Az egészségügyi magánszféra várakozásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi magánszféra várakozásai"

Átírás

1 Az egészségügyi magánszféra várakozásai Skultéty László, Udvardi Attila, GKI-Egészségügy-kutató Intézet A GKI-Egészségügy-kutató Intézet Kft óta méri fel az egészségügyben mûködô vállalkozások gazdasági helyzetét, várakozásait. Jelen összefoglalóban az egészségügyi intézményektôl kérdôív segítségével gyûjtött ez évi várakozásokról nyerhetünk információkat. A válaszok alapján a 2002-es évet megerôsödve és növekedve záró egészségügyi vállalkozások 2003-ban egyre kevésbé voltak optimisták, majd az év végén többségük már pesszimistán ítélte meg üzleti lehetôségeit. Az egészségügyi bizalmi index féléves stagnálást követôen 3 pontos csökkenéssel negatív tartományba (-2 pont) került. A cégek árbevételének felét kitevô TB-finanszírozáson keresztül a vállalkozások várakozásaiba begyûrûzött a viszonylag szigorú egészségügyi költségvetés hatása. vagy bevételek jelentôs csökkenését vetíti elôre. A 0 pont jelenti az átlagos üzleti pozíciót, stagnáló betegforgalmat vagy bevételt, illetve a jövôbeli üzleti lehetôségek vagy bevételek stagnálását a jelenhez képest. Az egészségügyi ellátások (járóbeteg ellátás, fekvôbeteg ellátás, fogászati ellátás, egyéb humán egészségügyi ellátás) külön-külön számított üzleti bizalmi indexe az üzleti pozícióra, a bevétel várható alakulására, valamint a tervezett létszámváltoztatásra vonatkozó válaszokból számított mutató. Az egészségügyi üzleti bizalmi index az elôbbiek súlyozott átlaga. A KUTATÁS MÓDSZERE Kutatásunkban az Európai Unióban a szolgáltató vállalkozások helyzetének és üzleti várakozásainak felmérésére használt kérdéseket és módszert alkalmazzuk. A felmérések során a járóbeteg ellátás, a fekvôbeteg ellátás, a fogorvosi ellátás és az egyéb humán egészségügyi ellátás vállalkozásainak küldünk kérdôívet. A válaszokból az Európai Unió konjunktúraindexeinek elôállítása során gyakran alkalmazott ún. egyenleget számítottunk. Az egyenleg egyetlen mutatószámba sûrítve szemléletesen mutatja a valamilyen ordinális skálán elhelyezkedô válaszokat, amennyiben azok egy pozitív és egy negatív végpont közötti elhelyezkedést jelentenek. Az egyenleget úgy számítják, hogy a pozitív, vagy kedvezô választ adók arányából levonják a negatív, vagy kedvezôtlen választ adók arányát. Az eredmények bemutatásában azért alkalmaztuk ezt a megoldást, mert egy ábrával így több információt jeleníthetünk meg, és könnyebb a vizuális értelmezés, mintha a válaszok megoszlását ábrázoltuk volna. Az ábrákat tehát úgy kell értelmezni, hogy a (+100)- (-100)-as értéktartományban a +100 pont a múltbeli adatokra vonatkozóan kiemelkedôen jó üzleti pozíciót, növekvô betegforgalmat vagy bevételt jelent, a jövôbeli várakozásokra vonatkozóan pedig az üzleti lehetôségek vagy bevételek kiemelkedô bôvülését jelenti. A -100 pont rossz üzleti pozíciót, visszaesô betegforgalmat vagy bevételt, a jövôbeli várakozások tekintetében az üzleti lehetôségek 1. ábra Egészségügyi bizalmi index és összetevôi (pont) ÜZLETI BIZALMI INDEX ALAKULÁSA A járóbeteg ellátó vállalkozások összességében gyengülô üzleti pozícióról, növekvô betegforgalom mellett csökkenô bevételrôl számoltak be. Az elkövetkezendô idôszakban nem számítanak üzleti lehetôségeik javulására és bevételeik további csökkenését várják. Kis mértékû létszámcsökkentést terveznek és az elkövetkezô három hónap alatt csaknem 3,5%-os áremelésre készülnek. A vállalkozások fele tervezi, hogy beruházásokat, fejlesztéseket hajt végre. A járóbeteg ellátó vállalkozások konjunktúráját mérô üzleti bizalmi index -4,5 pont, amely kis mértékû gyengülést jelent az elôzô negyedévhez képest. A fekvôbeteg ellátást végzô vállalkozások a negyedik negyedévben összességében jó üzleti pozícióról, növekvô betegforgalomról és bevételrôl számoltak be. A következô idôszakban üzleti lehetôségeik javulására, viszont 16

2 bevételeik visszaesésére számítanak. Létszámbôvítést terveznek és a következô három hónapban csaknem 4%- os áremelésre készülnek. 80% tervezi a vállalkozás, illetve eszközparkjának bôvítését, felújítását. Az üzleti bizalmi index értéke +6,1 pont, ami visszaesést jelent harmadik negyedévéhez képest. A fogászati vállalkozások jó üzleti pozícióról, növekvô betegforgalomról és enyhén emelkedô bevételrôl számoltak be. Romló üzleti lehetôségekre, bevételük csökkenésére számítanak a következô idôszakban. Nem terveznek létszámbôvítést és három hónap alatt 8%-ot meghaladó áremelésre készülnek. 57% tervezi a vállalkozás, illetve eszközparkjának bôvítését, felújítását. A várakozásokat összegzô fogászati üzleti bizalmi index +2,2 pont, alacsonyabb, mint az elôzô negyedévben. Az egyéb humán egészségügyi ellátásban mûködô vállalkozások erôsödô üzleti pozícióról, illetve növekvô betegforgalom mellett stagnáló bevételrôl számoltak be. A következô idôszakban üzleti lehetôségeik javulására, bár bevételük csökkenésére számítanak. Létszámbôvítést terveznek és három hónap alatt csaknem 6%-os áremelésre készülnek. 70%-uk tervezi a vállalkozás, illetve eszközparkjának bôvítését, felújítását. Az üzleti bizalmi index +0,4 pont, mely az elôzô negyedévhez képest visszaesést mutat. A VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI HELYZETE, TEVÉKENYSÉGE, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA, VÁSÁRLÓI 2002-ben a járóbeteg szakágazatban enyhe koncentráció és szerény növekedés történt, a vállalkozások száma 4%-kal csökkent. A foglalkoztatottak számában kismértékû emelkedés figyelhetô meg. A cégek mind a nettó árbevétel, mind az adózás elôtti eredmény tekintetében hasonló mértékû növekedést értek el. A saját tôke értéke 5%-kal haladta meg az elôzô évit. A felmérés szerint a járóbeteg ellátó vállalkozások 59%-a egyetlen meghatározott szolgáltatást nyújt, míg 23%-a kettôt, a cégek egytizede pedig háromféle tevékenységet végez. Családorvosi ellátással 69%, foglalkozás egészségügyi ellátással 30% foglalkozik, míg a vállalkozások 21%-a gyermekorvosi, 14% belgyógyászati tevékenységet folytat. A járóbeteg ellátással foglalkozó vállalkozások személyi állományának 36%-a orvos, 46%-a egészségügyi szakalkalmazott (pl. asszisztens), az egyéb foglalkozásúak aránya 18%. A vállalkozások többségének bevétele teljes egészében az OEP-tôl származik, s további 11% végez részben az OEP finanszírozásában ellátást. Az üzleti biztosítók és egészségpénztárak továbbra sem jelentôs vásárlók a járóbeteg ellátás piacán. A fekvôbeteg ellátásban mûködô vállalkozások számára 2002 a racionalizálás és növekedés éve volt. A cégek száma kismértékben csökkent, a foglalkoztatottak száma azonban jelentôsen, mintegy 14%-kal esett vissza. A vállalkozások saját tôkéje 58%-kal, a nettó árbevétel 35%-kal haladta meg a évit. A 2001-es veszteségek után 2002-ben adózás elôtti eredményük 795 millió Ft volt. A felmérés szerint a fekvôbeteg ellátó vállalkozások 40%-a egy, 29%-a kettô, 28%-a pedig háromféle szolgáltatást kínál. A cégek 71%-a aktív fekvôbeteg ellátással foglalkozik, krónikus fekvôbeteg ellátással 24%, míg 9% intenzív ellátással. A fekvôbeteg ellátással foglalkozó vállalkozások foglalkoztatottjainak 27%-a orvos, 54%-a egészségügyi szakalkalmazott, s 19% az egyéb foglalkozásúak aránya. A fekvôbeteg ellátással foglalkozó vállalkozások 24%- ának bevétele teljes egészében az OEP-tôl származik, a részben OEP-finanszírozásban mûködô vállalkozások aránya eléri a 35%-ot. A fogászati ellátásban mûködô vállalkozások ben minden tekintetben megerôsödtek. Nettó árbevételük harmadával nôtt, adózás elôtti eredményük kétharmadával haladta meg az elôzô évit, míg saját tôkéjük 9%-kal volt magasabb a 2001 évinél. A fogorvosi ellátással foglalkozó vállalkozások dolgozóinak 44%-a fogorvos, 40%-a egészségügyi szakalkalmazott (asszisztens), s 16% az egyéb foglalkozásúak aránya. A fogorvosi ellátással foglalkozó vállalkozások felének bevétele az OEP-tôl származik, s további 20%-uk végez részben az OEP finanszírozásában ellátást. A fogászati ellátás piacán a vállalkozások 3%-a szerzôdik üzleti biztosítókkal, miközben elsôsorban egészségpénztáraknak szolgáltat a vállalkozások 13%-a, s további 33% vásárlói között is szerepelnek önkéntes egészségpénztárak az egyéb humán ellátással foglalkozó vállalkozások számára bôvülô foglalkoztatást, gyenge koncentrációt és csökkenô jövedelmezôséget hozott. A cégek száma csökkent, az általuk foglalkoztatott dolgozók száma azonban 18%-kal emelkedett az elôzô évhez képest. A vállalkozások saját tôkéje kis mértékben csökkent, a nettó árbevételük stagnált, a adózás elôtti eredményük pedig 10%-ot meghaladó mértékben csökkent. Az egyéb humán egészségügyi vállalkozások 58%-a egyfajta szolgáltatást nyújt, míg közel egyharmaduk kettô, 8%-uk háromféle szolgáltatást kínál. A cégek 37%-a gyógytornával, 9%-a gyógymasszázzsal, 5%-a pszichológiai ellátással, 3%-a természetgyógyászattal foglalkozik. Az egyéb humán egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások személyi állományának 8%-a orvos, 70%-a egészségügyi szakalkalmazott, 22% az egyéb foglalkozásúak aránya. 17

3 A vállalkozások 62%-ának bevétele teljes egészében az OEP-tôl származik, s további 14% mûködik részben az OEP finanszírozásában. Az üzleti biztosítók és az önkéntes egészségpénztáraknak nem jelentôs vásárlók a piacon. ÜZLETI POZÍCIÓ, BETEGFORGALOM ÉS BEVÉTEL ALAKULÁSA Az egészségügyi ellátás vállalkozásai üzleti pozíciójukat az átlagosnál kissé jobbnak ítélik, 2003 negyedik negyedévi betegforgalmuk növekedése mellett azonban stagnáló bevételrôl számoltak be. Leginkább a fekvôbeteg ellátó és a fogászati vállalkozások értékelték jónak üzleti pozíciójukat, míg az egyéb humán ellátást végzôk inkább kielégítônek, a járóbeteg ellátó vállalkozások pedig az átlagosnál rosszabbnak. A szolgáltatók betegforgalma az ellátás minden típusánál legnagyobb mértékben a fekvôbeteg ellátásban nôtt, bár e növekedés csak a fekvôbeteg ellátó vállalkozásoknál eredményezett számottevô bevétel növekedést a harmadik negyedévhez képest. A fogászati vállalkozások bevétele ugyanekkor kis mértékben nôtt, míg az egyéb humán egészségügyi ellátóké stagnált, a járóbeteg ellátásban mûködôké pedig enyhén csökkent (2. ábra). összességében csökkent. A vállalkozások közül leginkább az 5 fônél kevesebbet foglalkoztatók számoltak be csökkenésrôl, míg a 10 fônél több alkalmazottal mûködô cégek bevétele alakult a legkedvezôbben. A különbözô típusú településeken mûködô járóbeteg ellátó vállalkozások közül egyedül a fôvárosiaknál haladja meg a bevétel növekedésérôl nyilatkozók aránya a csökkenésrôl beszámolókét. A vidéki városokban mûködô vállalkozások hasonló arányban nyilatkoztak forgalmuk növekedésérôl, mint csökkenésérôl. Legnagyobb arányban a községekben és a megyei jogú városokban csökkent a vállalkozások bevétele. A fekvôbeteg ellátó vállalkozások 43%-ának jó az üzleti pozíciója, 48%-nak kielégítô, 9%-nak pedig rossz. Jellemzôen a megyei jogú városokban és a fôvárosban mûködô vállalkozások elégedettek üzleti pozíciójukkal. Legkisebb arányban a vidéki városok vállalkozásai ítélték jónak helyzetüket. Az 5 fônél kisebb vállalkozások 16%-a rossznak ítéli üzleti pozícióját, 47% kielégítônek. Az 5 fônél nagyobb vállalkozások fele jónak, fele kielégítônek találja helyzetét. A vizsgált idôszakban a vállalkozások betegforgalma emelkedett. A betegforgalom növekedésérôl a fôvárosból és a vidéki városokból számoltak be a legnagyobb arányban. A cégek bevétele 2003 negyedik negyedévében nôtt az elôzô negyedévhez képest. Míg az 5 fônél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások 27%-a nyilatkozott bevétele növekedésérôl, addig az 5 fônél többet foglalkoztató vállalkozások 82%-a jelezte ezt. 2. ábra Az üzleti pozíció, a betegforgalom és a bevétel alakulása, 2003 negyedik negyedév (pont) A járóbeteg ellátó vállalkozások 59%-a kielégítônek tartja üzleti pozícióját, 21%-uk rossz, egyötödük jó üzleti helyzetrôl számolt be. Leginkább a 10 fônél több alkalmazottat foglalkoztató cégek elégedettek helyzetükkel, 42%- uk számolt be jó üzleti pozícióról, míg legkevésbé az 5 fô alatti vállalkozások elégedettek. A vállalkozások betegforgalma 2003 negyedik negyedévben jellemzôen növekedést mutat. Növekedését leginkább a községekben mûködô vállalkozások jelezték, míg a páciensek száma a fôvárosban bôvült legkevésbé. A járóbeteg ellátásban mûködô vállalkozások bevétele 2003 negyedik negyedévében A fogászati vállalkozások 60%-ának üzleti pozíciója kielégítô, 32%-ának jó, míg 8%-é rossz. A községekben mûködô fogászati vállalkozások összességében gyengének értékelik üzleti pozíciójukat, míg a fôvárosban mûködô vállalkozások 76%-a jónak (ebbôl 30% nagyon jónak) ítéli helyzetét. A vidéki és a megyei jogú városok összességében kedvezônek tartják lehetôségeiket negyedik negyedévében a vállalkozások betegforgalma összességében növekedést mutatott. A forgalom leginkább a községekben esett vissza, míg emelkedés inkább a vidéki városokban és a fôvárosban jelentkezett. A vállalkozások bevétele 2003 negyedik negyedévében enyhén emelkedett a harmadik negyedévhez képest. Legnagyobb arányban az 5 fônél többet foglalkoztató vállalkozások számoltak be bevételük növekedésérôl. Az árbevétel visszaesését leginkább a községekbôl jelezték, míg növekedését a fôvárosból. A vidéki városokban összességében nôtt a bevétel, a megyei jogú városokban pedig csökkent. Az egyéb humán egészségügyi vállalkozások 78%- ának üzleti pozíciója kielégítô, 7%-é rossz, 15%-é jó. Üzleti lehetôségeiket a megyei jogú városok vállalkozásai tartják gyengének, míg a községekben, a fôvárosban és a vidéki városokban mûködô cégek jónak ítélik pozíciójukat. Legnagyobb arányban a vidéki városokban (33%) nyilatkoztak jó üzleti pozícióról negyedik negyedévében 18

4 a vállalkozások betegforgalma emelkedett. A betegforgalom leginkább a községekben emelkedett, miközben a fôvárosban mûködô cégek 17%-a, a vidéki városokban a cégek 27%-a, a megyei jogú városokban pedig 15%-a számolt be növekedésrôl. A cégek bevétele 2003 negyedik negyedévében összességében stagnált az elôzô negyedévhez képest. A vidéki városokból számoltak be a legnagyobb arányban bevétel növekedésérôl, míg a megyei jogú városok vállalkozásainál csökkent leginkább. AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKRA A járóbeteg-, a fekvôbeteg- és a fogászati ellátásban mûködô vállalkozások legnagyobb része szerint a 2004 májusában bekövetkezô csatlakozás hatására számos orvos az Európai Unióban vállal majd munkát, ezért nehezebb lesz itthon megfelelô munkaerôt találni, az egyéb humán egészségügyi ellátás vállalkozásainak legtöbbje szerint azonban csatlakozásunknak nem lesz hatása a cégekre. Az egészségügyi vállalkozások közül a fekvôbeteg ellátásban a legnagyobb azok aránya, akik szerint az Uniós tagsággal több külföldi páciens várható, a tehetôsebb magyar betegek külföldi kezelését azonban legnagyobb arányban a járóbeteg ellátó cégek prognosztizálják (3. ábra). 4. ábra Az üzleti lehetôségek és a bevétel várható alakulása (pont) A 2004 elsô negyedévi bevétel alakulásával kapcsolatban a járóbeteg ellátó vállalkozások pesszimisták. A 10 fônél több alkalmazottat foglalkoztató cégek a leginkább bizakodóak, 35%-uk forgalmának növekedésére számít. A településtípusok közül bevételük várható alakulásával kapcsolatban a fôvárosban mûködô vállalkozások a leginkább optimisták. A vállalkozások a következô 6 hónapban összességében üzleti lehetôségeik romlásra számítanak. A foglalkoztatottak létszámát tekintve leginkább az 5 fô alatti járóbeteg ellátó vállalkozások tartanak üzleti pozíciójuk romlástól, míg javulást leginkább a 10 fô feletti cégek várnak. Leginkább a községekben mûködô cégek tartanak üzleti lehetôségeik romlásától, míg legkevésbé a fôváros vállalkozásai pesszimisták. 3. ábra Az EU-csatlakozás hatásai (pont) AZ ÜZLETI LEHETÔSÉGEK ÉS A BEVÉTEL VÁRHATÓ ALAKULÁSA Az egészségügyi vállalkozások 2004 elsô negyedévi bevételük alakulásával kapcsolatban alapvetôen pesszimisták, közülük is leginkább a járóbeteg ellátásban számítanak csökkenô bevételekre. Az üzleti lehetôségek várható alakulását az egyéb humán egészségügyi ellátás és a fekvôbeteg ellátás vállalkozásai kedvezôen ítélik meg, míg a fogászati vállalkozások kis mértékû, a járóbeteg ellátó vállalkozások jelentôs üzleti pozícióromlásra számítanak (4. ábra) elsô negyedévében a fekvôbeteg ellátást végzô vállalkozások összességében a bevétel csökkenésére számítanak. Az 5 fô alatti cégek 73%-ának várhatóan nem változik bevétele, 22%-uk csökkenésétôl tart. Az 5 fônél többet foglalkoztató vállalkozások 18%-a várja forgalma növekedését, 16% pedig csökkenésétôl tart. A vállalkozások a következô 6 hónapban összességében javuló üzleti lehetôségekre számítanak. Az 5 fônél többet foglalkoztató vállalkozások 52%-a számít lehetôségeinek javulására, az 5 fônél kisebb cégek 36%-a esélyei romlásától tart, míg 44% nem vár változást. A fôvárosban és a községekben mûködô vállalkozások jó üzleti lehetôségekre számítanak, a vidéki városok cégei inkább esélyeik romlásától tartanak. A 2004 elsô negyedévi bevétel alakulásával kapcsolatban pesszimistábbak a fogászati vállalkozások. Bevételük várható alakulásával kapcsolatban a községi és a vidéki városokban mûködô fogászati vállalkozások a leginkább pesszimisták. Árbevételük növekedésére a fôvárosi cégek számítanak a legnagyobb arányban (57%), míg 43%-uk szerint bevételük nem változik az elsô negyedévben. A vállalkozások a következô 6 hónapban összességében romló üzleti lehetôségekre számítanak. A vidéki városokban mûködô cégek a legkevésbé bizakodók: 44% 19

5 helyzetének romlását várja. A fôvárosi vállalkozások 51%- a kedvezô üzleti lehetôségekre számít. Az egyéb humán egészségügyi ellátást végzô vállalkozások összességében bevételük csökkenésére számítanak 2004 elsô negyedévében. Bevételük várható alakulásával kapcsolatban a községek vállalkozásai a legoptimistábbak. A fôvárosban, a vidéki és megyei jogú városokban mûködô cégek összességében bevételük csökkenésétôl tartanak. A szolgáltatók a következô 6 hónapban összességében javuló üzleti lehetôségekre számítanak. A községek vállalkozásainak egytizede romló, negyede pedig javuló kilátásokra számít. A következô idôszakban javuló üzleti pozícióra leginkább a fôvárosi vállalkozások számítanak, 71%-uk javulást vár és csupán egytizedük tart gyengüléstôl. A FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM ALAKULÁSA A járóbeteg ellátó vállalkozások 88%-a nem tervez létszámváltoztatást, az alkalmazottak számát 3% növelné, 9% pedig csökkentené. Az 5 fônél kisebb cégek 6%-a készül létszámcsökkentésre, míg a 10 fô felettiek 17%-a. A fôvárosi vállalkozások készülnek a leginkább létszámnövelésre, a községekben és a vidéki városokban mûködô vállalkozások pedig inkább létszámcsökkentésre készülnek. A fekvôbeteg ellátással foglalkozó vállalkozások 17%-a növelné foglalkoztatottainak számát, 78%-a nem tervez létszámváltoztatást, 5% pedig csökkentené alkalmazottai számát. Az 5 fônél többet foglalkoztató vállalkozások egyharmada munkaerô felvételt tervez, míg az 5 fônél kisebb vállalkozások egytizede létszámcsökkentést tervez az elkövetkezô idôszakban. A fogászati vállalkozások 95%-a nem tervez létszámváltozást. Az 5-nél több fôt foglalkoztató cégek 6%-a tervez bôvítést, míg 13%-a csökkentené a létszámot. Az 5 fô alatti vállalkozások nem terveznek változtatást. A községek vállalkozásainak 6%-a készül létszámcsökkentésre a következô idôszakban. A megyei jogú városok vállalkozásainak egytizede csökkentené, 7%-a viszont növelné alkalmazottai számát. A fôvárosi és vidéki városi vállalkozások nem terveznek változást. Az egyéb humán ellátással foglalkozó vállalkozások összességében enyhe létszámbôvítésre készülnek. A létszám bôvítését leginkább a vidéki városokban mûködô vállalkozások jelezték. A községek vállalkozásainak 4%-a növelné létszámát, elbocsátást pedig nem terveznek. ÁRVÁLTOZÁSOK Az egészségügyi vállalkozások 2004 elsô negyedévében átlagosan 4,4 %-os áremelést terveznek (6. ábra). Az egészségügyi vállalkozások összességében nem terveznek jelentôs létszámváltoztatást. A fekvôbeteg ellátásban és az egyéb humán egészségügyi ellátásban mûködô cégek kis mértékû létszámnövekedést, a járóbeteg ellátó és a fogászati vállalkozások pedig kis mértékû létszámcsökkentést terveznek (5. ábra). 6. ábra Árváltoztatási tervek (%) 5. ábra A foglalkoztatott létszám tervezett alakulása (pont) A következô három hónapban a járóbeteg ellátó vállalkozások 55%-a nem tervez áremelést, 41% készül árat emelni, 4% pedig csökkentené árait. Az áremelésre készülô vállalkozások átlagosan 9,7%-os áremelést terveztek, az összes járóbeteg ellátó cég átlagában pedig 3,5% a tervezett áremelés, ami éves szinten 14%-os áremelkedésnek felel meg. Eközben a fekvôbeteg ellátó vállalkozások háromnegyede nem tervezi szolgáltatásának áremelését, negyede viszont áremelésre készül. Az áremelésre készülô vállalkozások átlagosan 15,2%-os áremelést terveztek. A vállalkozások a negyedévre átlagosan 3,6%-os áremelésre készülnek, amely éves szinten 14,4%-os emelkedésnek felel meg. A fogászati vállalkozások 81%-a készül áremelésre, míg 19% nem tervez árváltoztatást. Az áremelésre készülô vállalkozások átlagosan 10,2%-os emelést terveznek, így az összes fogászati cég átlagosan 8,2%, év egészére vetítve 33%-os áremelkedésre készül. Az egyéb humán egészségügyi ellátást végzô vállalkozások fele készül árat emelni, fele pedig nem tervez emelést. Az áremelésre készülô vállalkozások átlagosan 11,5%-os áremelést terveznek, az 20

6 összes cég átlagában 5,7% a tervezett áremelés, ami éves szinten 22,8%-os áremelkedésnek felel meg. FEJLESZTÉSI TERVEK Az egészségügyi vállalkozások közel 60%-a tervez fejlesztést, beruházást az elkövetkezô egy évben. Legnagyobb arányban a fekvôbeteg ellátó cégek és az egyéb humán egészségügyi ellátást végzô vállalkozások, legkisebb arányban pedig a járóbeteg ellátásban mûködôk szándékoznak fejleszteni, beruházni (7. ábra). 7. ábra Fejlesztést, beruházást tervezôk aránya (%) A következô egy év alatt a járóbeteg ellátó vállalkozások 52%-a tervez fejlesztést, beruházást. Egytizedük új szolgáltatás bevezetését, 13% ingatlan felújítást, bôvítést, 23% mûszereinek felújítását, egyharmaduk pedig újabb gépek, mûszerek beszerzését tervezi. A fôvárosban mûködô járóbeteg ellátással foglalkozó vállalkozások az átlagnál nagyobb arányban terveznek profilbôvítést, eszközfelújítást, beszerzést. A vidéki városok az ingatlan felújításban, és az eszközök, mûszerek beszerzésében a leginkább aktívak. A fekvôbeteg ellátó vállalkozások 80%-a tervez fejlesztést, beruházást a következô 12 hónap alatt. 39% új szolgáltatás bevezetésére készül, 42% eszközeinek felújítását, 76% mûszerek beszerzését tervezi. Újabb szolgáltatás bevezetését és eszközbeszerzést az 5-nél több fôt foglalkoztató vállalkozások terveznek a legnagyobb arányban. A községekben illetve a megyei jogú városokban mûködô vállalkozások fontosnak tartják az újabb mûszerek beszerzését, emellett azonban nagy arányban bôvíteni kívánják szolgáltatásaik körét is. A fogászati vállalkozások 57%-a tervez fejlesztést, beruházást a következô egy évben. Új szolgáltatás bevezetését egytizedük tervezi, rendelôinek felújítására, bôvítésére 18% készül, mûszerek beszerzését 40% tervezi, míg a meglévô eszközöket 18% újítaná fel. A profilbôvítés, ingatlan felújítás illetve eszközbeszerzés aránya a fôvárosi vállalkozások körében a legmagasabb. A gép, mûszer felújítást a községi fogorvosi vállalkozások tervezik leginkább. Az 5 fô alatti vállalkozások leginkább újabb gépek, eszközök beszerzését, míg az 5 fônél többet foglalkoztatók emellett újabb szolgáltatások bevezetését tartják fontosnak. A következô 12 hónap alatt az egyéb humán egészségügyi ellátást végzô vállalkozások 70%-a tervez fejlesztést, beruházást. A vállalkozások 13%-a tervezi újabb szolgáltatás bevezetését, 19% a vállalkozás által használt ingatlan felújítását, bôvítését, 46% a meglévô mûszerét újítaná fel, 30%-a újabb eszközök, mûszerek beszerzését tervezi. A legnagyobb arányban a fôvárosban mûködô vállalkozások terveznek fejlesztéseket, a legkisebb arányban pedig a községek vállalkozásai. Újabb mûszerek vásárlására leginkább a vidéki városokban készülnek, a meglévôk felújítására a fôvárosban. A megyei jogú városokban mûködô cégek készülnek a legnagyobb arányban újabb szolgáltatások bevezetésére, míg a vidéki városok cégei ingatlan felújításra. A SZERZÔK BEMUTATÁSA Skultéty László a GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft. ügyvezetôje ban végzett okleveles közgazdászként között a GKI Gazdaságkutató Rt. kutatásvezetôje. Számos lakossági és vállalkozói felmérés koordinátora, vezetô elemzôje ben a GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft. ügyvezetôjeként indította el az egészségügyi vállalkozások gazdasági várakozásainak, valamint az önkormányzatok egészségügyi ellátórendszerükkel kapcsolatos véleményének monitorozását. Folytatás a következô oldalon. 21

7 Folytatás az elôzô oldalról. Udvardi Attila a GKI Egészségügykutató Intézet Kft. projektvezetôje ben végzett okleveles közgazdászként között a Richter Gedeon Rt. pénzügyi elemzôje. A GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft.-ben több egészséggazdasági elemzést koordinált, többek között a környezetszennyezéssel összefüggésbe hozható egészségkárosodás terápiás költségeinek becslésével kapcsolatban. Köszönjük Kardos Zoltán közremûködését. Konferencia tájékoztató Debreceni Egészségügyi Minôségügyi Napok IV. konferenciája A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolája, a Debreceni Akadémiai Bizottsággal és az Európai Minôségügyi Szervezet (EOQ) Magyar Nemzeti Bizottságával közösen, a Debreceni Egészségügyi Minôségügyi Napok (DEMIN) keretében rendezi meg negyedik tudományos konferenciáját: Az egészségügyi minôségbiztosítás helyzete és kihívásai az Európai Unióhoz történô csatlakozás elôtt címmel. Konferencia idôpontja: április Konferencia helye: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) A konferencia szervesen kapcsolódik a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola (DENI) 2001-ben akkreditált Egészségügyi minôségbiztosítási és minôségfejlesztési szakának stratégiai tervéhez, amely szerint az oktatás és továbbképzés meghatározó tényezô a magyarországi egészségügyi ellátás minôségének javításában. Konferencia fô témái: A magyarországi egészségügyi minôségbiztosítás helyzete Belsô és integrált minôségirányítási rendszerek Szakfelügyeleti rendszer helyzete, a szakmai hatékonyság fejlesztése Szülészeti-nôgyógyászati ellátás minôségbiztosítása Egyéb A konferencián való részvétel továbbképzésnek számít. Levelezési cím: Dr. Gôdény Sándor, DE Népegészségügyi Iskola, 4012 Debrecen, Pf. 2. Fax: 52/ , További információk és a jelentkezési lap letöltése: honlapról. Kérésre postai úton is küldünk tájékoztatót, illetve jelentkezési lapot. 22

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Az egészségügyi ellátórendszer önkormányzati megítélése

Az egészségügyi ellátórendszer önkormányzati megítélése Az egészségügyi ellátórendszer önkormányzati megítélése Skultéty László, Udvardi Attila, GKI Egészségügyi Kutató Intézet Az egészségügyi ellátórendszer meghatározó része a települési, vagy megyei önkormányzatok

Részletesebben

Egészségügyi vállalkozások bővülő ágazat, mérséklődő optimizmus

Egészségügyi vállalkozások bővülő ágazat, mérséklődő optimizmus Egészségügyi vállalkozások bővülő ágazat, mérséklődő optimizmus Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon hozzávetőlegesen tizenkétezer vállalkozás foglalkozik, saját tőkéjük 36 milliárd forint, árbevételük

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

A II. félévi konjunktúra-felmérés eredménye Somogy megyében az országos adatok tükrében

A II. félévi konjunktúra-felmérés eredménye Somogy megyében az országos adatok tükrében A 215. II. félévi konjunktúra-felmérés eredménye megyében az országos adatok tükrében A i Kereskedelmi és Iparkamara 1998 szeptemberétől félévente végez konjunktúrafelmérést a vállalkozások körében. Az

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején

Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Tóth István János (2004) A legnagyobb

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása

KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása A Figyelő, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) és

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16.

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16. Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása 212. április 16. A kutatásról Az alábbi kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata félévente végzett SME Capex

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók, tanácsadók

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS:

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK TOVÁBB BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója Ideje: Helye:

Részletesebben

KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) 2006. I. KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2010. III. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2010.

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október Kecskemét, 2010. november Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI,

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája TÁJÉKOZTATÓ 2016 végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája Budapest, 2017. május 5. 2016 negyedik negyedévében nominális alapon egy százalékkal emelkedett az aggregált MNB lakásárindex, amely jelentősen

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK Az MKIK GVI 2015. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei MKIK Székház, 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 15.

Vezetői összefoglaló június 15. 2017. június 15. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben kismértékben gyengült, a dollár ellenében enyhén erősödött. A BUX 21,5 milliárd forintos,

Részletesebben

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó...nap... óra... perc A kérdező aláírása: igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. április A Figyelő

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2015. I. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2015. I. negyedévben

Részletesebben

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is.

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is. Ha nem akarsz változni választhatod a kihalást is. Amiért a vállalkozások coach-csal a fedélzeten többre jutnak és növekednek Mit hoz a konyhára, ha egy üzleti (Action) coach érkezik a fedélzetre? Teljesítménynövelő

Részletesebben

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 10.

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 10. Richter Csoport 2012. I. negyedévi jelentés 2012. május 10. A régió vezető gyógyszeripari cége Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Anyavállalat: Gedeon Richter Alapítva: 1901 Oroszország: Gedeon

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!)

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) Az adatszolgáltató megnevezése:....

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

0,16 0,12 0,08 0,04 0,00-0,04-0,08-0,12-0,16-0, _JAN

0,16 0,12 0,08 0,04 0,00-0,04-0,08-0,12-0,16-0, _JAN Akkor Gazdasági Havi Tájékoztató 9. október A Figyelő, az MKK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (GV) és a Volksbank Zrt. 5 januárjában közös kutatást indított a kis- és közepes vállalkozások

Részletesebben

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is December 10-ig embargós! Kapcsolat: Szekeres Katalin +36 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.hu Soha nem voltak ennyire optimisták a magyar munkaadók A Manpower Munkaerő-piaci mutató 6%-on áll,

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős

Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős Magyarország lakossága nyolc év alatt 2%-kal (215 ezer fővel) csökkent a KSH adatai szerint. (Amennyiben hozzávesszük az olyan külföldön élőket vagy

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa 2013-08-26 MAGEOSZ Hírek 35.hét / 2013 1./5 Némileg nőtt az optimizmus Magyarországon Az idén 0,5 százalékkal, jövőre 1,5 százalékkal nőhet a magyar gazdaság a Reuters által megkérdezett elemzők szerint.

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben