Karbantartási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karbantartási szerződés"

Átírás

1 UNIVILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT BUDAPEST, FŰRÉSZ U , Szerződés száma: Karbantartási szerződés Amely létrejött egyrészről a Bankszámla száma: (továbbiakban mint Megrendelő) másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Fűrész u. 25. Képviselője: Keserű István Cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: Adószám: HU Bankszámlaszám: (továbbiakban mint Vállalkozó) között a Megrendelő használatában lévő az 1.sz. mellékletben felsorolt berendezés(ek) negyedévente egy alkalommal elvégzendő karbantartási munkáinak ellátására. A jelen szerződés érvénybelépésével Felek között minden korábban megkötött karbantartási szerződés megszűnik. 1. A Vállalkozó vállalja: 1.1 hogy a mellékletben felsorolt berendezéseket, melyek a szerződéskötéskor hibátlan állapotban vannak, szakszerű, az előírásoknak megfelelő rendszeres megelőző karbantartását a gyártó cég előírásainak megfelelően elvégzi, a két karbantartási időszak között előforduló hibákat soron kívül elhárítja. A karbantartást a gyártó cég előírásai szerint negyedévenkénti rendszerességgel végzi, mely magába foglalja: - a berendezések műszaki, mechanikai és elektronikai átvizsgálását - belső tisztítását - mechanikai és elektromos beállításokat - észlelt kisebb hibák helyszíni javítását, hibás alkatrészek cseréjét, - berendezések tesztelését Bank: OTP Bank Rt., Budapest Adószám: Cg: Alapítva: 1985-ben.

2 1.2 Meghibásodások esetén a Megrendelő bejelentésétől számított munkaszüneti napokat nem számolva Budapesten 3 vidéken 24 órán belül a javítást megkezdi, és a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül befejezi. 2. A Megrendelő vállalja: 2.1 Meghibásodás esetén haladéktalanul lehetőleg az alábbi telefaxon értesíti a Vállalkozót a hibajelenség részletes leírásával. Hibabejelentés: tel.: (+361) , fax: (+361) A berendezéseket a karbantartás, vagy a hibajavítás időtartamára késedelem nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 2.2 Naplót vezet a hibabejelentések időpontjáról, a javítások idejéről, a hiba okáról a beszerelt alkatrészek megnevezésével, és azt a Vállalkozó képviselőjével ellenjegyezteti. 2.3 A gyári előírás szerinti napi, heti tisztítási feladatokat a gépek kezelőjével elvégezteti. 3. Általános rendelkezések: 3.1 A Vállalkozó a mellékletben felsorolt berendezések helyszíni javítását munkanapokon 8-16 óra között a Megrendelővel egyeztetett időpontban a szerződés 4. Pontjában részletezett fizetési feltételek mellett végzi el. 3.2 A Vállalkozó az általa elvégzett munkáról munkalap elnevezésű bizonylatot állít ki, melyet a Megrendelő aláírásával és bélyegzőjével igazol. Az aláírt munkalap 1 példánya a Megrendelőt illeti meg. A munkalap igazolására az üzemeltető osztály jogosult. 3.3 A karbantartási díj nem tartalmazza: 1. kiszállási költséget, 2. a segédanyagok, valamint a cserealkatrészek árát. A nettó ,- Ft feletti alkatrészeket a Vállalkozó, csak az Intézmény jóváhagyásával cserélhet. A kiszerelt alkatrészek a Megrendelő tulajdonát képezik. Jótállási idő alatt javítási munkadíjat valamint anyagköltséget (kivéve a jótállási jegyen feltüntetett fogyó-kopó alkatrészeket) a Vállalkozó nem számláz a Megrendelő felé! - 2 -

3 3.4 Nem tekintendő rendszeresen elvégzendő munkáknak és a jelen szerződés tárgyát nem képezik az eseti javítások, nagyjavítások, felújítások továbbá azok a javítások, melyek helytelen üzemeltetésből, elemi kárból, külső erőszakból, illetéktelen személyek beavatkozásából, nem megfelelő kellékek használatából merülnek fel. Az ilyen okok miatt szükséges javításokat a Vállalkozó a Megrendelő külön eseti megrendelés alapján térítés ellenében végzi el. 3.5 A Megrendelő hibájából történő téves hívás miatt felmerült kiszállási költséget és 1 rezsióradíjat a Megrendelő a Vállalkozó részére megtéríti. 3.6 A Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul értesíti, ha a jelen szerződés tárgyát képező berendezéseket a telepítés helyéről máshova kívánja szállítani, vagy más üzemeltető használatába kívánja adni és ezáltal a szerződéses mennyiség csökkenne, úgy a szerződéses árat is megfelelően csökkenteni kell. 3.7 Amennyiben a szerződés 3.6 pontjában leírt okok miatt marad el a karbantartás akkor a keletkezett károkért a Vállalkozó felelősséget nem tud vállalni, minden következmény a Megrendelőt terheli. Ha a Vállalkozó hibájából hiúsul meg a karbantartás, akkor a díj 10%-a kerül felszámolásra és Megrendelő ezen összeget levonhatja az esedékes díjból, melyet a Megrendelőnek kell kezdeményeznie. 3.8 Ha a Vállalkozó hibásan, vagy késedelmesen teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit, úgy a Megrendelő jogosult a hibás és késedelmes teljesítésért kötbért felszámítani, amelynek mértéke a szerződéses ár 5%-a amelyet a Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni. 4. Fizetési feltételek: 4.1 A Vállalkozó munkalappal igazolt számlájának kiegyenlítése átutalással történik. 4.2 A Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül kiegyenlíti. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vonatkozó pénzügyi előírások figyelembevételével a kiegyenlítetlen számlát a Vállalkozó a mindenkori Ptk.-ban megengedett kamattal fogja megterhelni. Háromhavi kiegyenlítetlen számla után a Vállalkozó csak készpénzfizetési jegyzék ellenében tudja a munkát vállalni. Rendszeres kiegyenlítetlen számla esetében a szerződést a Vállalkozó felmondhatja. 4.3 Figyelembevéve a Megrendelő pénzügyi elszámolási rendszerét Vállalkozó az év utolsó számláját december 20-ig megküldi. 5. Egyéb rendelkezések: 5.1 A szerződés módosítása csak közös megegyezéssel, írásban történhet. A szerződést mindkét fél 90 napos határidővel, írásban felmondhatja

4 5.2 Amennyiben a Vállalkozó a karbantartási díj összegét módosítani kívánja, úgy azt 1 (egy) hónappal az érvénybe lépés előtt a Megrendelő részére írásban közölni köteles. Amennyiben a Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül az ármódosításra nem reagál, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni, és jelen szerződéshez kell csatolni. 5.3 Jelen szerződés megkötésekor hibás, vagy üzemképtelen berendezés javítására külön megállapodást kell kötni. 5.4 Amennyiben a Megrendelő megítélése szerint a Vállalkozó a vállalt kötelezettségeit nem látja el, kezdeményezheti a szerződésszegés vezetői szintű rendezését. Eredménytelenség esetén jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal felbontani. 5.5 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. Felek a vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában, peres út esetén, Megrendelő szerinti területileg illetékes bírósághoz fordulnak. 5.6 Jelen szerződés csak a mellékletekben foglaltakkal együtt érvényes. Mellékletek: 1.) műszerjegyzék 2.) kalkulációs lap (árelemzés) 5.7 A szerződés től érvényes és határozatlan időtartamra szól. Budapest, Megrendelő Vállalkozó - 4 -

5 1.sz. melléklet MŰSZERJEGYZÉK RÖNTGEN FILMELŐHÍVÓ AUTOMATÁK Gsz.: Készülék megnevezése, típusa működési hely ár/n.év Felhasználandó segédanyagok készülékenként (tájékoztató jellegű árak szerződés-kötéskori árszinten, mely az év folyamán a devizaárfolyamot és a külföldi beszállító árát figyelembe véve külön értesítés nélkül változhat!): 1 db. Adefo hívó tanktisztító 4.600,- Ft 1 db. Vizes tanktisztító 3.300,- Ft 1 db. Vízszűrő betét 10 /20mikr ,- Ft 1 db Neutralizátor 1.670,- Ft 6 db. Tisztítófilm 498,- Ft 1 db. Algamentesítő tabletta 980,- Ft (a felsorolt segédanyagokat természetesen más forgalmazó cégektől is beszerezhetik) Áraink ÁFA nélkül értendők! Budapest, Keserű István ügyvezető igazgató. Megrendelő - 5 -

6 1.sz. melléklet MŰSZERJEGYZÉK MEDELA SZÍVÓKÉSZÜLÉKEK Gsz.: Készülék megnevezése, típusa működési hely ár/n.év Áraink ÁFA nélkül értendők! Budapest, Keserű István ügyvezető igazgató. Megrendelő - 6 -

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar. Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.net Egyedi Előfizetői Szerződés HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ( EGYÉNI

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (módosítva: 2014. július 23.) FIGYELEMFELHÍVÁS A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban, mint ÁSZF megismerése előtt szeretnénk Ügyfeleinket nyomatékosan tájékoztatni

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Q&C Webshop Üzletszabályzat

Q&C Webshop Üzletszabályzat A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata Q&C Webshop Üzletszabályzat Hatálya: 2011. június 1.-jétől Készítés dátuma: 2011.05.01. Tartalomjegyzék A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata, szolgáltatásaival

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. (székhely:.., adószám: 12345678-2-41., cégjegyzékszám:

BÉRLETI SZERZŐDÉS. (székhely:.., adószám: 12345678-2-41., cégjegyzékszám: 1 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely egyrészről: az EMG-TRADE Kft., székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32., adószám: 10591170-2- 42, cégjegyzékszám: 01-09-078518, mint bérbeadó, (a továbbiakban Bérbeadó), másrészről:

Részletesebben