Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn"

Átírás

1

2

3 A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg. Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

4 A svéd nyelvű eredeti mű címe: Dödssynden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős szerkesztő: Nagy Árpád Felelős kiadó: a CESAM Publishing Ltd. ügyvezető igazgatója A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Magyar Posta és az AGORA Kft. Ára: 240 Ft

5 A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat Margit Sandemo norvég írónő alkotása Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az ördöggel kötött szövetséget Halálos bűn Európában tombol a harmincéves háború, s magával sodorja a Jéghegyek Népének néhány fiát is. Jó Tengel unokája, a fiatal Cecilie Meiden pedig személyes gondokkal küszködik. Gyermeket vár ráadásul egy nős lelkésztől. Cecilie hű barátját, Alexander Paladint is katasztrófa fenyegeti. A híresztelések szerint súlyos, megbocsáthatatlan bűnt követett el, amelynek büntetése halál Margit Sandemo Jéghegyek Népe című könyvsorozatával Norvégiában, Svédországban, Dániában, Izlandon és Lengyelországban vezeti a bestseller-listákat. Az írónő összesen 100 könyv alkotója.

6 GONOSZ TENGEL régesrégen, több száz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozó-szemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfeletti hatalommal ruházza fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és azután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Senki sem tudja, igaz-e. Valamikor a 16. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberei. Ez a történet az ő családjáról, legkivált családjának nőtagjairól szól.

7

8 1. fejezet 1625 TELÉN Cecilie Meiden az előfedélzeten állva ügyelte, hogyan siklik be a hajó a koppenhágai kikötőbe, a rossz időjárás miatt jókora késéssel. A februári estén sötétség borult a városra és a kikötőre. A csípős hideg arra kényszerítette a lányt, hogy vastag kesztyűjét lehúzva, időről időre leheletével melengesse ujjait. Semmi kedve nem volt visszahúzódni a hajó kátránybűzös belsejébe, így inkább a fedélzeten tartózkodott még akkor is, ha szétvetett lábbal kellett egyensúlyoznia, amikor a hajó ide-oda imbolygott a hullámok hátán. Ennek ellenére remek érzés volt, amint folyton az arcába csapott a friss tengeri levegő. Aki a hajó orrában állt, úgy képzelhette, övé az egész világ. Cecilie keserű szájízzel idézte emlékezetébe az elmúlt hónapok eseményeit. Hogyan ronthatta el ennyire a saját életét? De vajon egyedül csak ő tehetett róla? Alexander Paladint többé látni sem bírom gondolta, most már legalább századik alkalommal. Képtelen vagyok úgy a szemébe nézni, hogy ne kiáltsam az arcába, tudom, milyen titkos vágy emészti. Korábban nem is sejtette, mekkora fájdalmat okoz neki a szörnyű igazság. Mindeddig magának sem adott számot arról, mit is jelent számára Alexander. Jól emlékezett első találkozásukra. Épp hogy megérkezett a távoli, dán királyi udvarba, amikor elérte a kolera pusztításáról tudósító levél. A hirtelen rászakadt gyászhír miatt végtelenül szomorúnak érezte magát, nem is szólva az ellenséges környezet keltette félelemről és bizonytalanságról. Ekkor Alexander Paladin tévedésből benyitott

9 a szobájába, és rövid beszélgetésük során visszaadta az életkedvét. Azon nyomban megkedvelte a férfit. Alexander azóta támogatta őt, ahogy mondani szokta, a kis norvég lányt a királyi udvar ármánytól és gyanakvástól mérgezett világában. Ceciliét mindig mélységes öröm fogta el, ha a délceg testőrtiszt társaságát élvezhette. Alexander a király bizalmasa volt, és feltűnően elegáns, erős, tekintélyt parancsoló férfi. Sötét haja, nemes vonásai, fájdalmas mosolya Jaj, mennyire rabul ejtette az a mosoly! Alexander Paladin mindig olyan zárkózottan, olyan tartózkodón viselkedett. Éreztette, hogy kedveli őt, de tovább nem ment Olyan férfi, akiben megbízhat jóbarát, aki gondoskodott róla. De hát miért érzett olyan szörnyű fájdalmat, amikor megismerte a titkát? Ő, aki a Jéghegyek Népének és a széles látókörű Meiden családnak a leszármazottja, ne lehetne elég nagylelkű és megértő a szerencsétlen Alexanderrel szemben? Miért rázta meg annyira unokafivére, az ifjú Tarjei szájából hallott igazság? A nagy tudású fiatalember szokatlanul mélyen látott bele más emberek lelkébe, és végül felvilágosította arról, milyen titok lappang a háttérben. Mindez akkor történt, amikor Norvégiában meglátogatta a családját. És ő, ő hogyan reagált? Az igazság hallatán elszörnyedt és mély szomorúság fogta el. Ez természetes is. De muszáj volt-e Martin, a fiatal pap karjai közé vetnie magát? Csakis azért, mert az ugyanolyan szomorúan mosolygott rá, mint Alexander, és sokban emlékeztetett a katonatisztre? Cecilie életében soha semmit nem bánt meg annyira, mint azt a Martinnal történt rövid, heves találkozást. Mi-

10 lyen nyomorúságos is volt az egész! Két egyformán magányos és csalódott, szerelemre vagy nyersen szólva: párzásra kiéhezett ember kis időre egymásra talált. Megesett nő lett belőle. Ha valaha mégis férjhez menne, a jövendőbelije szemébe kellene néznie. Kénytelen lenne megvallani neki, hogy már nem szűz. Vajon mit szólna ehhez az illető? Azon nyomban hátat fordítana neki? A hajó közben befutott a kikötőbe. Noha az udvarban tudtak az érkezeséről, senki sem jött ki elé a rakpartra. Pedig ha jócskán megkésve ért is be a hajó, a királyi palotából könnyen észre lehetett venni az árbocok csúcsát. Kénytelen volt egymaga nekivágni a kivilágítatlan sikátorokon át vezető útnak, amelyen a sötétség oltalmát kihasználva válogatott csőcselék leselkedett. Balszerencséjére nem akadt olyan utas, akihez csatlakozva megtehette volna a palotához vezető nem túl nagy távolságot. Cecilie jól megmarkolta utazóládáját, mély lélegzetet vett, mintha ezzel merítene bátorságot, és partra szállt. Kelletlenül hagyta el a fáklyafényben úszó rakparton nyüzsgő embertömeget, és máris néptelen vidékre jutott. Elfogta a rémület. A Jéghegyek Népéből származó Sol, akire külsőre olyannyira hasonlítón, kihívásként fogta volna fel az egész éjszakai sétát. Sol valószínűleg boldog lett volna, ha megtámadják, csak hogy gyakorolhassa valakin különleges képességeit. Cecilie azonban nem rendelkezett a Jéghegyek Népének varázserejével, még ha közülük is származott. Egyes-egyedül saját csekély erejére számíthatott Időközben megtanulta az illemtudó viselkedés szabályait. Az udvarnál mindig maga volt a tökéletes úri-

11 hölgy. Csupán odahaza, gyengéden szerető családja körében engedett fel a méltósága. Hogyan vethette magát a pap karjai közé Cecilie úgy horgasztotta le fejét, akár a rémült iskolás gyerek a tanító előtt. Borzalmasan szégyenkezett amiatt, ami a temető melletti fészerben történt. Egyetlen vigaszául az szolgált, hogy Martinius tiszteletes úr lépett fel kezdeményezően. Sohasem esik meg az a dolog, ha a lelkész nem fogja meg és nem sugdos a fülébe mindenfélét magányról és vágyakozásról. Mindez azonban gyenge vigasznak bizonyult. Engedékeny volt, sajnos túlságosan is! Cecilie könnyen maga mögött hagyta az út első szakaszát. Csupán néhány utcalány kiáltotta utána gyűlölködő hangon, hogy takarodjék el a körzetükből. A bajok akkor kezdődtek, amikor a királyi palota előtti utolsó szakaszhoz ért. Abban a keresztutcában, amelyen át kellett haladnia, olyan tömeg zajongott, amely csupán az éj leple alatt mutatkozott a szabadban; csavargók, részegek, ringyók és útonállók. Az utca közepén szalmából és mindenféle hulladékból rakott máglya körül melegedve szidták a világ nyomorúságát. Cecilie vonakodott ugyan, mégis kénytelen volt áthaladni az utcakereszteződésen. Torkában dobogott a szíve, ahogyan megpróbálta a lehető legkevésbé feltűnően a lábát szaporázva háta mögött hagyni az egész csőcseléket. Messze az utca végén, a palota előtti nyitott téren egészen másféle emberek tüzeinek fényei derengtek. A rémült lány számára az őrtüzeknél melegedő katonák egy teljesen más világ távoli hírnökeinek tűntek. Cecilie most már nem járt túl messzire a tértől, ő azonban úgy érezte, végtelen hosszú, veszélyekkel és

12 félelemmel teli utat kell még megtennie. Már csaknem elérte az utca torkolatát anélkül, hogy észrevették volna. Éppen akkor, amikor megkönnyebbülten fel akart lélegezni, mézesmázosan hízelgő hangot hallott a háta mögött, és egész testében megkövült a rémülettől. Ki látott már ilyet? szólt a hang. Cecilie érezte, amint valaki megragadja a kabátját. Gyorsan hátrafordult, és egy szemtelenül vigyorgó arc közepén tátongó fogatlan szájjal találta szemben magát. Azonnal felismerte, hogy most semmit sem segít, ha megjátssza az előkelően magabiztos ifjú nemes hölgyet. Itt az a szabály érvényesült, hogy szégyen a futás, de hasznos. Kitépte a kabátját a csavargó mancsából és futásnak eredt. A fogatlant két másik férfi követte. Az erényét nyugodtan megtarthatja a nagyságos kisasszony, mi csak a ládáját akarjuk gúnyolódott az egyik útonálló. Cecilie nem sietett az éjszakai rablók orrára kötni, hogy az erénye úgyis odavan, inkább minden erejét öszszeszedve a fából készült utazóládával oldalba vágta egyiküket. A csavargó megtántorodott és elvágódott a mocskos kockaköveken. Kerten azonban meg mindig ott voltak. Cecilie futásnak eredt, olyan gyorsan szaladt, amennyire csak hosszú szoknyái engedték. Az útonállók abban a pillanatban ragadták meg, amikor elérte a királyi palota előtti teret. Cecilie látta, hogy az őrtüzek által megvilágított téren lovaskatonák járnak fel-alá. Az egyik gazfickó befogta a lány száját és megpróbálta visszahúzni a sötét utcába, miközben a másik az útiládát akarta kicsavarni a kezéből. Ceciliének sikerült egy pillanatra kiszabadítania ma-

13 gát a rablók markából. Felsikoltott, de az egyik akasztófavirág ismét befogta a száját. Szerencséjére néhány lovaskatona meghallotta rövid, félig elfojtott sikolyát és azonnal rájött, mi történik. Odavágtattak, mire az útonállók csapot-papot otthagyva elmenekültek a girbegurba utcák menedéket adó sötétjébe. Minden rendben van, kisasszony? kérdezte egy szakállas tiszt. Igen. Végtelenül köszönöm a segítségüket motyogta kifulladva Cecilie, aki alig tudott megállni a lábán. Hirtelen újabb lovas bukkant fel mellette. De hiszen ez Cecilie! kiáltotta egy jól ismert hang. Drága gyermek! A lány felnézett. A tűz fel-fellobbanó fényében meglátta a lovon ülő Alexander alakját. Ebben a pillanatban kizárólag végtelen örömet érzett a férfi láttán. Megfeledkezett a kapitány szörnyű titkáról, csupán kedves barátot látott benne, aki most csillogó mellvértet, fekete lovassági köpenyt, széles karimájú tollas kalapot és hosszú csizmát viselve oly tekintélyt parancsolóan magasodott föléje a nyeregben. Alexander! mosolyodott el a lány. A férfi lehajolt a nyeregből és megragadta Cecilie kinyújtott kezét. Most jöttél meg Norvégiából? Igen. Késett a hajó, és senki nem várt a kikötőben. Alexander a szája szögletében morgott valamit a gondatlan udvaroncokról. Nem tudtam az érkezésedről mondta. Ezenkívül szemlére készülünk tette hozzá. Alexander várakozó bajtársai felé fordult és egy másik tisztnek adta át a parancsnokságot.

14 A palotába kell kísérnem Meiden kisasszonyt közölte. Ezzel leszállt a nyeregből és egy katonára bízta a lovát. Milyen jó, hogy újra láthatlak, Cecilie mondta barátságosan, miközben a palota kapuja felé tartottak. Távollétedben üres volt Koppenhága. Hogy érezted magad Norvégiában? Ó, Alexander, annyira jó volt egy időre hazatérni! A lány lelkes szavakkal ecsetelni kezdte, milyen is az élet a graastensholmi kastélyban. Alexander Paladin átkarolta a vállát. Úgy örülök, hogy ilyen boldognak látlak, kedves barátném mosolygott rá. Ceciliének csak ebben a pillanatban jutott eszébe a tiszt borzalmas titka. Feltűnően férfias megjelenése ellenére nem őrá, a nőre vágyott, hanem egészen másra. Öntudatlanul elhúzta a karját, Alexander pedig gyorsan elengedte. Némán haladtak el az őrség mellett a palota jobb szárnya felé. Amikor a lány ajtaja elé értek, a férfi hirtelen megállt és csendesen így szólt: Megértettem, hogy mindent tudsz. Cecilie bólintott. A folyosón lógó lámpák gyengén bár, de mégis megvilágították Alexander arcát. A tiszt szeméből végtelen szomorúság áradt. Ki mondta el? Tarjei, az unokafivérem, Ő az a nagy tudós, akiről meséltem már neked. Vagy úgy. És hogyan fogadtad a hírt? Cecilie ügy érezte, szörnyű nehéz erről a dologról beszélni. A legszívesebben berohant volna a szobájába és magára csukta volna az ajtót, de tudta, hogy a szerencsét-

15 len Alexander mégsem érdemel ilyen bánásmódot. Először egy kukkot sem értettem belőle. Úgy értem, abból, ami a helyzetedre vonatkozott. Ilyesmiről még sohasem hallottam. Semmit sem fogtam fel, valóban semmit. Azután úgy éreztem, forog velem a világ Elhallgatott. És aztán? kérdezte halkan, de határozottan a tiszt. Végtelenül szomorúnak éreztem magam suttogta Cecilie. Alexander jó ideig némán állt mellette, ő pedig a padlóra meredt, miközben úgy érezte, nyomban megszakad a szíve. Az előbb azonban, amikor véletlenül találkoztunk törte meg végre a csendet a férfi, olyan boldognak tűntél. Vagy talán tévedek? Örültél, amikor megpillantottál. Valóban boldog voltam. Mindenről megfeledkeztem. És most mit szólsz hozzám? Ezt meg hogy értsem? Nagyon szeretném, ha jó barátok maradnánk, Cecilie. A lánynak kavargott a feje. El tud vajon viselni egy efféle barátságot? Elég erős ahhoz, hogy leplezni tudja undorát? Nem fogja-e megalázottnak erezni magát ez a szerencsétlen, ha észreveszi, micsoda néma szemrehányás és megvetés árad feléje bűnös szenvedélye miatt? Hirtelen eszébe jutott az a kínos élmény Martinius tiszteletessel, és rögtön elfogta a szégyenérzet. Ő vajon mire lehet olyan büszke? Biztosíthatlak a barátságomról, Alexander mondta remegő hangon. Köszönöm, Cecilie.

16 A lány bizonytalanul elmosolyodott és a kilincs után nyúlt. A férfi azonnal megértette a szándékát, és búcsúzóul kezet csókolt neki. Mikor utazol el Koppenhágából? kérdezte távoztában Alexander. Úgy érted, hogy Dalumba, a királyi gyermekek után? Inkább Frederiksborgba, mert ott vonnak látogatóban. Valóban? Nem is tudom. Holnap meg kell kérdeznem. Feltétlenül érdeklődd meg! Szeretném, ha megmondanád. Jó éjszakát, drága barátném! Cecilie némán meredt utána, miközben délceg alakja eltűnt a hosszú folyosó félhomályában. Alexander mindig úgy viselkedett vele, akár egy Grál-lovag, Bárcsak ne árnyékolta volna be a gáncstalan lovag képét rút, bűnös, érthetetlen szenvedélye! Ceciliének még ott a nyitott ajtóban eszébe jutott, hogy elfelejtette megkérdezni tőle, miféle seregszemlére is készülődtek odalent a téren a katonák. MÁR MÁSNAP értesült a palotában keringő szóbeszédről. Alexander helyzete rendkívül bizonytalanná vált az udvarban. Csupán kimagasló katonatiszti erényeinek és a király kegyének köszönhette, hogy egyelőre megmenekült a legszörnyűbb megaláztatásoktól. Valamiféle per készülődött, de hogy pontosan miről van szó, azt nem tudta meg. Cecilie komolyan aggódott a boldogtalan Alexander miatt, mert mindennek ellenére mélyen együttérzett vele.

17 Alig néhány napja volt Koppenhágában, amikor felfedezte, milyen szörnyű helyzetbe került. Martinnal folytatott rövid és meggondolatlan kalandja ugyanis következményekkel járt. Cecilie úgy érezte, ez fiatal életének legborzalmasabb napja. Először kővé dermedt a rémülettől, de utána mégis áltatni kezdte a magát. Ugyanúgy viselkedett, mint bármelyik fiatal nő, aki meggondolatlan kalandba keveredett. Az egyik pillanatban olyan erővel kulcsolta össze a kezét, hogy csaknem felkiáltott fajdalmában, a következőben pedig lázasan próbálta elhitetni magával, hogy még nincs semmi baj, legfeljebb néhány hét múlva derülhet fény a helyzetre. Utána dühroham fogta el. Megátkozta és mindennek elmondta az ifjú papot, míg rá nem jött, hogy ót magát ugyanakkora felelősség terheli a történtekért, hiszen nem tanúsított ellenállást. Most azonban már nem lehetett visszacsinálni a történetet Valójában csupán két hét telt el azóta, hogy a temető melletti fészerben Martinnal találkozott. Egy pillanatra feltámadt benne a remény, hogy talán mégsem bizonyosság, amitől retteg. Ceciliének azonban volt annyi józan esze, hogy csakhamar belássa, mennyire súlyos a helyzete. Abban a pár napban, amelyet még a fővárosban töltött, gyöngyökkel kellett volna kihímeznie a király és Kirsten Munk leányának, Anna Catherinének egyik szoknyáját, de nem túl sok gyöngyszemet varrt fel. Zavaros homályba borult a minta, miközben lelki szemei előtt rémítő képek bukkantak fel. Születendő gyermekével

18 együtt gyalázat és kitaszíttatás lesz a sorsa Cecilie felnyögött és megpróbált a hímzéssel foglalatoskodni. Három nap múlva lovaskocsin Frederiksborgba utazik. Addig valamiféle megoldást kell találnia kínos helyzetére, mert ha egyszer felfedezik, milyen állapotban van, valóban nem számíthat kegyelemre. A legjobb esetben csupán kidobják a királyi udvarból, de ha nincs szerencséje, még pellengérre is állíthatják. Utána pedig bukott nőként egész életére szóló megbélyegzés jut osztályrészéül. Ezen a reggelen ébredt a szörnyű bizonyságra. Gyengének és betegnek érezte magát. Aminek már egy héttel azelőtt be kellett volna következnie, nem történt meg. Pedig korábban milyen pontosan jött! Egész nap lázasan cikáztak fejében a gondolatok. A legvadabb terveket ötölte ki, de azon nyomban el is vetette őket. Noha ismert módszereket a magzat elhajtására agyondolgozni vagy félholtra táncolni magát, súlyos terheket emelgetni, elmenni a javasasszonyhoz, különféle főzeteket inni, nem úgy nevelték, hogy kioltson egy életet. Estére döntött, de ez sem töltötte el megnyugvással Bárcsak több ideje lenne és ne kellene ennyire sietnie! Most azonban egyetlen napot sem vesztegethet! Noha reszketett a félelemtől, összeszorította a fogát és felkereste Alexander Paladin házát. A kegyelmes úr nincs idehaza fogadta a hűséges inas. A palota lovagtermébe hívták. Cecilie csaknem teljesen összeomlott a hír hallatára. Értem. Mikor jön haza? nyögte ki nagy nehezen.

19 Nem tudom, méltóságos bárónő. Az őrgróf úrnak mostanában rengeteg dolga akad. Őfelsége háborúra készülődik a pápisták ellen, és nagy sereget gyűjt. Ceciliét e pillanatban kevéssé érdekelte, kivel hadakozik az ország. A katonafogdosók norvégiai üzelmeiről és két unokafivérének sorsáról fogalma sem volt, hiszen már előbb elhagyta Graastensholmot. A szerencsétlen lányt csupán a vészesen fogyatkozó idő foglalkoztatta. Bármennyire is viszolygott az őrgróffal való személyes találkozástól, most mindent megadott volna, ha beszélhet vele. Most mit csináljak? suttogta hamuszürkére vált ajkakkal. Sürgősen beszélnem kell vele! Nem sürgősen, azonnal! Ha bejönne a méltóságos kisasszony, elküldhetnék egy legényt a kegyelmes úr után mondta vonakodva az inas. Ceciliének eszébe jutott a pellengér, ami igazán nem kecsegtetett túl sok jóval. Nagyon köszönöm. Követte az inast az előcsarnokba, ahol hirtelen megfogta a karját és bizalmasan azt kérdezte tőle: Mondja csak ijesztő híreket hallottam. Igaz, hogy nagy veszély leselkedik az őrgróf úrra? Az inas arcán rémület tükröződött. Tudta azonban, mennyire szoros barátság fűzi Alexanderhez a lányt, és látta, milyen aggodalom árad a szeméből. Bizony nagy veszély, méltóságos bárónő. A helyzet véresen komolyra fordult. Már csak néhány nap van hátra, azután mindennek vége. Cecilie bólintott. A perre gondol?

20 Arra. Cecilie némán tette meg az elegáns szalonba vezető utat. Az inas hellyel kínálta, aztán szó nélkül távozott. Noha az inas szavai megkönnyítették a fiatal nő dolgát, egyáltalán nem érezte úgy, hogy máris elérte volna célját. Jó ideig kellett várakoznia, ami nem hatott rá valami megnyugtatóan. Erezte, mennyire izzad a keze. Idegességében a szalon berendezésének legapróbb részletét is igyekezett emlékezetébe vésni, miközben nyugtalanul fel-alá járt a helyiségben. A szalon berendezése gyönyörű bútordarabokból állott. Alexander nyilván örökölhette a díszes reneszánsz székeket, a rengeteg drága könyvet, sőt még azt a világtérképet is, amelyen Cecilie nemigen igazodott ki. Bizonyára nagyon gazdag lehetett, most azonban egész vagyona sem segíthetett rajta Végre Alexander sietős léptei közeledtek az előcsarnok felől. Cecilie, aki éppen a családi arcképeket szemlélte, izgalmában csaknem sóbálvánnyá meredt. Érezte, ahogyan arcába tódul a vére. Görcsösen összekulcsolta a kezét és tágra nyílt, rémült szemmel bámult az ajtó felé. Most az a legfontosabb, hogy jól válogassa meg a szavait! Alexander amilyen gyorsan jött a szalonig, olyan lendülettel nyitott ajtót. Meglehetősen mogorvának tűnt. Mit jelentsen ez, Cecilie? A fiú azt mondta, nagyon sürgős, én pedig fontos tanácskozásról jöttem el a kedvedért. A nő ijedtében teljesen megmerevedett. Vissza kell menned? Igen, méghozzá minél hamarabb. Rám tudsz szánni egy félórát?

21 Ha lehet, inkább fogd még rövidebbre, amit el akarsz mondani. Az államtanácsban nem voltak valami jókedvűek, amikor faképnél hagytam őket. Bocsáss meg, kérlek suttogta lesütött szemmel Cecilie. Rövidre fogom a mondanivalómat, de nem olyan dologról van szó, amit kutyafuttában el lehetne intézni. Bárcsak több napom lenne rá! Ülj le végre! mondta barátságosabb hangon a férfi, miközben letelepedett az egyik karosszékbe. Látom, nagy bajban vagy. Miről van szó? Milyen vonzó látványt nyújtott ebben a pillanatban, mennyire előkelő jelenség sötét hajával, tiszta tekintetével, nemes vonásaival! Mindennek azonban most semmiféle jelentősége sem volt. Noha Cecilie előzőleg gondosan kigondolta, hogyan hozakodik elő a mondanivalójával, egyetlen szó sem jutott eszébe. Alexander Ha most javasolok neked valamit, nehogy azt hidd, hogy ártani akarok neked vagy meg akarlak sérteni. A férfi összehúzta a szemöldökét. Szó sincs zsarolásról dadogta a nő. Tudom, hogy bajban vagy, de ne felejtsd el, hogy én melletted állok! Alexander egyetlen szót sem szólt, csupán várakozó arckifejezéssel nézett rá. Cecilie azonban megérezte, milyen űr támadt közöttük előbbi sete-suta megnyilatkozása után. Mély lélegzetet vett és a lényegre tért. A segítségedet kérem. Nagy szükségem van rá, mert kétségbeejtő helyzetben vagyok. Alexander kedvetlennek tűnt. Pénzt kérsz? kérdezte.

22 Dehogy! Azt hiszem, viszonzásképpen én is tudok neked segíteni. Nem sikerült! gondolta lehangolva, amikor látta, mennyire elkedvetlenedett utolsó szavainak hallatán a férfi. Cecilie összekulcsolta a kezét és mélyen felsóhajtott. Tudom, milyen súlyos helyzetben vagy. Nem ismerem a részleteket, de Rájött, hogy előző szavait ismétli. Mindezt elmondta már. Folytasd mondta hűvösen az őrgróf. Szükséged van a segítségemre. Mire gondolsz? Cecilie nagyot nyelt. Ki kell végre mondanom. Amikor karácsonykor otthon voltam, borzalmas ostobaságot követtem el. Olyasmit, amire semmiféle mentség sincs. Ma reggel rájöttem, hogy gyermeket várok. Alexander döbbenetében levegő után kapkodott. Nemrég történt folytatta Cecilie. Alig két hete. Azt is tudom, hogy a gyengeséged miatt kockáztatod az udvartól való elbocsátásodat, talán még a fejed is veszélyben forog. Történt egy és más a távollétemben, ugye? Igen felelte némi vonakodás után Alexander, és székéből felállva hátat fordított a fiatat nőnek, mintha nem bírná elviselni a tekintetét. Talán még emlékszel a fiatal Hansra? Hogyne. Hans elhagyott egy másik férfi miatt. Milyen furcsán is hangzott, amit mondott! Akárcsak a normális emberek szerelmi bánata. Tetten érték őket folytatta Alexander. Hans új

23 barátja kiadta a nevemet. Azt állítja, hogy Hans mesélt rólam. Cecilie megértette, milyen fájdalom nyomasztja a szerencsétlen őrgrófot. És mi van Hansszal? Annyi tisztesség maradt benne, hogy letagadjon. Én pedig eléggé hálás vagyok neki, amiért mindeddig így vallott. De senki nem hisz neki. Szörnyű helyzetben vagyok, Cecilie. Alexander ismét a nő felé fordult és visszaült a karosszékbe. Most, hogy elmondta, ami leginkább nyomasztotta, ismét a fiatal nő szemébe mert tekinteni. Az ügyet néhány nap múlva tárgyalják, nekem pedig meg kell jelennem a törvényszék előtt, ahol a Bibliára kell megesküdnöm. Én azonban hivő ember vagyok, nem teszek hamis esküt Még a király sem menthet meg? Ő hisz nekem egyelőre. Ha megtudja, hogy hazudtam neki, végem van. Cecilie bólintott, mert nem talált szavakat. Most értette meg, miféle gyalázat, megaláztatás várhat egy Alexanderhez hasonlóan magas állású emberre. Az a veszély fenyegeti, hogy nyilvánosan megkorbácsolják Ki volt az illető? kérdezte csendesen Alexander. A lányt meglepte, hogy máris az ő bajára terelődött a szó. Egy pillanatra megfeledkezett arról, ami nyomasztja. Alexander felvillanó érdeklődése azonban jól esett neki. Szégyenében és önmaga miatt érzett undorában elfordította a fejét. Családunk egyik jó barátja telelte. Egy lelkész, aki nagyon boldogtalan házasságban él és emberi meleg-

24 ségre vágyik. Az egész dolog egyébként nagyon gyorsan esett meg. Mennyire felesleges is volt! Miért tetted, Cecilie? Bárcsak tudnám! Abban a pillanatban nagyon szükségesnek találtam. Alexander hűvös mosolya ellenére láthatólag mulatott ezen a válaszon. Igencsak sajátosan fejezed ki magad, de tudom, mire célzol. Az ilyesmit néha nagyon szükségesnek érzi az ember. Alexander sokáig behatóan nézett a nőre. Bizonyára megérted, többet kell tudnom arról, milyen is az a férfi. Értelmes? Hogyne! Finom és nemeslelkű. Lehetetlen helyzetben volt, a felesége ugyanis minden házastársi jogát megtagadta tőle. Őneki semmiért sem tehetek szemrehányást Nagyon különbözik tőlem? Dehogy, dehogy. Éppen ellenkezőleg felelte buzgón Cecilie. Bizonyos szempontból azért igen mondta elvörösödve. Értem már, mit terveltél ki szólalt meg Alexander. De biztos vagy benne, hogy felkészültél rá? Különben nem jöttem volna ide. Hidd el, nem volt könnyű döntés! Elhiszem, És mindezt ma reggel ötölted ki? Biztosan megérted, hogy a tervemben az idő lényeges tényező. Természetesen értem. De egyvalami azért aggaszt. Mi lenne az? Hogyan engedhettél éppen neki? Miért éppen ez aggaszt? Nem látod be? Gondolkodj el rajta, Cecilie!

25 Alexander megérthette, miért engedett Martinnak. Amiért emlékeztet őrá! A fiatal nő kihúzta magát. Beismerem, hogy volt egy idő, amikor visszafogott magatartásod összezavart és elszomorított. Azonban minden veled kapcsolatos érzésem és reményem nagyon gyorsan elszállt, amikor Tarjei elmesélte, milyen hajlamok rabja vagy. Ennek ellenére odaadtad magadat egy olyan férfinak, aki legalább külsőre emlékeztet ram? Nevezzük az utolsó lángocska fellobbanásának, ami azzal az ostoba cselekedettel ki is hunyt. Egészséges, erős és edzett vagyok, Alexander. Soha nem lennék a terhedre, mindketten élhetnénk a magunk életét. Ez nem igazságos veled szemben. Fiatal nő vagy, és Cecilie megelégelte Alexander nyilvánvaló ellenállását. Szégyenében elvörösödött és felállt Bocsáss meg nekem motyogta. Felejtsd el tapintatlan viselkedésemet! Az ajtó felé sietett, de a férfi gyorsabb volt nála. Vasmarokkal ragadta meg a kezét, miközben égő szemmel meredt rá. Az ég szerelmére, Cecilie, nehogy azt gondold rólam, hogy meg akartalak alázni! Téged, aki olyan kedves vagy nekem. A magam részéről tárt karokkal mondok igent az ajánlatodra. Vagy nem érted, hogy te vagy a fuldokló utolsó szalmaszála? Szavaid örömmel és reménynyel töltöttek el ebben a végzetes órában. Csak arra gondoltam, kicsikém, hogy nem tudod, mibe bocsátkozol. Mi más választásom lehetne? Igaz. Meg kell bocsátanod a vonakodásomat, rette-

26 netesen sértő lehetett rád nézve. Megkíméllek attól, hogy a segítségemért kelljen könyörögnöd. Nekem kell kimondanom azt, amit még nem ejtettél ki a szádon. Tudhatod, hogy a barátod vagyok, de sohasem leszek szerelmes beléd. A házasságunk nem fog beteljesedni. Tudom. Megleszek nélküle. Alexander elgondolkodva nézett a fiatal nőre. Valóban? Nagy áldozat, talán nagyobb, mint gondolnád. Tizennégy nappal ezelőtt jócskán megundorodtam a testi szerelemtől. Ez a viszolygás még jó néhány évig el fog tartani Alexander bólintott Ceciliére nézett, de úgy tűnt, mintha gondolatban messze járna. Cecilie némán húzta fel a kesztyűjét. Közben arra gondolt, mi várna rá, ha Alexander nem könyörült volna meg rajta. Természetesen hazautazhatna, amivel szégyent hozna szerető szülei fejére. Mindenki a járásbíró bukott lányáról beszélne A szülei bizonyára megbocsátanának neki és gyermekestül befogadnák, akárcsak hajdan Solt és a kis Sunnivát. De elbír-e a család hírneve még egy ilyen botrányt? Charlotte nagymama egykor ugyancsak fattyúnak adott életet, aki történetesen a saját apám gondolta kétségbeesetten. Azután az a szerencsétlen, átokverte Sol következett a boldogtalan Sunnivával, most pedig rajtam volna a sor. Még ha családi hagyomány is a törvénytelen gyermek, nem akarta felvilágosodott, nagylelkű szüleit még egy ilyen skandalummal megterhelni. Ennél is szörnyűbb dolog volna visszatérni a graastensholmi egyházközségbe, amelynek élén a nős Martinius tiszteletes áll. Cecilie soha többé nem akarta

27 látni a jobb sorsra érdemes ifjú papot. Igaz, derék és barátságos ember, nemes gondolkodású. Ám közösen elkövetett bűnük örökre elválasztotta őket egymástól. Nem is kötötte össze kettejüket más, csak a magány. Sőt, ha Martin házasságtörése kiderülne, akár mindketten a fejüket kockáztatnák. Gondolataiból Alexander hangja riasztotta fel. Mielőtt elfelejteném: hogyan szándékozod elrendezni közös életünket? Úgy értsem, teljesen gyakorlati szempontból? Igen. Ezt is végiggondoltam válaszolta gyorsan Cecilie. Ha megvalósítható, külön hálószobában kellene aludnunk. Egymás mellett, nehogy bárki is gyanút fogjon, de mindegyikünk hálószobája saját felségterületünk volna. Mindebben nem találsz semmi kivetnivalót, ugye? Egyáltalán nem mondta a férfi. Egyeden dologra azért mégis megkérnélek. Megértem, hogy nem tudsz a hajlamaidon változtatni. Tekintettel lennél azonban rám annyiban, hogy nem vezeted be a barátaidat a hálószobádba? Ha megoldható, talán egy távolabb fekvő másik szobát használhatnál erre a célra. Cecilie meglepődve tapasztalta, milyen nyíltan mer fogalmazni. De lepleznie kellett undorát, hogy tiszta vizet önthessen a pohárba. Alexander elgondolkodott a nő előbbi szavain. Elfogadható teltételeket támasztasz bólintott végül. Nagyobb diszkrécióra van szükség, mint eddig. Nekem is sokkal óvatosabbnak kell lennem, noha Hans volt az, aki elővigyázatlanul viselkedett. Sohasem törődött azzal, látja-e valaki. A férfi arca újra fájdalmasan eltorzult, ami ismét

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı Mantyusok Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı OLVASNI JÓ! 6 Mantyusok Bátorság, Tomi! 1 2 Bosnyák Viktória Mantyusok Bátorság, Tomi! 3 Illusztrálta: Gözde

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva,

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, Elsô fejezet, amelyben megismerjük a főszereplőt, és ő is magát Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, fogalma sem volt róla, hogy került oda. Lassan, óvatosan nézett körül,

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához Dr. Natasha Campbell-McBride GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához A fordítás alapjául szolgáló mű: Dr. Natasha Campbell-McBride

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

ESZTER KÖNYVÉNEK FORGATÓKÖNYVE

ESZTER KÖNYVÉNEK FORGATÓKÖNYVE ESZTER KÖNYVÉNEK FORGATÓKÖNYVE Szereplők: Narrátor: Ahasveros király: Vásti királynő: Hámán: Eszter: Mordeháj: Hírnők: Tanácsadó: Szolga: Eszter cselédlánya: Bigtán (őr, aki meg akarja ölni a királyt):

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

3. Hiba Nem adsz esélyt magadnak!

3. Hiba Nem adsz esélyt magadnak! 3. Hiba Nem adsz esélyt magadnak! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A harmadik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Nem adsz esélyt magadnak! Ha komoly párkapcsolatban szeretnél élni

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

29. Hét 2010. július 21. Szerda

29. Hét 2010. július 21. Szerda Napii Ellemzéss 29. Hét 2010. július 21. Szerda Összegzés A pénteki esés után hétfőn még nem sok pozitívumot mutattak az amerikai piacok, azonban a tegnapi kereskedés elején már észre lehetett venni, hogy

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Inkontinencia és Vizeletürítési Zavarok alprogram kérdőíves felmérés (2011)

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben