A GYÓGYÍTÓ RÖNTGENSUGÁR ALKALMAZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYÓGYÍTÓ RÖNTGENSUGÁR ALKALMAZÁSA"

Átírás

1 A GYÓGYÍTÓ RÖNTGENSUGÁR ALKALMAZÁSA KAPRONCZAY KÁROLY A würzburgi Orvos-fizikai Társaság hivatalos lapjának, a Verhandlungen évi 12. számában, az ülés-hírek rovatában látott nyomdai napvilágot Conrad Wilhelm Röntgen Über eine neue Art von Strahlen címet viselt közleménye, amelyben a szerző egy újfajta sugárzásról számolt be, amely áthatol a szilárd testeken és alkalmas arra, hogy láthatóvá tegye az addig közvetlenül nem érzékelhető belső szerkezeteket. A szerző szerényen X-sugárzásnak nevezte el. Maga a sugár nem látható, fényérzékeny papíron azonban nyomot hagy, tehát fényképezni is lehet vele. Az orvostudomány szinte néhány hónap leforgása alatt alkalmazta, 1896-tól már az orvosi diagnosztika legfontosabb eszközei közé vonult be: első alkalmazására a londoni Guy-kórházban került sor 1896 tavaszán, amikor egy matróz csigolyái közé beékelt késpengét tettek láthatóvá". Kezdetben a csontok töréseinek és betegségeinek diagnózisára alkalmazták, de jól láthatóvá váltak az idegentestek, a kövek a vese és uréter kövei, amelynek alapján James Adams ( ) glasgow-i angol sebész 1897-ben vesekövet távolított el, aki műtéte előtt röntgen-készüléken pontosította annak helyét és nagyságát. Adams sikerének hatására az orvostudomány területén a vizeleti rendszer röntgenológiája alapozódott meg, elsősorban James Maclntyre-nck ( ) és Robert Abbe ( )-nek köszönhetően, de ilyen irányú kutatásokat végzett a francia Theodore Tuffier ( ) is. A röntgensugárzás orvosi alkalmazása valóban már ben a bécsi, a berlini, a párizsi, a londoni és több amerikai egyetemen megindult, kutató laboratóriumokat, külön orvosi rtg-részlegeket szerveztek. James Maclntyre nyomdokain járva először a vese röntgendiagnosztikáján dolgoztak többen. A jobb láthatóság érdekében a német kutatók a bizmutszuszpenzió alkalmazását, illetve befecskendezését ajánlották, ami a vesemedencét és az urétert tette kontúrossá a hydronephrosis és a vesedaganatok diagnózisánál. Ezt teljességében a kubai születésű francia Joaquim Alberran y Diminquez dolgozta ki 1905-ben. Nyomdokain haladva később a magyar, de Berlinben élő Lichtenberg Sándor ( ) bevezette a collargol befecskendezését és kidolgozta az uretero-pyelográfiát. Sorolni lehetne még a példákat, a tüdő, a mellkas, a hasi és más rtg-diagnosztikák kidolgozására, amelyek Röntgen felfedezésének orvosi jelentőségét bizonyítják január 16-án a német nyelvű Pester Lloyd teljes terjedelmében és minden kommentár nélkül leközölte Röntgennek a Verhandlungen-ben megjelent írását, amelyet a bécsi Presse c. lap január 5-i számából vett át. Ugyanezen a napon, jan. 16-án a budapesti Matematikai és Fizikai Társulatban bemutatót tartottak Röntgen felfedezéséről. Klupáthy Jené) professzor az alapelvek ismertetése mellett bemutatta azt a röntgenfelvételt, amelyet Eötvös Loránd készített saját kezéről. A korabeli sajtóból is kiolvasható, hogy számukra csupán fizikai újdonságot jelentett a felfedezés. Viszont a hazai röntgenológia szempontjából jelentős, hogy január 18-án a budapesti Királyi Orvosegyesületben Hógyes

2 Endre,,Csontvázfotografálás testen keresztül Röntgen szerint" című előadása már az orvosi alkalmazás lehetősegeit vázolta fel. 1 Ezen az előadáson Hőgyes embryóról, békákról, csontokról készült felvételeket mutatott be, kiemelve a csonttörések, fejlődési rendellenességek szempontjából Röntgen felfedezését. Ugyancsak lényeges vonatkozása Hőgyes előadásának, hogy Hőgyes lehetőséget látott a,,belső szervek láthatóvá tételére". Igaz Hőgyes előtt még nem volt világos a Lénárt-féle katódsugárzás és a Röntgen által felfedezett X-sugárzás közötti különbség, így ő gyakran «Röntgen Lénárt-féle» sugarakról szólt, és szorgalmazta a medicina területén történő alkalmazásuk kutatását február 8-án ugyancsak a Budapesti Királyi Orvosegyesületben Dollinger Gyula a Röntgenfényképezéssel a tenyérben meglelt golyó esete" címmel betegbemutatót tartott, amelyen olyan betegesetről szólt, amikor röntgenfelvétel után megoperált egy kezet, amelyen sörétgolyó akadt meg. 2 A röntgenfelvételt Dollinger Gyula kérésére Eötvös Loránd készítette, de ennek a műtétnek az időpontja kb. két hónappal megelőzte a már említett londoni sebészi alkalmazást. Az ilyen jellegű orvosi prioritásnak aligha lehet különösebb jelentősége, hiszen oly mindegy, hogy Röntgen felfedezését egyidőben mikor ki alkalmazta elsőnek, csupán abból a szempontból jelentős, hogy Budapesten milyen gyorsan reagáltak egy korszakalkotó felfedezésre, milyen gyorsan teremtették meg a gyakorlati alkalmazás feltételeit. A hazai orvosi röntgen-laboratóriumok kiépítése szempontjából lényeges, hogy Pongó Kiss Károly a budapesti Műegyetemen február 7-én kizárólag orvosi célokra röntgenlaboratóriumot szervezett, és megszerkesztette azt a röntgenlámpát, amelyet a millenniumi kiállításon bemutatott, ás amelyetnemcsak hazai, hanem külföldi megrendelésre is sorozatban előállítottak. 3 Ezzel az ún. millenáris röntgenlámpával szív- és máj felvétel eket készítettek, ezek a képek már a Lancet évi 74. számában is megjelentek. Kiss Károly címzetes rk. tanár nemcsak a röntgentechnika szempontjából jelentős a magyar orvostörténelemben, hanem ban tanítványa volt Alexander Béla, a magyar röntgenológia első jelentős személyisége. Ebben az időben röntgenorvosaink mai értelemben véve autodidakták voltak, maguk készítették fel önmagukat a röntgenológia elemeire, tanulták meg a technikát és az orvosi röntgen-diagnosztika módszereit. Bizonyítja ezt Boross Ernőnek 4 az Orvosi Hetilap évi kötetében megjelent A röntgensugarak értékesítése a gyakorlati orvostudományban címet viselt közleménye, amelyben az átvilágítás és a felvételek egymást kiegészítő szerepét elemzi, de ekkor jelent meg az Orvosi Hetilap Szemészet című mellékletében Schultz Kornél írása a röntgensugárzás szemészeti diagnosztikájáról. A következő évben Aldor Lajos 5 sorozatot indított el lapszemleként a formálódó belgyógyászati röntgendiagnosztikáról, áttekintve a külföldi orvosi szakirodalmat a röntgenológia szempontjából. A magyar orvosi röntgenológia elméleti, gyakorlati és szakmai népszerűsítésének megalapozásában, kiformálásában igen fontos szerepet játszott a Budapesti Királyi Orvosegyesü Semmelweis Orvostörténeti Szaklevéltár (továbbiakban SOL) Budapesti Királyi Orvosegyesület Levéltára Ülésjegyzőkönyvek sorozata jan. 18. Ibid., febr. 8. ülés. Bugyi B.: Adatok a magyar röntgenológia korai történetéhez" Comm. ex Bibi.Hist.Med.Hung köt (1961) p Boros Ernő Ignác ( ?) orvos, urológus, eü. főtanácsos. József Keresked. Kórház urológusa, 1905-től főorvosa, majd a MÁV, később a M ABI főorvosa, 1923-tól eü. főtanácsos. Aldor Lajos ( ): orvos, belorvos ban végzett a bp.-i orvosi karon. Előbb az I.Kórbonctani Int., majd az I.sz. Belklinika munkatársa, egyetemi magántanár tól MÁV eü. főtanácsos től Karlsbadban magánorvos.

3 let, amely heti tudományos ülésén az előadást követő betegbemutatásain" egyre több röntgendiagnosztikai jellegű előadásra került sor. Ezen ülésszaknak felmérhetetlen jelentősége van a formálódó új orvosi szakterületek megalapozásában, szakmai elismertetésében, így az alig 4-5 hónap alatt teljes orvosi elismerést elért röntgensugár gyakorlati alkalmazása valóban sokban függött ezen,,betegbemutatótól", az itt bemutatott anyag szakmai vitáitól. Annak idején, amikor az éterbódítás hasonló gyors sikert ért el az európai orvosi gyakorlatban, hasonló körülmények között, az orvosegyesületi betegbemutatókon nyert szakmai elismerést a pest-budai orvosok körében ban Kernten Ferenc egy négyhónapos csecsemőről készített a baloldali fibulahiányt bizonyító röntgenfelvételt mutatott be, 6 majd később Friedrich Vilmos a kézcsontozat fejlődési rendellenességét feltáró röntgendokumentációt ismertetett. A fogorvosi technikát és műtéti eljárást nagyban megújító lszlai József 1897-ben ugyancsak az Orvosegyesületben mutatta be a maga szerkesztette és arcra illeszthető kryptoszkópját, amellyel fogászati röntgenfelvételeket lehetett készíteni. Elsősorban a foggyökerek elváltozásait, a gyökérbetegségeket kívánta diagnosztizálni. Annak ellenére, hogy nem az Iszlai-féle kryptoszkóp lett a fogorvosi röntgenológia eszköze, mégsem szabad megfeledkeznünk lszlai József próbálkozásairól. Iszlai József az egyetemtől függetlenül működött, Magyar Fogműtani Intézete magánintézetnek minősült. Az első hazai röntgenlaboratóriumok ben magángyógyintézetekben szerveződtek: 1896 júliusában Jutassy József bőrgyógyász pesti Hatvani utcai bőrgyógyászati magánintézetében röntgenlaboratóriumot rendezett be, ahol a Wiener Medizinische Wochensehrifiben publikált röntgensugár-terápiát maga is alkalmazta. Eredménnyel alkalmazta a röntgensugarat a hypertrichosisos megbetegedések kezelésénél, ami ugyan már nem jelentett újdonságot az európai röntgenológiában, de eredményeiről az Orvosi Hetilapban is beszámolt, a későbbiekben elég részletes leírást adott a lupus vulgaris, a lupus erythematodes, az ekcéma chronicum, a naevus vasculosus sugaras kezeléséről, de elsőnek kezelt röntgensugárral hajgombásodást is. Sorozatban jelentette meg kisebb-nagyobb lélegzetű közleményeit, gyakran szerepelt az Orvosegyesület már említett betegbemutatóin is. Nevét az egyetemes szakirodalom úgy őrizte meg, hogy elsőnek publikált nemzetközi elismerést kiváltva a Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen című szakfolyóiratban. 9 A sebészet mellett a röntgensugár alkalmazása elsőnek átütő sikert éppen a bőrgyógyászat területén aratott, viszont az itt alkalmazott terápia hívta fél a figyelmet a röntgensugár veszélyeire, a sugárártalomra, melynek már abban az időben is számos igazságügyi orvosi és bírósági következménye volt. A magánintézetek sorába tartozott Alexander Béla késmárki röntgenlaboratóriuma is, bár azt a Szepességi Orvos és Gyógyszerész Egyesület költségén és üzemeltetésében alapította meg. Ez az anyagi segítség tette lehetővé Alexander Bélának, hogy minden erejét a röntgenológiára összpontosítsa. A szakmai népszerűsítés, az alkalmazás szélesedő területei a betegség diagnosztikában elengedhetetlenné tették a röntgenfelvételt, így a röntgenlaboratórium valóban a kórházak nélf > SOL Bp-i Kir. Orvosegyesület Levéltára Ulésjegyzőkönyvek sorozata máj lszlai József ( ) orvos, fogorvos. Az előadás időpontja febr. 18. * Jutassy József (1867?): orvos, bőrgyógyász, az I.vh-ban törzsorvos ben végzett a bp.-i orvosi karon től a Közegészségügyi Kalauz szerkesztője, az Orv. Hetil. munkatársa, magángyógyint. tulajdonos A Kossuth emlékhelyek megjelölésére, Kossuth szobrok állítására országos alapítványt tett, amelynek kurátori tisztségét betöltötte. 9 Bugyi B.: i.m.

4 külözhetetlen egysége lett. Sajnos a levéltári források hiánya nem teszi dokumentálhatóvá az első kórházi röntgenlaboratóriumok életre hívását, csupán az Orvosi Hetilap és a Gyógyászat híranyagából rekonstruálhatók júniusában a pozsonyi Állami Kórházban Pantocsek József ( ) igazgató-főorvos Pozsony város anyagi segítségével röntgenlaboratóriumot létesített, amelyben a röntgenvizsgálatokat Dohnányi Frigyes pozsonyi főgimnáziumi fizika tanárral együtt végezte. A híranyag szerint Pantocsek József akinek a nevét a magyar orvostörténelem mint Pozsony környékének flórakutatóját is számon tartja a bécsi Guido Holzknechttő] sajátította el röntgenológiai ismereteit és gyakorlatát. 10 A pozsonyi röntgenlaboratórium megnyitását követő napokban nyílt meg Dollinger Gyula professzor szervezésében a budapesti I.sz. Sebészeti Klinikán a budapesti orvosi kar első klinikai röntgenlaboratóriuma, 11 amelynek vezetője Holzwart Jenő 12 lett, amely az első években az összes egyetemi klinika ilyen irányú diagnosztikai igényét is kielégítette, de 1901-ben a Korányi Frigyes klinika is hasonló röntgenlaboratóriummal rendelkezett. Itt elsősorban a belgyógyászati és a tüdőtuberkulózis diagnosztikájával foglalkoztak, ami kiinduló pontja lett a hazai tuberkulózis elleni küzdelemnek szeptember 21-én a Székesfőváros Tanácsa Müller Kálmánnak, a budapesti balparti kórházak igazgatójának előterjesztésére 2503 forintot ítélt meg, hogy a Rókus Kórházban röntgenlaboratóriumot létesítsenek, tekintettel a,,röntgensugarak nagy diagnosztikai és gyógyító hatására". A főváros által biztosított összegből november 1-én a Szent Rókus Kórház első emeletének 24. sz. volt kórterméből átalakított teremben amit addig ideiglenesen irattárnak használtak vették használatba a röntgenlaboratóriumot. A másfél hónapos időtartam, a pénzösszeg megítélésétől és az átadásig, ugyan nem tűnik hosszú időnek, viszont ezalatt jelentős átalakításokat kellett végrehajtani: meg kellett oldani a terem víz- és elektromos ellátását. Ebben az időben még a kórház világítását csak részben biztosították villamosárammal, a kórtermekben gyertyákat használtak, csak a műtőket és rendelőket világították árammal. A belső Kerepesi útról a mai Rákóczi útról egyenáramot vezettek be, ezzel üzemeltették a röntgenkészüléket és a röntgenlaboratóriumot. 14 A Szent Rókus Kórház röntgenrészlegét valóban a kor legjobb technikai eszközeivel szerelték fel, amit nemcsak a megítélt költségek is bizonyítanak. Alexander Béla ezekben a hónapokban létesített késmárki felszerelései 700 forintba, a Szent Rókus Kórház röntgengépei ennek háromszorosába kerültek. Itt a készüléket átvilágítóernyővel is ellátták, valamint a betegeket az áramütés veszélye ellen kemény kaucsukvédővel védték, az idegentestek lokalizálására pedig fémsodrony rácsot alkalmaztak. A Szent Rókus Kórház röntgenlaboratóriumát Müller Kálmán Donath Gyula magántanárra bízta, 15 aki 1901-ig töltötte be ezt a tisztséget ben Donath Gyulát a Szent István Gyógyászat, ll.sz. p. 45 Győry T. : Az orvosi kar története, (Budapest 1936) Holzwarth Jenő ( ): orvos, röntgenológus, egyetemi rk. tanár ban végzett a bp-i orvosi karon, 1912-ben a sebészi műtéttan rk. tanára. Elsőnek foglalkozott hazánkban radiológiával, főleg a dizimetria vonatkozásában végzett alapvető kutatásokat. Sugárártalom okozta betegségben hunyt el. Győry T.: i.m. Hollán H.: A Rókus Kórház története, (Budapest. 1961), Bugyi B.: i.m. Donath Gyula ( ): ideggyógyász, egyetemi rk. tanár. A bécsi és az innsbrucki egyetemen tanult, ban Bécsben tanársegéd ban Baján, ben ismét külföldön működött ben a Rókus, 1901-től a Szt. István Kórház orvosla, főorvosa, 1908-tól az ideggyógyászat rk. tanára, az Epilepsia c. nemzetközi folyóirat főszerkesztője. Munkássága kiterjedt a kémiára, biokémiára, gyógyszertanra, szemészetre, bakteriológiára, radiológiára. Jeles epilepsia kutató.

5 Kórház ideggyógyászati osztályának élére nevezték ki, helyébe a Szent Rókus Kórházban Stein Adolf lépett, 16 aki már 1898-tól Donath Gyulával együttműködött. Stein Adolf különben az I.sz. belgyógyászati osztály alorvosa volt, osztályos orvosi munkája mellett látta el a röntgenorvosi feladatokat is. Főorvossá csak 1927-ben nevezték ki, amikor a Székesfőváros megszüntette az addig hivatalos halottkémi állást, bár az ezen státusra felvettek évtizedek óta más orvosi feladatkört láttak el. Ekkor ezen állásra alkalmazott mintegy 18 halottkémet, amelyen statuson valóban röntgenorvosok voltak, és röntgen főorvosokat neveztek ki. A Rókus Kórházban szervezett röntgenlaboratóriumban működött 1898-tól Kiss Károly szigorlóorvos is, akinek későbbi szakmai tevékenysége nem kötődött a röntgenológiához. Az első teljes évben, 1899-ben a Szent Rókus Kórházban 199 betegnél végeztek röntgenvizsgálatot, ebből egyszerű átvilágítás 28, 226 esetben készítettek röntgenfelvételt ban már 292 beteget fogadtak, ebből 184 felvételt és 108 átvilágítást készítettek, de itt végezték a röntgensugaras terápiát is, elsősorban bőrgyógyászati kezelést. A statisztikák szerint főleg sebészeti osztályokról küldtek le beteget, törésekkel, ficamokkal, és csak kisebb számban a belgyógyászati osztályokról. A korabeli külföldi adatokkal összevetve ez a betegforgalom nemzetközi viszonylatban is jelentős volt, ami a Szent Rókus Kórház nagyságából adódott. (Alexander Béla késmárki laboratóriumában ekkor évente átlagban 10 betegről készült felvétel.) Sajnos hasonló adatokkal nem rendelkezünk Dollinger klinikáján működött röntgenlaboratórium betegforgalmáról, viszont a Dollinger Gyula és munkatársai által írt közlemények bizonyítják a röntgenlaboratórium intenzív igénybevételét műtétekkel és diagnózisokkal kapcsolatban. Az első kizárólag röntgenológiai tevékenységet kifejtő kórházi röntgenorvos, Stein Adolf munkásságához nemcsak a szakszerű első röntgenstatisztikák, hanem az általa konstruált hasi kompresszor is fűződik, amelyről a korabeli szakirodalom elismeréssel nyilatkozott. Szakirodalmi publikációi szerint Stein Adolf kitűnően látott meg elsőnek hólyagköveket és az első vesekő röntgenkimutatások is a nevéhez fűződnek, így a hazai röntgendiagnosztika megalapozójának is tekinthető. A kórházi és egyetemi röntgenlaboratóriumok mellett nem szabad megfeledkeznünk az 1896 nyarán a nagyváradi premontrei főgimnáziumban Károlyi Irén József és Kronstein Lajos nagyváradi magánorvos által szervezett, és a Bihar megyei Orvosi és gyógyszerészi Egyesület által finanszírzott laboratóriumról, amelynek felállítási összege 1100 forintba került, a felvételeknél és a fotótechnikai munkáknál Fekete Sándor nagyváradi udvari fényképész is segédkezett. 17 Sajnos későbbi adatok nem állnak rendelkezésre, viszont az bizonyos, hogy ezen felszerelések 1901-ben már a nagyváradi kórházban voltak találhatók, ahol Kronstein Lajos látta el az orvosi feladatokat. Feltehetően a gimnáziumi fizikai szertár már nem volt alkalmas az orvosi munka végzésére, így helyeztette át a költségeket fedező és a működési feltételeket biztosító Bihar megyei Orvosi és Gyógyszerészi Egyesület a nagyváradi kórházba. 18 A magyarországi röntgenlaboratóriumok szervezésének szorgalmazásában nagy szerepet játszott Korányi Frigyes és a tuberkulózis elleni orvosi és társadalmi küzdelem mozgalom. Az 1901-ben Budakeszin megnyílt Erzsébet Királyné Szanatórium is megnyitásától kezdve rendelkezett röntgenfelvételek készítésére és átvilágítására alkalmas röntgenlaboratóriummal Stein Adolf ( ), orvos, radiológus, a Rókus Kórház röntgenfőorvosa. Bugyi B.: i.m. Orv.Hetil sz. Hírek, p SOL. Korányi Frigyes iratai.

6 A szanatórium megalapítását Korányi Frigyes és a Budapesti Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesülete kezdeményezte, társadalmi összefogásból és gyűjtésből biztosították az építkezés anyagi alapjait, később a fenntartás költségeit. Ez lett nemcsak a tuberkulózis gyógyítása és az ehhez kapcsolódó tudományos munka, hanem a tuberkulózis elleni küzdelem központja is. E program egyik fontos célja volt olyan röntgenlaboratóriumok szervezése, ahol képernyős szűréseket is lehetett végezni.szinte a tuberkulózisos osztályok és szanatóriumok szervezése összekötődött a képernyős szűrőállomások és röntgenrészlegek szervezésével, az évi statisztikák szerint az akkori Magyarországon 59 rtg-részleg működött. 20 A Budapesti Tudományegyetemen 1907-ben létesítették Alexander Béla vezetésével az Egyetemi Központi Röntgen Laboratóriumot, amely 1914-ig ideiglenesen a poliklinikán a mai Szövetség utcai Kórház épületében működött, s csak ekkor költöztették át az orvosi kar központi épületébe, 1915-ben Egyetemi Röntgen Intézet néven tanszéki feladatokkal is felruházták. 21 Önálló tanszékké csak 1929-ben vált, de 1921-ben egyesítették az 1898-ban a külső klinikai telepen alapított és Elischer Gyula vezette klinikai röntgcnlaboratóriummal ban a kolozsvári egyetem orvosi karán is létesítettek röntgenlaboratóriumot, amely intézetté 1908-ban alakult. A röntgenrészlegek (illetve laboratóriumok) szervezésében a hadsereg is élen járt ben minden nagyobb helyőrségi kórház rendelkezett ilyen kórházi részleggel, 23 sőt az I.világháború idején szervezett hátországi vöröskeresztes és állandó tábori kórházakat is egységesen röntgenfelszerelésekkel látták el. A sebészeti és rehabilitáló ellátás valóban nélkülözhetetlen diagnosztikai eszköz lett. Statisztikailag bizonyítható, hogy az első világháborút követő két évtizedben a megyei, a városi, a legtöbb járási kórházban működött röntgenlaboratórium, sőt 1935-ben a Székesfőváros megalapította az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézetet, mint a fővárosi közkórházak közös intézményét a daganatos betegségek sugaras kezelésérc. Míg a kórházakban működő röntgenlaboratóriumok elsősorban a diagnosztikával foglalkoztak, a terápiás kezeléseket erre az intézetre bízták. Ez az intézet hamarosan az egész országra kiterjedő tevékenységet fejtett ki, amelyből 1951-ben kialakították az Országos Onkológiai Intézetet. A két világháború közötti újabb röntgenlaboratóriumok szervezését az Országos Közegészségügyi Intézet is szorgalmazta, mint a tuberkulózis elleni küzdelem egyik fontos megelőző eszközét. Az 1930-as évektől jelentős számban szervezett szűrő- és gondozó állami és területi intézetek tevékenysége elsősorban a röntgenrészlegekre és a szűrőmunkára épült, bár a társadalombiztosítás korlátai, a vidéki lakoság csak részleges biztosítása nem befolyásolták a tuberkulózis elleni preventív munkát, ennek teljes költségeit az állam vállalta magára. Természetesen ez nem jelentette a gyors sikert, de a tevékenység egyik legfontosabb eszköze a röntgenátvilágítás lett. KÁROLY KAPRONCZAY, M. A.; Ph. D. Deputy Director General Semmelweis Medical Historical Museum, Library and Archives Budapest, Török u. 12. H Magyar Statisztikai Évkönyv Egészségügyi sorozat. Győry T.: i.m. Elischer Gyula ( ): orvos, röntgenológus, egyetemi tanár től az I.Belklin. rtg-laboratóriumának vezetője, 1912-től a röntgenológia magántanára, 1917-től az Egyetemi Röntgen int. ig.-ja, 1921-től nyilvános r. tanár. Magy.Statisztikai Évkönyv Egészségügyi sorozat.

7 * SUMMARY The paper summarizes the applications of X-Ray technology in Hungarian medical practice. First X-ray photos were taken as early as February 1896 in Budapest by the two famous physicists Jenő Klupáthy and Baron Loránd Eötvös. The possible medical application of X-ray photos were soon presented by Endre Hőgyes in a lecture (January 18th 1896) in which he pointed out how helpful X-Ray photos could be for indicating broken bones and bone fractures. Soon after Gyula Dollinger presented another paper about classifying the position of a bullet in the human body. The first medical X-Ray laboratory was set up by Károly Pongó Kiss, on the premises of the Technical University. The pictures of this lab included some taken of the heart, and the liver, which were published in the Lancet in The physician Béla Alexander, whose contribution to three dimensional X-Ray photos was a breakthrough in advanced X-Ray photo technology, was one his pupil. Regarding hospitals the first X-Ray lab was probably organised in 1898 in the Pozsony State Hospital (today Bratislava in Slovakia) by József Pantocsek. A few days later Gyula Dollinger opened his lab at the First Surgical Clinic at the University of Budapest. The oldest hospital in Budapest, the Saint Rochus Hospital received a considerable fund from the City Magistrate for a Roentgen laboratory in the same year. This lab was the most modern among all in Hungary, and beside diagnostics it was the first to be used for therapies as well. Adolf Stein was the first physician who worked exclusively as a radiologist. Baron Frigyes Korányi whose medical career were characterised by his efforts against tuberculoses, soon realised the importance of radiology in tb diagnosis. The Queen Elisabeth Sanatorium, opened in 1901 in Budakeszi, was both an excellent hospital in tb patients care, and a national centre for medical research. This Sanatorium (today called as Frigyes Korányi Sanatorium) successfully promoted opening pneumonographic laboratories for chest examination on a nation wide basis: by 1910 there were 59 examination centres in the country. The military sanitary services had their own network of pneumonographic labs, which included all bigger military hospitals. In 1935 the capital set up the Loránd Eötvös Radiology and Roentgen Institute for cancer therapy which two decades later was increased as the National Institute for Oncology (1951).

Adatok a magyar röntgenológia kezdeti történetéhez (1896 1906)

Adatok a magyar röntgenológia kezdeti történetéhez (1896 1906) Adatok a magyar röntgenológia kezdeti történetéhez (1896 1906) A röntgenológia fiatal tudomány és mint az ifjúság általában a messze jövőbe tekint, a jelennel kevesebbet törődik és a múltról alig vesz

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban 2016.06.30 2016. június 30-án szobrot avattak Semmelweis Ignác tiszteletére a balatonfüredi Állami Szívkórházban. A rendezvényen Prof. Dr. Veress Gábor

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén HORUS Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén Nász István dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest Az első évek

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A H A Z A I II Ö N ï (i E N I S K 0 h Y K Kl AL AK U L A S A N A K T Ö II T É N E T É II 0 L

A H A Z A I II Ö N ï (i E N I S K 0 h Y K Kl AL AK U L A S A N A K T Ö II T É N E T É II 0 L A H A Z A I II Ö N ï (i E N I S K 0 h Y K Kl AL AK U L A S A N A K T Ö II T É N E T É II 0 L írta: prof. RATKÓGZY NÁNDOR (Budapest) ^ Magyar Radiológia" Hajdú Imre és Végh József kezdeményezésére a Magyar

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Összefoglalás. Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért NEGYEDÉVES HÍRLEVÉL 1. SZÁM 2015. JANUÁR

Összefoglalás. Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért NEGYEDÉVES HÍRLEVÉL 1. SZÁM 2015. JANUÁR Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért Összefoglalás Miután a világszerte dolgozó mintegy 19 millió egészségügyi ápoló az egészségügyi dolgozók legnagyobb létszámú szakmai

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000 TÖRTÉNETI DOLGOZATOK MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000 LACZKA SÁNDORNÉ A rendszeres mezőgazdasági statisztikai adatszolgáltatás Magyarországon közel kétszáz éves, de a mezőgazdasági adatgyűjtések

Részletesebben

Adatok a nagyváradi rönlgenlaboratóriuin mőködéséhez I.

Adatok a nagyváradi rönlgenlaboratóriuin mőködéséhez I. Adatok a nagyváradi rönlgenlaboratóriuin mőködéséhez I. Röntgenfényképek Nagyváradon címen 1896. február hó 11-én jelent meg a nagyváradi Tiszántúl" napilapban a közlés a Károly Irén József középiskolai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban

3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban 3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban Sajnos az egyetemi orvostörténeti képzés hiányában az orvostörténeti önképzés és továbbképzés színtere a társasági élet lett. Az orvostörténelem

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Salamon Henrik a magyar fogászat kiemelkedő személyisége, a fogorvos-történelem kiváló művelője

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE Dr. Varga Emilné Dr. SZŰCS Edit Dr. PAPP Péter Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 A MÚLT MAGYAR ORVOSTÖRTÉNÉSZEI BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével, közreműködött: Szállási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede

A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede TÖRTÉNELEM A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede 1922 2002 Never was so much owed by so many to so few. ( Ritka eset, hogy olyan sokan, olyan sokat köszönhetnek olyan keveseknek. ) W. Churchill,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója

Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója 82 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2009/2 A CSONT RADIOLÓGIA MAGYAR MESTEREI Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója Ráczkevy Edit Semmelweis Orvostörténeti

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története (1863-2009) Prof. SÓTONYI PÉTER

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története (1863-2009) Prof. SÓTONYI PÉTER ORVOSTÖRTÉNELEM Az Egészségügyi Tudományos Tanács története (1863-2009) PROF. SÓTONYI PÉTER Semmelweis Egyetem Országos Igazságügyi Orvostani Intézet, Budapest Összefoglalás: Az Egészségügyi Tudományos

Részletesebben

Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész

Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK XVIII. GREAT HUNGARIAN HYGIENISTS XVIII Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész PROF. KÖTELES GYÖRGY Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK A szervezetek, intézmények, egyesületek alapításuk időrendjében 1 1868. Országos Közegészségi Tanács új szervezeti keretét az 1936. évi IX. tc. 15. -a alakította ki,

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása DR. MOLNÁR MELINDA A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása A Gödöllői-dombság népesedési és foglalkozásszerkezeti átalakulását Budapest agglomerációs folyamatai alapvetően

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás A térség egészség turisztikai lehetıségei Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás Egészség turizmus Minden az egészséggel kapcsolatos utazás, melynek során a látogató alapvetı motivációja

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények Címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok Szervező: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Helyszín: Győr

Részletesebben

ALAPJOGOKTÓL A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGON KERESZTÜL A JÖVŐNKIG INDIKÁTOR RENDSZEREK, ADATOK ÉS SZEREPE A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN

ALAPJOGOKTÓL A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGON KERESZTÜL A JÖVŐNKIG INDIKÁTOR RENDSZEREK, ADATOK ÉS SZEREPE A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN ALAPJOGOKTÓL A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGON KERESZTÜL A JÖVŐNKIG INDIKÁTOR RENDSZEREK, ADATOK ÉS SZEREPE A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN I. fejezet: Méltóság 1. cikk: Az emberi méltóság 2. cikk: Az élethez való jog

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

innen indul. Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG Higgy magadban. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak

innen indul. Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG Higgy magadban. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG innen indul. UNIQA Mobil Egészségközpont Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak Higgy magadban. Az egészség a megelőzéssel és a korszerű diagnosztikával

Részletesebben

a Hwang Woo-Suk eset

a Hwang Woo-Suk eset A kutatás integritásának kortárs kihívásai: a Hwang Woo-Suk eset Kakuk Péter egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debreceni Egyetem tel/fax: +36-52255406/+36-52255487

Részletesebben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Pollner Péter Társadalmi struktúrák alprojekt, Vicsek Tamás Együttműködő partnerek: Semmelweis Egyetem III.sz. Belgyógyászati Klinika GYEMSZI-IRF Virtuális

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál Az 1970-es évek közepétől az eset- és szállítókocsikhoz hasonlóan a rohamkocsiszolgálatnál is megkezdődött a homogén járműállomány kialakítása, Mercedes

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Etessy Rita Lapozni megtalálni Bemutatjuk a RAABE Kiadót

Etessy Rita Lapozni megtalálni Bemutatjuk a RAABE Kiadót Etessy Rita Lapozni megtalálni Bemutatjuk a RAABE Kiadót TANKÖNYV TANESZKÖZ A cserelapos szerkezetû könyvek kiadásával foglalkozó RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. 1992-ben alakult Budapesten. Anyavállalatunknak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Az orvosi röntgendiagnosztika

Az orvosi röntgendiagnosztika KOCSIS E.* BUGYI B.** VÉGH J.*** MAGYAR ÚTTÖRŐK A RÖNTGEN-CSŐ TOVÁBBFEJLESZTÉSÉBEN ÉS ALKALMAZÁSÁBAN A véletlen úgy hozta, hogy ez az előadás a röntgensugár felfedezésének 80. év fordulójára esik, mivel

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 A megpályázott állás: teljes munkaidős egyetemi docens, SE Transzplantációs és Sebészeti

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1. The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917)

Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1. The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917) Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1 The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917) tudomanytortenet@gmail.com Initially submitted March 10, 2014; accepted

Részletesebben

Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban

Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban Szabó Attila Semmelweis Egyetem I.sz. (Bókay) Gyermekklinika Definíció Protokoll: jegyzőkönyv; hivatalos találkozás szabályai; szabvány, egyezmény Idegen

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

A tudományos belgyógyászat Magyarországon a hazai szaklapok adatainak tükrében 1831 és 1910 között

A tudományos belgyógyászat Magyarországon a hazai szaklapok adatainak tükrében 1831 és 1910 között Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=756&lap=0 Valóság 49 (2006) No. 6. pp. 102 108. Kótyuk Erzsébet A tudományos belgyógyászat Magyarországon a hazai szaklapok adatainak tükrében

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

HSAVA 24. országos konferencia

HSAVA 24. országos konferencia HSAVA 24. országos konferencia BUDAPEST, SZIE, ÁOTK program 2011 április 02. -szombat AULA 8.00-9.00 Regisztráció 9.00-9.30 Kutyák dilatiós cardiomyopathiája Vrabély Tamás (Boehringer) különös tekintettel

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! 2012. EüK. 20. szám közlemény

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

KÁRMÁN TÓDOR ÖRÖKSÉGE 2

KÁRMÁN TÓDOR ÖRÖKSÉGE 2 Bánó Imre 1 KÁRMÁN TÓDOR ÖRÖKSÉGE 2 50 éve hunyt el a világhírű, magyar származású tudós aki a repülésen kívül több más tudományban is jelentőset alkotott. Neki állít emléket ez az írás. SPIRITUAL HERITAGE

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI

20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI 20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI 1880 1956 51,25 ifm A kórházat a pesti református német leányegyház állította fel 1866-ban. Rózsa utca 53. sz. alatti házat bérbevette és berendezte előbb 6, majd 11 ággyal.

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata Tárgyszavak: poliuretán; gyártás;

Részletesebben

CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ

CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ Név Cím Munkahely Lakóhely CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ Institute for Digestive Diseases (emésztıszervi betegségek intézete) University Clinical Center, The Surgical Clinic, (egyetemi klinikai

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ORTOPÉDIA ÉS TRAUMATOLÓGIA

ORTOPÉDIA ÉS TRAUMATOLÓGIA ORTOPÉDIA ÉS TRAUMATOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA CSONGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Dr. Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Szakfolyóiratunk 2008/12. számában Kogutowicz

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben