Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ"

Átírás

1 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére március 29-én (kedd) órakor Az ülés helye: Városlőd Község Önkormányzat Tanácsterme (8445 Városlőd, Templom tér 4.) Javasolt napirend: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Csekényi István 2.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben kiírt pályázat benyújtásáról. Előadó: Csekényi István 3.) Előterjesztés rallye-futam szervezésének engedélyezéséről. Előadó: Csekényi István 4.) Előterjesztés a Jobbik Magyarországért Mozgalom javaslatairól. Előadó: Csekényi István 5.) Előterjesztés a Kossuth Lajos Művelődési Ház közösségi színtérré nyilvánításáról. Előadó: Csekényi István

2 6.) Előterjesztés Kauker László ingatlan haszonbérleti kérelméről. Előadó: Csekényi István 7.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Előadó: Csekényi István 8.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. Előadó: Csekényi István Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a körjegyzőnél szíveskedjék bejelenteni. Városlőd, március 21. Csekényi István Meghívottak: Képviselő-testület tagjai körjegyző AMK igazgatója Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke SZ & T T Rally Team Autós Egyesület képviselője

3 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi táblázatban foglaltak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: Határozat száma: Határozat tárgya: Határozat végrehajtása: 1/2011. (I. 27.) Tárgy: Napirend elfogadása 2/2011. (I. 27.) Tárgy: az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása az elfogadásról szóló határozatot a Társulás munkaszervezete részére megküldtük 3/2011. (II. 8.) Tárgy: Napirend elfogadása 4/2011. (II. 8.) Tárgy: Körjegyzőség költségvetésének elfogadása a Körjegyzőség költségvetését az Önkormányzat költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2011. (III. 3.) rendeletbe beépítettük 5/2011. (II. 15.) Tárgy: Napirend elfogadása 6/2011. (II. 15.) 7/2011. (II. 15.) 8/2011. (II. 15.) Tárgy: az ÚMVP pályázatban történő részvételről szóló 85/2009. (XII. 8.) határozat kiegészítése Tárgy: Pilcz Mihály településrendezési terv módosítására vonatkozó kérelmének elfogadása, de a költségviselésről szóló döntés későbbre halasztása Tárgy: a civil szervezetek, művészetiés kulturális csoportok évi támogatásának megállapítása a határozat kiegészítését megküldtük a pályázat elbírálójának az árajánlatot bekértük a településrendezési terv készítőjétől a támogatások összegét a az Önkormányzat költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2011. (III. 3.) rendeletbe beépítettük

4 9/2011. (II. 15.) Tárgy: az Általános Művelődési Központ tanévre vonatkozó pedagógustovábbképzési tervének elfogadása Tárgy: Holczer Gábor városlődi lakos által a városlődi születésű Peyer Károly egykori szociáldemokrata politikus életútjáról írt kéziratának könyvként való kiadásának finanszírozása forint összegben 10/2011. (II. 15.) 11/2011. (II. 22.) Tárgy: Napirend elfogadása Tárgy: Megállapodás megkötése Magyarpolány és Kislőd községi 12/2011. (II. Önkormányzatokkal körjegyző 22.) helyettesítésének engedélyezéséről 13/2011. (III. 1.) Tárgy: Napirend elfogadása a terv elfogadásáról értesítettük az intézményt Holczer Gábor nyilatkozata szerint a könyvkiadás év közepe környékén esedékes a körjegyző a helyettesítést megkezdte 14/2011. (III. 1.) Tárgy: Létszámcsökkentés elrendelése az Általános Művelődési Központnál az Általános Művelődési Központ Igazgatója a létszámcsökkentést végrehajtotta, az Alapító Okirat ehhez szükséges módosítását a körjegyző előkészítette Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. Városlőd, március 17. Csekényi István

5 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Tárgy: Előterjesztés a Jobbik Magyarországért Mozgalom javaslatairól. Tisztelt Képviselő-testület! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Városlődi Szervezetének elnöke, és Veszprém megyei alelnöke Önkormányzatunkhoz beérkezett és a község összes háztartásának megküldött levelében javaslatokat tett a képviselő-testület részére az Önkormányzat működésére vonatkozóan. A javaslatokat tartalmazó levél az előterjesztés mellékletét képezi. A javaslatokra készíttet válaszlevél az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit áttekinteni és megtárgyalni, valamint a válaszlevelet elfogadni szíveskedjenek. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jobbik Magyarországért Mozgalom Városlődi Szervezete által a képviselő-testülethez benyújtott, az Önkormányzat működésére vonatkozó javaslataira készített, e határozat mellékletét képező válaszlevelet elfogadja. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal Városlőd, március 17. Csekényi István

6 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Tárgy: Előterjesztés rallye-futam szervezésének engedélyezéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 74/2010. (XII. 7.) számú határozatában úgy döntött, hogy előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a SZ & T T Rally Team Autós Egyesület (székhely: 8442 Hárskút, Kossuth utca 23.) Városlőd Községben a évben rallyfutamot szervezzen, egyben rendelkezett arról, hogy a rallyfutam pontos részleteinek (időpont, útvonal, feltételek) ismeretében dönt annak tényleges engedélyezéséről. Az SZ & T T Rally Team Autós Egyesület megküldte a rallye-futammal kapcsolatos pontos információkat, a versenykiírást, illetve a futam térképét. E dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. Az előzetes egyeztetések értelmében továbbá felajánlottak forint összegű támogatást a település részére, amennyiben az Önkormányzat a futam megtartását engedélyezi. Emellett természetesen teljes körű felelősséget vállaltak a Községben a futam során esetlegesen keletkező károk megtérítésében. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a SZ & T T Rally Team Autós Egyesület (székhely: 8442 Hárskút, Kossuth utca 23.) Városlőd településen június én rallye futamot szervezzen. Jelen hozzájárulás feltétele, hogy az egyesület teljes körű felelősséget vállal a rallye futam, illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) biztonságáért, és tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat és a helyi lakosok műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért. A rallye futammal kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal Városlőd, március 21. Csekényi István

7 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Tárgy: Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben kiírt pályázat benyújtásáról. Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 14. pontja rendelkezik az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések központosított előirányzatának biztosításáról, amely lehetőséget nyújt társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. Eszerint támogatást igényelhet az intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá a többcélú kistérségi társulás a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás 30,0 millió forint. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban BM rendelet) tartalmazza. A BM rendelet 2. (1) bekezdése értelmében a támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke az infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a, azaz az önkormányzatnak 20 %-os önrészt szükséges biztosítania. Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, a) amely az intézmény fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja, aa) amely energia felhasználás és termeléskorszerűsítést is tartalmaz, ab) ahol a fejlesztés nyílászárócserét és hőszigetelés korszerűsítését is tartalmaz, d) óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén da) amely esetében a megvalósítandó célok összhangban vannak az önkormányzati vagy a kistérségi intézkedési tervvel, különös tekintettel az esélyegyenlőségi szempontokra, db) amely esetében a pályázó egységes óvoda-bölcsőde intézmény, vagy az általa fenntartott közoktatási intézmény fő vagy az alatti településen működő - egységes óvodai-bölcsődei feladatot ellátó intézményegységének fejlesztését kívánja megvalósítani,

8 dc) amely esetében a pályázó többcélú, közös igazgatású intézmény fejlesztését kívánja megvalósítani, dd) amely községi vagy nagyközségi óvodai nevelési vagy általános iskolai feladatot ellátó intézmény feladatellátási helye infrastrukturális fejlesztésének megvalósítását szolgálja, A BM rendelet 14. -a értelmében a támogatás felhasználásának végső határideje június 30. A pályázat keretében lehetőség nyílna az ÁMK kislődi Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére a kislődi Polgármester Asszonnyal egyeztetve forint összegben. Lehetőség nyílna továbbá a városlődi általános iskola fűtésének korszerűsítésére (a gázkazánok kondenzációs gázkazánokra történő cseréjével, a fűtőrendszer hibáinak javításával és szükséges átalakítások elvégeztetésével), a nyílászárók cseréjére az épület udvar felőli frontján, illetve a régi épületben, valamint az új rész utcafrontjának hőszigetelésére. A felújítások az előterjesztés mellékletét képező árajánlatok alapján összesen forintba kerülnének, aminek a 20 %-át, összesen forintot lenne szükséges az önkormányzatnak önrészként biztosítani. Tekintettel arra, hogy a felújítások elvégzésére június 30-ig van idő, úgy véljük az önrészt az Önkormányzat költségvetésében e célra el tudjuk különíteni. A fent leírt felújítási célok a pályázatban prioritásként kiemelt területek, így véleményünk szerint jó eséllyel pályázhatunk azok megvalósítására. A fentiek értelmében javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat részvételét az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 1. (1) a) pontja, 1. (2) c) pontja valamint 2. (1) bekezdése szerinti társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezésű pályázatban való részvételét. Ennek keretében az Önkormányzat, mint a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás székhelye szerinti önkormányzat az Általános Művelődési Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u , OM azonosító: OM ) alább felsorolt tagintézményének, illetve intézményegységének felújítására pályázik: ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8446 Kislőd, Hősök tere 9. ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u 58. A képviselő-testület a felújítások összegét a jelen határozat mellékletét képező tervdokumentációk, árajánlatok alapján összesen ,- Ft-ban, azaz harmincegymillió-kilencszázhatvanegyezer-hatszázharminc forintban állapítja meg.

9 A képviselő-testület a fentiek értelmében összesen ,- Ft, azaz huszonötmillió-ötszázhatvankilencezer-hatszázharminc forint összegű támogatásra pályázik. A képviselő-testület a pályázat 20 %-os önerejét az BM rendelet 4. (1) f) pontja alapján ,- Ft-ban, azaz hatmillió-háromszázkilencvenkettőezerháromszázhuszonhat forintban biztosítja az alábbi felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel, illetve saját forrással: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III. 28.) számú határozata alapján a pályázat elnyerése esetére Városlőd Község Önkormányzat részére felhalmozási célra átadott ,- Ft, Városlőd Község Önkormányzat által saját forrásként teljesítendő ,- Ft. A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - helyi önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére, ezen belül különösen a pályázat elkészítésére és benyújtására, egyben felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal Városlőd, március 17. Csekényi István

10 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Tárgy: Előterjesztés a Kossuth Lajos Művelődési Ház közösségi színtérré nyilvánításáról. Tisztelt Képviselő-testület! március 22-én benyújtottuk támogatási igényünket a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben kiírt közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására szolgáló pályázatra. A pályázat keretein belül a Képviselőtestület 23/2010. (IV. 27.) számú határozata alapján hangtechnikai eszközöket kívánunk vásárolni a Művelődési Házba. Benyújtott pályázatunkra március 28-án hiánypótlási felhívást kaptunk a Magyar Államkincstárról, amely szerint a Képviselő-testületnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy a városlődi Kossuth Lajos Művelődési Ház közösségi színtér. A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot arról, hogy a Kossuth Lajos Művelődési Ház közösségi színtér. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, 8445 Városlőd, Templom tér 4. szám alatti Kossuth Lajos Művelődési Ház közösségi színtér. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal Városlőd, március 17. Csekényi István

11 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Tárgy: Előterjesztés Kauker László ingatlan haszonbérleti kérelméről. Tisztelt Képviselő-testület! Kauker László városlődi lakos azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy az az Önkormányzat tulajdonában állóm Városlőd belterület 537. hrsz. alatti 4366 m 2 nagyságú beépítetlen területet adja haszonbérbe számára 5 évre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy haszonbérleti ajánlatot áttekinteni és megtárgyalni szíveskedjen. Az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: a.) Városlőd Község Önkormányzat /2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kauker László, 8445 Városlőd, Hölgykő utca 20. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és az Önkormányzat tulajdonában álló, Városlőd belterület 537. hrsz. alatti 4366 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 5 évre haszonbérbe adja??? Ft/év haszonbérleti díjért részére. A képviselő-testület felhatalmazza a t a haszonbérleti szerződés képviselőtestület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal b.) Városlőd Község Önkormányzat /2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kauker László, 8445 Városlőd, Hölgykő utca 20. szám alatti lakos kérelmét elutasítja és a tulajdonában álló, Városlőd

12 belterület 537. hrsz. alatti 4366 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nem adja haszonbérbe részére. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal Városlőd, március 17. Csekényi István

13 V Á R O S L Ő D É S C S E H B Á N Y A K Ö Z S É G E K K Ö R J E G Y Z Ő J É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) , (88) Tárgy: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXI. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 35. -át, így a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel. A törvénymódosítás egyben felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak arra, hogy rendeletükben a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeit előírják. Eszerint a Képviselő-testület szabályozhatja azokat az elvárásokat, amelyek az igénylő lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkoznak. A Képviselő-testület a bérpótló juttatás feltételeként előírhatja helyi szociális ellátásokról szóló rendeletében, hogy a kérelmező a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt az arra megfelelő, de legalább 5 napos határidő tűzésével a jegyzőnek az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. (Szt. 35. (2) bekezdés) A Szt. 36. (2) bekezdése pedig meghatározza azokat az eseteket, amikor a bérpótló juttatást meg kell szüntetni, ilyen eset lehet például, ha valaki a lakókörnyezetének rendben tartására vonatkozó rendelkezéseket a felszólítás ellenére sem teljesíti. (Szt. 36. (2) bekezdés d.) pont). A lakókörnyezet rendben tartását ellenőrizni kell, ennek gyakoriságát, eljárási módját, az ellenőrzésben részt vevők körét is be kell építeni a rendeletbe. Egy további módosítás történt január 1-jétől, az Szt. 37. (1) bekezdésében szabályozott, aktív korúak ellátására vonatkozóan. E rendelkezés d.) pontja szerint az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján az önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi, vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, az rendszeres szociális segélyre jogosult. A szabályozás helyi rendeletben azért indokolt, mivel a bérpótló juttatásban részesülőknek 30 nap munkaviszonyt kell igazolni évre vonatkozóan ahhoz, hogy 2012-ben jogosultak

14 lehessenek ezen ellátásra. Van néhány olyan személyről tudomásunk, aki várhatóan egészségi állapota miatt munkaviszonyt létesíteni nem tud, és az ellátástól is ilyen okok miatt elesne. Ennek igazolására szakorvosi javaslat becsatolását lenne szükséges előírni a helyi rendeletben. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 62. (8) bekezdése alapján január 1. napjától az ápolási díj összege már nem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegéhez, hanem a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeghez igazodik, ami jelenleg ,- Ft. Előzőek miatt szükséges a helyi rendeletben a mindenkori öregségi nyugdíjminimum mértékeként meghatározott ápolási díj hatályos jogszabály szerinti módosítása. Fentiek alapján az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Városlőd, március 21. Dobosi Gergely körjegyző

15 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Tárgy: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 5. -a a közbeszerzési tervről az alábbiak szerint rendelkezik: "5. (1) A 22. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - kivéve az V. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. (3) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. (4) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. (5) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni." Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmében a Képviselő-testületnek április 15-ig közbeszerzési tervet kell elfogadnia. E rendelkezésnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

16 Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadja. A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal Városlőd, március 17. Csekényi István

17 Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-i rendkívüli, nyilvános ülésének anyaga

18 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Szám: 6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Jelen voltak: Csekényi István Weisz Tibor al Albert Antal Dr. Baráth Emőke József Károly Lakner Zoltán és Staub József önkormányzati képviselők Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Baumgartner Andrea, Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzőségének szociális- és gyámügyi ügyintézője A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: Dobosi Gergely körjegyző Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója Baumgartner Andrea, Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzőségének szociális- és gyámügyi ügyintézője Az első és második napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: Szalmásy András a SZ & T T Rally Team Autós Egyesület képviselője Csekényi István köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes. A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta.

19 Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot egy szóbeli előterjesztéssel történő kiegészítéssel fogadja el. A szóbeli előterjesztés a felsőtemető ravatalozója tetejének és lépcsőjének felújításáról szólna. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: Városlőd Község Önkormányzat 15/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-i rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben kiírt pályázat benyújtásáról. 3.) Előterjesztés rallye-futam szervezésének engedélyezéséről. 4.) Előterjesztés a Jobbik Magyarországért Mozgalom javaslatairól. 5.) Előterjesztés a Kossuth Lajos Művelődési Ház közösségi színtérré nyilvánításáról. 6.) Előterjesztés Kauker László ingatlan haszonbérleti kérelméről. 7.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 8.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. 9.) Szóbeli előterjesztés a felsőtemető ravatalozója tetejének és lépcsőjének felújításáról.

20 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 16/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. 2.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben kiírt pályázat benyújtásáról. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázat benyújtásának lehetőségéről. Ennek keretében részletesen ismertette a felújítás területeit, illetve az árajánlatok bekérése során lefolytatott tárgyalásokat. Felkérte Staub József képviselőt, hogy ismertesse a fűtéskorszerűsítés tervezését. Staub József képviselő, a VÉPGÉP Épületgépészeti Kft. ügyvezetője előadta, hogy az iskola jelenlegi éves gázfogyasztása m 3. Ezt 3 darab 300 kw-nyi teljesítményű kazán fogyasztja, amelyek 50 celsius fokos vizet állítanak elő, ezzel fűtik a rendszert. Ezt a gázfogyasztást új, kondenzációs gázkazánokkal, 80 celsius fokos víz előállításával m 3 éves fogyasztásra le lehet redukálni, ami éves szinten 1,2 millió forint megtakarítást jelentene. Az új gázkazánok alacsonyabb fogyasztásához kisebb mérőóra is elegendő lenne, aminek jóval alacsonyabb a rendelkezésre állási költsége. A keringető szivattyúk jelenlegi felvett teljesítménye 400 W. Az új energiatakarékos szivattyúk mindösszesen 5-10 W-osak, amelyek alkalmazásával éves szinten újabb ezer forint takarítható meg.

21 Polgármester előadta, hogy a fentiekben felvázolt megtakarítások mellett a nyílászárók cseréjével újabb költségcsökkentés érhető el. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön az iskola felújítási pályázat benyújtásáról. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 17/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat részvételét az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 1. (1) a) pontja, 1. (2) c) pontja valamint 2. (1) bekezdése szerinti társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezésű pályázatban való részvételét. Ennek keretében az Önkormányzat, mint a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás székhelye szerinti önkormányzat az Általános Művelődési Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u , OM azonosító: OM ) alább felsorolt tagintézményének, illetve intézményegységének felújítására pályázik: ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8446 Kislőd, Hősök tere 9. ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u 58. A képviselő-testület a felújítások összegét a jelen határozat mellékletét képező tervdokumentációk, árajánlatok alapján összesen ,- Ft-ban, azaz harmincegymillió-kilencszázhatvanegyezer-hatszázharminc forintban állapítja meg. A képviselő-testület a fentiek értelmében összesen ,- Ft, azaz huszonötmillió-ötszázhatvankilencezer-hatszázharminc forint összegű támogatásra pályázik. A képviselő-testület a pályázat 20 %-os önerejét az BM rendelet 4. (1) f) pontja alapján ,- Ft-ban, azaz hatmillió-háromszázkilencvenkettőezerháromszázhuszonhat forintban biztosítja az alábbi felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel, illetve saját forrással: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III. 28.) számú határozata alapján a pályázat elnyerése esetére Városlőd Község Önkormányzat részére felhalmozási célra átadott ,- Ft, Városlőd Község Önkormányzat által saját forrásként teljesítendő ,- Ft. A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a

22 feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - helyi önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére, ezen belül különösen a pályázat elkészítésére és benyújtására, egyben felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal 3.) Napirend: Előterjesztés rallye-futam szervezésének engedélyezéséről. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a rallyefutam szervezésének előkészületeiről. Holczer Gábor igazgató előadta, hogy a rallye-futam első napján, június 18-án 9.00 órától óráig tartják az iskolában a tanévzáró ünnepélyt. A rallye időbeosztás szerint épp ebben az időpontban tartanák a pályabejárást. Kérte, hogy lehetőség szerint a pályabejárást óra után kezdjék meg, hogy a tanévzáró ünnepély nyugodtan befejeződhessen. Szalmásy András a SZ & T T Rally Team Autós Egyesület képviselője előadta, hogy a pályabejárás időpontja elcsúsztatható utánra. Polgármester előadta, hogy beszélt a plébánossal, hogy a június 19-i mise kezdési időpontját lehetőség szerint hozza előre fél órával 9.00 órára. A plébános a változtatásba beleegyezett. Elmondta, hogy a mise így körülbelül óráig tartana, míg az emberek hazaérnek, az utak kiürülnek még egy óra, ezért órakor lehetne elkezdeni az első futamot. Szalmásy András előadta, hogy nekik megfelel a órás kezdési időpont. Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy az Önkormányzatnak nyújtandó támogatás összege nem lehetne-e egy kicsit magasabb. A tavalyelőtti évben, az akkori rallye szervező 150 ezer forint támogatást biztosított a településnek, míg ez az összeg jelenleg 80 ezer forint. Szalmásy András válaszában elmondta, hogy ők egy kezdő rallye szervező egyesület, így nincs pénzük, míg a tavalyelőtti szervezők már szinte profik, megfelelő erőforrásokkal. Elmondta még,

23 hogy amennyiben az idei évben jól sikerülnek a versenyek, és a következő évben is szervezhetnek futamot, úgy a jövő évben már biztosan magasabb összegű támogatásról tárgyalhatnak. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 18/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a SZ & T T Rally Team Autós Egyesület (székhely: 8442 Hárskút, Kossuth utca 23.) Városlőd településen június én rallye futamot szervezzen. Jelen hozzájárulás feltétele, hogy az egyesület teljes körű felelősséget vállal a rallye futam, illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) biztonságáért, és tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat és a helyi lakosok műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért. A rallye futammal kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal 4.) Napirend: Előterjesztés a Jobbik Magyarországért Mozgalom javaslatairól. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a Jobbik Magyarországért Mozgalom Városlődi Szervezetének elnöke, illetve Veszprém megyei alelnöke által írt levélben foglalt javaslatokról és az arra előterjesztett válaszokról. Tekintettel arra, hogy a nevezett szervezet is megküldte minden lakosnak a javaslatokat tartalmazó levelét, javasolta, hogy az Önkormányzat is küldje meg minden lakosnak a válaszlevelet. Weisz Tibor al előadta, hogy felháborítónak tartja, hogy a meglehetősen nagyarányú választási vereségük után, ahol a választópolgárok kinyilvánították, hogy nem kérnek a Jobbik

24 Magyarországért Mozgalom helyi jelöltjeiből, javaslatoknak álcázott lejáratás kísérletekkel és besározással próbálkoznak sikert és szimpátiát elérni úgy, hogy egyértelműen látszik, hogy fogalmuk sincs az önkormányzati működésről, vagy egy vállalkozás sikeres működtetéséről. József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy kifejezetten jónak tartja a válaszlevelet, mert minden kérdésre választ ad érhetően. Tartalmazza továbbá azt, hogy ebben a faluban nem mocskolódással lehet sikereket elérni. Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő előadta, hogy gratulál a levél előkészítőjének, mert kellően vitriolos stílusban fogalmazta meg a válaszokat, és igazította helyre a javaslatok készítőjét a tényleges önkormányzati működés tekintetében. Holczer Gábor igazgató előadta, hogy valóban jó a válaszlevél stílusa, és higgadtan magyarázza a tényeket, és ad választ minden kérdésre. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a képviselő-testület a Jobbik Magyarországért Mozgalom Városlődi Szervezetének elnöke, illetve Veszprém megyei alelnöke javaslataira írt válaszlevelet fogadja el. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 19/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jobbik Magyarországért Mozgalom Városlődi Szervezete által a képviselő-testülethez benyújtott, az Önkormányzat működésére vonatkozó javaslataira készített, e határozat mellékletét képező válaszlevelet elfogadja. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal 5.) Napirend: Előterjesztés a Kossuth Lajos Művelődési Ház közösségi színtérré nyilvánításáról. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

25 A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: Városlőd Község Önkormányzat 20/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, 8445 Városlőd, Templom tér 4. szám alatti Kossuth Lajos Művelődési Ház közösségi színtér. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal 6.) Napirend: Előterjesztés Kauker László ingatlan haszonbérleti kérelméről. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet Kauker László kérelméről. Előadta, hogy kérelmező nem jelölt meg haszonbérleti díjat a kérelmében, így azt a képviselő-testületnek kellene megállapítania. Weisz Tibor al előadta, hogy a kérelemben szereplő ingatlan egy belterületi ingatlan, nem termőföld. Az esetleges szerződésben szükséges meghatározni, hogy a művelési ágat nem változtathatja, azt nem adhatja albérletbe, illetve nem építhet rá. Körjegyző elmondta, hogy ez mindegyik szerződés része, úgyhogy kérelmező nem tud majd rá építkezni, vagy úgy rendelkezni vele, mint egy beépítetlen területtel. József Károly önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint haszonbérbe kell adni kérelmezőnek a területet, mert így legalább művelve lenne. Elmondta, hogy kérelmező nem jelölt meg a kérelemben haszonbérleti díjat, így azt a Képviselő-testületnek kellene megállapítania. Polgármester előadta, hogy nem tudja, hogy mostanában mennyi haszonbérleti díjat szoktak kérni a termőföldekért. Kérdezte, hogy a képviselők közül nincs-e valakinek erről információja. József Károly önkormányzati képviselő elmondta, hogy általában 20 kg őszi búza folyó év augusztus 31-i tőzsdei árának megfelelő haszonbérleti díjat szoktak ajánlani aranykoronánként. Tekintettel arra, hogy ez belterületi ingatlan, és aranykorona értéke nincs, a területe alapján

26 körülbelül 8 aranykoronával célszerű számolni, azaz évente körülbelül 160 kg őszi búza folyó év augusztus 31-i tőzsdei árának megfelelő haszonbérleti díjat lehetne megállapítani. Polgármester szavazásra bocsátotta József Károly képviselő fenti javaslatát. A képviselő-testület a javaslatot 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel fogadja el. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: Városlőd Község Önkormányzat 21/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kauker László, 8445 Városlőd, Hölgykő utca 20. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és az Önkormányzat tulajdonában álló, Városlőd belterület 537. hrsz. alatti 4366 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 5 évre haszonbérbe adja részére, évente 160 kg őszi búza folyó év augusztus 31-i tőzsdei árának megfelelő haszonbérleti díjért. A képviselő-testület felhatalmazza a t a haszonbérleti szerződés képviselőtestület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal 7.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester felkérésére körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. Ennek keretében előadta, hogy végre lehetőség nyílik arra, hogy azokat az ellátásban részesülő személyeket, akik egész napjukat lakásukban töltik, mégsem fordítanak sem időt, sem energiát a lakás és környezetének rendbetételére kötelezzék ezek végrehajtására. Így remélhetőleg a falukép nagymértékben szépülhet olyan helyeken is, ahol eddig meglehetősen elvadult állapotok uralkodtak. Másrészt pedig remélhetőleg javulhat a személyi higiénia is e családokban, amely főként a gyermekek esetében lenne nagyon fontos.

27 Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy örül ennek a módosításnak, mert tényleg hozzájárulhat azon területek szépüléséhez, ahol eddig kizárólag a lustaság miatt volt látható a teljes elhanyagolás. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a képviselő-testület a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő rendeletet alkotta:

28 8.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. Ennek keretében előadta, hogy a tervben szereplő eljárások lefolytatása kizárólag akkor szükséges, ha az Önkormányzat a beruházások megvalósítására pályázati forrást szerez. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét fogadja el. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: Városlőd Község Önkormányzat 22/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadja. A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal 9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a felsőtemető ravatalozója tetejének és lépcsőjének felújításáról. Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete forintot utalt az Önkormányzat számlájára azzal a céllal, hogy ebből az Önkormányzat újítsa fel a felsőtemető ravatalozójának tetejét és lépcsőjét. Előadta, hogy azt nem érti, hogy miért utalta át a pénzösszeget az Egyházközség, mivel ezt a felújítást ők maguk is megtehették volna. Ha viszont így alakult, akkor a pénz ide-oda utalgatása helyett célszerű, ha az Önkormányzat a kért felújítást ebből a pénzösszegből elvégezteti. Javasolta, hogy a képviselőtestület döntsön a felsőtemető ravatalozója tetejének és lépcsőjének felújításáról legfeljebb forint összegben.

29 A képviselő-testület a javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 22/2011. (III. 29.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete által az Önkormányzatnak átadott pénzforrásból a felsőtemető ravatalozójának tetejét és lépcsőjét legfeljebb forint összegben felújíttatja. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István Határidő: azonnal Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a rendkívüli, nyilvános testületi ülést órakor berekesztette. K.m.f. Csekényi István Dobosi Gergely körjegyző

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 16/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M.28- /2012. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ. 2008. június 10-én (kedden) 17.

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ. 2008. június 10-én (kedden) 17. V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a Képviselő-testület

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M.28- /2012. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-24/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők,

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők, Dámóc község önkormányzat képviselő-testülete. Száma: 6/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Dámóc község önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 30-án du. 14 órakor megtartott képviselő- testületi üléséről.

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről 383 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai. 2008. február 5-i nyilvános ülés

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai. 2008. február 5-i nyilvános ülés Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai 2008. február 5-i nyilvános ülés 1.) 1/2008. (II. 5.) K.Ökh. sz. határozat Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. március 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (32-40/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év szeptember hó 21. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2015.(IX.21.) 31/2015.(IX.21.) Rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Meghívott: Csóka Imréné pénzügyi előadó, Vilman Irén pénzügyi előadó, Virág Erika pénzügyi előadó

Meghívott: Csóka Imréné pénzügyi előadó, Vilman Irén pénzügyi előadó, Virág Erika pénzügyi előadó MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: 163- /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6 Készült: Márkó Község Önkormányzatának és Bánd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben