SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)"

Átírás

1 SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1) /5276, 5287 mellék (Tanulmányi Hivatal felvételi iroda), honlap: ek. MEGHIRDETETT SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE Munkarend Fin. E i alkotó versés prózaírás Ft 2 6 < 20 (kreatív írás) hetente 3 nap: szerda, csütörtök, péntek 16 óra után i Budapest BÖLCS Részvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési eken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, hittudomány. ben megszerezhető szakképzettség : alkotó vers- és prózaíró apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Magyar Irodalom- és ultúratudományi Intézet, dr. ulcsár Szabó Ernő egyetemi tanár, cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, tel/fax: (1) /5113, honlap: Jelentkezési határ: augusztus 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél, 1 db felbélyegzett válaszboríték. kezdete: szeptember 17. Egyéb információk: A hallgató alapismereteket szerez a magyar és világirodalomban ma alkalmazott legfontosabb írástechnikai eszközökről, gyakorlatot azok rendszeres használatában; szert tesz határozott értékítéletre, képes lesz mások írásművei minőségének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni az alkotási folyamatot; megismeri a mai magyar irodalom életének szerveződését, alapszinten elsajátítja a különböző alkalmazott irodalmi műfajok (kritika, esszé, kulturális újságírás, szerkesztés) megkívánta készségeket, alkalmassá válik irodalmi vagy kulturális alkotói, társalkotói, szervezői, szerkesztői, moderátori stb. munkakörök betöltésére. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható.

2 N bírósági és hatósági tolmács i Ft 2 10 < 15 hetente kontaktóra i Budapest TÁRS Részvétel feltétele: A képzésben bármely képzési en szerzett, mesterfokozattal rendelkezők vehetnek részt. A nem nyelvszakos hallgatók esetében C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás szükséges. ben megszerezhető szakképzettség : bírósági és hatósági tolmács (az A és B nyelv megzése) apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Papp Sándorné, cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. emelet 9., tel/fax: (1) /5894, honlap: Jelentkezési határ: június 6. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga-bizonyítvány másolata mindkét idegen nyelvből, tolmács előképzettséget igazoló dokumentum másolata (ha van), vagy országos tolmácsvizsgán szerzett képesítés másolata (ha van), magyar nyelvű önéletrajz, 1 db igazolványkép, 2 db saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték vagy cím. kezdete: szeptember 1. Egyéb információk: A képzési cél olyan bírósági és hatósági tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát a magyarországi bírósági és hatósági eljárások során. Eligazodnak az adott szak szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven. Olyan szöveget alkotnak mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szak terminológiai elvárásainak is. A megfelelő tolmácsolási műveleteket alkalmazzák és a megfelelő tolmácsolási stratégiát választják. A képzés gyakorlatorientált, erős szakmai gyakorlati komponensek. A képzés minden nyelvből indítható azzal a feltétellel, hogy vagy az A, vagy a B nyelv magyar. A képzésben oktatott pontos nyelvkombináció a mindenkori szükségletes, illetve igények szerint alakul. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható.

3 form a L bölcsészeti szaken kompetenciafejlesztő oktató i Ft 2 5 < 30 kéthetente 2 nap (péntek, szombat) Budapest i PED Részvétel feltétele: Bölcsész tanári, illetve ének-zene tanári oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : bölcsészeti szaken kompetenciafejlesztő oktató apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Szakmódszertani özpont, Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, cím: 1088 Budapest, Múzeum krt Ifjúsági épület, II. emelet, tel/fax: (1) /5065, (1) /5103, honlap: Jelentkezési határ: július 14. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz, motivációs levél, 1 db felbélyegzett válaszboríték. kezdete: szeptember 12. Egyéb információk: A szakirányú i szak célja a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, szakmai kompetenciák megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása az adott szaken. Választható szakek: angol nyelv és irodalom; ének-zene; filozófia; francia nyelv és irodalom; magyar nyelv és irodalom; német nyelv és irodalom; nemzetiségi német; történelem. Felvételi vizsga nincs. Megfelelő számú jelentkező esetén a felvételi döntés a benyújtott dokumentumok alapján történik. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható.

4 Munkarend Fin. i i L erkölcstan, etika szakos pedagógus Ft 2 12 < 25 kéthetente 2 nap (péntek, szombat) Budapest PED Részvétel feltétele: Bölcsész- vagy társadalomtudományok én szerzett tanári oklevél. Felvételi beszélgetésen való megfelelés: a beszélgetés témája a jelentkező eddigi szakirányú tapasztalata és előképzettsége, továbbá a motivációs levélben megfogalmazott tervek megbeszélése. ben megszerezhető szakképzettség : erkölcstan, etika szakos pedagógus apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Filozófia Intézet, szakfelelős: Dr. Bodnár István, intézetigazgató, egyetemi tanár. Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I, I. em. 122., telefon: /5007, /5216, fax: , honlap: Jelentkezési határ: június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: korábbi egyetemi, ill. főiskolai tanulmányok oklevélmásolatai, valamint szakmai önéletrajz, motivációs levél, benne a korábbi oktatói, tanári tevékenység rövid összefoglalásával, 1 db felbélyegzett válaszboríték. kezdete: szeptember 12. Egyéb információk: A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható.

5 form a N európai uniós konferenciatol mács i Ft 2 8 < 16 H: 10-18, v. Sz: 12-18, Cs: Budapest i BÖLCS Részvétel feltétele: Bármely képzési en szerzett alapfokozat (BA, BSc); Első idegen nyelv aktív ismerete (idegen nyelv-anyanyelv és anyanyelv-idegen nyelv irányban); Második idegen nyelv passzív ismerete (idegen nyelv-anyanyelv irányban); Előnyt jelent a tolmács előképzettség vagy tolmácsvizsga; Sikeres alkalmassági vizsga. ben megszerezhető szakképzettség : Európai Uniós konferenciatolmács A (anyanyelv), B (első idegen nyelv) C (második idegen nyelv) kombinációban apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Papp Sándorné, cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. emelet 9., tel/fax: (1) /5894, honlap: Jelentkezési határ: június 6. Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga-bizonyítvány másolata mindkét idegen nyelvből, tolmács előképzettséget igazoló dokumentum másolata (ha van), vagy országos tolmácsvizsgán szerzett képesítés másolata (ha van), magyar nyelvű önéletrajz, 1 db igazolványkép, 2 db saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték vagy cím. kezdete: szeptember 1. Egyéb információk: A képzési cél olyan európai uniós szakirányú konferenciatolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában. Ismerik az EU intézményrendszerét, annak ügymenetét, nyelvhasználatát, többnyelvű terminológiáját, képesek a megfelelő magyar terminológia kialakítására és állandó fejlesztésére, képesek szinkron és konszekutív tolmácsolási feladatok ellátására az európai uniós tagállamok együttműködésének színterein: konferenciákon, tanácskozásokon, konzultációkon, két- és többoldalú megbeszéléseken. A második félév végén a hallgatók nemzetközi bizottság előtt záróvizsgát tesznek. Választható első idegen nyelv az angol, francia, német, második választható idegen nyelv az angol, francia, német, kellő számú jelentkező esetén a holland, spanyol, olasz vagy más EU nyelvek valamelyike. A választott első idegen nyelvből (B-nyelv) C1 szintű (felsőfokú) komplex vagy azzal egyenértékű, a másodiknak választott idegen nyelvből (C-nyelv) legalább B2 szintű (középfokú) komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. (www.elte.hu/szabályzatok, dokumentumok/elte i program).

6 E idegen nyelvet jelnyelven tanító oktató i Ft 2 10 < 15 heti két alkalom i Budapest PED Részvétel feltétele: Halló jelentkezőknek: idegennyelv-szakos tanári oklevél bármilyen élő idegen nyelvből, alapfokú jelnyelvi tanfolyami tanúsítvány. Siket jelentkezőknek: legalább főiskolai szintű tanári (bármely szakképzettség) vagy gyógypedagógia alapképzési szakon szerzett oklevél, jelnyelv-oktatói tanfolyami tanúsítvány, B2 szintű (középfokú) vagy annál magasabb szintű, államilag elismert írásbeli típusú nyelvvizsga-bizonyítvány bármilyen élő idegen nyelvből. ben megszerezhető szakképzettség : idegen nyelvet jelnyelven tanító oktató apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, dr. ontra Edit egyetemi docens, cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5., tel/fax: (1) /4421, honlap: Jelentkezési határ: július 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint hallóknak: jelnyelvi tanfolyami tanúsítvány másolata, motivációs levél (1 gépelt oldal), 1 db felbélyegzett válaszboríték; siketeknek: jelnyelvoktatói tanúsítvány másolata, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, motivációs levél (1 gépelt oldal), 1 db felbélyegzett válaszboríték. kezdete: szeptember 15. Egyéb információk: A képzés célja a jelnyelvi törvény szellemében elősegíteni valamennyi siket egyén számára az idegennyelv-oktatáshoz való hozzáférést a saját nemzeti jelnyelvén, a feladat ellátására megfelelő tanárok közöttük fogyatékossággal élők felkészítése. Felvételi vizsga nincs; a felvételi döntés a benyújtott dokumentumok alapján történik. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható. A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indítható.

7 L i mozgókép- és médiaismeret Ft 4 10 < 70 kéthetente két nap i Budapest PED Részvétel feltétele: A felsőoktatásban pedagógiai képzési en szerzett főiskolai vagy alapképzési oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : mozgókép- és médiaismeret-pedagógus apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, cím: 1088 Budapest, Múzeum krt fszt. 38., tel/fax: (1) , honlap: Jelentkezési határ: július 20. Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz. kezdete: szeptember 20. Egyéb információk: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképkultúra és a médiaismeretek én elsajátított szakismeretek, médiatechnikai, szakmódszertani eljárások birtokában, a közoktatásban e en a tanulókat oktatni, lni. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható.

8 L német nemzetiségi oktatási referens i Ft 2 10 < 15 félévente 7-8 alkalom (péntek) i Budapest PED Részvétel feltétele: A képzésre felvehetők: germanisztika alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők; legalább alapképzési szakon szerzett oklevéllel és a germanisztika alapképzési szak német/nemzetiségi szakirányán elvégzett 50 kredites specializációval (szakirányú minor szak) rendelkezők; német nyelv és irodalom, valamint német nemzetiségi nyelv és irodalom szakon szerzett oklevéllel rendelkező tanítók, tanárok; német nemzetiségi iskolák tanítói, tanárai (iskolaigazgatói), akik minimum középfokú német nyelvismerettel rendelkeznek; az alap- és középfokú közoktatásban németnyelv-oktatással és/vagy német nemzetiségi nyelv és egyéb német nemzetiségi nyelven folyó szaktárgy oktatásával foglalkozó tanítók, tanárok. ben megszerezhető szakképzettség : német nemzetiségi oktatási referens apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Germanisztikai Intézet, dr. Erb Mária egyetemi docens, cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5., tel/fax: (1) /4401, (1) /4310, honlap: Jelentkezési határ: június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz, német nyelvű motivációs levél (3-5 gépelt oldal), nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem német szakos oklevélnél), 1 db felbélyegzett válaszboríték. kezdete: szeptember 13. Egyéb információk: A képzés során a leendő nemzetiségi oktatási referenseket az általános és középiskolai német mint nemzetiségi nyelv oktatásának és a nemzetiségi anyanyelvi lésnek speciális feladataira készítik fel. A képzés során a leendő nemzetiségi oktatási referensek betekintést nyernek a magyarországi német nemzetiségi nyelvvel, irodalommal és történelemmel kapcsolatos legújabb bel- és külföldi kutatások eredményeibe, ezek módszertani vetületeibe és a tudományos eredményekről szóló publikációkba. A legfrissebb kutatási eredményeket a hallgatók olyan módszertani ajánlásokkal együtt ismerik meg, amelyek segítségével a legújabb tudományos eredmények a lési-oktatási hétköznapokba pl. projektnapok keretében integrálhatóvá válnak. Felvételi vizsga nincs. Megfelelő számú jelentkező esetén a felvételi döntés a benyújtott dokumentumok alapján történik. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható.

9 N szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek) i Ft 2 3 < 20 hetente 14 óra i Budapest BÖLCS Részvétel feltétele: A képzésben bármely képzési en szerzett mesterfokozattal és felsőfokú (szláv és balti nyelv) nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt. ben megszerezhető szakképzettség : szakfordító és tolmács idegen nyelvből (adott szláv/balti nyelv) és magyar nyelvből apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Szláv és Balti Filológiai Intézet, szakfelelős: dr. Lukács István egyetemi tanár, cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tel/fax: (1) /5144, honlap: Jelentkezési határ: június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz, C1 szintű (felsőfokú) komplex (C) nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy egyéb a megfelelő nyelvtudást igazoló dokumentum, 1 db felbélyegzett válaszboríték. kezdete: szeptember 13. Egyéb információk: A szakirányú célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. A végzett hallgatók az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg sen és tartalmilag pontosan adják vissza a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, ismerik a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. Felvételi vizsga van. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható.

10 Munkarend N Fin. társadalomtudományi és gazdasági szakfordító i Ft 2 8 < 16 H: 12-18, Sz: 10-16, Cs: i Budapest TÁRS Részvétel feltétele: A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett bármilyen főiskolai szintű oklevél 2006 utáni felsőoktatási rendszerben bármely en szerzett vagy BA/BSc diploma sikeres alkalmassági vizsga. A jelentkezők felvételéről a szakbizottság a felvételi eredmények alapján dönt. ben megszerezhető szakképzettség : társadalomtudományi és gazdasági szakfordító apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Papp Sándorné, cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. emelet 9. tel/fax: (1) /5894, honlap: Jelentkezési határ: június 6. Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga-bizonyítvány másolat, magyar nyelvű önéletrajz, 1 db igazolványkép, 2 db saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték vagy cím. kezdete: szeptember 1. Egyéb információk: A képzés célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. A forrásnyelvi szöveget nyelvileg sen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerik az írásbeli nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. A képzés angol, vagy francia, vagy német nyelven indítható. A felvétel további feltétele a választott idegen nyelvből ER szerinti komplex C1 szintű, vagy annak megfelelő nyelvvizsga megléte belépésekor. Előnyt jelent bármely hazai vagy külföldi fordító intézményben szerzett előképzettség, vagy országos szakfordítói vizsgán szerzett bizonyítvány, esetleg korábbi szakfordítói gyakorlat igazolása. Minimum létszám nyelvenként 10 fő. A i és kimeneti követelmények a dokumentumok/elte i program címen olvasható.

11 E tibeti kulturális és turisztikai referens i Ft 2 3 < 20 hetente 16 óra (16-20 óra között) i Budapest BÖLCS Részvétel feltétele: A keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak tibeti, kínai vagy mongol szakiránya; a turizmus-vendéglátás alapképzési szak; illetve a korábbi legalább főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. ben megszerezhető szakképzettség : tibeti kulturális és turisztikai szakreferens apcsolattartó/szakfelelős: ELTE BT Távol-keleti Intézet Belső-ázsiai Tanszék, szakfelelős: dr. Tóth Erzsébet egyetemi adjunktus, cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B I. emelet 230., tel/fax: (1) /2208, Jelentkezési határ: június 20. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz (magyar nyelven), 1 db felbélyegzett válaszboríték. kezdete: szeptember 15. Egyéb információk: ína egyre fontosabb szerepet játszik mind a világgazdaságban, mind a világpolitikában, s több mint ötven hivatalosan is elismert nemzetisége közül kultúráját, hagyományait és lélekszámát tekintve a tibeti az egyik legjelentősebb és legfontosabb. A csaknem másfélezer éves tibeti kultúra és az azt meghatározóan jellemző buddhizmus iránt egyre nagyobb és folytonosan növekvő érdeklődés tapasztalható világszerte, ami megmutatkozik a Tibetbe irányuló turizmus fellendülésében is. Az utóbbi években Tibetben jelentős gazdasági fejlődés tapasztalható, a fejlesztések a gazdasági és kulturális életnek szinte minden ére hatással vannak. Célunk olyan gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik ína Tibeti Autonóm Területére vonatkozóan átfogó ismeretekkel rendelkeznek, nyelvtudásuk, szakmai ismereteik birtokában képesek kulturális, gazdasági stb. kapcsolatok lehetőségeinek feltárására, egy-egy adott gazdasági ágazat szakembereivel együttműködve kapcsolatok kiépítésére, működtetésére. Felvételi beszélgetés van. (Weblap: dokumentumok/elte i program)

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben