Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Julie Garwood Ha eljő a tavasz"

Átírás

1 Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak. A Clayborne-ok azonban aggódva figyelik, hogy nyughatatlan fivérük, Cole a törvény melyik oldalára áll végül. Daniel Ryan békebíró ravasz trükkel felesketi Cole Clayborne-t a törvény szolgálatára. Cole szívesen visszaadná a jelvényt, ám lelkiismerete arra sarkallja, hogy segítsen elkapni a kegyetlen Blackwater bandát, akiket Ryan már két éve üldöz. Amikor a Rockford Falls-i bankot kirabolják, csak egyetlen tanú marad életben, aki azonban túlságosan retteg ahhoz, hogy előálljon tanúskodni. Cole és Daniel csupán annyit tud, hogy a szemtanú nő, a rablás napján pedig mindössze három nő fordult meg a bankban. Vajon a gyönyörű és előkelő Rebecca James a szemtanú, vagy a rendkívül bájos Grace Winthrop? Netalán a csábos Jessica Summers? Cole-ra és Danielre hárul a feladat, hogy a gyilkosok üldözése közben a három nő biztonságára ügyeljenek. Ám az életüknél is nagyobb veszély fenyegeti a szívüket

2 Elizabeth lányomnak, aki egy tudós elméjével, egy szent szívével és egy bajnok elszántságával bír, s egy igazi ír szikráját hordozza magában. Ó, hogy milyen ihletet adsz te nékem! Romokban a tél, a havak, hidegek évszaka, mely bűnöket ápol és elkülönít szerető szíveket, amikor fut a fény a homálytól; feledve a fagy s szomorúság, és rügybe borulhat a dús ág. Bimbóival itt a tavasz. A liget s a bozót is zöld, üde sátor. Algernon Charles Swinburne: A tavasz falkája csahol részlet az Atalanta Kalydonban c. drámai költeményből (Kálnoky László fordítása)

3 E l s ő r é s z Romokban a tél, a havak, hidegek évszaka, mely bűnöket ápol E l s ő f e j e z e t Isten kegyelmének és egy kioldódott cipőfűzőnek köszönhette, hogy nem halt meg aznap a többiekkel. Pontosan délután háromnegyed háromkor lépett be a bankba, hogy megszüntesse a számláját, szándékosan az utolsó pillanatig elodázva a feladatot, mivel a számla megszüntetése valahol azt jelentette számára, hogy életének egy szakasza lezárult. Innen már nincs visszaút. Minden holmiját összepakolta, és hamarosan örökre elhagyja a montanai Rockford Fallst. Sherman MacCorkle, a bank igazgatója tizenöt percen belül bezárja az ajtókat. Bár az előcsarnok tele volt hozzá hasonló ügyfelekkel, akik a zárás előtti pillanatra halasztották ügyeik elintézését, csak két pénztáros dolgozott a szokásos három helyett. Emmeline MacCorkle, Sherman lánya nyilvánvalóan otthon lábadozott még az influenzából, mely az elmúlt két hétben végigsepert a békés kisvároson. Malcolm Watterson sorában három emberrel kevesebben álltak. A férfi azonban igazi pletykafészek volt, és biztosan kérdezne tőle valamit, amire nem készült fel lelkileg. Szerencsére Franklin Carroll is dolgozott aznap, és a lány habozás nélkül az ő sorába állt be. Tudta róla, hogy gyors, alapos és soha nem avatkozik bele más magánügyeibe. Ráadásul a barátja is volt. A szombati mise után ugyan elbúcsúzott már tőle, de most hirtelen úgy érezte, megint meg kell tennie. Gyűlölt várni. Miközben türelmetlenül dobolt lábával a megvetemedett padlódeszkán, lehúzta, majd ismét felhúzta kesztyűjét. Erszénye, melynek selyemszalagját a csuklójára tekerte, minden ideges mozdulatára meglendült, előre-hátra előre hátra, mintha csak a falon levő óra ingájának tiktakolását akarná utánozni. Az előtte álló előrelépett egy lépést, a lány azonban a helyén maradt, azt remélvén, hogy akkor talán nem fogja érezni a férfi koszos ruhájából áradó orrfacsaró bűzt, melyet csak még elviselhetetlenebbé tett a savanyú izzadságszag. Balra tőle, a Malcolm sorában araszoló férfi rámosolygott, felfedve két foghíját éppen a fogsora közepén. Mivel nem volt kedve beszélgetni, a lány kurtán bólintott, majd elfordult, és a mennyezeten levő, a beázások nyomán keletkezett foltokat kezdte tanulmányozni. A teremben fülledt volt a levegő, és szinte elviselhetetlen a meleg. A lány érezte, amint tarkóján izzadságcseppek gyülekeznek, és meghuzigálta blúzának gallérját. Együtt érző pillantást vetett Franklinre,

4 miközben arra gondolt, hogyan képes valaki végigdolgozni a napot ebben a sötét, sivár és fojtogató lyukban. Jobbra fordult, és vágyakozva bámulta a három csukott ablakot. Az összetapogatott üvegen át beszökő napsugár cakkos szélű foltokat rajzolt a kopott padlóra, és a fénycsíkokban láthatóvá váltak a levegőben táncoló porszemek. Ha sokat kell még várakoznia, kivívja Sherman MacCorkle haragját maga ellen, mivel odamasírozik az ablakokhoz, és mindet szélesre tárja. Alighogy eszébe jutott a lázadó gondolat, mindjárt el is vetette. Csak azt érné el vele, hogy az igazgató újra becsukná az ablakot, közben kioktatná őt a biztonsági szabályairól, ráadásul a helyét is elvesztené a sorban. Végre ő következett. Ahogy előresietett, megbotlott, és beverte a fejét a pénztárablakba. Leesett a cipője. Gyorsan visszadugta a lábát, és érezte, hogy a cipő nyelve a lábujjai alá gyűrődik. A pénztáros mögött nyitva volt a szigorú Sherman MacCorkle ajtaja. Az igazgató meghallotta a zajt az üvegfal mögött, és felnézett, hogy lássa, mi történt. A lány halvány mosolyt villantott rá, majd Franklinhez fordult. Kioldódott a cipőfűzöm magyarázkodott, hogy mentse ügyetlenségét. A férfi megértőn bólintott. Készen áll az indulásra? Nagyjából igen suttogta a lány, nehogy a minden lében kanál Malcolm meghallja, miről beszélgetnek, és beleüsse az orrát. Hiányozni fog bökte ki Franklin. Vörös foltok gyúltak ki a férfi arcán és nyakán, jelezve, hogy zavarba jött a saját vallomásától. Franklin félénksége igazán megnyerő volt, és amikor a magas, csontsovány ember nagyot nyelt, ádámcsutkája valósággal táncot járt. Legalább húsz évvel idősebb volt a lánynál, mégis úgy viselkedett, mint valami kisfiú, valahányszor a lány közelébe került. Maga is hiányozni fog nekem, Franklin. Azért jött, hogy megszüntesse a számláját? A lány bólintott, és az öklömnyi nyíláson át becsúsztatta az összehajtogatott papírokat. Remélem, minden rendben van. A férfi ellenőrizte az aláírásokat és az összeget, majd kinyitotta a pénztárfiókot, hogy elővegye a pénzt. Négyszázkét dollár óriási összeg ahhoz, hogy magánál tartsa. Igen, tudom. Nagyon vigyázok majd rá. Ne aggódjon! Lehúzta a kesztyűjét, miközben a férfi összerakta a bankjegyeket, és amikor kitolta a kisablakon, a lány az erszénybe tette a pénzt, majd szorosra húzta a selyemszalagot. Franklin óvatos pillantást vetett főnöke felé, majd előrehajolt, és homlokát az üveghez nyomta. A templom már nem lesz ugyanaz maga nélkül. Hiányozni fog, hogy nem ül előttünk a sorban. Bárcsak ne menne el! Biztos vagyok benne, hogy végül anyám is megenyhült volna maga iránt. A lány benyúlt a nyíláson, és erősen megszorította a férfi kezét.

5 Az alatt a rövid idő alatt, amíg itt éltem, maga igazi jó barátom volt. Soha nem fogom elfelejteni, milyen kedves volt hozzám. Ír majd nekem? Természetesen. A bankba küldje a leveleit, nehogy anyám meglássa őket. Jó, a bankba küldöm majd mosolygott a lány. A tapintatos köhintés jelezte, hogy túl sok időt töltött a pénztárnál. Felkapta a kesztyűjét és az erszényt, megfordult, és tekintete a helyiséget pásztázta, azt kutatva, hol köthetné be újra a cipőfűzőjét. A lengőajtó mögötti részen, ahol az alkalmazottak dolgoztak, üresen állt az egyik íróasztal. Általában Lemont Morganstaff ült mögötte, de ma Emmeline MacCorkle-hoz hasonlóan, ő is otthon kúrálta magát. Csoszogva nehogy újra kilépjen a cipőjéből igyekezett az ablak előtti rozoga, összekaristolt íróasztal felé. Franklin bizalmasan elárulta neki, hogy MacCorkle használtan, harmadkézből vette a bútorokat. Takarékos természete nyilván arra sarkallta, hogy ne vegyen tudomást az asztal lapját borító tintapacnikról, és a kiálló szálkákról, melyek csak óvatlan ujjakra vártak. Szégyenletes, ahogy MacCorkle az alkalmazottaival bánik. A lány pontosan tudta, hogy az igazgató egyáltalán nem fizeti meg hűséges dolgozóit, mert szegény Franklin is nagyon szerény körülmények között élt, és alig engedhette meg magának, hogy megvegye anyjának az erősítőszert, amely nélkül úgy tűnt az asszony nem tud élni. Eljátszott a gondolattal, hogy bemegy MacCorkle vadonatúj, csillogó-villogó mahagóni bútorokkal berendezett irodájába, és megmondja neki, milyen zsugori fráter. Akkor talán a férfi észbe kap, és javít valamit az alkalmazottak áldatlan helyzetén, amelybe kényszerítette őket. Meg is tette volna szívesen, de eszébe jutott, hogy a bankigazgató talán azt hiszi majd, hogy Franklin bujtotta fel. MacCorkle tudta, hogy ő és Franklin jó barátok. Nem, jobb lesz, ha nem szól egy szót sem, döntötte el, így aztán csak egy mélységesen lesújtó pillantást vetett az igazgató felé. De az is felesleges erőfeszítésnek tűnt, mivel a férfi nem felé nézett. A lány hátat fordított neki, és kihúzta a széket az íróasztaltól. Az ülésre tette a holmiját, majd letérdelt olyan nőiesen, ahogy csak telt tőle, és félrehúzta szoknyáját az útból. Megigazított a nyelvet, aztán lábát ismét belebújtatta a cipőbe, és gyorsan megkötötte a cipőfűzőt. Amikor végzett, fel akart állni, de véletlenül a szoknyájára lépett, és nagyot puffanva újra a padlón kötött ki. Erszénye és kesztyűje az ölébe esett, míg a szék, amelybe beleütközött esés közben, tovagurult kerekein, nekivágódott a falnak, és visszagurult, alaposan megütve a vállát. A lány zavartan kémlelt ki az íróasztal pereme fölött, azt lesve, észrevette-e valaki ügyetlenkedését. Már csak hárman álltak a pénztárablakok előtt, s mindenki felé bámult. Franklin, éppen akkor rakta el a lány papírjait az iratszekrénybe, amikor az elesett. A férfi betolta a fiókot, és aggódó arccal már indult volna felé, de a lány gyorsan rámosolygott, és intett neki, hogy nincs szüksége segítségre. Már éppen szólni akart, hogy jól érzi magát, amikor az ajtó nagy csattanással kinyílt.

6 Az óra elütötte a hármat. Hét ember rontott be, és legyezőszerűen szétszóródtak a teremben. Kétség sem merült fel, hogy mi lehet a szándékuk. Sötét kendők takarták arcuk alsó részét, szemüket pedig mélyen a homlokukba húzott viseltes kalapok árnyékolták. Ahogy előreléptek, mindegyikük előhúzta a pisztolyát. Az utolsó ember megpördült, hogy lehúzza a rolót, és bevágja maga mögött az ajtót. Sherman MacCorkle kivételével mindenki megdermedt. A bankigazgató felemelkedett a székről, és ajkát döbbent kiáltás hagyta el. Utána Franklin sikoltott fel, éles magas hangon, mely szinte kettévágta a kísérteties csendet. A többiekhez hasonlóan a lány is túlságosan döbbent volt ahhoz, hogy megmozduljon. Vakrémület fogta el, izmai megmerevedtek. A gondolatok tótágast álltak a fejében, miközben kétségbeesetten igyekezett visszanyerni a józan eszét. Nyugalom csak semmi pánik! Nem lőhetnek le minket Nem tennének ilyet A fegyverek zaja Csak a pénz kell nekik, semmi más Ha mindenki engedelmeskedik nekik, nem esik bántódásunk A logikus gondolatok azonban nem segítettek megnyugtatni rémülten kalapáló szívét. El fogják venni a négyszáz dollárját. Azt nem engedheti meg! Nem adhatja oda nekik a pénzt nem is fogja. De hogyan tudná megakadályozni, hogy elvegyék? Kivette erszényéből a bankjegyköteget, és kutatni kezdett, hová rejthetné el. Gondolkodj gondolkodj! Oldalra hajolt, és Franklinre nézett. A férfi a rablókat bámulta, de nyilván megérezte, hogy őt nézi, mert alig észrevehetően megbiccentette a fejét. Ekkor a lány hirtelen rádöbbent, a fegyveresek nem tudják, hogy ő is ott van. Egy pillanatig habozott, tekintetét Franklin sápadt arcára függesztve, majd csendben, óvatosan behúzódott az öreg íróasztal alá, a lábnyílásba. Gyorsan kigombolta a blúzát, az alsó inge alá rejtette a pénzt, aztán kezét a szívére szorította. Istenem édes jó Istenem Az egyik rabló az íróasztal felé sétált. A lány hallotta a lépteit, amint egyre közelebb ért. A szoknyája! Úgy terült el körülötte, mint valami fehér zászló mintha csak meg akarná magát adni. Rémülten megragadta, és maga alá gyűrte a szoknya fodrait. Szíve olyan hevesen dobogott, hogy attól tartott, meghallja valaki. Ha nem veszik észre, a pénzét sem vehetik el. Zörgő sarkantyújú kígyóbőr csizma haladt el mellette alig néhány lépésnyire. Mentacukor illata kúszott a nyomában. Az illat megdöbbentette. A gyerekek szeretik a mentacukrot, nem a bűnözők. Ne engedd, hogy meglásson! fohászkodott. Édes Istenem, kérlek, ne hagyd, hogy észrevegyen! Legszívesebben szorosan lehunyta volna a szemét, és szeretett volna köddé válni. Hallotta, amint behúzzák a sötétítőket, kirekesztve ezzel a napfényt, és hirtelen klausztrofóbia rohanta meg. Koporsóban érezte magát, amelyre a férfi éppen most húzza rá a fedelet. Csak percek telhettek el, mióta a rablók berontottak. Hamarosan vége, nyugtatta magát a lány. Csak a pénz kell nekik, és biztosan az a céljuk, hogy minél előbb hozzájussanak. Igen, ez nem is kétséges, hiszen minden egyes perccel, amit itt töltenek, nő az esély, hogy elkapják őket. Vajon keresztüllátnak az asztal repedésein? A lehetőség túlságosan is ijesztő volt. Legalább egycentis rés húzódott hosszában, végig a fatábla közepén. A lány végtelen lassan és óvatosan úgy helyezkedett,

7 hogy térde végül a feje fölött lévő fiókot súrolta. A fülledt, meleg levegőtől öklendeznie kellett, ezért inkább a száján keresztül lélegzett. Fejét félrebillentette annyira, hogy kilásson a résen. A három ügyfél sápadtan, mozdulatlanul állt, hátukat a pultnak vetve. Az egyik rabló előrelépett. Fekete öltönyt viselt, fekete inggel, nagyon hasonlót ahhoz, amit a bankigazgató is hordott. Ha nem takarta volna arcát a kendő, és nem lett volna a kezében a pisztoly, a lány akár üzletembernek nézte volna. A férfi végtelenül udvariasan és nyájas hangon beszélt. Uraim, csak semmi félelem kezdte, és áradt belőle a déli vendégszeretet. Amíg azt teszik, amit mondok, senkinek nem esik baja. Az egyik barátunk történetesen azt mesélte, hogy ebben a bankban hatalmas összeget helyezett letétbe a kormány a seregbeli fiúknak. Arra gondoltunk, hogy kisegítenénk magunkat az illetményükből. Nem ígérhetjük, hogy úriember módjára fogunk viselkedni, és biztos vagyok benne, hogy most roppant kényelmetlenül érzik magukat. Igazán sajnálom. Mr. Bell, megtenné kérem, hogy kirakja a Zárva táblát az ajtóra? A vezető jobbján álló férfi gyorsan engedelmeskedett. Remek, ez igazán remek lelkendezett az öltönyös. Most pedig, uraim, szeretném, ha mindannyian a tarkójukra tennék a kezüket, és előjönnének az ablak mögül ki, ide az előtérbe, nehogy amiatt kelljen aggódnom, hogy valamelyikük valami ostobaságot csinál. Ne szemérmeskedjen, igazgató úr! Jöjjön csak ki az irodájából, és csatlakozzon a barátaihoz és a szomszédaihoz! A lány hallotta a lépteket, ahogy az emberek előreléptek. A lengőajtó nyikorogva nyílt ki. Ez szépen, rendezetten ment dicsérte meg az embereket a főnök, amiért nyomban teljesítették a parancsát. Nagyszerű volt, de lenne még egy kérésem. Megtennék kérem, hogy mindannyian letérdelnek? Nem, nem, a kezüket csak tartsák a tarkójukon! Nem akarnak felizgatni, ugye? Mr. Bell azt szeretné, ha lefeküdnének a padlóra, és megkötözhetné önöket, de én azt hiszem, ez elkerülhető. Semmi szükség arra, hogy összekoszolják a szép ruhájukat. Csak térdeljenek le szorosan egymás mellé, kört alkotva! Remek, nagyon ügyesek dicsérte meg őket újra. A széf nyitva van, uram jelentette az egyik rabló. Akkor menj oda hozzá, fiam! A főnök ekkor az íróasztal felé fordult, és a lány tisztán látta a szemét. A barna szempárban aranyos csíkok ragyogtak, ám az érzéktelen tekintet jéghideg volt és kőkemény, mint a márvány. A Bell nevű férfi felköhögött, és a vezető elfordult az asztaltól, hogy bűntársára nézzen. Dőlj a korlátnak, míg a többiek megtöltik a zsákokat. A barátom nem érzi ma jól magát magyarázta a férfi a foglyoknak. Talán influenzás találgatta Malcolm készséges hangon. Attól tartok, igaza lehet. Nagy kár, hiszen egyébként nagyon élvezi ezt a munkát, de ma valahogy nem tud igazán szórakozni. Igazam van, Mr. Bell?

8 Igen, uram. Végeztek, Mr. Robertson? Mindent kipucoltunk, uram. Ne feledkezzenek meg a fiókokban levő készpénzről! emlékeztette emberét a vezető. Azokkal is megvagyunk, uram. Úgy tűnik, lassan végére érünk a mi kis üzleti ügyünknek. Mr. Johnson, meggyőződne róla kérem, hogy a hátsó ajtón minden gond nélkül távozni tudunk? Már ellenőriztem, uram. Akkor itt az ideje, hogy pontot tegyünk a dologra. A lány hallotta, ahogy a többiek visszatérnek a terembe, csizmájuk egy távíró masina pontosságával kopogott a fapadlón. Az egyik rabló halkan vihorászott. A rablók vezetője elfordult ugyan tőle, de a többieket tisztán látta. Mindnyájan a térdeplő foglyok köre mögött álltak. Levették arcuk elől a kendőt, és a zsebükbe gyűrték. A főnök előrelépett. Fegyverét eltette, hogy mindkét keze szabad legyen. Gondosan összehajtogatta a kendőjét, majd a mellényzsebébe süllyesztette. Annyira közel állt az íróasztalhoz, hogy a lány láthatta hosszú ujjait, és gondosan ápolt körmeit. Miért vették le a maszkot? Hiszen Franklin meg a többiek személyleírást tudnak adni róluk a hatóságoknak Jaj, Istenem, ne! Nem nem nem Mr. Johnson, nyitva van a hátsó ajtó? Igen, uram. Nos, akkor azt hiszem, itt az ideje, hogy távozzunk. Ki a soros? Mr. Bellre nem került a sor az óta a kislány óta. Emlékszik, uram? Emlékszem. Készen áll, Mr. Bell? Igen, uram, készen állok. Akkor rajta! parancsolta, azzal elővette pisztolyát, és felhúzta. Mit csinálnak? kérdezte szinte sikoltva a bankigazgató. Csitt! Ugye azt mondtam önöknek, hogy senkinek nem esik bántódása? kérdezte ijesztően nyugodt hangon. MacCorkle rábólintott éppen abban a pillanatban, amikor a Bell nevű ember elsütötte a pisztolyát. Az igazgató feje szétrobbant. A főnök lelőtte az előtte térdeplő férfit, majd hátraugrott, hogy a szétfröccsenő vér nehogy összekoszolja. Franklin felkiáltott. De hiszen azt ígérte A főnök felé perdült, és tarkón lőtte. Franklin nyaka megbicsaklott. Hazudtam.

9

10 M á s o d i k f e j e z e t A szertartás egyedülálló volt. Cole Clayborne, a díszvendég átaludta az egészet, mint ahogy az utána következő ünneplést is. Egy órával később a legtöbb vendég távozott. A természetellenes alvás hatása lassan múlóban volt. Cole valamiféle kábulatban lebegett a képzelet és a valóság között. Úgy érezte, mintha valaki rángatná, de képtelen volt annyi erőt gyűjteni, hogy kinyissa a szemét, és megtudja, ki gyötri ily módon. A zajtól kínzó fejfájás tört rá, és amikor végre ébredezni kezdett, az első hangok, amelyek eljutottak a tudatáig, az összecsendülő poharak csilingelése és a hangos, féktelen kacagás volt. Valaki beszélt hozzá vagy róla. Hallotta, hogy a nevét említik, de nem tudott annyira koncentrálni, hogy kivegye, megértse, mit is mondanak. Fejében, két szeme között mintha apró kovácsok munkálkodtak volna, kitartóan verve éles kalapácsukkal koponyáját. Másnapos lenne? A kérdés végre utat talált a ködös gondolatok között. Nem, soha nem rúgott be, ha távol járt Rosehilltől, de még odahaza sem ivott többet egy-egy üveg sörnél a forró délutánokon. Nem rúgott be, mert nem szerette a következményeit. A szesz a saját kárán tanulta meg eltompította az érzékeit, a reflexeit, s mivel a revolverhősök fele közel s távol arra pályázott, hogy az ő meggyilkolásával alapozza meg a hírnevét, Cole-nak nem állt szándékában a víznél erősebb itallal oltani a szomját. Valaki ugyancsak jól érzi itt magát. Újra hallotta a nevetést, és megpróbálta a hang irányába fordítani a fejét. Éles fájdalom hasított a tarkójába, a torkán keserű epe kúszott fel. Jóságos ég, pokoli érzés volt! Úgy tűnik, kezd magához térni, Josey. Jobb lesz, ha hazamész, mielőtt elkezd itt zsémbelni meg átkozódni. Tudom, hogy milyen könnyen megsértődsz mondta Tom Norton seriff élete párjának a cellába bámulva. Josey Norton elsietett, mielőtt megpillanthatta volna. Cole-nak majd egy percébe telt, mire rájött, hogy hol van. Fogcsikorgatva felült a keskeny priccsen, lábát a földre tette. Mindkét kezével a matracba kapaszkodott, feje a mellkasára csuklott. Vérben forgó szemmel vette szemügyre a seriffet. Norton idősebb, pocakos férfi volt, bőre viharvert, tekintete mélabús. Ártalmatlan vadászkutyára emlékeztette Cole-t. Miért vagyok börtönben? kérdezte rekedt suttogással. A seriff a rácsnak dőlt, bokában keresztezte a lábát, és elmosolyodott. Mert megszegted a törvényt, fiam. Hogyan? Megzavartad a közrendet. Micsoda? Azért nem kell kiabálni! Látom, hogy fájdalmat okoz. Van egy csinos kis púp hátul a fejeden, és nem hiszem, hogy az üvöltözés jót tenne neki. Nem emlékszel, mi történt?

11 Cole megrázta a fejét, de nyomban meg is bánta. A fájdalom szinte felrobbant a szeme mögött. Csak arra emlékszem, hogy beteg voltam. Igen, influenzás. Négy napig magas lázad volt, és az én Josey-m ápolt téged. Ma volt a második napja, hogy felkeltél. És mikor sértettem meg a közrendet? Amikor átmentél az utcán felelte vidáman a seriff. Igazán felháborított, hogy csak úgy elsétálsz, amikor én mindent elkövetek, hogy maradásra bírjalak, amíg megérkezik a kinevezés. Szavamat adtam egy igen fontos embernek, hogy itt tartalak Middletonban, fiam, de te sehogy sem akartál együttműködni velem. Ezért aztán hátulról leütött. Úgy van ismerte be a seriff. Nem láttam más megoldást. De nem ütöttem nagyot. Csak egy egészen kis ütés volt a pisztolyom agyával a tarkódra. Semmi komoly károsodást nem okozott, különben nem ülnél itt rám fenekedve. Mellesleg, szívességet tettem neked vele. A seriff élénk hangja Cole idegeire ment. Komoran bámult a férfira. Ezt meg hogy sütötte ki? Két gengszter is várt rád az utcán, és persze mindketten bele akartak rángatni egy pisztolypárbajba. Éppen csak felkeltél a betegágyból, és még ha soha nem is ismered be, én egy heti fizetésembe mernék fogadni, hogy nem tudtad volna leszedni egyiket sem. Az influenza nagyon megviselt, fiam, a színed is csak most kezd visszajönni. Úgy bizony, uracskám, szívességet tettem neked. Lassan visszajön az egész. Felejtsd el, fiam! javasolta a seriff. Ez már a múlté. Különben megjött a kinevezés is, és meg is tartottuk a ceremóniát itt a börtönben. Furcsa volt ugyan, hogy a nagy eseményre betömörültünk a celládba, de a bíró nem bánta, így aztán remekül ment minden. Úgy bizony. Nagy kár, hogy átaludtad az ünneplést, hiszen mégiscsak te voltál az ünnepelt. Josey, a feleségem különleges piskótatortát sütött erre az alkalomra. Le is vágott egy szép nagy szeletet neked, és otthagyta az asztalon intett a seriff a cella másik sarka felé. Jobb lesz, ha megeszed, mielőtt felfedezik az egerek. Cole percről-percre zavarodottabb lett. A seriff beszédének semmi értelme nem volt. Válaszoljon a kérdésemre! követelte. Azt mondta, valami fontos alak akar velem beszélni. Ki lenne az? Daniel Ryan békebíró úr. Bármelyik percben ideérhet, hogy kiengedjen. Ryan itt van? Az a semmirekellő, alávaló, tolvaj Na, álljon csak meg a menet! Erre semmi szükség. A békebíró úr elmondta, hogy neheztelsz rá, és azt is elárulta, hogy a haragod a tájolóval meg aranytokjával függ össze, amit megőrzött neked. Cole feje gyorsan tisztult. Az anyám nekem hozta ajándékba azt a tájolót, és Ryan ellopta tőle. Eszében sem volt visszaadni.

12 Kénytelen leszek elvenni tőle. Azt hiszem, ebben tévedsz jegyezte meg Norton halk kuncogással. Felesleges volt a seriffel vitatkozni. Cole úgy döntött, hogy haragját annak az embernek tartogatja, aki bezáratta ide Daniel Ryan. Alig várta, hogy a keze közé kaparintsa. Kienged innen, és visszaadja a fegyvereimet? Szívesen megtenném. De? De nem tehetem. A kulcsok Ryannél vannak. Át kell vinnem néhány papírt a bíróhoz. Ülj nyugton a fenekeden, fiam, és edd meg a süteményt! Nem leszek oda sokáig. A seriff sarkon fordult, hogy távozzon. Csak még egy dolog szólalt meg elmentében. Gratulálok, fiam. A családod biztosan nagyon büszke rád. Várjon! kiáltott utána Cole. Mihez gratulál? Norton nem válaszolt. Kiballagott a külső irodába, és egy perccel később Cole hallotta, amint kinyílik, majd becsukódik a bejárati ajtó. Zavartan csóválta a fejét. Fogalma sem volt, mit hordott itt össze az öreg. Miért gratulált neki? Körülnézett a sivár cellában: szürke falak, szürke rácsok, szürke padló. A sarokban, egy háromlábú állványon szürkepettyes mosdótál és vizeskancsó állt, mellettük pedig a sütemény, amit a seriff felesége hagyott ott neki. A cella egyetlen ékessége a falon mászó fekete pók volt. Társa a rácsos ablakba szőtt hálóról lógott lefelé. Cole száznyolcvan centinél is magasabb volt, de ahhoz, hogy ki tudjon nézni az ablakon, székre kellett volna állnia. Szék azonban nem volt a cellában. Így is látta az ég egy szeletkéjét, és akárcsak ideiglenes otthona, az is szürke volt. A szín illett a hangulatához. Ebben a helyzetben nem lehet győztes. Mégsem lőheti le Norton seriffet, hiszen a felesége ápolta őt a betegsége alatt. A seriff pedig valószínűleg megmentette az életét azzal, hogy leütötte, mielőtt a két gazfickó párbajra hívta volna. Cole nem felejtette el, milyen gyenge volt az influenza után. Egy tűzharcban biztos életét veszti, de a fene vigye el, miért kellett Nortonnak akkorát ütnie? Cole még mindig úgy érezte, mintha kettérepedt volna a feje. Felnyúlt, hogy megmasszírozza a tarkóját, de jobb keze valami hideg fémnek ütközött. Lenézett, majd megdermedt, amikor rádöbbent, hogy mit is bámul. Az aranytok egy lánc végén lógott, melyet valaki valószínűleg maga Ryan akasztott bőrzekéje zsebébe. Az a gazember végül csak visszaadta az ő drága kincsét! Gyengéden a tenyerébe vette az értékes tokot, és egy hosszú percig csak nézte, mielőtt kinyitotta volna. A tájoló rézből készült, nem aranyból, de gyönyörűen kidolgozott darab volt. A lapja fehér, a betűk vörösek, a tű fekete. Cole kivette a tájolót a tokból, és mosolyogva figyelte, ahogy a tű kileng, mielőtt újra beállna északra. Rose mama boldog lesz, ha megtudja, hogy Cole megkapta végre az ajándékot, amelyet több mint

13 egy évvel ezelőtt vett neki. Igazán csinos holmi volt. Cole egyetlen karcolást sem látott rajta. Ryan szemmel láthatóan vigyázott rá, ismerte be vonakodva, de akkor is legszívesebben lelőtte volna a gazembert, amiért ilyen sokáig magánál tartotta. Tudta azonban, hogy nem teheti, ha sokáig akar élni. A környéken nem nézték jó szemmel, ha az ember megölt egy szövetségi békebírót, bármi oka legyen is rá. Végül Cole úgy döntött, ha már nem lőheti le, legalább alaposan behúz neki egyet. Gondosan visszatette a tájolót a mellényzsebébe, majd a kancsó felé pillantva elhatározta, hogy megmossa az arcát. Tekintete megállapodott a süteményen, és homlokráncolva próbált valamit felidézni a ködös álomból. Miért ettek tortát az ő cellájában? A válasz túl bonyolultnak látszott ahhoz, hogy most ezen töprengjen. Felállt, hogy kinyújtóztassa elgémberedett tagjait. Le akarta venni a mellényét, amikor az ingujja beleakadt valami éles dologba. Kiszabadította, majd odanézett, hogy lássa, mi szúrta meg. Keze a térdére esett, ahogy ő maga visszahuppant a priccsre, aztán hitetlenkedve bámulta a bal vállát. Teljesen elképedt. Ez csak valami vicc lehet ami azt illeti, itt valakinek nagyon beteges a humorérzéke. Aztán eszébe jutottak Norton seriff szavai. Megjött a kinevezés. Igen, pontosan ezt mondta És ünnepeltek Cole emlékezett rá, hogy ezt is hallotta a serifftől. És ő volt a díszvendég A rohadt életbe! üvöltött fel, a mellényére tűzött ezüst csillagnak címezve a szitkot. Szövetségi békebírót csináltak belőle. H a r m a d i k f e j e z e t Mire Norton seriff visszatért a börtönbe, Cole már forrt a dühtől. Szerencsére Norton elkérte Ryantől a kulcsokat. Josey, a felesége is vele jött, ezért Cole visszafogta indulatait. Az asszonynál egy kék-fehér csíkos szalvétával letakart tálca volt, és amint a seriff kinyitotta a cella ajtaját, Josey be is lépett az étellel. Norton bemutatta őket egymásnak. Hivatalosan még nem is ismeritek egymást, mivel valahányszor a feleségem leült melléd, te öntudatlan voltál a láztól. Josey, ismerkedj meg Cole Clayborne békebíró úrral. Ugyan még nem tud róla, de ő fog segíteni Ryan bírónak, hogy elkapja a gyilkos Blackwater bandát, akik rettegésben tartják a környéket. Cole ugye nem bánod, fiam, ha barátian a keresztneveden szólítalak? Nem, uram. A seriff arca elégedetten ragyogott. Ez igazán kedves tőled, tekintve, hogy bizonyára nem volt könnyű túltenned magad azon a tényen, hogy leütöttelek. Akárhogy is, csak azt akartam mondani, hogy ez a piruló szépasszony itt mellettem

14 Josey, a feleségem. Nagyon aggódott miattad, míg beteg voltál. Emlékszel? Cole nyomban felállt, amint az asszony a cellába lépett. Előrelépett, és biccentett üdvözlésül. Természetesen emlékszem. Asszonyom, hálásan köszönöm, hogy eljött hozzám a szállodába, és ápolt a betegségem alatt. Remélem, nem okoztam túl sok gondot! Josey meglehetősen jelentéktelen külsejű, görnyedt hátú, csorba fogú nő volt, de amikor mosolygott, mintha kivilágosodott volna a szoba. Az emberek önkéntelenül is visszamosolyogtak rá, és ez alól Cole sem volt kivétel. Mosolya őszinte volt, akárcsak a hálája. Sokan nem vették volna a fáradságot, hogy egy vadidegen embert ápoljanak jegyezte meg. Egyáltalán nem volt fáradság felelte az asszony. Lefogyott egy kicsit, de a sült csirkém majd tesz róla, hogy magára szedjen pár kilót. Hoztam otthonról pár falatot. Az én Josey-m sült csirkéje után megnyalod a tíz ujjad biccentett Norton a felesége karján levő kosár felé. Úgy éreztem, jóvá kell tennem az uram modortalanságát. Thomasnak nem lett volna szabad leütnie magát, már csak azért sem, mert amúgy is olyan gyatrán érezte magát. Fáj még a feje? Nem, asszonyom hazudta Cole. Josey a férjéhez fordult. Az a két semmirekellő gengszter még mindig itt ólálkodik. Láttam mindkettőt idefelé jövet. Az egyik a fasortól északra kuporog, a másik délre. Szándékodban áll valamit tenni, mielőtt ez a fiú megöleti magát? Norton megdörzsölte az állát. Azt reméltem, hogy Ryan majd elbeszélget velük. Én úgy láttam, a békebíró nem az a beszélgetős fajta. Asszonyom, azok a gengszterek engem akarnak szólt közbe Cole. Majd én beszélek velük. Ők nem beszélgetni akarnak, fiam mondta Norton. Égnek a vágytól, hogy megalapozzák a hírnevüket, és ezt csak úgy tudják megtenni, ha egyiküknek sikerül téged párbajban lepuffantania. Az a lényeg, ne engedd, hogy bármi ostobaságba beugrassanak. Josey helyeslően bólintott. Hova tegyem a tányérokat? kérdezte férjét. Túl szűken vagyunk idebent. Szerintem tedd az íróasztalomra. Cole megvárta, amíg az asszony kimegy a külső irodába, csak azután fordult a seriffhez. Hol van Ryan? Mindjárt itt lesz. Már elindult, de szóltak neki, hogy ugorjon be a távíróhivatalba egy sürgönyért. Gondolom, alig várod, hogy beszélhess vele. Cole bólintott. Emlékeztette magát, hogy a seriff csak Ryan utasításait követte. A békebíró volt, aki megparancsolta Nortonnak, hogy tartsa őt a városban, és a békebíró volt az is, aki a seriff csillagot a

15 mellényére tűzte. Cole úgy vélte, tud egy jobb helyet a jelvény számára. Arra gondolt, hogy szívesen Ryan homlokára tűzné. Az ötlet megtetszett neki, és elmosolyodott. Josey eltakarította a papírokat, majd piros-fehér kockás abrosszal letakarta az íróasztalt. Két csorba lapostányért tett ki, melynek peremét kék festett pillangók díszítették, és két hozzáillő bögrét. Az asztal közepére helyezte a tálat, amelyben a sült csirke volt. A szárnyas szinte úszott a zsírban. A csirke köré rendezte a kis tálakat. Az egyikben odaégetett zsemle, a másikban savanyúság, a harmadikban főtt fehérrépa volt, melynek hajszálvékony gyökerei mintha fátyolfüggönyt vontak volna köré. A szaft megdermedt, és leginkább egynapos, kenyértésztára emlékeztette Cole-t, aki még soha életében nem látott ennél kevésbé étvágygerjesztő ebédet. Gyomra, mely az influenza utóhatásaként még mindig érzékeny volt, a szagot megérezve bukfencet vetett. Mivel Josey már elment, Cole-nak nem kellett aggódnia, hogy az asszony megsértődik, amiért nincs étvágya. A seriff leült az íróasztal mögé, és intett Cole-nak, hogy foglalja el a másik széket. Előbb kitöltötte a kávét mindkettőjüknek, aztán előrehajolt, és az ételre mutatott. Azt hiszem, jobb lesz, ha figyelmeztetlek, mielőtt nekilátnál. A feleségem jót akar, de soha nem volt igazán nagy szakácsnő. Nekem úgy tűnik, az hiszi, hogy mindent egy lavórnyi disznózsírban kell kisütnie. Én nem kóstolnám meg a szaftot, ha a helyedben volnék. Rémséges. Nem igazán vagyok éhes monda Cole. Igazán jó békebíró lesz belőled, amilyen diplomatikusan tudsz viselkedni nevetett a seriff, majd megpaskolta terjedelmes pocakját. Én már hozzászoktam a főztjéhez, de majd harminc évembe került. Egyszer-kétszer még az is megfordult a fejemben, hogy így akar megszabadulni tőlem. Cole a kávéját iszogatta, míg Norton kétszer is vett az ételből. Amikor a seriff befejezte az evést, az edényeket visszapakolta a kosárba, letakarta a saját, összekoszolt szalvétájával, majd felállt. Azt hiszem, elballagok Frieda éttermébe, és bekapok egyet a diós sütijéből. Velem jössz? Nem, köszönöm. Megvárom Ryant. Egyik gondolat követte a másikat. Mit csinált a fegyvereimmel? A legalsó fiókba tettem őket. Igazán csinos fegyveröved van. Könnyen előkapod belőle a pisztolyt, igaz? Gondolom, Ryan békebíró is ezért hordja. Amint a seriff kitette a lábát az ajtón, Cole elővette és felcsatolta a fegyverövet. Mind a két hatlövetűből kiszedték a golyókat. Összeszedte a töltényeket, és megtöltötte az egyik pisztolyt. Éppen nekilátott a másik megtöltésének, amikor Norton seriff berobbant az ajtón. Azt hiszem, Ryan békebírónak elkelne a segítség. A két gengszter az utca két oldalán vár, a bíró meg egyenesen feléjük tart az utca közepén. Még a végén lelövik. Cole a fejét rázta. Engem akarnak, nem Ryant mondta, és helyére csattintotta a tárat, majd a tokba lökte a pisztolyt.

16 De pontosan ez a gond, fiam. Ryan nem fogja hagyni, hogy elkapjanak téged. Ha valamelyikük megöl, akkor nem tudsz neki segíteni a Blackwater banda kézre kerítésében. Márpedig többször is hangsúlyozta, hogy kifejezetten a te segítségedre van szüksége. Cole-nak halvány fogalma sem volt róla, miről beszél a seriff. Miben tudna ő Ryannek segíteni? Úgy vélte, hamarosan úgyis megtudja. Azt javasolta a seriffnek, hogy maradjon odabent, de ő tiltakozott. Tudnék segíteni, fiam. Igaz, régen volt már, hogy lövésváltásba keveredtem, de szerintem ez olyan, mint az evés-ivás. Ha egyszer megtanulta az ember, soha nem felejti el. A kezem is gyors volt annak idején. Cole megrázta a fejét. Ahogy mondtam is, ezek engem akarnak, de azért köszönöm. Norton sietett ajtót nyitni neki, és mielőtt Cole kilépett volna, még hallotta az öreg suttogását. Sok szerencsét, fiam! N e g y e d i k f e j e z e t A szerencsének semmi köze nem volt hozzá. A kemény évek megtanították Cole-t, hogyan rendezze el ezeket a bosszantó apróságokat. Nyomban felmérte a helyzetet. A gazfickók a koszos utca másik végén vártak rá. Nem ismerte egyikőjüket sem, de ezek az alakok valahogy mind egyformának tűntek számára. Csak az ég tudja hány üresfejű, ostoba fickóval találkozott már, akiket egyetlen álom hajtott: hogy ők legyenek a Vadnyugat leggyorsabb lövészei. A két egyforma bőrruhában feszítő férfi egyik lábáról a másikra nehezedett, így mutatva ki Cole-nak türelmetlenségét. Nem voltak már ifjak, ez megkönnyítette Cole dolgát. Legalább nem lesz lelkiismeret-furdalása, ha megöli őket. Már eldöntötte, hogyan fogja csinálni. Ám ahhoz, hogy tervét megvalósítsa, a földre kellett vetnie magát. A fenébe, de utált lebukni és a koszban hemperegni! Különösen ma, amikor a gyomra még mindig forgott. De megteszi, ha ez kell a túléléshez. Tervének csak egyetlen szépséghibája volt: Ryan. A békebíró mereven állt az utca közepén, egyenesen a golyók útjában. Cole már éppen oda akart kiáltani neki, amikor Ryan intett, hogy menjen közelebb. Kezét lazán maga mellett tartva, nehogy felpiszkálja a két önjelölt revolverhőst, Cole lelépett a gyalogjáróról, és a békebíró felé indult. Égett a vágytól, hogy előkapja a fegyverét. Igazából nem is akarta lelőni Ryant, csak jól tarkón csapni a pisztoly agyával, hogy ő is megtapasztalja a kínzó fájdalmat, amit a parancsa miatt Cole-nak el kellett viselnie. Ahogy közeledett a törvény emberéhez, a banditák is közelebb óvakodtak akárcsak a patkányok,

17 melyek megriadnak a fénytől, ám a zsákmány iránti mohóságuk legyőzi a félelmüket. Cole úgy döntött, hogy egyelőre levegőnek nézi őket. Ryan és ő egészen addig biztonságban vannak, míg az egyik fickó a fegyveréért nem nyúl. Kihívói azért voltak ott, hogy hírnevet szerezzenek maguknak, márpedig ezt csak úgy tehették meg, ha tisztességes párbajban, tanúk előtt lövik le. Máskülönben hiába ölnék meg. Norton a résnyire nyitott ajtó mögül figyelte őket. A látvány mosolyt csalt az ajkára. Tudta, soha nem felejti el ezt a napot. A két békebíró mindketten igazi Góliátok úgy méregette egymást, mint a bokszolók a ringben. Feltűnő párost alkottak, ahogy Josey is mondta. Az asszony megrettent, amikor először találkozott Daniel Ryannel, később pedig ugyanúgy reagált, amikor meglátta Cole Clayborne-t, bár mindent elkövetett, hogy elrejtse riadalmát. Férjének azonban nem szégyellte bevallani, mennyire megijesztette a két férfi, és Norton pontosan emlékezett még a szavaira is, amikor megmagyarázta, miért is érez félelmet. A tekintetük teszi, mondta. Mindkettőnek olyan jéghideg, átható a nézése, hogy az ember úgy érzi, jeget csúsztattak a gallérja mögé. Ha rám bámulnak, olyan érzésem támad, hogy belelátnak a fejembe, és előbb tudják, hogy mire gondolok, mint én magam. Igaz, Josey azt is elismerte, hogy félelme ellenére sem tudta nem észrevenni, milyen jóképű mindkét férfi amikor éppen nem egyenesen rá néznek. Cole odakiáltott Ryannek, magára vonva a seriff figyelmét. Menj a fenébe az útból, Ryan, mielőtt még kinyírnának! A békebíró meg sem moccant. Szeme résnyire szűkült, ahogy Cole közelebb lépett hozzá. Cole alig pár lépésnyire megállt, és Ryan szemébe nézett. A férfi viszonozta a pillantását. Végül ő törte meg a csendet. Most lelősz? Hangjában nevetés bujkált, ami Cole-nak nem tetszett túlzottan. Megfordult a fejemben, de jelenleg mással vagyok elfoglalva. Ha nem akarsz bekapni egy kósza golyót, akkor tűnj el innen! Valaki itt meghal, de az nem én leszek jelentette ki Ryan vontatott hangon. Azt hiszed, mindkettőt le tudod szedni? kérdezte Cole, és a balján feléjük araszoló fickó felé biccentett. Hamarosan kiderül. Engem akarnak, nem téged. Én is vagyon olyan gyors, Cole. Kizárt dolog. Ryan mosolya meglepte Cole-t. Már éppen meg akarta kérdezni, mit tart olyan mulatságosnak, amikor a jobboldali bandita rákiáltott. A nevem Eagle, Clayborne, és azért jöttem, hogy kinyírjalak. Fordulj meg, te nyúlszívű gazember!

18 Párbajra hívlak, hogy az ördög vigyen el! Vetélytársa sem akart lemaradni. Riley-nak hívnak, Clayborne, és én vagyok az, aki ma végez veled. Cole már régen eldöntötte, hogy a revolverhősök mind egy szálig ostobák. Úgy tűnt, ez a kettő sem kivétel. Talán tehetnék valamit a két fickó ügyében jegyezte meg Ryan. Mint például? kérdezte Cole. Arra gondolsz, hogy letartóztathatnád őket? Talán. A férfi közönye bosszantó volt. Miféle békebíró vagy te? Átkozottul jóféle. Nagyon el vagy telve magadtól feszült meg Cole állkapcsa. Tisztában vagyok a képességeimmel. Ahogy a tieiddel is. Cole türelme végére ért. Akkor talán menj be a seriffel az irodába, és miután itt végeztem, elmesélheted, milyen képességeid vannak. Azt mondod, tűnjek el az utadból? Pontosan. Nem megyek sehova. Különben is, van egy tervem intett a két bandita felé. Nekem is van közölte vele Cole. Az enyém jobb. Valóban? Igen. Háromra mindketten a földre vetjük magunkat, és hagyjuk, hogy ezek egymást nyírják ki. Cole rossz hangulata ellenére elmosolyodott, ahogy maga elé képzelte a Ryan által felvázolt képet. Ez igazán nagyszerű lenne, ha beválna, de túlságosan távol vannak egymástól ahhoz, hogy eltalálják a másikat. Különben is, semmi kedvem a vadonatúj ingemet meghempergetni az utca porában. Mi a te terved? kérdezte Ryan. Megölöm az egyiket, a földre vetem magam, átfordulok, és megölöm a másikat. Úgy tűnik, a te terved szerint is meg kell hempergetned a vadonatúj ingedet az út porában. Elállsz az utamból, vagy sem? A törvény embereinek össze kell tartaniuk, Cole. Ez az egyik legfontosabb szabály. De én nem vagyok a törvény embere. Dehogynem. Még fel kell esküdnöd, de az csak formaság. Igazán beteges a humorérzéked, Ryan, tudtad? Nem leszek békebíró. Már az vagy mondta türelmesen Ryan.

19 Miért? Mert szükségem van a segítségedre. Azt hiszem, nem igazán érted, mit is érzek most. Legszívesebben lelőnélek, te nyomorult gazember. Több mint egy évig magadnál tartottad a tájolómat. Ryant egyáltalán nem ijesztette meg Cole haragja. Ennyi ideig tartott, míg megérkezett a kinevezés. Milyen kinevezés? Nem tűzhettem csak úgy rád azt a jelvényt. A kinevezés egyenesen Washingtonból jött. Cole a fejét rázta. Mindjárt a nyakunkon vannak mondta Ryan, ahogy Eagle felé pillantott. Ismered valamelyiket? Nem. Enyém az öt óránál levő. Cole meg akart fordulni, de megtorpant. Neked öt, vagy nekem öt? Nekem. Mindketten a közeledő banditák felé fordultak, majd lassan hátráltak, amíg válluk össze nem ért. Ne öld meg! Viccelsz? Ryan tudomást sem vett a kérdésről. Odakiáltott a fickóknak, hogy tegyék fel a kezüket, és lassan jöjjenek közelebb, de Eagle és Riley is a helyén maradt, jobbjukat a pisztolyuk markolata felett tartva. Ha elvéted Riley-t, a golyója rajtad keresztül engem is eltalál. Én soha nem vétem el! Öntelt gazember! suttogta Cole pont akkor, amikor Eagle a pisztolyáért nyúlt. Cole villámgyorsan reagált. A fickó még elő sem húzhatta a fegyverét, amikor Cole golyója eltalálta a kézfejét. Ryan vele egy időben lőtt. Golyója kiütötte Riley kezéből a pisztolyt, amit az éppen csak előhúzott. A lövedék a bandita csuklóját találta el. Fegyverüket célra tartva, a két békebíró előrelépett. Ryan ért oda előbb Riley-hoz. Elvette a pisztolyát, és a visítással mit sem törődve, Norton irodája felé taszigálta a fickót. Eagle úgy vonított, mint valami sebesült vadkan. Cole nem kis bosszúságára, képtelen volt egy helyben állni, fürge léptekkel táncolt körbe-körbe. Tönkretetted a lövő kezemet, Clayborne! Tönkretetted a lövő kezemet! üvöltötte. Elsőre is hallottam morogta Cole. Állj már meg, a fene vigye el! El akarom venni a pisztolyod. Eagle azonban nem engedelmeskedett, és Cole hamar ráunt a fogócskára. Nagyot sóhajtott, a gallérjánál fogva elkapta a fickót, majd ököllel állon vágta. Keményen tartotta az ájult banditát, míg el nem szedte tőle a fegyvert, aztán hagyta a földre zuhanni. Megfogta a tarkóját, és Nortonhoz vonszolta.

20 A seriff ragyogó arccal várta a két békebírót a gyalogjárdán. Azt hiszem, szólnom kell a dokinak, hogy foltozza be ezt a kettőt itt jegyezte meg. Gondolom igen felelte Cole. Norton besietett az épületbe, felkapta az íróasztalról a kulcsait, és sietett kinyitni két cellát. A következő pillanatban a két revolverhős már bent is találta magát a fogdában. Nem maradt idő fogadni a seriff gratulációit, mert alighogy a cella ajtaja becsukódott, Ryant szólította a távírdász. Amikor Cole csatlakozott hozzá, elég volt egyetlen pillantást vetnie a békebíró arcára, hogy lássa, valami baj történt. Meglepődött, amikor Ryan átnyújtotta neki a sürgönyt. Cole elolvasta, míg Ryan továbbadta a hírt Norton seriffnek. Újabb bankrablást történt mondta fakó hangon. Norton a fejét csóválta. Ezúttal hányan haltak meg? Heten. Hol történt? Rockford Fallsban. Az nincs messze. El tudom mondani, hogy juttok oda. Milyen messze van? Körülbelül hatvanöt kilométer, de néhol kemény terepen. Jó lesz, ha nyitva tartja a szemét, hátha valamelyik erre lovagolna. Bár nem hiszem tette hozzá rögtön. Az itteni bankot már kirabolták. Cole, velem jössz? Nem rázta meg a fejét Cole, és visszaadta a sürgönyt. Nem az én gondom. Ryan nem szólt egy szót sem. Szeme résnyire szűkült, homloka ráncba szaladt. Hirtelen elkapta Cole mellényét, és hatalmasat lökött a férfin. Cole keze ökölbe szorult, de mielőtt magához térhetett volna annyira, hogy megtorolja a támadást, Ryan bocsánatkérése már le is hűtötte haragját. Sajnálom, ezt nem lett volna szabad. Hagytam, hogy az indulataim vezessenek. Nézd, igazad van. Te nem kérted, hogy békebíró lehess, és a bankrablás tényleg nem a te problémád, hanem az enyém. Csak azt hittem vagy legalábbis reméltem hogy szeretnél segíteni. A lemondásodat azonban nem fogadom el. El kell lovagolnod a területi irodába, és az ottani békebírónak kell visszaadnod a jelvényed. Norton seriff majd útba igazít. Nekem Rockford Fallsba kell lovagolnom, mielőtt kihűlnek a nyomok. Nincs harag, ugye? kérdezte, és a kezét nyújtotta. Cole megrántotta a vállát. Nincs harag mondta, és megrázta Ryan kezét. Ryan futva indult az istálló felé. Cole figyelte, ahogy ellovagol, majd a seriff után ballagott, hogy megtudja, hol a pokolban van az a területi iroda. Ha nincs közel, akkor inkább elküldöm a jelvényt mondta Nortonnak.

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Palotai Boris. Hetedik év

Palotai Boris. Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Palotai Boris jogutódja Milyen sovány a mérnök úr! Most is mérnök urazta, hogy a két combja közt ringott, s melle szétlapult

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Eltűnődtek-e valaha is, mennyit ér egy emberi élet? Aznap reggel az öcsémé egy zsebórát ért.

Eltűnődtek-e valaha is, mennyit ér egy emberi élet? Aznap reggel az öcsémé egy zsebórát ért. Eltűnődtek-e valaha is, mennyit ér egy emberi élet? Aznap reggel az öcsémé egy zsebórát ért. Ruta Sepetys Árnyalatnyi remény Tudjon meg többet a szerzőről és a regényről: Laurie Halse Anderson Hadd mondjam

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben