KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN"

Átírás

1 KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN A Szervezet bemutatása és a Bejelentő űrlap dokumentumot a PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants A Nyilvántartásokban Nem Szereplő Migránsok Ügyének Nemzetközi Együttműködési Platformja) dolgozta ki együttműködő partnerei és két szociológus közreműködésével az Európai Unió Az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára elnevezésű projektjének keretében. A dokumentumok célja, hogy az Európai Szociális Védelmi és Társadalmi Integrációs Folyamat részeként konkrét és világos lépésekkel járuljanak hozzá a helyi szerepvállalók nemzeti szintű munkájához, amelyek segítségével kezelni tudják a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátás való hozzáférésének elégtelenségéből vagy hiányából adódó társadalmi kirekesztést. MIÉRT? Az Európai szociális védelmi és integrációs folyamat az Európai Unió tagállamainak közösségi eljárása a szociálpolitikai törekvések nagyobb fokú összehangolása és a lépések koordinálása érdekében. A tagállamok ennek szellemében kötelezettséget vállaltak arra, hogy a közös európai célkitűzések alapján kialakítják a társadalmi befogadásra, nyugdíjrendszerre, egészségügyi ellátásra és tartós ápolásra vonatkozó nemzeti stratégiájukat, és azt kétévente benyújtják az Európai Bizottsághoz. A 2008 és 2010 közötti időszakra vonatkozó, új stratégiai elképzeléseiket a tagállamok 2008-ban terjesztik be az Európai Bizottsághoz. A folyamatról és a Szociális védelemről és társadalmi integrációról szóló nemzeti jelentések benyújtásának határidejéről bővebb információt a weboldalon talál. A társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 2001-es első sorozatát követően az Európai Unió tagállamait az Európai Bizottság folyamatosan arra ösztönözte, hogy a évi lisszaboni csúcstalálkozón megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően célzott és hatékony intézkedésekkel határozott lendületet adjanak a szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolásának. Annak ellenére, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok Európában a társadalom egyik leginkább kirekesztett rétegét alkotják, a társadalmi integrációt taglaló eddigi nemzeti jelentésekben alig tesznek említést jelenlétükről vagy súlyosbodó marginalizációjukról. Bizonyosan vannak olyan országok, ahol a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok továbbra sem jogosultak szociális alapellátások mint egészségügyi ellátás igénybevételére. Más országok, bár részben biztosítanak bizonyos alapvető emberi jogokat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára, mégsem szívesen beszélnek nyíltan európai szinten az e bevándorlói csoporttal kapcsolatos szociál politikájukról. Figyelembe véve, hogy számos döntéshozó számára a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok továbbra is láthatatlanok, a migránsokkal foglalkozó európai szervezeteket arra ösztönözzük, hogy hozzák nyilvánosságra a szociális alapellátás igénybevételére vonatkozó korlátozott jogosultsággal és rendkívüli nehézségekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek a szervezetek továbbá felhívják a figyelmet a társadalmi kirekesztés következményeire és a helyi szerepvállalók (civil szervezetek, egészségügyi szolgáltatók és helyi hatóságok) erőfeszítéseire, akiknek gyakran csak korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a társadalmi integráció alapelveit a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokra is kiterjeszthessék. A Szervezet bemutatása és a Bejelentő űrlap pontosan ezt a munkát hivatott elősegíteni.

2 HOGYAN? Két eszköz segítségével: 1. A Szervezet bemutatása (SZB) dokumentum a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokra vonatkozó adatok közlésében és rendszerezésében kíván a szervezetek segítségére lenni a következő területeken: a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok csoportjának jellemzése és egészségügyi szükségleteinek feltérképezése, az egészségügyi ellátás igénybevételekor tapasztalt korlátok, az egészségügyi szükségletek kérdésének kezelésekor a szervezetekre nehezedő nyomás. 2. A Bejelentő lap (BL) az összegyűjtött adatok rendszerezésében és kerettervbe foglalásában érintett szerepvállalók munkáját hivatott segíteni, akik a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős nemzeti hatóságok számára szolgáltatnak írásos beadványokat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátásának elégtelenségéről vagy hiányáról és az általános társadalmi kohéziót érintő következményekről. Az eszközök együttesen és egymástól függetlenül is alkalmazhatók. Az együttes alkalmazást kereszthivatkozások segítik, az SZB bizonyos kérdéseit és a BL témaköreit összekapcsolva. A felhasználókat azonban arra ösztönözzük, hogy saját igényeiknek és a helyi vagy nemzeti viszonyoknak megfelelően alakítsák az eszközökben felkínált kérdéseket és témaköröket. Az SZB csak a BL kitöltéséhez vagy egyéb célokhoz szükséges adatok összegyűjtésében és rendszerezésében nyújt segítséget. A nemzeti hatóságokhoz kizárólag a BL alapján készített jelentést kell benyújtani. HOVA? A jelentéseket kétévente kell benyújtani a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hatóságokhoz, az általuk megszabott határidőre. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok társadalmi kirekesztésének tudatosításában további szerepet vállaló szervezeteket emellett arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt a felelős hatóságok által szervezett konzultációs folyamatokban és fórumokon annak érdekében, hogy a civil társadalmat is bevonják az egyes nemzeti stratégiák előkészítésének folyamatába. A Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hatóságok elérhetőségeiről, valamint a konzultációs testületekre vagy eljárásokra vonatkozó információkról és az írásos beadványok benyújtásának határidejéről a következő szervezeteknél tájékozódhat: - az adott ország szociális és egészségügyi minisztériumai; - az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának a befogadással, a migráció szociálpolitikai aspektusaival és a szociálpolitika ésszerűsítésével foglalkozó Szociális Védelmi és Társadalmi Integrációs egysége (http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/index_en.htm); valamint - az Európai Szegénységellenes Hálózat (www.eapn.org) nemzeti képviselete.

3 NÉHÁNY TANÁCS Csak saját tapasztalataiból merítsen így lehet igazán hiteles, és ily módon bizonyíthatja leginkább a szakértelmét. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzetéről nem nemzeti szempontú beszámolókat várunk. A jelentést más csoportokkal közösen is elkészítheti ezek között lehet nemzeti szinten működő csoport, de közösségi vagy helyi szinten tevékenykedő csoportokat szintén bevonhat. Olyan csoportokat válasszon a közös munkához, akik azonos célokért küzdenek, akiket példa értékűnek tart, és akikkel megtalálja a közös hangot. Tömör, lényegre törő megfogalmazásra törekedjen egyértelmű módon ismertesse a helyzetet; az adatok közlésekor próbáljon objektív maradni; figyeljen arra, hogy alá tudja támasztani a leírtakat, ha arra kerülne sor. Ha olyan tanúsító dokumentumokkal rendelkezik, amelyeket a nemzeti hatóságok figyelmére érdemesnek tart, külön terjessze be. Éljen az adatok táblázatba és diagramba rendezésének eszközével ám csak akkor, ha ez hozzájárul az értelmezésükhöz. Vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen folyamatosan az illetékes hatóságokkal a társadalmi integrációra, az egészségügyi ellátásra és a tartós ápolásra vonatkozó stratégiákról szóló nemzeti jelentések kidolgozásánál. Térképezze fel, milyen mechanizmusok, rendszerek és támogatások állnak rendelkezésre országában a nemzeti stratégiák kidolgozásához. Ha hasznosnak találja, részt vehet a nemzeti hatóságok és a civil társadalom közötti egyeztető fórumokon. Tájékozódjon a nemzeti hatóságok formátummal kapcsolatban támasztott elvárásairól. Ismerje meg az országában illetékes független társadalmi integrációs szakértőt, tartson vele szakmai kapcsolatot, és küldjön számára egy példányt a beadványból 1. Ha teheti, előadás keretében ismertesse a beadvány tartalmát. A beadványt a lehető legszélesebb körben, a legmegfelelőbb módon ismertesse. A beadvány nyilvánosságra hozatalát célszerű valamilyen eseményhez kötni, akár a média bevonásával. 1 A független társadalmi integrációs szakértők (EU-tagállamonként egy fő) függetlenül értékelik és figyelemmel kísérik a nemzeti stratégiákat, és az eredményekről beszámolnak az Európai Bizottságnak. A szakértők listája a weboldalon olvasható.

4 A szervezet bemutatása (SZB) AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK SZÁMÁRA Dátum:... A kapcsolattartó elérhetőségei A kapcsolattartó teljes neve:... Levelezési cím:... cím:... Honlap címe:... Telefonszám (ország-hívószámmal):... Faxszám (ország-hívószámmal):... A szervezet/intézmény adatai A szervezet/intézmény neve:... A szervezet/intézmény jellege: Civil szervezet Egészségügyi szolgáltató Helyi hatóság Egyéb (nevezze meg):... A beadvány adatai az alábbi földrajzi területre vonatkoznak: (Adja meg az adott földrajzi terület becsült népességszámát, amennyiben az adat rendelkezésre áll) Ország:... Régió:... Megye:... Város/község:... Egyéb (nevezze meg):...

5 Ismertesse szervezete tevékenységét, elsősorban a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok vonatkozásában. 1. Az EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL összefüggő tevékenységek: Szervezete milyen jellegű szolgáltatásokat biztosít a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára? a) Segítséget nyújt a nyilvántartásokban nem szereplő migránsoknak az egészségügyi ellátás igénybevételében (jelölje meg a megfelelő szolgáltatást): Tájékoztatás a jogokról és az eljárásokról Fordítás-tolmácsolás Közvetítés az egészségügyi szolgáltatóknál Egyéb (nevezze meg): b) Egészségügyi ellátást nyújt a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára az alábbi területek bármelyikén (jelölje be a megfelelő szolgáltatást): Sürgősségi ellátás Ápolás Orvosi konzultáció Diagnosztikai vizsgálat Gyógyszerek Szűrővizsgálat Egyéb (nevezze meg): 2. Mióta végzi szervezete a fenti tevékenysége(ke)t?

6 3. Az elmúlt három hónap folyamán szervezete hány nyilvántartásokban nem szereplő migráns számára biztosított szolgáltatásokat? a) Nyilvántartás szerint:... b) Ha nem készült létszámkimutatás, adjon becslést: c) A létszám alakulása: növekvő állandó csökkenő 4. Szervezete mely célcsoport vagy célcsoportok számára biztosít szolgáltatásokat? Menekültek státuszt kérők Nyilvántartásokban szereplő migránsok Egyéb (nevezze meg): Menekült státusszal rendelkezők Nyilvántartásokban nem szereplő migránsok 5. Szervezete össztevékenységének hány százaléka irányul a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ellátására (az önkéntesek munkáját is beleértve)? 20% 40% 60% 80% 100% 6. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok csoportján belül fordulnak-e szervezetéhez segítségért különösen veszélyeztetett csoportok? Nem Igen, mégpedig a következők: Várandós nők Idősek Súlyos, krónikus betegségben szenvedők (tuberkulózis, HIV/AIDS) Egyéb (nevezze meg): Gyermekek Hajléktalanok Emberkereskedelem áldozatai

7 Ebben a részben a területen szerzett szakmai tapasztalatairól kérdezzük. Adjon általános értékelést a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokról mint társadalmi csoportról, általános élet- és munkakörülményeiket is figyelembe véve. 7. Becsülje meg a munkaterületén élő, nyilvántartásokban nem szereplő migránsok összlétszámát az Önhöz forduló, nyilvántartásokban nem szereplő migránsok száma alapján. Becsült létszám:... Lehetetlen a becslés 8. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok általános életkörülményei közül mely aspektus befolyásolja leginkább egészségi állapotukat? Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei A szociális ellátásokhoz való hozzáférés nehézségei Elégtelen munkakörülmények Elégtelen lakhatási körülmények Elszigeteltség Egyéb (nevezze meg): 9. Nevezzen meg olyan jogszabályokat vagy végrehajtási intézkedéseket nemzeti, regionális vagy helyi szinten, amelyek meggátolják vagy elősegítik, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátásban részesüljenek. a) Akadályozó jogszabályok és végrehajtási intézkedések: b) Segítő jogszabályok és végrehajtási intézkedések:

8 10. Az Ön véleménye szerint milyen okok játszanak közre abban, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok nem veszik igénybe az egészségügyi ellátást? (Pl.: félnek a kitoloncolástól, nem bíznak az egészségügyi rendszerben stb.) 11. Saját véleménye és tapasztalatai alapján milyen előnyökkel számolhatna a közegészségügy, ha a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátása javulna? 12. Helyi, nemzeti vagy európai szinten ismer olyan modelleket, amelyek iránymutató gyakorlatnak tekinthetők a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátására vonatkozóan? a) Iránymutató gyakorlatnak tekinthető modellek a szakpolitikát/joggyakorlatot illetően: b) Iránymutató gyakorlatnak tekinthető modellek a szervezetekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozóan:

9 13. Az Ön véleménye szerint a kormánynak kellene lépéseket tennie a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok konkrét egészségügyi szükségleteinek kezeléséhez? Nem, mert: Igen, mert: Ha igen, milyen jellegű lépéseket tartana szükségesnek?

10 BEADVÁNY AZ ILLETÉKES HATÓSÁGHOZ: [ ] 2 A KÖZÖTTI IDŐSZAK SZOCIÁLIS VÉDELEMRE ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIÁINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL Terület: Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv [vagy az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] «NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE A HOZZÁFÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ELÉGTELENSÉGE/HIÁNYA KÖVETKEZTÉBEN» Dátum:... A jelentést készítette: A beadvány adatai az alábbi földrajzi területre vonatkoznak: Ország:... Régió:... Megye:... Város/község:... Egyéb (nevezze meg):... A kapcsolattartó teljes neve:... Levelezési cím:... cím:... Telefon- és faxszám:... 2 Írja be a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv vagy az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hivatal vagy kormányszervezet nevét.

11 I. RÉSZ: BEVEZETÉS A SZERVEZET BEMUTATÁSA [Röviden mutassa be szervezetét, különös tekintettel a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokkal kapcsolatos tevékenységére] [Használja fel az SZB 1-6. kérdésére adott válaszokat] A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT ÉS A SZOCIÁLIS VÉDELMET SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK Üdvözöljük a lehetőséget, hogy a döntéshozók figyelmébe ajánlhatjuk a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi szükségleteire vonatkozó tapasztalatainkat [adja meg országa nevét] Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési tervének [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégiájának] kidolgozásához. A beadvány a társadalmi integrációs és a szociális védelmi politikák nyílt koordinációs módszerének alábbi célkitűzéseivel összhangban készült 3 : I. Általános célok: A társadalmi kohézió és a mindenki számára elérhető esélyegyenlőség előmozdítása megfelelő, hozzáférhető, pénzügyileg fenntartható, átültethető és hatékony szociális védelmi rendszerek és társadalmi integrációs politikák segítségével. [ ] Az irányítás, az átláthatóság és az érdekelt felek bevonása a szakpolitika megtervezésébe, végrehajtásába és ellenőrzésébe. II. Munkaterület: A szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolása Biztosítani kell mindenki aktív társadalmi integrációját a munkaerőpiacon való részvétel és a perifériára szorult személyek és csoportok szegénysége és kirekesztettsége elleni küzdelem elősegítésével. Garantálni kell a társadalmi részvételhez szükséges minden alapvető erőforráshoz, joghoz és szociális szolgáltatáshoz való hozzáférést, miközben foglalkozni kell a kirekesztés szélsőséges formáival, és küzdeni a kirekesztéshez vezető megkülönböztetés minden formája ellen. Biztosítani kell a társadalmi integrációs politikák megfelelő összehangolását, valamint a kormányzat minden szintjének és az érintett szereplőknek a bevonását, beleértve a szegénységtől sújtott embereket is ( ). III. Munkaterület: Egészségügyi ellátás és tartós ápolás Biztosítani kell a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és tartós ápoláshoz való hozzáférést és azt, hogy az ellátásra szorulás ne vezessen szegénységhez és anyagi függőséghez. Kezelni kell az ellátáshoz való hozzáférés, illetve annak egészségügyi következményeinek egyenlőtlenségeit. [Fejtse ki röviden, miért tartaná indokoltnak a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti 3 A célkitűzéseket az Európai Tanács fogadta el 2006 márciusában. Lásd a Bizottság közleményét Közös munka, jobb munka: Új keretprogram az Európai Unió szociális védelmi és integrációs politikájának nyílt koordinációjához [COM(2005) 706 végleges] címmel, valamint a Brüsszeli Európai Tanács (2006. március ) Elnökségi következtetéseit [száma: 7775/1/06 REV1].

12 cselekvési terv [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] kiterjesztését a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyére, megemlítve, milyen következményekkel jár a társadalmi kirekesztés szempontjából a hozzáférhető egészségügyi ellátás elégtelensége vagy hiánya a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok esetében.] A BEADVÁNY SZERKEZETE [Egy mondatban ismertesse a beadvány felépítését] II. RÉSZ: A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ELÉGTELENSÉGE KÖVETKEZTÉBEN A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK POPULÁCIÓJA (JELLEMZÉS ÉS STATISZTIKÁK) [Jellemezze a populációt, figyelemmel arra, hogy ezen szakpolitikai folyamat során jelentős ellenállással találkozhat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyében. Hivatkozzon az SZB 3.,6. és 7. pontjában adott válaszokra] A SZEGÉNYSÉG KOCKÁZATA ÉS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS [Fejtse ki, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzete miért hordozza a szegénység és a társadalmi kirekesztés nagyobb kockázatát. Hivatkozzon az SZB 8. pontjában adott válaszokra] AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTAI [Jellemezze a populáció egészének vagy különösen veszélyeztetett szegmenseinek általános egészségügyi állapotát és alapvető egészségügyi szükségleteit. Írja le, milyen korlátokba (jogi és gyakorlati) ütköznek a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok, ha egészségügyi ellátást kívánnak igénybe venni. Válaszában hivatkozzon az SZB 9. és 10. pontjában leírtakra] AZ ELÉGTELEN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁRA [Utaljon az elégtelen mértékű egészségügyi ellátás következményeire, így például az emberi jogok sérelmére, a közegészség veszélyeztetésére, a társadalmi kirekesztésre, a közrend veszélyeztetésére, a gazdaságra és a jótékonysági szervezetekre nehezedő terhekre stb. Hivatkozzon az SZB 11. pontjában leírtakra.]

13 III. RÉSZ: SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT ÉS BEVÁNDORLÁS-POLITIKÁT ILLETŐEN [Ebben a részben térjen ki a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzetének javításához szükséges szakpolitikai és jogi változtatásokra (vagy a legsürgetőbb lépésekre). Válaszában hivatkozzon az SZB 9. és 12. pontjában leírtakra] A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELMI FOLYAMATOKAT ILLETŐEN Figyelembe véve, hogy a megfelelő szerepvállalók bevonása átfogó kihívást jelent a nyílt koordináció során a társadalmi integrációs és a szociális védelmi politikák terén, s egyben a Társadalmi integrációs munkaterület konkrét célkitűzése : [Részletezze, miért tartja indokoltnak, hogy a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] kitérjen ennek a populációnak az ügyére] [Fejtse ki, hogyan vegyenek részt a szerepvállalók az erre a célcsoportra vonatkozó szakpolitikák konzultációs eljárásaiban és folyamataiban. Egyes országokban közvetlenül a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokkal foglalkozó személyekkel vagy egyéb szerepvállalókkal kell egyeztetni, mert a stratégia nem érinti ezt a célcsoportot.]

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program E. RÉSZ (AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK) E.1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSSZEGZÉSE Kérjük, részletesen mutassa be a megvalósult projekt lényegét. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi leírást az Európai

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2010 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010 Nyíregyháza, 2011-03-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szint EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che EU

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) AJÁNLÁSOK TANÁCS

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) AJÁNLÁSOK TANÁCS 2013.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 354/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) AJÁNLÁSOK TANÁCS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2013. november 26.) az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

A KREATÍV EURÓPA PROGRAM 2014 2020 KULTÚRAÁGA

A KREATÍV EURÓPA PROGRAM 2014 2020 KULTÚRAÁGA BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK OKTATÁS ÉS KULTÚRA A KREATÍV EURÓPA PROGRAM 2014 2020 KULTÚRAÁGA ÖSSZEFOGLALÓ Kivonat Ez a feljegyzés elemző, elméleti

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA, ÉS JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja Ahogy a fogyatékosságról gondolkozunk,

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (22.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása Európa esélyegyenlőségi stratégiája Európai Bizottság Egyenlő esélyek az egyenlő jogokhoz Az európai hozzáadott érték A Fogyatékkal Élők Európai Éve (EYPD)

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Önrész összege: 7532 Rövid távú célok: HIV/AIDS területen

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Támogatási kérelem ADATLAP

Támogatási kérelem ADATLAP MMA-213 KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA Támogatási kérelem ADATLAP A szervezet hivatalos neve: A szervezet jogi formája: A szervezet székhelye (irányítószám; megye; település; utca, házszám): A szervezet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Tárgy: Oktatási Kerekasztal létrehozása Tisztelt Képviselő testület! A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Indoklás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről

A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről . A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről A makroregionális stratégia célja új projektek és kezdeményezések mozgósítása, amelyek megteremtik a közös felelősség érzését.

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

A 2014-2020-as programozási időszak

A 2014-2020-as programozási időszak A 2014-2020-as programozási időszak Horváth Viktor főosztályvezető Budapest, 2012. november 6. A 2014-2020 programozási időszak fő jellemzői I. 1. Uniós és nemzeti célok összhangja tematikus kötöttség

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 1 of 13 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben