NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN"

Átírás

1 NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MAGYAR NYELVÉSZET DOKTORI PROGRAM

2 Az előadás célja Mindazoknak a taxonómiai, teoretikus és oktatásmódszertani problémáknak a feltárása, amelyek az idegen ajkúaknak szánt összefoglaló magyar nyelvtanokban nyelvünk bár- és akár- elemeinek demonstrálása kapcsán jelentkeznek: 1. nem maradéktalanul helytálló taxonómiai megoldások 2. a szintaktikai és szemantikai sajátságokról adott információ hiányos, illetve olyan részleteket tartalmaz, amelyeknek ellentmondani látszanak a tényleges nyelvi adatok 3. a bár- és az akár- demonstrálásának módja helyenként téves következtetéseknek enged teret.

3 A magyar összefoglaló nyelvtanok vonatkozó kezelési megoldásai A bár- és az akár- elemekkel alkotott névmások általános névmási kategória, azon belül a megengedő mellékértelmű névmások (vö. Velcsov 1968; Kugler Laczkó 2000; Kádár 2007: ) Kivéve: Kenesei István taxonómiai megoldása (2000) önálló megengedő névmási kategória A bár- és az akár- elemek közötti esetleges szintaktikai és szemantikai eltérésről csupán Hadrovics (1992) Magyar történeti jelentéstana tesz említést (vö. Hunyadi 1984; Laczkó 2005, 2006; Abrusán 2007)

4 A magyar nyelv idegen ajkú tanulóinak szánt összefoglaló nyelvtanok a vizsgálat anyaga és tárgya Anyag: három, angol nyelven íródott magyar nyelvtan (Törkenczy 2002; Korchmáros 2006; Rounds 2009) egy, angol és magyar nyelvű magyarázatokat egyaránt tartalmazó munka (Szita Görbe 2009) egy német nyelvű grammatika (Keszler Lengyel 2008) Tárgy: - Taxonómiai megoldások - A bár- és az akár- elemeknek tulajdonított szintaktikai és szemantikai sajátságok

5 A grammatikák vonatkozó rendszerezési megoldásai I. jelentős változatosság a mai magyar nyelvtanokhoz képest

6 A grammatikák vonatkozó rendszerezési megoldásai II. Szita és Görbe (2009: 220): a vala-, a bár-, az akár- és a mind-/minden- egyetlen gyűjtő cím alá kerülnek: Határozatlan és általános névmások (Indefinite and general pronouns)

7 A grammatikák vonatkozó rendszerezési megoldásai III.

8 A bár- és az akár- elemek szintaktikai és szemantikai sajátságaira vonatkozó információ csekély mennyiségű a lehetséges névmási előfordulások listázása (vö. Törkenczy 2002; Keszler Lengyel 2008; Szita Görbe 2009) + idegen nyelvű jelentések megadása(vö. Törkenczy 2002; Keszler Lengyel 2008) definíció (Korchmáros 2006; Szita Görbe 2009): a szabad, korlátozások nélküli választás lehetősége Az esetleges eltérésről csupán Rounds (2009) tesz említést: akár- (just) any, no matter (who, what, etc.); bár- any (1) a. Akárki jöhet a konferenciára. b. Bárki jöhet a konferenciára. Anyone may come to the conference.

9 A bemutatott megoldások problémáinak a feltárása

10 Taxonómiai kérdések I. A bár- és az akár- mint önálló kategória Érvek: A szabad választás lehetőségét kifejező elemek nem állhatnak sem epizodikus (2a), sem univerzális (2b), csupán egzisztenciális (2c) mondatokban (vö. Abrusán 2007: 11): (2) a. *Akárki/bárki eljött. b. *Akárkinek/bárkinek muszáj futnia. c. Akárki/bárki eljöhet. a megkötések az általános és a határozatlan névmásokra nem igazak: (3) a. Mindenki eljött. (4) a. Valaki eljött. b. Mindenkinek muszáj futnia. b. Valakinek muszáj futnia. c. Mindenki eljöhet. c. Valaki eljöhet.

11 Taxonómiai kérdések II. A bár- és az akár- előtagú névmások: alloperátor, partitív érték, határozatlan: minden egyes X elemre igaz lehet (vö. Laczkó 2005: 86), pl. (5) Bárki meg tudja oldani a feladatot. A határozatlan névmások: etaoperátor: meghatározatlan, hogy melyik X elemre érvényes (vö. Laczkó 2005: 87), pl. (6) Valaki elvitte innen a széket. De: korpuszvizsgálat: A bár- és az akár- előtagú névmások gyakori egzisztenciális jelentése etaoperátor, pl. (7) Keresett (engem) bárki az elmúlt héten?

12 Módszertani kérdés A megoldás a bár- és az akár- produktivitását sugallja a többi itt szereplő névmásalkotóval szemben megenged: *bárhány kizár: pl. mindenhol, sehol, mindenképp(en) és a semmiképp(en) További probléma: Törkenczy korántsem a leggyakrabban használt általános és tagadó névmásokat sorolja fel az osztályozásában

13 Szemantikai sajátságok I. Korpuszvizsgálat (Magyar Nemzeti Szövegtár): a bárki vagy az akárki első előfordulását szemantikai vizsgálatnak vetettem alá. Jelentések: 1) egzisztenciális olvasatú: egy(etlen) személy ~ valaki (vö. Kiefer 2007: 73) 2) megengedő jelentés: a mondat értelme szerint fennállt a lehetősége annak, hogy a mondatban tett állítás a mondat jelentése szerint a halmaz minden elemére igaz legyen (vö. Laczkó 2005: 86) 3) a vizsgált nyelvi elem tagadott igével együtt a bizonyos szempontból kiemelkedő, különleges személy jelentést hordozta

14 Szemantikai sajátságok II. (8) a. Megjegyzem: aligha van akárki, aki nálam jobban szeretné, hogy a Fradi ismét szupercsapat legyen. (Nyelvváltozat: magyarországi, Alkorpusz: sajtó, Dátum: 2000/09/16, Típus: újságcikk, Szerző: Lindner András - Horváth Zoltán, Cím: Portré, Forrás: Heti Világgazdaság) b. Az egészségügyi intézményekbe ezért ki-be sétálhat akárki. (Nyelvváltozat: magyarországi, Alkorpusz: sajtó, Dátum: 2001/01/20, Típus: újságcikk, Drogos a családban, Forrás: Népszabadság) Rovat: Hétvége, Cím: c. Ezúttal János Károly király volt a vendég, és kísérője sem volt akárki: West vendége Barcelonában a cseh Katerina Stocesová, egy feltűnően szőke, gyönyörű lány, aki tavaly megnyerte a Queen of the World elnevezésű világszépségversenyt. (Nyelvváltozat: magyarországi, Alkorpusz: sajtó, Dátum: 1999/05/31, Típus: újságcikk, Rovat: sport, Szerző: Boda Ildikó/Barcelona, Cím: Häkkinen: akárcsak tavaly, Forrás: Magyar Hírlap) (9) a. A hír hallatán hitetlenkedve rázzuk a fejünket, hiszen nem egészen egy éve még aligha fogadott volna bárki arra, hogy a jugoszláv exállamfőt egyszer utoléri az igazságszolgáltatás ( ) (Nyelvváltozat: magyarországi, Alkorpusz: sajtó, Dátum: 2001/06/30, Típus: újságcikk, Rovat: vélemény, Cím: Méregfog, Forrás: Népszava) b. ( ) a Javaslat szerint csupán az tartozik a technika állásához, ami írásbeli közlés vagy belföldi gyakorlatbavétel révén vált bárki számára hozzáférhetővé. (Nyelvváltozat: magyarországi, Alkorpusz: hivatalos, Típus: honlap, Cím: évi XVIII. törvény a használati minták oltalmáról, Forrás: Magyar Szabadalmi Hivatal) c. [A bárki kifejezésre ebben a jelentésben nem találtam példát a vizsgált nyelvi adatok között.]

15 Szemantikai sajátságok III. A bárki és az akárki közel azonos gyakorisággal hordoz megengedő és egzisztenciális jelentést:

16 A bár- és az akár- közötti eltérés I. A szintaktikai különbségek: (10) a. *Bárhány ember eljöhet a megnyitóra. b. Akárhány ember eljöhet a megnyitóra. (11) a. *Nem bárki tudhatja erre a választ. b. Nem akárki tudhatja erre a választ. A szemantikai eltérés:

17 A bár- és az akár- közötti eltérés II.

18 A bár- és az akár- közötti eltérés III. A nem semmi (vö. Gecső 2002: ) és a nem akármi konstrukciók szintaktikai és szemantikai párhuzama: (12) Nem semmi, amire a lopakodó képes. Azaz: az már valami, igazán különleges dolog, amire a lopakodó képes. (13) Nem akármi, amire a lopakodó képes. Azaz: az már valami, igazán (13) Nem akármi, amire a lopakodó képes. Azaz: az már valami, igazán különleges dolog, amire a lopakodó képes.

19 Összegzés 1) 2) 3) 4) A bár- és az akár- elemekkel alkotott névmásoknak az általános és a határozatlan névmásoktól önálló kategóriaként való elkülönítése mind szemantikai, mind szintaktikai szempontból indokoltnak tartható A nyelvtanokban bemutatott szemantikai sajátságok nem tükrözik a tényleges nyelvi valóságot, hiszen a megengedő értelem mellett nem hívják fel a figyelmet a bárki és az akárki elemek gyakorta megmutatkozó egzisztenciális jelentésére A grammatikáknak nem volna szabad említés nélkül hagyniuk a bár-ral és az akár-ral alkotott kifejezések között mutatkozó szintaktikai és szemantikai különbségeket Nem helytálló a bár- és az akár- elemek produktivitását sugallni a mind-/minden-, valamint a se-/sem-/sen- elemekkel szemben

20 IRODALOM Abrusán Márta 2007: Even and Free Choice Any in Hungarian. [http://parles.upf.edu/glif/pub/sub11/individual/abrusan.pdf Gecső Tamás 2002: Kvantorok, fókuszpozíció és kontrasztív topik a mai magyar nyelvben. Magyar Nyelv, XCVI. (2000/2): [http://www.c3.hu/~magyarnyelv/00-2/gecso.htm án töltöttem le] Hadrovics László 1992: Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat. Budapest, Akadémiai. Hunyadi László 1984: The expression of logical scope in Hungarian. On its syntax and semantics. [http://gagl.eldoc.ub.rug.nl/files/root/ /02/gagl pdf én töltöttem le] Kádár Edit 2007: Alaktan és szófajtan. Kolozsvár, Egyetemi Műhely. Kenesei István 2000: Szavak, szófajok, toldalékok, in Kiefer Ferenc szerk: Strukturális magyar nyelvtan 3., Morfológia Keszler Borbála Lengyel Klára 2008: Ungarische Grammatik. Hamburg, Helmut Buske Verlag. Kiefer Ferenc 2007: Jelentéselmélet. 2. Kiadás. Budapest, Corvina. Korchmáros, Valéria M. 2006: Lépésenként magyarul. Hungarian Grammar not only for Hungarians. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Központ. Kugler Nóra Laczkó Krisztina 2000: A névmások, in Keszler Borbála szerk.: Magyar grammatika. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Laczkó Krisztina 2005: A névmási rendszer funkcionális keretben II. Magyar Nyelvőr [http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1291/ pdf én töltöttem le] Laczkó Krisztina 2006: A magyar névmási rendszer nyelvtan és funkció. Budapest, Martin Opitz. MNSZ = Magyar Nemzeti Szövegtár [http://corpus.nytud.hu/mnsz/] Rounds, Carol 2009: Hungarian: An Essetial Grammar. Abingdon, Oxon. Szita Szilvia Görbe Tamás 2009: Gyakorló magyar nyelvtan. A Practical Hungarian Grammar. Budapest, Akadémiai. Törkenczy Miklós 2002: Practical Hungarian Grammar. Budapest, Corvina. Velcsov Mártonné 1968: Szófajok, in Rácz Endre szerk.: A mai magyar nyelv. Budapest, Tankönyvkiadó

21 Köszönöm a figyelmet!

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben *

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * Veszelszki Ágnes: Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben 235 Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * 1. Bevezetı gondolatok Dolgozatomban

Részletesebben

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY RÁKOSI GYÖRGY 1. Bevezetés * A modern nyelvtudomány egyik leggyakrabban kutatott területének számít a főnévi csoportok koreferenciaviszonyainak vizsgálata. Az alábbi mondatpár egy, a korerefencia nyelvtani

Részletesebben

Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem

Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem OLSVAY CSABA 1. Bevezetés A természetes nyelvek tanulmányozása során előfordul, hogy olyan elemekre bukkanunk, amelyek szerepe

Részletesebben

Hozzászólás hét magyar ige problémájához

Hozzászólás hét magyar ige problémájához RADEK PATLOKA egyetemi hallgató Károly Egyetem Filozófiai Fakultása Közép-európai Tanulmányok Szakcsoport Prága Hozzászólás hét magyar ige problémájához A magyar nyelvet mint idegen nyelvet tanulom és

Részletesebben

Ami mely, ami amely és ami ami

Ami mely, ami amely és ami ami Ami mely, ami amely és ami ami Olvasói, szerkesztői tapasztalatok az írásban leggyakrabban használt vonatkozó névmásokról Alábbi dolgozatomban az ami, amely, mely vonatkozó névmások használatának típushibáival

Részletesebben

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 Schirm Anita Szegedi Tudományegyetem A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 1. Bevezetés Tanulmányomban a retorikai kérdésekben megjelenő diskurzusjelölők jellegzetességeit és funkcióit mutatom be.

Részletesebben

A heterogén többes szám

A heterogén többes szám 464 Szolcsányi Ákos SUMMARY Batár, Levente Offence as a speech act This paper introduces offence as a new kind of speech act. We can consider it to be the opposite of compliment. The author suggests that

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

Hány eset van a magyarban?*

Hány eset van a magyarban?* C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? 281 Hány eset van a magyarban?* Egy XVII. századi kritériumrendszer 1. B e v e z e t é s. A magyar nyelv leírásának egyik legvitatottabb fejezete a névragozási

Részletesebben

Hány esetük van a magyar fneveknek?

Hány esetük van a magyar fneveknek? 308 Pete István Hány esetük van a magyar fneveknek? Az utóbbi ötven év munkái alapján erre a kérdésre különbözképpen válaszolhatunk. Benk Loránd és Kálmán Béla középiskolai nyelvtana (1953: 104, 109 14)

Részletesebben

Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében

Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében Zs. Sejtes Györgyi SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged sejtes@hung.u-szeged.hu Problémafelvetés A hazai OKM

Részletesebben

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin 1. Bevezetés 1 E tanulmányban a címben idézett, eltérı földrajzi megoszlású, nyelvjárási változatoknak

Részletesebben

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 SCHIRM ANITA Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 1. Bevezetés: előzmények és a dolgozat tartalmi kérdései A diskurzusjelölők újabban a nyelvészeti kutatások

Részletesebben

A -ban/-ben és az -n ~ -on/-en/-ön jelentésrendszere

A -ban/-ben és az -n ~ -on/-en/-ön jelentésrendszere 432 Kothencz Gabriella active and one passive: 1. one that lives (intransitive), 2. one that makes sy live (transitive), and 3. one that is lived (passive). A fourth meaning, one that subsists/feeds on

Részletesebben

Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1

Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1 Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1 KONTRA MIKLÓS Angelusz Róbert (1939 1) emlékének Ebben a cikkben folyamatban levő kutatásaimból adok egy mustrát, olyan kutatásokról

Részletesebben

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Nagy C. Katalin MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Összefoglaló Jelen írás a történeti pragmatika, ezen belül a grammatikalizációs

Részletesebben

Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon

Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon 432 Pethő Gergely Verécze Viktória Fehér Krisztina Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon 1. Az írásgyakorlat és a helyesírási szabályok által meghatározott

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja*

Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja* MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 129 140. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja* RESZEGI KATALIN 1. Írásom tárgyának kijelölésében

Részletesebben

Hozzászólás az új akadémiai helyesírási szabályzat tervezetének a tulajdonnevek írásával kapcsolatos szabálypontjaihoz *

Hozzászólás az új akadémiai helyesírási szabályzat tervezetének a tulajdonnevek írásával kapcsolatos szabálypontjaihoz * Farkas Tamás: Hozzászólás az új akadémiai helyesírási szabályzat tervezetének... 407 zésekor az egyszerő, világos megfogalmazásra kellene törekedni, és ugyancsak lényeges szempont a taníthatóság. Zimányi

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Doktori disszertáció tézisei Mátis Bernadett Sportnyelvünk változásai a 21. század

Részletesebben

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása *

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Világosság 2005/12. Ismeretség és fogalom Forrai Gábor A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Tanulmányomban három célom van. Egy: elmagyarázni, hogy a fogalmi szerep szemantika miért

Részletesebben

KONTRA MIKLÓS. Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1

KONTRA MIKLÓS. Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1 KONTRA MIKLÓS Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1 Angelusz Róbert (1939 21) emlékének This paper is an interim report on the author s studies of ongoing changes in

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Andrássy György* 1. Bevezetés Az állam és a magyar nyelv közötti kapcsolat kérdése nem ugyanúgy merül föl Magyarországon,

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban

A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban Hegedűs Attila Habilitációs dolgozat tézisei 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egy kutatás során arra tettem kísérletet, hogy a magyar nyelvjárásokban meglevő

Részletesebben

NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY. 0. Bevezetés. 1. Tartalmi szempontok

NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY. 0. Bevezetés. 1. Tartalmi szempontok Kornai András Kálmán László NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY 0. Bevezetés E cikk megírásának közvetlen előzménye az, hogy egy korábbi cikkünket (Kálmán és Kornai, 1985) Tolcsvay Nagy Gábor (1989) mint

Részletesebben