MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:"

Átírás

1 Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA MUNKAHELYZET-ESETFELVETÉS Kiss Manó kereskedői végzettsége megszerzése után egy élelmiszerboltban dolgozott. Most úgy döntött, saját üzletet nyit. Az üzletet egyéni vállalkozásként akarja működtetni, egyedül, társak nélkül. A bolt nyitásához megvan a szükséges alaptőke, van üzlethelyiség és minden más anyagi feltétel biztosított. Kiss úr úgy gondolja, képes önállóan dönteni, és nem akar osztozni a nyereségben másokkal. Ennek fejében vállalja az anyagi és jogi felelősséget, a kockázatot. Az üzlet sikerét szaktudására, tapasztalatára, üzleti kapcsolataira, ismeretségeire és helyismeretére alapozza. Abban a kisvárosban született, tanult és dolgozott eddig is, ahol az üzletet nyitná, így akik ismerik, tudják, hogy megbízható, jó szakember, ötletei kreatívak, átgondoltak. Lehet-e egyéni vállalkozó Kiss Manó? Milyen teendői vannak az egyéni vállalkozás létrehozásával kapcsolatban? INFORMÁCIÓTARTALOM Mit jelent az egyéni vállalkozás? Egyéni vállalkozás egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozóként egy személy vállalkozik gazdasági tevékenységre, amit a saját nevében és kockázatára, rendszeresen és haszonszerzés céljából végez. Egyéni vállalkozó lehet: a magyar, vagy Európai Uniós állampolgár (és az azzal azonos jogállású személy), a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja cselekvőképes (nagykorú és nem áll gondnokság alatt) 1

3 büntetlen előéletű, (büntetett előéletű az, akit a közélet tisztasága elleni, vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, és még nem mentesült az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól) nem tagja egyéni cégnek, más gazdasági társaságban nem korlátlanul felelős tag. Egy személynek csak egy egyéni vállalkozása lehet. Nincs eltiltva az adott foglalkozás gyakorlásától Képesítéshez kötött tevékenységet - ilyen a kereskedelem is - az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a képesítési követelményeknek ő maga, vagy egy általa határozatlan időre foglalkoztatott személy megfelel. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, akkor az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, akkor az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Az egyéni vállalkozás alapításának menete: 1. ábra Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhető. Személyes kezdeményezéskor az eljáró hatóság ingyen bejelenti az ügyfélkapun a jelentkezőt, és a továbbiakban a bejelentés elektronikus úton zajlik. A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell: A bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. 2

4 A Hatóság beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét, és az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a nyilvántartási szám megküldésével azonnal, elektronikus úton értesíti a Hatóságot, az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt, és megküldi (átadja) az igazolást a bejelentő részére. Az igazolás tartalmazza: az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját, az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit), az egyéni vállalkozó fő- és egyéb tevékenységeit, az adószámot, statisztikai számjelet és nyilvántartási számot. Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelhet, el kell fogadnia a bejelentést. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változásbejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. Az egyéni vállalkozói igazolvány nem feltétele a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának, de a vállalkozó kérheti a Hatóságtól. Az igazolvány kiadása, módosítása, pótlása díjköteles. Az elektronikus nyilvántartás naprakész, az igazolvány pedig a kiadásakor érvényes adatokat tartalmazza. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás megszüntetésének szándékát 15 napon belül köteles elektronikus változásbejelentési űrlapon a Hatóságnak bejelenteni. Ha az igazolványban szereplő adatok változnak, akkor azt le kell adni a Hatóságnak. Az ügyfélkapuról: Az Ügyfélkapu a köz- ill. államigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elektronikus azonosító, rajta keresztül kapcsolatba léphet e-ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatásokkal. 2. ábra Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, január 1. után kiállított kártya formátumú 3

5 vezetői engedély), cím szükséges. Ezen adatok mellett kötelezően szükséges az egyedi felhasználói név és egy elektronikus levélcím ( cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszeri kódját. Az ügyfélkapun elektronikusan kell regisztrálni, de a regisztrációt személyesen kell lezárni (megfelelő okmányok bemutatásával). Az ügyélkapun keresztül intézhető az adó- és járulékbevallás, önkormányzati okmányirodai ügyek, egyéni vállalkozás bejelentése, módosítása, megszüntetése adatszolgáltatás letiltása E-felvételi Országos Egészségpénztár (OEP) szolgáltatásai Magánnyugdíjpénztári szolgáltatások. Az egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszüntetése hasonlóan a vállalkozási ismeretek egyéb területeihez a szükséges készségek elsajátításához komoly ismereti alapokat igényel. Ahhoz, hogy biztonsággal tájékozódjunk a témában, meg kell ismerni a kacsolódó jogi szabályozást, az alapelveket. Ezután jöhet az ismeretek alkalmazása, a helyzetelemzés, értékelés és a döntés. Az ismeretek egyértelmű válaszokkal rögzíthetők, mérhetők, míg az alkalmazás során a legtöbb esetben nincs kategorikusan jó és rossz választás. Ezért a feladatok is két típusba sorolhatók: TANULÁSIRÁNYÍTÓ Egyértelműen megválaszolható kérdések a válasz konkrétan meghatározható, eltérő válasz nem lehet elfogadható. Pl. Hogyan kell bejelenteni az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését? Elektronikus úton az ügyfélkapus regisztráció után. Alternatív feladatok, ahol több válaszlehetőség is elfogadható, ha az megfelelő érvekkel alátámasztott. Pl. Egy vállalkozónak nincs elég pénze a fejlesztéshez. Mit javasolna számára: vegyen fel hitelt, vagy vonjon be új társat, aki hoz tőkét a vállalkozásba? Az adott helyzet részleteitől függően mindkét megoldás lehet elfogadható. Ezért van kiemelt szerepe a feladatokban a döntések indoklásának, az érvelésnek. Az alábbi feladat és az önellenőrző feladatok megoldása segít abban, hogy a témához kapcsolódó ismereteket biztonsággal alkalmazza. A Vállalko-zoom nevű internetes portálon kisvállalkozásoknak adnak tanácsot az alapítással, működéssel, átalakulással, megszűnéssel kapcsolatosan. A kérdés lehet jogi, gazdálkodási, számviteli, vagy akár marketing témájú. Az egyik kérdés az egyéni vállalkozás alapítására vonatkozott: Kedves Vállalko-zoom! Edit vagyok, 5 éve dolgozok egy könyvesboltban. Szeretem a könyveket, érdekelnek is és a vevőkkel is jól tudok bánni. Igaz, hogy nincs eladói végzettségem, de a főnököm azt 4

6 mondta, én vagyok a legjobb eladó az üzletben. Úgy gondolom, eleget tudok már a könyvértékesítésről. Szeretnék saját üzletet nyitni. Kinéztem egy kis üzletet a szülővárosom egyik forgalmas utcáján, ami éppen kiadó, és két eladó társamat már rá is beszéltem, hogy ha megnyitom a boltot, ők is ott dolgozzanak. Egyiküknek eladói, a másiknak kereskedő szakképzettsége van. Az ismerőseim azt javasolták, hogy egyéni vállalkozó legyek, mert annak az alapítása egyszerű és nem kell hozzá sok induló tőke. Segítsenek, hogyan kezdjek hozzá! Egyáltalán lehetek én egyéni vállalkozó? Mit tegyek? 3. ábra Válaszait a fenti információtartalom és egyéb források (2009. CXV tv., a Magyarorszag.hu, más internetes oldalak és nem elektronikus források) felhasználásával fogalmazza meg! 1. feladat A fenti példában szereplő Edit lehet-e egyéni vállalkozó, ha nincs meg a szükséges szakképesítése? 2. feladat Edit nagyon jó eladó és érdeklődő is. Ez elegendő ahhoz, hogy jó vállalkozó legyen? Véleményét legfeljebb 3-4 mondatban fogalmazza meg! 3. feladat Mit kell tennie Editnek a vállalkozás bejelentéséhez, ha nincs ügyfélkapus regisztrációja? 5

7 4. feladat Mit tartalmaz a bejelentésre szolgáló űrlap? 5. feladat Az alább felsoroltak közül húzza alá azokat, amelyek az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró hatóság feladatai! (hármat kell aláhúznia) 6. feladat beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, mérlegeli a bejelentés jogosságát függetlenül az űrlap helyes kitöltésétől az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. megadja a TEÁOR számot Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! A megfelelőt húzza alá és döntését indokolja! a) Ügyfélkapura csak vállalkozók jelentkezhetnek be. igaz hamis indoklás b) Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kizárólag elektronikus úton indítható. igaz Megoldások 1. feladat hamis indoklás A fenti példában szereplő Edit lehet-e egyéni vállalkozó, ha nincs meg a szükséges szakképesítése? Igen, ha határozatlan időre foglalkoztatja a kereskedő kollégát, mert a törvény azt mondja ki, hogy ő, vagy egy általa határozatlan időre foglalkoztatott személy rendelkezzen a megfelelő képesítéssel. 2. feladat 6

8 Edit nagyon jó eladó és érdeklődő is. Ez elegendő ahhoz, hogy jó vállalkozó legyen? Véleményét legfeljebb 3-4 mondatban fogalmazza meg! Önmagában ez kevés. A kereskedelmi tevékenység nem csak az eladói feladatokból áll. Ismerni kell a beszerzés, készletezés, értékesítés minden részét. Ha valaki vállalkozó lesz, akkor ezen felül még tisztában kell lennie a vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb szabályokkal, elvekkel is. 3. feladat Mit kell tennie Editnek a vállalkozás bejelentéséhez, ha nincs ügyfélkapus regisztrációja? Személyesen kell kezdeményeznie a bejelentést és a Hatóság segítségéve regisztrálhat az ügyfélkapun. 4. feladat Mit tartalmaz a bejelentésre szolgáló űrlap? A bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. 5. feladat Az alább felsoroltak közül húzza alá azokat, amelyek az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró hatóság feladatai! (hármat kell aláhúznia) 6. feladat beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, mérlegeli a bejelentés jogosságát függetlenül az űrlap helyes kitöltésétől az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. megadja a TEÁOR számot Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! A megfelelőt húzza alá és döntését indokolja! c) Ügyfélkapura csak vállalkozók jelentkezhetnek be. igaz hamis indoklás: Az ügyfélkapura magánszemélyek jelentkezhetnek be. d) Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése nem csak elektronikus úton indítható. igaz hamis indoklás: Személyes kezdeményezéskor az eljáró hatóság ingyen bejelenti az ügyfélkapun a jelentkezőt, és a továbbiakban a bejelentés elektronikus úton zajlik. 7

9 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Lehet-e egyéni vállalkozó Kiss Manó? Válaszát röviden indokolja! A következő személyek közül ki lehet, és ki nem lehet egyéni vállalkozó, ha egyébként minden más feltételnek megfelel? a) Egy 20 éves magyar állampolgár, aki most szerzett műszaki cikk kereskedői végzettséget, műszaki boltot nyitna egyéni vállalkozóként. lehet indoklás: nem lehet b) Egy német állampolgárságú nő, aki 5 éve rendelkezik Magyarországon állandó lakhellyel. lehet indoklás: nem lehet c) Egy 35 éves férfi, aki 18 évesen ellopott egy autót, vezette egy éjszaka, majd otthagyta az út szélén. Felfüggesztett büntetést róttak ki rá, azóta nem követett el bűncselekményt. lehet nem lehet 8

10 indoklás: d) Egy 30 éves férfi, aki szellemileg nem beszámítható, gondnokság alatt ál. lehet indoklás: 2. feladat nem lehet Hogyan kell Kiss úrnak bejelentenie a vállalkozói tevékenységét, mit kell tartalmaznia a bejelentésre szolgáló elektronikus űrlapnak? Látogasson el az Ügyfélkapu honlapjára, és keresse meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, teendőket, feltételeket. A szerzett információkat saját szavaival foglalja össze! 9

11 3. feladat Az alábbi szövegből húzza alá a pontatlan megállapításokat és pontosítsa azokat! Kiss Manó nem lehet egyéni vállalkozó, ha nem cselekvőképes. Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. A vállalkozást nem csak egy tevékenységre hozhatja létre, a fő tevékenység mellet megjelölhet egyéb tevékenységet is. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül. Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően kitöltötte, akkor a hatóság és a nyilvántartó szervezet nem mérlegelhet. Pontosítások: 10

12 MEGOLDÁSOK 1. feladat Lehet-e egyéni vállalkozó Kiss Manó? Válaszát röviden indokolja! Kiss Manó lehet egyéni vállalkozó. Indoklás lényeges elemei: cselekvőképes, magyar állampolgár, rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, nincs eltiltva az adott tevékenység végzésétől, büntetlen előéletű, nem korlátlanul felelős tagja más vállalkozásnak. a) Egy 20 éves magyar állampolgár, aki most szerzett műszaki cikk kereskedői végzettséget, műszaki boltot nyitna lehet egyéni vállalkozó b) Egy német állampolgárságú nő, aki 5 éve rendelkezik Magyarországon állandó lakhellyel lehet egyéni vállalkozó c) Egy 35 éves férfi, aki 18 évesen ellopott egy autót, vezette egy éjszaka, majd otthagyta az út szélén. Felfüggesztett büntetést róttak ki rá, azóta nem követett el bűncselekményt. lehet egyéni vállalkozó d) Egy 30 éves férfi, aki szellemileg nem beszámítható, gondnokság alatt áll. 2. feladat nem lehet egyéni vállalkozó Hogyan kell Kiss úrnak bejelentenie a vállalkozói tevékenységét, mit kell tartalmaznia a bejelentésre szolgáló elektronikus űrlapnak? Bejelentés elektronikusan, vagy személyesen. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek Látogasson el az Ügyfélkapu honlapjára, és keresse meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, teendőket, feltételeket. A szerzett információkat saját szavaival foglalja össze! 11

13 Lehetséges összefoglalás: A regisztrációt az önkormányzat okmányirodáján kell intézni. Be kell vinni a személyi igazolványt (vagy útlevelet, újfajta kártyás - jogosítványt) és lakcímigazoló kártyát. A Központi Hivatal ellenőrzi az adatok helyességét. Kell egy cím és egy felhasználó név és jelszó. Ha van elektronikus aláírásom, akkor nem kell megjelennem személyesen az okmányirodán. Ha nincs, akkor is regisztrálhatok ideiglenesen, de 30 napon belül be kell menni, véglegesíteni a regisztrációt. 3. feladat Az alábbi szövegből húzza alá a pontatlan megállapításokat és pontosítsa azokat! Kiss Manó nem lehet egyéni vállalkozó, ha nem cselekvőképes. Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. A vállalkozást nem csak egy tevékenységre hozhatja létre, a fő tevékenység mellet megjelölhet egyéb tevékenységet is. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül. Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően kitöltötte, akkor a hatóság és a nyilvántartó szervezet nem mérlegelhet. Pontosítások: Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóságnál kell bejelenteni a szándékot. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg a hatóság megkéri az adószámot és statisztikai jelzőszámot. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel ingyenes, a vállalkozói igazolvány kiadása díjköteles. A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül A tevékenységet megkezdésének nem feltétele a vállalkozói igazolvány kiadása. 12

14 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSE MUNKAHELYZET-ESETFELVETÉS Kamilla gyógynövény szaküzletet működtet egyéni vállalkozóként. Egyedül van az üzletben, nincs alkalmazottja. Most azonban a város másik végén is szeretne nyitni egy boltot. Ehhez már szükséges egy eladó. Sőt, arra is gondolt, hogy ő ezután már csak a beszerzéssel, irányítással foglalkozna, és mindkét üzletben lenne egy-egy eladó. Az öccse, Kamill rendelkezik a megfelelő végzettséggel, és vállalná az egyik üzletben a munkát. Vajon milyen megoldást érdemes választani Kamillának, és ehhez mit kell tennie? INFORMÁCIÓTARTALOM Az egyéni vállalkozás működése A tevékenység végzése során az egyéni vállalkozó közvetlen közreműködése szükséges. A vállalkozó irányít, szervez, tervez, de természetesen az sem ritka, hogy maga a vállalkozó végzi a tényleges termelést, értékesítést, vagy egyéb feladatokat. Anyagi felelőssége korlátlan. Munkája megkönnyítésére alkalmazottat, segítő családtagot foglalkoztathat. Segítő családtagnak minősül a vállalkozó közeli hozzátartozója (házastárs, gyerek, szülő, testvér), élettársa, egyeneságbeli rokonának házastársa, házastársának egyeneságbeli rokona, valamint testvérének házastársa. Ezen kívül foglalkoztathat szakiskolai, szakközépiskolai tanulót is. 4. ábra 13

15 A képesítési követelményeknek neki, vagy alkalmazottjának meg kell felelni. Ha több telephelye (üzlete) van, akkor mindegyikben külön-külön érvényes a szabály. A működés során köteles: egyéni vállalkozó megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben feltüntetni. a törvényben előírt nyilvántartásokat naprakészen vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, eszköznyilvántartás stb.), bejelentési kötelezettségének eleget tenni (alkalmazottakról, eredményről, áfáról, biztosítani a zavartalan működés feltételeit, önmaga és alkalmazottja után bevallani és megfizetni az esedékes járulékokat, személyi jövedelemadót, bevallani és megfizetni az esedékes áfát. Milyen anyagi felelőssége van az egyéni vállalkozónak? Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel, ezért írja elő a jogszabály, hogy egy magánszemély csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és nem lehet korlátlanul felelős tagja gazdasági társaságnak. Hogyan és hol módosíthatók az egyéni vállalkozás adatai? Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás megszüntetésének szándékát 15 napon belül köteles elektronikus változásbejelentési űrlapon a Hatóságnak bejelenteni. Ha az igazolványban szereplő adatok változnak, akkor azt le kell adni a Hatóságnak. Az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetheti minimum 1 hónapig, maximum 5 évig. A szüneteltetés tényét be kell jelenteni az eljáró hatóságnak. Mikor kell bejelentkeznie az egyéni vállalkozónak foglalkoztatóként? Ha az egyéni vállalkozó másnak munkát ad, akkor foglalkoztatóként a foglalkoztatás kezdetét követő 15 napon belül a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási szervhez köteles bejelentkezni (a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokhoz, illetve az egészségbiztosítási pénztárakhoz). A bejelentkezést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet megtenni, ezen fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, címét és az általa foglalkoztatottak számát. Az egészségbiztosítási szerv a foglalkoztató számára nyilvántartási számot állapít meg, melyről 30 napon belül értesíti a vállalkozót. A munkaviszonyban történő foglalkoztatást az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezetébe tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központhoz is be kell jelenteni. Forrás: A pontos web-cím szeptember 6-án: 17.html/ugyleirasjogi 14

16 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Milyen anyagi felelősséggel jár Kamilla vállalkozása? Egy személy csak egy vállalkozás korlátlanul felelős tulajdonosa lehet. Ha megnyitja a másik üzletet is Kamilla, maradhat-e egyéni vállalkozó? Válaszát indokolja! igen 2. feladat Be kell-e jelenteni a telephelyre, foglalkoztatottakra vonatkozó változásokat? A helyesnek tartott válasz elé tegyen X-et, és választását indokolja meg! nem Nem,..... Igen,..... Mi a teendője Kamillának, ha be kell jelentenie a változásokat? 3. feladat 15

17 A jelenleg működtetett egy üzlettel foglalkoztatónak minősül-e Kamilla? igen, mert nem,mert Foglalkoztatónak minősül-e Kamilla, ha terveinek megfelelően megnyitja a másik üzletet? igen, mert nem,mert Alkalmazhatja-e testvérét, és milyen minőségben? igen, nem, Elegendő-e, ha Kamilla csupán irányít, hiszen részt kell vennie a vállalkozása tevékenységében? igen, mert nem,mert 4. feladat Ha Kamillának annyi tartozása keletkezik, amennyit a vállalkozásban lévő vagyona nem fedez, akkor kockára teszi-e a saját bankszámláján lévő pénzt? igen, mert nem,mert 16

18 MEGOLDÁSOK 1. feladat Kamilla anyagi felelőssége korlátlan, tehát a vállalkozás kötelezettségeiért a magánvagyonával is felel. Igen. Kamilla maradhat egyéni vállalkozó, mert egy vállalkozásnak lehet több üzlete (telephelye) is. Emiatt nem kell új vállalkozást létrehozni. 2. feladat Igen, a be kell jelenteni az új telephelyet (új üzletet) az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatosan eljáró hatóságnak, és a foglalkoztatottakat a társadalombiztosítás felé. Új foglalkoztatott az alkalmazott és a segítő családtag. Mindkét bejelentést elektronikus formában teheti meg. 3. feladat Nem, mert nem volt foglalkoztatottja. Igen, mert már legalább egy főt foglalkoztatni fog. Igen, Kamilla a testvérét alkalmazhatja segítő családtagként vagy alkalmazottként. Igen, elegendő, ha Kamilla csak irányít, mert ezzel is részt vesz vállalkozása tevékenységében. 4. feladat Igen, Kamilla kockáztatja a saját bankszámláján lévő pénzt is, mert a vállalkozásával kapcsolatos anyagi felelőssége korlátlan. 17

19 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS MEGSZŰNÉSE MUNKAHELYZET-ESETFELVETÉS Egy butikot a tulajdonosa egyéni vállalkozásban üzemeltet már 6 éve. Az elmúlt két évben a környezetében erős versenytársak jelentek meg. Emiatt jelentősen csökkent a bevétele. Ebben az évben a bevételek csökkenése miatt várhatóan jelentős veszteséget könyvelhet el, és a három fő szállítójának már összesen 1,2 millió Ft-tal tartozik. Felmérte vállalkozása vagyonát, és megállapította, hogy ha eladja az üzletet a berendezési tárgyakkal és a készlettel együtt, akkor a tartozás kiegyenlítése után még marad 2,3 millió Ft-ja. A vállalkozó úgy dönt, hogy megszünteti a vállalkozást. Mi a teendője? INFORMÁCIÓTARTALOM Az egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése Az egyéni vállalkozás megszűnhet a vállalkozó halálával, vagy cselekvőképtelenné válásával. Indokolt esetben megszüntetheti az illetékes hatóság szabálytalanság, vagy hiányosság miatt, de maga a vállalkozó is dönthet úgy, hogy megszünteti a vállalkozását, illetve alapíthat helyette egyéni céget. 5. ábra A megszűnés eseteire tekintsük át az egyéni vállalkozásokról és egyéni cégről szóló CXV. tv. ide vonatkozó részletét. 18

20 19. (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik a) ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését az erre rendszeresített elektronikus űrlapon a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napján, b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján, c) az egyéni vállalkozó halála napján, d) az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján, e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján. (2) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, c) ha az egyéni vállalkozó a 11. (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen, (3) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozatának végrehajthatóvá válásáról a Hatóság haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely az értesítés alapján az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból hivatalból törli. (4) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válása, illetve halála esetén a Hatóság, b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az adóhatóság, c) egyéni cég alapítása esetén az egyéni cég székhelye szerint illetékes cégbíróság elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet. (5) A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, amelynek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt. A megszűnés lezárásaképpen el kell készíteni a vállalkozás záró bevallását az eredményre, vagyonra vonatkozóan és a foglalkoztatással kapcsolatos teendőket is le kell zárni. Miben más az egyéni cég, hogyan lehet megalapítani? 19

21 Az egyéni cég gyakorlatilag egy természetes személy vállalkozása, ami mégis a társas vállalkozásokhoz közelítő feltételekkel működhet. Az egyéni céget a cégbíróságon kell bejegyezni. Egyéni céget kizárólag egyéni vállalkozó alapíthat. Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Egyéni céget létre lehet hozni határozott időre is. Ebben az esetben a határozott idő végét bele kell venni az alapító okiratba. Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre. Az egyéni cég esetében nincs kötelező minimális alaptőke, de az alapító okiratban rögzített vagyont már alapításkor rendelkezésre kell bocsátani. A törvény csak azt mondja ki, hogy ha a vagyon Ft alatti, akkor kizárólag pénz lehet, afölött lehet benne apport is. A tulajdonos választhat a korlátlan mögöttes és a korlátolt mögöttes felelősség között. A korlátlan mögöttes felelősség lényegében hasonló a korlátlan felelősséghez, de a törvény kihangsúlyozza, hogy a tartozásokért elsődlegesen a cég felel a vagyonával. A korlátlan felelősség vállalása estén a cég elnevezése egyéni cég (EC). A Korlátolt mögöttes felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozás vagyonát túllépő tartozásokért a tulajdonos az alapító okiratban rögzített pótbefizetés mértékéig felel. Ekkor a cég elnevezése korlátolt felelősségű egyéni cég (KFC). Fontos megjegyezni azonban, hogy az előzetesen működtetett egyéni vállalkozás kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel. 6. ábra Az egyéni cég átalakulhat gazdasági társasággá. Az egyéni cég megszűnhet más gazdasági társasággá való átalakulással, az alapító okiratban rögzített határozott idő elteltével, saját elhatározásból jogutód nélkül. A cégbíróság megszűntnek nyilváníthatja, vagy hivatalból elrendelheti törlését, a bíróság felszámolási 20

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszűntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: 1. a magyar állampolgár, 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek)

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek) Egyéni és társas vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Páros és csoportos munkavégzés: forráselemzés, esettanulmányok (2 óra) A pár egyik tagja

Részletesebben

Az egyéni vállalkozás megkezdése

Az egyéni vállalkozás megkezdése Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő

Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

1 / :16

1 / :16 1 / 7 2012.01.09. 19:16 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét az egyéni vállalkozói

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Társas vállalkozások tipikus formái. A Kft-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Társas vállalkozások tipikus formái. A Kft-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Váradi Istvánné Társas vállalkozások tipikus formái. A Kft-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. Az űrlap alkalmazásának kezdete: 2012. december 1. Jogszabályi hivatkozás:

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Magyarország-Szlovákia (HU-SK) Európai Területi Együttműködési (ETE) Program támogatásával Az együtt erősebbek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-034-50 ELEMI

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben