Cseh várak és kastélyok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseh várak és kastélyok"

Átírás

1 volt. A kastélyban gazdagon díszített belsô termek, trófea gyûj te mény és angolpark várja a látogatókat. 5. nap: reggeli után utazás autóbusszal az osztrák határ közelében található, az UNESCO világörök ség részét képezô lednicei kastélyhoz. A Lichten stein család palotájának látogatása során a pom pás belsô terek és a pazar várkert megtekintése. Haza utazás. árát tartalmazza: utazás légkondicionált autó - busszal 4 éj szakai szállás háromcsillagos szál - loda kétágyas szobáiban reggeli városnézések és kirándu lá sok a prog ram szerint baleset-, beteg - ség- és poggyász biztosítás útlemondási bizto sí - tás helyi idegenvezetô a programok idejére. Cseh várak és kastélyok 1. nap: elutazás Budapestrôl a reggeli órákban hangulatát idézô Karlovy Varyba, mely nem csak autóbusszal. Útközben rövid pihenôk az autóút a legismertebb cseh fürdô város, hanem a híres melletti parkolókban. Érkezés Brnóba a kora dél - filmfesztivál helyszíne is. Lehe tôség nyílik a város utáni órákban, rövid séta a városban, majd tovább - különbözô gyógyító for rás vizeinek megkósto lá sá - utazás Prágába, érkezés az esti órákban. Bejelent - ra, valamint a Nagy For rás látványos felszínre töré - kezés a szállodába, a szobák elfoglalása. sének megtekintésére. Este fakultatív program lehe - 2. nap: reggeli után egész napos, gyalogos város - tôség: 2 órás, moldvai hajókirándulás, vacsorával. nézés magyar idegenvezetôvel Prágában. A fôtér, 4. nap: reggeli után szabad program vagy fakul - az Orloj, Vencel tér és a Lôportorony megtekintése, tatív kirándulás az UNESCO világ örökség részét majd délután a városnézés folytatása a Vár, a Szent képe zô Kutná Horába, a cseh király ság egykori Vitus Székesegyház és a Királyi Palota megtekin - ezüst kincstárának tartott városába, látogatás az tése, séta a Károly-hídon. Este fakultatív program - egye dül álló Csonttemplomban. Vissza útban látoga - lehetôség: vacsora egy helyi sörözôben. tás a Prága közelében lévô Konopiste vadászkas - 3. nap: reggeli után szabad program, vagy fakulta - tély ban, mely egykor az Osztrák-Magyar Monarchia tív, egész napos, autóbuszos kirándulás a monarchia trónörököse, Ferenc Ferdinánd fô her ceg tulajdona Csatlakozási lehetôségek: Debrecen, Eger, Gyôr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Sze - ged, Székesfehérvár, Szekszárd, Tata, Tatabánya. Idôpont és részvételi díj: április Ft/fô Ft/fô pótágyon Ft/fô A részvételi díjon felül fizetendô: 100 CZK/fô Fakultatív programok ára (min. létszám 15 fô): Háromfogásos vacsora egy hangulatos sörözôben egy itallal (ásványvíz, üdítô vagy sör): Ft/fô Karlovy Vary autóbusszal: Ft/fô 2 órás, moldvai hajókirándulás vacsorával és egy itallal (ásványvíz, üdítô vagy sör): Ft/fô Kutná Hora és a Konopiste-kastély: Ft/fô Minimum létszám: 30 fô. 4

2 Hosszú hétvége Prágában A Károly-híd és egy korsó jó sör 1. nap: elutazás Budapestrôl a reggeli órákban autó busszal. Érkezés Prágába késô dél után. 2. nap: reggeli után egész napos gyalogos város - nézés magyar idegenvezetôvel Prágában. A fôtér, az Orloj, Vencel tér és a Lôportorony megtekintése, majd délután a városnézés folytatása a Vár, a Szent Vitus Székesegyház és a Királyi Palota megte kin - tése kívülrôl, majd séta a Károly-hídon. Este fakul - ta tív program lehe tôség: 2 órás, moldvai hajókirán - dulás, vacsorával. 3. nap: reggeli után szabad program. Fakultatív prog ramlehetôség: egész napos, autóbuszos kirán - dulás magyar idegenvezetôvel a gyógyforrásairól híres, a monarchia hangulatát idézô Karlovy Vary - ba. Este fakultatív program lehetôség: háromfogá - sos vacsora egy helyi sörözôben. 4. nap: reggeli után hazautazás, érkezés Buda - pestre a késô délutáni órákban. árát tartalmazza: utazás légkondicionált autó - busszal 3 éj szakai szállás háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggeli vá ros - nézés belépôjegyek nélkül baleset-, betegségés poggyász bizto sítás útlemondási biztosítás magyar idegen vezetô. Csatlakozási lehetôségek: Debrecen, Eger, Gyôr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Sze - ged, Székesfehérvár, Szekszárd, Tata, Tatabánya november 1 4. : pótágyon: március : pótágyon: Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Fakultatív programok ára (min. létszám 15 fô): 2 órás, moldvai hajókirándulás vacsorával: Ft/fô Karlovy Vary autóbusszal: Háromfogásos vacsora egy hangulatos sörözôben egy itallal (ásványvíz, üdítô vagy sör): Ft/fô Ft/fô Minimum létszám: 30 fô. 5

3 a hattyúk és a lótuszok tavai tekinthetôek meg. A kastélylátogatás után visszautazás Bledbe. 4. nap: reggeli után szabad program vagy fakul - tatív, könnyû túra a rendkívül látványos Vintgarszorosban. Hazautazás a déli órákban, érkezés Budapestre az esti órákban. árát tartalmazza: utazás légkondicionált autó - busszal 3 éj szakai szállás kétágyas szobá ban négycsillagos, illetve az áprilisi dátum esetében háromcsillagos szállo dában wellness-használat egy közeli hotel ben reggeli baleset-, beteg ségés poggyász bizto sí tás útlemondási biztosítás magyar idegenvezetô. Szlovénia rejtett kincsei Csatlakozási lehetôségek: Debrecen, Eger, Gyôr (kivéve a decemberi idôpontot), Kaposvár (kivéve az áprilisi idôpontot), Kecs ke mét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs (kivéve az áprilisi idôpontot), Sze ged, Székes fehér vár, Szekszárd, Tata, Tatabánya. 1. nap: elutazás autóbusszal Budapestrôl a reggeli órákban. Érkezés Bledbe a késô délutáni órákban, szállás elfoglalása. 2. nap: reggeli után szabad program vagy fakul ta - tív kirándulás autóbusszal Európa egyik leglátoga - tottabb és egyben legnagyobb karsztvidéki bar - lang rendszeréhez, a postojnai cseppkôbarlanghoz. A barlang egy részét kisvonattal, másik részét gya - logosan lehet bejárni. A cseppkôképzôdmények és tágas termek mellett a barlangrendszerben meg - tekinthetô az ún. emberhal. Látogatás a Predjamski Barlangvárban, mely Szlovénia egyik legérdeke sebb vára. A sziklafalba épült vár lenyûgözô látványt nyújt, legendás lakója a rablólovag címet viselô Erazmus hûbérurai elleni rablóhadjáratairól volt híres. Többször került összetûzésbe III. Frigyes osztrák császárral is. A vár mellett található Fájdal - mas Szûz kápolnát az az Aeneas Silvius Piccolomini trieszti püspök szentelte fel, aki késôbb II. Pius pápaként vált ismertté. A legenda szerint a kápolna mellett álló hatalmas fa alatt nyugszik a lázadó várúr, Erazmus Predjamski. Szállás Bledben. 3. nap: reggeli után szabad program vagy fakul - tatív kirándulás autóbusszal a Triesztben található Miramare, Habsburg Miksa fôherceg romantikus kastélyához. A kastély sziklaoromra épült, belsô terei szépen kialakítottak, látogathatók Miksa háló - szobái, felesége, Sarolta lakószobái és a trón - terem. A kastélykertben a világ minden részérôl ide telepített növényritkaságok, a Novara zászlós hajó (mellyel Miksa útnak indult, hogy Mexikó császára legyen) maradványaiból készült kereszt, illetve december Ft/fô Ft/fô pótágyon Ft/fô március , április Ft/fô Ft/fô pótágyon Ft/fô Félpanzió felára: Ft/fô Fakultatív programok ára (min. létszám 15 fô): Postojna cseppkôbarlang és a Predjamski barlangvár: Ft/fô Miramare kastély Triesztben: Ft/fô Könnyû túra a Vintgar-szorosban: Ft/fô Minimum létszám: 30 fô. 6

4 Körutazás Szlovákiában Kassa, Krasznahorka, Betlér és Domica 1. nap: elutazás autóbusszal Budapestrôl a reggeli órákban. Érkezés Kassára a kora délutáni órákban, majd három órás városnézés során a zenélô szökô - kút, a Szent Erzsébet dóm, a dóm altemplomában örök nyugalomra elhelyezett II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvainak és a fejedelem utolsó lak he - lyé nek, a Rodostói ház másolatának megtekintése. Továbbutazás Rozsnyóra, a szállás elfoglalása. 2. nap: reggeli után indulás Krasznahorkára, a vár megtekintése kívülrôl, majd az Andrássy képtár és a mauzóleum felkeresése. A várlátogatás után elutazás a mû barlanggal, vízeséssel és Szlovákia leg na gyobb angolparkjával rendelkezô vadász kas - té lyá hoz, a Betléri kastély hoz, melynek különleges - sége az 1793-ban Andrássy Lipót alapította barokk könyvtárszoba. 3. nap: reggeli után barlanglátogatás: a Gomba - szegi, Domicai vagy az Aragonit-bar lang megte kin - tése. A program után indulás Budapestre. árát tartalmazza: utazás légkondicionált autó - busszal 2 éj szakai szállás háromcsillagos szállo - da kétágyas szobáiban reggeli városnézések a program szerint belépôjegyek nélkül baleset-, beteg ség- és poggyász biztosítás útlemondási biz - tosítás helyi idegenvezetô a programok idejére november , március Ft/fô Ft/fô A részvételi díjon felül fizetendô: 30 EUR/fô Minimum létszám: 30 fô. 7

5 visszautazás Pozsonyba, ahol vacsora és szállás. 4. nap: reggeli után hazautazás, útközben rövid pihenô a hosszú ideig az Eszterházy család tulaj do - nában lévô Zólyomban. Továbbutazás Buda pestre, érkezés az esti órákban. Barangolás a Felvidék váraihoz árát tartalmazza: utazás légkondicionált autó - busszal 2 éj szakai szállás háromcsillagos szállo - dában, 1 éj szakai szállás panzióban félpan zió város nézések belépôjegyek nélkül baleset-, beteg ség- és poggyász biztosítás útlemondási biztosítás magyar idegenvezetô. Csatlakozási lehetôségek: Debrecen, Eger, Gyôr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Sze - ged, Székesfehérvár, Szekszárd, Tata, Tatabánya. 1. nap: elutazás Budapestrôl a reggeli órákban autóbusszal. Érkezés Pozsonyba a kora délutáni órákban, majd háromórás városnézés során a fôbb látnivalók megtekintése: a vár, koronázó temp lom, Nemzeti Színház és a Grassalkovich palota. Este a szálláshely elfoglalása. 2. nap: reggeli után szabad program, vagy fakul - ta tív programlehetôség: elutazás a Pozsonytól kb. 40 kilométerre lévô Vöröskô várához. A Közép- Európa legnagyobb várpincerendszerével rendel - kezô várat Premysl Ottokár felesége, III. Béla király lánya, Konstancia építtette. A Csák Máté birtoká - ban is lévô vár tagjává vált a határvédelmet ellátó várrend szernek. A gazdagon díszített belsô terek - kel ren delkezô Vöröskô megtekintése után ebéd - szünet, majd továbbutazás Trencsénbe. A város fölé maga sodó vár meglátogatása, melynek során az elôvár, kapualj és felsô vár kerül bemutatásra. 3. nap: reggeli után indulás Szlovákia északi ré szé - nek egyik legnagyobb látványosságához, az Árva folyó fölötti sziklaszirtre épült Árva várához. Útköz - ben rövid megálló Csejtén, ahol Báthory Erzsébet élt, majd 1708-ban Rákóczi Ferenc hadai elfoglal ták a várat és felégették. A várromról festôi körpanorá - ma nyílik a környezô tájra. A reneszánsz és neo gó - tikus stílusban épített Árva vára megtekin tése után november Ft/fô Ft/fô március 29 április Ft/fô Ft/fô A részvételi díjon felül fizetendô: 16 EUR/fô Fakultatív program ára (min. létszám 15 fô): Kirándulás Vöröskô várához: Ft/fô Minimum létszám: 30 fô. 8

6 1. nap: elutazás autóbusszal Budapestrôl a reggeli órákban. Útközben rövid pihenôk az autóút melletti parkolókban, majd megálló Wadowicében, II. János Pál szülôvárosában. II. János Pál szülôházának meg tekintése kívülrôl, majd továbbutazás Krakkó - ba. A szállás elfoglalása. 2. nap: reggeli után városnézés Krakkóban, mely - nek során a királyi vár, a katedrális, a királysírok, a harangtorony, a Mária templom és a Posztó - csarnok megtekintése. A városnézés után szabad program vagy fakultatív kirándulás a Wieliczkasóbányához. A bányajáratok hossza kb. 300 km, melybôl 3,5 km látogatható. Különleges látnivaló a vájatok több száz éves faácsolata, a só ból fara - gott hatalmas templom és a koncertterem. Vissza - utazás Krakkóba, szállás. 3. nap: reggeli a szállodában, majd szabad prog - ram vagy fakultatív kirándulási lehetôség Pszczyna kastélyához. 4. nap: reggeli, majd utazás Zakopanéba, ahol fél napos, gyalogos városnézés, majd utazás Buda - pestre. Útközben pihenô és Nedec várának meg - tekintése. Érkezés az esti órákban. Látogatás Dél-Lengyelországban árát tartalmazza: utazás légkondicionált autó - busszal 3 éj szakai szállás háromcsillagos szállo - dában reggeli kirándulások a program szerint baleset-, betegség- és poggyász biztosítás útle - mondási biztosítás helyi magyar idegenvezetô a prog ramok idejére. Csatlakozási lehetôségek: Debrecen, Eger, Gyôr, Kaposvár (kivéve az áprilisi idôpontot), Kecs - ke mét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs (kivéve az áprilisi idôpontot), Sze ged, Székes fehér - vár, Szekszárd, Tata, Tatabánya március , április Ft/fô pótágyon Ft/fô Ft/fô A részvételi díjon felül fizetendô: 100 PLN/fô Fakultatív programok ára (min. létszám 15 fô): Wieliczka sóbánya: Ft/fô Pszczyna kastély: Ft/fô Minimum létszám: 30 fô. 9

7 Ezerarcú Portugália Kalandozás a kontinens legnyugatibb országában 1. nap: utazás menetrend szerinti repülôjárattal Lisszabonba, transzfer a szállodába, a szállás elfoglalása. 2. nap: reggelit követôen városnézés Lisszabon - ban: a középkori Szent György vár megtekintése után a hangulatos Alfama negyedben tett sétát követôen a Belém-negyedben a Szent Jeromos kolostor (a kerengôbe a belépô a helyszínen fizetendô) és kívülrôl a Belém-torony megtekintése szerepel a programban. Továbbutazás a festôi szépségû Cabo de Rocához, Európa legnyugatibb pontjához, majd Sintrába, az ország egyik leg - romantikusabb városkájába, ahol látogatás a XV. századi Királyi Palotában. Szállás Lisszabonban. 3. nap: elutazás autóbusszal Óbidosba, a dombte - tô re épült, falakkal védett, hangu la tos kis faluba, me - lyet hófehér házai tesznek jellegzetessé. Tovább - utazás Nazaréba, a bájos halászfaluba, ahol rövid szabadidô, majd Batalhába, ahol a világörök ség részét képezô kolostor tekinthetô meg. A ko los tor Portugália egyik építészeti remeke, kápolná já ban van eltemetve Tengerész Henrik, a híres fel fe dezô. Késô délután megérkezés Fatimába, szállás. 4. nap: reggeli után továbbutazás Portóba, ahol informatív városnézés. Borospincéivel, a Ribeiranegyed színes cserepes házaival és az Eiffel tervezte kétszintes híddal Portó az ország egyik legérdekesebb hangulatú városa. Az ízletes portói bor kóstolására alkalom nyílik egy borospincében. Szállás Portóban. 5. nap: reggeli után utazás Bragába, melyet 300 temploma miatt a portugál Rómának is neveznek. A törté nelmi városrész megtekintése a Jó Jézus búcsújáró templommal, amely egy 1315 méter magas hegyen emelkedik. Továbbutazás Ponte de Limába, a zöld bor városába, majd a XVI. századi Viana de Castelo városka érintésével visszautazás Portóba, szállás. 6. nap: elutazás Coimbrába, Európa egyik leg - régibb egyetemi városába, amely a XII. században az ország és királyság központja volt. Városnézés keretében a katedrális és a híres egyetemi könyv - tár megtekintése. Továbbutazás Tomarba, a temp - lo mok városába, ahol a Krisztus-rendi kolostort látogatják meg. Utazás Lisszabon környékére, a ten - gerpartra, szállás. 7. nap: transzfer a lisszaboni repülôtérre, vissza - utazás Budapestre. árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülô járattal a Budapest Lisszabon Budapest útvona lon, a körutazás alatt légkondicionált autó - busszal 6 éjszakai szállás 3 4 csil la gos szál - lodák kétágyas szobáiban reggeli a leírt prog - ra mok helyi idegenvezetôvel baleset-, beteg ségés poggyászbiztosítás útlemondási bizto sítás magyar idegenvezetô. Idôpont és részvételi díj: március pótágyon: Félpanzió (6 vacsora) felára: Repülôtéri illeték: Belépôjegyek ára: Minimum létszám: 35 fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô 10

8 1. nap: elutazás Budapestrôl Tel Avivba menetrend szerinti repülôjárattal. Transzfer Nazarethbe, út köz - ben az ókori romjairól híres Caesarea római kori maradványainak (a romszínház és a viadukt) megtekintése, majd séta Haifában, ahol a Carmelhegy és a Bahai szentély megtekintése (kívülrôl). Vacsora és szállás Nazarethben. 2. nap: reggeli után kirándulás a Galileai-tó szent helyein. Látogatás a Nyolc Boldog ság hegyén, a Ferences Kápolnánál, mely a He gyi Beszéd szín - helye volt, majd Capernaumban látogatás Szent Péter házánál, a régi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolnánál. Elutazás a Jordán völgyén keresztül Jeruzsálembe, ahol vacsora és szállás. 3. nap: reggeli után egész napos városnézés Jeruzsálem óvárosában, ennek során a Temp lom hegy, a Szik la mecset, a Siratófal, zsidónegyed, a Sion kapu, Dávid király sírja, Mária elszen de - rülésének temploma, a Minden Népek Temploma, az Oroszlán kapu, a Vía Dolorosa, a Golgotán lévô Szent Sír Temploma és az abban található Szent Sír, a Menny bemenetel temploma, a Miatyánk temploma, az Olajfák hegye és a Dominus Flevit (az Úr Sírtemp lo ma) megtekin tése. Vacsora és szállás Jeruzsálemben. 4. nap: reggeli, majd elutazás autóbusszal a júdeai sivatagon át a Holt-tengerhez, a föld legmélyebb és legsósabb természetes tengeréhez, strando - lási lehetôség. Továbbutazás autóbusszal Eilatba, aszo bák elfoglalása, vacsora. Szállás három csil - lagos szállodában nap: üdülés, pihenés Eilatban, félpanziós ellátással. Fakultatív programlehetôségek: Pillantás Izraelre Üdülés Eilatban egész napos kirándulás Petrába, a rózsaszín sziklavárosba; egész napos kirándulás az eilati Víz alatti meg - figyelôhelyre ; fél napos hajókirándulás a Vörös-tengeren. 8. nap: reggeli, majd transzfer az eilati repülôtérre, hazautazás Budapestre tel avivi átszállással a me - net rendtôl függôen. árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülôjárattal Budapest Tel Aviv, Eilat Tel Aviv Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkon - dicionált autóbusszal 7 éjszakai szállás három - csil lagos szállodák kétágyas, zuhanyozós szo bái ban félpanziós ellátás a leírt programok helyi ide - gen vezetôvel baleset-, beteg ség- és poggyász - bizto sí tás útlemondási biztosítás magyar idegenvezetô november 29. december 6. : Ft/fô Ft/fô március : Ft/fô Ft/fô Fakultatív kirándulások ára (min. 10 fô esetén): Petra Ft/fô Víz alatti megfigyelôhely Ft/fô Fél napos hajókirándulás Ft/fô Repülôtéri illeték: Ft/fô Vízum: magyar állampolgárok részére nem szük - séges, az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Minimum létszám: 25 fô. 11

9 Körutazás Izraelben 1. nap: elutazás Budapestrôl Tel Avivba menetrend Krisz tus színeváltozásának helyszíne volt. Szállás szerinti repülôjárattal. Transzfer Tibériásba, útköz - Tibériásban. ben rövid ismerkedés Yaffával. Szállás Tibériasban. 4. nap: reggeli, majd elutazás a Jordán völgyébe. 2. nap: reggeli után egész napos, autóbuszos A régészeti feltárásairól híres Beth Shanban talál - kirán dulás a Galileai-tó szent helyeire. A kirándulás ható az Izraelben legjobb állapotban fennmaradt során látogatás a Nyolc Boldogság hegyén, a Fe - amfiteátrum. Továbbutazás Jerikó érintésével Bet - ren ces Kápolnánál, mely a Hegyi Beszéd színhelye le hembe, a Születés templom felkeresése, mely volt, majd Tabghában a kenyér és halszaporítás Jézus feltételezett születési helye. (A betlehemi cso dá jának helyszínén a bizánci mozaik megte kin - prog ram az aktuális politikai helyzettôl függ, el - tése. Capernaumban látogatás Szent Péter házá - maradásáért felelôsséget nem vállalunk.) Szállás nál, a régi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolná - Jeruzsálemben. nál. Szállás Tibériásban. 5. nap: reggeli után egész napos városnézés 3. nap: reggeli után elutazás Nazarethbe, az An - Jeruzsálemben. Délelôtt a Templom-hegy, Szikla gya li Üdvözlet Temploma és Mária kútja meg te kin - mecset, Siratófal, zsidónegyed, a Sion kapu, Dávid tése, majd továbbutazás a Tábor-hegyre, mely király sírja, Mária elszenderülésének temploma meg tekintése. Délután a városnézés folytatása a jeruzsálemi új városrészben Izraeli Múzeum, Yad Vashem a Holocaust áldozatainak emlék park - ja, Parlament, Menora. Szállás Jeruzsálemben. 6. nap: reggeli, majd fakultatív programlehetô - ség: a jeruzsálemi városnézés folytatása Minden Népek Temploma, Oroszlán kapu, Vía Dolorosa, a Golgotán lévô Szent Sír Temploma és az abban található Szent Sír, Menny be menetel temploma, Miatyánk temploma, Olajfák hegye és a Dominus Flevit (Úr Sírtemp loma) megtekintése. Szállás Jeruzsálemben. 7. nap: reggeli, majd fakultatív programlehetôség: elutazás autóbusszal a júdeai sivatagon át a Holttengerhez Qumran érintésével, mely a Holt-tengeri Tekercsek lelôhelye. Látogatás a világ nyolcadik csodájának tartott Massadában, a Nagy Heródes erôd maradványinak megtekintése. Utazás kötél - pályás felvonóval. Továbbutazás a Föld legmélyebb és legsósabb természetes tengeréhez, strandolási lehetôség. Visszautazás Jeruzsálembe, szállás. 8. nap: transzfer a repülôtérre a hajnali órákban, hazautazás Budapestre. árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülôjárattal Budapest Tel Aviv Budapest út - vonalon, a körutazás alatt légkondicionált autó - busszal 7 éjszakai szállás háromcsillagos szállo - dák kétágyas, zuhanyozós szobáiban félpanziós ellátás a leírt programok helyi idegenvezetôvel baleset-, beteg ség- és poggyászbiztosítás útle - mondási bizto sítás magyar idegenvezetô november 5 12., február Ft/fô Ft/fô március Ft/fô Ft/fô Fakultatív programok ára (min. létszám 20 fô): Jeruzsálem városnézés Ft/fô Holt-tenger Ft/fô Repülôtéri illeték: Ft/fô Vízum: magyar állampolgárok részére nem szük - sé ges, az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Minimum létszám: 25 fô. 12

10 1. nap: elutazás Budapestrôl Pekingbe menetrend szerinti repülôjárattal, átszállással. 2. nap: megérkezés Pekingbe. Városnézés Kína második legnagyobb városában, nevének jelentése: északi fôváros. A Tian anmen Tér a világ leg na - gyobb tere majd a Menny Templomának megtekin - tése. Este egy igazi pekingi kacsavacsora élménye vár utasainkra. Szállás Pekingben. 3. nap: a pekingi városnézés folytatása: a Kum - ming-tó partján emelkedô Nyári Palota megtekin - tése, kínaiul Yiheyuan, a táplálkozási és nevelési harmónia kertje, a Gyöngygyár, az között épült Tiltott Város, amely a Ming és a Qing dinasztia uralkodóinak lakóhelye volt, majd látoga tás egy hagyományos kínai kórházban. Este fakul ta tív programlehetôség: Kungfu show. Szállás Pekingben. 4. nap: a 2008-as pekingi Olimpiai falu, majd a Szel - lemek Útja és a Ming császárok temetkezési helyé - nek megtekintése. Ebéd után utazás a Yu Yonghágóhoz, a Kínai Nagy Fal Pekinghez legközelebb esô részéhez. A Nagy Fal egyike a világ hét csodá - jának, a különbözô korszakokban épült falszaka - szok, erôdítményrendszerek hossza megközelíti a 7200 km-t. Szállás Pekingben. 5. nap: Peking további felfedezése Hutong-túra keretében, jellegzetes helyi riksákkal a város kes - keny sikátorain. A Láma templom megtekintése, amely eredetileg uralkodói palota a Csing dinasz tiá - ból, majd Liulichang antik utcája, egy tradicionális teaház, végül a Selyem utca vásárlási lehetôséggel a piacokon. A vacsora után utazás a pályaudvarra, utazás négyágyas hálókocsis vonaton Xian városába. 6. nap: városnézés Xi anban, Kína egykori fôváro sá - ban, nevének jelentése örök béke. Xi an leginkább az agyaghadseregrôl nevezetes, de Innen indult a híres selyemút is. A kí nai agyagkatonákat ie ben temették el az elsô kínai császárral, Qin Shi Huangdivel, aki a több mint nyolcezer figu - rá ból álló terrakotta had sereget azért formáztatta meg, hogy a lelkek vilá gában is legyen támasza birodalma fenntartásá ban. Majd a Shanxi Történeti Múzeum megtekin tése. Vacsora, majd fakultatív prog - ramlehetôség: Tang Dinasztia Show. Szállás Xi anban. 7. nap: délelôtt xi ani városnézés, a 652-ben épült Nagy Vadlúd Pagoda és a régi városfal megtekin - tése, majd elutazás helyi repülôjárattal Sanghajba. Délután látogatás a Bundon Sanghaj gyarmati korszakából származó utcáján, majd a Nanjing úton, Kína elsô bevásárlóutcáján. Vacsora, majd fakultatív programlehetôség: akrobata-show. Szál - lás Sanghajban. 8. nap: városnézés Sanghajban, Kína legnagyobb városában: az óváros, a Yu Yuan (Örömök) Kertje, amely a város legnagyobb kertje, a Sanghaj Múze - um, majd látogatás egy selyemfestô üzemben. Vacsora egy mongol barbecue étteremben. Fakul - tatív programlehetôség: hajókázás a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban. 9. nap: a csillogó sáfrány falairól felismerhetô Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek belsejé - ben egy 2 méter magas, felékszerezett, fehér jade Buddha szobor ül. Transzfer a repülô tér re, elutazás Kína csodái Körutazás, látogatással Hongkongban és Makaón helyi repülôjárattal Kína déli részére, Guilinbe, a délkínai hegyvidék jellegzetes mészkô tornyainak lábánál fekvô városba. Város nézés: a Ná das Fuvola cseppkôbarlang, az Elefánt ormány- és a Fubo-hegy megtekintése. Vacsora után fakul tatív program lehe - tôség: kormorán-show. Szállás Guilinben. 10. nap: hajózás a Li-folyón a Tû-hegyek mentén Yangshuoba. A hajóút során páratlan karsztképzôd - mények, hegyek láthatók, különleges hangulatot áraszt a táj. Yangshou-ba érkezve séta a Nyugati utcán, a város legrégebbi utcáján. Este fakultatív programlehetôség: Liu San Jie fény-show látványos elôadása. Szállás Yangshou-ban. 11. nap: transzfer a repülôtérre, elutazás helyi repülôjárattal Guangzhou-ba, ahol ebéd. Délután át - kelés komppal Hongkongba, amely Makaó mellett a Kínai Népköztársaság különleges igazgatású te - rü lete. A nyüzsgô metropolisz a világ kereske delmi és gazdasági központjainak egyike. Felhôkarcolói, esti fényei ámulatba ejtik az utazót. Transzfer a szál - lodába, szállás Hongkongban. 12. nap: kirándulás komppal Makaóra, a volt por - tu gál gyarmatra. Városnézés: Makaó Múzeum, Szent Pál katedrális romjai, Largo do Senado a portugál városrész fôtere, Lou Lim Lok kert, majd látogatás egy kaszinóban. A program során ebéd. Délután visszautazás komppal Hongkongba, szállás. 13. nap: délelôtt fél napos városnézés során is mer - kedés a fôbb nevezetessé gek kel: a Viktória-csúcs siklóval, a Re pulse-öböl, Aberdeen halászfalu, majd hajókázás szam pannal, a helyiek jellegzetes közle - kedési esz kö zé vel. Vacsora, majd transzfer a repü - lôtérre, elutazás Buda pestre menet rend szerinti repülôjárattal, átszállás sal. 14. nap: megérkezés a menetrend függvényében. árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülôjáratokkal, átszállással Budapest Peking / Hongkong Budapest útvonalon, helyi repülôjára - tok kal Xian Sanghaj Guilin Guangzhou útvona - lon, Peking Xian között vonattal, négyágyas háló - kocsikban, a körutazás alatt légkondicionált autó - busszal 11 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátás a programleírás szerint (11 reggeli, 3 ebéd, 8 va - csora) programok belépôjegyekkel baleset-, betegség- és poggyászbizto sítás útlemondási biztosítás magyar idegenvezetô. Idôpont és részvételi díjak: április 30. május 13. : Ft/fô Ft/fô Fakultatív kirándulások ára (min. 15 fô esetén): Peking Kungfu show: Ft/fô Xi an, Tang Dinasztia show: Ft/fô Sanghaj, akrobata-show: Ft/fô Sanghaj, hajózás a Huang Pu folyón: Ft/fô Guilin, kormorán-show: Ft/fô Yangshou, Liu San Jie fény show: Ft/fô Repülôtéri illeték: Vízumdíj: Minimum létszám: 20 fô Ft/fô Ft/fô 13

11 Klasszikus Srí Lanka-i körutazás 1. nap: elutazás Budapestrôl menetrend szerinti repülôjárattal, európai átszállással Colombóba. 2. nap: érkezés Colombóba, transzfer a szállo dá - ba, délelôtt szabad program. Délután fél napos város nézés Colombóban, a belváros templomainak és rep rezentatív épületeinek 100 éves óratorony, brit kolónia korabeli épületek, Pettah Bazár, hindu és buddhista templomok, Bandaranaike Memorial International Conference Hall megtekintése. Va cso - ra, szállás Negombóban. 3. nap: reggeli után elutazás Dambullába, útköz - ben jellegzetes ceyloni tájon rizsföldek, kókusz - lige tek, ananász- és gumifaültetvények át vezet az út. Dambullában a buddhista sziklakolostorok meg - tekin tése, melyek alapítója az i. e. I. században Vatta Gamani Abhája király volt. Dambulla a világ - örökség része és a legelragadóbb sziklakolostor Srí Lankán. Érdekessége világon egyedülálló, 2000 m²-es fal- és mennyezetfreskói. Az itt talál - ható 150 Buddha-figurából a legnagyobb 14 méter magas. Délután kirándulás Polonnaruwá ba, mely a XI XII. században a szin ga léz biroda lom fôvárosa volt. A terület nagy részét napjainkban is dzsungel bo rítja, de a legnagyobb és legfontosabb épü le - teket már feltárták. Tovább utazás Sigiriyába, ahol va cso ra és szállás. 4. nap: reggeli után az V. századi, 200 méter ma - gas oroszlánsziklán található erôd meglátogatása. A felleg várat Kassjapa király építtette, majd késôbb buddhista szerzetesek lakták, ma a világörökség része. Híresek az 1500 éves, mennyei leányokat áb rá zoló freskói. Elutazás Mataléba, ahol egy fûszer - kertben kóstolóval és masszázzsal egybekötött bemutató, majd ismerkedés a hagyományos batik - készítéssel. Továbbutazás Kandy-be, a szingaléz királyok utolsó fellegvárába. A város szép termé - sze ti környezetben, hegyektôl övezve, egy tóparton terül el. Látogatás a Fog Templomban, mely a leg - híresebb buddhista zarándokhely a szi get ország - ban. Este zenés-táncos folklórbemutató. Vacsora és szállás Kandy-ben. 5. nap: reggeli után autóbuszos városnézés Kandyben. A belváros, Kandy-tó, fafaragó mûhely, drágakômúzeum és a Királyi Botanikus Kert megtekin tése. Elutazás a tengerpartra, útközben egy teaültetvény és teagyár megtekintése, vásárlási lehetôség, majd látogatás a pinnewalai elefántárvaházban, ahol a dzsungelben árván maradt, illetve beteg állatokat gondozzák. Vacsora és szállás Negombóban, három- vagy négycsillagos szállodában nap: szabad program, pihenés a ten ger par - ton, félpanziós ellátás. 10. nap: transzfer a repülôtérre a kora hajnali órákban. Hazautazás európai átszállással. Érkezés Budapestre a déli órákban. árát tartalmazza: utazás Budapest Colombo Budapest útvonalon menetrend szerinti repülô - járatokkal, Srí Lankán légkondicionált autóbusszal 8 éjszakai szállás a körutazás alatt három-, ill., négy-, az üdülés során, pedig négy-, ill. ötcsillagos szál lodák két ágyas, zuhanyozós szobáiban fél - pan ziós ellátás a szilveszteri turnusban gála - vacsora utasbiztosítás, útlemondási bizto sítás magyarul beszélô csoportkísérô Srí Lankán nov. 23. dec. 2., dec négycsillagos szállodában Ft/fô Ft/fô ötcsillagos szállodában Ft/fô Ft/fô dec jan. 4. négycsillagos szállodában Ft/fô Ft/fô ötcsillagos szállodában Ft/fô Ft/fô jan , jan. 25. febr. 3., febr , febr. 22. márc. 3., márc , márc négycsillagos szállodában Ft/fô Ft/fô ötcsillagos szállodában Ft/fô Ft/fô Repülôtéri illeték: Vízumdíj: Belépôjegyek ára: Ft/fô Ft/fô kb. 126 USD/fô Minimum létszám: 7 fô. 14

12 A program 1 5. napja megegyezik a Klasszikus Srí Lanka-i körutazás programjával. 6. nap: kora reggel transzfer a repülôtérre, el uta zás a Maldív szigetekre, Maléba. Érkezés után gyors - hajó, hidroplán vagy légi transzfer a kiválasztott szigetre Paradise Island, Royal Island, Sun Island (leírásuk a katalógus oldalán található) nap: szabad program, pihenés a korallszige - ten: strandolás, sportolás, fakultatív kirándulások. 9. nap: reggeli, majd transzfer a repü lô térre a kora délutáni órákban. Hazautazás. 10. nap: érkezés Budapestre a délutáni órákban. árát tartalmazza: utazás Budapest Colombo Male és vissza útvonalon menetrend szerinti repülô járatokkal, Srí Lankán légkondicionált autó - busszal retúr légi transzfer Male Sun Island, ill. gyorshajó transzfer Paradise Island, ill. hidroplán transzfer Royal Island között 4 éjszakai szállás a köruta zás alatt három-, ill. négycsillagos szállodák két ágyas, zuhanyozós szobáiban, 3 éj sza kai szállás a kiválasztott maldív-szigeteki szálloda kétágyas, zuhanyozós szobáiban félpan ziós, ill. all inclusive ellátás, a szil vesz teri turnusnál gála vacsora utas - biztosítás út lemondási bizto sítás magya rul beszélô cso port kísérô Srí Lankán. Körutazás Srí Lankán Maldív-szigeteki üdüléssel Royal Island nov. 23. dec. 2., dec Ft/fô Ft/fô dec jan Ft/fô Ft/fô jan , jan. 25. febr. 3., febr , márc Ft/fô Ft/fô febr. 22. márc Ft/fô Ft/fô márc Ft/fô Ft/fô Paradise Island nov. 23. dec. 2., dec dec jan jan , jan. 25. febr. 3., febr , márc febr. 22. márc márc Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô Sun Island nov. 23. dec. 2., dec Ft/fô Ft/fô dec jan Ft/fô Ft/fô jan , jan. 25. febr. 3., febr , márc Ft/fô Ft/fô febr. 22. márc Ft/fô Ft/fô márc Ft/fô Ft/fô Repülôtéri illeték: Ft/fô Vízumdíj: Ft/fô Kilépési illeték: 25 USD/fô Belépôjegyek ára: kb. 126 USD/fô Minimum létszám: 7 fô. 15

13 1. nap: elutazás Budapestrôl európai átszállással Delhibe. Éjszakázás a repülôgépen. 2. nap: érkezés a délelôtti órákban, transzfer a szál - lodába, a csomagok elhelyezése. A szobá kat 12 órá - tól lehet elfoglalni. Városnézés, az Óváros neveze - tes ségeinek megtekintése. Láto ga tás az 1648-ban épített Vörös Erôdnél, mely az egykori mogul hata - lom jelképe, majd India leg na gyobb mecsetjének, a Jama Masjidnak és Ma hatma Ghandi nyug helye, a Raj Ghat meg tekin tése. Szállás Delhiben. 3. nap: reggeli után Újdelhiben a XII. században épült, 230 m magas, impozáns Qutab Minar meg - tekintése, melyet Hindusztán hetedik csodájaként tartanak számon. Újdelhiben látogatás Hymayun uralkodó mauzóleumánál, az impozáns Lakshim Az indiai arany háromszög Narayan templomnál, India Kapujánál melyet az I. világháborúban elesett indiai katonák emlékére emeltek és a Parlament épületénél. Elutazás Jaipurba, a rózsaszín városba. A szobák elfog la - lása, szállás. 4. nap: reggeli után Jaipur leghíresebb építmé nyé - nek, a csodálatos Amber palotának a meglátoga - tása. Az odavezetô út elefántháton is megtehetô, helyszíni fizetés ellenében. A palota épületei és termei lenyûgözô szépségûek. A látogatás után rövid megálló a Hawa Mahalnál, az igazi keleti ízléssel épült Szelek Palotájánál. Délután város - nézés a jaipuri maharadzsa lakhelyén, mely külön - legesen szép ötvözete a mogul és hindu stílusú építészetnek. A bejáratánál található az 1728-ban alapított obszervatórium, ahol Jantar Mantar által készített precíz mûszerek ma is használhatók. Szállás Jaipurban. 5. nap: reggeli után elutazás Ranthambore-ba, ahol a Ranthambore Nemzeti Parkban az utasok egy fél napos szafarin vesznek részt. Szállás Ranthambore-ban. 6. nap: reggelit követôen dzsip túra a Nemzeti Parkban. Ezt követôen elutazás Agrába, útközben látogatás a világörökség részét képezô Fatehpur Sikri-ben, a vízhiány miatt elnéptelenedett Holt Városban, mely a XVI. században a hatalmas mogul birodalom központja volt. A szellemvárosban talál - ható többek között Salim Christi sírja, a gyermek - telen asszonyok zarándokhelye és az 1000 hívôt befogadó császári mecset. Érkezés Agrába az esti órákban, szabadidô, szállás. 7. nap: reggeli után fél napos városnézés Agrá - ban, a Jamuna folyó partján álló Agra Erôd, majd a világhírû, fehér márványból készült Taj Mahal, az örök szerelem emlékmûvének megtekintése. India talán legismertebb épületén 1630-tól 22 éven keresztül munkás dolgozott. Délután vissza - utazás Delhibe, szállás. 8. nap: hajnalban transzfer a repülôtérre. Elutazás Delhibôl, európai átszállással. Érkezés Budapestre a délutáni órákban. árát tartalmazza: utazás Budapest Delhi Budapest útvonalon menetrend szerinti repülô - járatokkal, átszállással, Indiában légkondicionált autóbusszal 6 éjszakai szállás helyi besorolás sze rinti három-, ill. négycsillagos szállodák két ágyas, zuha nyozós szobáiban reggeli betegség-, bal - eset- és poggyászbiztosítás útlemondási biz to - sítás magyarul beszélô, helyi idegenvezetô nov , dec , jan , jan. 26. febr. 2., febr , febr. 23. márc. 2., már c , márc , ápr Ft/fô Ft/fô Félpanziós felár: Helyszínen fizetendô: belépôjegyek ára: Repülôtéri illeték: Vízumdíj: Ft/fô 105 USD/fô Ft/fô Ft/fô Minimum létszám: 10 fô. 16

14 A körutazás 1 7. napja megegyezik az Indiai arany háromszög programjával. 8. nap: hajnali órákban transzfer a repülôtérre, elutazás Delhibôl Nepálba. Érkezés Kathmanduba, Nepál fôvárosába mely a tengerszint felett 1400 méteres magasságban fekszik majd transzfer a szál lodába. Délután városnézés, a fôbb neve ze - tes ségek megtekintése, mint a Durbar tér, a temp - lomsor és a nepáli királyi palota. A nap további részében Kathmandu további fontos kegy helyeinek, valamint a Swoyambhunath sztúpának a megláto - gatása, amely az egyik legôsibb sztúpa a budd - hista világban, és ahonnan tiszta idôben gyönyörû panoráma nyílik a fôvárosra. A Swoyam bhunath-t más néven a Majmok Templomaként is emlegetik, mivel az állatok az egész templom együt tesben szabadon járhatnak. Szállás Kathman duban. 9. nap: reggelit megelôzôen fakultatív program - lehetôségként az idôjárás függvényében kis - repü lôgéppel megközelíthetô a Mount Everest (vagy tibeti nyelven a Csomolungma), amely kb méteres magasságával Földünk leg maga - sabb hegycsúcsa. Reggeli után elutazás Patanba, a Kathmandu-völgy második legnagyobb városába, melyet egyben a völgy legszebbje és legôsibb - jeként tartanak számon. Patan érdekessége, hogy az 1 km²-re jutó templomok száma itt a leg maga - sabb. Szállás Kathmanduban. 10. nap: reggeli után látogatás a Siva tiszteletére emelt, legszentebb templomhoz, a Pashupatinathhoz, amely napjainkban is az egyik legfontosabb hindu zarándokhely. Késôbb a világörökség részét képezô, és egyben a Föld legnagyobb sztúpájának, a Bodhnath-nak a megtekintése. Tibet kínai meg - szállásakor sok szerzetes Nepálba menekült, és a sztúpa közelében lelt menedékre, ezért is ne ve zik a város ezen részét Kis Tibetnek. Délután sza bad idô, vásárlási lehetôség. Szállás Kathmanduban. India és Nepál 11. nap: reggeli után egész napos szabad prog - ram. A késô esti órákban transzfer a repülô térre. 12. nap: elutazás Nepálból, érkezés Budapestre a délutáni órákban. árát tartalmazza: utazás Budapest Delhi Kathmandu Budapest útvonalon menetrend sze - rinti repülôjáratokkal, átszállással, Indiában és Ne - pál ban légkondicionált autóbusszal 9 éj szakai szállás helyi besorolás szerint három-, négy-, ill. ötcsillagos szállodák kétágyas, zuhanyozós szo bái - ban reggeli baleset-, betegség- és poggyász - biztosítás útlemondási biztosítás magya rul beszélô, helyi idegenvezetô Indiában, angol nyelvû idegenvezetô Nepálban a programok során nov , dec , jan , febr , febr. 23. márc. 6., márc , márc. 23. ápr. 3., ápr Ft/fô Ft/fô Félpanzió felára: Repülôtéri illeték: Vízumdíj (India): Vízumdíj Nepál): Belépôjegyek ára: Minimum létszám: 10 fô Ft/fô Ft/fô Ft/fô kb. 40 USD/fô kb. 105 USD/fô 17

15 Vietnám Kambodzsa 1. nap: elutazás menetrend szerinti repülôjárattal, 1802 és 1945 között Vietnám fôvárosa volt. európai átszállással Hanoiba. A szálláshely elfoglalása után városnézés: dísz - 2. nap: megérkezés után transzfer a szálláshelyre. kapu, uralkodói csarnokok, királyi színház, tavak, A délutáni órákban városnézés a vietnámi fôváros - lenyûgözô templomegyüttes, díszkertek, Khai Dinh ban: Ly Thai To király szobrának, a Ngoc Son temp - király sírjának megtekintése. Délután látogatás lom, a Felkelô Nap hídjának megtekintése, majd a nyüzsgô Dong Ba piacon. Szállás Huében. séta az óvárosban. Szállás Hanoiban. 6. nap: délelôtt hajókázás a Parfüm folyón, itt lát - 3. nap: reggeli után a városnézés folytatása Ho ható a nyolcszögletû tornyú Thien Mu Pagoda és Chi Minh Mauzóleum (kívülrôl), az Egylábú pagoda, Minh Mang császár mauzóleuma is. Délután utazás az Irodalom templomának megtekintése, a délután Hoi An irányába, ahol szállás. folyamán indulás déli irányba a festôi Halong-öböl 7. nap: városnézés a világörökség részének nyil - felé, ahol szállás. vánított, a XVII XVIII. században fénykorát élô Hoi 4. nap: egész napos hajós kirándulás a Halongöbölben. A leszálló sárkány öblében a több száz japán hídnál, a kínai templom és a Phung Hung An-ban. Látogatás a több mint 400 éves fedett mészkô sziklaszirt, barlang és számtalan kis sziget kereskedôház, ill. a helyi piac megtekintése. Dél - látványa felejthetetlen élményt jelent. Délután után hajókázás a Thu Bon folyón. Szállás Hoi An-ban. visszautazás Hanoiba, ahol szállás. 8. nap: reggeli után utazás a danangi repülôtérre 5. nap: transzfer a repülôtérre, elutazás Huébe, és elutazás Saigonba. Megérkezés után utazás Cu mely az ország középsô részén található. A város Chi alagútrendszerhez. A vietkongok által épített, közel 200 km hosszú földalatti labirintus a háború alatt fegyverraktárakat, kórházakat és a postát kötötte össze, és az amerikaiak nem tudták fel - fedezni. Szállás Saigonban. 9. nap: egész napos kirándulás a mesés Mekongfolyó deltavidékére, hajózás a folyón úszó kis szi - getek között, lehetôség trópusi gyümölcsök meg - kóstolására, gyönyörködni a hamisítatlan, nyu gal - mat árasztó indokínai tájban. Szállás Saigonban. 10. nap: fél napos városnézés Saigonban: a Füg - getlenségi Palota, a kínai negyed, a városháza, a Régi Posta épülete, a Miasszonyunk katedrális megtekintése. Délután utazás Kambodzsába. Meg - érkezés Siem Reapbe, ahol szállás. 11. nap: reggelit követôen az egykori khmer királyi város, Angkor felfedezése szerepel a prog - ramban. Utazás Angkor Thomba, ahol olyan lenyû - gözô szentélyek és paloták találhatók, mint: Bayon, Baphoun, Phimenakas, a Királyi Palota, az Elefánt, ill. a Leprás Király terasza. Angkor Wat-ban tett látogatás után a naplemente megtekintése a Phnom Bakheng templomnál. Szállás Siem Reapben. 12. nap: reggeli után Shiva Isten XI. századi temp - lomát, Banteay Srei-t, majd Banteay Samre-t tekinti meg a csoport. Látogatás a Pre Rup-hegyen lévô a Bantey Kdei szentélyben, majd a dzsungel által be - nôtt Ta Prohm templomnál. Szállás Siem Reapben. 13. nap: hazautazás átszállással Sieam Reapbôl. 14. nap: megérkezés Budapestre. árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülôjáratokkal, átszállásokkal Budapest Hanoi Hue Saigon Siem Reap Budapest útvonalon, turistaosztályon 2 éjszakai szállás Hanoiban, 1 éjszakai szállás a Halong-öbölben, 1 éjszakai szállás Huében, 2 éjszakai szállás Hoi Anban, 2 éj - szakai szállás Saigonban és 3 éjszakai szállás Siem Reapben reggelivel repülôtér szálloda kö zötti transzferek a programban leírt kirándulások és városnézések autóbusszal ebéd a Halong-öbölbe, a Mekong-deltába, illetve a Cu Chi alagút hoz szer - vezett kirándulá soknál baleset-, beteg ségés poggyászbiztosítás útle mondási bizto sítás magyar idegenvezetô február 21. március 6., április Ft/fô Ft/fô Repülôtéri illeték: Vietnámi vízum díja: A kambodzsai vízum a helyszínen, készpénzben fizetendô, ára: Ft/fô Ft/fô 20 USD/fô Minimum létszám: 20 fô. 18

16 1. nap: érkezés Bali nemzetközi repülôterére, Denpasarba menetrend szerinti repülôjárattal. A megérkezést követôen transz fer a repülôtértôl kb. 25 kilométerre lévô Ubud városába, ahol beje - lentkezés a szállodába, a szobák elfoglalása. 2. nap: reggeli a szállodában, majd szabad prog - ram és akklimatizálódás. 3. nap: reggeli a szállodában, majd transzfer a vad - vízi evezés helyszínéhez, a híres Ayung folyóhoz. A program buja trópusi növényzettel körülvett vízesések, barlangok, szorosok közelében zajlik. Az izgalmas evezés után büfé rendszerû ebéd egy helyi étteremben, majd visszautazás a szállodába. 4. nap: reggeli a szállodában, transzfer a kerék - pár túra helyszínéhez, a Batur vulkánhoz. A kerék - pározás során a felszerelés (kerékpár, bukósisak és kesztyû) biztosított. A kerékpártúra után ebéd, majd transzfer a szállodába. 5. nap: reggeli a szállodában, majd szabad prog - ram a szállodában. 6. nap: korai reggeli a szállodában, majd transzfer a gyalogtúra ( trekking ) kiindulási pontjához. A túra során a résztvevôk bepillantást nyernek Bali mély, trópusi erdejének élôvilágába, ahol különleges Aktív kikapcsolódás Bali szigetén növények, majmok, vaddisznók, szarvasok és ma - darak figyelhetôek meg. A program után ebéd, majd transzfer a szállodába. 7. nap: reggeli a szállodában, majd transzfer a nem - zetközi repülôtérre és utazás Budapestre. Igény esetén a tartózkodás Balin eltöltött üdüléssel tovább hosszabbítható. árát tartalmazza: 6 éjszakai szállás közép - kategóriájú szálláshelyen Ubud váro sában reggeli és az aktív programok napján ebéd (három alka - lom mal) belépôjegyek, programok a leírtak sze - rint baleset-, betegség- és poggyászbizto sítás útlemondási biztosítás helyi, angolul beszélô idegenvezetô november 1. és március 31. között standard szálláshelyen: 2 5 fô esetén: Ft/fô 6 9 fô esetén: Ft/fô 10 fô felett: Ft/fô egyágyas szoba felára: Ft/fô medium szálláshely felára: Ft/fô 1 st class szálláshely felára: Ft/fô Minimum létszám: 2 fô. Az árak kiemelt idôszakokban elôzetes lekérést követôen érvényesek. 19

17 Látogatás Szumátrán A szumátrai tigris és az orángután hazájában 1. nap: érkezés Medan repülôterére, majd rövid városnézés: a Nagy Mecset, a Deli szultanátus ott - ho nául szolgáló Maimon Palota és további látni va - lók megtekintése. Ebéd egy helyi étteremben, majd utazás az Észak-Szumátrában, a Bahorok folyónál, a Gunung Leuser Nemzeti Park peremén található, orángután-rezervátumáról híres Bukit Lawang ba. Megérkezést követôen bejelentkezés a szállodába. 2. nap: reggeli a szállodában, majd kenuzás a fo - lyón át és gyalogtúra ( trekking ) az orángutánok reggeli étkezési helyeinek megközelítéséig. Az orán gutánok megtekintése után kb. 3 órás gyalog - lás mélyebben a trópusi erdôbe, ahol különleges élôlények, növény- és állatvilág figyelhetô meg, majd gyalogtúra vissza a szállodába. Délután szabad program. 3. nap: reggeli a szállodában, majd utazás a Medan városától kb. 60 kilométerre található Brastagi városba. Útközben pihenô Peceren Karo Batak faluban. Az utazást követôen szabadprogram. 4. nap: reggeli a szállodában, majd utazás a sziget egyik látványosságához, a Sipisopiso vízeséshez. A vízesés megtekintése után továbbutazás Pema - tang Purbába, ahol a hagyományos építészet jellegzetes lakóépületei figyelhetôek meg. A prog - ram után hajókázás a Toba tavon, Délkelet-Ázsia legnagyobb taván, mely 100 kilométer hosszú és 35 kilométer széles. A tó érdekessége, hogy egy mára kihunyt vulkán óriási kráterében alakult ki. A hajókázás során utazás Samosir szigetére, majd bejelentkezés a szállodába és a szobák elfog la - lása. Ebéd helyi étteremben. 5. nap: reggelit követôen kirándulás a Toba Batak kultúra központjánál, Samosir szigetén, valamint Ambari tában, Simanindoban és Tomokban, ahol Sidabutar elhunyt királyainak sírjai tekinthetôek meg. A program után visszautazás a szállodába, majd szabad program. 6. nap: reggeli a szállodában, majd a Toba Batak területen található Parapat város megtekintését követôen továbbutazás Medan városába. Ebéd egy helyi étteremben és a szállodai szoba elfoglalása. 7. nap: reggeli a szállodában, majd transzfer a re - pülôtérre és utazás Budapestre. Igény esetén a tar - tózkodás üdüléssel Balin tovább hosszabbítható. árát tartalmazza: 6 éjszakai szállás közép - kategóriájú szálláshelyen program szerint elsô nap ebéd, a második és utolsó napon reggeli, a többi napon reggeli és ebéd belépô jegyek, programok a leírtak szerint bal eset-, beteg ségés poggyászbiztosítás útle mon dási bizto sítás helyi, angolul beszélô ide gen vezetô nov. 1. és márc. 31. között 2 fô esetén: Ft/fô 3 5 fô esetén: Ft/fô 6 9 fô esetén: Ft/fô fô esetén: Ft/fô 15 fô fölött: Ft/fô egyágyas szoba felára: Ft/fô Az árak kiemelt idôszakokban elôzetes lekérést követôen érvényesek. 20

18 1. nap: megérkezés Jakartába, találkozás a helyi idegenvezetôvel, majd transzfer a szállodába. Szállás Jakartában. 2. nap: reggeli a szállodában, majd transzfer Bogorba, ahol a Botanikus Kert meglátogatása. Az 1817-ben alapított kertben több látványosság mellett az orchidea ázban több mint 3000 külön - bözô orchideafaj tekinthetô meg. A program után továbbutazás teaültetvények között Bandungba. Ebéd napközben, szállás Bandungban. 3. nap: reggeli a szállodában, majd kirándulás a fes tôi Lembang-hegyeken keresztül a Tangkuban Perahu vulkán kráteréhez és a közeli hôforrások - hoz. Délután továbbutazás Padasuka faluba, ahol az ang klung bambuszhangszer különleges dalla - mának meg hallgatása. Ebéd napközben, szállás Bandungban. 4. nap: reggeli a szállodában, majd utazás Naga faluba, egy jellegzetes szundanéz településre. A látogatás után továbbutazás a tikfa- és gumi - ültetvények szegélyezte autóúton Baturadenbe. Ebéd napközben, szállás Baturadenben. 5. nap: reggeli a szállodában, majd utazás a több mint 2000 méterrel a tengerszint felett fekvô Dien-fennsíkra, ahol Jáva legrégebbi hindu temp - lomai találhatóak. A történészek szerint erede - tileg több száz templom állt itt, de csak nyolc maradt meg belôlük. A program után tovább - utazás Yogya kar tába. Ebéd napközben, szállás Yogyakartában. 6. nap: reggeli a szállodában, majd a Szultán Palo - tájának megtekintése. Délután a Siva tiszteletére emelt, IX. századi hindu templomegyüttes, a pram - banani templomegyüttes megtekintése. Ebéd nap - közben, szállás Yogyakartában. Körutazás a varázslatos Jáva szigetén 7. nap: reggeli a szállodában, majd utazás Bromo városába. Útközben a Mangkunegaran Palota megtekintése. Ebéd napközben, szállás Bromóban. 8. nap: kora reggeli indulás jeeppel a Pananjakanhegyhez, ahol a napfelkelté ben a Bromo-vulkán panorámája tekinthetô meg. Utazás vissza a szállo - dába, reggeli, majd tovább utazás a kávé- és kakaó - ültetvényekkel körülvett Kalibaru városába. Ebéd napközben, szállás Kalibaruban. 9. nap: reggeli a szállodában, majd transzfer Keta - pang kikötôjébe, ahonnan komppal hajózás Balira, majd transzfer a repülôtérre. árát tartalmazza: 8 éjszakai szállás a meg - adott szállodakategóriák kétágyas szobáiban fél - panziós ellátás (reggeli és ebéd) a második naptól transzfer légkondicionált személy gép kocsival a program szerint belépôk útlemondási bizto - sítás helyi, angolul beszélô idegenvezetô nov. 1. és márc. 31. között superior szálláshelyeken: 2 fô esetén: Ft/fô 3 fô esetén: Ft/fô 4 fô esetén: Ft/fô 5 fô esetén: Ft/fô 6 fô esetén: Ft/fô egyágyas szoba felára: Ft/fô deluxe szálláshelyek felára: Ft/fô A program az ünnepi idôszakok alatt lekérést köve - tôen foglalható. Minimum létszám: 2 fô. 21

19 1. nap: találkozás a bécsi repülôtéren. Elutazás átszállással Sydney-be. 2. nap: megérkezés Sydneybe, majd transzfer a szálláshelyre. Szállás az ausztrál nagyvárosban. 3. nap: a délelôtti órákban fél napos, autóbuszos városnézés: a Parlament épülete, Szt. Mária kated - rális, a Hyde Park, a város jelképé vált Operaház, a híres Kikötôi híd és a Darling Harbour megtekin - tése után utazás a város világhírû tengerpartjára, a Bondi beach-re. Délután szabad program. Szállás Sydney-ben. 4. nap: egész napos kirándulás a Kék-hegységbe. A vadregényes hegység különleges sziklaformá - tuma a Három Nôvér. Látogatás a Featherdale Vadasparkban, ahol az Ausztráliában ôshonos állatok láthatók: kenguruk, wallabik, emuk, koalák. Szállás Sydney-ben. Ausztrália A sivatagon át az esôerdôkig Csoportos körutazás a távoli kontinensen 5. nap: tartózkodás Sydney-ben, a város egyéni fel - fedezése, vásárlási lehetôség. Szállás Sydney-ben. 6. nap: reggeli után elutazás repülôgéppel Alice Springsbe, Ausztárlia középsô, sivatagos részébe. Megérkezés után a régi távíróállomás, majd a rá diós iskola megtekintése, ahonnan a több száz kilo - méterre, farmokon elô diákokat oktatják. Szállás Alice Springsben. 7. nap: reggeli után utazás az ausztrál sivatagon át a Kings Canyon irányába. A kanyon kb. 4 5 órányira van autóbusszal Alice Springstôl. A vörös homoksivatag és az érdekes sziklaformációk miatt Ausztrália Grand Canyonjának is nevezik. Szállás a kanyon közelében. 8. nap: a kora reggeli órákban séta a kanyon men - tén, ahonnan lehetôségi nyílik a napfelkelte megte - kin tésére. Visszatérés után reggeli a szállo dában, majd autóbusszal utazás folytatása a 36 kupolájú sziklacsoporthoz, Kata Tjutához (Olga-hegycso- port) és a Walpa-szoros szokatlan szikla alak zatai - hoz. A délutáni megérkezés Ayers Rockba, a nagy vörös sziklához, az ország egyik fô lát vá nyos sá - gához, melyet az ôslakosok Ulurunak nevez nek. A szálláshely elfoglalása után lehetôség nyílik a nap - lemente megtekintésére a sziklánál. 9. nap: a korán kelôknek lehetôség nyílik a nap - felkelte megtekintésére az Ulurunál. A hatalmas szikla hajnalban a felkelô nap sugarai hatására vörösben izzik. Visszautazás a szálláshelyre, majd délután elutazás repülôgéppel az ország északi, trópusi övezetében lévô Cairns városába, meg - érkezés után transzfer a szálláshelyre. 10. nap: reggeli után egész napos, hajós kirán du - lás ebéddel a világ legnagyobb korallzátonyához (Great Barrier Reef), amely kb km hosszan nyúlik el Queensland partjainak közelében. Szállás Cairnsben. 11. nap: egész napos kirándulás ebéddel Kuranda esôerdôbe. A híres panoráma vonat 15 alagúton halad át, az utat látványos vízesések, buja zöld esôerdôk tarkítják. A vonatút végén ebéd Kuranda faluban, ahol az ôslakosok, az aboriginálok kultu rális központja található. Szállás Cairnsben. 12. nap: transzfer a repülôtérre, elutazás Bécsbe két átszállással. 13. nap: megérkezés Bécsbe. árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülôjáratokkal, átszállásokkal Bécs Sydney Alice Springs Cairns Bécs útvonalon turista - osztályon 4 éjszakai szállás Sydney-ben, 1 éj - szakai szállás Alice Springsben, 1 éjszakai szállás a Kings Canyonban, 1 éjszakai szállás Ayers Rockban és 3 éjszakai szállás Cairnsben három - csillagos szállodákban, reggelivel 2 ebéd a prog - ramleírás szerint repülôtér szálloda közötti transzferek a programban leírt kirándulások és városnézések autóbusszal baleset-, betegségés poggyász biztosítás út lemondási biztosítás magyar idegenvezetô január , március : Ft/fô Ft/fô Repülôtéri illeték: Ft/fô 22 Vízum: magyar állampolgároknak vízumhoz a haza - utazás dátumától számítva még 6 hónapig érvé - nyes útlevél szükséges. A magyarországi Ausztrál Nagykövetség már nem fogad be vízumkérel - meket. Magyar állampolgárok és magyarországi lakosok számára a vízumkérelmek befogadása elektronikus formában történik az internetes evisa szolgáltatás keretében. Minimum létszám: 20 fô.

20 1. nap: elutazás menetrend szerinti repülô jára - tokkal, átszállással Mexikóvárosba. A megérkezést követôen transzfer a szállodába, szállás. 2. nap: reggeli után városnézés az aztékok alapí - totta, több mint 2000 méter magasságban fekvô metropoliszban. A történelmi városrészben a spa - nyol idôket idézô fôtér a Zocalo a Katedrális épületével, a Szépmûvészetek Palotája, a Chapul - tepec park az Antropológiai Múzeummal, ahol egyedülálló mûkincsgyûjtemény látható. Vacsora és szállás Mexikóvárosban. 3. nap: reggeli után egész napos kirándulás Teotihuacan azték romvárosába. A páratlan arche - ológiai terület négyzethálós alaprajza a központi Halottak útja köré fûzôdik, amelynek végén a Holdpiramis emelkedik, legnagyobb épülete a Nappiramis. Visszaútban Guadalupe, Mexikó legláto ga - tottabb búcsújáróhelyének megtekintése. Szállás Mexikóvárosban. 4. nap: reggeli után utazás autóbusszal Acapul - cóba, útközben pihenôvel Cuernavacában. Szállás Acapulcóban nap: reggeli a szállodában, szabad program vagy fakultatív kirándulások. Szállás Acapulcóban. 9. nap: reggeli a szállodában, utazás autóbusszal a híres ezüstvárosba, Taxcóba. Délután város nézés. Szállás Taxcóban. Azték Mexikó Körutazás acapulcói nyaralással 10. nap: reggeli után utazás Mexikóvárosba, a re - pülôtérre. Elutazás menetrend szerinti repülôjára - tokkal, átszállással Budapestre. 11. nap: megérkezés Budapestre a menetrend szerint. árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülôjáratokkal, átszállással Budapest Mexikó - város Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal 9 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel programok belépôjegyekkel beteg - ség-, baleset- és poggyász biztosítás útlemondási biztosítás magyar idegenvezetô január 25. február 4. : Ft/fô Ft/fô pótágyon: Ft/fô Fakultatív kirándulások ára (min. 10 fô esetén): Fél napos városnézés Acapulcóban: Ft/fô Fél napos hajókázás az Acapulco-öbölben, ebéddel:: Ft/fô Fiesta Mexicana: Ft/fô Félpanzió (8 vacsora) felára: Repülôtéri illeték: Minimum létszám: 20 fô Ft/fô Ft/fô 23

KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN. Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02.

KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN. Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02. KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02. KUALA LUMPUR MODERN ÉS RÉGI ARCA, MALACCA GYARMATI EMLÉKEI,

Részletesebben

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN Bali az indonéz szigetvilág gyönyörű szigete, egyedi, színes, spirituális kultúrájáról ismert. Számos szertartása és szokása, ami több

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Opatija autóbusszal VÁROSLÁTOGATÁS. Szilveszter a Monarchia kedvelt üdülôhelyén

Opatija autóbusszal VÁROSLÁTOGATÁS. Szilveszter a Monarchia kedvelt üdülôhelyén Opatija autóbusszal Szilveszter a Monarchia kedvelt üdülôhelyén 1. nap: elutazás Budapestrôl a kora reggeli órák - ban Opatijába. Megérkezés a késô délutáni órák ban. A szálláshely elfoglalása, ezt követôen

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

NEPÁL ÓRIÁSKÖRÚT. 2015. május 27. 2015. június 6. 2015. szeptember 19. 2015. szeptember 29.

NEPÁL ÓRIÁSKÖRÚT. 2015. május 27. 2015. június 6. 2015. szeptember 19. 2015. szeptember 29. NEPÁL ÓRIÁSKÖRÚT 2015. május 27. 2015. június 6. 2015. szeptember 19. 2015. szeptember 29. Kathmandu Pokhara Chitwan Nemzeti Park Patan Bhaktapur Nagarkot Részvételi díj: 474.900,- Ft/fő-től 11 nap / 9

Részletesebben

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Időpontok: 2014.03.12. 111.000,-Ft/Fő 2014.04.02. 117.400,-Ft/Fő 2014.04.16. 123.900,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Ellátás : félpanzió Utazás: Autóbusszal Szállás 1 / 5 Szállás: 1-1 éjszaka

Részletesebben

PlanetHungary Travel Agency

PlanetHungary Travel Agency PlanetHungary Travel Agency H-1073 Kertész u. 43. Budapest, Hungary; Tel: +36-1-411-1882; info@planethungary.com U-000520 Shanghai-Tibet-Yunnan-Hongkong 1. nap: Budapest ( 2012. október 20. ) Indulás Budapestről

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

Portugália. Az európai kontinens legnyugatibb országa

Portugália. Az európai kontinens legnyugatibb országa Portugália Közlekedés: a TAP portugál lé - gitársaság menetrend sze rint közlekedô járataival Buda pest Lisszabon Buda pest útvonalon. hónap C C C óra nap V. VI. VII. VIII. IX. X. 21 24 25 27 25 22 13

Részletesebben

Kolumbia és Argentína augusztus szeptember 2-ig

Kolumbia és Argentína augusztus szeptember 2-ig G-Management FIP 2016 Kongresszus és kísérőprogamjai Áraink tájékoztató jellegűek és a jelentkezések beérkezési idejének függvényében változhatnak - különösen a repülőjegy tekintetében! Utazás: Utazás

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Azték Mexikó - Acapulco üdüléssel

Azték Mexikó - Acapulco üdüléssel Azték Mexikó - Acapulco üdüléssel AZ AZTÉK KULTÚRA NYOMÁBAN Acapulco üdüléssel 2017. április 9 18.(10 nap, 8 éjszaka) 389.000.-Ft/fő + járulékos költség 145.000.-Ft/fő Az ősi maják egy varázslatos világot

Részletesebben

Fakultatív programok Negombo-ból

Fakultatív programok Negombo-ból Colombo biciklivel Túra vége: 10.30 7400 Kaposvár, Fő u. 53. Telefon: 82/511 190, 82/511 191, 82/526 584 Telefax: 82/ 526 585 E-mail: anita@jetwing.hu Eng. szám: U 000387 Adószám: 13097417-2-14 Fakultatív

Részletesebben

Földrajzi Éghajlata történelme: Borravaló: Lakosság: Öltözködés: Val ás: Nyelv: Ételek-italok: Idôeltolódás: Biztonság: Egészségügyi tanácsok:

Földrajzi Éghajlata történelme: Borravaló: Lakosság: Öltözködés: Val ás: Nyelv: Ételek-italok: Idôeltolódás: Biztonság: Egészségügyi tanácsok: 3,3 millió km 2 területével a Föld hetedik legnagyobb országa, hazánknál 35-ször terjedelmesebb. Fôvárosa Újdelhi. Mesés gazdagsága és színes kultúrája évszázadokon keresztül lenyûgözte a felfedezôket

Részletesebben

Nyári és ôszi ajánlataink

Nyári és ôszi ajánlataink Nyári és ôszi ajánlataink 2012 Mediterrán üdülések Észak-Görögország, Sarti és Nei Pori 2-3-4 fős stúdiók, 4-6 fős apartmanok egész szezonban, kedvező áron foglalhatók. Keresse folyamatosan megújuló akcióinkat!

Részletesebben

Gaudi nyomában Barcelona Róma a Tevere partján Szentpétervár, a cárok városa Városlátogatások vonattal Prága Ljubljana München Salzburg

Gaudi nyomában Barcelona Róma a Tevere partján Szentpétervár, a cárok városa Városlátogatások vonattal Prága Ljubljana München Salzburg 18 Városlátogatások Barcelona Róma Szentpétervár Prága Ljubljana München Salzburg Gaudi nyomában Barcelona Róma a Tevere partján Szentpétervár, a cárok városa Városlátogatások vonattal Prága Ljubljana

Részletesebben

Körutazások. Csehország Szlovákia Lengyelország Románia Ukrajna Szlovénia Olaszország Portugália Kanada USA Indonéza

Körutazások. Csehország Szlovákia Lengyelország Románia Ukrajna Szlovénia Olaszország Portugália Kanada USA Indonéza Hosszú hétvége Prágában Barangolás a Felvidék várainál Látogatás Dél-Lengyelországban Pillantás Erdélyre Történelmi emlékeink nyomában Kárpátalján Szlovénia rejtett kincsei 4 Körutazások Csehország Szlovákia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK V.:

TARTALOMJEGYZÉK V.: TARTALOMJEGYZÉK V.: 2017.05.24. Út, program megnevezése oldal Tartalomjegyzék 1 Vietnam magyarul (is ) 2 Körutak 3 - Vietnamm kincsei 3 - Vietnam tájai és népei 4 - Vietnam és Kambodzsa kincsei 5 - Vietnam

Részletesebben

Planet Hungary Utazásszervező iroda H-1073 Kertész u. 43. Budapest, Hungary Tel: +36-1-411-1882; info@planethungary.com

Planet Hungary Utazásszervező iroda H-1073 Kertész u. 43. Budapest, Hungary Tel: +36-1-411-1882; info@planethungary.com Planet Hungary Utazásszervező iroda H-1073 Kertész u. 43. Budapest, Hungary Tel: +36-1-411-1882; info@planethungary.com Bali röviden, majd hajóút Komodo szigetéig 1. nap: Budapest Indulás Budapestről átszállással

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

2012 NYÁR. Földközi- és Északi-tengeri hajóutak

2012 NYÁR. Földközi- és Északi-tengeri hajóutak 2012 NYÁR Földközi- és Északi-tengeri hajóutak Kulturális körutazások ínyenceknek Anglia, Ausztria, Baltikum, Brazília Csehország, Erdély, Kína, Lengyelország Németország, Olaszország, Oroszország Portugália,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

utazási ajánlatok Brazília 2014

utazási ajánlatok Brazília 2014 utazási ajánlatok Brazília 2014 A játék, amely összeköti a világ országait! A 2014-es brazíliai világbajnokság minden idők legkülönlegesebb földrajzi és kulturális kalandját, páratlan futballélményét kínálja,

Részletesebben

AEROVIVA CHARTER JÁRATOK: TÉLBŐL NYÁRBA, ÁTSZÁLLÁS NÉLKÜL!

AEROVIVA CHARTER JÁRATOK: TÉLBŐL NYÁRBA, ÁTSZÁLLÁS NÉLKÜL! AEROVIVA CHARTER JÁRATOK: TÉLBŐL NYÁRBA, ÁTSZÁLLÁS NÉLKÜL! AKCIÓ*, AMIG A KÉSZLET TART! AFRIKÁBAN, ANGKORBAN ÉS A KÖRUTAZÁSOK SORÁN AZ ELLÁTÁS BENNE VAN AZ ÁRBAN! AFRIKA *max 1000 utas részére, érkezési

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

FEDEZZE FEL ITÁLIÁT VELÜNK!

FEDEZZE FEL ITÁLIÁT VELÜNK! FEDEZZE FEL ITÁLIÁT VELÜNK! PONTOSSÁG, SZAKÉRTELEM, ALACSONY ÁRAK OLASZ SZÁLLÁS AJÁNLATAINK A következő akciós kempingeket ajánljuk az utószezonban: AZ ÁRAK MAXIMUM 4 FŐ/MOBILHOME ESETÉN ÉRVÉNYESEK! MINIMUM

Részletesebben

TÖRÖKORSZÁG ÜDÜLÉSEK 2011. NYÁR-ÔSZ BÓNUSZ AKCIÓS ELÔFOGLALÁSI ÁRKATALÓGUS ÉRVÉNYES: 2011. MÁRCIUS 1.

TÖRÖKORSZÁG ÜDÜLÉSEK 2011. NYÁR-ÔSZ BÓNUSZ AKCIÓS ELÔFOGLALÁSI ÁRKATALÓGUS ÉRVÉNYES: 2011. MÁRCIUS 1. 0. NYÁR-ÔSZ TÖRÖKORSZÁG ÜDÜLÉSEK ÓNUSZ KIÓS ELÔFOGLLÁSI ÁRKTLÓGUS ÉRVÉNYES: 0. MÁRIUS. bónusz árkatalógus a est Reisen 0-es nyár-ôsz Törökország katalógusának feltétlen és szerves részét képezi új kedvezményes

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

tel: web:

tel: web: - 2017 - Merry Christmas, your Lordship! Exkluzív adventi HOSSZÚ HÉTVÉGE Angliában Utazás időpontja: 2017. december 7-10. Utazás hossza: 4 nap/3 éj Létszám (min-max): 10-12 fő Részletes program 1. nap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PlanetHungary Travel Agency. Peking, Xi'an és Shanghai

PlanetHungary Travel Agency. Peking, Xi'an és Shanghai PlanetHungary Travel Agency H-1073 Kertész 43. Budapest, Hungary; Tel: +36-1-321-4052; mail: info@planethungary.com www.planethungary.com Peking, Xi'an és Shanghai 1. nap: Budapest Peking Indulás Budapestről

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Kerala, a földi Paradicsom - 9 nap / 8 éjszaka

Kerala, a földi Paradicsom - 9 nap / 8 éjszaka Kerala, a földi Paradicsom - 9 nap / 8 éjszaka Kerala India dél-nyugati részén fekvı állam, a Kókuszpálmák Földje-ként is emlegetik. A Backwaters a tengertıl a szárazföldbe nyúló lagúnák, csatornák, folyók,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

PlanetHungary Travel Agency

PlanetHungary Travel Agency PlanetHungary Travel Agency H-1073 Kertész u. 43. Budapest, Hungary; Tel: +36-1-411-1882; info@planethungary.com U-000520 Vietnám szabadon 1. nap: Budapest Indulás Budapestről. 2. nap: Saigon (Ho Chi Minh

Részletesebben

Irán. Perzsa emlékek. Szállás Isfahánban.

Irán. Perzsa emlékek. Szállás Isfahánban. Irán Perzsa emlékek 1. nap elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással a mintegy 14 millió lakosú iráni fővárosba, Teheránba. Éjszaka a repülőgépen. 2. nap érkezés a kora reggeli órákban.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Bali. ÜdÜlőhelyek. ejtik a messzi földről érkező turistákat.

Bali. ÜdÜlőhelyek. ejtik a messzi földről érkező turistákat. Bali A Jáva és Lombok között fekvő Bali az indonéz szigetvilág legszebb és legkedveltebb úti célja. A vulkanikus hegyek, a zöldellő teraszos rizsföldek, az egzotikus, buja növényzet, a inomhomokos strandok,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

PlanetHungary Travel Agency. Chengdu, majd Yunnan és Dél-Kína kincsei szabadon

PlanetHungary Travel Agency. Chengdu, majd Yunnan és Dél-Kína kincsei szabadon PlanetHungary Travel Agency H-1073 Kertész u. 43. Budapest, Hungary; Tel: +36-1-411-1882; info@planethungary.com Chengdu, majd Yunnan és Dél-Kína kincsei szabadon Ismét egy olyan utat ajánlunk Önöknek,

Részletesebben

Körutazás Izraelben. 185 000 Ft/fő 237 000 Ft/fő 178 000 Ft/fő. 192 000 Ft/fő 245 000 Ft/fő 183 000 Ft/fő

Körutazás Izraelben. 185 000 Ft/fő 237 000 Ft/fő 178 000 Ft/fő. 192 000 Ft/fő 245 000 Ft/fő 183 000 Ft/fő Körutazás Izraelben 1. nap elutazás Budapestről Tel Avivba menetrend szerinti repülőjárattal, érkezés után transzfer autóbusszal Haifába, vacsora és szállás. 2. nap reggeli után egész napos autóbuszos

Részletesebben

2015. május RIO 2016 OLIMPIA

2015. május RIO 2016 OLIMPIA Engedélyszám: U 000390 Molnár Kriszta sportutak Tel: +361 999 1446 Fax: +361 345 1566 E-mail: kmolnar@tensi.hu Kovács Mónika sportutak Tel: +361 345 1589 Fax: +361 345 1566 E-mail: mkovacs@tensi.hu 2015.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással a mintegy 14 millió lakosú iráni fővárosba, Teheránba. Éjszaka a repülőgépen.

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással a mintegy 14 millió lakosú iráni fővárosba, Teheránba. Éjszaka a repülőgépen. Irán Perzsa emlékek 1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással a mintegy 14 millió lakosú iráni fővárosba, Teheránba. Éjszaka a repülőgépen. 2. nap Érkezés a kora reggeli órákban.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

UTAZÁSI IRODA www.missziotours.hu

UTAZÁSI IRODA www.missziotours.hu UTAZÁSI IRODA UTAZÁSI AJÁNLATAINK 2010 2011 ŐSZ I TÉL I és TAVASZ-ELŐZETES I 2 Jót, s jól! ZARÁNDOKLAT CZESTOCHOWABA FELVIDÉK ÉS DÉL-LENGYELORSZÁG NEVEZETESSÉGEIVEL 2010. október 14-17. (4 nap / 3 éj)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől,

MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől, MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől, Ez a méltán népszerű sziget az egyik legrégebben átadott üdülőhely. Eredetileg

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR Ahol magad is legendára találsz Nyírbátor, mint Legendás Helyszín bemutatása: Nyírbátor legendás múltja nagyban köthető a sárkányokhoz, mivel a Sárkány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben