Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu"

Átírás

1 V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) Szám: 19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Csekényi István polgármester Weisz Tibor alpolgármester Albert Antal Dr. Baráth Emőke József Károly Lakner Zoltán és Staub József önkormányzati képviselők Távolmaradt képviselők: József Károly önkormányzati képviselő Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: Dobosi Gergely körjegyző Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. A nyilvános ülést megnyitotta. Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el. A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 1

2 Városlőd Község Önkormányzat 78/2011. (XII. 16.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-i nyilvános ülésének napirendje: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3.) Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 5/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 4.) Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 8/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5.) Előterjesztés a Képviselő-testület évi munkatervéről. 6.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról. 7.) Szóbeli előterjesztés Horváth Éva kérelméről lánya, Burai Lívia támogatásával kapcsolatban. 8.) Szóbeli előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatásáról. 9.) Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról. 2

3 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 79/2011. (XII. 16.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. 2.) Napirend: Előterjesztés a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. Ennek keretében elmondta, hogy a módosítás kizárólag a rendelet 4. mellékletét, azaz a szociális étkeztetésért fizetendő díjakat érinti. A díjak növekedésének véleménye szerint valós alapjai vannak, az egyrészt az általános forgalmi adó emelésének, másrészt a rezsiköltségek, és alapanyagok folyamatos drágulásának következménye. Elmondta, hogy a január 1-étől fizetendő díjak még így is a környék legalacsonyabb díjai, és ezért az árért megfelelő minőséget és mennyiséget kapnak a szociális étkeztetésben résztvevők. Polgármester elmondta, hogy a lakosság részéről hallja, hogy meg vannak elégedve a lakosok az ételek minőségével és mennyiségével is. A vállalkozó részéről javasolt emelés szinte csak az általános forgalmi adó emelésének mértékét tartalmazza, így véleménye szerint az emelés összege szolid, a Képviselő-testület részéről elfogadható. 3

4 Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 4

5 3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 5/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 5/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. Elmondta, hogy a térítési díj emeléséről, annak okairól a 2.) napirendi pont tárgyalása során tájékoztatta a Képviselő-testületet. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 5/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 5

6 4.) Napirend: Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 8/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 8/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. Ennek keretében előadta, hogy összességében bruttó forint körüli összeggel drágul mind az ivóvíz, mind a szennyvíz köbméterenkénti szolgáltatási díja. Elmondta, hogy ahogy eddig sem most sem tud a díjemelési javaslattal szembe menni a Képviselő-testület, mert nincs fedezet arra, hogy az elmaradt díjemelés miatt a különbözetet a Bakonykarszt Zrt. részére kifizesse. Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő elmondta, hogy eddig sem tudott a Képviselőtestület tenni az ellen, hogy az évről évre történő díjemelést megakadályozza, és vélhetően ezután sem fog tudni. Ennek megfelelően javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett díjakat fogadja el. Polgármester elmondta, hogy a jövő évben annyi könnyebbség lesz, hogy a Veszprémi Közüzemi Zrt. tájékoztatása szerint a hulladékelszállítási díjak a évben előreláthatólag nem emelkednek. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 8/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 6

7 5.) Napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület évi munkatervéről. Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Képviselő-testület évi munkatervéről. Elmondta, hogy a javaslatban szereplő ülések és időpontok nagymértékben változni fognak, hiszen vélhetően több képviselő-testületi ülés összehívására lesz szükség, ahogy az idei évben is. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a évi munkatervét fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: Városlőd Község Önkormányzat 80/2011. (XII. 16.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja évi munkatervét. A munkaterv a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István polgármester Dobosi Gergely körjegyző Határidő: folyamatos, december 31-ig 6.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról. Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés elkészítését követően két bérlő, az Amdent Bt., illetve Fuchs Frigyes egyéni vállalkozó kérelmezte az általuk bérelt helyiséget bérleti díjának csökkentését. Az Amdent Bt. kérelmében előadta, hogy a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ajkai Kistérségi Népegészségügyi Intézet 1522/2/2011. számú határozatában csökkentette a rendelési időt heti 14 órára. Csökkent a fogorvos beteglétszáma is, amikkel együtt társaságuk bevétele. Előadta, hogy a fogorvosi rendelővel azonos épületben található bolt alapterületét, illetve a nyitvatartási idejüket figyelembe véve aránytalanul magasnak tartják a havi forint összegű hozzájárulásukat. Előadta, hogy a többi település eltekintett az iparűzési adófizetési kötelezettségüktől, míg Városlődön fizetik az iparűzési adót. Nincsenek megelégedve a takarítással, amit az 7

8 Önkormányzat biztosít, illetve az Önkormányzat nem járul hozzá a gépek, berendezések javításához, pótlásához sem. Ezek miatt kérte, hogy a hozzájárulás összegét forintra csökkentse a Képviselő-testület. Fuchs Frigyes egyéni vállalkozó kérelmében előadta, hogy a gazdasági helyzet, és az eddig vissza nem igényelhető áfa miatt kéri a bérleti díjának bruttó havi 120 ezer forintról bruttó havi forintra való csökkentését. Az eddig vissza nem igényelhető áfa alatt vállalkozó azt értette, hogy ő másfél éven keresztül úgy gondolta, hogy forint + ÁFA bérleti díjat fizet az Önkormányzat felé, holott mind a bérleti szerződés, mind a számlák bruttó forintról szóltak. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat alanyi adómentes, így a kiállított számlák sem tartalmaztak ÁFA összeget. Ezt a vállalkozó könyvelője másfél évnyi számlázás után vette észre, ami miatt vállalkozó kérte, hogy azt az Önkormányzat térítse meg számára. Véleményünk szerint vállalkozó kérése nem jogos, hisz mind a Képviselő-testület 2/2009. (II. 10.) számú határozata a bérbeadásról, mind pedig a bérleti szerződés bruttó összeget tartalmaz ÁFA tartalom nélkül. Ebből fakadóan a vállalkozó mulasztása, hogy a bérleti szerződést a szerinte nem megfelelő összeggel mégis aláírta. Polgármester előadta, hogy véleménye szerint a rezsiköltségek folyamatos növekedésére való tekintettel amelyet a bérelt ingatlanok tekintetében az Önkormányzat fizet az Amdent Bt. hozzájárulását csökkenteni nem szabad. Fuchs Frigyes egyéni vállalkozó esetében véleménye szerint a Képviselő-testület dönthet a csökkentésről, de a havi forintos bérleti díj javaslat rendkívül alacsony. Ekkora csökkentés biztosan további kérelmeket indukálna a többi bérlő részéről. Weisz Tibor alpolgármester elmondta, hogy egyetért polgármester javaslatával, az Amdent Bt. tekintetében tényleg nem célszerű csökkenteni, viszont annak utána kell járni, hogy a takarítás minősége valóban olyan rossz-e, mint ahogy azt a Bt. képviselője levelében leírta, mert ez ellen tenni kell. Polgármester elmondta, hogy valóban nem jó a takarítás minősége, de a jelenlegi takarítónak lejárt a közmunkaprogramban töltött ideje, utána próbál megfelelő munkát végző személyt alkalmazni. Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy Fuchs Frigyes azért kéri a bérleti díj csökkentését, mert amikor az Önkormányzat a helyiség bérletére pályázatot írt ki, akkor Fuchs Frigyes megajánlotta a versenytársak által ajánlott legmagasabb díjat. Ez a díj pedig forint + ÁFA összeg volt havonta, amelyet a 100 ÍZ CENTER ajánlott. Elmondta, hogy a vállalkozó véleménye szerint a havi forintos bérleti díj is rendkívül magas figyelembe véve a környékbeli települések bérleti díjait. Elmondta, hogy még Herenden is jóval kisebb összegért lehet egy hasonló helyiséget bérelni. Polgármester elmondta, hogy a bérleti jogviszonyok tekintetében nem csak a helyszín számít, hanem az is, hogy a vállalkozó ezzel a bérleti jogviszonnyal piacot is vett magának, amely nélkül lehet, hogy tönkre is ment volna. Elmondta, hogy egyetért Fuchs Frigyessel abban, hogy a bérleti díj a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve magas, így elképzelhetőnek tartja annak csökkentését. Weisz Tibor alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint csak egy minimális csökkentés jöhet szóba, ezért javasolta, hogy a Képviselő-testület a havi bruttó 120 ezer forint összegű bérleti díjat havi bruttó 110. ezer forintra csökkentse. 8

9 Polgármester szavazásra bocsátotta Weisz Tibor alpolgármester módosító indítványát, miszerint Fuchs Frigyes egyéni vállalkozó havi bérleti díja bruttó 120 ezer forintról bruttó 110 ezer forintra csökkenjen. A Képviselő-testület a fenti módosító indítványt 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Polgármester elmondta, hogy az Amdent Bt. kérelme tárgyában módosító indítványt senki nem terjesztett elő, így javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti módosítással fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (XII. 16.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 84/2009. (XII. 8.) számú határozatát módosítja. A határozat bérleti díjakat megállapító táblázata az alábbi sorral egészül ki: Városlőd, Kossuth utca 56. Városlőd, Béke u. 7. bolt önkormányzati tálaló konyha és étkező Fuchs Frigyes egyéni vállalkozó forint/ óra (bérleti jogviszony időtartama minimum 3 óra) vagy forint/nap forint/hónap A 84/2009. (XII. 8.) számú határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályukban fennmaradnak. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István polgármester Határidő: folyamatos, december 31-ig 7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Horváth Éva kérelméről lánya, Burai Lívia támogatásával kapcsolatban. Polgármester elmondta, hogy Horváth Éva és Horváth Iván Burai Lívia szülei személyesen keresték meg azzal, hogy a Képviselő-testület támogassa lányuk továbbtanulását. Erre a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétellel van lehetősége a Képviselő-testületnek. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű 9

10 tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2012. január 20-án, illetve pótló válogatási eljárás során január 27-én) - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. Polgármester elmondta, hogy az iskolaigazgató véleménye szerint Burai Lívia kiemelten tehetséges roma tanuló, így véleménye szerint támogatást érdemel ahhoz, hogy a helyi környezetből kiszakadhasson, tanulmányait folytatni tudja. Elmondta, hogy a Képviselő-testületnek lehetősége van anyagi támogatásban is részesíteni a tanulót, amelyre javaslatokat kért a Képviselő-testülettől. Holczer Gábor igazgató elmondta, hogy Burai Lívia rendkívül tehetséges, szorgalmas, jó tanuló. Véleménye szerint, ha valaki megérdemli a támogatást, akkor az ő. Weisz Tibor alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint havi forint összegű támogatást lenne célszerű megállapítani. Ezt az Önkormányzat is ki tudja gazdálkodni, ha egy tanévben 10 hónapon keresztül biztosítja. Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint havi forint szinte semmire nem elegendő, szerinte forint havi támogatást lenne célszerű megállapítani. Polgármester elmondta, hogy a havi forint véleménye szerint is kevés, azonban az forint már megterhelő lehet az Önkormányzat számára, így javasolta, hogy forint összegű támogatást állapítson meg a Képviselő-testület. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé: Városlőd Község Önkormányzat /2011. (XII. 16) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 10

11 Támogatja, hogy Burai Lívia nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Horváth Éva) Városlőd község képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 évre, tanévenként 10 hónapra) forint havi ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a költségvetésben biztosítja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Felelős: Csekényi István polgármester Határidő: december 21. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: Városlőd Község Önkormányzat 82/2011. (XII. 16) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, hogy Burai Lívia nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Horváth Éva) Városlőd község képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 évre, tanévenként 10 hónapra) forint havi ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a költségvetésben biztosítja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Felelős: Csekényi István polgármester Határidő: december

12 8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatásáról. Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Elnöke támogatást kért az Önkormányzattól az év végi rendezvényeikhez, illetve feladataik ellátásához. Összesen forint összegű támogatásra van szükségük, amelyből fedezni tudják a művészeti csoportok vezetőinek év végi jutalmát, az Újévi Hangverseny költségeinek egy részét, beleértve a Mendelssohn kamarazenekar forint összegű fellépési díjának, illetve a koncertet követő állófogadás költséginek egy részét. Tekintettel arra, hogy a szükséges összeg a költségvetésben rendelkezésre áll, javaslom, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a kért támogatást az Egyesület részére. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 83/2011. (XII. 16.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetése terhére forint összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület részére. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csekényi István polgármester Határidő: azonnal 9.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról. Polgármester felkérésére körjegyző részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításairól. Elmondta, hogy sajnos több hibát is feltárt a belső ellenőr a készpénzforgalom bonyolításával kapcsolatban, amelyek egy része könnyen javítható a szabályzatok módosításával, más részük azonban problémásabb, mint a szakmai teljesítésigazolások utólagos pótlása. Itt több ezer számlát kell majd lebélyegezni és aláírni. Előadta, hogy igyekeznek a hibákat a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, ez azonban rendkívül nehéz feladat figyelembe véve azt, hogy az ügyintézők a napi munkájuk mellett kell, hogy ezt elvégezzék, és a napi munka végzése is kitölti a teljes munkaidejüket. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 12

13 A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Városlőd Község Önkormányzat 84/2011. (XII. 16.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportjának belső ellenőre által Városlőd Község Önkormányzatnál július 23-tól augusztus 3-ig terjedő, valamint október 19-től november 7-ig terjedő időszakban lefolytatott ellenőrzések során feltárt, és a 86-5/2011., valamint a 106-6/2011. ügyiratszámú Jelentésekben foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette és elfogadja. A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített /2011. ügyiratszámú Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert és a körjegyzőt az abban foglaltak maradéktalan megvalósítására. Felelős: Csekényi István polgármester Dobosi Gergely körjegyző Határidő: folyamatos Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános ülést órakor berekesztette. K.m.f. Csekényi István polgármester Dobosi Gergely körjegyző 13

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-17 /2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 20-i

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben