MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek..."

Átírás

1 MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy Gyula arcképe. A daliás gróf, akit forradalmi tevékenysége miatt halálra ítéltek, mikor amnesztiát kap a szép osztrák császárné kívánságára, elhatározza, hogy sokat szenvedett hazája javára fordítja Sissy rokonszenvét. Ferenc József politikai megfontolásból arra kéri feleségét, hódítsa meg a grófot, segítse elő a megbékélést, a kiegyezést A politikai indíttatású flört mély szerelemmé fejlődik. Sissy élete legboldogabb napjait éli, s iszonyatos lelki tusa után tud megálljt parancsolni érzelmeinek ,- Ft. MARIELUISE VON INGENHEIM Már csak az emlékek... Rakéta Könyvkiadó KFT. Budapest A borító ERWIN MOSER-BRANDSCH tervének felhasználásával készült Fordította PATAKY PÉTERNÉ 1989 by hpt - Verlagsgesellschaftmbh Co KG - Neuer Breitschopf Verlag - First published in Austria by hpt - Verlagsgesellschaftmbh Co KG, Neuer Breitschopf Verlag, under the titles: Csárdás und Zigeunergeigen, Was bleibt, ist Erinnerung All rights reserved throughout theworld. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrevial system, or ttansmitted, in any form or by any means, elecuonic,

2 mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permissión of hpt - Verlagsgesellschaftmbh Co KG Hungarian translation Pataky Péterné, 1992

3 Első rész 1. Az örökös vőlegény Tél volt, 1898 januárja. Az Atlanti-óceán ebben az évszakban nem igazán hívogató. A sötét, piszkosszürke tajtékos tenger fenyegetően csapkodta a partot, a kihalt strandokat. A szállodák üresen tátongtak, a biarritzi pálmák koronáit kellemetlen, hideg szél tépázta. Erzsébert császárné épp hosszú sétájáról érkezett vissza a hotelba Festetics grófnő kíséretében, aki a csontjáig átfagyott. A fáradhatatlan Sissy most is könnyedén lépkedett végig az előcsarnok hosszú, piros szőnyegén a liftig, amelyen felmentek harmadik emeleti lakosztályukba. Ahogy a liftesfiú kitárta az ajtót, Festetics Mária megkönnyebbülten felsóhajtott. Sissy gúnyos pillantást vetett rá: - Végre túl van rajta, igaz? Most felmelegedhet a kandallónál, és felolvashatja nekem a postát. Vagy túlságosan elfáradt? - Igen, ha megengedi felséged, ezúttal inkább lepihennék. Már nem vagyok fiatal, húsz éve még nem esett volna ez a séta nehezemre. - Csak nem arra céloz, hogy nyugdíjba akar vonulni, grófnő? - Dehogy, felség, hogy is gondolhat ilyet? f Amíg visznek a lábaim, ott leszek felséged mellett! - felelte a grófnő, bár egyre jobban megviselte az udvarhölgyi 5 szolgálat Sissy mellett, hiszen az év nagy részében úton voltak, és sosem lehetett tudni, hová, merre indulnak esetleg már másnap... - Köszönöm, Mária - mondta Sissy hálásan. - Szükségem van önre, akiben igazán megbízhatok. Sissyt a szobájában már várta a posta: levél férjétől és a trónörököstől, az örökös vőlegény Ferenc Ferdinándtól. Sissy átadta a kabátját, kalapját a grófnőnek: - Köszönöm, Mária, mára elbocsátom - búcsúzott el tőle, hogy rögtön nekiláthasson a leveleknek. Megigazítottaa tükör előtt szélborzolta haját, és leült íróasztalához.

4 Franzl mindennap írt, beszámolt gondjairól, munkájáról. Ez a levele is a szokásos módon kezdődött: "Szeretett angyalom! " a befejezés pedig ezúttal: "Szegény magányos Franzlod" volt. A császárnak hiányzott a felesége, és Sissy ettől mindig meghatódott. is vágyott arra, hogy Franzl mellett legyen, de tudta, hogy Bécsben úgysem bírná ki sokáig. A második levél Konopistból jött. Ferenc Ferdinánd egyre türelmetlenebbé vált, mindenképpen szeretett volna már megesküdni Chotek Zsófiával, aki immár ötödik éve volt a menyasszonya. Zsófia megadóan és türelemmel várt, Ferenc Ferdinánd viszont dühösen és türelmetlenül, mindenkiben árulót és ellenséget sejtve. Csak Sissyben bízott, tőle remélt segítséget. "...Ezt már igazán nem tehetem Zsóval. A közvélemény szemében lehetetlen helyzet ez, amely árnyékot vet a becsületére és a tisztességére! Annak a nőnek a tisztességére vetül az árnyék, akit feleségül akarok és fogok venni, bármi történjék is! Drága Sissy néni! Már nem tudom, mit csináljak! Különösen, hogy a koronajogászok sem igyekeznek megoldást találni számunkra. Úgy látom, nyugvópontra jutott a dolog..." Sóhajtva és homlokát ráncolva tette félre Sissy a levelet. A koronajogászoknak kellene kiutat találniuk abból a nehéz helyzetből, amibe Ferenc Ferdinánd került, amiért szerelmét, az "egyszerű" Chotek grófnőt akarta feleségül venni, nem pedig egyenrangú uralkodóházból való hercegkiasszonyt. Csakhogy - Sissy jól tudta - Franzl azt az utasítást adta a jogászoknak, ne nagyon siessenek: ő még. mindig abban reménykedett, hogy a szerelmesek meggondolják magukat. Sissy titokban épp az ellenkezőjét remélte, hiszen az, amit az oly józanul gondolkvdó Ferenc József nem tudott elfogadni, de még meghallani sem, az a szív szava volt, két szerelmes szív követelte a jogait. Pedig Sissy és Ferenc József is szerelemből házasodott össze annak idején, és ki tudja, nem vitte-e volna keresztül az i ú Ferenc József az akaratát akkor is, ha Sissy nem bajor Wittelsbach hercegnő, tehát "egyenrangú"...

5 Mit válaszoljak Ferenc Ferdinándnak, töprengett Sissy. Milyen tanácsot adhatnék nekik? Ahogy kivette a levélből, a trónörökös hivatalosan is meg akarja kérni Zsó kezét az apjától, Chotek gróftól. Ám ha ezt megteszi, azzal nemcsak a Habsburg-ház törvényeit szegi meg, de Franzl kifejezett parancsával is ellenszegül, annak pedig nem lesz jó vége. Ebben az ügyben a császár nem ismer tréfát. Másrészt viszont nagyon is jól érti Ferenc Ferdinándot, lassan tényleg lehetetlen helyzetbe kerülnek. Hiszen Zsófia már régen nagykorú, és még ha ezekben a körökben nem is szokás az apa beleegyezése nélkül az oltár elé lépni, végül is megtehetné. És mi lesz, ha a jogászok sem találnak megoldást? Sissy a férje min- 6 dennapi leveleit bizony nem mindig válaszolta meg, most azonban elhatározta, azonnal, postafordultával ír Franzlnak. Elhatározta, hogy Ferenc Ferdinánd levelét egy szóval sem említi, úgy tesz, mintha véletlenül jutott volna eszébe a trónörökös és házassági terve, és megkérdezi, hogy a jogászok találtak-e végre-valahára kiutat. A levél végén még megemlítette, hogy fáj a válla és a dereka, ezért valószínűleg elutazik Párizsba, Metzger doktorhoz. Mielőtt Franzltól nem kap választ, nem írhat Ferenc Ferdinándnak sem. Kicsit kényelmetlenül érezte magát, hiszen egyrészt szeretett volna Ferenc Ferdinándnak segíteni, másrészt nagyon jól tudta, hogy ez a segítség mennyi konfliktus forrása lesz Franzllal. És vajon Zsófia boldog lesz-e Ferenc Ferdinánd oldalán? Különös dolog ez: Zsófia társaságában a trónörökös teljesen megváltozott. Neki köszönhette azt is, hogy meggyógyult örökölt tüdőbajából. Sissy tűnődve mosolygott, amikor erre a különös párra gondolt. Nem tehetett mást, Franzl minden kifogása és ellenkezése dacára sok boldogságot kívánt kettőj üknek.. A császárt ezen a napon is hajnali négykor ébresztette Ketterl, belső inasa. Kint még sötét éjszaka volt, és a hálószoba levegője szinte fagyosnak tűnt. A kastélyt a téli hónapokban sosem tudták igazán befűteni. - Felséged jót pihent? - kérdezte az inas, mint minden reggel, ugyanazzal a hanglejtéssel, és mint

6 mindig; ugyanazt a választ kapta: - Köszönöm, Ketterl, megvagyok. Milyen az idő ma? - Havas eső esik, felség. Rendkívül barátságtalan! - Még ez is! Igaz, már napok óta érzem a csontjaimban. - Franzl sóhajtva kelt fől vaságyáról, amely éppoly kényelmetlen volt, mint a legénységi kaszárnyák hálóalkalmatosságai. A gyors reggeli fürdő alatt Franzl gondolatai Biarritzban jártak. Megkapta Sissy levelét. Nem olyan ravasz, mint ahogy képzeli, mosolygott magában Franzl! A kormányzás hosszú évei alatt a császár kiváló emberismerővé vált. Sissy sorai közül is könnyen kiolvasta, hogy ezt a levelet Ferenc Ferdinánd inspirálhatta, akit éppen ma várt egy rövid audienciára. A fürdés után a borbély érkezett a császári hálószobába. Egy petróleumlámpa fényénél élezte meg borotvakését a hosszú bőrszíjon, amely azon a szögön lógott, amelyet ő maga vert be még harminc évvel ezelőtt a fehér és arany díszítésű ablakkeret eldugott zugába. Mint minden borbély, ő is sok hírrel tudott szolgálni. Schindler- úr folyamatos beszédétől Franzl ugyan felébredt, de csak fél füllel figyelt rá. A Sissy által újra említett házassági terv változatlanul sokat, túlságosan sokat foglalkoztatta, többet, mint szerette volna. És már nem ő volt az egyetlen, akit ez foglalkoztatott. Az ügy már régen nem volt titok, és különös módon a Bécsbe akkreditált külföldi diplomaták is rendkívül érdeklődtek az események alakulása iránt Míg Schindler úr semmitől sem zavartatva magát beszélt és beszélt, elmondva, hogy a bécsiek fel vannak háborodva, hogy a Ring egészen 1900-ig állandó építkezések színhelye lesz, Franz azon gondolkodott, hogyan tudná igazán jól kihasználni azt a rövid kis időt, ami a Ferenc Ferdinánddal folytatandó beszélgetésre rendelkezésére áll. A protokollért főszárnysegédje felelt, akit pontban 8 óra 15 percre várt a Burgba. Talán még meg lehet beszélni, hogy az unokaöccsére szánt időt meghosszabbítsák. 8 9 Schindler gondosan megborotválta a császár bizony már kicsit ráncos és pirosodó arcát, gondosan meg-

7 igazította a pofaszakállát is. Végre készen lett, és szokása szerint egy kis púdert is tett a császár arcára, amit Franzl ezúttal is élénk tiltakozással fogadott: - Nem vagyok én asszonyszemély! - mormogta ilyenkor. Schindler viszont így vágott vissza: - Márpedig ez hozzátartozik, felség. Felséged ettől látszik igazán ápoltnak, és ezért én vagyok a felelős! Franzl öt órakor misét hallgatott a kastély kápolnájában, majd felment a szobájába, hogy ott megreggelizzen: egy pohár forró tej és egy vajas kifli várta. Ilyenkor szomorúan gondolt vissza a Kathinál elfogyasztott tejszínes kávékra és mazsolás kuglófokra a gloriettegassei villában. Amióta összevesztek, vége ezeknek a kellemes reggeliknek, pedig ott elolvashatta az újságokat is. Azután Franzl leült az íróasztalához, és felcsavarta a lámpákat. A vastag függönyök még be voltak húzva. A császár elgondolkodva válogatta ki az aktáit, amelyeket aznap magával szándékozott vinni a Burgba, és amelyeket este, lefekvés előtt áttanulmányozott. Ez a császárfórum... mintha nem kerestek volna már éppen eieget az építész urak - gondolta magában. - Nekem semmi szükségem erre a fórumra. Lehet, hogy Ferenc Ferdinánd szeretné? Ebben a pillanatban jutott eszébe, hogyan tölthetne el kicsivel több időt a trónörökössel. - Hát persze! Egyszerűen átviszem magammal, amikor az építészek bemutatják a maketteket. Feltéve persze, ha ráér.. Hiszen a trónörökös sem volt már ura saját időbeosztásának, inkább foglya. Különösen amióta a felső Belvedere kastélyban berendezte saját hivatalát: Pontban nyolc órakor gördült a császár hintója a schönbrunni kastély elé, és onnan aztán végig a kastélyfasoron és a Mariahilferstrassén át a Burgig. Abban az időben Franzlnak alig negyedórára volt szüksége, hogy beérjen a Burgban lévő kancelláriába. Főszárnysegédje már ott várta a dolgozószobában türelmetlenül fel-alá járkálva, úgyhogy a császár alig lépett be a terembe, Grünne gróf máris belekezdett az aznapi program ismértetésébe. - Felséged nyolc óra huszonöt perckor fogadja majd

8 a hadtáp. főnökét, kilenc óra tizenöt perckor a külügyminiszter helyettesét, tíz óra huszonöt perckor ő császári fenségét, Ferenc Ferdinánd főherceget. Tíz óra harminc perckor pedig az építész urak várják fenségedet a biliárdszobában, hogy bemutassák a tervezett császárfórum makettjét. - A biliárdszobában? - csodálkozott Franzl. - Az urak a makettet az egyik nagy játékasztalon állították fel - magyarázta a szárnysegéd. - Azután tizenegy óra negyvenöt perckor felséged ebédel; majd tizenkettőtől egyig Kövessy festő úrnak fog modellt ülni. - Amikor a többi ember kényelmesen ebédel vagy lepihen, nekem festetnem kell magam - mormogta Franzl. - Sajnos, máshogy nem tudtuk megszervezni, felség - védekezett a szárnysegéd. - Jól van gróf, nem ön tehet arról, hogy ebéd utáni pihenőre sincs időm! - Egy órakor a külügyminiszter van itt, hogy megbeszélést tartsanak - folytatta a gróf. - Egy óra ötven perckor pedig a minisztertanács titkára. Egy óra őtvenöt perckor ő császári fensége Ferenc Szalvátor főherceg érkezik, kettő óra tizenöt perckor Monte nuovo herceg, a főudvarmester. És két óra harminc perctől négyig felséged audienciát tart. - Micsoda? Ma csak másfél órát?! - Franzl kellemesen meglepődött. - Azután visszamehetek Schönbrunnba? - Szerencsére a mai napra kevés a jelentkező. Felséged bizonyára megérti, farsang van: a bálok, a színházi előadások... - Persze, persze, ilyenkor inkább mulatni mennek az emberek-bólintott Franzl mosolyogva. -No, akkor legalább hozzájutok ahhoz az aktahegyhez, amelyik Schönbrunnban vár rám. Megérkezett Rannersberg gróf, a hadtáp vezetője. - Felség, panaszt szeretnék tenni! Ő császári fensége, a trónörökös katonai kancelláriája bele akar szólni a felügyeletem alá tartozó ügyekbe! - Mennyiben, gróf? - Franzl a homlokát ráncolta. - Vizsgálatokat folytat a felszerelés és ellátás te-

9 kintetében! - De hiszen erre vó a hadikancellária, nem? Rannersberg gróf elsápadt. - Felség... hiszen eddig csak felséged, mint a legfőbb parancsnok... - A legfőbb parancsnok sem tud mindennel törődni, gróf - intette le a császár. Tíz órakor Ferenc Ferdinánd már ott topogott a császár ajtaja előtt, hogy beszélhessen nagybátyjával. Tudta, hogy erre a célra a protokoll öt percet jelölt ki számára. A császár dolgozószobájának ajtaja még neki sem nyílt ki egyetlen perccel sem korábban. A trónörökös összecsapta a sarkát, mikor belépett, és a lakájok becsukták mögötte a szárnyas ajtókat. Most nem nagybátyjával állt szemben, hanem legfőbb elöljárójával, a császárral, akinek láthatóan nem sok kedve volt egy hivatalos és esetleg heves szóváltáshoz. - Állj csak kényelmesen - szólította fel családias hangon. - Feltételezem, hogy Rannersberg gróf miatt jössz. Megmondtam neki, hogy felhatalmazom a kancelláriádat arra, hogy ellenőrizze a munkájukat. - Felség! - Ferenc Ferdinánd igen meglepődött. - Ez igaz? Tehát rendet csinálhatok? - Rendet csinálni? - ráncolta Franzl a homlokát. Miért, mit találtál? - Ez óriási botrány, felség. Képtelen hadi megrendeléseket adtak. Például a tüzérség csizmáira, felség! A talpak a legrosszabb minőségű bőrből készültek! Azzal egy katona még ötven kilométert sem tud megtenni! Fel kell derítenem mindezt, felség, hiszen végül is a monarchia adófizetőinek pénzéről van szó! - Igazad van... ezt nem engedhetjük meg - bólintott Franzl. - Teljes egyetértésemmel cselekedhetsz. Tedd azt, amit jónak találsz. Egyébként pedig: akarsz császárfórumot? - Császárfórumot? - A trónörökös meglepődött. - Már hallottam valamit róla, de... Franzl az órára pillantott. - Már csak két percünk van, pedig szívesen beszélnék még veled, a levél miatt is, amit a feleségemnek írtál...

10 Az örök vőlegény zavarba jött. De még mielőtt szólhatott volna, Franzl leintette. - Most mindjárt át kell mennem a biliárdszobába - magyarázta. -Átjössz velem megnézni a fórumot, amit az építész urak mindenáron fel akarnak építeni? Nekem nincs rá szükségem, ezt előre megmondom, lehet, hogy te más véleményen vagy. Mindenesetre kihasználhatjuk az alkalmat arra is, hogy váltsunk né hány szót. így hamarabb választ kapsz, mint Sissyn keresztül Biarritzból... És legalább megírhatom neki, hogy mi ketten már megbeszéltük a dolgot. Feltéve ha az építész urak szóhoz engednek jutni! 2. A császárfórum A bécsi Hofburgot, ahonnan a hatalmas Osztrák-Magyar Birodalmat igazgatták, a századok folyamán már többször átépítették, megnagyobbították és átalakították a különböző Habsburg uralkodók ideje alatt. A Michaeler-szárny építésével, amelynek szép kupolája a bécsiek tetszését is elnyerte, Franzl Fischer von Erlach régi terveit valósította meg ben készült el, és a Michaeler kapu lett ezáltal a birodalmi kancelláriához és az uralkodóház tagjainak lakosztályaihoz vezető bejárat. Az építész urak azonban a még építés alatt álló új Burggal szemben meg akarták építeni az egésznek a tükörképét, a tér másik oldalára. A Ringen két diadalkapu ívelt volna át, ezek kapcsolták volna hozzá az udvari múzeúmokat, és alkottak volna így szép építészeti együttest. Persze ehhez a XVII. században épült Lipót-szárnyat is át kellett volna alakítani. Az építkezés makettje nagyon jól mutatott. Franzl rögtön látta, hogy a költségek is igen magasra rúgnak, amelyeket a megvalósítás esetén neki kell majd fizetnie. A bécsi városi tanács küldöttei, akiket szintén meghívtak a makett megtekintésére, rámutattak arra, hogy a diadalkapuk nagyon látványosak ugyan egy katonai parádé alkalmából, egyébként viszont akadályoznák a Ringen a forgalmat. A praktikusan gondolkodó Franzl rögtön átlátta érvelésük helyességét, Ferenc Ferdinándnak azonban lilulni kezdett a feje. A bécsi városi tanáccsal már régóta hadilábon állt, és ezt a meg-

11 jegyzést most személyes támadásnak vélte. Ferenc József magában csak a fejét csóválta, hogy a városi tanács és a Burg között micsoda féltékenykedés dúl, bár tudta, hogy ezt nagyrészt másodrendű politikusok és hivatalnokok szítják. Nem tetszett neki, hogy ebben a csatában a trónörökös is részt akar venni. - De hát, de hát - mondta kicsit bosszankodva - én nem látok semmi politikát ebben az építkezésben. - A gótika óta egészen napjainkig minden építkezésnek köze van a politikához - mormogta Ferenc Ferdinánd. -A legöregebb kövek és a legújabb téglákmind-mind politika! Ez lesz itt a központ, a birodalom szívkamrája, kedves bácsikám! - Köszönöm a kioktatást-felelte Franzl savanyúan. - Szóval te szeretnéd ezt a császárfórumot. Nos jó, akkor majd építtesd fel, ha te leszel a császár. Nekem nincs szükségem adósságokra. Ami pedig a házasságodat illeti - itt ülhetsz majd a császárfórumon a trónusodon, de császárné nem fog melletted ülni, amennyiben a feleségedet Chotek Zsófiának hívják. - Hogy értsem? - sziszegte Ferenc Ferdinánd egyre dühösebben. Miközben az építészek éppen azt magyarázták, hogy a népkert részbeni beépítésével milyen csodálatos középpont lesz majd a tér, Ferenc József rövid magyarázatta! szolgált unokaöccsének: - Zsófiád nem uralkodócsaládból származik, és a törvények alapján nem szabad neki uralkodócsalád tagjával házasságot kötnie, kivéve ha ő lemond mindarról a jogáról, amely egy ilyen házasság révén megilletné. - És a gyerekek? - nyelt egy nagyot Ferenc Ferdinánd. - Mindketten szeretnénk gyerekeket. Nekem az otthon és a család jelenti a legtöbbet, tudom, hogy nagy szükségem lesz rá, hiszen trónon ülni nem kis teher és feladat. - így igaz, kedves unokaöcsém - bólintott Franzl komolyan. - Annyi gyereketek lehet, amennyit csak akartok, de egyik sem lesz főherceg és főhercegnő. Egyik fiad sem lesz majd trónörökös. Egyik lányod sem mehet férjhez uralkodóház tagjához. Nagyon szokatlan dolog, ha meggondoljuk, hogy egy uralkodó

12 gyermekeiről van szó! Gondolj csak erre! Ha majd az új trónteremben ülsz, amelyet ezek az építészek akarnak neked itt felépíteni, akkor rá kell ébredned, hogy Zsófia a hivatalos alkalmakkor még a lépcsőn sem mehet fel az oldaladon, csak a kíséretedben tartózkodhat. Hogy gondoljátok, különösen te, hogy fogod kibírni? Ferenc Ferdinánd, te, a te büszkeségeddel, becsületeddel és az iránta érzett szerelmeddel! Ferenc Ferdinánd az ajkába harapott. - Kell hogy legyen más megoldás is - mormogta komor arccal. - Nincsen más megoldás - közölte Franzl szárazon. - Legalábbis a koronajogászok eddig még nem tudtak semmi mást javasolni. - Ezt... ezt így nem tudom elfogadni - tiltakozott Ferenc Ferdinánd, és tekintete elsötétült. Ajkai keskeny vonássá. váltak, tarkója megfeszült. - Soha! Kedves nagybátyám, soha! Franzl sajnálkozva megvonta a vállát. - Hát akkor megint nem jutottunk egyetlen lépéssel sem előbbre - sóhajtott fel. Éppen ebben a pillanatban fejezték be az építészek az előadásukat, így a császár újra a makettra figyelt, és közölte, hogy valóban nagyon szép, és az urak igen sokatmondó, sokat ígérő és örömteli előadást tartottak. Kegyesen biccentett minden irányba, és megadta a jelet, hogy mindenki visszavonulhat. Nem sokkal 16 később kettesben maradtak Ferenc Ferdinánddal. A folyosóról még behallatszott, ahogy az építészek hevesen vitatkozva megpróbálták kitalálni, hogy vajon a császár megépítteti-e a fórumot vagy sem. Ferenc Ferdinánd és a császár még mindig a makett mellett állt, de nem azt nézték. A levegő szinte megfagyott kettőjük között. Egy percnyi feszült hallgatás után Ferenc Ferdinánd hirtelen megfordult, és fittyet hányva az etikett zabályaira, határozott léptekkel elhagyta a biliárdszobát. "Kedves és igen tisztelt Nagynéném..." - Sissy kezébe vette a levelet, amelyet néhány nappal e beszélgetés után Biarritzban kapott. A levél arról szólt, hogy Ferenc Ferdinánd mennyire szenved, micsoda vihar tombol a lelkében. "Teljesíthetetlen követelé-

13 sekkel akarnak térdre kényszeríteni!" - írta. De ő tovább fog küzdeni a szerelemhez való jogáért, azért a jogért, hogy feleségül vehesse azt a lányt, akivel az életét szeretné megosztani, és tovább küzd leendő gyerekeik jogaiért! Sissy leeresztette a levelet. Szíve mélyéből együtt érzett Ferenc Ferdinánddal, de megértette, hogy Franzl már így is nagy engedményt tett, hiszen magát a házasságot már nem kérdőjelezte meg. Persze az is igaz, hogy ez nem volt jó megoldás, mert azt jelentette, hogy folyton, újra meg újra lehetetlen helyzetek állnának elő Ferenc Ferdinánd és Zsófia számára. És hogy a gyerekek mit szólnának majd egy ilyen megoldáshoz, arra jobb nem is gondolni. - Pedig - mondta Sztáray grófnő nem sokkal később,. amikor a délutáni tea mellett ültek - olyan egyszerű lenne, és még csak nem is szokatlan a megoldás. Igen,. a kényelmes megoldásra gondolok, felség. - Tudom, mit ért ezen, grófnő - felelte Sissy a homlokát ráncolva. - Úgy gondolja, hogy unokaöcsém kössön érdekházasságot valamelyik uralkodócsalád elviselhető hercegnőjével. És emellett tartsa meg Chotek grófkisasszonyt mint a szeretőjét. - Igazán nem lenne különleges eset, felséges aszszony - védelmezte Sztáray Irma a javaslatát. - Egycsapásra megoldódna minden probléma, senki sem izgatná fel magát az ügyön! - Senki, kivéve Ferenc Ferdinándot. És Zsófiát! Ennek a két embernek nem felel meg az ilyesféle "kényelmes megoldás". Ők inkább kényelmetlenül, de becsületesen élnek. - Ő császári fenségének tiszteletre méltó tártása igazán értékelendő, de hát ő sem mehet fejjel a falnak! - Talán mégis... - mondta Sissy elgondolkodva, majd hirtelen témát váltott.. - Ebből katasztrófa is lehet - mérlegelte Sissy a lehetőségeket, mikor magára maradt- ha az égiek nem lesznek belátással. Pillanatnyilag úgy tűnik, a szekér meginr elakadt. Az a megoldás, amelyet a császár jelzett, a trónörökös számára persze elfogadhatatlan. Megfelelő, mindenkit kielégítő megoldás azonban egyelőre se égen, se földön nem mutatkozik. Az örökös

14 vőlegénynek tehát tovább kell várnia. Prágában pedig éppilyen hiábavalóan és csalódottan várakozik Ferenc Ferdinánd türelmes és bátor Zsófiája. A hosszú évek óta táplált remény, hogy egyszer mégis minden jóra fordul, ezúttal is csalókának bizonyult. Ferenc Ferdinánd szerette volna Zsófiájának a lehető legkíméletesebben elmondani, amit a császártól megtudott, így hát elutazott Csehországba. Szíve mélyén őrült, hogy újra viszontláthatja és át- 18 ölelheti kedvesét, ugyanakkor ott volt a fájdalom is, hogy megint csak bánatot és csalódást kell neki okoznia. Minél közelebb ért Prágához, annál elkeseredettebb lett. - Sissy néni - mormogta magában, míg az ablakon kitekintve a prágai elővárosok aprócska házai suhantak el előtte - tudom, hogy te jót akarsz... de minden hiába. Ugyan hogyan tehetném meg Zsófiámmal azt, amit a császár követel tőlem? Hogyan tehetném meg, hogy megfosztom Zsófiát és a gyermekeinket is közös örökségünktől! Nem, ez rettenetes és kegyetlen lennei Ha lemondanék a trónról, könnyedén feleségül vehetném Zsófiát. Talán éppen ezt akarják! Fel sem foghatják, miért nem tehetem. Sissy néni, a fiad, Rudolf, igen, őmiatta nem lehet, mert megígértem neki, hogy megvalósítom a terveit! Ezt az ígéretet nem szeghetem meg, és nem is akarom, hiszen a Monarchia, hazám jövőjéről van szó! 3. Képek a sötétben Egy kis eldugott kinematográfvetítőben találkoztak. Valaha nagy varroda volt itt, és még nem is olyan régen varrókisasszonyok ültek a hosszú, összetolt asztalok mellett, a prágai társaság hölgytagjai gyönyörű ruháit varrták. Időközben azonban sok minden megváltozott. Most hosszú padok voltak, az emberek szinte megbabonázva bámultak a vetítővászonra. Az ablakokat elsőtétítették, csak egy kis falrésen hatolt be a vetítősugár, ennek és a reszkető képeknek a visszfénye töltötte be a termet. Egyébként semmit sem lehetett látni. A varroda régi kirakatában most moziműsor és a filmképek voltak. Itt ült a pénztáros kisasszony is, akitől a civilbe öltözött Ferenc Ferdinánd jegyet

15 19 váltott az egyik páholyba. Három fából ácsolt, gondosan elfüggönyözött úgynevezett kispáholy volt, mindegyikben két szék. Biztos lehetett benne az ember: itt nem látják meg, nem ismerik fel. Egy fiatal fiú vezette az ismeretlent a keskeny kis folyosón át a páholyhoz, és félrehúzta a függönyt. - A hölgy már ott ül - közölte olyan hangsúllyal, hogy érezni lehetett, az ilyesféle randevúk itt nem ritkaságok. - Tűnj el! - vetette oda Ferenc Ferdinánd a fiúnak, aki ijedten elinalt. Ekkor a főherceg meglátta maga előtt kedvese sziluettjét, fejének és vállának kontúrjait a visszaverődő fényben. - Zsófia - suttogta. A lány hirtelen megfordult: - Ferenc - suttogta ő is. - Végre itt vagy! A könyörtelenül hangos zongoraszó, amely a filmkockákat festette alá, elnyomta gyengéd üdvözlésük hangjait. Ferenc Ferdinánd hirtelen mozdulattal behúzta a nézőtéri oldalon is a függönyt. Megcsókolták és boldogan átölelték egymást, mint két olyan ember, aki a vágyakozástól majd eleped... - Gyere, menjünk el innen - kérte a férfi. - Hozzád, a Hradzsinba? - Nem, Zsófia, nem a Hradzsinba, ahol bárki láthat és felismerhet bennünket. Zsófia, gyere velem... Béreltem egy lakást a szőlőhegyeken egy kis villában. A lány tétovázott, de aztán hevesen megrázta a fejét, és kibontakozott a férfi karjából. - Nem, Ferenc - közölte határozottan. - Nem lenne jó. - De Zsófia, hiszen szeretjük egymást! - Éppen azért - felelte a lány. - Ferenc, én nem a titkos szeretőd akarok lenni, akihez csak rejtőzködve jöhetsz. Én szeretnék veled élni, és megosztani veled jót és rosszat, melletted állni, bármi jön is! Azzal egy mozdulattal széthúzta a függönyt. De senki nem törődött velük, mindenki a filmet nézte, amelyen éppen egy népszerű színész bohóckodott. - Zsófia! Micsoda idióták azok ott Bécsben! Milyen nagyszerű császárné lenne belőled... És nem kellesz

16 nekik, éppen te nem kellesz! Átkozott idióták! Eközben akaratlanul is megemelte a hangját, úgyhogy körben nagy pisszegés támadt. Ferenc Ferdinánd újra behúzta a páholy függönyét. Szája gyöngéden kereste a leány ajkait, aki nem is tiltakozott, boldogan simult hozzá. - Ferenc - lehelte szinte. - Éppen azért, mert annyira szeretlek, nem szabad! - Jól van, Zsófia, igazad van. Mindent meg fogok tenni, hogy úgy legyen, ahogy mi ketten kívánjuk. De most nem áll jól az ügyünk. Tudod, hogy írtam a császárnénak. Nagyon szeretem Sissy nénit, és ő is kedvel engem. De ezen kívül is okom van, hogy éppen az ő támogatását kérjem. Azt hiszem, tudja, hogy Rudolf feljegyzéseket hagyott nekem hátra. És én megígértem Rudolfnak, hogy véghezviszem az akaratát. A Monarchiát már csak úgy lehetne megmenteni. r De hát a császár... - csodálkozott Zsófia. - Igen, neki mások a nézetei a Monarchia jövőjét illetően. Nagybátyám tudja, hogy én Rudolf elképzeléseit szeretném megvalósítani, és talán jobban örülne, ha inkább lemondanék a trónról. - De hiszen ő olyan korrekt, biztos, hogy semmit sem tesz ellened! - Ó, Zsófia, annyiféle út és mód van... úgy is tehetünk valamit, hogy a kisujjunkat sem mozdítjuk. Úgy is elérhetünk valamit, hogy valami mást nem teszünk meg Nem értem. - Nehéz is megérteni, Zsófia... Jó időre van szükség, míg az ember felfogja, hogy is van ez, és ennek megfelelően tud gondolkodni és tervezni. Rudi megértette, de nem tett semmit ellene. Vagy talán nem eleget. Hiba volt részéről, az életébe került. Ezt a hibát én nem fogom elkövetni! Én nem, Zsófia! Csalódni fognak! - Kik? - Nos, mindenki, aki a bukásunkat óhajtja és várja. A Habsburgok és a birodalom bukását. - De hiszen a császár biztos, hogy nem ezt akarja, Ferenc! Ö aztán a legkevésbé!

17 - Ö az idő múlásában bízik. Azt hiszi, hogy egy dinasztiát, amely már hatszáz éve uralkodik, nem lehet egykönnyen megbuktatni. És egy nagyhatalmat - amely már ma is Európa szívét képezi, és a jövőben, ha Rudi és az én elképzeléseim szerint történnek majd a dolgok, még inkább azt fogja - nem lehet egyik napról a másikra feldarabolni, megsemmisíteni. De téved! Lehetséges! - Megrémítesz, Ferenc - vallotta be a lány reszketve, és a sötétben megpróbált Ferenc Ferdinánd arcvonásairól olvasni. - Ó, igen - bólintott a férfi - valóban félelmetes! De én nem félek. Én vaskézzel fogok rendet csinálni. Minden külső és belső ellenséggel vasököllel fogok elbánni! - És Sissy néni? -kérdezte Zsófia. -Ő tud arról, mit ígértél Rudinak? - Nem, nem tud róla. még mindig Rudi halálán töri a fejét. Bár a császár megpróbálta mindentől távol tartani. Lehet, hogy tapintatból tette. De még ha sejt is valamit, kettőnk számára annak sincs jelentősége. Ö mindenképpen a mi oldalunkon áll. - Ferenc... - Igen, igen, szegény Zsófiám! Nem lesz könnyű dolgod mellettem - mondta a trónörökös gondterhelten. - Sok baj és nehézség vár rád! De te majd csak az otthonunkkal és a gyerekeinkkel törődsz, érted? Ott nem fenyeget veszély, ott nem tehetnek veled semmit! - De hát kik? - kérdezte a lány újra. Ebben a pillanatban kivilágosodott a terem, és a kép eltűnt a vetítővászonról. - Látod, ilyenek ők is - magyarázta Ferenc keserű mosollyal. - Mint a képek a sötétben: amint világos lesz, eltűnnek! Azzal a kifelé áramló nézők közé vegyülve elindultak. 4. A magányos császár Franzl ugyan nem mutatta, de a Ferenc Ferdinánddal folytatott beszélgetés után még napokig nagyon kényelmetlenül érezte magát. A Svájcból érkező titkos jelentések is nyugtalanították. Svájcban, a határ közelében gyanús alakok találkoznak különböző kis fogadókban, panziókban vagy

18 hegyi tanyákon. A svájci hatóságok már régóta rossz szemmel nézik őket, csakhogy nehéz dfllog bármit is tenni, amíg ezek az emberek semmi bajt nem okoznak és semmivel sem lehet őket vádolni. Számos jel utalt arra, hogy ezek az anarchisták terveznek valamit, de hogy mit, mikor és ki ellen, azt nem lehetett kideríteni. Akiket őrizetbe vettek egy időre, hallgattak. Mindegyik azt állította, hogy éppen munkát keres, és ez végül is nem tilos. Nem maradt más hátra, el kellett engedni őket. Ezen a reggelen Montenuovo herceg jelentkezett a császárnál Azért jöttem, hogy felségeddel megbeszéljük a szentpétervári látogatás pontos menetrendjét - közölte. - A cárnál teendő látogatás... Már előre megfekszi a gyomromat - vallotta be Franzl sóhajtva, miközben egy makacs szivart próbált meggyújtani. - Felségednek ma rossz kedve van, amint látom - jegyezte meg a herceg gondterhelten. - Talán inkább majd máskor... - Nem, nem - tiltakozott Franzl. - Csak mert aggódom Sissy miatt. A Svájcból érkezett titkos jelentések... - De hát őfelsége a császárné, ahogy tudom, Biarritzban van! - Igen, de hamarosan újra Svájcba akar utazni. Az egészsége sem a legjobb. Bárcsak ott lehetnék vele, vagy sikerülne végleg hazahoznom! - Felséged magányosnak érzi magát, mióta Schratt asszonyról sem hallani - állapította meg Montenuovo. - Talán az oroszországi utazás kicsit felvidítja majd. - Inkább fárasztó lesz a látogatás Miklósnál, semmint vidám. Örülnék, ha túl lennék rajta. Ráadásul itt vannak a múzeumi gyűjtemények gondjai és Ferenc Ferdinánd házassága is! A múzeum végleges berendezéséről volt szó, hiszen már 1891-ben megnyitották. - Nálunk minden ideiglenes dolog egy örökkévalóságig tart - jegyezte meg a.herceg mosolyogva. - De most már elegem van ebből! - válaszolta Franzl. - Mennyivel egyszerűbb lenne, ha nem lennék császári Nem is értem az unokaöcsémet. Ugyan miért

19 akarja a nyakába venni ezt a sok gondot és vesződséget? Hiszen akkor sokkal egyszerűbben menne a Zsófiával kötendő házassága! És az egészsége sem tökéletes, ki tudja, nem tér-e vissza a tüdőbaja is. Makacs az ilyen betegség! - így igaz bólintott a herceg. - És egyáltalán! A főherceg nem túl népszerű, ha megengedi felséged ezt a nyíltságot. Sem a katonaság, sem a társaság köreiben nem sikerült megnyernie az embereket. Nyers, merev modora nem tetszik senkinek. Ráadásul oly lobbanékony, oly hamar dühbe gurul... Azt hiszem, egyáltalán nem olyan, amilyennek az emberek leendő császárukat elképzelik... - Igen, igen - bólintott Franzl gondterhelten. - Tudom, de mit lehet tenni, ha egyszer ilyen. - Talán példát veiietne felségedről. És megtanulhatna uralkodni magán! - Ezt prédikálom neki én is mindig, de semmi értelme. Csak még jobban felizgatja magát. Azt hiszi, hogy én akadályozom meg a Zsófiával kötendő házasságát, pedig én lennék a legboldogabb, ha végre sikerülne megoldást találni, és nem nyomasztana tovább ez a dolog. - Utalt neki felséged arra, hogy milyen megoldás jöhetne szóba? - kérdezte a herceg óvatosan. - Hát persze. Azonnal elutasította. Nem is vártam tőle mást. A herceg egyetlen rezdüléssel sem árulta el, hogy milyen kellemesen érintette a hír. - Nos, talán mégiscsak lemond vagy a trónról, vagy a grófkisasszonyról. Bár amilyen becsületes, úgy érzi, a grófkisasszonynak adott szava köti már. Hiszen nyíltan a vőlegényének vallja magát! - És fejjel megy a falnak - bólintott Franzl. - Be fogja törni a koponyáját, már bocsánat! - szaladt ki a herceg száján meggondolatlanul. Óvatosságból gyorsan témát váltott. - Tudatom majd az urakkal, hogy felséged szeretné a múzeumi gyűjtemények ügyét mihamarabb rendezni. - Sissy akkor sem volt velem, amikor a múzeumot megnyitottam - emlékezett Franzl, akinek a gondolatai már megint Sissy felé kalandoztak. - Pedig úgy

20 illett volna, hogy eljöjjön ő is. - Felségednek hatalmi szóval kellett volna rávennie. - De hát nem akarom megbántanii Tudja, menynyire érzékeny. Pedig most is el kellene kísérnie Szentpétervárra, valóságos sértés a cárral és a cárnéval szemben, hogy megint a császárné nélkül utazom - panaszkodott tovább a császár. - Azt hiszem - mondta Montenuovo - lassan mindenki megszokja ezt a helyzetet, bár valóban rendkívül furcsa. De ha őfelsége a császárné egészsége megint annyira gyenge, akkor bizony belátással kell lennünk, és meg kell bocsátani a távolmaradását. - Ezek az örökös kúrák, ezek az okai - mormogott Franzl. - Csoda, hogy a sok rögeszmés fogyókúra után még egyáltalán életben van. Ő akar lenni a "szép" császárné, ezt hajtogatja... Csak tudnám, kinek szép, mikor soha senki nem láthatja, még én sem! - Azt hiszem, a szentpétervári protokollt majd egy másik alkalommal beszéljük meg, hiszen még van rá idő. Mondjuk, legyek holnap háromnegyed nyolcra Schönbrunnban? - Rendben van - bólintott Franzl megkönnyebbülten. Montenuovo diszkréten visszavonult. Franzlnak nagyon rossz kedve volt. Egyre jobban érezte a múló évek és a magány terhét. Mindennap rengeteg emberrel találkozott, csak épp Sissyjét nem láthatta, akire oly nagyon vágyott! Most Kathi is hiányzott, ezt be is vallotta magának. Sissy legutóbbi bécsi tartózkodása során, néhány héttel ezelőtt alaposan összevesztek. Az ok az volt, hogy Bécsben az a pletyka terjedt el, hogy Franzl és Kathi barátsága több mint barátság, vagyis ha nem is nyíltan, házasságtöréssel vádolták meg a császárt. Ez persze Sissyt mint feleséget és mint császárnét is mélyen sértette. Kathi erre látványosan megszakított minden kapcsolatot a császárral. És ettől most valószínűleg mindketten szenvedtek... A császár sóhajtva pillantott a kandallópárkányon álló órára: még néhány perce maradt, hogy Sissynek írjon pár sort. "Szeretett Angyalomf Mária Valéria azt írta nekem, hogy néhány napra

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Fordította Bíró Júlia A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Federica Bosco SZERELMEM EGY ANGYAL Libri Kiadó Budapest Federica Bosco, 2011 Newton Compton editori s.rl, 2011 Hungárián translation

Részletesebben

Ken Follett. Egy férfi Szentpétervárról. Regény

Ken Follett. Egy férfi Szentpétervárról. Regény Ken Follett Egy férfi Szentpétervárról NNCL1551-534v1.0 Regény Árkádia Budapest 1985 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Ken Follett The Man From St. Petersburg William Morrow and Company, Inc.

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Isaac Asimov-Robert Silverberg: Leszáll az éj

Isaac Asimov-Robert Silverberg: Leszáll az éj Isaac Asimov-Robert Silverberg: Leszáll az éj A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov & Robert Silverberg Nightfall Published 1991 by Pan Books Ltd. Copyright 1990 Nightfall Inc. and

Részletesebben

A teljes nagy Robinson

A teljes nagy Robinson Daniel Defoe A teljes nagy Robinson Robinson Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai Angol eredetiből fordította: Dr. Szerelemhegyi Ervin TARTALOM SZÖKÉS A SZÜLŐI HÁZBÓL AZ ELSŐ HAJÓTÖRÉS

Részletesebben

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3.

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3. 2. Lesum, 1951. Aug. 18. Kedves Nyuszim! - remélem első lapomat, amit még csütörtökön délután írtam innen és a Stiftungba címeztem, idejében megkaptad és már tudod, hogy hol vagyunk. Elhelyezésünk nagyon

Részletesebben

AZ IDŐ ES A SZOBA. Botho Strauss

AZ IDŐ ES A SZOBA. Botho Strauss Botho Strauss AZ IDŐ ES A SZOBA SZEMÉLYEK JULIUS OLAF MARIE STEUBER FÉRFI, AKINEK NINCS MEG AZ ÓRÁJA TÜRELMETLEN NŐ FRANK ARNOLD ALVÓ NŐ FÉRFI TÉLIKABÁTBAN TELJESEN ISMERETLEN FÉRFI Szoba három nagy, utcára

Részletesebben

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS SZABÓ MAGDA Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS Szabó Magda, 1970, 1997 Móra Könyvkiadó, 1994, 1997 TARTALOMJEGYZÉK GINA INTÉZETBE KERÜL... 3 MATULA PÜSPÖK ISKOLÁJA... 7 AZ

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Vámos Miklós Anya csak egy van regény 1992-1994

Vámos Miklós Anya csak egy van regény 1992-1994 Vámos Miklós Anya csak egy van regény 1992-1994 1. A halálnak van humorérzéke. A halálnak van umorérzéke. A halálnak van morérzéke. A halálnak van orérzéke. A halálnak van rérzéke. A halálnak van érzéke.

Részletesebben

SHEILA HOCKEN Emma meg én

SHEILA HOCKEN Emma meg én SHEILA HOCKEN Emma meg én EGY GYEREK, AKI MÁS MINT A TÖBBI Iskolás koromig fogalmam sem volt arról, hogy nem látok rendesen. Homályos, bizonytalan képek és színek között éltem; mintha mindent fátyol borított

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT (Tartalom) A robotika három törvénye 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Mi lett volna, ha...

Mi lett volna, ha... Mi lett volna, ha... Norman és Olivia késésben volt, természetesen, hiszen elkapni egy vonatot mindig az utolsó percek kérdése. Már csak egy hely maradt üresen a kocsiban, az elején, ahol már semmi más

Részletesebben

Hazudd, hogy szeretsz!

Hazudd, hogy szeretsz! 1 Hazudd, hogy szeretsz! 1. Hattyúból kiskacsa Február végi péntek délután volt. Az utolsó rajzórám utolsó negyede, amit azzal töltöttem, hogy álmodoztam a kábé két óra múlva bekövetkező csodás változásról,

Részletesebben

DE MI LETT A N ŐVEL? Férfimese (Jan de Miettanövel ötlete nyomán) Csehov-Kiss Csaba

DE MI LETT A N ŐVEL? Férfimese (Jan de Miettanövel ötlete nyomán) Csehov-Kiss Csaba Játék - súgópéldány - színdarab Manapság, mikor oly sok szó esik a klasszikus szövegek átírásáról, hogy már tudományos fogalom - az enyhén rosszalló mellékzöngéjű dekonstrukció" - is született a jelenség

Részletesebben

Egy haláli szingli meséi

Egy haláli szingli meséi MARYJANICE DAVIDSON MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. 1 MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. Könyvmolyképző Kiadó, 3 Szeged, 2011

Részletesebben

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov: Foundation and Earth Doubleday and

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Görbüljek meg, ha igazat mondok

Görbüljek meg, ha igazat mondok A bemutatja: ALLY CARTER Görbüljek meg, ha igazat mondok Release date: 2011-06-15 A Könyv Megjelenésének éve:...2011 Kiadó:...... KELLY Oldalszám:.........206 Az eredeti köny oldalszáma:... 227 Fejezetek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni mondta Lord Byron, és ő csak tudta, mi illik, ha előkelő angolokról van szó.

My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni mondta Lord Byron, és ő csak tudta, mi illik, ha előkelő angolokról van szó. My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni mondta Lord Byron, és ő csak tudta, mi illik, ha előkelő angolokról van szó. Végeredményben minden történetem ott kezdődik, hogy megszülettem

Részletesebben

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A.

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A. Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A., Milano Fordította: Matolcsi Balázs Eleonórának, mert szavak nélkül megígértem

Részletesebben