Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez"

Átírás

1 Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 2013

2 2

3 3 Módszertani Útmutató Veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

4 4 Készült az A BTE szakértőinek bevonásával

5 5 ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi és gazdasági fejlődés szükségszerű velejárója, hogy egyre több olyan energiahordozót, alapanyagot, félkész, illetve készterméket állítanak elő, hoznak forgalomba, amelyeknek jó része veszélyt jelenhet az emberi életre, egészségre és a környezetünkre egyaránt. A veszélyes anyagok nemcsak az előállítás, felhasználás helyszínén, hanem a közutakon, vasúton és vízen és légi úton történő szállítás alkalmával is baleseti kockázatot jelentenek. A lakosság és a környezet biztonságának megóvása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a közúti ellenőrzést végző társhatóságokkal, és civil szervezetekkel együtt kiemelt figyelmet fordítanak a veszélyes áru szállítási balesetek megelőzésére, a közúti balesetek által okozott jelentős károk elkerülésére, valamint a balesetek bekövetkezése esetén a gyors és szakszerű kárelhárításra. A szállítási baleseteknél nehéz előre meghatározni olyan fontos paramétereket, mint a baleset helye, területi kiterjedése, a kibocsátott anyagok mennyisége és fajtája. Az esetenként súlyos következményekkel járó szállítási balesetek bekövetkezésének kockázatát csökkenteni lehet a közúti szállításra és csomagolásra vonatkozó EU Irányelvek, ENSZ Egyezmények, és az azokat harmonizáló hazai jogszabályok helyes alkalmazásával. Jelen kiadvány gyakorlati segítséget nyújt a veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok helyes ellátásához. Ehhez a felelősségteljes munkához kívánok sok sikert valamennyi RID ellenőrzésben közreműködő munkatársnak. Budapest, Dr. Bakondi György, tű. altábornagy, főigazgató

6 6 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 1 SZAKMAI SZEMPONTRENDSZER A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOK ELLENŐRZÉSÉHEZ... 2 ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK 16. PONT... 3 A VESZÉLYES ÁRUK ÖSSZES TÖMEGE:... 3 TERHELÉSI HATÁR TÁBLA... 3 ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK 17. PONT... 5 A FUVAROZÁS MÓDJA:... 5 ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK 18. PONT RID VAGY SZMGSZ ELŐÍRÁSAI SZERINT TÖRTÉNIK-E A FUVAROZÁS ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK 19. PONT A RID/SZMGSZ SZAKASZ SZERINTI MENTESSÉGEK: ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK 20. PONT KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN CSOMAGOLT VESZ. ÁRU: ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK 21. PONT ENGEDMÉNYES MENNYISÉGBEN CSOMAGOLT VESZ. ÁRU: ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV 22. PONT: FUVAROKMÁNY AZ ÁRU FUVAROZÁSA ENGEDÉLYEZETT-E FUVAROKMÁNY(OK) VIZSGÁLATA IDEIGLENES ELTÉRÉSEK, HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK RID ÍRÁSBELI UTASÍTÁS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV 23. PONT: JELÖLÉS ÉS BÁRCÁZÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK CSOMAGOLÓESZKÖZÖK UN JELÖLÉSE, TARTÁLY ÉS TARTÁNY JELÖLÉS KÜLDEMÉNYDARABOK JELÖLÉSE (PL. UN SZÁM) ÉS BÁRCÁZÁSA (RID 5.2) NAGYBÁRCÁK A KOCSIKON, TARTÁNYON, KONTÉNEREN PÉLDÁK RID-TŐL ELTÉRŐ JELÖLÉSEKRE: TOLATÁSI BÁRCÁK A VASÚTI KOCSIKON: VASÚTI KOCSI/KONTÉNER JELÖLÉSE (NARANCSSÁRGA TÁBLA, MAGAS HŐMÉRSÉKLET JELE) ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV 25. PONT: SZÁLLÍTÁSRA, BERAKÁSRA, KIRAKÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A FUVAROZÁS MÓDJÁRA (ÖMLESZTETT, KÜLDEMÉNYDARABOS,TARTÁNYOS) VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK EGYÜVÉ RAKÁSI TILALOM VÉDŐTÁVOLSÁG A RAKOMÁNY BERAKÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE, ÁRUKEZELÉS SZIVÁRGÁS VAGY SÉRÜLT KÜLDEMÉNYDARAB A TARTÁLYKOCSI, TANKKONTÉNEREK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI SZEMPONTJAI A TARTÁNYKÓD MEGFELEL-E A ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV 26. PONT: FELSZERELÉS A RID ÍRÁSBELI UTASÍTÁSBAN - ELŐÍRT FELSZERELÉS TELEPHELYI ELLENŐRZÉS SORÁN A BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ ELLENŐRZÉSE... 71

7 1 Bevezető A veszélyes áruk fuvarozása a COTIF tagállamaival a COTIF C Függeléke, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) alapján történik. - A Magyar Közlöny 2013 évi 106. számában 2013.VI.26.-án került kihirdetésre a CIX. törvény, a RID 2013 évi módosításait és kiegészítéseit tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szövege magyar és angol nyelven. - A RID belföldi alkalmazása a Magyar Közlöny 2013 évi 172. számában 2013.X.17-én került kihirdetésre a 62/2013. (X.17.) NFM rendelettel. A veszélyes áruk fuvarozása az SZMGSZ tagállamaival az SZMGSZ 2. sz. melléklete (A veszélyes áruk fuvarozásáról szóló szabályzat) alapján történik. - Az SZMGSZ 2. sz. melléklet július 1-jétől érvényes egységes szerkezetbe foglalt szövege magyar és orosz nyelven a Magyar Közlöny 2012 évi 101. számában 2012.VII.26.-án került kihirdetésre a 2012 évi CXXXI. törvénnyel. - Az SZMGSZ 2. sz. melléklet július elsejétől érvényes módosításainak magyar és orosz nyelvű szövege a Magyar Közlöny évi 187. számában 2013.XI.14-én kerültek kihirdetésre a 2013 évi CLXXXII. törvénnyel. A FÁK-országok és Balti államok területén a vasút eltérő körülmények (más nyomtávolság, eltérő hőmérsékleti körülmények, stb.) közötti üzemeltetése következtében az SZMGSZ 2. sz. melléklete előírásai némileg eltérnek a RID előírásaitól. Azonban a 2001-es RID szerkezeti változás óta egyre inkább a két jogszabály harmonizálására törekszenek. Kihirdetésre került a 312/2011 (XII.23) Kormányrendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti, légi és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, emiatt nélkülözhetetlenné vált egy módszertani útmutató kidolgozása, mely meghatározza a RID ellenőrzések végrehajtásának rendjét, egységesíti a még szerteágazó gyakorlatot megkönnyíti és gyorsítja az ellenőrzések végrehajtását valamint segítséget nyújt az esetlegesen felmerülő problémákra. Jelen útmutató ezeket a célokat szolgálja.

8 SZAKMAI SZEMPONTRENDSZER A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOK ELLENŐRZÉSÉHEZ KÉSZÜLT: A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁGA ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE 2007 / 2009 /2011 CÍMŰ KIADVÁNY FELHASZNÁLÁSÁVAL

9 3 Ellenőrzési jegyzék 16. pont A veszélyes áruk összes tömege: Általános előírások Az adatokat kötelezően fel kell tüntetni a fuvarokmány megfelelő rovatában veszélyes árunként külön-külön. A mennyiségeket a szállított veszélyes áruk tulajdonságainak megfelelően meg lehet adni az alábbi mértékegységekben: térfogatban (pl. folyadékok szállítása esetén), bruttó tömegben (pl. tárgyak szállításánál) és nettó tömegben (pl. szilárd anyagoknál és az 1-es osztály robbanóanyagainál.) Azt, hogy a fuvarokmányban az összes mennyiség a fentiek közül melyik módon van megadva, a RID nem szabályozza, így bármelyik megadási mód megfelelő. Ez alól kivételt a RID bekezdése szerint mentesített szállítások képeznek. Ez utóbbi fuvarozás a vasúton nem fordul elő gyakran. A vasúti fuvarozás során a vasúti szabályozások előírásai szerint a fuvarokmány megfelelő rovatába a fuvarozott veszélyes áru tömegét kell bejegyezni. (kg, tonna). Többféle veszélyes áru szállítása egy szállítóeszközön vagy konténerben: Az összes mennyiséget meg kell adni a különböző: a) UN számonként, b) helyes szállítási megnevezésenként és c) csomagolási csoportonként (ha van) is. LQ (korlátozott mennyiség) mentességgel való fuvarozás esetén a feladónak a feladás előtt kimutatható módon értesítenie kell a fuvarozót az LQ-fuvarozásról az ilyen áru összegzett bruttó tömegének megadásával. (RID ). Az értesítés módja nincs kötelezően előírva. Megadható pl. fuvarokmányon: korlátozott mennyiség: 1000 kg. EQ (engedményes) mennyiségben csomagolt veszélyes áruk fuvarozása esetén a fuvarlevélbe be kell jegyezni: veszélyes áru engedményes mennyiségben (RID 3.5.6) Terhelési határ tábla A vasúti kocsikon és tartálykocsikon az ún. terhelési határ tábla (vonalosztályok: A, B1, B2, C, D, stb. szerint) tartalmazza, hogy az adott kocsiba milyen tömegű áru (tonnában) rakható be. A vasúti pályák a műszaki paramétereik alapján vonalosztályokba vannak sorolva. Az adott betű alatti érték jelenti a kocsi teherbíró képességét.

10 4 A vasúti kocsiba berakható tömeget a fuvarozás útvonalán alkalmazott legkisebb vonalosztály alapján kell megállapítani. A terhelési határ túllépése közvetlen balesetveszélyt hordoz magában a berakott árutól függetlenül. Ha a kocsiba többféle anyag is betölthető, a forgatható táblán található a különböző anyagokra vonatkozó betölthető tömeg. (A képen: UN 1965, B keverékből az adott kocsiba betölthető tömeg a C vonalosztályon 38,8 tonna) Konténerek esetében a berakható tömeget és a legnagyobb össztömeget a konténer oldalán vagy a homlokfalán tüntetik fel.

11 5 Szabálytalan: Ha hiányzik az áru tömegének bejegyzése. Ha a fuvarokmányba bejegyzett áru tömege meghaladja a terhelési határ táblán feltüntetett tömeget. Tárgytalan: Üres, tisztítatlan szállítóeszközök, üres kocsik esetén. Ellenőrzési jegyzék 17. pont A fuvarozás módja: ömlesztett huckepack tartányos küldeménydarabos MEG konténer Veszélyes árut az alábbi módokon lehet feladni fuvarozásra pl.: a) Ömlesztve Vasúti kocsiban Konténerben b) Küldeménydarabként Vasúti kocsiban Konténerben c) Tartányban Rögzített tartányban Leszerelhető tartányban Tartálykocsiban Tankkonténerben Battériás járműben MEG konténerben Mobil tartányban d) Huckepack-forgalomban közúti járművek vasúton történő fuvarozása

12 6 A fuvarozási mód határozza meg a fuvarozás során alkalmazott veszélyes áru előírásokat, pl. a vasúti kocsi, konténer jelölés feltételeit, a szükséges műszaki követelményeket, a használt okmányok körét és minden más szabályt. Ömlesztett fuvarozás: Csomagolatlan tárgyak, vagy szilárd anyagok fuvarozása fedett vagy nyitott vasúti kocsiban ponyvával vagy anélkül, zárt vagy nyitott konténerben ponyvával fedve vagy anélkül. Küldeménydarabos fuvarozás: A csomagolási művelet végtermékeinek (feladásra kész, a veszélyes árut tartalmazó csomagolóeszközöknek - pl. kartondobozok, kannák, hordók, IBC-k, nagycsomagolások, palackok, palackkötegek) továbbítása vasúti kocsiban, vagy konténerben. Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök esetén maguk a csomagolóeszközök minősülnek küldeménydarabnak. Küldeménydarabok: Tartányos fuvarozás: Folyadékok, gázok és szilárd (szemcsés, porszerű) anyagok fuvarozása tartány(os) járművel.

13 7 Huckepack fuvarozás: közúti járművek fuvarozása vasúti kocsin Kíséretlen forgalom: közúti pótkocsi, félpótkocsi,felrakása speciális vasúti kocsira, fuvarozása vasúton. (Vontató jármű és tehergépkocsi vezető nélkül.) - Gördülő országút/ ROLA forgalom: ADR szerinti szállítóegységek, felállása a vasúti kocsira, kísért fuvarozása vasúton.(a vontató jármű, és tehergépkocsi vezető is utazik a szállított áruval.) A RID mindkét forgalom elnevezésére a huckepack elnevezést használja.

14 8 Vasúti teherkocsik: Fedett teherkocsik: Nyitott teherkocsik:

15 9 Különleges építésű nyitott teherkocsik: Pőre teherkocsik:

16 10 Különleges építésű pőre teherkocsi: Egyéb különleges építésű teherkocsik:

17 11 Tartányos vasúti szállítóeszközök: Vasúti tartálykocsi gázok szállításához: Vasúti tartálykocsi 3-9 áruosztály áruihoz

18 12 Ellenőrzési jegyzék 18. pont RID vagy SZMGSZ előírásai szerint történik-e a fuvarozás Amennyiben SZMGSZ-fuvarlevél tartozik a kocsihoz, az SZMGSZ 2. sz. melléklet előírásait kell alkalmazni, egyéb esetben pedig a RID előírásait kell alkalmazni. SZMGSZ 2. sz. melléklet hatálya alá tartozó fuvarozások során az SZMGSZ 2. sz. melléklet előírásainak felhasználásával kell az ellenőrzést végezni. Ellenőrzési jegyzék 19. pont A RID/SZMGSZ szakasz szerinti mentességek: igen nem A mentességek az alábbiak: A fuvarozás jellegéből adódó A gázok fuvarozására vonatkozó Folyékony tüzelőanyagok fuvarozására vonatkozó A különleges előírások szerinti, a korlátozott, ill. engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó Üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre vonatkozó Legnagyobb megengedett összmennyiség kocsinként, ill. nagykonténerenként Lítium akkumulátorok fuvarozására vonatkozó Mentességek alkalmazása kézi- vagy útipoggyászként vagy gépkocsin, ill. a gépkocsiban szállított veszélyes árukra A hűtésre vagy kondicionálásra szolgáló veszélyes árukra vonatkozó mentesség. (Csak az pontban előírt különleges előírásokat kell betartani)

19 13 Ellenőrzési jegyzék 20. pont Korlátozott mennyiségben csomagolt vesz. áru: igen nem Küldeménydarabos fuvarozásnál alkalmazható mentesség: Korlátozott mennyiség - limited quantity (LQ) január 1-től használható új jelölések (LQ): Jelölés közút, vasúti és tengeri fuvarozásnál Jelölés légi fuvarozásnál ig megengedett a régi jelölés a kocsin, konténeren: LTD QTY. Ilyenkor bizonyos csomagolási, jelölési és árukezelési szabályok kivételével minden RID előírás alól mentesül a szállítás! A jelölés a nagybárcák méreteinek megfelelően (min. 250x250 mm) jelenjen meg a vasúti kocsi vagy konténer oldalán. A jelölés elhagyható, ha a feladott veszélyes áru bruttó tömege egy kocsin vagy konténeren nem több mint 8 tonna, hacsak a kocsi nem tartalmaz más veszélyes árut is, amelyre az szakasz szerinti nagybárcák felvitele van előírva. Ebben az esetben a kocsi megjelölhető csak az előírt nagybárcákkal vagy az szakasz szerinti nagybárcákkal és a szakasz szerinti jelöléssel is

20 14 Ellenőrzési jegyzék 21. pont Engedményes mennyiségben csomagolt vesz. áru: igen nem Engedményes mennyiség Excepted quantity (EQ) Jelzi a küldeménydarab-csomagolásokon alkalmazott jelölés: A jelölés 100x100 mm (*) veszélyességi bárca száma (**) feladó vagy címzett neve Jelzi még a fuvarlevél-bejegyzés. A küldemények száma vasúti kocsiban / konténerben korlátozva van, maximum 1000 db lehet!

21 15 Ellenőrzési jegyzőkönyv 22. pont: Fuvarokmány Az áru fuvarozása engedélyezett-e tárgytalan megvizsgálva szabálytalan A RID 2.2.X.2 bekezdéseiben felsorolt veszélyes anyagok és tárgyak vasúton nem fuvarozhatók. Az X helyére a különböző RID osztályok számait kell helyettesíteni, például: A fuvarozásból kizárt gázok, A 6.1 osztály fuvarozásból kizárt anyagai, stb. Az áru fuvarozása a RID szerint engedélyezett, amennyiben az adott UN-szám szerepel a RID 3.2 fejezet A táblázatában és nem szerepel a fuvarozásból kizárt anyagok között, azaz a táblázatban az adott UN-szám sorában nem szerepel az alábbi bejegyzés: A fuvarozásból/szállításból ki van zárva Megvizsgálva A RID 3.2 fejezet A táblázata, és a RID 2.2.X.2 bekezdései alapján, az osztályok szerint, anyagonként. Szabálytalan Ha olyan áru jelenik meg, amelyet az RID említett pontjai tartalmaznak, ill. az A táblázat fenti bejegyzése szerepel. Tárgytalan Mindig vizsgálandó. A szabálytalanság kategóriája: I. kockázati kategória (1. pont) Fuvarokmány(ok) vizsgálata megvizsgálva szabálytalan tárgytalan A fuvarokmány előírt adattartalma a szállított veszélyes árukra nézve az alábbi (RID bekezdés): A RID vagy SZMGSZ 2. sz. melléklet mezőt be kell jelölni kereszttel. a) Az adott veszélyes áru UN száma, melyet az UN betűk előznek meg. Például: UN 3077 b) A RID szerinti helyes szállítási megnevezés. (RID szakasz) Azon veszélyes árukra, amelyeknél a RID 3.2 fejezet A táblázatának (6) oszlopában a 274, vagy 318 különleges

22 16 előírás szerepel, a helyes szállítási megnevezést zárójelbe téve az áru műszaki megnevezésének kell követni. Például: Környezetre veszélyes folyékony anyag, m.n.n. (limonén) A műszaki megnevezés lehet elfogadott kémiai, biológiai megnevezés, vagy a tudományos és műszaki kézikönyvekben, folyóiratokban és egyéb szakirodalomban jelenleg használt, egyéb megnevezés. A gyártók, forgalmazók által adott kereskedelmi (termék-) elnevezések erre a célra nem használhatók. Keverékek esetén a zárójelen belül megadhatóak a keverék veszélyessége szempontjából mérvadó alkotórészek. Ebben az esetben elégséges a két fő alkotórész megadása. Veszélyes hulladékok szállítása esetén, ha a Veszélyes hulladékok m.n.n. tételként vannak besorolva a műszaki megnevezés helyett a hulladék EWC kódjának (hatjegyű számsor) használatát a RID nem teszi lehetővé és ennek kizárólagos alkalmazása nem is ajánlott, mivel azonnal használható információtartalma nincs. Az EWC kód megnevezése azonban már megfelelő lehet. Azaz műszaki megnevezésként kiegészítésként itt beírható a hulladékok EWC kód megnevezése mint az adott veszélyes hulladékot legpontosabban meghatározó műszaki megnevezés. c) Az áruhoz a RID 3.2 fejezet A táblázat (5) oszlopában feltüntetett, illetve a (6) oszlopában esetleg feltüntetett különleges előírás alapján szükséges veszélyességi bárca száma. Ha több bárca is elő van írva, a járulékos veszélyekre utaló bárcákat a főveszély bárcáját követően, zárójelben kell megadni. Például: 9, vagy 3 (8) Olyan anyagok és tárgyak esetén, amelyeknél a 3.2 fejezet A táblázat (5) oszlopában nincs bárcaszám feltüntetve, a (3a) oszlopban feltüntetett áruosztály számát kell megadni. Például: "UN 2211 Habosítható polimer gyöngyök, 9, III Az 1 osztály anyagai és tárgyai esetén a 3.2 fejezet A táblázat (3b) oszlopában található osztályozási kódot. A 7. osztály radioaktív anyagai esetén az osztály számát: 7. d ) A csomagolási csoport ha az adott árura elő van írva. Pl.: III A csomagolási csoport száma elé a CSCS, a PG, vagy VG stb. betűk írhatók, mint a csomagolási csoport szavak kezdőbetűi a fuvarokmány használt nyelvein, de ez nem kötelező. Például: PG III (De nem szabálytalan, ha csak a római I. II. vagy III. szám szerepel).

23 17 e) Küldeménydarabos szállításnál az alkalmazott küldeménydarabok száma és fajtája. A fajta megjelölésénél a RID megnevezéseit kell használni. Például: 10 db hordó Figyelem! A csomagolóeszköz UN kódjelét csak a küldeménydarab-fajta leírásának kiegészítésként lehet használni (pl. egy láda 4G.) f) a veszélyes árunkénti összes mennyiséget (térfogatban, bruttó vagy nettó tömegben) az azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez és ha van csomagolási csoporthoz tartozó árunként. Megjegyzés: a vasúti fuvarozásban a tömeg kerül feltüntetésre (kg-ban vagy tonnában). g) A feladó neve és címe. h) A címzett neve és címe. i) az esetleges külön megállapodás rendelkezéseinek megfelelő nyilatkozatot. j) ha az bekezdés szerinti jelölés (narancssárga tábla) elő van írva, a veszélyt jelölő számot az UN szám előtt kell feltüntetni. A veszélyt jelölő számot akkor is fel kell tüntetni, ha ugyanazon árut tartalmazó küldeménydarabokat kocsirakományként fuvarozó kocsi az bekezdés szerinti jelöléssel van ellátva. A fenti adatok közül az a), b), c), d) és j) adatokat csak az alábbi sorrendben lehet feltüntetni: a), b), c), d, Például: a) b) c) d) UN 1294 Toluol, 3, II, UN 3082 vagy Környezetre veszélyes folyékony anyag, m.n.n. (limonén), vagy UN 1098 Allil- alkohol, 6.1 (3), I, Ha az bekezdés szerinti jelölés van előírva, az a), b), c), d) és j) pont szerinti adatokat a j), a), b), c), d) sorrendben kell írni. Például: 663, UN 1908 Allil-alkohol, 6.1 (3), I 33, UN 1165 Dioxán, 3, II Ezen adatok közé bármilyen egyéb információ beszúrása tilos, viszont az a) pont szerinti adat elé, illetve az j) pont szerinti adat után egyéb bejegyzések tehetők. Az információknak jól olvashatónak kell lenniük. Az adatokat kis- és nagybetűvel is be lehet jegyezni. 9, PG III,

24 18 Hulladékokra vonatkozó előírások A veszélyes hulladékok (a radioaktív hulladékok kivételével) szállításakor a helyes szállítási megnevezés elé kell írni a hulladék szót, kivéve, ha a szállított tétel helyes szállítási megnevezésének ez már eleve része. Példa: UN 1230 HULLADÉK METANOL, 3 (6.1), II, Ha a veszélyes hulladékokat a RID pontja szerint, veszélyes tulajdonságaik alapján sorolják be, a megnevezést az A SZERINTI HULLADÉK bejegyzéssel kell kiegészíteni. Ilyen esetben a RID 3.3 fejezetének 274 különleges előírása szerinti műszaki megnevezést nem kell feltüntetni. UN 3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N., 8, II, A SZERINTI HULLADÉK Megjegyzés: SZ Kísérőjegy ill. a nemzetközi fuvarozáshoz előírt okmányok csatolása szükséges a fuvarokmányhoz. A kármentő csomagolásokra vonatkozó különleges előírások Ha veszélyes árut kármentő csomagolásban vagy kármentő nyomástartó tartályban szállítanak, a fuvarokmányba az áru megnevezése után a KÁRMENTŐ CSOMAGOLÁS ill. a KÁRMENTŐ NYOMÁSTARTÓ TARTÁLY bejegyzést kell tenni. Az üres, tisztítatlan eszközökre vonatkozó előírások (kivéve a csomagolóeszközöket) A 7 osztály kivételével a többi osztály veszélyes áruinak maradékát tartalmazó, üres, tisztítatlan eszközök esetében a fuvarokmányban az alábbiak valamelyikét kell alkalmazni: a) A veszélyes áru adatok előtt vagy után az ÜRES, TISZTÍTATLAN, vagy az UTOLSÓ RAKOMÁNY MARADÉKA szavak valamelyikét kell alkalmazni, pl.: ÜRES, TISZTÍTATLAN, 663 UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), I, vagy 663 UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), I, ÜRES, TISZTÍTATLAN 663 UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), I, UTOLSÓ RAKOMÁNY MARADÉKA, UTOLSÓ RAKOMÁNY MARADÉKA, 663 UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), I,, b) az UN szám előtt az ÜRES TARTÁNYJÁRMŰ, ÜRES TARTÁLYKOCSI ÜRES LESZERELHETŐ TARTÁNY, ÜRES TANKKONTÉNER, ÜRES MOBIL TARTÁNY, ÜRES BATTÉRIÁS JÁRMŰ, ÜRES BATTÉRIÁS KOCSI, ÜRES MEG-KONTÉNER, ÜRES JÁRMŰ, ÜRES KOCSI, ÜRES KONTÉNER, illetve ÜRES TARTÁLY szavakat kell feltüntetni, melyeket az UTOLSÓ RAKOMÁNY szavak követnek az alábbi példa szerint: ÜRES TARTÁLYKOCSI, UTOLSÓ RAKOMÁNY: 663 UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), I Megjegyzés: Gáztartályoknál ez az előírás csak 1000 l-t meghaladó űrtartalom fölött alkalmazható.

25 19 Ilyen szállítások esetén a fuvarokmányban a szállított veszélyes áruk összes mennyiségét értelemszerűen nem kell megadni. Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök fuvarozása A veszélyes áruik maradékát tartalmazó, tisztítatlan, üres csomagolóeszközök esetében (kivétel RID 7 osztály) a fuvarokmányban nem kell feltüntetni az: - UN számot, - a helyes szállítási megnevezést, - a veszélyességi bárca számát, - a csomagolási csoportot, - a küldeménydarabok számát és fajtáját és - a szállított veszélyes áruk összmennyiségét. Ezek helyett az ÜRES CSOMAGOLÓESZKÖZ, ÜRES TARTÁLY, ÜRES IBC, illetve ÜRES NAGYCSOMAGOLÁS bejegyzések valamelyikét kell tenni, amit az utolsó berakott árura a RID c) pont által előírt bárca száma követ, ahogy az alábbi példa is mutatja: ÜRES CSOMAGOLÓESZKÖZ, 3 Ha az utolsó berakott veszélyes áru a 2 osztályba tartozó gáz volt, akkor a bárca száma helyett a 2 szám is bejegyezhető. Megjegyzés: Gáztartályok esetén ez az előírás csak az 1000 l-t meg nem haladó űrtartalmúakra alkalmazható. Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök, IBC-k és nagycsomagolások fuvarokmányainak, amelyekben előzőleg a 2, a 3, a 4.1, az 5.1, a 6.1 a 8 és a 9 osztály anyagai voltak, nem kell megfelelni a RID előírásainak, ha a csomagolóeszközök: - jól zártak, - a megfelelő helyzetben vannak elhelyezve, - megfelelően rögzítettek-e, - sérülésmentesek és nem szennyezettek a bennük lévő, vagy egyéb veszélyes anyagokkal. Kiszabadult veszélyes áru tisztítása céljából közlekedő jármű Ha a kocsiban, járművön, vagy konténerben kirakás után a tartalom egy része kiömlött és ezért a kocsit, járművet, vagy a konténert miután az helyben nem volt elvégezhető - a legközelebbi alkalmas helyre szállítják, ahol a tisztítás elvégezhető és megtették az intézkedéseket a kiömlött veszélyes áru ellenőrizhetetlen szabadba jutásának elkerülésére, a következő bejegyzést kell a fuvarokmányba tenni: A bekezdés szerinti fuvarozás.

26 20 Ha az üres, tisztítatlan tartányok, battériás kocsik, battériás járművek és MEG-konténerek zárása, tömítése sérült és ezért azokat a legközelebbi alkalmas helyre szállítják, ahol a tisztítás, vagy javítás elvégezhető, a fuvarokmányba az alábbi bejegyzést kell tenni: A pont szerinti fuvarozás Tartálykocsik, leszerelhető tartányok, battériás kocsik, tankkonténerek, MEG-konténerek pont (időszakos, közbenső vizsgálat) szerinti fuvarozása esetén a következő bejegyzést kell tenni: A pont szerinti fuvarozás A tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási láncra vonatkozó különleges előírások (RID pont szerinti nyilatkozat): Az olyan küldeménydarabok, konténerek, mobil tartányok, tankkonténerek valamint kocsik (amelyekben kocsirakományként csak ugyanazon árut tartalmazó küldeménydarabok vannak) továbbítása esetén, melyek tengeri, vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási láncban közlekednek és nem felelnek meg teljesen a RID-nek a csomagolásra, az egybecsomagolásra, a küldeménydarab jelölésére és bárcázására, a nagybárcák és narancssárga táblák alkalmazására nézve, de megfelelnek az IMDG Kódex, vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásainak, a következő bejegyzést kell a fuvarokmányba tenni: Az pont szerinti fuvarozás. Megjegyzés: A tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási láncban történő továbbításnál a tengeri vagy légi szállításhoz használt okmányt (pl. az szakasz szerinti, multimodális veszélyes áru nyomtatvány) a fuvarokmányhoz csatolni kell. Ha a fuvarokmányhoz az szakasz szerinti, multimodális veszélyes áru nyomtatványt csatolják, a fuvarokmányba nem szükséges a veszélyes árura vonatkozó, ebben a nyomtatványban már szereplő információkat bejegyezni, azonban a fuvarokmány megfelelő rovatában utalni kell erre a kiegészítő okmányra. Huckepack forgalomra vonatkozó különleges előírások: Huckepack forgalom: ADR szerinti szállítóegységek, ill. pótkocsik közúti/vasúti kombinált fuvarozása. Ez a fogalom kiterjed a gördülő országút rendszerű fuvarozásra [az ADR szerinti szállítóegységek felrakása (kísért vagy nem kísért formában) az erre a fuvarozásra alkalmas vasúti kocsikra] is; Huckepack forgalomban történő fuvarozás esetén a fuvarokmányba a következő bejegyzést kell tenni: Az bekezdés szerinti fuvarozás. Az IBC-k és mobil tartányok utolsó időszakos vizsgálatának lejáratát követő fuvarozás esetén: A bekezdés b) pontja, a pont b) alpontja, a pont b) alpontja és a pont b) alpontja szerinti fuvarozásnál ezt a fuvarokmányban a következő formában kell feltüntetni:

27 21 A b) pont szerinti fuvarozás ; A b) pont szerinti fuvarozás ; A b) pont szerinti fuvarozás ; A b) pont szerinti fuvarozás. A magas hőmérsékleten szállított anyagokra vonatkozó különleges előírások Ha egy folyékony anyagot 100 C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten, ill. egy szilárd anyagot 240 C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten szállítanak és a helyes szállítási megnevezés nem utal a magas hőmérsékletre (pl. nem szerepel benne az OLVASZTOTT vagy MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ kifejezés), akkor a helyes szállítási megnevezés elé közvetlenül a FORRÓ szót kell írni. Különleges előírások a környezetre (vízi környezetre) veszélyes anyagok szállítására Az 1-9 osztályba tartozó olyan anyag esetében, amely kielégíti a pont osztályozási kritériumait is, a fuvarokmányban kiegészítésképpen fel kell tüntetni a KÖRNYEZETRE VESZÉLYES vagy a TENGERVÍZ SZENNYEZŐ/KÖRNYEZETRE VESZÉLYES bejegyzést. Ezt a kiegészítő eljárást nem kell alkalmazni az UN 3077 és az UN 3082 anyagokra, ill. az pontban felsorolt (5 liternél vagy 5 kg-nál nem több környezetre veszélyes anyagot tartalmazó küldemények) kivételekre. Tengeri szállítást is magába foglaló szállítási lánc esetén a KÖRNYEZETRE VESZÉLYES bejegyzés helyett, az IMDG Kódex pontja szerinti a TENGERVÍZ SZENNYEZŐ bejegyzés is megengedett. Megjegyzés: Nem kell a környezetre veszélyes bejegyzést ismét alkalmazni az alábbi esetekben, mert az a helyes szállítási megnevezés részét képezi. UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (műszaki megnevezés), 9, PG III; UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (műszaki megnevezés), 9, PG III. Az egyes osztályoknál szükséges különleges vagy kiegészítő információk: A RID pont szerint az pontban előírtakon kívül a fuvarokmányon fel kell tüntetni a nettó robbanóanyag tömeg kg-ban. Kocsirakomány vagy teljes rakomány esetén fel kell tüntetni a küldeménydarabok számát, az egyes küldeménydarabok tömegét kg-ban, valamint a robbanóanyag összes nettó tömegét kg-ban. Az UN 0333, 0334, 0335, 0336, 0337 alá tartozó tűzijáték testek szállításánál a fuvarokmányba az alábbi bejegyzést kell tenni: XX illetékes hatósága által XX/YYZZZZ tűzijáték hivatkozási számmal besorolt tűzijáték testek A RID d) pont szerint a mélyhűtött, cseppfolyósított gázokkal töltött tartálykocsinál, mobil tartánynál és tankkonténernél a feladónak a fuvarokmányba be kell jegyeznie a következő nyilatkozatot: A tartány úgy van szigetelve, hogy a biztonsági szelepek. (a fuvarozó jóváhagyásával megadott dátum) előtt nem nyílnak ki.

28 22 Kiegészítő előírás a 6.2 osztályra A címzett nevén és címén kívül a fuvarokmányban egy, a címzett részéről felelős személy nevét és telefonszámát is meg kell adni. A fuvarokmány nyelve a) Nemzetközi szállításoknál a COTIF-tagállamaival: A fuvarokmányt egy vagy több nyelven, de legalább angol, francia, vagy német nyelven kell kiállítani, kivéve, ha a fuvarozás által érintett országok közötti megállapodások másként rendelkeznek. b) Nemzetközi szállításoknál az SZMGSZ Megállapodás tagállamaival: A fuvarokmányt a feladási ország nyelvén valamint orosz vagy kínai nyelven kell kiállítani, kivéve, ha a fuvarozás által érintett országok közötti megállapodások másként rendelkeznek. c) Belföldi szállítások A fuvarokmány nyelve magyar. A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó különleges előírások Ha korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut szállítanak, a RID fuvarokmányra vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni. A fuvarokmányon utalni lehet arra, hogy korlátozott mennyiségben való fuvarozásról van szó, és meg kell adni a bruttó tömegadatot, azonban az erre való utalás helye nincs kötelezően előírva. Engedményes mennyiségben szállított veszélyes áruk Az engedményes mennyiségű veszélyes árut kísérő okmány(ok) közül legalább egynek a következő bejegyzést kell tartalmaznia: Veszélyes áru engedményes mennyiségben és rögzíteni kell a küldeménydarabok számát. Fuvarokmány: a fuvarozási szerződésnek megfelelő fuvarlevél (belföldi-, CIM-, vagy SZMGSZ-fuvarlevél), az Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára (AVV) szerinti üres kocsi kísérőlevél, vagy az szakasz előírásainak megfelelő, más fuvarokmány. Pl.: CIM-fuvarlevél, CIM/SZMGSZ fuvarlevél, belföldi fuvarlevél, SZMGSZ-fuvarlevél, CUV üres kocsi kísérőlevél, elektronikus fuvarlevél, RID-Kísérőlevél, stb. Kocsicsoport vagy zártvonatok továbbítása esetén egy, forgalomnak megfelelő fuvarlevél és kocsijegyzék.

29 23 ÉRTÉKELÉS Szabálytalan: - Ha a fentieknek megfelelő fuvarokmány nem áll rendelkezésre. Tárgytalan: Fuvarokmány mindig szükséges, legfeljebb bizonyos szállítási körülmények (pl. korlátozott (LQ), vagy engedményes (EQ) mennyiség szerinti szállítás) esetén nem kell RID-es adatokat rögzíteni A szabálytalanság kategóriája: a) Fuvarokmány hiánya I. kockázati kategória (11 pont) b) Amennyiben az áru bejegyzésének (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya folytán nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság I. kockázati kategória (10. pont) c) Amennyiben nincs bejelölve a RID-mező - III. kockázati kategória (51. pont) d) RID , , d) pontok szerinti nyilatkozat hiánya III. kockázati kategória (38. pont)

30 24 Példák a fuvarokmányokra, amelyek az ellenőrzés tárgyát képezik: 1. CIM FUVARLEVÉL

31 25 2. SZMGSZ-fuvarlevél

32 26 3. Belföldi fuvarlevél

33 27 Egy példa kitöltött fuvarlevélre, valamint a hozzátartozó kocsijegyzék 1. oldalára (RID-Kísérőlevél, amely a fuvarlevél szerepét nem tölti be, de bizonyos esetekben a veszélyes árus küldeményeket kíséri, és amely betölti a RID szerinti fuvarokmány szerepét):

34 28

35 29 4. SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ)

36 30 Ideiglenes eltérések, hatósági engedélyek tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Mikor vizsgálandó? Csak nemzetközi fuvarozások és hatósági engedélyes fuvarozások esetén. Információ A fuvarokmányból szerezhető (a RID szakaszára történő bejegyzés formájában.) A RID szakasz szerinti ideiglenes eltérés alapján történő fuvarozás esetén adott esetben a fuvarokmányban fel kell tüntetni a megfelelő bejegyzést (pl. Fuvarozás a RID szakasza szerinti megállapodás alapján (RID 2/2013 ); A vizsgálat tárgya ideiglenes eltéréssel történő fuvarozás esetén a) A fuvarozott anyag(ok)ról szól-e a megállapodás? b) A megállapodás dátuma nem lehet régebbi 5 évnél. c) Ha a RID-től eltérő feltételeket rögzít a megállapodás, akkor azokat az ellenőrzés során figyelembe kell venni! A vizsgálat tárgya veszélyes hulladék szállítása esetén a) a szállított áru nevében vagy azt kiegészítve szerepel-e a HULLADÉK megnevezés, b) a szállítás csak a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség tevékenységi engedélyével végezhető, amit igazolni kell. Ilyenkor pl. SZ kísérőjeggyel is kell rendelkeznie a szállítónak. Nemzetközi fuvarozás esetén az előírt okmányokat csatolni kell. Vizsgálni kell, hogy radioaktív anyag és polgári felhasználású robbanóanyag szállítása esetén csatolva vannak-e a fuvarokmányhoz a szükséges engedélyek. Szabálytalan Ha a fenti szempontok egyike nem teljesül. Tárgytalan Minden belföldi fuvarozásnál és nemzetközi fuvarozásnál, ahol nincs a RID szakaszára utalás a fuvarokmányban, vagy az áru fuvarozásához nem kell hatósági engedély. A szabálytalanság kategóriája: Ha nincs megfelelő okmány, akkor nem lehet megállapítani, hogy fennáll-e az I. kockázati kategóriájú szabálysértés, ezért a szabálysértés kategóriája I. kockázati kategória. Engedély hiánya - I. kockázati kategória. (19, 20. pont) Kiegészítő információ: Multilaterális külön megállapodás:

37 31 Két, vagy több ország illetékes hatósága megállapodik abban, hogy a RID előírásaitól eltérést engedélyez. Megállapodhatnak olyan dolgokban is, ami nem szabályozott, vagy nem kellő részletességgel szabályozott a RID jogszabályban. (Ideiglenes eltérések) Az eltérések lehetnek könnyítések és szigorítások is, de a szállítás biztonságát nem veszélyeztethetik. Annak a hatóságnak, aki az ideiglenes eltérést kezdeményezte, erről az eltérésről értesítenie kell az OTIF Titkárságát, amely ezután erről a RID Szerződő Feleit értesíti. ( ) RID Írásbeli utasítás tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Az írásbeli utasítás célja: Információt tartalmaz a vasúti járművezető számára a szállítás, fuvarozás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy veszélyhelyzet esetére. Elhelyezése: A vezetőálláson, könnyen hozzáférhető helyen. A felelősség: A dokumentumot megfelelő tartalommal az indulás előtt kell a fuvarozónak kell biztosítani a vontatójármű vezetője részére. Nyelvezet: A vontatójármű vezetője által értett nyelven kell biztosítani. A vontatójármű vezetője ismeretei: A dokumentum tartalmát jogszabály szerint a vontatójármű vezetőjének saját felelősségéből adódóan már indulás előtt meg kell ismernie. Formátum A dokumentum tartalmát tekintve következő 4 oldalas mintának kell megfelelnie.

38 32 Szabálytalan: Ha hiányzik és ha nem felel meg az előzőekben rögzítetteknek, és a megadott mintától eltér. Tárgytalan: Korlátozott mennyiségek fuvarozása esetén. Engedményes mennyiségek fuvarozása esetén. A RID bekezdése szerinti fuvarozásoknál Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök, IBC-k és nagycsomagolások esetén, amelyekben előzőleg a 2, a 3, a 4.1, az 5.1, a 6.1 a 8 és a 9 osztály anyagai voltak, ha a csomagolóeszközök: - jól zártak, - a megfelelő helyzetben vannak elhelyezve, - megfelelően rögzítettek, - sérülésmentesek és - nem szennyezettek a bennük lévő, vagy egyéb veszélyes anyagokkal. A szabálytalanság kategóriája: Hiánya esetén - II. kockázati kategória (28. pont) Ha tartalma nem felel meg az előírásoknak III. kockázati kategória (47. pont) Az írásbeli utasítást a következő négy oldal tartalmazza. Új jelölés

39 33

40 34

41 35

42 36

43 37 Ellenőrzési jegyzőkönyv 23. pont: Jelölés és bárcázásra vonatkozó előírások Csomagolóeszközök UN jelölése, tartály és tartány jelölés tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Mit kell vizsgálni? Küldeménydarabos fuvarozás esetén a csomagolás megfelelőségét Tartányos fuvarozásnál az adattábla meglétét és megfelelőségét. A küldeménydarabok alábbi jelöléseit kell ellenőrizni! Minősítő jel A csomagolóeszközön jelzi, hogy az megfelel a RID előírásainak! o Hol és milyen méretben található ez a jelzés? Pl. Hordó, zsák, kanna, láda, IBC és nagycsomagolás esetén, 30 kg bruttó tömeget meghaladó küldeménydaraboknál azok tetején, vagy oldalán kell lenni. A betűk, számok, szimbólumok előírt minimális mérete az alábbiak szerinti: A küldeménydarab bruttó mennyisége Br. mennyiség > 30 kg, továbbá minden IBC-n A jelölés minimális magassága 12 mm 30 kg Br. mennyiség > 5 kg/l 6 mm Br. mennyiség 5 kg/l Megfelelő (jól látható) méretű o Mit tartalmaz, és hogy néz ki a minősítő jel? (Lásd még a lenti szemléltető ábrát!) 1) A közlekedési ágazat jele (ADR és/vagy RID ), melyre a csomagolóeszköz alkalmas, vagy az Egyesült Nemzetek jele ( UN ), amennyiben a csomagolás valamennyi közlekedési ágazatban használható 2) Az anyagot és típust jelölő kód 3) Nagybetű, amely a csomagolási csoporthoz rendelt gyártási típust jelöli: X: Az I, II és III csomagolási csoportú anyagokhoz is használható Y: Csak a II és a III csomagolási csoportú anyagokhoz használható Z: Csak a III csomagolási csoportú anyagokhoz használható A 13. pontban ellenőrzött fuvarokmány-adatok között szerepel a csomagolási csoport, így a csomagolóeszköz ez irányú ellenőrzése végrehajtható. 4) Szilárd anyagokhoz, vagy belső csomagolások befogadásához engedélyezett csomagolóeszközök esetén egy S betű, vagy

44 38 folyékony anyagokhoz használható csomagolóeszközöknél (kivéve a kombinált csomagolásokat) azok folyadék - nyomáspróba - értéke. 5) Gyártási idő A gyártási év utolsó két számjegye 1H és 3H jelű csomagolóeszközökön - műanyag hordók és műanyag kannák - a hónap is, mely a többi jelöléstől eltérő helyen is lehet. Alkalmazható például az itt látható jelölés is: IBC-knél szintén szerepelni kell a gyártási év utolsó két számjegyének és a hónapnak is, azonban ezen adatok nem adhatók meg más helyen. A műanyag hordók és kannák, merev falú műanyag IBC-k és műanyag belső tartállyal rendelkező összetett IBC-k veszélyes áruk szállítására csak a jelzett gyártási időponttól számított öt évig használhatók. 6) annak az államnak a jele, amely a jelölést engedélyezte 7) gyártó neve, vagy jele kiegészülhet pl: - folyadék esetén a relatív sűrűség megadásával - szilárd anyag esetén S betűvel és az össztömeg megjelölésével kg-ban

45 39 Nyomástartó edényeken a minősítő jel a nyomáspróbát igazoló adattábla. Szerepel rajta: o a nyomáspróba ideje, o a nyomáspróba értéke, o a maximálisan alkalmazható üzemi nyomás. Tartányos eszközökön adattáblának kell lennie. Fontosabb tartalmi elemei: o gyártás ideje, o űrtartalom, o gyártási szám, o próbanyomás értéke, o üzemi nyomás értéke (ha van), o időszakos vizsgálatok időpontjának bejegyzése (vizsgálatot végző pecsétjével). Szabálytalan: amennyiben a fenti jelölések hiányoznak a küldeménydarabokon, a jelölések nem felelnek meg az előírásoknak, a műanyag hordók és kannák, merev falú műanyag IBC-k és műanyag belső tartállyal rendelkező összetett IBC-k használati időtartama lejárt, tartányok esetén az időszakos vizsgálat ideje nem értékelhető vagy lejárt. Tárgytalan: csak korlátozott, vagy engedményes mennyiség szerinti mentességi szállításoknál. A szabálytalanság kategóriája: minősítés nélküli eszköz: I. kategória (17. pont) lejárt minősítés: II. kategória (23. pont)

46 40 Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása (RID 5.2) tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Mit kell megvizsgálni? a) Veszélyességi bárca b) UN szám Veszélyességi bárcák o Meg kell egyeznie az ellenőrzött fuvarokmányon található bárca számával. o A bárcák típusai

47 A 7 B 7 C 7 D 7E 8 9 Megjegyzés: a 7D nevű bárca csak nagybárcaként használható o Milyen veszélyességi bárcákat kell használni? - minden anyagnál, vagy tárgynál a 3.2.A táblázat (RID vezérlő-táblázata) (5) oszlopában megadott bárcát (bárcákat) kell elhelyezni. (A fuvarokmány ellenőrzése is szükséges!)

48 42 (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7.b) (8) (9a) (9b) (10) PHENY LENEDI AMINES (o-,m-,p- ) 6.1 T2 III kg E1 P002 IBC08 LP02 R001 B3 MP10 T7 - a 3.2.A táblázat (RID vezérlő-táblázata) 6. oszlopában megadott különleges előírás a bárcázás szabályait befolyásolhatja - mérete küldeményeken legalább 100x100 mm. A küldeménydarab méretétől függően lehetnek ennél kisebbek is, de jól láthatónak kell maradniuk. - a bárcákat elütő színű háttérre kell feltenni vagy a külső szélét szaggatott, vagy folytonos határvonallal kell jelölni. o Álló helyzetet jelölő nyilak - Milyen küldeménydarabokon kell elhelyezni? kombinált csomagolások folyékony anyagot tartalmazó belső csomagolásokkal, szellőző szerkezettel ellátott önálló csomagolások és mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállításához használt mélyhűtő tartályok. - Méretük akkora, hogy a küldeménydarab méretének megfelelően jól láthatóak legyen. - A nyilak körüli téglalap alakú befoglaló keret tetszőleges. - Az álló helyzetet jelölő nyilak nem szükségesek azokra a küldeménydarabokra, amelyek nyomástartó tartályok, kivéve a zárt mélyhűlő tartályokat, amelyek legfeljebb 120 ml térfogatú belső csomagolásokban tartalmaznak veszélyes árut és a teljes folyékony tartalom felszívására elegendő abszorbeáló anyag van a belső és a külső csomagolás közé helyezve, amelyek a 6.1 osztály fertőző anyagait legfeljebb 50 ml térfogatú belső tartályokban tartalmazzák; amelyek a 7 osztály radioaktív anyagait IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) vagy C típusú küldeménydarab formájában tartalmazzák, amelyek minden helyzetben tömör tárgyak (pl. hőmérőkben levő alkohol vagy higany, aeroszolok stb. - A nyilakkal ellátott küldeménydarabokon más nyilak nem lehetnek. o A környezetre veszélyes anyagok különleges jelölése - A RID szakasza szerinti, környezetre veszélyes anyagokat tartalmazó küldeménydarabokat tartósan el kell látni a környezetre veszélyes anyag jelöléssel: - Ez alól kivételt képeznek az olyan önálló és kombinált csomagolások, amelyek belső csomagolásainak tartalma legfeljebb 5 l (5 kg) ilyen folyékony (szilárd) anyagot tartalmaz.

49 43 - Küldeménydarabok esetén mérete 100 x 100 mm kell legyen, kivéve, ha a csomagolás méretei csak kisebb méretű jelölés elhelyezését teszi lehetővé. o Hol és hogyan kell a bárcákat és jelöléseket feltüntetni? - A bárcákat a küldeménydarab egyazon felületére, egymás mellé, 1 és 7 osztály anyagainál a helyes szállítási megnevezés közelében. - A bárcát és jelöléseket sem a csomagolás valamely része, sem másik bárca vagy jelölés nem takarhatja l-nél nagyobb űrtartalmú IBC-ken és LP-ken valamennyi jelölést egymással szemközti, két oldalon kell elhelyezni. Minden radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabra, konténerre és egyesítő csomagolásra legalább két, a kategóriájának megfelelő (lásd az pontot) 7A, 7B, vagy 7C számú bárcát kell elhelyezni. A bárcákat a küldeménydarabok külsejének két, egymással szemben levő oldalára, ill. a nagy konténer mind a négy oldalára kell elhelyezni. Ezen kívül minden hasadó anyagot tartalmazó küldeménydarabra, egyesítő csomagolásra és konténerre, kivéve a bekezdés szerinti mentesített hasadó anyagokat tartalmazókat, a 7E számú bárcákat is el kell helyezni; ezeket a bárcákat közvetlenül a radioaktív anyagra utaló bárcák mellé kell helyezni. Nem lehetnek olyan mértékben sérültek (vagy kopottak), hogy a jelképeik felismerhetetlenek, vagy nehezen felismerhetők legyenek. - A környezetre veszélyes anyagok jelölését az UN szám mellett kell elhelyezni. - Az elhelyezési irányt jelölő nyilaknak minden esetben a küldeménydarabok két, egymással szemben levő, függőleges oldalán kell lenniük, hogy a helyes felfelé irányba mutassanak. UN szám o Meg kell egyeznie a már ellenőrzött fuvarokmányban lévő UN számmal o Hogyan és hol kell szerepelnie az UN számnak? - A veszélyes anyagra vonatkozó UN számot, előtte az UN rövidítést minden esetben jól látható módon kell feltüntetni. - Helye: a küldeménydarabon

50 44 csomagolatlan tárgy esetén magán a tárgyon, pl. a kereten, kezelő- tárolóeszközön 450 l-nél nagyobb űrtartalmú IBC-n és LP-ken az egymással szemközti két oldalon Korlátozott mennyiségek esetén: o fel kell tüntetni minden küldeménydarabon jól látható módon, és tartósan az áru mentességére utaló jelölést. o a jelölés legalább 100x100 mm nagyságú, csúcsára állított fehér négyzet, amely 2mm vastag keretezővonallal ellátott és legalább 6 mm magas számokat vagy betűket tartalmaz, o ha a jól láthatóság megmarad, a jelölés a küldeménydarab méretének megfelelően csökkenthető, o a négyzetben látható a küldeménydarabban lévő áru UN száma, előtte az UN rövidítés, o vagy az LQ rövidítés

51 45 Engedményes mennyiségek alkalmazásánál: o a küldeménydarabokon tartósan és olvashatóan szerepelnie kell az erre vonatkozó jelölésnek kell megtalálhatónak lenni, mely legalább 100 x 100 mm méretű. * Itt kell feltüntetni az osztály, vagy ha van, az alosztály(ok) számát. ** Ha a küldeménydarabon másutt nincs feltüntetve, itt kell feltüntetni a feladó vagy a címzett megnevezését. Szabálytalan: amennyiben a fenti jelölések hiányoznak a küldeménydarabokon, ha a jelölések nem egyeznek meg a fuvarokmányban feltüntetett adatokkal. Tárgytalan: ömlesztett fuvarozásnál, tartányos fuvarozásnál, Nagybárcák a kocsikon, tartányon, konténeren tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Általános előírások a nagybárcákra (küldeménydarabos, ömlesztett és tartányos szállítás esetén is: A veszélyes árut szállító vasúti kocsikat (ha szükséges) minden esetben a két hosszanti oldalon kell a nagybárcával megjelölni. Küldeménydarabos fuvarozás esetén a nagybárcák mintái megegyeznek a küldeménydarabokra elhelyezendő bárcamintákkal megadottakkal. (RID 3.2. fejezet A táblázat 5. és 6. oszlop)

52 46 Méretük legalább 25 x 25cm. konténer bárcázása Konténereket, tankkonténereket MEG-konténereket, mobil tartányokat mind a 4 oldalon kell nagybárcával ellátni. A hordozó kocsit nagybárcával csak akkor kell ellátni, amennyiben a konténeren lévő nagybárcák a kocsi szerkezeti kialakítása miatt nem láthatók.

53 47 Fontos: ömlesztett és tartányos fuvarozásnál az üres, tisztítatlan tartálykocsik, tankkonténerek ill. tartány esetében is használni kell a veszélyességi bárcákat! SZMGSZ-forgalomban előfordulhat: Példák RID-től eltérő jelölésekre: vagy A képeken látható AK 305 a Baleseti lap számát jelzi. A baleseti lap száma feltüntethető veszélyességi bárcán vagy külön jelölésen. A baleseti lap számát FÁK-területén történő feladáskor bejegyzik a fuvarlevélbe, de nem csatolják a fuvarlevélhez. Magyarországon történő feladáskor nem kötelező bejegyezni: SZMGSZ 2. sz. melléklet l) ponthoz (baleseti laphoz) tartozó lábjegyzet.

54 48 Fuvarozási láncban - vasúti fuvarozást megelőző vagy utána következő tengeri fuvarozás esetén: Ilyen esetben az alábbi fuvarlevél-bejegyzés esetén fordul elő az eltérő jelölés (nagybárca, narancssárga tábla): Az pont szerinti fuvarozás.

55 49 Szabálytalan: amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg a bárcázás a bárcák fizikai állapota illetve tartalma megkifogásolható Tárgytalan: üres, tisztított tartálykocsi, ill. tankkonténer, MEG-konténer, mobil tartány esetén A szabálytalanság kategóriája: Veszélyességi nagybárca hiányzik: II. kockázati kategória (30. pont) Helytelen ill. sérült bárca vagy nagybárca: II. kockázati kategória (32. pont) A nagybárca mérete, vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak. III. kockázati kategória (49. pont) A RID szakasz szerinti jelölés (környezetre veszélyes anyagok) hiányzik vagy sérült: IIII. kockázati kategória (37. pont) A RID szakasz szerinti jelölés (magas hőmérsékletű anyagok) hiányzik vagy sérült: III. kockázati kategória (36. pont)

56 50 Tolatási bárcák a vasúti kocsikon: A nagybárcákra vonatkozó RID és pont, valamint az bekezdés általános előírásai a tolatási bárcákra is vonatkozik. 13. sz. bárca Óvatosan tolatni! 15. sz. bárca Ütközési és gurítási tilalom! Vontatójárművel kell mozgatni! Tilos gurítani és más kocsik nekigurításával szemben védeni kell!

57 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 51 Vasúti kocsi/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele) tárgytalan megvizsgálva szabálytalan A narancssárga (veszélyt jelző) tábla: Számozott tábla (ömlesztett és tartányos fuvarozáshoz ) Mérete min.30x40cm (+/- 10%) Lehet fényvisszaverő 15 mm széles vékony fekete szegéllyel ellátott, számok magassága 100 mm, 15 mm vastag (+/- 10%) A narancssárga táblának (RID ): Az időjárás viszontagságainak ellenálló és a jelölés tartósságát biztosító anyagból kell készülnie a számoknak kitörölhetetlennek kell lenniük 15 percig tartó égés után is olvashatóknak kell maradniuk (ez pl. dombornyomással biztosítható.) A jelölésnek a forgatható táblán lévő táblának a jármű helyzetétől függetlenül rögzítve kell maradnia. Megjegyzés: - üres, tisztítatlan járművön ugyanúgy kell a jelöléseket fennhagyni, mintha rakott lenne a jármű. o Veszélyes áruk ömlesztett és tartányos szállítására szolgáló tartálykocsi, battériás kocsi, leszerelhető tartányos kocsi, tankkonténer, MEG - konténer és mobil tartány valamint az ömlesztett árut szállító kocsi, az ömlesztett áru szállítására használt nagykonténerek és kiskonténerek oldalain - jól látható módon-, a kocsi mindkét oldalán hossztengelyével párhuzamosan narancssárga táblákat kell elhelyezni. o A tábla elhelyezhető olyan kocsik mindkét oldalára is, amelyekben ugyanazon árut tartalmazó küldeménydarabokat fuvaroznak kocsirakományként. o a fém számozott táblát ragasztható fóliával, vagy festéssel is lehet helyettesíteni, ha a jelölés tartós és időjárásálló. Ebben az esetben nem kell teljesíteni a tűzállósági feltételt ( ). Üres, tisztítatlan tartálykocsik és tankkonténerek jelölése o Ugyanúgy kell jelölni mint rakott állapotban! (RID ) o Ha a táblákat nem veszik le, csak letakarják, a takarásnak is tűzállónak kell lennie ( )

58 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 52 Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk (küldeménydarabos) szállítása o Legalább 250x250 mm kell hogy legyen o Ez a jelölés elhagyható, ha a korlátozott mennyiségű veszélyes áru küldeménydarabok összegzett bruttó tömege nem haladja meg konténerenként / vasúti kocsinként a 8 tonnát. o A tengeri szállítást is magában foglaló szállítási láncban történő továbbítás esetén az IMDG kódex 3.4 fejezete szerinti jelölés is megengedett. Megjegyzés: Az IMDG kódex (Amdt 35-10) szerint korlátozott mennyiség fuvarozása esetén a jelölés tömeghatártól függetlenül alkalmazni kell. Olvadékok, magas hőmérsékletű anyagok szállításánál használják a magas hőmérsékletre utaló kiegészítő bárcát: o A bárcával a tartálykocsikat, tankkonténereket, mobil tartányokat, különleges járműveket és konténereket, ill. különlegesen felszerelt járműveket kell megjelölni. o A narancssárga tábla felső sorában megjelenő 99-es és 44-es szám jelzi a bárca használatának szükségességét. o A 3.2 A táblázatban ebben az esetben az 580-as különleges utasítás szerepel. o Elhelyezése a kocsiknál 2, a konténereknél 4 oldalon a nagybárca mellett szükséges. o A bárca oldalhosszúsága legalább 250 mm. Szabálytalan: Amennyiben a jelölések nem felelnek meg a leírtaknak. Tárgytalan: Küldeménydarabos szállításnál, i. az szerinti mentesítés és ii. az engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk esetén.

59 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 53 A szabálytalanság kategóriája: A narancssárga tábla hiányzik vagy helytelen II. kockázati kategória (26. pont) Ellenőrzési jegyzőkönyv 25. pont: Szállításra, berakásra, kirakásra vonatkozó előírások A fuvarozás módjára (ömlesztett, küldeménydarabos,tartányos) vonatkozó előírások tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Ömlesztett fuvarozás: Fuvarozás mód - A veszélyes áru ömlesztve fuvarozható: ha a RID jogszabály az adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat 10 oszlopában BK betűkkel kezdődő kóddal jelölt különleges előírás van rögzítve, és/vagy ha a RID jogszabály az adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat 17.oszlopában a VW betűkkel kezdődő kóddal jelölt különleges előírást tartalmaz. (1) (2) ( ) (10) (11) ( ) (..) (..) (17) (19) ( ) 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, MNN. ( ) T1 BK1 BK2 TP33 ( ) ( ) ( ) VW1 CW13 CW31 ( ) ha egyik kód sem jelenik meg, az árunál az ömlesztett szállítás nem engedélyezett a feladat csak a RID jogszabály birtokában, a táblázat segítségével ellenőrizhető! SZMGSZ 2. sz. melléklet hatálya alá tartozó fuvarozások során az SZMGSZ 2. sz. melléklet felhasználásával kell az ellenőrzést végezni. Megvizsgálva: o Intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a rakományból semmi se szabadulhasson ki (oldalfalak zártsága, esetlegesen a rakomány fedése, veszélyes reakció kizárva ). o Konténeres szállítás esetén a konténer megfelelő rögzítése. o A felépítmény megfelelően rögzítve van-e a járműhöz (alvázhoz), a rögzítés (tőcsavarok, tartógerendák stb.) nem hiányoznak, nem lazultak ki ill. épek. Szabálytalan: o ha nincs a zártság megfelelően biztosítva. o ha a rögzítés nem megfelelő.

60 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez Küldeménydarabos fuvarozás: Fuvarozási mód Veszélyes áruk fuvarozása korlátozott űrtartalmú edényekben, fedett, nyitott, vagy ponyvás kocsiban, illetve konténerben. A veszélyes áruk küldeménydarabként fuvarozhatók, ha: az RID az adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat vonatkozó rovatában (8.oszlop) csomagolási utasítás szerepel Csak a RID jogszabály birtokában/ a táblázat segítségével ellenőrizhető! (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) ( ) (8) ( ) KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 9 M6 III 9 ( ) P001 IBC03 LP0l R00l ( ) SZMGSZ 2. sz. melléklet hatálya alá tartozó fuvarozások során az SZMGSZ 2. sz. melléklet felhasználásával kell az ellenőrzést végezni. Megvizsgálva: o Az áru fuvarozható küldeménydarabként és az esetleges speciális előírásokat betartják. Szabálytalan: o az áru küldeménydarabként nem fuvarozható o nem megfelelő a kocsi, o a speciális utasításokat nem tartják be. Tartányos fuvarozás: Fuvarozási mód fuvarozható, ha a RID az adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat tartányos fuvarozásra vonatkozó megfelelő rovataiban ( oszlopok) előírásokat szerepeltet csak a RID jogszabály birtokában / a táblázat segítségével ellenőrizhető! (1) (2) ( ) (10) (11) (12) (13) (..) ( ) ( ) L4BH TU15 ( ) 1673 FENILÉN-DIAMINOK (o-, m-, p-) T1 TP33 ( ) SGAH TE19 SZMGSZ 2. sz. melléklet hatálya alá tartozó fuvarozások során az SZMGSZ 2. sz. melléklet felhasználásával kell az ellenőrzést végezni.

61 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 55 Megvizsgálva: o intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a rakományból semmi se szabadulhasson ki o tartány felülete mentes legyen a fuvarozott anyagtól o a tartány szerelvényei épek legyenek, tömlők tiszta állapotban o vakkarimák a helyükön, lezárva o konténerek fuvarozásánál, a rögzítést ellenőrizni! o a felszerelések megfelelő rögzítettsége, szivárgás, csatlakozásoknál, armatúraszekrényben o üres, tisztítatlan tartányok is az ellenőrzés tárgyát képezik! Szabálytalan: amennyiben a fenti szempontok valamelyikének nem felel meg. Konténeres fuvarozás A konténer a rakomány megbontása nélkül átrakható, kialakítása megkönnyíti az áru gyors ki- és berakását, töltését, ürítését. A fuvarozási mód lehet: ÖMLESZTETT KÜLDEMÉNYDARABOS TARTÁNYOS Megvizsgálva: Mit kell vizsgálni? o a konténer szerkezeti állapota szemmel láthatóan alkalmas- e a fuvarozásra, o a zárószerkezetek alkalmasak-e a veszélyes áru konténeren belül tartására, o a konténert a járműre rögzítő elemek megfelelően rögzítik-e o Az eltelt idők tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékok szállítására. Szabálytalan: o amennyiben a fenti szempontok valamelyike nem teljesül. Tárgytalan: o Küldeménydarabos fuvarozás, mentességeknél

62 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez A szabálytalanság kategóriája: Ha a küldeménydarabokat olyan konténerben fuvarozzák, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú - II. kockázati kategória (25. pont). 56 Együvé rakási tilalom tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Mikor kell vizsgálni? Küldeménydarabos fuvarozás esetén. A vizsgálat tárgya: Valamennyi veszélyes árut tartalmazó küldeménydarab, amely veszélyességi bárcával megjelölésre kötelezett. Szabály: A robbanó tulajdonságra utaló, narancssárga bárcákkal jelölt veszélyes árukat, tilos együvé rakni más veszélyességi bárcával jelölt árukkal. Bárcaszám: A kivétel: Bárcaszám: 1.4 S Minden más veszélyes áru együvé rakható a többivel. S A korlátozott és az engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk mentességre vonatkozó, alábbi jelölései nem veszélyességi bárcák, ezért a tilalom az ilyen árukra nem vonatkozik. ugyanazon jármű rakterében vagy konténerben kell alkalmazni a szabályt.

63 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 57 A vizsgálat tárgyát képező küldeményeket a fuvarokmány tartalmán keresztül is le kell ellenőrizni! Kötelező adattartalom a veszélyességi bárca száma, pl.: UN 1203 MOTORBENZIN, 3, PG II és UN 0107 robbanó gyújtók 1.2.B A két áru együvé rakási tilalom alá esik! Figyelem! Most az együvé rakás szempontjából kell ellenőrizni az okmányokat! A RID 1-es osztály Robbanó anyagainak viszonyát együvé rakás szempontjából a RID külön táblázatban, nagybetűkkel jelzett összeférhetőségi csoportokkal szabályozza! Összeférhetőségi csoport A c) A B C D E F G H J L N S X B X X a) X C X X X X X b), c) X D X a) X X X X X b), c) X E X X X X X b), c) X F X X G X X X X X 11 X X J X X L X d) N X b), c) X b), c) X b), c) X b) X S X X X X X X X X X X X= az együvé rakás engedélyezett a), b ), c), d) = az együvé rakás speciális feltételek mellett engedélyezett /RID e) Az A összeférhetőségi csoport anyagai a vasúti fuvarozásból ki vannak zárva.

64 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 58 A következő táblázat az együvé rakás szabályait részletezi a RID különböző áruosztályai között: A bárca száma , 2.2, a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) Lásd A, 7B, 7C 8 9 d) b) 1.5 b) 1.6 b) 2.1, 2.2, 2.3 a) X X X X X X X X X X X X 5 a) X X X X X X X X X X X X 4.1 a) X X X X X X X X X X X X X 4.2 a) X X X X X X X X X X X X 4.3 a) X X X X X X X X X X X X 5.1 d) a) X X X X X X X X X X X X 5.2 a) X X X X X X X X X X X X X X X 6.1 a) X X X X X X X X X X X X 6.2 a) X X X X X X X X X X X X 7A, 7B, 7C a) X X X X X X X X X X X X 8 a) X X X X X X X X X X X X 9 b) a) b) c) X - Az együvé rakás megengedett. b) b) X X X X X X X X X X X X a) Az együvé rakás az 1.4S anyagokkal és tárgyakkal megengedett. b) Az 1 osztály áruinak és a 9 osztály biztonsági felszereléseinek (UN 2990, 3072 és 3268) együvé rakása megengedett. c) Az 1.4 alosztály G összeférhetőségi csoportjába tartozó légzsák gázgenerátorok, légzsák modulok, ill. biztonsági öv előfeszítők (UN 0503) és a 9 osztályba tartozó légzsák gázgenerátorok, légzsák modulok, ill. biztonsági öv előfeszítők (UN 3268) együvé rakása megengedett. d) Az UN 0083 C típusú robbantóanyag kivételével a többi robbanóanyag és az 5.1 osztályba tartozó ammónium-nitrátok (UN 1942 és 2067), alkálifém-nitrátok és alkáliföldfém-nitrátok együvé rakhatók, amennyiben a nagybárcával való megjelölés, az elkülönítés, a küldeménydarabok elhelyezése és a szállítóegységenként megengedett legnagyobb mennyiség szempontjából a teljes rakományt úgy kezelik, mintha az 1 osztályba tartozó robbantóanyag lenne. Alkálifém-nitrátok a cézium-nitrát (UN 1451), a lítium-nitrát (UN 2722), a kálium-nitrát (UN 1486), a rubídium-nitrát a) b) c)

65 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez (UN 1477) és a nátrium-nitrát (UN 1498). Az alkáli földfém-nitrátok a bárium-nitrát (UN 1446), a berillium-nitrát (UN 2464), a kalcium-nitrát (UN 1454), a magnézium-nitrát (UN 1474) és a stroncium-nitrát (UN 1507). 59 Szabálytalan: o ha a fenti szabályok valamelyike nem teljesül, pl. ha van az 1.4.S kivételével más narancssárga bárca a többi között o 1 osztály anyagainál a táblázat szerinti tilalom jelenik meg az összeférhetőségi csoportok viszonyában. Tárgytalan: o ömlesztett és tartányos fuvarozásoknál A szabálytalanság kategóriája: I. kockázati kategória (8. pont) Védőtávolság Az 1 osztály anyagait vagy tárgyait tartalmazó és 1, 1.5 vagy 1.6 számú nagybárcával ellátott kocsik, ill. nagykonténerek és a 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 vagy 5.2 számú nagybárcával ellátott kocsik, ill. nagykonténerek között egy vonatszerelvényen belül védőtávolságnak kell lennie. A védőtávolság akkor megfelelő, ha a kocsi ütközőtányérja, ill. a nagykonténer homlokfala és a másik kocsi ütközőtányérja, ill. a másik nagykonténer homlokfala között: a távolság legalább 18 méter; vagy két kéttengelyű vagy egy négy- vagy többtengelyű kocsi helyezkedik el. A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Fontos szempont veszélyes áruk szállításánál a rakomány megfelelő elhelyezése, rögzítése! A vasúti kocsi, konténer rakterében elmozduló, esetleg lehulló (nem megfelelően rögzített) árudarabok súlyos balesetet, károkat okozhatnak! Meg kell vizsgálni az alábbiakat: A rakomány különböző darabjai megfelelően vannak-e elhelyezve,

66 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez azok a vasúti kocsiban vagy konténerben kielégítően rögzítettek-e, illetve, hogy az egyes darabok nem tudnak-e elmozdulni egymáshoz, vagy a jármű oldalfalaihoz képest? A rögzítésre használt eszközök megfelelő minőségűek, erősségűek-e a rakomány rögzítésére (a rakomány védhető például az oldalfalakhoz erősített leszorító hevederekkel, csúszó- és állítható kengyelekkel, légzsákokkal és csúszásgátló szerkezetekkel), épek-e, illetve ha nem használnak rögzítő eszközt, a rakomány teljesen kitölti-e a rakteret (a rakományrögzítés megfelelőnek tekinthető, ha az egész raktér minden rétege teljesen ki van töltve küldeménydarabokkal)? Megjegyzés: A rakodás és rögzítés szabályait az UIC Rakodási Szabályok és az SZMGSZ 14. sz. melléklete szabályozzák. 60 Az elhelyezés irányát jelző nyilak utasítását betartják-e? Az elkülönítés szabályait alkalmazzák-e? Az itt látható, 6.1 és 6.2 veszélyességi bárcákkal ellátott valamennyi, továbbá a 9 sz. bárcával ellátott néhány (UN 2212, UN 2315, UN 2590, UN 3151, UN 3152 és UN 3245 veszélyes árut a szállítás során el kell különíteni: o élelmiszerektől

67 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez o fogyasztási cikkektől o állati takarmányoktól Az elkülönítésnek legalább az alábbi mértékűnek kell lenni: a küldeménydarabok halmazolási magasságát elérő teljes válaszfalakkal, vagy olyan küldeménydarabokkal, amelyeken nincs 6.1, 6.2, vagy 9 számú bárca, vagy amelyeken 9 számú bárca van, de nem az UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, vagy 3245 anyagokat tartalmazzák, vagy legalább 0,8 m térközt kell alkalmazni. Az elkülönítést nem kell alkalmazni, ha a küldeménydarabok kiegészítő csomagolásban vannak, vagy teljesen be vannak burkolva (pl. fóliával, papírlemez burkolattal, vagy más módon.) IBC-k halmazolása Ha IBC-ket a vasúti kocsiban, konténerben egymásra halmazolva szállítanak, ellenőrizni kell az IBC-k megengedett halmazolási terheléseit. Az IBC-k akkor halmazolhatók, ha azoknak a minősítő jelöléseiben erre nézve adat található. Ez az adat a / jelekkel elválasztott minősítő jelölésben található és kg-ban tünteti fel azt a maximális tömeget, melyet az IBC-re lehet halmazolni: A halmazolásra nem tervezett IBC-ken e helyen 0 jelölés található. Az ilyen IBC-kre a halmazolás nem megengedett. Példák: 61

68 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 62 Az ellenőrzés itt a szemmel látható hiányosságokra, sérülésekre terjedjen ki! A rögzítés hiánya nem csak a sérülésből, hanem a rögzítő eszközök hiányából, nem megfelelő alkalmazásából is kitűnik. Szabálytalan: ha a fenti szabályok valamelyike nem teljesül pl.: o ha a rakomány elmozdulhat, o ha a rakomány elmozdult, o ha a rögzítésre használt eszközök állapota nem megfelelő. o ha nem figyeltek a kezelési bárca utasítására o ha nem figyeltek az elkülönítés szabályaira Tárgytalan: o ömlesztett fuvarozásnál o tartányos fuvarozásnál. A szabálytalanság kategóriája: I. kockázati kategória (4. pont). Szivárgás vagy sérült küldeménydarab tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Ki a felelős az esetleg sérült szállítmányért? A küldemény fuvarozásra történő átvételekor a fuvarozónak szemrevételezéssel kell ellenőriznie, hogy a rakomány ép, nem szivárog, nincs rajta sérülés (RID c) pont) Ugyanakkor a fuvarozó küldeménydarabos küldemények esetén, tekintettel arra, hogy feladói kocsizárral lezárt kocsiban veszi át a küldeményt megbízhat a berakótól, feladótól kapott információban (RID ), mely szerint a küldeménydarabokat szivárgás- és sérülésmentesen adják át szállításra, ezért vizsgálandó a berakó, illetve a feladó vállalkozások felelőssége. Az ellenőrzés során észlelt sérült csomagolásnál, vagy tömítetlen küldeménydarabnál, kiszóródott, kifolyt veszélyes árunál, szállítmánynál a fuvarozás felfüggesztése indokolt lehet. Az ilyen esetekben a fuvarozó valamint értesítés után az illetékesek (pl. feladó) intézkedésére van szükség. (Pl.: kármentő csomagolás használata (RID ). Tartányos és ömlesztett fuvarozás esetén, amennyiben a veszélyes áru a tartányból, tankkonténerből, konténerből stb. szivárog, szintén vizsgálandó a feladó, berakó, töltő felelőssége is. Megvizsgálva: ömlesztett fuvarozásnál: a vasúti kocsi, vagy konténer, küldeménydarabos fuvarozásnál: a vasúti kocsi, konténer illetve csomagolás, tartányos fuvarozásnál: a tartány, a szerelvények, pl. zárószerkezetek, tömlők, vakkarimák, az armatúraszekrény zártsága.

69 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 63 FIGYELEM! A vizsgálat csak külső szemrevételezéssel történhet. Plombát, üzemi és biztonsági berendezést kinyitni tilos! A zárt szállítmányt csak az árukiszabadulásra utaló egyértelmű jelek megléte esetén szabad megbontani jegyzőkönyv! Szabálytalan: sérülés, deformáció szivárgás, árukiszabadulás észlelhető. Tárgytalan: sohasem tárgytalan. plombált, küldeménydarabos szállítmány esetén is meg kell vizsgálni a rakteret, ha szivárgás észlelhető, erős, jellegzetes szagot lehet érezni, esetleg olyan elszíneződést látni a vasúti kocsin, konténeren, ami a rakomány kiszabadulására utalhat. A szabálytalanság kategóriája: I. kockázati kategória (2., 24. pont)

70 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 64 A tartálykocsi, tankkonténerek műszaki ellenőrzési szempontjai tárgytalan megvizsgálva szabálytalan A tartálykocsit az alábbi szempontok alapján kell ellenőrizni: Szemrevételezéssel meg kell állapítani, hogy a kocsin vagy tankkonténeren vannak-e felismerhető hiányosságok az áru szabadba jutása nélkül (mint pl. repedés, horpadás, erőszakos cselekmények miatt keletkezett károk, látható biztosítás nem hatékony). Amennyiben van hiányosság, II. kockázati kategória (22. pont)

71 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 65 Központi szelep zárva állásban van-e és rögzítve van-e? Tárgytalan: amennyiben a fuvarozás nem tartálykocsiban vagy tankkonténerben történik. Szabálytalan: ha nem zárt állásban van. A szabálytalanság kategóriája: nyitott állapot esetén - I. kockázati kategória (7. pont) Vakkarima rögzítő csavar

72 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 66 A szabálytalanság kategóriája: Hiány esetén - II. kockázati kategória (31. pont) Zársapka, védőkupak megléte Szabálytalan: Védőkupakok hiányoznak/nincsenek becsavarva, vakkarimák/rögzítő csavarok hiányoznak: Kockázati kategória: II. (31. pont) Forgatható tábla helyes-e, jól rögzítve van-e?

73 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 67 Szabálytalan: A forgatható tábla nincs rögzítve Kockázati kategória: III. (45. pont) Szabálytalan: A forgatható tábla helytelenül van felhajtva. Kockázati kategória: III. (46. pont) A 2 osztály cseppfolyósított mélyhűtött vagy oldott gázainál (22, 223 és 225 számú veszélyt jelölő számmal) fel van-e festve a tartánytengely magasságában körbefutó kb. 30 cm széles narancssárga csík? Szabálytalan: Ha nincs narancssárga csík. Kockázati kategória: II. (27. pont). Tartánytábla van-e és olvasható-e?

74 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 68 Fel van-e festve a következő vizsgálat dátuma és nem-e járt le: Tankkonténereknél a RID pont értelmében a tankkonténerre nem kötelező felfesteni a következő vizsgálat dátumát, azt elegendő a tartánytáblába belevésni. Szabálytalan Ha a fenti pontok valamelyike nem megfelelő eredményt hoz. Tárgytalan Küldeménydarabos fuvarozásoknál. A szabálytalanság kategóriája: Ha lejárt, vagy nem áll rendelkezésre, akkor II. kockázati kategória (33. pont). A veszélyes áruk vasúti fuvarozása túlnyomórészt nem vasútintézeti, hanem magánkocsikban történik. A vasúti kocsin rövidítéssel vagy teljes kiírással megtalálható a kocsi üzemeltetőjének a neve és elérhetősége. Az alábbi internetes elérhetőségen le lehet kérdezni, hogy ki a kocsi üzemeltetője. Amennyiben nem található meg a kocsin az üzemeltető felirata, II. kockázati kategória (33. pont)

75 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 69 A tartánykód megfelel-e a fuvarozott árunak tárgytalan megvizsgálva szabálytalan Mikor kell ellenőrizni? Tartányos fuvarozásoknál Vizsgálni kell, hogy a RID 3.2 A táblázat 12. oszlopában az adott áruhoz előírt RIDtartánykód megfelel-e a kocsira felfestett tartánykódnak. A kocsiban szállítható anyagok köre megállapítható a következő módon: (1) (2) ( ) (12) (13) (14) (15) (16) ( ) 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. ( ) LGBV ( ) ( ) ( ) ( ) Tartányos fuvarozásnál, fontos információ a tartánykód! Ennek ellenőrzéséhez szükség van a RID 3.2. A táblázat 12-es rovatára! Amennyiben eltérő tartánykódot találunk, akkor a tartányrangsor segít (RID , ill ) Megvizsgálva Ha minden szempont teljesül. Szabálytalan Ha a tartánykód a fenti vizsgálat alapján nem felel meg az adott veszélyes áru szállítására. Tárgytalan: Ömlesztett és küldeménydarabos fuvarozásoknál (kivéve 1-es osztály, mentesítő határ fölött)!

76 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 70 Ellenőrzési jegyzőkönyv 26. pont: Felszerelés A RID Írásbeli utasításban - előírt felszerelés tárgytalan megvizsgálva szabálytalan A felszerelés vizsgálata során a RID előírásai szerint az alábbiak megléte szükséges: FÉNYVISSZAVERŐ MELLÉNY (RUHÁZAT) o A vasúti járművezető részére szükséges. o Állapota megfelelő legyen! A fényvisszaverő jelzések nem lehetnek leszakadva, nem lehetnek sérültek. o Szabvány szerint hitelesített legyen, pl. EN 471 vagy azzal egyenértékű. Például: A felirat a mellénybe (ruházatba) varrt címkén szerepel: o Korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruknál, illetve a RID bekezdése szerint feladott áruknál meglétük nem előírt. o HORDOZHATÓ VILÁGÍTÓKÉSZÜLÉKA vezetőálláson kell tartani. o Működőképes.

77 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 71 o Korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruknál, illetve a RID bekezdése szerint mentesített szállításoknál megléte nem előírt. Megvizsgálva: Ha a fenti szempontok mindegyike teljesül. Szabálytalan: Ha a fenti szempontok egyike nem teljesül. Tárgytalan: Korlátozott mennyiségeknél. Engedményes mennyiségnél bekezdése szerint feladott mennyiségeknél. A szabálytalanság kategóriája: III. kockázati kategória (48. pont) A fuvarozásban résztvevőre háruló kötelezettségek megállapítására vonatkozóan a RID 1.4 fejezete tartalmaz előírásokat. TELEPHELYI ELLENŐRZÉS SORÁN A biztonsági tanácsadó ellenőrzése tárgytalan megvizsgálva szabálytalan A vállalkozásnál tevékenykedő Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadó meglétének, illetve személyes adatainak ellenőrzése is elvégezni, az alábbiak szerint: o Rendelkezik e a vállalkozás képzett veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval? (RID 1.8.3, 2/2002 (I.11.) Korm.rendelet - a végzettség tanfolyamhoz és vizsgához kötött!) o A tanácsadó nyilvántartási számmal kell, hogy szerepeljen a NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály névjegyzékében. o A bejelentést a tanácsadót alkalmazó vállalkozásnak kell megtennie. (A megbízás megszűnéséről, vagy a tanácsadó adataiban történt változásokról is az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály tájékoztatása szükséges.) o A bizonyítvány érvényes ha: - (a) - az alkalmazott közlekedés ágazatra: Közút /Vasút/Belviz - (b) - a szállított veszélyes áruk osztályaira 1 / 2 / 7 / 3-9/UN, / 0 esetén érvénytelen - (c) - az érvényességi időn (5 év) belül hitelesített

78 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti fuvarozásának ellenőrzéséhez 72 - A biztonsági tanácsadó végzettségére vonatkozó adatok BT-V-12739UN/43/16 a b c Az adatok ellenőrizhetők: NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály H-1082 Bp. Vajdahunyad u. 45. vagy H-1389 Bp. 62. Pf Név: Vörös Endre Telefon: 06-1/ / vagy Megvizsgálva: Ha a fenti szempontok mindegyike teljesül. Szabálytalan: Ha a fenti szempontok egyike nem teljesül. A szabálytalanság kategóriája: Nincs Biztonsági Tanácsadó III. kockázati kategória (40. pont), Van, de a vállalkozás nem jelentette be a megbízásáról, ill. annak változásáról III. kockázati kategória. (41. pont) A tanácsadó bizonyítványa lejárt, vagy nem érvényes az adott alágazatra, vagy veszélyességi osztályra III. kockázati kategória (42. pont)

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 1 Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 2 3 Módszertani Útmutató Veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 4 Készült az A BTE szakértőinek bevonásával 5

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013.

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. 2 Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez Készült a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG és a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény Hudák Árpádné Szabályozási szakértő Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 41 Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 18. Az áru szállítása engedélyezett megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Az ADR 2.2.X.2 bekezdéseiben felsorolt veszélyes áruk közúton nem szállíthatók. Az X helyére a

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 10. pont

Ellenőrzési jegyzék 10. pont Ellenőrzési jegyzék 10. pont 10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen: A veszélyes árunkénti összes mennyiség (azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez, és ha van csomagolási csoporthoz:

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása Nádasi Iván 2040 Budaörs, Kassai u. 25. Az utóbbi időben a veszélyes áruk közúti szállítása terén egyre

Részletesebben

Veszélyes áru csomagolási előírások

Veszélyes áru csomagolási előírások Veszélyes áru csomagolási előírások ADR 6. RÉSZ 1 Csomagoló eszközök gyártása, vizsgálata /6. rész Csomagolás 2.oszt. 6.2.oszt. 7.oszt. 2 Minősített csomagoló eszközök 6.1 6.5 6.6 HAGYOMÁNYOS CSOMAGOLÁSOK

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT A MOBILSPED Szállitási, Szállitmányozó és Jármüjavitó Korlátolt Felelősségü

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÉPZÉS cseppfolyósított NITROGÉN szállítását végzı munkatársak részére az ADR 1.3 fejezete szerint Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu Szám: /2014/BAJAHAT

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

Az együvé rakási tilalmak az egyesítőcsomagolásokra is vonatkoznak.

Az együvé rakási tilalmak az egyesítőcsomagolásokra is vonatkoznak. 5.1 fejezet 5.1 Általános előírások Általános előírások 5.1.1 Alkalmazási terület és általános előírások Ez a fejezet a veszélyes áru küldemények jelölésére, bárcázására és okmányolására, valamint ahol

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 164-2/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A Palotási Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ADR 2017 Veszélyes Áruk Nemzetközi

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex.

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex. Egy üzletfelének kérésére röviden adjon felvilágosítást arról, hogy mi tekinthető veszélyes árunak! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek? Milyen nemzetközi előírások szabályozzák

Részletesebben

Gépjárművek üzeme II.

Gépjárművek üzeme II. Gépjárművek üzeme II. Veszélyes áru közúti szállítása tantárgy ismeretanyaga Az ADR alapokmánya 1957.szeptember 30-án született, de csak 1968 januárjában lépett hatályba. Magyarország 1979. július 19-én

Részletesebben

Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai. Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22.

Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai. Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22. Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai 2013 Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22. cél: veszélyes áruk szállításának biztonsága nemzetközi szabályrendszer kétévente korszerűsödő multimodális

Részletesebben

5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK

5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK 5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK 927 5.1 FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 5.1.1 Alkalmazási terület és általános előírások Ez a fejezet a veszélyes áru küldemények jelölésére, bárcázására és okmányolására, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 100.000.-Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. 100.000.-Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki. Szám: 29-9 /2014/ADR Tárgy: bírság kiszabása a veszélyes áru vasúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. H A T Á R O Z A T A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., adószám: 10600601-4-05)

Részletesebben

ADR 2013

ADR 2013 A veszélyes áru szállítás aktuális ADR szabályozási 2013 kérdései aktuális szabályozási feladataink: törvényi kihirdetés (2013-ban 3 törvény) belföldi forgalom 2008/68/EK jogharmonizáció egyéb szabályozás,

Részletesebben

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Szám:477-5/2014/IB. Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Az Animal Hygiene Kft. (székhely: 2370

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6000 Kecskemét, Deák F. tér 4. Tel: (36-76) 502-810 Fax: (36-76) 502-820 e-mail: kecskemet.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 26. pont

Ellenőrzési jegyzék 26. pont Ellenőrzési jegyzék 26. pont 26. Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Általános előírások a nagybárcákra: A veszélyes árut szállító járműveket (ha szükséges)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Megjelent a 70/ 2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított és kiegészített 20/ 1979. (IX. 18.) KPM rendelet alapján. Összeállították: Nagy Zsolt Nádasi

Részletesebben

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29.

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK

Részletesebben

1995. 10. 17 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 249. szám

1995. 10. 17 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 249. szám A TANÁCS 1995. október 6-i 95/50/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

ADR/RID előírások évi változásai. BTE november Csuhay Marianna

ADR/RID előírások évi változásai. BTE november Csuhay Marianna ADR/RID előírások 2011. évi változásai BTE 2010. november Csuhay Marianna UN ECOSOC Committee of Experts on the TDG and on the GHS Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (TDG) Sub-Committee

Részletesebben

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Ügyiratszám: 594-6/2014/H Tárgy: Palotabozsoki Mezőgazdasági Zrt. (7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke

Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JOGI FŐOSZTÁLY E/2013/0712 dr. Kis Norbert Főosztályvezető úr címére dr Koncz Pál helyettes államtitkár úr részére Tárgy: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról

Részletesebben

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás

Részletesebben

m ó d o s í t o m. A kiszabott bírság összegét ,- Ft-ra, azaz kettőszáznyolcvanháromezerháromszázharmincöt

m ó d o s í t o m. A kiszabott bírság összegét ,- Ft-ra, azaz kettőszáznyolcvanháromezerháromszázharmincöt Szám: 16-39/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság határozat módosítása. HATÁROZAT A Biorex Majorság Kft. (3354 Tófalu, Külterület 054/4 hrsz;, adószám: 24125396-2-10; cégjegyzékszám: 10-09-033472) ellen 16/2013/ADR-RID

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2005.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/41 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. március 4.) a tagállamok számára a veszélyes áruk vasúti fuvarozásával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 96/49/EK

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. A 2012.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. A 2012.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A KÖZÚTI ÉS VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN, A SZABÁLYOZÁSOK 2017-ES KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSAI. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KŐMŰVES A NDRÁS, SZOMBATI MÁRIA KTE FUVAROZTATÓK ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÓK TAGOZAT, TRANSZ-KULTUR

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMI TISZTEK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA DEBRECEN - 2014.05.28 Nagy Zsolt BTE Elnök LÉGI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

Részletesebben

NEM FERTŐZŐ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM. - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint -

NEM FERTŐZŐ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM. - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NEM FERTŐZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK CSOMAGOLÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

Részletesebben

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete www.bte.hu

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete www.bte.hu 1 IMO ICAO RID/ADR/ADN Együttes Ülés (WP.15/AC.1) 2015.07.01 UNMR 18.vált. (Elfogadva: 2012.Dec.) OTIF WP.15 WP.15/AC.2 2016.01.01 37-14 Módosítás 2015.01.01 56.kiadás 2015 januártól érvényes előírások

Részletesebben

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai ADR 2015- tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének Konferenciája 2015. Varsó- 2015.10.19-22. WP15 Közúti Közlekedési

Részletesebben

Ü. i.: Tel.: H A T Á R O Z A T

Ü. i.: Tel.:   H A T Á R O Z A T Szám: 36610/1408-13/2016.ált. Tárgy: Ü. i.: Tel.: E-mail: H A T Á R O Z A T Az MMV Magyar Magánvasút Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk vasúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése

Részletesebben

Veszélyes áru-2016 ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform A mai lecke két téma mke_konferencia_2016

Veszélyes áru-2016 ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform A mai lecke két téma mke_konferencia_2016 Veszélyes áru-2016 Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA 1 A mai lecke két téma ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform 2 Sárosi György prezentációja_2016.06.01.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Ügyiratszám: 94-6/2014/HAT.

Részletesebben

Kórházi hulladékok szállításának anomáliái

Kórházi hulladékok szállításának anomáliái Kórházi hulladékok szállításának anomáliái 2,5 millió tonna veszélyes hulladékot termel ~ 750 ezer gazdasági szervezet 175 kórházban Kb. 71.800 kórházi ágyon, és egyéb gyógyító tevékenységeket folytató

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Szám: 495-4/2014/HAT. H A T Á R O Z A T

Szám: 495-4/2014/HAT. H A T Á R O Z A T Szám: 495-4/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A SZUBI-SPED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt H A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 35840/311-11/2015.ált Tárgy: Bohemia Cargo s.r.o. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt Ü. i.: - Tel.: - E-Mail: - H A T Á R O

Részletesebben

HATÁROZAT ,- forint összegű bírságot szabok ki.

HATÁROZAT ,- forint összegű bírságot szabok ki. Szám: 119-4/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A VINOTREP Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt HATÁROZAT A VINOTREP Kft. (székhelye:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Ügyiratszám: 94-7/2014/HAT.

Részletesebben

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19.

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. 1 Új UN tételek 2 osztály 9 adszorbeált gázok (m.n.n., egyedi tételek) UN 3510 3518 adszorbeált gáz, m.n.n UN 3512 adszorbeált

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK KÖZÚTI ÉS MEZŐ- GAZDASÁGI SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK KÖZÚTI ÉS MEZŐ- GAZDASÁGI SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK KÖZÚTI ÉS MEZŐ- GAZDASÁGI SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA Készítette:... Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó Bizonyítvány száma: 1221 Tevékenységi jegyzék

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról

Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról Összeállította: Toldi Gergely veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

Részletesebben

Szám: 19-21/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt.

Szám: 19-21/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. Szám: 19-21/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére a veszélyes áruk közúti szállítására

Részletesebben

CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től

CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től 2 Jelen dokumentum nyilvánosan hozzáférhető. A CIT Alapszabályának 2.5 a) pontja szerint jelen dokumentum ajánlott jellegű és annyiban köti

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT.

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alapképzés ADR 2015 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 16. módosítás Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:355-18/2013/IPB

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye I N D O K O L Á S

Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye I N D O K O L Á S Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró hatóság

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

L 328/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 328/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 328/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.15. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. december 13.) a veszélyes áruk közúti fuvarozására vonatkozó 94/55/EK irányelv értelmében bizonyos eltérések

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

2013.10.10. ADR 2013 módosítások Mi változik a veszélyes áruk szállítási előírásaiban ADR Foglalkozásvezetők továbbképzése. Tartalom.

2013.10.10. ADR 2013 módosítások Mi változik a veszélyes áruk szállítási előírásaiban ADR Foglalkozásvezetők továbbképzése. Tartalom. ADR 2013 módosítások Mi változik a veszélyes áruk szállítási előírásaiban ADR Foglalkozásvezetők továbbképzése Tartalom Új veszélyes áruk Új fogalmak Mentességek Jelölések Szállítások Néhány egyéb kérdés

Részletesebben

Tárgy: Ü. i.: Tel.: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ü. i.: Tel.:   H A T Á R O Z A T Szám: 36610/2124-1/2015.ált. Tárgy: Ü. i.: Tel.: E-mail: A Vargáné Munkácsi Linda egyéni vállalkozó terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

Részletesebben

A Kormány /2011. ( ) rendelete

A Kormány /2011. ( ) rendelete A Kormány /2011. ( ) rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti, légi és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 97-5/2014/IPB

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben