MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:"

Átírás

1 Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA MUNKAHELYZET-ESETFELVETÉS Kiss Manó kereskedői végzettsége megszerzése után egy élelmiszerboltban dolgozott. Most úgy döntött, saját üzletet nyit. Az üzletet egyéni vállalkozásként akarja működtetni, egyedül, társak nélkül. A bolt nyitásához megvan a szükséges alaptőke, van üzlethelyiség és minden más anyagi feltétel biztosított. Kiss úr úgy gondolja, képes önállóan dönteni, és nem akar osztozni a nyereségben másokkal. Ennek fejében vállalja az anyagi és jogi felelősséget, a kockázatot. Az üzlet sikerét szaktudására, tapasztalatára, üzleti kapcsolataira, ismeretségeire és helyismeretére alapozza. Abban a kisvárosban született, tanult és dolgozott eddig is, ahol az üzletet nyitná, így akik ismerik, tudják, hogy megbízható, jó szakember, ötletei kreatívak, átgondoltak. Lehet-e egyéni vállalkozó Kiss Manó? Milyen teendői vannak az egyéni vállalkozás létrehozásával kapcsolatban? INFORMÁCIÓTARTALOM Mit jelent az egyéni vállalkozás? Egyéni vállalkozás egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozóként egy személy vállalkozik gazdasági tevékenységre, amit a saját nevében és kockázatára, rendszeresen és haszonszerzés céljából végez. Egyéni vállalkozó lehet: a magyar, vagy Európai Uniós állampolgár (és az azzal azonos jogállású személy), a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja cselekvőképes (nagykorú és nem áll gondnokság alatt) 1

3 büntetlen előéletű, (büntetett előéletű az, akit a közélet tisztasága elleni, vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, és még nem mentesült az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól) nem tagja egyéni cégnek, más gazdasági társaságban nem korlátlanul felelős tag. Egy személynek csak egy egyéni vállalkozása lehet. Nincs eltiltva az adott foglalkozás gyakorlásától Képesítéshez kötött tevékenységet - ilyen a kereskedelem is - az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a képesítési követelményeknek ő maga, vagy egy általa határozatlan időre foglalkoztatott személy megfelel. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, akkor az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, akkor az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Az egyéni vállalkozás alapításának menete: 1. ábra Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhető. Személyes kezdeményezéskor az eljáró hatóság ingyen bejelenti az ügyfélkapun a jelentkezőt, és a továbbiakban a bejelentés elektronikus úton zajlik. A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell: A bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. 2

4 A Hatóság beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét, és az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a nyilvántartási szám megküldésével azonnal, elektronikus úton értesíti a Hatóságot, az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt, és megküldi (átadja) az igazolást a bejelentő részére. Az igazolás tartalmazza: az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját, az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit), az egyéni vállalkozó fő- és egyéb tevékenységeit, az adószámot, statisztikai számjelet és nyilvántartási számot. Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelhet, el kell fogadnia a bejelentést. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változásbejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. Az egyéni vállalkozói igazolvány nem feltétele a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának, de a vállalkozó kérheti a Hatóságtól. Az igazolvány kiadása, módosítása, pótlása díjköteles. Az elektronikus nyilvántartás naprakész, az igazolvány pedig a kiadásakor érvényes adatokat tartalmazza. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás megszüntetésének szándékát 15 napon belül köteles elektronikus változásbejelentési űrlapon a Hatóságnak bejelenteni. Ha az igazolványban szereplő adatok változnak, akkor azt le kell adni a Hatóságnak. Az ügyfélkapuról: Az Ügyfélkapu a köz- ill. államigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elektronikus azonosító, rajta keresztül kapcsolatba léphet e-ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatásokkal. 2. ábra Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, január 1. után kiállított kártya formátumú 3

5 vezetői engedély), cím szükséges. Ezen adatok mellett kötelezően szükséges az egyedi felhasználói név és egy elektronikus levélcím ( cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszeri kódját. Az ügyfélkapun elektronikusan kell regisztrálni, de a regisztrációt személyesen kell lezárni (megfelelő okmányok bemutatásával). Az ügyélkapun keresztül intézhető az adó- és járulékbevallás, önkormányzati okmányirodai ügyek, egyéni vállalkozás bejelentése, módosítása, megszüntetése adatszolgáltatás letiltása E-felvételi Országos Egészségpénztár (OEP) szolgáltatásai Magánnyugdíjpénztári szolgáltatások. Az egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszüntetése hasonlóan a vállalkozási ismeretek egyéb területeihez a szükséges készségek elsajátításához komoly ismereti alapokat igényel. Ahhoz, hogy biztonsággal tájékozódjunk a témában, meg kell ismerni a kacsolódó jogi szabályozást, az alapelveket. Ezután jöhet az ismeretek alkalmazása, a helyzetelemzés, értékelés és a döntés. Az ismeretek egyértelmű válaszokkal rögzíthetők, mérhetők, míg az alkalmazás során a legtöbb esetben nincs kategorikusan jó és rossz választás. Ezért a feladatok is két típusba sorolhatók: TANULÁSIRÁNYÍTÓ Egyértelműen megválaszolható kérdések a válasz konkrétan meghatározható, eltérő válasz nem lehet elfogadható. Pl. Hogyan kell bejelenteni az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését? Elektronikus úton az ügyfélkapus regisztráció után. Alternatív feladatok, ahol több válaszlehetőség is elfogadható, ha az megfelelő érvekkel alátámasztott. Pl. Egy vállalkozónak nincs elég pénze a fejlesztéshez. Mit javasolna számára: vegyen fel hitelt, vagy vonjon be új társat, aki hoz tőkét a vállalkozásba? Az adott helyzet részleteitől függően mindkét megoldás lehet elfogadható. Ezért van kiemelt szerepe a feladatokban a döntések indoklásának, az érvelésnek. Az alábbi feladat és az önellenőrző feladatok megoldása segít abban, hogy a témához kapcsolódó ismereteket biztonsággal alkalmazza. A Vállalko-zoom nevű internetes portálon kisvállalkozásoknak adnak tanácsot az alapítással, működéssel, átalakulással, megszűnéssel kapcsolatosan. A kérdés lehet jogi, gazdálkodási, számviteli, vagy akár marketing témájú. Az egyik kérdés az egyéni vállalkozás alapítására vonatkozott: Kedves Vállalko-zoom! Edit vagyok, 5 éve dolgozok egy könyvesboltban. Szeretem a könyveket, érdekelnek is és a vevőkkel is jól tudok bánni. Igaz, hogy nincs eladói végzettségem, de a főnököm azt 4

6 mondta, én vagyok a legjobb eladó az üzletben. Úgy gondolom, eleget tudok már a könyvértékesítésről. Szeretnék saját üzletet nyitni. Kinéztem egy kis üzletet a szülővárosom egyik forgalmas utcáján, ami éppen kiadó, és két eladó társamat már rá is beszéltem, hogy ha megnyitom a boltot, ők is ott dolgozzanak. Egyiküknek eladói, a másiknak kereskedő szakképzettsége van. Az ismerőseim azt javasolták, hogy egyéni vállalkozó legyek, mert annak az alapítása egyszerű és nem kell hozzá sok induló tőke. Segítsenek, hogyan kezdjek hozzá! Egyáltalán lehetek én egyéni vállalkozó? Mit tegyek? 3. ábra Válaszait a fenti információtartalom és egyéb források (2009. CXV tv., a Magyarorszag.hu, más internetes oldalak és nem elektronikus források) felhasználásával fogalmazza meg! 1. feladat A fenti példában szereplő Edit lehet-e egyéni vállalkozó, ha nincs meg a szükséges szakképesítése? 2. feladat Edit nagyon jó eladó és érdeklődő is. Ez elegendő ahhoz, hogy jó vállalkozó legyen? Véleményét legfeljebb 3-4 mondatban fogalmazza meg! 3. feladat Mit kell tennie Editnek a vállalkozás bejelentéséhez, ha nincs ügyfélkapus regisztrációja? 5

7 4. feladat Mit tartalmaz a bejelentésre szolgáló űrlap? 5. feladat Az alább felsoroltak közül húzza alá azokat, amelyek az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró hatóság feladatai! (hármat kell aláhúznia) 6. feladat beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, mérlegeli a bejelentés jogosságát függetlenül az űrlap helyes kitöltésétől az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. megadja a TEÁOR számot Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! A megfelelőt húzza alá és döntését indokolja! a) Ügyfélkapura csak vállalkozók jelentkezhetnek be. igaz hamis indoklás b) Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kizárólag elektronikus úton indítható. igaz Megoldások 1. feladat hamis indoklás A fenti példában szereplő Edit lehet-e egyéni vállalkozó, ha nincs meg a szükséges szakképesítése? Igen, ha határozatlan időre foglalkoztatja a kereskedő kollégát, mert a törvény azt mondja ki, hogy ő, vagy egy általa határozatlan időre foglalkoztatott személy rendelkezzen a megfelelő képesítéssel. 2. feladat 6

8 Edit nagyon jó eladó és érdeklődő is. Ez elegendő ahhoz, hogy jó vállalkozó legyen? Véleményét legfeljebb 3-4 mondatban fogalmazza meg! Önmagában ez kevés. A kereskedelmi tevékenység nem csak az eladói feladatokból áll. Ismerni kell a beszerzés, készletezés, értékesítés minden részét. Ha valaki vállalkozó lesz, akkor ezen felül még tisztában kell lennie a vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb szabályokkal, elvekkel is. 3. feladat Mit kell tennie Editnek a vállalkozás bejelentéséhez, ha nincs ügyfélkapus regisztrációja? Személyesen kell kezdeményeznie a bejelentést és a Hatóság segítségéve regisztrálhat az ügyfélkapun. 4. feladat Mit tartalmaz a bejelentésre szolgáló űrlap? A bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. 5. feladat Az alább felsoroltak közül húzza alá azokat, amelyek az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró hatóság feladatai! (hármat kell aláhúznia) 6. feladat beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, mérlegeli a bejelentés jogosságát függetlenül az űrlap helyes kitöltésétől az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. megadja a TEÁOR számot Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! A megfelelőt húzza alá és döntését indokolja! c) Ügyfélkapura csak vállalkozók jelentkezhetnek be. igaz hamis indoklás: Az ügyfélkapura magánszemélyek jelentkezhetnek be. d) Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése nem csak elektronikus úton indítható. igaz hamis indoklás: Személyes kezdeményezéskor az eljáró hatóság ingyen bejelenti az ügyfélkapun a jelentkezőt, és a továbbiakban a bejelentés elektronikus úton zajlik. 7

9 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Lehet-e egyéni vállalkozó Kiss Manó? Válaszát röviden indokolja! A következő személyek közül ki lehet, és ki nem lehet egyéni vállalkozó, ha egyébként minden más feltételnek megfelel? a) Egy 20 éves magyar állampolgár, aki most szerzett műszaki cikk kereskedői végzettséget, műszaki boltot nyitna egyéni vállalkozóként. lehet indoklás: nem lehet b) Egy német állampolgárságú nő, aki 5 éve rendelkezik Magyarországon állandó lakhellyel. lehet indoklás: nem lehet c) Egy 35 éves férfi, aki 18 évesen ellopott egy autót, vezette egy éjszaka, majd otthagyta az út szélén. Felfüggesztett büntetést róttak ki rá, azóta nem követett el bűncselekményt. lehet nem lehet 8

10 indoklás: d) Egy 30 éves férfi, aki szellemileg nem beszámítható, gondnokság alatt ál. lehet indoklás: 2. feladat nem lehet Hogyan kell Kiss úrnak bejelentenie a vállalkozói tevékenységét, mit kell tartalmaznia a bejelentésre szolgáló elektronikus űrlapnak? Látogasson el az Ügyfélkapu honlapjára, és keresse meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, teendőket, feltételeket. A szerzett információkat saját szavaival foglalja össze! 9

11 3. feladat Az alábbi szövegből húzza alá a pontatlan megállapításokat és pontosítsa azokat! Kiss Manó nem lehet egyéni vállalkozó, ha nem cselekvőképes. Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. A vállalkozást nem csak egy tevékenységre hozhatja létre, a fő tevékenység mellet megjelölhet egyéb tevékenységet is. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül. Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően kitöltötte, akkor a hatóság és a nyilvántartó szervezet nem mérlegelhet. Pontosítások: 10

12 MEGOLDÁSOK 1. feladat Lehet-e egyéni vállalkozó Kiss Manó? Válaszát röviden indokolja! Kiss Manó lehet egyéni vállalkozó. Indoklás lényeges elemei: cselekvőképes, magyar állampolgár, rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, nincs eltiltva az adott tevékenység végzésétől, büntetlen előéletű, nem korlátlanul felelős tagja más vállalkozásnak. a) Egy 20 éves magyar állampolgár, aki most szerzett műszaki cikk kereskedői végzettséget, műszaki boltot nyitna lehet egyéni vállalkozó b) Egy német állampolgárságú nő, aki 5 éve rendelkezik Magyarországon állandó lakhellyel lehet egyéni vállalkozó c) Egy 35 éves férfi, aki 18 évesen ellopott egy autót, vezette egy éjszaka, majd otthagyta az út szélén. Felfüggesztett büntetést róttak ki rá, azóta nem követett el bűncselekményt. lehet egyéni vállalkozó d) Egy 30 éves férfi, aki szellemileg nem beszámítható, gondnokság alatt áll. 2. feladat nem lehet egyéni vállalkozó Hogyan kell Kiss úrnak bejelentenie a vállalkozói tevékenységét, mit kell tartalmaznia a bejelentésre szolgáló elektronikus űrlapnak? Bejelentés elektronikusan, vagy személyesen. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek Látogasson el az Ügyfélkapu honlapjára, és keresse meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, teendőket, feltételeket. A szerzett információkat saját szavaival foglalja össze! 11

13 Lehetséges összefoglalás: A regisztrációt az önkormányzat okmányirodáján kell intézni. Be kell vinni a személyi igazolványt (vagy útlevelet, újfajta kártyás - jogosítványt) és lakcímigazoló kártyát. A Központi Hivatal ellenőrzi az adatok helyességét. Kell egy cím és egy felhasználó név és jelszó. Ha van elektronikus aláírásom, akkor nem kell megjelennem személyesen az okmányirodán. Ha nincs, akkor is regisztrálhatok ideiglenesen, de 30 napon belül be kell menni, véglegesíteni a regisztrációt. 3. feladat Az alábbi szövegből húzza alá a pontatlan megállapításokat és pontosítsa azokat! Kiss Manó nem lehet egyéni vállalkozó, ha nem cselekvőképes. Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. A vállalkozást nem csak egy tevékenységre hozhatja létre, a fő tevékenység mellet megjelölhet egyéb tevékenységet is. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül. Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően kitöltötte, akkor a hatóság és a nyilvántartó szervezet nem mérlegelhet. Pontosítások: Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóságnál kell bejelenteni a szándékot. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg a hatóság megkéri az adószámot és statisztikai jelzőszámot. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel ingyenes, a vállalkozói igazolvány kiadása díjköteles. A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül A tevékenységet megkezdésének nem feltétele a vállalkozói igazolvány kiadása. 12

14 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSE MUNKAHELYZET-ESETFELVETÉS Kamilla gyógynövény szaküzletet működtet egyéni vállalkozóként. Egyedül van az üzletben, nincs alkalmazottja. Most azonban a város másik végén is szeretne nyitni egy boltot. Ehhez már szükséges egy eladó. Sőt, arra is gondolt, hogy ő ezután már csak a beszerzéssel, irányítással foglalkozna, és mindkét üzletben lenne egy-egy eladó. Az öccse, Kamill rendelkezik a megfelelő végzettséggel, és vállalná az egyik üzletben a munkát. Vajon milyen megoldást érdemes választani Kamillának, és ehhez mit kell tennie? INFORMÁCIÓTARTALOM Az egyéni vállalkozás működése A tevékenység végzése során az egyéni vállalkozó közvetlen közreműködése szükséges. A vállalkozó irányít, szervez, tervez, de természetesen az sem ritka, hogy maga a vállalkozó végzi a tényleges termelést, értékesítést, vagy egyéb feladatokat. Anyagi felelőssége korlátlan. Munkája megkönnyítésére alkalmazottat, segítő családtagot foglalkoztathat. Segítő családtagnak minősül a vállalkozó közeli hozzátartozója (házastárs, gyerek, szülő, testvér), élettársa, egyeneságbeli rokonának házastársa, házastársának egyeneságbeli rokona, valamint testvérének házastársa. Ezen kívül foglalkoztathat szakiskolai, szakközépiskolai tanulót is. 4. ábra 13

15 A képesítési követelményeknek neki, vagy alkalmazottjának meg kell felelni. Ha több telephelye (üzlete) van, akkor mindegyikben külön-külön érvényes a szabály. A működés során köteles: egyéni vállalkozó megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben feltüntetni. a törvényben előírt nyilvántartásokat naprakészen vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, eszköznyilvántartás stb.), bejelentési kötelezettségének eleget tenni (alkalmazottakról, eredményről, áfáról, biztosítani a zavartalan működés feltételeit, önmaga és alkalmazottja után bevallani és megfizetni az esedékes járulékokat, személyi jövedelemadót, bevallani és megfizetni az esedékes áfát. Milyen anyagi felelőssége van az egyéni vállalkozónak? Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel, ezért írja elő a jogszabály, hogy egy magánszemély csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és nem lehet korlátlanul felelős tagja gazdasági társaságnak. Hogyan és hol módosíthatók az egyéni vállalkozás adatai? Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás megszüntetésének szándékát 15 napon belül köteles elektronikus változásbejelentési űrlapon a Hatóságnak bejelenteni. Ha az igazolványban szereplő adatok változnak, akkor azt le kell adni a Hatóságnak. Az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetheti minimum 1 hónapig, maximum 5 évig. A szüneteltetés tényét be kell jelenteni az eljáró hatóságnak. Mikor kell bejelentkeznie az egyéni vállalkozónak foglalkoztatóként? Ha az egyéni vállalkozó másnak munkát ad, akkor foglalkoztatóként a foglalkoztatás kezdetét követő 15 napon belül a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási szervhez köteles bejelentkezni (a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokhoz, illetve az egészségbiztosítási pénztárakhoz). A bejelentkezést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet megtenni, ezen fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, címét és az általa foglalkoztatottak számát. Az egészségbiztosítási szerv a foglalkoztató számára nyilvántartási számot állapít meg, melyről 30 napon belül értesíti a vállalkozót. A munkaviszonyban történő foglalkoztatást az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezetébe tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központhoz is be kell jelenteni. Forrás: A pontos web-cím szeptember 6-án: 17.html/ugyleirasjogi 14

16 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Milyen anyagi felelősséggel jár Kamilla vállalkozása? Egy személy csak egy vállalkozás korlátlanul felelős tulajdonosa lehet. Ha megnyitja a másik üzletet is Kamilla, maradhat-e egyéni vállalkozó? Válaszát indokolja! igen 2. feladat Be kell-e jelenteni a telephelyre, foglalkoztatottakra vonatkozó változásokat? A helyesnek tartott válasz elé tegyen X-et, és választását indokolja meg! nem Nem,..... Igen,..... Mi a teendője Kamillának, ha be kell jelentenie a változásokat? 3. feladat 15

17 A jelenleg működtetett egy üzlettel foglalkoztatónak minősül-e Kamilla? igen, mert nem,mert Foglalkoztatónak minősül-e Kamilla, ha terveinek megfelelően megnyitja a másik üzletet? igen, mert nem,mert Alkalmazhatja-e testvérét, és milyen minőségben? igen, nem, Elegendő-e, ha Kamilla csupán irányít, hiszen részt kell vennie a vállalkozása tevékenységében? igen, mert nem,mert 4. feladat Ha Kamillának annyi tartozása keletkezik, amennyit a vállalkozásban lévő vagyona nem fedez, akkor kockára teszi-e a saját bankszámláján lévő pénzt? igen, mert nem,mert 16

18 MEGOLDÁSOK 1. feladat Kamilla anyagi felelőssége korlátlan, tehát a vállalkozás kötelezettségeiért a magánvagyonával is felel. Igen. Kamilla maradhat egyéni vállalkozó, mert egy vállalkozásnak lehet több üzlete (telephelye) is. Emiatt nem kell új vállalkozást létrehozni. 2. feladat Igen, a be kell jelenteni az új telephelyet (új üzletet) az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatosan eljáró hatóságnak, és a foglalkoztatottakat a társadalombiztosítás felé. Új foglalkoztatott az alkalmazott és a segítő családtag. Mindkét bejelentést elektronikus formában teheti meg. 3. feladat Nem, mert nem volt foglalkoztatottja. Igen, mert már legalább egy főt foglalkoztatni fog. Igen, Kamilla a testvérét alkalmazhatja segítő családtagként vagy alkalmazottként. Igen, elegendő, ha Kamilla csak irányít, mert ezzel is részt vesz vállalkozása tevékenységében. 4. feladat Igen, Kamilla kockáztatja a saját bankszámláján lévő pénzt is, mert a vállalkozásával kapcsolatos anyagi felelőssége korlátlan. 17

19 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS MEGSZŰNÉSE MUNKAHELYZET-ESETFELVETÉS Egy butikot a tulajdonosa egyéni vállalkozásban üzemeltet már 6 éve. Az elmúlt két évben a környezetében erős versenytársak jelentek meg. Emiatt jelentősen csökkent a bevétele. Ebben az évben a bevételek csökkenése miatt várhatóan jelentős veszteséget könyvelhet el, és a három fő szállítójának már összesen 1,2 millió Ft-tal tartozik. Felmérte vállalkozása vagyonát, és megállapította, hogy ha eladja az üzletet a berendezési tárgyakkal és a készlettel együtt, akkor a tartozás kiegyenlítése után még marad 2,3 millió Ft-ja. A vállalkozó úgy dönt, hogy megszünteti a vállalkozást. Mi a teendője? INFORMÁCIÓTARTALOM Az egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése Az egyéni vállalkozás megszűnhet a vállalkozó halálával, vagy cselekvőképtelenné válásával. Indokolt esetben megszüntetheti az illetékes hatóság szabálytalanság, vagy hiányosság miatt, de maga a vállalkozó is dönthet úgy, hogy megszünteti a vállalkozását, illetve alapíthat helyette egyéni céget. 5. ábra A megszűnés eseteire tekintsük át az egyéni vállalkozásokról és egyéni cégről szóló CXV. tv. ide vonatkozó részletét. 18

20 19. (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik a) ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését az erre rendszeresített elektronikus űrlapon a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napján, b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján, c) az egyéni vállalkozó halála napján, d) az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján, e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján. (2) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, c) ha az egyéni vállalkozó a 11. (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen, (3) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozatának végrehajthatóvá válásáról a Hatóság haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely az értesítés alapján az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból hivatalból törli. (4) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válása, illetve halála esetén a Hatóság, b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az adóhatóság, c) egyéni cég alapítása esetén az egyéni cég székhelye szerint illetékes cégbíróság elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet. (5) A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, amelynek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt. A megszűnés lezárásaképpen el kell készíteni a vállalkozás záró bevallását az eredményre, vagyonra vonatkozóan és a foglalkoztatással kapcsolatos teendőket is le kell zárni. Miben más az egyéni cég, hogyan lehet megalapítani? 19

21 Az egyéni cég gyakorlatilag egy természetes személy vállalkozása, ami mégis a társas vállalkozásokhoz közelítő feltételekkel működhet. Az egyéni céget a cégbíróságon kell bejegyezni. Egyéni céget kizárólag egyéni vállalkozó alapíthat. Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Egyéni céget létre lehet hozni határozott időre is. Ebben az esetben a határozott idő végét bele kell venni az alapító okiratba. Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre. Az egyéni cég esetében nincs kötelező minimális alaptőke, de az alapító okiratban rögzített vagyont már alapításkor rendelkezésre kell bocsátani. A törvény csak azt mondja ki, hogy ha a vagyon Ft alatti, akkor kizárólag pénz lehet, afölött lehet benne apport is. A tulajdonos választhat a korlátlan mögöttes és a korlátolt mögöttes felelősség között. A korlátlan mögöttes felelősség lényegében hasonló a korlátlan felelősséghez, de a törvény kihangsúlyozza, hogy a tartozásokért elsődlegesen a cég felel a vagyonával. A korlátlan felelősség vállalása estén a cég elnevezése egyéni cég (EC). A Korlátolt mögöttes felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozás vagyonát túllépő tartozásokért a tulajdonos az alapító okiratban rögzített pótbefizetés mértékéig felel. Ekkor a cég elnevezése korlátolt felelősségű egyéni cég (KFC). Fontos megjegyezni azonban, hogy az előzetesen működtetett egyéni vállalkozás kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel. 6. ábra Az egyéni cég átalakulhat gazdasági társasággá. Az egyéni cég megszűnhet más gazdasági társasággá való átalakulással, az alapító okiratban rögzített határozott idő elteltével, saját elhatározásból jogutód nélkül. A cégbíróság megszűntnek nyilváníthatja, vagy hivatalból elrendelheti törlését, a bíróság felszámolási 20