Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére"

Átírás

1 Ha én polgármester volnék. 2. rész. Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére A bajai MSZP szervezet ezekben a hetekben dönt a polgármester jelöltségről is, melyet én is megpályáztam és így a rendszerváltás óta most lesz először két pályázónk erre a posztra, ami azt is jelzi, hogy személyiségekben gazdag, demokratikus és alternatívákban gondolkodó párt vagyunk. Bajai születésű és családommal itt élő villamosmérnökként 20 évig voltam állami alkalmazott, majd 18 éve vállalkozóként dolgozom. Az 1990-es országgyűlési képviselő jelöltségemet követően, 1994 óta, azaz 11 éve veszek részt az önkormányzat Pénzügyi Gazdasági Bizottságának a munkájában, ebből 7 évet az Alvég választott képviselőjeként ben informatikai tanácsnoki megbízást kaptam a képviselőtestülettől. A következő két évben pedig a lakosság kiszolgálását továbbfejlesztő, az önkormányzati és hatósági tevékenység szervezését, minőségét meghatározó illetve megváltoztató mintegy félmilliárd forint értékű számítástechnikai, távközlési, szervezési fejlesztés projektmenedzsere vagyok. A polgármester jelöltség MSZP megbízatás Az MSZP jelölés alapján és jogán a jelölt soha nem hagyhatja figyelmen kívül, sőt tevékenységét meg kell, hogy határozza az MSZP baloldali és szociáldemokrata tagjaitól kapott megbízása. Megválasztása után a polgármester az egész város polgármestere, de az őt létrehozó párttagsággal, frakcióval, koalícióval kiszámítható, szervezett, érdemi kapcsolatot kell tartania, a központi és helyi célok, tervek előkészítésében, megvalósításában és utóvizsgálatában is, melyet a helyi pártszervezeti SZMSZ-ben újra kell szabályozni, különös tekintettel a gyakorlati megvalósításra is. A párttagságot szervezetten, a vállalkozási készségének megfelelően kell a frakció és az önkormányzat munkájába bekapcsolni. Nagyon lényeges a polgármesteri tevékenységben az önkormányzati és szociáldemokrata érdekek szimbiózisának harmonikus megvalósítása. Természetesen az önkormányzati munkában a bajai cégek és a lakosság érdekeit kell minél eredményesebben érvényesíteni, így a pártok önkormányzati szándékai közötti összhang, konszenzus biztosítását a demokrácia nyílt és etikus elvei szerint kell érvényesíteni (pl. pártelnökök fórumának működtetésével is). Tovább kell fejleszteni azt az elvet és gyakorlatot, hogy a város élete, működtetése nem lehet pártharcok áldozata, mivel az itt élő emberek életminősége magasabb rendű ennél. Az MSZP létesítményi elhelyezését véglegesen meg kell oldani, esetleg más parlamenti pártokéval együttesen is. Ugyanígy a népszerű, közmegelégedésnek örvendő és eredményes polgármesteri tevékenységnek közvetve a párt támogatók, a pártszponzorok számát is gyarapítania kell, biztosítva ezzel azt is, hogy a baloldali és szociáldemokrata értékrend hatása, támogatottsága nem szorul még jobban háttérbe! Az MSZP-s kormánytagokkal, az MSZP Frakcióval, a Minisztériumokkal, az MSZP Országos Elnökségével széleskörű (lobby) kapcsolat szükséges, az országgyűlési képviselő(k) aktív, feladat- és teljesítményorientált bevonásával. A polgármesterség, mint menedzserség A polgármesteri tevékenység egy nagyüzemi elnök-vezérigazgató menedzser jellegű tevékenységhez hasonlítható, ahol a szervezet felépítése mintegy 20 városi intézményből áll, a munkatársak száma közel (köztisztviselő és közalkalmazott), az éves költségvetés pedig milliárd forint. A vezérkar is fontos: jegyző, alpolgármester(ek), iroda-osztályvezetők, tanácsadók, de az intézményi vezetők és valamennyi munkatárs tevékenységével együtt. A kiszolgálandó cégek és lakosok száma kb , vonzáskörzettel, kistérséggel együtt kb , mely a felelősség nagyságrendjének meghatározója. Ehhez az alábbi főbb személyes ismeretek, készségek, képességek, alkalmassági elemek szükségesek: önkormányzati, közigazgatási ismeretek, gyakorlat - menedzseri készségek - vezetési, szervezési gyakorlat - gazdálkodási szemlélet dinamizmus határozottság rendszerszemlélet időgazdálkodás, rendelkezésre állás - következetesség kiszámíthatóság lobbyképesség diplomácia élettapasztalat emberismeret, emberközelség, ember centrikusság (együttérzési készség) felelősségérzet nyíltság igazságosság őszinteség közvetlenség - új iránti fogékonyság - összehangoló, harmonizáló, integráló, érdekegyeztető készség türelem - teljesítmény képesség (orientáltság) - probléma érzékenység - érdekérvényesítő képesség - együttműködési készség - tisztakezűség, a környezet vonatkozásában is nemkívánatos 1

2 befolyásokkal szembeni immunitás. Elkötelezettség a lakosságnak és a helyi cégeknek a minél magasabb szinten történő kiszolgálásra és ennek minden eszközzel való megvalósítására, a lakossággal való együttes önigazgatásra! Az önkormányzati munka továbbfejlesztése a Polgármesteri Hivatal és az Intézményrendszer területén A helyi cégek és a lakosság a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PMH) és az Intézményrendszer (egészségügy, oktatás, városüzemeltetés) munkatársain keresztül tartanak napi kapcsolatot az Önkormányzattal, ügye-bajos dolgaikban. Emiatt ezek működtetése, szervezése, érdekeltsége, emberközelisége a legfontosabb. A lakosság számára jelenleg túlzottan érződő, meghatározóan fiskális (jogászi) szemléletet az ember centrikusság súlypontozásával kell felváltani. Kétségtelen, hogy jogállamban élünk és bizonyos feltétlenül szükséges szabályok nélkül anarchisztikus is lehetne az életünk, de a jog alkalmazását sokféleképpen meg lehet oldani. Feltétlenül szemléletet és gyakorlatot kell váltani ezen a területen! Az önkormányzati kiszolgálás markáns fejlesztéséhez néhány fontosabb elem: az önkormányzati és a közigazgatási-államigazgatási tevékenység határozottabb szétválasztása az önkormányzati törvény, a vonatkozó jogszabályok, a közigazgatás fejlesztési irányelvek, más önkormányzatok tapasztalatai adta lehetőségek határainak kihasználásával a polgármestert segítő stáb jelentős megerősítése, mivel a feladatok mennyisége igen nagy: két alpolgármesterrel, személyi titkárral (egyben kommunikációs felelős), tanácsadó személyekkel és testületekkel, titkársággal, más önkormányzati vonatkozású szervezetekkel és/vagy személyekkel alapos kiválasztás és próbaidőzés után a jegyzői utánpótlás beléptetése a nyugdíjkorhatárhoz közeli címzetes főjegyző valamikori nyugdíjazásának esetére, az új jegyző időbeni felkészítésére az önkormányzati rendeletek, szabályozások, irányelvek, koncepciók, tervek felülvizsgálata, harmonizálása, módosítása a PMH és az intézményrendszer szervezeti, működési, tevékenységi, pénzügyi-gazdasági szabályozásainak, ügykövetési és feladatkezelési rendszerének, vállalkozási- és munkaszerződéseinek, munkaköri elhatárolásainak, érdekeltségi, évenkénti alkalmasságiminősítési, felvételi, képzési és továbbképzési rendszerének felülvizsgáltatása, harmonizálása, átdolgozása az informatika fejlesztési lehetőségek és az ISO minősítés, a TQM módszerek figyelembe vételével az ügyfélszolgálati charta (alapokmány) célkitűzéseinek minél gyorsabb hatékonyabb megvalósítása a lakossági kiszolgálás minőségének magasabb szinten való biztosításáért az informatika eszközeivel a teljes önkormányzati feladatrendszer hierarchikus kidolgozása és lebontása intézményekre, szervezeti egységekre és munkatársakra (téma, felelős, határidő, időráfordítás, költségvonzat) majd ennek naprakész karbantartása, különös tekintettel a helyi céges és lakossági ügyek megfelelő minőségű és mennyiségű ellátására az önkormányzati és államigazgatási (hatósági) munka minőségének és gyorsaságának lényeges növelése, javítása az államigazgatási határidők lehetőség szerinti lerövidítésével is, amit várhatóan a közigazgatási reform elő is fog írni! Például 2003-ban kb. 150 lakossági aláírással zajproblémákat kifogásoltak, kb. 12 hónap kellett ahhoz, hogy érdemi döntés szülessen a kezdeményezésemre a problémának az enyhítésére ben kezdeményeztem egy éjjel-nappal ingyenesen hívható lakossági telefonvonalat ( ), egy demokrácia vonalat, melynek bevezetéséig ugyancsak kb. 12 hónap kellett. Bármely bajai lakótárs hasznosítható véleménye esetén ezen időtartamok elképesztők és tűrhetetlenek, különös tekintettel a lakossági érdekekre fontosságára! az előzőekhez külső és/vagy belső rendszer illetve folyamatszervező szakértő (cég) igénybevétele Az önkormányzati valamint a képviselőtestületi, képviselői, lakossági kapcsolattartási területeken előrelépési lehetőségek a lakosság szélesebb körű bevonása, érdekérvényesítése miatt a jelenlegi szakbizottságainknál albizottságok létrehozása önkormányzati ombudsman vagy más néven ügyfélvédnök funkció alapítása a lakossági panaszok gyors és hatékony megoldására önszerveződő választókerületi érdekérvényesítő csoportok létrehozása 2

3 diák és senior tanács/munkacsoport/fórum működtetése a helyi újságban, rádióban, TV-ben lakossági rovatok, fórumok, kerek asztal beszélgetések a képviselőtestületi munkaterv és programok alapján egyes témákról előzetes lakossági véleménykérések, szimpátia szavazások majd a meghozott rendeletekről utóhatás vizsgálatok a szükséges gyors korrekciók érdekében (díjazott, jutalmazott lakossági ötletbörzék, pályázatok, sorsolások mellett) civil szervetekkel együttműködési megállapodások például városüzemeltetési és más kérdésekben lakossági ellenőrzési-támogatási csoportok felállítása, képviselői vezetéssel (szemét, parkok, zajügyek, parkolás, út-járdaügyek, stb) adhoc bizottságok gyakoribb felállítása és működtetése egy-egy kiemelt témára a képviselőtestületi anyagok alaposabb, határidő tartásos előkészítése a nyugodtabb bizottsági és testületi munkához, a felelősségteljesebb döntésekhez a képviselőtestületi üléseken zajló viták, megbeszélések számának és időtartamának csökkentésére, azok helyett a sokkal jobban előkészített, nyugodtabb bizottsági munka során célszerű az egyes testületi témákat feldolgozni, azaz az érdemi munka súlypontját vissza kell helyezni a szakbizottságokba. Ezzel több idő maradna a testületi üléseken a jobban előkészített, érdemibb döntésekre. a képviselőtestületi ülések sürgősségi napirendjeinek megszüntetése, mivel ezek általában kikerülik az önkormányzati SZMSZ szerinti demokratikus előkészítési és jóváhagyási folyamatokat (képviselőket, bizottságokat, frakciókat), általában kapkodást, feszültséget, időtorlódást, stb keltve, ami értelemszerűen több, rendkívüli testületi üléssel járna (ezt is vállaltuk, amikor képviselő jelöltek voltunk!), de jobban elősegítené a felelősségteljesebb döntéseket a képviselői lobbyzások koordináltabb, összehangoltabb, nyíltabb, együttműködőbb és egyenrangú kezelése A város működtetésének, üzemeltetésének, fejlesztésének továbbfejlesztését szolgáló megfontolások más önkormányzatoknál megtervezett és szakmailag differenciált tapasztalatszerzés, különös tekintettel az önkormányzati érdekközösségekre, szövetségekre a kistérségi, a megyei, a régiós, a nemzetközi kapcsolatok tudatos, programozott, térség- és gazdaságfejlesztési vonatkozású, célorientált fejlesztése a teljes bajai intézményrendszernek az igényekkel és a lehetőségekkel való összhangba hozatala a kötelező és a felvállalt önkormányzati feladatok arányának, szerkezetének és finanszírozhatóságának felülvizsgálata, a szükséges intézkedések programjának elkészítése a pályázatfigyelés és a pályázati tevékenység szervezettségének, hatékonyságának felülvizsgálata, a szükséges korrekciók megtétele a városmarketing lehetőségeinek maximális kihasználása, külső marketing szakértő (cég) bevonásával is koncepciók, tervek készíttetése a pályázatokhoz, a befektetők részére a turizmus fejlesztéshez reális, piaci szemléletű elemzés készíttetése annak érdekében, hogy megtudjuk, Baja csak számunkra szép és élhető vagy más turisztikai célpontokkal is versenyképes (ország és világszerte nagy a kínálat a szép és kedvelt természeti környezetekből, adottságokból a helyi szórakozási lehetőségekből) a városüzemeltetés körébe eső szakterületek középtávú elemzése annak érdekében, hogy a KOMSZOLG által az utóbbi években jelzett és sajnos bekövetkezett tevékenységi, pénzügyi, gazdasági problémák középtávon hogyan lennének megoldhatók, mivel a közérzetünk fontos és érzékeny elemeit kezelik (sőt a turistákéit is): fűtés, hulladék, tisztaság, parkok, parkolás, közélelmezés, temetkezés, út-járdafenntartás, stb A városfejlesztés ugyancsak mindannyiunk közérzetét befolyásoló terület. Az elmúlt években történt nagyobb fejlesztések, pályázatok útján: a szennyvíztelep (kb. 1 milliárd), a kórház műtőblokk (kb. 2 milliárd), az 51-es út elkerülő szakasza, a csatorna hálózat bővülése, a szilárd burkolatú úthálózat bővülése, meglévők felújítása, kerékpárutak, épület felújítások, a lakossági ellátást szolgáló áruházak (TESCO, PENNY, SPAR, PLUS, PROFI, stb), új lakóépületek, stb. Mindezt tovább kell folytatnunk és a közötti időszakban előjelzett milliárd forint EU forrás országosan és így Baján is jelentős lesz. Az elkövetkezendő két évben további jelentős fejlesztések valósulhatnak meg: Szent 3

4 Háromság tér felújítása a Sugovica part stabilizálásával, a szennyvízcsatorna hálózat további bővítése, az úthálózat további bővítése és felújítsa, kerékpárutak, útfelújítások, stb. A gazdaságfejlesztés és befektetés ösztönzés a legfontosabb területe a lakosságot érintő kérdéseknek, hiszen a lakosság létszáma fogy, a munkahelyek száma csökken illetve nem nő olyan mértékben, ahogy erre munkaerő kínálat és szükséglet lenne. A város és térség szakember és általános lakos megtartó képessége csökken. A helyi munkaadói szerkezetben is meghatározó a kereskedelem és kevés az új, a hozzáadott értéket jelentő termékgyártás, előállítás, ami azt jelenti, hogy ennek kisebb a munkaerő igénye. A helyi adórendeleteinkben vannak vállalkozás támogató, befektetés ösztönző lehetőségek, de ezek nem elégségesek. Az ipari park is egyféle lehetőség, a közművesített ingatlanokkal együtt. Sajnos a déli szomszédunknál az elmúlt évtizedekben történt politikai események visszavetették a térségünk iránti érdeklődést és a velük való gazdasági együttműködést. A közúti megközelítésünk sem autópálya, bár közelednek felénk az autópályák. Ennek ellenére az ÖKO-BAJA koncepciónk mellett, megfelelő, erre szakosodott, megbízható, referenciákkal rendelkező szakértői csapattal erre is készíttetni kell egy reális, piacorientált szemléletű, tanulmányt vagy elemzést, mely legalább rövid és középtávon megmutatja, hogy mire van esélyünk és mit kell azért tenni. A reményt nem szabad feladnunk! Egyik szempont lehet az is, hogy olyan termelő, gyártó, fejlesztő, új érték létrehozó tevékenységet, munkahelyteremtést lenne jó találni, ahol a hozzáadott érték minél nagyobb és minél kisebb az anyaghányada (így kisebb a szállítási igény is) valamint minél kisebb a környezetkárosító hatása. Erre például jó lehetőség elméletileg minden szellemi tevékenység, így a szoftverfejlesztés is. Amennyiben összefogunk a bajai alap-közép-felsőfokú iskolákkal és egy egymásra épülő informatikai képzést valósítunk meg, úgy ehhez már lehet idetelepülő befektetőt keresni (mivel ez csak épület és informatikai eszközök kérdése) és ezzel az itt végzetteket megtartani. Persze ehhez a főiskolai képzésnél egy informatikai szellemi bázis kialakulására is szükség van. Ez egy hosszabb folyamat, de a szakmai jelleg miatt perspektívikus. Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni, költségvetési, adósságszolgálati helyzete a legfontosabb kérdés, a stabilitás további megőrizhetősége miatt. Ezen a területen elmondható, hogy 15 év óta egyik kormány sem tett jelentős lépést az önkormányzati szegénységnek, a költségvetési megszorítottságnak az enyhítéséért, sőt feladatokat adott le megfelelő költségvetési támogatás nélkül. Az elmúlt mintegy 15 évben mindig egyensúlyban tartottuk az 1990 óta 3 milliárdról 15 milliárdra nőtt költségvetést, bár a könyvvizsgálónak és az ÁSZ-nak az ajánlásaiban voltak figyelemfelhívások és megszívlelendő javaslatok. Az önkormányzat döntési kompetenciája a teljes éves költségvetésnek mintegy 10-20%ára terjed csak ki, mivel a többi kötött célú támogatás. A pénzügyi-gazdasági helyzet sarokpontjai: a költségvetés tervezés időszakában néhány év óta megjelenő millió forintos hiány, amit működési célú hitelfelvétel tervezésével oldunk meg és ami eddig év végére elvesztette jelentőségét, mert az éves gazdálkodás alapján nem volt rá szükség a kiadás megtakarítás és a bevétel növelés közül a kiadás megtakarításra vonatkozó nagyobb készségünk és lehetőségünk a működési célú bevételeket meghaladó működési kiadások tendenciájának állandósulása, amit elsősorban felhalmozási célú bevételekből szoktunk fedezni (például ingatlan értékesítés) az adósságszolgálat 1.5 milliárd forintos nagyságrendje, melyből kb. 500 millió az ipari parkhoz kapcsolódik és a beruházásból megtérülésre prognosztizált az adósságszolgálattól való megszabadulás vagy legalábbis csökkentés lehetőségeinek vizsgálata a kötelező és önként felvállalt feladatok aránya és az ebből fakadó kb. 1 milliárd forint saját forrás szükségessége, indokoltsága a saját bevételeket meghatározó helyi adók szerkezete, mértéke, lakossági terhelése, csökkentési vagy növelési lehetősége a pályázati források elérésnek hatékonysága a meglévő vagyon hasznosításának leghatékonyabb formái az intézményi működtetés hozzáigazítása a valóságos igényekhez valamint a közösségi gazdálkodás megvalósítása a lakosság és a cégek terhelésének jelentős növelése nélkül a bevétel növelés egyéb lehetőségeinek vizsgálata A jövő fontosabb feladatai: a kiadások ésszerű és szükségszerű csökkentése, a bevételek növelése a lakossági terhek elviselhetősége mellett, az adósságszolgálat csökkentése 4

5 Szociális érzékenység, támogatási rendszer A rendszerváltás legnagyobb vesztesei azok az emberek, azok a kétkezi munkások, alkalmazottak, akik áldozatul estek a piacgazdaság, a politikai-társadalmi-gazdasági váltásoknak és nem tudták ezeket saját erőből és lehetőségből kompenzálni, túlélni. Mindemellett a térségünk munkahelyi lehetőség szempontjából, a gazdasági erő vonatkozásában nincs jó helyzetben. A munkanélküliség, a fiatalok és nyugdíjasok aránya, a városi lakosság korátlagának növekedése (ugyan az európai és országos tendenciákkal összhangban), a csökkent munkaképességűek és a beteg emberek aránya mind olyan tényezők, mely a társadalmi, az önkormányzati törődés iránti igény növekedését vonják maguk után. Az önkormányzatunk több rendelete is segíti ezeket a problémákat kezelni és évente százmilliós nagyságrendben enyhítjük a hátrányos helyzetűek gondjait. A jövőben közvetlen anyagi támogatással, a közterhek mérséklésével, szociális lakásokkal és további kedvezményekkel folytatnunk kell a jelenlegi gyakorlatot azzal, hogy a költségvetési lehetőségeink figyelembevétele mellett tovább növeljük ezeket. Ha én polgármester volnék, a fentiek szerint gondolkodnék és dolgoznék, mivel most nem (egészen) így mennek a dolgok, ami jelentősen visszafogja Baja város jövőjét! Várhalmi Miklós önkormányzati képviselő telefon: honlap: (kb től Várhalmi Miklós minden 1990 óta készült, múltbeli és jövőbeni, fontosabb közéleti-politikai írása megjelenik az interneten is, így ezen polgármesteri gondolatsorozatai is) A cikk első része, Ha én polgármester volnék..1.rész: Demokratikusan, Együtt Veletek, Értetek Bajaiak! címmel a DÉLINFÓ i számában jelent meg. folytatás következik 5

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. U-15.809/2011. Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014.

Részletesebben

Bevásárló és Tematikus utcák

Bevásárló és Tematikus utcák Bevásárló és Tematikus utcák Előadó: Király Gabriella bevásárlóutca menedzser Budapest, 2014. december 2. Tartalom Bevásárló utca menedzsment Pozitív hatások BUM tagjai Együttműködő utcák BUM eddig elért

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közvilágítási rendszer felméréséről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1. J a v a s l a t az ózdi Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ program 1. ütemében tervezett projektekhez szükséges parkolók megépítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése

Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése 1 alprojekt, vezető: Rácz Krisztina megnevezé-se ta l 1. Pályázatfigyelés, tanácsadás, pályázat készítés szakértői hátterének kialakítása Felmérni a helyi lakosság körében a Az alkalmi személyek listája

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán Kisbenedek Péter Elnök-vezérigazgató Erste Bank Hungary Nyrt. GKI Konferencia 26. november 14. > Az Erste csoport a régióban 92 millió fős piac

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának megtárgyalta Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 társadalmi egyeztetési változatát és kéri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 92. 8500 PÁPA, Fő utca 5. Tel.: 89/515-018 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. június 26-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 2. számú A költségvetési intézmény alapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben