MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:"

Átírás

1 Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszűntetése A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA ESETFELVETÉS - MUNKAHELYZET Kiss Manó kereskedői végzettsége megszerzése után egy élelmiszerboltban dolgozott. Most úgy döntött, saját üzletet nyit. Az üzletet egyéni vállalkozásként akarja működtetni, egyedül, társak nélkül. A bolt nyitásához megvan a szükséges alaptőke, van üzlethelyiség és minden más anyagi feltétel biztosított. Kiss úr úgy gondolja, képes önállóan dönteni, és nem akar osztozni a nyereségben másokkal. Ennek fejében vállalja az anyagi és jogi felelősséget, a kockázatot. Az üzlet sikerét szaktudására, tapasztalatára, üzleti kapcsolataira, ismeretségeire és helyismeretére alapozza. Abban a kisvárosban született, tanult és dolgozott eddig is, ahol az üzletet nyitná, így akik ismerik, tudják, hogy megbízható, jó szakember, ötletei kreatívak, átgondoltak. Lehet-e egyéni vállalkozó Kiss Manó? Milyen teendői vannak az egyéni vállalkozás létrehozásával kapcsolatban? SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM Mit jelent az egyéni vállalkozás? Egyéni vállalkozás egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozóként egy személy vállalkozik gazdasági tevékenységre, amit a saját nevében és kockázatára, rendszeresen és haszonszerzés céljából végez. Egyéni vállalkozó lehet: - a magyar vagy Európai Uniós állampolgár (és az azzal azonos jogállású személy), - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, - cselekvőképes (nagykorú és nem áll gondnokság alatt), - büntetlen előéletű, (büntetett előéletű az, akit a közélet tisztasága elleni vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, és még nem mentesült az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól), 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 1

3 - nem tagja egyéni cégnek, - más gazdasági társaságban nem korlátlanul felelős tag. - Egy személynek csak egy egyéni vállalkozása lehet. - Nincs eltiltva az adott foglalkozás gyakorlásától. - Képesítéshez kötött tevékenységet - ilyen a kereskedelem is - az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a képesítési követelményeknek ő maga vagy egy általa határozatlan időre foglalkoztatott személy megfelel. - Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, akkor az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. - Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, akkor az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Az egyéni vállalkozás alapításának menete: - Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen kezdeményezhető. Személyes kezdeményezéskor az eljáró hatóság ingyen bejelenti az ügyfélkapun a jelentkezőt, és a továbbiakban a bejelentés elektronikus úton zajlik. - A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatósághoz. 2

4 1. ábra Egyéni vállalkozás bejelentő lap 1 1 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok?selected=a 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 3

5 - A bejelentésnek tartalmaznia kell: A bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁORszámokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. - A hatóság beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét, és az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. - A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a nyilvántartási szám megküldésével azonnal, elektronikus úton értesíti a hatóságot, az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt, és megküldi (átadja) az igazolást a bejelentő részére. - Az igazolás tartalmazza: az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját, az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit), az egyéni vállalkozó fő- és egyéb tevékenységeit, az adószámot, a statisztikai számjelet és nyilvántartási számot. - Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a hatóság és a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelhet, el kell fogadnia a bejelentést. - Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. - Az egyéni vállalkozói igazolvány nem feltétele a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának, de a vállalkozó kérheti a hatóságtól. Az igazolvány kiadása, módosítása, pótlása díjköteles. - Az elektronikus nyilvántartás naprakész, az igazolvány pedig a kiadásakor érvényes adatokat tartalmazza. - Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás megszüntetésének szándékát 15 napon belül köteles elektronikus változásbejelentési űrlapon a hatóságnak bejelenteni. Ha az igazolványban szereplő adatok változnak, akkor azt le kell adni a hatóságnak. Az ügyfélkapuról: Az ügyfélkapu a köz-, illetve államigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elektronikus azonosító, rajta keresztül kapcsolatba léphet e-ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatásokkal. 4

6 2. ábra Az ügyfélkapu az interneten 2 Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély), cím szükséges. Ezen adatok mellett kötelezően szükséges az egyedi felhasználói név és egy elektronikus levélcím ( cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszeri kódját. Az ügyfélkapun elektronikusan kell regisztrálni, de a regisztrációt személyesen kell lezárni (megfelelő okmányok bemutatásával). Az ügyélkapun keresztül intézhető - az adó- és járulékbevallás, - önkormányzati okmányirodai ügyek, - egyéni vállalkozás bejelentése, módosítása, megszüntetése, 2 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok?selected=a 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 5

7 - adatszolgáltatás letiltása, - E-felvételi, - Országos Egészségpénztár (OEP) szolgáltatásai, - magánnyugdíjpénztári szolgáltatások. TANULÁSIRÁNYÍTÓ Az egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszüntetése hasonlóan a vállalkozási ismeretek egyéb területeihez a szükséges készségek elsajátításához komoly ismereti alapokat igényel. Ahhoz, hogy biztonsággal tájékozódjunk a témában, meg kell ismerni a kacsolódó jogi szabályozást, az alapelveket. Ezután jöhet az ismeretek alkalmazása, a helyzetelemzés, értékelés és a döntés. Az ismeretek egyértelmű válaszokkal rögzíthetők, mérhetők, míg az alkalmazás során a legtöbb esetben nincs kategorikusan jó és rossz választás. Ezért a feladatok is két típusba sorolhatók: Egyértelműen megválaszolható kérdések a válasz konkrétan meghatározható, eltérő válasz nem lehet elfogadható. Például: Hogyan kell bejelenteni az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését? Elektronikus úton az ügyfélkapus regisztráció után. Alternatív feladatok, ahol több válaszlehetőség is elfogadható, ha az megfelelő érvekkel alátámasztott. Például: Egy vállalkozónak nincs elég pénze a fejlesztéshez. Mit javasolna számára: vegyen fel hitelt, vagy vonjon be új társat, aki hoz tőkét a vállalkozásba? Az adott helyzet részleteitől függően mindkét megoldás lehet elfogadható. Ezért van kiemelt szerepe a feladatokban a döntések indoklásának, az érvelésnek. Az alábbi feladat és az önellenőrző feladatok megoldása segít abban, hogy a témához kapcsolódó ismereteket biztonsággal alkalmazza. A Vállalko-zoom nevű internetes portálon kisvállalkozásoknak adnak tanácsot az alapítással, működéssel, átalakulással, megszűnéssel kapcsolatosan. A kérdés lehet jogi, gazdálkodási, számviteli, vagy akár marketing témájú. Az egyik kérdés az egyéni vállalkozás alapítására vonatkozott: Kedves Vállalko-zoom! Edit vagyok, 5 éve dolgozom egy könyvesboltban. Szeretem a könyveket, érdekelnek is, és a vevőkkel is jól tudok bánni. Igaz, hogy nincs eladói végzettségem, de a főnököm azt mondta, én vagyok a legjobb eladó az üzletben. Úgy gondolom, eleget tudok már a könyvértékesítésről. Szeretnék saját üzletet nyitni. Kinéztem egy kis üzletet a szülővárosom egyik forgalmas utcáján, ami éppen kiadó, és két eladó társamat már rá is beszéltem, hogy ha megnyitom a boltot, ők is ott dolgozzanak. Egyiküknek eladói, a másiknak kereskedő szakképzettsége van. Az ismerőseim azt javasolták, hogy egyéni vállalkozó legyek, mert annak az alapítása egyszerű és nem kell hozzá sok induló tőke. Segítsenek, hogyan kezdjek hozzá! Egyáltalán lehetek én egyéni vállalkozó? Mit tegyek? 6

8 3. ábra Könyvesbolt 3 Válaszait a fenti információtartalom és egyéb források (2009. CXV tv., a Magyarorszag.hu, más internetes oldalak és nem elektronikus források) felhasználásával fogalmazza meg és írja le a kijelölt helyre! 1. feladat A fenti példában szereplő Edit lehet-e egyéni vállalkozó, ha nincs meg a szükséges szakképesítése? 2. feladat _S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 7

9 Edit nagyon jó eladó és érdeklődő is. Ez elegendő ahhoz, hogy jó vállalkozó legyen? 3. feladat Mit kell tennie Editnek a vállalkozás bejelentéséhez, ha nincs ügyfélkapus regisztrációja? 4. feladat Mit tartalmaz a bejelentésre szolgáló űrlap? 5. feladat Az alább felsoroltak közül húzza alá azokat, amelyek az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró hatóság feladatai (hármat kell aláhúznia)! - beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, - az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, - beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, - mérlegeli a bejelentés jogosságát függetlenül az űrlap helyes kitöltésétől, - az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez, 8

10 - megadja a TEÁOR-számot 6. feladat Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz vagy hamis! A megfelelőt húzza alá és döntését indokolja írásban! a) Ügyfélkapura csak vállalkozók jelentkezhetnek be. igaz hamis Indoklás: b) Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kizárólag elektronikus úton indítható. Igaz hamis Indoklás MEGOLDÁSOK 1. feladat Igen, ha határozatlan időre foglalkoztatja a kereskedő kollégát, mert a törvény azt mondja ki, hogy ő, vagy egy általa határozatlan időre foglalkoztatott személy rendelkezzen a megfelelő képesítéssel. 2. feladat Önmagában ez kevés. A kereskedelmi tevékenység nem csak az eladói feladatokból áll. Ismerni kell a beszerzés, készletezés, értékesítés minden részét. Ha valaki vállalkozó lesz, akkor ezen felül még tisztában kell lennie a vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb szabályokkal, elvekkel is. 3. feladat Személyesen kell kezdeményeznie a bejelentést és a hatóság segítségéve regisztrálhat az ügyfélkapun. 4. feladat 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 9

11 A bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a főés egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. 5. feladat - beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, - az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, - beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, - mérlegeli a bejelentés jogosságát függetlenül az űrlap helyes kitöltésétől, - az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez, - megadja a TEÁOR-számot. 6. feladat a) Ügyfélkapura csak vállalkozók jelentkezhetnek be. igaz hamis Indoklás: Az ügyfélkapura magánszemélyek jelentkezhetnek be. b) Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése nem csak elektronikus úton indítható. igaz hamis Indoklás: Személyes kezdeményezéskor az eljáró hatóság ingyen bejelenti az ügyfélkapun a jelentkezőt, és a továbbiakban a bejelentés elektronikus úton zajlik. 10

12 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Térjünk vissza az esetfelvetésben szereplő példára. A fenti ismeretek alapján Ön szerint lehet-e egyéni vállalkozó Kiss Manó? Válaszát indokolja írásban! A következő személyek közül ki lehet, és ki nem lehet egyéni vállalkozó, ha egyébként minden más feltételnek megfelel? Válaszát írja le a kijelölt helyre! a) Egy 20 éves magyar állampolgár, aki most szerzett műszaki cikk kereskedői lehet végzettséget, műszaki boltot nyitna egyéni vállalkozóként. Indoklás: nem lehet b) Egy német állampolgárságú nő, aki 5 éve rendelkezik Magyarországon állandó lakhellyel. lehet Indoklás: nem lehet 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 11

13 c) Egy 35 éves férfi, aki 18 évesen ellopott egy autót, vezette egy éjszaka, majd otthagyta az út szélén. Felfüggesztett büntetést róttak ki rá, azóta nem követett el bűncselekményt. lehet nem lehet Indoklás: d) Egy 30 éves férfi, aki szellemileg nem beszámítható, gondnokság alatt ál. lehet Indoklás: nem lehet 2. feladat Az esetfelvetésben felvázolt körülmények és az ismeretei alapján írja le, hogyan kell Kiss úrnak bejelentenie a vállalkozói tevékenységét, írja le mit kell tartalmaznia a bejelentésre szolgáló elektronikus űrlapnak? Látogasson el az ügyfélkapu honlapjára, és keresse meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, teendőket, feltételeket. A szerzett információkat írásban foglalja össze! 12

14 3. feladat Az alábbi szövegből húzza alá a pontatlan megállapításokat és pontosítsa azokat írásban a kijelölt helyen! Kiss Manó nem lehet egyéni vállalkozó, ha nem cselekvőképes. Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. A vállalkozást nem csak egy tevékenységre hozhatja létre, a fő tevékenység mellet megjelölhet egyéb tevékenységet is. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül. Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően kitöltötte, akkor a hatóság és a nyilvántartó szervezet nem mérlegelhet. Pontosítások: 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 13

15 MEGOLDÁSOK 1. feladat Kiss Manó lehet egyéni vállalkozó. Indoklás lényeges elemei: cselekvőképes, magyar állampolgár, rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, nincs eltiltva az adott tevékenység végzésétől, büntetlen előéletű, nem korlátlanul felelős tagja más vállalkozásnak. a) Lehet egyéni vállalkozó, mert magyar állampolgár és rendelkezik a szükséges szakképesítéssel. b) Lehet egyéni vállalkozó, mert Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik. c) Lehet egyéni vállalkozó, mert már elévült a büntetés. d) Nem lehet egyéni vállalkozó, mert nem cselekvőképes. 2. feladat Bejelentés elektronikusan, vagy személyesen. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő személyes adatait, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint a székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Lehetséges összefoglalás: A regisztrációt az önkormányzat okmányirodáján kell intézni. Be kell vinni a személyi igazolványt (vagy útlevelet, újfajta kártyás - jogosítványt) és lakcímigazoló kártyát. A Központi Hivatal ellenőrzi az adatok helyességét. Kell egy cím és egy felhasználónév és jelszó. Ha van elektronikus aláírásom, akkor nem kell megjelennem személyesen az okmányirodán. Ha nincs, akkor is regisztrálhatok ideiglenesen, de 30 napon belül be kell menni, véglegesíteni a regisztrációt. 14

16 3. feladat Kiss Manó nem lehet egyéni vállalkozó, ha nem cselekvőképes. Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. A vállalkozást nem csak egy tevékenységre hozhatja létre, a fő tevékenység mellet megjelölhet egyéb tevékenységet is. A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül. Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően kitöltötte, akkor a hatóság és a nyilvántartó szervezet nem mérlegelhet. Pontosítások: - Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóság engedélye szükséges. - Az egyéni vállalkozás megalapításához az eljáró hatóságnál kell bejelenteni a szándékot. - A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg Kiss Manónak be kell mennie az APEH-hoz és a KSH-hoz adószámot és statisztikai jelzőszámot kérni. - A vállalkozás bejelentésével egyidejűleg a hatóság megkéri az adószámot és statisztikai jelzőszámot. - A bejelentés, a nyilvántartásba vétel és a vállalkozói igazolvány kiadása ingyenes. - A bejelentés, a nyilvántartásba vétel ingyenes, a vállalkozói igazolvány kiadása díjköteles. - A tevékenységet nem kezdheti meg a vállalkozói igazolvány kiadása nélkül. - A tevékenységet megkezdésének nem feltétele a vállalkozói igazolvány kiadása. 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 15

17 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSE ESETFELVETÉS - MUNKAHELYZET Kamilla gyógynövény-szaküzletet működtet egyéni vállalkozóként. Egyedül van az üzletben, nincs alkalmazottja. Most azonban a város másik végén is szeretne nyitni egy boltot. Ehhez már szükséges egy eladó. Sőt arra is gondolt, hogy ő ezután már csak a beszerzéssel, irányítással foglalkozna, és mindkét üzletben lenne egy-egy eladó. Az öccse, Kamill rendelkezik a megfelelő végzettséggel, és vállalná az egyik üzletben a munkát. Vajon milyen megoldást érdemes választani Kamillának, és ehhez mit kell tennie? SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM Az egyéni vállalkozás működése A tevékenység végzése során az egyéni vállalkozó közvetlen közreműködése szükséges. A vállalkozó irányít, szervez, tervez, de természetesen az sem ritka, hogy maga a vállalkozó végzi a tényleges termelést, értékesítést vagy egyéb feladatokat. Anyagi felelőssége korlátlan. Munkája megkönnyítésére alkalmazottat, segítő családtagot foglalkoztathat. Segítő családtagnak minősül a vállalkozó közeli hozzátartozója (házastárs, gyerek, szülő, testvér), élettársa, egyeneságbeli rokonának házastársa, házastársának egyeneságbeli rokona, valamint testvérének házastársa. Ezen kívül foglalkoztathat szakiskolai, szakközépiskolai tanulót is. A képesítési követelményeknek neki vagy alkalmazottjának meg kell felelni. Ha több telephelye (üzlete) van, akkor mindegyikben külön-külön érvényes a szabály. A működés során köteles: - az egyéni vállalkozó megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben feltüntetni, - a törvényben előírt nyilvántartásokat naprakészen vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, eszköznyilvántartás stb.), - bejelentési kötelezettségének eleget tenni (alkalmazottakról, eredményről, áfáról, - biztosítani a zavartalan működés feltételeit, - önmaga és alkalmazottja után bevallani és megfizetni az esedékes járulékokat, személyi jövedelemadót, 16

18 - bevallani és megfizetni az esedékes áfát. Milyen anyagi felelőssége van az egyéni vállalkozónak? Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel, ezért írja elő a jogszabály, hogy egy magánszemély csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és nem lehet korlátlanul felelős tagja gazdasági társaságnak. Hogyan és hol módosíthatók az egyéni vállalkozás adatai? Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás megszüntetésének szándékát 15 napon belül köteles elektronikus változásbejelentési űrlapon a területileg illetékes önkormányzat okmányirodájában bejelenteni. Ha az igazolványban szereplő adatok változnak, akkor azt le kell adni a hatóságnak. 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 17

19 4. ábra Adatmódosítás bejelentésének törzslapja 4 4 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok?selected=a 18

20 Az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetheti minimum 1 hónapig, maximum 5 évig. A szüneteltetés tényét be kell jelenteni az eljáró hatóságnak. Mikor kell bejelentkeznie az egyéni vállalkozónak foglalkoztatóként? Ha az egyéni vállalkozó másnak munkát ad, akkor foglalkoztatóként a foglalkoztatás kezdetét követő 15 napon belül a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási szervhez köteles bejelentkezni (a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokhoz, illetve az egészségbiztosítási pénztárakhoz). A bejelentkezést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet megtenni, ezen fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, címét és az általa foglalkoztatottak számát. 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 19

21 20

22 5. ábra Bejelentkezés foglalkoztatóként 5 Az egészségbiztosítási szerv a foglalkoztató számára nyilvántartási számot állapít meg, melyről 30 napon belül értesíti a vállalkozót. A munkaviszonyban történő foglalkoztatást az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezetébe tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központhoz is be kell jelenteni. 17.html/ugyleirasjogi TANULÁSIRÁNYÍTÓ 1.feladat Az egyéni vállalkozó önmagán kívül másokat is foglalkoztathat a vállalkozásában. Foglalja össze, milyen minőségben történhet a foglalkoztatás! 2. feladat Sorolja fel, hogy az egyéni vállalkozás működése során milyen bejelentési kötelezettségei vannak az egyéni vállalkozónak? 5 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok?selected=a 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 21

23 3. feladat Döntse el az alábbi állításokról, igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti részre írja és röviden indokolja! Az egyéni vállalkozó a vállalkozása tartozásaiért teljes körű felelősséggel tartozik. Az egyéni vállalkozó a vállalkozás adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni. Egy egyéni vállalkozó több vállalkozásban is lehet korlátlanul felelős tag. Az egyéni vállalkozónak kizárólag akkor kell bejelentkeznie foglalkoztatóként, ha 5 főnél többet alkalmaz. Megoldások 1. feladat Az egyéni vállalkozó alkalmazottat, segítő családtagot, szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat. 2. feladat 22

24 Az egyéni vállalkozó köteles: - alkalmazottakat bejelenteni a nyugdíjbiztosítónak és az egészségbiztosítónak, - eredménykimutatást készíteni, adót bevallani - önmaga és alkalmazottja után bevallani és megfizetni az esedékes járulékokat, személyi jövedelemadót, - bejelenteni a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás megszüntetésének szándékát 3. feladat Az egyéni vállalkozó a vállalkozása tartozásaiért teljes körű felelősséggel tartozik. Igaz, mert anyagi felelőssége korlátlan. Az egyéni vállalkozó a vállalkozás adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni. Igaz, mégpedig az önkormányzat okmányirodáján keresztül 15 napon belül. Egy egyéni vállalkozó több vállalkozásban is lehet korlátlanul felelős tag. Hamis, mert egy természetes személy kizárólag egy vállalkozásnak lehet korlátlanióul felelős tagja. Az egyéni vállalkozónak kizárólag akkor kell bejelentkeznie foglalkoztatóként, ha 5 főnél többet alkalmaz. Hamis, mert már egy alkalmazott esetén is foglalkoztatóvá válik. 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 23

25 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Írja le milyen anyagi felelősséggel jár az esetfelvetésben bemutatott Kamilla vállalkozása? Egy személy csak egy vállalkozás korlátlanul felelős tulajdonosa lehet. Ha Kamilla megnyitja a másik üzletet is, maradhat-e egyéni vállalkozó? Válaszát indokolja írásban! 2. feladat Be kell-e jelenteni a telephelyre, foglalkoztatottakra vonatkozó változásokat? A helyesnek tartott válasz elé tegyen X-et, és választását indokolja meg! Nem,. Igen,. Írja le mi a teendője az esetfelvetésben bemutatott Kamillának, ha be kell jelentenie a változásokat? 24

26 3. feladat A jelenleg működtetett egy üzlettel foglalkoztatónak minősül-e az esetfelvetésben bemutatott Kamilla? igen, mert nem, mert Foglalkoztatónak minősül-e Kamilla, ha terveinek megfelelően megnyitja a másik üzletet? igen, mert nem, mert Alkalmazhatja-e testvérét Kamilla, és milyen minőségben? igen, mert nem, mert Elegendő-e, ha Kamilla csupán irányít, hiszen részt kell vennie a vállalkozása tevékenységében? igen, mert nem, mert 4. feladat Ha az esetfelvetésben bemutatott Kamillának annyi tartozása keletkezik, amennyit a vállalkozásban lévő vagyona nem fedez, akkor kockára teszi-e a saját bankszámláján lévő pénzt? igen, mert nem, mert 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 25

27 MEGOLDÁSOK 1. feladat Kamilla anyagi felelőssége korlátlan, tehát a vállalkozás kötelezettségeiért a magánvagyonával is felel. Igen. Kamilla maradhat egyéni vállalkozó, mert egy vállalkozásnak lehet több üzlete (telephelye) is. Emiatt nem kell új vállalkozást létrehozni. 2. feladat Igen, be kell jelenteni az új telephelyet (új üzletet) az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatosan eljáró hatóságnak, és a foglalkoztatottakat a társadalombiztosítás felé. Új foglalkoztatott az alkalmazott és a segítő családtag. Mindkét bejelentést elektronikus formában teheti meg. 3. feladat Nem, mert nem volt foglalkoztatottja. Igen, mert már legalább egy főt foglalkoztatni fog. Igen, Kamilla a testvérét alkalmazhatja segítő családtagként vagy alkalmazottként. Igen, elegendő, ha Kamilla csak irányít, mert ezzel is részt vesz vállalkozása tevékenységében. 4. feladat Igen, Kamilla kockáztatja a saját bankszámláján lévő pénzt is, mert a vállalkozásával kapcsolatos anyagi felelőssége korlátlan. 26

28 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS MEGSZŰNÉSE ESETFELVETÉS - MUNKAHELYZET Egy butikot a tulajdonosa egyéni vállalkozásban üzemeltet már 6 éve. Az elmúlt két évben a környezetében erős versenytársak jelentek meg. Emiatt jelentősen csökkent a bevétele. Ebben az évben a bevételek csökkenése miatt várhatóan jelentős veszteséget könyvelhet el, és a három fő szállítójának már összesen 1,2 millió Ft-tal tartozik. Felmérte vállalkozása vagyonát, és megállapította, hogy ha eladja az üzletet a berendezési tárgyakkal és a készlettel együtt, akkor a tartozás kiegyenlítése után még marad 2,3 millió Ft-ja. A vállalkozó úgy dönt, hogy megszünteti a vállalkozást. Mi a teendője? SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM Az egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése 6. ábra Fontos a jogszabályi környezet 345_S00_002_0001_9SzT002_50_f_7_Pa_KlRu_RudMar_BogZso_BoM_090623_99 27

29 A megszűnés eseteire tekintsük át az egyéni vállalkozásokról és egyéni cégről szóló CXV. tv. ide vonatkozó részletét. 19. (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik a) ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését az erre rendszeresített elektronikus űrlapon a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napján, b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján, c) az egyéni vállalkozó halála napján, d) az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján, e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján. (2) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, c) ha az egyéni vállalkozó a 11. (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen, (3) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozatának végrehajthatóvá válásáról a Hatóság haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely az értesítés alapján az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból hivatalból törli. (4) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válása, illetve halála esetén a Hatóság, b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az adóhatóság, c) egyéni cég alapítása esetén az egyéni cég székhelye szerint illetékes cégbíróság elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet. (5) A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, amelynek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt. A megszűnés lezárásaképpen el kell készíteni a vállalkozás záró bevallását az eredményre, vagyonra vonatkozóan és a foglalkoztatással kapcsolatos teendőket is le kell zárni. 28

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: 1. a magyar állampolgár, 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. A gazdálkodó szervezetek közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. A gazdálkodó szervezetek közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné A gazdálkodó szervezetek közös jellemzői A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Egyéni vállalkozásokra és társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok 1 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JELLEMZŐI Természetes személy üzletszerűen, Nyereség és vagyonszerzés céljából

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben