NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok A vizsgafeladat ismertetése: Az elektronikus adóbevalláshoz kapcsolódó feladatokat, vagy adóelőleg és adószámítási feladatokat tartalmaz adónemenként és az elektronikus bevallás és a számítási feladatokon kívül az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra. A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő 30 perc; az a) tételrész 25 perc, a b) tételrész 5 perc). A b) tételrész kifejtése 10 perc. A vizsgafeladat aránya: 25% Jóváhagyta: Kincses-Aigner Márta osztályvezető Segédeszköz: az útmutatóba foglaltak alapján használható Érvényes: április 10-től A tételsor a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben foglalt Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2015

2 1. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a mai napon az alábbi adatok ismeretében Nagy Klára magánszemély évi személyi jövedelemadó bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. A bevallás beazonosítása miatt kivételesen az anyja nevéhez a saját nevét írja! A bevallást benyújtó adatai: Neve: Nagy Klára Születési neve: Nagy Klára Anyja neve: Szabó Emese (a beazonosításhoz a vizsgázó neve kerüljön ide!) Állampolgársága: magyar Születés helye, ideje: Nagykálló, Adóazonosító jele: Levelezési címe: 1026 Budapest, Riadó utca 3. Pénzforgalmi fizetési számlája: OTP Bank Nyrt A kapott jövedelemigazolásokról Nagy Klára a következőket összegezte: a b c d e munkaviszonyból származó bérjövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem, 10% ktg. hányad a kifizetők által levont adóelőleg összege a kifizetők által levont forrásadó összege osztalékjövedelem és adója Egyéb információk: A kifizetők igazolása alapján a magánszemélytől levont és befizetett járulékok és egészségügyi hozzájárulás a naptári év folyamán: Levont járulék, illetve hozzájárulás Alapja Összege egészségbiztosítási járulék nyugdíjjárulék egészségügyi hozzájárulás 14%-os Nagy Klárának nincs gyermeke. Az adózó a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás tekintetében arról nyilatkozott, hogy túlfizetés esetén a teljes összeget visszakéri. A magánszemély az 1+1%-ról nem nyilatkozott. Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 2

3 b) Értelmezze az összevonásra kerülő bevételek (kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a vállalkozói kivétre ) jövedelemtartalmát! 3

4 2. tétel Az alábbi adatok ismeretében készítse el a Miskey Barnabás főfoglalkozású egyéni vállalkozó évi személyi jövedelemadó bevallását! A vállalkozó személyi jövedelemadó bevallása határidő előtt elkészült. A bevallás beazonosítása miatt kivételesen az anyja nevéhez a saját nevét írja! A vállalkozás adatai: Vállalkozó neve: Miskey Barnabás Születési neve: Miskey Barnabás Anyja neve: Kiss Hortenzia (a beazonosításhoz a vizsgázó neve kerüljön ide!) Születés ideje, helye: Gomba Székhelye, ill. levelezési címe: 1036 Budapest, Raktár utca 7. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Adóazonosító jele: A személyi jövedelemadó előleg befizetése évben a következőképpen alakult: I. név Ft II. név Ft III. név Ft IV. név Ft összesen: Ft Részlet a vállalkozó évi pénztárkönyvének összesített adataiból: Vállalkozói adóalapba beszámító bevétel Anyag és árubeszerzés költsége ebből: eladott közv. szolgáltatás 0 Munkabér és közterhei ebből: a vállalkozói jövedelem kivét ebből: a szoc. hozzájár. adó címén elszámolt összeg ebből: egyéb bérköltség 0 Egyéb termelési kezelési költség és ráfordítás Analitika alapján a 2014-es évben elszámolt értékcsökkenési leírás összege Egyéb információk: A kifizetők igazolása alapján a magánszemélytől levont és befizetett járulékok és egészségügyi hozzájárulás a naptári év folyamán: Levont járulék, illetve hozzájárulás Alapja Összege egészségbiztosítási járulék nyugdíjjárulék egészségügyi hozzájárulás 14%-os előleg Miskey Barnabásnak nincs gyermeke. A vállalkozó nem nyilatkozott az 1+1%-ról. 4

5 Kisvállalkozói kedvezmény igénybevételére nem került sor. A korábbi évekről áthozott, elhatárolt vesztesége nulla. A vállalkozó csekély összegű támogatást nem vett igénybe. Veszteség esetén a jövedelem nyereség minimum alapján adózik. Ha a hasonlítási adóalap nem éri el a jövedelem nyereség minimumot, akkor a jövedelem nyereség minimum szerinti adózást választja. Az adózó az esetleges adó túlfizetésről úgy nyilatkozott, hogy az esetleges túlfizetés összegét az adófolyószámláján kívánja hagyni., Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: b) Ismertesse az egyéni vállalkozók adózási szabályait a személyi jövedelemadóban! 5

6 3. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: évre vonatkozóan munkaviszonyból származó havi alapbér, - egyéb jövedelem: jutalom, vagy megbízási díj - gyermekek utáni családi adó- és járulékkedvezmény / vagy első házasok kedvezménye Határozza meg a jövedelmek utáni adóelőleget és a kézhezkapott nettó havi bérjövedelmet! b) Ismertesse a személyi jövedelemadó szerepét és mutassa be alanyait! Definiálja a jövedelmet, a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadó rendszerében! 6

7 4. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a Fekete Bt évi eva bevallását! A bevallás határidő előtt készült el. A betéti társaság a számviteli törvény alatt kettős könyvvezetésre kötelezett. A vállalkozás adatai: Vállalkozás rövidneve: Fekete Bt. Székhely, ill. levelezési címe: 1039 Budapest, Hold utca 7. Adószáma: Bankszámlaszáma: Budapest Bank A bt. alkalmazottat nem foglalkoztat, csak a beltag közreműködik. Csekély összegű (de minimis) támogatást nem vett igénybe. A vállalkozásnak általános forgalmi adó és szakképzési hozzájárulás kötelezettsége nincs. A vállalkozás innovációs járulék fizetésére nem kötelezett. A bt. eva előleg kötelezettsége és fizetése évben a következőképpen alakult: I. név E Ft II. név 965 E Ft III. név E Ft feltöltés dec. 20-ig E Ft E Ft A Fekete Bt évi utolsó főkönyvi kivonatának részlete*: Fők. szám Megnevezés Tartozik Követel T egyenleg K egyenleg 811 Anyagköltség Igénybe vett szolg. értéke Egyéb szolgáltatások értéke Bérköltség Bérjárulékok Eladott (közvetített) szolgált Értékcsökkenési leírás Iparűzési adó Fizetendő kamat és árf diff Fizetett pénzforgalmi jutalék Árbevétel műszaki tervezésből Árbevétel szaktanácsadásból Árbevétel tel. haszn. után Biztosítótól kapott kártérítés Forgóe. között kim. kölcs. kam Összes forgalom: *A főkönyvi kivonatban az árbevétel áfát is tartalmaz. 7

8 Részletező, kiemelt adatok - eladói minőségben - az összesítő jelentés készítéséhez: Partner neve A partner Teljesítés Adóalap Adó Számlaszám adószáma dátuma ezer Ft-ban Centrál Mosodák Zrt KMQH Összesen: Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: Az eva adóalanyiság feltétele (max. bevétel): Befizetés vagy túlfizetés összege (E Ft): /a megfelelő szövegrészt húzza alá!/ Részlet a évi XLIII. egyszerűsített vállalkozási adó törvényből (5) Az eva alapját csökkenti jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott bevételként elszámolt kártérítés összege. b) Sorolja fel az egyéni vállalkozó által választható jövedelemadó formákat és azok feltételeit! 8

9 5. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: - az ingóság és ingatlan értékesítés (lakás, lakóház és egyéb ingatlan), és - a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem Határozza meg az egyes jövedelmekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó kötelezettséget! b) Értelmezze az adóelőleg fizetés szerepét a személy jövedelemadó rendszerében! Ismertesse az adóelőleg megállapítására, annak bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályokat! 9

10 6. tétel a) Elektronikus adóbevallás Az alábbi adatok ismeretében készítse el április hónapra a vállalkozó bevallását egy alkalmazott bérjövedelméhez kapcsolódóan a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról! A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettséget csökkentő tétel nem volt a vállalkozásnál. Kisföldi Péter egyéni vállalkozónak egy alkalmazottja van. A vállalkozás és az alkalmazott adatai: Vállalkozó neve: Kisföldi Péter Székhely, ill. levelezési címe: 1031 Budapest, Silvanus sétány 3. Bankszámlaszáma: Erste Bank Adószáma: A vállalkozó adóazonosító jele: Alkalmazott neve: Komáromi Kálmán Születési neve: Komáromi Kálmán Anyja neve: Pethő Marietta Állampolgársága: magyar Születés helye: Akasztó Születés ideje: Adóazonosító jele: TAJ száma: Havi bruttó munkabére: Ft A családi adóalap kedvezményt Komáromi Kálmán a munkáltatónak tett nyilatkozata alapján két gyermek után egymaga érvényesíti. Alkalmazás kezdete Alkalmazás minősége: munkaviszony Munkakőr, foglalkozás /FEOR kód/: Gépésztechnikus (3116) Heti munkaórák száma: 40 óra Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: b) Sorolja fel a bért terhelő járulékokat és adókat! Értelmezze a bruttó bér és a nettó bér fogalmát! 10

11 7. tétel a) Elektronikus adóbevallás Az alábbi adatok ismeretében készítse el április hónapra a Sinkó Kft. bevallását egy részmunkaidős alkalmazott bérjövedelméhez kapcsolódóan a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról! A vállalkozás és az alkalmazott adatai: Vállalkozás neve: Sinkó Kft. Székhely, ill. levelezési címe: 1036 Budapest, Evező utca 9. Pénzforgalmi fizetési számla: OTP Bank Nyrt Adószáma: Alkalmazott neve: Köles Tamásné Születési neve: Márta Szidónia Anyja neve: Korpás Erzsébet Állampolgársága: magyar Születés helye: Dubicsány Születés ideje: Adóazonosító jele: TAJ száma: Havi bruttó munkabére: Ft Családi adókedvezmény: Első házasok kedvezménye: az adózó egyedül érvényesíti (házasságkötés ideje: ) Alkalmazás kezdete: Alkalmazás minősége: munkaviszony Munkakőr, foglalkozás /FEOR kód/: Pénzügyi ügyintéző (3611) Heti munkaórák száma: 20 óra Részlet a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényből 29/C. (1) Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. ] az első házasok kedvezményével csökkenti. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. (2) Az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti. (3) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként forint. (5) A kedvezményt a házastársak - döntésük szerint - az összeg megosztásával közösen érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. Részlet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletből - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 56. (1) Az arányos szolgálati időt (Tny. 39. ) a nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítására és vezetésére kötelezett, ennek hiányában a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv számítja ki. A szolgálati időt az adott naptári évre (évben) - a biztosítási jogviszony időtartamára - úgy kell kiszámítani, hogy a) meg kell állapítani az említett időszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles keresetet (jövedelmet) és az erre az időszakra - a (2) bekezdés szerint - számított minimálbér összegét, b) ha az adott naptári időszakban ténylegesen elért nyugdíjjárulék-köteles kereset kevesebb, mint az ugyanazon időszakra vonatkozó minimálbér összege, akkor a nyugdíjjárulék-köteles kereset (jövedelem) összegét el kell osztani az a) pont szerint megállapított minimálbér összegével, majd c) az így kapott hányadost meg kell szorozni az adott időszak naptári napjainak számával. Ha az eredmény nem egész szám, azt egész számra fel kell kerekíteni 11

12 Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: b) Tegyen különbséget adózó és adóhatóságok között! Ismertesse az adóhatóságok hatáskörét és illetékességét! 12

13 8. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: - adózás előtti eredmény, - korrekciós tételek (minimum 8) - osztalékfizetési ráta, vagy újrabefektetési ráta Határozza meg az adózás utáni eredményt és a mérleg szerinti eredményt! b) Ismertesse a társasági adó adóalap-korrekciós tételeinek szerepét! Értelmezze az adózás utáni eredményt és a mérleg szerinti eredményt! 13

14 9. tétel a) Elektronikus adóbevallás Molnár János főfoglalkozású tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. Készítse el április hóra a vállalkozó jövedelem kivétjéhez kapcsolódó bevallását a járulék- és adókötelezettségéről! A vállalkozó személyesen folytatott főtevékenysége középfokú végzettséget igényel. Töltse ki az alábbi hiányos táblázatot! Az egyéni vállalkozó járulékfizetésére vonatkozóan végezze el az alábbi számításokat, hogy a bevallásnál a számítás eredményét fel tudja használni! Adó- járulék nemek Szociális hozzájárulási adó Egészségbizt. és merőpiaci járulék Nyugdíjbizt. járulék Mértéke % Szorzó 27% 1,125 8,50% 1,5 10% 1 Az adó-, járulékszámítás alapja Ft után A bevalláshoz a vállalkozó adatai: Vállalkozó neve: Molnár János Születési neve: Molnár János Anyja neve: Subicz Renáta Állampolgársága: magyar Születés ideje, helye: Vatta Adószáma: Adóazonosító jele: TAJ száma: Molnár Jánosnak három kiskorú gyermeke van. Nyilatkozott arról, hogy a családi adóalapés járulékkedvezményt egyedül érvényesíti. Székhely, ill. lakcíme: 1186 Budapest, Széchenyi út 10. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Havi jövedelemkivétje: Ft Tevékenység kezdete: Alkalmazás minősége: főfoglalkozású egyéni vállalkozó Részlet a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényből 29/A. (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. ] a családi kedvezménnyel csökkenti. (2) A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy és kettő eltartott esetén forint, b) három és minden további eltartott esetén forint. 14

15 Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: b) Ismertesse az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének eseteit! 15

16 10. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a Vígh Kft április havi áfa bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. A vállalkozásnak az előző időszakról 83 E Ft áthozott áfa követelése volt. A Vígh Kft-nek erre a bevallási időszakra nem kell sem eladói, sem vevői minőségben összesítő jelentést készítenie. A kft. főtevékenysége építőipari tevékenység. A kft. alvállalkozótól befogadott fordított áfás számlát,(*) illetve a kft. is kiállított a megrendelő felé fordított áfás számlát. (**) A fordított áfás számlákat a bevallás megfelelő soraiba ki kell emelni. A fordított áfás számlákra kiállításkor ezt írják: fordított adózás, ha az adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett. A fordított adózás az áfa törvény 142. (1) bekezdés b) pontja értelmében az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében alkalmazandó, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának. Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: Vállalkozás neve: Vígh Kft. Székhely, ill. levelezési címe: 1131 Budapest, Kámfor utca 10. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Az áfa analitikából csak az összesen sorokat adjuk meg és azokat, amelyekkel még külön is van feladata. A április havi áfa analitika a következő: Előzetesen felszámított levonható áfa adóalap áfa 5% bruttó összesen 5%-os adóalap áfa 27% bruttó * mko8-q alváll. szla kp9e-a beruházás (gép) összesen 27%- os együtt összesen

17 Fizetendő áfa adóalap áfa 27% bruttó * mko8-q alváll. szla összesen 27%- os ** kbuv árbevétel összes árbevétel * bejövő fordított áfás számla, ** kimenő fordított áfás számla b) Értelmezze az adólevonási jog szerepét az áfa rendszerében, sorolja fel az adólevonási jog korlátozásának eseteit! 17

18 11. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a Mártonfi Kft. április havi áfa bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. A vállalkozásnak az előző időszakról áthozott áfa követelése nem volt. A Mártonfi Kft-nek erre a bevallási időszakra eladói minőségben összesítő jelentést kell készítenie. Vállalkozás neve: Mártonfi Kft. Székhely, ill. levelezési címe: 1131 Budapest, Násznagy utca 5. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Az április havi áfa bevallás elkészítéséhez szükséges kiemelt sorok az alábbiak: Előzetesen felszámított levonható áfa adóalap áfa 27% bruttó összesen 27%- os együtt összesen Ebből: tárgyi eszköz (gép) beruházás Fizetendő áfa adóalap áfa 27% bruttó összesen 27%- os összes árbevétel Részletező, kiemelt adatok - eladói minőségben - az összesítő jelentés készítéséhez Partner neve A partner Teljesítés Adóalap Adó Számlaszám adószáma dátuma ezer Ft-ban Mobil Kft kmla Mobil Kft kmla Összesen: Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 18

19 b) Sorolja fel az áfa adómértékeket egy-egy példával szemléltetve! Értelmezze a különféle adómértékek alkalmazásának funkcióit! Mutassa be az előzetesen felszámított adó megosztásának szabályát! 19

20 12. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: - a vállalkozás értékesítései és beszerzései (minimum 10 tétel) - különböző adómérték és adómentes értékesítés, illetve beszerzés - tételek adólevonási jog korlátozására Készítse el az áfa-bevallást! b) Mutassa be a számlázás szabályait! Értelmezze az adómentesség szabályait az áfa rendszerében! 20

21 13. tétel a) Elektronikus adóbevallás Az alábbi adatok ismeretében készítse el a munkáltató által a mai napon (a vizsga napja) Vasvári Gergely munkavállaló bejelentését! Az címhez a saját nevét írja és egy szolgáltatót, (pl. t-online.hu) a telefonszámhoz a saját telefonszámát! A bevallásra kötelezett vállalkozó adata: Vállalkozó, munkáltató neve: Tóth Tasziló Székhely, ill. levelezési címe: 1131 Budapest, Rokon utca 3. Adószáma: Adóazonosító jele: A bejelentett munkavállaló adatai: Neve: Vasvári Gergely Születési neve: Vasvári Gergely Anyja neve: Kevély Kunigunda Állampolgársága: magyar Születés helye: Iharos Születés ideje: Adóazonosító jele: TAJ száma: Havi bruttó munkabére: Ft Alkalmazás kezdete: a vizsgát követő nap Alkalmazás minősége: munkaviszony Munkakőr, foglalkozás: 3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő Heti munkaórák száma: részfoglalkozás, heti 20 óra Jelölje: a kiállított nyomtatványok számát: a küldésre kijelölt fájlok nevét: b) Ismertesse az adómegállapítás formáit! 21

22 14. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a mai napon (a vizsga napján) Sima Simon munkavállaló kijelentését, aki Mende Móric egyéni vállalkozónál, - mint munkáltatónál - dolgozott! Az címhez a saját nevét írja és egy szolgáltatót, (pl. t-online.hu) a telefonszámhoz a saját telefonszámát! A bevallásra kötelezett vállalkozó adata: Vállalkozó, munkáltató neve: Mende Móric Székhely, ill. levelezési címe: 1131 Budapest, Balzsam 12. Adószáma: Adóazonosító jele: A kijelentett munkavállaló adatai: Neve: Sima Simon Születési neve: Sima Simon Anyja neve: Tell Tilda Állampolgársága: magyar Születés helye: Tinnye Születés ideje: Adóazonosító jele: TAJ száma: Az alkalmazás kezdete Az alkalmazás vége: a vizsga előtti nap Alkalmazás minősége: munkaviszony Munkakőr, foglalkozás (FEOR): 3162 Energetikus Heti munkaórák száma: teljes foglalkozás, heti 40 óra Jelölje: a kiállított nyomtatványok számát: a küldésre kijelölt fájlok nevét: b) Jellemezze az adókötelezettségek nem teljesítéséből eredő jogkövetkezmények formáit! 22

23 15. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat t Tartalma: - általános forgalmi adó elszámolás adott bevallási időszakban, - tételek száma minimum 10 - a vállalkozás adóköteles és adómentes tevékenységet is végez - megosztási szabályok alkalmazása az előzetesen felszámított áfá-nál Készítse el az áfa-bevallást! b) Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzőit! 23

24 16. tétel a) Elektronikus adóbevallás Az alábbi adatok ismeretében készítse el a mai napon az átvezetési kérelmet! A bevalláshoz a vállalkozó adatai: Vállalkozó neve: Vecsési Farkas Székhely, ill. levelezési címe: 1038 Budapest, Hegyláb utca 6. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Adóazonosító jele: Adatok a feladat megoldásához: A vállalkozónak az adófolyószámláján egy önellenőrzés-sorozat következtében Ft szociális hozzájárulási adó (258-as adónem) és Ft személyi jövedelemadó (290-es adónem) túlfizetése keletkezett. Ebben az időszakban a következő adótartozásokat ismerjük: Adónemek Tartozás Átvezetés 258-as adónemből Átvezetés 290-es adónemből 258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Beszedési számla NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Beszedési számla NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek NAV Személyi jövedelemadó köt NAV Személyi jövedelemadó köt NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számla A fennmaradó túlfizetés összegéről úgy rendelkezik, hogy az maradjon a 290-es adónemen. Ha olyan adónemből van tartozás, amiből egyébként túlfizetés van, akkor azt ne szerepeltesse a 17-es átvezetési kérelmen, csak vegye figyelembe az összegét. Először a 258-as adónemen lévő túlfizetést használja fel! A 290-es adónemen maradó túlfizetés összege: Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 24

25 b) Csoportosítsa az adókat! Az egyes csoportosított adótípusokhoz rendeljen egy-egy adónemet és mutassa be azokat az adó alanya, az adó alapja, az adó mértéke definiálásával! 25

26 17. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: - magánszemély gépjárműve utáni adókötelezettség, - magánszemély építményadó (ház, garázs, nyaraló) és telekadó fizetési kötelezettsége - idegenforgalmi adófizetési kötelezettség Határozza meg a család (magánszemély) adófizetési kötelezettségét a helyi önkormányzat(ok) felé! b) Definiálja az adózási alapfogalmakat: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség! 26

27 18. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el az alábbi adatok ismeretében a Jónás Kft I. negyedévi cégautóadó bevallását! A kft. tulajdonában egy személygépkocsi van. A bevallás határidő előtt elkészült. A vállalkozás adatai: A vállalkozás neve: Jónás Kft. Székhely, ill. levelezési címe: 1035 Budapest, Meggyfa utca 2. Pénzforgalmi fizetési számla: OTP Bank Nyrt Adószáma: A személygépkocsi adatai: Típusa: Opel Astra 1,4 XEL Hengerűrtartalom: cm 3 Legnagyobb leadott teljesítmény: 73 kw (99 LE) A gépjármű gyártási éve: A gépjármű forgalomba, illetve üzembehelyezése május 10-én történt, a kft. a gépkocsi első tulajdonosa. A gépjármű környezetvédelmi osztály-jelzése: 14 A vállalkozás a gépjárműadót határidő előtt befizette. Az adó mértéke 7. (1) Az adó mértéke a 6. (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű - gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 230 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 185 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. 17/E. Az adó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kw-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő: A gépjármű Környezetvédelmi osztály-jelzés hajtómotorjának ; teljesítménye (kw) osztályjelzések esetén osztályjelzések esetén osztályjelzések esetén Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 120 felett Ft Ft Ft Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: A kivetett éves gépjárműadó összege (Ft) Érvényesített havi gépjárműadó (Ft) 27

28 b) Jellemezze a gépjárműadót és a cégautóadót! Ismertesse a gépjárműadó és cégautóadó összevezetésének feltételeit! 28

29 19. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: - egyéni vállalkozó tehergépjárműve utáni adókötelezettség, - egyéni vállalkozó építményadó fizetési (iroda, raktár, üzlethelység stb.) kötelezettsége - egyéni vállalkozó helyi iparűzési adója - fizetési kötelezettség összesítve az önkormányzat felé Határozza meg a vállalkozó helyi adófizetési kötelezettségét! b) Mutassa be az összevont adóalap és annak adószámítása (családi kedvezmény és adókedvezmény figyelembevételével) módszerét! 29

30 20. tétel a) Elektronikus adóbevallás Kiss Elemér főfoglalkozású egyéni vállalkozónak hónapok óta nincs a vállalkozásában bevétele. Bevétel nélkül nem tudja fizetni a kötelező járulékokat. Ezért bejelentette a vállalkozásának a szüneteltetését, s ezzel egyidejűleg, - hogy legyen egészségbiztosítása - bejelentkezett az egészségügyi szolgáltatási járulék alá. Más EGT tagállamban biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik. Készítse el a bejelentkezést az egészségügyi szolgáltatási járulék alá a vizsga napjának dátumával! A vállalkozás adatai: Vállalkozó neve: Kiss Elemér Születési neve: Kiss Elemér Anyja neve: Novák Eleonóra Születés ideje, helye: Fancsal Székhelye, ill. levelezési címe: 1034 Budapest, Szomolnok utca 10. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Adóazonosító jele: TAJ száma: A tartozást átvállalja: vizsgázó neve A befizetést készpénzátutalási megbízással kívánja teljesíteni. Adóazonosító jele: Az átvállalás kezdete: a vizsga napja A tevékenység szüneteltetésének kezdete: a vizsga napja Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: b) Ismertesse az adókötelezettség szabályait! 30

31 21. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: - egyéni vállalkozó adókötelezettsége a vállalkozói személyi jövedelemadó rendszerében, - vállalkozói kivét utáni adó és járulékfizetési kötelezettség - osztalék utáni adófizetési kötelezettség Számítsa ki az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó kötelezettségét! b) Ismertesse az ellenőrzés célját és sorolja fel azok fajtáit! 31

32 22. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse a főfoglalkozású egyéni vállalkozó Karsai Richárd évi iparűzési adó bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. Budapesten a helyi iparűzési adó mértéke 2014-ben 2%. A bevallást kétféle módon tudja elkészíteni: a mellékelt nyomtatványon, vagy online módon, ha az alábbi linken felmegy a budapesti önkormányzat honlapjára: https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_id= Amennyiben papíralapon készíti el bevallását, úgy használja a mellékelt nyomtatványt! Ha az online módot választja, akkor a bevallás elkészültével az elkészült pdf állományt mentse el a dokumentumok könyvtárba, a saját nevét is írja a fájlnévbe! A vállalkozás adatai: Vállalkozó neve: Karsai Richárd Anyja neve: Polgár Piroska Születés ideje, helye: Tabajd Székhelye: 1038 Budapest, Szépkilátó utca 11. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Adóazonosító jele: KSH számjele: Folyószámla száma: A vállalkozónak más adóhatóságnál tartozása nincs. Részlet a vállalkozó évi pénztárkönyvének záró összesített adataiból: Vállalkozói adóalapba beszámító bevétel Anyag és árubeszerzés költsége Eladott közvetített szolgáltatás 0 Használja az adóelőlegek kiszámításánál a mellékelt táblát! Iparűzési adó előlegek: év év év I. félév II. félév

33 b) Sorolja fel a helyi önkormányzatok bevételi forrásait! Mutassa be helyi iparűzési adó jelentőségét az önkormányzat életében! 33

34 34

35 35

36 23. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a betéti társaság évi iparűzési adó bevallását! A bevallás határidőre elkészült. Budapesten a helyi iparűzési adó mértéke 2014-ben 2%. A Kemény Bt. társasági adóalany. A bevallást kétféle módon tudja elkészíteni: - a mellékelt nyomtatványon, vagy - online módon, ha az alábbi linken felmegy a budapesti önkormányzat honlapjára: https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_id= Amennyiben papíralapon készíti el bevallását, úgy használja a mellékelt nyomtatványt! Ha az online módot választja, akkor a bevallás elkészültével az elkészült pdf állományt mentse el a dokumentumok könyvtárba, a saját nevét is írja a fájlnévbe! A vállalkozás adatai: Vállalkozás rövidneve: Kemény Bt. Székhely, ill. levelezési címe: 1131 Budapest, Menyasszony utca 3. Bankszámlaszáma: OTP Bank NYRT Adószáma: KSH számjele: Folyószámla száma: Használja a mellékelt táblázatot az adóelőlegek kiszámításához! Iparűzési adóelőlegek: év év év I. félév II. félév A vállalkozás adóalap megosztásra nem kötelezett. A társaságnak más adóhatóságnál tartozása nincs, az esetleges adótúlfizetés összegéről úgy nyilatkozik, hogy azt a később esedékes iparűzési adófizetési kötelezettségre kívánja felhasználni. A társaságnak iparűzési adó feltöltési kötelezettsége évre vonatkozóan nem volt. Részlet a betéti társaság évi utolsó főkönyvi kivonatából: Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel T egyenleg K egyenleg 811. Anyagköltség Igénybe vett szolg. ért Egyéb szolg. értéke Bérköltség Bérjárulékok Eladott (közv.) szolg. /alváll telj./ Értékcsökkenési leírás

37 Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel T egyenleg K egyenleg 861. Ért. immat. tárgyi e. könyv szer Fizetendő kamat Építőipari tev. árbev Árbevétel műszaki tanácsadás Ért. immat. tárgyi e. bevétele Forgóe. között kimut. kamatok b) Sorolja fel a helyi adók típusait! Mutassa be azok funkcióit! 37

38 38

39 39

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben