Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség)"

Átírás

1 Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség) Előszó A világgazdaság és ezzel együtt a fejlett nyugati társadalmak történelmi jelentőségű inflexiós ponthoz érkeztek. Andrew Grove nevezi így könyvében az olyan világméretű változásokat, melyek iránya a korábbi fejlődési trendektől elhajlik, önálló utat jelöl ki a gazdaság és a társadalom számára. A globalizáció és a komplexitás növekedése okán ma már mindenkire hatással vannak az ilyen változások, akár világvárosban, akár tanyán él. A világ kevésbé fejlett térségei és Magyarország számára is különös jelentőséggel bír e trendek felismerése és a megfelelő lépések megtétele nemcsak a kormányzat, de a társadalom egésze szintjén. Egy lépésre vagyunk az információ alapú világgazdaság- és társadalom kiteljesedésétől. Gazdasági elemzők egy-három évre teszik annak időpontját, hogy a fejlett társadalmakban az Internet használóinak száma eléri illetve meghaladja majd az aktív népesség 25 %-át. (Az USA-ban ez már megtörtént. A tapasztalat szerint valahol itt van a kritikus pont, ahol a fejlődés folyamatai, eredményei felgyorsulnak.) Európa és Magyarország lemaradása ezen a területen mindössze egy három év. A változás tehát mindenképpen bekövetkezik. Az Internet és az információ a gazdaság és társadalom egészét tekintve elsősorban átrendeződést, másodsorban tényleges növekedést okoz. Az emberiség történetének korábbi nagy változásai után mindig egy nyugodtabb időszak következett, ahol az új rend kiteljesedett. Ebben a mostani változásban azonban maga a változás lesz az egyik meghatározó elem; ez az állandó változás világa lesz. A változások minden eddiginél gyorsabbak lesznek és gyorsabban követik egymást. Ez jó hír vagy rossz? Attól függ A magyar vidék előtt nagy lehetőség áll, hogy kiegyenlítse hátrányait, sőt akár előnyöket szerezhet.

2 Amennyiben igaz lesz, hogy a fejlődési folyamatokat az információ, a különböző társadalmi csoportok szervezettsége, a rendszerszemlélet és az integrációs törekvések hajtják, úgy a vidéki közösségek előnyre tehetnek szert. Kisebb, gyökereiket és várható életpályájukat, célkitűzéseiket tekintve sokkal egységesebb csoportok lényegesen gyorsabban válaszolhatnak a változás kihívásaira. Kisebb közösségek lesznek képesek gyors és hatékony kommunikációra a világon bárkivel, bármikor. A kor két legnagyobb kihívása az információ megszerzése, feldolgozása (másokról) és információ közlése (rólunk). Azt, hogy egy kistelepülés mennyire él és életképes, ezek után nem a népesség, hanem az információ vándorlása határozza meg. Hatékony információ stratégiával rendelkező település esetén a migrációs trendek is megváltozhatnak, az elfogyó települések újjáélednek. A civil szervezetek és a teleházak szerepe e folyamatokban óriási lehet. A magyar vidék kistelepülésein legtöbb esetben hiányzik a szakértelem, a jövő látásának képessége és a szervező erő a változtatáshoz. A teleházak közül sokban mindez megtalálható, sőt működik. Bátran kijelenthetjük, hogy a változás minden eddiginél nagyobb szabadságot fog hozni és minden eddiginél nagyobb kényszerét az önállóságnak és a cselekvésnek.

3 Általános célkitűzések Információs stratégiánk kifejlesztésének elsődleges célja, hogy Aba és a Sárvíz Kistérség egy évtizedes fejlődési trendje ne szakadjon meg, hanem új irányt véve kiteljesedjék. Az elmúlt tíz év e település-együttesen az infrastruktúra fejlesztésével, a helyi demokráciák kialakulásával, a gazdaság struktúrájának átalakulásával írható le. Ez az információs stratégia megfelelő adaptációval nem egy az egyben, és ez nagyon fontos! alkalmazható lesz a teleházzal vagy más magasabb informatikai intelligenciával rendelkező kistelepülések, kistérségek esetében. Az Információs stratégia a falu és a kistérség számára formailag elsősorban tanulmány. Szintje megvalósíthatósági tanulmány, illetve megvalósított program. Technikai kivitelezésében támaszkodunk korszerű információs technológiára. Ez az anyag egyrészről a valóságot fogja tükrözni, mert mindaz, amit leírunk megvalósult vagy megvalósul Abán és a Sárvíz Kistérségben. Másrészről tartalmazni fog általános elveket (külön fejezetek formájában), melyek lehetővé teszik a stratégia beépítését más települési kistérségi környezetbe. A stratégiai terv egyben programként tekintendő és egyes elemeit a gyakorlatban folyamatosan megvalósítjuk. A tanulmány kifutási időtartama középtávúnak tekinthető. Jelenleg ez az anyag munkaanyagnak tekintendő. Elkészítését nem követte a megfelelő társadalmasítás, mert annak csupán a megvalósítással együtt lépésről lépésre látjuk értelmét. Áttekintő tartalmi táblázat 1. Rövid megnevezés Lásd cím 2. Szükséglet, probléma A 90-es évek végén Aba és a Sárvíz Kistérség fejlesztési elképzelései, programjai már igényelték a korszerű informatikai megoldások használatát. Ezzel együtt a település önkormányzata felismerte az információk fontosságát a további haladás során. Sok falu mondhatja el magáról, hogy fenn van az Interneten. Se szeri se száma az évek óta változatlan települési weboldalaknak. A település pedig nem érzékel semmit az Internet előnyeiből. Ennek legfőbb oka, hogy nincs megfelelő stratégiájuk, tervük az Internetes megjelenésre

4 3. A megoldás elemei a felsorolás szintjén annak hatásaival együtt, illetve részben valósítják meg egy jó stratégia elemeit, melyek azonban együtt működnek hatékonyan. Abának szándékosan nem készítettünk weboldalt az elmúlt években, mert ezeket az elemeket együtt tartjuk megvalósításra érdemesnek. Megjelentek a teleházban a rendszeres Internetezők, levelezők, a település marketing tevékenységének részévé vált az Internet (Aba Napok) Abán elindult a kábeltv rendszer alkalmassá tétele Internet szolgáltatás nyújtására. Az intézmények rendszeresen használják az Internetet, elsősorban pályázati célokra. Szép számmal vannak otthon Internetezők is a településen. Tehát elindultak folyamatok egymástól külön-külön. Az Internet azonban nem kanalas orvosság, sőt nem az egyedüli eszköze az információk áramlásának, bár kétségkívül a legnagyobb lehetőségeket rejti. A lehetőségekből azonban csak akkor lesz eredmény, ha az új dolgokat beillesztjük a régiek rendszerébe, ezáltal magasabb minőséget teremtve. A stratégiának át kell fognia az információ felhasználást annak legtágabb értelmében: a hagyományos iratközpontú rendszereket, nyilvántartókat, könyvtárakat éppúgy, mint a digitális alapú rendszereket. A fejlesztés iránya kétségkívül a digitális rendszerek felé mutat. Az Internet használata a település egésze számára sokkal eredményesebbé válhat megfelelő stratégia kidolgozásával, használatával. Az információ stratégia egységes szemléletben összegezi az információkezelés helyi feladatait. Elsődleges célja, hogy az alább felsorolt néhány elem (és a jövőben mások is) egyszerre, egyetlen folyamat részeként valósuljanak meg, egymás hatását erősítve. Az aba.hu domain-nevet a község megvásárolta. A teleház üzemelteti a web-helyet. Struktúrált Weboldal tervezése folyamatban. Néhány fontos tartalmi elem: 1. Település marketingterve, (hogyan látja, definiálja magát a település, hogyan látja a település vezetése a falu jövőjét 2. Fontosabb települési programok, projektek magyarul, angolul (ezekre nem on-line, hanem hagyományos marketing eszközökkel hívjuk fel a figyelmet, a projektek válaszokat generálnak ). 3. Intézmények, működésük, fontosabb tevékenységük 4. Teleházról ugyanez, teleház szolgáltatások 5. Nemzetközi és hazai kapcsolatok 6. Ezen belül külön téma a Sárvíz kistérség (Ez fél év múlva

5 önálló projekt) 7. Standard elemek (falutörténet, falukép, stb) 8. Civil társadalom, egyesületek programjai, eredmények 9. Önkormányzati hírek, határozatok, települési költségvetés egyéb helyi hírek. (a helyi Internet használatot ösztönzi) STB A települési programok, projektek alakulását, eredményeit természetesen folyamatosan frissítjük. Legalább évente frissítjük a települési marketingtervet, a helyi képviselő-testület döntése alapján. Az idei Aba Napok rendezvényeit már az Interneten is közzé tesszük, egészen a helyben igénybe vehető szállásokig, angolul is, a testvérfalukból idelátogatók kedvéért. (Érdekes adalék, hogy formálódik Fejér megyének egy hollandiai testvérkapcsolata. A holland partner akkor kíván együttműködni, ha konkrét programok keretében lehetséges az együttműködés, elsősorban vízügyi-környezetvédelmi témákban. Ez ad lehetőséget közös forrásszerzésre EU alapokból. Jelenleg a megyében a Sárvíz Kistérség rendelkezik ilyen programmal, amely nehezen, több hónap alatt jutott el a holland partnerhez. Érdemes elgondolkodni, mit jelenthet a jövőben, ha kész projekteket tartunk illetve fejlesztünk az Interneten közzétéve.) Internetes információs stratégia. Egy jó weblap interakciókat generál. Ezeket fogadni kell, sőt megfelelő módon válaszolnia kell a településnek. A weboldalon szereplő témák, intézmények, projektek felelős megvalósítóit elérhetővé tesszük közvetlenül a weblapról indítható mailekkel, amiket a teleházból csoportos maillel szolgálunk ki. Ez a szolgáltatás már működik. Web-alapú információs adatbázisra is szükség van. Ez ma már nem túl bonyolult feladat. Az MS Access-el készíthetők webre integrálható adatok. A weboldal elindítása (2001 március közepe) után készítjük el az adatbázis szerkezet terveit. Könyvtárra, intézményi irattárakra vonatkozó fejlesztési elképzelések, ezek részleges integrálása a rendszerbe. Készül a település és a kistérség digitalizált térképe, amely tematikus lesz, különféle információkat jelenít meg több rétegben. Egyes rétegeket a weboldalra integrálunk, így nemcsak a teleházból lesz használható. Ez a projekt a Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület kezelésében zajlik. A teleház ad otthont a Sárvíz Térségfejlesztő Egyesületnek. Ez évben fő célkitűzésünk a nyolc településből álló Sárvíz kistérség

6 térségfejlesztő központjává válni tavaszán a célkitűzés realitássá válik. Ez azonban nem cél, csupán eszköz. Valójában arról szól, hogy az egyes abai projekteket úgy tervezzük és valósítjuk meg, hogy a kistérségi gondolatba illeszthetők legyenek. Lépései megvalósulhassanak más településeken is, ezáltal egy többpólusú térségfejlesztési modell valósítunk meg.a település és a kistérség Internetes jelenlétének tényét, lényegét minden lehető hagyományosnak mondható marketingeszközzel tudatni kell partnereinkkel itthon és külföldön egyaránt. Tehát készülnie kell hagyományos kiadványoknak ebből a célból, meg kell jelenni írott és elektronikus médiákban, stb. A fenti térségfejlesztési céllal párhuzamosan készül a kétirányú kábeltv rendszer. Ezen aránylag kis költséggel helyi Intranetet valósíthatunk meg. Piacfelmérés, megfelelő igények után Internetszolgáltatást indíthatunk. 4. Eredmények A település és a kistérség mindennapi kultúrájának részévé válik az Internet használata. A felmerülő problémák megoldásának keresésében elsődleges eszközzé válnak a modern információs technológiák. Gyorsabb lesz a település reagálása az információs kihívásokra. Jelentős társadalmi gazdasági erőt vonz a település számára részint külső támogatás formájában, részint ismeretlen belső erőforrásokat tár fel. Növeli a település ismertségét. Erősíti a népesség helyben maradását, növeli a településre költözők között a magasabb társadalmi-anyagi helyzetben levők arányát. Intenzívebb külső kapcsolatok tartását teszi lehetővé alacsonyabb költséggel. Erősödnek a településen belüli kommunikációs folyamatok. Új település- és térségfejlesztési lehetőségek feltárása. A műszaki fejlesztések erőforrásainak felhasználása nem kizárólag pénzügyi műszaki alapon történik. A váratlan helyzetek, lehetőségek tervezési többletköltsége ill. teljes elszalasztása csökken. Növeli a mindenképpen megvalósuló informatikai-műszaki fejlesztések használatának célszerűségét, arányát, ezáltal megtérülését. Növeli a helyi gazdaság versenyképességét. 5. A kidolgozók A tényleges megvalósításban legnagyobb részt az abai Vitalitas Teleház

7 munkatársaira számítunk, természetesen elengedhetetlenül fontos résztvevő partnerek a helyi önkormányzatok, intézmények, civil közösségek. Résztvevő személyek: Antal Andrea (matematika-rajztanár, grafikus, abai iskola,) webtervek, arculat Csapó Gábor (villamosmérnök, Baeurer Magyarország Kft.): abai webmaster, megvalósítása Dienes Anita (logisztikus, VT Autóelektronika Kft) angol fordítás, web tartalomszerkesztés Fejes Győző, teleház vezető (rendszergazda, APEH Fejér Megyei Ig.) munkafeltételek biztosítása, munkaszervezés, adminisztrációs támogatás Fejes István (teleház főállású munkatársa): stratégia tervezés, települési marketingterv, projektvezetés, Sárvíz Kistérségi programok, Internetes adatbázis- szerkezet kidolgozása Gaál András: (AutoCad-es tervező, Alba Geotrade): digitális térképezés Gergely Péter (hivatásos katona) angol fordítás, web munkák Nyiredi Zsolt (villamosmérnök, Microsoft MCSE, Albacomp Rt.) települési mail-rendszer, Internet szolgáltatás, helyi Intranet megvalósítása Szász Péter (településfejlesztő mérnök, FVM SZAPARD menedzser): települési, kistérségi projektek, dr. Adorján István és dr. Mikula Lajos ügyvédek (civil szakértők, Budapest), általános jogi támogatás illetve a Civil iroda az Interneten projekt gazdái 6. Feladatgazda, A megrendelő Káloz község önkormányzata, de mivel a kezdeményezés a kistérség egészének céljait szolgálja, a helyhatósági önkormányzatok megrendelő együttes érdeke a megvalósulás. A teleház teljes egészében tekinthető feladatgazdának, mivel a kálozi és az abai önkormányzat a teleház javaslatai alapján határozta el a fent vázolt program elkezdését. 7. Igénybevevők A stratégia valójában többféle elemből álló programként működik a mindennapokban az abai Vitalitas Teleház és a Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület munkája által. A különböző elemeket veszi igénybe a helyi önkormányzat, a különböző intézmények, civil szervezetek, vállalkozások, s egyes szolgáltatásokat a lakosság bármely tagjai. Legnagyobb eredménnyel és közvetlenül a társadalmi- gazdasági szempontból aktív réteget szolgálja. 8. Munkafolyamat Személyi feltételek Lásd 5. pont. A tanulmány és a program egyes elemeinek létrehozása után is szükség lesz fenntartásra, fejlesztésre, ez a folyamat már

8 sokszereplős. A megvalósítás pedig természetesen sok-sok időt, pénzt, energiát, legfőképpen pedig emberi munkát igényel. 10. Technikai feltételek Ma már gyakorlatilag minden településen megvannak a technikai feltételek információs stratégia kidolgozásához, elkezdéséhez. Ehhez nem kell más, mint egy PC és megfelelő szakértelem. 11. Gazdasági feltételek A startégia elkészítése egyszeri költség, a településtől a teleház anyagi támogatást külön ezért nem kap. Egy teljes körű stratégiát kistelepülés számára (figyelembe véve a települési rendezési tervek költségeinek nagyságrendjét) több százezer, de inkább millió forintos nagyságrendben készítenének el piaci szereplők. Az egyes programelemek komoly pénzbe kerülhetnek. Csak egy kis példa: A webes megjelenés, a levelezési rendszer fenntartásának költségei (tárhelyek, fix IP cím, csoportos mail, kb. 20 ezer ft havonta, ezt az önkormányzat fedezi) A teleház nem kér támogatást erre a bevezető évre az önkormányzattól a frissítésre és a koordinációs feladatokra. Egyébként havi ezer forintra becsüljük minimálisan ennek díját (értéke jóval nagyobb). Ezek már az egyes programelemek költségei, nem a stratégiáé. 12.Jogi feltételek Az aba.hu domain esetén merül fel jogi probléma. A települési domainnév mindig az önkormányzaté, hacsak le nem mond róla. Ez esetben az önkormányzat üzemeltetési jogokat ad a teleház számára. (Szerződés a részletes tanulmányban mellékelve.) A domain névhez köthető az aba.hu végződésű levelezési címek joga is, ez szintén hasonló módon rendezhető. A települési szintű adatbázisok tervezése ill. települési szintű Intranet hálózat tervezése során figyelembe kell venni további jogi problémákat. Ezek elsősorban az adatok kezelése és a rendszerbe való illetéktelen bejutás területén jelentkezhetnek. Mindezek a jogi problémák azonban szigorúan nézve nem részei az információs stratégiának, a terv során életbe lépő program elemeinek megvalósítását érintik. 13. Egyéb mellékletek Felhasznált irodalom Andrew S. Grove: Al Ries-Jack Trout: Bill Gates: Daniel S. Janal: Kiss József-Szabó Zoltán: Csak a paranoidok maradnak fenn Marketingháború Üzlet a gondolat sebességével Online marketing kézikönyv Informatikai stratégia tervezése

9 Felhasznált szoftverek A program elkészítése során kizárólag Microsoft szoftvereket használunk. Helyi szerverünk operációs rendszere a Small Bussiness 4.5. Az irodai feladatokhoz az Office 97 szoftvereit használjuk. Weblapunk Frontpage-el készül és Internet Explorerre optimalizáljuk. A stratégia ill. program hagyományos népszerűsítése során a Powerpoint bemutatóit használjuk. A tanulmány szöveges formátumban Word 97-ben készül. Később Interneten is elérhető adatbázisunk alapja az Access lesz. A Microsoft alapúság azért fontos tényező, hogy az összes teleház által problémamentes legyen a szoftverek elérhetősége. Az egyes projektek megvalósítása már nem kötődik feltétlenül helyileg a teleházhoz. Az abai teleház egy Internet-szolgáltatónál bérelt vonalon tart Internet-szervert levelezési és webfeladatok megoldására. Itt gazdaságossági szempontból Linux alapú rendszert használunk. Az információs stratégia anyagának technikai kivitelezése A dokumentáció nem tartalmazhat teljes körű, részletes megvalósítási módszereket, ütemezést. Erre itt nincs lehetőség. Ám a megvalósított projekteket folyamatosan dokumentáljuk a későbbiekben. Az anyag elsősorban az elektronikus információkezelésre összpontosít, bár tudatában vagyunk annak, hogy más típusú források is léteznek. Az anyag a fentiekben vázlatosan említett programelemeket részletesebben kidolgozva ill. a megvalósítási szintet jelezve tartalmazza. Tartalmilag négy részre oszlik: 1. Általános környezet bemutatása, információs stratégia szerepe, igénye, várható eredmények 2. Információs stratégia Aba község számára 3. Információs stratégia elemei magyar kistelepülésekre 4. Információs stratégia kiterjesztése funkcionális kistérség (néhány település önkormányzati szövetsége) szintjére. A dokumentáció terjeledelme

10 Az írott tanulmány hozzávetőlegesen oldal lesz. Emellett készítünk egy Powerpoint bemutatót, melynek célja az információs stratégia céljainak ismertetése, népszerűsítése, bemutatása általában ill. az abai megvalósítás elemeinek bemutatása. Az anyagot elhelyezzük a Internet cím alatt. Az információs stratégia részletes tárgyalása 1. Általános környezet bemutatása, információs stratégia szerepe, pontos céljai, igénye, várható eredmények 1.1. A Sárvíz Kistérség rövid bemutatása A Sárvíz Kistérség 9 kistelepülés Székesfehérvár és Sárbogárd között a Sárvíz Malomcsatornák völgye mentén. E települések közös fejlesztése 1994-ben kezdődött el 4 önkormányzat közötti együttműködési megállapodás aláírásával. Azóta közös igazgatási társulásokat működtetnek, több közös programot, beruházást valósítottak meg és az eltelt években a csatlakozott települések száma kilencre nőtt. Ezt a funkcionális kistérséget melyek a területfejlesztés valódi, alulról szerveződött egységei formalizálták 2000-ben társulási tanács alakításával. A kistérség gazdasága jórészt mezőgazdasági jellegű, sok közös alapvonással ám még több részletbeli különbséggel. A heterogén jelleg és a rosszul szervezett belső erőforrások által determinált gazdaságfejlődés különös kontrasztot alkot a székesfehérvári ipari fejlődés látványos eredményeivel. A Kistérség alulról szerveződött, valódi funkcionális egységet alkot, s jelenleg három statisztikai térséget foglal magába (Sárbogárdi, Enyingi, Székesfehérvári). A területen belül társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott települések mellett sikeresebb települések egyaránt találhatók. A fenntartható fejlődés alapelvei szerint a társadalmi, gazdasági, valamint környezeti szempontok egységes megközelítésére különleges lehetőséget teremt ez a sokszínűség.

11 A Kistérség területfejlesztési koncepciója a környezetvédelem és a térségfejlesztés részterületeinek integrált kezelését irányozza elő. A Kistérség jelentős mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, ugyanakkor a Kistérség körülöleli a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzetet, melynek védelme a települések kiemelt feladata. A Kistérségben elsőrendű cél egy olyan a környezet adottságait és lehetőségeit kihasználó, de egyben jövedelmező mezőgazdaság kialakítása, amely maximálisan figyelembe veszi a védendő környezet értékeit. A Kistérség elfogadott területfejlesztési koncepcióval rendelkezik, amely összhangban készült Fejér megye agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai programjával, a Székesfehérvári Kistérség területfejlesztési valamint agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai programjaival. A Kistérség jelenleg a belvizes területei hasznosítása és természeti értékeinek védelme érdekében komplex fejlesztési program kidolgozását tervezi, amely a fenntartható fejlődés programjának szerves részét képezheti. A kistérség gazdasága egyoldalú, elsősorban a mezőgazdasági termelésre támaszkodik. A mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya igen alacsony. Az aktív lakosság nagy részét a székesfehérvári ipar foglalkoztatja, a mezőgazdaságból származó jövedelmek csak kiegészítő jellegűek. Az 1-15 ha-os tulajdonosok területeit a régi szövetkezet kezeli. A másik réteg a ha-on gazdálkodó gazdák akiknek bevonása egy új típusú szövetkezetbe nem valószínű, de integrálásuk egy értékesítési szövetkezetbe elképzelhető. A kistérség versenyképes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel rendelkezik (a gabona, zöldség, gyümölcs, szőlő, bor), amelyek megalapozzák a mezőgazdaság hosszú távú fejlődését. A kistérség egy különleges tulajdonsága, hogy közepén húzódik végig a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, mely jelentős turisztikai potenciállal rendelkezik. A TK területén a környezetvédelmi előírások betartásával extenzív állattenyésztés folytatható. A vállalkozások száma, a vállalkozói aktivitás alacsony (44 vállalkozás/1000 lakos). Többségében a mikro- és kisvállalkozások vannak (a vállalkozások 92,7 %-a <10 főt foglalkoztat). E vállalkozások jelentős része önfoglalkoztató jelleggel működik, így stabilitásuk, továbbfejlődésük munkaerőpiaci szempontból is nagyon fontos. Gazdasági ág szerint a vállalkozások 50 %-a a mezőgazdaságban működik.

12 Mezőgazdasági gazdálkodási formák megoszlása a Kistérségben Vállalkozások megoszlása foglalkoztatás szerint Nem jogi személyiségű <11 fő 33% 6.1% 0.97% fő fő 7% Őstermelő Jogi személy Egyéni vállalkozó 60% 92.7% fő 300< fő A kistérség csupán egy településen van jelen a külföldi tőke, (Kisláng, Chio Chips Magyarország) amely e településen termelési tevékenységet folytat és munkahelyeket teremtett. Ezért alapvető cél további termelő és kereskedelmi jellegű beruházások kistérségbe vonzása. Jelenleg a legtöbb eredménnyel kecsegtető (és egyben a legtöbb problémát előrevetítő) fejlesztési terv az Aba-Székesfehérvár közös területén fekvő volt katonai reptér cargo reptérré fejlesztése a Wiggins Group brit cég által. E a fejlesztés jelentősége majdhogynem önálló információs stratégia végrehajtását igényli. Néhány hónap múlva kerülhet aláírásra a reptér átalakítási tervének szerződése. Az angol beruházó cég közép-európai forgalmú teherreptér és logisztikai központ kialakítására dolgozott ki terveket. A beruházás 18 milliárd forint nagyságrendű. Ezen beruházás egyszerre nagy lehetőség és veszély a térség számára. A beruházással új piacok nyílhatnak meg a helyi termelők számára, ugyanakkor tönkreteheti a települések máig megőrzött nyugalmát és természeti környezetüket. A információs stratégia egyik célkitűzése, hogy a kistérség lakosai és önkormányzatai a lehető legnagyobb mértékben profitáljanak a reptér járulékos és közvetlen hasznából, ám a döntés pillanatában ismerjék a lehetséges pozitív és negatív hatásokat is. Erre a beruházás ütemezési terve két év felkészülési időt hagy. Mindemellett a kistérség gazdasági fejlődését elsősorban a helyi vállalkozások alapozhatják meg. Helyzetüket összefoglalóan a következő tényezők jellemzik: Információhiány Korlátozott kapcsolatrendszer Érdekegyeztetés és -érvényesítés hiánya Szemléletbeli elmaradás Technológiai elmaradás és a tőkehiány Korszerű szaktudás hiánya Önfoglalkoztató jelleg A Sárvíz Kistérség gazdasági fejlődése az adottságai és az eddig tett lépések és eredmények szerint a mezőgazdasági termelésen belül is a környezeti feltételeket figyelembe vevő tájgazdálkodás, és ahhoz kapcsolódó feldolgozás és kereskedelem; a falusi turizmus, ennek keretében szálláshely szolgáltatás és vendéglátás gazdasági ágakban működő vállalkozások fejlesztésével, helyzetbe hozásával valósulhat meg, ezért a gazdasági- és vállalkozásfejlesztési tevékenységgel elsősorban e vállalkozásokat célozzuk meg. Legfontosabb lépések: öko-orientált térhasználati javaslat felállítása illetve turisztikai célterületek és lehetséges programok megjelölése. kistérségi adatbank és értékkataszter felállítása kapcsolatteremtés a helyi gazdasági tényezőkkel a biogazdálkodás terjedésének és a termékek piacra jutásának segítése.

13 1. táblázat: A Sárvíz Kistérséget jellemző legfontosabb mutatók (Sáregres nélkül!) Települések száma 8 Összes terület ha Települések külterülete ha Települések belterülete ha Összes lakónépesség Aktív korú népesség aránya főre jutó őstermelők száma 10,54 Új típusú, termékpályás szövetkezetek száma lakosra jutó működő vállalkozások száma 44,65 A Kistérségben működő vállalkozások száma 620 A települések vezetése felismerte, hogy belső erőforrásainak hatékonyabb szervezése, külső források bevonása céljából hatékony, modern információs technológiákat kell felhasználnia a lemaradás csökkentése érdekében. A fent felsorolt cselekvési irányok mindegyike igényli az informatika támogatását A fejlesztés céljai és indokai Általános célok: A települések így a kistérség belső és külső információgyűjtésének és áramlásának javítása. A gazdasági fejlődést előmozdító információáramlás javítása, a vállalkozások információhoz jutásának elősegítése, a vállalkozások informatikai támogatottságának erősítése. A vállalkozások versenyképességének növelése. A gazdaság- és vállalkozásfejlesztést célzó partnerkapcsolatok fejlesztése. A vállalkozások, elsősorban mezőgazdasági vállalkozások felkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozásra Konkrét célok: Mezőgazdasági Vállalkozói Kör szervezése és működtetése a Sárvíz Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és a Sárvíz Térségi Agrárgazdasági Stratégia alapján. A Vitalitas Teleház szervezeti és funkcionális fejlesztése a Sárvíz Térségfejlesztő Iroda kialakításával. A vállalkozásokkal való kapcsolatrendszer fenntartása, folyamatos fejlesztése. Az információáramlás és kapcsolattartás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a kölcsönös információáramlás biztosítása. A vállalkozás- és gazdaságfejlesztést célzó oktatási, képzési, tanácsadási, pályázati tevékenység és szakértői háttér kialakítása.

14 A megjelölt célokat közvetlenül megalapozzák azok az előzmények, így a szervezeti rendszer, a megvalósított programok, elért eredmények, amelyeket a Sárvíz Kistérség önkormányzatai és civil szervezetei 1994 óta megvalósítottak. A Teleház funkcióinak minőségi fejlesztéséhez szervezeti és működési szempontból is indokolt a kistérségi szintű gazdaság- és vállalkozásfejlesztést felvállaló, a vállalkozásokkal közvetlen kapcsolatot tartó tevékenységi rendszer elindítása A fejlesztés indokai A Sárvíz Térségfejlesztő Iroda által megvalósított gazdaság- és vállalkozásfejlesztést az alábbi tényezők indokolják: A vállalkozói aktivitás, a vállalkozások száma alacsony (44 vállalkozás/1000 lakos). A vállalkozások között túlsúlyban a mikro- és kisvállalkozások vannak (92,7 %), jelentős részük önfoglalkoztató jellegű kényszervállalkozás. A mikro- és kisvállalkozások információ ellátottsága, sok esetben piaci, gazdasági, vállalkozási ismeretei hiányosak. A vállalkozások jelentős részének termelési, illetve szolgáltatási minősége elmarad a fejlett piacgazdaságokban elvárt és érvényesülni tudó minőségtől. A vállalkozások és a munkavállaló lakosság szemlélete csak kis mértékben felel meg a korszerű gazdasági, piaci viszonyoknak. A vállalkozások többsége tőkehiánnyal küzd, a fejlesztésre fordítható forrásai nagyon korlátozottak. A munkavállaló lakosság egy részének iskolai végzettsége alacsony, képzettsége, szakképzettsége elmarad a jelenlegi gazdasági igényektől; hiányzik a versenyképes szaktudás, ami pedig a térség közvetlen környezetének (Székesfehérvár) kihasználható lenne. A kistérség munkaerőpiaci viszonyai igen heterogének: egyes településeken a munkanélküliség alacsony (pl. Aba) míg másokon magas (Soponya, Sárszentágota és Sárkeresztúr). A különbségeket etnikai viszonyok és alacsonyan iskolázott agráriumból kiszorult rétegek okozzák. E tényezők elemzésre kerültek a Sárvíz Kistérség fejlesztési dokumentumaiban, a Székesfehérvár Déli Kistérség SAPARD programjának kidolgozási folyamata során, amelyeket a vállalkozások bevonásával végzett települési egyeztetések, megbeszélések és térségi felmérések is alátámasztanak A fejlesztés illeszkedése a térségi fejlesztési programok céljaihoz A Sárvíz Kistérség Területfejlesztési Koncepciója a fejlesztési célok és a programjavaslatok között is kiemelten kezeli a kis- és középvállalkozások támogatását, a gazdasági szerkezet diverzifikálását, valamint a kapcsolódó infrastrukturális, informatikai és marketing-fejlesztéseket, valamint a tanácsadás, oktatás, képzés, szakképzés rendszerét. A kistérségi dokumentumok mellett hasonló programokat fogalmaz meg Fejér megye, valamint a Közép-Dunántúli régió területfejlesztési koncepciója, valamint agrárstruktúra- és vidékfejlesztési stratégiai programja is. Ez a terület az országos fejlesztési tervekben is prioritás (Országos Területfejlesztési Koncepció, Magyarország Vidékfejlesztési Terve, Széchenyi Terv).

15 1.2. A fejlesztés várható hatásai, eredményei Közvetlen eredmények Létrejön a Sárvíz Térségfejlesztő Iroda, megteremtődnek szolgáltatásainak szakmai, személyes és infrastrukturális feltételei.

16 A Sárvíz Térségi Agrárgazdasági Stratégia aláírásával megalakul a térségi Mezőgazdasági Vállalkozói Kör, ezzel bővül és elmélyül a vállalkozások közötti gazdasági

17

18 a d o t t ormációáramlás, a vállalkozások információhoz jutása gyorsabb és hatékonyabb lesz Hosszú távú hatások A vállalkozók tájékozottsága, információ ellátottsága javul. A vállalkozások üzleti kapcsolatai bővülnek, stabilizálódnak. A vállalkozások a legkorszerűbb gazdasági szemlélet szerint működnek. A vállalkozások széles körű partnerkapcsolatot és együttműködést alakítanak ki a térségen belüli és kívüli partnerekkel. A vállalkozások helyzetének stabilitásával a foglalkoztatás javul, a munkanélküliség csökken. A vállalkozói aktivitás nő. A munkavállaló lakosság képzettsége, végzettsége a gazdaság igényeihez igazodik. A vállalkozások felkészülnek az Európai Uniós csatlakozásra. A vállalkozások tőkehiánya a forrásteremtés révén csökken, megteremtődnek a fejlesztés alapjai. A beruházások növekednek. Aba, Fejes István teleház-vezető

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA

4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 4.1 Miért fontos az információs stratégia Sok falu mondhatja el magáról, hogy fenn van az Interneten. De ez számukra nem jelent semmilyen előnyt. Számos

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program bemutatása

Vidékfejlesztési Program bemutatása A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült. Vidékfejlesztési Program bemutatása Pannon Térségfejlesztő

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Aba civil szervezetei

Aba civil szervezetei Aba civil szervezetei Szervezet neve: Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület Székhely: 8127 Aba, Béke tér 1. Képviselő neve: Fejes István Képviselő címe: 8127 Aba, Béke tér 1. 20/223-0607 fejes.istvan@telehaz.hu

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

GINOP

GINOP VERSENYKÉPES VÁLLALATOK TEVÉKENYSÉGÉNEK EMELT SZINTŰ DIGITALIZÁLÁSA GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Jelen Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben