CORROCONT Kft. 1. Kiadás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYVE. CORROCONT Kft Budapest ügyvezető igazgató Szendi u. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CORROCONT Kft. 1. Kiadás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYVE. CORROCONT Kft Budapest ügyvezető igazgató Szendi u. 1."

Átírás

1 1. Kiadás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI Jóváhagyta: KIADVÁNY BIRTOKOSA: CORROCONT Kft Budapest ügyvezető igazgató Szendi u. 1. A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül tilos!

2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet: 0 Oldal: 1/1 1. A vezetőség elkötelezettsége 2. A CORROCONT Kft. bemutatása 3. Fogalom meghatározások 4. A környezetközpontú rendszer 4.1 Általános követelmények 4.2 A CORROCONT Kft. környezeti politikája 4.3 Tervezés Környezeti tényezők Jogi és egyéb követelmények Célok és előirányzatok A környezetközpontú irányítási program 4.4 Bevezetés és működtetés Szervezet és felelősség Képzés, tudatosság, kompetencia Kommunikáció A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja Dokumentumok kezelése A működés szabályozása Felkészültség és reagálás vészhelyzetre 4.5 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység Figyelemmel kísérés mérés Nem megfelelőség, valamint helyesbítő és megelőző tevékenység Feljegyzések A környezetközpontú irányítási rendszer auditja 4.6 Vezetőségi átvizsgálás Mellékletek 1. sz. melléklet Dokumentumok jegyzéke 2. sz. melléklet Szervezeti struktúra 3. sz. melléklet Környezeti Politika A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül tilos!

3 A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE Fejezet: 1 Oldal: 1/1 Szervezetünk jelen időszakra jutott arra a fejlettségi fokra, hogy gazdasági tevékenységét, amelyet a környezet kímélése mellett végez, valamilyen menedzsment rendszerben tartja szükségesnek megoldani. Másrészt meghatározó partnerei igénylik a minőségirányítási, valamint a környezetközpontú rendszerek kiépítését és működtetését. Fenti igények kielégítésére vezetőségünk elhatározta, hogy szervezetének irányítására olyan menedzsment rendszert hoz létre, amely integrálja az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti minőségirányítási, valamint az MSZ EN ISO 14001:2005 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert. Jelen integrált menedzsment rendszerek működtetésére elkötelezettek vagyunk. Meg vagyunk győződve, hogy e rendszerek segítségével elnyerjük partnereink megelégedettségét és ennek révén sikeres gazdasági eredményeket érhetünk el. Integrált menedzsment rendszerünk dokumentumainak szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy: - megfogalmaztuk minőségpolitikánkat és környezeti politikánkat; - külön kézikönyvet dolgoztunk ki a minőségirányításra, valamint a környezetközpontú irányításra; - az integrált rendszer eljárásait és munkautasításait lehetőség szerint összevontuk. A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül tilos!

4 BEMUTATKOZÁS Fejezet: 2 Oldal: 1/1 A CORROCONT Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. központjának címe: 1124 Budapest, Szendi utca 1. A Kft. vállalkozik minden olyan feladatra, amely fémlétesítmények aktív korrózióvédelmét szolgálja. Így: - földalatti, ill. vezetőképes elektrolittal érintkező fémlétesítmények aktív korrózióvédelmének tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére, - szénhidrogénszállító, elosztó csővezetékek felülvizsgálatára, rehabilitációjára, - aktív korrózióvédelmi eszközök, elemek gyártására, forgalmazására, A CORROCONT Kft. birtokában van a legkorszerűbb korrózióvédelmi és egyéb, a tevékenységi köréhez tartozó eszközöknek, eljárásoknak, méréstechnológiáknak és vizsgálati módszereknek. Ezek felhasználásával különleges, egyedi feladatok végrehajtására, eszközök beszerzésére és szakvélemények készítésére is vállalkozik. Ebben segítségére van a saját hatáskörében üzemeltetett, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 sz. szabvány előírásai szerint akkreditált Vizsgálólaboratórium. A CORROCONT Kft. angol nyelvű megnevezése: CORROCONT GROUP CATHODIC PROTECTION & NDT A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül tilos!

5 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Fejezet : 3 Oldal :1/2 A Környezetközpontú Irányítási Rendszer Kézikönyvében és a rendszerben használt legfontosabb fogalmak értelmezése: Folyamatos javítás: Olyan folyamat, amely a környezetközpontú irányítási rendszert úgy erősíti, hogy az a szervezet környezeti politikájának megfelelő általános javulás felé haladjon a környezeti jellemzőket illetően. Környezet: A szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. Környezeti tényező: Valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. Környezeti hatás: A környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos -, amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeiből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból származik. Környezetközpontú irányítási rendszer: A teljes irányítási rendszernek az a része, amely felöleli a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat. A környezetközpontú irányítási rendszer auditja: Rendszeres, dokumentált, igazoló ellenőrzési folyamat bizonyíték szerzésére és kiértékelésére objektív módon arról, hogy a szervezet környezetközpontú irányítási rendszere kielégíti a környezetközpontú rendszer auditjára vonatkozóan a vállalat által megfogalmazott kritériumokat, továbbá a folyamat eredményének a vezetőséggel való közlése. Környezeti cél: Általános, a környezeti politikából következő, lehetőleg számszerűen kifejezett környezeti feladat, amelyet a Társaság tűz ki maga elé. A kézikönyv másolása, átadása az ügyvezető hozzájárulása nélkül tilos!

6 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Fejezet : 3 Oldal :1/2 Környezeti teljesítés: A környezetközpontú irányítási rendszer mérhető eredményei, viszonyítva a környezeti tényezőknek a szervezet által megvalósított, a környezeti politikán, célokon és előirányzatokon alapuló szabályozásához. Környezeti politika: A szervezet nyilatkozata általános környezeti teljesítésével kapcsolatos szándékairól és elveiről, amely keretet ad a környezeti célok és előirányzatok meghatározásához. EGYÉB FOGALMAK : MSZEN 14001: 2005 szabvány szerint A kézikönyv másolása, átadása az ügyvezető hozzájárulása nélkül tilos!

7 Fejezet: 4 Oldal: 1/ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Ez a kézikönyv leírja a CORROCONT Kft. - nél működő környezetirányítási rendszert, amelyet a környezeti politikával összhangban vezettünk be és működtetünk. A kézikönyv a legfontosabb tájékoztató dokumentum a Szervezet által végzett összes, a környezetirányítással kapcsolatos tevékenységről. Ezt használjuk fel a környezetirányítási rendszer hatékonyságának felülvizsgálatához és a Szervezet dolgozóinak oktatásához. A kézikönyv az MSZ EN 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek című szabvány szerkezetét követi és megfelel ezen szabvány követelményeinek, összhangban van a Szervezetnél működő minőségirányítási rendszerrel. A kézikönyv írja le, ahogy a Szervezet a környezetközpontú irányítási rendszer egyes elemeit kialakította. Ahol szükséges, utalunk a részletesebb környezetközpontú folyamatleírásokra és a környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási folyamatleírásokra A kézikönyv elosztási rendje A környezetközpontú irányítási kézikönyvet kiadás előtt a CORROCONT Kft. ügyvezetője hagyta jóvá A kézi könyv ellenőrzött példányai sorszámozottak. Az ellenőrzött példányok tulajdonosait elosztási jegyzék tartalmazza A kézikönyv ellenőrzött példányainak és az elosztási jegyzéknek karbantartásáért a környezetvédelmi vezető a felelős.

8 Fejezet: 4 Oldal: 2/ KÖRNYEZETI POLITIKA Szervezetünk meghatározta környezeti politikáját a következők szerint: - az megfelel a szervezet szolgáltatásai jellegének és környezeti hatásainak; - elkötelezettséget tartalmaz a folyamatos fejlesztésre és a környezetszennyezés megelőzésére; - elkötelezettséget tartalmaz a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, valamint a vállalt egyéb követelmények teljesítésére; - keretet ad a környezeti célok és előirányzatok megfogalmazására és felülvizsgálatára. Környezeti politikánkat külön dokumentum (3. sz. melléklet) tartalmazza. A környezeti politikát a székhelyen való kifüggesztéssel kihirdettük, minden alkalmazottal és alvállalkozóval ismertettük. A nyilvánosság számára kifüggesztéssel tesszük hozzáférhetővé. A környezeti politikát a vezetőségi átvizsgálások napirendjére tűzzük, és szükség esetén aktualizáljuk.

9 Fejezet: 4 Oldal: 3/ TERVEZÉS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK Általános követelmények A környezeti tényezők és környezeti hatások kimutatása nélkülözhetetlen elemei a környezetirányítási rendszer tervezésének. Ismeretük biztosítja, hogy figyelembe vehetők a környezeti célok kitűzésekor. Keresésük folyamatos feladat, meghatározásuk feltárja múltbeli, jelenlegi és potenciális hatásukat. Minden tevékenység, szolgáltatás okozhat környezeti hatást. Ezt a tényt felismerve a rendszer tervezésénél felhasználjuk. Minden tevékenységhez hozzárendeljük az összes feltárható környezeti tényezőt. A meghatározott tényezők közül kiválasztjuk azokat, amelyek jelentős hatásokat okoznak, és ellenőrzési körünkbe vonjuk. A környezetirányítási rendszer, tervezéssel kapcsolatos elemei a következők: - A környezeti tényezők megkeresése és a hozzájuk tartozó jelentős hatások felmérése, kiértékelése. - A jogszabályokban előírtak és a szervezet által meghatározott egyéb követelmények betartása, érvényesítése. - Hosszú-, közép- és rövidtávú célok, előirányzatok a környezeti politikával összhangban. - Környezetközpontú rendszer programja, amely kijelöli a célok megvalósításához vezető utat. A tényezőket és hatásokat naprakész állapotban tartjuk.

10 Fejezet: 4 Oldal: 4/ A környezeti tényezők, a hatások és jelentős hatások meghatározása Szervezetünknél folyamatos feladat a tevékenységek, szolgáltatások környezetre gyakorolt hatásainak meghatározása, valamint annak a potenciális kockázatnak az értékelése, amelyet említett tevékenységek a környezetre jelentenek. Működtetünk olyan eljárásokat, amelyek kimutatják azokat a környezeti szempontokat, amelyeket be tudunk vonni a felügyeletünk körébe. A felmérés érinti azokat a követelményeket is, amelyek az üzleti környezetből erednek és befolyásolhatják társaságunk megítélését. A felügyeletbe vont környezeti tényezők közül kiválasztjuk azokat, amelyeknek jelentős hatásuk van vagy lehet a környezetre. Az információk naprakészségét, a környezetvédelmi vezető biztosítja. A jelentős hatással bíró tényezőket kiválasztja, és ezek szolgáltatják az alapadatokat a környezetvédelmi tevékenységhez. A részletes szabályozást a KE-01 Környezetközpontú rendszer tervezése eljárás utasítás, valamint a KU-01 Környezeti tényezők és hatások munkautasítás tartalmazza. Hivatkozott dokumentumok: KE-01 Környezetközpontú rendszer tervezése KU-01 Környezeti tényezők és hatások nyilvántartása

11 Fejezet: 4 Oldal: 5/ JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB KÖVETELMÉNYEK Eljárásokban szabályozzuk a jogi és a szervezet által vállalt egyéb követelmények megismerését és értelmezését, amelyek a tevékenységek környezeti tényezőire vonatkoznak. Az összes általunk feltárt és felügyeletünk alá vont jelentős környezeti hatás tekintetében elfogadjuk és alkalmazzuk a jogi és egyéb követelmények előírásait. Annak érdekében, hogy a jogi és szabvány követelményeket meg tudjuk ismerni, és figyelemmel tudjuk kísérni és a változásokat követni lehessen, egy naprakész listát készítünk mindazokról a jogszabályokról., és szabványokról, amelyek a tevékenységeket és a szolgáltatást környezetvédelmi szempontból érintik. A részletes szabályozást a KE-02 Szabványok és jogszabályok, eljárás tartalmazza. Hivatkozott dokumentumok: KE - 02 Szabványok és jogszabályok

12 Fejezet: 4 Oldal: 6/ CÉLOK ELŐIRÁNYZATOK ÉS PROGRAMOK Általános követelmények Szervezetünk környezeti politikájának érvényesítésére és vele összhangban környezeti célokat határozunk meg. A célok megfogalmazása a folyamatos javítás megvalósulását segíti. Tartalmazzák a szennyezés megelőzése, csökkentése iránti elkötelezettséget az ipari környezetvédelemi tevékenység javítását, fejlesztését. A célok kitűzésekor és megvalósíthatóságuk vizsgálatakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe: - jogi és egyéb követelmények, - gazdasági és egyéb adottságok, - jelentős környezeti hatások, - pénzügyi üzleti és működési követelmények, - lehetséges műszaki változatok, és - korszerű technológiai megoldások alkalmazása, - érdekelt felek véleménye. Annak érdekében, hogy az elérni kívánt környezeti eredmények valóban realizálódjanak, a célok megfogalmazásakor figyelembe vettük a környezeti átvizsgálások, valamint a korábbi tevékenységgel kapcsolatos feltárások megállapításait. Ezek után úgy tűztük ki a célokat, hogy azok megvalósításával teljesíteni tudjuk a környezeti politikát.

13 Fejezet: 4 Oldal: 7/ Célok és előirányzatok teljesítése és felügyelete A környezetvédelmi munka alapadatait a jogi és egyéb követelmények, a mértékadó környezeti hatások és az általunk megfogalmazott belső kritériumok adják. A bemenő adatok naprakészségét, azok értékelését, feldolgozását a környezetvédelmi vezető biztosítja. Ő fogalmazza meg a célokat, melyet a vezetőség vizsgál felül és hagy jóvá. A megvalósulás érdekében az előirányzat konkrét, mérhető, a teljesítés mérésére alkalmas jelzőszámokat ad meg. Ezek a jelzőszámok alapul szolgálnak a környezeti teljesítés értékelésére, információt szolgáltatnak a környezetközpontú rendszer működéséről. A célok teljesítését a környezetközpontú irányítási programok teszik lehetővé. A programok szabályozásával kapcsolatos kérdéseket jelen kézikönyv fejezete tárgyalja. A célokat és előirányzatokat rendszeresen felülvizsgáljuk, olyan szempontból, hogy biztosítják-e a folyamatos javítást és figyelembe veszik-e az érdekeltek véleményét. Előzőek részletes szabályozását a KE - 01 számú Környezetközpontú rendszer tervezése eljárás tartalmazza. A felügyeletet a vezetői átvizsgálások, belső auditok és vezetői ellenőrzések során végezzük el. A részletes szabályozást az ME - 03 és az ME - 05 vezetőségi átvizsgálásra és a belső auditra vonatkozó - környezetközpontú szempontokkal kiegészített- minőségirányítási eljárások tartalmazzák. Hivatkozott dokumentumok: KE - 01 Környezetközpontú rendszer tervezése ME - 03 Vezetőségi átvizsgálás ME - 05 Belső audit

14 Fejezet: 4 Oldal: 8/ PROGRAM Általános követelmények Szervezetünk annak érdekében, hogy a célok, előirányzatok megvalósítása minél hatékonyabb legyen, rendszeresen átfogó programot dolgoz ki, amely tartalmazza e szervezet minden környezeti célját és része a szervezet stratégiájának Programok meghatározása Felsoroljuk a konkrét teendőket. Foglalkozunk a feladatok ütemezésével, a hozzájuk rendelendő erőforrásokkal, valamint meghatározzuk a megvalósulással kapcsolatos felelősségi köröket. A mértékadó hatások a hozzájuk kapcsolódó célok és a megvalósításhoz szükséges programok egymáshoz vannak rendelve egy összefoglaló táblázatban. A táblázat meghivatkozza az ide vonatkozó dokumentumokat, és az egyes programok vonatkozásában megadja a teljesítés határidejét és a felelőst. Részletes szabályozást a KE - 01 számú Környezetközpontú rendszer tervezése eljárás tartalmaz A programok teljesítése és felügyelete A környezetvédelmi programok aktualitásának, dinamikusságának biztosítása érdekében a környezetvédelmi vezető rendszeresen felügyeli a program megvalósulását. Ha a végrehajtás kapcsán módosítási igények jelentkeznének, az eredeti programban megfogalmazott feladatokhoz képest, akkor erről az ügyvezető dönt. A program felügyeletét a vezetőségi átvizsgálások és a belső auditok során végezzük el.

15 Fejezet: 4 Oldal: 9/28 Részletes szabályozást a KE - 01 Környezetközpontú rendszer tervezése az ME - 03, és az ME - 05 vezetőségi átvizsgálásra és a belső auditra vonatkozó - környezetközpontú szempontokkal kiegészített- minőségirányítási eljárások tartalmazzák. Hivatkozott dokumentumok: KE -01 Környezetközpontú rendszer tervezése ME - 03 Vezetőségi átvizsgálás ME - 05 Belső audit

16 Fejezet: 4 Oldal: 10/ BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör Szervezetünk úgy valósítja meg környezeti célkitűzéseit, hogy rendszereit, stratégiáját, erőforrásait és szervezeti felépítését ezekre orientálja, és ezekkel összhangba hozza. Működését és az ezeket támogató mechanizmusokat, képességeket olyan mértékben fejleszti, ahogy azok a környezeti politika teljesítéséhez szükségesek. A környezetirányítási rendszer tervezésénél figyelembe vesszük, hogy azok összekapcsolhatók legyenek a már meglévő irányítási elemekkel. Az érvényes szervezeti ábra jelen kézikönyv 2. számú mellékletében található. A környezetközpontú rendszer felelősségi körei Vezetőség: kialakítja és rendszeresen a követelményekhez, tervekhez aktualizálja a környezeti politikát, jóváhagyja a megvalósításhoz szükséges programokat, a vezetőség gondoskodik az erőforrásokról, amelyek a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükségesek, biztosítja a környezetvédelmi szervezet feladatainak ellátásához szükséges műszaki feltételeket, meghatározza az illetékességet, felelősséget, hatásköröket a környezetvédelmi feladatok területén, elvégzi az éves vezetői értékeléseket, meghatározza a szükséges javító intézkedéseket, megbízza a környezetvédelmi vezetőt,

17 Fejezet: 4 Oldal: 11/28 A vezetés kulcsszerepet vállal a tudatosság kifejlesztésében és az alkalmazottak ösztönzésében. Környezetvédelmi vezető: Irányítja és ellenőrzi a szervezet környezetvédelmi tevékenységét, A vezetőség megbízottja, más felelősségi körétől függetlenül deklarált hatásköre van környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek meghatározására, bevezetésére és fenntartására az MSZ EN ISO szabványnak megfelelően, összefoglaló jelentéseket készít a rendszer eredményeiről a felső vezetés számára, alapadatokat szolgáltatva ezzel a vezetőségi átvizsgáláshoz, feladata az érdekelt felek tájékoztatása a tevékenységek környezetvédelmi hatásairól az egyes programok végrehajtásában közreműködő munkatársakkal biztosítja a folyamatos javítást, a rendszer tökéletesítését, irányítja és ellenőrzi a Szervezet egész területét és tevékenységét érintő, környezetvédelmi jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtását, figyelemmel kíséri a környezetvédelemmel kapcsolatos tervek végrehajtását, teljesülését, kapcsolatot tart a hatóságokkal és az érdekelt felekkel, teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatóságok és egyéb illetékes külső szervezetek felé, folyamatosan felügyeli, ellenőrzi a rendszer működését, részt vesz a környezetvédelmet érintő kérdésekben, a döntés előkészítésében, naprakész állapotban tartja a környezetvédelmi dokumentációt, gondoskodik a környezeti elemekkel kapcsolatos feladatok teljesítéséről,

18 Fejezet: 4 Oldal: 12/28 feltárja a tevékenység környezeti hatásaiból, emisszióból származó kedvezőtlen hatások lokalizálását biztosító eljárásokat, technológiákat. Javaslatot tesz ezek alkalmazásának, illetve igénybevételének módozataira. Minden munkatárs feladata: saját feladatkörén belül, minden alkalmazott felelős a környezet védelméért. tevékenységi körén belül, a környezettudatos munkavégzés a környezetközpontú rendszer előírásai szerint. minden eltérés esetén hatáskörének megfelelő intézkedés megtétele. joga és kötelessége minden munkatársnak hogy javaslatot tegyen javítást szolgáló intézkedésekre. Hivatkozott dokumentumok: 2. sz. melléklet szerinti szervezeti ábra.

19 Fejezet: 4 Oldal: 13/ FELKÉSZÜLTSÉG, KÉPZÉS, ÉS TUDATOSSÁG Általános követelmények Szervezetünk valamennyi munkatársra vonatkozóan megfogalmazta a szükséges képzettségi követelményt. Csak megfelelően képzett munkavállalókat alkalmazunk. Az alkalmassági követelményt iskolai végzettségben szakmai képzettségben és szakmai gyakorlatban határozzuk meg. Az alkalmassági követelmények áttekintését és teljesítését, valamint a meglévő és elvárt képzettség közötti különbség megszüntetését célzó oktatásokat megfelelően dokumentáljuk Környezetközpontú rendszer képzéseinek megtervezése és végrehajtása A környezeti célok eléréséhez szükséges ismereteket és szaktudást meghatároztuk. Gondoskodunk a megfelelő képzésről a teljes személyzet részére. Cél, hogy minden dolgozó, akinek munkája lényeges hatással lehet a környezetre, rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, amelyek segítségével munkáját környezeti szempontból is felelősségteljesen tudja végezni. A környezetközpontú rendszer képzései a rendszer kiépítése kapcsán szükséges képzésekből, a tudatossági képzésekből, valamint az új dolgozók oktatásából áll. A képzési anyag tartalmazza mindazon ismereteket, amelyek biztosítják, hogy az alkalmazottak jól ismerjék a jogszabályok követelményeit, a belső előírásokat, a szervezet politikáját, céljait. Biztosítjuk, hogy minden, alvállalkozónk rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, amelynek birtokában a számunkra végzett munkát környezeti szempontból is képes felelősségteljesen végezni.

20 Fejezet: 4 Oldal: 14/28 A képzés részletes szabályozása az éves képzési terv szerint valósul meg. A képzési tervben előírjuk a környezetirányítási oktatásokat, amely legalább a következő képzésekből áll: - Új dolgozók környezetirányítási oktatása, - A dolgozók évenkénti környezetirányítási továbbképző oktatása, - Új technológia bevezetése esetén a technológia környezetszennyezés megelőzését biztosító eljárásának oktatása. A szakmai követelményeket a DG 03, a képzések nyilvántartását a BA 03, a továbbképzési tervet a BA 04, az oktatások feljegyzéseit a BA 05 azonosítójú formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Hivatkozott dokumentumok: - DG 03 Szakmai követelmények - BA - 03 Képzési nyilvántartó lap - BA 04 Továbbképzési terv - BA 05 Oktatási jegyzőkönyv

21 Fejezet: 4 Oldal: 15/ KOMMUNIKÁCIÓ Általános követelmények Szervezetünk a környezetvédelmi munkájára vonatkozó információcsere biztosítására eljárásokat hozott létre és működtet. Egyrészt a belső kommunikáció céljából a szervezet különböző funkcionális egységei között. Másrészt, hogy a külső kommunikációval biztosítsa, hogy az üzleti partnerektől, hatóságoktól, külső érdekelt felektől érkező információt átvegye, a szükségeseket átadja. A külső kommunikáció eljárásait a jelentős környezeti tényezőkkel összhangban határoztuk meg. A kommunikáció területei: hatósági kapcsolatok kapcsolatok az üzleti partnerekkel (beszállítókkal, szerződéses partnerekkel különös tekintettel az alvállalkozókra). belső kommunikáció az eredményekről és a kudarcokról belső kommunikáció a politika, célkitűzések, előirányzatok, programok teljesüléséről kommunikáció a belső auditok eredményeiről javító intézkedések hatékonyságáról, eredményeiről Kommunikációs rendszer A külső kommunikáció bonyolításáért a környezetvédelmi vezető felelős. Biztosítja a kapcsolattartást a hatóságokkal, üzleti partnerekkel, érdekelt felekkel. A belső kommunikáció célja, hogy megmutassa a vezetőség elkötelezettségét, fokozza a politikával, célokkal, programokkal kapcsolatos tudatosságot. A belső kommunikáció megismerteti az alkalmazottakkal a tevékenységükkel kapcsolatos környezeti problémákat. Tájékoztatja a rendszer működéséről, eredményeiről, belső auditok eredményeiről azokat, akik az eredményekért felelősek. A környezetvédelmi vezető tartja a kapcsolatot az operatív tevékenységeket irányító vezetőkön keresztül a szervezet alsóbb szintjéig. Részletes szabályozást a KE-03 Kommunikáció eljárás tartalmaz. Hivatkozott dokumentumok: KE-03 Kommunikáció

22 Fejezet: 4 Oldal: 16/ DOKUMENTÁCIÓ Általános követelmények A fejezet leírja, hogy hogyan történik környezetirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció szabályozása. A rendszer működésével kapcsolatos dokumentáció a következőket tartalmazza: Környezetközpontú rendszer kézikönyve, Folyamatleírások (környezetközpontú eljárások, környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások), Környezetközpontú rendszer harmadik szintű dokumentumai, Környezetközpontú bizonylatok, Külső szabályozó dokumentumok (jogszabályok, rendeletek, törvények, szabványok). A szervezetnél a dokumentumokra vonatkozó részletes szabályozást a környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások szabályozzák A környezetközpontú rendszer kézikönyv tartalma Jelen kézikönyv a Szervezet alapdokumentuma. Meghatározza, leírja a környezet központú irányítási rendszert, annak működését, környezetvédelmi politikáját az MSZ EN ISO szabvány követelményei szerint. Meghivatkozza a részletes szabályozásokat tartalmazó eljárás utasításokat. Bemutatja, a környezetirányítási rendszerelemeket. Leírja azokat az eszközöket, amelyekkel a célok előirányzatok elérhetők.

23 Fejezet: 4 Oldal: 17/ Környezetközpontú rendszer eljárások, környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások tartalma A környezetközpontú eljárások egy része a kiegészítések révén közös a minőségirányítási rendszerével, más részük csak a környezetvédelmi rendszerre vonatkozik (eljárások,). A dokumentum tartalma mindkét esetben egy-egy folyamat leírása, szabályozása az illetékességek, felelősségek pontos megadásával. Tevékenységeket írnak le és tartalmazzák az elvégzésnek, ellenőrzésnek és dokumentálásnak minden részletét. Teljes körű szabályozását adják a folyamatoknak annak érdekében, hogy az elvárt minőséget a környezeti szempontok figyelembe vételével valósítsák meg. Minden eljárásutasítás meghívja a műveletek részletes szabályozására szolgáló harmadik szintű utasításokat. A környezetirányítási dokumentumok felépítése azonos a minőségirányítási dokumentumokkal. Ezek részletes szabályozását az ME - 01 Dokumentumok kezelése című eljárásutasítás tartalmazza Környezetközpontú rendszer harmadik szintű dokumentumai Ezen utasítások teljes részletességgel szabályozzák az egy munkaművelettel kapcsolatos környezetvédelmi feladatokat. A szabályozás tartalmazza a művelet jellemzőit, feltételeit, vagyis ki, hol, mikor, milyen gyakorisággal végzi el azt. Tartalmazza ezen kívül a felhasznált eszközöket, azok állapotát, az elfogadás és visszautasítás feltételeit és a dokumentációs kötelezettségeket. Részletes szabályozást az ME - 01 Dokumentumok kezelése utasítás tartalmazza. Hivatkozott dokumentumok: ME - 01 Dokumentumok kezelése

24 Fejezet: 4 Oldal: 18/ DOKUMENTUMOK KEZELÉSE A rendszer belső dokumentumainak kezelése A dokumentumok kezelésére általánosságban érvényesek a Minőségirányítási Kézikönyv fejezetében meghatározottak, valamint a környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások. A szabályozás dokumentumai és elvei a következők: Környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyve, Környezetközpontú szempontokkal kiegészített (ME-01 Dokumentumok kezelése című) minőségirányítási eljárás, Minőségügyi Kézikönyv fejezete. A szabályozók biztosítják, hogy a dokumentumok kialakítása, felülvizsgálata jóváhagyása, szétosztása, módosítása, visszavonása, archiválása szabályozott legyen. Lehetővé teszi, hogy minden illetékes munkatársnál a megfelelő időben a megfelelő érvényes dokumentumok álljanak rendelkezésre Külső dokumentumok kezelése Környezetvédelemmel kapcsolatos külső dokumentumok köre: jogszabályok, szabványok, hatósági állásfoglalások és adatszolgáltatások, érdekelt felektől származó állásfoglalások, észrevételek, panaszok, szerződéses partnerektől, alvállalkozóktól rendelkezésre bocsátott adatok. Ezen dokumentumokra vonatkozó részletes szabályozás a KE - 02 Szabványok és jogszabályok eljárás utasításban található. Hivatkozott dokumentumok: KE -02 Szabványok és jogszabályok ME -01 Dokumentumok kezelése

25 Fejezet: 4 Oldal: 19/ A MŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSA Általános követelmények Ahhoz, hogy a rendszer bevezetése teljessé váljon, Szervezetünk eljárásokat és szabályozásokat hozott létre és működtet, biztosítva ezzel a környezetpolitikai célok és előirányzatok megvalósulását. Minden tevékenység, szolgáltatás, alkalmazott technológia környezeti tényezőit értékeljük, és megjelöljük azokat a műveleteket, amelyek a jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatosak. Ezeket a működés, változtatás, fejlesztés folyamán mindig figyelembe vesszük. Minden alkalmazott technológia és folyamat szabályozott módon zajlik. A végrehajtás részletes szabályozására harmadik szintű utasításokat dolgozunk ki és tartunk fenn. A gépek, berendezések környezeti helytállását kezelési, karbantartási utasítások kidolgozásával és alkalmazásával biztosítjuk Szabályozott folyamatok Szervezetünk környezetvédelmi helytállását az összes környezetvédelemre befolyást gyakorló folyamatra megtervezzük, és a terv szerint meg is valósítjuk. Ezek a folyamatok szervezetünknél az alábbiak: irodai tevékenység, műszaki tervezés, katódvédelmi kivitelezés, szénhidrogén szállító csővezetékek rehabilitációja, felülvizsgálata, katódvédelmi mérés, műszerész műhely tevékenysége.

26 Fejezet: 4 Oldal: 20/28 A folyamatokra vonatkozó részletes szabályozások a KE - 04 Kibocsátások felügyelete, valamint, a Minőségirányítási Dokumentumok tervezésre, mérésre, műszerész műhelyre, kivitelezésre, kidolgozott előírásaiban találhatók. Hivatkozott dokumentumok: Minőségügyi Kézikönyv 7.3 szakasza KE - 04 Kibocsátások felügyelete MU 01 Minőségirányítási munkautasítás az aktív korrózióvédelem hatásosságának vizsgálatához hagyományos módszerrel MU 02 Minőségirányítási munkautasítás az aktív és passzív korrózióvédelem hatásosságának vizsgálatára, CIPS és DCVG módszerrel MU 03 Minőségirányítási munkautasítás közműkereső használatára MU 04 Minőségirányítási munkautasítás Villamos Készülékgyártó Üzem MU-05 Minőségirányítási munkautasítás a számítógépes adatok előírása FELKÉSZÜLTSÉG ÉS REAGÁLÁS VÉSZHELYZETEKRE Szolgáltatásaink folyamán olyan vészhelyzetek, amelyek befolyással lehetnek a környezetszennyezésre, nem jellemzőek. Ilyen veszélyforrás egyedül a tűz keletkezése. Ennek megelőzését és az ellene való védekezést a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően végezzük. MU-03

27 Fejezet: 4 Oldal: 21/ ELLENŐRZÉS Figyelemmel kísérés és mérés Szervezetünknél minden jelentős környezeti hatást képviselő folyamat szabályozott keretek között folyik. Minden tevékenység és szolgáltatás fő jellemzőinek rendszeres figyelése, mérése megtörténik. Ennek biztosítására dokumentált eljárásokat tartunk fenn. Ellenőrzés történik a beszerzett termékek és szolgáltatások vizsgálatára, a kivitelezési munkák és karbantartási munkák átvétele esetén, és az üzembe helyezés, műszaki átadás valamennyi fázisában. Az üzembe helyezések és műszaki átadások során megtörténik a környezetvédelmi kritériumok érvényesítése is. A környezetre hatást gyakorló folyamatok rendszeres felügyelete biztosítja, hogy az általuk képviselt környezeti hatást folyamatosan ellenőrizni tudják. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy a Szervezetünk környezeti teljesítése megfelel-e a jogszabályoknak, szabályzatoknak. Alvállalkozók esetén a megbízott alvállalkozó az elfogadott beszállítói listáról kerül kiválasztásra. A részletes szabályozás a KE - 04 Kibocsátások felügyelete, eljárásban és a környezetvédelmi szempontokkal kiegészített minőségügyi eljárásokban található. Hivatkozott dokumentumok: KE 04 Kibocsátások felügyelete ME - 04 Beszállítók alvállalkozók kiválasztása MK 8.2 Mérés, figyelemmel kísérés

28 Fejezet: 4 Oldal: 22/ A MEGFELELŐSÉG KIÉRTÉKELÉSE Szervezetünk folyamatosan figyelemmel kíséri tevékenységének jogszabályokkal való megfelelését. Szükség esetén erről feljegyzést készít. Ennek kiértékelését az éves összefoglaló jelentésben rögzíti (KB 01). A szükséges intézkedéseket a Vezetői átvizsgálás alkalmával foganatosítja Szervezetünk a vállalt követelményeknek való megfelelést az éves összefoglaló jelentésben végzi el (KB 01). Ennek értékelését és a szükséges intézkedéseket a vezetői átvizsgálás folyamán foglalja határozatba NEM MEGFELELŐSÉG, HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Minden átvizsgálás tapasztalatait dokumentáljuk, és megállapítjuk, hogy milyen helyesbítő és megelőző tevékenységre van szükség. A javító, megelőző intézkedések végrehajtásáért a környezetvédelmi vezető a felelős Nem megfelelőség A szabályozás tartalma: a tevékenység végzése során keletkezett káros környezeti hatást okozó nem megfelelőség esetén az eltérés okának meghatározása ismételt előfordulásának megakadályozása; az érdekelt felektől érkező észrevételek és panaszok, valamint a munkatársak környezetvédelemre vonatkozó észrevételeinek elemzése az eltérések okainak felderítése és kiküszöbölése céljából; megelőző intézkedések megtétele a kockázat mértékének megfelelően; a helyesbítő és megelőző intézkedések dokumentált megvalósulásának, hatékonyságának vizsgálata. Részletes szabályozást az ME - 07 Nem megfelelő termék kezelése. Helyesbítő tevékenység, valamint az ME Megelőző tevékenység környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárás utasítások tartalmaznak.

29 Fejezet: 4 Oldal: 23/ Helyesbítő tevékenység Minden nem megfelelőséget dokumentálunk az elemezhetőség céljából. Az elemzés tapasztalatai biztosítják, hogy hatékony helyesbítő tevékenységet lehessen alkalmazni. Eltérés esetén az eljárások és a hozzájuk kapcsolódó munkautasítások szerint kell eljárni. A javító intézkedések kezdeményezését, ellenőrzését a hozzá kapcsolódó feladatokat, felelősségi és hatásköröket az ME 06, A helyesbítő tevékenység környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárás szabályozza Megelőző tevékenység Megelőző tevékenységet folytatunk a még be nem következett, de lehetséges eltérések okainak kiküszöbölésére. A megelőző tevékenység elemei: éves és távlati tervek (üzlet, fejlesztési) összeállításánál figyelembe veszik a környezetvédelmi célkitűzéseket, a megelőzést szolgálja a kibocsátások felügyelete, alvállalkozók előminősítése (gépek, berendezések minősítése), környezet védelmére, fejlesztésre fordítható eszközök összehangolt, koncentrált felhasználása, víz, anyag, energiagazdálkodás, takarékosság, valamint ezek felügyelete, a lehetőségeknek megfelelően a legkorszerűbb technológia alkalmazása, rendszeres ellenőrzés. Megelőző intézkedések alapjául a dolgozói javaslatok is szolgálnak. Részletes szabályozást a KE - 03 Kommunikáció, a KE - 04 Kibocsátások felügyelete eljárás utasítások, az ME 07 A helyesbítő tevékenység, az ME - 08 A megelőző tevékenység, valamint az ME - 06 Belső audit környezetirányítási szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárás utasítások tartalmaznak.

30 Fejezet: 4 Oldal: 24/28 Hivatkozott dokumentumok: KE - 03 Kommunikáció KE - 04 Kibocsátások felügyelete ME - 07 Nem megfelelő termék kezelése. A helyesbítő tevékenység ME - 08 A megelőző tevékenység ME 06 Belső audit KB 01 Környezetirányítási rendszer tervezésének és működésének éves összefoglaló jelentése.

31 Fejezet: 4 Oldal: 25/ FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE Általános követelmények, feljegyzések köre A feljegyzések a környezetvédelmi rendszer működésének bizonyítékai. A feljegyzések hatékony kezelése döntő tényező a rendszer sikeres bevezetése szempontjából. Szervezetünknél meghatározták, hogy milyen információkra van szükség a környezetvédelmi rendszer hatékony irányításához és ezzel összhangban készült el a készítendő feljegyzések körét tartalmazó lista. Feljegyzések: jogszabályok, határozatok követelményei és egyéb adatszolgáltatások, hatóságok felé benyújtott adatszolgáltatások, folyamatok kibocsátásával kapcsolatos feljegyzések, - környezeti tényezők és a velük kapcsolatos hatások, - folyamatok üzemvitelével kapcsolatos feljegyzések, - berendezések, gépek állapotával kapcsolatos feljegyzések, - környezeti képzés feljegyzései, - ellenőrzési, mérési, kalibrálási, karbantartási tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek, - nem megfelelőségek részletei (nem kívánatos események, panaszok), - javító, megelőző intézkedések, dolgozói javaslatok feljegyzései, - információk beszállítókról, alvállalkozókról, - belső környezeti auditok feljegyzései, - vezetőségi átvizsgálások jegyzőkönyvei Feljegyzések azonosítása, tárolása, védelme A rendszer működését igazoló feljegyzések, jegyzőkönyvek kiállításának eredménye egy összetett információ tömeg. Ezek hatékony kezelésének megvalósítása döntő tényező a környezetirányítási rendszer sikeres bevezetése szempontjából. A feljegyzések kezelését oly módon valósítottuk meg, hogy azok mindenkor olvashatóak, azonosíthatóak, tevékenységre visszavezethetők legyenek. Megőrzési idejüket meghatároztuk, dokumentáltuk.

32 Fejezet: 4 Oldal: 26/28 Részletes szabályozást a KE - 03 Kommunikáció, a KE - 04 Kibocsátások felügyelete, és az ME 02 Feljegyzések kezelése eljárások tartalmazzák. Hivatkozott dokumentumok: KE - 03 Kommunikáció KE - 04 Kibocsátások felügyelete ME - 02 Feljegyzések kezelése

33 Fejezet: 4 Oldal: 27/ BELSŐ AUDIT Általános követelmények A környezetirányítási rendszer auditjait rendszeresen elvégezzük, hogy megállapítsuk megfelel-e a rendszer a tervezettnek, a működés az elvárásoknak. A tervezett auditokat éves terv alapján végezzük, rendkívüli auditokat indokolt esetben a cégvezető rendelhet el. Az auditok gyakoriságát befolyásolhatják az előző auditok eredményei, a működés környezeti szempontjai és azok potenciális hatásai. Az auditokat a feladat elvégzésére képzett külső munkatársak folytatják le. Az auditorok munkájukat a környezetvédelmi vezető megbízása alapján végzik. A környezetirányítási rendszer auditjáról mindig jelentés készül, amely információt szolgáltat a vezetés számára A szabályozás elvei A belső auditra vonatkozó eljárások tartalma. az auditor minden információt összegyűjt és megismer az audit helyszíni lefolytatása előtt, a felügyeletre kijelölt folyamatot és a vonatkozó környezetvédelmi követelményeket is áttanulmányozza, tanulmányozza az előző felügyeletek tapasztalatait, elemzi az állandó javítás érvényesülését, a környezetvédelmi politika, célok és programok teljesülésén valamint a rendszer működtetésén át, ellenőrzi a környezetvédelmi követelmények teljesítését, az auditról az eljárásban megadott dokumentációt készít, és átadja a vezetőségnek. Részletes szabályozást a környezetirányítási szempontokkal kiegészített minőségirányítási ME 06 Belső audit c. eljárásutasítás tartalmazza. Hivatkozott dokumentum: ME - 06 Belső audit

34 Fejezet: 4 Oldal: 28/ VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A vezetés szükség szerint, de legalább évente egyszer átvizsgálja a környezetközpontú irányítási rendszert. Az átvizsgálás célja, hogy értékeljék működésének megfelelőségét, hatékonyságát, a folyamatos javítás érvényesülését. Az átvizsgálás során alapvető szempont, hogy elegendő információt gyűjtsenek össze a kiértékeléshez. A kiértékelés alapján határozzák meg, hogy szükség vane változtatásokra az eljárásokban, célkitűzésekben, programokban és politikában, ahhoz hogy a környezeti helytállás követelményeinek eleget tegyenek. A politikát és a célokat rendszeresen a változó gazdasági, üzleti, jogi környezetnek megfelelően felülvizsgálja, és felülbírálja. A vezetői átvizsgálás bemenete tartalmazza: belső auditok eredményeit, valamint a követelményeknek való megfelelést, külső felek közléseit, szervezetünk környezeti teljesítményét, célok, és előirányzatok teljesülését, helyesbítő, megelőző tevékenységek helyzetét, korábbi vezetőségi átvizsgálás határozatainak teljesülését, változásokat a rendszerben, valamint, fejlesztési javaslatokat. Az átvizsgálás kimenete tartalmaz minden határozatot, intézkedést, ami az átvizsgáláson elhatározást nyert. Szervezetünk az eredmények folyamatos kiértékelésével valósítja meg a környezetirányítási rendszer alapgondolatát, a folyamatos javítást az ipari környezetvédelemben. Részletes szabályozást a környezetirányítási szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások tartalmazzák. Hivatkozott dokumentum: ME - 03 Vezetőségi átvizsgálás

35 Melléklet: 1 Oldal: 1/2 DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE 1. Minőségügyi Kézikönyv 2. A környezetközpontú rendszer eljárás utasításai KE - 01 A környezetközpontú rendszer tervezése KE - 02 Szabványok és jogszabályok KE - 03 Kommunikáció KE - 04 Kibocsátások felügyelete KE 05 Energiagazdálkodás és takarékosság KE 06 Képernyő káros hatása 3. Környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások ME - 01 Dokumentumok kezelése ME - 02 Feljegyzések kezelése ME - 03 Vezetőségi átvizsgálás ME - 04 Alvállalkozók kiválasztása ME - 05 Előállítási és szolgáltatási műveletek ME - 06 Belső audit ME - 07 Helyesbítő tevékenység ME - 08 Megelőző tevékenység 4. Harmadik szintű utasítások KU - 01 Környezeti tényezők és hatások nyilvántartása KU - 02 Környezeti hatás/cél program KU - 03 Érvényes környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke KU - 04 Érvényes környezetvédelmi szabványok jegyzéke KU - 05 Vegyi anyag kezelése nyilvántartása KU - 06 Hulladékok gyűjtési és átadási rendje KU - 07 Veszélyes hulladékok nyilvántartása, gyűjtése, elszállítása KU 08 Szolgáltatás közbeni légszennyező anyagok források nyilvántartása

36 Melléklet: 1 Oldal: 2/2 5. A környezetközpontú rendszer bizonylatai KB - 01 A környezetközpontú rendszer tervezésének és működésének éves összefoglaló jelentése KB - 02 Javaslati lap KB - 03 Kérdőív

37 Melléklet: 2 Oldal: 1/1 SZERVEZETI ÁBRA Ügyvezető igazgató Minőségbiztosítási főmérnök Munka és biztonságtechnikai vezető Jog, igazgatás Gazdasági vezető Kereskedelmi igazgató Tervezési és projektigazgató Katódos diagnosztikai főmérnök Könyvelés, pénzügyek Kereskedelmi asszisztens Elektrotechnikai üzem Diagnosztikai szakemberek Raktár Műszerészek Tervező és kivitelező szakemberek

38 Melléklet: 3 Oldal: 1/1 KÖRNYEZETI POLITIKA Mi a CORROCONT Kft. dolgozói, tudatában vagyunk annak, hogy feladatainkat, azok környezeti hatásainak figyelembevételével kell végeznünk. Célunk, hogy szolgáltatásainkat, környezetünk károsítása nélkül, tevékenységünk káros környezeti hatásainak minimálisra csökkentésével végezzük. Célunk elérése érdekében: Munkánkat mindenkor a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, valamint dokumentumainkban előírt követelmények teljesítésével végezzük. Környezetszennyezés megelőzésére végzett tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük. Környezetközpontú irányítási rendszerünkben megfogalmazott célok teljesülését rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén újrafogalmazzuk, módosítjuk. Környezeti teljesítményünket minden dolgozónkkal, alvállalkozónkkal és partnereinkkel folyamatosan ismertetjük, azokat a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tesszük. A szervezet minden dolgozója elkötelezi magát környezeti politikánk mellett, rendszeresen munkálkodik teljesülésén, ellenőrzi megvalósulását, és szükség esetén meghozza a megfelelő javító intézkedéseket, biztosítva ezzel a rendszer folyamatos fejlesztését. Budapest, március 01. ügyvezető A project az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER a vállalat általános menedzsment rendszerének az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a tervezési és ellenőrzési tevékenységeket, hatás- és felelősségi köröket, gyakorlati

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Előadó: Turi Tibor, vezetési tanácsadó 1 Az előadás témái Új irányítási rendszerszabványok A legfontosabb változások áttekintése Teendők 2 Új irányítási

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Verziószám: 1.0 Hivatkozási szám: K1314-0102-150608-01-E Dátum: 2015. június 08. TARTALOM 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10 T 1580-06/2/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv Környezetirányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2014.07.01. Rendszer alkalmazási területe: EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR.

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR. Projektterv a Mester Példány Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Ács Lajos cégvezető

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben. Bujtás Gyula. Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből

A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben. Bujtás Gyula. Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből Bujtás Gyula Budaörs, BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva:

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben