MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A fürdő beruházás nagyságrendje és tervezett hatásai igényelték a jelenlegi fürdővagyon tulajdonosi és üzemeltetési struktúrájának felülvizsgálatát, melynek keretében Makó Város Képviselő - testülete a 483/2007. (XII.19.) MÖKT határozatával döntött Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról. A DAOP pályázat benyújtójával és kedvezményezettjével, a Makói Fürdőfejlesztő Kft.-vel Makó Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor konzorciumi szerződést írt alá, melyben szerepelt, hogy a Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdő megszűnik, feladatai jogutódlással az üzemeltetőhöz kerülnek. A pályázatban és a konzorciumi szerződésben az is rögzítésre került, hogy a projekt önerejét, és a projekt lebonyolításához szükséges szakértelmet és tapasztalatot Makó Város Önkormányzat a Fürdőfejlesztő Kft. rendelkezésére bocsátja, valamint hogy a pályázat eredményeként megvalósuló létesítmények üzemeltetését egy harmadik, az önkormányzat által alapított üzemeltető társaság fogja ellátni. A jelenlegi struktúrában az összes vagyon az önkormányzat közvetlen tulajdona, míg az üzemeltetést egy önkormányzati intézmény, a Makói Termál- és Gyógyfürdő látja el. A Makói Termál- és Gyógyfürdő Intézmény jelen formájában óta áll fenn, azonban a makói fürdőkultúra jóval régebbre, az 1950-es évek végére vezethető vissza. A korábban a megyei víz és csatornavállalat keretében működő fürdőt a rendszerváltás után vette a város saját intézményei sorába. Az intézménynek jelenlegi ún. engedélyezett létszáma 58,5 fő, pillanatnyilag 47 fő van állományban, ebből kifejezetten a gyógyászatban 7 fő. Az intézmény státusza szerint: előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező, gazdálkodása vonatkozásában részben önálló költségvetési szerv. Az intézmény érvényes OEP szerződéssel rendelkezik, mint ún. II. Körzeti minősítésű fürdő 10 féle kezelés Tb. támogatására jogosult, az intézmény továbbá a jogosultja a létesítmények ÁNTSZ által kibocsátott működési engedélynek. Következő lépésként javasolt a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Makói Fürdőfejlesztő Kft.- vel a jelenlegi és a létesülő fürdővagyon üzemeltetőjeként egy közös kft.-t (javasolt név: Makói Gyógyfürdő Kft.) létrehozni akként, hogy a társaságban Makó Város Önkormányzata 48 %-os, a Fürdőfejlesztő Kft. pedig 52 %-os tulajdonrésszel rendelkezzen, így a projekttel kapcsolatosan felmerülő összesen cca. 700 MFt összegű ÁFA (ide értve a tervezés és a projekt-előkészítés és megvalósítás ÁFA tartalmát is) visszaigényelhető. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 A létesülő gazdasági társaság (Makói Gyógyfürdő Kft.) a jelenlegi fürdő intézmény bázisán hozható létre. A társaság szerepe, feladatai: - üzemelteti a jelenleg a Makói Termál és Gyógyfürdő által üzemeltetett létesítményeket, ezek után bérleti díjat fizet a jövőben vagyonkezelői joggal rendelkező Fürdőfejlesztő Kft.-nek, - közreműködik a projekt szakmai lebonyolításában, - elvégzi a projekt bevezetésével és későbbi üzemeltetésével összefüggő feladatokat, - bérbe veszi a megvalósuló létesítményeket, a fizetendő bérleti díj összege a létesítmények után képződő amortizáció alapján képezhető meg. A bérleti díj ÁFA tartalma arányosítással, részben visszaigényelhető. A fentebb vázolt szervezeti struktúra: egyrészt hatékony üzemeltetési kereteket biztosít, ahol a jelenlegi intézményi viszonyokhoz képest rugalmasabb, eredményorientáltabb menedzsment működhet, másrészt a beruházás pénzügyi folyamatait illetően is optimális modell jön létre, mely hozzájárul a projekt hosszú távú fenntarthatóságához, ugyanakkor a struktúra teljes biztonságot ad arra, hogy a pályázatban vállalt eredményindikátorok teljesítésért a megvalósítás és a későbbi működtetés során csak felelős, a projekt egésze iránt elkötelezett szereplők vesznek részt, hiszen: az Önkormányzat, mint a beruházás önerejének költségviselője és a turizmusfejlesztési-projekt motorja nyilvánvalóan a fürdő hosszú távú fenntarthatóságában érdekelt, a Fürdőfejlesztő Kft.-nek, mint az Önkormányzat 100%-os tulajdonú társaságának alapvető, sőt egyetlen feladata a projekt sikeres megvalósítása így a beruházáshoz kötődő indikátorok megvalósításáért közvetlenül felelős - és a TSZ előírásai szerinti fenntartása, melyet a későbbi üzemeltetés során, mint az üzemeltető társaság meghatározó tulajdonosa nem csupán kötelmi jogi módszerekkel, de az üzemeltető üzletpolitikájának meghatározásával is érdemben tud befolyásolni, a Gyógyfürdő Kft., mint üzemeltető - bérleti szerződésben szabályozott módon - a konzorcium tagok tulajdonában és irányítása alatt álló szervezetként teljesíti és tartja fenn a működtetéshez kötődő pályázatban vállalt - indikátorokat (látogató számok, foglalkoztatottak, stb.). Ezen szervezeti struktúra összegezve biztosítja azt, hogy a létrejövő vagyon mindvégig az üzemeltető Önkormányzat ellenőrzése alatt álljon, ugyanakkor a kialakuló társasági forma lehetővé teszi a piaci követelményekhez igazodó, azokra érzékeny és rugalmas beruházás megvalósítást és üzemeltetést, továbbá biztosítva van a jelenlegi fürdő-intézmény által felhalmozott üzemeltetési szaktudás és tapasztalat későbbi hasznosítása ill. az Önkormányzat uniós projektek lebonyolításában megszerzett ismereteinek hatékony alkalmazása. A fenti modell ötvözi egy önkormányzat gazdasági és közjogi stabilitását a piaci körülményekhez hatékonyan alkalmazkodni képes gazdasági társasági formát. A szervezeti háttér teljes kialakításához szükséges következő lépés a Makói Fürdőfejlesztő Kft.- vel közösen, az 500 e Ft alaptőkével induló Makói Gyógyfürdő Kft. megalapítása lenne a mellékelt alapító okirat szerint. Ezen túl- tekintettel arra, hogy az újonnan alakuló Gyógyfürdő Kft. ügyvezető feladataival a mellékelt társasági szerződés szerint november 18. napjától június 30. napjáig a jelenlegi intézményvezető, Pőcze Lászlóné lesz megbízva - nélkülözhetetlen döntést hozni a leendő ügyvezető megbízási díjáról. Figyelemmel a fürdő beruházás nagyságrendjére, a projekt fontosságára és az ezzel együtt megnövekedett felelősségre, javaslom az ügyvezető megbízási díját a Makói Termál- és Gyógyfürdő Intézmény ügyvezetéséért járó bruttó ft/hó megbízási díj mellett- bruttó ft/hó- ban megállapítani. Ezzel egyidejűleg dönteni szükséges december 20. napjával a Makói Termál- és Gyógyfürdő anyagi és nem anyagi erőforrásai elvonásáráról, feladatköre megszűntetéséről - így a foglalkoztatottak jogviszonyának rendezése keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. -a alapján a foglalkoztatottak nyilatkozatuktól függően a Makói Gyógyfürdő Kft.-be, mint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára a átadásra kerülhetnek. Az intézmény tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Továbbá a Makói Gyógyfürdő fejlesztésének igen lényeges pontja az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása, melyeket ajánlatkérőként a támogatások kedvezményezettje, a Makói Fürdőfejlesztő Kft. jogosult végrehajtani. E körben előreláthatólag 4 közbeszerzési eljárás (a több, mint 3 milliárd forint értékű kivitelezői tender, továbbá a projektmenedzsment szervezet, a műszaki ellenőrzés kiválasztása, valamint a nyilvánossági tender) lefolytatása, és több közbeszerzési értékhatárt el nem érő ún. szabadkézi eljárás lebonyolítása is feladata a Kft-nek, amit a szigorú EUs irányelvek és pályázati előírások fokozott betartása mellett szabályszerűen kell lefolytatnia. Tekintve, hogy a Kft. nem rendelkezik ehhez szükséges koordináló, és döntés-előkészítésre alkalmas közbeszerzési, műszaki, illetve pénzügyi szakértelemmel rendelkező humán-erőforrással, célszerű lenne (egyúttal a folyamatok transzparenciáját is szolgálná), ha az eljárások lebonyolítását az előkészítéstől az eljárások befejezéséig az Önkormányzat végezné el, a Fürdőfejlesztő Kft-vel megkötött megállapodás alapján. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 3. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Makói Fürdőfejlesztő Kft.-vel közösen megalapítja a Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaságot (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) és a 9. (1) bekezdés alapján elfogadja és jóváhagyja a gazdasági társaság társasági szerződését a mellékelt tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója - át nem ruházható jogkörében eljárva - figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény A taggyűlés" fejezetében foglaltakra, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével megbízott Pőcze Lászlóné megbízási díjának összegét a Képviselő-testület bruttó , -Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: ügyvezető Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - Makói Gyógyfürdő Kft. FEB, - Pőcze Lászlóné ügyvezető HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Makó Városi Önkormányzat Termál és Gyógyfürdő intézmény valamennyi feladatát december 20. napjával a Makói Gyógyfürdő Kft. részére adja át, egyúttal az intézmény anyagi és nem anyagi erőforrásait elvonja. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. -a alapján a Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdőben foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya - nyilatkozatuktól függően - megszűnik. A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézmény megszüntetésével kapcsolatos teendőket készítsék elő. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, munkáltatói intézkedések megtételéért: intézményvezető. Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) - Makó Városi Termál és Gyógyfürdő (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) 4. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Makói Fürdőfejlesztő Kft-vel megállapodik abban, hogy a DAOP-2.1.1/A jelű pályázat keretében megvalósuló Makói Gyógyfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat, továbbá a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, ún. szabadkézi beszerzéseket az önkormányzat a Kft. nevében és javára bonyolítja le, azokat a mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzatának eljárásrendje alapján szakszerűen előkészíti, szabályszerűen lefolytatja, és megfelelően dokumentálja. Egyúttal a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Makói Fürdőfejlesztő Kft-vel az erre vonatkozó megállapodást kösse meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Értesítést kap: - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Makói Fürdőfejlesztő Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda Makó, november 13. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság a) társasági szerződését, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Makói Gyógyfürdő Kft A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: A társaság telephelye(i): 6900 Makó, Marczibányi tér A társaság fióktelepe(i): A cég elérhetősége: 2. A társaság tagjai 2.1. Név: Anyja neve: Lakcím: Cégnév (név): Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Képviseletre jogosult neve: dr. Buzás Péter polgármester Anyja neve: Szécsényi Anna Lakcím: 6900 Makó, Eötvös u

6 2.2. Név: Anyja neve: Lakcím: Cégnév (név): Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Képviseletre jogosult neve: Pőcze Lászlóné Anyja neve: Somogyi Olga Lakcím: 6900 Makó, Deák Ferenc u 29. II/9. 3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 3.1. Főtevékenység: Sportlétesítmény működtetése 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakó épület építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Építési terület előkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés m.n.s Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Biztonsági rendszer szolgáltatás 2

7 81.10 Építményüzemeltetés 86.9 Egyéb humán- egészségügyi ellátás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 3.3. A társaság ügyvezetése a) jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan b) határozott,...-ig. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely a) ,- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett összeg ,- Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100 százaléka b)...ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke... százaléka. Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás... százaléka A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót a) nem vettek igénybe. b) igénybe vettek. 6. Az egyes tagok törzsbetétje 6.1. Név (Cégnév): Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Törzsbetét összege: ,- Ft. Törzsbetét összetétele: 3

8 a) Készpénz ,- Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 6.2. Név (Cégnév): Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Törzsbetét összege: ,- Ft Törzsbetét összetétele: a) Készpénz ,- Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 7. A törzsbetétek teljesítési határideje 7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget november 25.-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 8. Pótbefizetés 8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára a) pótbefizetést előírhat. b) pótbefizetést nem írhat elő A pótbefizetés legmagasabb összege:... Ft A pótbefizetés teljesítésének módja: a) pénzbeli hozzájárulás. b) nem pénzbeli hozzájárulás A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli A pótbefizetés legfeljebb a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen 4

9 b) üzleti évenként... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága) Pótbefizetés a) azonnali teljesítési kötelezettség b) legfeljebb... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése) A pótbefizetés visszafizetése a) a teljesítés módja szerint b) készpénzben történik. 9. Üzletrész 9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek Az üzletrész a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. b) a tagok törzsbetétjétől eltér. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 1. üzletrész: Név (Cégnév): Lakóhely: 2. üzletrész : Név (Cégnév): Lakóhely: 3. üzletrész...% Név (Cégnév):... Lakóhely:... Név (Cégnév):... Lakóhely:... Közös képviselő:... Lakóhely: Az üzletrészek átruházása, felosztása Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt ) kivéve - szabadon átruházható. 5

10 10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben. b) elővásárlási jog nem illeti meg Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges. Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen a) az üzletrész átruházható. b) az üzletrész nem ruházható át A társaság a saját üzletrészét a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni. b) a vásárlástól számított... éven/hónapon belül köteles elidegeníteni. c) nem köteles elidegeníteni Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 11. A nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg Az eredmény a tagok között a) a törzsbetétek arányában oszlik meg. b) az alábbi arányban oszlik meg: Név (Cégnév):... Arány:... Név (Cégnév):... Arány: A társaság taggyűlése 6

11 12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a) taggyűlés tartásával b) írásbeli döntéshozatallal is határozhat Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: Név (Cégnév): Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete szavazatszám: 24 arány: 48% Név (Cégnév): Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság szavazatszám: 26 arány: 52% 12.4.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben a) nem zárják ki. b) kizárják A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 13. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Név: Pőcze Lászlóné Anyja neve: Somogyi Olga Lakcím: 6900 Makó, Deák Ferenc u. 29. II/9. Az ügyvezetői megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: november 18. A megbízatás lejárta: június Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 14. Cégvezető 7

12 14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja: Cégjegyzés Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név: Pőcze Lászlóné Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. 16. Felügyelőbizottság A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor A felügyelőbizottság elnöke: Név: Baranyi Sándor Anyja neve: Győri Gizella Ibolya Lakcím: 6900 Makó, Wekerle u

13 A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: november 18. A megbízatás lejárta: június A felügyelőbizottság tagjai: Név: Gazdag János Anyja neve: Barta Etelka Lakcím: 6900 Makó, József Attila u. 27. A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: november 18. A megbízatás lejárta: június 30. Név: Mágori József Sándorné Anyja neve: Szöllősi Magdolna Lakcím: 6900 Makó, József Attila u. 52. A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: november 18. A megbízatás lejárta: június Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név: Anyja neve: Lakcím: Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév: Econo- Rácio Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Kft. Cégjegyzékszám: Székhely:6724 Szeged, Jakab L. u. 3. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kis Pál László Kamarai nyilvántartási száma: Anyja neve: Zádori Eszter 9

14 Lakcím: 6726 Szeged, Vedres u. 12. III/16. Helyettes könyvvizsgáló neve:- Anyja neve: - Lakcím:- A megbízatás kezdő időpontja: november 18. A megbízatás lejárta: június A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 19. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Makó, november 18. Tagok aláírása:... Név: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviseletében dr. Buzás Péter polgármester... Név: Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében Pőcze Lászlóné ügyvezető Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:... 10

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben