BULLETIN of the Szent István University

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BULLETIN of the Szent István University"

Átírás

1 BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008

2 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia CSc. Prof. Tamás T. Kiss CSc. Prof. Gyula Huszenicza DSc. Prof. Gábor Reischl DLA Prof. István Szűcs DSc. Edited by the Guest Editorial Board Katalin Takács-György CSc, Chairman of the Guest Editorial Board József Lehota DSc István Takács PhD László Villányi CSc With the support of Faculty of Economics and Social Sciences, Szent István University Management and Business Administration PhD School of Szent István University Szerkesztőség Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Kiadja a Szent István Egyetem Felelős kiadó Dr. Solti László egyetemi tanár, rektor Technikai szerkesztő Szalay Zsigmond Gábor Felelős szerkesztő Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár ISSN Megjelent 380 példányban

3 Foreword Tradition and Innovation International Scientific Conference of (Agricultural) Economists Szent István University, Gödöllő, 3-4 December, 2007 Tradition and Innovation International Scientific Conference was held on December 3-6, 2007, in the frames of the anniversary programme series organized by the School of Economics and Social Sciences of the Szent István University. The aim of the conference was to celebrate the 50th anniversary of introduction of agricultural economist training in Gödöllő, and the 20th anniversary of the School of Economics and Social Sciences, which was founded in The articles published in the special edition of Bulletin 2008 of the Szent István University were selected from the 143 presentations held in 17 sections of the conference and 30 presentations held at the poster section. The presentations give a very good review of questions of national and international agricultural economics, rural development, sustainability and competitiveness, as well as the main fields of sales, innovation, knowledge management and finance. The chairmen of the sections were Hungarian and foreign researchers of high reputation. The conference was a worthy sequel of conference series started at the School of Economics and Social Sciences in the 1990s. Előszó Tradíció és Innováció Nemzetközi Tudományos (Agrár)közgazdász Konferencia Szent István Egyetem, Gödöllő, december december 3-6. között a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (SZIE GTK) által szervezett jubileumi rendezvénysorozat keretében került megrendezésre a Tradíció és Innováció Nemzetközi Tudományos Konferencia, amelynek célja volt, hogy méltón megünnepelje a gödöllői agrárközgazdász képzés fél évszázada történt elindítását, s ugyanakkor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1987-ben történt megalapításának 20. évfordulóját. A Szent István Egyetem által kiadott Bulletin 2008 évi különszámában megjelentetett cikkek a konferencián 17 szekcióban elhangzott 143 előadásból, illetve a poszter szekcióban bemutatott 30 előadásból kerültek kiválasztásra. Az előadások jó áttekintést adtak a hazai és nemzetközi agrárközgazdaság, vidékfejlesztés, a fenntarthatóság és versenyképesség kérdései mellett az értékesítés, innováció, tudásmenedzsment, pénzügy fontosabb területeiről is. Az egyes szekciók elnöki tisztjét elismert hazai és külföldi kutatók töltötték be. A konferencia a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon az 1990-es években elkezdett konferencia sorozat méltó folytatása volt. Dr. László Villányi Dean / dékán

4

5 Contents / Tartalomjegyzék Part I. / I. kötet Agricultural and rural development and international view Agrár- és vidékfejlesztés, nemzetközi kitekintés ÁCS, SZ. DALLIMER, M. HANLEY, N. ARMSWORTH, P.: Impacts of policy reform on hill farm incomes in UK BIELIK, P. RAJČÁNIOVÁ, M.: Some problems of social and economic development of agriculture BORZÁN A. SZIGETI C.: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gazdasági fejlettségének elemzése a régiók Európájában CSEH PAPP, I. Regionális különbségek a magyar munkaerőpiacon NAGY, H. KÁPOSZTA, J.: Convergence criteria and their fulfilment by the countries outside the Euro-zone OSZTROGONÁCZ, I. SING, M. K.: The development of the agricultural sector in the rural areas of the Visegrad countries PRZYGODZKA, R.: Tradition or innovation which approach is better in rural development? The case of Podlasie Region TAKÁCS E. HUZDIK K.: A magyarországi immigráció trendjei az elmúlt két évtizedben TÓTHNÉ LŐKÖS K. BEDÉNÉ SZŐKE É. GÁBRIELNÉ TŐZSÉR GY.: országok összehasonlítása néhány makroökonómiai mutató alapján VINCZE M. MADARAS SZ. Analysis of the Romanian agriculture in the period of transition, based on the national accounts Agricultural trade and marketing Agrárkereskedelem, marketing ADAMOWICZ, M.: Consumer behavior in innovation adaptation process on fruit market 125 FÉNYES, T. I. MEYER, N. G. BREITENBACH, M. C.: Agricultural export and import assessment and the trade, development and co-operation agreement between South Africa and the European Union KEMÉNYNÉ HORVÁTH ZS.: The transformation of market players on the demand-side of the grain market LEHOTA J. KOMÁROMI N.: A feldolgozott funkcionális élelmiszerek fogyasztói szegmentálása és magatartási jellemzői LEHOTA J. KOMÁROMI N.: Szarvasgomba fogyasztói és beszerzési magatartásának szegmentálása és jellemzői NYÁRS, L. VIZVÁRI, B.: On the supply function of the Hungarian pork market SZAKÁLY Z. SZIGETI O. SZENTE V.: Fogyasztói attitűdök táplálkozási előnyökkel kapcsolatban SZIGETI O. SZENTE V. MÁTHÉ A. SZAKÁLY Z.: Marketing lehetőségek az állati eredetű hungarikumok termékpályáján VÁRADI K.: Társadalmi változások és a marketing kapcsolatának modellezési lehetőségei

6 Sustainability and competitivness Fenntarthatóság, versenyképesség BARANYAI ZS. TAKÁCS I.: A hatékonyság és versenyképesség főbb kérdései a délalföldi térség gazdaságaiban BARKASZI L.: A kukoricatermesztés hatékonyságának és eredményességének vizsgálata évi tesztüzemi adatok alapján JÁMBOR A.: A versenyképesség elmélete és gyakorlata LENCSÉS E.: A precíziós gazdálkodás ökonómiai értékelése MAGÓ, L.: Low cost mechanisation of small and medium size plant production farms SINGH, M. K. KAPUSZTA, Á. FEKETE-FARKAS, M.: Analyzing agriculture productivity indicators and impact of climate change on CEECs agriculture STRELECEK, F. ZDENĚK, R. LOSOSOVÁ, J.: Influence of farm milk prices on profitability and long-term assets efficiency SZÉLES I.: Vidéki versenyképesség-versenyképes vidékfejlesztés: AVOP intézkedések és azok kommunikációjának vizsgálata SZŐLLŐSI L. NÁBRÁDI A.: A magyar baromfi ágazat aktuális problémái TAKÁCS I. BARANYAI ZS. TAKÁCS E. TAKÁCSNÉ GYÖRGY K.: A versenyképes virtuális (nagy)üzem TAKÁCSNÉ GYÖRGY K. TAKÁCS E. TAKÁCS I.: Az agrárgazdaság fenntarthatóságának mikro- és makrogazdasági dilemmái Authors index / Névjegyzék

7 Part II. / II. kötet Economic methods and models Közgazdasági módszerek, modellek BARANYI A. SZÉLES ZS.: A hazai lakosság megtakarítási hajlandóságának vizsgálata367 BHARTI, N.: Offshore outsourcing (OO) in India s ites: how effective it is in data protection? BORSZÉKI É.: A jövedelmezőség és a tőkeszerkezet összefüggései a vállalkozásoknál FERTŐ, I.: Comparative advantage and trade competitiveness in Hungarian agriculture JÁRÁSI É. ZS.: Az ökológiai módon művelt termőterületek nagyságát befolyásoló tényezők és az árutermelő növények piaci pozíciói Magyarországon KODENKO J. BARANYAI ZS. TAKÁCS I.: Magyarország és Oroszország agrárstruktúrájának változása az 1990-es évektől napjainkig OROVA, I. KOMÁROMI, N.: Model applications for the spread of new products in Hungarian market circumstances REKE B.: A vállalkozások egyensúlyi helyzetének változáskövető vizsgálata ŠINDELÁŘ, J.: Forecasting models in management SIPOS N.: A környezetvédelmi jellegű adók vizsgálata a fenntartható gazdálkodás vonatkozásában VARGA T.: Kényszerű hagyomány : értékvesztés a mezőgazdasági termékek piacán ZÉMAN Z. TÓTH M. BÁRCZI J.: Az ellenőrzési tevékenység kialakítási folyamatának modellezése különös tekintettel a gazdálkodási tevékenységeket érintő K+F és innovációk elszámolására Land utilization and farm structure Földhasználat, gazdaságstruktúra FEHÉR, I. MADARÁSZ I.: Hungarian land ownership patterns and possible future solutions according to the stakeholders' view FEKETE-FARKAS, M. SINGH, M. K. ROUNSEVELL, M. AUDSLEY, E.: Dynamics of changes in agricultural land use arising from climate, policy and socio-economic pressures in Europe LAZÍKOVÁ, J. BANDLEROVA, A. SCHWARCZ, P.: Agricultural cooperatives and their development after the transformation ORLOVITS, ZS.: The influence of the legal background on the transaction costs on the land market in Hungary SADOWSKI, A.: Polish land market before and after transition SZŰCS, I. FARKAS-FEKETE M. VINOGRADOV, S. A.: A new methodology for the estimation of land value

8 Innovation, education Innováció, tudásmenedzsment BAHATTIN, C. PARSEKER, Z. AKPINAR BAYIZIT, A. TURHAN, S.: Using e- commerce as an information technique in agri-food industry DEÁKY Z. MOLNÁR M.: A gödöllői falukutató hagyományok: múlt és jelen ENDER, J. MIKÁCZÓ, A.: The benefits of a farm food safety system FARKAS, T. KOLTA, D: The European identity and citizenship of the university students in Gödöllő FLORKOWSKI, W. J.: Opportunities for innovation through interdisciplinary research HUSTI I.: A hazai agrárinnováció lehetőségei és feladatai KEREKES K.: A Kolozs megyei Vidéki Magyar fiatalok pályaválasztása SINGH, R. MISHRA, J. K. SINGH, M. K.: The entrepreneurship model of business education: building knowledge economy RITTER K.: Agrár-munkanélküliség és a területi egyenlőtlenségek Magyarországon SZALAY ZS. G.: A menedzsment információs rendszerek költség-haszon elemzése SZÉKELY CS.: A mezőgazdasági vállalati gazdaságtan fél évszázados fejlődése SZŰCS I. JÁRÁSI É. ZS. KÉSMÁRKI-GALLY SZ.: A kutatási eredmények sorsa és haszna Authors index / Névjegyzék

9 Az ellenőrzési tevékenység kialakítási folyamatának modellezése különös 485 AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG KIALAKÍTÁSI FOLYAMATÁNAK MODELLEZÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEKET ÉRINTŐ K+F ÉS INNOVÁCIÓK ELSZÁMOLÁSÁRA MODELLING OF DEVELOPING PROCESS OF CONTROLLING ACTIVITY ESPECIAL REGARD TO ACCOUNTING OF R&D AND INNOVATION CONCERNING MANAGEMENT ACTIVITIES ZÉMAN ZOLTÁN TÓTH MÁRK BÁRCZI JUDIT Abstract Knowledge and its creation, utilisation and diffusion, company growth and business development are all centres to the question of innovation from a theoretical perspective to create unity within a company, and to create a better measure and control system for innovation. Within the control system for innovational activities, the effects of the innovative activities on services and products have to be calculated both qualitatively (yes/no) and quantitatively (total/expenses). Control questions on the expenses of innovation are hard to answer, because many of the companies do not include numerous of their activities in their accounting file. Therefore many of the surveys on innovation were limited to certain expenses; expenses related to other companies (with benchmark type) and expenses that provide financial information on intramural, extramural, R+D, machinery, equipment, asset product and the acquisition of external knowledge. Összefoglalás A tudás létrehozása, hasznosítása és diffúziója, a vállalati növekedés, valamint a vállalkozásfejlesztés egyik központi kérdése, így az innováció fogalmi megközelítése a vállalkozáson belüli egységesítése, jobb mérésének és ellenőrzésének a megteremtése. Az innovációs tevékenységek ellenőrzésekor mérlegelendők azok hatása a termékszolgáltatás minőségre (igen/nem) és a mennyiségre (összeg/kiadások) egyaránt. Következésképpen az innovációs kiadásokra vonatkozó ellenőrző kérdésekre nagyon nehéz válaszolni, mivel a cégek számos tevékenységük pénzügyi adatáról nem vezetnek nyilvántartást. Tekintettel erre, több innovációs felmérés bizonyos meghatározott kiadásokra korlátozta kérdéseit, olyanokra, amelyek más cégekkel kapcsolatosak (benchmark jelleggel), és amelyek pénzügyi adatokat szolgáltatnak: intra- és extramural K+F, gépek, berendezések, felszerelések, tőkeáruk, és külső tudás megszerzése. Kulcsszavak: innovációs kiadások, ellenőrzési pontok, vezetői számvitel Bevezetés A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, - a döntéseik megalapozása érdekében- a gazdálkodásukról objektív információk álljanak rendelkezésre a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről és annak alakulásáról. A számvitel alapvetően a gazdasági folyamatok dokumentálásának, rögzítésének, visszatükrözésének és ellenőrzésének eszköze. A számvitel olyan elszámolási és objektív információs rendszer, mely a vállalkozói tevékenységet kifejező gazdasági műveletek szervezeti megfigyelését, számokkal történő megfigyelését, mérését, valamint rendszerezett feljegyzését, rögzítését jelenti, így a számvitel célja az üzemi, üzleti és egyéb tevékenységek folyamatainak objektív tükrözése, ellenőrzése és eredményeinek megállapítása. A pénzügyi számvitel tartalma törvényben rögzített, a vállalati számvitel a

10 486 Bull. of the Szent István Univ., Gödöllő, vállalat vezetőinek a stratégia felállításában, döntések előkészítésében segít. (1. ábra: Az információk fajtái a számviteli megjeleníthetőség alapján) 1. ábra: Az információk fajtái a számviteli megjeleníthetőség alapján Forrás: Anthony Reece ( oldal) Anyag és módszer Az ellenőrzés szerepe a K+F és innovációs számviteli, elszámolási folyamatokban A évi C törvény a Számvitelről előírja Számviteli alapelvek -ben a számviteli politika elkészítését, mivel a törvény nem tartalmaz minden területre részletes szabályokat, a számviteli törvény e tekintetben keretjellegű, valamint több területen, témában választási lehetőséget kínál fel. A vállalkozó feladatává teszi a Számviteli politika kialakítását. A számviteli politika tehát a számviteli törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a társaság adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását alapozza meg így ebben kitérhetünk a K+F elszámolásokra, valamint az innovációs járulékok igénybe vételére. A vállalkozók működésének leírása során a tradicionálisan a számviteli vagyon körébe tartozó kemény elemek (tárgyiasult, fizikai eszközök) mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a lágy elemek (képességek, tudás, innováció, vállalati kultúra stb.), amely indokolttá teszik a számvitel mérlegképességi szabályainak felülvizsgálatát rendszeresebb ellenőrzését. Ilyen jellegű intézkedésként említhető az immateriális javak kimutatható körének opcionális bővülésének ellenőrzése, vagy a valós értékelés által érintett egyes vagyonelemek beemelése a mérlegbe.

11 Az ellenőrzési tevékenység kialakítási folyamatának modellezése különös 487 (Pál, 2006) Tulajdonképpen a belső ellenőrzésünk egyik kiinduló pontja is ez lehet. Megfelelő számviteli politika kialakításával mód nyílik a társaság vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet mutató beszámoló elkészítésére, mely a vezetői döntések számára is a lehető legtöbb információt biztosítja az esetleges ellenőrzésekhez. Innováció és Kutatás és Fejlesztés ellenőrzési pontjai A tudás létrehozása, hasznosítása és diffúziója a vállalati növekedés, a vállalkozásfejlesztés egyik központi kérdése az innováció fogalmi megközelítése a vállalkozáson belüli egységesítése, így megteremtve az innováció jobb mérésének és ellenőrzésének az igényét. A modellek és elemzési keretfeltételek kidolgozását az 1980-as és 1990-es évek folyamán elvégezték. A kezdeti felmérésekkel és azok eredményeivel folyó kísérletezés összefüggő fogalmi készletet és eszköztárat eredményezett, melyet az Oslo kézikönyv 1992-es, első kiadása foglalja össze. Ez a kötet elsősorban a gyáripar technológiai, termék- és eljárás-innovációjára koncentrált (TPP). Az Oslo kézikönyv (1997) második kiadása, a vizsgálódást kiterjesztette a szolgáltató iparra is. Az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat) közös égisze alatt előkészített Oslo kézikönyv harmadik kiadás a (2005) hároméves együttműködés eredménye, amelyben 30 ország szakértői vettek részt. Az új Oslo kézikönyv szerint innovációs tevékenységnek tekintendő: mindazon tudományos, technológiai, szervezési, pénzügyi és kereskedelmi lépés, amely az innováció megvalósítását ténylegesen szándékolja vagy irányítja. (Katona 2006) Ez a fogalmi megközelítés lehet a vezetői ellenőrzés fő kérdése is az egyes kidolgozandó és végrehajtandó gyakorlati kutatási feladatok esetében. Ellenőrizendők és kialakítandók az adott vállalkozáson belül az innovációs tevékenységek csoportjai: 2. ábra Innovációs tevékenységek fő csoportjai Forrás: Oslo kézikönyv (2005) alapján az innováció típusai és tevékenységei Ellenőrzési pontok Ellenőrizni a Kutatási és kísérleti fejlesztési (K+F) tevékenységeket az adott vállalkozásnál. Az ellenőrzési terület kétirányú lehet (Lukovics, Deák 2006): Intramural (saját cégen belüli) K+F : Kreatív munka, amit azért végeznek rendszeresen a vállalkozásnál, hogy a tudásállományt új alkalmazásokra használják. Extramural (külső, vásárolt) K+F : Ugyanaz a tevékenység, mint az intramural K+F esetében, de állami vagy magán kutatóintézetek, illetve más vállalkozások beleértve a csoporton belüli más vállalkozásokat eredményeinek átvételét jelenti. Ide sorolhatjuk a marketing-innováció előkészítését is, a marketing tevékenységek, új marketing-módszerek

12 488 Bull. of the Szent István Univ., Gödöllő, fejlesztésére és megvalósítására irányuló munkáját. Az innovációs tevékenységek ellenőrzésekor mérlegelendők azok hatása a termékszolgáltatás minőségre (igen/nem) és a mennyiségre (összeg/kiadások) egyaránt. A kiadásokkal kapcsolatos információ azért lehet nagyon hasznos, mert innovatív intenzitást mér (innovációs kiadások a jövedelmek arányában). (Borosné et al 2005) Következésképpen az innovációs kiadásokra vonatkozó ellenőrző kérdésekre nagyon nehéz válaszolni, mivel a cégek számos tevékenységük pénzügyi adatáról nem vezetnek nyilvántartást. Tekintettel erre, több innovációs felmérés bizonyos meghatározott kiadásokra korlátozta kérdéseit, olyanokra, amelyek más cégekkel kapcsolatosak (benchmark jelleggel), és amelyek pénzügyi adatokat szolgáltatnak: intra- és extramural K+F, gépek, berendezések, felszerelések, tőkeáruk, és külső tudás megszerzése. Innováció céljaival és hatásaival összefüggő ellenőrizendő tényezők a marketing innováció esetében a következők: Verseny, kereslet és piacok piaci részesedés fenntartása vagy növelése belépés új piacokra termékek láthatóságának vagy nyilvánosságának növelése Munkahelyi szervezet ügyfelek eltérő igényeihez való alkalmazkodás képességének erősítése szorosabb kapcsolatok kiépítése a vevőkkel Százalékos becslést kérhetnek, az árucikkek és szolgáltatások forgalmának a formatervezés, vagy a csomagolás jelentős javulásai miatti növekedéséről, vagy Kérhetik az új marketing-módszerek bevezetésének tulajdonítható forgalomnövekedés részarányának becslését. A K+F három tevékenységet ölel fel, melyet a számviteli törvény az alábbi típusokban definiál. Az ellenőrzésünk alapja a megnevezett kategóriák tartalmi illesztése a gazdálkodási gyakorlathoz (a nemzetközi standardoknak megfelelően): Alapkutatás ellenőrzése: amely olyan kísérleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül. Alkalmazott kutatás ellenőrzése: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek. Kísérleti fejlesztés ellenőrzése: olyan kutatásból és gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése, vagy a bevezetettek lényeges javítása. (Nagy 2004) A K+F és a nem K+F elhatárolása nagyon lényeges kérdés az ellenőrzésben, s minden esetben a gazdálkodási körülmények figyelembe vételével kell, hogy történjen. K+F tevékenység és innovációs (fejlesztő tevékenység) különböző szervezeti formában végezhető, ebben az esetben a jogosultság van az ellenőrzés középpontjában, így pl: - Vállalati kutató-fejlesztő helyen, - Kutató-fejlesztő intézetben, - Felsőoktatási k - kutatóhelyen - Egyéb költségvetési kutatóhelyen.

13 Az ellenőrzési tevékenység kialakítási folyamatának modellezése különös 489 Eredmények A K+F és az innovációk elszámolására figyelembe vehető, - vonatkozó - ellenőrzések, ellenőrzési pontok. Ellenőrzési pontok a következők lehetnek: A K+F tevékenység átfutási ideje általában túlmutat egy üzleti éven, kimenetele jelentős bizonytalanságot, kockázatot hordoz, kivitelezése komoly finanszírozási igényt támaszt, mindemellett viszont a versenyképesség meghatározó előfeltétele. A K+F mérlegbeli megjelenítésére vonatkozó szabályok alapvetően azonosak a nemzetközi számviteli standardokban és a számviteli törvényben ebből adódóan a vezetői felülvizsgálatuk során is ezeket figyelembe kell venni. Mind a standardok, mind a számviteli törvény előírja, hogy a saját előállítású immateriális eszközök létrehozási folyamatát kutatási és fejlesztési szakaszra kell felosztani (3. ábra). 3. ábra A kutatás-fejlesztés életpályája Forrás: saját szerkesztés A számviteli politika megalkotásában a K+F és az innovációs tevékenységek esetén két fő ellenőrzési szempontot kell figyelembe venni: Pénzügyi elszámolás szabályait, beleértve az adózást is, a kutatás-fejlesztési és az innovációs folyamat sajátosságainak megfelelő módon kell kialakítani, érvényesítve az esetleges közpénzek igénybevételével kapcsolatos általános követelményeket. A vezetői számvitelt úgy kell kialakítani, hogy a K+F tevékenység és az innováció eredményessége követhető legyen, s így alkalmassá váljon a rövid és hosszabb távú stratégiák kialakítására..

14 490 Bull. of the Szent István Univ., Gödöllő, A K+F tevékenység számviteli elszámolásának az ellenőrzése alapvetően a felmerült költségek elszámolását, nyilvántartását érinti, amelynek során legalább három területet kell szem előtt tartani: 1. Számviteli szabályozáshoz kapcsolódó előírásokat. 2. Kapcsolódó adózási jogszabályokat. 3. A vezetők részére a további innovatív stratégiák kidolgozásához hasznos adatok biztosításának információs rendszerét K+F költségek, ráfordítások ellenőrzésének szempontjai a nyilvántartásokban Ráfordítások: - vállalkozáson belüli minden olyan K+F ráfordítás, amely egy statisztikai egységen vagy gazdasági szervezeten belül közvetlenül megjelenik, függetlenül a felhasznált pénzforrástól - vállalkozáson kívüli - minden olyan K+F tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő költségek, ráfordítások, amelyet a vállalkozás megrendelésére más belföldi, illetve külföldi vállalkozás teljesített (ÁFA nélkül). Költségek: - Folyó költségek a statisztikai számbavételnél a saját dolgozókkal, saját berendezéssel végzett munka költségei akár a saját költségek terhére, akár szerződés, megrendelés alapján végzett kutatásról, kísérleti fejlesztésről van szó, beleértve a közvetlen, közvetett és az általános költségeket is. - Beruházási költségek a beruházásra a beszámolási évben kifizetett összegek (építési beruházás, gépberuházás: műszer és technológiai szerelés) Következtetések A K+F számviteli elszámolásának az ellenőrzésénél külön kell foglalkozni az alábbi számviteli elszámolásokkal: K+F költségei, ráfordításai Külső pénzügyi forrásai Beruházások beszerzési, előállítási költségei, aktiválása, amortizációja Külső pénzügyi források K+F költségek, bevételek saját célra, vagy megrendelésre végzett K+F tevékenységhez kapcsolódnak-e, A K+F vállalkozásba adás útján valósul-e meg, Mely költségek terhelik a tárgyévi eredményt, illetve mely bevételek illetik meg a tárgyévet, ehhez kapcsolódóan az időbeli elhatárolásnak, valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékének az értelmezése, elszámolása. A kutatatás-kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek könyvviteli elszámolása a 684. a kutatási-kísérleti fejlesztési számlán történik-e, (K+F saját költségei: alszámlán ( ) K+F általános és közvetett költségei: alszámlán ( ) Vállalkozásba adott K+F költségei: alszámlán ( )) Megrendelésre végzett K+F költségei: 754. számlán történik Saját célra végzett K+F tevékenység bevételeinek elszámolása 967 számlán történik-e,

15 Az ellenőrzési tevékenység kialakítási folyamatának modellezése különös 491 Iirodalom ANTHONY, N. R., REECE, S. J. 1983: Accounting principles, McGraw-Hill Professional Publishing BOROSNÉ HUBER, A., MISKOLCZI, K., SZUNYOGH, Zs. 2006: Kutatás és fejlesztés, Statisztikai hivatal KATONA, J. 2006: Az Oslo kézikönyv harmadik kiadásának kiértékelése LUKOVICS, M., DEÁK, I. 2006: Kontrolling a kutatás-fejlesztésben, INCO HU ISSN , NAGY, G. 2004: Útmutató a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének elszámolásához, Budapest, Pénzügyminisztérium,. PÁL, T október 6-7: A standardizálás szerepe a számviteli előrejelzésekben. VI. Magyar Jövőkutatási Konferencia, 30 éves az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Győr, évi C. törvény a számvitelről, évi XC. Törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról évi CXXXIV. törvény Szerzők Zéman Zoltán, PhD, egyetemi docens Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tóth Márk, c. egyetemi docens Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Bárczi Judit, PhD, egyetemi docens Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5 1 Támogatók: Kiadja a Aurel Suciu utca 12. szám, 400440 Kolozsvár/Cluj-Napoca tel./fax.: +40 (0) 264-431-488 e-mail: office@rmkt.ro honlap: www.rmkt.ro Fõ szer kesztõ: Kerekes Kinga Fõszerkesztõ-helyettes:

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS. Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1)

ACTA CAROLUS ROBERTUS. Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1) Főszerkesztő: Takácsné György Katalin Felelős szerkesztő: Csernák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Dr. Nyiry Attila PhD. Ügyvezető igazgató NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Összefoglalás A gazdaságfejlesztés nem képzelhető

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. november 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A magyar számviteli szabályozás értékelése a vezetői számvitel beszámoltatási rendszerének továbbfejlesztésével Készítette: Majoros György Témavezető: Dr.

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek

Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek Tartalom; Bevezető...2 Az innovációs folyamatok átértékelődése...2 Az 5. generációs innovációs folyamat...4 Az innovációs generációk egymásra épülése...5

Részletesebben

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN*

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* DR. KAPRONCZAI ISTVÁN Magyarországon az elmúlt 3-4 évben kedvező változáson ment át az agrárinformatika és ennek részeként az agrárstatisztika.

Részletesebben

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ 2008 Készítette Bank Lajos, Dr. Beregi Anna, Bittó Zoltán, Fekete Gábor, Karsainé Dömsödi Éva, Kemény Emil, Malatinszky Istvánné dr., dr. Németh Péterné, Tóth Pál,

Részletesebben

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás

Részletesebben

A helyi munkaerő piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében

A helyi munkaerő piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében A helyi munkaerő piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében Toward a local based labour market policy approach in cross border rural regions A helyi munkaerő piaci politika lehetséges

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja

Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja Bathó Ferenc Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja Összefoglaló: Ma Magyarországon a pénzforgalmi szemlélet uralkodik a közszféra kiadásainak és bevételeinek

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben