Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn"

Átírás

1

2

3 A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg. Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

4 A svéd nyelvű eredeti mű címe: Dödssynden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős szerkesztő: Nagy Árpád Felelős kiadó: a CESAM Publishing Ltd. ügyvezető igazgatója A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Magyar Posta és az AGORA Kft. Ára: 240 Ft

5 A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat Margit Sandemo norvég írónő alkotása Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az ördöggel kötött szövetséget Halálos bűn Európában tombol a harmincéves háború, s magával sodorja a Jéghegyek Népének néhány fiát is. Jó Tengel unokája, a fiatal Cecilie Meiden pedig személyes gondokkal küszködik. Gyermeket vár ráadásul egy nős lelkésztől. Cecilie hű barátját, Alexander Paladint is katasztrófa fenyegeti. A híresztelések szerint súlyos, megbocsáthatatlan bűnt követett el, amelynek büntetése halál Margit Sandemo Jéghegyek Népe című könyvsorozatával Norvégiában, Svédországban, Dániában, Izlandon és Lengyelországban vezeti a bestseller-listákat. Az írónő összesen 100 könyv alkotója.

6 GONOSZ TENGEL régesrégen, több száz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozó-szemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfeletti hatalommal ruházza fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és azután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Senki sem tudja, igaz-e. Valamikor a 16. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberei. Ez a történet az ő családjáról, legkivált családjának nőtagjairól szól.

7

8 1. fejezet 1625 TELÉN Cecilie Meiden az előfedélzeten állva ügyelte, hogyan siklik be a hajó a koppenhágai kikötőbe, a rossz időjárás miatt jókora késéssel. A februári estén sötétség borult a városra és a kikötőre. A csípős hideg arra kényszerítette a lányt, hogy vastag kesztyűjét lehúzva, időről időre leheletével melengesse ujjait. Semmi kedve nem volt visszahúzódni a hajó kátránybűzös belsejébe, így inkább a fedélzeten tartózkodott még akkor is, ha szétvetett lábbal kellett egyensúlyoznia, amikor a hajó ide-oda imbolygott a hullámok hátán. Ennek ellenére remek érzés volt, amint folyton az arcába csapott a friss tengeri levegő. Aki a hajó orrában állt, úgy képzelhette, övé az egész világ. Cecilie keserű szájízzel idézte emlékezetébe az elmúlt hónapok eseményeit. Hogyan ronthatta el ennyire a saját életét? De vajon egyedül csak ő tehetett róla? Alexander Paladint többé látni sem bírom gondolta, most már legalább századik alkalommal. Képtelen vagyok úgy a szemébe nézni, hogy ne kiáltsam az arcába, tudom, milyen titkos vágy emészti. Korábban nem is sejtette, mekkora fájdalmat okoz neki a szörnyű igazság. Mindeddig magának sem adott számot arról, mit is jelent számára Alexander. Jól emlékezett első találkozásukra. Épp hogy megérkezett a távoli, dán királyi udvarba, amikor elérte a kolera pusztításáról tudósító levél. A hirtelen rászakadt gyászhír miatt végtelenül szomorúnak érezte magát, nem is szólva az ellenséges környezet keltette félelemről és bizonytalanságról. Ekkor Alexander Paladin tévedésből benyitott

9 a szobájába, és rövid beszélgetésük során visszaadta az életkedvét. Azon nyomban megkedvelte a férfit. Alexander azóta támogatta őt, ahogy mondani szokta, a kis norvég lányt a királyi udvar ármánytól és gyanakvástól mérgezett világában. Ceciliét mindig mélységes öröm fogta el, ha a délceg testőrtiszt társaságát élvezhette. Alexander a király bizalmasa volt, és feltűnően elegáns, erős, tekintélyt parancsoló férfi. Sötét haja, nemes vonásai, fájdalmas mosolya Jaj, mennyire rabul ejtette az a mosoly! Alexander Paladin mindig olyan zárkózottan, olyan tartózkodón viselkedett. Éreztette, hogy kedveli őt, de tovább nem ment Olyan férfi, akiben megbízhat jóbarát, aki gondoskodott róla. De hát miért érzett olyan szörnyű fájdalmat, amikor megismerte a titkát? Ő, aki a Jéghegyek Népének és a széles látókörű Meiden családnak a leszármazottja, ne lehetne elég nagylelkű és megértő a szerencsétlen Alexanderrel szemben? Miért rázta meg annyira unokafivére, az ifjú Tarjei szájából hallott igazság? A nagy tudású fiatalember szokatlanul mélyen látott bele más emberek lelkébe, és végül felvilágosította arról, milyen titok lappang a háttérben. Mindez akkor történt, amikor Norvégiában meglátogatta a családját. És ő, ő hogyan reagált? Az igazság hallatán elszörnyedt és mély szomorúság fogta el. Ez természetes is. De muszáj volt-e Martin, a fiatal pap karjai közé vetnie magát? Csakis azért, mert az ugyanolyan szomorúan mosolygott rá, mint Alexander, és sokban emlékeztetett a katonatisztre? Cecilie életében soha semmit nem bánt meg annyira, mint azt a Martinnal történt rövid, heves találkozást. Mi-

10 lyen nyomorúságos is volt az egész! Két egyformán magányos és csalódott, szerelemre vagy nyersen szólva: párzásra kiéhezett ember kis időre egymásra talált. Megesett nő lett belőle. Ha valaha mégis férjhez menne, a jövendőbelije szemébe kellene néznie. Kénytelen lenne megvallani neki, hogy már nem szűz. Vajon mit szólna ehhez az illető? Azon nyomban hátat fordítana neki? A hajó közben befutott a kikötőbe. Noha az udvarban tudtak az érkezeséről, senki sem jött ki elé a rakpartra. Pedig ha jócskán megkésve ért is be a hajó, a királyi palotából könnyen észre lehetett venni az árbocok csúcsát. Kénytelen volt egymaga nekivágni a kivilágítatlan sikátorokon át vezető útnak, amelyen a sötétség oltalmát kihasználva válogatott csőcselék leselkedett. Balszerencséjére nem akadt olyan utas, akihez csatlakozva megtehette volna a palotához vezető nem túl nagy távolságot. Cecilie jól megmarkolta utazóládáját, mély lélegzetet vett, mintha ezzel merítene bátorságot, és partra szállt. Kelletlenül hagyta el a fáklyafényben úszó rakparton nyüzsgő embertömeget, és máris néptelen vidékre jutott. Elfogta a rémület. A Jéghegyek Népéből származó Sol, akire külsőre olyannyira hasonlítón, kihívásként fogta volna fel az egész éjszakai sétát. Sol valószínűleg boldog lett volna, ha megtámadják, csak hogy gyakorolhassa valakin különleges képességeit. Cecilie azonban nem rendelkezett a Jéghegyek Népének varázserejével, még ha közülük is származott. Egyes-egyedül saját csekély erejére számíthatott Időközben megtanulta az illemtudó viselkedés szabályait. Az udvarnál mindig maga volt a tökéletes úri-

11 hölgy. Csupán odahaza, gyengéden szerető családja körében engedett fel a méltósága. Hogyan vethette magát a pap karjai közé Cecilie úgy horgasztotta le fejét, akár a rémült iskolás gyerek a tanító előtt. Borzalmasan szégyenkezett amiatt, ami a temető melletti fészerben történt. Egyetlen vigaszául az szolgált, hogy Martinius tiszteletes úr lépett fel kezdeményezően. Sohasem esik meg az a dolog, ha a lelkész nem fogja meg és nem sugdos a fülébe mindenfélét magányról és vágyakozásról. Mindez azonban gyenge vigasznak bizonyult. Engedékeny volt, sajnos túlságosan is! Cecilie könnyen maga mögött hagyta az út első szakaszát. Csupán néhány utcalány kiáltotta utána gyűlölködő hangon, hogy takarodjék el a körzetükből. A bajok akkor kezdődtek, amikor a királyi palota előtti utolsó szakaszhoz ért. Abban a keresztutcában, amelyen át kellett haladnia, olyan tömeg zajongott, amely csupán az éj leple alatt mutatkozott a szabadban; csavargók, részegek, ringyók és útonállók. Az utca közepén szalmából és mindenféle hulladékból rakott máglya körül melegedve szidták a világ nyomorúságát. Cecilie vonakodott ugyan, mégis kénytelen volt áthaladni az utcakereszteződésen. Torkában dobogott a szíve, ahogyan megpróbálta a lehető legkevésbé feltűnően a lábát szaporázva háta mögött hagyni az egész csőcseléket. Messze az utca végén, a palota előtti nyitott téren egészen másféle emberek tüzeinek fényei derengtek. A rémült lány számára az őrtüzeknél melegedő katonák egy teljesen más világ távoli hírnökeinek tűntek. Cecilie most már nem járt túl messzire a tértől, ő azonban úgy érezte, végtelen hosszú, veszélyekkel és

12 félelemmel teli utat kell még megtennie. Már csaknem elérte az utca torkolatát anélkül, hogy észrevették volna. Éppen akkor, amikor megkönnyebbülten fel akart lélegezni, mézesmázosan hízelgő hangot hallott a háta mögött, és egész testében megkövült a rémülettől. Ki látott már ilyet? szólt a hang. Cecilie érezte, amint valaki megragadja a kabátját. Gyorsan hátrafordult, és egy szemtelenül vigyorgó arc közepén tátongó fogatlan szájjal találta szemben magát. Azonnal felismerte, hogy most semmit sem segít, ha megjátssza az előkelően magabiztos ifjú nemes hölgyet. Itt az a szabály érvényesült, hogy szégyen a futás, de hasznos. Kitépte a kabátját a csavargó mancsából és futásnak eredt. A fogatlant két másik férfi követte. Az erényét nyugodtan megtarthatja a nagyságos kisasszony, mi csak a ládáját akarjuk gúnyolódott az egyik útonálló. Cecilie nem sietett az éjszakai rablók orrára kötni, hogy az erénye úgyis odavan, inkább minden erejét öszszeszedve a fából készült utazóládával oldalba vágta egyiküket. A csavargó megtántorodott és elvágódott a mocskos kockaköveken. Kerten azonban meg mindig ott voltak. Cecilie futásnak eredt, olyan gyorsan szaladt, amennyire csak hosszú szoknyái engedték. Az útonállók abban a pillanatban ragadták meg, amikor elérte a királyi palota előtti teret. Cecilie látta, hogy az őrtüzek által megvilágított téren lovaskatonák járnak fel-alá. Az egyik gazfickó befogta a lány száját és megpróbálta visszahúzni a sötét utcába, miközben a másik az útiládát akarta kicsavarni a kezéből. Ceciliének sikerült egy pillanatra kiszabadítania ma-

13 gát a rablók markából. Felsikoltott, de az egyik akasztófavirág ismét befogta a száját. Szerencséjére néhány lovaskatona meghallotta rövid, félig elfojtott sikolyát és azonnal rájött, mi történik. Odavágtattak, mire az útonállók csapot-papot otthagyva elmenekültek a girbegurba utcák menedéket adó sötétjébe. Minden rendben van, kisasszony? kérdezte egy szakállas tiszt. Igen. Végtelenül köszönöm a segítségüket motyogta kifulladva Cecilie, aki alig tudott megállni a lábán. Hirtelen újabb lovas bukkant fel mellette. De hiszen ez Cecilie! kiáltotta egy jól ismert hang. Drága gyermek! A lány felnézett. A tűz fel-fellobbanó fényében meglátta a lovon ülő Alexander alakját. Ebben a pillanatban kizárólag végtelen örömet érzett a férfi láttán. Megfeledkezett a kapitány szörnyű titkáról, csupán kedves barátot látott benne, aki most csillogó mellvértet, fekete lovassági köpenyt, széles karimájú tollas kalapot és hosszú csizmát viselve oly tekintélyt parancsolóan magasodott föléje a nyeregben. Alexander! mosolyodott el a lány. A férfi lehajolt a nyeregből és megragadta Cecilie kinyújtott kezét. Most jöttél meg Norvégiából? Igen. Késett a hajó, és senki nem várt a kikötőben. Alexander a szája szögletében morgott valamit a gondatlan udvaroncokról. Nem tudtam az érkezésedről mondta. Ezenkívül szemlére készülünk tette hozzá. Alexander várakozó bajtársai felé fordult és egy másik tisztnek adta át a parancsnokságot.

14 A palotába kell kísérnem Meiden kisasszonyt közölte. Ezzel leszállt a nyeregből és egy katonára bízta a lovát. Milyen jó, hogy újra láthatlak, Cecilie mondta barátságosan, miközben a palota kapuja felé tartottak. Távollétedben üres volt Koppenhága. Hogy érezted magad Norvégiában? Ó, Alexander, annyira jó volt egy időre hazatérni! A lány lelkes szavakkal ecsetelni kezdte, milyen is az élet a graastensholmi kastélyban. Alexander Paladin átkarolta a vállát. Úgy örülök, hogy ilyen boldognak látlak, kedves barátném mosolygott rá. Ceciliének csak ebben a pillanatban jutott eszébe a tiszt borzalmas titka. Feltűnően férfias megjelenése ellenére nem őrá, a nőre vágyott, hanem egészen másra. Öntudatlanul elhúzta a karját, Alexander pedig gyorsan elengedte. Némán haladtak el az őrség mellett a palota jobb szárnya felé. Amikor a lány ajtaja elé értek, a férfi hirtelen megállt és csendesen így szólt: Megértettem, hogy mindent tudsz. Cecilie bólintott. A folyosón lógó lámpák gyengén bár, de mégis megvilágították Alexander arcát. A tiszt szeméből végtelen szomorúság áradt. Ki mondta el? Tarjei, az unokafivérem, Ő az a nagy tudós, akiről meséltem már neked. Vagy úgy. És hogyan fogadtad a hírt? Cecilie ügy érezte, szörnyű nehéz erről a dologról beszélni. A legszívesebben berohant volna a szobájába és magára csukta volna az ajtót, de tudta, hogy a szerencsét-

15 len Alexander mégsem érdemel ilyen bánásmódot. Először egy kukkot sem értettem belőle. Úgy értem, abból, ami a helyzetedre vonatkozott. Ilyesmiről még sohasem hallottam. Semmit sem fogtam fel, valóban semmit. Azután úgy éreztem, forog velem a világ Elhallgatott. És aztán? kérdezte halkan, de határozottan a tiszt. Végtelenül szomorúnak éreztem magam suttogta Cecilie. Alexander jó ideig némán állt mellette, ő pedig a padlóra meredt, miközben úgy érezte, nyomban megszakad a szíve. Az előbb azonban, amikor véletlenül találkoztunk törte meg végre a csendet a férfi, olyan boldognak tűntél. Vagy talán tévedek? Örültél, amikor megpillantottál. Valóban boldog voltam. Mindenről megfeledkeztem. És most mit szólsz hozzám? Ezt meg hogy értsem? Nagyon szeretném, ha jó barátok maradnánk, Cecilie. A lánynak kavargott a feje. El tud vajon viselni egy efféle barátságot? Elég erős ahhoz, hogy leplezni tudja undorát? Nem fogja-e megalázottnak erezni magát ez a szerencsétlen, ha észreveszi, micsoda néma szemrehányás és megvetés árad feléje bűnös szenvedélye miatt? Hirtelen eszébe jutott az a kínos élmény Martinius tiszteletessel, és rögtön elfogta a szégyenérzet. Ő vajon mire lehet olyan büszke? Biztosíthatlak a barátságomról, Alexander mondta remegő hangon. Köszönöm, Cecilie.

16 A lány bizonytalanul elmosolyodott és a kilincs után nyúlt. A férfi azonnal megértette a szándékát, és búcsúzóul kezet csókolt neki. Mikor utazol el Koppenhágából? kérdezte távoztában Alexander. Úgy érted, hogy Dalumba, a királyi gyermekek után? Inkább Frederiksborgba, mert ott vonnak látogatóban. Valóban? Nem is tudom. Holnap meg kell kérdeznem. Feltétlenül érdeklődd meg! Szeretném, ha megmondanád. Jó éjszakát, drága barátném! Cecilie némán meredt utána, miközben délceg alakja eltűnt a hosszú folyosó félhomályában. Alexander mindig úgy viselkedett vele, akár egy Grál-lovag, Bárcsak ne árnyékolta volna be a gáncstalan lovag képét rút, bűnös, érthetetlen szenvedélye! Ceciliének még ott a nyitott ajtóban eszébe jutott, hogy elfelejtette megkérdezni tőle, miféle seregszemlére is készülődtek odalent a téren a katonák. MÁR MÁSNAP értesült a palotában keringő szóbeszédről. Alexander helyzete rendkívül bizonytalanná vált az udvarban. Csupán kimagasló katonatiszti erényeinek és a király kegyének köszönhette, hogy egyelőre megmenekült a legszörnyűbb megaláztatásoktól. Valamiféle per készülődött, de hogy pontosan miről van szó, azt nem tudta meg. Cecilie komolyan aggódott a boldogtalan Alexander miatt, mert mindennek ellenére mélyen együttérzett vele.

17 Alig néhány napja volt Koppenhágában, amikor felfedezte, milyen szörnyű helyzetbe került. Martinnal folytatott rövid és meggondolatlan kalandja ugyanis következményekkel járt. Cecilie úgy érezte, ez fiatal életének legborzalmasabb napja. Először kővé dermedt a rémülettől, de utána mégis áltatni kezdte a magát. Ugyanúgy viselkedett, mint bármelyik fiatal nő, aki meggondolatlan kalandba keveredett. Az egyik pillanatban olyan erővel kulcsolta össze a kezét, hogy csaknem felkiáltott fajdalmában, a következőben pedig lázasan próbálta elhitetni magával, hogy még nincs semmi baj, legfeljebb néhány hét múlva derülhet fény a helyzetre. Utána dühroham fogta el. Megátkozta és mindennek elmondta az ifjú papot, míg rá nem jött, hogy ót magát ugyanakkora felelősség terheli a történtekért, hiszen nem tanúsított ellenállást. Most azonban már nem lehetett visszacsinálni a történetet Valójában csupán két hét telt el azóta, hogy a temető melletti fészerben Martinnal találkozott. Egy pillanatra feltámadt benne a remény, hogy talán mégsem bizonyosság, amitől retteg. Ceciliének azonban volt annyi józan esze, hogy csakhamar belássa, mennyire súlyos a helyzete. Abban a pár napban, amelyet még a fővárosban töltött, gyöngyökkel kellett volna kihímeznie a király és Kirsten Munk leányának, Anna Catherinének egyik szoknyáját, de nem túl sok gyöngyszemet varrt fel. Zavaros homályba borult a minta, miközben lelki szemei előtt rémítő képek bukkantak fel. Születendő gyermekével

18 együtt gyalázat és kitaszíttatás lesz a sorsa Cecilie felnyögött és megpróbált a hímzéssel foglalatoskodni. Három nap múlva lovaskocsin Frederiksborgba utazik. Addig valamiféle megoldást kell találnia kínos helyzetére, mert ha egyszer felfedezik, milyen állapotban van, valóban nem számíthat kegyelemre. A legjobb esetben csupán kidobják a királyi udvarból, de ha nincs szerencséje, még pellengérre is állíthatják. Utána pedig bukott nőként egész életére szóló megbélyegzés jut osztályrészéül. Ezen a reggelen ébredt a szörnyű bizonyságra. Gyengének és betegnek érezte magát. Aminek már egy héttel azelőtt be kellett volna következnie, nem történt meg. Pedig korábban milyen pontosan jött! Egész nap lázasan cikáztak fejében a gondolatok. A legvadabb terveket ötölte ki, de azon nyomban el is vetette őket. Noha ismert módszereket a magzat elhajtására agyondolgozni vagy félholtra táncolni magát, súlyos terheket emelgetni, elmenni a javasasszonyhoz, különféle főzeteket inni, nem úgy nevelték, hogy kioltson egy életet. Estére döntött, de ez sem töltötte el megnyugvással Bárcsak több ideje lenne és ne kellene ennyire sietnie! Most azonban egyetlen napot sem vesztegethet! Noha reszketett a félelemtől, összeszorította a fogát és felkereste Alexander Paladin házát. A kegyelmes úr nincs idehaza fogadta a hűséges inas. A palota lovagtermébe hívták. Cecilie csaknem teljesen összeomlott a hír hallatára. Értem. Mikor jön haza? nyögte ki nagy nehezen.

19 Nem tudom, méltóságos bárónő. Az őrgróf úrnak mostanában rengeteg dolga akad. Őfelsége háborúra készülődik a pápisták ellen, és nagy sereget gyűjt. Ceciliét e pillanatban kevéssé érdekelte, kivel hadakozik az ország. A katonafogdosók norvégiai üzelmeiről és két unokafivérének sorsáról fogalma sem volt, hiszen már előbb elhagyta Graastensholmot. A szerencsétlen lányt csupán a vészesen fogyatkozó idő foglalkoztatta. Bármennyire is viszolygott az őrgróffal való személyes találkozástól, most mindent megadott volna, ha beszélhet vele. Most mit csináljak? suttogta hamuszürkére vált ajkakkal. Sürgősen beszélnem kell vele! Nem sürgősen, azonnal! Ha bejönne a méltóságos kisasszony, elküldhetnék egy legényt a kegyelmes úr után mondta vonakodva az inas. Ceciliének eszébe jutott a pellengér, ami igazán nem kecsegtetett túl sok jóval. Nagyon köszönöm. Követte az inast az előcsarnokba, ahol hirtelen megfogta a karját és bizalmasan azt kérdezte tőle: Mondja csak ijesztő híreket hallottam. Igaz, hogy nagy veszély leselkedik az őrgróf úrra? Az inas arcán rémület tükröződött. Tudta azonban, mennyire szoros barátság fűzi Alexanderhez a lányt, és látta, milyen aggodalom árad a szeméből. Bizony nagy veszély, méltóságos bárónő. A helyzet véresen komolyra fordult. Már csak néhány nap van hátra, azután mindennek vége. Cecilie bólintott. A perre gondol?

20 Arra. Cecilie némán tette meg az elegáns szalonba vezető utat. Az inas hellyel kínálta, aztán szó nélkül távozott. Noha az inas szavai megkönnyítették a fiatal nő dolgát, egyáltalán nem érezte úgy, hogy máris elérte volna célját. Jó ideig kellett várakoznia, ami nem hatott rá valami megnyugtatóan. Erezte, mennyire izzad a keze. Idegességében a szalon berendezésének legapróbb részletét is igyekezett emlékezetébe vésni, miközben nyugtalanul fel-alá járt a helyiségben. A szalon berendezése gyönyörű bútordarabokból állott. Alexander nyilván örökölhette a díszes reneszánsz székeket, a rengeteg drága könyvet, sőt még azt a világtérképet is, amelyen Cecilie nemigen igazodott ki. Bizonyára nagyon gazdag lehetett, most azonban egész vagyona sem segíthetett rajta Végre Alexander sietős léptei közeledtek az előcsarnok felől. Cecilie, aki éppen a családi arcképeket szemlélte, izgalmában csaknem sóbálvánnyá meredt. Érezte, ahogyan arcába tódul a vére. Görcsösen összekulcsolta a kezét és tágra nyílt, rémült szemmel bámult az ajtó felé. Most az a legfontosabb, hogy jól válogassa meg a szavait! Alexander amilyen gyorsan jött a szalonig, olyan lendülettel nyitott ajtót. Meglehetősen mogorvának tűnt. Mit jelentsen ez, Cecilie? A fiú azt mondta, nagyon sürgős, én pedig fontos tanácskozásról jöttem el a kedvedért. A nő ijedtében teljesen megmerevedett. Vissza kell menned? Igen, méghozzá minél hamarabb. Rám tudsz szánni egy félórát?

21 Ha lehet, inkább fogd még rövidebbre, amit el akarsz mondani. Az államtanácsban nem voltak valami jókedvűek, amikor faképnél hagytam őket. Bocsáss meg, kérlek suttogta lesütött szemmel Cecilie. Rövidre fogom a mondanivalómat, de nem olyan dologról van szó, amit kutyafuttában el lehetne intézni. Bárcsak több napom lenne rá! Ülj le végre! mondta barátságosabb hangon a férfi, miközben letelepedett az egyik karosszékbe. Látom, nagy bajban vagy. Miről van szó? Milyen vonzó látványt nyújtott ebben a pillanatban, mennyire előkelő jelenség sötét hajával, tiszta tekintetével, nemes vonásaival! Mindennek azonban most semmiféle jelentősége sem volt. Noha Cecilie előzőleg gondosan kigondolta, hogyan hozakodik elő a mondanivalójával, egyetlen szó sem jutott eszébe. Alexander Ha most javasolok neked valamit, nehogy azt hidd, hogy ártani akarok neked vagy meg akarlak sérteni. A férfi összehúzta a szemöldökét. Szó sincs zsarolásról dadogta a nő. Tudom, hogy bajban vagy, de ne felejtsd el, hogy én melletted állok! Alexander egyetlen szót sem szólt, csupán várakozó arckifejezéssel nézett rá. Cecilie azonban megérezte, milyen űr támadt közöttük előbbi sete-suta megnyilatkozása után. Mély lélegzetet vett és a lényegre tért. A segítségedet kérem. Nagy szükségem van rá, mert kétségbeejtő helyzetben vagyok. Alexander kedvetlennek tűnt. Pénzt kérsz? kérdezte.

22 Dehogy! Azt hiszem, viszonzásképpen én is tudok neked segíteni. Nem sikerült! gondolta lehangolva, amikor látta, mennyire elkedvetlenedett utolsó szavainak hallatán a férfi. Cecilie összekulcsolta a kezét és mélyen felsóhajtott. Tudom, milyen súlyos helyzetben vagy. Nem ismerem a részleteket, de Rájött, hogy előző szavait ismétli. Mindezt elmondta már. Folytasd mondta hűvösen az őrgróf. Szükséged van a segítségemre. Mire gondolsz? Cecilie nagyot nyelt. Ki kell végre mondanom. Amikor karácsonykor otthon voltam, borzalmas ostobaságot követtem el. Olyasmit, amire semmiféle mentség sincs. Ma reggel rájöttem, hogy gyermeket várok. Alexander döbbenetében levegő után kapkodott. Nemrég történt folytatta Cecilie. Alig két hete. Azt is tudom, hogy a gyengeséged miatt kockáztatod az udvartól való elbocsátásodat, talán még a fejed is veszélyben forog. Történt egy és más a távollétemben, ugye? Igen felelte némi vonakodás után Alexander, és székéből felállva hátat fordított a fiatat nőnek, mintha nem bírná elviselni a tekintetét. Talán még emlékszel a fiatal Hansra? Hogyne. Hans elhagyott egy másik férfi miatt. Milyen furcsán is hangzott, amit mondott! Akárcsak a normális emberek szerelmi bánata. Tetten érték őket folytatta Alexander. Hans új

23 barátja kiadta a nevemet. Azt állítja, hogy Hans mesélt rólam. Cecilie megértette, milyen fájdalom nyomasztja a szerencsétlen őrgrófot. És mi van Hansszal? Annyi tisztesség maradt benne, hogy letagadjon. Én pedig eléggé hálás vagyok neki, amiért mindeddig így vallott. De senki nem hisz neki. Szörnyű helyzetben vagyok, Cecilie. Alexander ismét a nő felé fordult és visszaült a karosszékbe. Most, hogy elmondta, ami leginkább nyomasztotta, ismét a fiatal nő szemébe mert tekinteni. Az ügyet néhány nap múlva tárgyalják, nekem pedig meg kell jelennem a törvényszék előtt, ahol a Bibliára kell megesküdnöm. Én azonban hivő ember vagyok, nem teszek hamis esküt Még a király sem menthet meg? Ő hisz nekem egyelőre. Ha megtudja, hogy hazudtam neki, végem van. Cecilie bólintott, mert nem talált szavakat. Most értette meg, miféle gyalázat, megaláztatás várhat egy Alexanderhez hasonlóan magas állású emberre. Az a veszély fenyegeti, hogy nyilvánosan megkorbácsolják Ki volt az illető? kérdezte csendesen Alexander. A lányt meglepte, hogy máris az ő bajára terelődött a szó. Egy pillanatra megfeledkezett arról, ami nyomasztja. Alexander felvillanó érdeklődése azonban jól esett neki. Szégyenében és önmaga miatt érzett undorában elfordította a fejét. Családunk egyik jó barátja telelte. Egy lelkész, aki nagyon boldogtalan házasságban él és emberi meleg-

24 ségre vágyik. Az egész dolog egyébként nagyon gyorsan esett meg. Mennyire felesleges is volt! Miért tetted, Cecilie? Bárcsak tudnám! Abban a pillanatban nagyon szükségesnek találtam. Alexander hűvös mosolya ellenére láthatólag mulatott ezen a válaszon. Igencsak sajátosan fejezed ki magad, de tudom, mire célzol. Az ilyesmit néha nagyon szükségesnek érzi az ember. Alexander sokáig behatóan nézett a nőre. Bizonyára megérted, többet kell tudnom arról, milyen is az a férfi. Értelmes? Hogyne! Finom és nemeslelkű. Lehetetlen helyzetben volt, a felesége ugyanis minden házastársi jogát megtagadta tőle. Őneki semmiért sem tehetek szemrehányást Nagyon különbözik tőlem? Dehogy, dehogy. Éppen ellenkezőleg felelte buzgón Cecilie. Bizonyos szempontból azért igen mondta elvörösödve. Értem már, mit terveltél ki szólalt meg Alexander. De biztos vagy benne, hogy felkészültél rá? Különben nem jöttem volna ide. Hidd el, nem volt könnyű döntés! Elhiszem, És mindezt ma reggel ötölted ki? Biztosan megérted, hogy a tervemben az idő lényeges tényező. Természetesen értem. De egyvalami azért aggaszt. Mi lenne az? Hogyan engedhettél éppen neki? Miért éppen ez aggaszt? Nem látod be? Gondolkodj el rajta, Cecilie!

25 Alexander megérthette, miért engedett Martinnak. Amiért emlékeztet őrá! A fiatal nő kihúzta magát. Beismerem, hogy volt egy idő, amikor visszafogott magatartásod összezavart és elszomorított. Azonban minden veled kapcsolatos érzésem és reményem nagyon gyorsan elszállt, amikor Tarjei elmesélte, milyen hajlamok rabja vagy. Ennek ellenére odaadtad magadat egy olyan férfinak, aki legalább külsőre emlékeztet ram? Nevezzük az utolsó lángocska fellobbanásának, ami azzal az ostoba cselekedettel ki is hunyt. Egészséges, erős és edzett vagyok, Alexander. Soha nem lennék a terhedre, mindketten élhetnénk a magunk életét. Ez nem igazságos veled szemben. Fiatal nő vagy, és Cecilie megelégelte Alexander nyilvánvaló ellenállását. Szégyenében elvörösödött és felállt Bocsáss meg nekem motyogta. Felejtsd el tapintatlan viselkedésemet! Az ajtó felé sietett, de a férfi gyorsabb volt nála. Vasmarokkal ragadta meg a kezét, miközben égő szemmel meredt rá. Az ég szerelmére, Cecilie, nehogy azt gondold rólam, hogy meg akartalak alázni! Téged, aki olyan kedves vagy nekem. A magam részéről tárt karokkal mondok igent az ajánlatodra. Vagy nem érted, hogy te vagy a fuldokló utolsó szalmaszála? Szavaid örömmel és reménynyel töltöttek el ebben a végzetes órában. Csak arra gondoltam, kicsikém, hogy nem tudod, mibe bocsátkozol. Mi más választásom lehetne? Igaz. Meg kell bocsátanod a vonakodásomat, rette-

26 netesen sértő lehetett rád nézve. Megkíméllek attól, hogy a segítségemért kelljen könyörögnöd. Nekem kell kimondanom azt, amit még nem ejtettél ki a szádon. Tudhatod, hogy a barátod vagyok, de sohasem leszek szerelmes beléd. A házasságunk nem fog beteljesedni. Tudom. Megleszek nélküle. Alexander elgondolkodva nézett a fiatal nőre. Valóban? Nagy áldozat, talán nagyobb, mint gondolnád. Tizennégy nappal ezelőtt jócskán megundorodtam a testi szerelemtől. Ez a viszolygás még jó néhány évig el fog tartani Alexander bólintott Ceciliére nézett, de úgy tűnt, mintha gondolatban messze járna. Cecilie némán húzta fel a kesztyűjét. Közben arra gondolt, mi várna rá, ha Alexander nem könyörült volna meg rajta. Természetesen hazautazhatna, amivel szégyent hozna szerető szülei fejére. Mindenki a járásbíró bukott lányáról beszélne A szülei bizonyára megbocsátanának neki és gyermekestül befogadnák, akárcsak hajdan Solt és a kis Sunnivát. De elbír-e a család hírneve még egy ilyen botrányt? Charlotte nagymama egykor ugyancsak fattyúnak adott életet, aki történetesen a saját apám gondolta kétségbeesetten. Azután az a szerencsétlen, átokverte Sol következett a boldogtalan Sunnivával, most pedig rajtam volna a sor. Még ha családi hagyomány is a törvénytelen gyermek, nem akarta felvilágosodott, nagylelkű szüleit még egy ilyen skandalummal megterhelni. Ennél is szörnyűbb dolog volna visszatérni a graastensholmi egyházközségbe, amelynek élén a nős Martinius tiszteletes áll. Cecilie soha többé nem akarta

27 látni a jobb sorsra érdemes ifjú papot. Igaz, derék és barátságos ember, nemes gondolkodású. Ám közösen elkövetett bűnük örökre elválasztotta őket egymástól. Nem is kötötte össze kettejüket más, csak a magány. Sőt, ha Martin házasságtörése kiderülne, akár mindketten a fejüket kockáztatnák. Gondolataiból Alexander hangja riasztotta fel. Mielőtt elfelejteném: hogyan szándékozod elrendezni közös életünket? Úgy értsem, teljesen gyakorlati szempontból? Igen. Ezt is végiggondoltam válaszolta gyorsan Cecilie. Ha megvalósítható, külön hálószobában kellene aludnunk. Egymás mellett, nehogy bárki is gyanút fogjon, de mindegyikünk hálószobája saját felségterületünk volna. Mindebben nem találsz semmi kivetnivalót, ugye? Egyáltalán nem mondta a férfi. Egyeden dologra azért mégis megkérnélek. Megértem, hogy nem tudsz a hajlamaidon változtatni. Tekintettel lennél azonban rám annyiban, hogy nem vezeted be a barátaidat a hálószobádba? Ha megoldható, talán egy távolabb fekvő másik szobát használhatnál erre a célra. Cecilie meglepődve tapasztalta, milyen nyíltan mer fogalmazni. De lepleznie kellett undorát, hogy tiszta vizet önthessen a pohárba. Alexander elgondolkodott a nő előbbi szavain. Elfogadható teltételeket támasztasz bólintott végül. Nagyobb diszkrécióra van szükség, mint eddig. Nekem is sokkal óvatosabbnak kell lennem, noha Hans volt az, aki elővigyázatlanul viselkedett. Sohasem törődött azzal, látja-e valaki. A férfi arca újra fájdalmasan eltorzult, ami ismét

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Hódos Mátyás A Kék Madár fészke

Hódos Mátyás A Kék Madár fészke Hódos Mátyás A Kék Madár fészke Hódos Mátyás A KÉK MADÁR FÉSZKE Egy jó házasság igaz története Esszéregény TINTA KÖNYVKIADÓ Hódos Mátyás 2007 ISBN 978 963 7094 85 9 A kiadásért felelõs Kiss Gábor, a Tinta

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Harc, politika, küzdelem. E három dolog teljesen felőrli minden energiámat. Amellett, hogy a törökök végigpásztázzák az országot, a Habsburg birodalomra

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel OLVASNI JÓ! 6 Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel 1 Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel Könyvmolyképző Kiadó

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja A legkedvesebb fiú rabszolga lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Kerr és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben