KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN"

Átírás

1 KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN A Szervezet bemutatása és a Bejelentő űrlap dokumentumot a PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants A Nyilvántartásokban Nem Szereplő Migránsok Ügyének Nemzetközi Együttműködési Platformja) dolgozta ki együttműködő partnerei és két szociológus közreműködésével az Európai Unió Az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára elnevezésű projektjének keretében. A dokumentumok célja, hogy az Európai Szociális Védelmi és Társadalmi Integrációs Folyamat részeként konkrét és világos lépésekkel járuljanak hozzá a helyi szerepvállalók nemzeti szintű munkájához, amelyek segítségével kezelni tudják a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátás való hozzáférésének elégtelenségéből vagy hiányából adódó társadalmi kirekesztést. MIÉRT? Az Európai szociális védelmi és integrációs folyamat az Európai Unió tagállamainak közösségi eljárása a szociálpolitikai törekvések nagyobb fokú összehangolása és a lépések koordinálása érdekében. A tagállamok ennek szellemében kötelezettséget vállaltak arra, hogy a közös európai célkitűzések alapján kialakítják a társadalmi befogadásra, nyugdíjrendszerre, egészségügyi ellátásra és tartós ápolásra vonatkozó nemzeti stratégiájukat, és azt kétévente benyújtják az Európai Bizottsághoz. A 2008 és 2010 közötti időszakra vonatkozó, új stratégiai elképzeléseiket a tagállamok 2008-ban terjesztik be az Európai Bizottsághoz. A folyamatról és a Szociális védelemről és társadalmi integrációról szóló nemzeti jelentések benyújtásának határidejéről bővebb információt a weboldalon talál. A társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 2001-es első sorozatát követően az Európai Unió tagállamait az Európai Bizottság folyamatosan arra ösztönözte, hogy a évi lisszaboni csúcstalálkozón megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően célzott és hatékony intézkedésekkel határozott lendületet adjanak a szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolásának. Annak ellenére, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok Európában a társadalom egyik leginkább kirekesztett rétegét alkotják, a társadalmi integrációt taglaló eddigi nemzeti jelentésekben alig tesznek említést jelenlétükről vagy súlyosbodó marginalizációjukról. Bizonyosan vannak olyan országok, ahol a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok továbbra sem jogosultak szociális alapellátások mint egészségügyi ellátás igénybevételére. Más országok, bár részben biztosítanak bizonyos alapvető emberi jogokat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára, mégsem szívesen beszélnek nyíltan európai szinten az e bevándorlói csoporttal kapcsolatos szociál politikájukról. Figyelembe véve, hogy számos döntéshozó számára a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok továbbra is láthatatlanok, a migránsokkal foglalkozó európai szervezeteket arra ösztönözzük, hogy hozzák nyilvánosságra a szociális alapellátás igénybevételére vonatkozó korlátozott jogosultsággal és rendkívüli nehézségekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek a szervezetek továbbá felhívják a figyelmet a társadalmi kirekesztés következményeire és a helyi szerepvállalók (civil szervezetek, egészségügyi szolgáltatók és helyi hatóságok) erőfeszítéseire, akiknek gyakran csak korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a társadalmi integráció alapelveit a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokra is kiterjeszthessék. A Szervezet bemutatása és a Bejelentő űrlap pontosan ezt a munkát hivatott elősegíteni.

2 HOGYAN? Két eszköz segítségével: 1. A Szervezet bemutatása (SZB) dokumentum a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokra vonatkozó adatok közlésében és rendszerezésében kíván a szervezetek segítségére lenni a következő területeken: a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok csoportjának jellemzése és egészségügyi szükségleteinek feltérképezése, az egészségügyi ellátás igénybevételekor tapasztalt korlátok, az egészségügyi szükségletek kérdésének kezelésekor a szervezetekre nehezedő nyomás. 2. A Bejelentő lap (BL) az összegyűjtött adatok rendszerezésében és kerettervbe foglalásában érintett szerepvállalók munkáját hivatott segíteni, akik a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős nemzeti hatóságok számára szolgáltatnak írásos beadványokat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátásának elégtelenségéről vagy hiányáról és az általános társadalmi kohéziót érintő következményekről. Az eszközök együttesen és egymástól függetlenül is alkalmazhatók. Az együttes alkalmazást kereszthivatkozások segítik, az SZB bizonyos kérdéseit és a BL témaköreit összekapcsolva. A felhasználókat azonban arra ösztönözzük, hogy saját igényeiknek és a helyi vagy nemzeti viszonyoknak megfelelően alakítsák az eszközökben felkínált kérdéseket és témaköröket. Az SZB csak a BL kitöltéséhez vagy egyéb célokhoz szükséges adatok összegyűjtésében és rendszerezésében nyújt segítséget. A nemzeti hatóságokhoz kizárólag a BL alapján készített jelentést kell benyújtani. HOVA? A jelentéseket kétévente kell benyújtani a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hatóságokhoz, az általuk megszabott határidőre. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok társadalmi kirekesztésének tudatosításában további szerepet vállaló szervezeteket emellett arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt a felelős hatóságok által szervezett konzultációs folyamatokban és fórumokon annak érdekében, hogy a civil társadalmat is bevonják az egyes nemzeti stratégiák előkészítésének folyamatába. A Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hatóságok elérhetőségeiről, valamint a konzultációs testületekre vagy eljárásokra vonatkozó információkról és az írásos beadványok benyújtásának határidejéről a következő szervezeteknél tájékozódhat: - az adott ország szociális és egészségügyi minisztériumai; - az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának a befogadással, a migráció szociálpolitikai aspektusaival és a szociálpolitika ésszerűsítésével foglalkozó Szociális Védelmi és Társadalmi Integrációs egysége (http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/index_en.htm); valamint - az Európai Szegénységellenes Hálózat (www.eapn.org) nemzeti képviselete.

3 NÉHÁNY TANÁCS Csak saját tapasztalataiból merítsen így lehet igazán hiteles, és ily módon bizonyíthatja leginkább a szakértelmét. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzetéről nem nemzeti szempontú beszámolókat várunk. A jelentést más csoportokkal közösen is elkészítheti ezek között lehet nemzeti szinten működő csoport, de közösségi vagy helyi szinten tevékenykedő csoportokat szintén bevonhat. Olyan csoportokat válasszon a közös munkához, akik azonos célokért küzdenek, akiket példa értékűnek tart, és akikkel megtalálja a közös hangot. Tömör, lényegre törő megfogalmazásra törekedjen egyértelmű módon ismertesse a helyzetet; az adatok közlésekor próbáljon objektív maradni; figyeljen arra, hogy alá tudja támasztani a leírtakat, ha arra kerülne sor. Ha olyan tanúsító dokumentumokkal rendelkezik, amelyeket a nemzeti hatóságok figyelmére érdemesnek tart, külön terjessze be. Éljen az adatok táblázatba és diagramba rendezésének eszközével ám csak akkor, ha ez hozzájárul az értelmezésükhöz. Vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen folyamatosan az illetékes hatóságokkal a társadalmi integrációra, az egészségügyi ellátásra és a tartós ápolásra vonatkozó stratégiákról szóló nemzeti jelentések kidolgozásánál. Térképezze fel, milyen mechanizmusok, rendszerek és támogatások állnak rendelkezésre országában a nemzeti stratégiák kidolgozásához. Ha hasznosnak találja, részt vehet a nemzeti hatóságok és a civil társadalom közötti egyeztető fórumokon. Tájékozódjon a nemzeti hatóságok formátummal kapcsolatban támasztott elvárásairól. Ismerje meg az országában illetékes független társadalmi integrációs szakértőt, tartson vele szakmai kapcsolatot, és küldjön számára egy példányt a beadványból 1. Ha teheti, előadás keretében ismertesse a beadvány tartalmát. A beadványt a lehető legszélesebb körben, a legmegfelelőbb módon ismertesse. A beadvány nyilvánosságra hozatalát célszerű valamilyen eseményhez kötni, akár a média bevonásával. 1 A független társadalmi integrációs szakértők (EU-tagállamonként egy fő) függetlenül értékelik és figyelemmel kísérik a nemzeti stratégiákat, és az eredményekről beszámolnak az Európai Bizottságnak. A szakértők listája a weboldalon olvasható.

4 A szervezet bemutatása (SZB) AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK SZÁMÁRA Dátum:... A kapcsolattartó elérhetőségei A kapcsolattartó teljes neve:... Levelezési cím:... cím:... Honlap címe:... Telefonszám (ország-hívószámmal):... Faxszám (ország-hívószámmal):... A szervezet/intézmény adatai A szervezet/intézmény neve:... A szervezet/intézmény jellege: Civil szervezet Egészségügyi szolgáltató Helyi hatóság Egyéb (nevezze meg):... A beadvány adatai az alábbi földrajzi területre vonatkoznak: (Adja meg az adott földrajzi terület becsült népességszámát, amennyiben az adat rendelkezésre áll) Ország:... Régió:... Megye:... Város/község:... Egyéb (nevezze meg):...

5 Ismertesse szervezete tevékenységét, elsősorban a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok vonatkozásában. 1. Az EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL összefüggő tevékenységek: Szervezete milyen jellegű szolgáltatásokat biztosít a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára? a) Segítséget nyújt a nyilvántartásokban nem szereplő migránsoknak az egészségügyi ellátás igénybevételében (jelölje meg a megfelelő szolgáltatást): Tájékoztatás a jogokról és az eljárásokról Fordítás-tolmácsolás Közvetítés az egészségügyi szolgáltatóknál Egyéb (nevezze meg): b) Egészségügyi ellátást nyújt a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára az alábbi területek bármelyikén (jelölje be a megfelelő szolgáltatást): Sürgősségi ellátás Ápolás Orvosi konzultáció Diagnosztikai vizsgálat Gyógyszerek Szűrővizsgálat Egyéb (nevezze meg): 2. Mióta végzi szervezete a fenti tevékenysége(ke)t?

6 3. Az elmúlt három hónap folyamán szervezete hány nyilvántartásokban nem szereplő migráns számára biztosított szolgáltatásokat? a) Nyilvántartás szerint:... b) Ha nem készült létszámkimutatás, adjon becslést: c) A létszám alakulása: növekvő állandó csökkenő 4. Szervezete mely célcsoport vagy célcsoportok számára biztosít szolgáltatásokat? Menekültek státuszt kérők Nyilvántartásokban szereplő migránsok Egyéb (nevezze meg): Menekült státusszal rendelkezők Nyilvántartásokban nem szereplő migránsok 5. Szervezete össztevékenységének hány százaléka irányul a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ellátására (az önkéntesek munkáját is beleértve)? 20% 40% 60% 80% 100% 6. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok csoportján belül fordulnak-e szervezetéhez segítségért különösen veszélyeztetett csoportok? Nem Igen, mégpedig a következők: Várandós nők Idősek Súlyos, krónikus betegségben szenvedők (tuberkulózis, HIV/AIDS) Egyéb (nevezze meg): Gyermekek Hajléktalanok Emberkereskedelem áldozatai

7 Ebben a részben a területen szerzett szakmai tapasztalatairól kérdezzük. Adjon általános értékelést a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokról mint társadalmi csoportról, általános élet- és munkakörülményeiket is figyelembe véve. 7. Becsülje meg a munkaterületén élő, nyilvántartásokban nem szereplő migránsok összlétszámát az Önhöz forduló, nyilvántartásokban nem szereplő migránsok száma alapján. Becsült létszám:... Lehetetlen a becslés 8. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok általános életkörülményei közül mely aspektus befolyásolja leginkább egészségi állapotukat? Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei A szociális ellátásokhoz való hozzáférés nehézségei Elégtelen munkakörülmények Elégtelen lakhatási körülmények Elszigeteltség Egyéb (nevezze meg): 9. Nevezzen meg olyan jogszabályokat vagy végrehajtási intézkedéseket nemzeti, regionális vagy helyi szinten, amelyek meggátolják vagy elősegítik, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátásban részesüljenek. a) Akadályozó jogszabályok és végrehajtási intézkedések: b) Segítő jogszabályok és végrehajtási intézkedések:

8 10. Az Ön véleménye szerint milyen okok játszanak közre abban, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok nem veszik igénybe az egészségügyi ellátást? (Pl.: félnek a kitoloncolástól, nem bíznak az egészségügyi rendszerben stb.) 11. Saját véleménye és tapasztalatai alapján milyen előnyökkel számolhatna a közegészségügy, ha a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátása javulna? 12. Helyi, nemzeti vagy európai szinten ismer olyan modelleket, amelyek iránymutató gyakorlatnak tekinthetők a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátására vonatkozóan? a) Iránymutató gyakorlatnak tekinthető modellek a szakpolitikát/joggyakorlatot illetően: b) Iránymutató gyakorlatnak tekinthető modellek a szervezetekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozóan:

9 13. Az Ön véleménye szerint a kormánynak kellene lépéseket tennie a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok konkrét egészségügyi szükségleteinek kezeléséhez? Nem, mert: Igen, mert: Ha igen, milyen jellegű lépéseket tartana szükségesnek?

10 BEADVÁNY AZ ILLETÉKES HATÓSÁGHOZ: [ ] 2 A KÖZÖTTI IDŐSZAK SZOCIÁLIS VÉDELEMRE ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIÁINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL Terület: Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv [vagy az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] «NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE A HOZZÁFÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ELÉGTELENSÉGE/HIÁNYA KÖVETKEZTÉBEN» Dátum:... A jelentést készítette: A beadvány adatai az alábbi földrajzi területre vonatkoznak: Ország:... Régió:... Megye:... Város/község:... Egyéb (nevezze meg):... A kapcsolattartó teljes neve:... Levelezési cím:... cím:... Telefon- és faxszám:... 2 Írja be a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv vagy az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hivatal vagy kormányszervezet nevét.

11 I. RÉSZ: BEVEZETÉS A SZERVEZET BEMUTATÁSA [Röviden mutassa be szervezetét, különös tekintettel a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokkal kapcsolatos tevékenységére] [Használja fel az SZB 1-6. kérdésére adott válaszokat] A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT ÉS A SZOCIÁLIS VÉDELMET SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK Üdvözöljük a lehetőséget, hogy a döntéshozók figyelmébe ajánlhatjuk a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi szükségleteire vonatkozó tapasztalatainkat [adja meg országa nevét] Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési tervének [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégiájának] kidolgozásához. A beadvány a társadalmi integrációs és a szociális védelmi politikák nyílt koordinációs módszerének alábbi célkitűzéseivel összhangban készült 3 : I. Általános célok: A társadalmi kohézió és a mindenki számára elérhető esélyegyenlőség előmozdítása megfelelő, hozzáférhető, pénzügyileg fenntartható, átültethető és hatékony szociális védelmi rendszerek és társadalmi integrációs politikák segítségével. [ ] Az irányítás, az átláthatóság és az érdekelt felek bevonása a szakpolitika megtervezésébe, végrehajtásába és ellenőrzésébe. II. Munkaterület: A szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolása Biztosítani kell mindenki aktív társadalmi integrációját a munkaerőpiacon való részvétel és a perifériára szorult személyek és csoportok szegénysége és kirekesztettsége elleni küzdelem elősegítésével. Garantálni kell a társadalmi részvételhez szükséges minden alapvető erőforráshoz, joghoz és szociális szolgáltatáshoz való hozzáférést, miközben foglalkozni kell a kirekesztés szélsőséges formáival, és küzdeni a kirekesztéshez vezető megkülönböztetés minden formája ellen. Biztosítani kell a társadalmi integrációs politikák megfelelő összehangolását, valamint a kormányzat minden szintjének és az érintett szereplőknek a bevonását, beleértve a szegénységtől sújtott embereket is ( ). III. Munkaterület: Egészségügyi ellátás és tartós ápolás Biztosítani kell a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és tartós ápoláshoz való hozzáférést és azt, hogy az ellátásra szorulás ne vezessen szegénységhez és anyagi függőséghez. Kezelni kell az ellátáshoz való hozzáférés, illetve annak egészségügyi következményeinek egyenlőtlenségeit. [Fejtse ki röviden, miért tartaná indokoltnak a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti 3 A célkitűzéseket az Európai Tanács fogadta el 2006 márciusában. Lásd a Bizottság közleményét Közös munka, jobb munka: Új keretprogram az Európai Unió szociális védelmi és integrációs politikájának nyílt koordinációjához [COM(2005) 706 végleges] címmel, valamint a Brüsszeli Európai Tanács (2006. március ) Elnökségi következtetéseit [száma: 7775/1/06 REV1].

12 cselekvési terv [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] kiterjesztését a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyére, megemlítve, milyen következményekkel jár a társadalmi kirekesztés szempontjából a hozzáférhető egészségügyi ellátás elégtelensége vagy hiánya a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok esetében.] A BEADVÁNY SZERKEZETE [Egy mondatban ismertesse a beadvány felépítését] II. RÉSZ: A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ELÉGTELENSÉGE KÖVETKEZTÉBEN A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK POPULÁCIÓJA (JELLEMZÉS ÉS STATISZTIKÁK) [Jellemezze a populációt, figyelemmel arra, hogy ezen szakpolitikai folyamat során jelentős ellenállással találkozhat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyében. Hivatkozzon az SZB 3.,6. és 7. pontjában adott válaszokra] A SZEGÉNYSÉG KOCKÁZATA ÉS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS [Fejtse ki, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzete miért hordozza a szegénység és a társadalmi kirekesztés nagyobb kockázatát. Hivatkozzon az SZB 8. pontjában adott válaszokra] AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTAI [Jellemezze a populáció egészének vagy különösen veszélyeztetett szegmenseinek általános egészségügyi állapotát és alapvető egészségügyi szükségleteit. Írja le, milyen korlátokba (jogi és gyakorlati) ütköznek a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok, ha egészségügyi ellátást kívánnak igénybe venni. Válaszában hivatkozzon az SZB 9. és 10. pontjában leírtakra] AZ ELÉGTELEN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁRA [Utaljon az elégtelen mértékű egészségügyi ellátás következményeire, így például az emberi jogok sérelmére, a közegészség veszélyeztetésére, a társadalmi kirekesztésre, a közrend veszélyeztetésére, a gazdaságra és a jótékonysági szervezetekre nehezedő terhekre stb. Hivatkozzon az SZB 11. pontjában leírtakra.]

13 III. RÉSZ: SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT ÉS BEVÁNDORLÁS-POLITIKÁT ILLETŐEN [Ebben a részben térjen ki a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzetének javításához szükséges szakpolitikai és jogi változtatásokra (vagy a legsürgetőbb lépésekre). Válaszában hivatkozzon az SZB 9. és 12. pontjában leírtakra] A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELMI FOLYAMATOKAT ILLETŐEN Figyelembe véve, hogy a megfelelő szerepvállalók bevonása átfogó kihívást jelent a nyílt koordináció során a társadalmi integrációs és a szociális védelmi politikák terén, s egyben a Társadalmi integrációs munkaterület konkrét célkitűzése : [Részletezze, miért tartja indokoltnak, hogy a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] kitérjen ennek a populációnak az ügyére] [Fejtse ki, hogyan vegyenek részt a szerepvállalók az erre a célcsoportra vonatkozó szakpolitikák konzultációs eljárásaiban és folyamataiban. Egyes országokban közvetlenül a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokkal foglalkozó személyekkel vagy egyéb szerepvállalókkal kell egyeztetni, mert a stratégia nem érinti ezt a célcsoportot.]

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram *

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * DOKUMENTUM A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés, különös tekintettel a 137(2) cikk második

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Kovács Katalin szakképzési szakértő Trambulin záró konferencia 2012. október 24., Debrecen 1 Promotion of Social Inclusion

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A bejelentési űrlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett,

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program E. RÉSZ (AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK) E.1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSSZEGZÉSE Kérjük, részletesen mutassa be a megvalósult projekt lényegét. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi leírást az Európai

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból egyetemi docens Széchenyi Egyetem PLESZKI Szociális tanulmányok tanszék Értelmiségnevelés nem hozott anyagból A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2010 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010 Nyíregyháza, 2011-03-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szint EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che EU

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet 1. Kategória Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. 2. Személyes adatok Név / Vállalkozás neve Címe Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Részletesebben