A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára"

Átírás

1 A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu, Bethany Szociális Szolgálat Alapítvány, Románia Melania Popa Mabe, Bethany Social Services Foundation, Roménia Olivera Pasic, Asociaţia Polgári Egyesület Duga Ada, Szerbia Sándor Juhász, Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete, Magyarország Ez a kiadvány az Európai Unió Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritás Programja - PROGRESS ( ) támogatásával készül. A program kivitelezője az Európai Bizottság. Azért jött létre, hogy anyagilag támogassa az Európai Unió céljainak kivitelezését a foglalkoztatás, szociális kérdések és esélyegyenlőség területén, és ezáltal hozzájáruljon az Európa 2020 Stratégia céljainak megvalósításához. A hétéves program minden olyan érdekeltet megcéloz, akik elősegíthetik megfelelő és hatékony foglalkoztatási és szociális jogszabályok és politikák kidolgozását az EU-27, EFTA-EEA és EU jelölt és előjelölt országokon keresztül. További információért ld.: A jelen kiadványban foglalt információ nem szükségszerűen tükrözi az Európai Bizottság álláspontját vagy véleményét. Jelen kiadvány az Európai Unió VP/2010/005 HALADÁS programjának támogatásával jot létre. A költségvetési sorú projektek hozzájárulnak a jó gyakorlatok cseréjéhez.

2 Szerkesztői előszó Ez az útmutató azon hat tapasztalatcsere eredményeként született, amelyekre az RSH Románszerb-magyar tapasztalatcsere a fiatalok foglakoztatásáról című program keretén belül jött létre az Európai Unió Programok a foglalkoztatásért és társadalmi szolidaritásért. HALADÁS (European Union Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS ( ) támogatásával. A projekt alapvető célja, hogy javítsuk a fiatalok foglalkoztatási esélyeinek javításában érintett gazdasági szereplők kapacitását különböző európai (román, szerb és magyar) szereplők kölcsönös tapasztalatcseréje révén. Az akció speciális céljainak középpontjában azon legeredményesebb politikák és programok átadásának elősegítése áll, amelyeket elsősorban a DKMT Euro-régióban valósítottak meg, és amelyek a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek javításával foglalkoznak. Hogyan használjuk a kiadványt? Az útmutató összeállításakor nem az volt a célunk, hogy megtanítsuk az olvasónak, mit tegyen a fiatalok foglalkoztatásának növeléséért, sokkal inkább gyakorlati intervenciók gyűjteményét szeretnénk kezébe adni annak érdekében, hogy kiválaszthassa, mi lehet a legmegfelelőbb modell saját közössége számára, és így saját szervezetén belül alkalmazhassa, fejleszthesse é sokszorozhassa meg azokat azzal a végső céllal, hogy elősegítsük a fiatalok bekerülését a munkaerőpiacra. A könyv 46 romániai, szerbiai és magyarországi állami intézmény és magánszervezet által megvalósított programok és projektek beszámolóiból ad közzé válogatást. Az útmutató emellett abban is az olvasó segítségére lehet, hogy meghatározza és kiválassza azokat a határon átívelő partnereket, akikkel további projekteket és programokat dolgozhat ki a régió javára. Hiszen csak együtt, partneri kapcsolatok építése révén járulhatunk hozzá az Európai Unió közös céljainak eléréséhez. A szerkesztők

3 I ISKOLARENDSZERŰ ÉS NEM ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉST NYÚJTÓ ÁLLAMI ÉS MAGÁNSZERVEZETEK

4 TEMESVÁRI NYUGATI EGYETEM Szociológiai és Pszichológiai Kar Szociális Munka Tanszék No. 4, V. Parvan 4 Boulevard, Timisoara Románia Tel/Fax: +40-(0) (0) (for az egyetem): Web: Web (a Karé): Web (a Szociális Munka Tanszéké): Románia HITVALLÁSUNK 1969-ben a szociális munkás képzést teljesen megszüntették Romániában, mivel úgy gondolták, hogy a társadalmi problémákat kizárólag a kommunista rezsim politikai és bürokratikus eszközeivel lehet megoldani. Miután a kommunizmus összeomlott Romániában, az iasi, bukaresti és cluji nagy romániai egyetemek mellett 1992-ben a Nyugati Egyetem diplomás képzést indított az iskolarendszerű szociális munkás képzés újraindítására, hogy egyaránt foglalkozzon azokkal a problémákkal, amelyeket a kommunista múltból örököltek, valamint azokkal az új problémákkal, amelyekkel a romániai társadalomnak a gyökeres átalakulás miatt szembesülnie kell. HITVALLÁSUNK Út a főiskolától a munka világába: hogyan építsünk ki eredményes kapcsolatokat az egyetemi oktatás, a képzés és a foglalkoztatás között. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK Professzionális szociális munkások képzése szilárd elméleti oktatás és szakosodott szakmai gyakorlatok ötvözésével. Kutatások a közösség speciális társadalmi problémáiról. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Látogatás szociális ellátó intézményekbe és képviseletekhez A tanszék 1992-es alapítása óta a gyakorlati képzésünk kiemelt fontossággal bír. A gyakorlati képzés rendkívüli fontossággal bír a szociális munkás képzésben, ezért tanszékünk több mint 60 szociális munkával foglalkozó intézménnyel és nem kormányzati szervezettel kötött együttműködési megállapodást ebből a célból. Hallgatóink gyakorlati kihelyezéséhez egy kézikönyv nyújt útmutatást: Gyakorlati képzés a jövő szakembereinek, melyet a Társadalmi Munka Tanszék munkatársai szerkesztettek.

5 Az elsőéves szociális munkás szakos hallgatók terepgyakorlata azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az állami és üzleti szféra által nyújtott, különböző típusú szociális szolgáltatásokkal. E cél megvalósítása érdekében különböző temesvári és Temes megyei intézményekbe és nem kormányzati szervezetekhez szervezünk látogatásokat, ahol a hallgatók megismerkedhetnek azokkal az egészségügyi, igazságügyi, oktatási és közigazgatási szolgáltatásokkal, amelyeket különböző célcsoportoknak, például gyermekeknek, időseknek, fogyatékossággal élőknek. Szakmai gyakorlati képzés A gyakorlat elmélete olyan kurzus, amely a másod- és harmadéves szociális munkás hallgatók tantervében szerepel. Cél a társadalmi munkában szükséges gyakorlati készségek fejlesztése a gyakorlati képzés egyéb formáit megelőzve. Az itt elsajátított szociális munkás készségeket aztán később minden hallgató alkalmazza a szakmai gyakorlati képzése során, amelyre valamely szociális munkával foglalkozó intézményben kerül sor szakember felügyelete alatt. Önkéntes gyakorlati képzés Az önkéntes gyakorlati képzés célja a szociális munkás hallgatók felelősségtudatának és polgári kezdeményezéseinek fejlesztése. A hallgatók alapos tudást és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el érdeklődésüknek megfelelő területen, tapasztalataikat kiszélesítve és szakmai érdeklődésüket elmélyítve (ipl. gyermekjólét, igazságszolgáltatás stb.) LÉNYEGES SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉHEZ Rendkívül fontos számunkra a különböző szintű gyakorlati képzések szervezése évfolyamtól függően, számos különböző intézmény és szervez et együttműködésével. Az önkéntes gyakorlati képzés a polgári kezdeményezést ösztönzi, valamint lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy huzamosabb ideig foglalkozhassanak a számukra érdekes szakterülettel.

6 Tibiscus Egyetem Románia, Temesvár Timişoara, No. 4-6, Lascăr Catargiu Street Temes megye, Románia Tel /220689, Fax: /220689, Web: HITVALLÁSUNK A Tibiscus Egyetem működésében az európai egyetemeket tekinti modellnek. Támogatja az európai kultúra és civilizáció értékeit, a tudomány fejlesztését, a humanista tradíciók és a demokrácia értékeinek és törekvéseinek, valamint a romániai társadalom törekvéseinek megőrzését és követését. HITVALLÁSUNK Út a főiskolától a munkaerőpiacra: hogyan lehet a főiskolai képzést a munkaerőpiaci követelményekhez igazítani a szakmai készségek szempontjából? ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK A képzés során elsajátított elméleti tudás átalakítása olyan készségekké, amelyek a gazdasági és az állami szférában szükségesek. A hallgatók megismertetése azokkal a sajátos feladatokkal és tevékenységekkel, amelyeket az érdeklődési körükbe tartozó intézményekben és szervezetekben végeznek. A kommunikáció, csapatmunka és szervezőkészség fejlesztése. A hallgatók bevonása a munkaerőpiacra. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Terepgyakorlat A Tibiscus Egyetem hallgatói olyan szakmai intézményekben és szervezeteknél vesznek részt szakmai gyakorlaton, ahol felügyelet és útmutatás mellett megtanulják, hogyan alkalmazzák elméleti tudásukat gyakorlati helyzetekben és munkájuk során. A terepgyakorlat valamennyi hallgató számára kötelező. A hallgatók a terepgyakorlatra kreditet kapnak, teljesítményüket pedig értékelik. A terepgyakorlat oktatói felügyelik és segítik a hallgatók munkáját a gyakorlati képzés alatt.

7 Minden tanszék saját útmutatót dolgozott ki a terepgyakorlatra vonatkozóan, hogy ezzel is elősegítsék a hallgatók gyakorlati képzését. Újságírás, Kommunikáció és Modern Nyelvek Tanszék A terepgyakorlat 60 órás és a tanév végén kerül rá sor. A hallgatók helyi és nemzeti tömegmédia-szervezeteknél (pl. újságok, rádió, televíziócsatorna) helyezkednek el. A tanszék tömegmédia partnerekkel együttműködési szerződést kötött a hallgatók szakmai gyakorlatáról. Létrehoztak egy Tibiscus rádióállomást, a Radio Campust és egy főiskolai kiadványt, a Tibiscust, amelyet a tanszék hallgatói működtetnek. Tervezési Tanszék A tanszék hallgatóinak gyakorlati képzését segítik azok az együttműködési megállapodások, amelyeket tervező cégekkel, építészeti cégekkel, bútortervező vállalkozásokkal, nyomdákkal, speciális rendezvényszervező cégekkel, divatvállalkozásokkal stb. A terepgyakorlat ideje 12 nap X 6 óra, a házigazda szervezet munkabeosztásához igazodva. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE A gyakorlati képzést segíti az az egyetem és a helyi szervezetek között létrejött együttműködés, amely nem csupán az elmélet gyakorlati alkalmazását teszi lehetővé, hanem a kapcsolatépítést is a lehetséges munkáltatókkal..

8 Henri Coanda Műszaki Főiskola Henri Coanda Műszaki Főiskola C. Brediceanu utca 37, Temes megye Románia, Temesvár Tel.: Fax: HITVALLÁSUNK Az iskola célja, hogy az emberi és tárgyi erőforrások hatékony felhasználásával felkészítse hallgatóit a teljes értékű szakmai életre, az esetleges továbbtanulásra és általában az életre. Cél a folyamatos tanulás és személyiségfejlődés támogatása, valamint az oktatási rendszer megnyitása Európa felé tevékeny demokratikus polgárság kiművelése révén. HITVALLÁSUNK Hogyan fejlesszük szaktudásunkat és szakmai készségeinket annak érdekében, hogy fokozzuk a hallgatók esélyeit a munkaerőpiacon, valamint elősegítsük az átmenetet a főiskoláról a munka világába. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK Szakmai tanácsadás révén a hallgatók készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy a képességeiknek, igényeiknek és ambícióiknak megfelelő karriert választhassanak. Az iskola felszereléséhez szükséges erőforrások biztosítása annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon szükséges készségek és kompetenciák fejlesztését elősegítse. A hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányainak lehetővé tétele. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Szakmai és pályaválasztási tanácsadás és pályaválasztás Képzés az informatikai készségek fejlesztésére: ECDL, CISCO

9 Gyakorlati képzés szaklaboratóriumokban és terepgyakorlat gazdasági egységekben. Mobilitás projektek két vagy több nemzet között --Comenius Könnyű mechatronika / automatische Bohrstation,Németország, Spanyolország, Leonardo Szakmai készségek fejlesztése az ipari karbantartás terén szakmai terepgyakorlat révén Franciaországban: Vállalkozói készségek fejlesztése vállalkozásvezetési gyakorlatok segítségével Közgazdasági, vállalkozástani és pénzügyi programok megvalósítása és szakmai együttműködés a cu Junior Achievement-Young Enterprise Románia vállalattal. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE A vállalkozói szellem és képességek fejlesztése érdekében a hallgatók megismertetése olyan tevékenységekkel, amelyek egy vállalkozás vezetéséhez szükségesek, valamint az üzleti környezetre jellemző folyamatok szimulálása olyan pilótaprojektek révén, mint például Az én vállalkozásom és Az én vállalatom Speciális képességek fejlesztése: kreativitás, kritikus gondolkodás, problémamegoldás, döntéshozás, felelősségvállalás, csapatmunka, kezdeményezés, szervezés, önértékelés, rugalmasság, kitartás. Partneri kapcsolatok gondozása az üzleti szféra és az oktatási intézmény között helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.

10 ION I.C.BRĂTIANU MŰSZAKI FŐISKOLA ION I.C.BRĂTIANU MŰSZAKI FŐISKOLA No. 2, Huniade Street, Temesvár Románia Tel Fax: Web: HITVALLÁSUNK: Az Ion I.C. Brătianu Timişoara Műszaki Főiskola vezetése olyan oktatási és intézményi alapelveket vall, amelyeknek alapja az oktatás és szakmaiság, célja pedig a minőség, méltányosság és hatékonyság biztosítása az oktatásban az oktatási kínálat rugalmasabbá tétele érdekében a helyi, nemzeti és nemzetközi munkaerőpiacon keresett foglalkozások megnövekedett dinamikusságához igazodva. Az intézmény mottója: Az emberek akkor változtatnak azon, amin szeretnének, amikor felkészültek erre és környezetük azt lehetővé teszi. HITVALLÁSUNK Hogyan teljesíthetjük a hallgatók elvárásait sokszínű képzési paletta segítségével, és hogyan feleljünk meg a közösség azon igényének, hogy a piacon keresett szakembereket képezzünk az oktatási rendszer reformjával összhangban. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK A szakképesítések kínálatának összehangolása a helyi, nemzeti és európai szinten meghatározott kereslettel. Esélyegyenlőség biztosítása a szakképzésben való részvételben / plusz és személyre szabott oktatási tevékenységek a sajátos nevelési igényű hallgatók részére. Az emberi erőforrások összehangolása a modern szakképzés követelményeivel. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Az emberi erőforrások összehangolása a modern szakképzés követelményeivel;

11 Az informatika mint tanulási és kommunikációs eszköz alkalmazásának kibővítése; A csapatmunka hatékonyságának fokozása az oktatás folyamatában; Társas és üzleti kapcsolatok építése annak érdekében, hogy a hallgatóink sikeresen elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon Európai együttműködési és fejlesztési projektekben való részvétel európai oktatási intézményekkel együttműködve; A karrier-tanácsadás és az információs szolgáltatások fejlesztése. Az iskolai erőforrások fejlesztése az oktatási szükségletekkel összhangban. / Oktatási és értékelési szabványok kidolgozása a hallgatók jobb teljesítményre ösztönzése érdekében. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Sikerünk kulcsa: DEVENIRE : D deschidere/dezvoltare (nyitottság / fejlődés) modern iskola/motivált hallgatók E educaţie (oktatás) sokszínű, színvonalas képzési paletta / európai szintű készségekkel felvértezett hallgatók V vocaţie (szakma) szakmai képzés / szociális és szakmai integráció E echipă (csapat) hallgatóközpontú szervezet kultúra N novator (innovatív) kutatás, rugalmasság, adaptáció I iniţiativă (kezdeményezés) vállalkozói szellem és dinamizmus az oktatási stratégiák megvalósításában R rezultate (eredmények) színvonalas oktatási kimenet, egyenlőség és eredményesség E Európai szellem az európai szempont az oktatásban európai projektek révén

12 A TEMESVÁRI MŰSZAKI EGYETEM HALLGATÓI LIGÁJA No. 2, Vasile Pârvan Boulevard, A021 szoba Románia, Temesvár Telefon: / Fax: / Web: HITVALLÁSUNK: Célunk, hogy elősegítsük a hallgatók beilleszkedését a szakmai környezetbe és a munkaerőpiacra, serkentsük a hallgatók közötti versenyszellemet és támogassuk a multikulturális értékeket. HITVALLÁSUNK A hallgatók önkifejező készségének fejlesztése annak érdekében, hogy megkönnyítsük bejutásukat a munkaerőpiacra. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK Célunk olyan támogató környezet megteremtése, ahol a hallgatók számára tanulmányaik ideje alatt is hozzáférhetőek azok az erőforrások, amelyek a lehetséges munkáltatókkal való együttműködéshez, valamint a hallgatók képességeit javító és önfejlesztését elősegítő versenyekhez szükségesek erőforrások. 1. Laboratóriumok szervezése fős hallgatói csoportok számára lehetséges munkáltatók támogatásával a munkáltatók által elvárt készségek fejlesztése céljából. 2. Terepgyakorlatok szervezése 200 hallgatónak az iskolák által kínált szakmai gyakorlatok mellett, amelynek célja a változatos gyakorlati képzés biztosítása ahallgatóknak, valamint elősegíteni, hogy jobban meg tudjanak felelni igényeiknek és ambícióiknak. 3. Nemzetközi informatikai versenyek szervezése a hallgatóknak, ahol meghívott vendégünk az üzleti élet és a tudományos élet egy-egy meghatározó alakja; cél az üzleti és a tudományo élet közötti kapcsolatok megerősítése a hallgatók számára kedvező módon. 4. Olyan ünnepségek szervezése, amelyeken hallgatói műhelyek és képzések kapnak helyet.

13 STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK 100 önkéntes toborzása, szervezése és motiválása új és meglévő projektek kezdeményezésére és koordinálására. Hallgatók toborzása és kiválasztása különböző projektekben való részvételre. Cégek és szervezetek toborzása különböző rendezvényeken és projektekben való részvételre. Anyagi források előteremtése rendezvények és projektek számára. Rendezvények és projektek szervezése Projektek és rendezvények támogatása a helyi, nemzeti és nemzetközi médiában FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: Húsz év tapasztalat Önkéntesek a szervezet egyik kulcsfontosságú erőforrása Általános helyszín a szervezetnek és a speciális helyszín az egyes projekteknek és rendezvényeknek Nagy hangsúlyt fektetünk a különböző tevékenységek és projektek támogatására, hogy elérjük a hallgatókat, valamint a cégeket és szervezeteket.

14 TEMESVÁRI NYUGATI EGYETEM HALLGATÓI SZERVEZETE Románia, Temesvár No. 4, Vasile Parvan Boulevard, Room 247 Telefon: Web: osut.ro HITVALLÁSUNK: Az OSUT célja olyan akadémiai környezetet biztosítani, amely a hallgatók oktatási, szociális, gazdasági és kulturális igényeire, valamint jogaik védelmére helyezi a hangsúlyt. HITVALLÁSUNK: Hogyan segítsük elő a hallgatók beilleszkedését a romániai társadalomba, valamint részvételüket a gazdasági, társadalmi, kulturális és művészeti életben különös tekintettel a munkaerőpiacra lépésre? ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: JOBQUEST Állásbörzék a hallgatók elhelyezkedésének elősegítésére, amelynek érdekében a segítünk a hallgatóknak kapcsolatba lépni lehetséges munkáltatókkal, valamint felkészülni az állásinterjúra. Speciális célok: - Legalább 24 munkáltató részvétele az állásbörzén; olyan munkáltatóké, amelyek aktívan tevékenykednek az egyetemi tanszékekkel kompatibilis szakterületeken. - Három konferencia szervezése 300 hallgatóval. A konferenciák témái: Hogyan írjunk megnyerő önéletrajzot? ; Milyen foglalkozás illene legjobban hozzám? ; Hogyan készüljek fel az állásinterjúra? - A hallgatók és munkáltatók közötti kapcsolatok kiépítése érdekében a hallgatók megismerhetik a munkáltató szemszögét is. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Álláshirdetések terjesztése szórólapon a hallgatók körében.

15 Olyan cégek és szervezetek bemutatkozásának megszervezése, amelyek hallgatókat vagy diplomásokat keresnek. Konferencia szervezésével segítség nyújtása a hallgatóknak, hogy megismerjék az előttük álló karrierválasztási lehetőségeket A szakmai karrier útján sikeres alkalmazott vagy vállalkozó ; Szakértők felkérése, hogy beszélgessenek a hallgatókkal az álláskereséshez szükséges készségekről. Például vendégelőadók a következő témákról: első állásinterjúm, gyakori hibák az állásinterjún és hogyan kerülhetjük el azokat. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: A Nyugati Egyetem Hallgatói Szervezete az egyetlen olyan szervezet, amelyet a WUT hallgatói egyesület hozott létre március 27-én. Ma már több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik és hallgatót képvisel. Sikerünk kulcsa az az elhivatottság, amellyel hallgatóinkat segítjük. Ennek megvalósításában pedig eszközeink az egyesülés, a lobbizás és tárgyalás a hatóságokkal hallgatóink problémáinak megoldása és igényeinek kielégítése érdekében. Emellett ahhoz, hogy hallgatóink számára vonzóvá tegyük szervezetünket, nagyon fontosak az olyan tevékenységek, mint a diákfesztiválok és sportrendezvények.

16 ADAI MŰSZAKI ISKOLA Moša Pijade Ada, Srbija Telefon: 024/ , 024/ Szerbia HITVALLÁSUNK Széleskörű tapasztalattal és nagy hagyományokkal rendelkező szakközépiskola 482 tanuló, 31 tanszék 60 professzor és oktató 24 tanterem és 6 iskolai műhely Az oktatás nyelve: szerb és magyar A FŐ TEVÉKENYSÉGÜNK: Nappali tagozatos oktatás Speciális oktatás Szakmai és mesterképzés AREAS OF WORK: Gépészmérnöki és fémfeldolgozói Villamosmérnöki Textilipari Építőipari HITVALLÁSUNK

17 BŐVÍTETT TEVÉKENYSÉGI KÖR: Felnőttképzés FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK SZAKKÉPZÉS - LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK KÉPESÍTÉSEK- általános iskolát végzetteknek KIEGÉSZÍTŐ KÉPESÍTÉSEK a gimnáziumot be nem fejezett tanulók részére TOVÁBBKÉPZÉSEK a középiskolai képesítéssel rendelkezőknek STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK FELNŐTTKÉPZÉS ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAI KURZUSOK FORMÁJÁBAN Az adai műszaki iskola tanúsított működése: Általános és szakmai számítógépes kurzusok Szakmai kurzusok valamennyi tanúsított profilhoz az alábbi szakterületeken: gépészmérnöki és fémfeldolgozói villamosmérnöki textil- és bőripar földmérő és építőipari geológiai, bányászati és kohászati

18 BOLYAI Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium ADRESS: POSTA UTCA SENTA TELEFON: ++381(0) , ++381(0) FAX: ++381(0) Szerbia HITVALLÁSUNK A Bolyai Tehetségkutató Gimnázium az ország első és egyetlen olyan iskolája, amely magyar nyelvű természettudományos-matematikai oktatási lehetőséget kínál a Vajdaságban. Az iskolát április 22-én alapították azzal a céllal, hogy a természettudományokban és matematikában tehetséges tanulókat támogassák. Alapítója a Vajdaság autonóm tartomány Végrehajtó Tanácsa volt. Az emelt szintű matematika felvételi vizsga sikeres teljesítését követően 20 tanuló kezdheti meg itt középiskolai tanulmányait minden év szeptemberében. HITVALLÁSUNK Iskolánknak jelenleg 139 tanulója van, akik Vajdaság egész területének 33 különböző pontjáról származnak. Célunk, hogy intézményünkből olyan érett ifjú szakemberek kerüljenek ki, akik tenni szeretnének valamit a közösségükért, valamint magyar származású kisebbségi fiatalokat támogassunk. Az oktatás délelőtt zajlik. A tantervet az állam, valamint más ilyen szakirányú középiskolák tantervei és programjai határozzák meg. Ennek megfelelően a legnagyobb óraszámú tantárgyaink a matematika, számítástechnika és fizika. Az iskola teljesen új, korszerűen felszerelt és esztétikusan berendezett osztálytermekből áll. Nagy figyelmet fordítunk az oktatási segédeszközök beszerzésére is.

19 FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK Az elmúlt négy évben figyelemre méltó eredményeket értünk a fent említett pedagógusoknak, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken részt vett tehetséges diákjainknak köszönhetően. Iskolának az oktatási-kulturális központ része, ami azt jelenti, hogy igénybe vesszük a központ épületét, a Városi Könyvtárat, valamint a Vajdasági Magyarok Kulturális Intézetének gyűjteményét. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Iskolánkban speciális pedagógusokkal és oktatás módszerekkel dolgozunk. Büszkék vagyunk arra, hogy több tanárunk egyetemi és főiskolai oktató. Rendszeresen részt veszünk különböző szakmai fórumokon, ahol a szakértők segítségével olyan oktatási módszereket sajátítunk el, amelyeket Magyarországon évek óta sikeresen alkalmaznak.

20 TEMNESVÁRI MŰSZAKI EGYETEM HALLGATÓI TANÁCSADÓ ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT No. 2, Victoriei Plaza, 310. szoba, Timişoara, Románia Telefon: Web: E mail: HITVALLÁSUNK: A CICS a Temesvári Műszaki Egyetem szervezett szolgáltató egysége, amelynek feladata a hallgatók tájékoztatása, irányítása, valamint szociális és szakmai integrálása. HITVALLÁSUNK: A Temesvári Műszaki Egyetem szakosodott hallgatóinak munkaerőpiaci esélyeit növelő intézkedések meghatározása. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Minél több állásajánlat felkínálása a Műszaki Egyetem jelenlegi és végzett hallgatóinak, valamint a hallgatók, a cégek és az egyetem közötti kapcsolatok kiépítése: 1. Statisztikai adatok vezetése az egyetem végzett hallgatóinak foglalkoztatásáról és állásaik jellegéről. 2. Az egyetem azon tanszékeinek meghatározása, ahol a végzett hallgatók foglalkoztatási aránya kedvezőtlen a munkaerőpiacon 3. Olyan intézkedések meghatározása, amelyek javítják a Temesvári Műszaki Egyetem specializációt elvégzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit. 4. Innovatív rendszer kidolgozása annak érdekében, hogy megkönnyítsék a hallgatók átlépését a tanulásból a munka világába. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Álláslehetőségeket meghirdető szórólapok készítése és terjesztése a hallgatók között Vállalati bemutatók szervezése

21 Karriernap rendezvények szerkesztése annak érdekében, hogy jelenlegi és végzett hallgatóink a lehető legtöbb állásajánlatról értesüljenek, valamint ösztönözzük a hallgatók, a vállalatok és az egyetem között. A hallgatók munkaerőpiac i elhelyezkedésének nyomon követése, valamint azon intézkedések meghatározása, amelyek a különböző szakirányú hallgatók elhelyezkedési esélyeit növelik. Hallgatók tesztelése, készségeik felmérése és pszichológiai tanácsadás. Együttműködési megállapodások az egyes szakterületeken működő vállalatokkal és intézményekkel. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: Rendszeres találkozók az egyes szakterületeken működő vállalkozásokkal és intézményekkel a legfrissebb álláslehetőségek megismerése céljából. Tapasztalatcsere romániai és külföldi karrierközpontok önkénteseivel.

22 ÜZLETI ISKOLA ÉS SZAKMAI ALAPÍTVÁNY Str. Arieș, Nr. 19 Timișoara, Románia Telefon/Fax: Mobil: Web: HITVALLÁSUNK: Az Üzleti Iskola és Szakmai Alapítvány egyike a Nyugat-Romániában működő felnőttképzési intézményeknek, amely gazdag hagyományokkal és széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a fiatalok és felnőttek részére nyújtott oktatás terén. Tevékenységünk több mint húsz éve alatt személy folytatott tanulmányokat programjainkban. Az oktatási intézmény különböző szinteken szervez a szakmai fejlődést elősegítő képzéseket számos jelentkező számára. HITVALLÁSUNK: Hogyan tudjuk legjobban megvalósítani a társadalmi és gazdasági szempontból hátrányos helyzetben lévő fiatalok felzárkóztatását? ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: A hátrányos hátterű fiatalok szociális és szakmai beilleszkedésének elősegítése pszichológiai tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, képzés és továbbképzés biztosításával. Információáramlás biztosítása a gazdasági szereplők és az álláskeresők között a gazdaságilag hátrányos helyzetű területeken (bányászrégiók) A társadalmi beilleszkedés esélyeinek növelése roma származású volt fogvatartottak esetében a munkaerőpiacon keresett szakmák oktatása révén. Munkalehetőség biztosítása munkanélküli, inaktív álláskeresők személyeknek olyan intézkedések segítségével, mint a tanácsadás, orientáció, nem iskolarendszerű képzés, szakképzés és szakmai terepgyakorlat. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Az új kurzusok során stratégiánk alapja a munkaerőpiac elemzése, valamint a cégek és intézmények kérései. Szakképzési programok:

23 1. ÉLELMISZERIPARI képesítő tanfolyam (10 jóváhagyás): élelmiszeripari munkás, szakács, pincér, pultos, cukrász,pék, hentes, élelmiszertermékek eladója. 2. IPARI képesítő tanfolyam (12 jóváhagyás) ELEKTROMOS ÁGAZATBAN: technikus, villanyszerelő, autószerelő 2.2. ÉPÍTŐIPARBAN: ács, műanyag- és alumínium-feldolgozó, fafeldolgozó, kőműves, építőipari munkás, gáz-és vízvezeték-szerelő RUHA- ÉS CIPŐIPARBAN : szabó-varró, bőrdíszműves. 3.FITNESSZ ÉS SZÉPSÉGIPARI képesítő tanfolyam (4 jóváhagyás): masszőr, kozmetikus, borbély, fodrász, manikűrös, pedikűrös. 4. BEVEZETŐ / SPECIALIZÁCIÓS kurzusok (8 jóváhagyás): munkabiztonsági ellenőr, emberi erőforrás ellenőr, könyvelő, rendszergazda, masszőr, kozmetikus, edző, pályázatíró. 5. Kurzusok az ISCIR Temes számítástechnikai szolgáltatóval (3 jóváhagyás): gépész, kazánfűtő. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: Szakképzési programok kidolgozása a paci trendekkel összhangban. Partnerkapcsolatok állami intézményekkel és nem kormányzati szervezetekkel a fiatalkorúak foglalkoztatását segítő programok kidolgozása céljából. Az európai finanszírozás kulcsfontosságú az ifjúsági programok sikeres kidolgozásához és megvalósításához.

24 MOLI NOVAK RADONIC ÁLTALÁNOS ISKOLA Maršala Tita Mol Tel/fax: 024/ HITVALLÁSUNK Mol lakossága 1785-ben már szerb nyelvű, 1806-ban pedig magyar nyelvű iskolába járhatott. A Moli "Novak Radonić" Általános Iskola 1962-ben kapta nevét, amikor a szerb és a magyar iskolákat egyesítették. Ennek az iskolának kb tanulója volt, míg ma 496 diák és 60 a 15. évet már betöltött felnőtt jár ide. Az oktatás szerb és magyar nyelven folyik, a roma nyelvet mint anyanyelvet pedig a nemzeti tanterv részeként 2001 óta tanulják. Az órákat tantermekben és irodákban tartják. Néhány labor (számítástechnikai, biológiai) teljesen felszerelt, míg mások csak részben. Az iskolarendszerű képzés mellett a tanulók más foglalkozásokon is részt vesznek: dráma, versmondó, újságírás, elsősegély, biológia, matematika, kézilabda és egyéb csoportok. Iskolánk fontos sajátossága a szerb, magyar és roma nemzeti szokások ápolása, a multikulturalizmus és tolerancia. HITVALLÁSUNK Az általános iskola szerepe az oktatásban, a fiatalok pályaválasztása és munkavállalása. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL

25 -Bizottság a Szegénység Csökkentéséért - "Szivárvány" nem kormányzati szervezet -Adai Önkormányzat -A magyar és roma kisebbségek nemzeti tanácsai -Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat -Szociális Munka Centruma -Vöröskereszt FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK PEREMHELYZETRE KERÜLT GYERMEKEK NAPPALI SZOBÁJA A hátrányos helyzetű gyermekek iskola utáni gondozása 2001-ben indult meg, először az iskola falain kívül, a Szivárvány Egyesület szervezésében szeptemberében a kezdeményezés az iskolába került. Finanszírozója a "Szivárvány" Egyesület és a Bizottság a Szegénység Csökkentéséért. A sebezhető gyermekek melegétkeztetésben részesülnek októbere óta pedagógiai asszisztens is segíti a munkát, az Oktatási Minisztérium támogatásával.

26 Adai Bartok Bela Zeneiskola Trg oslobođenja 3/A Ada Tel/Fax: 024/ Szerbia HITVALLÁSUNK Öt évtizeddel ezelőtt sok zeneszerető polgár álma vált valóra, amikor megalakult az első önálló zeneiskola Adában. 1960/61 volt az első tanév a zeneiskolánk életében. Ekkor nevezték el Bartók Béla után, és kinevezték az első igazgatóját, a korábbi tanárt, Szécsényi Ferencet. Az iskola fő célja a zenei kultúra ápolása. Több kórust, zenekart és kamaraegyüttest is alapítottunk már. A iskola aktívan részt vesz az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, fesztiválokon és ünnepségeken. Ennek eredménye számos kiválóan megrendezett koncert és előadás. Általában részt veszünk az országszerte szervezett különböző zenei rendezvényeken és fesztiválokon, ahol oktatóink és tanulóink mindig bizonyítják tehetségüket. A 2010/2011 tanévben ünnepeltük iskolánk fennállásának 50. évfordulóját. Még a 40. évfordulót is sikerült más zeneiskolákkal együtt ünnepelnünk. Ez a szokás tehát mára hagyománnyá vált. FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK - STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Jelenleg 19 oktató tanít lelkesen több mint 220 diákot. Tanulóink hét különböző hangszer közül választhatnak: hegedű, harmonika, zongora, gitár, tamburin, furulya, klarinét. Ezenkívül éneklést is lehet tanulni. Az elmúlt években több versenyen is aktívan részt vettünk.

27 Egyik legnagyobb eredményünk, amikor a sándorfalvi iskolával közösen megnyertük az IPA versenyt. Ennek köszönhetően zenei táborokat és zenei előadásokat szervezhettünk, valamint új hangszereket vásároltunk. Ugyanakkor továbbra is sok tervünk van a jövőre, amelyek mindegyikének célja a zeneoktatás színvonalának javítása.

28 KEREKÍTŐ MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE SZÉKHELY/CÍM: ADA, Tito Marsall / NAGY MÓNIKA 063/ LEHOCZKI GABRIELLA Szerbia HITVALLÁSUNK Kerekítő JÁTSZÓKLUB és Kerekítő BÁBKLUB Egyesület Fő tevékenységek: oktatás és kultúra Célcsoport: gyermekek, felnőttek, szakemberek A célok elérése érdekében: - Szakmai Műhely - Gyermekprogram - Előadások - Kerekítő (bejegyzett, védett tevékenység) Hitvallásunk ( kultúra, szakmai oktatás stb.) Perspektívák (taglétszám, tevékenységek bővítése, kommunikációs rendszer, fenntarthatóság, férőhelyek stb.) STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK SZAKMAI MŰHELY: Akkreditált továbbképzés Szabadidő-szervezés Továbbképző napok tanárok és pedagógusok részére Drámajátékok leírása és alkalmazása

29 Szemináriumok rendezése a tanárok munkájának modernizálása céljából FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK GYERMEKEKRŐL- ELŐADÁS FELNŐTTEKNEK program - Az igényes közönségnek - Színházkultúra - Anyanyelvünk megőrzése - Művészeti alkotó tevékenység PROGRAMOK FELNŐTTEKNEK: - Egyedi életvitel - Életfilozófia - Szakértők / támogatás

30 ČIKA JOVA ZMAJ INTÉZMÉNY AZ ÓVODAI OKTATÁSÉRT Mite Radujkova ADA Szerbia HITVALLÁSUNK Ada első óvodája 1876-ban nyitotta meg kapuit, amikor a helyhatóság vezetője a következő szavakkal adta át az épület kulcsát: Elérkezett a pillanat, amit olyan sok szülő várt: megnyitjuk óvodánkat, azt az áldásos intézményt, ahol vallási hovatartozás nélkül minden gyermek neveléséről gondoskodunk... " Intézményünk 1964-ben kapa meg jelenlegi nevét: "Čika Jova Zmaj". Az intézmény székhelye Ada, Mite Radujkova 6, a Dandelion nevű épület. A székhelyen hat egésznapos és félnapos l, a székhelyen kívül pedig további hat létesítmény működik a gyermekek ellátására (Mol, Utrine Obornjača) FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK A nevelés szerb és magyar nyelven zajlik. Vannak olyan csoportok, ahol a nevelés kétnyelvű, azaz a gondozónők és az óvónők is két nyelven beszélnek. 6 csoportban beszélnek kizárólag szerbül, 21 csoportban pedig magyar nyelven. A kétnyelvűség ápolása intézményünk fontos célja, amelynek révén a gyermekeket toleráns, multikulturális jövőképű személyiséggé szeretnénk formálni, ahol tudatában van annak, hogy

31 soknemzetiségű közösségben él, a második nyelven is megtanul kommunikálni, ápolva a toleranciát és a sokszínűség megőrzését. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK ERŐSSÉGEK: A munkavállalók szakértelme és kreativitása Pedagógus, vezető védőnő, vezető pedagógus, szakmai továbbképzéseken részt vett pedagógusok Szemináriumok Önképzés, az óvodák nyitottsága a szociális környezet felé Általános iskola könyvtár zeneiskola -kultúrház egészségügyi ellátás rendőrég - tűzoltóság - önkormányzat. Jó együttműködés a családdal, vagyis a szülők aktívan részt vesznek az óvoda életében és munkájában nyílt óralátogatások szakmai találkozók közös szülő-gyermek foglalkozások kirándulások a szülők részvételével Záró rendezvény - barátság, együttműködés és tolerancia a különböző nemzetségek körében - különböző etnikai és kulturális hátterű gyermekek, akiknek több támogatásra van szükségük - Pedagógiai Műhelyek délutánonként A kétnyelvű oktatás lehetősége Olyan csoportok, ahol a tanárok magyar és szerb nyelven oktatnak Második nyelv tanulása (szerb, magyar) Angol nyelv tanulása Közös részvétel báb- és egyéb előadásokon anyanyelvükön Közös ünneplés (Mikulás, téli szánkózás...)

32 Intézményünkre második otthonunkként tekintünk, ahol: - a gyermekek testi és lelki egészségét fejlesztjük, - a gyermekek azt érezhetik, hogy elfogadják, szeretik és óvják őket, - és a társadalom biztosítani tudja növekedésüket, fejlődésüket és tanulásukat. Olyan élethelyzetek sorát kínáljuk az óvodásoknak, amely a lehető legjobban felkészíti őket az életre és az iskolára. Ehhez segítségül hívjuk a modern tudomány és technológia eredményeit, miközben megőrizzük a gyermek eredendő igényeit, érdeklődéseit és képességeit is.

33 Nyíregyházi Főiskola A múlt és a jelen A Nyíregyházi Főiskola január 1-jén jot létre a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Mezőgazdasági Főiskola integrációjával. A Nyíregyházi Főiskola számokban A hallgatói létszám fő, ezzel a legnagyobb vidéki főiskola. 700 dolgozója van, ebből 285 oktató. Az oktatók minősítettsége 66%. A hallgatók 60%-a államnilag támogatott. Világbajnok intézmény (épület, hallgatók). Szervezeti felépítés Az intézmény 5 karú főiskola:

34 Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar Pedagógusképző Kar Termézettudományi és Informatikai Kar Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Alapszakok: idegen nyelvi (angol, német, francia, orosz-ukrán ) klasszikus bölcsészeti (történelem, Magyar, szabad bölcsészet) adják.) művészeti szakok ének-zene (karvezetés, népzene szakirányokkal) kepi ábrázolás (festészet szakiránnyal), környezetkultúra (környezetprezentáció szakiránnyal), plasztikai ábrázolás (szobrászat szakiránnyal). Mesterszak: Nyelvészet. Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Alapszakok Gazdálkodási és menedzsment Nemzetközi tanulmányok Andragógia Kommunikáció és menedzsment Társadalmi tanulmányok Turizmus és vendéglátás Sportmenedzser Mesterszakok: Nemzetközi tanulmányok Andragógia Műszaki és Mezőgazdasági Kar Alapszakok: Fizika Gépészmérnök Közlekedési mérnök légiközlekedés szakirány Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mezőgazdasági mérnök Pedagógusképző Kar Alapszakok: Csecsemő- és kisgyermeknevelő Tanító Pedagógia

35 Szociálpedagógia MA programmes Valamennyi tanárszaknak van mesterszakja. Természettudományi és Informatikai Kar Alapszakok Biológia Földrajz Informatikus könyvtáros Kémia Környezettan Matematika Programtervező informatikus Testnevelő edző Sportszervező A jövő 1. Esélyteremtő tudás akadémiai program A felsőoktatás teljes vertikumára (felsőfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés, posztgraduális képzés) kiterjedő képzési szintek és formák kialakítása és ezek átjárhatóságának megvalósítása. A képzések gyakorlati és informatikai jellegének fokozása, ezáltal is növelve hallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit.. A legjelentősebb projektek: a Virtuális Campus (e-learning és life-long learning) az Alumni és Karrier Iroda továbbfejlesztését a Regionális Történeti és Művészeti Centrum, a Regionális Pedagógusképzési Kar és Továbbképzési Centurm kialakítását tűzték ki célul. 2. Kutatás és fejlesztés Helyi és regionális kutatás tervezése, lebonyolítása, a térségi, tudományos központi szerep fejlesztése, konferenciák, továbbképzések szervezése. 3. Szolgáltatás a főiskola alkalmas műszaki, tudományos, hallgatói kulturális, sport és szabadidős programok szervezésére uszoda, lovarda, botanikus kert, sportpályák, tornacsarnokok, szállodák, éttermek, kávézól, pubok. Campus Rádió

36 Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Kik vagyunk? Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szociológus (BA + MA) Szociális munkás (BA) Szociálpolitikus (MA) A Szociológia és Szociálpolitika Tanszék: A Bölcsészettudományi Kar része A Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 1984-ben, 28 évvel ezelőtt került megalapításra. 1992/1993.-tól képez az egyetem szociális munkásokat, szociálpolitikusokat és szociologusokat. Oktatói létszáma jelenleg: 15 fő. Hallgatóinak létszáma: pedig közel 420 fő I. A kezdetek... Pályaválasztás fogalma:...a pályaválasztás azt jelenti, hogy a fennálló lehetőségek alapján önállóan célunknak megfelelően kiválasztunk egy olyan foglalkozást, tevékenységet, amely lehetővé teszi, hogy a társadalom és magunk számára értéket jelentő munkát végezhessünk... II. A folytatás... Tanszékünk hallgatói létszáma éves átlagban 420 fő (szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus). Évente átlagosan 100 hallgató kezdi meg tanulmányait es 100 hallgató végez. Mit tehetünk annak érdekében, hogy hallgatóink, akik a képzés során elköteleződnek a szakma mellett: a munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő gyakorlatias tudást kapjanak, hogy jó eséllyel induljanak a munkaerőpiaci versenyben, hogy megtalálják azt a szakmaterületet, célcsoportot, ami illeszkedik a képességeikhez, hogy felvérteződjenek azokkal a kompetenciákkal, melyekkel magas színvonalon lesznek képesek ellátni feladataikat leendő munkahelyükön? Segíthetünk megtalálni nekik azokat a szakterületeket melyek közelebb állnak érdeklődésükhöz, személyiségükhöz?

37 Rámutathatunk azokra a szakmai határterületekre, ahol a szociális munka szakmai ismereteit alkalmazhatják, de nem kell közvetlenül a kliensek problémáival foglalkozni? III. Megoldási kísérletek, eszközök a munkaerőpiaci elhelyezkedés támogatása érdekében, modellértékű programok... Minden (a következőkben elhangzó) munkaerőpiaci integrációt segítő szolgáltatás tevékenységet, a témához kapcsolódó kiadványkészítést, kézikönyvírást, hálózatfejlesztő tevékenységet a fél állású szakmai gyakorlatfelelős végez el a Tanszéken. III./1.) Az intézménylátogatás óra szerepe a munkaerőpiaci integráció elősegítésében Az intézménylátogatás óra, (mint a munkaerő piaci kitekintés és pályamegerősítés eszköze)módszertana - óramenete: I. szakasz: rövid 20 perces felvezető előadás (az intézmény helye a szociális szolgáltatások rendszerében, az intézmény szolgáltatásai és célcsoportjai). II. szakasz: 40 perces interaktív, szakmai beszélgetés. A cél, esetek bemutatásán keresztül a célcsoport főbb problémáinak és a megoldásként nyújtott szolgáltatásoknak a bemutatása, feltárása a hallgatókkal együtt. Az intézmény egy dolgozója szakmai életútjának megismerése. III. szakaszban kétféle módszer alkalmazására van lehetőség: 30 perces vendég-beszélgetés az intézmény klienseinek, vagy speciális területen dolgozó munkatársainak részvételével. 30 perces érzékenyítő program Az intézménylátogatás eredményei Pályaismeret-bővülés, Elkötelezettség erősödik a szociális szakma iránt, Széleskörű szakmai információk a szociális ellátórendszer intézményei és szolgáltatásai leendő munkahelyeik - terén, Képességek fejlődése a rendszerszemlélet (szükségletekre épülő szolgáltatások), problémamegoldás, kommunikáció területén, Szociális érzékenység, tolerancia, segítőkészség erősödik. az intézménylátogatásról szeretnék írni. Bennem ez hagyta a legmélyebb nyomot...ezek az itteni intézménylátogatások sokkal érdekesebbek voltak. Ez talán azért van, mert minket is bevontak a különböző feladatokba, ami szerintem segítette azt, hogy jobban bele tudtuk magunkat élni a kliensek helyzetébe. Ha lehet ilyet mondani, akkor pozitívan csalódtam. Igazából nem ez volt az a szak, ahova szerettem volna jönni. Eleinte voltak olyan gondolataim, hogy átmegyek majd másik szakra, de ez mára elhalványodott... III./2.) Terepgyakorlat: Fél lábbal a munkaerőpiacon... Szociális munka BA képzés (nappali tagozat), a gyakorlat jellege,óraszáma: I.évf.1.fv óra Intézménylátogatás I.évf.2.fv óra Esetkezelés II.évf.1.fv.- 39 óra Szociális munka családokkal II évf.2.fv.- 39 óra Szociális munka csoportokkal III.évf.1.fv.-78 óra Szociális munka közöss.-el III.évf.2.fv.-39 óra Projektmenedzsment IV.évf.1.fv.-468 óra Intenzív terepgyakorlat Szociálpolitika MA képzés (nappali tagozat), a gyakorlat jellege,óraszáma: II.évf.2.fv óra Intenzív terepgyakorlat

38 Néhány adat o Félévente (szociális munka és szociálpolitika szakon) közel 250 hallgató számára egyéni terephely-megszervezése o A Tanszék terephely-hálózatában közel 200 terephely-intézmény, közel 300 tereptanár tartozik. o (földrajzi elhelyezkedés döntően: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, kisebb arányban: Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Csongrád megyében illetve Budapesten.) Néhány alapelv a terepgyakorlatok szervezése kapcsán: MOTIVÁCIÓ A Hallgatók motivációját a következő tényezők befolyásolják elsősorban (hallgatói vélemények): a tereptanár személye, milyen feladatokkal bízzák meg a gyakornokot, a kliensektől kapott közvetlen pozitív visszajelzések. A tereptanárok motivációját a következő tényezők befolyásolják elsősorban (tereptanárok véleménye): leendő munkatársak képzésének lehetősége, fejvadászat, szakmai presztízst jelent, együttműködés hosszú távon is kamatoztatható kapcsolati tőkét jelent, külvilág előítéleteinek a lerombolását segítheti, a hallgató jó hírét viheti az intézménynek, intézmény szakmai körökben láthatóvá váljon, Egyetemmel, mint elismert szakmai intézménnyel való együttműködés, referenciaként is felhasználható. közösen megvalósítandó szociális témájú projekt lehetősége, tapasztalatok, jó gyakorlatok átadásának lehetősége, hallgatók tanításának élménye, hallgatók tükröt tartanak, számos ötletet, friss szakmai tudást is hoznak, segítenek a fiatalos lendület megőrzésében, a kiégés megelőzésében, a színesebbé, mozgalmassá tehetik a megszokott munkát, a tereptanárok vezetői feladatként fogják fel a hallgató irányítását, ez az újfajta szerepet is motivációt jelenthet, strukturált munkavégzésre, készteti a tereptanárt, a hallgató segíti a terephelyen folyó munkát. A legfontosabb feladat a következők tudatosítása: 1.) Hallgatók számára: a terepgyakorlat befektetés a jövőbe 2.) Tereptanárok számára: A hallgató Erőforrás: A hallgató, ha jól integrálják, akkor erőforrás a terephely számára: szakmai feladatokat lát el, új szemléletethoz, bizonyos esetekben korban sokkal közelebb áll az intézmény célcsoportjához, így hitelesebb,pozitív mintát közvetíthet, stb TOVÁBBI ALAPELVEK A munkaerőpiac szabályai a terepgyakorlaton is érvényesek (felvételi interjú) Széleskörű munkáltató kapcsolati háló kiépítése a terepgyakorlatok alatt Friss, aktuális adatokkal feltöltött terepadatbázis alapján választékos színes terepprogram biztosítása Szigorúan a gyakorlat témájához illeszkedő terephelyek biztosítása

39 Személyre-szabottság a terephely-közvetítésben Terephelyközvetítés folyamata Új terephelyek feltárása, régi terephelyekről friss információk gyűjtése (minden félév elején) terepkatalógus nevű kiadvány frissítése. Egyéni tanácsadások és csoportos (évfolyamonkénti) tájékoztatók tartása Terepbörze 300 oldalas Terephelyek kézikönyvén (2012. kiadás) keresztül a 45 leggyakrabban látogatott terephely részletes bemutatása Egyenlő esélyeket biztosító elektronikus terephely-foglalás (a tantárgyakra való elektronikus jelentkezés mintájára). (Érdekesség, hogy a hallgatók 70%-a az első helyen, kb 20 %-a a második, és csak 10%-a kapja a harmadik helyen megjelölt terephelyet. A tereptanári hálózat karbantartása : Szakmai Napok Tereptanári Műhelyek szervezése (évente 2 alkalom) Tereptanárok továbbképzése (2012.-ben 3 db akkreditált képzés indítása) Tereptanárok bevonása a terepgyakorlatok, és a kapcsolódó tantárgyak tananyagfejlesztésébe (2011.-ben 4 alkalom) Folyamatos konzultációs lehetőség biztosítása III./3.) Az önkéntes munka szerepe a munkaerőpiaci integráció elősegítésében Tapasztalatok: A hallgatóink 30-40%-a tanulmányai során minimum egyszer bevonható önkéntes munkába. Az önkéntesmunka-közvetítés az egész év során folyamatos. Az önkéntes-munkának két altípusa működik Tanszékünkön: a rövid időtartamú önkéntes-munka, (heti 2-8 óra) az intenzív önkéntes-munka (heti óra). Eredmények: ben 33 hallgató vonódott be az önkéntes munkákba, közülük 9 hallgatót sikerült intenzív önkéntes munkára közvetíteni. Közülük 7 fő a végzés után 2 hónappal már dolgozott. Az önkéntes munka előnyei a munkaerő-piaci integráció szempontjából: kulcsképességeket fejleszt hamarabb megtalálják a hallgatók azokat a célcsoportokat, szakterületeket, amelyek az egyéniségükhöz leginkább illeszkednek. a hallgatók könnyebben motiválhatók a tanulásra Megismerkednek a munkaerőpiaci követelményekkel, reálisabban tudják elhelyezni magukat e környezetben, így jobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon. Szakmai tapasztalataik magas szintűek. Végzés után, önálló felelősséggel járó feladatokkal is megbízhatók. Más hallgatók számára mintát jelentenek. Aktivizálják a környezetükben lévő fiatalokat. Mi motiválja elsősorban a hallgatókat arra, hogy fizetés nélkül dolgozzanak? ismerősi-baráti kör bővítése buli-hangulat és a körítés másoknak való segítés késztetése speciális, érdeklődési körüknek megfelelő lehetőséget kapnak (pl. lovasterápia, filmklub vezetés, környezetvédelem) Saját határaik kipróbálása egy-egy spec. területen, vagy célcsoport körében munkájuk eredményének közvetlen megtapasztalása

40 a munkatapasztalat szerzésének lehetősége, a munkát követő referencia levél, esetleg jövőbeni álláslehetőség. III./4.) A gyakornoki munkák szerepe a munkaerőpiaci integráció elősegítésében decemberében tanszékünkön 4 fő nappali tagozatos MA szociálpolitika szakos hallgató és 5 fő II. éves szociális munkás hallgató dolgozott fizetett gyakornoki munkakörökben. Mind a 9 hallgató civil szervezetekben dolgozott, a következő munkakörökben: mentor (2 fő), közösségszervező (1 fő), pályázatíró (6 fő). III./5.) Karrier-iroda: Munkaerőpiaci szolgáltatások a hallgatók elhelyezkedésének támogatása érdekében Egyéni álláskeresési tanácsadás Tanszéki állásportál Csoportos álláskeresési tanácsadás (munkaerőpiaci ismeretek c. tantárgy) III./6.) Speciális továbbképzésekre ill. konferenciákon való részvételre közvetítés Néhány példa: Tréner-képzések (időtartam: 3-15 nap) Témakörök: például AVP tréner képzés, álláskereső klub vezető képzés stb.) Önkéntes képzések (időtartam: óra.) Témakörök: például kortárssegítő képzés, áldozatsegítő képzés, közösségi animátor képzés stb. Rövidebb szakmai képzések speciális célcsoportokhoz kapcsolódóan (időtartam: 2-3 nap). Témakörök: például menekültek reintegrációja, bv. intézményekben fogva-tartottak, illetve onnan szabadulók társadalmi integrációja. Konferenciák, work-shopok. Témakörök: iskolai szociális munka, modellértékű munkaerőpiaci programok, civil szerveződések, gyermekvédelem Angliában stb. III./7.) Egyéb aktivitások szervezése adománygyűjtés (pl. Mikulás ajándék, ruhanemű, könyvek) civil akciók IV. Végzés után szeptemberében kérdőívben kerestük meg a tanszéken végzett hallgatóinkat foglalkoztató munkáltatókat annak érdekében, hogy felmérjük képzésünk minőségét, eredményességét, az oktatott tananyagok-készségek-képességek munkaerőpiacon való alkalmazhatóságát. Első körben 52 fő volt hallgatónkról kaptunk információt munkáltatóik szemszögéből. (A felmérést terveink szerint minden félévben megismételjük a bevont muinkáltatók körét tovább bővítjük). Eredmények Hallgatóink munkahelyi feladatköre: A szociálpolitika szakon végzett hallgatóinkat elsősorban vezetői munkakörökben alkalmazták (64%). pl. területi irodavezető, igazgató, ügyvezető, felnőttképzési vezető, programirányító, projektvezető, civil szervezet vezetője. A hallgatók 36%-a pedig családgondozóként, esetmenedzserként, menekültügyi főelőadóként ill. közösségfejlesztőként dolgozik. A szociális munkások változatos feladatköröket látnak el elsősorban beosztottként (90%), pl.: családgondozók, javítóintézeti nevelők, egészségnevelők, szociális munkások, esetmenedzserek, pályázatírók, közösségfejlesztők, és csak kisebb arányban (10%) látnak el vezetői munkaköröket, pl.: ellátásvezetők.

41 A megkérdezett munkáltatók 19 szempont mentén értékelték volt hallgatóink teljesítményét munkahelyükön iskolai osztályzatszerűen 1-5 közötti minősítéssel. A munkáltatók a 19 szempont egyikére sem adtak 4,2 alatti értékelést. A legalacsonyabb minősítést volt hallgatóink számítástechnikai ismeretei kapták (4,22%). Kimagaslóan magas 4,8-4.9 közötti értékekkel díjazták a munkáltatók hallgatóink tudását a következő a területeken: A szociális munka módszereinek alkalmazása Kommunikációs készségek: Kapcsolatépítő képesség, együttműködés Problémamegoldó képesség: A probléma felismerése és körültekintő megfogalmazása, probléma-megoldási terv készítése, végivitele szakmai értékek érvényesítése: A kliens szabad akaratának érvényesítése, tiszteletben tartása, tolerancia Elemző képesség Koordinációs, szervező képesség További információnk honlapunkon!

42 Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR COMENIUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR EGÉSZSÉGÜGYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR Új utakon - a kultúra otthona Karunkon arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb körű betekintést nyerjenek leendő hallgatóink a bölcsész- és társadalomtudományi tárgyakba. A választott szak nem azt jelenti, hogy bezárult a jövő, hanem azt, hogy megnyílik valamennyi hallgatónk előtt megannyi új utcácska, amelyeket bejárva könnyedén meghozhatják majd a döntést arra vonatkozóan, hogy melyiken haladjanak tovább. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Bölcsészet- és társadalomtudományi szakok: - BA. (Bachelor of Arts) Alapszakok Hároméves, egyszakos képzés - MA. (Master of Arts) Mesterszakok - felsőfokú szakképzések - szakirányú továbbképzések - doktori képzés Bologna-folyamat A magyar felsőoktatás teljeskörű változása 2006 szeptemberétől egységesen Többciklusú képzés B.a. Vagy b.sc. M.a. Vagy m.sc. Doktori képzés A Bologna-folyamat előnyei Gyakorlatközpontú oktatás Munkaerőpiaci igények szerinti képzés Diploma már 3 év után Pályakorrekció lehetősége Kitolódik a választás határideje Felkészülés a mesterképzésre és a doktori iskolákra BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

43 Az országban egységesen alapszakok Mindenütt 3 éves, 1 szakos Továbblépési lehetőség: mesterszakok Doktori (PhD) iskolák ME BTK alapszakok Kulturális antropológia Magyar Modern filológia anglisztika Modern filológia germanisztika Pedagógia Politológia Szabad bölcsészet Szociológia Szociális munka Történelem Új szak: szociális munka BA! 7 félév Gyakorlatorientáltság Jó kapcsolat a városi, megyei szociális intézményekkel Kutatások, fejlesztések lehetőségei Nappali és levelező képzés A szociális munka és a szociális munkás képzés nemzetközi fejlődési trendjeihez való igazodás, nemzetközi kapcsolatok építése Szociális, társadalomtudományi, jogi, pszichológiai, pedagógiai, egészségtudományi ismeretek Szakirányaink az alapszakokon Anglisztika: angol Germanisztika: német Magyar: nyelvmentor Szabad bölcsészet: Filozófia, esztétika, etika, kommunikáció és médiatudomány, vallástudomány Történelem: régészet, levéltár, muzeológia Specializációk az alapszakokon Anglisztika: jogi szakfordító, interkulturális kommunikáció, angol kulturális és természeti örökség, dráma és előadóművészet, angol nyelvi kulturális projektreferens, EU kapcsolattartó szakember Germanisztika: német nyelvi kulturális projektreferens, nyelv és nyelvhasználat, irodalom és kultúra összehasonlító tanulmányok Specializációk az alapszakokon Magyar: anyanyelvi asszisztens, jelnyelvi szakértő, kiadványszerkesztő, retorika- és eszmetörténet, összehasonlító irodalom és kultúratudomány Történelem: textológia, ipari örökségvédelem, Századi magyar társadalomtörténet, összehasonlító egyetemes történelem Mesterszakok Diszciplináris MA: Alkalmazott nyelvészet, Filozófia, Fordító- és tolmács, Kulturális antropológia, Magyar nyelv és irodalom, Politikatudomány, Szociológia, Történelem Tanári MA Angoltanár, Etikatanár, Ember és társadalom műveltségterületi tanár, Filozófiatanár, Földrajztanár, Magyartanár, Mérnöktanár (anyagmérnök), Némettanár, Történelemtanár Felsőfokú szakképzések

44 Gazdasági idegen nyelvű menedzser angol /német nyelven Idegennyelvi kommunikátor Titkárságvezető Szakirányú továbbképzések diplomásoknak Gazdasági és üzleti angol/német szaknyelvtanár Gyermekvédelmi pszicho-patrónus Interkulturális nevelési szaktanácsadó Ipari örökség Jelnyelvi lingvisztika és didaktika Jelnyelvi mentor Kiadói szerkesztő Kisebbségi esélyegyenlőségi tanácsadó Szakirányú továbbképzések diplomásoknak Kreatív írás Közpolitika szervező Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Politikai menedzsment Régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás Roma társadalomismeret Szociális menedzser Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol/német) Tagozatok: Nappali és levelező Képzési formák: Államilag támogatott és költségtérítéses Bázisiskoláink Földes Ferenc Gimnázium Avasi ggimnázium Hermann Ottó Gimnázium Zrínyi Ilona Gimnázium Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Hámori Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Iskola IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda (Hejőkeresztúr) Bársony - Hunyadi Általános Iskola Mentor program Célja: Felkészíteni a saját hallgatóinkat arra, hogy alkalmassá váljanak a viselkedési zavarokkal és tanulási zavarokkal küszködő általános iskolás gyerekek korrepetálására, mentorálására. Közreműködő: Tanárképző Intézet Terep: Munkácsy Mihály Általános Iskola Szociológiai intézet Képzések: Szociológia alapszak (ba) Nappali és levelező Szociális munka alapszak (ba) Nappali és levező

45 Szociológia mesterszak (ma) Kisebbségszociológia és kommunikáció és médiaszociológiai szakirányokkal Szakirányú továbbképzések: Roma társadalomismeret Szociális menedzser Kisebbségi tanácsadó A Szociológiai Intézet kutatásai: Információs társadalom Marginalizáció, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység Érték- és életmód kutatások Etnicitás, roma kisebbség Területi tervezés, szociális fejlesztési koncepciók Civil társadalom kutatása Etnicitás, roma kisebbség Területi tervezés, szociális fejlesztési koncepciók Civil társadalom kutatása Nemzetközi kapcsolatok Intézetünk erasmus kapcsolatokat ápol az alábbi felsőoktatási intézményekel: Sakarya university turkey Universitatea din oradea University of łodz University of tampere University of trieste Tomas bata university in zlín Universidade do porto Katho katholieke hogeschool zuid-west-vlaanderen Munkaerőpiaci felkészítés Közvetlenül: Álláskeresési tréningek Állásbörze Dpr Alumni szolgáltatások bosch tanszék Közvetve: Szociális munka tananyag Szociológia gyakorlati képzés Kapcsolattartás cégekkel, kutatóhelyekkel Gyakorlati szakemberek bevonása Elérhetőségeink: Miskolci egyetem Szociológiai intézet

46 II A FIATALOK ELHELYEZKEDÉSÉT ÉS FOGLALKOZATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ, ÖSZTÖNZŐ ÉS/VAGY KÖZVETÍTŐ ÁLLAMI ÉS MAGÁNSZERVEZETEK

47 TEMES MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT No. 21, Republicii Boulevard Timişoara, Románia Tel: / ; Fax: / Web site: HITVALLÁSUNK Szociális párbeszéd intézményesítése a foglalkoztatás és a szakmai fejlődés érdekében. HITVALLÁSUNK: Hatékony szolgáltatások kidolgozása az álláskeresők részére, a munkanélküliség megelőzése és csökkentése Temes megyében. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: A munkanélküliség csökkentését célzó nemzeti stratégák kivitelezése. Támogató szolgáltatások nyújtása az álláskeresőknek. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK A munkanélküliek biztosítási rendszeréről és a foglalkoztatás ösztönzéséről szóló évi 76. számú törvény értelmében a Temes Megyei Munkaügyi Központ különböző szolgáltatásokat kínál a munkáltatóknak, például közvetítést (a munkáltató tájékoztatása arról, hogy a megüresedett álláshelyeket köteles bejelenteni, felvilágosítás az egyes szolgáltatásokról, valamint a programok feltételeiről és hozzáférhetőségéről, azok száma, hossza és feltételei, a lehetséges jelöltek, álláskeresők listájának átadása a munkáltatók részére), új munkahelyek teremtésére ösztönzést (állások finanszírozása, kedvező hitellehetőség új munkahelyek teremtéséhez). A központ által jóváhagyott gazdasági szereplők lehetnek e törvény kedvezményezettjei, amennyiben olyan 16 és 25 év közötti fiatalokat alkalmaznak, akik szerződést írtak alá az A.J.O.F.M-mel a következő prioritások szerint: Állami gondozásból és más gyermekvédelmi intézményből kikerült fiatalok; Olyan fiatalok, akinek gyermekeik vannak és azokat el kell látniuk; Olyan házas fiatalok, akiknek gyermekeik vannak és gyermekeiket el kell látniuk; Házas fiatalok, akik börtönben voltak; Más nehézségekkel küzdő fiatalok.

48 Ha az év utolsó hónapjában az állami költségvetés ezen aktív intézkedésre fordított kerete még nem merül t ki, akkor az intézkedést kiterjesztik azokra a 35év alatti fiatalokra is, akik megfelelnek a fenti leírás valamelyikének. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: Olyan lehetőségek, amelyekről a romániai jogszabályok rendelkeznek a fiatalokat foglalkoztató munkáltatók támogatására. Minden évben állásbörze szervezése kimondottan a pályakezdők segítésére. Például 2011-ben az állásbörzén 822 üres álláshely volt meghirdetve és 249 pályakezdőt vettek fel, akik főiskolát, gimnáziumot, szakiskolát vagy középiskolát végeztek.

49 NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KIKINDAI KIRENDELTSÉGE Dositejeva 24 Telefon: 0230/ Szerbia HITVALLÁSUNK Fő hitvallásunk és feladatunk a munkaerőpiac funkcióinak fejlesztése olyan erőforrások nyújtásával, amely segít az álláskeresőknek és a munkáltatóknak a toborzási és kiválasztási eljárásban, ezáltal az álláshelyek betöltésében, és összességében ösztönzi a gazdasági növekedést és a társadalmi stabilitást. HITVALLÁSUNK Nagy mértékű munkanélküliség az országban, amely a fiatalokat különösen érinti. FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK A FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK -értesítés munkalehetőségekről -belföldi és külföldi munkaközvetítés -pályaválasztási tanácsadás -aktív munkaerőpiac megvalósítása -munkaengedély külföldieknek és hontalanoknak PROGAMOK ÉS AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK -munkaközvetítés álláskeresőknek

50 -pályaválasztási tanácsadás -támogatás nyújtása munkáltatók részére -támogatás nyújtása vállalkozásoknak -továbbképzés és továbbtanulás -foglalkoztatási ösztönzők -közmunka -fogyatékossággal élők foglalkoztatása PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS -karrierlehetőségekkel kapcsolatos felvilágosítás -tanácsadás -kiválasztás és osztályozás ÁLLÁSKERESŐK KLUBJA -tájékoztatás a helyi munkaerőpiac helyzetéről -tájékoztatás a szolgáltatásokról -tájékoztatás a meghirdetett álláshelyekről -önéletrajzíró tanfolyam -felkészítés az állásinterjúra. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK SZAKKÉPZÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS 1. SZAKMAI GYAKORLAT: Cél: Képzés az önálló munkához, valamint és az államvizsgához szükséges feltételek teljesítéséért Szakmai gyakorlat időtartama: 6-12 hónap A pénzügyi támogatás összege: EUR / hó

51 2. GYAKORLATI PROGRAM A munkáltatók olyan személyeket tanítanak, akiknek nincs képesítésük vagy tapasztalatuk. Időtartam : 6 hónap képzés + 6 hónap munka Pénzügyi támogatás : 200 EUR havi fizetés + adók és hozzájárulások 3. Funkcionális felnőttképzés Az elemi oktatás elsajátítása és az első képesítés megszerzése. Az állam fedezi a tankönyvek árát és az utazási költségeket, a képzés kivitelezését, továbbá a résztvevők jövedelemtámogatásban részesülnek 50 EUR összegtől. FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA ADÁBAN -A munkanélküliségi ráta Adában 19,9 %, ami a legalacsonyabb Kikinda körzetben. -Nagy figyelmet fordítanak azokra, akik nehezebben tudnak elhelyezkedni (fogyatékossággal élők, romák, szociálisan sebezhető személyek).

52 ADAI HELYI FOGLALKOZTATÁSI TANÁCS Szerb Köztársaság Аda, 1 Trg Oslobodjenja Phone: +381 (024) Fax: (024) Szerbia HITVALLÁSUNK A község munkanélküliségi rátája 19.9%, ami a legalacsonyabb a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint Service. A helyi foglalkoztatási akcióterv célja speciális anyagi erőforrások allokálása különböző foglalkoztatási programokhoz. A helyi erőforrásokkal úgy kell gazdálkodnunk, hogy az állami költségvetés támogatásával kombinálva eredményesen tudjuk csökkenteni a munkanélküliséget Adában. A munkanélküliség csökkenésének okai: ben a programok 105 olyan állást teremtettek, amelyeket az önkormányzat támogat -az önkormányzat és az állami költségvetés közös erőforrásának köszönhetően (a Helyi Akcióterv megvalósítása) 57 fő van alkalmazásban a foglalkoztatás programok keretében - nemzeti és tartományi pályázatok révén 40 fő került alkalmazásba -a közmunkaprogramok 34 személyt érintettek. Ada nagy figyelmet fordít azoknak a foglalkoztatására, akik nehezen tudnak elhelyezkedni (fogyatékossággal élők, romák, társadalmilag sebezhető személyek) ben a közmunkaprogramok keretében 22 fogyatékossággal élő személyt foglalkoztattak (valamennyien fogyatékossággal élő, regisztrált munkanélküli személyes). HITVALLÁSUNK 2012-ben az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedésekben több olyan személy élvez prioritást, akik nehezebben tudnak elhelyezkedni: munkanélküliek, különösen a több mint 12 hónapja munkanélküliek, a szakképzetlen és alacsony képzettségű munkanélküliek, a 30 év alatti fiatalok, az 50 évnél idősebbek, nők és vidékiek, fogyatékossággal élők, romák és menekültek. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK KÉPZÉS

53 A képzési program a közép- vagy felsőfokú végzettségű, munkatapasztalattal még nem rendelkező fiatal munkanélkülieket célozza meg. Szakképzési és továbbtanulási program kivitelezése intézkedéseket és programokat követően: Önálló munkára felkészítő képzési program szakmai gyakorlati program és gyakornoki program. PÉLDA A JÓ GYAKORLATRA SZAKMAI GYAKORLAT 2011-ben a fiatalok foglalkoztatását és szakmai gyakorlatát támogató képzések és programok eredményeként Ada 15 főt foglalkoztat, akik közül: 11 fiatal az önkormányzatnál végez szakmai gyakorlatot 1 személy az általános iskolában dolgozik 2 személy az óvodában A forrásokat a Szerb Köztársaság költségvetése biztosítja. A gyakorlatok időtartama 6-12 hónap. Ennek keretében a kedvezményezettek ingyenes szemináriumokon is részt vehetnek ( Projektírás, A sikeres kommunikáció és jó üzleti imázs). FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK -A fiatalok foglalkoztatása -A fiatalok elvándorlásának megakadályozása -A falu megőrzése -A népességi statisztika javítása.

54 A MUNKAÜGYEKÉRT, FOGLALKOZTATÁSÉRT ÉS NEMEK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT FELELŐS TARTOMÁNYI ÁLLAMTITKÁRSÁG Bulevar Mihajla Pupina Novi Sad telefon: fax: mail: Szerbia HITVALLÁSUNK A Munkaügyekért, Foglalkoztatásért és Nemek közötti Esélyegyenlőségért Felelős Tartományi Államtitkárság olyan kormányzati szerv, amely tartományi szinten valósít meg önálló és átruházott feladatokat a munkaügyek, foglalkoztatás és nemek közötti esélyegyenlőség területén. A titkárság fő célja, hogy figyelemmel kísérje és javítsa a munkaügy, foglalkoztatás és nemek közötti esélyegyenlőség feltételeit a Vajdaság területén. Jelen célkitűzéssel összhangban, az Államtitkárság felelőssége a munkaügyek és foglalkoztatás területén a következő: 1. aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések indítványozása és kivitelezése APV területén, 2. adatok gyűjtése és elemzése a foglalkoztatás terén, 3. valamennyi folyamat nyomon követése a munkaüggyel és foglalkoztatással kapcsolatban APV területén, 4. ajánlások tétele és intézkedések indítványozása a munkaügy és foglalkoztatás területén, 5. foglalkoztatási és vállalkozói programok kivitelezése és fejlesztése. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek a következő feladatok megvalósítására összpontosulnak: 1. a nemek közötti egyenlőség fogalmának támogatása Vajdaság AP területén, 2. együttműködés az illetékes intézményekkel, valamint a kormányzati és nem-kormányzati szervezetekkel az esélyegyenlőségi politika megvalósításában, 3. a nemek közötti esélyegyenlőséget biztosító mechanizmusok kidolgozása.

55 A Titkárság valamennyi illetékes, a munkaügyért, a foglalkoztatásért és nemek közötti egyenlőségért felelős köztársasági és tartományi testülettel, valamint a vajdasági önkormányzatokkal is együttműködéseket ápol. KÖZPONTI KÉRDÉSKÖR A fiatalok munkaerőpiaci helyzete Vajdaság tartományban. FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK A FOGLALKOZTATÁS PROGRAMOK KIVITELEZÉSI SZINTJE - SZERB KÖZTÁRSASÁG Gazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium - VAJDASÁG- Munkaügyekért, Foglalkoztatásért és Nemek Közötti Esélyegyenlőségért Felelős Tartományi Titkárság? - ÖNKORMÁNYZAT a gazdasági helyzet Szerbiában A hivatalos munkanélküliségi arány 2010-ben 26,9%, 2011-ben 26,4%, 2012-ben pedig 25,5%. MUNKANÉLKÜLISÉG ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT: I. képesítési szint = 32,00%, II. képesítési szint = 5,20%, III. képesítési szint = 24,70%, IV. képesítési szint = 26,70%, V. képesítési szint = 0,77%, VI. képesítése szint = 4,49%, VII. képesítési szint = 6,12%, VIII. képesítési szint = 0,01% FIATALOK KÉPZÉSE A VAJDASÁGBAN Szakmai orientáció: záró eredmények, pszichológus (érdeklődés, beállítottság), orvosok (testi, fitness), egészségügyi problémákkal küzdő fiatalok A Vajdaságban 117 középiskola működik: gimnáziumok, szakközépiskolák, művészeti iskolák, felnőttképzési középiskolák?, valamint 10 iskola a sérült tanulók oktatására. Iskolai siker: A tanulók 85%-a fejezi be az iskolát. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK

56 FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK: 30 év alatti fiatalok, Munkahelyteremtés a fiataloknak, Közmunka, Képzések, Gyakornokok, Szakmai gyakorlat. A KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYEI A VAJDASÁGBAN Számos fiatal szerzi meg a szükséges munkatapasztalatot; az oktatási rendszerben részt vevő fiatalok önéletrajzírásra és állásinterjúra felkészítő képzésen vesznek részt, számos olyan ügynökség és szolgáltatás jött létre, amelyek segítenek a fiataloknak elsajátítani, hogyan keressenek állást és hogyan tartsák meg azt; Számos állásbörze várta a fiatalokat; foglalkoztatási és képzési programok és intézkedések a jövő munkavállalói számára. JAVASLATOK A képzések összehangolása a munkaerőpiaci kereslettel; az oktatási és felsőoktatási intézményekkel együttműködve, ismeretterjesztés és az aktív álláskeresési motiváció növelése; A hallgatók támogatása a munka világának felfedezésében és leendő szakmájuk felismerésében (több gyakorlat a képzés során) tudatosság növelése vállalkozás indításakor; tudatosság növelése az élethosszig tartó tanulás szükségességéről (a készségek és álláskövetelmények korszerűsítése); kampány indítása az informális gazdaságban vállalt munka veszélyeiről; a fiatalok tudatosságának növelése a vidéki munkaerőpiacon; az ifjúsági állásbörzék gazdagítása; valamennyi érintett kapcsolatának megerősítése a fiatalok foglalkoztatásában.

57 A MUNKAÜGYEKÉRT, FOGLALKOZTATÁSÉRT ÉS NEMEK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT FELELŐS TARTOMÁNYI ÁLLAMTITKÁRSÁG Bulevar Mihajla Pupina Novi Sad telefon: fax: mail: Szerbia HITVALLÁSUNK A Munkaügyekért, Foglalkoztatásért és Nemek közötti Esélyegyenlőségért Felelős Tartományi Államtitkárság olyan kormányzati szerv, amely tartományi szinten valósít meg önálló és átruházott feladatokat a munkaügyek, foglalkoztatás és nemek közötti esélyegyenlőség területén. A titkárság fő célja, hogy figyelemmel kísérje és javítsa a munkaügy, foglalkoztatás és nemek közötti esélyegyenlőség feltételeit a Vajdaság területén. Jelen célkitűzéssel összhangban, az Államtitkárság felelőssége a munkaügyek és foglalkoztatás területén a következő: 1. aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések indítványozása és kivitelezése APV területén, 2. adatok gyűjtése és elemzése a foglalkoztatás terén, 3. valamennyi folyamat nyomon követése a munkaüggyel és foglalkoztatással kapcsolatban APV területén, 4. ajánlások tétele és intézkedések indítványozása a munkaügy és foglalkoztatás területén, 5. foglalkoztatási és vállalkozói programok kivitelezése és fejlesztése. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek a következő feladatok megvalósítására összpontosulnak: 1. a nemek közötti egyenlőség fogalmának támogatása Vajdaság AP területén, 2. együttműködés az illetékes intézményekkel, valamint a kormányzati és nem-kormányzati szervezetekkel az esélyegyenlőségi politika megvalósításában, 3. a nemek közötti esélyegyenlőséget biztosító mechanizmusok kidolgozása.

58 A Titkárság valamennyi illetékes, a munkaügyért, a foglalkoztatásért és nemek közötti egyenlőségért felelős köztársasági és tartományi testülettel, valamint a vajdasági önkormányzatokkal is együttműködéseket ápol. KÖZPONTI KÉRDÉSKÖR Sérült személyek foglalkoztatása. FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK Vállalt prioritásaink: - A vállalkozások támogatása, A dolgozók és vállalkozások rugalmassága, Álláskeresési támogatás és a hosszú távú munkanélküliség megelőzése, Több és jobb beruházás az emberi tőkébe, A nemek közötti esélyegyenlőség támogatása, Küzdelem egyes sebezhető csoportokban tapasztalható diszkriminációval, Ösztönzésekkel a munka termelékenységének fokozására, Be nem jelentett munka, A szakmai és földrajzi mobilitás támogatása. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Az állam pozitív diszkriminációja a sérültek foglalkoztatására: Minimálbér a gyakornokoknak 12 hónapon át, A munkahelyek felszerelése, Szakmai támogatás / mentorálás, Szakmai gyakorlat, Ú munkaviszony, Vállalkozás, Munka a közszférában, A törvények felé, Határokon átívelő partneri kapcsolatok, A mentorálás alapelvei, A munkaképességek és a munkakövetelmények összehangolásának alapelvei, Eredmények. A munkaadókat célzó szolgáltatások: Ügynökök vesznek részt a megfelelő személynek a megfelelő pozícióba történő közvetítésében, Az állásokhoz kapcsolódó előadások (jogok, feladatok, felelősség), Figyelemmel kísérés és segítségnyújtás a környezethez való alkalmazkodásban, Segítségnyújtás a munkaadóknak az esetleges félreértések legyőzésére (mediáció), Felkészülés az ismeretlen munkáltatóhoz, Társas partneri kapcsolatok (üzleti központ) Az álláskeresőket célzó szolgáltatások: Felkészítés állásinterjúra, Állásszimuláció, Szaktanácsadás és közvetítés, A munkaképesség felmérése, Oktatási műhelyek. KÖVETKEZTETÉSEK

59 - A munka világa alapvető jogunk; - A társadalmi integráció eszközei; - A fogyatékossággal élők foglalkoztatásához szükséges környezet biztosítása nehéz feladat; - A jó eredményekhez kiváló egyeztetések és csapatmunka szükséges; - A támogatási szolgáltatások nélkülözhetetlenek a helyi közösségekben.

60 A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak pálya és jövőképe Kerülő Judit A vizsgálatról A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) célja, a felsőoktatási intézmények releváns információkkal rendelkezzenek az intézményből kibocsátott diplomások munkaerő-piaci életpályájáról, figyelemmel kísérjék a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit, annak céljából, hogy a vizsgálatok eredményei visszacsatolást biztosítsanak az intézményben folyó képzésekről Hallgatói pálya- és jövőkép vizsgálat A kutatás célja: a nappali tagozatra járó hallgatók munkaerő piaci várakozásaiknak, a képzésükkel szembeni elvárásaiknak, karrierstratégiáiknak a vizsgálata, a továbbképzési terveiknek a feltérképezése, a választott szakuk munkaerő piaci presztízséről alkotott véleményeiknek a feltárása. Módszertan Az adatfelvételre november elején került sor, a nappali tagozatosoknál órarend szerinti előadások alkalmával. A kérdőív név nélküli és önkitöltéses volt, 31 kérdésből állt.

61 A kérdések jellemzően zárt típusúak voltak, egyéni megfogalmazást nem igényeltek. A kitöltésre átlagosan percet használtak fel megkérdezetteink. A válaszadási ráta 62 százalékos volt, a vizsgálat során 424 hallgató válaszolt a feltett kérdésekre. Nemek szerinti megoszlás Az adatbázisba kerültek 54 százaléka nő. Ekkor a nappali tagozatra járó női hallgatók aránya 46,6 százalék. A női válaszadók felülreprezentáltsága magyarázható nagyobb mértékű a válaszadói hajlandóságuk feltehetőleg a női hallgatók nagyobb létszámban látogatják az előadásokat. Karok szerinti megoszlása Szakonkénti megoszlás Valamennyi szakról kerültek be a megkérdezettek közé hallgatók, a Természettudományi és Informatikai Karról programtervező informatikus, a Műszaki és Mezőgazdasági Karról gépészmérnök, a Gazdasági és Társadalomtudományi Karról gazdálkodási és menedzsment, a Pedagógusképző Karról szociálpedagógus a Bölcsészettudományi és Művészeti Karról magyar szakos hallgatók válaszoltak legtöbben a kérdésekre. Lakóhely szerinti megoszlás Megyék szerinti megoszlás 91,3 százaléka három megyékből, Szabolcs-Szatmár-Beregből, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyéből származik. A szabolcsiak aránya 68,2 százalék, a borsodiaké 12,7 százalék Hajdú-Bihar megyéből mindössze a megkérdezettek 10,4 százaléka érkezett. Minden negyedik megkérdezettünk (23,6 %) Nyíregyházán lakik, Debrecenben és Miskolcon élők együttesen sem érik el az 5 százalékot. Középiskolák szerinti megoszlás

62 Továbbtanulási, képzési tervek Tanulási szándék NYF-DE Tanulási szándék karok szerint a legtöbben a Pedagógusképző Kar és a Gazdaság és Társadalomtudomány Kar hallgatói közül szeretnének továbbtanulni legkevésbé a Műszaki és Mezőgazdasági Karon tanulók tervezik ezt. Miért akar továbbtanulni? 1. fejlesszem tudásom (51,6 %) 2. karrierlehetőségek miatt (46 %) 3. Kedvező, hogy a tanulást tervező 424 válaszadóból hárman választották, hogy jelenlegi szakválasztását elhibázottnak tartják és korrigálni akarják azt százalékánál a legfontosabb indok, a munkavállalás halasztása, azaz, hogy minél később kerüljön ki az egyén a munkaerőpiacra. Külföldön? Miért más országban? 1. A jobb kereseti viszonyokat jelölte meg ( 57,5 %) a pénzkereseti lehetőségek összehasonlíthatatlanul jobbak külföldön, mint itthon. 2. Csak minden harmadik fiatal (27,8 %) az, aki idegen nyelv tanulása, gyakorlása céljából vállalna kinti munkát. 3. A legnagyobb arányban a Műszaki és Mezőgazdasági Karon (57,4 %) a Természettudományi és Informatikai Karon (56,9 %) tanuló diákok tervezik a legkevesebben a Pedagógusképző Karról (38 %) szeretnének más országban dolgozni. Erasmus program 85,6 százaléka nem tervezi azt, hogy tanulmányai idejéből legalább egy félévet külföldön tanuljon. Logikus lenne, ha a diploma megszerzése után hosszabb-rövidebb időt kint szeretnének tölteni, hogy már a képzés alatt elő kell készítsék ezt a munkavállalást, egyrészt a nyelv gyakorlásával, másrészt kinti kapcsolatok kialakításával. Erasmus program

63 A Nyíregyházi Főiskola jó lehetőséget tud biztosítani az Erasmus program keretében más ország felsőoktatási intézményében töltsenek el legkevesebb egy félévet. Az Erasmus programmal kint tanult diákok munkaerő-piaci esélye jelentősen megnő, ők azok, akik a záróvizsga után a legrövidebb idő alatt találnak munkahelyet. Leginkább a Természettudományi és Informatikai Karon tanulók terveznek kinti tanulmányokat (18,7%) és a legkevesebben a Pedagógusképző Kar megkérdezettjei szeretnének nem hazai felsőoktatási intézményben tanulni (8 %) Miért nem népszerű az Erasmus program? a hiányos nyelvtudás miatt, csak kevesen jelentkeznek és utaznak ki. a kinti tanulás jelentős anyagi áldozatot követel a családoktól, ez is lehet ellenérve a programba való részvételnek ELHELYEZKEDÉSI MOTIVUMOK Munkaidővel kapcsolatos elképzelések Hallgatóink fele (50,2 %) teljes munkaidőben szeretne dolgozni, 30 százalék a teljes munkaidejű foglalkoztatás mellett szívesen vállalna másodállást vagy egyéb alkalmi munkát is. Főként a Pedagógusképző Kar hallgatói tervezik, hogy főmunkahelyük mellett más munkát is végeznének (42,7 %), a legkevésbé a Gazdasági és Társadalomtudományi Karról válaszolók szeretnének másodállást (24 %). Diákjaink 8 százaléka szeretne megbízásos, alkalmi feladatokat végezni, és nem kötné le magát. Elvárt jövedelem A legtöbben 150 és 200 ezer forint közötti bérrel már elégedettek lennének, de a válaszadóink 75 százaléka 175 ezer forint alatti jövedelmet célzott meg. A jövedelemelvárások azt igazolják, hallgatóink reálisan látják helyzetüket és a szakterületük kezdőknek ajánlott béreit nyomon követik. Pályaválasztással való elégedettség Pályaválasztással való elégedettség Országosan magasabb a biztosan a szakterületen elhelyezkedni szándékozók aránya, mint intézményünkben. Itt többen vannak, akik a leendő szakmájukhoz rokon területeken is szívesen vállalnának munkát. Itt kompromisszumokra is hajlandóak, csak munkát találjanak.

64 Pályaválasztással való elégedettség A Műszaki és Mezőgazdasági Karon tanulók a legbiztosabbak abban, hogy szakterületükön fognak elhelyezkedni (79,1%), a legkevésbé a Pedagógusképző Kar diákjai vannak erről meggyőződve (62 %) A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar hallgatói közül válaszolták a legkevesebben azt, hogy teljesen más területen is szívesen elhelyezkednének. (1,3 %). Az erre a karra járó diákok a leginkább kompromisszum képesek, ők azok, akik a legnagyobb arányban vállalnák a közeli szakmákkal összefüggő munkákat is. (35,4 %). Elhelyezkedési esélyek Hallgatói pályakövetési vizsgálatok a Nyíregyházi Főiskolán Képzés alatti munkavállalás 8 százalék tudott folyamatosan, leendő szakterületén már a képzés ideje alatt dolgozni, 30 százaléknak alkalmanként nyílt erre lehetősége. 62 százalékának egyáltalán nem volt módja leendő szakmája gyakorlására. Jelentős előnyt élveznek azok a hallgatók, akik 7 féléves alapképzésbe járnak és egy teljes félévet gyakorlattal, munkahelyen tölthetnek el. Emiatt a legtöbb folyamatos szakmai munkát végző diák a Gazdasági és Társadalomtudományi Karról került ki. Alig-alig találunk a bölcsészek között, akiknek lehetőségük lenne ilyen gyakorlat megszerzésére. és?

65 Dr. Szoboszlai Katalin PhD, főiskolai docens: Útravaló Szociális munkások munkába állásának jellemzői, a pályakezdést segítő tényezők Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális munkások képzése Nyíregyházán A képzésbe jelentkezés és a munkavállalás területi jellemzői

66 Képzéseinkre jellemző Elmélet és gyakorlat integrációját valósítja meg Kutatások, tudományos eredmények beépítése Gyakorlatorientált képzések: terepgyakorlatok, szakmai készségfejlesztés, önismeret és személyiségfejlesztés Külföldi tanulás és tapasztalatszerzés támogatása Tudományos és tehetséggondozó program hallgatóknak Szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel támogatása Önkéntes munka ösztönzése Elméleti vs. Gyakorlati képzés Mindkettőre szükség van a szociális munka végzéséhez Az elméleti/akadémiai ismeretek alapozzák meg a társadalom működésének és a problémák keletkezésének megértését, a szociálpolitika válaszait, a szociális munka beavatkozásának hátterét. A gyakorlatnak fontos szerepe van a szociális munka terepein való jártasság kialakításában, a módszerek alkalmazásának tanulásában, a

67 segítő személyiség kialakításában, tapasztalatszerzésben a szervezet/intézmény/munkahely működésről. Hallgatóink után követése - vizsgálatok 2005-ben készült az első felmérés A minőségbiztosítás és irányítás előírja nekünk a végzett hallgatók után követését és a munkáltatói elégedettség felmérését. A felmérések nyeresége: 1. Rendszeres visszajelzés a végzettektől és a munkaadóktól volt hallgatóink szakmai felkészültségéről, a képzésben tanult ismeretek, készségek alkalmazásáról. 2. Mindezen vizsgálatok eredményeit felhasználjuk a képzésfejlesztésben, új képzések kialakításában. Bologna kapujában a Évi vizsgálat főbb eredményei 2005-ben 890 főnek küldtünk ki kérdőívet, melyből 421 (43%) értékelhetőt kaptunk vissza. (patyán-szoboszlai, 2005.) Javaslatok: több gyakorlat, egyetemi szintű képzések, továbbképzések indítása. Gólya kérdőív DE EK, Belépő hallgatókra jellemző profil megrajzolása, alapképzés Belépő hallgatók Szociális munka BA Nyelvtudás Gyenge, többnyire angol nyelv szerepel előzményként Szakválasztásban szerepet játszó tényezők Szakterület iránti érdeklődés, többféle munkában elhelyezkedhet diploma után, jól fizető munka megszerzése a diploma után és szakmai kapcsolatok szerzése Munkába álláshoz kapcsolódó elvárások Karrierépítési lehetőség, a munka érdekessége és társadalmi hasznossága, szakmai fejlődés lehetősége

68 Gólya kérdőív DE EK, Belépő hallgatókra jellemző profil megrajzolása, mesterképzés Belépő hallgatók Egészségügyi szociális munka MA Szociális munka és szociális gazdaság MA Nyelvtudás Közepes, főleg angol nyelv Közepes európai nyelvből és jó az egyéb nyelvekből (pl. eszperantó) Szakválasztásban szerepet játszó tényezők Érdekli a szakterület, többféle munkában elhelyezkedhet Szakterület iránti érdeklődés, jól fizető munka diploma után, a szak egyetlen helyen működik Munkába álláshoz kapcsolódó elvárások Szakmai fejlődés lehetősége, a munka érdekessége és társadalmi hasznossága Szakmai fejlődés lehetősége, szakmai presztízs emelkedése Munkaadói elégedettség-vizsgálat eredményei 2010-ben A képzés erősségei 4,6-4,3 A képzés hiányosságai 3,2-3,9 Szakmai, elméleti alapok Idegennyelv-tudás Más intézményekkel való kapcsolat kialakítása, együttműködés Menedzsment ismeretek és képességek, vezetői készségek hiánya Empátia, alkalmazkodóképesség munkatársak és kliensek felé Absztrakt gondolkodás, kombinációs képesség Elmélet és gyakorlat együttes alkalmazása Stressz tűrés, önálló munkavégzés Csapatmunka, információ nyújtás, társadalmi problémák felismerése Intézményrendszer fejlesztése, újítási és ellenőrzési képesség Pályakezdést segítő tényezők

69 Ami pozitívum Amit erősíteni szükséges A hallgatók szakterület iránti érdeklődése, szakmai fejlődés lehetősége, a szociális munka érdekessége és társadalmi hasznossága Idegen nyelv tudás és alkalmazás A hallgatók elméleti felkészültsége, empátia-, alkalmazkodó-és együttműködési képessége, gyakorlati jártassága, amit a terepgyakorlatok alapoznak meg Vezetői készségek, tervezés és fejlesztés tudás, stressz tűrés Munkába állást segítő szolgáltatások Szociális munkás hallgatók terepgyakorlatában találunk munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó intézményt (Human Net Alapítvány) EU finanszírozással, teszt képzésben munkaerő-piaci tanácsadókat képeztünk, és mint diplomára épülő képzést, szakirányú továbbképzésként akkreditáltattuk Önkéntes munka a szociális munka szolgáltatásaiban, aminek előnye, hogy a hallgatók tapasztalatot szereznek, amit a munkahely kereséskor felhasználhatnak (Periféria Egyesület, Vöröskereszt)

70 III HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK SZAKMAI BEILLESZKEDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÁLLAMI ÉS MAGÁNSZERVEZETEK

71 TEMESVÁRI LAKÓSZÖVETSÉG Braşov utca , Temes megye Telefon / fax: Weboldal: HITVALLÁSUNK: A FALT támogatja és képviseli tagjait (lakószövetségek, tulajdonosok) a hatóságok, szolgáltatók és más szervezetek felé. A FALT fellép a tagjai érdekeiért a helyi vagy nemzeti közhatóságok előtt. HITVALLÁSUNK: Hogyan szilárdítsuk meg a civil társadalom kapacitásait a társadalmi beilleszkedést célzó kezdeményezések ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Általános célkitűzés: 40 nem kormányzati szervezet kapacitásainak megerősítése abból a célból, hogy támogassák a központi és helyi hatóságokat a társadalmi felzárkóztatást célzó kezdeményezésekben. 1. speciális cél: A munkavállalók ismereteinek bővítése és készségeinek fejlesztése a 40 nem kormányzati szervezeten belül, hogy befolyásolják a társadalmi felzárkóztatás politikáját a projekt kezdetétől számított maximum 5 hónapig. 2. speciális cél: 40 nem kormányzati szervezet kapacitásainak javítása annak érdekében, hogy hathatós partneri kapcsolatokat építsenek ki a központi és helyi hatóságokkal a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére a projekt kezdetétől számított maximum 22 hónapig. 3. speciális cél: A 35 nem kormányzati szervezet munkavállalóinak kapacitásnövelése annak érdekében, hogy kidolgozzanak és támogassanak egy az ifjúsági foglalkoztatáspolitikai fejlesztést célzó regionális szintű stratégiát a projekt kezdetétől számított maximum 22 hónapig. 4. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK A célcsoport képzése: közösségi igények felmérése, kampányok, PR stratégiák a kampányon belül, polgárok bevonása a politikai döntéshozatalba

72 Szakmai tapasztalatcsere európai szervezetekkel a közintézményekkel való együttműködés kiépítéséről a társadalmi felzárkóztatást célzó kezdeményezések elősegítése érdekében. Beszámoló kidolgozása 7 régió és 36 megye fiataljainak munkaerőpiaci helyzetéről: A fiatalok és foglalkoztatás Romániában Igények, elvárások, megoldások és akadályok fókuszcsoportok és kérdőívek felhasználásával az adatgyűjtéshez. Hat regionális műhely szervezése a fiatalok foglalkoztatáspolitikájának fejlesztését célzó stratégia érdekében Hát nemzeti stratégia kidolgozása a fiatalok foglalkoztatáspolitikájának fejlesztése céljából. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: A fiatalok fő álláskeresési problémáinak kutatása és az eredmények terjesztése. Partneri kapcsolatok nem kormányzati szervezetekkel és közintézményekkel az egyes régiókra és közösségekre jellemző problémák feltárására, valamint életszerű stratégiák kidolgozására a fiatalok munkanélküliségének csökkentése érdekében.

73 TEMESVÁRI SCOP SZÖVETSÉG GYERMEKEKNEK ÉS SZÜLŐKNEK Temesvári SCOP Szövetség Gyermekeknek és Szülőknek No. 96A, Glad Street, Timişoara Telefon: HITVALLÁSUNK: A SCOP szervezet célja a gyermekek, nők és családok életminőségének javítása. HITVALLÁSUNK: Integrált beavatkozás a sebezhető nők szociális vállalkozásának megerősítésére ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Az Integrált beavatkozás a sebezhető nők szociális vállalkozásának megerősítésére projekt célja a sebezhető csoportba tartozó nők társadalmi és szakmai szegregációjának megakadályozása. Ennek eszköze az esélyegyenlőség biztosítása, társadalomtudatos gazdasági erőforrás központok építése, valamint társadalomtudatos vállalatok alapítása, amelyek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és az életminőség javításához. Speciális célok: 20 képzett szakember, 180 nő részesül szakmai és pályaválasztási tanácsadásban, 90 nő vesz részt olyan képzésben, amelynek témája a társadalomtudatos vállalkozás és gyermeknevelés, 40 személy foglalkoztatása a megalapított létesítményekben. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK: A projekt célja olyan szilárd és multiregionális támogató rendszer kidolgozása, amely Románia nyolc régiója közül hármat érint, egységes és személyre szabott szolgáltatások nyújtása érdekében. Projektpartnerek: Gyermekek és Szülők Társasága, A.F.I A Családért, Mindent az Életért" Közösségi Szövetség, Kolozsvári Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem, és Mesogeiako SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A Projekt az EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP társfinanszírozásában: Ágazati Operációs Program a Humán Erőforrások Fejlesztéséért , 6. prioritástengely "A társadalmi felzárkóztatás elősegítése", 6.1, intervenció kulcsterülete: "A társadalomtudatos gazdaság támogatása"

74 FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: A projektpartnerekkel folytatott együttműködés és az Európai Szociális Alap a siker nélkülözhetetlen eleme.

75 SEGÍTSÉG KERESZTÉNY SZÖVETSÉG TEMESVÁR, , Temes megye Vasile Lupu UTCA 19. Telefon: 0256/ Mobile: 0721/ HITVALLÁSUNK: ``SEGÍTSÉG`` Keresztény Szervezet olyan nem kormányzati és non-profit szervezet, amely keresztény elveket vall, és célja a gyermekek felzárkóztatása, életminőségük javítása, az iskolai és családi problémák megelőzése, valamint a keresztény értékrend támogatása. HITVALLÁSUNK: A hátrányos családi hátterű fiatalok és hallgatók munkaerőpiaci felzárkóztatása.. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Cél annak hangsúlyozása, mennyire fontos a hátrányos helyzetű gyermekek és hallgatók részvétele a gyakorlati képzésben és a munkahelyen. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK: Számos képzési programot valósítottunk meg a fiataloknak: - Egyéni képzés különböző szakterületeken - Hátrányos fiatalok elhelyezkedésének támogatása. - A "Gyakorolj, hogy tanulj, és tanulj, hogy gyakorolj" - oktatási projekt feladata a hallgatók szakmai gyakorlatának támogatása Romániában, a munkaerőpiaci felzárkóztatáshoz szükséges készségek elsajátítása az EU irányelveivel összhangban A projekt megvalósítója a Segítség Keresztény Szövetség, a Temesvári Nyugati Egyetem Szociális Segítés Tanszékével együttműködve. - FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: A., aki két évvel ezelőtt még diák volt, a Segítség Keresztény Egyesület segítségét kérte főiskolai szakmai gyakorlatához. Titkári, könyvelési területre került egy pályázatírói képzésben. Elsajátíthatta a gyermekek részére szóló programok szervezésének és megvalósításának tudnivalóit is- Két évig gyakorlatozott ezen a területen a Segítség Keresztény Egyesült közbenjárásával.

76 TEMES MEGYEI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉS GYERMEKVÉDELEMÉERT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG LUGOJ ELHELYEZÉSI KÖZPONT Lugoj, Temes megye, Bocsei utca 32. Románia Tel: , fax: HITVALLÁSUNK: A fiatalok társadalmi és szakmai integrációja ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Az elhelyezési központ célja a következő szolgáltatások nyújtása a nélkülöző fiataloknak: éves fiatalok társadalmi és szakmai integrációja. a fiatalok felkészítése a szocializációs programba, az életkészségek képzésben n való részvételre a munkaerőpiaci követelményekkel összhangban; a közösségi kapcsolatok megerősítése és a csoportkapcsolatok serkentése, valamint ab társadalom aktív részvétele a fiatalok társadalmi integrációjában; az intézményesített fiatalokkal szembeni negatív társadalmi viszonyulás átalakítása, valamint a deviáns viselkedésformák és a bűncselekmények visszaszorítása; STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK A Fiatalok Társadalmi Felzárkóztatásáért Felelős Központ 24 személyt képes ellátni, akiket 2 szakpedagógus kísér figyelemmel. Az ellátott gyermekek többsége művészeti iskolába, gimnáziumba vagy felsőoktatási intézménybe jár. A szolgáltatás családias jellegű: a fiatalok apartmanokban laknak (3),amelyek mindegyikében két szoba, nappali, fürdőszoba és konyha található. Tevékenységtípusok: Kognitív terápia- tevékenységek a közösség gazdasági és társadalmi életének megértésére, erkölcsi tartalmú tevékenységek, oktató-nevelő tevékenységek. Foglalkoztatási terápia- általános motoros készségeket igénylő tevékenységek (önkiszolgálás és kiszolgálás, higiénia, konyhaművészet, karbantartási munkák) A személyiség autonómiája a környezetben speciális célok- a család, otthon, közvetlen környezet, város megismerését, a főbb közintézmények (toborzás, interjú stb..), közlekedés ismeretét és a térbeli tájékozódást fejlesztő képzés; Szociális autonómia a társas környezet, iskolai autonómia, autonómia az osztálytermen kívül, közlekedés, anyagi önállóság; Szociális magatartás a kulturált magatartás kialakítása, a szociális beilleszkedés fejlesztése kis és nagy csoportokban, szexuális felvilágosítás és a férfi-nő kapcsolat megismerése, családi élet, társas tevékenységek;

77 FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: A fiataloknak a következő készségeket kell elsajátítaniuk: a pénzügyi erőforrások kezelése, az élethez szükséges készségek elsajátítása / alkalmazása, alkalmazkodás az új állásukhoz;

78 TEMESVÁRI SZOCIÁLIS MUNKA RÉSZLEG No. 10, King Carol I Boulevard, Timisoara, Románia tel Weboldal: HITVALLÁSUNK: Állami szociális szolgáltatások, amelyek elsődleges feladata különböző szolgáltatások és társadalmi előnyök nyújtása a nehéz szociális és gazdasági helyzetben élők integrálására és újraintegrálására. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Az egyéni szociális, családi és csoportos szükségletek meghatározása és felmérése, valamint a nehéz helyzetek megelőzéséről, leküzdéséről és kezeléséről szóló terv kidolgozása. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK A társadalmi peremhelyzet és a társadalmi kirekesztés kockázatának leküzdése: olyan felnőttek és családok érintettek, akik nem rendelkeznek jövedelemmel vagy alacsony jövedelműek, hajléktalanok, egyedül élő idősek, fogyatékossággal élők az utcán élők, krízishelyzetben lévők és társadalmi kirekesztés miatt veszélyeztetettek; Szolgáltatásaink: tájékoztatás és tanácsadás a kedvezményezetteknek a közösségben a nehéz helyzetben lévők számára biztosított szociális jogokról és szociális szolgáltatásokról a peremhelyzetre kerülés és a társadalmi kirekesztés leküzdése; a nélkülöző családok és személyek, valamint a társas kirekesztés kockázati tényezőinek meghatározása; a kedvezményezettek egyéni és családi szükségleteinek azonosítása, szociális diagnózis és beavatkozási tervek készítése; támogatás nyújtása az illetékes intézményeknek az erőforrásokhoz való hozzájutásban és a potenciális munkáltatókkal való kapcsolatépítésben a kedvezményezett továbbküldése egyéb szolgáltatások igénybevételére meglévő együttműködések olyan szervezetekkel és civil társadalmi szervezetekkel, amelyek a kedvezményezettek érdekeit képviselik; a Városi Tanács általfinanszírozott vagy társfinanszírozott szociális szolgáltatások figyelemmel kísérése és értékelése; partner megállapodások és közös programok megvalósítása szociális szolgáltatókkal a társadalmi felzárkóztatás elősegítése érdekében; a helyi költségvetés által finanszírozott szociális támogatásokra vonatkozó helyi fejlesztési stratégia és akcióterv kidolgozása.

79 FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: Részvétel a POSDRU program keretében finanszírozott projektekben, pl. a Társadalomtudatos Gazdaság Helyi Erőforrás Központja 2011 novemberében nyitotta meg kapuit a "Társadalomtudatos gazdaság: innovatív modell a sebezhető csoportok aktív befogadásának elősegítésére" című program keretében. A központ speciális tanácsadó szolgáltatásokat nyújt a társadalomtudatos gazdaság különböző struktúráinak megfelelően; társadalomtudatos gazdasági állásbörzéket szervez.

80 TEMESVÁR 89 ALAPÍTVÁNY N. Titulescu utca 2. Temesvár, Románia tel.& fax: 0256/ HITVALLÁSUNK: A Temesvár 89Alapítvány 89 olyan politikamentes nem kormányzati magánszervezet, amely az emberi jogokat, környezetvédelmi akciókat, kulturális, humanitárius és ökomenikus tevékenységeket támogatja és védi a civil társadalom fejlődésében. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Anyagi és erkölcsi támogatás nyújtása válsághelyzetben lévő egyéneknek és csoportoknak (különösen a hajléktalanok felnőtteknek és gyermekeknek, koldusoknak, napszámosoknak, drogfüggőknek és alkoholistáknak, szellemi fogyatékosoknak, kilakoltatott családoknak, fizikailag és lelkileg bántalmazottaknak). HITVALLÁSUNK: A fő probléma a lakhatási, pihenési, valamint a hidegtől, esőtől és hótól való fedezéket nyújtó lehetőségek hiánya, a betegségek, fagysérülések, fertőzések veszélye, az alapvető higiéniai feltételek hiánya. A legsúlyosabb probléma az állástalálás és az állásmegtartás nehézséget. Jövedelemmel nem rendelkeznek az alapvető szükségleteik biztosításához, nincsenek személyazonosságot igazoló okmányaik (gyakran elvesztek, megsemmisültek vagy ellopták tőlük)), sokan azonban tudnak és szeretnének dolgozni, ezért csupán átmeneti menedékre van szükségük. Így miközben átmeneti szállást kapnak, pénzt tudnak keresni és egy minimális anyagi hátteret tudnak teremteni maguknak. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Szolgáltatások a hátrányos helyzetűek részére (otthoni szolgáltatások, hibakeresés, karbantartás, segítség vészhelyzetben) ; szociális felmérések eredményeinek összesítése alapján adatbázis létrehozása; drogokkal küzdő hátrányos helyzetűek segítése., szociális és pszichológiai tanácsadás anyai vagy egyéb nehézséggel küzdőknek ; segítségnyújtás kérelmek, beadványok stb. kitöltésében bizonyos jogok megszerzése céljából ; segítségnyújtás az álláskeresésben intézményi közvetítés révén ; egészségügyi tanácsadás és támogatás (hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz) ; átmeneti menedék nyújtása hajléktalanoknak ; projektek megvalósítása környezetvédő akciókban való hosszú távú részvétel céljából. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: Bár néhány kedvezményezett tud és akar dolgozni, átmeneti fedélre van szükségük. Így az átmeneti szállásuk idején pénzt tudnak keresni és minimális anyagi hátteret teremteni maguknak. Miután a szükséges anyagiakat

81 összegyűjtötték, házat tudnak bérelni, és miután helyzetük stabilizálódott, új életet kezdhetnek és újraintegrálódhatnak. Bár néhányan már állást találtak és megkapták első fizetésüket, továbbra is szállásunkon maradnak, hogy anyagi hátteret teremtsenek maguknak és majd albérletet fizethessenek. Közben Alapítványunk valamennyi szolgáltatását is igénybe vehetik.

82 APEL SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET No. 11 B.P. Hasdeu, Boulevard, Ap. 1, Timisoara Tel/Fax: Weboldal: HITVALLÁSUNK: Az APEL 2001-ben Bukarestben jött létre a szakmai felzárkóztatást és képzést célzó szolgáltatóként a PARADA Alapítványon belül, amelynek célcsoportját a társadalom peremhelyzetére sodródott fiatalok alkotják. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: A projekt célja a harmadik országok polgárainak helyzetén javítani személyre szabott támogatással: javítani a harmadik országok polgárainak munkaerőpiaci helyzetén Romániában, elősegítve a szakmai kurzusokra való felvételüket. javítani a harmadik országok polgárainak egészségügyi szolgáltatásokhoz jutásának esélyeit Romániában, felvilágosító és személyre szabott segítség nyújtásával. Egészségügyi, pszichológiai és rehabilitációs szolgáltatások a harmadik ország polgárainak igényei szerint. Anyagi támogatás a harmadik országok nélkülöző / sebezhető polgárainak. Az integrációval kapcsolatos felvilágosítások és tanácsadások a harmadik országok polgárainak. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK A HARMADIK ORSZÁGOK POLGÁRAINAK TÁMOGATÁSA ROMÁNIÁBAN című projekt célja a külföldiek beilleszkedésének elősegítése a romániai társadalomba, közvetlenül esetben nyújtva segítséget. A program az IF/09.01/01.01projektben már megteremtett emberi erőforrásokat és infrastruktúrát használja fel. A projekt 13 helyszínen fog megvalósulni Románia: Bukarest (ideértve Ilfovot), Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Pitesti, Sibiu, Targu Mures Timisoara. A projekt célja a szinergia a helyi szervezetekkel, valamint más kapcsolódó programok a romániai migránsok beilleszkedésének elősegítésére. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: A projekt megfelelő működése érdekében széles együttműködési hálózatot építettünk ki olyan hatóságokkal, helyi intézményekkel és szervezetekkel, amelyek romániai migránsokkal foglalkoznak. Nevezetesen a bevándorlási és területi létesítmények, Munkaügyi Minisztérium, Család- és Szociális Védelem, Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség, megyei foglalkoztatási központok, területi munkaügyi felügyelőségek, Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, megyei iskolafelügyelőségek, egyetemek, gimnáziumok, a Nemzeti Egészségbiztosítási Központ, körzeti egészségbiztosítási központok, a szociális asszisztencia és gyermekvédelmi igazgatóságok, bevándorlók szervezetei / egyesületei, illetékes nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek, vallási felekezetek.

83 TEMES BÍRÓSÁGI PRÓBAIDŐS SZOLGÁLTATÁS Gen. Traian Doda, utca 2, Temesvár, Románia, tel./fax: HITVALLÁSUNK: A próbaidőre a közösség érdekében, a vétkes fél társadalmi rehabilitálása céljából kerül sor. csökkentve az újabb bűncselekmények elkövetésének esélyét és növelve a közösség biztonságát. A szankciók és intézkedések támogatása azt a célt szolgálja, hogy csökkentsük a bűnügyi szankciók és intézkedések költségeit a büntetés-végrehajtó intézetben lévők számának csökkentésével, javítsuk az elkövetők társadalmi-anyagi helyzetét, valamint megőrizzük a közösségi biztonságot. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Bűncselekményt elkövetett személyes visszasegítése a társadalomba. A visszaesés esélyének csökkentése. Újabb bűncselekmények elkövetésének megelőzése. A társadalmi biztonság megőrzése. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK 2007-ben az Igazságügyi Minisztérium, a Próbaidős Részleg és a svájci Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa (VEBO Kelet-európai Szövetség a Próbaidő Fejlesztéséért) szervezet közötti partnerségi megállapodás keretében megalapozták a "Műhelyek a Közösségi Szolgáltatás projektet. Végrehajtó testületként 2008-ban létrejött az Alapítvány a Közösségi Szankciók Támogatásáért, amelynek kifejezett célja a közösségi szolgáltató műhelyek megvalósítása és koordinálása volt. Megfelelő helyszín biztosítása a közösségi szolgáltatáshoz, ezzel párhuzamosan támogatás és útmutatás a büntető szankcióval sújtott személyek társadalmi újraintegrálódására vonatkozóan. Új lehetőségek közösségi munka végzésére műhelyekben, olyan meghatározott területeken, ahol ez a tevékenység biztonságos környezetben végezhető, valamint könnyen figyelemmel kísérhető és elszámolható. A romániai műhelyek a svájci modell alapján kerülnek megszervezésre, és az Alapítvány a Közösségi Szankciók Támogatásáért hatáskörébe tartoznak. A műhely évente maximum 220 napot lehet nyitva, ami összesen 1540 órát jelent állásonként egy évben, vagy körülbelül 20,000 óra közösségi szolgáltatást a műhelyben évente. Az elvégzett munkát a szociológiai / szociális asszisztens és műszaki képzettségű műhelyszemélyzet felügyeli. A szabadságuktól megfosztott és közösségi munka végzésére ítélt személyeket ezenkívül próbaidős szakemberek felügyelik. A műhelyek hatékonyan képesek ellenőrizni e kötelezettség teljesítését. A munkaidőt szervezett és kifejezetten erre a célrra tervezett környezetben kell eltölteniük. Mivel a műhelyen belül kell tartózkodniuk, így nincsenek kitéve a megbélyegzés veszélyének. Ezek a műhelyek emellett alacsonyabb költséget jelentenek az igazságügyi rendszernek, mint a börtönök.

84 FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: A partnerség az egyik legfontosabb olyan alapelv, amely általában a próbaidős szolgáltatásokat, illetve kifejezetten az üzleti asszisztenciát és tanácsadást szabályozza. A törvény rögzíti, hogy a próbaidős munka más intézményekkel és nem kormányzati szervezetekkel csökkenti a bűncselekmények számát és fokozza a szociális biztonság mértékét.

85 TEMES MEGYEI DROGELLENES MEGELŐZŐ, ÉRTÉKELŐ ÉS TANÁCSADÓ KÖZPONT Timişoara,No. 1, Liberty Plaza tel/fax: 0256/ weblap: HITVALLÁSUNK: Nemzeti politikák kidolgozása, koordinálása, értékelése és figyelemmel kísérése az illegális drogkereskedés és fogyasztás megelőzéséről és leküzdéséről, valamint az egységes fogyasztó segítségnyújtásról mint az erre illetékes intézmények feladata. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: - A évi nemzeti drogellenes stratégia kivitelezése regionális szinten; - Tervek kidolgozása az iskolai, valamint a családon és közösségen belüli droghasználat megelőzéséről; - Egészségügyi, pszichológiai és szociális ellátás a droghasználóknak; - A peremhelyzetre szorulás és társadalmi kirekesztődés megelőzése drogfogyasztók és drogfüggők esetében; - Együttműködés olyan közintézményekkel, nem kormányzati szervezetekkel és vállalatokkal, amelyek a drogkereset és kínálat csökkentésével kapcsolatos tevékenységet folytatnak. Speciális célok: - A családi konfliktusok gyakoriságának és intenzitásának csökkentése; - A hatékony kommunikációs készségek fejlesztése a családtagok között; - Hatékony stratégiák a családtagok közötti konfliktusok feloldására; - Megtanulni, hogyan álljunk ellen társunk nyomásának; - A szakmai újrabeilleszkedés módjainak meghatározása. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Szolgáltatásaink: A droghasználat megelőzését célzó tevékenységek; A droghasználó pszichológiai és szociális értékelése és kezelése; Egyéni és csoportos tanácsadás drogfogyasztóknak és családjuknak; A titoktartásra vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása; Önkénteskedési lehetőségek.

86 Interaktív tevékenységek energizáló tevékenységek; csoportos tevékenységek; szerepjátékok; viták; filmforgatások FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE: A kedvezményezettek aktív részvétele a cselekvésben saját szerepeikben: férj, apa, munkavállaló, közösség.

87 ROMÁNIAI IFJÚSÁGI EGYESÜLET RO , Timisoara, Molidului utca 8. Tel Fax Weboldal: HITVALLÁSUNK: A non-profit egyesült célja a szociálisan veszélyeztetett gyermekek és családok érdekeinek védelme. HITVALLÁSUNK: Emberkereskedelem, peremhelyzetű és szegény gyermekek és felnőttek, alapjaiban funkciózavaros családi környezet vagy elégtelen anyagi forrásokkal gazdálkodó intézményekben élők, illetve a munkalehetőségek hiánya. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK: Az emberkereskedelem áldozatainak támogatása az áldozat arculatának megfelelő segítő és védő programok keretében; Segítő programok azoknak a kíséret nélküli kiskorúaknak, akiket más EU tagországokban vagy azokon kívül találtak, és akik sérülékeny / kockázatos környezetből származnak; Támogatás roma származásúaknak Támogatás illegális bevándorlóknak, menedékkeresőknek és azoknak, akik menedékjogot kaptak Romániában. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Rövid távú asszisztencia: Azonnali segítségnyújtás lakhatási, egészségügyi, pszichológiai, anyagi kérdésekben, jogi tanácsadásban (képviselet bíróság előtt és pszichológiai támogatás a meghallgatások alatt) Hosszú távú gondoskodás: Olyan hosszú távú asszisztencia tevékenységek, amelyek fő célja az áldozat társadalmi beilleszkedése. Mindenki képzési szerződést ír alá egy vagy több bevezető kurzusokhoz és képesítéshez. Nyomon követés: Olyan tevékenységek révén, mint például oktatási segítség, pszichológiai segítség, lakhatási és albérleti támogatás. FŐ SZEMPONTOK A DIPLOMÁSOK SIKERES ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE:

88 Együttműködési megállapodások aláírása különböző munkáltatókkal azoknak a kedvezményezetteknek, akik gyorsan szeretnének jövedelemhez jutni. Az asszisztencia programok olyan egyéni programok, amelyek segítik a kedvezményezettek újraintegárcióját a jogszabályokkal összhangban.

89 IFIX IFJÚSÁGI SZERVEZET Cím: Lenjinova 1 Tel/Fax: 024/ Szerbia HITVALLÁSUNK Az ifix ifjúsági szervezet az Ada tartománybeli Adában folytatja tevékenységét, és az egyetlen olyan szervezet, amely a fiatalok problémáival és a fiatalokat érintő kérdésekkel foglalkozik as alapítása óta sikeresen támogatja az ifjúsági aktivitást és a fiatalok közötti egységet. A beiratkozásnak egyetlen feltétele az életkor: bármilyen 15 és 30 év közötti fiatal csatlakozhat a szervezethez. Hitvallásunk: - Sport- és egyéb társas események szervezése (versenyek, táborok stb.). - A közösségépítés és vidám ifjúság lehetőségének biztosítása Segítségnyújtás az oktatásban (tanfolyamok szervezése, amelyeket utólag az illetékes hatóság bejegyez, valamint a tagok támogatása, segítség a vizsgákra való felkészülésben stb.). - A fiatalok erkölcsi értékrendjének megerősítése. - A népszokások, kulturális identitás és nemzeti azonosságtudat ápolása és megőrzése. - A drogfüggőség és egyéb betegségek leküzdése. - Elköteleződés a környezet- és természetvédelem iránt, a környezettudatosság fokozása. - Kapcsolattartás és együttműködés más ifjúsági szervezetekkel. HITVALLÁSUNK Ifjúsági önkéntes munka a szervezet által rendezett alkalmakon mint tapasztalatszerzési lehetőség. FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK Számos tevékenységet folytattunk, mint például: - Előadás környezetünk védelméről - Előadás az Európai Unióról - Beszélgetés az Internet biztonságos használatáról - Beszélgetés a biztonságos közlekedésről

90 - Eladás, ahol a résztvevők megismerkedhetnek az önéletrajzírás titkaival, és elsajátíthatják az állásinterjúkon alkalmazható sikeres technikákat - Előadás arról, hogy az Ada tartományban élő fiatal magyarok naponta találkoznak a szerb nyelv használatával.

91 ADAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Jožef Atile Ada Tel.: Fax: Szerbia HITVALLÁSUNK Hitvallásunk célja az elégedett beteg. Az Adai Egészségügyi Központ megelőző és egészségtámogató intézkedései segítségével tudatosítja az emberekben egészségünk megőrzésének és javításának fontosságát, továbbá a legkiválóbb minőségű szolgáltatásokat nyújtja a betegségek megelőzése és kezelése, a rehabilitáció és az életminőség javítása terén. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Aktív megközelítés az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során a lakosság egészségi igényeivel összhangban -A gyógyszeres és orvosi ellátáshoz való hozzáférés, valamint a rehabilitációs gondozás javítása -Az egészségügy színvonalának javítása -A peremhelyzetű csoportok egészségügyi ellátásának javítása. FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK Gyakorlat-orientált, színvonalas, hatékony és a megelőzésen alapuló egészségügyi ellátás.

92 Együttműködés az önkormányzatokkal.

93 ADAI ADICA" ÁLLAMI ÜDÜLŐKÖZPONT Cím: SRB, Ada, M. Tita 43. Tel/fax: Tel: Szerbia HITVALLÁSUNK -Olimpiai uszoda, valamint kiváló feltételek úszóversenyekhez, vízilabdához, így számtalan nemzetközi verseny helyszínéül szolgál. -Igen népszerű a gyermekmedence, ahol minden gyermek élvezheti a csobbanás örömét. -A harmadik medence a legidősebb generációnak és azoknak biztosít nyugodt pihenési lehetőséget, akik nem szeretnének úszni. Sportolási lehetőségek a szabadidő központban: strandröplabda pálya, pingpong, strandfoci, sakk. A látogatók emellett felkereshetik az uszodakomplexum területén lévő bárokat és éttermeket is. Ennek eredményeként szabadidő központunkat évente látogatót vonz. Az elmúlt években a vendégek az ország különböző részeiről érkeztek, több nagyvárosból szervezett csoportokban, valamint Magyarországról, Németországból, Ausztriából, Franciaországból, Olaszországból, Svájcból és Kanadából is ellátogattak külföldiek. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK- CÉLOK

94 Munkalehetőség fogyatékossággal élők számára.

95 MOLI IDŐSEK ÉS NYUGDÍJASOK OTTHONA МОL, JNА 105 Tel/Fax:: 024/ , Szerbia HITVALLÁSUNK - Az intézmény alapszintű egészségügyi szolgáltatásokat nyújt, többek között fizioterápiát. - Intézményünk egyéni és csoportmunkát kínál felhasználói részére, azok képességeinek megfelelően. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK -Az otthonban pszichológiai betegségben szenvedő felnőttek és időskori dementiában szenvedő idősek élnek. Az idősek és idősek között az orvosok dementiát, érrendszeri dementiát vagy számos egyéb betegséghez, pl. Alzheimer-kórhoz, Krajcfeld-Jakob szindrómához, Huntington-, Parkinsonkórhoz stb. köthető dementiát diagnosztizálnak óta szervezünk szakmai gyógyászati programokat a dementiában szenvedő betegek számára. -A személyzet 87 fős (70 főállású és 17 részmunkaidős); az alkalmazottak hat különböző szolgáltatásban végeznek feladatokat. Az intézményben működik egy állami tulajdonú gazdaság mini-farmmal, Salas épületekkel és kiegészítő létesítményekkel, valamint kb. 20 angol hold nagyságú termőfölddel. - Mezőgazdasági termelés, ezenkívül évente kb. 120 malac és csirke hízlalása, levágása és feldolgozása a betegek étkeztetéséhez.

96 FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK A Moli Idősek és Nyugdíjasok Otthona 2003 januárjában nyitotta meg kapuit. A szolgáltatás az időskorúak és krónikus betegségekben szenvedők részére nyújtja az alábbi szolgáltatásokat - otthoni segítségnyújtás - otthoni gondozás - Étkezés négy keréken melegétkeztetés a háztartásokban - személyes segítségnyújtás- szolgáltatások a sérülteknek - segítségnyújtás más rászorulóknak.

97 "Zöld Harang" Ökológiai Mozgalom, Ada Ljiljana Vlanikolin Szerbia A szövetség 50 aktív tagot számlál. Alakulására 2000-ben, a Tisza ciánszennyezésekor került sor. Mint minden évben, idén áprilisban is megrendezésre került a Tisza folyó védelmére szervezett megbeszélés. E rendezvény témája a Tisza vízminősége. Tervezett akciók: Szerbia, a Tisza és az Adai Üdülőközpont rendbetétele iskolákkal és más szervezetekkel együttműködve; PET csomagolóanyagok, elektromos és elektronikus hulladék gyűjtése; Óvodák, iskolák, játszóterek, üdülőközpontok, sportpályák stb. zöldebbé tétele; Tisza-tavasz szervezése meghatározott témában; A Gyermekkert az egészséges élelmiszerek előállításáról szóló projekt. Az óvoda mint az oktatási rendszer első lépcsőfoka; Minden évben Potiska Regatta; Szépművészeti verseny és környezetvédelmi kérdések; Irodalmi pályázatok ökológiai mesék gyermekeknek; Ökológiájú témájú művészeti kiállítás; Fotókiállítás az öko prezentációról. Környezetvédelmi Almanach: A Víz Napja Az Erdők Napja A Paprika Napja Nemzetközi Környezetvédelmi Nap Nemzetközi Nap az Ózonréteg Védelméért Méhészeti Vásár Együttműködés halászokkal, vadászokkal, az Idegenforgalmi Szervezettel, az Adai Önkormányzat Közgyűlésével, a helyi közösségekkel, állatvédő egyesületekkel, környezetbarát állatparkokkal, óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal.

98 A közeljövőben tervezett tevékenységeink: Alternatív energiaforrások - naprendszer szeminárium Elektromos és elektronikus anyagok gyűjtése Greening - Környezetkímélő megoldások népszerűsítése Dan chrysanthemum Szeminárium és kiállítás Határon átívelő együttműködés Romániával és Magyarországgal Tárgyi eszközök Versenyek és díjak

99 VAJDASÁGI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE LENJINOVA br O ADA phone /faks: HITVALLÁSUNK Szerbia Szervezetünk közérdekű. Célunk összejövetelek szervezése nagycsaládosoknaks, a családi élet fontosságának tudatosítása az emberekben, a nagycsaládosok kapcsolatépítése a Vajdaságban és azon túl, a civil társadalom előmozdítása és a nagycsaládosok érdekképviselete. -Nagycsaládosok- legalább három gyermekkel rendelkező családok -minden nagycsalád az első gyermekkel kezdte -mindenki számára nyitott, mivel mindenki tud segíteni -elsőként egyesült formájában jött létre 1995-ben -a szövetség 2002-ben alakult -összesen 19 szövetségből és 8 csoportból áll - több mint 3600 család a tagjaink között STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Oktatás és műhelyek: -családgondozás -Idegennyelvi tanfolyamok -Számítógépes tanfolyamok -Elsősegély-tanfolyam -Kézműves műhelyek -Műhely a függőségekről -Műhely a közösségi együttélésért -Kisgyermekek táplálása - Gyermekek kreatív tanítása

100 -Válsághelyzet a csládban és a házasságban -Társkeresés és partnerkapcsolat -Együttműködés -Személyiség-építés -Pályaválasztási tanácsadás -Függőség a családban -A családi szervezet szerepe -A gyermek iskolába megy -Első szerelem -Családalapítás, gyermekvállalás -Függetlenség, autonómia -Önkéntes munka -Motiváció -Ideális jövőkép -Nyitottság, egymásrautaltság - Családi értékek -A fogyasztói társadalom -Camaraderie, közösségtudat, emberi kapcsolatok -A család szellemi közösség Finanszírozás: -Tagdíjak -Rendezvények bevételei -Önkéntes hozzájárulások, tombola -Önkormányzati támogatások -Helyi közösségek támogatása -Adományok -Szponzori segítségek -Versenyek, projektek, programok (tartományi, köztársasági, nemzetközi) -Szolgáltatások nyújtása -vállalkozói munkák -termékek értékesítése (kiadványok, kézműves termékek)

101 TOPOLYA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA Glavna Bačka Topolya Szerbia Telefon/Fax: +381 (0) asocbt(at)stcable(dot)rs HITVALLÁSUNK Hitvallásunk a gazdasági fejlesztés lehetővé tétele Topolya községben. A társulás 2005 óta működik más helyi csoportok segítségével. Jelenleg 4 állandó munkaerőt és 10 önkéntest foglalkoztat, akik sokat tesznek az együttműködésért. A társulás a világon a harmadik legfejlettebb- összesen 30 másik létezik még. 38 sikeres projektet valósított meg összesen több mint din értékben. Szolgáltatások és tanácsadás havonta több mint 50 polgárnak. HITVALLÁSUNK Minden megoldásnak vannak előnyei és hibái is. FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK Első lépés: hiteles, bizalmi kapcsolat és kommunikáció kiépítése három ágazat között: MSP, mezőgazdaság és vendéglátóipar, NVO, kultúrák; Ezen szoláltatások néhány helyi önkormányzat finanszírozásával valósulnak meg; Ingyenes szolgáltatások bevezetése. Feltételek: Képzések a helyi közösségek vezetéséről: 2005/ résztvevő 15 MZ-ből, Képzések aktivistáknak/ NVO vezetéséről Képzések gazdálkodóknak: 172 résztvevő, Oktatás: hogyan indítsunk vállalkozást?: 60 résztvevő. Első programok: Oktatás földműveseknek, Kiadványok: Hogyan fogjunk vállalkozásba és hogyan maradjunk vállalkozók?, valamint tájékoztatók.

102 STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK Stratégiai tervek helyi szinten Helyi ökológiai akciótervek (önkormányzat) Stratégiai irányvonalak Topolya község helyi gazdasági fejlesztéséhez Fejlesztés rendszer stratégiája szociális védelem Topolya községben Stratégia a fenntartható fejlődésért Topolya községben Stratégiai irányelvek a foglalkoztatáshoz ( BT : ) o Részvételi folyamat o Semleges területen o Az OCD (Fejlesztési Társulás) irányításával o Pozitív diszkrimináció a vidéki közösségeknek Stratégiai tervezés helyi szinten Helyi személy által irányított folyamat A külső környezet vizsgálata ( magasabb stratégia) Helyi sajátosságok elemzése Közös jövőkép formálása Elsőként, magánvállalkozók és vállalattulajdonosok részvételével. A dokumentum tartama: Erőforrások térképe; Kilátások, prioritások, mérések; Linkek és kapcsolatok a köztársasági, tartományi és önkormányzati stratégiákkal A résztvevők szerint: Oktatás télen van, Többet a gyakorlati képzésről, Oktatás a hallgatók tapasztalatai szerint, Kirándulások az EU gazdaságaiba; Együttműködés külföldi szakértőkkel, Rövidebb és változatosabb képzések, Fókuszban az üzleti és informatikai oktatás, unka kisebb csapatokban. Az önkormányzati finanszírozás lehetőségei: A költségvetés közvetlen felhasználása Projektek általános versenyhez Éves versenyek a szabályok alapján. Kihívás: speciális alapok (ökológia, szociológia, vészhelyzet, ambrózia) Lehetőségek: Közigazgatási szolgáltatás szervezése (pl. LER-hivatal) A szerződéses megbízás kiszorítása. Minden megoldásnak egyaránt vannak előnyei és hátrányai is!

103 ADAI VÖRÖSKERESZT ADA Lenjinova 46. tel/fax: 024/ Szerbia HITVALLÁSUNK Az Adai Vöröskereszt céljai: az emberi szenvedések enyhítése, sebezhető személyek megsegítése háború, természeti, környezeti vagy egyéb katasztrófa esetén, életveszélyes helyzetbe kerültek megmentése, a Nemzetközi humanitárius törvény ismeretanyagának terjesztése abban az esetben, ha a szociális státusz védelmére és ellátásra van szüksége, valamint megelőző tevékenység, amelynek célja a polgárok felvilágosítása az egészség és szociális védettség területén és a humanitárius értékrend támogatása. ALAPELVEK A fogyasztói társadalomban megrendültek a következő értékek: -emberség -önállóság -elfogulatlanság -önkéntesség -semlegesség -egység -egyetemesség. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK - FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK A SZERVEZET TERÜLETEI: -Szociális tevékenységek -Elsősegély és RPP -Véradás -Egészségmegelőzés -A balesetek hatásai -Nyomonkövetés -Adakozások -nemzetközi együttműködés -szervezés és fejlesztés

104

105 ADAI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATI IRODA Szerb Köztársaság Аda, 1 Trg Oslobodjenja Phone: +381 (024) Fax: (024) Szerbia HITVALLÁSUNK Az együttműködések szerves részét képezi az önkormányzat és a helyi szereplők (helyi intézmények és ifjúsági szervezetek), valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium Ifjúságért és Sportért Felelős Államtitkársága közötti híd. Az Ifjúsági Iroda olyan intézményi keretet biztosít, ahol a fiatalok részt vehetnek az őket közvetlenül érintő döntések meghozatalában. HITVALLÁSUNK -A középiskolák nem felelnek meg a fiatalok szükségleteinek; -A fiatalok nincsenek megelégedve a parlamenti tanulók tevékenységével a középiskolákban; -A fiatal pedagógusokról az a benyomás, hogy nem kellőképpen motiváltak, továbbá nincsenek felkészülve az új oktatási módszerek bevezetésére; -A minőségi kínálat hiánya az iskolarendszerű képzésben: személyi és szakmai fejlesztésekre van szükség (idegen nyelvi iskola, számítógépek, műhelyek, képzések és szemináriumok új ismeretek és készségek elsajátításához); -Együttműködés az üzleti szektorral; -Az iskolák és az üzleti szektor közötti együttműködés hiánya (a szakmai gyakorlat és mentorálás hiánya); -Munkanélküliség, a függetlenség hiánya; -A fiatalokkal kapcsolatos előítéletek (hátrányos megkülönböztetés, képesítés alkalmatlanság). STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK - FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK -kezdeményezések új oktatási arculatok bevezetésére -kiegészítő képzések szervezése tanároknak helyi szinten

106 -a tanulók ösztönzése a diákparlament munkájába való bekapcsolódásra -a diákparlament kapacitásának építése szemináriumok és képzések szervezésével -minőségi kínálat nyújtása a nem iskolarendszerű képzésben (a fiatalok által megfogalmazott igények alapján) -példa a jó gyakorlatra: az Ifjúsági Iroda aktuális tevékenységei és programja -együttműködés az üzleti szektorral -az iskolák és az üzletiszektor közti együttműködés fontosságának hangsúlyozása -szakmai gyakorlatok és mentori tevéeknység bevezetése -oktatási feladatok -a társas média elköteleződése az ifjúsági kérdések iránt

107 Junitisz - Ifjúsági Szervezet Utrinei Helyi Közösségépítés Košut Lajoš 11, Utrine HITVALLÁSUNK A Junitisz ifjúsági nem kormányzati és non-profit szervezet, amely január 20-án jött létre. Húsz alapító tagja volt, akik Utrine, Obornjača és Sterijino településeken élnek. A szervezetnek minden olyan fiatal tagja lesz, aki elfogadja a szervezet alapszabályait és céljait, önkéntesen kéri tagfelvételét, valamint kitölti a jelentkezési űrlapot ben nőtt a tagok száma. STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK A szervezet céljai: -A szervezet elsősorban az ifjúság érdekvédelmére és társadalmi helyzetének javítására törekszik. - Barátság közösség - Szórakozási lehetőségek biztosítása a fiataloknak - Kultúra és szervezet - sportolási és egyéb közösségi programokhoz (tornák, táborok stb.) - A fiatalok oktatásának támogatása, az oktatás színvonalának javítása (tanfolyamok, előadások és szemináriumok, felvételi vizsgára való felkészítés stb..) - A fiatalok erkölcsi nevelése - Nemzeti azonosságtudat, valamint a kulturális identitás megőrzése és ápolása

108 FŐ CÉL ÉS SPECIÁLIS CÉLOK 2011-ben megvalósított projektek: Nagyobb kapacitás a jövő biztosítására A projekt finanszírozója az Ifjúságért és Sportért Felelős Tartományi Titkárság téma a Junitisz Ifjúsági Szervezet kapacitásnövelése, a képzéssorozat megtartása, amely egít az aktív tagoknak megtanulniuk a vezetést, a szervezést és a projektírást. Első képzés: szervezet management (május ) A képzés vezetője: Konja Oskar- Subotica Első képzés: Képzés vezetése Második képzés: projektírás Ismerj meg bennünket - Az Ifjúsági és Sportminisztérium Az ifjúság nagysága című programja A projekt megvalósítása előtt a szervezet két tagja részt vett a bejelentő által szervezett képzésben. Partnerszervezet: az Adai Műszaki Iskola Diákönkormányzata. Szervezetünk olyan környezetvédelmi programot szervezett, amelynek keretében újrahasznosított zacskókat osztottunk szét, ezzel hívva fel a figyelmet a rengeteg műanyag zacskóra és azok környezeti hatására.

109

110 ÖTLET Program A program finanszírozója: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ÖTLET program: Önkéntes Tevékenység Lehetőség Elhelyezkedés Tapasztalatszerzés Az ÖTLET Program keretei ÖTLET Programok ÖTLET millió forint/régió ÖTLET millió forint/régió ÖTLET millió forint/régió Az ÖTLET program keretei Koordináló szervezetek (ÖTLET 2007): Csalán- Környezet és Természetvédő Egyesület Közép-dunántúli régió Félúton Alapítvány - Budapest Kórházi Önkéntes Központ Alapítvány - Közép-magyarországi régió Kalamáris Ifjúsági Egyesület - Észak-alföldi régió Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Nyugat-dunántúli régió Szikra Alapítvány - Észak-magyarországi régió SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület - Dél-alföldi régió Zöld-Híd Regionális Energiahatékonyság és Környezetvédelmi Alapítvány - Dél-dunántúli régió Az ÖTLET Program keretei Koordináló szervezetek (ÖTLET ): Fiatalok a Vidékért Egyesület - Közép-magyarországi régió Demokratikus Ifjúságért Egyesület - Észak-magyarországi régió TÉR Ifjúságsegítő Egyesület Dél-alföldi régió Az ÖTLET program célja Munkatapasztalat biztosítása fiatal (18-26 év közötti) pályakezdők és 45 éven feletti munkanélküliek számára Képzési és fejlődési lehetőségek biztosítása a célcsoportok számára A fogadó szervezetek kapacitásának növelése, szervezeti kultúrájának fejlesztése Az önkéntesség kultúrájának, eszméjének népszerűsítése, terjesztése 585 önkéntes 403 fogadószervezet 303 új munkavállaló Hosszú távú célok a program fenntarthatóságára Állandó állami támogatás/a program akkreditációja Kiegyensúlyozott finanszírozás kialakítása a likviditási problémák elkerülése érdekében Új célcsoportok megtalálása, speciális igények feltérképezése 2010-ben az OFA részére beadott programtervezet új célcsoportja - szülési szabadságról visszatérő tartósan álláskereső nők Toborzás Jogi keretek A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII.törvény Fogadószervezet, mentor

111 Költségtérítések, juttatások Költségtérítés Étkezési jegy Utazási költség Lakhatási költség Telefonkártya Juttatás Munkaruha Jutalom Képzés Internet utalvány Üdülési csekk Biztosítás Önkéntes és fogadószervezeti felkészítő képzések, tapasztalatcserék Munkaerőpiaci képzések Kapcsolódási lehetőségek Fiatalok Lendületben Program Európai Önkéntes Szolgálat Leonardo program Szakmai gyakorlat Hálózat A program horizontális eredménye Nyilvánosság Elismerés, igazolás Kutatások Grajczjar István, Szikszai Sándor Az ÖTLET 2005 Program Hatékonyságvizsgálati eredmények Bartal Anna Mária Az ÖTLET programban résztvevő önkéntesek motivációjának vizsgálata Önkéntes kutatások Az önkéntesség a foglalkoztatáspolitika aktív eszköze (lehet) - Az önkéntesnek önkéntes tevékenység során: Fejlődnek a kompetenciái: Kulcskompetenciái Szociális és életvezetési kompetenciái Munkakompetenciái - Az informális tanulás révén részt vehet kompetenciafejlesztő módszerek alkalmazásában : (kooperatív tanulás, projekt módszer, vita) Az önkéntesnek az önkéntesség során Bővül a kapcsolati hálója Alkalma lehet a pályaválasztásra, vagy a pályakorrekcióra Gyakorolhatja szakmai végzettségét Kipróbálhat érdeklődésének megfelelő munkakört (melyhez nincs iskolai végzettsége) Munkanélküliség esetén az önkéntes elkerülheti a munkanélküliség következményeként fellépő negatív jelenségeket:

112 Tartós otthonlét Rossz szocializációs minta a munkához való hozzáálláshoz Önértékelési problémák Stressz, szorongás, depresszió Pszichés okok szomatizálódása, egészségkárosodás Társas kapcsolati háló beszűkül, izoláció Társadalmi, szociális presztízs elvesztése Önértékelés, identitás, biztonságérzet elvesztése Szenvedélybetegség (alkohol, nyugtató, altató használat) Életvezetési probléma Rendszertelen, strukturálatlan napirend, életmód Munkanélküli létre való szocializáció Hibás minta átörökítése Kompetenciák hiánya Feladás Az önkéntes tevékenység során a fogadószervezet megismeri az önkéntes képességeit, az elvégzendő feladathoz történő hozzáállását, így potenciális munkavállalóként veszik figyelembe új munkatárs keresése esetén. Ugyanis: A betanítási idő csökken Bizalommal van a fogadószervezet az önkéntes iránt Az önkéntes kompetenciáit ismeri Az önkéntes már ismeri és használja a fogadószervezet kapcsolatrendszerét Az önkéntesség akkor lehet hatékony, mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz, ha: Átgondolt a fogadószervezeti önkéntes menedzsment, amely az önkéntest fogadja, Az önkéntes értékelése folyamatos, Az önkéntes tevékenység során fejlesztett kompetenciák igazolása megtörténik, Az önkéntes be tudja építeni az önkéntes tevékenységet karrier elképzeléseibe. Groska Éva Programvezető Kalamáris Egyesület, az ÖTLET program észak-alföldi koordináló szervezte +36/

113 Kalamáris Egyesület Tevékenységek: Ifjúsági információs szolgálat Ifjúsági közösségi hely ( IC, Mustárház) Fiatalok és ifjúsági csoportok támogatása és segítése Nemzetközi ifjúsági munka (EVS, csereprogramok) Ifjúsági közösségfejlesztés Önkéntes projektek (ÖTLET, Önkéntes Központ) Módszertani Központ az ifjúsági munkában A Módszertani Központ feladatai Tanácsadás az ifjúsági munkában Fiatalok segítése közösséget teremteni kis falvakban Fiatalok motiválása arra, hogy fokozottabban vegyenek részt közösségük életében Szolgáltatások Partnerek vagyunk az Eurodesk hálózatban Részvétel nemzetközi ifjúsági csereprogramokban Szervezetet küldünk az Európai Önkéntes Szolgálathoz Működtetjük a VIFIHÁZ weboldalt Könyvtárral rendelkezünk az ifjúsági munkához Tanácsokat adunk a pályázatokkal és ifjúsági projektekkel kapcsolatban Sokszínű Egyesület

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen Terjedelem: 18085 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 200.08.0 18 Mutáci ó: Dátum: 200.08.0 12:5

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma A Debreceni Egyetemre 2014. évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek 2014.08.28. Adatok: fő Kar ÁJK A N K igazságügyi igazgatási 16 14 A N K közigazgatás-szervező 13 11 O N K jogász 5 2 M N

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a 2008. évi kari adatokkal) 2009. szeptember 18-i állapot szerint Kar/Tagozat Szak / / Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (nappali)

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma 2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Szak (párhuzamos akkreditáció érvényessége) Alkotóművészet és muzikológia (szakirányok: zeneelmélet;

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Jövőd kulcsa a karrieriroda!

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Jövőd kulcsa a karrieriroda! SZENT ISTVÁN EGYETEM Jövőd kulcsa a karrieriroda! A Karrieriroda rövid története A Szent István Egyetemen a 2009. évet megelőzően már történtek kezdeményezések a hallgatók elhelyezkedésének segítésére,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben