Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem"

Átírás

1 Szintaxis Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1

2 Végesből végtelen Hangok Szavak - véges sok - véges sok rekurzív szabályok (pl. beágyazás, mellérendelés) Mondatok - végtelen sok 2

3 Kétértelműség Lexikai kétértelműség Az ár magas Szerkezeti kétértelműség A jelentés összerakása két módón lehetséges Alacsony nők és fériak léptek be az ajtón. (Alacsony nők) és (férfiak) (Alacsony (nők és férfiak)) 3

4 Nyelvi mondatok szóláncok 4

5 Beágyazott mondatok függőségi viszonyban Ha vagy fagylaltot eszik a lány, vagy cukrot eszik a lány, akkor a fiú forró virslit eszik. Vagy az van, hogy ha fagylaltot eszik a lány, akkor a fiú fagylaltot eszik, vagy ha a lány fagylaltot eszik, akkor a fiú cukrot eszik. 5

6 Nyelvi mondatok szóláncok 6

7 Függőségi viszonyok Daddy, what did you bring that book which I don t want to be read to out of up for? Daddy, for what did you bring up that book out of which I don t want to be read to? 7

8 Függőségi viszonyok mondatokon belül How Ann Salisbury can claim that Pam Dawber s anger at not receiving her fair share of acclaim for Mork and Mindy s success derives from a fragile ego escapes me. (Hogy Ann Salisbury hogyan állíthatja, hogy az, hogy Pam Dawber dühe amiatt, hogy nem kapta meg a neki járó éljenzést a Mork és Mindy sikeréért, egyenesen törékeny egojából származik, teljesen érthetetlen számomra.) 8

9 Összetevős szerkezet (frázisszerkezet) 9

10 Hierarchikus mondatszerkezet Dani [szerzett [[egy könyvet] a piacról]] Dani [[szerzett [egy könyvet]] a piacról] Összetevős szerkezet ágrajzzal S S Dani Dani szerzett szerzett egy könyvet a piacról egy könyvet a piacról 10

11 Mondattani összetevők: szócsoportok/frázisok Főnévi csoport NP Igei csoport VP Melléknévi csoport AdjP Határozói csoport AdvP Mari Marit láttam egyszerű egyszerűen egy könyv a legjobb barátom fületlen afrikai elefánt szinte mozdulatlanságba dermedt csigák elaludtak a barátomtól egy ötletet kaptam egy lányra vártak nagyon kedves a delfineknél is okosabb elképesztően nagyvonalú nagyon kedvesen a delfineknél is okosabban elképesztően nagyvonalúan 11

12 Összetevős szerkezet 12

13 Topik és komment Kommunikatív szerep - mondat felépítése (1) a. A vállalkozó ellen az ügyészség vizsgálatot kezdeményezett. b. Az ügyészség a vállalkozó ellen vizsgálatot kezdeményezett. c. A vállalkozó ellen vizsgálatot kezdeményezett az ügyészség. d. Az ügyészség vizsgálatot kezdeményezett a vállalkozó ellen. e. Vizsgálatot kezdeményezett az ügyészség a vállalkozó ellen. Prozódia és a kommunikatív mondattagolás (2) a. (- Kié az a koszos csuka?) - Az a koszos csuka az enyém. b. (- Melyik a te cipőd?) - Az a koszos csuka az enyém. 13

14 Nyelvtani alany logikai alany tematikus szerep Grammatikai funkció Kommunikatív funkció (téma, topik) Alany Tárgy - azonos jelentésben: (1) a. Gábort érdeklik a kocsik. b. Gábor érdeklődik a kocsik iránt. Gábor = experiens Ágens Alany, DE alany ágens alany experiens experiens alany, stb. alanyeset alany pl. Elromlott Péter biciklije Alany alanyeset pl. Nem kell az ebédnek délre elkészülnie. 14

15 Összefoglalás Logikai alany: alany tárgy részeshatározó stb. Grammatikai szerep és kommunikatív funkció TELJESEN független egymástól A tematikus szerep (ágens, pátiens, experiens, lokativus, stb.) jelentésbeli tulajdonság, a grammatikai szerep viszont NEM az. (1) (2) Azt a kövér macskát elütötte egy autó. Mit állítok? Miről állítom? macskáról topik, de nem alany SZANDRA vitte el a gyerekeket at oviba. Mit állítok? Hogy Szandra volt az illető, nem valaki más. 15

16 A magyar egyszerű mondat szerkezete 16

17 Szabad szórend? (1) Palit minden lány csak vacsorára hívta meg. (2) *Palit csak vacsorára minden lány hívta meg/meghívta (3) *Csak vacsorára Palit minden lány hívta meg/meghívta. (4) *Csak vacsorára minden lány Palit hívta meg/meghívta. (5) *Minden lány Palit csak vacsorára hívta meg. (6) *Minden lány csak vacsorára Palit hívta meg/meghívta. Topik Kvantor Fókusz 17

18 Szabad szórend? Topik fókusz ige igekötő Topik igekötő ige Fókusz, tagadás, felszólítás, kiegészítendő kérdés: igekötő ige szórend Befejezett vs. folyamatos aspektus: Felment a lépcsőn. vs. Ment fel a lépcsőn, amikor 18

19 Kontrasztív topik A mondat logikai alanya (= topik) Bevezet egy implikációt: egy másik entitásra a komment tulajdonság egy alternatívája teljesül (1) (2) (3) (4) a. [ KT Mindenki] [ nem jött el ]. b. [ KT Két gyerek] [ nem jött el ]. a. [ KT A sátorban] (, ott) [ [ F Péter] aludt. a. [ KT Sokan] [ nem jöttek el b. [ KT de néhányan/egy kevesen/legalább ketten/öten] [ eljöttek. a. *[ KT Mindenki] [ eljött ]. 19

20 Frázisok mozgathatósága a birtokos szerkezetben (1) a. Elveszett [ Marinak a piros bojtos sapkája ] b. Marinak elveszett [ _ a piros bojtos sapkája ] c. Marinak, azt hiszem, elveszett [ _a piros bojtos sapkája ] d. [ Kinek a sapkája ] veszett el? e. Kinek veszett el [ _ a sapkája ]? (2) a. Elveszett [Mari piros sapkája ] b. * Mari elveszett [ piros sapkája ] (3) *Mari (az) a piros bojtos sapkája 20

21 Nyelvtani helyesség és helytelenség Névutós kifejezések (1) a. János a cél mellé lőtt. b. János mellé lőtt a célnak. (2) a. János Mari mellett állt. b. János mellette állt Marinak. (3) a. János (el) futott Mari mellől. b. *János mellőle futott Marinak. Melléknévi igeneves kifejezés (4) a. a [csak a dalt eléneklő ] fiú b. * a [ csak a dalt éneklő el ] fiú A fiú csak a dalt énekelte el. Mellékneves kifejezés (5) a. egy [ a fiaira nagyon büszke ] apa b. * egy [ nagyon büszke a fiaira ] apa Az apa nagyon büszke [ a fiaira]. 21

22 Mondattani csemege a magyarból (1) a. János azt akarja, hogy Mari legyen az első. b. János MARIT i akarja, hogy első legyen _ i. Mari: alárendelt mondat alanya tárgy raggal! főmondat fókusza Egyeztetés a főigén: (2) a. Jánost akartad, hogy meghívjuk _. Azt akartad, hogy hívjuk meg Jánost. b. Kit akartál, hogy meghívjunk _? (3) a. Hallottad, hogy szeretnénk, ha megválasztanák Kovácsot? b. Te mit hallottál, hogy kit szeretnénk, ha megválasztanának _? c. Te kit hallottál, hogy _ szeretnénk, ha megválasztanának _? 22

23 Mondatátszövődés (1) (2) (3) (4) a. János nem szeretném, ha vétkesnek bizonyulna. b. Ti mikor akarjátok, hogy induljunk? c. Az anyámmal megmondtam, hogy nem engedem, hogy rosszul bánjatok. d. Péter Marit javasolta, hogy hívjuk meg. a. Jánost is i szeretnénk, ha velünk jönne _ i tárgyi alárendelt b. János is i valószínű, hogy velünk jön _ i mondat a. Marinak akkor ízlik az étel, amikor JÁNOS i főzi_ i. határozói b. *Marinak JÁNOS i ízlik az étel, amikor főzi _ i. alárendelt mondat a. János azt mondta, amit Mari is hallani akart. vonatkozói b. *János Marit is i mondta, amit hallani akart _ i. mellékmondat 23

24 Univerzálék Kategoriák: pl.: magán- és mássalhangzó, főnév, ige, első személy,stb. Implikációs: ha X, akkor Y Pl. (i) SVO N Adj (ii) (iii) alany ige nemben egyeztet melléknév főnév is egyeztet nemben főnéven nyelvtani nem névmáson is nyelvtani nem 24

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin 1. Bevezetés 1 E tanulmányban a címben idézett, eltérı földrajzi megoszlású, nyelvjárási változatoknak

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t

A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t Sok ige minden számban és személyben -t jelet kap, amelyet a személyrag követ. Many verbs form their past tense with a -t in every person, which is followed by

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin

Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin 1. Bevezetés Írásom célja annak a változásnak a dokumentálása és magyarázata, mely a magyar mondat alapszórendjében az ómagyar korra illetve részben

Részletesebben

É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl

É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl 1. Bevezetés Írásom esettanulmány, mely azt kívánja illusztrálni, hogy jóllehet a nyelvi jelenségek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Ami mely, ami amely és ami ami

Ami mely, ami amely és ami ami Ami mely, ami amely és ami ami Olvasói, szerkesztői tapasztalatok az írásban leggyakrabban használt vonatkozó névmásokról Alábbi dolgozatomban az ami, amely, mely vonatkozó névmások használatának típushibáival

Részletesebben

A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL

A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL Ács Károly verseiből való példákkal CSEH MÁRTA Pusztán a szóalak alapján a szó szófaji értékéről határozni sohasem tanácsos. A szó szófaji értékét a használati értéke határozza

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be HASZNÁLATA A) Ha a létezés tényét (VAN valami) akarjuk hangsúlyozni pl. VAN légy a levesben. = There is a fly in the soup. / A létezést

Részletesebben

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében 436 Boronkai Dóra Horváth László 2002. Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája. Magyar Nyelv 98: 265 82. Horváth László 2004. Két Halotti beszéd az etimológia tükrében. Előadás. MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Egyeztetési vizsgálódás 20. századi drámákban 1

Egyeztetési vizsgálódás 20. századi drámákban 1 172 Horváth László 2. The second part of the paper is devoted to a linguistically-oriented study of geographical names of those three counties. The immigration of Germans to Hungary resulted in their having

Részletesebben

Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi

Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi 510 Imre Angéla Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi Bevezetés Mindennapos tapasztalat, hogy egy elhangzott szövegrészletrl viszonylag rövid id alatt el tudjuk dönteni, milyen mfajú szöveget

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet

A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet Áttekintés Miért érdekesek? Hány szófaj van? Szófajtan: előzmények és mai nézetek Egy radikális javaslat Példák

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

AUTÓVAL A CSÚCSRA. Az értékesítés mesterei

AUTÓVAL A CSÚCSRA. Az értékesítés mesterei AUTÓVAL A CSÚCSRA Névjegy Név: K. Botond Életkor: 45 év Üzletág: személygépkocsi-kereskedelem Munkakör: értékesítő Eredményei: cégénél kiérdemelte az Év értékesítője címet a legtöbb új autó eladásával

Részletesebben

Magyar nyelvi óra. Az igenevek. főnévi melléknévi. határozói. folyamatos befejezett. beálló

Magyar nyelvi óra. Az igenevek. főnévi melléknévi. határozói. folyamatos befejezett. beálló Magyar nyelvi óra A témakör címe: Az igenevek A tematikus egység: Az alapszófajok Az osztály: 9. osztály A tanítás időpontja: 2004. április 27. A tanárjelölt neve: Danka Adrienn Az intézmény neve: Eötvös

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben *

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * Veszelszki Ágnes: Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben 235 Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * 1. Bevezetı gondolatok Dolgozatomban

Részletesebben

A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd

A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd Boronkai Dóra: A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd 73 Wath. = Wathay Ferenc önéletírása. In: RMKT. XVII/1. Sajtó alá rend.: Bisztray Gyula e. a. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959. ZLev.

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Arra számítottam, hogy a különböző szerzetesrendek növendékképzői, az elöljárók lesznek jelen ezen a konferencián, úgyhogy első pillantásra meglepett ez a hallgatóság,

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Reprezentációs nyelv. A természetes nyelv lexikai készlete felfogható olyan rendszerként, amelynek

1. Bevezetés. 2. Reprezentációs nyelv. A természetes nyelv lexikai készlete felfogható olyan rendszerként, amelynek 1. Bevezetés A természetes nyelv lexikai készlete felfogható olyan rendszerként, amelynek elemei jelentésükön keresztül kölcsönös megszorításokat rónak ki egymásra. Ezeket a megszorításokat az elemek logikai

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ DR. SALGA ATTILA, ESZPERANTO,, IRASBELI VIZSGA ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐ FOKON (ORIGÓ VIZSGARENDSZER) DEBRECEN 2014 ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ A jó teljesítmény

Részletesebben

Hotel Rejtély. Megjegyzés [B1]: kissé fura ez a cím

Hotel Rejtély. Megjegyzés [B1]: kissé fura ez a cím Hotel Rejtély Megjegyzés [B1]: kissé fura ez a cím 1. Leállítottam a Morgan motorját, és csak ültem az autóban az öreg, romos épület előtt. Mellettem munkások jöttek-mentek fütyörészve, tervrajzokkal és

Részletesebben

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3.

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3. 2. Lesum, 1951. Aug. 18. Kedves Nyuszim! - remélem első lapomat, amit még csütörtökön délután írtam innen és a Stiftungba címeztem, idejében megkaptad és már tudod, hogy hol vagyunk. Elhelyezésünk nagyon

Részletesebben

A heterogén többes szám

A heterogén többes szám 464 Szolcsányi Ákos SUMMARY Batár, Levente Offence as a speech act This paper introduces offence as a new kind of speech act. We can consider it to be the opposite of compliment. The author suggests that

Részletesebben