Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére"

Átírás

1 Ha én polgármester volnék. 2. rész. Várhalmi Miklós pályázata a 2006-os önkormányzati választások polgármester jelöltségére A bajai MSZP szervezet ezekben a hetekben dönt a polgármester jelöltségről is, melyet én is megpályáztam és így a rendszerváltás óta most lesz először két pályázónk erre a posztra, ami azt is jelzi, hogy személyiségekben gazdag, demokratikus és alternatívákban gondolkodó párt vagyunk. Bajai születésű és családommal itt élő villamosmérnökként 20 évig voltam állami alkalmazott, majd 18 éve vállalkozóként dolgozom. Az 1990-es országgyűlési képviselő jelöltségemet követően, 1994 óta, azaz 11 éve veszek részt az önkormányzat Pénzügyi Gazdasági Bizottságának a munkájában, ebből 7 évet az Alvég választott képviselőjeként ben informatikai tanácsnoki megbízást kaptam a képviselőtestülettől. A következő két évben pedig a lakosság kiszolgálását továbbfejlesztő, az önkormányzati és hatósági tevékenység szervezését, minőségét meghatározó illetve megváltoztató mintegy félmilliárd forint értékű számítástechnikai, távközlési, szervezési fejlesztés projektmenedzsere vagyok. A polgármester jelöltség MSZP megbízatás Az MSZP jelölés alapján és jogán a jelölt soha nem hagyhatja figyelmen kívül, sőt tevékenységét meg kell, hogy határozza az MSZP baloldali és szociáldemokrata tagjaitól kapott megbízása. Megválasztása után a polgármester az egész város polgármestere, de az őt létrehozó párttagsággal, frakcióval, koalícióval kiszámítható, szervezett, érdemi kapcsolatot kell tartania, a központi és helyi célok, tervek előkészítésében, megvalósításában és utóvizsgálatában is, melyet a helyi pártszervezeti SZMSZ-ben újra kell szabályozni, különös tekintettel a gyakorlati megvalósításra is. A párttagságot szervezetten, a vállalkozási készségének megfelelően kell a frakció és az önkormányzat munkájába bekapcsolni. Nagyon lényeges a polgármesteri tevékenységben az önkormányzati és szociáldemokrata érdekek szimbiózisának harmonikus megvalósítása. Természetesen az önkormányzati munkában a bajai cégek és a lakosság érdekeit kell minél eredményesebben érvényesíteni, így a pártok önkormányzati szándékai közötti összhang, konszenzus biztosítását a demokrácia nyílt és etikus elvei szerint kell érvényesíteni (pl. pártelnökök fórumának működtetésével is). Tovább kell fejleszteni azt az elvet és gyakorlatot, hogy a város élete, működtetése nem lehet pártharcok áldozata, mivel az itt élő emberek életminősége magasabb rendű ennél. Az MSZP létesítményi elhelyezését véglegesen meg kell oldani, esetleg más parlamenti pártokéval együttesen is. Ugyanígy a népszerű, közmegelégedésnek örvendő és eredményes polgármesteri tevékenységnek közvetve a párt támogatók, a pártszponzorok számát is gyarapítania kell, biztosítva ezzel azt is, hogy a baloldali és szociáldemokrata értékrend hatása, támogatottsága nem szorul még jobban háttérbe! Az MSZP-s kormánytagokkal, az MSZP Frakcióval, a Minisztériumokkal, az MSZP Országos Elnökségével széleskörű (lobby) kapcsolat szükséges, az országgyűlési képviselő(k) aktív, feladat- és teljesítményorientált bevonásával. A polgármesterség, mint menedzserség A polgármesteri tevékenység egy nagyüzemi elnök-vezérigazgató menedzser jellegű tevékenységhez hasonlítható, ahol a szervezet felépítése mintegy 20 városi intézményből áll, a munkatársak száma közel (köztisztviselő és közalkalmazott), az éves költségvetés pedig milliárd forint. A vezérkar is fontos: jegyző, alpolgármester(ek), iroda-osztályvezetők, tanácsadók, de az intézményi vezetők és valamennyi munkatárs tevékenységével együtt. A kiszolgálandó cégek és lakosok száma kb , vonzáskörzettel, kistérséggel együtt kb , mely a felelősség nagyságrendjének meghatározója. Ehhez az alábbi főbb személyes ismeretek, készségek, képességek, alkalmassági elemek szükségesek: önkormányzati, közigazgatási ismeretek, gyakorlat - menedzseri készségek - vezetési, szervezési gyakorlat - gazdálkodási szemlélet dinamizmus határozottság rendszerszemlélet időgazdálkodás, rendelkezésre állás - következetesség kiszámíthatóság lobbyképesség diplomácia élettapasztalat emberismeret, emberközelség, ember centrikusság (együttérzési készség) felelősségérzet nyíltság igazságosság őszinteség közvetlenség - új iránti fogékonyság - összehangoló, harmonizáló, integráló, érdekegyeztető készség türelem - teljesítmény képesség (orientáltság) - probléma érzékenység - érdekérvényesítő képesség - együttműködési készség - tisztakezűség, a környezet vonatkozásában is nemkívánatos 1

2 befolyásokkal szembeni immunitás. Elkötelezettség a lakosságnak és a helyi cégeknek a minél magasabb szinten történő kiszolgálásra és ennek minden eszközzel való megvalósítására, a lakossággal való együttes önigazgatásra! Az önkormányzati munka továbbfejlesztése a Polgármesteri Hivatal és az Intézményrendszer területén A helyi cégek és a lakosság a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PMH) és az Intézményrendszer (egészségügy, oktatás, városüzemeltetés) munkatársain keresztül tartanak napi kapcsolatot az Önkormányzattal, ügye-bajos dolgaikban. Emiatt ezek működtetése, szervezése, érdekeltsége, emberközelisége a legfontosabb. A lakosság számára jelenleg túlzottan érződő, meghatározóan fiskális (jogászi) szemléletet az ember centrikusság súlypontozásával kell felváltani. Kétségtelen, hogy jogállamban élünk és bizonyos feltétlenül szükséges szabályok nélkül anarchisztikus is lehetne az életünk, de a jog alkalmazását sokféleképpen meg lehet oldani. Feltétlenül szemléletet és gyakorlatot kell váltani ezen a területen! Az önkormányzati kiszolgálás markáns fejlesztéséhez néhány fontosabb elem: az önkormányzati és a közigazgatási-államigazgatási tevékenység határozottabb szétválasztása az önkormányzati törvény, a vonatkozó jogszabályok, a közigazgatás fejlesztési irányelvek, más önkormányzatok tapasztalatai adta lehetőségek határainak kihasználásával a polgármestert segítő stáb jelentős megerősítése, mivel a feladatok mennyisége igen nagy: két alpolgármesterrel, személyi titkárral (egyben kommunikációs felelős), tanácsadó személyekkel és testületekkel, titkársággal, más önkormányzati vonatkozású szervezetekkel és/vagy személyekkel alapos kiválasztás és próbaidőzés után a jegyzői utánpótlás beléptetése a nyugdíjkorhatárhoz közeli címzetes főjegyző valamikori nyugdíjazásának esetére, az új jegyző időbeni felkészítésére az önkormányzati rendeletek, szabályozások, irányelvek, koncepciók, tervek felülvizsgálata, harmonizálása, módosítása a PMH és az intézményrendszer szervezeti, működési, tevékenységi, pénzügyi-gazdasági szabályozásainak, ügykövetési és feladatkezelési rendszerének, vállalkozási- és munkaszerződéseinek, munkaköri elhatárolásainak, érdekeltségi, évenkénti alkalmasságiminősítési, felvételi, képzési és továbbképzési rendszerének felülvizsgáltatása, harmonizálása, átdolgozása az informatika fejlesztési lehetőségek és az ISO minősítés, a TQM módszerek figyelembe vételével az ügyfélszolgálati charta (alapokmány) célkitűzéseinek minél gyorsabb hatékonyabb megvalósítása a lakossági kiszolgálás minőségének magasabb szinten való biztosításáért az informatika eszközeivel a teljes önkormányzati feladatrendszer hierarchikus kidolgozása és lebontása intézményekre, szervezeti egységekre és munkatársakra (téma, felelős, határidő, időráfordítás, költségvonzat) majd ennek naprakész karbantartása, különös tekintettel a helyi céges és lakossági ügyek megfelelő minőségű és mennyiségű ellátására az önkormányzati és államigazgatási (hatósági) munka minőségének és gyorsaságának lényeges növelése, javítása az államigazgatási határidők lehetőség szerinti lerövidítésével is, amit várhatóan a közigazgatási reform elő is fog írni! Például 2003-ban kb. 150 lakossági aláírással zajproblémákat kifogásoltak, kb. 12 hónap kellett ahhoz, hogy érdemi döntés szülessen a kezdeményezésemre a problémának az enyhítésére ben kezdeményeztem egy éjjel-nappal ingyenesen hívható lakossági telefonvonalat ( ), egy demokrácia vonalat, melynek bevezetéséig ugyancsak kb. 12 hónap kellett. Bármely bajai lakótárs hasznosítható véleménye esetén ezen időtartamok elképesztők és tűrhetetlenek, különös tekintettel a lakossági érdekekre fontosságára! az előzőekhez külső és/vagy belső rendszer illetve folyamatszervező szakértő (cég) igénybevétele Az önkormányzati valamint a képviselőtestületi, képviselői, lakossági kapcsolattartási területeken előrelépési lehetőségek a lakosság szélesebb körű bevonása, érdekérvényesítése miatt a jelenlegi szakbizottságainknál albizottságok létrehozása önkormányzati ombudsman vagy más néven ügyfélvédnök funkció alapítása a lakossági panaszok gyors és hatékony megoldására önszerveződő választókerületi érdekérvényesítő csoportok létrehozása 2

3 diák és senior tanács/munkacsoport/fórum működtetése a helyi újságban, rádióban, TV-ben lakossági rovatok, fórumok, kerek asztal beszélgetések a képviselőtestületi munkaterv és programok alapján egyes témákról előzetes lakossági véleménykérések, szimpátia szavazások majd a meghozott rendeletekről utóhatás vizsgálatok a szükséges gyors korrekciók érdekében (díjazott, jutalmazott lakossági ötletbörzék, pályázatok, sorsolások mellett) civil szervetekkel együttműködési megállapodások például városüzemeltetési és más kérdésekben lakossági ellenőrzési-támogatási csoportok felállítása, képviselői vezetéssel (szemét, parkok, zajügyek, parkolás, út-járdaügyek, stb) adhoc bizottságok gyakoribb felállítása és működtetése egy-egy kiemelt témára a képviselőtestületi anyagok alaposabb, határidő tartásos előkészítése a nyugodtabb bizottsági és testületi munkához, a felelősségteljesebb döntésekhez a képviselőtestületi üléseken zajló viták, megbeszélések számának és időtartamának csökkentésére, azok helyett a sokkal jobban előkészített, nyugodtabb bizottsági munka során célszerű az egyes testületi témákat feldolgozni, azaz az érdemi munka súlypontját vissza kell helyezni a szakbizottságokba. Ezzel több idő maradna a testületi üléseken a jobban előkészített, érdemibb döntésekre. a képviselőtestületi ülések sürgősségi napirendjeinek megszüntetése, mivel ezek általában kikerülik az önkormányzati SZMSZ szerinti demokratikus előkészítési és jóváhagyási folyamatokat (képviselőket, bizottságokat, frakciókat), általában kapkodást, feszültséget, időtorlódást, stb keltve, ami értelemszerűen több, rendkívüli testületi üléssel járna (ezt is vállaltuk, amikor képviselő jelöltek voltunk!), de jobban elősegítené a felelősségteljesebb döntéseket a képviselői lobbyzások koordináltabb, összehangoltabb, nyíltabb, együttműködőbb és egyenrangú kezelése A város működtetésének, üzemeltetésének, fejlesztésének továbbfejlesztését szolgáló megfontolások más önkormányzatoknál megtervezett és szakmailag differenciált tapasztalatszerzés, különös tekintettel az önkormányzati érdekközösségekre, szövetségekre a kistérségi, a megyei, a régiós, a nemzetközi kapcsolatok tudatos, programozott, térség- és gazdaságfejlesztési vonatkozású, célorientált fejlesztése a teljes bajai intézményrendszernek az igényekkel és a lehetőségekkel való összhangba hozatala a kötelező és a felvállalt önkormányzati feladatok arányának, szerkezetének és finanszírozhatóságának felülvizsgálata, a szükséges intézkedések programjának elkészítése a pályázatfigyelés és a pályázati tevékenység szervezettségének, hatékonyságának felülvizsgálata, a szükséges korrekciók megtétele a városmarketing lehetőségeinek maximális kihasználása, külső marketing szakértő (cég) bevonásával is koncepciók, tervek készíttetése a pályázatokhoz, a befektetők részére a turizmus fejlesztéshez reális, piaci szemléletű elemzés készíttetése annak érdekében, hogy megtudjuk, Baja csak számunkra szép és élhető vagy más turisztikai célpontokkal is versenyképes (ország és világszerte nagy a kínálat a szép és kedvelt természeti környezetekből, adottságokból a helyi szórakozási lehetőségekből) a városüzemeltetés körébe eső szakterületek középtávú elemzése annak érdekében, hogy a KOMSZOLG által az utóbbi években jelzett és sajnos bekövetkezett tevékenységi, pénzügyi, gazdasági problémák középtávon hogyan lennének megoldhatók, mivel a közérzetünk fontos és érzékeny elemeit kezelik (sőt a turistákéit is): fűtés, hulladék, tisztaság, parkok, parkolás, közélelmezés, temetkezés, út-járdafenntartás, stb A városfejlesztés ugyancsak mindannyiunk közérzetét befolyásoló terület. Az elmúlt években történt nagyobb fejlesztések, pályázatok útján: a szennyvíztelep (kb. 1 milliárd), a kórház műtőblokk (kb. 2 milliárd), az 51-es út elkerülő szakasza, a csatorna hálózat bővülése, a szilárd burkolatú úthálózat bővülése, meglévők felújítása, kerékpárutak, épület felújítások, a lakossági ellátást szolgáló áruházak (TESCO, PENNY, SPAR, PLUS, PROFI, stb), új lakóépületek, stb. Mindezt tovább kell folytatnunk és a közötti időszakban előjelzett milliárd forint EU forrás országosan és így Baján is jelentős lesz. Az elkövetkezendő két évben további jelentős fejlesztések valósulhatnak meg: Szent 3

4 Háromság tér felújítása a Sugovica part stabilizálásával, a szennyvízcsatorna hálózat további bővítése, az úthálózat további bővítése és felújítsa, kerékpárutak, útfelújítások, stb. A gazdaságfejlesztés és befektetés ösztönzés a legfontosabb területe a lakosságot érintő kérdéseknek, hiszen a lakosság létszáma fogy, a munkahelyek száma csökken illetve nem nő olyan mértékben, ahogy erre munkaerő kínálat és szükséglet lenne. A város és térség szakember és általános lakos megtartó képessége csökken. A helyi munkaadói szerkezetben is meghatározó a kereskedelem és kevés az új, a hozzáadott értéket jelentő termékgyártás, előállítás, ami azt jelenti, hogy ennek kisebb a munkaerő igénye. A helyi adórendeleteinkben vannak vállalkozás támogató, befektetés ösztönző lehetőségek, de ezek nem elégségesek. Az ipari park is egyféle lehetőség, a közművesített ingatlanokkal együtt. Sajnos a déli szomszédunknál az elmúlt évtizedekben történt politikai események visszavetették a térségünk iránti érdeklődést és a velük való gazdasági együttműködést. A közúti megközelítésünk sem autópálya, bár közelednek felénk az autópályák. Ennek ellenére az ÖKO-BAJA koncepciónk mellett, megfelelő, erre szakosodott, megbízható, referenciákkal rendelkező szakértői csapattal erre is készíttetni kell egy reális, piacorientált szemléletű, tanulmányt vagy elemzést, mely legalább rövid és középtávon megmutatja, hogy mire van esélyünk és mit kell azért tenni. A reményt nem szabad feladnunk! Egyik szempont lehet az is, hogy olyan termelő, gyártó, fejlesztő, új érték létrehozó tevékenységet, munkahelyteremtést lenne jó találni, ahol a hozzáadott érték minél nagyobb és minél kisebb az anyaghányada (így kisebb a szállítási igény is) valamint minél kisebb a környezetkárosító hatása. Erre például jó lehetőség elméletileg minden szellemi tevékenység, így a szoftverfejlesztés is. Amennyiben összefogunk a bajai alap-közép-felsőfokú iskolákkal és egy egymásra épülő informatikai képzést valósítunk meg, úgy ehhez már lehet idetelepülő befektetőt keresni (mivel ez csak épület és informatikai eszközök kérdése) és ezzel az itt végzetteket megtartani. Persze ehhez a főiskolai képzésnél egy informatikai szellemi bázis kialakulására is szükség van. Ez egy hosszabb folyamat, de a szakmai jelleg miatt perspektívikus. Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni, költségvetési, adósságszolgálati helyzete a legfontosabb kérdés, a stabilitás további megőrizhetősége miatt. Ezen a területen elmondható, hogy 15 év óta egyik kormány sem tett jelentős lépést az önkormányzati szegénységnek, a költségvetési megszorítottságnak az enyhítéséért, sőt feladatokat adott le megfelelő költségvetési támogatás nélkül. Az elmúlt mintegy 15 évben mindig egyensúlyban tartottuk az 1990 óta 3 milliárdról 15 milliárdra nőtt költségvetést, bár a könyvvizsgálónak és az ÁSZ-nak az ajánlásaiban voltak figyelemfelhívások és megszívlelendő javaslatok. Az önkormányzat döntési kompetenciája a teljes éves költségvetésnek mintegy 10-20%ára terjed csak ki, mivel a többi kötött célú támogatás. A pénzügyi-gazdasági helyzet sarokpontjai: a költségvetés tervezés időszakában néhány év óta megjelenő millió forintos hiány, amit működési célú hitelfelvétel tervezésével oldunk meg és ami eddig év végére elvesztette jelentőségét, mert az éves gazdálkodás alapján nem volt rá szükség a kiadás megtakarítás és a bevétel növelés közül a kiadás megtakarításra vonatkozó nagyobb készségünk és lehetőségünk a működési célú bevételeket meghaladó működési kiadások tendenciájának állandósulása, amit elsősorban felhalmozási célú bevételekből szoktunk fedezni (például ingatlan értékesítés) az adósságszolgálat 1.5 milliárd forintos nagyságrendje, melyből kb. 500 millió az ipari parkhoz kapcsolódik és a beruházásból megtérülésre prognosztizált az adósságszolgálattól való megszabadulás vagy legalábbis csökkentés lehetőségeinek vizsgálata a kötelező és önként felvállalt feladatok aránya és az ebből fakadó kb. 1 milliárd forint saját forrás szükségessége, indokoltsága a saját bevételeket meghatározó helyi adók szerkezete, mértéke, lakossági terhelése, csökkentési vagy növelési lehetősége a pályázati források elérésnek hatékonysága a meglévő vagyon hasznosításának leghatékonyabb formái az intézményi működtetés hozzáigazítása a valóságos igényekhez valamint a közösségi gazdálkodás megvalósítása a lakosság és a cégek terhelésének jelentős növelése nélkül a bevétel növelés egyéb lehetőségeinek vizsgálata A jövő fontosabb feladatai: a kiadások ésszerű és szükségszerű csökkentése, a bevételek növelése a lakossági terhek elviselhetősége mellett, az adósságszolgálat csökkentése 4

5 Szociális érzékenység, támogatási rendszer A rendszerváltás legnagyobb vesztesei azok az emberek, azok a kétkezi munkások, alkalmazottak, akik áldozatul estek a piacgazdaság, a politikai-társadalmi-gazdasági váltásoknak és nem tudták ezeket saját erőből és lehetőségből kompenzálni, túlélni. Mindemellett a térségünk munkahelyi lehetőség szempontjából, a gazdasági erő vonatkozásában nincs jó helyzetben. A munkanélküliség, a fiatalok és nyugdíjasok aránya, a városi lakosság korátlagának növekedése (ugyan az európai és országos tendenciákkal összhangban), a csökkent munkaképességűek és a beteg emberek aránya mind olyan tényezők, mely a társadalmi, az önkormányzati törődés iránti igény növekedését vonják maguk után. Az önkormányzatunk több rendelete is segíti ezeket a problémákat kezelni és évente százmilliós nagyságrendben enyhítjük a hátrányos helyzetűek gondjait. A jövőben közvetlen anyagi támogatással, a közterhek mérséklésével, szociális lakásokkal és további kedvezményekkel folytatnunk kell a jelenlegi gyakorlatot azzal, hogy a költségvetési lehetőségeink figyelembevétele mellett tovább növeljük ezeket. Ha én polgármester volnék, a fentiek szerint gondolkodnék és dolgoznék, mivel most nem (egészen) így mennek a dolgok, ami jelentősen visszafogja Baja város jövőjét! Várhalmi Miklós önkormányzati képviselő telefon: honlap: (kb től Várhalmi Miklós minden 1990 óta készült, múltbeli és jövőbeni, fontosabb közéleti-politikai írása megjelenik az interneten is, így ezen polgármesteri gondolatsorozatai is) A cikk első része, Ha én polgármester volnék..1.rész: Demokratikusan, Együtt Veletek, Értetek Bajaiak! címmel a DÉLINFÓ i számában jelent meg. folytatás következik 5

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. U-15.809/2011. Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014.

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Bevásárló és Tematikus utcák

Bevásárló és Tematikus utcák Bevásárló és Tematikus utcák Előadó: Király Gabriella bevásárlóutca menedzser Budapest, 2014. december 2. Tartalom Bevásárló utca menedzsment Pozitív hatások BUM tagjai Együttműködő utcák BUM eddig elért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 2. számú A költségvetési intézmény alapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ (NÉV) Készült: 2 példányban 1 példány: Köztisztviselő 1 példány Humánpolitikai ügyintéző I. A KÖZTISZTVISELŐ

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán Kisbenedek Péter Elnök-vezérigazgató Erste Bank Hungary Nyrt. GKI Konferencia 26. november 14. > Az Erste csoport a régióban 92 millió fős piac

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős: Árgyelán Bea Tárgy: Idősügyi Infokommunikációs Program Véleményező bizottság: - KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2007. Budapest, 2007. március 07. 2 2007. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1. J a v a s l a t az ózdi Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ program 1. ütemében tervezett projektekhez szükséges parkolók megépítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése

Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése 1 alprojekt, vezető: Rácz Krisztina megnevezé-se ta l 1. Pályázatfigyelés, tanácsadás, pályázat készítés szakértői hátterének kialakítása Felmérni a helyi lakosság körében a Az alkalmi személyek listája

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére 1 P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F A X : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 Száma: 1-103/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben