Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [ és (7)] dr. Nagy Gábor [1.1. és 3.] dr. Papp Adrienn [2.1. (9)] Pölöskei Pálné [2.1. (1-8)] dr. Róth József [ (1-6)] Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, 2006.

2 Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra 1.1. A számvitelről szóló évi C. törvény január 1-jétől érvényes változásai 2 óra a) A számviteli törvénynek a évi XXVI. törvénnyel történt módosítása egyszerűsített éves beszámoló = a nagyságot jelző mutatóértékek határértékeinek változása = a változtatás indoka = a változás előnyei, az értékelésre vonatkozó egyszerűsítések bemutatása az új előírások 2005-ben is alkalmazhatók = milyen feltételekkel = a évi CXII. törvény 13. -a alapján b) A számviteli törvény módosítása a évi CXII. törvénnyel ba) Hatályba lépett január 1-jével, de a évi beszámolónál is alkalmazható üzleti vagy cégérték, negatív üzleti vagy cégérték = az üzleti vagy cégérték nagyságának meghatározása = a módosítás hatása = beolvadáskor az üzleti vagy cégérték részbeni vagy teljes megszüntetésének kivezetése (elszámolása) = mikor nem kötelező kimutatni személyi jellegű egyéb kifizetések

3 = az értelmező rendelkezés módosult befejezetlen, ki nem számlázott szolgáltatás = a saját termelésű készletek között = nem változott a bevételek aktív időbeli elhatárolására vonatkozó előírás = mikor készlet, mikor időbeli elhatárolás? egyéb bevételek elszámolása = jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, igényelt támogatás = a módosítás indoka, lényege, jelentősége egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete = további mentesítések, ezek indoka = milyen adatokat nem kötelező bemutatni összevont (konszolidált) éves beszámoló = a módosítás kapcsolódik az IAS ek (az IFRS ek) szerinti beszámolókészítéshez éves beszámolókészítés konvertibilis devizában = a módosítás indoka, előnyei (a konvertibilis deviza a könyvvezetésre is vonatkozik) = a készítés feltételei, a feltételek értelmezése = a feltételek nem teljesülése esetén devizáról visszaállni forintra = a létesítő okiratot is módosítani kell, kapcsolódik hozzá a Cégtörvény módosítása is = technikai lebonyolítás módszere a bizonylat (számla) kiállítása = a főszabály: magyar nyelven, de csak idegen nyelven is ki lehet állítani = a módosítás indoka, előnyei = követelmények a csak idegen nyelven kiállított bizonylatokkal szemben bb) Hatályba lépett január 1-jével, csak január 1-jétől alkalmazható

4 egyösszegben elszámolható bekerülési érték = 50 ezer Ft helyett 100 ezer Ft = alkalmazása nem kötelező = a hatályba lépés előtt használatba vettekre ( eft közöttiekre) nem alkalmazható bc) Hatályba lépett november 1-jével a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó módosítások = a Ket. hez kapcsolódóan = kizárja az elektronikus ügyintézést = a törölt személyek adatait 10 évig meg kell őrizni [a 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet is módosult = kapcsolódik a Ket-hez = a fontosabb módosítások a 234/2005. (X. 21.) Korm. rendelet alapján] c) A magyar számviteli standardokról (röviden, tájékoztató jelleggel) A magyar számviteli standardok jogi háttere [számviteli törvény, 202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet] A standardok kidolgozásáért felelős testületek A standardalkotás menete A számviteli politika, a lízingek és a készletek magyar számviteli standarddal kapcsolatos munkálatok aktuális állása, nyomon-követhetősége (www.penzugyminiszterium.hu) Konzultáció

5 A céltartalék képzés számvitele 2 óra a) A céltartalékokról általában a vagyoni, pénzügyi helyzetről a beszámolóban adott megbízható és hű kép követelménye: = információk szolgáltatása múltbeli, illetve folyamatban lévő események jövőre vonatkozó hatásairól = a vállalkozás számára kedvezőtlen hatások eredete, esedékességének, összegének bizonyossága (kimutathatók-e, ha igen, a mérleg melyik forráseleméhez tartoznak) = értékváltozási kockázatok bemutatása a valós értéken értékelt származékos ügyletekhez kapcsolódva tartalékolási lehetőségek: = a saját tőkén belüli elkülönítéssel (lekötött tartalék) = az óvatosság elve alapján a tárgyévi eredmény csökkentésével (céltartalék) = a pénzeszközök elkülönítésével (eszközátcsoportosítás) a céltartalék = számviteli fogalom, az óvatosság elvének érvényesítési eszköze = a mérlegben önálló forráselem b) A céltartalékok fajtái és számvitele a számviteli törvény szerint 1. Csoportosítási lehetőségek: a képzés kötelezettsége szempontjából

6 = kötelező (ennek indoka a harmadik személyek érdekének védelme) = lehetőség (a tartalékolás e módjának választása a számviteli politikába tartozó döntés) a képzést előíró jogszabály alapján = általános: a számviteli törvény előírása = speciális: más jogszabályok a számviteli törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek, más törvények, kormányrendeletek előírásai bizonyos ágazati sajátosságokkal összefüggésben a képzés jogcíme szerint (csak a számviteli törvény alapján kell tárgyalni): = harmadik felekkel szembeni jövőbeni fizetési kötelezettségek, kiemelten ismertetve az alábbiakat: garanciális kötelezettség függő kötelezettség biztos (jövőbeni) kötelezettség korengedményes nyugdíj miatti fizetési kötelezettség végkielégítés miatti fizetési kötelezettség környezetvédelmi kötelezettség = a jövőben várható, jelentős és időszakonként ismétlődő költségek fenntartási költségek átszervezési költségek (Vö.: az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválási lehetőségével) környezetvédelemmel kapcsolatos költségek = nem képezhető a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire

7 2. A céltartalék számviteli elszámolása a képzési szabályokat alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az elszámolást megalapozó információk: = a mérleg fordulónapján már ismertek = csak a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között váltak ismertté a képzés szükséges mértéke = ha a fizetési kötelezettség, a várható költség összege bizonytalan (becslés, a későbbiekben felmerülő új körülmények alapján szükség szerint módosítva) = ha a kiadás esedékessége bizonytalan (az esetleges értékváltozások követése) a képzés elszámolási technikája: egyéb ráfordítás a korábban képzett összeg kivezetése: egyéb bevétel = felhasználás a képzés jogcíme szerinti esemény bekövetkezésekor = kivezetés a korábban képzett összeg szükséges mértékre csökkentésekor, ideértve a képzési jogcím megszűnését is példák a céltartalék szokásos képzésének és felhasználásának elszámolására a kettős könyvvitelben a céltartalék sajátos elszámolása a valós értéken történő értékelés áttérési szabályai szerint 3. Céltartalék az éves beszámolóban a mérlegben: Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék

8 az eredménykimutatásban: = nem önálló tétel, az üzemi (üzleti) eredményt befolyásolja a kiegészítő mellékletben: = a céltartalékképzéssel kapcsolatos számviteli politikai döntések bemutatása = jogcímek szerinti részletezésben: a képzés összege a tárgyévi felhasználás összege kiemelten a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalékok és azok felhasználása kiemelten a környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben és az előző évben képzett összeg = az előző évben képzett összegtől lényegesen eltérő összeg esetén a változás indokainak bemutatása c) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok rendelkezései a céltartalékokkal kapcsolatban Az IAS 37 célja: a céltartalékokra = megfelelő kimutatási feltételek és = értékelési módszerek előírása hatálya: = céltartalékok = függő kötelezettségek = függő követelések

9 = kivételek, kiemelten utalni a más standardokban adott szabályozásokra = (IFRS 3, IFRS 4, IAS 11, IAS 12, IAS 17, IAS 18, IAS 19) a standard kiemelt fogalmai céltartalék kimutatásának feltételei a standard szerint: = jelenbeli kötelem létezése = múltbeli, kötelmet keletkeztető eseményhez kapcsolódás = erőforrások valószínű kiáramlása = megbízható becslés a kötelem összegére kiemelten tárgyalt jogcímek (hátrányos szerződések, átszervezés) a céltartalék képzésének, felhasználásának elszámolása értékelési feladatok = legjobb becslés = diszkontálás = jövőbeli események figyelembe vétele = a várható megtérülés kezelése közlések a céltartalékokról. Konzultáció

10 A kötelezettségek számvitele 4 óra 1. A kötelezettségek fogalma fogalmi kritériumok 2. A kötelezettségek fajtái mérlegbeni megjelenés = lejárat szerint: hátrasorolt hosszú rövid mindegyik esetben: kritériumok, jellemzők, tartalom = részesedési viszony szerint: kapcsolt egyéb részesedési viszony szerinti egyéb mindegyik esetben: kritériumok, jellemzők, tartalom = nem a kötelezettségek közötti: költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalom: = kölcsönök = hitelek = átváltoztatható kötvények

11 = kötvénytartozások = váltótartozások a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél = szállítók = vevőtől kapott előlegek = egyéb munkavállalókkal szemben költségvetéssel (állami szervezetekkel) szemben különféle egyéb tartozások teljesítés pénzneme = forint és deviza belföldi és külföldi lejárt és le nem járt elengedett eredeti és átvállalt mérlegen belüli és mérlegen kívüli Megjegyzés: a valós értéken történő értékelés miatti értékelési különbözeteket csak megemlíteni kell, de részletesen nem kell tárgyalni. 3. A kötelezettségek értékelése állományba vételkor év közben év végén, mérlegkészítéskor = ezen belül: forint és deviza deviza árfolyam-különbözetek

12 o o eredményt módosító árfolyam-különbözetek bekerülési értéket módosító árfolyam-különbözetek 4. A kötelezettségek eredménykimutatás kapcsolata üzemi, üzleti eredményt érintő tételek = költségek miatti tartozások = egyéb ráfordítások miatt pénzügyi eredményt érintő tételek rendkívüli eredményt érintő tételek társasági adó tartozás 5. Kötelezettségek a kiegészítő mellékletben azon tételek, amelyek a megbízható valós összkép bemutatásához szükségesek [88. (1) bek.] az értékelés-elemzés keretében a kötelezettségek tételeinek alakulása [88. (2) bek.] korábbi vezető tisztségviselőkkel, igazgatósági és FB tagokkal szembeni nyugdíjbiztosítási kötelezettség [89. (4) bek. c) pont] költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának jelentősebb tételei (mint kötelezettség tartalmú források) [90. (1) bek. c) pont] kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekből az anya és leányvállalatokkal szembeni kötelezettség [90. (2) bek. ] azon kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több mint 5 év és amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak [90. (3) bek. ] azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentősek, de a mérlegben (még) nem jelennek meg (jövőbeni nyugdíjfizetési és végkielégítési kötelezettségek, kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek) [90. (3) bek. b) pont] függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összegét fajtánként, ügyletenként. [90. (4) bek. a) pont] = a le nem járt határidős, opciós, swap ügyletek határidős részének

13 lejárati ideje szerződés szerinti értéke eredményre és cash-flowra gyakorolt hatása = a le nem járt határidős, opciós, swap ügyletek részletezése: elszámolási és leszállítási fedezeti és nem fedezeti tőzsdei és tőzsdén kívüli támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatások [93. (3) bek.] külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként, ezen belül a kötelezettségek (is) [94/A. ] ha a kötelezettség minősítése egyik évről a másikra megváltozik (pl. átsorolás hosszú lejáratúból a rövid lejáratúba) [19. (4) bek. és 42. (3) bek.] 6. A kötelezettségek főkönyvi és analitikus elszámolása (Az alább felsorolt fajtáknál a főkönyvi és az analitikus könyvelés legfontosabb elemeinek tárgyalása) kölcsönök hitelek kötvénytartozások = átváltoztatható kötvények váltótartozások szállítók vevőtől kapott előlegek egyéb = munkavállalókkal szemben = költségvetéssel (állami szervezetekkel) szemben

14 = különféle egyéb 7. Az IFRS-ek rendelkezései a kötelezettségekről fogalma: a Keretelvekben = múltbeli eseményből származó = meglévő kötelem, amelynek a vállalkozástól jogi úton kikényszeríthető teljesítése = gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások kiáramlását fogja eredményezni a jövőben a vállalt kötelezettség értelmezése (az IAS 32 szerint) = a pénzügyi kötelezettség fogalma = a szerződés tartalmának minősítése inkább kötelezettség vagy saját tőke, esetleg mind a kettő: kulcs: van-e a pénzügyi instrumentum kibocsátójának fizetési kötelezettsége az instrumentum birtokosa felé az összetett instrumentum elemeinek kezelése = a kiegyenlítés lehetséges módja pénzeszközzel más eszközök átadásával (lásd az állományba vett eszközök kivezetésére vonatkozó rendelkezéseket az IAS 2, 16, 17, 38, 40, 41-ben), kapott támogatásból (lásd az IAS 20-at) tőkeinstrumentum kibocsátásával vagy annak értékéhez kötött összegű kifizetés teljesítésével (lásd az IFRS 2-t) a kötelezettségek állományba vétele, értékelése = általában (az IAS 39 szerint):

15 az állományba vétel, ill. a kivezetés feltételei az értékelés lehetséges módszerei = devizás kötelezettségek (az IAS 21 alapján) = tőkeinstrumentum kibocsátással teljesíthető kötelezettségek (az IFRS 2 szerint) = cégvásárlással átvállalt kötelezettségek (az IFRS 3 szerint) a kötelezettségekből eredő jövedelem (az IAS 32 szerint) = kamatráfordítás = a pénzügyi kötelezettség megváltása vagy refinanszírozása kapcsán keletkező különbözet bevétel vagy ráfordítás = a könyv szerinti érték bármely változása bevétel vagy ráfordítás = kockázatok és kezelésük kötelezettségek a mérlegben: = besorolási feltételek (IAS 1) = a beszámítás (nettósítás) feltételei (általánosan az IAS 32-ben, de a kiemelt egyéb kötelezettségek esetében a vonatkozó standardokban is) = a rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozó tételek (IAS 1) = a jóváhagyott osztalék melyik beszámolási időszakban kötelezettség = a kötelezettségekkel kapcsolatos mérlegfordulónapot követő események (az IAS 1 rendelkezésének háttere az IAS 10-ben) = a kötelezően közlendő tételek (csak felsorolás): az IAS 1 szerint az IAS 17 szerint a tárgyévi és a halasztott jövedelemadó (IAS 12) munkavállalókkal szembeni, illetve a munkaviszony megszűnése utáni juttatásokkal összefüggő kötelezettségek (IAS 19)

16 a tőkeinstrumentum kibocsátásával teljesíthető kötelezettségek (IFRS 2) értékesítésre tartott kötelezettségek (IFRS 5) a pénzügyi instrumentumokkal foglalkozó IAS 32 és 39, IFRS 7 szerint = a továbbrészletezés szempontjai, elhelyezése a beszámolóban = a kapcsolt felekkel szemben fennálló kötelezettségek részletezése (az IAS 24 szerint) kötelezettségekről a megjegyzésekben = kiemelten az IAS 32 és 39, illetve az IFRS 7 alapján = utalva az említett további standardok előírásaira Konzultáció

17 2. Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai 4 óra 2.1. Adók, járulékok 3,5 óra 1. Személyi jövedelemadó éveket érintő változás adómérték = adótábla = adójóváírás, kiegészítő adójóváírás adókedvezmények igénybevétele = családi kedvezmény átalakítása = sulinet kedvezmény feltételinek változása = alkalmi munkavállalói közteherjegy rendelkezés az adóról = önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetések alapján = nyugdíj-előtakarékossági számlára történő befizetés alapján adóköteles béren kívüli juttatás adómentes juttatások mértékének emelése

18 = lakáscélú támogatás munkáltatótól = étkezési hozzájárulás = iskolakezdési támogatás = helyi utazási bérlet adómentessége adóterhet nem viselő járandóságok körének változása = felszolgálói díj = útravaló ösztöndíj program alapján adott ösztöníj és mentori díj = mezőgazdasági termelő, annak segítő családtagja, alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott nyugdíj előtti támogatás = szociális gondozói díj megemelt mértéke (évi 120 ezer forint) bevételnek, költségnek nem minősülő tételek változása = magánszemély helyett megfizetett járulék = termőföld értékesítés = közérdekű önkéntes tevékenységhez nyújtott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás területalapú mezőgazdasági támogatások = fogalom, bevétel időpontja, különböző értékhatároknál történő figyelembe vétele adó, adóelőleg bevallása = végkielégítés egyéni vállalkozó adókötelezettsége = értékcsökkenés

19 = szakképző iskolai tanuló foglalkoztatása tanulószerződéssel = munkába járás = hivatali, üzleti utazás különadózó jövedelmek = természetbeni juttatás, reprezentáció egyéni vállalkozókat érintő változás = az iparűzési adó teljes összege csökkenti a vállalkozói bevételt = értékcsökkenési leírás új szabályai = tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók utáni bevételt csökkentő kedvezmény mértékének növelése = a bevételt csökkentő kedvezmények feltételei közül a köztartozás adótartozásra változása = az adómérték (vállalkozói adó, átalányadó) változása éveket érintő változás az adótábla sávhatárának módosulása 2007-től a magánszemélyek kamatból származó, illetve tőzsdei árfolyamnyereség formájában szerzett jövedelmére 10%-os adókulcs, míg 2010-től 18%-os adómérték meghatározása 2. Társasági adó és osztalékadó Társasági adó adóalap = az iparűzési adó teljes összege csökkenti a társasági adó alapját

20 = egyes eszközök értékcsökkenési leírási szabályának változása = képzőművészeti alkotások beszerzése alapján érvényesíthető adóalap-kedvezmény = műemlék ingatlan helyreállításához, felújításához kapcsolódó kedvezmény = lakás önkormányzatnak történő bérbe adására vonatkozó kedvezmény pontosítása = szabadalom és egyes mintaoltalom költsége alapján érvényesíthető adóalapkedvezmény kiterjesztése a növényfajta-oltalomra = tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók utáni kedvezmény mértékének növelése = az alultőkésítési előírás módosítása adómérték Osztalékadó adómentesség kiterjesztése a Svájcban illetőséggel bíró társaságra július 1-től megfizetett osztalék visszatérítése kezességvállalás esetén a feltételek nem teljesítése az osztalékadó megfizetésével jár az osztalékadó január 1-jétől történő megszűnése 3. Általános forgalmi adó Adómérték 25 % helyett 20 % általános adókulcs az 5 %-os kulcs alá sorolt termékek körének bővülése Eljárás-változás

21 a hulladék-kereskedelem kapcsán bevezetésre kerül az úgynevezett fordított adózásra vonatkozó szabályozás 4. Regisztrációs adó adómérték emelése az áfa kulcs-csökkentés ellentételezésére adótételek avultatása 5. Jövedéki adó adómérték emelése az áfa kulcs-csökkentés ellentételezésére és a dohánytermékeknél jogharmonizáció miatt, kivételekkel a bor jövedéki adómértékének (8 Ft/l helyett) nulla forintban történő megállapítása a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylés kiterjesztése a belterületi termőföldekre 6. Helyi iparűzési adó megszüntetése december 31-ével a külföldi telephelyen végzett tevékenységből származó iparűzési adóalap kiemelése (csökkentése) a Magyarországon adóztatható adóalapból, meghatározott mértékben és feltételekkel 7. Társadalombiztosítási járulék éveket érintő változás foglalkoztatókat érintő változások

22 = járulékalappá válik az adóköteles béren kívüli juttatások adóhányada és a természetbeni juttatás adótartalma egyéni járulék kötelezettség = egészségbiztosítási járulék többes jogviszony esetén kedvezmények = a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatóit megillető kedvezmények = a pályakezdő fogalmának változása = gyakornoki jogviszony bejelentési kötelezettség éveket érintő változás járulék mérték csökkentés 8. Egészségügyi hozzájárulás tételes egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkenése november 1-jével százalékos egészségügyi hozzájárulás = az egyént terhelő százalékos egészségügyi hozzájárulás kiterjesztése vállalkozásból kivont, az értékpapír kölcsönzésből származó jövedelemre, a 25, illetve a 35 százalékos adóterhet viselő osztalékra, a vállalkozói osztalékalapra, az ingatlan bérbeadásból származó, 1 millió Ft-ot meghaladó jövedelemre, meghatározott összegig. 9. Az adózás rendjéről szóló törvény módosításai A bevallási/adatszolgáltatási rendszer átalakítása

23 új, havi bevallás/adatszolgáltatás bevezetése = a kötelezettség tartalmi elemei (célja, a kötelezettek meghatározása, bevallás benyújtásának határideje, bevallás tartalma, a bevallással kiváltott adatszolgáltatási és más bevallási kötelezettség, az APEH által teljesített adatszolgáltatás) = a bevallási/adatszolgáltatási kötelezettség elhalasztása a évi CLXIII. törvény alapján (2006. május 12-től kötelezettek, és az önként teljesítők köre, a benyújtás módja, regisztrációs kötelezettség, képviselet, átmeneti szabályok az első negyedév tekintetében) a munkáltatói adó-megállapítás megszüntetése Egyszerűsítés, korszerűsítés a bejelentési szabályok változása a befizetés, elszámolás rendje = faktorálás = első pénzforgalmi bankszámla megnyitása = túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévüléséhez kapcsolódó elszámolási szabály az ellenőrzési szabályok változásai = ellenőrzési irányelv kiegészítése = bővül a becslés alkalmazási feltételeinek köre = ellenőrzési határidő számítása külföldre irányuló megkeresés esetén = számlák, iratok fordítási kötelezettsége a végrehajtási eljárást érintő módosítások Az Art. és az új közigazgatási eljárási törvény közötti összhang megteremtése Egyéb módosítások

24 külföldi személyek egyes jövedelmei adózásával összefüggő változások az általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózók nevének, elnevezésének, adószámának az adóhatóság honlapján történő közzététele az adóigazolások beszerzésének egyszerűsítése (összevont igazolás, illetőleg egy megjelölt napra vonatkozó adóigazolás kiadása) az építési hatóságot terhelő új adatszolgáltatási kötelezettség jogkövetkezményeket meghatározó rendelkezések változása, új mulasztási bírság tényállások (havi bevallási kötelezettséggel, illetőleg a regisztrációs kötelezettséggel összefüggő mulasztásokat érintően) a minősített adózó fogalma nagy összegű adóhiány megállapítása esetén az adóhatóság közzétételi kötelezettsége a végrehajtáshoz való jog elévülési idejének számítása felszámolási eljárás megindítása esetén Konzultáció

25 2.2. A vesztegetés, korrupció 0,5 óra a) A Büntető Törvénykönyv rendelkezései a közélet tisztasága elleni bűncselekmények [1978. évi IV. törvény (Btk.) /A. ] a korrupció nemzeti viszonylatban: tényállási elemek megvalósulása példákon keresztül; szankciók a Btk-ban = aktív vesztegetés = passzív vesztegetés különös tekintettel az adott, ígért stb. előny fogalmára, mértékének jelentőségére a bűncselekmény megítélésénél (elméletileg akármilyen csekély, a bűncselekmény mindenképpen megvalósul) = büntethetőséget megszüntető ok: az elkövetett cselekmény bejelentése a hatóságnak = befolyással üzérkedés = vesztegetés feljelentésének elmulasztása a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények (Btk. 258/B. 258/F. ) = aktív és passzív vesztegetés nemzetközi kapcsolatban = befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban az OECD egyezménye a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben és az ellenőrzési mechanizmus [2000. évi XXXVII. törvény] (és a kapcsolódó magyar országjelentés) b) Korrupció észlelése esetén szankciók a természetes személyekkel szemben

26 jogi személyek felelőssége : alkalmazható büntetőjogi intézkedések (2001. évi CIV. törvény) eljárás a korrupció észlelése esetén: jelentés a cég vezetői / a felügyelő bizottság felé feljelentés megtétele feltételek, alakszerűségek, tartalmi kellékek, illetékes nyomozó hatóságok [1998. évi XIX. törvény (Be.) 29. ; 36. ; ] a tanúvallomás megtagadásának kizárása abban az esetben, ha az elkövető tette a bejelentést a bűncselekményről (Be. 82. ) az adójogszabályok és a vesztegetés kapcsolata Konzultáció

27 3. A gazdasági társaságokról és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvények változásai 4 óra A hatályos Gt. és Cégtörvény helyébe július 1 jével új törvény lép. A változások közül a számviteli szempontból legfontosabbakat kell kiemelni, részletesen indokolt foglalkozni olyan, részben változó kérdésekkel, amelyek a számviteli elszámolásokkal szorosan összefüggnek. I. A gazdasági társaságokról szóló törvény (az új Gt.) változásai 1. Közös szabályok kiemelt változásai tagsági jogok gyakorlása = elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével = írásbeli vagy más bizonyítható módon történő szavazás társasági szerződés az új Cégtörvény mellékletét képező szerződés minta kitöltésével is elkészíthető egységes a nem pénzbeli hozzájárulás tartalma ügyvezetés = egységes irányítású rt. = vezető tisztségviselő megbízatása, képviseleti joga, helytállási kötelezettsége, munkájának értékelése, felmentvény adása módosult az FB létrehozására vonatkozó kötelező előírás pontosításra került a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályozás = mit szabályoz a számviteli törvény, az új Gt., illetve a kamarai törvény minősített többséget biztosító befolyásszerzés

28 = a minősített befolyást szerző korlátlan felelőssége elismert vállalatcsoport = az ellenőrzött társaságok önállóságának korlátozása, osztalékának kiegészítése = az uralmi szerződés tartalma, cégbejegyzése, közzététel = az ellenőrzött társaság kisebbségének jogai tényleges vállalatcsoport előtársasági szabályok lényegében nem változtak 2. Társaságok átalakulása társasági formaváltás, egyesülés, szétválás az átalakulás időpontja (sajátos döntés alapján is) az átalakulás közös szabályai = a jogelőd társaság tagjainak (részvényeseinek) felelőssége = a legfőbb szerv az átalakulásról két alkalommal határoz, de lehet egy ülésen is dönteni, ha megfelelően előkészítették = mikor kell átalakulási tervet készíteni = a társaságtól megváló taggal való elszámolás feltételei vagyoni hozzájárulás arányában piaci értéken, kötelező vagyonértékeléssel = a hitelezők biztosíték igénye átalakulás formaváltással = mit tartalmaz a vagonmérleg, a vagyonleltár = rt vé átalakulás különös szabályai egyesülésre vonatkozó külön szabályok = formái: beolvadás, összeolvadás, ezek tartalma = az egyesülési szerződéssel szembeni követelmények

29 = az egyesülési folyamat teendői = beolvadásnál, összeolvadásnál mit tartalmaz a vagyonmérleg a tulajdonos (a tag) részesedésének változása = rt k egyesülésének különös szabályai szétválásra vonatkozó külön szabályok = formái: különválás, kiválás, ezek tartalma sajátos, ha a kiváló társaság már működő másik társasághoz csatlakozik = a szétválási szerződéssel szembeni követelmények = a szétválási folyamat teendői = különválásnál, kiválásnál mit tartalmaz a vagyonmérleg, a vagyonleltár és mit akkor, ha a kiváló társaság már működő másik társasághoz csatlakozik a tulajdonos (a tag) részesedésének változása = rt. szétválásának különös szabályai 3. Közkereseti társaság, betéti társaság (a számviteli elszámolással is összefüggő változások) a társaságtól megváló taggal való elszámolás 4. Korlátolt felelősségű társaság (a korábbi előírások változását alapvetően az rt re vonatkozó előírásokhoz való közelítés indokolta) a nem pénzbeli hozzájárulás szabályai változtak pontosításra került a pótbefizetés visszafizetésére vonatkozó előírás az üzletrész átruházása korlátozható, feltételhez köthető ha a tag jogutód nélkül szűnik meg

30 = vagyonrendezési eljárás az új Cégtörvény szerint a társaság saját tőkéjéből kifizetés a tagok javára = az ügyvezető írásbeli nyilatkozata, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét pontosításra került az osztalék, az osztalékelőleg fizetésre vonatkozó előírás = osztalékra jogosult tag meghatározása saját üzletrész megvásárlása = saját üzletrészre eső osztalék kezelése tőkeemelés a törzstőkén felüli vagyon terhére a törzstőke leszállítása = lehet feltételes tőkeleszállítás is = a tagokat megillető összeg megállapításának, kiadásának szempontjai 5. Részvénytársaság lényeges változás, hogy az általános szabályok mellett külön külön kerültek meghatározásra a zártkörűen, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó előírások az rt re vonatkozó, számviteli elszámolásokat is érintő előírások alapvetően nem változtak, legfeljebb pontosításra kerültek mikor működik zárkörűen, mikor nyilvánosan az rt Zártkörűen működő részvénytársaság (számviteli elszámolásokat is érintő változások, módosítások) (a továbbiakban: zrt.) a zrt. alapítása = pénzbeli hozzájárulás nélkül is alapítható = nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapítása rendelkezésre bocsátása

31 a társaság saját tőkéjéből kifizetés a részvényes javára = az igazgatóság írásbeli nyilatkozata, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét = osztalékra jogosult részvényes meghatározása saját részvény megszerzésének az új Gt ben, számviteli törvényben előírt feltételei = saját részvényre eső osztalék, kamat számításba vétele a részvényesek határoznak az alaptőke biztosításáról = a közgyűlés összehívása rendkívüli esetekben = döntés a részvényesek általi befizetésről alaptőke emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére = ideiglenesen a zrt. rendelkezése alá került részvények minősítése, mikor kell értékesíteni, illetve bevonni alaptőke leszállítása = a részvényest megillető összeg meghatározása = a saját részvény bevonása = cégbírósági határozat, közzététel 5.2. Nyilvánosan működő részvénytársaság (számviteli elszámolásokat is érintő változások, módosítások) (a továbbiakban: nyrt.) az nyrt. alapítása saját részvény megszerzése egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács = az igazgatótanács összetétele audit bizottságot kell létrehozni tőzsdén bevezetett részvényeknél = felelős vállalatirányítási jelentés alaptőke emelés új részvények nyilvános forgalomba hozatalával

32 = csak pénzbeli hozzájárulás ellenében = nem lehet előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozat = a névértéket meghaladó értéket a részvényjegyzéskor meg kell fizetni 6. Közhasznú társaság helyett nonprofit társaság július 1-től milyen tevékenységre alapítható nonprofit társaság átalakulhat, egyesülhet, szétválhat, de nonprofit jellegét megtartja közhasznú minősítés feltételei jogutód nélküli megszűnéskor a vagyon felosztása 7. Egyesülés 8. Kapcsolódóan számos jogszabály módosul, ezek közül a számviteli törvény változásait, módosulásait kell az új Gt. megfelelő előírásaihoz rendelni II. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény változásai (új Cégtörvény) A hatályos Cégtörvény helyébe július 1 jével új törvény lép. Módosult a Cégtörvény elnevezése, és kibővült a végelszámolásra vonatkozó előírásokkal (ez utóbbi kikerült a Csődtörvényből). A változások közül a számviteli szempontból legfontosabbakat kell kiemelni. 1. Változások, módosítások az új Cégtörvényben formai és tartalmi változások is

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Dr. Musinszki Zoltán Kiegészítő melléklet készítési

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben