Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére"

Átírás

1 Ha én polgármester volnék. 2. rész. Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére A bajai MSZP szervezet ezekben a hetekben dönt a polgármester jelöltségről is, melyet én is megpályáztam és így a rendszerváltás óta most lesz először két pályázónk erre a posztra, ami azt is jelzi, hogy személyiségekben gazdag, demokratikus és alternatívákban gondolkodó párt vagyunk. Bajai születésű és családommal itt élő villamosmérnökként 20 évig voltam állami alkalmazott, majd 18 éve vállalkozóként dolgozom. Az 1990-es országgyűlési képviselő jelöltségemet követően, 1994 óta, azaz 11 éve veszek részt az önkormányzat Pénzügyi Gazdasági Bizottságának a munkájában, ebből 7 évet az Alvég választott képviselőjeként ben informatikai tanácsnoki megbízást kaptam a képviselőtestülettől. A következő két évben pedig a lakosság kiszolgálását továbbfejlesztő, az önkormányzati és hatósági tevékenység szervezését, minőségét meghatározó illetve megváltoztató mintegy félmilliárd forint értékű számítástechnikai, távközlési, szervezési fejlesztés projektmenedzsere vagyok. A polgármester jelöltség MSZP megbízatás Az MSZP jelölés alapján és jogán a jelölt soha nem hagyhatja figyelmen kívül, sőt tevékenységét meg kell, hogy határozza az MSZP baloldali és szociáldemokrata tagjaitól kapott megbízása. Megválasztása után a polgármester az egész város polgármestere, de az őt létrehozó párttagsággal, frakcióval, koalícióval kiszámítható, szervezett, érdemi kapcsolatot kell tartania, a központi és helyi célok, tervek előkészítésében, megvalósításában és utóvizsgálatában is, melyet a helyi pártszervezeti SZMSZ-ben újra kell szabályozni, különös tekintettel a gyakorlati megvalósításra is. A párttagságot szervezetten, a vállalkozási készségének megfelelően kell a frakció és az önkormányzat munkájába bekapcsolni. Nagyon lényeges a polgármesteri tevékenységben az önkormányzati és szociáldemokrata érdekek szimbiózisának harmonikus megvalósítása. Természetesen az önkormányzati munkában a bajai cégek és a lakosság érdekeit kell minél eredményesebben érvényesíteni, így a pártok önkormányzati szándékai közötti összhang, konszenzus biztosítását a demokrácia nyílt és etikus elvei szerint kell érvényesíteni (pl. pártelnökök fórumának működtetésével is). Tovább kell fejleszteni azt az elvet és gyakorlatot, hogy a város élete, működtetése nem lehet pártharcok áldozata, mivel az itt élő emberek életminősége magasabb rendű ennél. Az MSZP létesítményi elhelyezését véglegesen meg kell oldani, esetleg más parlamenti pártokéval együttesen is. Ugyanígy a népszerű, közmegelégedésnek örvendő és eredményes polgármesteri tevékenységnek közvetve a párt támogatók, a pártszponzorok számát is gyarapítania kell, biztosítva ezzel azt is, hogy a baloldali és szociáldemokrata értékrend hatása, támogatottsága nem szorul még jobban háttérbe! Az MSZP-s kormánytagokkal, az MSZP Frakcióval, a Minisztériumokkal, az MSZP Országos Elnökségével széleskörű (lobby) kapcsolat szükséges, az országgyűlési képviselő(k) aktív, feladat- és teljesítményorientált bevonásával. A polgármesterség, mint menedzserség A polgármesteri tevékenység egy nagyüzemi elnök-vezérigazgató menedzser jellegű tevékenységhez hasonlítható, ahol a szervezet felépítése mintegy 20 városi intézményből áll, a munkatársak száma közel (köztisztviselő és közalkalmazott), az éves költségvetés pedig milliárd forint. A vezérkar is fontos: jegyző, alpolgármester(ek), iroda-osztályvezetők, tanácsadók, de az intézményi vezetők és valamennyi munkatárs tevékenységével együtt. A kiszolgálandó cégek és lakosok száma kb , vonzáskörzettel, kistérséggel együtt kb , mely a felelősség nagyságrendjének meghatározója. Ehhez az alábbi főbb személyes ismeretek, készségek, képességek, alkalmassági elemek szükségesek: önkormányzati, közigazgatási ismeretek, gyakorlat - menedzseri készségek - vezetési, szervezési gyakorlat - gazdálkodási szemlélet dinamizmus határozottság rendszerszemlélet időgazdálkodás, rendelkezésre állás - következetesség kiszámíthatóság lobbyképesség diplomácia élettapasztalat emberismeret, emberközelség, ember centrikusság (együttérzési készség) felelősségérzet nyíltság igazságosság őszinteség közvetlenség - új iránti fogékonyság - összehangoló, harmonizáló, integráló, érdekegyeztető készség türelem - teljesítmény képesség (orientáltság) - probléma érzékenység - érdekérvényesítő képesség - együttműködési készség - tisztakezűség, a környezet vonatkozásában is nemkívánatos 1

2 befolyásokkal szembeni immunitás. Elkötelezettség a lakosságnak és a helyi cégeknek a minél magasabb szinten történő kiszolgálásra és ennek minden eszközzel való megvalósítására, a lakossággal való együttes önigazgatásra! Az önkormányzati munka továbbfejlesztése a Polgármesteri Hivatal és az Intézményrendszer területén A helyi cégek és a lakosság a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PMH) és az Intézményrendszer (egészségügy, oktatás, városüzemeltetés) munkatársain keresztül tartanak napi kapcsolatot az Önkormányzattal, ügye-bajos dolgaikban. Emiatt ezek működtetése, szervezése, érdekeltsége, emberközelisége a legfontosabb. A lakosság számára jelenleg túlzottan érződő, meghatározóan fiskális (jogászi) szemléletet az ember centrikusság súlypontozásával kell felváltani. Kétségtelen, hogy jogállamban élünk és bizonyos feltétlenül szükséges szabályok nélkül anarchisztikus is lehetne az életünk, de a jog alkalmazását sokféleképpen meg lehet oldani. Feltétlenül szemléletet és gyakorlatot kell váltani ezen a területen! Az önkormányzati kiszolgálás markáns fejlesztéséhez néhány fontosabb elem: az önkormányzati és a közigazgatási-államigazgatási tevékenység határozottabb szétválasztása az önkormányzati törvény, a vonatkozó jogszabályok, a közigazgatás fejlesztési irányelvek, más önkormányzatok tapasztalatai adta lehetőségek határainak kihasználásával a polgármestert segítő stáb jelentős megerősítése, mivel a feladatok mennyisége igen nagy: két alpolgármesterrel, személyi titkárral (egyben kommunikációs felelős), tanácsadó személyekkel és testületekkel, titkársággal, más önkormányzati vonatkozású szervezetekkel és/vagy személyekkel alapos kiválasztás és próbaidőzés után a jegyzői utánpótlás beléptetése a nyugdíjkorhatárhoz közeli címzetes főjegyző valamikori nyugdíjazásának esetére, az új jegyző időbeni felkészítésére az önkormányzati rendeletek, szabályozások, irányelvek, koncepciók, tervek felülvizsgálata, harmonizálása, módosítása a PMH és az intézményrendszer szervezeti, működési, tevékenységi, pénzügyi-gazdasági szabályozásainak, ügykövetési és feladatkezelési rendszerének, vállalkozási- és munkaszerződéseinek, munkaköri elhatárolásainak, érdekeltségi, évenkénti alkalmasságiminősítési, felvételi, képzési és továbbképzési rendszerének felülvizsgáltatása, harmonizálása, átdolgozása az informatika fejlesztési lehetőségek és az ISO minősítés, a TQM módszerek figyelembe vételével az ügyfélszolgálati charta (alapokmány) célkitűzéseinek minél gyorsabb hatékonyabb megvalósítása a lakossági kiszolgálás minőségének magasabb szinten való biztosításáért az informatika eszközeivel a teljes önkormányzati feladatrendszer hierarchikus kidolgozása és lebontása intézményekre, szervezeti egységekre és munkatársakra (téma, felelős, határidő, időráfordítás, költségvonzat) majd ennek naprakész karbantartása, különös tekintettel a helyi céges és lakossági ügyek megfelelő minőségű és mennyiségű ellátására az önkormányzati és államigazgatási (hatósági) munka minőségének és gyorsaságának lényeges növelése, javítása az államigazgatási határidők lehetőség szerinti lerövidítésével is, amit várhatóan a közigazgatási reform elő is fog írni! Például 2003-ban kb. 150 lakossági aláírással zajproblémákat kifogásoltak, kb. 12 hónap kellett ahhoz, hogy érdemi döntés szülessen a kezdeményezésemre a problémának az enyhítésére ben kezdeményeztem egy éjjel-nappal ingyenesen hívható lakossági telefonvonalat ( ), egy demokrácia vonalat, melynek bevezetéséig ugyancsak kb. 12 hónap kellett. Bármely bajai lakótárs hasznosítható véleménye esetén ezen időtartamok elképesztők és tűrhetetlenek, különös tekintettel a lakossági érdekekre fontosságára! az előzőekhez külső és/vagy belső rendszer illetve folyamatszervező szakértő (cég) igénybevétele Az önkormányzati valamint a képviselőtestületi, képviselői, lakossági kapcsolattartási területeken előrelépési lehetőségek a lakosság szélesebb körű bevonása, érdekérvényesítése miatt a jelenlegi szakbizottságainknál albizottságok létrehozása önkormányzati ombudsman vagy más néven ügyfélvédnök funkció alapítása a lakossági panaszok gyors és hatékony megoldására önszerveződő választókerületi érdekérvényesítő csoportok létrehozása 2

3 diák és senior tanács/munkacsoport/fórum működtetése a helyi újságban, rádióban, TV-ben lakossági rovatok, fórumok, kerek asztal beszélgetések a képviselőtestületi munkaterv és programok alapján egyes témákról előzetes lakossági véleménykérések, szimpátia szavazások majd a meghozott rendeletekről utóhatás vizsgálatok a szükséges gyors korrekciók érdekében (díjazott, jutalmazott lakossági ötletbörzék, pályázatok, sorsolások mellett) civil szervetekkel együttműködési megállapodások például városüzemeltetési és más kérdésekben lakossági ellenőrzési-támogatási csoportok felállítása, képviselői vezetéssel (szemét, parkok, zajügyek, parkolás, út-járdaügyek, stb) adhoc bizottságok gyakoribb felállítása és működtetése egy-egy kiemelt témára a képviselőtestületi anyagok alaposabb, határidő tartásos előkészítése a nyugodtabb bizottsági és testületi munkához, a felelősségteljesebb döntésekhez a képviselőtestületi üléseken zajló viták, megbeszélések számának és időtartamának csökkentésére, azok helyett a sokkal jobban előkészített, nyugodtabb bizottsági munka során célszerű az egyes testületi témákat feldolgozni, azaz az érdemi munka súlypontját vissza kell helyezni a szakbizottságokba. Ezzel több idő maradna a testületi üléseken a jobban előkészített, érdemibb döntésekre. a képviselőtestületi ülések sürgősségi napirendjeinek megszüntetése, mivel ezek általában kikerülik az önkormányzati SZMSZ szerinti demokratikus előkészítési és jóváhagyási folyamatokat (képviselőket, bizottságokat, frakciókat), általában kapkodást, feszültséget, időtorlódást, stb keltve, ami értelemszerűen több, rendkívüli testületi üléssel járna (ezt is vállaltuk, amikor képviselő jelöltek voltunk!), de jobban elősegítené a felelősségteljesebb döntéseket a képviselői lobbyzások koordináltabb, összehangoltabb, nyíltabb, együttműködőbb és egyenrangú kezelése A város működtetésének, üzemeltetésének, fejlesztésének továbbfejlesztését szolgáló megfontolások más önkormányzatoknál megtervezett és szakmailag differenciált tapasztalatszerzés, különös tekintettel az önkormányzati érdekközösségekre, szövetségekre a kistérségi, a megyei, a régiós, a nemzetközi kapcsolatok tudatos, programozott, térség- és gazdaságfejlesztési vonatkozású, célorientált fejlesztése a teljes bajai intézményrendszernek az igényekkel és a lehetőségekkel való összhangba hozatala a kötelező és a felvállalt önkormányzati feladatok arányának, szerkezetének és finanszírozhatóságának felülvizsgálata, a szükséges intézkedések programjának elkészítése a pályázatfigyelés és a pályázati tevékenység szervezettségének, hatékonyságának felülvizsgálata, a szükséges korrekciók megtétele a városmarketing lehetőségeinek maximális kihasználása, külső marketing szakértő (cég) bevonásával is koncepciók, tervek készíttetése a pályázatokhoz, a befektetők részére a turizmus fejlesztéshez reális, piaci szemléletű elemzés készíttetése annak érdekében, hogy megtudjuk, Baja csak számunkra szép és élhető vagy más turisztikai célpontokkal is versenyképes (ország és világszerte nagy a kínálat a szép és kedvelt természeti környezetekből, adottságokból a helyi szórakozási lehetőségekből) a városüzemeltetés körébe eső szakterületek középtávú elemzése annak érdekében, hogy a KOMSZOLG által az utóbbi években jelzett és sajnos bekövetkezett tevékenységi, pénzügyi, gazdasági problémák középtávon hogyan lennének megoldhatók, mivel a közérzetünk fontos és érzékeny elemeit kezelik (sőt a turistákéit is): fűtés, hulladék, tisztaság, parkok, parkolás, közélelmezés, temetkezés, út-járdafenntartás, stb A városfejlesztés ugyancsak mindannyiunk közérzetét befolyásoló terület. Az elmúlt években történt nagyobb fejlesztések, pályázatok útján: a szennyvíztelep (kb. 1 milliárd), a kórház műtőblokk (kb. 2 milliárd), az 51-es út elkerülő szakasza, a csatorna hálózat bővülése, a szilárd burkolatú úthálózat bővülése, meglévők felújítása, kerékpárutak, épület felújítások, a lakossági ellátást szolgáló áruházak (TESCO, PENNY, SPAR, PLUS, PROFI, stb), új lakóépületek, stb. Mindezt tovább kell folytatnunk és a közötti időszakban előjelzett milliárd forint EU forrás országosan és így Baján is jelentős lesz. Az elkövetkezendő két évben további jelentős fejlesztések valósulhatnak meg: Szent 3

4 Háromság tér felújítása a Sugovica part stabilizálásával, a szennyvízcsatorna hálózat további bővítése, az úthálózat további bővítése és felújítsa, kerékpárutak, útfelújítások, stb. A gazdaságfejlesztés és befektetés ösztönzés a legfontosabb területe a lakosságot érintő kérdéseknek, hiszen a lakosság létszáma fogy, a munkahelyek száma csökken illetve nem nő olyan mértékben, ahogy erre munkaerő kínálat és szükséglet lenne. A város és térség szakember és általános lakos megtartó képessége csökken. A helyi munkaadói szerkezetben is meghatározó a kereskedelem és kevés az új, a hozzáadott értéket jelentő termékgyártás, előállítás, ami azt jelenti, hogy ennek kisebb a munkaerő igénye. A helyi adórendeleteinkben vannak vállalkozás támogató, befektetés ösztönző lehetőségek, de ezek nem elégségesek. Az ipari park is egyféle lehetőség, a közművesített ingatlanokkal együtt. Sajnos a déli szomszédunknál az elmúlt évtizedekben történt politikai események visszavetették a térségünk iránti érdeklődést és a velük való gazdasági együttműködést. A közúti megközelítésünk sem autópálya, bár közelednek felénk az autópályák. Ennek ellenére az ÖKO-BAJA koncepciónk mellett, megfelelő, erre szakosodott, megbízható, referenciákkal rendelkező szakértői csapattal erre is készíttetni kell egy reális, piacorientált szemléletű, tanulmányt vagy elemzést, mely legalább rövid és középtávon megmutatja, hogy mire van esélyünk és mit kell azért tenni. A reményt nem szabad feladnunk! Egyik szempont lehet az is, hogy olyan termelő, gyártó, fejlesztő, új érték létrehozó tevékenységet, munkahelyteremtést lenne jó találni, ahol a hozzáadott érték minél nagyobb és minél kisebb az anyaghányada (így kisebb a szállítási igény is) valamint minél kisebb a környezetkárosító hatása. Erre például jó lehetőség elméletileg minden szellemi tevékenység, így a szoftverfejlesztés is. Amennyiben összefogunk a bajai alap-közép-felsőfokú iskolákkal és egy egymásra épülő informatikai képzést valósítunk meg, úgy ehhez már lehet idetelepülő befektetőt keresni (mivel ez csak épület és informatikai eszközök kérdése) és ezzel az itt végzetteket megtartani. Persze ehhez a főiskolai képzésnél egy informatikai szellemi bázis kialakulására is szükség van. Ez egy hosszabb folyamat, de a szakmai jelleg miatt perspektívikus. Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni, költségvetési, adósságszolgálati helyzete a legfontosabb kérdés, a stabilitás további megőrizhetősége miatt. Ezen a területen elmondható, hogy 15 év óta egyik kormány sem tett jelentős lépést az önkormányzati szegénységnek, a költségvetési megszorítottságnak az enyhítéséért, sőt feladatokat adott le megfelelő költségvetési támogatás nélkül. Az elmúlt mintegy 15 évben mindig egyensúlyban tartottuk az 1990 óta 3 milliárdról 15 milliárdra nőtt költségvetést, bár a könyvvizsgálónak és az ÁSZ-nak az ajánlásaiban voltak figyelemfelhívások és megszívlelendő javaslatok. Az önkormányzat döntési kompetenciája a teljes éves költségvetésnek mintegy 10-20%ára terjed csak ki, mivel a többi kötött célú támogatás. A pénzügyi-gazdasági helyzet sarokpontjai: a költségvetés tervezés időszakában néhány év óta megjelenő millió forintos hiány, amit működési célú hitelfelvétel tervezésével oldunk meg és ami eddig év végére elvesztette jelentőségét, mert az éves gazdálkodás alapján nem volt rá szükség a kiadás megtakarítás és a bevétel növelés közül a kiadás megtakarításra vonatkozó nagyobb készségünk és lehetőségünk a működési célú bevételeket meghaladó működési kiadások tendenciájának állandósulása, amit elsősorban felhalmozási célú bevételekből szoktunk fedezni (például ingatlan értékesítés) az adósságszolgálat 1.5 milliárd forintos nagyságrendje, melyből kb. 500 millió az ipari parkhoz kapcsolódik és a beruházásból megtérülésre prognosztizált az adósságszolgálattól való megszabadulás vagy legalábbis csökkentés lehetőségeinek vizsgálata a kötelező és önként felvállalt feladatok aránya és az ebből fakadó kb. 1 milliárd forint saját forrás szükségessége, indokoltsága a saját bevételeket meghatározó helyi adók szerkezete, mértéke, lakossági terhelése, csökkentési vagy növelési lehetősége a pályázati források elérésnek hatékonysága a meglévő vagyon hasznosításának leghatékonyabb formái az intézményi működtetés hozzáigazítása a valóságos igényekhez valamint a közösségi gazdálkodás megvalósítása a lakosság és a cégek terhelésének jelentős növelése nélkül a bevétel növelés egyéb lehetőségeinek vizsgálata A jövő fontosabb feladatai: a kiadások ésszerű és szükségszerű csökkentése, a bevételek növelése a lakossági terhek elviselhetősége mellett, az adósságszolgálat csökkentése 4

5 Szociális érzékenység, támogatási rendszer A rendszerváltás legnagyobb vesztesei azok az emberek, azok a kétkezi munkások, alkalmazottak, akik áldozatul estek a piacgazdaság, a politikai-társadalmi-gazdasági váltásoknak és nem tudták ezeket saját erőből és lehetőségből kompenzálni, túlélni. Mindemellett a térségünk munkahelyi lehetőség szempontjából, a gazdasági erő vonatkozásában nincs jó helyzetben. A munkanélküliség, a fiatalok és nyugdíjasok aránya, a városi lakosság korátlagának növekedése (ugyan az európai és országos tendenciákkal összhangban), a csökkent munkaképességűek és a beteg emberek aránya mind olyan tényezők, mely a társadalmi, az önkormányzati törődés iránti igény növekedését vonják maguk után. Az önkormányzatunk több rendelete is segíti ezeket a problémákat kezelni és évente százmilliós nagyságrendben enyhítjük a hátrányos helyzetűek gondjait. A jövőben közvetlen anyagi támogatással, a közterhek mérséklésével, szociális lakásokkal és további kedvezményekkel folytatnunk kell a jelenlegi gyakorlatot azzal, hogy a költségvetési lehetőségeink figyelembevétele mellett tovább növeljük ezeket. Ha én polgármester volnék, a fentiek szerint gondolkodnék és dolgoznék, mivel most nem (egészen) így mennek a dolgok, ami jelentősen visszafogja Baja város jövőjét! Várhalmi Miklós önkormányzati képviselő telefon: honlap: (kb től Várhalmi Miklós minden 1990 óta készült, múltbeli és jövőbeni, fontosabb közéleti-politikai írása megjelenik az interneten is, így ezen polgármesteri gondolatsorozatai is) A cikk első része, Ha én polgármester volnék..1.rész: Demokratikusan, Együtt Veletek, Értetek Bajaiak! címmel a DÉLINFÓ i számában jelent meg. folytatás következik 5

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója 1 Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója (2015-ig) Készült 2007. őszén 2 Tartalomjegyzék Előszó 1. Helyzetértékelés 2. Jövőkép 2015-re 3. Megvalósítható célok 2015-re. 4. Stratégia 5. Szakpolitikai

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA és FEJLESZTÉSI TERVE Egy MEGBECSÜLT Ercsiért! 2015-2020 Győri Máté - polgármester TARTALOMJEGYZÉK I. A kiindulási gazdasági helyzet... 4 I.1. Országos helyzetkép

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu

A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu

Részletesebben