A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS"

Átírás

1 Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: LLP HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány (közlemény) a szerzı nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetı felelıssé az abban foglaltak bárminemő felhasználásért. A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS Modulvezetı: Ping ZHENG (UK) További modultagok: Éva KRISZT SÁNDORNÉ (HU) Szilvia ÁCS (HU) Péter KRESALEK (HU) Guy WALTER (FR-UPX) Anatoli BEIFERT (DE) Fatima MEGDOUD (FR-ESCEM) További szerzık, a korábbi projekt modultagjai 1 : Tamás BOGNÁR (HU) Péter KRESALEK (HU) Jan DEGADT (BE) Francine L HELGOUALC H (FR) 1 A tananyag tartalma az alábbi szerzők korábbi munkájára alapozva készült: Jan Degadt (vezető), Francine L Helgoualc h, Tamás Bognár and Péter Kresalek 1

2 TARTALOMJEGYZÉK A) MODUL SPECIFIKÁCIÓ... 5 B) INDIKATÍV TARTALOM... 8 BEVEZETÉS... 8 A modul struktúrája és fejezetei FEJEZET: ÁLTALÁNOS KERETEK A vállalkozó A vállalkozás sajátos helyzete Gyakorlatok FEJEZET: A VÁLLALKOZÁS Bevezetés Az üzleti ötlet átültetése a vállalkozásba A stratégiai menedzsment elemei Termék Az üzlet elhelyezkedése A küldetés A vállalkozás belső és külső környezete Különleges vállalkozási formák Franchise Családi vállalkozások Gyakorlatok FEJEZET: JOGI KÖRNYEZET Általános szempontok Jogi sajátosságok Magyarországon Jogszabályi környezet Társasági formák Vállalkozás (társaság) alapítás folyamata A vállalkozások működésével kapcsolatos fontosabb jogi sajátosságok Jogi sajátosságok Franciaországban The intellectual and industrial property rights Jogi keretrendszer és tevékenység A jogi forma A vállalakozó jogállása A jogi forma kiválasztásának kritériumai Jogi sajátosságok Németországban Általános jogi környezet Vállalkozás alapításának jogi folyamata A vállalkozások jogi formája Jogi sajátosságok az Egyesült Királyságban Általános Jogi környezet Vállalkozás alapításának jogi folyamata Gyakorlatok FEJEZET: PIAC Bevezetés A piacelemzés korlátai

3 4.2. Miért van szükség piacelemzésre? A vásárlók jellemzői Termék iránti szükségletek Termékértékesítés: értékesítési formák, idő, hely, mennyiség Információ gyűjtése Létező információ Minta Kérdőív Az információ megbízhatósága Analízis Szintézis Gyakorlatok FEJEZET: VERSENY Bevezetés Szektorelemzés Versenytársak elemzése A piac struktúrája Azonosítsuk versenytársainkat! Gyakorlatok FEJEZET: FINANSZÍROZÁS Bevezetés Pénzügyi terv Tartós szükségletek (eszközök) A működő tőke és a működő tőke-szükséglet Pénzügyi források Megoldások a tőkeszükségletre Személyi kölcsön Befektetők Pénzügyi segítség Hitelek Forgalomelszámolás Értékpapír terv Fedezeti pont Gyakorlatok FEJEZET: ÜZLETI TERV ÜZLETI TERVEZÉS A tervezés általános kérdései A tervezés fajtái, a vállalkozások tervezési rendszere A tervezés információi Az üzleti terv összeállítása Az üzleti terv szükségessége, az üzleti tervezés gyakorlatának kialakulása Az üzleti tervvel szemben támasztott fontosabb követelmények Induló vállalkozás üzleti terve, ajánlott tervstruktúra Az üzleti terv tartalma, fejezetei Bevezető oldal Vezetői összefoglaló Iparágelemzés háttérelemzés A vállalkozás bemutatása

4 Marketingterv Működési terv Szervezeti terv Kockázatbecslés Pénzügyi terv Függelék Gyakorlatok MELLÉKLET: ESETTANULMÁNYOK Esettanulmány Esettanulmány Esettanulmány

5 A) MODUL SPECIFIKÁCIÓ A modul leírása A modul bemutatja a hallgatóknak a vállalkozásalapítás legfontosabb elemeit. Megismerteti a hallgatókat a vállalkozásfejlesztés elméleti és gyakorlati jellemzőivel mind gazdasági, mind viselkedési szempontból. A modul lefedi a vállalkozások, vállalkozási formák, a marketing, a pénzügyi, a jogi környezet, a verseny és az üzleti tervezés területeit; mindezeknek a legfontosabb tényezőknek és feladatoknak az ismerete biztosíthatja egy új vállalkozás sikeres megalapítását. Együtt a legfontosabb kötelező és ajánlott irodalmakkal, válogatott esettanulmányok és gyakorlatok segítik a hallgatókat a vállalkozásindítással és a növekedési folyamatokkal kapcsolatos kulcskérdések megismertetésében. A modul céljai A modul fő céljai, hogy képessé tegyék a hallgatókat a vállalkozásalapítási folyamattal kapcsolatos legfontosabb fogalmak megértésében és felismerésében, a vállalkozók megértésétől kezdve a lehetőségek felismerésén, értékelésén keresztül az üzleti tervezésig és a megvalósításig. A vállalkozóság, a vállalkozói képesség 2 korai megismerése és elsajátítása, az üzleti funkciók és az üzleti környezet megértése segíthetik a hallgatókat a felkészülésben az üzleti ötletek megvalósítására, a lehetőségek kihasználására a változó üzleti világban. A modul sikeres elsajátításával a hallgatók képesek lesznek: Megérteni, miért és hogyan indítsák be saját vállalkozásukat; Az üzleti lehetőségek felismerésére és elemzésére; Új üzleti ötletek fejlesztésére és azok megvalósíthatóságának tesztelésére; A különböző vállalkozási formák és a jogi környezet megértésére; Az új üzlet beindítása kapcsán felmerülő marketingfeladatok megértésére; A pénzügyi és egyéb tényezők szerepének megértésére, amiket például a stratégiai döntések játszanak a vállalkozás indítása és növekedése során; A kulcsképességek fejlesztésére az írásos kommunikáció, az üzleti tervezés területén, valamint a tanulás és teljesítmény tökéletesítésében. Tanítási és tanulási módszerek Az alábbi tanulási és tanítási módszerek jellemzik a kurzus pedagógiai struktúráját: előadások; szemináriumok; esettanulmányok; tanórai gyakorlatok; csapatmunka feladatok; 2 entrepreneurship 5

6 Értékelés A modul együttesen két részben kerül értékelése, egy írásbeli dolgozat és egy félév végi zárthelyi vizsga által. Egyéni feladat: üzleti terv készítése (50%-os súllyal) a feladat középpontjában egy új vállalkozás beindítását megelőző üzleti terv készítése és az új vállalkozás funkcionális szempontú elemzése áll majd. Vizsga (50%-os súllyal) a félév végén tartandó vizsga során értékelésre kerül, hogy a hallgatók mennyiben értették meg a vállalkozásalapítással kapcsolatos fogalmakat és kulcskérdéseket. Struktúra és indikatív tartalom 1. Fejezet Általános keretek (1) A vállalkozó bemutatása: jellemzők és tulajdonságok, motiváció és kockázat kezelési képesség, fantázia és kreativitás, lehetőségek felismerése és erőforrások kiaknázása, önértékelés fontossága. (2) A vállalkozás sajátos helyzetének kérdése kiterjed a magánvállalkozásra, a vállalkozásra, mint szervezetre, az üzleti célokra, a nyereségorientált gondolkodásra. 2. Fejezet A vállalkozás (1) A vállalkozás arra fókuszál, hogyan ültessen át egy üzleti ötletet a vállalkozásba. Ez lefedi a stratégiai menedzsment kulcskérdéseit, mint a termék, az üzlet elhelyezkedése és a küldetés. (2) A vállalkozás külső és belső környezete, valamint a vállalkozások különleges formái: franchise és családi vállalkozások. 3. Fejezet Jogi környezet (Nemzeti specifikációk) (1) Jogi kérdések általános szempontjai a vállalkozásindítás kapcsán. (2) Négy ország sajátosságai: Magyarország, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság. 4. Fejezet - Piac (1) A piacelemzés korlátai (2) Piac szegmentáció (3) A piacelemzés középpontjában a fogyasztók jellemzőinek, valamint a termék iránti szükséglet és kereslet magyarázata áll. (4) Információgyűjtés meglévő információkból és mintákból. (5) Az információk megbízhatósága (6) Marketing tervek (7) Analízis és szintézis 5. Fejezet - Verseny (1) A szektorelemzés elsősorban az információforrásokat, az iparág-specifikus és a cégspecifikus tényezőket. 6

7 (2) A versenytárs elemzés biztosítja az információforrások értelmezését, a versenytársak azonosítását és a versenyképességi stratégiákat. 6. Fejezet - Finanszírozás (1) A pénzügyi tervhez tartozik a tartós szükségletek, a pénzügyi erőforrások és a működő tőke kérdése. (2) Megoldások a tőkeszükségletre: befektetők és pénzügyi segítség (3) Pénzügyi tervezés: forgalom-elszámolás, pénzforgalmi terv és fedezeti pont 7. Fejezet Az üzleti terv Üzleti tervezés (1) A tervezés általános szempontjai (2) A tervezés fajtái, a vállalkozások tervezési rendszere (3) A tervezés információi és eszközei (4) Az üzleti terv Ajánlott irodalom Barringer, B. and Ireland, D. (2008), Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, International Edition: 2 nd Ed., New York: Pearson Higher Education. Bridge, S., O Neill, K., & Cromie, S. (2003), Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business, 2 nd Ed. London: Palgrave Macmillan. Burns, P. (2007), Entrepreneurship and Small Business, 2 nd Ed. Basingstoke: Palgrave. Deakins, D. and Freel, M. (2005), Entrepreneurship and Small Firms, 4 th ed. London: McGraw-Hill. Kuratko, D.F. and Hodgetts, R.M. (2007), Entrepreneurship: theory, process, practice, 7 th Ed. Mason: Thomson South-Western. Porter, M. E. (1980), Competitive Strategy: techniques for analysing industries and competitors, New York: The Free Press. West, D., Ford, J. and Ibrahim, E. (2006), Strategic Marketing: creating competitive advantage, Oxford: Oxford University Press. Wickham, P. A. (2004), Strategic Entrepreneurship: A Decision-Making Approach to New Venture Creation and Management, 3 rd Ed. London: Prentice-Hall. Tudományos folyóiratok Journal of Business Venturing Entrepreneurship: Theory and Practice Journal of Small Business Management Journal of Small Business and Enterprise Development International Journal of Management and Enterprise Development Egyéb kiadványok The Financial Times The Economist Harvard Business Review 7

8 B) INDIKATÍV TARTALOM BEVEZETÉS Azért kezdünk vállalkozásba, hogy sikeresek legyünk. A siker alapvetően két tényezőn múlik: a vállalkozó személyiségén és a vállalkozás üzleti teljesítményén. Vállalkozást indítani és vállalkozónak lenni több mint művészet, vagy tudomány. Akár csak az valódi művészetekben, mint a festészet, a zene vagy a szobrászat, több dolog együttes kombinációjáról van szó. Egyaránt fontos a tanulási képesség, a tapasztalat és jól kialakított munkagyakorlat. Egy jó művésznek tehetségesnek kell lennie. Lehet, hogy jó oktatásban részesült, de a siker mégis rengeteg munkát és gyakorlást követel meg tőle. Ez a helyzet a vállalkozások esetében is. A legtehetségesebb vállalkozók egyaránt lehetnek tanult emberek, de akár olyanok is akik kibuktak az iskolából. Mindkét esetben végig kell járniuk egy tanulási folyamatot. Ez a kurzus nem garantálja, hogy vállalkozása sikeres lesz, de segítséget nyújt a sikerhez vezető úton. Ha szeretne vállalkozást indítani, kurzusunkkal segíteni kívánunk Önnek a helyes megoldások kiválasztásában, hogy elkerülhesse a buktatókat. Ha Ön nem vállalkozó, akkor is sok esetben kerülhet kapcsolatba más vállalkozókkal, beszállítóként, kisvállalkozás alkalmazottjaként vagy akár egy pénzügyi intézmény vezetőjeként. Ez a kurzus segíteni fog Önnek abban, hogy megismerje és megértse a vállalkozók igényeit, ambícióit. Az első fejezetben megvizsgáljuk az általános kereteket és az első sikertényezőt: a vállalkozót magát. A második fejezetben áttekintjük a második sikertényezőt: a vállalkozást. Figyelmet fordítunk majd a vállalkozásra és környezetére illetve néhány, jellemző vállalkozási formára (például a franchise vagy a családi vállalkozások). Mikor valaki vállalkozásba kezd, számtalan esetben kapcsolatba kerül a hatóságokkal. Az erre vonatkozó ismereteket osztjuk meg Önnel a harmadik fejezetben. A negyedik és az ötödik fejezetben magyarázzuk el a termékekkel/szolgáltatásokkal, vevőkkel és versenytársakkal kapcsolatos tudnivalókat. A hatodik fejezetben a vállalkozás növekedéséhez szükséges tőkéről, a források lehetséges feltárásáról olvashat. Végezetül, megkíséreljük a felhalmozott elméleti ismereteket átültetni a gyakorlatba. A vállalkozás beindításához, szükség van egy jól felépített üzleti tervre, mely az utolsó fejezet témája lesz. A modul struktúrája és fejezetei 1. Fejezet: Általános keretek 1.1. A vállalkozó 1.2. A vállalkozás sajátos helyzete 2. Fejezet: A vállalkozás Bevezetés 2.1. Az üzleti ötlet átültetése a vállalkozásba 2.2. A stratégiai menedzsment elemei 8

9 Termék Az üzlet elhelyezkedése A küldetés 2.3. A vállalkozás belső és külső környezete 2.4. Különleges vállalkozási formák Franchise Családi vállalkozások 3. Fejezet: Jogi környezet 3.1. Általános szempontok 3.2. Jogi sajátosságok Magyarországon Jogszabályi környezet Társasági formák Vállalkozás (társaság) alapítás folyamata A vállalkozások működésével kapcsolatos fontosabb jogi sajátosságok 3.3. Jogi sajátosságok Franciaországban A szellemi és ipari tulajdonjogok Jogi keretrendszer és tevékenység A jogi forma A vállalakozó jogállása A jogi forma kiválasztásának kritériumai 3.4. Jogi sajátosságok Németországban Általános jogi környezet Vállalkozás alapításának jogi folyamata A vállalkozások jogi formája 3.5. Jogi sajátosságok az Egyesült Királyságban Általános jogi környezet A vállalkozásalapítás jogi folyamata 4. Fejezet: Piac Bevezetés 4.1. A piacelemzés korlátai 4.2. Miért van szükség piacelemzésre? A fogyasztók jellemzői Termék iránti szükségletek Termékértékesítés: értékesítési formák, idő, hely, mennyiség 4.3. Információ gyűjtése Létező információ Minta Kérdőív 4.4. Az információ megbízhatósága 4.5. Analízis 4.6. Szintézis 5. Fejezet: Verseny Bevezetés 5.1. Szektorelemzés 9

10 5.2. Versenytársak elemzése A piac struktúrája Azonosítsuk versenytársainkat! 6. Fejezet: Finanszírozás Bevezetés 6.1. Pénzügyi terv Tartós szükségletek A működő tőke és a működő tőke-szükséglet Pénzügyi források 6.2. Megoldások a tőkeszükségletre Személyi kölcsön Befektetők Pénzügyi segítség Hitelek 6.3. Forgalom elszámolás 6.4. Értékpapír terv 6.5. Fedezeti pont 7. fejezet: Az üzleti terv üzleti tervezés 7.1. A tervezés általános kérdései 7.2. A tervezés fajtái, a vállalkozások tervezési rendszere 7.3. A tervezés információi 7.4. Az üzleti terv összeállítása Az üzleti terv szükségessége, az üzleti tervezés gyakorlatának kialakulása Az üzleti tervvel szemben támasztott fontosabb követelmények Induló vállalkozás üzleti terve, ajánlott tervstruktúra Az üzleti terv tartalma, fejezetei Bevezető oldal és tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Iparágelemzés Vállalkozás bemutatása Marketingterv Működési terv Szervezeti terv Kockázatbecslés Pénzügyi terv Függelék Melléklet: Esettanulmányok 10

11 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS KERETEK 1.1. A vállalkozó 1.2. A vállalkozás sajátos helyzete 1.1. A vállalkozó A vállalkozó az a személy, aki saját kockázatára, saját vagyonával, jövedelemszerzés érdekében üzleti tevékenység végez. Sajátos helyzete elsősorban a kockázatvállalásból adódik, hiszen a munkavállalóval szemben saját vagyonával felel azokért a döntéseiért, amelyet vállalkozása működtetése érdekében nap mint nap kénytelen meghozni. A felelősség helytállást jelent valamely döntésért, magatartásért, cselekedetért. A vállalkozó felelősségvállalása saját vagyona tekintetében kiemelkedő, saját és alkalmazottainak döntései, tevékenysége kapcsán, ugyanis döntéseinek, a vállalkozás működésének eredményessége saját vagyonának bővülésében vagy éppen annak csökkenésében, szűkülésében jelentkezik. A vállalkozó nem tudja áthárítani a felelősségét, illetve kockázatviselő szerepét. Éppen ezért a vállalkozónak rendelkeznie kell azokkal a tulajdonságokkal és készségekkel, amelyek lehetővé teszik a kockázatok elviselését, kezelését, problémás helyzetek megoldását. A sikeres vállalkozóval szemben többféle követelmény is megfogalmazható, amelyek leginkább személyes tulajdonságai, készségei tekintetében adhatók meg. Ilyenek lehetnek többek között: önbizalom, önállóság, nyitottság, kitartás, gyakorlatias, kezdeményezőképesség, kreativitás, jó problémamegoldó képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, jó szervezőkészség, rugalmasság, megfelelő (reális) értékítélet. igény új ismeretek megszerzésére profitorientált gondolkodásmód A vállalkozók egy része valamilyen új ötlet birtokában, illetve egy lehetséges piaci rés felismeréséből és kitöltéséből adódó előnyök reményében kezd indít vállalkozást. Egy másik körbe tartozó vállalkozókat kedvező lehetőségek hiányában, illetve a lehetőségek felismerésének hiányában inkább elsősorban külső körülmények hatására egyfajta kényszer vezérli valamilyen vállalkozás megindítására. A lényegi különbség ellenére alapvetően mindkét kör azonos céllal, elvárással indítja meg a vállalkozását: céljuk a nyereség (hozam) elérése és saját anyagi biztonságuk (anyagi háttér) megteremtése. Mindezért a 11

12 vállalkozó hajlandó, adott esetben kénytelen különböző mértékben kockázatot vállalni. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a vállalkozó befektetése lehet jövedelmező, azaz a befektetés megtérülése mellett profit is keletkezhet, ugyanakkor fel kell rá készülnie, hogy a befektetése lehet veszteséges is, amely befektetésének, vagyonának részleges, súlyosabb esetben teljes elvesztését jelentheti. A vállalkozói, befektetői gyakorlat egyértelműen azt mutatja, hogy a nagyobb hozammal kecsegtető befektetések általában sokkal jelentősebb kockázattal járnak mint a biztosabbnak tűnő, de jóval alacsonyabb jövedelmezőségű üzletek. A megalapozott vállalkozói, tulajdonosi döntések csak úgy biztosíthatók, ha a vállalkozó tisztában van saját tulajdonságaival, képességeivel, azaz képes a reális önértékelésre. Az önmagunkról helytelenül kialakított kép számos rossz döntést eredményezhet, többek között akár azt is lényegesen befolyásolhatja, hogy a vállalkozó helyesen határozza-e meg azt a területet, ahol vállalkozni kíván A vállalkozás sajátos helyzete A vállalkozó dönthet úgy, hogy egyedül egyéni vállalkozóként valósítja meg ötletét, és választhatja azt is, hogy mások képességeit, szakismeretét, tudását felhasználva, szervezeti keretek között indítja el vállalkozását. Ez utóbbi esetben a vállalkozónak el kell fogadnia azt, hogy egyes esetekben részben másokra van utalva, ugyanakkor befektetésének kockázata továbbra is őt érinti. A szervezet létrehozását indokolhatja a vállalkozó szakismereteinek, tapasztalatainak korlátossága, hiányossága, ugyanakkor az is, ha az ötlet beválik és az üzleti tevékenységében megvan a bővülés lehetősége. A tevékenység bizonyos nagyságrendje megköveteli a szervezet létrehozását. A vállalkozó célja a profit elérése illetve maximalizálása. Minden döntésének ez áll középpontjában, így annak elhatározása is, hogy a hozamszerzés érdekében alakítja ki illetve növeli a szervezetet. A profitszerzés érdekében a vállalkozónak tisztában kell lennie a vállalkozás környezetével, annak és saját lehetőségeivel, adottságaival. Ebből adódóan a vállalkozónak rendelkeznie kell bizonyos ismeretekkel, ilyenek többek között: a vállalkozási ismeretek, a vállalkozással kapcsolatos jogi ismeretek a piac lehetőségeire, a konkurenciára vonatkozó ismeretek, tervezési ismeretek Gyakorlatok 12

13 2. FEJEZET: A VÁLLALKOZÁS Bevezetés 2.1. Az üzleti ötlet átültetése a vállalkozásba 2.2. A stratégiai menedzsment elemei Termék Az üzlet elhelyezkedése A küldetés 2.3. A vállalkozás belső és külső környezete 2.4. Különleges vállalkozási formák Franchise Családi vállalkozások Bevezetés Mikor vállalkozást indít, rengeteg lehetősége van. Sokan egyéni vállalkozóként kívánnak működni. Jogilag, az egyéni vállalkozás azonos tulajdonosával. Nincs jogi különbség a vállalkozás és a tulajdonos saját eszközei és forrásai között. Egyre több üzletember választja azt a lehetőséget, hogy gazdasági társaságot hozzon létre. Amennyiben üzletét szeretné a későbbiekben nagyobb méretűvé fejleszteni vagy másokkal közösen fog vállalkozásba, úgy ez a lehetőség javasolható. A társaság jogilag elkülönül a tulajdonosoktól. A vállalkozásnak saját eszközei és kötelezettségei vannak. A vállalkozás alapítása révén arra is lehetőség nyílik, hogy korlátozzák a tevékenység során felmerülő üzleti kockázatokat. Amint azt a következő fejezetben látni fogjuk, országonként más és más szabályok vonatkoznak a társasági formákra. Az előző fejezetben az általános keretekre, a vállalkozó helyzetére és motivációjára koncentráltunk. Ebben a fejezetben a vállalkozással foglalkozunk. A vállalkozó a vállalkozás vezetője. Soha ne feledjük, hogy a vállalkozásnak versenyeznie, növekednie és túlélnie kell a piacon. Mikor azt mondjuk, hogy piac, valójában versenyre gondolunk. Minden vállalkozásnak versenyeznie kell a piacon, így a vezetés tulajdonképpen stratégiai gondolkodást követel meg, melyet hívjunk stratégiai managementnek. A stratégiai management egy olyan terv megalkotásának folyamata, amely irányt mutat a vállalkozás számára, miközben az igyekszik teljesíteni küldetését, rövid és hosszú távú céljait a kijelölt úton maradva. A stratégiai gondolkodásmód nem kizárólag az üzleti vállalkozások sajátja. Más szervezeteknek, mint például kormányzati szerveknek, non-profit intézményeknek szintén szükségük van stratégiai gondolkodásra (gondoljunk csak a hadseregre). Az üzleti szférában a stratégia a versenyelőnyök keresését jelenti. A versenyelőnyökről később, az ötödik fejezetben még szót ejtünk, de most lássuk, hogy melyek a vállalkozás alapítás első lépései! Mindenekelőtt szükség lesz egy jó ötletre. Az üzleti élet megköveteli, hogy figyeljük a kínálkozó lehetőségeket. Ez feltétlenül szükséges, de korántsem elég. Vállalkozni annyit jelent, mint az ötletet megvalósítható ötletté alakítani. Az ötletet stratégiai gondolkodásnak és jó vezetésnek kell kiegészítenie. Mindig figyelni kell a 13

14 vállalkozás külső és belső környezetére, úgy, mint a vevőkre, versenytársakra és a hatóságokra. 14

15 Mikor vállalkozása növekedni kezd, változtatnia kell stílusán. Egy növekvő vállalkozás vezetése más, mint egy induló vállalkozásé, ugyan úgy, ahogyan egy nagyvállalat vezetése is különbözik egy kis- vagy középvállalkozás vezetésétől. Mint látható, számos lehetőség adódik egy vállalkozás indításakor: egyéni vállalkozóként vagy egy társaság létrehozásával is meg lehet kezdeni a munkát. El lehet indulni a nulláról, vagy fel lehet vásárolni egy már létező vállalkozást. Sőt, vannak egyéb különleges lehetőségek is. Lehet, hogy egy már jól bevált vállalkozás márkanevének átvételével érdemes elindulni, így tagja lehet egy franchise üzletnek. De lehet, hogy szülei családi vállalkozását viszi tovább. Ezeket a különleges eseteket is igyekszünk a későbbiekben áttekinteni Az üzleti ötlet átültetése a vállalkozásba Alapvetően két féle kezdő vállalkozóról beszélhetünk: - kényszervállalkozók : olyan személyek, akiknek nincs más lehetőségük. Például állásukat elvesztett emberek, akik nem találnak másik állást. - lehetőségeket látó vállalkozók : olyan személyek, akik magasabb jövedelemmel rendelkeznek, és megtakarításaikat fektetnék be. Például olyan alkalmazottak, akik önállósulni akarnak vagy sikeres vállalkozók, akik újabb vállalkozást kívánnak indítani. Bármelyik vállalkozóról is van szó, nagyon fontos a jó ötlet megléte. Általában ez nem probléma. A legtöbb vállalkozó kreatív, megfelelően motivált, eredeti módon gondolkodó ember. Azonban, az üzleti életben nem elég jó ötletekkel rendelkezni, meg kell azokat valósítani és jövedelmezővé kell tenni. Egy vállalkozás vezetése nem pusztán a kreativitásról és az ambícióink teljesítéséről szól: ugyanúgy szerepet kap a jó vezetés is. Már rögtön az elejétől tudatában kell lenni annak, hogy a vállalkozásnak túl kell élnie a versenyt egy piacgazdaság által meghatározott környezetben A stratégiai menedzsment elemei Egy újonnan induló vállalkozásnak rendelkeznie kell versenyelőnnyel. Az a lényeg, hogy az Ön vállalkozása nem végezheti ugyanazt a tevékenységet, mint a versenytársai. Kell, hogy legyen valami oka, amiért a vevők az Ön vállalkozását választják a konkurencia helyett. Versenyelőnnyel kell rendelkeznie. A versenyelőny több tényező együttese, melyek megkülönböztetik a vállalkozást versenytársaitól, és egyedi pozíciót biztosítanak számára a piacon. Szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a versenyelőny folyton változik, mondhatni mozgó célpont. A vállalkozásnak folyton változnia, alkalmazkodnia kell. A versenyelőny azonosításának első lépéseként meg kell határozni a magtevékenységet (core business). Ez az a tevékenység, amiben jó a vállalkozás. Nincs értelme mindennel foglalkozni. Választani kell. 15

16 Például, ha egy új autókat értékesítő kereskedést hozunk létre, a magtevékenység az új autók értékesítése lesz. Ugyanakkor el kell gondolkodnunk azon, hogy a tevékenységet kiegészítsük más szolgáltatásokkal is, mint például használtautó értékesítéssel vagy szerviz tevékenységgel. Meg kell különböztetnie magát versenytársaitól. A vállalkozási tevékenység korai szakaszában olyan stratégiát kell követni, amely a kisvállalkozások előnyeire épít. Az alábbi elemekre építhetjük stratégiánkat: - viszonylag rövid határidők, - gyors, közvetlenebb ügyintézés és vezetés, - együttműködő partnerek részvétele a vezetésben (alkalmazottak és tulajdonosok), - ne célok meghatározásával kezdjen, - összpontosítson a stratégiai gondolkodásra, összekapcsolva a hosszú-távú célokat a napi ügyekkel; Az üzleti tervről szóló fejezetben látni fogja, hogy a stratégiai tervezést a tervezés más elemeivel együtt kell kezelni, beleértve a pénzügyi tervet és a marketing tervet is. Az alábbiakban figyelmünket a stratégiai management három lényeges elemére irányítjuk: hogyan fogalmazzuk meg küldetésünket, hogyan határozzuk meg a termék/szolgáltatás tartalmát, hogyan válasszunk helyszínt Termék Már az indulásnál meg kell határoznunk, hogy milyen terméket/szolgáltatást kívánunk eladni a piacon. A legtöbb esetben, a kezdő vállalkozók nagyon termékorientáltak, így nagyon jól ismerik termékeiket. Inkább arra koncentráljon, hogy mit fog és mit nem fog csinálni. Például, vegyük az előbbi példát. Új autókat szeretne eladni. Fog javítási és karbantartási szolgáltatásokat nyújtani vevőinek? Használtautókat is fog értékesíteni? Vizsgálja meg terméke gazdasági életciklusát illetve magától értetődően ismerje meg a termékkel kapcsolatos jogi követelményeket (szabványok, szabadalom, védett márkanevek, szerzői jogok stb.)! Hasonlítsa össze a konkurencia termékeivel és vizsgálja meg, hogy milyen előnyt élvez a vevő, ha Önnél vásárol! Az üzlet elhelyezkedése A helyszín nagyon fontos. A terméktől függően a választott helyszínnek input-orientáltnak kell lennie (elérhetők legyenek az olyan inputtényezők, mint a szállítók és a munkaerő) vagy output-orientáltnak (könnyen megközelíthető és vonzó a vevők számára). Például, ha sok teherautó fog behajtani vállalkozása területére, akkor nyilván a telephely nem lehet a belváros közepén. Ha vállalkozása egy bolt, akkor a vevők számára könnyen megközelíthetőnek és láthatónak kell lennie, lehetőleg parkolóhellyel a közelben. A helyszín kiválasztásakor szintén figyelembe kell venni a jogszabályban előírt feltételeket (a kormányzat alkalmazhat korlátozásokat) és a versenyhelyzetet. Sok esetben jó közel lenni a konkurenciához, máskor kívánatos nagyobb távolságra elhelyezkedni tőle. 16

17 A küldetés A nagy vállalkozók (csakúgy, mint a nagy államférfiak, vezetők, tudósok ) jövőképpel rendelkeznek arról, amit csinálnak. A jövőkép (vízió) lényege, hogy kommunikálható válnak minden érintett (alkalmazottak, vevők, hitelezők) számára a vállalkozó számára fontos értékek. Az értékek olyan dolgokhoz kapcsolódhatnak, mint a minőség, kiszolgálás, személyes figyelem (az egyén tisztelete, innováció, elégedett vevők, jobb világ) Az értékrend kommunikációja érdekében érdemes írott formában összefoglalni a küldetést (mission statement). A jó mission statement nem túl hosszú. Rövid és egyszerű. Az alapvető értékekről, termékekről, vevőkről szól. Feladat: Látogassa meg jól ismert vállalkozások honlapjait. Olvassa el küldetésüket! Természetesen, minden érintettel meg kell ismertetni a küldetést (alkalmazottak, vevők, vezetés) a lehetséges csatornák felhasználásával (írott levelek, poszterek, weboldalak). Arról is meg kell győződni, hogy a vállalkozás követi a megfogalmazott küldetést. A küldetés nem egy életre szól. A vállalkozás struktúrájában bekövetkező változás (új vezetés, új tulajdonosok, új termékek stb.) indokolhatja a küldetés újrafogalmazását. Meg kell győződni arról, hogy minden érintett, különösen a dolgozók, támogatják az új küldetést. Ajánlatos széleskörű konzultációt szervezni erről a kérdésről A vállalkozás belső és külső környezete A kezdő vállalkozások esetében tipikusan megfigyelhető, hogy a vállalkozó és családja mennyire erősen elkötelezett a vállalkozás felé. A vállalkozónak kapcsolatai vannak mind a belső, mind a külső környezettel. A vállalkozó (olyan funkciót tölt be melyet több ember is elláthat) egyszerre tulajdonosa és vezetője a vállalkozásnak. Néhány esetben, a vezető-tulajdonos jól képzett munkaerőként is hozzájárul a tevékenység sikeréhez. Így személyes kapcsolatot ápol a partnerekkel, ügyfelekkel, hatóságokkal stb. A kisvállalkozás nem egy nagy vállalkozás miniatürizált mása. Egy nagy üzlet esetében elkülönülnek a tulajdonosi, igazgatási, felső és középvezetői, alkalmazotti stb. funkciók. A következő ábra mutatja a kapcsolatot a vállalkozó és a cég belső/külső környezete között. Igyekszünk a kapcsolatot az idő függvényében, dinamikusan vizsgálni. Mind a vállalkozónak, mind a vállalkozásnak megvan a saját életciklusa, amely időben változik, befolyásolva kapcsolatukat. 17

18 1.Ábra: a vállalkozás és a vállalkozó kapcsolata Belső környezet: termelés, adminisztratív szervezet, pénzügyi struktúra stb. Külső környezet: hatóságok, vevők, versenytársak, kamarák, hitelintézetek stb. Azonban, nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy bármilyenek is legyenek a vállalkozás kvalitatív jellemzői, a vállalkozás főként üzleti vállalkozás. A siker alapvetően azon múlik, hogy a vállalkozás versenyképes tud-e maradni a piacon. Ebből az következik, hogy a KKVk, akár a nagy vállalkozások, kénytelenek alkalmazni a jó vezetés szabályait. A vállalkozónak, aki mind a belső, mind a külső környezettel kapcsolatban van, ki kell alakítania egy hatékony vezetési stílust (lásd. Pld. Donckels (1993)). A KKV vezetőtulajdonos szükségszerűen általános személyiség. Jó szakember a saját területén, ugyanakkor vezetői tulajdonságokkal is rendelkeznie kell Különleges vállalkozási formák Franchise Egyes vállalkozók olyan üzleti koncepciót fejlesztenek ki, mely annyira sikeres lesz, hogy mások által is használható. Jó vállalkozó módjára, el fogja adni koncepcióját. Franchise értékesítő lesz belőle. Másrészről, egy kezdő vállalkozó biztonságot keres, és szívesen használna olyan koncepciót, amely már bizonyítottan sikeres. Sőt, egy hálózat részesévé kíván válni. Ha hajlandó fizetni ezekért az előnyökért, franchise vásárlóvá válik. A franchise nagyon elterjedt az áruforgalmazói szektorban, de szállodák és utazási irodák is szívesen alkalmazzák. 18

19 A franchise vásárló egy koncepciót vesz meg, majd díjakat és jogdíjat fizet a jogtulajdonosnak. A franchise vevő a franchise eladó vásárlója és némi vállalkozói kockázatot vállal. Vagyis a franchise vevő egy független vállalkozás, nem a franchise adó alkalmazottja. A franchise vevő megvásárolja a jogot a franchise adó termékeinek/szolgáltatásainak árusítására illetve a jogtulajdonos arculatának, üzleti formájának használatára. A két félnek közösek az érdekei. Mindketten azt akarják, hogy a franchise sikeres legyen. A franchise adó oktatást, képzést és bevált termékeket nyújt. A franchise vevő mindent elkövet annak érdekében, hogy eladja a terméket és népszerűsítse a franchise adót. Időnként kikötnek korlátozásokat is. Például lehet, hogy a franchise vevő nem árusíthat más terméket, csak a jogdíjtulajdonosét. Sokféle franchise ügylet köthető. A márkanév franchise lényege, hogy Ön megvásárolhatja a jogot a márkanév használatára, de ugyanakkor más szállítók termékeit is értékesítheti. A termék forgalmazási franchise esetén a franchise vevő árusíthatja a jogtulajdonos termékét egy korlátozott forgalmazási hálózat segítségével (pl: autókereskedők). A tiszta franchise (pure franchise) szerződés egy teljes vállalkozás és vállalkozási forma megvásárlását jelenti (pl: gyorséttermek). Egy kezdő vállalkozó számára a franchise vásárlásának előnyei és hátrányai egyaránt lehetnek. A legfontosabb előny az, hogy a franchise eladó tapasztalatát lehet megvásárolni. Egy jól bevált, teljesen kész termékkel és márkanévvel kell dolgozni, így nem követhetők el a saját vállalkozási forma kifejlesztésekor jelentkező költséges hibák. Ráadásul egyes franchise rendszerekhez könnyű hozzájutni. A legtöbb franchise vásárló boldog ember. A leggyakrabban a következő előnyöket szokták említeni: - vezetői tréningek és támogatás: a legjobb példa erre a McDonald s Hamburger Egyeteme. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy az ilyen támogatás ne csússzon át vezetésbe, továbbá, hogy ezek a segítségek nem mindig ingyenesek (olvassa el figyelmesen a szerződést)! - terméktámogatás: standardizált minőség, nemzeti reklámkampányok, márkanév használat - egyes franchise adók pénzügyi támogatást is nyújthatnak, de ne feledjük, hogy ez nem jótékonysági üzlet! Mindent vissza kell fizetni. A hitelfelvételnél azonban sokat javíthat a hitelminősítési besorolásunkon, ha valamelyik híres szállító partnerei vagyunk. - egy nagyobb hálózat részeként számos előnyt élvezhet vállalkozásunk, mint például a központosított vásárlóerőt (a szállítók kedvezményeket adnak) - egyes franchise megállapodások segítenek jobb helyszínt találni üzletünk telephelyének, üzleteinek (akár kizárólagosságot is biztosíthat egy ilyen szerződés) Természetesen a franchisenak vannak hátrányai is. Először is, a franchise nem ingyenes szolgáltatás. Franchise díjat kell fizetni, sok esetben pedig a profitot is meg kell osztani a jogtulajdonossal. Egyes esetekben royalty fizetését követelik meg, mely az értékesítési árbevétel adott hányadának átadását jelenti, akár képződött nyereség, akár nem. A másik hátulütője a franchise szerződéseknek az, hogy adott esetben nagyon lekorlátozzák a vállalkozó tevékenységét. A franchise adó saját szabványait érvényesítteti, írásos jelentést kér, lekorlátozhatja az általa jóváhagyott szállítóktól történő vásárlás mértékét stb. Ezért is fontos, hogy a szerződést nagyon alaposan olvassuk el! 19

20 Napjainkban a franchise üzletág virágzik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre inkább teret nyer a - nemzetköziesedés - az ún. multi-unit franchise (egyszerre több üzletet nyitnak) és master franchise (a franchise hálózatok úgynevezett subfranchise hálózatokat hoznak létre a helyi piacokon) konstrukciók - egymással nem versenyző üzletágak kombinált franchise-ja (pl.: benzinkút és szupermarket) Családi vállalkozások Már feltettük a kérdést: a vállalkozás adottság, művészet vagy tudomány? Ez egy nagy kérdés, amelyre még nincs egyértelmű válasz. Függetlenül attól, hogy ki mennyire jártas a vállalkozás területén, mindenkinek keresztül kell mennie egy tanulási folyamaton. Ezért van értelme kurzusokra járni, képzéseken részt venni és olyan gazdaságpolitikai irányzatokat követelni, melyek támogatják a kisvállalkozókat. Azonban tegyük hozzá, hogy tapasztalataink alapján, számtalan sikeres vállalkozó munkáját nem formális tanulási módszerekkel, hanem informális úton tanulta meg. Ezekben az informális tanulási módozatokban nagy szerep jut a hagyományoknak és a kultúrának. Gyakran ezek a családokon keresztül jelennek meg, életre hívva a családi vállalkozásokat és vállalkozó családokat. Előfordulhat, hogy ellentét mutatkozik a vállalkozó családok és a családi vállalkozások érdekei és értékei között. Nem könnyű meghatározni, hogy mi a családi vállalkozás. Két feltételt érdemes megvizsgálnunk: a tulajdonlást és a vezetést. A családi vállalkozás olyan cég, ahol a tulajdonlás és a vezetés effektív irányítása nagyobbrészt ugyanazon család tagjainak kezében van. Ez okozhatja a vállalkozás sikerét, ugyanakkor számos probléma forrásává is válhat. A család és az üzleti ügyek közötti feszültség két alapvető eleme lehet: - egyet nem értés a célokban: például a nyereség szétosztása körül támadhatnak viták, hiszen hosszútávon a profit visszaforgatása lehet a cél, míg egyes családtagok osztalék kivételére szavazhatnak; - egyet nem értés a családtagok szerepét és pozícióját illetően: a családok nagy részében létező hierarchikus struktúra átkerülhet a vállalkozás irányításába is (pl.: fiúgyermek elsőbbsége a lánygyermekkel szemben, idősebb testvér előnye a fiatalabbal szemben), még abban az esetben is, ha vezetői szempontból nem indokolt. A család értelmezhető szélesebb körben több háztartásra is, mintegy kiterjesztett családként (testvérek, unokatestvérek, nagyszülők stb.). Ez a nagy család számos háztartásból álló összetett hálózat, melynek tagjai olykor szövevényes módon állnak kapcsolatban egymással. A vállalkozással szembeni kapcsolatuk hasonlóképpen összetett lehet. Különösen igaz ez olyan nagyobb családok által működtetett vállalkozásoknál, melyek generációk óta működnek. Struktúrájuk összetett és bonyolult lehet. Azonban, a független tulajdonos-vezetők által vezetett kis családi vállalkozások világában is megtörténhet, hogy a vállalkozónak el kell gondolkodnia azon, hogy újabb családtagokat vonjon-e be az üzletbe. Ez különösen igaz abban az esetben, amikor a vállalkozó szüleitől vagy más rokonaitól veszi át az üzletet. Ezek a családtagok társ tulajdonosai lehetnek a vállalkozásnak. Tagjai lehetnek az igazgatóságnak, vagy megpróbálhatják a vezetői 20

A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS

A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 1. előadás: Vállalkozások indítása Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg öt európai

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek)

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek) Egyéni és társas vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Páros és csoportos munkavégzés: forráselemzés, esettanulmányok (2 óra) A pár egyik tagja

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. április 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló és könyvvezetés

Éves beszámoló és könyvvezetés Éves beszámoló és könyvvezetés (Számvitel III.) 2008. Szeptember 15-16. Tantárgyfelelős: Róth József (315-ös szoba) Telefon: 482-5040 e-mail: szamvitel-3@uni-corvinus.hu Honlapunk: www.uni-corvinus.hu/szamvitel

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása II. A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása A korábbi szabályozás helyett az új Ptk.-ban háromszintű szabályozás érvényesül. Így egy adott gazdasági társaság esetében alkalmazni kell az adott társasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 3. előadás: Üzleti ötlet és vízió Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg öt európai

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai A gyógyszertárak szerződéses viszonyai Dr. Sohajda Attila Magyar Gyógyszerészi Kamara SOTE GYTK rezidensképzés Budapest 2015. Szeptember 26. A szerződés fogalma, alapelvei A szerződés két vagy több természetes,

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

III. Az egyes társasági formák

III. Az egyes társasági formák III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság (120.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság (220.000)

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Introitus (-) 2009. február 3.-4. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely egyetemi tanársegéd Pénzügyi Számvitel Tanszék E300 gergely.mohl@uni-corvinus.hu Fogadóóra: szerda 8 00-9

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

LegalUp! Rácz Dániel: Így alapíts céget

LegalUp! Rácz Dániel: Így alapíts céget LegalUp! Rácz Dániel: Így alapíts céget A cégalapítással járó költségek és várható hasznok számba vétele után úgy döntöttél, hogy belevágsz a cégalapításba? Most bemutatjuk a legfontosabb jogi tudnivalókat,

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26.

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26. Gazdasági alapok Vállalkozási formák 2016. október 26. Globalizáció Globalizáció alatt a különböző társadalmi rendszerek (például a gazdaság, a politika, a kultúra, a kereskedelem és a kommunikáció) nemzetközi

Részletesebben

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása Kis- és középvállalkozások finanszírozása Fazekas Tamás 1. és 2. szeminárium 2012/13. tavaszi félév Fontosabb tudnivalók! E-mail: fazekast@szolf.hu! Van honlap: www.szolfkgt.uw.hu! Van tematika (érdemes

Részletesebben