ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013.

2 Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása alapján Összeállította: Vasúti Vizsgaközpont Véleményezte: Novák László Szerkesztette: Vasúti Vizsgaközpont 2/25

3 1. A képzést folytató intézmény: A 19/2011 (V.10.) NFM rendelet 4. -ban meghatározott képzési engedéllyel rendelkező képzőszervezet. 2. A képzés célja: A képző- és regisztrált szervezetek részére a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök oktatását végző vasútszakmai elméleti oktatók képzése, akik a szakma széleskörű ismerete mellett, andragógiailag és módszertanilag felkészültek, képesek tudásukat, a szabályzatok valamint utasítások anyagát az oktatás során hatékonyan átadni, az oktatáshoz kapcsolódó tervezési és szervezési feladataikat ellátni, kapcsolataikat a helyzetnek megfelelően kezelni, munkahelyi magatartásukkal szakmaszeretetet közvetíteni. A képzés során a hallgatók ismerjék meg a magyar jogrendben érvényesülő vasúti előírásokat, valamint a vasúti közlekedésbiztonságával összefüggő képzési elveket, és a hatósági vizsgáztatás szabályait. A program célcsoportja: a 19/2011 (V.10.) NFM rendeletben előírtak szerint a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket oktatató személyek. 3. Megszerezhető szakképesítés: Megnevezése: Vasútszakmai oktató elméleti FEOR száma: műszaki oktató elméleti forgalmi oktató elméleti 4. A betölthető munkakörök megnevezése és végezhető tevékenységek: Betölthető munkakörök: Vasútszakmai oktató elméleti Végezhető tevékenységek oktatási ütemterv elkészítése, időszakos oktatás és pótoktatásainak végzése, újfelvételes dolgozók alapképzése, oktatáshoz előírt nyomtatványok és oktatástechnikai eszközök meglétének biztosítása, használata, képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok vezetése. 5. Megszerezhető kompetenciák: A hallgató a tanfolyam befejeztével rendelkezzen: széleskörű szakmai tudással, a felnőttképzéshez szükséges andragógiai ismeretekkel, alapos módszertani felkészültséggel, ismerje: a felnőttek tanulásának pszichológiai hátterét, magyar jogrendben érvényesülő vasúti előírásokat, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzési és vizsgáztatási előírásokat, 3/25

4 legyen jártas: a vasúti közlekedésbiztonsági oktatással összefüggő oktatástervezési feladatok megoldásában, legyen képes: szakmai tudását, a szabályzatok és az utasítások anyagát az oktatások során átadni, a felnőttoktatási módszereket differenciáltan alkalmazni, képzések, oktatások során a helyzetnek megfelelően kommunikálni, az emberi problémákat megérteni, a kapcsolatokat hatékonyan, etikusan kezelni, számítástechnikai ismereteit munkája során alkalmazni, az oktatástechnikai eszközöket kiválasztani és az oktatás során készség szinten használni, magatartásával szakmaszeretetet közvetíteni, szakmai tudását és oktatás módszertani kultúráját önállóan, folyamatosan fejleszteni, felkészülni az oktatásra, a résztvevők tudását számon kérni, értékelni, kapcsolatot tartani a képzésben érintettekkel, a képzéssel kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, aktívan közreműködni a szervezet minőségirányítási rendszerének működtetésében, betartani és betartatni az előírásokat. 6. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: Vasútszakmai oktatói képzés be való bekapcsolódás feltételei: Elméleti oktatói szak esetén:andragógiai, pedagógiai, MÁV oktatótiszti ( előtt szerzett képesítés), hatósági vizsgával záruló vasúti szakoktatói képesítés ( előtt szerzett) szakirányú felsőfokú végzettség, felsőfokú szakmai (műszaki), vagy képesítő vizsga, legalább 3 éves szakmai gyakorlat, A vasúti járművezetői képzés esetén kategória/típus ismereti moduloknál vasúti járművezetői képesítés szükséges. Az elméleti oktatói szakon a képzés be való bekapcsolódási feltételeinek megfelelő oktató a gyakorlati oktatói szak képzésén is részt vehet. Felmentést kérhet a bekapcsolódás végzettséget érintő feltételei alól a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 37. (4) bekezdés alapján résztvevő. A programban való részvétel feltételei: Részvétel követésének módja: jelenléti ív és haladási napló. Az órákon való részvétel mértéke képzési modulonként- legalább 90 %.-os, kivétel a Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana, Hospitálási gyakorlat, Oktatási gyakorlat és az Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés órákon való 100%-os részvétel. A megengedett hiányzásnál több hiányzás esetén a résztvevő hatósági vizsgára nem bocsátható. A képzés a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek számára nem elérhető a speciális egészségügyi alkalmasság miatt. 4/25

5 7. Tervezett képzési idő: 64 kontakt óra A kontakt órákat napi 6-8 tanórában kell megszervezni. A képzés intenzitása a mindenkori résztvevők és/vagy megrendelők igénye szerint történik. 8. A tanfolyam csoport létszáma: Minimum 8 fő, maximum 25 fő. 9. A képzés módszerei, keretei, a program folyamata: A képzés gyakorlati orientáltsága, képesség fejlesztő jellege és az oktatás által nyújtott példa miatt, az előadások és a frontális munka mellett fontos a kiscsoportos interaktív technikák előtérbe helyezése és a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközök felhasználása differenciáltan igazodva az egyes tantárgyak cél és követelmény rendszeréhez. Az oktatók számára ajánlott módszerek, tevékenységi formák, keretek: klasszikus és lazított előadás elméleti ismeretekről, frontális munka, folyamatok, technológiák magyarázata, modellek, ábrák, minták bemutatása, szimulációs berendezésen gyakorlati feladat megoldása, vasúti helyszínen alkalmazott berendezés bemutatása és kezelésének ismertetése, oktatástechnikai eszközök kezelésének gyakorlása, szemléltetési eszköz készítése, önálló és kiscsoportos gyakorlati feladat megoldása, házi dolgozat keretében gyakorlati feladat megoldása, tapasztalatok, vélemények összegzése, megosztása műhelycsoport keretében, teszt feladatok, kérdőívek, elméleti módszerek gyakorlati kipróbálása szerepjátékok keretében, videokamera előtti szerepléssel előadói képességek fejlesztése, mikrotanítás és annak elemzése szakmai témában, hospitálás és oktatási gyakorlat, példaadás: etikus magatartásban, megjelenésben, kreativitásban, szakmai attitűdben. A tanfolyam hatósági vizsgához kötött, kiképző jellegű, megrendezési formája: levelező. A képzésben résztvevő felnőttek képzésének és értékelésének folyamatleírása A. A tanfolyamok szakmai, andragógiai előkészítése A vasúti közlekedés biztonsága szempontjából fontos a képzések szakmai tartalma és színvonala annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Éppen ezért a tanfolyamokat szakmailag és andragógiailag a képzésért felelős vezető készíti elő. Az előkészítő munka minden esetben körültekintéssel történik. A szakmai anyag részleteit és az andragógiai, felnőttképzési szempontokat a megbízott vasútszakmai oktatókkal egyeztetni kell. 5/25

6 A képzések szakmai előkészítéséhez tartozik, hogy a képző szervezet jóváhagyott érvényes képzési programmal rendelkezzen, amely a felnőttképzési törvény illetve ha szükséges az akkreditációs rendelet előírásainak is megfelel. A képzések szakmai előkészítésénél különös gondot kell fordítani a megfelelő jegyzetek és tananyagok kiválasztására. Az adott képzésnek, az előzetes tudásfelmérés eredményének megfelelő jegyzet kiválasztása a képzési program felhasználásával amennyiben a képzéshez tartozik a jegyzet a képzésért felelős vezető felelőssége. B. A tanfolyamok megszervezése A tanfolyamokat kör ek és személyes megkeresés alapján kerül meghírdetésre és utána kommunikálunk a jelentkezőkkel. A tájékoztatás során a jelentkezők a szükséges ismereteket megkapják. Tájékoztatjuk őket a tanfolyamokról, a szintekről, az árakról, illetve a szintfelmérés menetéről. A tájékoztatás koordinálása és megszervezése a képzésért felelős vezető feladata. C. Az előzetes tudásfelmérés és a tanfolyamok indítása Az előzetes tudásszint felmérés módja: Az előzetes tudásszint felmérés a képzés jellegétől függően történik írásban és/vagy szóban. Ha megfelelő számú jelentkező gyűlik össze a tanfolyam megindításához, értesítjük a jelentkezőket és egyeztetjük a Tanfolyam időpontját és helyszínét. Az előzetes tudásszint felmérés koordinálása és megszervezése a képzésért felelős vezető feladata. A jelentkezés menete és a tanfolyam lebonyolítása, a résztvevő felnőttek tudásának értékelése Az állandó képzési helyszíneken a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezésre állnak a tárgyi feltételek. Külsős helyszín esetén biztosítjuk az akkreditációs szabályoknak megfelelő tárgyi feltételeket, bérleti szerződést vagy megállapodást kötünk a helyszínek biztosítójával. A személyi feltételek biztosítása az oktatásszervező (tanfolyamszervező) feladata, a tanfolyamok megkezdése előtt biztosítja a hatósági névjegyzékben szereplő vasútszakmai oktató(ka)t. Betegség vagy egyéb vis major esetén az oktatásszervező (tanfolyam szervező) gondoskodik a megfelelő helyettesről, ha ez nem lehetséges másik időpontot egyeztet a résztvevőkkel. A képzések lebonyolítása a következőképpen történik: Ha a jelentkező vagy a munkáltató kiválasztja a képzésben részt venni szándékozónak a legmegfelelőbb tanfolyamot, akkor az jelentkezési lapot tölt ki, és megkötésre kerül vele a felnőttképzési szerződés. Az oktatásszervező (tanfolyam szervező) előkészíti a tanfolyamra a szükséges anyagokat, tananyagokat és megkezdődhet a képzés. A képzés végén a résztvevők, amennyiben szeretnének, kitöltenek elégedettségmérő kérdőívet. A kérdőíveket a képzés után a képzésért felelős vezető átnézi és levonja a szükséges következtetéseket, illetve beépíti azokat a minőségbiztosítási célok közé. 6/25

7 A résztvevők teljesítményének és tudásának végső számonkérése és annak értékelése a képzési program jellegétől és tartalmától függően, az utolsó kontakt órán illetve a meghatározott vizsgarend szerint történik. A teljesítményértékelések eredményéről a képzés oktatója tájékoztatja a résztvevőket. A képzés sikeres elvégzéséről a Vizsgaszabályzat és Eljárási Rend szerinti Igazolás kerül kiállításra. A folyamat felelőse a képzésért felelős vezető. D. A tanfolyamok lezárása A tanfolyam zárásánál a következő adminisztrációt kell vezetni: jelentkezési lap, adatlap a résztvevőkről, felnőttképzési szerződés, előzetesen megszerzett tudás elismerésének dokumentum másolatai, a tudásszint felmérések eredményeinek kimutatásai, jelenléti ív, haladási napló, záró számonkérés eredménye, elégedettségi kérdőívek, kérdőívek kiértékelése, Igazolás másolata és átvételi elismervények. A folyamat felelőse a képzésért felelős vezető. 7/25

8 10. A tanfolyam tantárgy- és óraszámterve Vasútszakmai oktató elméleti szak: Sor- Modulok/ tantárgyak szám Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Óraszám Elmélet Gyakorlat Összes Kiegészítő ismeretek Pedagógiai, andragógiai alapismeretek Felnőttképzés pszichológiája Felnőttképzés általános módszertana Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés Oktatástechnológia, oktatástechnika** Munkavédelem, tűzvédelem Hospitálási gyakorlat* Oktatási gyakorlat* A képzés dokumentumai Képzési folyamat tervezése és szervezése Összesen: * A megjelölt tantárgyaknál biztosítani kell a gyakorlat megszerzéséhez szükséges helyszínt, és konzulenst. Egyéni felkészülésként kell teljesíteni hospitálási gyakorlatnál minimum 8 órát, oktatási gyakorlatnál minimum 16 órát. ** Megjelölt tantárgynál biztosítani kell az egyéni tanuláshoz szükséges oktatási segédletet és a képzőközpont által szervezett választható konzultációra, minimum 4 órában. 8/25

9 11.A modulok tanegységei Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat készítse fel a vasútszakmai ismeretek elméletével (szakterületenként) kapcsolatos utasítások, műszaki és üzemi előírások egységes értelmezésére, amely a munkavállalók képzése, időszakos oktatása, továbbképzése során lehetővé teszi a vonatkozó utasítások, szabályok egységes értelmezését és alkalmazását, valamint a műszaki ismeretek elsajátítását. A tantárgy tanítása segítse elő a felnőttoktatás elveinek megfelelő, a vasútszakmai ismeretek átadását célzó módszertan elsajátítását, és azok értékelésén keresztül készítsen fel azok tudatos hatékony alkalmazására, ébressze fel a folyamatos szakmai és módszertani megújulás igényét. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató legyen képes: a vasútszakmai ismeretek elméletével kapcsolatos utasítások, műszaki és üzemi előírások, ismeretek összefüggéseinek átlátására, tananyagként történő feldolgozására, szakmódszertani ismeretei tudatos alkalmazására, szakmai tudása hatékony átadására. Témakörök: Vasútszakmai ismeretek szakmai csoportosítása országos közfogalmú, térségi és sajt célú vasúti pályahálózat, elővárosi és helyi vasúti pályahálózat műszaki, infrastruktúra, forgalom szakterület ismerete. A szabályzatok, utasítások tanítási anyaggá szervezése, a taníthatóság és tanulhatóság didaktikai, andragógiai követelményei szerint. A képzés, oktatás módszerei: a módszerek helyes kiválasztását meghatározó tényezők (a szakanyag jellemzői, azaz mennyire elméleti, gyakorlati, konkrét, elvont, egyszerű vagy bonyolult a tartalom, a hallgatók előzetes tudása, életkori jellemzői, a képzésre rendelkezésre álló idő), oktató vezető szerepén alapuló módszerek (leírás, magyarázat, bemutatás), oktató és a hallgató közös munkáján alapuló módszerek (beszélgetés, konzultáció), hallgatók önálló munkájára épülő módszerek (a hallgató szakmai gyakorlati tevékenysége, gyakorlati feladatok megoldása, kitöltése, szimulációs berendezéseken történő gyakorlat végzése), alapvető módszerek jellemzői. Oktatás és képzés munkaformái: 9/25

10 frontális foglalkozás: az oktató irányításával a tananyag feldolgozása, csoport foglalkozás: a képzésen résztvevők több egységbe szervezve azonos vagy eltérő tananyag feldolgozása, egyéni foglakozás: a képzésen résztvevők önállóan dolgozzák fel a kijelölt tananyagot, az oktatók közvetett irányításával. A tanulás hatékonyságát segítő tényezők: a képzésben résztvevő aktivitásának támogatása, a képzésben résztvevő számára a teljesítményéről visszajelzést kell adni, a képzésben résztvevő számára a képzés során sikerélmény biztosítása, a félelemmentes légkör biztosítása a tanulás eredményessége érdekében, a képzésnek megfelelő tanterem, a gyakorlati hely megfelelő oktatástechnikai felszereltségének, környezeti feltételeinek a biztosítása ( pl. világítás, friss levegő, hőmérséklet) Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat készítse fel a vasútszakmai ismereteket tartalmazó utasítások olyan értelmezésére, amely a munkavállalók képzése, időszakos oktatása, továbbképzése során lehetővé teszi azt, hogy a szabályokat egységesen alkalmazzák. A tantárgy tanítása segítse elő a felnőttoktatás elveinek megfelelő, a vasútszakmai ismeretek átadását célzó módszertan elsajátítását, és mikró-tanításokon és azok értékelésén keresztül készítsen fel azok tudatos hatékony alkalmazására, ébressze fel a folyamatos szakmai és módszertani megújulás igényét. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató legyen képes: a vasútszakmai ismeretek összefüggéseinek átlátására, tudása hatékony, módszertanilag differenciált átadására, az új felvételesekkel megismertetni és elfogadtatni a vasútszakmai ismeretekhez köthető gondolkodásmódot, a szabályokat életszerűen, a tanulást segítő módon oktatni. Témakörök: Bevezetés az oktatás módszertanába: a felnőttképzésnél: tanulási-tanítási folyamat irányítása, az oktatás fő módszere az együttműködés; az oktató az ismeretek elsajátításának, feldolgozásának a segítője; az oktatási anyag alapos ismerete, áttanulmányozása, elmélyítése, az alkalmazandó módszerek kiválasztása, kombinálása, óraterv, vázlat készítése, segédeszközök tervezése, összeállítása (fóliák, diák stb.), oktatástechnikai segédeszközök használata, próbaoktatás, értékelés. 10/25

11 A vasútszakmai oktatás specialitásai: vasútszakmai nyelv, vizualitás szerepe, ok-okozati összefüggések feltárása, tömör és lényegre-törő megoldások. A képzések csoportosítása módszertani szempontból: kiképző oktatás, képzés, időszakos (rendszeres) szakmai oktatás, Ismeretfelújító (új tananyagot nem tartalmazó), új technológiát, új szabályozást ismertető, továbbképzés (pl. típusismereti képzés). Oktatói felkészülés fázisai: a dokumentumok a tanulmányozása, amelyek az oktatás, képzés alapját képezik, a dokumentumok tanulmányozása után tantárgy/modul a tanmenetének elkészítése, a képzési program által meghatározott tantárgyi témaköröket, kisebb egységekre bontása ha szükséges, és megtervezni azok időbeli elosztását, menetrendjét, óravázlat készítése: az adott tanítási óra célját, konkrét feladatait, tevékenységformáit, módszereit, felhasználandó eszközeit, pontos időbeosztását kell tartalmaznia, az oktató az óravázlatot saját magának készíti, tartalmi követelményeit kell betartania, de formailag alkalmazhat egyéni megoldásokat, óravázlat írásának előnyei. A szakterületek ismeretanyagának sajátosságai a jogrendszer felépítéséből adódó problémákban való biztos eligazodás, a vasútszakmai nyelv elsajátításának nehézségei, az utasítás szövegének értelmezése (jogi normák, biztonsági előírások), a gyakorlati feladatok sokrétűsége (elvont, konkrét), a forgalmi ismereteken túlmenően azzal összefüggésben ismerni kell a gépész, biztosító-berendezés, távközlő, erősáramú stb. vonatkozó utasítások rendelkezéseit, a szolgálattétel váratlan eseményeinek kezelése, irányítása. Gyakorlat oktatás módszertana a gyakorlati oktatás módszertanának kapcsolata az andragógiával és a pszichológiával, a szakmai gyakorlat tartalmának, szerkezetének tervezése és levezetése az andragógiai és pedagógiai elveknek megfelelően, a gyakorlati képzésben a fokozatosság elvének alkalmazása. 11/25

12 A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei: o a gyakorlati oktatási helyszínekkel szembeni követelmények: üzemi (termelési) feltételek biztosítása, meg kell felelni a módszertani, egészségügyi és a biztonságos munkavégzés követelményeinek. A gyakorlati oktatás személyi feltételei (jogszabályban ill. képzési programokban) Gyakorlati oktatás o Felügyelet alatti járművezetési gyakorlat: járművezetői szolgálat ellátása (műszaki-forgalmi utasítások), járműismeret (szerkezeti, működési ismeretek, hibák), járműkiszolgálás (üzemeltetés, kiszerelés, műszaki kiszolgálás), járművezetés (általános, jármű specifikus), járművezetői reakciók (rendkívüli események, kritikus forgalmi szituációk) o Forgalmi szolgálattevő felügyelet alatti gyakorlati képzése: szolgálatvégzés feltételei, távközlő és biztosítóberendezések kezelése, állomási forgalomszabályozó tevékenységek, tolatási tevékenység engedélyezése, irányítása, felügyelete, vonatközlekedés tervezése (legkorábbi, legkésőbbi indulási idő megállapítása), munkavonatok közlekedtetése, rendkívüli helyzetekben történő munkavégzés. Hatósági vizsga: az oktató által kijelölt témakör feldolgozása módszertani szempontból és vizsgatanítás a képzési programban meghatározottak alapján Kiegészítő ismeretek Pedagógiai, andragógiai alapismeretek A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókban tudatosítsa a pedagógiai és az andragógiai megközelítés különbségét, nyújtson számukra alapvető andragógiai ismereteket a felnőttoktatás, felnőttképzés elméleti hátteréről, mutasson utat az ismeretek gyakorlati felhasználásához. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével ismerje: a pedagógiai és andragógiai megközelítés különbségét, az andragógia elméleti alapjait, a felnőttoktatás és felnőttképzés sajátosságait, 12/25

13 legyen képes: az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatai összevetésére, azok felhasználására oktatói tevékenysége során. Témakörök: 1. A pedagógia és az andragógia fogalma, értelmezése 2. A pedagógiai és az andragógiai modell összehasonlítása 3. A felnőttek tanulási lehetősége Fejlődés és relatív regresszió Társadalmi tényezők: az időszerkezet és az életmód, a megrekedés problémája 4. A felnőttek nevelésének, tanulásának színterei, szervezeti keretei 5. A felnőttek nevelésének szocializációs és személyi funkciói 6. Az egész életen át tartó tanulás és művelődés értelmezése 7. A résztvevő központúság koncepciója, tanulási-tanítási paradigma 8. A zárt rendszerű és a nyitott rendszerű tanulási-tanítási folyamat 9. A felnőttoktató személyisége Ellenőrző kérdések: 1) Hogyan határozhatjuk meg a pedagógia és az andragógia fogalmát? 2) Hasonlítsa össze a pedagógiai és andragógiai modellt, melyek a két megközelítés legfontosabb különbségei? 3) Miben áll a felnőttek tanulási lehetősége, értelmezze a relatív regresszió fogalmát! 4) Milyen szerepe van a felnőttek tanulási lehetőségében a társadalmi tényezőknek és az időszerkezetnek? 5) Milyen színterei és szervezeti keretei vannak a felnőttek tanulásának? 6) Melyek a felnőttek tanulásának szocializációs és személyi funkciói? 7) Mit jelent az egész életen át tartó tanulás (Long Life Learning) eszméje? 8) Melyek a kulcskompetenciák? 9) Melyek a legfontosabb különbségek a zárt rendszerű és a nyitott rendszerű tanulásitanítási folyamat között? 10) Mit jelent a résztvevő központúság elve és a tanulási-tanítási paradigma? 11) Melyek a felnőttoktatóval kapcsolatos legfontosabb elvárások? 12) Mit jelent a személyközpontúság és a pszichológiai optimizmus? 13) Mi jellemzi az egyes felnőttoktatói típusokat? Felnőttképzés pszichológiája A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók számára nyújtson a felnőttek oktatása során jól alkalmazható, alapvető andragógiai pszichológia ismereteket. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató ismerje: az andragógiai pszichológia alapjait, a tanuláslélektan felnőttkori vonatkozásait, a munka melletti tanulás pszichológiai problémáit, 13/25

14 legyen képes: megszerzett pszichológiai ismeretei a konkrét oktatási helyzetben való alkalmazására, a konkrét felnőtt személyiségének reális megítélésére, problémái megértésére, a helyzetek, a vele való kapcsolat reális, az etikai normáknak megfelelő kezelésére. Témakörök: 1. A felnőttkor pszichológiai sajátosságai: A felnőttség kritériumai A felnőttkor szakaszai Az érett felnőtt személyiség jellemzői 2. A felnőttkori tanulási kompetencia általános vonásai, változásai 3. Mikor, mit és hogyan tanul szívesen és eredményesen a felnőtt, 4. A motivációk, az érdeklődés és az akarat szerepe a felnőttek tanulásába, az eredményes tanulás öngerjesztő jellege 5. A megismerő lelki folyamatokban bekövetkező változások, és azok oktatási vonatkozásai: Érzékelés, észlelés Figyelem és koncentráció Emlékezet és felejtés Gondolkodás és problémamegoldás 6. Tanulási típusok 7. A felnőttek tanulását befolyásoló tényezők A személyiségben felmerülő problémák Az életkörülményekből és az életút során felmerülő válságokból adódó tanulási nehézségek Felnőttképzés általános módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg a felnőttképzés módszertanának alapjait, alakuljon ki jártasságuk a tananyag feldolgozásában, az oktatási módszerek tudatos kiválasztásában és alkalmazásában. A tantárgy oktatása ösztönözzön a korszerű felnőttoktatási módszerek alkalmazására, nyújtson lehetőséget azok kipróbálására, fejlessze a hallgatók oktatói tudatosságát, fokozza oktatói tevékenységük hatékonyságát. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: ismerje az andragógiai didaktika, a felnőttképzés módszertanának alapfogalmait, legyen jártas a szakmai oktatások-képzések tananyagának didaktikai, módszertani feldolgozásában, legyen képes elméleti tudása alkalmazására a mindennapi oktatási tevékenysége során, legyen igénye saját módszertani kultúrája folyamatos fejlesztése. Témakörök: 1. Tanulás és tanítás fogalma 2. Az oktatás didaktikai kérdései 3. Az oktatás célja, tartalma és folyamata 14/25

15 4. A felnőttképzésben alkalmazható módszerek A jelenléti tanítás módszerei: a. tanári dominanciájú b. közös tanári-tanulói c. tanulói dominanciájú Az egyéni (otthoni) tanulási szakaszokat szabályozó módszerek A távoktatás módszerei. 5. A felnőttképzés szervezési módjai Önálló munka Csoport munka Frontális munka 6. Oktatási módszerek és szervezeti forma kiválasztása Szakmai tartalom, didaktikai célok és az oktatási módszer viszonya A tanulás hatékonyságát segítő tényezők Körülmények, lehetőségek figyelembe vétele, oktatásergónómia 7. A tanórák, foglalkozások lebonyolításának technikai részletei A tananyag feldolgozása, ütemezése Óra és foglalkozás típusok Tanítási órák, foglalkozások megtervezése felépítése Az oktató felkészülése, óravázlat készítése 8. A felnőtt hallgató által hozott műveltség és szakmai tapasztalat hasznosítása az oktatás során 9. A tanulás eredményeinek értékelése, visszajelzése Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek alapvető ismereteket a pszichológia, és a kommunikáció alapjairól, fejlődjön önismeretük, tegyenek szert a személyiség megismerésének módszereire, valamint olyan kommunikációs, kapcsolatkezelési, viselkedési, repertoárra, mely fokozza oktatói munkájuk hatékonyságát. A tantárgy készítse fel őket - a megszerezni kívánt szak figyelembe vételével - oktatói és vizsgáztatói munkájuk során felmerülő helyzetek, konfliktusok hatékony, az etikai normáknak is megfelelő kezelésére. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: legyen tisztában az oktatói szereppel kapcsolatos elvárásokkal, az ezzel összefüggő etikai normákkal, rendelkezzen az oktatáshoz szükséges alapvető pszichológiai és kommunikációs ismeretekkel, legyen képes pszichológiai és kommunikációs ismereteit a konkrét szituációban, esetleges konfliktusokban betöltött szerepének megfelelően alkalmazni, kapcsolatait, konfliktusait hatékonyan az etikai normák figyelembevételével kezelni, az etikai normákat a hallgatók felé hitelesen közvetíteni. Témakörök: 1. Az oktatás, képzés etikája 15/25

16 Az etika fogalma, az etikai normák szerepe az oktatói magatartásban, viselkedésben Az oktató etikai normái, hitelessége A vizsgák szervezésével és lefolytatásával kapcsolatos etikai problémák 2. A vasútszakmai oktatói szerep Az oktatói szereppel kapcsolatos elvárások Az önismeret és a reális önértékelés szerepe az oktatói munkában Johari-ablak 3. Mások megismerésének sajátosságai, lehetőségei a vasútszakmai oktatás során Személyiség típusok Sztereotípiák és attitűdök mások megismerésében, kezelésében OK - keret 4. Az oktatói kommunikáció, konfliktus kezelés elméleti alapjai és pszichológiai háttere A kommunikáció, fogalma, folyamata, elemei, alaptételei, szintjei Verbális és nonverbális kommunikáció szerepe az oktatási, képzési folyamatban Konfliktusok fogalma, szerepe A konfliktusok megközelítése, kezelése az oktatás során A kommunikáció stílusa, az asszertív kommunikáció elve Közléssorompók Thomas-Killmann féle konfliktuskezelési modell 5. Egyéni és csoportos gyakorlatok, szerepjátékok területei Önismeret fejlesztése, a gyakorlatok után önreflektálás Az oktatói kommunikáció hitelessége, verbális és nonverbális csatornái Beszédkészség javítása, beszédgimnasztika, szakmai nyelvhasználat Egy és kétirányú kommunikáció, kérdezés technika, a visszacsatolás jelentősége Prezentációs gyakorlat Etikus viselkedés és illemtan Konfliktuskezelési technikák, és hallgatói ellenállások kezelése az oktatás során 6. Felhasználható tesztek, kérdőívek: Személyiség típus teszt Kommunikációs stílus kérdőív Konfliktuskezelési stílus kérdőív Oktatástechnológia, oktatástechnika A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók a megszerezni kívánt szaknak megfelelő súllyal, ismerkedjenek meg az oktatásés információtechnikai eszközök felhasználási lehetőségeivel a tanulási-tanítási folyamatban, az oktatás - és információtechnikai eszközök működésével, kezelésével és alapvető karbantartásával. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató: ismerje az oktatástechnikai eszközök oktatásban betöltött szerepét, legyen jártas az oktatástechnikai eszközök, információhordozók tervezésére vonatkozó szabályok alkalmazásában, az eszközök kezelésében és karbantartásában, legyen képes a tanfolyamon megismert eszközöket az oktatás során készség szinten kezelni. 16/25

17 Témakörök: 1. Oktatástechnikai eszközökről általában Szerepük az oktatásban, velük szemben támasztott követelmények A korszerű oktatástechnológia jellemzői Információhordozók fejlesztésének alapjai 2. Alapvető információhordozók az oktatásban.diavetítő, episzkóp, filmvetítő, televízió, videó, videoprojektor működése, használata a foglalkozásokon Munkavédelmi szabályok 3. Írásvetítő az oktatásban Felépítése, használata a foglalkozásokon Munkavédelmi szabályok Írásvetítő fóliák készítése 4. Számítógépes prezentáció az oktatásban (PowerPoint) és az Internet Új prezentáció tervezése, készítése, meglévő módosítása Információk letöltése az Internet segítségével Munkavédelem, tűzvédelem A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek ismereteket a munkavédelem és tűzvédelem állami és vállalati szabályozásáról, a vasútvállalat munkavédelmi és tűzvédelmi rendszeréről, annak felépítéséről, ismerjék meg veszélyhelyzetben állampolgári és munkavállalói kötelezettségeiket. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató: ismerje a Munkavédelmi Törvényből adódó szabályozást és a vasútvállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat, legyen képes az esemény bekövetkeztekor a Munkavédelmi Törvényben és a szabályzatban foglaltaknak megfelelő cselekvésre, ismerje a Tűzvédelmi Törvény előírásait, és a vasútvállalat Tűzvédelmi Szabályzatát, legyen képes az esemény bekövetkeztekor a törvényben és a szabályzatban foglaltaknak megfelelő cselekvésre. Témakörök: 1. A munkavédelem fogalma, elemei és alapelvei 2. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, az állam munkavédelmi feladatai 3. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 4. A vasútvállalat munkavédelmi szabályozása 5. Munkavédelmi oktatás és képzés a vasútvállalaton belül 6. A vasútvállalat munkabiztonsági helyzetének értékelése, megtörtént munkabalesetek ismertetése, baleseti okok tanulságainak levonásával 7. A tűzvédelem fogalma, elemei és alapelvei 8. A tűzvédelem szervezeti és jogi kérdései, az állam tűzvédelmi feladatai, a végrehajtásért felelős szervek 9. A tűzvédelem személyi és tárgyi feltételei 10. A vasútvállalat tűzvédelmi szervezetének felépítése, tűzvédelmi szabályozása 11. A tűzvédelmi oktatás, képzés a vasútvállalaton belül 17/25

18 12. A vasútvállalat tűzvédelmi helyzetének értékelése, kiemelkedő tűzesetek ismertetése, tűzesetek okainak, tanulságainak levonásával Ellenőrző kérdések: 1) Milyen részekből épül fel a vasúti társaság munkavédelmi szabályozása? 2) Súlyos-e az a munkabaleset, amelynek következtében a sérült elveszítette a beszélőképességét? 3) Munkabalesetnek számít-e, ha a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri baleset? 4) A sérült ittassága kizárja-e a munkabaleset lehetőségét? 5) Mi a teendő munkabaleset esetén? 6. Részt vehet-e a munkavédelmi képviselő a munkabaleset kivizsgálásában? 7. Egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van a munkavédelmi érdekképviseletnek, ha Munkavédelmi Szabályzat kiadásáról van szó? 8. Hányadik munkaköri csoportba sorolja a vontatási reszortos munkakörben dolgozókat a 203/2009 (IX. 18.) Korm. rendelet (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről)? 9. Milyen időközönként kötelezettek a II. munkaköri csoportba sorolt munkavállalók időszakos orvosi vizsgálatra (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló) 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet szerint? 10. Szükséges-e soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a munkavállaló 30 naptári napot meghaladó keresőképtelensége esetén? 11. Kezdeményezhet-e soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot maga a munkavállaló is? 12. A következő eset munkabaleset, üzemi baleset, mindkettő vagy egyik sem? A balesetet szenvedett munkavállaló a munkáltató bérelt járművén ment haza a legrövidebb útvonalon. Mielőtt elindult, az öltözőszekrényében tárolt alkoholos italból fogyasztott. Út közben karambolozott és könnyebb sérülést szenvedett. 13. Mit jelent a C tűzveszélyességi osztály? 14. Mit jelent a tűzoltó készüléken az ABC jelzés? 15. Milyen időszakonként kell felülvizsgálni az MSZ EN 3 szerinti tűzoltó készüléket? 16. Mit kell vizsgálnia tűzoltókészülékek üzembentartói szemrevételes ellenőrzésénél? 17. Köteles-e a munkáltató biztosítani a helyszínt a Tűzoltóság részére tűzvédelmi gyakorlatra? 18. Mit kell tenni tűz vagy tűzre utaló jelenség esetén a járművezetőnek? 19. Mikor kell a villamos felsővezeték feszültségmentesítését elvégezni? 20. Szabad-e vízzel vagy habbal oltani villamosított vonalon? Hospitálási gyakorlat A tantárgy oktatásának célja: 18/25

19 A hallgatók ismerjék meg gyakorlatban, üzemi körülmények között a vasúti oktatói feladatokat és lássanak példát azok mintaszerű megoldására. Elméleti szakok esetén tanteremben, gyakorlati szakok esetén vontató járművön. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: ismerje vasúti oktatás, képzés gyakorlatát, szerezzen pozitív tapasztalatokat a különböző oktatási szituációk megoldásában, legyen képes a meglátogatott elméleti órák vagy gyakorlati foglalkozások andragógiai, szakmódszertani elemzésére, véleményének körültekintő, tárgyilagos megfogalmazására. Témakörök: 1. A hospitálás megfigyelési szempontjai, a megfigyelés rögzítésének módja 2. A leendő oktató szakterületének megfelelő foglalkozások látogatása 3. A szakterületnek megfelelő meglátogatott foglalkozások oktatójával közösen történő elemzése, értékelése 4. Az elemzés, értékelés tartalmi és kommunikációs követelményei Oktatási gyakorlat A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek gyakorlatot a vasúti oktatások, képzések megtartásában, gyakorlatok vezetésében, üzemi körülmények között. Elméleti szakok esetén tanteremben, gyakorlati szakok esetén vontató járművön. Gyakorló oktatásaik során törekedjenek módszertanilag változatos, hatékony hallgatóközpontú megoldásokra. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: legyen képes az andragógiai, módszertani és szakmai szempontok szem előtt tartásával a szakterületének megfelelő elméleti órákat vagy gyakorlati foglalkozásokat megtartani, saját és mások teljesítményére az elméletben tanultaknak figyelembevételével reflektálni. Témakörök: 1. A leendő oktató szakterületének megfelelő foglalkozások megtartása 2. A megtartott foglalkozások oktatókkal, hallgató társaival közösen történő elemzésére, értékelése A képzés dokumentumai A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg gyakorlatban képzés dokumentumait, azok kiállítására, kezelésükre vonatkozó szabályokat. A hallgatók ismerjék a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökre vonatkozó képzési és vizsgáztatási előírásokat, a vizsgaközpont és a képző- és regisztrált szerveztek működésének, a képzési engedély kiadásának, és az oktatásszervezési regisztrációnak, továbbá vasúti járművezetői gyakorlat szabályait. 19/25

20 Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanításának befejeztével a hallgató: legyen képes a jogszabálynak, belső utasításoknak megfelelően kitölteni, kiállítani a különböző dokumentumokat. ismerje az alapképzés- és vizsgáztatás rendszerét, legyen jártas az időszakos oktatások és vizsgáztatások rendszerében, Témakörök: 1. A képzések és vizsgák okmányai 2. A vasúti alapképzésekre és alapvizsgáztatásra vonatkozó jogszabályi előírások Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök Képzési engedély, egyszerűsített képzési engedély Alapképzés témakörei, képzési program Vasútszakmai oktatók névjegyzékbe való felvétele Vizsgabiztosok kinevezése és kijelölése, a vizsgabizottság összetétele Alapvizsgáztatás 3. Időszakos oktatások és vizsgáztatások rendszere Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók Oktatásszervezési regisztráció, Oktatási ütemterv Időszakos vizsgáztatás rendszere Képzési folyamat tervezése és szervezése A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg a képzési programok kidolgozásának és a vasútszakmai oktatások szervezésének alapelveit, legyenek képesek szakterületüknek megfelelően képzési programok kidolgozására. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanításának befejeztével a hallgató: legyen képes átlátni az oktatási folyamat egészét, ismerje a képzési programok tervezésének jogi, szabályozási hátterét, andragógiai alapelveit, legyen jártas szakterületének megfelelő képzési programok kidolgozásában, a programok alapján az oktatás menetének megtervezésében és megszervezésében Témakörök: 1. A képzési program felépítése, tartalma A képzési programok készítésének jogi, szabályozási háttere Célok és követelményszintek meghatározása A be- és kimeneti paraméterek megállapítása Tananyag struktúrálás Vizsgára bocsátás feltételei Andragógiai szempontok érvényesítése 2. Konkrét témában képzési program készítésének bemutatása 3. Egyéni feladatmegoldások és azok megbeszélése, problémák ismertetése 4. Az oktatás menetének megtervezése és megszervezése 20/25

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Minősített hegesztő (135) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is nincs 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM Készült a TÁMOP-2.2.4/08/1-2009-0014 Trans-Fair projekt keretében

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére.

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. I. A Battanoda Kft. 2011 októberében államilag elismert akkreditált oktatási intézmény

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM

WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM MODULÁRIS KÉPZÉS 2013. WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉS MODULJAI Modul I. A GYAKORLATI KÉPZÉSSZERVEZÉS ADMINISZTRÁCIÓJA 12 ÓRA Modul II. GYAKORLATVEZETÉS

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul megnevezése: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul azonosítója: Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés (képzők képzése) 620020-04 4. modul (WASTE project) A tervezett képzési

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MEZŐGAZDASÁGI SZAKNYELVI ANGOLLAL BŐVÍTETT ANGOL NYELV 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Vállalkozói ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1 Általános

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: 21 623 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZÁMÍTÓGÉPES TAKARMÁNYOZÁSI RENDSZER KEZELŐJE (SERTÉS) 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben