Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar"

Átírás

1 A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

2 Szerkesztette: Nagyné dr. Réz Ilona Lektorálta : Rosta Katalin Készült A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY kizárólagos támogatásával az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLTATÓ ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁBAN Az anyagot gyûjtötték: a korai fejlesztõ központok munkatársai: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Központ Budapest Kissné Haffner Éva Apáczai Nevelési Központ (ANK) Korai Fejlesztõ és Integrációs Központ Pécs Meszéna Tamásné Korai Fejlesztõ és Gondozó Központ és Micimackó Óvoda Szombathely Dr. Kismarosiné Fekete Andrea Gyógypedagógiai Fejlesztõ, Tanácsadó és Továbbképzési Központ Zalaegerszeg Stummer Mária

3 A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Budapest, 2001

4

5 Tartalomjegyzék Bevezetés...7 Alkalmazott rövidítések...9 I. Betûrendes, szerzõ szerinti tartalmi ismertetõ...11 II. Témakörönkénti csoportosítás Általános, elméleti és gyakorlati témájú mûvek A tanulási akadályozottság /zavar irodalma Az értelmi fejlõdésben való elmaradás / akadályozottság irodalma Down-szindrómával foglalkozó mûvek A mozgáskorlátozottság irodalma A megkésett/akadályozott beszédfejlõdés irodalma A hallássérülés irodalma A látássérülés irodalma A halmozott sérülés irodalma Az autizmus irodalma Segédanyagok (gyakorló anyagok)

6

7 Bevezetés A korai fejlesztés gondozás és a fejlesztõ felkészítés (képzési kötelezettség) teljesítése elméletét és gyakorlatát bemutató információhordozók gyûjteménye címû, kötet elõállítását az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Szakszolgáltató és Szakmai Szolgáltató Központja és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány közötti megállapodás tette lehetõvé. A kiadvány célja, hogy segítse a korai fejlesztés és a fejlesztõ felkésztés területén munkálkodó szakembereket és a fejlesztésbe bekapcsolódó szülõket, mind elméleti, mind gyakorlati ismereteik felfrissítésében, vagy hiányzó ismereteik pótlásában. A kötet hiánypótló abból a szempontból, hogy 1993 óta nem készült hivatalosan publikált bibliográfia a korai fejlesztés témakörében, pedig az óta számtalan, igen értékes, a jelen kötetben szereplõ publikáció látott napvilágot, amely nélkülözhetetlen a korai fejlesztés feladatának ellátásához. Hiánypótló abból a szempontból is, hogy a fejlesztõ felkészítés területén még egyáltalán nem készült hasonló kiadvány. Új próbálkozásnak indult az a gondolat, hogy az elektronikus hálózat kiszélesedésének világában gyûjtsünk hang- és, videoanyagokat, egyéb információhordozókat. Ezt a célkitûzést a kötet szerzõi azonban nem tudták igazán teljesíteni, mert ugyan a szakterületen számos ilyen típusú fejlesztést segítõ eszköz található, de azok hivatalosan nem publikáltak, nem állnak szerzõi jogvédelem alatt, és minõségük ezért nem is szavatolható. Így a kötetre elsõsorban az tarthat igényt, aki a témakörben új és fontos mûveket (könyveket, tanulmányokat, cikkeket) keres, és csak néhány video - és hanganyag színesíti a kínálatot. A kötet két részbõl áll: az elsõ részben absztraktok, rövid kivonatok, a témák általános, speciális és gyakorlati jellemzõinek megfelelõ jelzésrendszer, valamint tárgyszavak segítik a tájékozódást. A kötet második részében tematikus rendben állnak a mûvek az olvasó rendelkezésére. Végül köszönet illeti mindazokat, akik alkotóként, lektorként és támogatóként részt vettek a kötet létrejöttében: a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványt, amely a teljes pénzügyi támogatást biztosította, a korai fejlesztés gyakorlatában dolgozó kortárs gyógypedagógusokat, akik nagy lelkesedéssel gyûjtötték össze az anyagot: Meszéna Tamásnét, Stummer Máriát, Dr. Kismarosiné Fekete Andreát, Kissné Haffner Évát, és a kötet lektorát, Rosta Katalint. Végül csak az a kívánság fogalmazható meg, hogy a kiadvány váljon, célkitûzésének megfelelõen a szakemberek és a szülõk hasznos segítõtársává. Nagyné dr. Réz Ilona szerkesztõ 7

8

9 Alkalmazott rövidítések Általános korai, elméleti, gyakorlati témák: Tanulási akadályozottság, zavar Értelmi fejlõdési akadályozottság, zavar Down-szindróma Mozgáskorlátozottság Megkésett/akadályozott beszédfejlõdés Hallássérülés Látássérülés Halmozott sérülés Autizmus Gyakorló, segédanyagok Video- és hanganyagok ÁT TA ÉA DS MK BA HS LS HA AU SA A

10

11 I. Betûrendes, szerzõ szerinti tartalmi ismertetõ

12

13 1. ADORJÁN Katalin: Gyakorlóanyag diszlexiás gyermekek részére Beszédjavító Intézet, Bp p. SA, TA, BA Tárgyszavak: gyakorló feladatlapok, mesék, olvasó gyakorlatok gyûjteménye A kiadvány elején képgyûjtemény található a toldalékolás (-t, -val, -vel, birtokos személyragok) gyakorlásához. Ezután rövid meséket, verseket olvashatunk. A szöveges feldolgozást rajzok segítik. A könyv végén diszlexiás gyermekek olvasástanításához használható gyakorló szógyûjtemény szerepel. 2. ADORJÁN Katalin: Szebben akarok írni I II. Pszycho-Art Kft., Bp p. SA Tárgyszavak: gyakorló anyag, grafomotoros fejlesztés, óvodáskor A grafomotorosan fejletlen óvodás gyermekek iskolára való felkészítését kívánja segíteni a dossziéban összefûzött feladatgyûjtemény. I. Olyan vonalvezetési gyakorlatokat tartalmaz, melyek az írás elõgyakorlatának tekinthetõk. Játékos formában próbálja fejleszteni a rossz kézügyességû, térben nehezen tájékozódó gyermekek író-rajzoló mozgását, lendületes vonalvezetését. A feladatsor 7 részre tagozódik. Az elsõ 6 különbözõ vonalak rajzolásának gyakorlását segíti, a 7. nagyobbaknak készült térbeli tájékozódást fejlesztõ feladatok sora. A feladatokat pedagógusok és szülõk egyaránt használhatják. II. A második kötet a betûelemek, betûk gyakorlására szolgál iskolásoknak 3. AFFOLTER, Félicie: Az észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlõdésének szempontjai Fordította: Huba Judit In: Torda Ágnes (szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok körébõl Tankönyvkiadó, Bp p. ÁT Tárgyszavak: elmélet, észlelés, korai felismerés, terápia, beszédfejlõdés Elméleti cikksorozat 400, 4 hónapostól 16 éves korú gyermek kutatási eredményei alapján. A gyermekek súlyos hallás- és beszédfejlõdési zavarban szenvedtek. 13

14 A szerzõ ismerteti a szabályos fejlõdés menetét, három elkülöníthetõ fejlõdési fázisról: modalitásspecifikus, intermodális és szeriális fokozatról ír. A patológiás észlelés fejlõdésmeneténél a három fokozat bármelyik szintjén tetten érhetõ a sérülés, más-más követelménnyel. Tehát mindhárom akadályozza a beszédfejlõdést. Hangsúlyozza az elsõ életév jelentõségét a késõbbi prognózis szempontjából. A korai fejlesztés óriási jelentõségû e téren, a felismerésben az orvos felelõsségére hívja fel a figyelmet. 4. ALKONYI Mária ROSTA Katalin: Számlálni kezdek. Számolásfejlesztõ feladatlap-gyûjtemény Ictus Bt., Szeged, p. SA, TA Tárgyszavak: feladatlap-gyûjtemény, óvodáskor, számolásfejlesztés, prevenció A szerzõk a gyermekek érdeklõdését kívánják felkelteni a számok világa iránt. Színezõ könyv, amely segíti a számjegyek felismerését, megnevezését. Megtanulják az optikai képet, segíti a mennyiségfogalom kialakulását, elõkészítik a 10-es számrendszer megismerését. A feladatlap-gyûjtemény felépítése: 1. Számjegy- és korongkép megismerése, a mennyiségfogalom kialakítása, a számjegyek írásmódjának elsajátítása. 2. A számjegyhez tartozó ujj-kép tanulása, a mennyiség fogalom megerõsítése színezéssel. 3. A számjegy mennyiséggel történõ egyeztetése. A feladatlapokhoz bevezetõ és útmutató is társul. Szülõk, pedagógusok egyaránt forgathatják. 5. ATKINSON, Rita L. ATKINSON, Richard C. SMITH, Edward E. BEM, Daryl J.: Pszichológia Osiris-Századvég, Bp p. ÁT Tárgyszavak: pszichológia, észlelés, tanulás, gondolkodás, motiváció, érzelmek, személyiség, társas viselkedés A kötet tankönyvfordítás, mely nem egy terület, hanem a pszichológia egészét igyekszik átfogni. A könyv minden fejezetében igyekszik a legkorszerûbb tudományosságot képviselni; melyet legfrissebb hivatkozásokkal igazol. Ez a könyv alapvetõen elkötelezett munka, a pszichológia társadalmi felhasználását illetõen. A kötet arra törekszik, hogy minden területen bemutassa a vitatott témaköröket is. A könyv nemcsak a pszichológiával ismerkedõ egyetemisták, hanem a pszichológia szakra készülõ középiskolások, illetve a pszichológia iránt érdeklõdõk számára is tartós és szemléletüket befolyásoló forrás. A kötet nyolc fejezetbõl áll: 14

15 I. A pszichológia tudománya II. Biológiai és fejlõdési folyamatok III. Észlelés és tudat IV. Tanulás, emlékezés, gondolkodás V. Motiváció és az érzelmek VI. Személyiség és az egyéniség VII Stressz, pszichopatológia és pszichoterápia VIII. Társas viselkedés 6. Dr. ÁBRAHÁMNÉ GYÕRÖK Margit BEREY Mária LÁSZLÓ Istvánné ZSUPPÁN Lászlóné (szerk.): Együtt nevelkedve Alfa Kiadó és Nyomdaüzem, Bp p. ÁT Tárgyszavak: bölcsõdei gondozás, integráció, óvodai-, iskolai nevelés, utazótanári szolgálat, törvényi háttér Összefoglaló kiadvány a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Bicebóca Alapítvány által szervezett szakmai napok elõadásaiból a mozgássérült gyermekek integrációjának témakörébõl. Matematikai, logikai képességfejlesztõ játékok gyûjteménye óvodáskorú gyermekek fejlesztéséhez Az Együtt nevelkedve szakmai napok rendezvényén önkormányzati szakemberek, ép gyermekeket gondozó, nevelõ, oktató intézmények szakemberei: pedagógusok, gondozók osztották meg a sérült gyermekekkel való foglalkozás tapasztalatait gyógypedagógusokkal. Ezeket a beszámolókat tartalmazza a kiadvány és mellékletben kivonatokat szerepeltet az oktatási törvény azon részeibõl, melyek a sérült gyermekeket megilletõ jogokat tartalmazzák. 7. BARBÓCZ Károlyné: Képezhetõség, nevelési-oktatási lehetõségek az egészségügyi gyermekotthonokban GYOSZE 1998/ p. ÁT Tárgyszavak: egészségügyi gyermekotthon, halmozottan sérültek, nevelés-oktatás Képzési kötelezettekkel foglalkozóknak szóló cikk. A debreceni intézmény fejlesztési koncepcióját, az intézmény jelenlegi struktúráját ismerhetjük meg. 15

16 8. BASTYNS, Annie: Útban az önállóság felé Az idõben történõ közbelépés. Segélyszolgálat. Fordította: Szigetvári Péter In: A lassan tanuló gyermekek szüleinek. Módszertani füzetek 1. Down Alapítvány, Bp p. DS Tárgyszavak: Down-szindróma korai fejlesztés, önkiszolgálásra nevelés, gyakorlatok A Down-szindrómások önkiszolgálásának fejlesztéséhez ad praktikus tanácsokat a cikk írója az öltözés, étkezés, szobatisztaságra nevelés terén. 9. BAUER Gabriella: Gyermekirodalmi szöveggyûjtemény Tankönyvkiadó, Bp p. SA Tárgyszavak: mesék, mondókák, versek A gyûjteménybõl szabadon választhatunk a népi mondókák, a magyar és külföldi népmesék bõ tárházából. A kötet elején korcsoportonkénti bontásban találhatók a mesék, mondókák, versek. Minden szakember kedvére válogathat csoportja életkora, ismeretanyaga, befogadóképessége arányában. A magyar gyermekirodalom kiváló alakjainak munkái Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Weöres Sándor, Gazdag Erzsi, Nemes Nagy Ágnes, Osvát Erzsébet, Zelk Zoltán meséi és versei alkotják a kötet fõ vázát. 10. BAUER, Hildegard: A primér észlelési folyamatok fejlõdése és jelentõsége a testi fogyatékosok beszédfejlõdésében Affolter és munkatársai nyomán. Fordította: Czopf Edit In: Torda Ágnes (szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok körébõl. BGGYTF, Bp p. MK, BA, TA Tárgyszavak: észlelés, mozgásfogyatékosság, beszédfejlesztés, agyi integráció Affolter vizsgálatai kimutatták, hogy a beszédhibák okai a szenzomotoros fázisban bekövetkezõ fejlõdési folyamatok zavaraira vezethetõk vissza. A primér észlelési folyamatok hierarchikus felépítésûek. A súlyos beszédakadályozottság nagy része is a primér észlelési 16

17 folyamatok zavaraira vezethetõ vissza. Különösen a taktilis kinesztetikus terület jelentõsége nagy. 11. BÁGYA Ferencné ÚJVÁRY Istvánné FOGARASSY Eszter ZELENKA Zsófia MOLNÁR Béláné (szerk.): Együtt könnyebb Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság kiadványa, Bp. 57 p. LS Tárgyszavak: akadályozott fejlõdés, elfogadás, bazális stimuláció, gondozás, mozgási fejlesztés, képzési kötelezettség Útmutató a fejlõdésükben elmaradt vagy halmozottan sérült gyermekek szülei és nevelõi számára. Fejlõdésükben súlyosan akadályozott kisgyermekkel foglalkozó nevelõknek és gondozóknak nyújt segítséget a kiadvány az önkiszolgálásra szoktatáshoz, az érzékelés, a mozgás fejlesztéséhez, az életminõség javításához konkrét gyakorlati ötletek, módszerek, eszközök bemutatásával. Azon intézmények, szervezetek, alapítványok országos címlistáját is tartalmazza, melyekhez segítségért fordulhatnak a halmozottan sérült gyermekeket nevelõ családok. 12. BÁGYA Ferencné FOGARASSY Eszter MOLNÁR Béláné SZÜLE Bálintné ÚJVÁRY Istvánné ZELENKA Zsófia és egy édesanya (szerk.): Kéz a kézben Útmutató a családban élõ, valamint bölcsõdébe, óvodába integrált látássérült kisgyermekek szülei és nevelõi számára. Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság kiadványa, Bp. 57 p. LS Tárgyszavak: látássérülés, családi nevelés, korai fejlesztés, bölcsõdei, óvodai integráció A füzet útmutató vak kisgyermekeket nevelõ családoknak, illetve a velük foglalkozó nevelõknek. Olyan kérdésekre keres választ, hogy hogyan fogadja el, illetve fogadtassa el a szülõ gyermekét, hogyan foglalkozzon vele, mire tanítsa meg, milyen jövõ vár gyermekére? A vak csecsemõ és kisgyermek gondozásáról, szokásrendszere kialakításáról, játékáról, óvodai nevelésérõl, külön fejezetben a látásnevelésrõl kaphatunk információt. A füzet végén bemutatják a szerzõk a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságot. 17

18 13. BÁGYA Ferencné BORHY Ágnes FOGARASSY Eszter MOLNÁR Béláné SCHIFFER Csilla ÚJVÁRY Istvánné ZELENKA Zsófia: Útmutató a 0 3 éves korú látássérült gyermekek korai fejlesztéséhez Segédanyag Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság Bp. 20 p. LS Tárgyszavak: látássérülés, korai fejlesztés, szülõi tanácsok A tájékoztató füzet szülõknek készült, a látásfogyatékos kisgyermek szocializációjának, kommunikációjának, önkiszolgálásának, mozgásfejlesztésének manipulációjának fejlesztését kívánja segíteni tanácsokkal, illetve a fejlõdés apró állomásainak ismertetésével. Külön fejezet szól a látásnevelés állomásairól, illetve az úszás, vízhez szoktatás fontosságáról. 14. BENYÓ Imréné DOMOKOS Mária (szerk.): Tanácsadó és terápiás tájékoztató. Beszédhibás gyermekek szüleinek Tárogató Kiadó, Bp p. BA Tárgyszavak: beszédfejlõdés, logopédia, beszédhibák, dadogás, hadarás, diszfónia, diszlexia, pöszeség Szülõknek szóló kézikönyv a beszédfejlõdés helyes menetének ellenõrzéséhez és javításához. Az ép beszédfejlõdés legfontosabb állomásainak bemutatása után a leggyakoribb beszédhibákat veszi végig a könyv az alábbi menet szerint: 1. Lehetséges okok 2. Tünetek 3. Terápiák 4. Tanácsok a szülõknek A kiadvány végén a Budapesten mûködõ logopédiai ambulanciák címjegyzéke található. A könyv második részében Dr. Wolfgang Storm (Paderborn) cikkén keresztül kapunk betekintést a szülõk felvilágosításakor jelentkezõ problémákra és megoldási javaslatokat is találunk, hogy hogyan segíthetjük a felvilágosító személy munkáját technikai és szakmai tanácsokkal. A kötet utolsó oldalai címlistát tartalmaznak azokról az intézményekrõl, egyesületekrõl, klubokról és alapítványokról, ahova a szülõk segítségért fordulhatnak, illetõleg ahova a tanácsadó személy irányíthatja õket. 18

19 15. BENCZÚR Miklósné: Gyógylovaglás lovagoltatás helye és szerepe a hazai rehabilitációban. A gyógylovaglás, mint kiegészítõ terápiás eljárás GYOSZE, 1999/4., p. MK Tárgyszavak: hippoterápia, speciális lovaglás, kiegészítõ terápia, elméleti megközelítés Elméleti cikk, amely a sérült emberek fejlesztése, nevelése, a szabadidõ egészséges eltöltése, esetleg sportszerû tevékenységérõl szól. Szerepe van a megelõzés gyógyításban, a képességfejlesztésben, illetve a megváltozott életminõség javításában. Megismerhetjük a gyógylovaglás résztvevõit, formáit (hippoterápia, speciális lovaglás, speciális fogathajtás, rekreáció, szabadidõs tevékenység, versenysport). A továbbiakban a kiegészítõ terápia feltételeirõl az orvosi és pedagógusi rehabilitációról olvashatunk. A szerzõ szerint a hippoterápia és gyógypedagógiai lovaglás szétválasztása indokolatlan. 16. BENCZÚR Miklósné BERNOLÁK Béláné: Felelõs vagyok érte. Mozgásfogyatékos kisgyermekek irányított családi nevelése. BGGYTF, Bp p. MK Tárgyszavak: korai fejlesztés, mozgásfogyatékosság, szülõk, vizsgálat, fejlesztõ program A veleszületett vagy korai gyermekkorban szerzett mozgáskárosodás következményeinek csökkentése komplex fejlesztéssel, egyéni terápiás programmal befolyásolhatók. A prognózis függ a sérülés súlyosságától, kiterjedésétõl, a károsodás felfedezésének idejétõl, illetve a fejlesztéstõl. A könyv elsõ fele az irányított családi nevelés modelljének szervezési, tartalmi és módszertani sajátosságával foglalkozik, az egyéni fejlesztõ programot elõsegítõ felmérõ és vizsgáló módszerrel ismertet meg. A második rész segédanyag az otthoni fejlesztéshez. Szól a tárgyi környezet tervezésérõl, a mozgásnevelésrõl, speciális mozgásanyagot közöl, kitér a kézfunkció, a kommunikációs képesség és a játékfejlesztésre. Feladatlapokat, fejlesztõ programokat nyújt az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztéséhez, ötleteket a gondozáshoz. A könyv érthetõségét segítik az egyértelmû ábrák, a szülõknek segítséget jelent az eszköztár. 17. BERNOLÁK Béláné: Új törekvések a mozgásfogyatékos gyermekek iskoláskor elõtti nevelésében GYOSZE, 1994., Különszám: Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában. (A jubileumi szakmai konferencia anyaga, Bp nov. 12.) p. 19

20 MK Tárgyszavak: általános, korai fejlesztés, mozgássérültek Elméleti cikk. A korai szomatopedagógiai fejlesztés komplex több tényezõs terápia, mely magába foglalja a motoros fejlesztés, az érzékelés-észlelés és kongnitív funkciók korai fejlesztésének feladatait. A kommunikáció kialakítása, a beszéd elõkészítését, a beszédmotórium, a nonverbális és verbális kommunikáció és a jelzésre alkalmas funkciók kialakítását jelenti. Segíti a szocializációt, cél a korai integráció. A cikkbõl megtudjuk a korai fejlesztõ munka feltételeit (szakember szembeni elvárás) a színtereket, a formákat, a speciális gondozási feladatokat: pl. etetés terápia. 18. BERNOLÁK Béláné: Ismeretek a mozgásfogyatékosságok körébõl BGGYTF, Bp p. MK Tárgyszavak: mozgásfogyatékosság, gyermekkori mozgásszervi megbetegedések, gyógypedagógiai segítség A mozgásfogyatékosság gyógypedagógiai értelmezését, fõbb jellemzõit, hatását a személyiség fejlõdésére ismerhetjük meg a mû elsõ fejezetébõl, majd részletes képet kapunk a gyermekkori mozgásszervi megbetegedésekrõl, illetve a velük való alapvetõ gyógypedagógiai feladatokról. 19. BITTERA Tiborné JUHÁSZ Ágnes: A megkésett beszédfejlõdés terápiája Tanári segédanyag az Én is tudok beszélni 1. c. munkatankönyvhöz Tankönyvkiadó, Bp p. BA Tárgyszavak: megkésett beszédfejlõdés, szókincsbõvítés, grammatikai rendszer kialakítás, gondolkodásfejlesztés, terápiás segédanyag, korai fejlesztés A korai kommunikációfejlesztésben nagyon jól használható feladatlap-gyûjtemény és a hozzá kapcsolódó útmutató. A nagyon szépen rajzolt, kivágható képanyag, sokféle felhasználási módot sugall a gyógypedagógusnak, illetve segíti a szülõt a gyermek aktív és passzív szókincsének kialakításában. A hangutánzástól a grammatikai rendszer kialakításáig kaphatunk konkrét ötleteket, tanácsokat a könyvbõl. 20. BITTERA Tiborné: A megkésett/akadályozott beszédfejlõdésrõl In: Logopédiai Napok Konferencia, Sopron 20

21 Szerk.: Földes Tamás Szociális Foglalkoztató, Sopron, BA Tárgyszavak: logopédia, terápia, elmélet, komplex fejlesztés A gyakorló szakembereknek kíván ismereteket nyújtani a megkésett beszédfejlõdés vizsgálatainak objektív értékelésérõl és terápiás munkájáról, komplex szemléletet sugallva. 21. B. KOCSIS Márta: Márk naplója. A Down-kór lehetõségei Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata, Debrecen, p. DS Tárgyszavak: Down-szindróma, napló Egy Down-szindrómás fiút nevelõ szülõ naplója a könyv, mely ÉFOÉSZ pályázaton 3. díjat nyert. 22. B. MÉHES Vera: Az óvónõ és az óvodai játék Calibra, Bp p. ÁT, SA Tárgyszavak: óvoda, játék, óvodai gyakorlati munka A szerzõ már a könyv címével is sejteti, hogy szerinte az óvónõ feladata nem egyszerûen a játék irányítása, hanem összetettebb, bonyolultabb pedagógiai feladat, amit az óvónõnek meg kell oldani, ha azt akarja, hogy fokozza a játék örömét, és egyben hozzájáruljon a gyermek harmonikus fejlõdéséhez. A könyv nélkülözhetetlen segédkönyv az óvodai gyakorlati munkához. A könyv végén bõséges irodalomjegyzék található. Néhány címszó a tartalomból: A játék személyi feltételei A játék jellemzõi A játék objektív feltételei Játékfajták Problémák játékidõben Szocializáció és játék A gyermek megismerése játék közben 21

22 23. BOGDÁN Marianna: A korai életszakaszban megkezdett, családban történõ gyógypedagógiai megsegítés Speciális Pedagógia 1. évfolyam 2. szám, december p. ÁT Tárgyszavak: korai fejlesztés, esetismertetés, javaslatok A családban történõ gyógypedagógiai megsegítés tartalma egyrészt a család struktúrájának, dinamikájának valóságos élethelyzetben való megismerése és ennek figyelembevétele a korai fejlesztésben, másrészt a család tényleges életterében adaptálható fejlesztõ lehetõségek, eljárások ajánlása. Ezt mutatja be a szerzõ oly módon, hogy elméleti alapvetéseit és munkatapasztalatait esetismertetéssel és tételes fejlesztõprogram javaslattal teszi közérthetõvé minden segítõ szakember számára. 24. BOGDÁN Marianna (szerk.): Korai gyógypedagógiai fejlesztés. Szakgyûjtemény Gyógypedagógiai Fejlesztõ, Tanácsadó és Továbbképzési Központ, Zalaegerszeg, p. ÉA, ÁT, SA Tárgyszavak: speciális igényû csecsemõk gyógypedagógiája, a korai fejlesztés zalai gyakorlata, fejlõdés-lélektani segédanyagok, gyógypedagógiai családsegítés, terápiás tervek, fejlesztõ programok A Bevezetõben Tóth Istvánné gyógypedagógiai tanár, igazgató mutatja be az szeptember elején megnyíló Gyógypedagógiai Fejlesztõ, Tanácsadó és Továbbképzési Központot. Képet kapunk a helyi gyógypedagógiai nevelõ - oktató tevékenységrõl, a gyógypedagógiai szakszolgáltatásokról és a gyógypedagógiai szakmai szolgáltatásokról. A következõ egységben Bogdán Marianna és Stummer Mara gyakorlati orientáltságú, mindamellett elméleti megalapozottságú elõadásai és/vagy cikkei olvashatóak korai gyógypedagógiai fejlesztés témakörben. A negyedik fejezet a szakember mindennapi munkájához ad fogódzót, pl. a mozgás, a manipuláció, a beszéd, a játék, az önkiszolgálás, az általános tájékozottság, a figyelem, elméleti területek fejlõdés-lélektani vonatkozásainak ismertetésével. A soron következõ 5. és 6. rész az egyénre szabott fejlesztési tervre ad példákat, oly módon is, hogy a gyermek állapotától függõen megadja az értelmi fejlesztés, hallásfejlesztés, látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztõ terápiák, a logopédiai jellegû terápiák és a pszichológiai fejlesztés irányvonalait és fõ feladatait. A kiadvány legvégén 83 irodalmat felsorakoztató jegyzék található olyan szakanyagokról, amelyek hatékonyabbá tehetik a korai fejlesztést és/vagy fejlesztõ felkészítést végzõ szakemberek munkáját. 22

23 25. BOGDÁN Marianna STUMMER Mara: Az integrált fejlesztés lehetõségei Zala megyében Speciális Pedagógiai 1. évfolyam 4. szám, május p. ÁT Tárgyszavak: korai fejlesztés, esetismertetés, dilemmák A Zalaegerszegi Gyógypedagógiai Fejlesztõ, Tanácsadó és Továbbképzési Központban végzett gyakorlati korai fejlesztõ gyógypedagógiai munka tapasztalatai, dilemmái és kérdései fogalmazódnak meg, illetve kerülnek nyilvánosságra egy esetismertetés kibontásával. 26. BORBÉLY Sjoukje JÁSZBERÉNYI Márta KEDL Márta: Szülõk könyve Medicina Könyvkiadó Rt., Bp p. ÉA, ÁT Tárgyszavak: megmondás, krízis, intézet vagy család, elõítéletek, fejlesztési tanácsok, testvérek, játékok Kéziköny, elsõsorban értelmileg sérült kisgyermekeket nevelõk számára. A könyv a gyermek megszületése pillanatától kíván a szülõ mellé állni és segítséget nyújtani az értelmileg sérült gyermekek neveléséhez, a helyzet elfogadásához. Sok-sok idézettel, fotóval, humánus szemlélettel megírt könyv. Az elsõ fejezet a problémával való szembesülés nehézségeit érintve próbál segíteni, hogy kihez forduljon a szülõ, ismerkedjen meg a szükséges szolgáltatásokkal, intézményes lehetõségekkel. Ezután a sajátos fejlõdés lehetséges útjairól és a fejlesztés, gondozás speciális kérdéseirõl olvashatunk. Számos praktikus tanácsot talál benne a szülõ arra vonatkozóan, hogy milyen játékot vegyen a gyermek fejlõdése érdekében, hogyan tudja maga is felmérni a gyermek fejlõdési szintjét. Végül azon szervezetek, intézmények jegyzékét találjuk a könyvben, ahova a szülõk segítségért fordulhatnak, ha a gyermek értelmi fejlõdésével gondjuk van. 27. BORBÉLY Sjoukje PANYIK Józsefné KOVÁCSNÉ Arade Emilia KISS Istvánné FOLDÁK Józsefné: A fogyatékos kisgyermekek és az intézményes ellátás GYOSZE 1992/ p. ÁT, ÉA, AU Tárgyszavak: információ, korai fejlesztés, speciális bölcsõde, esetismertetés, gondozónõi munka 23

24 A cikk elsõ részében a sérült csecsemõk bölcsõdei integrációjának történetérõl olvashatunk. Megismerhetjük a társadalmi környezetet, a szülõk helyzetét, a szakemberek felismerését, a demográfiai hullámvölgy idején. A következõkben a bölcsõdei integráció különbözõ formáiról kapunk képet, majd egy csoport mindennapjait ismerhetjük meg, a szakemberek együttmûködésérõl olvashatunk. A cikk utolsó fejezete egy autista, autisztikus gyermekekkel foglalkozó gondozónõ beszámolója, illetve esetismertetés. 28. BUDAY József: Atlanto-axiális instabilitás és következményei a Down-kórosok mozgásnevelésében GYOSZE 1994/ p. DS Tárgyszavak: Down-szindróma, csigolya instabilitás, vizsgálat, tornáztatás Minden szakember és szülõ számára fontos információt tudhatunk meg a cikkbõl, amely a Down-szindrómásokkal foglalkozók számára nélkülözhetetlen. A csigolya instabilizációra való hajlam miatt felhívja a figyelmet a gyermek tornáztatása elõtt nélkülözhetetlen vizsgálatra. A cikket rajzok teszik érthetõbbé. 29. CARR, Janet: Down-szindróma a kora gyermekkorban (fejlesztés, nevelés, családi helyzet) Fordította: Mérei Vera (Down-Syndroma in früher Kinderheit Entwicklung, Erziehung und Familiensituation) Ernst Reinhard Verlag, München, Basel, Fogyatékosok segítése neveléssel, tanítással és terápiával. 5. kötet BGGYTF Könyvtár, Kézirat (részlet) 70 p. DS, ÉA Tárgyszavak: Down-szindróma, korai fejlesztés, összehasonlító vizsgálat, elmélet A szerzõ a cikkben, a családban és intézetben nevelkedõ Down-szidrómás gyermekek fejlettségét hasonlítja össze, hangsúlyozva a családban nevelés elõnyeit. 30. CSANÁDI Gabriella (szerk.): Bevezetés a korai fejlesztés témaköreibe Coménius BT, Pécs, p. ÁT Tárgyszavak: diagnosztika, terápiás eljárások, rehabilitáció, szenzoros integráció, magatartás-, beszéd-, látás-, hallás-, mozgászavarok 24

25 Általános és speciális, a teljes témakört átfogó szemelvénygyûjtemény a korai fejlesztés és a képzési kötelezettség területeirõl. A szerzõk Magyarország különbözõ korai fejlesztést végzõ intézményeinek dolgozói, akik a megszerzett szaktudásuk és saját tapasztalataik alapján mutatnak be egyes részterületeket. Találkozunk orvosi, diagnosztikai témákkal az alábbi szerzõktõl: Dr. Hollódy Katalin, Dr. Kiss Péter, Dr. Szabados Péter, Dr. Vincze Olga, Dr. Méhes József, Dr. Buday József, Dr. Fekete Mátyás, Dr. Weisz Mária. Bemutatásra kerülnek sérülés specifikusan az egyes terápiás eljárások, korai fejlesztõ módszerek. Pl.: neurohabilitáció, gyógytorna módszerek, logopédiai, szurdopedagógiai, tiflopedagógiai, szomatopedagógiai eljárások, bázisterápiák, zeneterápia, vizuális nevelés, diszlexia, diszkalkulia, szenzoros integrációs terápiák, HRG módszer, játékterápia, Sindelar-féle komplex fejlesztõ eljárás. Szemelvények olvashatók a különféle kórképekrõl (l: autizmus, Down-szindróma) és felismerésükrõl, megelõzésrõl, terápiás lehetõségeikrõl. Bemutatkozik a pécsi Korai Fejlesztõ és Integrációs Központ. A gyermekkori rehabilitáció kérdéseirõl ír Dr. Vekerdy Zsuzsa. A sérült gyermek okozta rendkívüli helyzetet a családban, elemzi Pálos Krisztina cikke. A korai fejlesztés dilemmáiról, tapasztalatairól a felmerülõ problémákról ad rövid ízelítõt Moravcsik Ágnes írása. Látássérült gyermekek korai fejlesztésérõl olvashatunk négy tanulmányt Dr. Borbély Sjoukje, Dr. Méhes József, Torda Katalin és Molnár Béláné szerzõktõl. Tanulási zavarokról és a segítségadás lehetséges módjairól szólnak az alábbi írások: A testséma fejlesztés jelentõsége az alapkultúrtechnikák elsajátításánál (Rosta Katalin) Lateralitás vizsgálatok tanulási zavarban szenvedõk körében (Dr. Buday József) Tanulási zavar komplex prevenciós terápiája óvodás korban (Dr. Hollós Mária) A tanulási zavarok hatása a személyiségfejlõdésre (Dorner Márta) Gondolkodási stratégiák, óvodáskorú gyerekek gondolkodásának vizsgálata, a tanulási nehézségek felismerése és megelõzése a játék adta lehetõségekkel (Dr. Páli Judit) 31. CSÁNYI Yvonne (szerk.): Hallássérültek korai hallás- és beszédfejlesztése. Szöveggyûjtemény Írták: Gerhart Hesse, Christian Heldstab, Helma Hoffer, Cristine Kiffmann-Duller, Armin Löwe Fordította: Csányi Yvonne, Károlyi Csaba OPI, Bp p. HS Tárgyszavak: hallássérülés, korai fejlesztés, tanácsadás, gyakorlat-centrikusság A hallássérült kisgyermekekkel, szülõkkel kapcsolatban levõ szakemberek, tanácsadó munkáját kívánja segíteni a kötet. A legújabb eredményekrõl olvashatunk osztrák, német, svájci szakemberek cikkébõl. 25

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006)

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006) 16:03 Page 2 Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005 2006) 2008.09.02. Járhat ő is iskolába! jarhat-2spread:layout 1 Járhat ő is iskolába! Nyer tes pályázóink tapasztalatai

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fókuszban az egyén

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

III. KORA GYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Játékban az egyenlőség a módszer, ami játékkal segít integrálni a sérült kisgyermekeket

III. KORA GYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Játékban az egyenlőség a módszer, ami játékkal segít integrálni a sérült kisgyermekeket TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program III. KORA GYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Játékban az egyenlőség a módszer, ami játékkal segít integrálni a sérült kisgyermekeket OTH,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN 8 Fejlesztô Pedagógia 2006/2. szám SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN DR. BALOGH PÉTERNÉ 1. A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT MEGÍTÉLÉSE A SZAKIRODALOMBAN Ma, amikor a kommunikációs és információs forradalom uralja

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben