KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN"

Átírás

1 KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN A Szervezet bemutatása és a Bejelentő űrlap dokumentumot a PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants A Nyilvántartásokban Nem Szereplő Migránsok Ügyének Nemzetközi Együttműködési Platformja) dolgozta ki együttműködő partnerei és két szociológus közreműködésével az Európai Unió Az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára elnevezésű projektjének keretében. A dokumentumok célja, hogy az Európai Szociális Védelmi és Társadalmi Integrációs Folyamat részeként konkrét és világos lépésekkel járuljanak hozzá a helyi szerepvállalók nemzeti szintű munkájához, amelyek segítségével kezelni tudják a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátás való hozzáférésének elégtelenségéből vagy hiányából adódó társadalmi kirekesztést. MIÉRT? Az Európai szociális védelmi és integrációs folyamat az Európai Unió tagállamainak közösségi eljárása a szociálpolitikai törekvések nagyobb fokú összehangolása és a lépések koordinálása érdekében. A tagállamok ennek szellemében kötelezettséget vállaltak arra, hogy a közös európai célkitűzések alapján kialakítják a társadalmi befogadásra, nyugdíjrendszerre, egészségügyi ellátásra és tartós ápolásra vonatkozó nemzeti stratégiájukat, és azt kétévente benyújtják az Európai Bizottsághoz. A 2008 és 2010 közötti időszakra vonatkozó, új stratégiai elképzeléseiket a tagállamok 2008-ban terjesztik be az Európai Bizottsághoz. A folyamatról és a Szociális védelemről és társadalmi integrációról szóló nemzeti jelentések benyújtásának határidejéről bővebb információt a weboldalon talál. A társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 2001-es első sorozatát követően az Európai Unió tagállamait az Európai Bizottság folyamatosan arra ösztönözte, hogy a évi lisszaboni csúcstalálkozón megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően célzott és hatékony intézkedésekkel határozott lendületet adjanak a szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolásának. Annak ellenére, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok Európában a társadalom egyik leginkább kirekesztett rétegét alkotják, a társadalmi integrációt taglaló eddigi nemzeti jelentésekben alig tesznek említést jelenlétükről vagy súlyosbodó marginalizációjukról. Bizonyosan vannak olyan országok, ahol a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok továbbra sem jogosultak szociális alapellátások mint egészségügyi ellátás igénybevételére. Más országok, bár részben biztosítanak bizonyos alapvető emberi jogokat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára, mégsem szívesen beszélnek nyíltan európai szinten az e bevándorlói csoporttal kapcsolatos szociál politikájukról. Figyelembe véve, hogy számos döntéshozó számára a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok továbbra is láthatatlanok, a migránsokkal foglalkozó európai szervezeteket arra ösztönözzük, hogy hozzák nyilvánosságra a szociális alapellátás igénybevételére vonatkozó korlátozott jogosultsággal és rendkívüli nehézségekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek a szervezetek továbbá felhívják a figyelmet a társadalmi kirekesztés következményeire és a helyi szerepvállalók (civil szervezetek, egészségügyi szolgáltatók és helyi hatóságok) erőfeszítéseire, akiknek gyakran csak korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a társadalmi integráció alapelveit a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokra is kiterjeszthessék. A Szervezet bemutatása és a Bejelentő űrlap pontosan ezt a munkát hivatott elősegíteni.

2 HOGYAN? Két eszköz segítségével: 1. A Szervezet bemutatása (SZB) dokumentum a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokra vonatkozó adatok közlésében és rendszerezésében kíván a szervezetek segítségére lenni a következő területeken: a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok csoportjának jellemzése és egészségügyi szükségleteinek feltérképezése, az egészségügyi ellátás igénybevételekor tapasztalt korlátok, az egészségügyi szükségletek kérdésének kezelésekor a szervezetekre nehezedő nyomás. 2. A Bejelentő lap (BL) az összegyűjtött adatok rendszerezésében és kerettervbe foglalásában érintett szerepvállalók munkáját hivatott segíteni, akik a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős nemzeti hatóságok számára szolgáltatnak írásos beadványokat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátásának elégtelenségéről vagy hiányáról és az általános társadalmi kohéziót érintő következményekről. Az eszközök együttesen és egymástól függetlenül is alkalmazhatók. Az együttes alkalmazást kereszthivatkozások segítik, az SZB bizonyos kérdéseit és a BL témaköreit összekapcsolva. A felhasználókat azonban arra ösztönözzük, hogy saját igényeiknek és a helyi vagy nemzeti viszonyoknak megfelelően alakítsák az eszközökben felkínált kérdéseket és témaköröket. Az SZB csak a BL kitöltéséhez vagy egyéb célokhoz szükséges adatok összegyűjtésében és rendszerezésében nyújt segítséget. A nemzeti hatóságokhoz kizárólag a BL alapján készített jelentést kell benyújtani. HOVA? A jelentéseket kétévente kell benyújtani a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hatóságokhoz, az általuk megszabott határidőre. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok társadalmi kirekesztésének tudatosításában további szerepet vállaló szervezeteket emellett arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt a felelős hatóságok által szervezett konzultációs folyamatokban és fórumokon annak érdekében, hogy a civil társadalmat is bevonják az egyes nemzeti stratégiák előkészítésének folyamatába. A Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hatóságok elérhetőségeiről, valamint a konzultációs testületekre vagy eljárásokra vonatkozó információkról és az írásos beadványok benyújtásának határidejéről a következő szervezeteknél tájékozódhat: - az adott ország szociális és egészségügyi minisztériumai; - az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának a befogadással, a migráció szociálpolitikai aspektusaival és a szociálpolitika ésszerűsítésével foglalkozó Szociális Védelmi és Társadalmi Integrációs egysége (http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/index_en.htm); valamint - az Európai Szegénységellenes Hálózat (www.eapn.org) nemzeti képviselete.

3 NÉHÁNY TANÁCS Csak saját tapasztalataiból merítsen így lehet igazán hiteles, és ily módon bizonyíthatja leginkább a szakértelmét. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzetéről nem nemzeti szempontú beszámolókat várunk. A jelentést más csoportokkal közösen is elkészítheti ezek között lehet nemzeti szinten működő csoport, de közösségi vagy helyi szinten tevékenykedő csoportokat szintén bevonhat. Olyan csoportokat válasszon a közös munkához, akik azonos célokért küzdenek, akiket példa értékűnek tart, és akikkel megtalálja a közös hangot. Tömör, lényegre törő megfogalmazásra törekedjen egyértelmű módon ismertesse a helyzetet; az adatok közlésekor próbáljon objektív maradni; figyeljen arra, hogy alá tudja támasztani a leírtakat, ha arra kerülne sor. Ha olyan tanúsító dokumentumokkal rendelkezik, amelyeket a nemzeti hatóságok figyelmére érdemesnek tart, külön terjessze be. Éljen az adatok táblázatba és diagramba rendezésének eszközével ám csak akkor, ha ez hozzájárul az értelmezésükhöz. Vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen folyamatosan az illetékes hatóságokkal a társadalmi integrációra, az egészségügyi ellátásra és a tartós ápolásra vonatkozó stratégiákról szóló nemzeti jelentések kidolgozásánál. Térképezze fel, milyen mechanizmusok, rendszerek és támogatások állnak rendelkezésre országában a nemzeti stratégiák kidolgozásához. Ha hasznosnak találja, részt vehet a nemzeti hatóságok és a civil társadalom közötti egyeztető fórumokon. Tájékozódjon a nemzeti hatóságok formátummal kapcsolatban támasztott elvárásairól. Ismerje meg az országában illetékes független társadalmi integrációs szakértőt, tartson vele szakmai kapcsolatot, és küldjön számára egy példányt a beadványból 1. Ha teheti, előadás keretében ismertesse a beadvány tartalmát. A beadványt a lehető legszélesebb körben, a legmegfelelőbb módon ismertesse. A beadvány nyilvánosságra hozatalát célszerű valamilyen eseményhez kötni, akár a média bevonásával. 1 A független társadalmi integrációs szakértők (EU-tagállamonként egy fő) függetlenül értékelik és figyelemmel kísérik a nemzeti stratégiákat, és az eredményekről beszámolnak az Európai Bizottságnak. A szakértők listája a weboldalon olvasható.

4 A szervezet bemutatása (SZB) AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK SZÁMÁRA Dátum:... A kapcsolattartó elérhetőségei A kapcsolattartó teljes neve:... Levelezési cím:... cím:... Honlap címe:... Telefonszám (ország-hívószámmal):... Faxszám (ország-hívószámmal):... A szervezet/intézmény adatai A szervezet/intézmény neve:... A szervezet/intézmény jellege: Civil szervezet Egészségügyi szolgáltató Helyi hatóság Egyéb (nevezze meg):... A beadvány adatai az alábbi földrajzi területre vonatkoznak: (Adja meg az adott földrajzi terület becsült népességszámát, amennyiben az adat rendelkezésre áll) Ország:... Régió:... Megye:... Város/község:... Egyéb (nevezze meg):...

5 Ismertesse szervezete tevékenységét, elsősorban a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok vonatkozásában. 1. Az EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL összefüggő tevékenységek: Szervezete milyen jellegű szolgáltatásokat biztosít a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára? a) Segítséget nyújt a nyilvántartásokban nem szereplő migránsoknak az egészségügyi ellátás igénybevételében (jelölje meg a megfelelő szolgáltatást): Tájékoztatás a jogokról és az eljárásokról Fordítás-tolmácsolás Közvetítés az egészségügyi szolgáltatóknál Egyéb (nevezze meg): b) Egészségügyi ellátást nyújt a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára az alábbi területek bármelyikén (jelölje be a megfelelő szolgáltatást): Sürgősségi ellátás Ápolás Orvosi konzultáció Diagnosztikai vizsgálat Gyógyszerek Szűrővizsgálat Egyéb (nevezze meg): 2. Mióta végzi szervezete a fenti tevékenysége(ke)t?

6 3. Az elmúlt három hónap folyamán szervezete hány nyilvántartásokban nem szereplő migráns számára biztosított szolgáltatásokat? a) Nyilvántartás szerint:... b) Ha nem készült létszámkimutatás, adjon becslést: c) A létszám alakulása: növekvő állandó csökkenő 4. Szervezete mely célcsoport vagy célcsoportok számára biztosít szolgáltatásokat? Menekültek státuszt kérők Nyilvántartásokban szereplő migránsok Egyéb (nevezze meg): Menekült státusszal rendelkezők Nyilvántartásokban nem szereplő migránsok 5. Szervezete össztevékenységének hány százaléka irányul a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ellátására (az önkéntesek munkáját is beleértve)? 20% 40% 60% 80% 100% 6. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok csoportján belül fordulnak-e szervezetéhez segítségért különösen veszélyeztetett csoportok? Nem Igen, mégpedig a következők: Várandós nők Idősek Súlyos, krónikus betegségben szenvedők (tuberkulózis, HIV/AIDS) Egyéb (nevezze meg): Gyermekek Hajléktalanok Emberkereskedelem áldozatai

7 Ebben a részben a területen szerzett szakmai tapasztalatairól kérdezzük. Adjon általános értékelést a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokról mint társadalmi csoportról, általános élet- és munkakörülményeiket is figyelembe véve. 7. Becsülje meg a munkaterületén élő, nyilvántartásokban nem szereplő migránsok összlétszámát az Önhöz forduló, nyilvántartásokban nem szereplő migránsok száma alapján. Becsült létszám:... Lehetetlen a becslés 8. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok általános életkörülményei közül mely aspektus befolyásolja leginkább egészségi állapotukat? Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei A szociális ellátásokhoz való hozzáférés nehézségei Elégtelen munkakörülmények Elégtelen lakhatási körülmények Elszigeteltség Egyéb (nevezze meg): 9. Nevezzen meg olyan jogszabályokat vagy végrehajtási intézkedéseket nemzeti, regionális vagy helyi szinten, amelyek meggátolják vagy elősegítik, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátásban részesüljenek. a) Akadályozó jogszabályok és végrehajtási intézkedések: b) Segítő jogszabályok és végrehajtási intézkedések:

8 10. Az Ön véleménye szerint milyen okok játszanak közre abban, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok nem veszik igénybe az egészségügyi ellátást? (Pl.: félnek a kitoloncolástól, nem bíznak az egészségügyi rendszerben stb.) 11. Saját véleménye és tapasztalatai alapján milyen előnyökkel számolhatna a közegészségügy, ha a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátása javulna? 12. Helyi, nemzeti vagy európai szinten ismer olyan modelleket, amelyek iránymutató gyakorlatnak tekinthetők a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátására vonatkozóan? a) Iránymutató gyakorlatnak tekinthető modellek a szakpolitikát/joggyakorlatot illetően: b) Iránymutató gyakorlatnak tekinthető modellek a szervezetekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozóan:

9 13. Az Ön véleménye szerint a kormánynak kellene lépéseket tennie a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok konkrét egészségügyi szükségleteinek kezeléséhez? Nem, mert: Igen, mert: Ha igen, milyen jellegű lépéseket tartana szükségesnek?

10 BEADVÁNY AZ ILLETÉKES HATÓSÁGHOZ: [ ] 2 A KÖZÖTTI IDŐSZAK SZOCIÁLIS VÉDELEMRE ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIÁINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL Terület: Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv [vagy az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] «NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE A HOZZÁFÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ELÉGTELENSÉGE/HIÁNYA KÖVETKEZTÉBEN» Dátum:... A jelentést készítette: A beadvány adatai az alábbi földrajzi területre vonatkoznak: Ország:... Régió:... Megye:... Város/község:... Egyéb (nevezze meg):... A kapcsolattartó teljes neve:... Levelezési cím:... cím:... Telefon- és faxszám:... 2 Írja be a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv vagy az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hivatal vagy kormányszervezet nevét.

11 I. RÉSZ: BEVEZETÉS A SZERVEZET BEMUTATÁSA [Röviden mutassa be szervezetét, különös tekintettel a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokkal kapcsolatos tevékenységére] [Használja fel az SZB 1-6. kérdésére adott válaszokat] A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT ÉS A SZOCIÁLIS VÉDELMET SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK Üdvözöljük a lehetőséget, hogy a döntéshozók figyelmébe ajánlhatjuk a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi szükségleteire vonatkozó tapasztalatainkat [adja meg országa nevét] Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési tervének [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégiájának] kidolgozásához. A beadvány a társadalmi integrációs és a szociális védelmi politikák nyílt koordinációs módszerének alábbi célkitűzéseivel összhangban készült 3 : I. Általános célok: A társadalmi kohézió és a mindenki számára elérhető esélyegyenlőség előmozdítása megfelelő, hozzáférhető, pénzügyileg fenntartható, átültethető és hatékony szociális védelmi rendszerek és társadalmi integrációs politikák segítségével. [ ] Az irányítás, az átláthatóság és az érdekelt felek bevonása a szakpolitika megtervezésébe, végrehajtásába és ellenőrzésébe. II. Munkaterület: A szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolása Biztosítani kell mindenki aktív társadalmi integrációját a munkaerőpiacon való részvétel és a perifériára szorult személyek és csoportok szegénysége és kirekesztettsége elleni küzdelem elősegítésével. Garantálni kell a társadalmi részvételhez szükséges minden alapvető erőforráshoz, joghoz és szociális szolgáltatáshoz való hozzáférést, miközben foglalkozni kell a kirekesztés szélsőséges formáival, és küzdeni a kirekesztéshez vezető megkülönböztetés minden formája ellen. Biztosítani kell a társadalmi integrációs politikák megfelelő összehangolását, valamint a kormányzat minden szintjének és az érintett szereplőknek a bevonását, beleértve a szegénységtől sújtott embereket is ( ). III. Munkaterület: Egészségügyi ellátás és tartós ápolás Biztosítani kell a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és tartós ápoláshoz való hozzáférést és azt, hogy az ellátásra szorulás ne vezessen szegénységhez és anyagi függőséghez. Kezelni kell az ellátáshoz való hozzáférés, illetve annak egészségügyi következményeinek egyenlőtlenségeit. [Fejtse ki röviden, miért tartaná indokoltnak a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti 3 A célkitűzéseket az Európai Tanács fogadta el 2006 márciusában. Lásd a Bizottság közleményét Közös munka, jobb munka: Új keretprogram az Európai Unió szociális védelmi és integrációs politikájának nyílt koordinációjához [COM(2005) 706 végleges] címmel, valamint a Brüsszeli Európai Tanács (2006. március ) Elnökségi következtetéseit [száma: 7775/1/06 REV1].

12 cselekvési terv [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] kiterjesztését a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyére, megemlítve, milyen következményekkel jár a társadalmi kirekesztés szempontjából a hozzáférhető egészségügyi ellátás elégtelensége vagy hiánya a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok esetében.] A BEADVÁNY SZERKEZETE [Egy mondatban ismertesse a beadvány felépítését] II. RÉSZ: A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ELÉGTELENSÉGE KÖVETKEZTÉBEN A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK POPULÁCIÓJA (JELLEMZÉS ÉS STATISZTIKÁK) [Jellemezze a populációt, figyelemmel arra, hogy ezen szakpolitikai folyamat során jelentős ellenállással találkozhat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyében. Hivatkozzon az SZB 3.,6. és 7. pontjában adott válaszokra] A SZEGÉNYSÉG KOCKÁZATA ÉS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS [Fejtse ki, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzete miért hordozza a szegénység és a társadalmi kirekesztés nagyobb kockázatát. Hivatkozzon az SZB 8. pontjában adott válaszokra] AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTAI [Jellemezze a populáció egészének vagy különösen veszélyeztetett szegmenseinek általános egészségügyi állapotát és alapvető egészségügyi szükségleteit. Írja le, milyen korlátokba (jogi és gyakorlati) ütköznek a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok, ha egészségügyi ellátást kívánnak igénybe venni. Válaszában hivatkozzon az SZB 9. és 10. pontjában leírtakra] AZ ELÉGTELEN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁRA [Utaljon az elégtelen mértékű egészségügyi ellátás következményeire, így például az emberi jogok sérelmére, a közegészség veszélyeztetésére, a társadalmi kirekesztésre, a közrend veszélyeztetésére, a gazdaságra és a jótékonysági szervezetekre nehezedő terhekre stb. Hivatkozzon az SZB 11. pontjában leírtakra.]

13 III. RÉSZ: SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT ÉS BEVÁNDORLÁS-POLITIKÁT ILLETŐEN [Ebben a részben térjen ki a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzetének javításához szükséges szakpolitikai és jogi változtatásokra (vagy a legsürgetőbb lépésekre). Válaszában hivatkozzon az SZB 9. és 12. pontjában leírtakra] A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELMI FOLYAMATOKAT ILLETŐEN Figyelembe véve, hogy a megfelelő szerepvállalók bevonása átfogó kihívást jelent a nyílt koordináció során a társadalmi integrációs és a szociális védelmi politikák terén, s egyben a Társadalmi integrációs munkaterület konkrét célkitűzése : [Részletezze, miért tartja indokoltnak, hogy a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] kitérjen ennek a populációnak az ügyére] [Fejtse ki, hogyan vegyenek részt a szerepvállalók az erre a célcsoportra vonatkozó szakpolitikák konzultációs eljárásaiban és folyamataiban. Egyes országokban közvetlenül a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokkal foglalkozó személyekkel vagy egyéb szerepvállalókkal kell egyeztetni, mert a stratégia nem érinti ezt a célcsoportot.]

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/02 2012. április 5. Eredeti: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben