Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu"

Átírás

1 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Szám: 14/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 4-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Jelen voltak: Csekényi István polgármester Weisz Tibor alpolgármester Albert Antal Dr. Baráth Emőke Lakner Zoltán és Staub József önkormányzati képviselők Távolmaradt képviselők: József Károly önkormányzati képviselő Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: Dobosi Gergely körjegyző Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent 1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta. Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el. A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 1

2 Városlőd Község Önkormányzat 47/2011. (VIII. 4.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete július 12-i rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 1.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló 8445 Városlőd, Kossuth utca 56. szám alatti épület tálalókonyhává és étkezővé alakításáról. 2.) Szóbeli előterjesztés a Betyár Triatlon megrendezéséhez történő elvi hozzájárulásról. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló 8445 Városlőd, Kossuth utca 56. szám alatti épület tálalókonyhává és étkezővé alakításáról. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselőtestületet az építési beruházásról. Ennek keretében előadta, hogy sajnos sokkal kisebb megvalósítási összegre számított, de az árak és a munkadíjak megemelkedtek. Elmondta, hogy több napot azzal töltött, hogy az adott árajánlatokról tárgyaljon a vállalkozókkal, és azok lejjebb és lejjebb faragja, de ezeknél olcsóbbat már nem tudott kialkudni. Elmondta, hogy jelenleg 4 millió forint tartalékkal rendelkezik az Önkormányzat, amely remélhetőleg szeptemberben a gépjárműadók befizetése során emelkedni fog, így a megvalósításhoz nem lesz szükség hitel felvételére, de sajnos ez az opció sem kizárt. Tény az, hogy az épületet át kell alakítani tálalókonyhává és étkezővé, mert erre a Képviselő-testület kötelezettséget vállalt, továbbá az is tényszerű, hogy ezeknél az áraknál lényegesen olcsóbb árakkal nem lehet dolgozni. Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy igen drágának tűnik ez az átalakítás, de ha egyszer a Képviselő-testület kötelezettséget vállalt rá, akkor meg kell valósítani. Albert Antal önkormányzati képviselő elmondta, hogy arra különösen figyelni kell, hogy a túlzott olcsóság a minőség rovására ne menjen, mert mindig az a legdrágább, ha valamit kétszer kell megcsinálni. Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő kérdezte, hogy rendelkezésre áll-e a szükséges pénzforrás a megvalósításhoz, illetve ha hitelfelvételre kényszerül az Önkormányzat vissza tudja-e azt fizetni? 2

3 Polgármester előadta, hogy jelenleg 4 millió forint szabadon felhasználható pénzeszközzel rendelkezik az Önkormányzat, amely várhatóan 2-3 millió forinttal növekszik szeptemberben a befolyó gépjárműadók miatt. Ha ez sem lesz elegendő a kifizetések maradéktalan teljesítéséhez, akkor megpróbál Csehbánya Község Polgármesterétől előleget kérni a körjegyzőségi és iskolai hozzájárulásokhoz, amelyből a tartozások kifizethetők lennének, és ekkor nem szorulna hitelfelvételre az Önkormányzat. Elmondta, hogy véleménye szerint nem történhet olyan, hogy az Önkormányzat fizetésképtelenné válik. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 48/2011. (VIII. 4.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 8445 Városlőd, Kossuth utca 56. szám alatti jelenleg kőtárnak használt épületrészt tálalókonyhává és étkezővé alakíttatja. A fenti cél megvalósítása érdekében az építési munkák elvégzésével a HER&BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (8440 Herend, Vasút utca 5.), mint a legjobb ajánlatot adó gazdasági társaságot bízza meg. A Képviselő-testület az építési munkák összegét a Bt. e határozat mellékletét képező árajánlata és megvalósítási dokumentációja alapján forintban állapítja meg, amelyet évi költségvetése terhére megfizet. A Képviselő-testület a villanyszerelési munkák elvégzésével a Rozmaring Kft.-t (8247 Hidegkút, Hosszú utca 79.), mint a legjobb ajánlatot adó gazdasági társaságot bízza meg. A Képviselő-testület a villanyszerelési munkák összegét a Kft. e határozat mellékletét képező árajánlata és megvalósítási dokumentációja alapján forintban állapítja meg, amelyet évi költségvetése terhére megfizet. A Képviselő-testület az épületgépészeti munkák elvégzésével a VÉPGÉP Épületgépészeti Kft.-t (8200 Veszprém, Áchim András tér 9.), mint a legjobb ajánlatot adó gazdasági társaságot bízza meg. A Képviselő-testület az épületgépészeti munkák összegét a Kft. e határozat mellékletét képező árajánlata és megvalósítási dokumentációja alapján forintban állapítja meg, amelyet évi költségvetése terhére megfizet. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a szerződések Képviselő-testület nevében történő aláírására. 3

4 2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Betyár Triatlon megrendezéséhez történő elvi hozzájárulásról. Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Pál Balázs és Nagy Péter a Szupermarathon Kft. képviseletében megkeresték az Önkormányzatot azzal, hogy augusztus 27-én egy Betyár Triatlon elnevezésű verseny szeretnének szervezni, amelynek a kerékpáros részét Városlődön kívánják lebonyolítani. A kerékpárverseny idejére az utakat lezárnák a forgalom elől. (A verseny útvonalát bemutató térkép, a Kft. kérelme, és a tervezett lakossági felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) A verseny zavartalanságát a rendezők, polgárőrök és rendőrök biztosítanák. A fenti verseny megvalósításához kérték a Képviselőtestület hozzájárulását. Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint nagyon jót tesz a Község hírnevének, ha egy ilyen versenynek adhat otthont. Elmondta, hogy véleménye szerint egyre több nagy hírű programnak ad otthont a település, hiszen volt rallye futam, lesz 3 napos falunap, triatlon verseny, majd ősszel old timer találkozó. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a verseny szervezéséhez járuljon hozzá. Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a versenyszervezők vállalják-e a felelősséget a verseny során előforduló balesetekért, okozott károkért, stb.? Körjegyző elmondta, hogy az előterjesztésre kerülő határozati javaslatban természetesen szerepel, hogy minden felelősséget a versenyszervezőnek kell vállalnia. Staub József önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a szervezők a hozzájárulás megadásáért nem kívánják-e támogatni az Önkormányzatot? Polgármester előadta, hogy itt a rallye versennyel ellentétben nincs, vagy minimális, a szervezési költségekre elegendő a nevezési díj. Ennek megfelelően nem tudják támogatni az Önkormányzatot. Elmondta, hogy úgy véli, elegendő támogatás, ha rengeteg ember megjelenik Városlődön, és a helyi vendéglátóhelyeken fogyasztanak, és viszik a falu hírét. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (VIII. 4.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szupermarathon Kft. (székhely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.) a augusztus 27-én megrendezésre kerülő Betyár Triatlon elnevezésű sportrendezvény keretében Városlőd településen kerékpárversenyt szervezzen, illetve a verseny kerékpáros útvonala Városlőd településen áthaladjon. Jelen hozzájárulás feltétele, hogy az egyesület teljes körű felelősséget vállal a kerékpárverseny, illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) biztonságáért, és tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat és a helyi lakosok műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért. 4

5 A versennyel kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 49/2011. (VIII. 4.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szupermarathon Kft. (székhely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.) a augusztus 27-én megrendezésre kerülő Betyár Triatlon elnevezésű sportrendezvény keretében Városlőd településen kerékpárversenyt szervezzen, illetve a verseny kerékpáros útvonala Városlőd településen áthaladjon. Jelen hozzájárulás feltétele, hogy az egyesület teljes körű felelősséget vállal a kerékpárverseny, illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) biztonságáért, és tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat és a helyi lakosok műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért. A versennyel kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános ülést órakor berekesztette. K.m.f. Csekényi István polgármester Dobosi Gergely körjegyző 5

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben