Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu"

Átírás

1 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Szám: 11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-én órakor megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Csekényi István Weisz Tibor al Albert Antal dr. Baráth Emőke József Károly Lakner Zoltán Staub József önkormányzati képviselők Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző Horváth Iván, a Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Oszvald József, a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: dr. Ádám Renáta jegyző Csekényi István köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes. A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta. Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el. A képviselő-testület a javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: Városlőd Község Önkormányzat 53/2013. (IV.23.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete május 14-i rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje:

2 1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendeletben kiírt pályázatban történő részvételről szóló 48/2013.(IV.23.) számú határozat kiegészítés tárgyában 2.) Előterjesztés a Városlőd 08/118 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 3.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda Városlődi Német Nemzetiségi Tagintézménye sópárologtató vásárlási kérelméről 4.) Előterjesztés Pedagógusok a kistelepülésekért díjra pedagógus jelölése tárgyában 5.) Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 6.) Előterjesztés Kék Sziréna fesztivál megtartásához történő hozzájárulás tárgyában 7.) Előterjesztés a Herendi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 8.) Előterjesztés Dr. Roth Ferenc részére díszpolgári cím adományozása tárgyában NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.)Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendeletben kiírt pályázatban történő részvételről szóló 48/2013.(IV.23.) számú határozat kiegészítés tárgyában Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Városlőd Község Önkormányzat 54/2013. (V.14.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendeletben kiírt pályázatban történő

3 részvételről szóló 48/2013.(IV.23.) számú határozatának második bekezdését az alábbiak szerint kiegészíti: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati forrásból a tulajdonában lévő Városlőd belterület 390/2 hrsz-ú ingatlanon található iskolai étkezdét kívánja felújítani, fejleszteni. A pályázaton igényelt támogatás összege ,-Ft, azaz kilencmillió-kettőszáznyolcvanötezer-ötszázhetvenhat forint. A határozat e határozatban nem érintett részei változatlan formában hatályukban fennmaradnak. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. 2.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd 08/118 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet, elmondta, hogy nehéz igazságot tenni, mivel mindkét kérelmező szimpatikus és sokat segít a településnek. Weisz Tibor al meglátása szerint is nagyon nehéz a döntés. Lakner Zoltán önkormányzati képviselő szerint inkább adjuk helyinek a földet, habár tagadhatatlan, hogy Krámli József sokáig művelte a területet. Csekényi István javasolta, hogy hozzon salamoni döntést a testület és ossza két részre az ingatlant és adjon bérbe mindenkinek egy részt és tájékoztassa erről a gazdákat is. József Károly önkormányzati képviselő hozzátette, hogy egyetért a javaslatával, de akkor ragaszkodjon a testület az 50 kg őszi búza augusztusi tőzsdei árának megfizetéséhez aranykoronánként. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a javasolta, hogy a képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: Városlőd Község Önkormányzat /2013. (V.14.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre haszonbérbe adja az Önkormányzat tulajdonában álló, Városlőd külterület 08/118 hrsz-ú m 2 nagyságú szántó, legelő művelési ágú ingatlan ½ részét Krámli József 8446 Kislőd, Kossuth u. 3. szám

4 alatti lakos részére és a fennmaradó ½ részét Schell Tamás 8445 Városlőd, Táncsics Mihály u. 4. szám alatti lakos részére. Mindkét fél köteles az általa bérlet területért évente aranykoronánként 50 kg őszi búza folyó év augusztus 31-i tőzsdei árának megfelelő összeget az önkormányzat részére megfizetni. A képviselő-testület felhatalmazza a t a haszonbérleti szerződések képviselőtestület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére. Városlőd Község Önkormányzat 55/2013. (V.14.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre haszonbérbe adja az Önkormányzat tulajdonában álló, Városlőd külterület 08/118 hrsz-ú m 2 nagyságú szántó, legelő művelési ágú ingatlan ½ részét Krámli József 8446 Kislőd, Kossuth u. 3. szám alatti lakos részére és a fennmaradó ½ részét Schell Tamás 8445 Városlőd, Táncsics Mihály u. 4. szám alatti lakos részére. Mindkét fél köteles az általa bérlet területért évente aranykoronánként 50 kg őszi búza folyó év augusztus 31-i tőzsdei árának megfelelő összeget az önkormányzat részére megfizetni. A képviselő-testület felhatalmazza a t a haszonbérleti szerződések képviselő-testület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére. 3.)Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda Városlődi Német Nemzetiségi Tagintézménye sópárologtató vásárlási kérelméről

5 Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet, elmondta, hogy a kapott ajánlat ugyan jóval drágább, de meglátása szerint jobb minőséget képvisel. Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő elmondta, hogy ő nem tudta a saját otthonában használni a sópárologtató készüléket. Meglátása szerint a vásárlás előtt ki kellene kérni a szülők véleményét, mivel lehet,m hogy van olyan gyermek, akinek nem ajánlott. Kérte, hogy tájékoztassa a az óvónőket, akik csináljanak egy felmérést a szülők körében. Meglátása szerint az ezüsttel ellátott készülék sokkal jobb lenne, mivel az ezüst baktericid hatású. Staub József önkormányzati képviselő elmondta, hogy az ő munkahelyén van egy sóbarlang és arról csak jókat tud mondani. Többen mondták, hogy köhögnek tőle, de hosszabb távon erősítette az immunrendszerüket. A képviselő hozzátette, hogy az olcsóbb készülék csak egy edény egy kis kompresszorral, ami könnyen eldugul, szerinte annak megvásárlása csak pénzkidobás lenne. Elmondta azt is, hogy az ezüstöt tartalmazó készülék egy vegyész ajánlata, aki azért rakott bele ezüstöt, mivel a só nem szűr meg mindent, szárítja a nyálkahártyát. Albert Antal önkormányzati képviselő elmondta, hogy több fürdőhelyen 10 éves kor akatt nem ajánlják a sóbarlangot. Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő elmondta, hogy kér a tüdőszanatóriumtól egy szakvéleményt a készülék kapcsán. Weisz Tibor alpolgárrmester elmondta, hogy meglátása szerint vállaljon fel az óvoda valamennyi önrészt, lehet az akár 50% is. Meglátása szerint kordában kell tartani ezeket az ügynököktől való vásárlásokat. Csekényi István összegezve elmondta, hogy tájékoztatja az óvónőket arról, hogy a képviselő-testület a drágább ezüsttel ellátott készülék vásárlását támogatja, amihez az óvodának 50% önerőt kellene biztosítania, de csak abban az esetben, amennyiben az óvodában végezett kérdőíves felmérést követően a szülők is támogatják az ötletet. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a javasolta, hogy a képviselőtestület a kérdőíves felmérés eredményének beérkezéséig halassza el a döntést. ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntését a kérdőíves felmérés eredményének beérkezéséig elhalasztotta. 4.)Napirend: Előterjesztés Pedagógusok a kistelepülésekért díjra pedagógus jelölése tárgyában Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet, elmondta, hogy meglátása szerint Pfeiferné a legalkalmasabb erre a kitüntetésre. Hozzátette még, hogy a nyugdíjas pedagógusok közül Kőváriné Tóvári Erika tanárnő is megérdemelte volna korábban ezt a kitüntetést.

6 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Városlőd Község Önkormányzat 56/2013. (V.14.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Térség Fejlődésért Közhasznú Alapítvány által meghirdetett Pedagógusok a kistelepülésekért díj 2013.évben történő elnyerésére a melléklet szerinti ajánlólevéllel Pfeiferné Takács Hajnalka tanárnőt, a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános iskola pedagógusát jelöli. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2013.május )Napirend: Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Városlőd Község Önkormányzat 57/2013. (V.14.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja. Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti.

7 A képviselő-testület felkéri a t, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. A képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja. Határidő: 2013.június )Napirend: Előterjesztés Kék Sziréna fesztivál megtartásához történő hozzájárulás tárgyában Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Városlőd Község Önkormányzat 58/2013. (V.14.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Városlőd településen június án megrendezésre kerülő Kék Sziréna fesztivál megtartásához és a szervező, Black Horn Művészeti Egyesület használatába adja a Városlőd Hölgykő utcai sportpályát az öltöző épületével együtt a nem bevételszerző szabadtéri rendezvény megtartása céljából. Jelen hozzájárulás feltétele, hogy az egyesület teljes körű felelősséget vállal a fesztivál, illetve az azon résztvevők (szervezők, fellépők, nézők, stb.) biztonságáért, és tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat és a helyi lakosok műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért. A szervező tudomásul veszi, hogy a rendezvény után, június 17-én a használt területet, épületet tiszta, rendezett állapotban köteles visszaadni. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Black Horn Művészeti Egyesület Városlőd község címerét a rendezvény plakátjain, szórólapjain használja, azzal a kikötéssel, hogy a címert kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek megtartása mellett szabad ábrázolni. A használat előtt szükséges Városlőd község ének bemutatni a címerrel díszített tárgy egy eredeti példányát. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy méretarányos, eredeti színben és anyagban készült mintát kell bemutatni. A fesztivállal kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége.

8 A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. 7.)Napirend: Előterjesztés a Herendi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről Weisz Tibor al javasolta, hogy legyen 5.000,-Ft a támogatás. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatási összeg 5.000,-Ft. Városlőd Község Önkormányzat 59/2013. (V.14.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetése terhére 5.000,-Ft, azaz ötezer forint támogatásban részesíti a Herendi Önkéntes Tűzoltó, Polgárvédelmi és Speciális Mentő Egyesületet (8400 Herend, Kossuth u. 97. MKB BANK ), tekintettel arra, hogy az Egyesület szervezi az idei Veszprém Megyei Tűzoltó Majálist és Versenyt. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. 8.)Napirend: Előterjesztés Dr. Roth Ferenc részére díszpolgári cím adományozása tárgyában

9 Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatási összeg 5.000,-Ft. Városlőd Község Önkormányzat 60/2013. (V.14.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd Díszpolgára Kitűntető cím alapításáról szóló 8/1993. (VII. 13.) sz. rendeletének rendelkezései alapján Városlőd Díszpolgára Kitűntető címet adományoz posthumus Dr. Roth Ferenc volt Speyer, Verdi Str. 9. szám alatti lakos részére. A képviselő-testület a kitűntető címet Városlőd Község Falunapján, augusztus 25-én, ünnepélyes keretek között nyújtja át az érintett személy feleségének. A képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére, a kitüntető cím átadására, a fenti rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Indokolás Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Roth Ferenc munkásságával, több évtizedes önzetlen tevékenységével a község fejlődését és fellendítését jelentősen elősegítette, ezzel Városlőd Község lakosságának tiszteletét kivívta. Dr. Roth Ferenc a községért végzett munkája során több könyvet írt és jelentetett meg, amely a városlődi német nemzetiségi hagyományokat őrzi és ápolja, a városlődi parasztkonyháról szóló kétnyelvű könyve hiánypótló kiadvány. Összegyűjtötte és megjelentette hanghordozó és írásos formában is a Városlődi Vegyeskar és az Egyházi kórus által énekelt műveket. Ő adományozta a Városlődi Kálvária harangját is. A képviselő-testület a fentiek alapján megállapítja, hogy Dr. Roth Ferenc érdemes a Városlőd Díszpolgára Kitűntető címre, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a rendkívüli, nyilvános testületi ülést órakor berekesztette. K.m.f. Csekényi István dr. Ádám Renáta jegyző

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben