Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon"

Átírás

1 Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon április Kossuth Klub, Budapest ABSZTRAKTOK Előadások PÉNTEK Korbai Hajnal: Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Az előadás azokat a legújabb tudományos kutatásokon alapuló elméleteket megtestesült elme hipotézis, metafora elmélet, interszubjektív megközelítés járja körül, melyek a pszichológiában egy új paradigmaváltást hozhatnak. Az elméletek gyakorlatba ültetéséről szól az idei Kreatív Napok, arról, hogyan gazdagíthatja a terápiás munkát a testtel és a testtudattal való munka. Milyen további előnyökkel járhat a terapeuta számára, ha megismerkedik valamilyen testtudati módszerrel, technikával? Hogyan hasznosíthatók a testi információk a különböző területekről érkező szakemberek munkájában, nemcsak a testtel közvetlenül dolgozó mozgás- és táncterápiás módszerekben, hanem valamennyi mese- és művészetterápiás ágban? Az embodied mind teória pszichoterápiás alkalmazásáról március végén megrendezésre kerülő heidelbergi konferencia tapasztalatainak rövid bemutatása is a témája lesz az előadásnak. Pszichológusként és kulturális antropológusként végeztem 2001-ben az ELTÉ-n. Ezt követően a CEU Nacionalizmus szakán és az ELTE Pszichológia Doktori Iskolájában folytattam tanulmányaimat, ahol a szimbólumok és az érzelmek voltak a kutatási témáim óta a Mosoly szakmai vezető pszichológusaként a munkám fontos részét képezi a legújabb terápiás elméletek, módszerek és fejlesztések megismertetése szakembereinkkel ben írtam és szerkesztettem a Mosoly Terápiák sorozat két meseterápiás kötetét Az aranytök és Lotilko szárnyai címmel. A tánc és a mozgás gyerekkorom óta végigkíséri az életemet. Az MMTE pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás képzése mellett tanulhattam Kokas Kláránál zenepedagógiát, több mint tíz éve pedig a tradicionális testtudati módszerek, a tai ji és a jóga is fontos tapasztalatokkal tágítják a szemléletemet. Gőbel Orsolya: A testhatárok születése A testhatárok az intrauterin életben születnek meg, ahol a magzatburok fátyla, az anyaméh fala, esetleg egy másik, egy ikertestvér magzatburka, teste jelzi vissza a saját határok létét. A várandósság előrehaladtával a méhben növekedő magzat egyre szűkebb határokat megélve egyre kevésbé éli meg az intrauterin környezetet sajátjának, testtudatossága, önálló (az édesanyával még összekötött, de mégis elkülönülő) léte komplex, egyéni viselkedési formákat hív elő. A természetes, háborítatlan születés átmozgatja az egész testet, és nyomást gyakorol az egész testfelületre. A szülőcsatornán való átmenet, a gravitáció terébe való valóságos be-lépés súlyt ad a testnek, a környezet változása (a tér, a levegő, a hőmérséklet, a fények, a hangok, a ruhák és a közvetlen érintés) új dimenzióba érkezteti meg az újszülöttet. Az anyai, apai karokban megtapasztalt testhatárok, a saját test felfedezése, sajátként való tudatosítása

2 jelenik meg a kis-gyermekkor során az érzésekben, a mozgásban, a kialakuló testképben, majd a szavakban. A három évesen formálódó éntudat teszi lehetővé a külső-belső testhatárok tudatos és szimbolikus leképezését. Az előadásban ezt a folyamatot kísérjük végig óvodás és iskolás gyermekek rajzainak segítségével, amiket a Varázs-játékok testérzés/testtudat formálódást segítő játékai során rajzoltak. Pályám kezdetén gyógypedagógusként gyengénlátó gyermekeket tanítottam. A velük és a felnőttekkel való foglalkozás szeretetét, örömét később a (pedagógiai és klinikai) pszichológia elmélete és gyakorlata erősítette meg. A kutatásban és a gyakorlati munkában megélt öröm tudományos keretekben való leírását két doktori disszertáció, számos cikk, és a Varázsjátékok című könyvsorozat eddig megjelent hét kötete foglalja össze. Kékesi Balázs: Eszünk tokja a test Ahogy a technika világa fejlődik, mindig újabb perspektíva nyílik a tudomány előtt, az új felfedezések pedig óriási hatással vannak az emberi kultúrára. Az egyre kifinomultabb mérési eszközöknek no meg az emberi kreativitásnak köszönhetően mára a kognitív tudományokban óriási fordulat következett be. Az új nézet, az elmeműködés testesült szemlélete alapvető módon tér el az eddig uralkodó, az emberi agyat leginkább számítógéphez hasonlító elmemodellektől. Az új kognitív tudományos álláspont szerint az elme nem az agyban van, hanem az egész test részt vesz a gondolkodásban, az agy csupán egy központi, integráló szerve a testi gondolkodási folyamatoknak. Ez a szemlélet, mely a modern agykutatás és idegtudomány területéről indult és gyakorlati bizonyítását is ezen a tudományterületen végzik, óriási hatást tett az elmekutatásra, a nyelvészetre, a filozófiára és az utóbbi években a pszichológiában is rohamosan terjed. A testesült szemlélet teljesen új megvilágításba helyezi az emberi elme működését és elméletei nagyon jól alkalmazhatók a nyelvészet, vagy a pszichológia területén az emberi gondolkodás és cselekvés jobb megértésére. Előadásomban először felvázolom, hogy lényegében mitől annyira újszerű a testesült elme szemlélet, majd megemlítek néhány alapvetést a testesült elme elméletét illetően, egyes kutatókhoz kötve ezeket. Utána a kognitív nyelvészet és filozófia segítségével mutatok be olyan testelme-működés teóriákat, amik feltételezésem szerint a pszichológia területén is alkalmazhatók: mi köze az elmeműködésnek a történetmeséléshez..., mit jelent az, hogy a gondolkodás metaforikus, mindezek hogyan befolyásolják megértésünket és hatnak döntéseinkre? E kérdéseket gyakorlati példákon keresztül igyekszem bemutatni a művészeten és a mesén keresztül május 11-én születtem, Budapesten. Első diplomámat a TKBF vallásfilozófia szakán szereztem meg, majd a reklámszakmában töltöttem el 10 évet főleg szövegíróként és kreatív tanácsadóként. Eközben kommunikációt tanultam az ELTE PPK-n, majd visszakerültem a Buddhista Főiskola MA képzésére, ahol két barátommal és kutatótársammal egyetemben létrehoztunk egy szellemi műhelyt, ami az embodied filozófia és a kognitív nyelvészet gyakorlati alkalmazását kutatja ( Első közös publikációnk (kognitív nyelvészet alapú reklám-hatás vizsgálat) 2013 őszén jelent meg az Információs Társadalom folyóiratban, azóta az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ kutatócsoportjaként működünk ben a Mosoly Alapítvány felkérésére írtunk egy elemző tanulmányt a Piroska és a farkas meséről, a testesült elme hipotézis szemszögéből. Farkas Attila Márton: Az emberi test kozmikus szimbolikája Az antropomorf szemléletmód a legősibb emberi gondolkodás sajátja, mely tudattalanul máig befolyásolja az elménk működését. Ebben a látásmódban minden emberalakú, ill. emberarcú, így a világ egésze maga is. Ennek az analógiás-mágikus látásmódnak megfelelően a világ, illetve a természeti környezet az emberi testet formázza: a domborzatok a test domborzatai, a folyók és patakok az ereknek, az égbolt a koponyának, a kövek a csontoknak, a növényzet a szőrzetnek, stb. felelnek meg. Ezt példázza az ősi teremtésmítoszoknak az a számos kultúrában megtalálható típusa is, mely szerint a világot egy hatalmas, kozmikus emberből vagy emberszerű lényből teremtették az istenek. De ugyancsak ez a látásmód jelenik meg a kisgyermeki gondolkodásban éppúgy, mint egyes álomtípusokban vagy bizonyos pszichopatológiás eseteknél megfigyelt tudattalan fantáziákban. Ami a kérdést érdekessé teszi, az az, hogy egyes archaikus

3 mágikus eljárások miként használták ezt az egyetemes, ősi analógiás rendszert az ember spirituális életében, s ezzel összhangban a gyógyításban. Ennek a területnek a kutatása talán szolgálhat a pszichológia számára is némi tanulságokkal. Az ELTE-n régészhallgatóként kezdtem, majd kultúrantropológiából és egyiptológiából diplomáztam, ez utóbbiból doktoráltam is. A szimbolikus gondolkodással, főleg a képi gondolkodással foglalkoztam, s előszeretettel használtam fel a kognitív tudományok egyes eredményeit. Részt vettem a thébai ásatásokon és az ELTE Keleti Sivatagi expedíciójában, pár társadalomtudományi és történeti kutatásban, műhelymunkában. Jelenleg a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tanítok vallástörténetet, buddhista bölcseleti irányzatokat. Szakmai publikációim mellett számos esszét, népszerűsítő cikket, sőt közéleti publicisztikát írtam. De írtam filmforgatókönyvet, drámát, még egy-két számot a Belga együttesnek is, melynek egyik tagjával van egy kognitív nyelvészeti műhelyünk, valamint rádióztam és dolgoztam szociális munkásként. SZOMBAT Szőnyi Magda: Testünkbe rajzolt életfeladataink - lelki újjászületéseink és életre keltéseink belénk írt mintázatai Bővebben a témáról: Dr. Szőnyi Magda (1996): Testünkbe írt világ - a testszimbolika alapjai. In: Psychiatria Hungarica. - ISSN évf. 6. sz., p Dr. Szőnyi Magda (2009): A testszimbolikáról. In: Testünkben egy életen át (a III. Országjáró Konferencia előadásai). Szerk. Horváthné Schmidt Ilona. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, p Klinikai és pedagógiai szakpszichológus, pszichoterapeuta. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület kiképző pszichoterapeutája, tanácsnoka. Szőnyi Magda az elsők között kezdte el oktatni a Bagdy Emőke és Koronkai Bertalan által meghonosított, J. H. Schultz német pszichoterapeuta által kidolgozott autogén tréning módszert és a ráépülő szimbólumterápiát Magyarországon. A képzés jungiánus szemléletre és Csirszka János élményterápiás elméletére épít, a testszimbolika megértéséhez Annick de Souzenelle műveire támaszkodik. Szőnyi Magda hozta be és magyarította át Jacqueline Royer francia pszichológus Metamorfózisok tesztjét. Csábi Orsolya: Tudat, test, testtudat, terápia és mesék Az előadás első része a terapeuta testének és a testtudatnak a szerepéről fog szólni. Ezt kiegészítem azzal, hogy a tudat-test-testtudat kapcsolata hogyan hat ki a terápiás változásokra, miért is fontos ez az egész az igazi változtatásokhoz, és milyen buktatói vannak a terápiás kapcsolatban, illetve áttételes reakciókban. Közben bemutatok pár esetet, amelyek tanulságul szolgáltak az utamon. Az előadás második felében arról beszélek, hogy milyen technikák milyen integrálási megfontolások alá esnek, és ezekben milyen többleteket tudnak hozni a Metamorphoses meseterápiás eszközök és a testtudat technikák. Kitérek a testtudattal is foglalkozó csoportok pszichodinamikai eltéréseire, és a dramatikus mesefeldolgozás újdonságokat hozó tanulságaira pár eseten keresztül. Az előadás végén a felnőttekkel és a gyerekekkel végzett munka különbözőségeiről ejtek pár szót. Okleveles pszichológus, Integratív Hipnoterapeuta, Metamorphoses-meseterapeuta, Integratív Meseterápiás csoportvezető, pszichodráma asszisztens, készségfejlesztő tréner, tudatkutató. A DE klinikai és pedagógiai pszichológiai szakirányán végez szervezetfejlesztésben, és menedzserképzésben szerez tapasztalatokat során a Szolnoki GYIVI-ben diagnosztizál a Szakértői Bizottságban között a Szolnoki Gyermekotthonok lakásotthonaiban élő gyerekekkel terápiázik. A felnőtt hipnoterápiás szakrendelést és pszichológiai tanácsadást 2006-tól vezet integrál szemléletben, holisztikus emberképpel. Saját módszertanában (Integratív Meseterápia) a pszichoterápiás eszközök, a hagyományos testtudat

4 fejlesztő technikák, a szomato-pszichoterápiás módszerek és a meseterápia ötvözésén munkálkodik, mind csoportokban, mind egyéniben. Majoros Andrea: Végtelen történet? Előadásomban egy olyan esetet szeretnék bemutatni, amelynek megértésében Michael Ende szimbólumokban gazdag könyve és az analitikus pszichológia gyermek-terápiás elmélete segített. Két kisfiú sorsa - mint egy jungi szinkronicitás jelenség párhuzamosan zajlott: a valós gyermek egy gyermekpszichodráma csoport résztvevője volt a Mosolynál, Ende főszereplőjének sorsát pedig ezzel párhuzamosan elemeztem egy előadásra készülve. A csoportba járó tíz éves kisfiú fejlődési elakadása elsősorban az apa-kapcsolat teljes megszakadásából fakadt, és nehezítette a gyászt az anyai tudattalan destruktív erők működése. A könyv történései és szimbólumai, és a gyermek sorsának megismerése együtt tették lehetővé a megértést. Neumann gyermek-fejlődési elmélete, és a Nagy Anya archetípusáról alkotott elmélete pedig kitágította az értelmezési keretet. Az eset mellett röviden ezekről is ejtenék néhány szót. Közgazdász diplomával a zsebemben, kezdő családanyaként döntöttem el, hogy engem érdekel a pszichológia. Egyértelmű volt, hogy gyermekekkel szeretnék elsősorban foglalkozni. A tanult módszerek egy része ehhez kapcsolódott: játékterápiát és gyermek-pszichodrámát tanultam Kende B. Hannától, és zene-mozgás módszert Kokas Klárától. Módszerspecifikus képzésemet és önismereti terápiámat 2004-ben a Jung Egyesületben kezdtem el. Számomra a jungi analitikus elmélet egy olyan átfogó, tapasztalaton alapuló rendszer, amelynek módszereivel nagyon szeretek dolgozni a felnőtt terápiában, és bizonyos elemeit nagyon hasznosnak érzem a gyermek terápiában is től gyermek-és serdülő klinikai szakpszichológus vagyok. A Mosoly Alapítványnál 2006 óta tartok gyermekcsoportokat, és a tavalyi évben egy meseterápiás csoportot is tartottunk kolléganőmmel, Kiss Kingával. Majoros Andrea, Kiss Kinga: Egy meseterápiás hét élményei és tanulságai A Mosoly Alapítvály által szervezett meseterápiás képzés lelkesített fel minket annyira, hogy belevágjunk egy meseterápiás csoport szervezésébe. A Budai Gyermekkórházban dolgozunk együtt az Epilepszia Centrum- és Gyermekneurológia Osztályon. A csoportba került kamaszlányok is onnan szerveződtek. Előadásunkban szeretnénk bemutatni a csoportra készülés küzdelmeit, az alkalmazott módszereket, a meseválasztás szempontjait és folyamatát. Kiss Kingáról: Kutató pszichológusnak készültem, de hamar rájöttem, hogy a gyerekekkel való munkában találom meg azt a kreatív szabadságot, amelyben lubickolnom jó. Klinikai gyerekpszichológus és integratív gyerekterapeuta vagyok, szívesen dolgozom játékterápiás, dramatikus módszertannal, KIP-terapeutaként módosult tudatállapottal. Tavaly a Mosoly égisze alatt meseterápiás eszköztárral gazdagodtam. Elméleti iskolához nem sorolom magam, emberileg és módszertanilag viszont nagyon sokat tanultam a szakma néhány karizmatikus alakjától (Vikár András, Kende B. Hanna, Szamosi Éva, Kácsándi Elvira, Boldizsár Ildikó) óta az egészségügyben dolgozom, az unortodox terápiás helyzetek különösen alkalmasak arra, hogy kreatív fejlődésre inspiráljanak. Otthon pedig Bori és Simon egyszerre jelentik a regenerálódást és adnak sajátélmény révén plusz töltést a szülőkkel való munkához. Boldizsár Ildikó: Szakrális meseföldrajz, avagy a mese helyszínei a testben A mesékkel való terápiás munka egyik lehetősége, hogy a mesék szereplőit belső szereplőkként, a mesék tájait és a mesehős szempontjából fontos helyszíneket pedig belső tájakként és belső helyszínekként is meg tudjuk élni. Az előadásban A Világszép Nádszálkisasszony című magyar népmese helyszíneit járjuk be először egy külső térkép, majd egy belső térkép segítségével. Megkeressük többek között a Nap pitvarát, a Föld kapuját, a Fekete-tenger 77. szigetét (ahol egyébként olyan sötét van, hogy a kardot is felakaszthatjuk rá) odakint, majd ezt követően odabent. Vagyis nem csinálunk mást, mint testi tapasztalásokon keresztül létesítünk kapcsolatot egy mesével, hogy jobban megértsük a mese ránk vonatkozó üzeneteit. Az előadás arra is kitér, hogy mit tudnak a mesék az emberi testről, hogyan tanítanak meg a test tiszteletére és

5 szeretetére, és mely mesetípusok segítik az összhang megteremtését testrészeink között és hogyan? Az előadás résztvevőit arra kérem, hogy olvassák el előre a mesét, és hozzák magukkal a szöveget. Több, mint harminc éve foglalkozom mesékkel. Tizenöt év elméleti kutatás után, melynek végén megkaptam a néprajz-tudomány kandidátusa címet, fordultam a mesék gyakorlati alkalmazása felé. Kórházi mesélések és mesefoglalkozások tapasztalataiból kiindulva dolgoztam ki a Metamorphoses Meseterápiás Módszert, amelyet 120 órás, a Semmelweis Egyetem által akkreditált képzés formájában tanítok is. A harmadik évfolyam idén kezdte meg tanulmányait végéig kilenc önálló kötetem (az egyik franciául és lengyelül is) és huszonhárom mesegyűjteményem jelent meg. A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület elnöke vagyok, valamint a Fabulárium nevű hálózatot építem, amelynek fő célja a történetközpontú oktatás és a történeteken alapuló terápiás módszer elméleti megalapozása és gyakorlati megvalósítása. Záró kerekasztal: Boldizsár Ildikó, Kanizsai Melinda, Komáromi Erzsébet, Majoros Andrea, Moderátor: Korbai Hajnal A záró kerekasztalon a két nap tapasztalatairól beszélgetünk. Hogyan alkalmazhatók a testtudati módszerek, a testre való figyelem a különböző mese- és művészetterápiás módszerekben? Hogyan tud a terapeuta testtudati munkával felkészülni a terápiás foglalkozásokra? Miért különösen fontos a testi, testtudati szempont beemelése a gyerekfoglalkozásokba? Workshopok PÉNTEK Hoppál Dorka: Testtudati módszerek, technikák A műhely célja, hogy betekintést adjon különböző hagyományos és modern testtudati módszer és technika elméleti hátterébe, és megismertessen azok gyakorlati alkalmazásával. Bölcsész képzettségem mellett művészetterapeuta és pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető vagyok. Munkámban segítségemre vannak testtudati és előadóművészeti tapasztalataim - a Body Mind Centering, a mozgásszínészet, a hangszínészet, az improvizáció, a Feldenkrais Módszer, a Kontakt Improvizáció és a Skinner Release Technika területéről. Az elmúlt 9 évben mozgás- és táncterápiás csoportokat vezettem felnőttek számára, és művészetterápiás foglalkozásokat gyermekek számára koterapeutaként. (Mosoly Alapítvány, OPNI Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály, Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet, Neurózis Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Ápolási Osztály.) Bajzáth Mária: Növekedett egy két ágú fa - Testtudat fejlesztése a Népmesekincstár mesepedagógia eszközeivel A Népmesekincstár Mesepedagógia gyakorlatában a folklór célnak megfelelően kiválasztott elemeivel: mesékkel, mondókákkal, népdalokkal, találós kérdésekkel és népi játékokkal vezetjük be a kisgyermeket a világba, tesszük számára az őt körülölelő világot biztonságossá, és ezek segítségével ismertetjük meg a saját testével is. A testtudat életünk során fokozatosan alakul ki, állandóan változik, a külvilágból és a saját testből érkező ingerek feldolgozása, rendszerezése és mozgás közben. Fejlesztését segítheti egy-egy komplex mesepedagógia foglakozás, lehetőséget adva a sokoldalú fejlesztésre és az írás - olvasáshoz szükséges képességek megalapozásra is. Előadásomban a testtudat fejlesztését szolgáló foglakozások elemeit, felépítését mutatom be, valamint a paloznaki Meseköz-pontban a témához kapcsolódó munkát és egy meseiskola programot. Az előadást műhelyfoglalkozás zárja, melynek fókuszában a testtudat fejlesztése áll, alkotó tevékenységgel kiegészítve.

6 Bajzáth Mária vagyok, az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán végeztem neveléstudományi bölcsészként óta foglalkozom gyerekekkel, mesékkel és pedagógiával, ennek a több évtizedes munkának az összegzése a Népmesekincstár Mesepedagógia Módszer. A Kolibri Kiadónál két népmese-gyűjteményem jelent meg, Itt vagyok, ragyogok 0-4, és a Járom az új váramat 4-6 éves korosztálynak, a hétrészes sorozat következő kötete az idén várható. ELTE ISSZK ban Népmesekincstár néven évek óta vezetek szemináriumot, meghívott előadóként különböző egyetemeken tartok előadásokat országszerte, akkreditált képzéseimen pedagógusok vesznek részt, de nyitott műhelyeimen sokféle szakember, és érdeklődő szülők is jelen vannak. A paloznaki Meseközpontnak megnyitása óta munkatársa, és 2014 óta szakmai vezetője vagyok. Révész Renáta: Gyász és elengedés a terapeuta oldaláról Előadásomban szeretném körbejárni azt a helyzetet, amit a súlyosan beteg gyerekekkel és a családjaikkal foglalkozó terapeuták tapasztalnak. A halállal fenyegető állapotok, betegségek nem csak a gyermekeket és családjukat, de az együttérző környezetet, így a terapeutákat is megterhelik. A halállal való szembenézés szükségessége elkerülhetetlen. Hogyan készíthetjük fel magukat a haldokló gyerekeket, mit is mondhatunk, ha mi magunk is nehezen nézünk szembe a halállal, az elmúlással?! Ezért legelső a halál tényének elfogadása A segítő folyamatban több ponton is fontos a mi attitűdünk a halállal kapcsolatban. Mindig elsődleges szempont a tagadás elkerülése. Első lépés minden ember meg fog halni - A halál tényének ismertetése a korosztálynak megfelelően. Mit jelent meghalni? Ha a folyamatról kérdez, akkor a megnyugtatás, a bíztatás, a részletekről beszélgetés fontos, érdemes a gyerek számára érthető magyarázatot adni. Ehhez kellenek nekünk is a biztos alapok. Ha számunkra már nem rettegést vált ki maga a halál szó említése, hanem az élet részének és rendjének elfogadása, akkor tudunk megnyugtatni, és kísérni, akár gyermeket, akár a szülőjét. Az életvégi ellátásunkban levő gyerekek hozzátartozói az elővételezett gyászt élik meg. Ennek a szakaszait és a felmerült tüneteket sokszor a környezet is megéli. A gyászfolyamatban mindenki számára fontos fordulópont az elfogadás, a szembenézés, az érzelmek megélése, a feldolgozás. A workshopon a halállal és a vesztséggel szembenézés technikáit próbáljuk ki önismereti keretben. Polcz Alaine-nel végzős pszichológusként ismerkedtem meg, és csatlakoztam ahhoz a munkacsoporthoz, ahol gyász és veszteségek feldolgozásának lehetőségeivel foglalkoztunk. A gyógyíthatatlan beteg gyerekek ellátásával foglalkozó Tábitha házban már négy éve dolgozom pszichológusként és gyásztanácsadóként. A hozzánk forduló családoknak komplex segítséget nyújtunk, a szülőknek és a beteg gyerekeknek és a gyerekek testvéreinek is segítünk a súlyos beteg állapotának elfogadásában a közelgő halálhoz, elővételezett gyászhoz kapcsolódó extrém stressz ártalmainak csökkentésével. Szakmai képzések: Családterápiás képzettség (Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány, MCSE) Gyásztanácsadó (Napfogyatkozás Egy.), gyermekpszichodráma vezető képzés (Magyar Individuál Pszichológiai Egyesület) Világjáték képzés (Polcz Alaine Alapítvány, MIPE), klinikai meseterapeuta képzés (SE). Antalfai Márta: A mese szerepe a testtudat alakulásában A műhelyen A királyfi, aki nem ismeri a félelmet c. népmese feldolgozásán keresztül élhetik meg a résztvevők a test és a lélek egymásra hatását és dinamikáját, valamint annak a személyiség fejlődésében betöltött szerepét. A tárgyalt mese beavatási próbatételnek is tekinthető, s különlegessége, hogy tetten érhetjük benne mind a fiú, mind a lány felnőtté válásának útját, amely egyben mindkét nem önmagára találásának útja is. Ez nem nélkülözheti a szenvedést, amely belső átalakuláshoz kapcsolódik: a testi és lelki transzformációt a mesében a szellemi újjászületés követi. A kicsi királyfiból a mese végére király lesz. Próbatételei során integrálja magában a test-lélek-szellem hármasát. Megszabadulva az egó-megszállottságtól, testi szenvedései (egyben átváltozásai) ébresztik rá

7 arra, hogy vannak az énakaratnál magasabb rendű erők, hatalmak, amelyeket el kell fogadnunk, s meghívni magunk mellé segítőnek. A mese egyik legfontosabb üzenete: ha képesek vagyunk a testi-lelki mélységeinkből érkező megérzéseinkre hagyatkozni, s ha hagyjuk magunkat vezettetni általa; továbbá ha támaszkodni merünk lelki erőnkre, akkor az élet még a legkilátástalanabb helyzetekben is kínál számunkra megoldásokat. A saját élményen alapuló feldolgozás során a fejlődési elakadások, krízisek, valamint az énkép és a testkép módosulásai kerülnek előtérbe. A workshopon választ keresünk arra a kérdésre, hogy hogyan segíti a relaxációra, imaginációra és alkotásra épülő Kincskereső Meseterápiás Módszer a helyes önkép kialakulását. A saját élményt követően lehetőség nyílik a meseterápiás módszer mélyebb megismerésére gyermek- és felnőtt terápiás esetek tükrében is. Dr. Antalfai Márta PhD, ECP, gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, jungi analitikus, művészet- és meseterapeuta ben kezdett el képzőművészet-terápiával foglalkozni, melynek nyomán több évtized alatt fejlesztette ki saját Katarzisz Komplex Művészetterápiás módszerét. A módszert ma már több egyetemen és főiskolán oktatják, akárcsak a Kincskereső meseterápiás módszerét, mely a 90-es évek végétől került előtérbe terápiás gyakorlatában óta a Lelki Egészségvédő Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. PhD dolgozatában a női személyiségfejlődést tárgyalja az analitikus pszichológiára épülő meseelemzések tükrében, mely témában azóta több tanulmánya és könyve is megjelent. SZOMBAT Kanizsai Melinda: Zene-lélek-test, avagy a test hangjai A hang, mely a zene és beszéd alapeleme, fizikai természetű. Mechanikai rezgés, mely hullámként terjed egy adott közegben. A hanghullámot elsősorban fülünk érzékeli, idegrendszerünk alakítja át és teszi érzékelhetővé számunkra. Mitől válnak a hangok zenévé? A zene elemei, melyeket igen nehéz egymástól külön-külön vizsgálni, a ritmus, a dallam, a hang vagy hangzás és a dinamika, melyek egy formát öltve hozzák létre a zenét. Életünkben, testünkben a ritmusnak közismert szerepe van, sokszor nem is gondolunk bele, milyen szerves része. A dallam meghatározásánál induljunk el Hegel megfogalmazásából: a lélek hangjai a zene mezején. Miért gyötörhet minket egy dallam órákon, napokon át? Van ennek jelentősége? A saját dallamát mindenki felfedezheti, meghallhatja. A szavak félre tudnak vezetni, de ahogy hangzanak az nem. Bárminek az életünkben lehet jó vagy rossz hangzása, ez lehet zene, zenekar, de hányszor mondjuk: ez nem jól hangzik? Minden embernek, tárgynak jellegzetes hangja, hangszíne van. Alapvetően egy fizikai jelenséggel van dolgunk, mely nem tartható meg, mindig változik, a hangzást csak érezni lehet. A dinamika nem más, mint a hangerősség mértéke. Sokszor halljuk, hogy a dinamika visz életet a zenébe. Van-e hatása ezeknek a zenei elemeknek, a zenének a testünkre is vagy csak a lelkünkre hat? Vagy a kettő tán szét sem választható? Erre próbálunk különféle zeneterápiás gyakorlatok segítségével választ kapni és tapasztalatot szerezni. Kulcsszavak: ritmus, dallam, hangzás, dinamika, test. Pécsett születtem, általános iskolai, gimnáziumi és egyetemi tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Általános orvosi diplomát 1995-ben kaptam, zongoratanár-kamaraművész diplomát 2005-ben, és művészetterápia szakon, zeneterapeutaként 2006-ban végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. Szakmai tapasztalataim: Debrecenben a Pszichiátriai Klinikán művészetterápiás csoportok vezetése. A Mosoly Alapítvány terapeutájaként Debrecenben a Gyermekgyógyászati Intézetben és a Kettesy Aladár Általános Iskolában (látássérültek iskolája) komplex művészetterápiás, valamint a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikáján mese és művészetterápiás csoportok vezetése.

8 2011 áprilisa óta a PTE KK Pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáján művészetterapeuta, a klinika művészetterápiás csoportjainak vezetése. Kismama és kamasz csoportok vezetése művészetterápiás (rajz, mese, zene) módszerekkel. Komáromi Erzsébet, Pap Erika: Öltsd fel vágyaidat! képzőművészeti workshop Titkolt vágyaink Álarcok mögé el lehet bújni, magunkat elrejteni. Ha magunk készítjük, valami belőlünk is láthatóvá lesz. Ha felvesszük, valami titkos-varázslatos testet ölthet bennünk. Megtestesült szerepeink a mozdulatok kifejező erejével, feszülések- elengedések dinamikája által életre is kelhet. Gyertek játszani! Komáromi Erzsébet Katalin Művészetpedagógus, iparművész és művészetterapeuta vagyok ban kezdtem művészetterápiás foglalkozásokat tartani az OPNI-ban. Ennek bezárásáig itt dolgoztam, gyermek és felnőtt csoportokkal után az OPNI utódintézményeiben, a Merényi Gusztáv Kórházban, a Nyírő Gyula Kórházban és a Heim Pál Gyermekkórház pszichiátriai, ill. pszichiátriai rehabilitációs osztályain. Pap Erikával tíz éve dolgozunk együtt, klinikumban, magánrendelésen, számtalan művészeti tábort vezettünk együtt sérült és egészséges csoportoknak egyaránt ban Tóth Eszter művészettörténésszel és Anginé Szántó Ibolya szociális munkással újranyitottuk a Tárt Kapu Galériát, az első magyar art-brut kiállítóhelyet, amely a pszichiártriai betegek reintegrációs művészeti központjaként működő művészeti - közösségi tér. Pap Erika 2006-ban kezdtem az OPNI-ban pszichológusként dolgozni, ezidő alatt találtam rá a Hatrészes történet módszerére és a BASIC Ph-ra, ami a coping és reziliencia multidimenzionális modellje. Komáromi Erzsébettel kidolgoztuk a csoportos verzióját, amit azóta is alkalmazunk kórházunk osztályán és a magánrendelésemen egyaránt. Az évek alatt klinikai szakpszichológus lettem és szimbólumterapeuta, Angliában elsajátítottam egy traumakezelési protokollt (SEEfar CBT) kiképződtem a BASIC Ph felső fokában, dráma, művészet, és- játékterápiás módszerekben. Az általam képviselt szemléletmódot igyekszem 2013 óta a Károli Gáspár Református Egyetemen tanítani. Jelenleg a doktori dolgozatomat írom, ami vak diákok integrált nevelését és a kisebbségek szociális integrációját vizsgálja. Cseri Ágnes: Gyermek-táncterápia óvodásokkal, alsótagozatosokkal és szüleikkel Élményeink, lelki történéseink, kapcsolati mintáink elraktározódnak testünkben. A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia során ezekhez az implicit memóriában rögzült, testi emlékekhez nyúlunk vissza. 7 éve tartunk gyermekeknek mozgás- és táncterápiás foglalkozásokat. Eddig két típusú csoporttal dolgoztunk: a Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Központjában szülő-gyerek kapcsolatterápiás ( Melléd állok ) folyamatot, míg kulturális központokban kislányok számára személyiség-fejlesztő ( Tündértánc ) csoportot vezettünk. A foglalkozások célja, hogy a gyermekek különböző mozgásos gyakorlatokon keresztül kapcsolatba kerülhessenek belső önmagukkal és társaikkal, ezzel utat nyitva személyiségük alakulásához, formálódásához és a hétköznapi életben való boldogulásukhoz. A Tündértánc során a gyermekeket leginkább érintő érzelmi és lelki témákkal foglalkozunk. Az egyéni, páros és közös mozgások mellett lehetőséget teremtünk a csoportos beszélgetésre is, így az élmények átdolgozása nonverbális és verbális szinten is megtörténik. A Melléd állok csoportok célja pszichés nehézségekkel küzdő gyermekek terápiája. Alapvető szempont, hogy ne izoláltan dolgozzunk a gyermekkel, hanem komplexebben a szülő terápiás bevonásával tegyük még hatékonyabbá a folyamatot, hiszen a gyermek pszichés zavara könnyebben gyógyítható szüleivel való kapcsolatának támogatásával.

9 Előadásunkban eddigi tapasztalatainkról szeretnék beszámolni, míg az ezt követő műhely keretében lehetőség nyílik belekóstolni a módszer gyereknyelvre való fordításának egyes módjaiba. 15 éve végeztem szociális munkásként és óvodapedagógusként. A gyerekekkel való munka során leginkább az foglalkoztatott, hogyan lehet a lelki és érzelmi nevelést, támogatást megvalósítani verbálisan és a művészetek segítségével. Részt vettem egy művészetterápiás képzésben, ezután fordult figyelmem kifejezetten a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia felé ban, a képzés ideje alatt elkezdtem Tündértánc néven mozgásos, léleksimító gyermekfoglalkozásokat tartani kulturális központokban. Vetier Anna pszichológus és tanítónő kolléganőmmel a Heim Pál Kórház Mentálhigiénés Központjában szülő-gyermek kapcsolatterápiás csoportokat is vezettünk a MOL Gyerekgyógyító Program keretében. Jelenleg óvodásoknak és alsótagozatos lányoknak tartunk személyiségfejlesztő és terápiás célú csoportokat, ahol intenzíven együttműködünk a szülőkkel is. Fejér Gábor: Elementáris mozgás- és zenei- improvizáció A Pszichodinamikus Mozgás és Táncterápia alapjáról indulva ritmushangszerek bevonásával illetve az Orff-módszer elementáris zene és táncpedagógia gyakorlatai segítségével igyekszem formát találni egy felszabadító csoportfolyamat számára, ami segít a nehéz élethelyzetek feldolgozásban. Az improvizatív mozgás és ritmikai gyakorlatok során a verbálisan nehezen megközelíthető élmények is hozzáférhetőbbé válnak, hiszen testünk, mozdulataink hordozzák egész élettörténetünket, de egyben lehetőségeinket is. A ritmushangszerek (főként dobok és hangzófák) használata, a ritmusok strukturáltabb jellege segít a benső rendezettség, saját erőink rendbeállításának kialakításában. A dobok ütésében megmutatkozhat sokféle érzelem. Az egymásra találás, a megtalált közös ritmusok öröme mellett a nehéz érzések is kifejezhetővé válnak, mint az agresszió, a harag, de megérezhetővé válik a nehézségekkel szembeni ellenállás ereje és saját kezdeményezőkészségünk értéke. Hatóerőnk megtapasztalása felébreszti a küzdőképességet. Az improvizáció lényege, hogy felfedezéseink, a megérzett-megtalált irányok az élet folytatásához, újraépítéséhez mutatnak utat. Ez az a játékos módszer a felfedezésről, az alkotás öröméről szól, ami fejlődésünk, gyógyulásunk talaját, táplálékát jelentheti A hangszerek megszólaltatását mozgással, intenzív tér-használattal kötjük össze. A foglalkozások további fontos része a csoportban átélt élmények felidézése, megbeszélése. Fotóművészként végeztem 1984-ben Lipcsében. 10 évig tanítottam a Magyar Iparművészeti Egyetemen fotográfiát tól alapító tanárként közreműködtem a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola elindításában és nevelési munkájában, ahová szociálisan hátrányos, gyakran halmozottan hátrányos fiatalok járnak. Pedagógusi diplomámat az Iparművészeti Egyetem MOME tanárképző szakán szereztem és 2010 között végeztem a Pszichodinamikus Mozgás és Táncterápiás képzést. Ezután terápiás csoportot vezettem, majd megszerveztem segítő foglalkozásúak számára Zsámbéki központtal a FELNŐTT JÁTSZÓHÁZAT, majd fiatalok számára önismereti fókusszal az IMPROLAND csoportot. Egy évig vezettem a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak rekreációs csoportot. Jelenleg depresszió és újrakezdés témakörben indítottam csoportot középkorúak számára. Domszky Zsófia: Szivárvány labirintus A labirintus egy út önmagunk középpontjába, lényünk magvába. Nem azonos az útvesztővel, melyben hamar eltévedünk. A labirintusban egyetlen, kanyargós út vezet a középpontba, és ugyanezen az úton lehet kijutni. Vajon mi történik velünk, ha elindulunk az úton? Kivel és mivel találkozunk, mit találunk a középpontban? Mivel gazdagodunk, amikor visszatérünk? Útitársul magunkkal viszünk egy színt, amivel éppen ott és éppen akkor együtt rezegünk, ami segít elindulni és megmutatni, hol tartunk az úton. Solvitur ambulando Menet közben oldódik meg

10 Óvodapedagógus, pszichológus, képzőművészet-terapeuta vagyok. Hat éven át dolgoztam a Mosoly Alapítványnál projektvezető pszichológusként, az első két Kreatív Napok konferenciát én szerveztem meg. Mindig nagyon fontosnak tartottam a művészetterápia népszerűsítését és a különböző segítő szakmák összefogását, együttműködésének segítését. Jelenleg Gyesen vagyok a kisfiammal októbere óta a mátyásföldi Életfa Egészségházban vezetek Kacifánt csoportokat: mesés művészeti foglalkozásokat tartok óvodás, kisiskolás gyerekeknek, valamint a Manóliget játszóház pszichológusa vagyok. Művészetterápiás szakdolgozatomat a labirintus szimbólum feltárásáról írtam. Szívesen alkalmazom a labirintusokat gyerekekkel és felnőttekkel önismereti munkában. Fejes Tímea: Zenedráma A Zenedráma, mely sajátos módon a tapasztalásból jött létre, 2014 nyarán az Educatio támogatásával bekerült a 10 legjobb szakszolgálati jógyakorlat kötetbe. A módszer különböző területek, szakmák, személyiségek, és problémakörök találkozása. Több művészetpedagógiai módszert alkalmazva tapasztaltuk meg, hogy a zenének, mesének, drámának milyen transzferhatása van a kognitív képességekre, a pszichológiai folyamatokra. Alappillérei a Kokas pedagógia, a meseterápia és a dráma. A Kokas pedagógia komplex esztétikai nevelés is egyben, mivel a zenét nem csak önkifejező mozgások által, hanem a vizualitás bármely eszközével is prezentálja. A mese kódokkal dolgozik, olyan dimenziót nyit meg, ahol a képzelet, fantázia által működhetünk. A zenét és a mesét többször drámajátékban éljük meg. Ezeket az elemeket a foglalkozásokon egymással kombinálva alkalmazzuk, nem didaktikusan szétválasztva. A résztvevő észre sem veszi, hogy a foglalkozások alatt képességfejlesztés, személyiségfejlesztés vagy éppen tehetség-gondozás zajlik. A módszer minden korban kitűnően alkalmazható, hiszen a zene, a mese és a játék minden korosztály fő tevékenységei közé tartozik, legyen szó akár az ismeretek elsajátításáról, akár azok alkalmazásáról, vagy kikapcsolódásról. Ez az egyedi művészetpedagógiai eljárás jó lehetőség a gyerekek indirekt fejlesztésére, fejlődésre. A zenedráma komplex módon hat a saját és a gyermek személyiségére, és támogató légkört teremt a résztvevők erős és gyenge oldalának fejlesztésére is. Szigetközi falucskából nagycsaládból származom, ahol a művészeti nevelés természetes hatásként a tevékenységek részeként volt jelen. Mehettem a konziba énekelni, annak ellenére, hogy a kottát nem ismertem. A konzi után dolgoznom kellett, majd családalapítást követően gyógypedagógiai tanulmányaimat gyes alatt végeztem. Ekkor ismertem meg Kokas Klárát, aki fél év után biztatott, hogy kezdjem el aktívan művelni az ő tanait. Ő ismertetett össze a Mosoly Alapítvánnyal, így még azon a nyáron a Győrladaméron működő gyerekcsoportban elkezdtem a Kokast. Két éven keresztül vezettem pszichológus kolléganővel karöltve csoportot a Mosoly támogatásával. Közben az alapítvány különböző képzésekkel segítette munkánkat, így ismertem meg a Metamorfózis meseterápiát Boldizsár Ildikótól. Azóta a munkám, az életem részévé vált.

Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon 2015. április 10-11. Kossuth Klub, Budapest ABSZTRAKTOK Előadások PÉNTEK Korbai Hajnal: Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Az

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

MOL Gyermekgyógyító Program 2015. Támogatott pályázatok listája. Pályázó Cím Célcsoport Típus Település

MOL Gyermekgyógyító Program 2015. Támogatott pályázatok listája. Pályázó Cím Célcsoport Típus Település MOL Gyermekgyógyító Program 2015 Élmény- és művészetterápiás programok Támogatott pályázatok listája Pályázó Cím Célcsoport Típus Település 1. Ágacska Ágacska Meseterápiás, Pszichodráma és Érzelemregulációs

Részletesebben

Generációk Központ és a Chili Jóga Római

Generációk Központ és a Chili Jóga Római szombat vasárnap Generációk Központ és a Chili Jóga Római közösségi megnyitója 2013. február 2-3. NEXT 2. oldal szombat Részletes Programterv SZOMBAT Kapunyitás» Ünnepélyes megnyitó» Elôadások» Tanácsadás»

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Workshopok

Workshopok II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ Workshopok 14 00 17 15 (a felsorolt workshopok közül 1 választható) 1 dr. Nemes Éva Hogyan fejleszthető a reziliencia? Az embert

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

MPT Nyári Egyetem (pszichológia szakos hallgatók részére)

MPT Nyári Egyetem (pszichológia szakos hallgatók részére) Oldal: 1 / 5 MPT Nyári Egyetem 2014. (pszichológia szakos hallgatók részére) A pszichológia tudományának legújabb kutatási eredményei az emberi lélek titkainak összetettségére hívják fel a figyelmet és

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz

Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz Tanulmányok: 2013. június 17. PhD disszertáció (A reproduktív egészség és a termékenységi problémák pszichoszociális kontextusa) Védés minősítése: Summa cum laude Oklevél

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok:

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok: ÖNÉLETRAJZ 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay 2. Keresztnév: Bereniké 3. Születési idő: 1973 4. Nemzetiség: magyar 5. Tanulmány ok: Intézmény Dátum Diploma Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26.

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26. Pszichodráma Alapfogalmak Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 Mi a pszichodráma? Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás módszer Az

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Gyógypedagógus speciális helyzetben

Gyógypedagógus speciális helyzetben Gyógypedagógus speciális helyzetben Szakmai műhelymunka az EMMI Budapesti Javítóintézetben 2016.09.27. Az EMMI Budapesti Javítóintézet 2016. év tavaszán, a Diagnózis címmel megszervezett konferenciával

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe Vázlat Saját tapasztalatok, érdeklődés Különbségek Hasonlóságok - Közös módszerek, alapok

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Katarzisélményre épülő komplex tematikus művészet-pszichoterápia. Antalfai Márta

Katarzisélményre épülő komplex tematikus művészet-pszichoterápia. Antalfai Márta Katarzisélményre épülő komplex tematikus művészet-pszichoterápia Antalfai Márta Az Út titkos csodája abban áll, hogy hogyan alakul ki valami a semmiből. (Az aranyvirág titka) Nemzetközi Művészetterápiás

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban

Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban Játékos barangolás a mesék birodalmában Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban Többféle, közösségben eltölthető kikapcsolódási lehetőséget kínált a nyári szünidőben a vakációzó gyermekek számára a Békefi

Részletesebben

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27.

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27. Tudatos jelenlét Intenzív Mindfulness tréning Dr. Szondy Mátéval a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével 2015. szeptember 25-27. Fotó: Iswanto Arif Vezetőknek, akiknek számít önmaguk hatékonysága

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben