A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében"

Átírás

1 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, november 6.

2 A NAK szerepvállalása agrárvidékfejlesztés terén Teljes termelői lefedettség a tagság által Érdekképviselet megerősítése Szoros együttműködés a szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal Aktív részvétel a megyei és az Országos Osztályok működésében A tagok részvételének ösztönzése a helyi Agrárgazdasági Bizottságok munkájában Információnyújtás a Kamarai hálózatokon keresztül Kamarai szolgáltatások bővítése

3 A vidékfejlesztés területei Falusi- és agroturizmus Alapszolgáltatások Helyi termék, helyi piac, háztáji gazdálkodás Helyi gazdaság Szociális gazdaság, munkahelyteremtés Civil összefogás Helyi közösségek Vidéki társadalom Együttműködés Szövetkezetek Erdő- és vadgazdálkodás Vidéki környezet Megújuló energia Agrárkörnyezet

4 Többfunkciós vidékfejlesztés Élelmiszer-termelési Ökológiai-környezeti Gazdasági Társadalmi Kulturális

5 A vidékfejlesztés céljai A vidéki életminőség emelése, a népesség megtartása hagyományos vidékfejlesztés Ne csak a szociális kényszerek és az alapvető infrastrukturális szükségletek kielégítése a vidéki térségekben, hanem a vállalkozás-fejlesztés iránti igény növekedése

6 A vidékfejlesztés céljai A hazai vidékfejlesztési politikában továbbra is kihívás marad: a hozzáadott érték és a munkahelyteremtés egyidejű növelése az innovatív ötletekre, elképzelésekre épülő vállalkozás- és gazdaságfejlesztés együttműködések kialakítása A jövőre vonatkozó iránymutatás a Nemzeti Vidékstratégia (NVS), amely a vidéki térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítását tekinti elsődleges feladatnak.

7 Agrár-vidékfejlesztést támogató helyi hálózatok, közösségek Felgyorsult, információalapú társadalmunkban a tájékoztatással, tanácsadással foglalkozók jelentik a kapcsolatot egy szándék és annak megvalósítása között. NAK Vidékfejlesztési referens Falugazdász Élelmiszeripari referens Szakképzési referens Névjegyzési szaktanácsadó NAKVI MNVH referens Leader Helyi Akciócsoportok

8 A NAK szerepe és feladatai Szemléletformálás: helyi adottságokhoz, hagyományokhoz, erőforrásokhoz való illeszkedés Tájékoztatás: falugazdász hálózaton keresztül Igényfelmérés: vidéki szereplők megkérdezése Tudástranszfer: igény alapú, gyakorlatorientált szakképzés és szaktanácsadás megteremtése Közvetlen értékesítési csatorna kialakítása a termelő és a vásárló között Együttműködési készség kialakítása a közös érdekek, közös célok elérése érdekében

9 A NAK szerepe és feladatai Összefogás ösztönzése a vidéki szereplők között Értékmegőrző, aktív, innovatív és jól működő vidéki közösségek kialakítása (önszervező képesség fokozása) Helyi erőforrásokra alapozott élelmiszertermelés és a feldolgozás Önellátás bővítésének elősegítése, a munka világába történő visszavezetés Megtermelt felesleg piacra segítése termelői piacra jutás

10 Helyi kezdeményezések felkarolása Helyi szereplőkkel való kapcsolatépítés Termelői Piacok Kiállítások, fesztiválok, rendezvények Termelői boltok, csoportos értékesítés

11 NAK - Vidékfejlesztési referensi hálózat szerepe megyei demográfiai, gazdasági, környezeti adottságok feltárása helyi piacok, értékesítési csatornák feltérképezése a vidékfejlesztést célzó együttműködési lehetőségek felkutatása, szereplők megkeresése, együttműködési projektek generálása, figyelemmel kísérése közreműködés a fogyasztói szemléletformálásban országos szintű stratégiák, programok nyomon követése, megyei vidékfejlesztési lehetőségek feltárása

12 NAK - Vidékfejlesztési referensi hálózat szerepe kapcsolattartás a vidékfejlesztésben érintett, meghatározó jelentőségű megyei szakmai szervezetekkel A referensek a vidékfejlesztéshez kapcsolódó témakörökben (helyi gazdaság, agrár-környezet, vidéki társadalom) megyei szinten képviselik a NAK-ot. A NAK a tagságon keresztül, az önkormányzatiság elvén a megyei szervezetének közreműködésével valósítja meg a jó gyakorlatok, alulról jövő kezdeményezések, információk összegyűjtését.

13 NAK Falugazdász hálózat szerepe a gazdálkodók részére tájékoztatás nyújtása a mezőgazdaságot és vidékfejlesztést érintő agrárpolitikai és kormányzati döntésekről, az egyes támogatási lehetőségekről, jogszabályi kötelezettségekről segítségnyújtás támogatások igénybevételével összefüggő ügyintézésben (térítésmentes tanácsadás, tájékoztatási tevékenység) a szakigazgatás számára a mezőgazdaságban dolgozók nehézségeinek, igényeinek, eredményeinek közvetítése őstermelői igazolvány kiadása, érvényesítése, visszavonása

14 NAK Falugazdász hálózat szerepe agrárkár-enyhítési támogatásokhoz kapcsolódó mezőgazdasági káresemények felmérése, dokumentálása termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtés és adatszolgáltatás agrár- és vidékfejlesztési gazdálkodók adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének segítése gazdálkodók kamarai tagsággal kapcsolatos ügyeik intézésében segítségnyújtás

15 NAK - Élelmiszeripari referensi hálózat szerepe kapcsolattartás a megye gazdaságára hatást gyakorló szervezetekkel, élelmiszeripari vállalatokkal és élelmiszeripari feldolgozást végző gazdálkodókkal adatgyűjtés a megye vállalkozóitól rendezvények, üzletember-találkozók szervezése konkrét kereskedelmi lehetőség felkutatása Legfontosabb feladata, hogy a NAK tagságát a vállalkozásuk eredményes gyakorlásához szükséges információkkal segítse.

16 NAK Támogatott mezőgazdasági szaktanácsadás névjegyzékben regisztrált szaktanácsadók által végzett tevékenység szaktanácsadás a mezőgazdasági termelés növelésének és a gazdálkodási hatékonyság fejlesztésének megvalósítására irányul Országos Szaktanácsadási Központ október 1-ével a NAK látja el az OSZK feladatait: o a mezőgazdasági szaktanácsadók képzésének, továbbképzésének és vizsgáztatásának szervezése o mezőgazdasági szaktanácsadók munkájának értékelése o a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB) titkársági feladatainak ellátása o a szaktanácsadási rendszer működését segítő integrált elektronikus rendszer működtetése (Megállapodás alapján NAKVI látja el) o kapcsolat az Európai Unió tagországainak mezőgazdasági szaktanácsadó szervezeteivel, a magyar mezőgazdasági szaktanácsadás képviselete a nemzetközi kapcsolatok keretében

17 LEADER alapelvek Hálózatépítés A Helyi akciócsoportok közötti hálózatok Integrált megközelítés A stratégia több szektorra kiterjedő tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva Innovativitás Innovatív megközelítések végrehajtása Együttműködésre irányuló projektek LEADER Területalapú megközelítés Jól azonosított, szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák Alulról felfelé építkezés A Helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével Partnerség Helyi köz-és magánszférabeli partnerségek, vagyis Helyi akciócsoportok

18 Együttműködési lehetőségek Megyei szinten működő közös koordinációs fórum létrehozása, melynek keretén belül megvalósulhat a hálózatok által feltérképezett: helyi ill. nemzetközi szintű jó gyakorlatok helyi fejlesztési igények, felkarolt kezdeményezések, helyi stratégiai elképzelések helyi piacok, értékesítési csatornák vidékfejlesztést célzó együttműködési lehetőségek projektgenerálás, projekt öltetek, kis projektek gazdálkodók támogatása, igényeik feltérképezése összegyűjtése, megvitatása, összehangolása.

19 Helyi ill. nemzetközi szintű jó gyakorlatok feltárásának előnye nemzetközi példák útján helyi fejlesztési irányok, célok és ajánlások megfogalmazása szabályozási környezet fejlesztéséhez konkrét példák alapján javaslatok megfogalmazása jó gyakorlatok terjesztése helyi gazdaság versenyképességének növelése

20 Helyi fejlesztési igények, felkarolt kezdeményezések előnyei problémák feltárása, mérhető hatások helyi fejlesztési igények, belső erőforrások kiaknázásával versenyelőny megteremtésének lehetősége helyi stratégiák kidolgozásához nélkülözhetetlen alap hagyományok, közösségi attitűdök érvényesülése

21 Helyi piacok, értékesítési csatornák felkutatásának előnye termék piacra jutásának segítése, ösztönzése helyi gazdaság erősítése helyi foglalkoztatás, munkahely teremtés helyi termék értékesítésén keresztül: o közvetlen fogyasztói-termelői kapcsolat o gazdálkodók fennmaradásának támogatása o minőségi magyar termékek népszerűsítése, fogyasztói szokások megváltoztatása, fogyasztói tudatosság növelése

22 Helyi projektgenerálás, projekt ötlet gyűjtés előnyei alulról jövő helyi elképzelések térségi szintű előnyben részesítése friss helyi információk, innovatív ötletek közösségvezérelt helyi fejlesztési lehetőségek, szereplők közötti együttműködés erősítése

23 Gazdálkodók támogatása, igényeik feltérképezésének előnyei kereskedelmi lehetőségek felkutatásával, vállalkozások eredményességeinek növelése üzletember-találkozók szervezésével együttműködési lehetőségek mezőgazdaságot és vidékfejlesztést érintő agrárpolitikai és kormányzati döntésekről, támogatási lehetőségek gazdák közvetlen értesülése a mezőgazdaságban dolgozók nehézségeinek, igényeinek, eredményeinek közvetítése a szakigazgatás felé

24 Gazdálkodók támogatása, igényeik feltérképezésének előnyei hatékony adatszolgáltatás, tájékoztatás szaktanácsadás által a mezőgazdasági termelés növelése, a gazdálkodási eredményesség fejlesztése mezőgazdasági káresemények, termésbecslés állapotminősítés felmérése által felmerülő igények hathatós közvetítése

25 Összegzés A koordinációs fórum elképzelés a vidékfejlesztést támogató helyi hálózatok, közösségek szoros együttműködésén keresztül valósítható meg. Javaslatok megfogalmazásának hatására a párhuzamos kezdeményezések kivédhetőek és egységes megyei/területi szintű álláspont kialakítása megvalósítható.

26 Köszönöm a figyelmet! elérhetőségek: Budapest, Fehérvári út

2014. 04. 16. Szabolcs

2014. 04. 16. Szabolcs A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Előterjesztés. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési tevékenysége

Előterjesztés. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési tevékenysége Előterjesztés A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési tevékenysége Történeti áttekintés A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi törvény utat nyitott a piac valamennyi szereplőjét átfogó

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) KÉSZÜLT A MALOM FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/06. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/137-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló Prioritások Megvalósítandó specifikus célok A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések Célcsoport, kedvezményezettek

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Vidék- és területfejlesztés 10.

Vidék- és területfejlesztés 10. Vidék- és területfejlesztés 10. A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere és nyomon-követése Dr. Dorgai, László Vidék- és területfejlesztés 10.: A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt környezeti értékelés egyeztetési anyaga /14. változat/

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Tolna Megyei Teru letfejleszte si Program

Tolna Megyei Teru letfejleszte si Program Tolna Megyei Teru letfejleszte si Program Készült a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából Készítette: Szepesi Balázs Barta Márton Borbás Gabriella A Program elkészítésében közreműködött: Bor Alexander

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben