Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar"

Átírás

1 i Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032, Egyetem tér 1. Postacím: 4010, Pf. 38. Telefonszám:(52) /62239 Fax: (52) Web: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Telefonszám:(52) / Meghirdetett képzések 2014 szeptemberi kezdéssel ek: - angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító (Nappali) () - fejlesztéspolitikai szakreferens (Levelező) () - felnőttképzési szervező (Levelező) () - francia nyelvi referens és fordító (Levelező) () - gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens (Levelező) () - holland nyelvi referens és fordító (Levelező) () - közép-európai szakreferens német nyelven (Nappali) () - közép-európai szakreferens német nyelven (Levelező) () - kulturális animáció (Levelező) () - kulturális és európai uniós szakfordító (Levelező) () - lengyel nyelvi referens és fordító (Levelező) () - mentálhigiéné (Levelező) () - művelődésszervező (Levelező) () - német nyelvi referens és fordító (Levelező) () - német nyelvű kommunikációs és információs technológia (Levelező) () - olasz nyelvi referens és fordító (Levelező) () - orosz nyelvi referens és fordító (Levelező) () - önkormányzati szakpolitikai ismeretek (Levelező) () - pedagógus szakvizsga (Levelező) () - vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése (Levelező) () 1

2 N K angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító i Ft 4 5 < 30 naponta hétfő-péntek i BÖLCS Részvétel feltétele: Bölcsészettudományi képzési en szerzett főiskolai/egyetemi/mester/alap- szakos oklevél, valamint az angol nyelv legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel igazolt nyelvtudás ismerete. ben megszerezhető szakképzettség : angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Pete László, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) , (30) /27026, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A kar a szakfordítói képzést bölcsészettudományi képzési en belüli szakot végzetteknek biztosítja. A képzés során megszerzett készségek alkalmassá teszik a képzési követelményeket sikeresen teljesítő szakembereket, hogy szakmájuk angol nyelvű szakirodalmát az eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag sen legyenek képesek fordítani célnyelvről magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy végzett szakembereink képesek legyenek felsőfokú színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek létrehozására és idegen nyelven felsőfokon szakmai és általános nyelvi társalgást folytatni. A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 2

3 i i L K fejlesztéspolitikai szakreferens Ft 2 10 < 40 két hetente TÁRS Részvétel feltétele: Alapképzési szakon szerzett oklevél az alábbi képzési ek valamelyikén: társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudomány, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, pedagógusképzés, intika, agrár, természettudomány, műszaki. ben megszerezhető szakképzettség : fejlesztéspolitikai szakreferens Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Csoba Judit, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /22349, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A képzés céle a fejlesztési projektek intézményrendszere (a fejlesztési, vidékfejlesztési, településfejlesztési, környezetvédelmi, közigazgatási, szociálpolitika, egészségügy, oktatási, média-, sport- és piaci szervezetek), a fejlesztéspolitikában érdekelt vállalkozások, civil szerveződések. A képzés célja olyan szakképzettség biztosítása, amely alkalmassá teszi a képzésben résztvevőket a projektalapú fejlesztési rendszerekben történő munkavégzésre. 3

4 i i L K felnőttképzési szervező Ft 2 1 < 30 kettő hetente péntek, szombat BÖLCS Részvétel feltétele: Andragógia alapképzési szakon nem felnőttképzési szervező szakirányon végzettek vehetők fel. ben megszerezhető szakképzettség : felnőttképzési szervező Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Erika, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (30) , (52) /22279, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: További információk a honlapon. A szakon végzettek képesek felnőttképzési programok, rendezvények szervezésére; felnőttképzési célú projektek generálására, kialakítására és lefolytatására; a felnőttképzési intézményekben zajló adminisztráció kezelésére; a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására; a felnőttképzés különböző ein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére; a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 4

5 i i L K francia nyelvi referens és fordító Ft 2 5 < 30 hetente BÖLCS Részvétel feltétele: Romanisztika alapképzési szak francia szakirányán vagy annak megfeleltethető korábbi képzési rendszerben francia nyelvtanári szakon szerzett oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : francia nyelvi referens és fordító Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Pete László, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) , (30) /27026, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A szakon végzettek alkalmasak minden olyan, a francia nyelvet közvetítőként használó munkakör betöltésére, amely nem elsősorban egyes szaknyelvek ismeretére, hanem a legtágabban értett biztos nyelvtudásra és az általános műveltségre épít (közintézmények, elsősorban önkormányzati hivatalok, felsőoktatási intézmények külkapcsolati hivatalai, könyvkiadók, sajtószervek, vállalati kommunikáció). A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 5

6 i i L K gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens Ft 2 10 < 40 két hetente TÁRS Részvétel feltétele: Alapképzési szakon szerzett oklevél az alábbi képzési ek valamelyikén: társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudomány, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, pedagógusképzés. ben megszerezhető szakképzettség : gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Csoba Judit, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /22349, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A képzés céle a gyermek- és ifjúságpolitikai tartalmú fejlesztési projektek intézményrendszere, a szociálpolitika oktatása én működő szervezetek, a célcsoportot érintő fejlesztéspolitikában érdekelt profitorientált és nonprofit szerveződések. A képzés résztvevők alkalmassá válnak a gyermekeket és ifjúságot megcélzó fejlesztési rendszerekben történő munkavégzésre. A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 6

7 i i L K holland nyelvi referens és fordító Ft 2 5 < 30 hetente BÖLCS Részvétel feltétele: Germanisztika alapképzési szak holland szakirányán vagy az annak megfeleltethető korábbi képzési rendszerben néderlandisztika szakon szerzett oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : holland nyelvi referens és fordító Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Pete László, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) , ( 30) /27026, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A szakon végzettek alkalmasak minden olyan, a holland nyelvet közvetítőként használó munkakör betöltésére, amely nem elsősorban egyes szaknyelvek ismeretére, hanem a legtágabban értett biztos nyelvtudásra és az általános műveltségre épít (közintézmények, elsősorban önkormányzati hivatalok, felsőoktatási intézmények külkapcsolati hivatalai, könyvkiadók, sajtószervek, vállalati kommunikáció). A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 7

8 i i N K közép-európai szakreferens német nyelven Ft 2 3 < 30 naponta hétfő-péntek TÁRS Részvétel feltétele: Bármely képzési en alapképzésben szerzett oklevél és német nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : közép-európai szakreferens német nyelven Kapcsolattartó/szakfelelős: Szilágyi Katalin / Dr. Pabis Eszter, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /62147, (52) /62567, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: Az oktatás német nyelven zajlik. Alapismereteket közvetít összehasonlító alkotmányjogból, Európa szociális és kultúrtörténetéből ill. társadalomföldrajzából, Közép- és Kelet-Európa történelméből, világ- és integráció- gazdaságtanból, a kulturális transzferek ill. etnikai, nemzeti és nyelvi identitás eiből, az EU gazdasági és jogi szaknyelvéből, pályázatírásból és nemzetközi rendezvényszerzésből fakultatív néprajzi, gazdaságtudományi, nyelvtudományi és vallástudományi tárgyakkal (pl. a német nyelvű országok politikai rendszere, összehasonlító néprajz, fejlődés-gazdaságtan, az EU intézményrendszere, magyar irodalom és kultúra európai kontextusban, a magyar vagy egy közép- ill. keleteurópai nyelv alapismereteinek közvetítése, Közép-Európa nyelvi képe). További infók: A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 8

9 i i L K közép-európai szakreferens német nyelven Ft 2 3 < 20 hetente TÁRS Részvétel feltétele: Bármely képzési en alapképzésben szerzett oklevél és német nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : közép-európai szakreferens német nyelven Kapcsolattartó/szakfelelős: Szilágyi Katalin / Dr. Pabis Eszter, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /62147, (52) /62567, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: Az oktatás német nyelven zajlik. Alapismereteket közvetít összehasonlító alkotmányjogból, Európa szociális és kultúrtörténetéből ill. társadalomföldrajzából, Közép- és Kelet-Európa történelméből, világés integráció- gazdaságtanból, a kulturális transzferek ill. etnikai, nemzeti és nyelvi identitás eiből, az EU gazdasági és jogi szaknyelvéből, pályázatírásból és nemzetközi rendezvényszerzésből fakultatív néprajzi, gazdaságtudományi, nyelvtudományi és vallástudományi tárgyakkal (pl. a német nyelvű országok politikai rendszere, összehasonlító néprajz, fejlődés-gazdaságtan, az EU intézményrendszere, magyar irodalom és kultúra európai kontextusban, a magyar vagy egy közép- ill. kelet-európai nyelv alapismereteinek közvetítése, Közép- Európa nyelvi képe). További infók: A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 9

10 i i L K kulturális animáció Ft 3 1 < 30 kettő hetente BÖLCS Részvétel feltétele: Bármely alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : kulturális animátor Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Erika, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /22279, (30) , honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: További információk a honlapon. A végzettek képesek kulturális programok, rendezvények szervezésére; kulturális célú kiscsoportok létrehozására, működtetésére, animálására; kulturális célú projektek generálására, kialakítására és lefolytatására; a közösségi nyílt és rejtett igények kibontására; a kulturális intézményekben zajló adminisztráció kezelésére. A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 10

11 i i L K kulturális és európai uniós szakfordító Ft 2 30 < 45 hetente BÖLCS Részvétel feltétele: Bölcsészettudomány, műszaki, gazdaságtudományok, agrár képzési en alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél és legalább B2-es (Közös Európai Nyelvi Referenciakeret) szintű angol nyelvvizsga- bizonyítvány. ben megszerezhető szakképzettség : kulturális és európai uniós szakfordító Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Furkó Bálint Péter, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /22192, (52) /22151, (52) , honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: Az oktatás angol nyelven zajlik. A szakon végzettek a megszerzett ismeretek és elsajátított készségek révén alkalmasak minőségi, rugalmas és gyors fordítói készségeket követelő üzleti-vállalkozói tevékenységi körök, önkormányzati, egyéb hivatali munkakörök betöltésére (általános fordítói, szakfordítói munkakörök), az azokhoz tartozó tevékenységek végzésére és feladatok teljesítésére. A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 11

12 i i L K lengyel nyelvi referens és fordító Ft 2 5 < 30 hetente BÖLCS Részvétel feltétele: Szlavisztika alapképzési szak lengyel szakirányán vagy az annak megfeleltethető korábbi képzési rendszerben lengyel nyelv és irodalom szakon szerzett oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : lengyel nyelvi referens és fordító Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Pete László, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) , (30) /27026, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A szakon végzettek alkalmasak minden olyan, a lengyel nyelvet közvetítőként használó munkakör betöltésére, amely nem elsősorban egyes szaknyelvek ismeretére, hanem a legtágabban értett biztos nyelvtudásra és az általános műveltségre épít (közintézmények, elsősorban önkormányzati hivatalok, felsőoktatási intézmények külkapcsolati hivatalai, könyvkiadók, sajtószervek, vállalati kommunikáció). A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 12

13 i L K mentálhigiéné Ft 4 30 < 80 előzetesen egyeztetett pénteki és szombati napokon i BÖLCS Részvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési eken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, művészet, művészetközvetítés, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, nemzetvédelmi és katonai, sporttudomány, hitéleti. ben megszerezhető szakképzettség : mentálhigiénés szakember Kapcsolattartó/szakfelelős: Czeglédi Renáta / Dr. Pék Győző, cím: 4032, Komlóssy út , tel/fax: (52) /23432, (52) , honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló okirat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: További információk a honlapon. A szakon végzettek alkalmasak az alkalmazkodási zavarok pszichológiai hátterének, dinamikájának felismerésére; mentálhigiénés preventív lépések, beavatkozások megtervezésére és alkalmazására; adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozására, kivitelezésére, hatékonyságának mérésére, az eredmények értelmezésére (pl. drog prevenciós programok, egészségfejlesztés és fenntartás programja, dohányzás elleni programok, munkat, szervezeteket egészségesebbé tevő programok). A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 13

14 i L K művelődésszervező Ft 2 1 < 30 kettő hetente i BÖLCS Részvétel feltétele: Andragógia alapképzési szakon nem művelődésszervezői szakirányon végzettek vehetők fel. ben megszerezhető szakképzettség : művelődésszervező Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Erika, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (30) , (52) /22279, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: További információk a honlapon. A szakon végzettek képesek kulturális programok, rendezvények szervezésére; kulturális cél kiscsoportok létrehozására, működtetésére; kulturális célú projektek generálására, kialakítására, és lefolytatására; a kulturális intézményekben zajló adminisztráció kezelésére. A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 14

15 i i L K német nyelvi referens és fordító Ft 2 5 < 30 hetente BÖLCS Részvétel feltétele: Bármely képzési en alapképzésben szerzett oklevél és német nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : német nyelvi referens és fordító Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Pete László, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) , (30) /27026, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A szakon végzettek alkalmasak a német nyelvet közvetítőként használó munkakörök betöltésére, amelyek gazdasági szaknyelvi ismeretekre, konszekutív tolmácsolási és fordítási készségekre, biztos nyelvtudásra és általános műveltségre építenek (közintézmények, önkormányzati hivatalok, felsőoktatási intézmények külkapcsolati hivatalai, könyvkiadók, sajtószervek, vállalati kommunikáció). A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 15

16 L K német nyelvű kommunikációs és információs technológia i Ft 2 5 < 20 hetente péntek, és havonta egy szombat i BÖLCS Részvétel feltétele: Bármely képzési en szerzett BA, BSc illetve főiskolai oklevél, legalább B2-es (Közös Európai Nyelvi Referenciakeret) szintű német nyelvvizsga-bizonyítvány. ben megszerezhető szakképzettség : német nyelvű IT-kommunikátor Kapcsolattartó/szakfelelős: Görgeiné Szilágyi Katalin / Dr. Darai Zsuzsanna, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /62147, (5 2) /62567, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: Az oktatás részben német nyelven zajlik. A szakon végzettek alkalmasak magas szintű német nyelvtudást és információs technológiai ismereteket követelő üzleti vagy szervező munkakörök betöltésére (pl. telekommunikációs és IT -asszisztens, helpdesk en ügyfélszolgálati munkatárs, idegennyelvű levelező). További információk: A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 16

17 i i L K olasz nyelvi referens és fordító Ft 2 5 < 30 hetente BÖLCS Részvétel feltétele: Romanisztika alapképzési szak olasz szakirányán vagy az annak megfeleltethető korábbi képzési rendszerben olasz nyelvtanári szakon szerzett oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : olasz nyelvi referens és fordító Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Pete László, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) , (30) /27026, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A szakon végzettek alkalmasak minden olyan, az olasz nyelvet közvetítőként használó munkakör betöltésére, amely nem elsősorban egyes szaknyelvek ismeretére, hanem a legtágabban értett biztos nyelvtudásra és az általános műveltségre épít (közintézmények, elsősorban önkormányzati hivatalok, felsőoktatási intézmények külkapcsolati hivatalai, könyvkiadók, sajtószervek, vállalati kommunikáció). A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 17

18 i i L K orosz nyelvi referens és fordító Ft 2 5 < 30 hetente BÖLCS Részvétel feltétele: Szlavisztika alapképzési szak orosz szakirányán vagy az annak megfeleltethető korábbi képzési rendszerben orosz nyelv és irodalom szakon szerzett oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : orosz nyelvi referens és fordító Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Pete László, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) , (30) /27026, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A szakon végzettek alkalmasak minden olyan, az orosz nyelvet közvetítőként használó munkakör betöltésére, amely nem elsősorban egyes szaknyelvek ismeretére, hanem a legtágabban értett biztos nyelvtudásra és az általános műveltségre épít (közintézmények, elsősorban önkormányzati hivatalok, felsőoktatási intézmények külkapcsolati hivatalai, könyvkiadók, sajtószervek, vállalati kommunikáció). A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 18

19 L K önkormányzati szakpolitikai ismeretek i Ft 2 10 < 30 hetente péntek i TÁRS Részvétel feltétele: Alapképzésben az alábbi képzési ek valamelyikén szerzett oklevél: társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudomány, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, pedagógusképzés, intika, agrár, természettudomány, művészet, műszaki. ben megszerezhető szakképzettség : önkormányzati szakpolitikai szakreferens Kapcsolattartó/szakfelelős: Palincsár Mária/Dr. Nagy Levente, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /22122, honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A végzett hallgató képessé válik az önkormányzati rendszer megértésére, az önkormányzatok működési mechanizmusának áttekintésére, az önkormányzat gazdasági alapjainak áttekintésére; jártasságot szerez költségvetési ügyekben, helyi fejlesztési programok tervezésében és kivitelezésében és alkalmas lesz csoportban való tevékenységre és konfliktusok megfelelő kezelésére. 19

20 i i L K pedagógus szakvizsga Ft 4 10 < 80 két hetente PED Részvétel feltétele: Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus; b) tanári oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : szakvizsgázott pedagógus Kapcsolattartó/szakfelelős: lásd a specializációknál. lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: A Bölcsészettudományi Kar specializációi: Gyakorlatvezető mentortanár érdeklődni lehet: Veressné Dr. Gönczi Ibolya, cím: 4032, Egyetem tér 1. tel.: (52) /22094, honlap: Mérés-értékelés érdeklődni lehet: Dr. Buda András, cím: 4032, Egyetem tér 1. tel/fax: (52) /22224, honlap: Közoktatás vezetői érdeklődni lehet: Dr. Chrappán Magdolna, cím: : 4032, Egyetem tér 1. tel.: (52) /22228, honlap: Mentálhigiéné érdeklődni lehet: Czeglédi Renáta, cím: 4032, Komlóssy út , tel/fax: (52) /22432, honlap: Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás érdeklődni lehet: Czeglédi Renáta, cím: 4032, Komlóssy út , tel/fax: (52) /22432, honlap: Etika érdeklődni lehet: Szakályné Lantai Lilla, cím: 4032, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) /22573, Egyéb: századi filozófia, Francia, Hon- és népismeret, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Német, Történelem, Vallástudomány A jelentkezési lap letölthető a honlapról. Az Intikai Kar specializációja: Intika Részvétel feltétele: 2006 utáni felsőoktatási rendszerben szerzett tanári MA szakképesítés intika szakiránnyal; VAGY 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett főiskolai szintű számítástechnika vagy intikatanári szakképzettség; VAGY 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett egyetemi szintű számítástechnika vagy intikatanári szakképzettség. Minden esetben a közoktatásban szerzett legalább 3 20

21 éves gyakorlat. Kapcsolattartó: Márton Ágnes, cím: 4010, Pf. 12., tel/fax: (52) / honlap: Jelentkezési lap: Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint rövid szakmai önéletrajz, eddig elvégzett tanúsítványának másolata. A Természettudományi és Technológiai Kar specializációi: biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika. Kapcsolattartó: Kertész Viktória; tel: (52) , jelentkezési lap letölthető a honlapról. A jelentkezés benyújtható személyesen a Természettudományi és Technológiai Kar Tanulmányi Osztályán (Kémiai Épület, A/102 iroda) vagy postai úton 4010 Pf.: 18. A jelentkezés díja: 3000 Ft, a befizetés módja: csekk. A képzés célja a hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-lés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben (k özigazgatási vezetési ismeretek, a lési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a lési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a lési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 21

22 L K vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése i Ft 4 20 < 40 három hetente () i BÖLCS Részvétel feltétele: Bármilyen alapképzésben, illetve főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél. ben megszerezhető szakképzettség : vezetői készségekkel és kompetenciákkal fejlesztett szakember Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Münnich Ákos, cím: 4032, Komlóssy u , tel/fax: (52) /22709, (52) , honlap: lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz és motivációs levél. kezdete: szeptember 8. Egyéb információk: További információk az alábbi honlapon: A szakirányú teljesítésével a hallgatók gyakorlatot és fejlettebb kompetenciákat szereznek ahhoz, hogy megértsék és kezeljék a vezetői gyakorlatban előforduló társas és feladathelyzeteket. A vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése ahhoz szükséges, hogy a gazdasági szervezetek és társadalmi intézmények leendő vezetői szakükhöz kapcsolódó speciális szakismereteik alkalmazásán kívül, képesek legyenek a munkaerő eredményes irányítására és a munkafeladatok hatékony megszervezésére is. A jelentkezési lap letölthető a honlapról. 22

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: DE-BTK 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: DE-BTK 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2012 szeptemberi (kivétel: 2012 februári) kezdéssel

Meghirdetett képzések 2012 szeptemberi (kivétel: 2012 februári) kezdéssel i Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége Cím: 4032, Egyetem tér 1. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu Web: http://www.btk.unideb.hu

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI:

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: ELTE-TÓK Intézmény elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em. 136.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar TÉZMÉY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE BTK Intézmény elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar NTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Részvétel feltétele: A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Részvétel feltétele: A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. i Főiskola i Főiskola (SZF) Intézmény elérhetősége: 5000, Tiszaligeti sétány 14., tel: (56) 510-300/5506, fax: (56) 340-106, email: szep@szolf.hu, honlap:http://www.szolf.hu. MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2016. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények

Nyelvvizsga követelmények Nyelvvizsgák beíratása az Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központban A nyelvvizsga beíratás rendje 2016. augusztus 8-12. [1] Az oklevelek megszerzésének nyelvvizsga-követelményei Alapképzési szakok (BA) nyelvvizsga-követelményei

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége:

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége: LT BGGY Intézmény elérhetősége: Cím: 1097 Budapest, cseri út 3. Telefon: (1) 358-5500 Fax: (1) 348-3186 -mail: bggyk@barczi.elte.hu Honlap: http://www.barczi.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar évre meghirdetett szakirányú továbbképzési szakjai. Képzési idő (félév)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar évre meghirdetett szakirányú továbbképzési szakjai. Képzési idő (félév) A szakirányú ekről részletes tájékoztató és a jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap az Oktatás - szakirányú alatt található! Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2017. évre meghirdetett

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév) SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1)411-6500/5276, 5287

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Szakirányú továbbképzés neve: alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás)

Szakirányú továbbképzés neve: alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakirányú továbbképzések: - alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás) (Esti) () - bölcsészeti szakterületen kompetenciafejlesztő oktató (Levelező)

Részletesebben

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen Terjedelem: 18085 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 200.08.0 18 Mutáci ó: Dátum: 200.08.0 12:5

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓ Tisztelt Hallgató! Mivel a különböző képzési rendszerű, képzési szintű szakok, különböző -követelményeket jelentenek, kérjük figyelmesen és átgondoltan nézze át és

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus ELTE TÓK Intézmény elérhetősége: Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em.

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI TANÁRI MESTERSZAK: A képzés nappali tagozaton szakpárban, eredeti tanári szakképzettségek megszerzésére vonatkozó formában indul, alapképzési diplomával rendelkezők

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend forma i idő helye i terület L K wellness-tanácsadó kéthetente péntek délután, szombat délelőtt és délután Szeged

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2016. Alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás) Önköltség Esti Önköltséges 120 000 Ft 2 6 < 20 i idő

Részletesebben

-1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

-1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége -1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége -2- Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettségek 1. fejlesztő pedagógus gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, 2. fejlesztő pedagógus gyógypedagógiai

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport kar kpz_név szint nyelvvizsgakövetelmény javaslat angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész angol nyelvtanári (főiskolai) főiskola bölcsész francia nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Az érettségi és a felvételi

Az érettségi és a felvételi Az érettségi és a felvételi Az érettségi vizsga tárgyai Kötelező tárgyak magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv (angol, francia, német, spanyol) Választott tárgy bibliaismeret, biológia,

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv 1 A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - biológia

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Felvételi Felvételi tájékoztató 2017

Felvételi Felvételi tájékoztató 2017 Felvételi 2017 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2017. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2017. január 31-ig Képzési szintek A - Alapképzés:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR,

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2017. Szakirányú továbbképzés neve: alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás) i i Esti Önköltséges 120 000 Ft 2 6 < 20 hetente

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége:

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: VII. Társadalomtudományi ar (BCE T).) felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: Társadalomtudományi ar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, özraktár u. 4-6. Telefon: 482-7210,

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben