagy az általa kijelölt pályázatkezelővel támogatási szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a központi támogatás folyósításának feltételrendszerét és annak ütemezését. (7) Az Önkormányzat a központi pályázat eredményéről a döntésről szóló tájékoztatást követő 15 napon belül értesítést küld a lakóközösségeknek, melyben tájékoztatja a nyertes közösségeket a munkálatok végzésének feltételeiről. (8) A termofor kémények felújítását az Önkormányzat szervezi a jogszabályi előírások figyelembevételével. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások esetén a közbeszerzési eljárást az Önkormányzat folytatja le. IV. fejezet A pályázatok elbírálásának szempontjai és a támogatás folyósítása 5. (1) A helyi pályáztatás lebonyolítása Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának feladata.

4 (2) A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtási határidejétől számított 15 napon belül. 6. A támogatás folyósítása: a.) Az Önkormányzat az önkormányzati támogatást - a központi eredményes pályázat elbírálását és a költségvetés elfogadását követően - átutalja az Önkormányzat saját részeként az erre a célra nyitott alszámlájára. Eredményes központi pályázat esetén a lakóközösség az Önkormányzat felhívását követően 10 napon belül köteles átutalni a saját forrás összegét az Önkormányzat által nyitott alszámlára. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által kijelölt pályázat kezelővel megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi támogatás szintén az Önkormányzat - erre a célra nyitott - számlájára folyik be a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint. b.) Az állami támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. V. fejezet A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje 7. (1) A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az Önkormányzat megbízottjaival (kivitelezést végző vállalkozó) együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani. (2) A kémény-felújítási munkák (részmunkák) határidőre történő befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerülhet sor a központi támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt (rész) végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei, illetve megbízottjai ellenőrzik, s felülvizsgálják a számlákat. A kivitelezést végző vállalkozó végszámláját a lakóközösség képviselőjével is igazoltatni kell. VI. fejezet Záró rendelkezések 8. E rendelet július 3. napján lép hatályba, egyidejűleg az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatási rendszeréről szóló 19/2005. (VI. 17.) Kr. rendelet hatályát veszti. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 Melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kormány által meghirdetett lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódva pályázatot ír ki az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására. A pályázat keretén belül az 1985-ig épült, legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben lévő kettősfalú, illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. A pályázatok beadási határideje: augusztus óra. A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül. A részletes pályázati felhívás, a pályázati adatlapok és a pályázati díj megfizetéséhez csekk a Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechniai és Szolgáltató Kft-nél (4024 Debrecen, Tímár u ) Tanácsadó Iroda, telefon: , Mészáros János főművezető telefon: igényelhetők, továbbá letölthetők a és a honlapokról (kódszám: LKFT-2006-LA-7). RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására Az Önkormányzat a támogatást a kémények felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként - egyszeri megítélt összegként - nyújtja a lakóközösségek részére, mely kiegészül a központi pályázaton elnyert állami támogatás mértékével. A pályázók köre: A pályázaton részt vehetnek a Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) közigazgatási területén lévő legalább 8 lakással rendelkező, termofor kéménnyel ellátott lakóépületek tulajdonosai (továbbiakban együtt: lakóközösség). A program esetében egycsatornás gyűjtőkéményeknek (termofor kéményeknek) minősülnek az 1985-ig épült lakóépületekben (a támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet) üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkémények. A pályázható munkák köre: Termofor kémények felújítása:

6 A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben lévő kettősfalú, illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb nem lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási költségeihez az állami támogatás nem vehető igénybe. A programban való részvétel feltételei: A kéményfelújítás során csak olyan megoldások alkalmazhatók, amelyek érvényes építőipari műszaki engedéllyel (ÉME) rendelkeznek. A felújítás során az épületben lévő valamennyi használatban lévő termofor kéményt az állapotának megfelelően fel kell újítani. A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni, a beépítésre kerülő anyagok tekintetében a gyártó cég nevére kiállított ÉME tanúsítvánnyal kell rendelkezni. A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész kéményfelújítása lehet. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházásokhoz (a beruházás a pályázó saját kockázatára a pályázat benyújtását követően megkezdhető), illetve a termofor kéményekbe bekötött tüzelőberendezések cseréjéhez, javításához, felújításához. Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkező lakóépület termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításához, kiváltásához, amennyiben ezen munkálatok a pályázati munkákkal egy időben, de a jelen pályázat keretében támogatott munkálatokat megelőzően elvégzésre kerülnek és finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét. Nem nyújtható támogatás az évet követő években épített (használatbavételi engedélyt kapott) lakóépület termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításához, kiváltásához. A pályázattal elnyerhető támogatás: A támogatás mértéke és a beruházás bekerülési költségének megoszlása: - Központi költségvetésből állami támogatás: legfeljebb a bekerülési költség 40%-a, de lakásonként legfeljebb Ft. - Önkormányzat saját része (támogatás): a bekerülési költség 20%-a, de lakásonként legfeljebb Ft. - Tulajdonos lakóközösség saját forrása: legalább a bekerülési költség 40%-a. A lakóközösség saját forrásaként csak készpénz vehető figyelembe, melynek forrása többek között lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve lakógyűlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt elkülöníti és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

7 A támogatás egyszer megítélt összeg. Amennyiben a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetése a pályázó lakóközösséget terheli, az állami és önkormányzati támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami és önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség tartalmazhatja a termofor kémények biztonságtechnikai felújításának, kiváltásának tervezési és engedélyezési költségeit (ha a beruházás építési engedélyköteles), szakértői költségeit, továbbá a kivitelezés, a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit, valamint azok általános forgalmi adóját. A pályázat szerinti beruházás elismerhető ráfordításai közé beszámíthatók a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban a pályázó, vagy a lakóközösségek által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, engedélyezési, valamint a közbeszerzési ráfordítások. Támogatásból nem fedezhető költségek a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú ingatlanok kéményfelújításának, kiváltásának, lakás- és nem lakáscélú ingatlanok termofor kéményekbe bekötött tüzelőberendezései cseréjének, illetve javításának, felújításának, valamint a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei, valamint a pályázati díj. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség és a közös tulajdoni hányadból ezen helyiségeket megillető arányos rész, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok). A pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások jellemzően: tulajdoni lap, térképmásolat kiváltásának illetéke, a pályázat összeállításához igénybevett pályázat összeállítók megbízási díjai, a pályázat sokszorosításának költségei és a postaköltség. A pályázati felhívás szerint a támogatási keret kimerülése esetén a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja. A pályázat kötelező tartalma: a.) a kitöltött pályázati adatlapok (összefoglaló adatlap, adatlap az épület állapotáról és a pályázattal érintett épület tervezett kéményfelújításáról) (A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.); b.) a lakóközösség lakógyűlési határozata az előírt kötelező tartalommal (a formanyomtatvány a pályázati adatlapokkal együtt átvehető); c.) az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai a dilatáció helyének megjelölésével (ezen belül szintenkénti alaprajzok a termofor kéménybekötések megjelölésével és az épület egy jellemző metszete), ha a felújítás nem építési engedélyköteles, vagy az építési engedély teljes tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles; d.) az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkező esetben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés nem építési engedélyköteles; e.) a kéményfelújítás részletes költségvetése vagy részletes kivitelezői árajánlata, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz, és a szakvéleményhez (A kéményfelújítás

8 részletes költségvetésének, vagy a részletes kivitelezői árajánlatának tartalmaznia kell a készítő nyilatkozatát arról, hogy azt a pályázathoz csatolt, részletes állagfelmérő szakvéleménynek és felújítási javaslatnak ismeretében, az abban foglaltak teljes körű figyelembevételével készítette el.); f.) az épület termofor kéményeire vonatkozó az illetékes megyei kéményseprő és tüzeléstechnikai vállalat által készített részletes állagfelmérő szakvélemény és felújítási javaslat. (A részletes állagfelmérő szakvéleménynek és felújítási javaslatnak ki kell terjednie az épület összes, beleértve a használaton kívüli termofor kéményeinek az állapotvizsgálatára, továbbá a szakvéleménynek tartalmaznia kell a készítő nyilatkozatát arról, hogy a felújítási javaslat végrehajtásának eredményeként biztosítva lesz a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.); g.) a pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja; h.) a pályázattal érintett épület használatbavételi engedélyének másolata, illetve ha az nem fellelhető, úgy a pályázattal érintett épület tulajdoni lapjának az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 4. (2) bekezdésének a) pontja szerinti teljes másolata; i.) az illetékes földhivatal által kiadott hiteles térképmásolat; j.) pénzintézeti fedezetigazolás arról, hogy a felújítás céljára elkülönített összeg - mint önrész - a lakóközösség rendelkezésére áll; k.) a tervezett munka rövid leírása, programindoklása (mely tartalmazza, hogy milyen okok miatt döntött a lakóközösség a pályázat szerinti felújításról); l.) pályázati díj megfizetéséről szóló igazolás. A pályázati díjat az Önkormányzat számú számlájára kell befizetni. A pályázati díj összege az igényelt önkormányzati támogatás 1%-a. (a befizetési csekk az adatlapokkal együtt vehető át), Ha a támogatás odaítélésére a központi források időközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, akkor a pályázati díjat az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat kérelemre viszautalja. A pályázati díj egyéb esetben nem igényelhető vissza; m.) nyilatkozatot arról, hogy eredményes pályázat esetén a döntésről szóló kiértesítést követően, külön felszólításra 10 napon belül a szükséges saját forrást a pályázó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megjelölt számlájára átutalja. A saját forrás 10 napon belüli átutalásának elmulasztása esetén a pályázó automatikusan kizárja magát az Önkormányzat által állami támogatás elnyerésére benyújtott pályázatból; n.) nyilatkozatot, melyben a pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályázónak a pályázat benyújtásának napján az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. (2) bekezdés a) pontja szerint az állami és a székhely, valamint a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatósággal, vámhatósággal, illetkhivatallal, illetőleg az illetékes társadalombiztosítási szervvel szemben az azok hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradícionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy az arra illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.

9 A lakóközösség minden esetben egy épület kéményfelújításának támogatására nyújthat be pályázatot. Amennyiben a lakóközösség több épület kéményét kívánja felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. A lakóközösség a benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja. A pályázatok elbírálásának szempontjai: Előnyt élvez az a pályázat: a.) melyben magasabb a megajánlott önrész, a saját erő mértéke; b.) amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület kéményfelújítására vonatkozik; c.) amelynél a felújítás eredményeként az égésterméket lakásonként különálló kéményekben vezetik el; d.) amely a kéményfelújítás során korszerűbb technikai megoldásokat alkalmaz; e.) amely közel azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb fajlagos költséget tartalmaz. A támogatás folyósítása: a.) Az Önkormányzat az önkormányzati támogatást a központi eredményes pályázat elbírálását és a költségvetés elfogadását követően átutalja az Önkormányzat saját részeként az erre a célra nyitott alszámlájára. Eredményes központi pályázat esetén a lakóközösség az Önkormányzat felszólítását követően 10 napon belül átutalja a saját forrás összegét az Önkormányzat által nyitott alszámlára. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által kijelölt pályázatkezelővel megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi támogatás szintén az Önkormányzat erre a célra nyitott számlájára folyik be a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint. b.) Az állami támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázatok beadási határideje: augusztus óra. A pályázatokat 4 példányban (2 eredeti, 2 másolat) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai Tervezési Főosztályához kell benyújtani (4024 Debrecen, Piac u. 20. I. emelet 45. szoba).

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2006. (VI. 29.) rendelete* A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. -ban kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(1) A R. 3. (1) bekezdésének a-f.) pontjaiban, a 3. (3) bekezdésének b-f.) pontjaiban, továbbá a 3. (4) bekezdése a.) pontjaiban foglalt ellátásokról a Szociális Bizottság dönt, illetőleg gyakorolja az I. fokú hatósági jogkört. A Bizottság megbízatásának lejárta és újjáalakulása közötti időszakban, valamint működésképtelenné válása esetén hatásköreit a polgármester gyakorolja. (2) A R. 4. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(4) A Józsai Településrészi Önkormányzat hatáskörébe tartoznak illetékességi területén a 3. (1) bekezdésének a-c.) és g.) pontjában, és a 3. (3) bekezdésének b.) pontjában meghatározott ellátások. 2. A R. 17. (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(11) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő adós egyidejűleg az Szt. 38. (5) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás összegére jogosult. A lakásfenntartási támogatás az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára jár. Amennyiben az adós a kérelem benyújtásakor az önrész egyösszegű befizetését vállalja, számára lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, ha pedig tartozását az adósságkezelés időszaka alatt bármikor egy összegben fizeti meg, a befizetést követő hónap első napjától további lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, a megállapított támogatás folyósítását meg kell szüntetni. *A Közgyűlés a rendeletet a június 29-ei ülésén fogadta el.

11 3. A R. 22. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) A lakóingatlan tulajdonos részére a 21. (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételek mellett feltéve, hogy az ingatlan a saját használatában áll a kivitelezés megkezdése előtt benyújtott kérelem alapján az erre elkülönített keret erejéig pénzbeli rendkívüli átmeneti segély nyújtható az ingatlan kommunális közcsatorna hálózatra történő csatlakozásának költségei fedezéséhez. Ugyanazon feltételekkel támogatás nyújtható az ingatlanon kommunális folyékony hulladékgyűjtő létesítmény kiépítéséhez, amennyiben az ingatlan közcsatornára való rákötésének feltételei hiányoznak, s azok a közszolgáltató nyilatkozata szerint december 31-éig nem oldhatók meg. E támogatások mértéke a közcsatornára való rákötés közszolgáltató által meghatározott költségei 50%-a, illetőleg a folyékony hulladék gyűjtő létesítmény megvalósítási költségei 50%-a, de mindkét támogatási forma esetén legfeljebb a nyugdíjminimum háromszorosa. A támogatás utólagosan folyósítható, melyhez a költségeket számlával kell igazolni. 4. (1) A R. 25. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(3) A temetési segély a temetés után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás. (2) A R. 25. (5) bekezdése az alábbi c ponttal egészül ki:,,c.) A (2) bekezdésben szabályozott esetben a támogatás összege a nyugdíjminimum 300%-a. 5. A R. 26. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Szt. 50. (1) bekezdésében meghatározott alanyi jogú, illetőleg az Szt. 50. (2) bekezdésében meghatározott normatív alapú közgyógyellátáson túl az Szt. 50. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat közgyógyellátást biztosít annak a személynek, aki arra szociálisan rászorult. (2) Rászorultsági alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 160%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, valamint havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 25%-át meghaladja. (3) A közgyógyellátás iránti kérelmekhez csatolni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátás szükségességéről, jövedelemigazolást, ösztöndíjról, tartásdíjról szóló igazolást, valamint 16 év feletti gyermekek esetén iskolalátogatási igazolást. 6. (1) A R. 31. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(1) A hatóság az átmeneti segély és a temetési segély megállapításáról a Ket. 71. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt.

12 (2) A R. 31. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(3) Köztemetés, kivéve a vidéki köztemetés valamint az átmeneti segély természetbeni formájaként nyújtott gyógyszertámogatás és a pénzbeli rendkívüli átmeneti segélyként a R. 22. (5) bekezdése alapján rendkívüli körülmény bekövetkezésekor nyújtott támogatások esetében az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésének napjától számított öt munkanap. 7. E rendelet július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 3. (2) bekezdés d.) pontja, valamint a R. 25. (2) bekezdés második mondata hatályát veszti. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21/2006. (VI. 29.) rendelete* Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V. 2.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXXVIII. törvény 54. alapján, az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V. 2.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. melléklete e rendelet mellékletével egészül ki. Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba. 2. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester *A Közgyűlés a rendeletet a június 29-ei ülésén fogadta el.

14 Melléklet Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció KORREKCIÓS TÉNYEZŐK A lakás alapterülete miatti korrekció A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 50 m m2 > 69 m2 igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. paneles lakások Debrecen, Mikepércsi út 53. A. B. 2% 5% 0% -5% 12% 0% -2% 0% -2% - 3% 0% -3% Epreskert u. 74. A.B.C.D. 1,02 1,05 1,00 0,95 1,12 1,00 0,98 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 Epreskert u. 76. A.B.C. A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes paneles épületek III. emeleti, átlagos műszaki színvonalú, középméretű, távfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra. 1

15 KORREKCIÓS TÉNYEZŐK Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció A lakás alapterülete miatti korrekció A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 50 m m2 > 69 m2 igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. paneles lakások Debrecen, Ibolya u. 2% 5% 0% -5% 17% 0% -7% 0% -2% - 3% 0% -3% 1,02 1,05 1,00 0,95 1,17 1,00 0,93 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes paneles épületek III. emeleti, átlagos műszaki színvonalú, középméretű, távfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra. 2

16 KORREKCIÓS TÉNYEZŐK Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció A lakás alapterülete miatti korrekció A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 50 m m2 > 69 m2 igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. paneles lakások Debrecen, Petőfi tér 10. 2% 5% 0% -5% 14% 0% 3% 0% -2% - 3% 0% -3% 1,02 1,05 1,00 0,95 1,14 1,00 0,97 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes paneles épületek III. emeleti, átlagos műszaki színvonalú, középméretű, távfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra.

17 KORREKCIÓS TÉNYEZŐK Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció A lakás alapterülete miatti korrekció A lakás fűtése, komfotfokozata miatti korrekció földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 50 m m2 > 69 m2 gázfűtés távfűtés komfort nélküli, vagy szükséglakás A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. blokkos lakások Debrecen, Mikepércsi út 49. B. C. 2% 5% 0% -5% 11% 0% -2% 0% -10% -20% 0% -2% 3% 0% -3% Epreskert u. 74. E. F. G. 1,02 1,05 1,00 0,95 1,11 1,00 0,98 1,00 0,90 0,80 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes blokkos épületek III. emeleti, átlagos műszaki szinvonalú, középméretű, gázfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra.

18 KORREKCIÓS TÉNYEZŐK Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció A lakás alapterülete miatti korrekció A lakás fűtése, komfotfokozata miatti korrekció földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 53 m m2 > 62 m2 gázfűtés távfűtés komfort nélküli, vagy szükséglakás A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. hagyományos tégla + vegyes szerkezetű lakások Debrecen, Böszörményi út 68. 2% 5% 0% -5% 2% 0% -5% 0% -10% -20% 0% -2% 3% 0% -3% 1,02 1,05 1,00 0,95 1,02 1,00 0,95 1,00 0,90 0,80 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes téglaszerkezetes épületek III. emeleti, átlagos műszaki szinvonalú, középméretű, gázfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra.

19 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2006. (VI. 29.) rendelete* Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 1. (6) bekezdésének a.) pontja, a 10. (1) bekezdés a.) és c.) pontja alapján Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. -a a következő francia bekezdéssel egészül ki: - Debrecen Város Borsos József Nívódíja. 2. A R. 5/A. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A díjjal oklevél és zsűrizett kisplasztika jár, melyek leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A R. 5/B. (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A díjjal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A R. 6. (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A díjakkal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A R. a következő 6/A. -sal egészül ki: 5. Debrecen Város Borsos József Nívódíja *A Közgyűlés a rendeletet a június 29-ei ülésén fogadta el.

20 6/A. (1) Debrecen Város Borsos József Nívódíja elismerés adományozható azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak, akik/amelyek Debrecen építészeti arculatát befolyásoló, igényes és gazdaságosan megépített, magas színvonalú, értéknövelő módon megvalósult új, illetve rehabilitált lakó- és középületek, ipari épületek létrehozásában közreműködtek építész tervezőként, kivitelezőként vagy építtetőként, és ez által városunk építészeti, kulturális környezetének fejlődését elősegítették. (2) A közgyűlés évente 1 nívódíjat adományozhat. (3) A nívódíjjal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A nívódíjjal járó oklevél, valamint az emlékplakett leírását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A R. 7. (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A díjjal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. A R. 8. (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A díjakkal járó oklevél leírását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza A R. 9. (2) bekezdés b.) pontja a következő szövegrésszel egészül ki: Debrecen Város Borsos József Nívódíját. 9. (1) A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adományozásra javaslatot tehetnek a (2) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével az Önkormányzat képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok. (2) A R a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Debrecen Város Borsos József Nívódíja elismerés nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati hirdetményt a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. A pályázatokat a Közgyűlés által e célból létrehozott 5 fős szakmai bizottság értékeli, és a pályázatok közül 1 nívódíjra javaslatot tesz. A bizottság működésének szabályait maga alakítja ki.

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések épített és a

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 8. szám 2006. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2006. (V. 31.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

25/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

25/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 25/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról szóló 44/2003. (VIII. 28.) számú rendelet

Részletesebben

1.. Általános rendelkezés 2..

1.. Általános rendelkezés 2.. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2010 (I.29.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására a 7/2012. (II. 24.) módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2009. (II.18.) számú önkormányzati rendelettel.)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2009. (II.18.) számú önkormányzati rendelettel.) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROSÁNAK 10/2008. (III.12.)sz. rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények ( termofor kémények ) felújítása támogatásának 2008. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

Módosító rendeletek: - 18/2009. (X. 30.) sz. rendelet

Módosító rendeletek: - 18/2009. (X. 30.) sz. rendelet Ózd Város Önkormányzatának 16/2008. (IV. 25.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2008. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben) Módosító

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2003. (VIII. 28.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2003. (VIII. 28.) számú. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2003. (VIII. 28.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról ( Egységes szerkezetben a 25/2004. (VIII.31.),

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása-útmutatója az egycsatornás gyűjtőkémények (termoforkémények) felújításának támogatása című pályázathoz (kódszám:lep-2008-la-7) 1. P Á L Y Á Z A

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) Képvisel6-testülete

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2005. évi 15. szám június 17. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 15. szám június 17. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 15. szám 2005. június 17. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2005.

Részletesebben

10/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 1

10/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 10/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 1 az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad indítvány előterjesztésére.

POLGÁRMESTERE. A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad indítvány előterjesztésére. 8 0 \ l Q I Ö BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad indítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben