KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN"

Átírás

1 KÉSZÍTSEN JELENTÉST A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELLEN A Szervezet bemutatása és a Bejelentő űrlap dokumentumot a PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants A Nyilvántartásokban Nem Szereplő Migránsok Ügyének Nemzetközi Együttműködési Platformja) dolgozta ki együttműködő partnerei és két szociológus közreműködésével az Európai Unió Az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára elnevezésű projektjének keretében. A dokumentumok célja, hogy az Európai Szociális Védelmi és Társadalmi Integrációs Folyamat részeként konkrét és világos lépésekkel járuljanak hozzá a helyi szerepvállalók nemzeti szintű munkájához, amelyek segítségével kezelni tudják a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátás való hozzáférésének elégtelenségéből vagy hiányából adódó társadalmi kirekesztést. MIÉRT? Az Európai szociális védelmi és integrációs folyamat az Európai Unió tagállamainak közösségi eljárása a szociálpolitikai törekvések nagyobb fokú összehangolása és a lépések koordinálása érdekében. A tagállamok ennek szellemében kötelezettséget vállaltak arra, hogy a közös európai célkitűzések alapján kialakítják a társadalmi befogadásra, nyugdíjrendszerre, egészségügyi ellátásra és tartós ápolásra vonatkozó nemzeti stratégiájukat, és azt kétévente benyújtják az Európai Bizottsághoz. A 2008 és 2010 közötti időszakra vonatkozó, új stratégiai elképzeléseiket a tagállamok 2008-ban terjesztik be az Európai Bizottsághoz. A folyamatról és a Szociális védelemről és társadalmi integrációról szóló nemzeti jelentések benyújtásának határidejéről bővebb információt a weboldalon talál. A társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 2001-es első sorozatát követően az Európai Unió tagállamait az Európai Bizottság folyamatosan arra ösztönözte, hogy a évi lisszaboni csúcstalálkozón megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően célzott és hatékony intézkedésekkel határozott lendületet adjanak a szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolásának. Annak ellenére, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok Európában a társadalom egyik leginkább kirekesztett rétegét alkotják, a társadalmi integrációt taglaló eddigi nemzeti jelentésekben alig tesznek említést jelenlétükről vagy súlyosbodó marginalizációjukról. Bizonyosan vannak olyan országok, ahol a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok továbbra sem jogosultak szociális alapellátások mint egészségügyi ellátás igénybevételére. Más országok, bár részben biztosítanak bizonyos alapvető emberi jogokat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára, mégsem szívesen beszélnek nyíltan európai szinten az e bevándorlói csoporttal kapcsolatos szociál politikájukról. Figyelembe véve, hogy számos döntéshozó számára a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok továbbra is láthatatlanok, a migránsokkal foglalkozó európai szervezeteket arra ösztönözzük, hogy hozzák nyilvánosságra a szociális alapellátás igénybevételére vonatkozó korlátozott jogosultsággal és rendkívüli nehézségekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek a szervezetek továbbá felhívják a figyelmet a társadalmi kirekesztés következményeire és a helyi szerepvállalók (civil szervezetek, egészségügyi szolgáltatók és helyi hatóságok) erőfeszítéseire, akiknek gyakran csak korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a társadalmi integráció alapelveit a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokra is kiterjeszthessék. A Szervezet bemutatása és a Bejelentő űrlap pontosan ezt a munkát hivatott elősegíteni.

2 HOGYAN? Két eszköz segítségével: 1. A Szervezet bemutatása (SZB) dokumentum a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokra vonatkozó adatok közlésében és rendszerezésében kíván a szervezetek segítségére lenni a következő területeken: a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok csoportjának jellemzése és egészségügyi szükségleteinek feltérképezése, az egészségügyi ellátás igénybevételekor tapasztalt korlátok, az egészségügyi szükségletek kérdésének kezelésekor a szervezetekre nehezedő nyomás. 2. A Bejelentő lap (BL) az összegyűjtött adatok rendszerezésében és kerettervbe foglalásában érintett szerepvállalók munkáját hivatott segíteni, akik a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős nemzeti hatóságok számára szolgáltatnak írásos beadványokat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátásának elégtelenségéről vagy hiányáról és az általános társadalmi kohéziót érintő következményekről. Az eszközök együttesen és egymástól függetlenül is alkalmazhatók. Az együttes alkalmazást kereszthivatkozások segítik, az SZB bizonyos kérdéseit és a BL témaköreit összekapcsolva. A felhasználókat azonban arra ösztönözzük, hogy saját igényeiknek és a helyi vagy nemzeti viszonyoknak megfelelően alakítsák az eszközökben felkínált kérdéseket és témaköröket. Az SZB csak a BL kitöltéséhez vagy egyéb célokhoz szükséges adatok összegyűjtésében és rendszerezésében nyújt segítséget. A nemzeti hatóságokhoz kizárólag a BL alapján készített jelentést kell benyújtani. HOVA? A jelentéseket kétévente kell benyújtani a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hatóságokhoz, az általuk megszabott határidőre. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok társadalmi kirekesztésének tudatosításában további szerepet vállaló szervezeteket emellett arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt a felelős hatóságok által szervezett konzultációs folyamatokban és fórumokon annak érdekében, hogy a civil társadalmat is bevonják az egyes nemzeti stratégiák előkészítésének folyamatába. A Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hatóságok elérhetőségeiről, valamint a konzultációs testületekre vagy eljárásokra vonatkozó információkról és az írásos beadványok benyújtásának határidejéről a következő szervezeteknél tájékozódhat: - az adott ország szociális és egészségügyi minisztériumai; - az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának a befogadással, a migráció szociálpolitikai aspektusaival és a szociálpolitika ésszerűsítésével foglalkozó Szociális Védelmi és Társadalmi Integrációs egysége (http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/index_en.htm); valamint - az Európai Szegénységellenes Hálózat (www.eapn.org) nemzeti képviselete.

3 NÉHÁNY TANÁCS Csak saját tapasztalataiból merítsen így lehet igazán hiteles, és ily módon bizonyíthatja leginkább a szakértelmét. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzetéről nem nemzeti szempontú beszámolókat várunk. A jelentést más csoportokkal közösen is elkészítheti ezek között lehet nemzeti szinten működő csoport, de közösségi vagy helyi szinten tevékenykedő csoportokat szintén bevonhat. Olyan csoportokat válasszon a közös munkához, akik azonos célokért küzdenek, akiket példa értékűnek tart, és akikkel megtalálja a közös hangot. Tömör, lényegre törő megfogalmazásra törekedjen egyértelmű módon ismertesse a helyzetet; az adatok közlésekor próbáljon objektív maradni; figyeljen arra, hogy alá tudja támasztani a leírtakat, ha arra kerülne sor. Ha olyan tanúsító dokumentumokkal rendelkezik, amelyeket a nemzeti hatóságok figyelmére érdemesnek tart, külön terjessze be. Éljen az adatok táblázatba és diagramba rendezésének eszközével ám csak akkor, ha ez hozzájárul az értelmezésükhöz. Vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen folyamatosan az illetékes hatóságokkal a társadalmi integrációra, az egészségügyi ellátásra és a tartós ápolásra vonatkozó stratégiákról szóló nemzeti jelentések kidolgozásánál. Térképezze fel, milyen mechanizmusok, rendszerek és támogatások állnak rendelkezésre országában a nemzeti stratégiák kidolgozásához. Ha hasznosnak találja, részt vehet a nemzeti hatóságok és a civil társadalom közötti egyeztető fórumokon. Tájékozódjon a nemzeti hatóságok formátummal kapcsolatban támasztott elvárásairól. Ismerje meg az országában illetékes független társadalmi integrációs szakértőt, tartson vele szakmai kapcsolatot, és küldjön számára egy példányt a beadványból 1. Ha teheti, előadás keretében ismertesse a beadvány tartalmát. A beadványt a lehető legszélesebb körben, a legmegfelelőbb módon ismertesse. A beadvány nyilvánosságra hozatalát célszerű valamilyen eseményhez kötni, akár a média bevonásával. 1 A független társadalmi integrációs szakértők (EU-tagállamonként egy fő) függetlenül értékelik és figyelemmel kísérik a nemzeti stratégiákat, és az eredményekről beszámolnak az Európai Bizottságnak. A szakértők listája a weboldalon olvasható.

4 A szervezet bemutatása (SZB) AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK SZÁMÁRA Dátum:... A kapcsolattartó elérhetőségei A kapcsolattartó teljes neve:... Levelezési cím:... cím:... Honlap címe:... Telefonszám (ország-hívószámmal):... Faxszám (ország-hívószámmal):... A szervezet/intézmény adatai A szervezet/intézmény neve:... A szervezet/intézmény jellege: Civil szervezet Egészségügyi szolgáltató Helyi hatóság Egyéb (nevezze meg):... A beadvány adatai az alábbi földrajzi területre vonatkoznak: (Adja meg az adott földrajzi terület becsült népességszámát, amennyiben az adat rendelkezésre áll) Ország:... Régió:... Megye:... Város/község:... Egyéb (nevezze meg):...

5 Ismertesse szervezete tevékenységét, elsősorban a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok vonatkozásában. 1. Az EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL összefüggő tevékenységek: Szervezete milyen jellegű szolgáltatásokat biztosít a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára? a) Segítséget nyújt a nyilvántartásokban nem szereplő migránsoknak az egészségügyi ellátás igénybevételében (jelölje meg a megfelelő szolgáltatást): Tájékoztatás a jogokról és az eljárásokról Fordítás-tolmácsolás Közvetítés az egészségügyi szolgáltatóknál Egyéb (nevezze meg): b) Egészségügyi ellátást nyújt a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok számára az alábbi területek bármelyikén (jelölje be a megfelelő szolgáltatást): Sürgősségi ellátás Ápolás Orvosi konzultáció Diagnosztikai vizsgálat Gyógyszerek Szűrővizsgálat Egyéb (nevezze meg): 2. Mióta végzi szervezete a fenti tevékenysége(ke)t?

6 3. Az elmúlt három hónap folyamán szervezete hány nyilvántartásokban nem szereplő migráns számára biztosított szolgáltatásokat? a) Nyilvántartás szerint:... b) Ha nem készült létszámkimutatás, adjon becslést: c) A létszám alakulása: növekvő állandó csökkenő 4. Szervezete mely célcsoport vagy célcsoportok számára biztosít szolgáltatásokat? Menekültek státuszt kérők Nyilvántartásokban szereplő migránsok Egyéb (nevezze meg): Menekült státusszal rendelkezők Nyilvántartásokban nem szereplő migránsok 5. Szervezete össztevékenységének hány százaléka irányul a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ellátására (az önkéntesek munkáját is beleértve)? 20% 40% 60% 80% 100% 6. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok csoportján belül fordulnak-e szervezetéhez segítségért különösen veszélyeztetett csoportok? Nem Igen, mégpedig a következők: Várandós nők Idősek Súlyos, krónikus betegségben szenvedők (tuberkulózis, HIV/AIDS) Egyéb (nevezze meg): Gyermekek Hajléktalanok Emberkereskedelem áldozatai

7 Ebben a részben a területen szerzett szakmai tapasztalatairól kérdezzük. Adjon általános értékelést a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokról mint társadalmi csoportról, általános élet- és munkakörülményeiket is figyelembe véve. 7. Becsülje meg a munkaterületén élő, nyilvántartásokban nem szereplő migránsok összlétszámát az Önhöz forduló, nyilvántartásokban nem szereplő migránsok száma alapján. Becsült létszám:... Lehetetlen a becslés 8. A nyilvántartásokban nem szereplő migránsok általános életkörülményei közül mely aspektus befolyásolja leginkább egészségi állapotukat? Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei A szociális ellátásokhoz való hozzáférés nehézségei Elégtelen munkakörülmények Elégtelen lakhatási körülmények Elszigeteltség Egyéb (nevezze meg): 9. Nevezzen meg olyan jogszabályokat vagy végrehajtási intézkedéseket nemzeti, regionális vagy helyi szinten, amelyek meggátolják vagy elősegítik, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátásban részesüljenek. a) Akadályozó jogszabályok és végrehajtási intézkedések: b) Segítő jogszabályok és végrehajtási intézkedések:

8 10. Az Ön véleménye szerint milyen okok játszanak közre abban, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok nem veszik igénybe az egészségügyi ellátást? (Pl.: félnek a kitoloncolástól, nem bíznak az egészségügyi rendszerben stb.) 11. Saját véleménye és tapasztalatai alapján milyen előnyökkel számolhatna a közegészségügy, ha a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátása javulna? 12. Helyi, nemzeti vagy európai szinten ismer olyan modelleket, amelyek iránymutató gyakorlatnak tekinthetők a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi ellátására vonatkozóan? a) Iránymutató gyakorlatnak tekinthető modellek a szakpolitikát/joggyakorlatot illetően: b) Iránymutató gyakorlatnak tekinthető modellek a szervezetekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozóan:

9 13. Az Ön véleménye szerint a kormánynak kellene lépéseket tennie a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok konkrét egészségügyi szükségleteinek kezeléséhez? Nem, mert: Igen, mert: Ha igen, milyen jellegű lépéseket tartana szükségesnek?

10 BEADVÁNY AZ ILLETÉKES HATÓSÁGHOZ: [ ] 2 A KÖZÖTTI IDŐSZAK SZOCIÁLIS VÉDELEMRE ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIÁINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL Terület: Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv [vagy az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] «NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE A HOZZÁFÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ELÉGTELENSÉGE/HIÁNYA KÖVETKEZTÉBEN» Dátum:... A jelentést készítette: A beadvány adatai az alábbi földrajzi területre vonatkoznak: Ország:... Régió:... Megye:... Város/község:... Egyéb (nevezze meg):... A kapcsolattartó teljes neve:... Levelezési cím:... cím:... Telefon- és faxszám:... 2 Írja be a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv vagy az Egészségügyi ellátással és tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásáért felelős hivatal vagy kormányszervezet nevét.

11 I. RÉSZ: BEVEZETÉS A SZERVEZET BEMUTATÁSA [Röviden mutassa be szervezetét, különös tekintettel a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokkal kapcsolatos tevékenységére] [Használja fel az SZB 1-6. kérdésére adott válaszokat] A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT ÉS A SZOCIÁLIS VÉDELMET SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK Üdvözöljük a lehetőséget, hogy a döntéshozók figyelmébe ajánlhatjuk a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok egészségügyi szükségleteire vonatkozó tapasztalatainkat [adja meg országa nevét] Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési tervének [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégiájának] kidolgozásához. A beadvány a társadalmi integrációs és a szociális védelmi politikák nyílt koordinációs módszerének alábbi célkitűzéseivel összhangban készült 3 : I. Általános célok: A társadalmi kohézió és a mindenki számára elérhető esélyegyenlőség előmozdítása megfelelő, hozzáférhető, pénzügyileg fenntartható, átültethető és hatékony szociális védelmi rendszerek és társadalmi integrációs politikák segítségével. [ ] Az irányítás, az átláthatóság és az érdekelt felek bevonása a szakpolitika megtervezésébe, végrehajtásába és ellenőrzésébe. II. Munkaterület: A szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolása Biztosítani kell mindenki aktív társadalmi integrációját a munkaerőpiacon való részvétel és a perifériára szorult személyek és csoportok szegénysége és kirekesztettsége elleni küzdelem elősegítésével. Garantálni kell a társadalmi részvételhez szükséges minden alapvető erőforráshoz, joghoz és szociális szolgáltatáshoz való hozzáférést, miközben foglalkozni kell a kirekesztés szélsőséges formáival, és küzdeni a kirekesztéshez vezető megkülönböztetés minden formája ellen. Biztosítani kell a társadalmi integrációs politikák megfelelő összehangolását, valamint a kormányzat minden szintjének és az érintett szereplőknek a bevonását, beleértve a szegénységtől sújtott embereket is ( ). III. Munkaterület: Egészségügyi ellátás és tartós ápolás Biztosítani kell a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és tartós ápoláshoz való hozzáférést és azt, hogy az ellátásra szorulás ne vezessen szegénységhez és anyagi függőséghez. Kezelni kell az ellátáshoz való hozzáférés, illetve annak egészségügyi következményeinek egyenlőtlenségeit. [Fejtse ki röviden, miért tartaná indokoltnak a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti 3 A célkitűzéseket az Európai Tanács fogadta el 2006 márciusában. Lásd a Bizottság közleményét Közös munka, jobb munka: Új keretprogram az Európai Unió szociális védelmi és integrációs politikájának nyílt koordinációjához [COM(2005) 706 végleges] címmel, valamint a Brüsszeli Európai Tanács (2006. március ) Elnökségi következtetéseit [száma: 7775/1/06 REV1].

12 cselekvési terv [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] kiterjesztését a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyére, megemlítve, milyen következményekkel jár a társadalmi kirekesztés szempontjából a hozzáférhető egészségügyi ellátás elégtelensége vagy hiánya a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok esetében.] A BEADVÁNY SZERKEZETE [Egy mondatban ismertesse a beadvány felépítését] II. RÉSZ: A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ELÉGTELENSÉGE KÖVETKEZTÉBEN A NYILVÁNTARTÁSOKBAN NEM SZEREPLŐ MIGRÁNSOK POPULÁCIÓJA (JELLEMZÉS ÉS STATISZTIKÁK) [Jellemezze a populációt, figyelemmel arra, hogy ezen szakpolitikai folyamat során jelentős ellenállással találkozhat a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyében. Hivatkozzon az SZB 3.,6. és 7. pontjában adott válaszokra] A SZEGÉNYSÉG KOCKÁZATA ÉS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS [Fejtse ki, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzete miért hordozza a szegénység és a társadalmi kirekesztés nagyobb kockázatát. Hivatkozzon az SZB 8. pontjában adott válaszokra] AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTAI [Jellemezze a populáció egészének vagy különösen veszélyeztetett szegmenseinek általános egészségügyi állapotát és alapvető egészségügyi szükségleteit. Írja le, milyen korlátokba (jogi és gyakorlati) ütköznek a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok, ha egészségügyi ellátást kívánnak igénybe venni. Válaszában hivatkozzon az SZB 9. és 10. pontjában leírtakra] AZ ELÉGTELEN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁRA [Utaljon az elégtelen mértékű egészségügyi ellátás következményeire, így például az emberi jogok sérelmére, a közegészség veszélyeztetésére, a társadalmi kirekesztésre, a közrend veszélyeztetésére, a gazdaságra és a jótékonysági szervezetekre nehezedő terhekre stb. Hivatkozzon az SZB 11. pontjában leírtakra.]

13 III. RÉSZ: SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT ÉS BEVÁNDORLÁS-POLITIKÁT ILLETŐEN [Ebben a részben térjen ki a nyilvántartásokban nem szereplő migránsok helyzetének javításához szükséges szakpolitikai és jogi változtatásokra (vagy a legsürgetőbb lépésekre). Válaszában hivatkozzon az SZB 9. és 12. pontjában leírtakra] A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELMI FOLYAMATOKAT ILLETŐEN Figyelembe véve, hogy a megfelelő szerepvállalók bevonása átfogó kihívást jelent a nyílt koordináció során a társadalmi integrációs és a szociális védelmi politikák terén, s egyben a Társadalmi integrációs munkaterület konkrét célkitűzése : [Részletezze, miért tartja indokoltnak, hogy a Társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cselekvési terv [illetve az Egészségügyi ellátással és a tartós ápolással kapcsolatos nemzeti stratégia] kitérjen ennek a populációnak az ügyére] [Fejtse ki, hogyan vegyenek részt a szerepvállalók az erre a célcsoportra vonatkozó szakpolitikák konzultációs eljárásaiban és folyamataiban. Egyes országokban közvetlenül a nyilvántartásokban nem szereplő migránsokkal foglalkozó személyekkel vagy egyéb szerepvállalókkal kell egyeztetni, mert a stratégia nem érinti ezt a célcsoportot.]

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram *

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * DOKUMENTUM A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés, különös tekintettel a 137(2) cikk második

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Rácz Andrea Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Az Európai Unióban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kérdéskörét a 70-es évek közepéig a Közösség a tagállamok belügyének tekintette, az

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

A brüsszeli kapcsolattartó iroda vezetője

A brüsszeli kapcsolattartó iroda vezetője NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BRÜSSZELI KAPCSOLATTARTÓ IRODA VEZETŐJE Pályázati határidő: 2016. augusztus 31. Hivatkozási szám: EF-TA-16-03 A szerződés típusa: Ideiglenes alkalmazott 2f ( 1 ) Besorolási csoport/besorolási

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 27. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EMPL 375 ECOFIN 837 EDUC 302 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a szociális védelemmel foglalkozó bizottság az Állandó Képviselők

Részletesebben

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Kovács Katalin szakképzési szakértő Trambulin záró konferencia 2012. október 24., Debrecen 1 Promotion of Social Inclusion

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Kérjük, töltse ki az alábbi összegző lapot, melynek terjedelme nem haladhatja meg egy A4-es oldal hosszát (körülbelül 500 szó).

Kérjük, töltse ki az alábbi összegző lapot, melynek terjedelme nem haladhatja meg egy A4-es oldal hosszát (körülbelül 500 szó). A jelentkezés áttekintése Kérjük, töltse ki az alábbi összegző lapot, melynek terjedelme nem haladhatja meg egy A4-es oldal hosszát (körülbelül 500 szó). Sorolja fel a jelentkezésben szereplő videók URL-jét

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG 2008.10.10. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 258 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IGAZGATÓRA (AD 14-ES BESOROLÁSI FOKOZAT) AZ EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNYNÁL (ETF)

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. augusztus 29. ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN 1 Az összefoglaló

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A bejelentési űrlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett,

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben