GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013.

2 Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása alapján Összeállította: Vasúti Vizsgaközpont Véleményezte: Novák László Szerkesztette: Vasúti Vizsgaközpont 2/23

3 1. A képzést folytató intézmény: A 19/2011 (V.10.) NFM rendelet 4. -ban meghatározott képzési engedéllyel rendelkező képzőszervezet. 2. A képzés célja: A képző- és regisztrált szervezetek részére a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök oktatását végző vasútszakmai gyakorlati oktatók képzése, akik a szakma széleskörű ismerete mellett, andragógiailag és módszertanilag felkészültek, képesek tudásukat, a szabályzatok valamint utasítások anyagát az oktatás során hatékonyan átadni, az oktatáshoz kapcsolódó tervezési és szervezési feladataikat ellátni, kapcsolataikat a helyzetnek megfelelően kezelni, munkahelyi magatartásukkal szakmaszeretetet közvetíteni. A képzés során a hallgatók ismerjék meg a magyar jogrendben érvényesülő vasúti előírásokat, valamint a vasúti közlekedésbiztonságával összefüggő képzési elveket, és a hatósági vizsgáztatás szabályait. A program célcsoportja: a 19/2011 (V.10.) NFM rendeletben előírtak szerint a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket oktatató személyek. 3. Megszerezhető szakképesítés: Megnevezése: Vasútszakmai oktató gyakorlati FEOR száma: műszaki gyakorlati oktató forgalmi gyakorlati oktató 4. A betölthető munkakörök megnevezése és végezhető tevékenységek: Betölthető munkakörök: Vasútszakmai oktató gyakorlati Végezhető tevékenységek időszakos oktatás és pótoktatásainak végzése, újfelvételes dolgozók alapképzése, oktatáshoz előírt nyomtatványok és oktatástechnikai eszközök meglétének biztosítása, használata, képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok vezetése. 5. Megszerezhető kompetenciák: A hallgató a tanfolyam befejeztével rendelkezzen: széleskörű szakmai tudással, a felnőttképzéshez szükséges andragógiai ismeretekkel, alapos módszertani felkészültséggel, ismerje: a felnőttek tanulásának pszichológiai hátterét, magyar jogrendben érvényesülő vasúti előírásokat, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzési és vizsgáztatási előírásokat, 3/23

4 legyen jártas: a vasúti közlekedésbiztonsági oktatással összefüggő oktatástervezési feladatok megoldásában, legyen képes: szakmai tudását, a szabályzatok és az utasítások anyagát az oktatások során átadni, a felnőttoktatási módszereket differenciáltan alkalmazni, képzések, oktatások során a helyzetnek megfelelően kommunikálni, az emberi problémákat megérteni, a kapcsolatokat hatékonyan, etikusan kezelni, számítástechnikai ismereteit munkája során alkalmazni, az oktatástechnikai eszközöket kiválasztani és az oktatás során készség szinten használni, magatartásával szakmaszeretetet közvetíteni, szakmai tudását és oktatás módszertani kultúráját önállóan, folyamatosan fejleszteni, felkészülni az oktatásra, a résztvevők tudását számon kérni, értékelni, kapcsolatot tartani a képzésben érintettekkel, a képzéssel kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, aktívan közreműködni a szervezet minőségirányítási rendszerének működtetésében, betartani és betartatni az előírásokat. 6. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: Vasútszakmai oktatói képzés be való bekapcsolódás feltételei: Gyakorlati oktatói szak esetén: középiskolai végzettség, felsőfokú szakmai (műszaki), vagy képesítő vizsga, 5 év szakmai gyakorlat, A vasúti járművezetői képzés esetén típusismereti gyakorlati és vezetési gyakorlat vonal és állomásismeret moduloknál vasúti járművezetői képesítés szükséges. Felmentést kérhet a bekapcsolódás végzettséget érintő feltételei alól a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 37. (4) bekezdés alapján résztvevő. A programban való részvétel feltételei: Részvétel követésének módja: jelenléti ív és haladási napló. Az órákon való részvétel mértéke képzési modulonként- legalább 70 %-os,, kivétel a Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana, Hospitálási gyakorlat, Oktatási gyakorlat és az Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés órákon való 100%-os részvétel. A megengedett hiányzásnál több hiányzás esetén a résztvevő hatósági vizsgára nem bocsátható. A képzés a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek számára nem elérhető a speciális egészségügyi alkalmasság miatt. 7. Tervezett képzési idő: 138 kontakt óra A kontakt órákat napi 6-8 tanórában kell megszervezni. 4/23

5 A képzés intenzitása a mindenkori résztvevők és/vagy megrendelők igénye szerint történik. 8. A tanfolyam csoport létszáma: Minimum 8 fő, maximum 25 fő. 9. A képzés módszerei, keretei, a program folyamata: A képzés gyakorlati orientáltsága, képesség fejlesztő jellege és az oktatás által nyújtott példa miatt, az előadások és a frontális munka mellett fontos a kiscsoportos interaktív technikák előtérbe helyezése és a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközök felhasználása differenciáltan igazodva az egyes tantárgyak cél és követelmény rendszeréhez. Az oktatók számára ajánlott módszerek, tevékenységi formák, keretek: klasszikus és lazított előadás elméleti ismeretekről, frontális munka, folyamatok, technológiák magyarázata, modellek, ábrák, minták bemutatása, szimulációs berendezésen gyakorlati feladat megoldása, vasúti helyszínen alkalmazott berendezés bemutatása és kezelésének ismertetése, oktatástechnikai eszközök kezelésének gyakorlása, szemléltetési eszköz készítése, önálló és kiscsoportos gyakorlati feladat megoldása, házi dolgozat keretében gyakorlati feladat megoldása, tapasztalatok, vélemények összegzése, megosztása műhelycsoport keretében, teszt feladatok, kérdőívek, elméleti módszerek gyakorlati kipróbálása szerepjátékok keretében, videokamera előtti szerepléssel előadói képességek fejlesztése, mikrotanítás és annak elemzése szakmai témában, hospitálás és oktatási gyakorlat, példaadás: etikus magatartásban, megjelenésben, kreativitásban, szakmai attitűdben. A tanfolyam hatósági vizsgához kötött, kiképző jellegű, megrendezési formája: nappali. A képzésben résztvevő felnőttek képzésének és értékelésének folyamatleírása A. A tanfolyamok szakmai, andragógiai előkészítése A vasúti közlekedés biztonsága szempontjából fontos a képzések szakmai tartalma és színvonala annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Éppen ezért a tanfolyamokat szakmailag és andragógiailag a képzésért felelős vezető készíti elő. Az előkészítő munka minden esetben körültekintéssel történik. A szakmai anyag részleteit és az andragógiai, felnőttképzési szempontokat a megbízott vasútszakmai oktatókkal egyeztetni kell. A képzések szakmai előkészítéséhez tartozik, hogy a képző szervezet jóváhagyott érvényes képzési programmal rendelkezzen, amely a felnőttképzési törvény illetve ha szükséges az akkreditációs rendelet előírásainak is megfelel. 5/23

6 A képzések szakmai előkészítésénél különös gondot kell fordítani a megfelelő jegyzetek és tananyagok kiválasztására. Az adott képzésnek, az előzetes tudásfelmérés eredményének megfelelő jegyzet kiválasztása a képzési program felhasználásával amennyiben a képzéshez tartozik a jegyzet a képzésért felelős vezető felelőssége. B. A tanfolyamok megszervezése A tanfolyamokat kör ek és személyes megkeresés alapján kerül meghírdetésre és utána kommunikálunk a jelentkezőkkel. A tájékoztatás során a jelentkezők a szükséges ismereteket megkapják. Tájékoztatjuk őket a tanfolyamokról, a szintekről, az árakról, illetve a szintfelmérés menetéről. A tájékoztatás koordinálása és megszervezése a képzésért felelős vezető feladata. C. Az előzetes tudásfelmérés és a tanfolyamok indítása Az előzetes tudásszint felmérés módja: Az előzetes tudásszint felmérés a képzés jellegétől függően történik írásban és/vagy szóban. Ha megfelelő számú jelentkező gyűlik össze a tanfolyam megindításához, értesítjük a jelentkezőket és egyeztetjük a Tanfolyam időpontját és helyszínét. Az előzetes tudásszint felmérés koordinálása és megszervezése a képzésért felelős vezető feladata. A jelentkezés menete és a tanfolyam lebonyolítása, a résztvevő felnőttek tudásának értékelése Az állandó képzési helyszíneken a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezésre állnak a tárgyi feltételek. Külsős helyszín esetén biztosítjuk az akkreditációs szabályoknak megfelelő tárgyi feltételeket, bérleti szerződést vagy megállapodást kötünk a helyszínek biztosítójával. A személyi feltételek biztosítása az oktatásszervező (tanfolyamszervező) feladata, a tanfolyamok megkezdése előtt biztosítja a hatósági névjegyzékben szereplő vasútszakmai oktató(ka)t. Betegség vagy egyéb vis major esetén az oktatásszervező (tanfolyam szervező) gondoskodik a megfelelő helyettesről, ha ez nem lehetséges másik időpontot egyeztet a résztvevőkkel. A képzések lebonyolítása a következőképpen történik: Ha a jelentkező vagy a munkáltató kiválasztja a képzésben részt venni szándékozónak a legmegfelelőbb tanfolyamot, akkor az jelentkezési lapot tölt ki, és megkötésre kerül vele a felnőttképzési szerződés. Az oktatásszervező (tanfolyam szervező) előkészíti a tanfolyamra a szükséges anyagokat, tananyagokat és megkezdődhet a képzés. A képzés végén a résztvevők, amennyiben szeretnének, kitöltenek elégedettségmérő kérdőívet. A kérdőíveket a képzés után a képzésért felelős vezető átnézi és levonja a szükséges következtetéseket, illetve beépíti azokat a minőségbiztosítási célok közé. A résztvevők teljesítményének és tudásának végső számonkérése és annak értékelése a képzési program jellegétől és tartalmától függően, az utolsó kontakt órán illetve a meghatározott vizsgarend szerint történik. A teljesítményértékelések eredményéről a képzés oktatója tájékoztatja a résztvevőket. A képzés sikeres elvégzéséről a Vizsgaszabályzat és Eljárási Rend szerinti Igazolás kerül kiállításra. 6/23

7 A folyamat felelőse a képzésért felelős vezető. D. A tanfolyamok lezárása A tanfolyam zárásánál a következő adminisztrációt kell vezetni: jelentkezési lap, adatlap a résztvevőkről, felnőttképzési szerződés, előzetesen megszerzett tudás elismerésének dokumentum másolatai, a tudásszint felmérések eredményeinek kimutatásai, jelenléti ív, haladási napló, záró számonkérés eredménye, elégedettségi kérdőívek, kérdőívek kiértékelése, Igazolás másolata és átvételi elismervények. A folyamat felelőse a képzésért felelős vezető. 7/23

8 10. A tanfolyam tantárgy- és óraszámterve Vasútszakmai oktató gyakorlati szak: Sor- Modulok/ tantárgyak szám Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Óraszám Elmélet Gyakorlat Összes Kiegészítő ismeretek Pedagógiai, andragógiai alapismeretek Felnőttképzés pszichológiája Felnőttképzés általános módszertana Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés Oktatástechnológia, oktatástechnika Munkavédelem, tűzvédelem Hospitálási gyakorlat Oktatási gyakorlat A képzés dokumentumai Összesen: /23

9 11.A modulok tanegységei Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat készítse fel a vasútszakmai ismeretek elméletével (szakterületenként) kapcsolatos utasítások, műszaki és üzemi előírások egységes értelmezésére, amely a munkavállalók képzése, időszakos oktatása, továbbképzése során lehetővé teszi a vonatkozó utasítások, szabályok egységes értelmezését és alkalmazását, valamint a műszaki ismeretek elsajátítását. A tantárgy tanítása segítse elő a felnőttoktatás elveinek megfelelő, a vasútszakmai ismeretek átadását célzó módszertan elsajátítását, és azok értékelésén keresztül készítsen fel azok tudatos hatékony alkalmazására, ébressze fel a folyamatos szakmai és módszertani megújulás igényét. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató legyen képes: a vasútszakmai ismeretek elméletével kapcsolatos utasítások, műszaki és üzemi előírások, ismeretek összefüggéseinek átlátására, tananyagként történő feldolgozására, szakmódszertani ismeretei tudatos alkalmazására, szakmai tudása hatékony átadására. Témakörök: Vasútszakmai ismeretek szakmai csoportosítása o országos közfogalmú, térségi és sajt célú vasúti pályahálózat, o elővárosi és helyi vasúti pályahálózat műszaki, infrastruktúra, forgalom szakterület ismerete. A szabályzatok, utasítások tanítási anyaggá szervezése, a taníthatóság és tanulhatóság didaktikai, andragógiai követelményei szerint. A képzés, oktatás módszerei: o a módszerek helyes kiválasztását meghatározó tényezők (a szakanyag jellemzői, azaz mennyire elméleti, gyakorlati, konkrét, elvont, egyszerű vagy bonyolult a tartalom, a hallgatók előzetes tudása, életkori jellemzői, a képzésre rendelkezésre álló idő), o oktató vezető szerepén alapuló módszerek (leírás, magyarázat, bemutatás), o oktató és a hallgató közös munkáján alapuló módszerek (beszélgetés, konzultáció), o hallgatók önálló munkájára épülő módszerek (a hallgató szakmai gyakorlati tevékenysége, gyakorlati feladatok megoldása, kitöltése, szimulációs berendezéseken történő gyakorlat végzése), o alapvető módszerek jellemzői. Oktatás és képzés munkaformái: o frontális foglalkozás: az oktató irányításával a tananyag feldolgozása, 9/23

10 o csoport foglalkozás: a képzésen résztvevők több egységbe szervezve azonos vagy eltérő tananyag feldolgozása, o egyéni foglakozás: a képzésen résztvevők önállóan dolgozzák fel a kijelölt tananyagot, az oktatók közvetett irányításával. A tanulás hatékonyságát segítő tényezők: o a képzésben résztvevő aktivitásának támogatása, o a képzésben résztvevő számára a teljesítményéről visszajelzést kell adni, o a képzésben résztvevő számára a képzés során sikerélmény biztosítása, o a félelemmentes légkör biztosítása a tanulás eredményessége érdekében, o a képzésnek megfelelő tanterem, a gyakorlati hely megfelelő oktatástechnikai felszereltségének, környezeti feltételeinek a biztosítása ( pl. világítás, friss levegő, hőmérséklet) Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat készítse fel a vasútszakmai ismereteket tartalmazó utasítások olyan értelmezésére, amely a munkavállalók képzése, időszakos oktatása, továbbképzése során lehetővé teszi azt, hogy a szabályokat egységesen alkalmazzák. A tantárgy tanítása segítse elő a felnőttoktatás elveinek megfelelő, a vasútszakmai ismeretek átadását célzó módszertan elsajátítását, és mikró-tanításokon és azok értékelésén keresztül készítsen fel azok tudatos hatékony alkalmazására, ébressze fel a folyamatos szakmai és módszertani megújulás igényét. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató legyen képes: a vasútszakmai ismeretek összefüggéseinek átlátására, tudása hatékony, módszertanilag differenciált átadására, az új felvételesekkel megismertetni és elfogadtatni a vasútszakmai ismeretekhez köthető gondolkodásmódot, a szabályokat életszerűen, a tanulást segítő módon oktatni. Témakörök: Bevezetés az oktatás módszertanába: o a felnőttképzésnél: tanulási-tanítási folyamat irányítása, o az oktatás fő módszere az együttműködés; az oktató az ismeretek elsajátításának, feldolgozásának a segítője; o az oktatási anyag alapos ismerete, áttanulmányozása, elmélyítése, o az alkalmazandó módszerek kiválasztása, kombinálása, o óraterv, vázlat készítése, segédeszközök tervezése, összeállítása (fóliák, diák stb.), o oktatástechnikai segédeszközök használata, o próbaoktatás, értékelés. A vasútszakmai oktatás specialitásai: o vasútszakmai nyelv, 10/23

11 o vizualitás szerepe, o ok-okozati összefüggések feltárása, o tömör és lényegre-törő megoldások. A képzések csoportosítása módszertani szempontból: o kiképző oktatás, képzés, o időszakos (rendszeres) szakmai oktatás o Ismeretfelújító (új tananyagot nem tartalmazó), o új technológiát, új szabályozást ismertető, o továbbképzés (pl. típusismereti képzés). Oktatói felkészülés fázisai: o a dokumentumok a tanulmányozása, amelyek az oktatás, képzés alapját képezik, o a dokumentumok tanulmányozása után tantárgy/modul a tanmenetének elkészítése, o a képzési program által meghatározott tantárgyi témaköröket, kisebb egységekre bontása ha szükséges, és megtervezni azok időbeli elosztását, menetrendjét, o óravázlat készítése: az adott tanítási óra célját, konkrét feladatait, tevékenységformáit, módszereit, felhasználandó eszközeit, pontos időbeosztását kell tartalmaznia, o az oktató az óravázlatot saját magának készíti, tartalmi követelményeit kell betartania, de formailag alkalmazhat egyéni megoldásokat, o óravázlat írásának előnyei. A szakterületek ismeretanyagának sajátosságai o a jogrendszer felépítéséből adódó problémákban való biztos eligazodás, o a vasútszakmai nyelv elsajátításának nehézségei, o az utasítás szövegének értelmezése (jogi normák, biztonsági előírások), o a gyakorlati feladatok sokrétűsége (elvont, konkrét), o a forgalmi ismereteken túlmenően azzal összefüggésben ismerni kell a gépész, biztosító-berendezés, távközlő, erősáramú stb. vonatkozó utasítások rendelkezéseit, o a szolgálattétel váratlan eseményeinek kezelése, irányítása. Gyakorlat oktatás módszertana o a gyakorlati oktatás módszertanának kapcsolata az andragógiával és a pszichológiával, o a szakmai gyakorlat tartalmának, szerkezetének tervezése és levezetése az andragógiai és pedagógiai elveknek megfelelően, o a gyakorlati képzésben a fokozatosság elvének alkalmazása. A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei: o a gyakorlati oktatási helyszínekkel szembeni követelmények: 11/23

12 üzemi (termelési) feltételek biztosítása, meg kell felelni a módszertani, egészségügyi és a biztonságos munkavégzés követelményeinek. A gyakorlati oktatás személyi feltételei (jogszabályban ill. képzési programokban) Gyakorlati oktatás o Felügyelet alatti járművezetési gyakorlat: járművezetői szolgálat ellátása (műszaki-forgalmi utasítások), járműismeret (szerkezeti, működési ismeretek, hibák), járműkiszolgálás (üzemeltetés, kiszerelés, műszaki kiszolgálás), járművezetés (általános, jármű specifikus), járművezetői reakciók (rendkívüli események, kritikus forgalmi szituációk) o Forgalmi szolgálattevő felügyelet alatti gyakorlati képzése: szolgálatvégzés feltételei, távközlő és biztosítóberendezések kezelése, állomási forgalomszabályozó tevékenységek, tolatási tevékenység engedélyezése, irányítása, felügyelete, vonatközlekedés tervezése (legkorábbi, legkésőbbi indulási idő megállapítása), munkavonatok közlekedtetése, rendkívüli helyzetekben történő munkavégzés. Hatósági vizsga: az oktató által kijelölt témakör feldolgozása módszertani szempontból és vizsgatanítás a képzési programban meghatározottak alapján Kiegészítő ismeretek Pedagógiai, andragógiai alapismeretek A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókban tudatosítsa a pedagógiai és az andragógiai megközelítés különbségét, nyújtson számukra alapvető andragógiai ismereteket a felnőttoktatás, felnőttképzés elméleti hátteréről, mutasson utat az ismeretek gyakorlati felhasználásához. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével ismerje: a pedagógiai és andragógiai megközelítés különbségét, az andragógia elméleti alapjait, a felnőttoktatás és felnőttképzés sajátosságait, legyen képes: az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatai összevetésére, azok felhasználására oktatói tevékenysége során. Témakörök: Pedagógia és az andragógia fogalma, értelmezése 12/23

13 A pedagógiai és az andragógiai modell összehasonlítása A felnőttek tanulási képessége, lehetősége. - A tanulási képesség, mint az életkor függvénye - A társadalmi tényezők, az időszerkezet és az életmód szerepe a felnőttek tanulási lehetőségeiben A felnőttek tanulásának színterei, szervezeti keretei A felnőttoktatás, képzés szocializációs és személyi funkciói Az élethosszig tartó tanulás fogalma, értelmezése A résztvevő központúság koncepciója, tanulási-tanítási paradigma A felnőttoktatói szerep, a felnőttoktatóval szemben támasztott elvárások Ellenőrző kérdések: 1. Hogyan határozhatjuk meg a pedagógia és az andragógia fogalmát? 2. Hasonlítsa össze a pedagógiai és andragógiai modellt, melyek a két megközelítés legfontosabb különbségei? 3. Hogyan változik a felnőttek tanulási képessége az életkor előre halad tával? 4. Milyen szerepe van az időnek és a társadalmi tényezőknek a felnőttek tanulásában? 5. Milyen színterei és szervezeti keretei vannak a felnőttek tanulásának? 6. Melyek a felnőttek tanulásának szocializációs és személyi funkciói? 7. Mit jelent az Élethosszig tartó tanulás eszméje? 8. Melyek az Európai unió által meghatározott kulcskompetenciák? 9. Mit jelent a résztvevő központúság elve és a tanulási-tanítási paradigma? 10. Melyek a felnőttoktatóval kapcsolatos legfontosabb elvárások? Felnőttképzés pszichológiája A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók számára nyújtson a felnőttek oktatása során jól alkalmazható, alapvető andragógiai pszichológia ismereteket. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató ismerje: az andragógiai pszichológia alapjait, a tanuláslélektan felnőttkori vonatkozásait, a munka melletti tanulás pszichológiai problémáit, legyen képes: megszerzett pszichológiai ismeretei a konkrét oktatási helyzetben való alkalmazására, a konkrét felnőtt személyiségének reális megítélésére, problémái megértésére, a helyzetek, a vele való kapcsolat reális, az etikai normáknak megfelelő kezelésére. Témakörök: A felnőttkor pszichológiai sajátosságai - A felnőttség kritériumai A motivációk, az érdeklődés és az akarat szerepe a felnőttek tanulásában, az eredményes tanulás öngerjesztő jellege A megismerő lelki folyamatokban bekövetkező változások, és azok oktatási vonatkozásai (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, gondolkodás) 13/23

14 Tanulási típusok (auditív, vizuális, cselekvő) Felnőttképzés általános módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg a felnőttképzés módszertanának alapjait, alakuljon ki jártasságuk a tananyag feldolgozásában, az oktatási módszerek tudatos kiválasztásában és alkalmazásában. A tantárgy oktatása ösztönözzön a korszerű felnőttoktatási módszerek alkalmazására, nyújtson lehetőséget azok kipróbálására, fejlessze a hallgatók oktatói tudatosságát, fokozza oktatói tevékenységük hatékonyságát. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: ismerje az andragógiai didaktika, a felnőttképzés módszertanának alapfogalmait, legyen jártas a szakmai oktatások-képzések tananyagának didaktikai, módszertani feldolgozásában, legyen képes elméleti tudása alkalmazására a mindennapi oktatási tevékenysége során, legyen igénye saját módszertani kultúrája folyamatos fejlesztése. Témakörök: Tanulás és tanítás fogalma Az oktatás didaktikai kérdései Az oktatás célja és tartalma Az oktatási folyamat elemei (kiemelten: gyakoroltatás, alkalmazás és ellenőrzés, értékelés) A felnőttképzésben alkalmazható módszerek: Magyarázat, szemléltetés, tanulási célú beszélgetés, kérdezés Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek alapvető ismereteket a pszichológia, és a kommunikáció alapjairól, fejlődjön önismeretük, tegyenek szert a személyiség megismerésének módszereire, valamint olyan kommunikációs, kapcsolatkezelési, viselkedési, repertoárra, mely fokozza oktatói munkájuk hatékonyságát. A tantárgy készítse fel őket - a megszerezni kívánt szak figyelembe vételével - oktatói és vizsgáztatói munkájuk során felmerülő helyzetek, konfliktusok hatékony, az etikai normáknak is megfelelő kezelésére. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: legyen tisztában az oktatói szereppel kapcsolatos elvárásokkal, az ezzel összefüggő etikai normákkal, rendelkezzen az oktatáshoz szükséges alapvető pszichológiai és kommunikációs ismeretekkel, legyen képes pszichológiai és kommunikációs ismereteit a konkrét szituációban, esetleges konfliktusokban betöltött szerepének megfelelően alkalmazni, kapcsolatait, konfliktusait hatékonyan az etikai normák figyelembevételével kezelni, az etikai normákat a hallgatók felé hitelesen közvetíteni. 14/23

15 Témakörök: 1. Az oktatás, képzés etikája Az etika fogalma, az etikai normák szerepe az oktatói magatartásban, viselkedésben Az oktató etikai normái, hitelessége A vizsgák szervezésével és lefolytatásával kapcsolatos etikai problémák 2. A vasútszakmai oktatói szerep Az oktatói szereppel kapcsolatos elvárások Az önismeret és a reális önértékelés szerepe az oktatói munkában Johari-ablak 3. Mások megismerésének sajátosságai, lehetőségei a vasútszakmai oktatás során Személyiség típusok Sztereotípiák és attitűdök mások megismerésében, kezelésében OK - keret 4. Az oktatói kommunikáció, konfliktus kezelés elméleti alapjai és pszichológiai háttere A kommunikáció, fogalma, folyamata, elemei, alaptételei, szintjei Verbális és nonverbális kommunikáció szerepe az oktatási, képzési folyamatban Konfliktusok fogalma, szerepe A konfliktusok megközelítése, kezelése az oktatás során A kommunikáció stílusa, az asszertív kommunikáció elve Közléssorompók Thomas-Killmann féle konfliktuskezelési modell 5. Egyéni és csoportos gyakorlatok, szerepjátékok területei Önismeret fejlesztése, a gyakorlatok után önreflektálás Az oktatói kommunikáció hitelessége, verbális és nonverbális csatornái Beszédkészség javítása, beszédgimnasztika, szakmai nyelvhasználat Egy és kétirányú kommunikáció, kérdezés technika, a visszacsatolás jelentősége Prezentációs gyakorlat Etikus viselkedés és illemtan Konfliktuskezelési technikák, és hallgatói ellenállások kezelése az oktatás során 6. Felhasználható tesztek, kérdőívek: Személyiség típus teszt Kommunikációs stílus kérdőív Konfliktuskezelési stílus kérdőív Oktatástechnológia, oktatástechnika A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók a megszerezni kívánt szaknak megfelelő súllyal, ismerkedjenek meg az oktatásés információtechnikai eszközök felhasználási lehetőségeivel a tanulási-tanítási folyamatban, az oktatás - és információtechnikai eszközök működésével, kezelésével és alapvető karbantartásával. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató: ismerje az oktatástechnikai eszközök oktatásban betöltött szerepét, legyen jártas az oktatástechnikai eszközök, információhordozók tervezésére vonatkozó szabályok alkalmazásában, az eszközök kezelésében és karbantartásában, 15/23

16 legyen képes a tanfolyamon megismert eszközöket az oktatás során készség szinten kezelni. Témakörök: 1. Oktatástechnikai eszközökről általában Szerepük az oktatásban, velük szemben támasztott követelmények A korszerű oktatástechnológia jellemzői Információhordozók fejlesztésének alapjai 2. Alapvető információhordozók az oktatásban.diavetítő, episzkóp, filmvetítő, televízió, videó, videoprojektor működése, használata a foglalkozásokon Munkavédelmi szabályok 3. Írásvetítő az oktatásban Felépítése, használata a foglalkozásokon Munkavédelmi szabályok Írásvetítő fóliák készítése 4. Számítógépes prezentáció az oktatásban (PowerPoint) és az Internet Új prezentáció tervezése, készítése, meglévő módosítása Információk letöltése az Internet segítségével Munkavédelem, tűzvédelem A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek ismereteket a munkavédelem és tűzvédelem állami és vállalati szabályozásáról, a vasútvállalat munkavédelmi és tűzvédelmi rendszeréről, annak felépítéséről, ismerjék meg veszélyhelyzetben állampolgári és munkavállalói kötelezettségeiket. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató: ismerje a Munkavédelmi Törvényből adódó szabályozást és a vasútvállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat, legyen képes az esemény bekövetkeztekor a Munkavédelmi Törvényben és a szabályzatban foglaltaknak megfelelő cselekvésre, ismerje a Tűzvédelmi Törvény előírásait, és a vasútvállalat Tűzvédelmi Szabályzatát, legyen képes az esemény bekövetkeztekor a törvényben és a szabályzatban foglaltaknak megfelelő cselekvésre. Témakörök: 1. A munkavédelem fogalma, elemei és alapelvei 2. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, az állam munkavédelmi feladatai 3. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 4. A vasútvállalat munkavédelmi szabályozása 5. Munkavédelmi oktatás és képzés a vasútvállalaton belül 6. A vasútvállalat munkabiztonsági helyzetének értékelése, megtörtént munkabalesetek ismertetése, baleseti okok tanulságainak levonásával 7. A tűzvédelem fogalma, elemei és alapelvei 8. A tűzvédelem szervezeti és jogi kérdései, az állam tűzvédelmi feladatai, a végrehajtásért felelős szervek 16/23

17 9. A tűzvédelem személyi és tárgyi feltételei 10. A vasútvállalat tűzvédelmi szervezetének felépítése, tűzvédelmi szabályozása 11. A tűzvédelmi oktatás, képzés a vasútvállalaton belül 12. A vasútvállalat tűzvédelmi helyzetének értékelése, kiemelkedő tűzesetek ismertetése, tűzesetek okainak, tanulságainak levonásával Ellenőrző kérdések: 1) Milyen részekből épül fel a vasúti társaság munkavédelmi szabályozása? 2) Súlyos-e az a munkabaleset, amelynek következtében a sérült elveszítette a beszélőképességét? 3) Munkabalesetnek számít-e, ha a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri baleset? 4) A sérült ittassága kizárja-e a munkabaleset lehetőségét? 5) Mi a teendő munkabaleset esetén? 6. Részt vehet-e a munkavédelmi képviselő a munkabaleset kivizsgálásában? 7. Egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van a munkavédelmi érdekképviseletnek, ha Munkavédelmi Szabályzat kiadásáról van szó? 8. Hányadik munkaköri csoportba sorolja a vontatási reszortos munkakörben dolgozókat a 203/2009 (IX. 18.) Korm. rendelet (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről)? 9. Milyen időközönként kötelezettek a II. munkaköri csoportba sorolt munkavállalók időszakos orvosi vizsgálatra (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló) 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet szerint? 10. Szükséges-e soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a munkavállaló 30 naptári napot meghaladó keresőképtelensége esetén? 11. Kezdeményezhet-e soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot maga a munkavállaló is? 12. A következő eset munkabaleset, üzemi baleset, mindkettő vagy egyik sem? A balesetet szenvedett munkavállaló a munkáltató bérelt járművén ment haza a legrövidebb útvonalon. Mielőtt elindult, az öltözőszekrényében tárolt alkoholos italból fogyasztott. Út közben karambolozott és könnyebb sérülést szenvedett. 13. Mit jelent a C tűzveszélyességi osztály? 14. Mit jelent a tűzoltó készüléken az ABC jelzés? 15. Milyen időszakonként kell felülvizsgálni az MSZ EN 3 szerinti tűzoltó készüléket? 16. Mit kell vizsgálnia tűzoltókészülékek üzembentartói szemrevételes ellenőrzésénél? 17. Köteles-e a munkáltató biztosítani a helyszínt a Tűzoltóság részére tűzvédelmi gyakorlatra? 18. Mit kell tenni tűz vagy tűzre utaló jelenség esetén a járművezetőnek? 19. Mikor kell a villamos felsővezeték feszültségmentesítését elvégezni? 20. Szabad-e vízzel vagy habbal oltani villamosított vonalon? Hospitálási gyakorlat A tantárgy oktatásának célja: 17/23

18 A hallgatók ismerjék meg gyakorlatban, üzemi körülmények között a vasúti oktatói feladatokat és lássanak példát azok mintaszerű megoldására. Elméleti szakok esetén tanteremben, gyakorlati szakok esetén vontató járművön. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: ismerje vasúti oktatás, képzés gyakorlatát, szerezzen pozitív tapasztalatokat a különböző oktatási szituációk megoldásában, legyen képes a meglátogatott elméleti órák vagy gyakorlati foglalkozások andragógiai, szakmódszertani elemzésére, véleményének körültekintő, tárgyilagos megfogalmazására. Témakörök: 1. A hospitálás megfigyelési szempontjai, a megfigyelés rögzítésének módja 2. A leendő oktató szakterületének megfelelő foglalkozások látogatása 3. A szakterületnek megfelelő meglátogatott foglalkozások oktatójával közösen történő elemzése, értékelése 4. Az elemzés, értékelés tartalmi és kommunikációs követelményei Oktatási gyakorlat A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek gyakorlatot a vasúti oktatások, képzések megtartásában, gyakorlatok vezetésében, üzemi körülmények között. Elméleti szakok esetén tanteremben, gyakorlati szakok esetén vontató járművön. Gyakorló oktatásaik során törekedjenek módszertanilag változatos, hatékony hallgatóközpontú megoldásokra. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: legyen képes az andragógiai, módszertani és szakmai szempontok szem előtt tartásával a szakterületének megfelelő elméleti órákat vagy gyakorlati foglalkozásokat megtartani, saját és mások teljesítményére az elméletben tanultaknak figyelembevételével reflektálni. Témakörök: 1. A leendő oktató szakterületének megfelelő foglalkozások megtartása 2. A megtartott foglalkozások oktatókkal, hallgató társaival közösen történő elemzésére, értékelése A képzés dokumentumai A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg gyakorlatban képzés dokumentumait, azok kiállítására, kezelésükre vonatkozó szabályokat. A hallgatók ismerjék a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökre vonatkozó képzési és vizsgáztatási előírásokat, a vizsgaközpont és a képző- és regisztrált szerveztek működésének, a képzési engedély kiadásának, és az oktatásszervezési regisztrációnak, továbbá vasúti járművezetői gyakorlat szabályait. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanításának befejeztével a hallgató: 18/23

19 legyen képes a jogszabálynak, belső utasításoknak megfelelően kitölteni, kiállítani a különböző dokumentumokat. ismerje az alapképzés- és vizsgáztatás rendszerét, legyen jártas az időszakos oktatások és vizsgáztatások rendszerében, Témakörök: 1. A képzések és vizsgák okmányai 2. A vasúti alapképzésekre és alapvizsgáztatásra vonatkozó jogszabályi előírások Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök Képzési engedély, egyszerűsített képzési engedély Alapképzés témakörei, képzési program Vasútszakmai oktatók névjegyzékbe való felvétele Vizsgabiztosok kinevezése és kijelölése, a vizsgabizottság összetétele Alapvizsgáztatás 3. Időszakos oktatások és vizsgáztatások rendszere Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók Oktatásszervezési regisztráció, Oktatási ütemterv Időszakos vizsgáztatás rendszere 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja dokumentum vizsgálattal történik. A képzésen résztvevő bemutatja a végzettséget igazoló dokumentumait, amelyek a képzés szempontjából relevánsak, a 19/2011.(V.10.) NFM rendelet szerint. 13. A képzés személyi feltételei: Az elméleti tárgyak oktatóival szemben támasztott követelmények: vasútszakmai ismeretek vasútszakmai oktatói képesítés a szakterület mélyreható ismerete, tájékozottság a szakma fejlődési irányairól, kiváló gyakorlati felkészültség, legalább 5 év felnőttoktatási gyakorlat. kiegészítő ismeretek pedagógusi, szakoktatói vagy andragógiai végzettség, és andragógiai rátermettség, a munkavédelem és tűzvédelem tantárgy esetében felsőfokú szakmai végzettség, a szakterület mélyreható ismerete, tájékozottság a szakma fejlődési irányairól, kiváló gyakorlati felkészültség, legalább 5 év felnőttoktatási gyakorlat. 14. A képzés tárgyi feltételei: Létszámnak megfelelő tanterem Gyakorlatok teljesítéséhez szükséges helyszínek, valamint járművek és pályahasználat Szemléltető anyagok, oktatási segédletek: - a vasútvállalat idevonatkozó utasításai, szabályzatai, ezekhez kapcsolódó segéd- 19/23

20 könyvei, - szakkönyvek, jegyzetek, - nyomtatványok és mintagyűjtemények, - írásvetítő fóliák, - oktató CD-k, videofilmek, - szakmai szoftverek, - modellek, alkatrészek - szakmai ábrák, tablók, fotók. Vizuális, audiovizuális eszközök: - írásvetítő, - projektor, - epidiaszkóp, - videókamera, - táblák íroeszközzel, - televízió, videó, - oktatói számítógép, - szimulációs berendezések. A felsorolt tárgyi feltételeket kell biztosítani a sz. moduloknál a tantárgyak jellegétől függően. 15. A hatósági vizsgára bocsátás feltételei: Az órákon való részvétel mértéke képzési modulonként- legalább 70 % -os, a,, kivétel Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Hospitálási gyakorlat, Oktatási gyakorlat és az Etika, Oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés órákon 100 %-os részvétel. 20/23

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Igazgatói példány "A jó tanító teszi a jó iskolát." Péterfy Sándor A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Nagykanizsa 2007. 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára 2014 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006.

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben