1. DP is DP: állítmányuk és alanyuk is DP. (Az alanyon nem is csodálkozunk, hiszen a rendes argumentumok DP-k)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. DP is DP: állítmányuk és alanyuk is DP. (Az alanyon nem is csodálkozunk, hiszen a rendes argumentumok DP-k)"

Átírás

1 Peredy Márta A határozott névelő mint fókuszpartikula, a határozott névelő mint kopula Avagy: komolyan vegyük-e az azonosító mondatokat? Doktori szeminárium december 16., MTA Nyelvtudományi Intézet Az azonosító állítások két fő tulajdonsága: 1. DP is DP: állítmányuk és alanyuk is DP. (Az alanyon nem is csodálkozunk, hiszen a rendes argumentumok DP-k) Alany/állítmány aszimmetria: Hetzron (1970): a referenciálisabb az alany. (1) a. Én vagyok a francia király. b. Én a francia király vagyok. (2) a. Te voltál én a darabban. b.... ha te én volnál. 2. A semleges mondatban kötelező szerkezeti fókuszban van az alany (hókuszos mondat Kálmán 2001). (3) a. János volt az igazgató. b. János minden héten leszúrt. Megtehette, hiszen ő volt az igazgató. (4) János az IGAZGATÓ volt, nem a HELYETTES. - kontrasztív fókusz Mi a kapcsolat a két tulajdonság között? i) Semmi... legalábbis a szerkezeti magyarázat szintjén (Kádár 2006) ii) A fókuszosság a DP-ségből következik, a DP kontrasztot hoz be, lásd: (5) a. János igazgató volt. b. János könyvet olvas. (6) a. János az IGAZGATÓ volt. b. János a HAMLETET olvassa. Csakhogy: a semleges (hókuszos) mondatban az alany van fókuszban, kontrasztot viszont nem fejez ki, ld. (3) iii) A két tulajdonság ugyanaz. (Emellett fogok érvelni.) A gondolatmenet két szálon fut: 1. Hol vannak a zéró egyeztetőmorfémák az azonosító (és predikatív) mondatokban? a névelő mint kopula 2. A kötelező szerkezeti fókusz mibenléte. a névelő mint fókuszpartikula 3. Szintézis

2 Az előadás felépítése 1. Hol vannak a zéró egyeztetőmorfémák az azonosító (és predikatív) mondatokban? 1.1. Korábbi elképzelések 1.2. I. állítás: A névelő is hordozhat zérómorfémákat 1.3. Érvek 1.4. Probléma: a kontrasztív topikos kontraszt 2. A kötelező szerkezeti fókusz mibenléte 2.1. A korábbi javaslatok hátránya 2.2. A fókuszprojekció szerkezeti helye 2.3. Egy lehetséges javaslat Előnyök Problémák 2.4. II. állítás: a névelő fókuszpartikula 3. Szintézis 3.1. Szabolcsi (1994) DP és CP párhuzama 3.2. Minden DP FocP

3 1. Hol vannak a zéró egyeztetőmorfémák az azonosító (és predikatív) mondatokban? 1.1. Korábbi elképzelések Kádár (2006, 27) összefoglalása: A fenti formális megközelítéseket számba véve, alapvetően a következő megállapításokra jutunk: (i) a hangzó kopulát egységesen lexikális elemnek (igének) tekintik (kevésbé Viszket 2003, aki nem foglal állást); (ii) a nominális mondatokat illetően nincs egységes nézőpont: egyesek null, hangalak nélküli kopulát tételeznek (Alberti Medve 2002, Szécsényi 2000), mások egyáltalán nem számolnak ilyenkor kopulával (Komlósy 1992, É. Kiss 2002); (iii) az azonosító mondatokról vagy nem vesznek tudomást (Komlósy 1992, É. Kiss 2002, Szécsényi 2000), vagy a predikatívokhoz hasonlóan kezelik (Alberti Medve 2002 a két szerkezet különbségeként az azonosító mondatok predikatív DP-jének végső landolóhelyét nevezik meg); (iv) a nominális mondatokkal kapcsolatos esetadási problémákra csak Szécsényi 2000 tér ki; a thematikus szerepek kérdését ő sem érinti; (v) ahol megjelenik az azonosító és predikatív mondattípus különbsége, ott sem részletezik, hogy ez mire vezethető vissza (a kopula-e az oka, a két mondat eltérő szerkezete vagy esetleg a kopula mellett megjelenő össztevők valamely tulajdonsága?). (v) kiegészítése: Hetzron 1970, Kálmán 2001 szerint: a predikatív mondatban nincs zérókopula, az azonosítóban van A predikatív mondatok Kádár (2006): Predikatív mondatokban a van nem ige, hanem csupán a nem-zéró személyragot és idő-, módjelet viselő expletívum (do-support). A zéró morfémákat és a testes számbeli egyeztetést a melléknévi/főnévi állítmány is képes fölvenni. Nincs igei projekció a szintaktikai szerkezetben. Érvek: 1. A van nem (emelő)ige: (7) a. Szép(*nek) voltál. b. Szép*(nek) látszottál. 2. Már É. Kiss (1981) észreveszi: (8) a. *Szép/ JÁNOS. b. Szép/ JÁNOS volt. ((9) a. *Futott/ JÁNOS. b. Futni/ JÁNOS futott. c. Szépnek/ JÁNOS szép.) Az időjeles elem nem topikalizálható. 3. Fókusz az időjeles elem előtt: (10) a. JÁNOS büszke a fiára / *a fiára büszke. b. JÁNOS volt büszke a fiára / a fiára büszke. 4. Hetzron (1970): Az e kérdőpartikula az időjeles elem után áll.

4 (Legalábbis ott biztosan állhat.) (11) a. János mérges-e a fiára? 5. Kedvenc érvem (Varga 1979): (12) A: János katona volt. B: János nem katona VOLT, hanem katona. Tehát: Kádárnál a predikatív mondatokban nincs zéró kopula. Mit is jelentene a zéró kopula? Forma ÉS jelentés nélküli morféma? Valójában végig az időjel helyét keressük: időjel = kopula? Az azonosító mondatok mások A predikatív és az azonosító szerkezetek különbsége: 1. Fókusz az időjel előtt. (13) Az igazgató/ JÁNOS. vö. (6a) 2. -e kérdőpartikula: (14) a. JÁNOS (volt)-e az igazgató? c. JÁNOS jött-e meg? b. *JÁNOS az igazgató-e? 3. A kötelező szerkezeti fókusz Korábbi állítások az azonosító mondatokról: 1. Hetzron (1970), Kálmán (2001): Az azonosító mondatban van zéró kopula szemben a predikatívokkal. 2. Alberti és Medve (2002): Az AP/NP-állítmány igemódosítóban (spec,aspp-ben) van, míg a DP-állítmány valamiért fókuszban. Mindkét típusban van kopula. 3. Kádár (2006) A predikatív típushoz képest van egy plusz funkcionális projekció a szintaxisban (PredP), ennek Pred-feje mediálja a predikációt. (Ez váltja ki a zéró kopulát). Továbbá valamiért kötelező a fókusz Problémák Nincsen a természetes nyelvekben külön kopula-morféma, mely az alanyállítmányi viszonyt fejezné ki. Az alany-állítmányi viszonyra vagy a szám-, személyés nembeli egyeztetésből vagy bizonyos konfigurációs viszonyból lehet következtetni. Ha a kopula fogalmát mégis meg akarjuk őrizni, akkor a magyarban vagy magukat az egyeztető morfémákat vagy az azokat viselő elemet nevezhetjük így. Röviden: A magyarban egyáltalán nem feltételezek van igét.

5 Az információs szerkezet elsődleges a szintaktikai és szemantikai szerkezethez képest. Az azonosító állításoknak nem járulékos, hanem definitív tulajdonsága a speciális információs szerkezet A hókuszos azonosító mondatban az alany van a szerkezeti fókuszpozícióban, nem az állítmány. A fókuszált alany nem feltétlenül kontrasztív, míg a fókuszált állítmány az. (Szemben Alberti és Medvével, Kádárral) (1) a. János volt az igazgató. b. János minden héten leszúrt. Megtehette, hiszen ő volt az igazgató. (2) János az IGAZGATÓ volt, nem a HELYETTES. Kálmán (2001, 21) (22h) Ő (volt) az igazgató. (22i) Ő indult el. Ez a mondatfajta [(22i)] sajátos ötvözete a fókuszosan kiemelő és az azonosító [(22h)] mondatoknak. Szórendjét tekintve megegyezik a fókuszosokkal, de csupa kiemelő mondatként is ejthető, s értelmezése ilyenkor az azonosító mondatokéval rokon: ő az, aki elindult. Az alany itt ugyanúgy nem hagyható el, mint az azonosító mondatokban, hiszen mindkét esetben egyfajta nem kiemelő szerepű fókusz szerepét játssza; ezt hókusznak nevezi a szakirodalom Kedvenc érvem: (15) A: Etele volt a kapitány. B: * Etele nem VOLT a kapitány, hanem a kapitány. B :?? Etele nem VOLT a kapitány, hanem EteLE/Ő a kapitány. B : Etele nem VOLT a kapitány, hanem ő A kapitány. B : Etele nem VOLT a kapitány, hanem MOST a kapitány. (16) A: Etele a kapitány volt. B: Etele nem a kapitány VOLT, hanem a kapitány. (17) A: Etele volt a kapitány. B : Nem Etele VOLT a kapitány, hanem EteLE/Ő a kapitány I. állítás (a) Az azonosító mondatokban sincs se kopula, se létige, se azonosítást kifejező ige, se Pred-fej. (b) A van expletívum. (c) A van elmaradása esetén a névelő hordozza a zérómorfémákat Érvek A kedvenc érv - l. (15B'') A van/névelő váltakozás helyhatározós mondatokban: (18) a. *Hol Józsi? a. Hol a Józsi / a férjed? b. *Hol Kalifornia? b. Hol a Kaukázus? c. *Hol Kanada? c. Hol az Egyesült Államok? d. *Itt Józsi. d. Itt a Józsi / a férjed.

6 (19) a. *Merre Józsi? a. Merre a Józsi / a férjed? b. *Felül Józsi. b.??felül a Józsi / a litván versenyző. Csak kérdőszókkal és deiktikus határozókkal? (20) a. *Az ágyban Panka. a.?az ágyban a Panka / a gyerek. Csak helyhatározókkal? (21) a. Miért / Hogyhogy Kati / a Kati? Persze, hisz itt a miért/hogyhogy fókusz előtt áll (Miért / Hogyhogy Kati jött el?) (22) a. *Mikor az előadás? b. *Miből a kocsijuk / a sütemény? c. *Kivel a Péter? Azonosító mondatok: ha az állítmány a fókusz: Kérdések: (23) a. Mi volt Péter, az igazgató vagy az elnök? b.?mi Péter, az igazgató vagy az elnök? c. Mi a Péter, az igazgató vagy az elnök? d. Mi a férjed? Kálmán (2001) szerint a Mi/Ki volt Péter?, ha a Péter az alany, csak definíciós olvasatként (az alternatívák felkínálásával) áll meg. (21d) nem definíciós voltát észreveszi, de (21a-b) illetve (21b-c) kontrasztját nem említi. Kijelentő mondatok: még kisebb kontraszt: (24) a. (?Az) Etele az IGAZGATÓ, nem az ELNÖK. b. Az ELNÖK??(az) Etele, nem az IGAZGATÓ Az az (25) a. *P. Howard Rejtő Jenő. b. A P. Howard a Rejtő Jenő. c. (A) P. Howard az (a) Rejtő Jenő Probléma az I. állítással: a kontrasztív topikos kontraszt (26) a. *Betörő/ KARCSI. b. A betörő/ KARCSI. Ha a fókuszt követő névelőn van az időjel, akkor (b)-t is rossznak várnánk. 1. Talán nincs is TenseP az azonosító mondatban. (Az igazi azonosítások időtlenek, pl.: Kettő meg kettő az négy.) 2. De a vizsgált mondatokban nyilvánvalóan lehet Tense. Viszont a fókusz általi azonosításra vonatkozik, vagyis Tense>Foc (míg a predikatív mondatban Foc>Tense), és ez a különbség mutatkozik meg a topikalizálhatóságban. (Lásd később!)

7 3. Talán nem is áll a kontraszt: (27)?Betörő/ a KARCSI. vö. (26a), talán a névelőre kerül át az előrevitt időjel? (28) a. Betörő/ az KARCSI. Talán a fókusz mögött marad az időjel? b. A betörő/ az KARCSI. c. *Fut az KARCSI. Az az ismétlő névmás pont azt mutatja, hogy amit kontrasztív topikba helyezünk, az csak a névszó, míg a zéró időjel a fókusz mögött marad (predikatív és azonosító mondatokban egyaránt). Az az-zal való ismételhetőség bizonyítja a névséget, vagyis az időjel- és esetnélküliséget. 4. Talán nem is csak a kontrasztív topikban van kontraszt az azonosító és a predikatív mondatok között: (29) a.?karcsi betörő. b. KARCSI a betörő. Mi okunk lenne nem (29b)-t használni? 2. A kötelező szerkezeti fókusz mibenléte 2.1. A korábbi javaslatok hátránya A kopulás/létigés/pred-fejes elemzések nem adnak számot arról, hogy (a) miért van az alany vagy az állítmány kötelezően fókuszban; (b) az alanyi fókusz miért nem feltétlenül kontrasztív (míg az állítmányi az); (c) ha az állítmányi DP-t szemantikailag tulajdonságnak tekintjük (mint Kádár (2006) vagy Mikkelsen (2004) Partee (1987)-ra hivatkozva), akkor miért nem semleges mondat általában a DP1 DP2 volt szórend: (30). Birtokos és felsőfokú jelzős DP-k lehetnek semlegesek: (31). (30) Karcsi a betörő volt. (31) a. Karcsi 10 évig a férjem volt, de már elváltunk. b. Karcsi a legjobb barátom volt az óvodában.

8 2.2. A fókuszprojekció szerkezeti helye É. Kiss (1998) az angol it-cleftre vonatkozó javaslata alapján: Kenesei (2007) ezt komolyan veszi a magyarra:

9 É. Kiss (2009) a magyarra: Hol is a FocP pontosan? É. Kiss (1998): az angolban CP fölött, a magyarban VP fölött. A Tense-hez, Mood-hoz, Mod-hoz való viszonyáról nincs expliciten szó, de a Tense fölött (lásd eddigiek). Kenesei (2007): a magyarban is két CP-t feltételez. Lehet a fókusz alatt és fölött is: o Negáció o Kvantifikációs határozók (Bende-Farkas 2009): (32) a. János TENISZBEN veri meg mindig Benőt. b. János mindig TENISZBEN veri meg Benőt. o Feltételes mód (33) JÁNOS ment volna ki elétek az állomásra. a. János az, aki kiment volna elétek az állomásra (ha tudjuk, hogy jöttök. Így senki nem ment ki.) Foc > Mood > Tense b. János lett volna az, aki kimegy/kiment elétek az állomásra (ha nem betegszik meg. Így Péter ment.) Mood > Tense > Foc Csak a fókusz fölött lehetnek: o Felszólító mód: (34) Ne / *Nem JÁNOST hívd meg! o Mondathatározók (35) JÁNOS jön el talán / szerintem / nyilvánvalóan. a. *János az, aki talán / szerintem / nyilvánvalóan eljön. b. Talán / Szerintem / Nyilvánvalóan János az, aki eljön. Csak a fókusz alatt lehet: minden, ami egy azonosítást nem tud módosítani...

10 Summa: Két CP kicsit sok, egy CP rögzített FocP TenseP sorrenddel kicsit kevés Egy lehetséges javaslat Szintaxis: (a) Egy CP (azaz egy mondat) van, de a Foc-fej bármilyen funkcionális projekciót szelektálhat, a FocP-nek nem kell a TenseP fölött lennie. (b) Az azonosító mondatokban a FocP egyből a DP-re épül. (c) A Foc-fejet nem lehet feljebb mozgatni (amit fel szoktunk tenni), ezért az időjel és az egyeztetések a Foc fejen jelennek meg ( affix hopping mint az angol ige esetén). (Vagyis van a magyarban I-to-Foc, de nincs Foc-to-I.) Szemantika: (d) Azonosítással való kizárás (36) [Foc] = λpλx [ α P α α=σα '. P α ' α=x] Előnyök Szintaxis: 1. A legegyszerűbb szerkezet a hókuszos. Nem kell plusz stipulációt tenni az infószerkkel kapcsolatban. IP I FocP DP1 János Foc volt Foc DP2 az igazgató. 2. A van szerepe ugyanaz, mint a predikatív mondatban, a nem-zéró morfémákat jeleníti meg. 3. A predikatív mondatokhoz hasonlóan az azonosítóban sincs PredP. Szemantika: 4. Egzisztenciális és maximalitási preszuppozíció. Maga a Foc-fej nem vezet be alternatíva-halmazt hókusz-olvasat. Az alternatívákat a fókuszhangsúly vezeti be. Ebben egységes az azonosító és az információs fókusz, illetve az angol és a magyar fókusz Problémák 1. A DP2 szemantikai típusa: DP2-t tulajdonság-típusúnak kell tartanunk típuseltolás: IDENT.

11 2. Redundancia: D és Foc funkcionális szinonímák: (37) [a] = λp [ Σα '. P α ' ] ha (38) IDENT( [a] (P)) = [Foc] (P) α P α α=σα '. P α ' 2.4. II. állítás: Maga a névelő a fókuszpartikula. (a) A fókuszprojekció lexikális projekciókra is épülhet; (b) a fókuszpartikula testes, ha AP-t vagy NP-t szelektál, zéró egyébként; (c) alternatíva-halmazt (kontrasztot) csak a TenseP fölötti fókusz vezet be. IP I FocP=DP 2 DP 1 Foc=D 2 János Foc=D 2 NP volt az igazgató. FocP DP 1 JÁNOS Foc volt Foc IP I FocP=DP 2 DP 1 Foc=D 2 Foc=D 2 NP az igazgató Előnyök 1. Nincs szükség típuseltolásra, nincs redundancia. 2. Érthetővé válik, hogy a névelő miért viselheti olykor az időjelet (ld. 1. rész). 3. Automatikusan következik a hókuszos azonosító mondat és a specifikáló mondat különbsége. Specifikáló mondatok: az alany kontrasztív fókuszban van és az állítmányi DP topikban. (39) a. János volt az igazgató. hókuszos azonosító b. JÁNOS volt az igazgató. b. Az igazgató JÁNOS volt. specifikáló

12 A specifikáló mondatokban az alany már egy TenseP feletti második fókuszban van, ezért kontrasztív. A nem-kontrasztív mondatban nem lehet topikalizálni az állítmányi DP-t, hiszen Foc -t alkot. 4. A kontrasztív topikos mondat: Az időjel a fölötte lévő Foc-fejbe megy, és így a kontrasztív fókuszált alany mögött marad. 5. Fókuszos predikatív vagy fókuszos azonosító mondat? FocP DP 1 JÁNOS Foc volt Foc I IP NP N igazgató. 3. DP, CP és FocP 3.1. Szabolcsi (1994) DP és CP párhuzama A névelők és a determinánsok különböznek: (40) a. az én minden barátom b. a tőled kapott valamennyi könyv A D és C mint szubordinátorok Szabolcsi (1994): Both the complementizer and the article are "subordinators" in the sense that they enable the clause or noun phrase to act as arguments a nem-argumentumoknak nincs szubordinátora: a mátrix mondatoknak általában nincs C-je, a vokatívnak nincs névelője: (41) A Péter jön. vs. *A Péter, gyere! Bhatt and Yoon (1992): a C-nek kétféle funkciója lehet: (i) szubordinátor, (ii) a mondattípus indikátora. A névelő két funkciója: (i) szubordinátor, (ii) kvantor. Nem mindig válik el élesen a két funkció, de a magyarban igen. Magyarban a hogy tényleg csak szubordinátor, előfordulhat kérdőszókkal és az e-vel együtt. Kérdőszó és e főmondatban is lehet, de hogy soha.

13 3.2. Minden DP FocP DP spec D x D a NP kutya A referenciális DP-k, vagyis azok a DP-k, melyek argumentumok, az adott szereplőről szóló azonosító állítások. Másképp: Az argumentum olyan DP, melynek specifikálójában egy változó van. Előny: 1. Megszűnik a referenciális vs. predikatív kontraszt. 2. A szubordinátorok azonosítják az argumentumot. Entitások (individuumok és események) esetén a D, propozíciók esetén a C a szubordinátor. 3. A fókuszos mondatokban ez az azonosítás a fő állítás. Irodalom Alberti G. and Medve A Generatív grammatikai gyakorlókönyv. [Exercise book for generative grammar] Janus/Books. I II. Budapest. Bende-Farkas Adverbs of quantification, it-clefts and Hungarian focus. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces (ed. É. Kiss, K.), Mouton de Gruyter, Berlin Bhatt, R., and Yoon, J On the composition of COMP and parameters of V2. In Proceedings of the Tenth WCCFL (R. Bates, ed.), pp CSLI. É. Kiss Structural Relations in Hungarian, a Free Word Order Language. Linguistic Inquiry 12/2: É. Kiss Identificational Focus versus Information Focus. Language 74, É. Kiss Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Mouton de Gruyter, Berlin Hetzron R Nonverbal sentences and degrees of definiteness in Hungarian. Language 46/4: Kádár E A kopula és a nominális mondat a magyarban. Ph. D. diss., Babes Bolyai University, Cluj-Napoca. Kálmán L Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. Tinta Kiadó, Budapest. Kenesei I Quantifiers, negation, and focus on the left periphery in Hungarian, Lingua 119 (2009), ( Mikkelsen, L Specifying who: on the dtructure, meaning and use of specificational copular clauses. PhD-dissertation Szabolcsi The Noun Phrase. In: Kiefer and É Kiss (eds.) The Syntactic Structure of Hungarian. Syntax and Semantics series. Academic Press. Varga L Az ellentéti hangsúly különleges helye. Magyar Nyelv 75:

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. november 19. Témaválasztás házi dolgozatra Ismétlés: rendhagyó igék A mondat belső szerkezete Az óra céljai: Emlékeztető

Részletesebben

Kutatási terv. Gazdik Anna június 22.

Kutatási terv. Gazdik Anna június 22. Kutatási terv Gazdik Anna 2011. június 22. 1. A kutatás célja A kutatásom célja a magyar mondat szerkezetének vizsgálata és modelljének kidolgozása a Lexikai-Funkcionális Grammatika (LFG) keretében. Az

Részletesebben

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter É. Kiss Katalin Érvek és ellenérvek a fókusz [+kimerítő] jegyével kapcsolatban 2006. július 1. Bevezetés Mind Bánréti Zoltán, mind Komlósy András fontos mondattani munkákban foglalkozik a magyar fókuszjelenségek

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HALM TAMÁS THE GRAMMAR OF FREE-CHOICE ITEMS IN HUNGARIAN A SZABAD VÁLASZTÁST KIFEJEZŐ ELEMEK NYELVTANA A MAGYARBAN TÉZISFÜZET

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Logika nyelvészeknek, 12. óra A típuselmélet alapjai. Lehetőség van a kvantorfogalom mellett a funktorfogalom általánosítására is.

Logika nyelvészeknek, 12. óra A típuselmélet alapjai. Lehetőség van a kvantorfogalom mellett a funktorfogalom általánosítására is. Logika nyelvészeknek, 12. óra A típuselmélet alapjai Lehetőség van a kvantorfogalom mellett a funktorfogalom általánosítására is. Az L 1 elsőrendű nyelvben csak bizonyos típusú funktoraink voltak: ami

Részletesebben

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1 Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1 1. Bevezetés Az ómagyar főnévi szerkezetek mondattanának vizsgálata

Részletesebben

Szintaxis: elemzések. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben november 6.

Szintaxis: elemzések. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben november 6. Szintaxis: elemzések Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 6. Bevezetés Múlt óra: mondatrészek Mai óra: Szintaktikai reprezentációs elméletek Ágrajzok Problémás jelenségek

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Peredy Márta. Aspektus és/vagy információs szerkezet a magyarban

Peredy Márta. Aspektus és/vagy információs szerkezet a magyarban Peredy Márta MTA Nyelvtudományi Intézet Aspektus és/vagy információs szerkezet a magyarban Kolozsvár, 2010. április 17. 1. Bevezetés 2. A magyar nyelvtörténet folyamán... 3. Az ige és az igekötő sorrendje

Részletesebben

AZ ATTRIBUTÍV KOMPARATÍV TÖRLÉSRŐL

AZ ATTRIBUTÍV KOMPARATÍV TÖRLÉSRŐL Julia Bacskai-Atkari Nyelvészdoktoranduszok 15. Országos MTA Nyelvtudományi Intézet Konferenciája (LingDok15) bajulia@nytud.hu Szeged, 2011. november 17 18. AZ ATTRIBUTÍV KOMPARATÍV TÖRLÉSRŐL 0. A probléma

Részletesebben

Adalékok az információs szerkezet és mondatszerkezet 1* összefüggéseinek kérdéséhez* 3

Adalékok az információs szerkezet és mondatszerkezet 1* összefüggéseinek kérdéséhez* 3 32 Gécseg Zsuzsanna Adalékok az információs szerkezet és mondatszerkezet 1* összefüggéseinek kérdéséhez* 3 1. Bevezetés. E tanulmány célja az olyan szerkezetek vizsgálata, amelyekben többnyire egy határozott

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A MAGYAR ÖSSZETETT KÖTŐSZÓK TÖRTÉNETÉHEZ

A MAGYAR ÖSSZETETT KÖTŐSZÓK TÖRTÉNETÉHEZ Julia Bacskai-Atkari 7. Félúton konferencia MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. október 6 7. bajulia@nytud.hu A MAGYAR ÖSSZETETT KÖTŐSZÓK TÖRTÉNETÉHEZ 0. A probléma négy fő mondatbevezető a mai magyarban:

Részletesebben

É. Kiss Katalin Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása

É. Kiss Katalin Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása É. Kiss Katalin Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása 1. Bevezetés Írásom a negatív általános névmások mondattani viselkedését vizsgálja generatív

Részletesebben

magyar morfoszintaxis lexikalista generatív keretben MTA doktori értekezés legfontosabb (al)fejezeteinek a megírása

magyar morfoszintaxis lexikalista generatív keretben MTA doktori értekezés legfontosabb (al)fejezeteinek a megírása LACZKÓ TIBOR MUNKATERVE a Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíjra benyújtott pályázathoz (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2013. szeptember 1. 2014. január 31.) Tudományterület: Szűkebb szakterület: A pályázat

Részletesebben

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szintaxis Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Végesből végtelen Hangok Szavak - véges sok - véges sok rekurzív szabályok (pl. beágyazás, mellérendelés)

Részletesebben

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata Nyelvelmélet és diakrónia Piliscsaba, 2010. november 16-17. 1. Bevezetés A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Nyelvelmélet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

A függő határozatlan főnévi csoportok szintaktikai viselkedéséről *

A függő határozatlan főnévi csoportok szintaktikai viselkedéséről * TÓTH GABRIELLA A függő határozatlan főnévi csoportok szintaktikai viselkedéséről * In this paper we will study the differences and similarities between anaphors and dependent indefinites in Hungarian and

Részletesebben

A KOMPARATÍV OPERÁTOR ESETE A MONDATBEVEZETŐVEL Szintaktikai változások a magyar hasonlító mellékmondatokban

A KOMPARATÍV OPERÁTOR ESETE A MONDATBEVEZETŐVEL Szintaktikai változások a magyar hasonlító mellékmondatokban Julia Bacskai-Atkari Nyelvelmélet és diakrónia MTA Nyelvtudományi Intézet Piliscsaba, 2010. november 16 17. bajulia@nytud.hu A KOMPARATÍV OPERÁTOR ESETE A MONDATBEVEZETŐVEL Szintaktikai változások a magyar

Részletesebben

Az ige utáni szabad szórend magyarázata É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet március

Az ige utáni szabad szórend magyarázata É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet március Az ige utáni szabad szórend magyarázata É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2006. március 1. Bevezetés E tanulmány arra tesz kisérletet, hogy egységes magyarázatot adjon a magyar nyelvben megfigyelhető

Részletesebben

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Coptic Noun Phrases. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 2012

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Coptic Noun Phrases. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 2012 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Coptic Noun Phrases. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 2012 SZAKDOLGOZATOK A kopt mondat elemzési lehetőségei. Szakdolgozat. Budapest,

Részletesebben

A határozott névelő Egedi Barbara

A határozott névelő Egedi Barbara A határozott névelő Egedi Barbara 1. Bevezetés A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektről Vállalkozásunk: folyamatosan készülő és bővülő ómagyar annotált adatbázis létrehozása, amelyben majd morfológia

Részletesebben

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma Ajánlott irodalom: K. Balogh Judit 1989. A mellérendelő szószerkezetek és határeseteik. In: Rácz Endre (szerk.) Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből.

Részletesebben

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Hogyan értelmezik az óvodáskorú gyerekek a számneves kifejezéseket tartalmazó mondatokat? Milyen értelmezésbeli

Részletesebben

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Szécsényi Tibor SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék Összefoglaló Ez a rövid írás a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban tanulmányt megjelentetni szándékozóknak

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben

KOPULA ÉS A NOMINÁLIS MONDATOK A MAGYARBAN ÍRTA KÁDÁR EDIT

KOPULA ÉS A NOMINÁLIS MONDATOK A MAGYARBAN ÍRTA KÁDÁR EDIT NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK 161. sz. A KOPULA ÉS A NOMINÁLIS MONDATOK A MAGYARBAN ÍRTA KÁDÁR EDIT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága támogatásával

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Formális nyelvek elmélete

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Formális nyelvek elmélete A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata Formális nyelvek elmélete Nyelv Nyelvnek tekintem a mondatok valamely (véges vagy végtelen) halmazát; minden egyes mondat véges hosszúságú, és elemek véges

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

VARGA DIÁNA A MAGYAR FELSZÓLÍTÓ MONDATOK SZERKEZETE

VARGA DIÁNA A MAGYAR FELSZÓLÍTÓ MONDATOK SZERKEZETE Doktori (PhD) értekezés tézisei VARGA DIÁNA A MAGYAR FELSZÓLÍTÓ MONDATOK SZERKEZETE Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezetője: Prof.

Részletesebben

Tibor Laczkó s list of publications (18.08.2010.)

Tibor Laczkó s list of publications (18.08.2010.) Tibor Laczkó s list of publications (18.08.2010.) 1. The Syntax of Hungarian oun Phrases A Lexical-Functional Approach. Metalinguistica 2. Frankfurt am Main: Peter Lang. 1995. (pp. 207) 2. Derived Nominals,

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 8. rész Miért vannak a névszói mellett

Részletesebben

ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN

ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN 1. Grammatikai kutatások Mondattan A szintaxis szimmetriajelenségeinek és ezek jelentıségének további vizsgálata. A határozók

Részletesebben

Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem

Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem OLSVAY CSABA 1. Bevezetés A természetes nyelvek tanulmányozása során előfordul, hogy olyan elemekre bukkanunk, amelyek szerepe

Részletesebben

A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. Pintér Lilla

A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. Pintér Lilla A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben Pintér Lilla Kutatási kérdések I. Különbözőképp értelmezzük-e az alábbi mondatokat? (1) Csak Micimackó látogatta meg Malackát. (2) MICIMACKÓ

Részletesebben

A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet

A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet MTA Nyelvtudományi Intézet MGTSz Nap 1. Bevezetés A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com a determináns rendszer és a birtokoltság

Részletesebben

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41.

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és ű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. (2003) Nyirkos Istvánt, hajdani kedves finn- és magyarnyelvészet-tanáromat

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Számítógépes nyelvészet

Számítógépes nyelvészet Számítógépes nyelvészet Babarczy Anna A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KEZDETEI Az intelligens gép Az embert régóta foglalkoztatja az intelligenciával rendelkező gép ötlete. Érdekes, és filozófiai szempontból

Részletesebben

Szemantika. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 7. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szemantika. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 7. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szemantika Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 7. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Mi (nem) a jelentés? 1. Szavak dolgok világa szavak megneveznek dolgokat /Platón: Kratülosz/ 2.

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

A nominális mondatok funkcionális szempontból

A nominális mondatok funkcionális szempontból A nominális mondatok funkcionális szempontból HEGEDŰS RITA 1. A megnevezésről; a létige funkciójáról A nominális mondat/nominális predikátum problémája a magyarban leíró nyelvészeti és MID [magyar mint

Részletesebben

Osztályozószók és melléknevek az NP-ellipszisben

Osztályozószók és melléknevek az NP-ellipszisben Osztályozószók és melléknevek az NP-ellipszisben Dékány Éva UIT CASTL, eva.dekany@uit.no 20 éves az Elméleti Nyelvészet Szak 2010 November 25-27. 1. Osztályozószók és melléknevek a magyar DP-ben 1.1. Osztályozószók

Részletesebben

A kétféle igemódosítóról

A kétféle igemódosítóról KIEFER FERENC A kétféle igemódosítóról Preverbs in Hungarian have two important properties which distinguish them from other elements in the sentence: (i) they occupy the position immediately preceding

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Petőfi S. János Benkes Zsuzsa A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Analitikus szövegmegközelítésről akkor beszélünk, amikor az elemzést nem készítik elő

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1 Egedi Barbara Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1 1. Bevezetés Az ómagyar főnévi szerkezetek

Részletesebben

A felszólító mondatok szerkezete*

A felszólító mondatok szerkezete* 60 Varga Diána TOMPA JÓZSEF 1954. Simonyi mint tankönyvíró. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 5: 521 40. TOMPA JÓZSEF 1957. A névszói kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe.

Részletesebben

A szabad vonatkoztatás empirikus vizsgálata (A van, aki-szerkezet)

A szabad vonatkoztatás empirikus vizsgálata (A van, aki-szerkezet) B. Fejes Katalin: A szabad vonatkoztatás empirikus vizsgálata 243 A szabad vonatkoztatás empirikus vizsgálata (A van, aki-szerkezet) 1. A vonatkozó mellékmondatok szabad típusához egy versértelmezés kapcsán,

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig)

Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig) Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig) EDDIGI BEOSZTÁSOK 2001- habilitált egyetemi docens (DE, Angol Nyelvészeti Tanszék)

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar 2015 2016-os tanév III. év, II. félév I. Általános információk A tantárgy neve: Szintaxis II. Kódja: LLM6124 (MA), LLM6224 (MB), LLM6024 (MM) Kreditszáma:

Részletesebben

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK Elõtanulmányok a mentális szótár szerkezetérõl Szerkesztette KIEFER FERENC TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Hunyadi László (Nyelvészet) 2014

Hunyadi László (Nyelvészet) 2014 Hunyadi László (Nyelvészet) 2014 1. László Hunyadi, István Szekrényes, László Czap, István Sziklai Seeing the sounds? ARGUMENTUM 10: pp. 235-338. (2014) 2013 2. Hunyadi László Possible communicative cues

Részletesebben

A Crosslinguistic Approach OTDK Szeged, 16 18 April 2009

A Crosslinguistic Approach OTDK Szeged, 16 18 April 2009 On the Nature of Comparative Subclauses: Julia Bacskai-Atkari A Crosslinguistic Approach OTDK Szeged, 16 18 April 2009 0. Bevezetés 1. A hasonlító szerkezetek alárendelésként A komparatív QP szerkezete

Részletesebben

AZ IGEI PARTIKULÁK ÉS AZ ASPEKTUS PAP DÁNIEL

AZ IGEI PARTIKULÁK ÉS AZ ASPEKTUS PAP DÁNIEL AZ IGEI PARTIKULÁK ÉS AZ ASPEKTUS PAP DÁNIEL 1. Bevezetés Ebben a dolgozatban az angol, a német és a magyar igei partikulák pozícióját és funkcióját vizsgálom, különös tekintettel a partikulának a mondat

Részletesebben

A magyar diskurzusfunkciók a Lexikai-Funkcionális Grammatikában.

A magyar diskurzusfunkciók a Lexikai-Funkcionális Grammatikában. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Elméleti nyelvészet szak A magyar diskurzusfunkciók a Lexikai-Funkcionális Grammatikában. A diskurzus, az információs szerkezet és a szintaxis összefüggéseiről

Részletesebben

A nyelvész Brassai élő öröksége

A nyelvész Brassai élő öröksége 2 A nyelvész Brassai élő öröksége Az 1997. május 22 23-i emlékülés előadásai Péntek János szerkesztésében rdélyi Tudományos Füzetek 256 Az rdélyi úzeum-gyesület kiadása Kolozsvár, 2005 egjelent az Arany

Részletesebben

Logika nyelvészeknek, 11. óra A kvantifikáció kezelése a klasszikus és az általánosított kvantifikációelméletben

Logika nyelvészeknek, 11. óra A kvantifikáció kezelése a klasszikus és az általánosított kvantifikációelméletben Logika nyelvészeknek, 11. óra A kvantifikáció kezelése a klasszikus és az általánosított kvantifikációelméletben I. A kvantifikáció a klasszikus Frege-féle kvantifikációelméletben A kvantifikáció klasszikus

Részletesebben

FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN

FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN A doktori értekezés tézisei írta Kiss Margit Budapest 2005 I. Az értekezés témája, célja A vonzatosság kérdése régóta foglalkoztatja a nyelvtudományt. Már az 1800-as évek

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

KENESEI ISTVÁN. A főnévi módosító és az i-módosító: két új kategória bemutatása

KENESEI ISTVÁN. A főnévi módosító és az i-módosító: két új kategória bemutatása KENESEI ISTVÁN A főnévi módosító és az i-módosító: két új kategória bemutatása This paper is concerned with the derivational affix -i, which is shown to represent a subclass of a new category in Hungarian

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 7. Szemantika. Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék

Bevezetés a nyelvtudományba. 7. Szemantika. Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Bevezetés a nyelvtudományba 7. Szemantika Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szemantika Jelentéstan minden nyelvi kategóriára kiterjed a nyelv mint jelrendszer megjeleníti a világot: a jeltárgyat

Részletesebben

Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei

Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei Egy 40 éve létező, 38 évvel ezelőtt publikált és nagyon kedvező fogadtatásban részesített, de azóta csupán általam hasznosított nyelvészeti

Részletesebben

Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Érzékenyek-e a magyar anyanyelvű gyerekek a fókuszált és nem fókuszált számneves kifejezések jelentésbeli különbségére?

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Kenesei István Kettős fókusz és kettős tagadás a magyarban [Megjelenik: Magyar Nyelv, 101/2, 2005]

Kenesei István Kettős fókusz és kettős tagadás a magyarban [Megjelenik: Magyar Nyelv, 101/2, 2005] Kenesei István Kettős fókusz és kettős tagadás a magyarban [Megjelenik: Magyar Nyelv, 101/2, 2005] 1. Bevezetés A magyar nyelvben a mai nyelvtani irodalomban fókusznak nevezett főhangsúlyos összetevő,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Az ami x-et illeti szerkezetek tulajdonságairól

Az ami x-et illeti szerkezetek tulajdonságairól Bodányi Ákos: Ami az x-et illeti szerkezetek tulajdonságairól 339 Siptár Péter 2008. Híd-típusú meglepetések. Előadás. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2008. szeptember 9. Szabó Sándor 1912. A vegyeshangúság.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Káldi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Neurolingvisztikai Kutatócsoportja.

Káldi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Neurolingvisztikai Kutatócsoportja. TUDOMÁNYOS KUTATÓI PÁYÁZAT Káldi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Neurolingvisztikai Kutatócsoportja Kutatási terv 1. A kutatás célja és tárgya Kutatásom célja,

Részletesebben

Viszket Anita. Argumentumstruktúra és lexikon

Viszket Anita. Argumentumstruktúra és lexikon DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Viszket Anita Argumentumstruktúra és lexikon A puszta NP grammatikai sajátosságai a magyarban és ezek következményei a predikátumok lexikonbeli argumentumstruktúrájára. ELTE

Részletesebben

A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel. Szintaktikai változások a magyar hasonlító mellékmondatokban

A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel. Szintaktikai változások a magyar hasonlító mellékmondatokban A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel. Szintaktikai változások a magyar hasonlító mellékmondatokban Bacskai-Atkari, Julia Bevezetés 1 A jelen tanulmány célja a magyar hasonlító mellékmondatok

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

IDŐTERV. Ösvények: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány MK-1 Nyelvmentori ismeretkör

IDŐTERV. Ösvények: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány MK-1 Nyelvmentori ismeretkör MAKSANB1 - Időterv MAKSANB1 - Nyelv és kultúra specializáció IDŐTERV Ösvények: MK-1 Nyelvmentori ismeretkör 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 16 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB01

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

PH.D. THESIS Coptic Noun Phrases. Eötvös Loránd University, Faculty of Humantities. Budapest, 2012 (defended on 18 December 2012, summa cum laude)

PH.D. THESIS Coptic Noun Phrases. Eötvös Loránd University, Faculty of Humantities. Budapest, 2012 (defended on 18 December 2012, summa cum laude) LIST OF PUBLICATIONS PH.D. THESIS Coptic Noun Phrases. Eötvös Loránd University, Faculty of Humantities. Budapest, 2012 (defended on 18 December 2012, summa cum laude) M.A. THESES A kopt mondat elemzési

Részletesebben

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@pmmk.pte.hu Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber BMA-HEBD-111, P/TÖ/HB-1, BBV-101.51, BMVD-101.78 Biró Tamás 2015. március 10.: Morfológia, kísérletes nyelvészet Egy kutatási projekt (és

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. szeptember 30. Melléknevek, névmások, elöljárók: az elsőéves tananyag ismétlése Témaválasztás házi dolgozatra Az óra

Részletesebben

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint MAZSOLA ESZKÖZ A MAGYAR IGÉK BŐVÍTMÉNYSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA Sass Bálint joker@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE ITK, MMT Doktori Iskola, Nyelvtechnológia Doktori

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

Bevezetés. Ez a szöveg tantervi részlet Nagy-Britanniából, ahol 1990-től a média kötelezően oktatott műveltségi területté

Bevezetés. Ez a szöveg tantervi részlet Nagy-Britanniából, ahol 1990-től a média kötelezően oktatott műveltségi területté Bevezetés A 7 11 évesek legyenek képesek különböző tárgyakat, embereket, eseményeket különböző nézőpontból bemutatni a média variációs lehetőségeinek kihasználásával. Ez a szöveg tantervi részlet Nagy-Britanniából,

Részletesebben

a Szeged FC Treebankben

a Szeged FC Treebankben Szeged, 2014. január 16 17. 67 Többszintű szintaktikai reprezentáció kialakítása a Szeged FC Treebankben Simkó Katalin Ilona 1, Vincze Veronika 2, Farkas Richárd 1 1 Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai

Részletesebben

Hegedűs Rita Kötő- és módósítóelemek grammatikája és szemantikája

Hegedűs Rita Kötő- és módósítóelemek grammatikája és szemantikája Hegedűs Rita Kötő- és módósítóelemek grammatikája és szemantikája Meglehetősen elméletinek és száraznak Ígérkező fejtegetésemet egy élvezetes és rendkívül találó Kosztolányi novellarészlettel kezdem: "Meglátogatott

Részletesebben