Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv"

Átírás

1 12. tétel A vállalatok pénzügyi döntéseinek fő típusai: a befektetési és a finanszírozási (tőkeszerkezeti) döntések kapcsolatrendszere. A vállalkozások finanszírozási forrásai. A vállalatok mérlegében kimutatott forrásszerkezet. A külső forrásszerzés módjai. A bankhitel igénybevétele, a banki hitelezés folyamata. A vállalkozások hitelképességének megítélésére alkalmazott mutatók. A kkv-k finanszírozásának sajátosságai. A pénzügyi döntések alapvető jellemzője, hogy változást idéznek elő a vállalatok eszközeiben, forrásaiban, vagy mindkettőben, következményeit a vállalat mérlege tükrözi. A pénzügyi döntések fő típusai: Eszközök Források Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv Saját tőke Befektetett eszközök Hosszú lej. kötelezettség rövid táv forgóeszközök Rövid lej. kötelezettség A rövid távú pénzügyi döntések a vállalat forgóeszközeit és rövid lejáratú kötelezettségeit befolyásolják. A hosszú távú pénzügyi döntések a vállalatok működési feltételeit hosszú távra határozzák meg, befektetett eszközöket és tartós forrásokat eredményeznek. A befektetési döntések a vállalat eszközoldalát érintik, tehát a vállalat eszközeinek nagyságára és összetételére vannak hatással. Jellemzői: o nem, vagy csak nagy ráfordítással korrigálhatók, o a döntés eredményeként pénz nyerhető (pozitív NPV), o a beruházások hosszú távra meghatározzák a vállalat gazdasági-pénzügyi helyzetét, o a beruházási javaslatok elemzésekor előfordulnak bizonyos döntési problémák azzal kapcsolatban, hogy - érdemes-e megvalósítani a beruházást, - az azonos célt szolgáló beruházási javaslatok közül melyik a legjobb, - melyen az optimális beruházási terv. Ezen döntési problémák megoldásai a beruházási számítások, a költség összehasonlítás és a nyereség összehasonlítás. A finanszírozási döntések a vállalat mérlegének forrásoldalát befolyásolják. Jellemzői: o gyorsabban, rugalmasabban, kisebb veszteséggel korrigálhatók, o a döntés eredményeként nehezebb pénzt nyerni, ennek oka, hogy a pénzügyi piac kompetitív, sokan keresik (vállalat, kormányzat, önkormányzat) és sokan kínálják (háztartások, intézményi befektetők) a különböző forrásokat. o Ezek következtében alakul ki és módosul a vállalatok pénzügyi, ill. tőkeszerkezete a pénzügyi szerkezet a tágabb kategória, a mérleg teljes forrásoldalára kiterjed, melyből kiderül, hogy milyen mértékben finanszírozza eszközeit saját tőkével, ill. hosszú, vagy rövid lejáratú kötelezettséggel, a tőkeszerkezet szűkebb kategória, a vállalat tartós finanszírozási forrásainak összetételét, a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek nagyságát mutatja. A beruházási döntés hatása a finanszírozásra, hogy az eszközök működtetése termeli ki azt a pénzáramot, amely a forrásbiztosítók rendelkezésére áll hozam formájában. A finanszírozás hatása a beruházásra, hogy a finanszírozás során határozódik meg a befektetők elvárt hozam-követelménye.

2 A vállalkozások finanszírozási forrásai: A finanszírozás valamely gazdasági művelet, funkció, kiadás pénzügyi fedezetéről való gondoskodást, vagyis pénzellátást jelent. Fő célja a rendelkezésre álló pénzeszközöknek a termelési folyamathoz való hozzárendelése, azért hogy gyors megtérülés révén minél nagyobb nyereséget lehessen elérni. A finanszírozási formák rendező elve, hogy a vállalkozás mérlegében forrás oldalon a saját, vagy az idegen forrásokat növeli-e. A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás a rendelkezésére álló erőforrások (saját tőke) segítségével próbálja finanszírozási szükségletét kielégíteni. Formái: o a tulajdonosok bocsájtják a vállalat rendelkezésére a szükséges tőkét, o a vállalkozás a kevésbé likvid eszközeit likviddé, készpénzzé teszi, o a vállalkozás felhasználja a hozamait, meglévő tartalékait. Külső finanszírozás esetén a vállalkozás külső intézményektől, befektetőktől, szervezetektől származó forrásokkal (idegen tőke) elégíti ki forrásszükségletét. Formái: o adósságjellegű, nem intézményes finanszírozási források, o külső saját tőke jellegű finanszírozási források, o adósságjellegű, intézményes finanszírozási források. A külső adósságjellegű, nem intézményes finanszírozási források igénybevétele esetén a vállalkozások a pénzt nem az arra szakosodott pénzügyi intézményektől, hanem olyan személyektől vagy szervezetektől veszik kölcsön, akik fő tevékenységüket tekintve nem foglalkoznak kölcsön nyújtásával. Ilyen például: tagi, vagy tulajdonosi kölcsön: a tulajdonosok megtakarított pénzüket, vagy egyéb bevételüket bocsátják a vállalat rendelkezésére, általában kamatmentesen, családi, baráti kölcsönök: főleg egyéni vállalkozásokra jellemző, bizalmi elven működik, általában kamatmentes, szállítói hitelek: a vállalkozás a szállítóitól kapott termékek és szolgáltatások ellenértékét nem azonnal, hanem kölcsönösen megállapított határidőn belül egyenlíti ki, a futamidő és a fizetési feltételek a vevő és a szállító alkupozíciójától függenek, vevői előlegek: a vállalkozás és a vevő megrendelési szerződést köt, mely alapján a vevő előleget fizet, szintén erősen függ az alkupozícióktól, váltó: hitelviszony megtestesítő, forgalomképes értékpapír, közraktárjegy: olyan értékpapír, amely a forgalomban, a közraktárban elhelyezett áruk helyettesítésére szolgál. Külső saját tőke jellegű finanszírozási források: tőkeemelés: a társaság megemeli a törzstőkéjét és a tőkeemelés üzletrészét eladásra felkínálja külső befektetők számára, tőzsdei részvénykibocsátás: nyílt kibocsátás esetén az értékpapír nyilvános ajánlattétel útján kerül kibocsátásra, zárt kibocsátás esetén az értékpapírt egyedileg előre meghatározott befektető részére bocsátják ki, tőzsdén kívüli üzletrész értékesítés: történhet magánszemélyek (szakmai befektetők, üzleti angyalok) és intézmény részére (kockázati tőketársaságok), vissza nem térítendő állami és közösségi támogatás. Külső adósságjellegű, intézményes finanszírozási források: bankhitel és kölcsön, kötvény: névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, lízing: a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát abból a célból szerzi meg, hogy a lízingbevevő határozott idejű használatába adja

3 faktoring: rövid lejáratú áruszállításból és szolgáltatásból származó vevői követelések értékesítésének lehetőségét kínálja, forfetírozás: egy későbbi időpontban esedékes, többnyire gépek és beruházási termékek szállításából és/vagy a beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából adódó közép-, ill. hosszú lejáratú követeléssorozatok fix kamatozás melletti, visszkereset nélküli megvásárlása, csekk. A bankhitel igénybevétele, a banki hitelezés folyamata Hitel: pénzeszközök, áruk, vagy szolgáltatások átengedése ideiglenesen, kamatfizetés ellenében. A hitel a pénzhez jutás lehetősége, a kölcsön a ténylegesen felvett pénztömeg. Bankhitel: a pénzintézet hitelszerződés keretében arra vállal kötelezettséget, hogy az ügyfélnek egy hitelkeretet tart fenn, amelyet meghatározott feltételek mellett vehet igénybe. A hitelek csoportosítása: o folyósító szerint: jegybanki, ker.banki, nem monetáris intézeti o igénybevevő (hiteladós) szerint: vállalati, lakossági, bankközi, költségvetési, stb. o kamatláb szerint: fix, változó, diszkont o devizanem szerint: HUF, EUR, CHF, USD, stb. o lejárat szerint o fedezet szerint (személyi és dologi hitelek) o formája szerint: folyószámlahitel: a hitelintézet a hitelkeret terhére teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre a számlatulajdonos számlakövetelése nem nyújt fedezetet forgóeszközhitel: egyszeri, átmeneti forráscsökkenés, pénzügyi zavar áthidalására szolgál, célja a készletbeszerzések, nagyobb vevőkövetelések, vagy megnövekedett forgási idők finanszírozására fejlesztési/beruházási hitelek: felhasználható több év alatt megtérülő kapacitás bővítés, gépbeszerzés, vagy ingatlan vásárlás, felújítás, bővítés esetén, ill. tartós forgóeszköz növekedés finanszírozása esetén projekthitel: egy adott projekt finanszírozása, amelynél a hitel visszafizetésének forrása a projekt jövedelem-teremtő képessége szindikált hitel: két vagy több hitelintézet azonos feltételekkel és ugyanazon dokumentáció felhasználásával egy közös főszervező (csoport) tevékenysége mellett nyújtanak hitelt, mindegyikük a hitel egy bizonyos részét bocsátja a hitelfelvevő rendelkezésére mikrohitel: általában eurónál kisebb összegű finanszírozási hitelforrások egyéni vállalkozók és mikrovállalatok számára egyéb hitelek A hitelezés folyamata: 1. A hitelkérelem előterjesztése hitelfelvétel céljának és a hitel összegének megjelölése fedezet felajánlása a vállalt 2-3 éves beszámolójának és üzleti tervének elküldése 2. Hitelkérelem befogadása formai követelmények ellenőrzése hiánypótlásra van lehetőség 3. Hitelminősítés: egy meghatározott adós hitelképességének értékelését jelenti, azaz hogy mennyire valószínű, hogy az adós vissza fogja fizetni a tartozását.

4 külső minősítés: hitelminősítő intézetek adják ki, beszerzése általában csak olyan viszonylag nagy vállalatok esetében indokolt, amelyek a tőkepiacokon kötvényeket vagy más értékpapírokat bocsátanak ki belső minősítés: a bankok készítik a hitelfelvevőkről 4. Hitelbírálat a tényleges pénzáramlás és a bank elvárt ütemezése összhangban van-e a hiteligény pénzügyileg és gazdaságilag is meg van-e alapozva, biztosítotte a törlesztés biztosítékok újbóli vizsgálata, kockázatelemzés 5. Cenzúra előterjesztés az adott hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző összefoglalást ír, amelyet a cenzúrabizottság elé terjeszt elemei általában: az ügylet rövid ismertetése, a hiteligény rövid összefoglalása, az ügylet gazdálkodásának bemutatása, a hitelnyújtás ügyfélkockázatának bemutatása, javaslat, döntési indoklás 6. Cenzúra döntés ha pozitív a döntés, a szerződés kondíciói: ügylettípus, limit, saját erő, fedezettség, kamatfeltételek, törlesztés üteme, biztosítékok elismerése 7. A bank hitelkeretet tart fenn vagy kölcsönt folyósít 8. Hitelmonitoring folyamatos felülvizsgálat probléma esetén a bank módosíthatja a hitelszerződést, sőt el is állhat tőle A vállalkozások hitelképességének megítélésére alkalmazott mutatók o Vagyoni helyzet elemzésének mutatói: eszköz- és forrás összetétel vizsgálat: - Befektetett eszk. aránya (%) = befektetett eszközök/ összes eszk - Forgóeszk. Aránya (%) = forgóeszközök/összes eszköz - Kötelezettségek aránya (%) = kötelezettségek/összes forrás, stb. o Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói: - likviditási mutatók: - Likviditási mutató = forgóeszközök/rövid lej. köt. - Likviditási gyorsráta = forgóeszközök-készletek/rövid lej. köt., stb. - adóssági és hitelképesség mutatók: - Adósságállomány aránya (%) = adósságáll./adósságáll. + saját tőke, stb. - tőkeszerkezeti mutatók: - Tőkeellátottság (%) = saját tőke/összes forrás - Tőkefeszültség (%) = idegen tőke/saját tőke, stb. o Jövedelmezőségi mutatók - ROE = adózott nyereség/saját tőke - ROA = adózott nyereség/összes eszköz, stb. o Hatékonysági, eszközhasznosítási mutatók - teljesítmény mutatók - forgási sebesség mutatók - készletek forgási sebessége = értékesítés nettó árbev./készletek, stb. o Piaci értékelés mutatói - EPS = adózott nyereség/részvények száma - P/E = részvényárfolyam/egy részvényre jutó dózott eredmény

5 A kkv-k finanszírozásának sajátosságai vállalati kategória létszám éves forgalom éves mérlegfőösszeg középvállalat < 250 fő < 50 meur vagy < 43 meur kisvállalat < 50 fő < 10 meur < 10 meur mikrovállalat < 10 fő < 2 meur < 2 meur o Mikrohitel programok: alkalmas beinduló és fejlődési szakaszban lévő mikrovállalkozások vonatkozásában a piaci működés elégtelenség problémájának megoldására bizonyos mikrohitelezési programok fedezeti biztosíték nélkül nyújtanak hiteleket, ezzel hozzáférhetővé teszik a hiteleket a kis és középvállalkozások számára MVA (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) Mikrohitel Program felső összeghatár: Ft, futamidő: beruházás esetén max. 8 év, forgóeszköz hitel esetén max. 3 év, saját erő 20% türelmi idő a törlesztés megkezdése előtt max. 6 hónap, kamata a jegybanki alapkamathoz igazodik, havonta fizetendő Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) mikrohitelezésre 56 Mrd Ft keret áll rendelkezésre között o Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kezdetén lévő, de legalább már egy éve működő vagy akár már régóta tevékenykedő kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak hitelkeret megnyitásával egy időben a vállalkozások, vállalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, érvényességi ideje 1 év a Hitelgarancia Rt. a hitelkeret és kamat összegének 80%-a erejéig készfizető kezességet vállal a max. 25 millió Ft összegű folyószámla hitelkeretet a programban részt vevő kereskedelmi bankok biztosítják a vállalkozások számára a konstrukcióban résztvevő hitelintézetek: MKB, OTP, Erste Bank, Volksbank, Takarékszövetkezetek hiteldíj összesen: 3 havi BUBOR + 4% + 0,8%, melyből az állami támogatáson felüli részt a vállalkozásnak kell megfizetnie o Garanciaprogramok Garancia: törvény által érvényesíthető kötelezettségvállalás egy harmadik fél részéről arra vonatkozóan, hogy az elsődleges hitelfelvevő általi mulasztás esetén kifizeti a hitelező számára a hitel vissza nem fizetett részét a kifizetetlen kamatokkal együtt. Alkalmazása célszerű, ha a kis- és középvállalkozások nem képesek a szükséges fedezeti biztosítékot a hitelezők általában bankok vagy lízingtársaságok rendelkezésére bocsátani.

6 Bankgarancia létrejöttének folyamata: - hitelkapcsolat kialakítása érdekében a hitelező biztosítékot ír el az adós felé - az adós megbízza a garanciaszervezetet, hogy vállaljon érte bankgaranciát a hitelezővel szemben - a hitelintézet garancianyilatkozatban bankgaranciát vállal az adósért A bank részéről adott egyoldalú nyilatkozat érvényességéhez nem kell sem az adós, sem a hitelező elfogadása. - az érintett vállalkozás a garanciaszervezet számára garancia-díjat fizet Garanciaprogramok előnyei: - hozzásegíti azon KKV-kat is a hitelfinanszírozási szolgáltatásokhoz, amelyek nem juthatnak hozzá könnyen a finanszírozási forrásokhoz - a garanciaszervezet és a hitelintézet közötti kockázat megoszlási el következményeként csökkeni a kockázat mértékét, serkentő hatást fejt ki a magánszektor általi finanszírozásra és csökkenti a bázeli szabályok értelmében a hitelezési tőkeigényt Garanciaprogramok hátrányai: - a garanciatárulások és garanciaalapok a hitelösszegnek egy részére (40-80%) nyújtanak garanciakeretet - a pénzügyi eszközöknek csak korlátozott körében alkalmazhatók - a garanciaszervezetek állami hatóságok általi támogatottsága az EU-ban nagy eltérést mutat és elsősorban az adott helyen uralkodó banki kultúra függvénye - az Európai Beruházási Alap által támogatott garanciaprogramok nem használhatók fel működőtőkehitelekhez Garanciaprogramok típusai: - Garanciaalapok: regionális vagy országos hatáskörű hatóságok kezelésében működő állami finanszírozású programok - Önsegélyező garanciatársulások: általában KKV-k, szakmai szövetségek, kereskedelmi kamarák hozzák létre, esetenként bankok részvételével, szövetkezeti formában működnek Garanciaprogramok uniós támogatása (Európai Beruházási Alap EIF) - KKV-garancia keret: - KKV hitelgarancia - Mikrohitel-garancia - KKV-k saját tőkéjnek vagy kvázi-tőke beruházásainak garanciája - KKV-k hitelportfóliójának értékpapírosítása

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.)

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram első szakaszának igénybevétele

A Növekedési Hitelprogram első szakaszának igénybevétele A Növekedési Hitelprogram első szakaszának igénybevétele Összegzés A Magyar Nemzeti Bank 2013 áprilisában hirdette meg a Növekedési Hitelprogramot. A három pillérből álló program első két pillérének célja

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben